George Joseph Levenbach (1912-1991)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juni 2022)

 


 

[1] George Joseph Levenbach, geb. Philadelphia 20.06.1912, ingenieur elektrotechniek Delft 1933, buitengewoon hoogleraar Bandoeng (1948-), overl. USA 27.08.1991, tr. Amsterdam 26.07.1935 Henderika Yktje Mulder, Riek/Hendrike, geb. Oude Pekela 31.12.1911, overl. USA 26.12.19xx (voor 1991), d.v. Jurjen Jan Wijnard Mulder en Magaretha Martha Pott.

 

[2] George Levenbach, geb. Amsterdam 30.06.1886, winkelbediende te Camden N.J. (1911), koopman, overl. Bergen-Belsen 28.10.1944, tr. Philadelphia 14.09.1911|a| 
[3] Martha Schwimmer, geb. Temesvár|b| 10.08.1886, overl. Tröbitz (Landkreis Luckau) 21.06.1945, begr. Muiderberg (Ned.Isr.Bpl.) 13.06.1949.

Uit dit huwelijk:

1.                   George Joseph Levenbach, geb. Philadelphia 20.06.1912; volgt [1].

2.                   Zoon Levenbach, geb. Amsterdam 30.05.1916.

3.                   Elsa Levenbach, geb. Amsterdam 20.01.1922.

 

Noten: |a| ingeschreven extract, bruid geb. Oostenrijk (huw.akte Amsterdam 23.12.1911 reg.1A fol.54); |b| nu Timișoara, Roemenië.

 

[4] Joseph Levenbach, geb. Sittard 20.10.1851, koopman (1884,1912), vennoot in Fa. M. Levenbach (1890), overl. Amsterdam 09.08.1921, begr. Amsterdam 11.08.1921, tr. Fürth (Duitsland) 23.03.1884

[5] Rosa Hellmuth, geb. Fürth 12.12.1860, overl. Bussum (Majella Stichting) 07.08.1941, begr. Muiderberg 10.08.1941.

Uit dit huwelijk:

1.                   Max Levenbach, geb. Amsterdam 30.12.1884, mr., advocaat en procureur, overl. Auschwitz 21.01.1943, tr. 1e Amsterdam 31.10.1912 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 08.06.1932, ingeschr. Amsterdam 05.07.1923) Rika Christina Koning, geb. Amsterdam ca. 1886, d.v. David Koning, muziekdirecteur, en Mingste Christina Vos; tr. 2e Maagdenburg (Duitsland)|c| 28.08.1923|b| Wilma Emilie Elfriede Nierstrasz, geb. Hamburg 08.02.1898  // M.E.J. de Coninck.

2.                   George Levenbach, geb. Amsterdam 30.06.1886; volgt [2].

3.                   Willem Joseph Levenbach, geb. Amsterdam 12.05.1889, koopman, overl. Amsterdam 13.04.1925|a|, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 15.04.1925, tr. voor 25.02.1925 Lenie Schol.

4.                   Adolf Levenbach, geb. Amsterdam 15.06.1891, koopman in schoenen, overl. Bergen-Belsen 03.03.1945, tr. Amsterdam 04.12.1924 Elisabeth Goudeket, geb. Amsterdam 17.07.1894, mr., hoofdcommies ter gemeentesecretarie (1924), overl. Tröbitz (Landkreis Luckau), begr. Muiderberg (Ned.Isr.Bpl.), d.v. Lion Goudeket, koopman, en Mietje Cohen.

 

Noten: |a| ook overl.akte Laren 1925 no.23; |b| ingeschreven extract (huw.akte Amsterdam 06.11.1923 reg.1B fol.21v); |c| nu Magdeburg, Bundesland Sachsen-Anhalt; |d| ingeschreven extract, moeder v/d bruid Hirts (huw.akte Amsterdam 28.11.1884 reg.29 fol.3v).

 

[6] Schwimmer

[7] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Martha Schwimmer, geb. Temesvár 10.08.1886; volgt [3].

 

[8] Meijer Levenbach, geb. Sittard 11.02.1815, koopman (1850,1891), overl. Amsterdam 12.11.1893|b|, tr. Sittard 03.12.1850

[9] Rosa Hertz, geb. Aachen (Pruisen) ca. 1825, overl. na 1896.

– “Bij akte, 2 April 1890 (..) te Amsterdam verleden, is bepaald, dat de Heer Meijer Levenbach, koopman te Sittard, met 1 Januari 1890 uit de Vennootschap “M. Levenbach” is getreden, terwijl die vennootschap van af dien datum zal worden voortgezet tusschen de Heeren Joseph Levenbach en Gustaaf Jacob Levenbach, kooplieden te Amsterdam, en Emile Moritz Levenbach, zonder beroep, te Maastricht.” (annonce collectie CBG)

Uit dit huwelijk (moeder soms Hirtz):

1.                   Joseph Levenbach, geb. Sittard 20.10.1851|a|; volgt [4].

2.                   Rosalie Levenbach, Rosalia, geb. Sittard 20.12.1854, overl. Rotterdam 01.11.1918, tr. Sittard 18.10.1882 Benjamin Sanders, geb. Kerklaan (Veendam) 09.09.1844, koopman (1882), commissionair (1889), overl. tussen 1907 en 1916, z.v. Elkar Heiman Sanders, koopman, en Roosje Salomon de Groot.

3.                   Henrietta Levenbach, geb. Sittard 11.05.1856, overl. Amsterdam 16.01.1934, begr. Muiderberg (Isr.Bpl.) 18.01.1934, tr. Sittard 30.01.1889 Salomon Schilo, geb. Groningen 27.11.1853, koopman, overl. Amsterdam 01.05.1934, begr. Muiderberg 03.05.1934, z.v. Samson Schilo, schoenmaker, en Jetta de Hes.

4.                   Gustaf Jacob Levenbach, geb. Sittard 21.04.1858, koopman (1889,1891), vennoot in Fa. M. Levenbach (1890), commissaris van de Stoomlederfabriek De Kroon te Waalwijk, overl. Amsterdam 19.12.1930, begr. Muiderberg 21.12.1930, tr. Amsterdam 12.03.1891 Séraphine Angélique Asscher, geb. Amsterdam 02.12.1865, RON 1930, begiftigd met de Zilveren Medaille der Stad Amsterdam 1936, overl. Amsterdam 08.03.1948, begr. Muiderberg (Isr.Bpl.) 10.03.1948, d.v. Emanuel Benjamin Asscher (1825-1912), geneesheer, en Betje de Vedder (1834-1886).
– Levensbericht SAA: nl.wikipedia
– Het ouderpaar Asscher-de Vedder vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in de Kwartierstaat Benno Siegfried Frenkel (1920-1994), hoogleraar Tilburg.

5.                   Helena Levenbach, geb. Sittard 30.09.1859, overl. na 1911, tr. Sittard 05.02.1890 Salomon Kan, geb. Coevorden 17.06.1851, koopman, overl. ‘in het gesticht Het Apeldoornsche Bosch te Wormen’ (Apeldoorn) 01.11.1911, z.v. Meijer Levie Kan, zaakwaarnemer, en Gonda Joël van Coevorden.

6.                   Moritz Emile Levenbach, geb. Sittard 21.11.1860, koopman, vennoot in Fa. M. Levenbach (1890), overl. Amsterdam 09.04.1928, begr. Muiderberg (Isr.Bpl.) 13.04.1928, tr. Amsterdam 10.08.1893 Henriette Louise Asscher, geb. Amsterdam 07.11.1869, overl. Amsterdam 14.05.1946, begr. Muiderberg 17.05.1946, d.v. Emanuel Benjamin Asscher (1825-1912), geneesheer, en Betje de Vedder (1834-1886).

– Het ouderpaar Asscher-de Vedder vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in de Kwartierstaat Benno Siegfried Frenkel (1920-1994), hoogleraar Tilburg.

7.                   August Moses Levenbach, geb. Sittard 03.06.1862, overl. Sittard 23.11.1862.

8.                   Johanna Berta Levenbach, Berta, geb. Sittard 04.10.1865, overl. Sittard 21.03.1866.

9.                   Carolina Louisa Levenbach, geb. Sittard 02.04.1867, tr. Sittard 12.05.1892 Emanuel Maisonpierre, geb. Sittard 03.03.1858, koopman, overl. Venlo 18.09.1944, begr. Venlo (Ned.Isr.Bpl.), z.v. Simon Maisonpierre en Seraphina Souweine.

10.               Johanna Levenbach, geb. Sittard 26.02.1870, overl. Amersfoort 23.07.1929, tr. Amsterdam 30.01.1896 Emanuel Philip Rintel, geb. Amersfoort 29.07.1864, koopman, overl. Amersfoort 27.04.1926, z.v. Philip Rintel, koopman, en Peternella Cohen.

11.               David Levenbach, geb. Sittard 10.07.1872, overl. Sittard 12.08.1872.

 

Noten: |a| moeder Hirtz (geb.akte Sittard 1851 no.122); |b| e.v. Hirtz (annonce colelctie CBG).

 

[10] Götz Hellmuth, geb. ca. 1834, koopman (1884), overl. na 1884; tr. 2e NN; tr. 1e 

[11] Jeannette Weisenfeld, overl. voor 1884.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rosa Hellmuth, geb. Fürth 12.12.1860; volgt [5].

2.                   Julius Hellmuth, geb. Fürth 10.10.1866, overl. Auschwitz 19.11.1943|a|, tr. Selma Cohen, geb. Köln 15.10.1876, overl. Auschwitz 19.11.1943.

 

Noten: |a| ‘in de omgeving van Oswieçim in Polen’ (overl.akte Bussum 03.10.1951 no.270).

 

[12]

[13]

 

[14] 

[15]

 

[16] Joseph Levenbach, geb. Sittard ca. 1780, ‘deboucher’ (1815), overl. Sittard 07.03.1842, z.v. Moses Levenbach en Helena Egger; tr.

[17] Jetta Wolff, geb. Bonn ca. 1789, overl. Sittard 08.04.1847, d.v. Liebman Wolff en Anna Oppenheim.

Uit dit huwelijk:

1.                   Meijer Levenbach, geb. Sittard 11.02.1815; volgt [8].

2.                   Abraham Levenbach, geb. Sittard 17.02.1817, overl. Sittard 26.02.1817.

3.                   Elisabeth Levenbach, geb. Sittard 08.03.1818, tr. Sittard 24.06.1857 Hein van Leeuwen, geb. Berghem 23.07.1824, koopman, z.v. Maurits van Leeuwen, koopman, en Rachel Kohen, koopvrouw.

4.                   Florentine Levenbach, Florentina, geb. Sittard 10.05.1820, modewerkster (1858), overl. Sittard 19.01.1896, tr. Sittard 20.07.1858 Arie van Leeuwen, geb. Berghem 22.06.1826, koopman, z.v. Mauritz van Leeuwen en Rachel Cohen.

5.                   Salomon Levenbach, geb. Sittard 12.05.1822, overl. Sittard 19.05.1822.

6.                   Sijbille Levenbach, geb. Sittard 07.08.1823, winkelierster (1860), tr. Sittard 24.12.1860 Emanuel Bachman, geb. Meschedde (Pruisen) 01.09.1831, z.v. Laise Bachman, koopman, en Gelle Bamberga, koopvrouw.

7.                   Samuel Levenbach, geb. Sittard 30.06.1825.

8.                   Lodewijk Levenbach, geb. Sittard 05.02.1827, overl. Sittard 25.02.1827.

9.                   Gertrude Levenbach, geb. Sittard 28.12.1827.

10.               Moises Levenbach, geb. Sittard 02.09.1830, overl. Sittard 18.09.1830.

 

[18] David Hertz, collecteur der loterij (1850), tr.

[19] Rosa Marx.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rosa Hertz, geb. Aachen (Pruisen) ca. 1825; volgt [9].

 

[20] Hellmuth.

[21] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Götz Hellmuth, geb. ca. 1834; volgt [10].

 

[22] w.s. Joseph Weisenfeld, geb. ca. 1799, overl. na 1884.

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Jeannette Weisenfeld; volgt [11].

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28]

[29]

 

[30]

[31]

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren