Johan Stellingwerff (1924-2010)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien juli 2021)

 


 

[1] Johannes Stellingwerff, Johan, geb. Groningen 05.12.1924, ingenieur civiele techniek Delft 1953|a|, promotie Delft 24.06.1959|b|, secretaris bibliotheekcommissie TH Eindhoven (01.02.1957-), waarnemend bibliothecaris TH Eindhoven (01.01.1959-20.10.1960), bibliothecaris Amsterdam VU (1960-1987), overl. Amstelveen 23.05.2010, crem. Uithoorn.
– Levensbericht JS: HDC VU
 
Noten: |a| Trouw 13.11.1953; |b| proefschrift: Werkelijkheid en grondmotief bij Vincent Willem van Gogh; promotor: A.M.W.J. Hammacher (1897-2002).
 
[2] Jan Stellingwerff, geb. Sneek 30.05.1895, onderwijzer, overl. Groningen 31.03.1980, begr. Sneek 04.04.1980, tr. Groningen 26.07.1923
[3] Wissiena Bügel, S., geb. Helpman (Haren) 13.07.1902, overl. Hooghalen 16.02.1991, begr. Sneek 21.02.1991.

Uit dit huwelijk negen kinderen waaronder:

1.                   Johannes Stellingwerff, geb. Groningen 05.12.1924; volgt [1].

 

[4] Johannes Stellingwerff, geb. Sneek 03.03.1864, schoenmaker (1889,1899), schoenhandelaar (1917,1926), overl. Sneek 21.07.1945, tr. Sneek 07.04.1889

[5] Grietje Dijkstra, geb. Sneek 18.03.1865, overl. Sneek 02.07.1935.

Uit dit huwelijk:

1.                   Luitzen Stellingwerff, geb. Sneek 16.05.1891, onderwijzer (1917), hoofd der Chr. ULO-school te Veendam (1922-1935), overl. Groningen 07.05.1935|a|, begr. Sneek 11.05.1935, tr. Sneek 12.07.1917 Klaaske Oeke Pollema, geb. Nijland (Wymbritseradeel) 18.01.1894, overl. Leeuwarden 20.07.1943, d.v. Hendrik Pollema, hoofdonderwijzer (1894), lid van Gedeputeerde Staten (1917), en Jaitske Weerstra.
     “Veendam, 9 Mei – De heer L. Stellingwerf, hoofd van de U.L.O.-school alhier, die sedert enkele jaren reeds met ziekteverlof te Groningen vertoefde, is Dinsdagavond terwijl hij langs de spoorbaan te Helpman liep, in aanraking gekomen met een goederentrein en dusdanig verwond, dat hij een uur later overleed.”|b|
     “Het hoofd van de Chr. U.L.O. school te Veendam, de heer Luitzen Stellingwerf, die reeds geruimen tijd ziekteverlof genoot  en den laatsten tijd tijdelijk in Groningen vertoefde, is op een wandeling in de buurt van Helpman de spoorbaan overgestoken, terwijl er een goederentrein naderde. Hij is uitgeweken, doch nog door den trein gegrepen, welke hem zoodanig verwondde, dat hij aan de gevolgen overleed.”|c|

2.                   Jacob Marten Stellingