Rienk Pieter Offereins (1923-2017)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2017 (laatst herzien juli 2021)

 


 

[1] Rienk Pieter Offereins, geb. Middelstum 21.10.1923, ingenieur elektrotechniek Delft 1952|a|, hoogleraar Twente (1965-1986), overl. Hengelo 23.03.2017.

 

Noten: |a| Hetr Vaderland 11.07.1952.

 

[2] Anne Offereins, geb. Bovensmilde (Smilde) 21.02.1896, onderwijzer te Middelstum (1921), oud-hoofd Chr. Muloschool te Murmerwoude (1972), RON 1962|e|, overl. Epe 09.09.1972, begr. Epe (Alg.Bpl. Norelbos) 13.09.1972, otr. Middelstum/Smilde 03.08.1921, tr. Smilde 18.08.1921|d|
[3] Mathilda Offringa, geb. Kloosterveen (Smilde) 08.06.1897, overl. Epe 29.09.1994, begr. Epe (Alg.Bpl. Norelbos) 04.10.1994.

Uit dit huwelijk:

1.                   zoon Offereins.

2.                   Rienk Pieter Offereins, geb. Middelstum 21.10.1923|a|; volgt [1].

3.                   dochter Offereins.

4.                   dochter Offereins.

 

Noten: |a| Nieuwsblad van het Noorden 07.11.1923; |d| 25 jaar in 1946; |e| Trouw 28.04.1964 (A. Offereins, oud-hoofd ulo, Murmerwoude).

 

[4] Cornelis Offereins, geb. Kloosterveen (Assen) 08.03.1859, landbouwer (1882,1921), directeur Coöp. Boerenleenbank te Bovensmilde|a|, bestuurslid Gereformeerde School te Bovensmilde|b|, overl. Bovensmilde (Smilde) 18.06.1939, begr. 23.06.1939, tr. Assen 24.05.1882

[5] Martha Bos, geb. Zeerijp (’t Zandt) 23.02.1854, overl. Assen 08.10.1931.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Offereins, geb. Bovensmilde (Smilde) 03.06.1883, landbouwer, overl. Smilde 07.12.1948, tr. Sleen 18.03.1910 Jannette Hesse, geb. Veendam 14.02.1882, d.v. Antonie Hesse, opzichter, en Jantje Kolman.

2.                   Alje Offereins, geb. Bovensmilde (Smilde) 04.04.1885, overl. Bovensmilde (Smilde) 10.04.1885.

3.                   Fennechien Offereins, geb. Bovensmilde (Smilde) 18.03.1886.

4.                   Alje Offereins, geb. Bovensmilde (Smilde) 18.09.1888, landbouwer, tr. Wildervank 09.06.1927 Engelina Brouwer, geb. Wildervank 30.06.1894, d.v. Judokus Brouwer, landbouwer, en Hendrikje Kuiper.

5.                   Harm Offereins, geb. Bovensmilde (Smilde) 31.05.1891, gemeenteopzichter, tr. Kampen 16.11.1923 Anna Wilhelmina de Jong, geb. Kampen ca. 1900, d.v. Cornelis de Jong, boekdrukker, en Hermina Duitman.

6.                   Anne Offereins, geb. Bovensmilde (Smilde) 21.02.1896; volgt [2].

7.                   levenloze zoon, Bovensmilde (Smilde) 21.02.1896.

 

Noten: |a| ‘van de oprichting af’ (Provinciale Drentsche en Asser courant 20.06.1939); |b| 40 jaar, waarvan 34 jaar als penningmeester (annonce collectie CBG).

 

[6] Rienk Pieters Offringa, geb. Drachten (Smallingerland) 16.05.1866, timmerman (1896,1912), aannemer (1917,1928), overl. Smilde 16.09.1931, tr. Ooststellingwerf 26.04.1895

[7] Klaasje Jans Veenboer, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 03.01.1874, overl. Smilde 07.05.1924.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Offringa, geb. Kloosterveen (Smilde) 07.02.1896, overl. Kollum 24.05.1991, tr. B.J. Kloppenburg, overl. na 1994.

2.                   Mathilda Offringa, geb. Kloosterveen (Smilde) 08.06.1897; volgt [3].

3.                   Jan Offringa, geb. Kloosterveen (Smilde) 21.02.1899, electriciën, overl. Smilde 21.07.1983, begr. Smilde 26.07.1983, tr. Smilde 30.05.1928 Geesje Joffers, geb. Kloosterveen (Smilde) 22.01.1904, overl. Smilde 18.12.1958, d.v. Anne Joffers, landbouwer, en Grietje Hovingh.

4.                   Wietske Offringa, geb. Kloosterveen (Smilde) 27.11.1900, overl. na 1982, tr. Stuurwold.

5.                   Oege Offringa, geb. Kloosterveen (Smilde) 02.12.1902, overl. na 1982.

6.                   Gerrit Offringa, geb. Kloosterveen (Smilde) 08.10.1904, bouwkundige, overl. Smilde 19.04.1981, tr. Hoogeveen 02.09.1931 Jantje de Graaf, geb. De Krim (Gramsbergen) 26.08.1909, overl. Smilde 21.06.2008, begr. Smilde, d.v. Kasper de Graaf en Anje van der Vinne.

7.                   Bontje Offringa, geb. Kloosterveen (Smilde) 27.10.1905, overl. na 1982, tr. Smilde 10.11.1931 (echtsch. ingeschr. Smilde 04.12.1959) Albert Kok, geb. Nijeveen 22.09.1904, koopman, z.v. Jan Kok, botermaker (1904), directeur van een stoomzuivelfabriek (1931), en Jantine Willemina Timmerman.

8.                   Benjamin Offringa, geb. Kloosterveen (Smilde) 03.11.1906, overl. na 1982, tr. voor 1942 T.G. van der Plas, overl. na 1982.

9.                   Jeltje Offringa, geb. Kloosterveen (Smilde) 17.12.1907, overl. Kloosterveen (Smilde) 14.04.1909.

10.               Pebe Offringa, geb. Kloosterveen (Smilde) 22.03.1909, manufacturier, overl. Hengelo 12.01.1946, tr. Geesje Dekker, overl. na 1982.

11.               Reinder Offringa, geb. Kloosterveen (Smilde) 29.10.1910, overl. Huizen 15.07.1982, begr. Huizen (Alg.Bpl.) 20.07.1982, tr. Wilhelmina Helena Tamse, overl. na 1982.

12.               Jeltje Offringa, geb. Kloosterveen (Smilde) 07.09.1912, overl. tussen 1982 en 2008, tr. Sinus Loman, geb. Drouwenermond (Borger) 04.08.1910, overl. Santa Maria (USA) 13.12.2008, z.v. Hendrik Loman, landbouwer, en Aaltje Haan. landbouwster.

13.               Rienk Offringa, geb. Smilde xx.01.1916, overl. Smilde 08.07.1917.

 

[8] Kornelis Offereins, geb. Smilde 08.05.1832, landbouwer (1858), arbeider (1859), landbouwer (1862,1884), overl. (‘na eene ongesteldheid van slechts eenige dagen’) Assen 22.01.1908|a|, begr. 27.01.1908; tr. 2e Assen 05.03.1884 Geziena Offereins, geb. Smilde 08.02.1842, overl. Dennenoord (Zuidlaren) 12.05.1917, d.v. Jan Offereins, smid, en Trijntje Wessemius; tr. 1e Smilde 11.06.1858

[9] Annechien Janssen, geb. Vries 01.12.1830, overl. Kloosterveen (Assen) 27.01.1882.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Offereins, geb. Kloosterveen (Assen) 08.03.1859; volgt [4].

2.                   Harm Offereins, geb. Kloosterveen (Assen) 19.03.1862, dienstknecht, overl. Ter Aard (Vries) 15.12.1933, tr. Vries 18.02.1892 Jantien Brouwer, geb. Tynaarlo (Vries) 24.10.1870, dienstmeid (1892), overl. Ter Aard (Vries) 05.06.1925, d.v. Johannes Brouwer, landbouwer, en Hillechien Janssen, landbouwster.

3.                   Jacoba Offereins, geb. Kloosterveen (Assen) 24.12.1864, overl. Assen 22.04.1943, tr. Assen 19.05.1886 Jan Koetsier, geb. Assen 13.04.1860, koopman, overl. Assen 21.08.1903, z.v. Jan Koetsier, vleeshouwer, en Jantien Jansens, winkelierster (1886).

4.                   Jans Offereins, geb. Kloosterveen (Assen) 18.02.1868, landbouwer, overl. Assen 30.08.1951, tr. Assen 09.05.1900 Tietje Boerma, geb. Kloosterveen (Assen) 01.08.1872, overl. Assen 01.07.1941, d.v. Siebe Boerma, landbouwer, en Geessien Suir.

5.                   Anne Offereins, geb. Kloosterveen (Assen) 14.01.1871, landbouwer, overl. Leeuwarden 28.03.1962, tr. Assen 13.04.1898 Aaltien Koetsier, geb. Assen 22.12.1868, overl. Assen 05.02.1951, d.v. Jan Koetsier, spekslager, en Jantien Janssen.

 

Noten: |a| K. Offereins Kzn te Kloosterveen (Provinciale Drentsche en Asser courant 24.01.1908).

 

[10] Alje Pieters Bos, geb. Holwierde (Bierum) 18.08.1823, landbouwer, overl. Kloosterveen (Assen) 02.06.1890, tr. Delfzijl 17.12.1847

[11] Fennechien Hemmes Siertsema, geb. Farmsum (Delfzijl) 09.09.1821, landbouwster, overl. Kloosterveen (Assen) 28.09.1896.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Bos, geb. Zeerijp (’t Zandt) 01.11.1848, landbouwer, overl. Assen 17.03.1921, tr. Assen 02.05.1888 Hinderkien Ottens, geb. Leutingewolde (Roden) 12.01.1856, overl. Smilde 01.06.1935, d.v. Jan Ottens, arbeider, landbouwer, en Aaltien Klaassens Holtman.

2.                   Martje Bos, geb. Zeerijp (’t Zandt) 13.12.1849, overl. Zeerijp (’t Zandt) 23.03.1869.

3.                   Aaltje Bos, geb. Zeerijp (’t Zandt) 12.12.1851, rentenierse (1887), overl. (kraambed) Kloosterveen (Assen) 27.10.1890, tr. 1e Assen 09.06.1880 Wiert Keizer, geb. Loppersum 08.02.1856, overl. Loppersum 01.02.1885, z.v. Jakob Willems Keizer, landbouwer, en Trijntje Wierts Veldman; tr. 2e Loppersum 16.02.1887 Wiert Veldman, geb. Schildwolde (Slochteren) 11.07.1863, landbouwer, overl. na 1919, z.v. Heiko Veldman, landbouwer, en Gepke Andelbeek, landbouwster.
     WV tr. 2e Assen 1891 Gepke Bos (1861-na1919), jongere zuster van Aaltje.

4.                   Martha Bos, geb. Zeerijp (’t Zandt) 23.02.1854; volgt [5].

5.                   Hemme Bos, geb. Zeerijp (’t Zandt) 22.09.1856, overl. Assen 21.07.1925, tr. Assen 06.04.1898 Lugien Paas, geb. Loon (Assen) 09.06.1850, overl. Assen 01.06.1948, d.v. Hendrik Paas, landbouwer, en Lammegien Smeenge.

6.                   Jan Bos, geb. Zeerijp (’t Zandt) 26.11.1858, overl. Zeerijp (’t Zandt) 26.09.1859.

7.                   Gepke Bos, geb. Zeerijp (’t Zandt) 10.04.1861, overl. na 1919, tr. Assen 16.12.1891|b| Wiert Veldman (1863-na1919).
     WV tr. 1e Loppersum 1887 Aaltje Bos (1851-1890), oudere zuster van Gepke.

8.                   Luikje Bos, geb. Zeerijp (’t Zandt) 30.06.1864, overl. Zevenhuizen (Leek) 06.06.1943, tr. Assen 06.05.1903 Hindrik Nijborg, geb. Scharmer (Slochteren) 08.02.1864, landbouwer, overl. Groningen 27.05.1941|a|, z.v. Gerrit Nijborg, landbouwer, en Frouke Kloosterhuis.

 

Noten: |a| ook overl.akte Leek 1941 no.53; |b| dispensatie bij KB 23.11.1891 no.32 (huw.akte Assen 1891 no.63).

 

[12] Pieter Pieters Offeringa, geb. Noorderdragten (Smallingerland) 26.01.1821, arbeider (1838), timmer(mans)knecht (1850,1878), timmerman (1882,1888), overl. Drachten (Smallingerland) 28.05.1888, tr. Smallingerland 11.05.1849|b|

[13] Wietske Oeges Veenstra, geb. Drachten (Smallingerland) 11.04.1826, overl. Smallingerland 14.03.1867.

Uit dit huwelijk (vader Offringa):

1.                   Jeltje Offringa, geb. Drachten (Smallingerland) 07.02.1850, dienstmeid (1876), overl. Ooststellingwerf 02.12.1931, tr. Smallingerland 12.02.1876 Homme de Vries, geb. Ureterp (Opsterland) 22.03.1848, arbeider, overl. Ooststellingwerf 18.11.1929, z.v. Jan Klazes de Vries, arbeider, en Froukjen Hommes Huitema, arbeidster.

2.                   Pieter Offringa, geb. Drachten (Smallingerland) 23.07.1852, overl. Franeker 17.02.1895|a|.

3.                   Oege Offringa, geb. Drachten (Smallingerland) 13.12.1855, timmerknecht, overl. Groningen 22.09.1928, tr. Smallingerland 13.05.1882 Jitske Dorenbos, geb. Drachten (Smallingerland) 23.03.1858, naaister (1882), overl. Groningen 10.09.1923, d.v. Gerben Hendriks Dorenbos, kleermaker, en Ienske Martens Bogema.

4.                   Magtilda Offringa, geb. Drachten (Smallingerland) 06.08.1858, dienstmeid (1878), overl. Uithuizen 14.02.1947, tr. Smallingerland 18.05.1878 Hans van der Meer, geb. Drachten (Smallingerland) 12.11.1852, boerenknecht, overl. Ooststellingwerf 11.08.1937, z.v. Oeds Aukes van der Meer en Siepkjen Hanzes de Boer.

5.                   Benjamin Offringa, geb. Drachten (Smallingerland) 27.10.1861, overl. Assen 10.01.1952, tr. Ooststellingwerf 02.11.1894 Loltje Baron, geb. Drachten (Smallingerland) 17.10.1868, overl. Assen 09.07.1934, d.v. Oeds Baron en Grietje Maas.

6.                   Maaike Offringa, geb. Drachten (Smallingerland) 26.10.1862, overl. Ooststellingwerf 01.12.1938, tr. Smallingerland 10.05.1888 Hendrik van der Vlugt, geb. Drachten (Smallingerland) 23.12.1858, van boerenbedrijf, overl. Ooststellingwerf 13.04.1939, z.v. Jan Minderts van der Vlugt, landbouwer, en Janke Hendriks de Jong.

7.                   Rienk Offringa, geb. Drachten (Smallingerland) 16.05.1866; volgt [6].

 

Noten: |a| overl.akte Smallingerland 1895 no.29; |b| bruidegom Offeringa.

 

[14] Jan Pebes/Piebes Veenboer, geb. Haulerwijk 25.04.1842, landbouwer, overl. Groningen 21.04.1908|c|; tr. 2e Ooststellingwerf 03.10.1884 Trientje Jans Bies, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 23.05.1855, overl. Surhuizum (Achtkarspelen) 03.10.1938, d.v. Jan Jans Bies en Tietje Eelzes Bos; tr. 1e Ooststellingwerf 15.05.1868

[15] Martje Reinders Reinders, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 28.06.1844, overl. Ooststellingwerf 08.07.1882.

Uit het huwelijk Veenboer-Reinders:

1.                   Pebe Veenboer, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 10.05.1869, overl. Ooststellingwerf 04.09.1950, tr. Ooststellingwerf 08.04.1892 Aafke Bies, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 14.06.1868, overl. Ooststellingwerf 05.08.1949, d.v. Jan Jans Bies en Teitje Eelzes Bies.

2.                   Wietske Veenboer, geb. Ooststellingwerf 25.06.1870, overl. Ooststellingwerf 03.10.1941, tr. Ooststellingwerf 29.03.1889 Egbert Bies, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 17.02.1862, overl. Ooststellingwerf 13.05.1943, z.v. Jan Jans Bies en Tietje Eelzes Bies.

3.                   Reinder Veenboer, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 01.10.1872, overl. Groningen 26.01.1927|b|, tr. 1e Ooststellingwerf 09.05.1902 Wytske Reinders, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 19.06.1879, overl. Ooststellingwerf 19.12.1904, d.v. Jan Jans Reinders en Grietje Pruim; tr. 2e Ooststellingwerf 14.05.1909 Grietje Haaisma, geb. Haule (Ooststellingwerf) 29.11.1881, overl. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 01.06.1962, d.v. Willem Jans Haaisma en Martsen Sammes de Vries.

4.                   Klaasje Veenboer, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 03.01.1874|a|; volgt [7].

5.                   Bontje Veenboer, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 12.09.1876, overl. Kloosterveen (Smilde) 18.08.1909, tr. Smilde 11.05.1900 Hendrik Feijen, geb. Kloosterveen (Smilde) 25.09.1875, timmerman, z.v. Hendrik Jan Feijen, arbeider, landbouwer, en Aaltje Snippe.
    HF tr. 2e Smilde 18.11.1910 Diena Sloot, geb. Usquert 26.06.1888, d.v. Jan Sloot, dagloner, landbouwer, en Grietje van Dijk.

6.                   Gerrit Veenboer, geb. Ooststellingwerf 17.04.1882, overl. Ooststellingwerf 23.11.1887.

Uit het huwelijk Veenboer-Bies:

7.                   Antje Veenboer, geb. Ooststellingwerf 29.06.1885, overl. Ooststellingwerf 05.09.1890.

8.                   Jan Veenboer, geb. Ooststellingwerf 29.03.1887.

9.                   Tietje Veenboer, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 01.03.1890, overl. Lutjegast 01.09.1969, begr. 05.09.1969, tr. 1e Ooststellingwerf 06.05.1910 Gosse van Dijk, geb. Paterswolde (Eelde) 06.07.1886, z.v. Tjeerd Gosses van Dijk, tuinman, en Minke Arends; tr. 2e Ooststellingwerf 01.04.1925 Ate van der Zee, geb. Boornbergum (Smallingerland) 25.07.1896, overl. na 1969, z.v. Michiel van der Zee en Tjitske Reitsma.

10.               Gerrit Veenboer, geb. Ooststellingwerf 06.01.1892, overl. Ooststellingwerf 29.03.1893.

11.               Antje Veenboer, geb. Ooststellingwerf 21.04.1899.

 

Noten: |a| vader Jan Pebes Veenboer; |b| ook overl.akte Ooststellingwerf 1927 no.18; |c| ook overl.akte Ooststellingwerf 1908 no.66.

 

[16] Kornelis Offereins, geb. Smilde 04.02.1797, smid (1829,1856), vervener (1857,1858), landbouwer (1866,1877), overl. Kloosterveen (Smilde) 14.09.1880, z.v. Hendrik Offereins, smid, en Geesien Roelofs; tr. Smilde 03.05.1829|a|

[17] Jacobje Wessemius, geb. Smilde 22.05.1809, landbouwster (1866,1871), overl. Kloosterveen (Smilde) 15.01.1890, d.v. Kornelis Dooijssen Wessemius, schipper, en Femmigje Wouters.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gesina Offerein, ook Offreins, geb. Meppel 19.07.1830, overl. Emmen 14.05.1909, tr. Smilde 12.12.1856 Gerrit Vennik, geb. Smilde 31.01.1825, landbouwer, overl. Kloosterveen (Smilde) 05.08.1894, z.v. Gerrit Jans Vennik en Roelofje Berghuis.
     GV tr. 1e Smilde 28.04.1854 Annigje Vos, geb. Smilde 10.08.1826, overl. Smilde 13.05.1855, d.v. Ruurd Vos, landbouwer, en Jantje Kromkamp.

2.                   Kornelis Offereins, geb. Smilde 08.05.1832; volgt [8].

3.                   Hendrik Offerein, geb. Smilde 07.12.1834, overl. Smilde 26.10.1838.

4.                   Wolter Offereins, geb. Smilde 25.07.1837.
= w.s. Wolter Offereins, geb. Smilde 02.07.1834|c|, overl. Smilde 19.05.1839.

5.                   Femmigje Offereins, geb. Smilde 01.02.1840, overl. Avereest 31.01.1903, tr. 1e Smilde 12.06.1857 Wijtse de Vries, geb. Sloot (Hoogeveen) 29.09.1835, vervener, overl. De Huizen (Hoogeveen) 05.10.1886, z.v. Siger Gaukes de Vries, vervener, en Grietje Klaas Gort; tr. 2e Avereest 31.12.1890 Johannes Teoboldus Jacobs, later Ruijf, geb. Groningen 24.11.1828|f|, verwer en glazenmaker (1852), huisschilder (1889), overl. Avereest 21.02.1904, z.v. Joannes Jozephus Ruijf en Albertje Jacobs.
     JTR tr. 1e Avereest 18.06.1852 Trijntje Bakker, geb. Ambt Ommen 31.03.1833, dienstmeid (1852), overl. Avereest 15.04.1888, d.v. Jacob Bakker, arbeider, en Jannetje Houtman; tr. 2e Avereest 22.03.1889 Johanna Brand, geb. Hoogeveen 05.11.1830, overl. Avereest 12.03.1890, d.v. Roelof Brand, schipper, en Elisabeth ten Kleij.
     JB tr. 1e voor 1880 Ulke Heines de Jong, geb. Ooststellingwerf ca. 1826, arbeider, overl. Stegeren (Ambt Ommen) 20.05.1880, z.v. Heine Jans de Jong en Aafke Poppes.

6.                   Hendrikje Offereins, geb. Smilde 13.08.1842, overl. Smilde 29.10.1871, tr. Smilde 08.06.1866|b| Reinder Vos, geb. Smilde 08.11.1836, landbouwer, overl. Smilde 19.11.1871, z.v. Ruurd Vos, landbouwer, en Jantien Kromkamp, landbouwster.

7.                   Jantje Offereins, geb. Smilde 28.05.1845.
= w.s. Jantje Offrein, geb. Smilde 28.05.1843|e|, overl. Smilde 28.04.1854.

8.                   Henderika Offereins, geb. Smilde 11.07.1847, overl. Emmen 28.06.1913, tr. 1e Smilde 08.07.1869 Jan Abels, geb. Meppen (Zweeloo) 05.06.1842, student (1869), overl. Dalfsen 03.09.1871, z.v. Abel Jans Abels (1818-1899), arbeider (1842), predikant te Aalden-Zweeloo (1843-1844), Borger (1844-1847), Ulrum (1847-1852), Ezinge (1852-1853), Zevenhuizen (1853-1861) en Wilsum (Bentheim), en Christina Hendriks Doorten; tr. 2e Smilde 18.04.1874 Jan Luitsens Posma, geb. Oosterwolde (Ooststellingwerf) 22.03.1840, smid, overl. Emmen 20.04.1922, z.v. Luitsen Joukes Posma, kastelein, en Marijke Gerrits Wieberding.
     JLP tr. 1e Smilde 20.11.1863 Harmina Joffers, geb. Smilde 05.01.1840, overl. Smilde 23.09.1873, d.v. Jan Joffers, veenbaas, en Jantien Harms Middelbos.

9.                   Antien Offereins, geb. Smilde 06.01.1850.
= w.s. Anne Offereins, geb. Smilde 26.01.1850|d|, overl. Smilde 01.04.1850.

10.               Henderikus Wolterus Offereins, geb. Smilde 12.02.1854, landbouwer, overl. Kloosterveen (Smilde) 10.08.1886, tr. Smilde 02.06.1877 Geziena Henderika Helena Lammina Homan, geb. Smilde 07.02.1844, overl. Kloosterveen (Smilde) 24.01.1903, d.v. Evert Reinder Homan, vervener, landbouwer, en Annigje Hovingh.

 

Noten: |a| bruidegom Offerein (huw.akte Smilde 1829 no.18 in wiewaswie); |b| bruidegom per abuis 27 jaar, bruid Offerein (huw.akte Smilde 1866 no.26); |c| overl.akte Smilde 1839 no.31; |d| zoon, geb. 26.01 (overl.akte Smilde 1850 no.37); |e| geb. 1843, ruim elf jaren (overl.akte Smilde 1854 no.37); |f| erkend in 1852 (geb.akte Groningen 1828 no.948).

 

[18] Harm Jansen, geb. Ter Aard (Vries) 24.02.1797, landbouwer, overl. Ter Aard (Vries) 25.06.1896, z.v. Harmen Jansen, landbouwer, en Hillechien Harmens; tr. Vries 26.05.1828|a|

[19] Anna Barkhuis, geb. Vries 02.11.1800, landbouwster, overl. Ter Aard (Vries) 06.12.1875, d.v. Jannes Alberts Barkhuis (-1823) en Annechien Harmens Kremer.

Uit dit huwelijk (vader Janssen):

1.                   Hillechien Janssen, geb. Vries 12.04.1829, overl. Tynaarlo (Vries) 10.08.1901, tr. Vries 07.05.1859 Johannes Brouwer, geb. Vries 06.02.1822, landbouwer, overl. Tynaarlo (Vries) 24.04.1915, z.v. Roelof Karst Brouwer, landbouwer, en Henderika Homan, landbouwster.

2.                   Annechien Janssen, geb. Vries 01.12.1830; volgt [9].

3.                   Jantien Janssen, geb. Vries 24.09.1832|b|, landbouwster (1876), overl. Ter Aard (Vries) 28.02.1894, tr. 1e Smilde 13.05.1858 Jannes Nuis, geb. Smilde 17.10.1833, landbouwer, overl. Ter Aard (Vries) 15.05.1875, z.v. Jan Nuis, veenbaas (1833), landbouwer (1858), en Grietje de Vries, landbouwster; tr. 2e Vries 23.11.1876 Harm Janssen, geb. Vries 25.04.1823, landbouwer, z.v. Jan Janssen, landbouwer, en Aaltien Koops, landbouwster.
     HJ tr. 1e Vries 08.05.1846 Jantien Santes, geb. Bunne (Vries) 04.12.1818, overl. vTer Aard (Vries) 19.07.1876, d.v. Jannes Wybes Santes, landbouwer, en Willemtien Swartwold, landbouwster.

4.                   Jannes Janssen, geb. Ter Aard (Vries) 25.07.1834|d|, landbouwer, overl. Ter Aard (Vries) 21.06.1898, tr. Vries 26.05.1866 Lutgertien Brouwer, geb. Anderen (Anloo) 13.06.1848, overl. Ter Aard (Vries) 09.03.1918, d.v. Harm Jan Brouwer, landbouwer, en Lutgertien Mulder.

5.                   Harm Janssen, geb. Vries 22.05.1836|c|, landbouwer, overl. Loon (Assen) 26.09.1894, tr. Assen 13.05.1863 Jantje Weersing, geb. Loon (Assen) 02.07.1840, overl. Loon (Assen) 15.07.1890, d.v. Jan Weersing, landbouwer, en Trientje Boelens (-1846).

6.                   Jan Janssen, geb. Vries 12.03.1839, overl. Ter Aard (Vries) 02.08.1839.

7.                   Lammechien Janssen, geb. Vries 26.09.1840, tr. Vries 16.08.1865 Egbert Brouwer, geb. Vries 18.04.1835, landbouwer, overl. Tynaarlo (Vries) 08.06.1900, z.v. Roelof Karst Brouwer, landbouwer, en Henderica Homan.

8.                   Jan Janssen, geb. Vries 10.11.1843, tr. Ooststellingwerf 20.04.1871 Jakobje Hendriks Reinders, geb. Appelscha (Ooststellingwerf) 21.06.1844, overl. Ter Aard (Vries) 10.11.1915, d.v. Hendrik Jans Reinders, veenbaas, en Aukje Aukes de Boer.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Jansen, tekent mnet Janssen; |b| geb. 23.09 (overl.akte Vries 1894 no.16); |c| geb. 24.05 (overl.akte Assen 1894 no.156); |d| geb. 25.06 (overl.akte Vries 1898 no.44)

 

[20] Pieter Aljes Bos, geb. ’t Zandt ca. 1797/1798, landbouwer, overl. ’t Zandt 01.12.1846, z.v. Alje Pieters Bos, landbouwer, en Hindrikje Leus Tillema, landbouwster; tr. 2e ’t Zandt 08.04.1833 Janna Jans Moorlag, geb. Startenhuizen (Kantens) 28.04.1813, boerenmeid (1833), landbouwster (1848,1868), rentenierster (1869), overl. Peelo (Assen) 27.07.1886|a|, d.v. Jan Klaassens Moorlag, schipper (1813), landbouwer (1848), en Leentje Jans; tr. 1e Bierum 20.08.1822

[21] Aaltje Tjarks de Jonge, geb. Holwierde 22.02.1804, landbouwster, overl. Holwierde (Bierum) 09.02.1826, d.v. Tjark Pieters de Jonge, landbouwer, en Trijntje Jans.

     JM tr. 2e ’t Zandt 04.05.1848 Jakob Boomker, geb. Uithuizermeeden 07.04.1807, landbouwer, overl. Peelo (Assen) 09.01.1890, z.v. Willem Jans/Jakob Boomker en Aaltje Jacobs.

Uit het huwelijk Bos-de Jonge:

1.                   Alje Bos, geb. Holwierde (Bierum) 18.08.1823; volgt [10].

2.                   Tjark Bos, geb. Holwierde (Bierum) 16.05.1825, overl. Holwierde (Bierum) 17.06.1825.

Uit het huwelijk Bos-Moorlag (moeder ook Moorlach):

3.                   Leuktjen Bos, geb. ’t Zandt 12.08.1833, dagloonster (1885), overl. Loppersum 11.09.1919 tr. ’s Zandt 04.09.1856 Gerrit Kreemer, ook Kremer, geb. Ten Boer 02.03.1830, landbouwer (1856), dagloner (1885), overl. Loppersum 13.12.1885, z.v. Jan Gerrits Kreemer en Ida Harms Post.

4.                   Jan Bos, geb. ’t Zandt 24.06.1835, landbouwer, overl. Bierum 13.06.1921, tr. Loppersum 28.02.1857 Aaltje Kremer, geb. Loppersum 22.05.1831, overl. ’t Zandt 03.03.1917, d.v. Jan Gerrits Kremer, landbouwer, en Ida Harms Post, landbouwster.

5.                   Klaas Bos, geb. ’t Zandt 27.10.1837, landbouwer, overl. Assen 28.01.1930, tr. 1e Appingedam 02.10.1869 Diewerke Huizinga, geb. Tjamsweer (Appingedam) 25.08.1841, overl. Kloosterveen (Assen) 07.12.1873, d.v. Jan Lammerts Huizinga, landbouwer, en Gerardina van Halsema; tr. 2e Meeden 15.05.1875 Tonje Kroon, geb. Meeden 22.05.1838, overl. Assen 07.02.1917, d.v. Jurjen Andreas Kroon, landbouwer, en Hilke Willems Klein.

6.                   Hindertjen Bos, geb. ’t Zandt 24.12.1839, overl. Assen 10.12.1884, tr. ’t Zandt 09.04.1862 Hendrik Stoker, geb. Assen 14.07.1835, banketbakker, overl. Assen 14.05.1908, z.v. Jan Stoker, bakker, en Lammechien Strabbing.

7.                   Thomas Bos, geb. ’t Zandt 26.04.1842, overl. ’t Zandt 16.06.1842.

8.                   Leentje Bos, geb. ’t Zandt 03.09.1843, overl. ’t Zandt 12.05.1855.

9.                   Thomas Bos, geb. ’t Zandt 31.03.1846, leraar der Christelijke Afgescheidenen (1868), tr. Slochteren 24.09.1868 Aaltje Bakker, geb. Schildwolde (Slochteren) ca. 1850, d.v. Willem Ennes Bakker en Kristina Geerts Kuiman.

 

Noten: |a| Moorlach.

 

[22] Hemme Jacobs Siertsema, geb. Farmsum ca. 1794/1795, landbouwer, overl. Farmsum (Delfzijl) 21.09.1841, z.v. Onne Geerts Siertsema, landbouwer, en Fennechien Hemmes; tr. Delfzijl 05.04.1816

[23] Martje Jans Bolhuis, geb. Delfzijl ca. 1788/1789, landbouwster, overl. Farmsum (Delfzijl) 16.07.1854, d.v. Jan Pieters en Gepke Hemmes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Fennechien Siertsema, geb. Farmsum (Delfzijl) 03.06.1816, overl. Farmsum (Delfzijl) 12.06.1816.

2.                   Gepke Siertsema, geb. Farmsum (Delfzijl) 03.06.1816, overl. Farmsum (Delfzijl) 12.06.1816.

3.                   Onno Hemmes Siertsema, geb. Farmsum (Delfzijl)  04.09.1817, landbouwer, overl. Farmsum (Delfzijl) 15.12.1886, tr. Delfzijl 29.05.1848 Bouke Fokkes Klimp, geb. Farmsum (Delfzijl) 06.02.1822, overl. Farmsum (Delfzijl) 19.01.1871, d.v. Fokke Everts Klimp, arbeider, en Zwaantje Wibbes Vos, koemelkster.

4.                   Fennechien Hemmes Siertsema, geb. Farmsum (Delfzijl)  09.09.1821; volgt [11].

5.                   Gepke Hemmes Siertsema, geb. Farmsum (Delfzijl)  05.11.1824, overl. Farmsum (Delfzijl) 25.12.1886, tr. Delfzijl 31.12.1847 Jan Jans Sijdzes, geb. Nieuwezijl (Oostdongeradeel) 30.09.1825, schoenmakersknecht (1847), aannemer (1862), scheepsbouwer (1889), overl. Groningen 18.12.1908, z.v. Jan Jans Sijdzes en Gertje Jans Zijlstra.
     JS tr. 2e Groningen 24.04.1889 Klaassien Dooijes, geb. Groningen 23.08.1839, overl. Groningen 22.03.1918, d.v. Jan Jakobs Dooijer, schipper, en Hinderkien Criens.
     KD tr. 1e Groningen 01.04.1880 Wolter Hoeksema, geb. Stitswerd (Kantens) 28.08.1836, wagenmaker, overl. Groningen 05.01.1887, z.v. Hendrik Derks Hoeksema, timmerman, en Geertje Wolters Last.
     WH tr. 1e Noorddijk 03.05.1866 Geessien de Vries, geb. Noorddijk 05.02.1822, naaister, overl. Groningen 22.10.1879, d.v. Jan Klaasens de Vries, arbeider, koemelker, en Fennegien Harms Velthuis, koemelkster.

6.                   Jan Hemmes Siertsema, geb. Tuikwerd (Delfzijl) 26.10.1829, overl. Farmsum (Delfzijl) 12.09.1854.

 

[24] Pieter Benjamins, later Offringa |a|, geb. Oostermeer ca. 1778/1779/1780, wever (1812,1849), overl. Drachten (Smallingerland) 23.07.1857, z.v. Benjamin Pieters en Zwaantje Durks; tr.

[25] Magtilda Rienks van der Weide, geb. ca. 1785, overl. Drachten 09.03.1838, d.v. Rienk Durks en Trijntje Gerardus.

Uit dit huwelijk (vader ook Offeringa):

1.                   Benjamin Offringa, geb. Drachten ca. 1807, timmerman (1838), timmermansknecht (1863), overl. Drachten (Smallingerland) 23.05.1863.

2.                   Rienk Offringa, geb. Drachten ca. 1809, timmerknecht (1832), timmerman (1838), aannemer van werken (1866), overl. Groningen 04.07.1866|b|, tr. Smallingerland 08.11.1832|c| Jitske Hanzes Linting, geb. Noorderdragten (Smallingerland) 17.07.1811, naaister (1832), overl. Sappemeer 10.01.1889, d.v. Hans Linting, tapper (1811), timmerknecht (1832), en Aaltje Binnes Bolleman.
Uit dit huwelijk: Durk Offringa (1842-), tr. Groningen 09.05.1867 Anna Molenkamp (1843-1920), d.v. Derk Douwes Molenkamp (1806-1860) en Aaltje Tonnis de Jonge (1806-1885).
     JL tr. 2e Smallingerland 09.09.1870 Gurbe Sipkes Zijlstra, geb. Drachten ca. 1802, overl. Drachten (Smallingerland) 22.01.1873, z.v. Sipke Reints Zijlstra en Aukjen Gurbes.

3.                   Durk Offeringa, geb. Noorderdragten (Smallingerland) 01.10.1812, wever (1838), overl. Noorderdragten (Smallingerland) 30.06.1841.

4.                   Gerhardus Offeringa, geb. Noorderdragten (Smallingerland) 16.06.1815, boerenknecht (1838), landbouwer (1846), arbeider (1890), overl. Drachten (Smallingerland) 02.11.1890, tr. Smallingerland 16.05.1846 Janke Klazes Krol, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 27.10.1819, dienstmeid (1846), overl. na 1890, d.v. Klaas Jans Krol en Trijntje Heines de Wagt.

5.                   Swaantje Offeringa, ook Zwaantje, geb. Noorderdragten (Smallingerland) 21.11.1817, naaister (1838), arbeidster (1842,1858), overl. Wijnjeterp (Opsterland) 24.06.1858, tr. Smallingerland 07.05.1842 Arend Roels Frieswijk, ook Vriesweijk, geb. Duurswoude ca. 1809, boerenknecht (1842), arbeider (1858,1880), overl. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 30.07.1880, z.v. Roel Douwes Frieswijk, arbeider, en Antje Sijtzes Kuipers.

6.                   Pieter Offeringa, geb. Noorderdragten (Smallingerland) 31.12.1820, overl. Noorderdragten (Smallingerland) 01.01.1821.

7.                   Pieter Offeringa, geb. Noorderdragten (Smallingerland) 26.01.1821; volgt [12].

8.                   Johannes Offeringa, ook Offringa, geb. Noorderdragten (Smallingerland) 25.11.1827, overl. Drachten (Smallingerland) 07.05.1838.

 

Noten: |a| Offringa (Register van naamsaannemeing Drachten 1811, dagtekening 06.02.1812); |b| ook overl.akte Smallingerland 1866 no.143; |c| bruid in akte Lenting, tekent met Linting (huw.akte Smallingerland 1832 no.26).

 

[26] Oege Wiebes Veenstra, geb. Drachten ca. 1806, koopman (1825), veerschipper (1828,1839), schipper (1842), veerschipper (1845,1848), beurtschipper (1849), schipper (1857,1866), boer (1867), arbeider (1869), overl. Drachten (Smallingerland) 24.11.1887, z.v. Wiebe Geerts Veenstra, touwslager, en Wietske Oeges Fokkema; tr. 2e Smallingerland 03.02.1866 Engeltje de Nes, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 18.12.1819, overl.Drachten (Smallingerland) 23.03.1899|e|, d.v. Abe Jacobs de Nes en Janke Thomas Visser; tr. Smallingerland 21.09.1825

[27] Jeltje Greelts Zijlstra, geb. Drachten ca. 1807, overl. Harlingen 23.11.1861|f|, d.v. Greelt Reins Zijlstra en Grietje Roelofs Wagenaar.

     EdN tr. 1e Smallingerland 29.04.1838 Thijs Wiebes Veenstra, geb. Drachten (Smallingerland) 24.03.1817, overl. Smallingerland 13.10.1847|d|, z.v. Wiebe Geerts Veenstra, touwslager, en Wietske Oeges Fokkema.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wietske Veenstra, geb. Drachten (Smallingerland) 11.04.1826; volgt [13].

2.                   Wiebe Veenstra, geb. Drachten (Smallingerland) 12.06.1828, schippersgezel (1857), schipper (1861), overl. Leeuwarden 15.09.1861|a|, tr. Smallingerland 30.07.1857 Gepke Kooi, geb. Duurswoude ca. 1815, winkelierster (1857), overl. na 1861, d.v. Jaltje Jans Kooi, winkelierster (1857).

3.                   Jan Veenstra, geb. Drachten (Smallingerland) 26.07.1830, overl. Drachten (Smallingerland) 27.07.1830.

4.                   Greelt Veenstra, geb. Drachten (Smallingerland) 10.07.1831, zeeman, overl. Den Helder 26.01.1899, tr. Den Helder 17.02.1859 Catharina van den Broek, geb. Wanroij 15.10.1825, overl. Den Helder 09.01.1904, d.v. Jacobus van den Broek en Petronella Vervuuren.

5.                   Grietje Veenstra, geb. Drachten (Smallingerland) 31.03.1833, overl. Drachten (Smallingerland) 21.03.1850.

6.                   Maaike Veenstra, geb. Drachten (Smallingerland) 31.01.1835, overl. voor 1869, tr. Barradeel 11.06.1859 IJsbrand Willems Mulder, geb. Franeker 05.04.1830, tigchelknecht (1859), werkman (1869), zeeman (1870), werkman (1889,1895), overl. Harlingen 15.12.1895, z.v. Willem Klazes Mulder en Sijtske IJpes Schuitemaker.
     IJM tr. 2e Harlingen 27.05.1869 Elizabeth Stoker, geb. Harlingen ca. 1821, tappersche (1869), overl. Harlingen 06.11.1869, d.v. Sijtske Stoker; tr. 3e Harlingen 02.06.1870 Jeltje Wijga, geb. Harlingen 08.04.1841, overl. Harlingen 29.06.1873, d.v. Pieter Ennes Wijga en Vrouwkje Sietzes Beidschat; tr. 4e Harlingen 12.12.1889 Geertje Wijma, geb. Sexbierum (Barradeel) 06.12.1838, overl. na 1895, d.v. Pieter Geerts Wijma en Grietje Cornelis Vogelzang.
     ES tr. 1e Harlingen 12.05.1853 Willem Unia, geb. Kimswerd (Wonseradeel) 08.11.1818, overl. Harlingen 12.04.1868|c|, z.v. Freerk Sjoerds Unia en Bintje Willems Jagersma.
     JW tr. 1e Harlingen 27.04.1865 Willem Somer, ook Zomer, geb. Zwartsluis ca. 1834, werkman, overl. Harlingen 29.06.1869, z.v. Willem Somer en Jantje Drost.
     GW tr. 1e Barradeel 19.05.1860 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leeuwarden 09.10.1884, ingeschr. Franeker 01.04.1885) Jan Kuiper, geb. Achlum (Franekeradeel) 07.04.1835, z.v. Booijen Jans Kuiper en Romkje Douwes Dijkstra.

7.                   Geert Veenstra, geb. Drachten (Smallingerland) 21.04.1837, overl. Drachten (Smallingerland) 29.05.1842.

8.                   Rein Veenstra, geb. Drachten (Smallingerland) 16.07.1839, schipper, overl. Leeuwarden 24.02.1915, tr. Leeuwarden 07.08.1869 Aaltje Aardema, geb. (op een schip liggende te) Echten (Lemsterland) 21.08.1833|b|, overl. Leeuwarden 01.10.1912, d.v. Ruurd Wiebes Aardema, schipper, en Jeltje Geerts Beenen.

9.                   Grietje Veenstra, geb. Drachten (Smallingerland) 23.01.1842, overl. Drachten (Smallingerland) 26.03.1921, tr. Smallingerland 16.02.1867 Abe Thijsses Veenstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 02.08.1844, van boerenbedrijf (1867), overl. Drachten (Smallingerland) 21.03.1924, z.v. Thijs Wiebes Veenstra en Engeltje Abes de Nes, boerin.

10.               Minke Veenstra, geb. Drachten (Smallingerland) 03.03.1845, overl. Warnsveld 17.11.1915.

11.               Geert Veenstra, geb. Drachten (Smallingerland) 29.07.1847.

12.               Baukjen Veenstra, geb. Drachten (Smallingerland) 06.11.1848, overl. Drachten (Smallingerland) 31.01.1850.

 

Noten: |a| e.v. Gepke Kooistra (overl.akte Leeuwarden 1861 no.518); |b| ouders wonen te Gorredijk (geb.akte Lemsterland 22.08.1833); |c| e.v. Elisabeth van Rooijen (overl.akte Harlingen 1868 no.86; zie ook huw.akte Harlingen 1869 no.27); |d| moeder Weima (overl.akte Smallingerland 1847 no.142); |e| per abuis oud 81 jaar (overl.akte Smallingerland 1899 no.43); |f| ook overl.akte Smallingerland 1861 no.204.

 

[28] Piebe Melles Veenboer, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 15.10.1812|a|, huisman (1838), boer (1840), landbouwer (1842,1847), overl. Ooststellingwerf 03.03.1874, z.v. Melle Willems Veenboer, huisman (1837), en Grietje Piebes van der Meulen; tr. Ooststellingwerf 11.05.1837

[29] Klaasje Jans Docter, geb. Donkerbroek (Ooststellingwerf) 22.07.1813, overl. Ooststellingwerf 18.05.1900, z.v. Jan Gerryts Docter, kastelein (1837), en Antje Wybes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Melle Piebes Veenboer, geb. Haule (Ooststellingwerf) 17.12.1838, overl. Ooststellingwerf 17.09.1915.

2.                   Antje Pebes Veenboer, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 22.11.1840, overl. Ooststellingwerf 05.01.1872.

3.                   Jan Piebes Veenboer, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 25.04.1842; volgt [14].

4.                   Willem Pebes Veenboer, geb. Haule (Ooststellingwerf) 21.01.1845, overl. Ooststellingwerf 09.11.1905, tr. Ooststellingwerf 22.05.1880 Aaltje van der Weg, geb. Tolbert (Leek) 29.08.1849, overl. Ooststellingwerf 28.11.1920, d.v. Jakob van der Weg, koopman, en Antje Snieder.
     AvdW tr. 2e Ooststellingwerf 24.05.1907 Gauke Lammers, geb. Ureterp (Opsterland) 28.01.1847, overl. Ooststellingwerf 27.12.1927, z.v. Berend Meis Lammers en Trijntje Gaukes Halbesma.

5.                   Gerrit Pebes Veenboer, geb. Haule (Ooststellingwerf) 21.07.1847, naar USA na 1875, overl. 1923, begr. Jamestown Cemetery (Jamestown, Ottawa County, Michigan), tr. Ooststellingwerf 24.09.1869 Lemke Bokkes Wiering, Lena, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 01.09.1846, naar USA na 1875, overl. 1928, begr. Jamestown Cemetery (Jamestown, Ottawa County, Michigan), d.v. Bokke Engberts Wiering, schipper, en Janke Jans Hof.

 

Noten: |a| geb. Donkerbroek (huw.akte Ooststellingwerf 1837 no.7).

 

[30] Reinder Jans Reinders, geb. Irnsum (Rauwerderhem) ca. 1796/1797, arbeider (1825,1828), veenbaas (1831,1841), winkelier (1844), overl. Ooststellingwerf 01.10.1872, z.v. Jan Jans Reinders en Bontje Andries; tr. Ooststellingwerf 08.02.1824

[31] Wytske Aukes de Boer, geb. Haulerwijk ca. 1804, overl. Ooststellingwerf 10.09.1890, d.v. Auke Rinks de Boer en Jacobje Alles van Wijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bontje Reinders Reinders, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 17.03.1825, overl. Ooststellingwerf 24.03.1867, tr. Ooststellingwerf 27.01.1847 Hendrik Jans Schatenberg, geb. ‘op de Haulerwijk onder den dorpe Donkerbroek’ (Oosterwolde) 24.02.1814, landbouwer, overl. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 31.03.1873|c|, z.v. Jan Hendriks Schatenberg, winkelier, en Grietje Rinks Hof.
     HJS tr. 1e Ooststellingwerf 27.10.1839 Foekjen Jans Terpstra, geb. Bakkeveen (Opsterland) 23.05.1819, overl. Ooststellingwerf 28.11.1845|a|, d.v. Jan Johannes Terpstra en Geeske Klazes; tr. 3e Ooststellingwerf 31.12.1869|b| Jitske Jacobs Hoks, geb. Zevenhuizen (Leek) 09.11.1839, overl. Smilde 18.12.1926, d.v. Jakob Bartelds Hoks, arbeider, en Suitje Lutserts Doornbos, arbeidster.
     JH tr. 2e Ooststellingwerf 14.07.1874 Thijs Hendericus Poutsma, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 15.02.1849, arbeider, overl. Smilde 20.01.1925, z.v. Hendericus Jans Poutsma en Farduw Oebeles Dijkstra.

2.                   Jacobje Reinders Reinders, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 25.03.1828, overl. Ooststellingwerf 25.04.1910, tr. Ooststellingwerf 20.03.1850 Marcus Wytses Hoff, geb. Donkerbroek (Ooststellingwerf) 01.04.1825, overl. Ooststellingwerf 19.03.1910, z.v. Wytse Rienks Hoff, arbeider, en Johanna Marcus Swieting.

3.                   Jan Reinders Reinders, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 10.04.1831, overl. Ooststellingwerf 06.03.1877, tr. 1e Ooststellingwerf 22.03.1851 Jacobje Jannes Gorter, geb. Donkerbroek (Ooststellingwerf) 15.03.1827, overl. Ooststellingwerf 20.11.1874, d.v. Jannes Jans Gorter en Aaltje Foppes de Groot; tr. 2e Ooststellingwerf 05.08.1875 Janke Alberts Veenstra, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 27.04.1839, overl. Garijp (Tietjerksteradeel) 03.02.1919, d.v. Albert Jans Veenstra, arbeider, en Antje Muggenbeet.
     JAV tr. 2e Ooststellingwerf 21.02.1880 Ype Arjens Mulder, geb. Oudega (Smallingerland) 21.05.1841, overl. Garijp (Tietjerksteradeel) 11.08.1914, z.v. Arjen Jans Mulder en Sietske Ypes Haarsma.

4.                   Auke Reinders, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 11.12.1833, overl. Ooststellingwerf 05.07.1834.

5.                   Auke Reinders Reinders, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 14.12.1835, overl. Ooststellingwerf 06.01.1912, tr. Ooststellingwerf 04.11.1864 Hinkjen Bruinsma, geb. Siegerswoude (Opsterland) 04.11.1837, overl. Ooststellingwerf 24.01.1920, d.v. Gauke Jalkes Bruinsma, timmerman, en Frouwkjen Wierds Veenstra.

6.                   Alle Reinders Reinders, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 02.05.1839, overl. Ooststellingwerf 26.01.1921, tr. Ooststellingwerf 21.10.1858 Janke Hoff, geb. Leeuwarden 26.10.1831, overl. Ooststellingwerf 03.05.1893, d.v. Foppe Rienks Hoff en Elisabeth Jisses van Noord.

7.                   Martje Reinders, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 14.11.1841, overl. Ooststellingwerf 12.07.1843.

8.                   Martje Reinders Reinders, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 28.06.1844; volgt [15].

 

Noten: |a| e.v. Schadenberg; |b| bruidegom ‘Schatenberg, eigenlijk genaamt Schadenberg’, geb. Donkerbroek, schipper, tekent met Schadenborg (huw.akte Ooststellingwerf 1869 no.78); |c| Schadenberg.

 


Legenda

         Hengelo = Hengelo (O)


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren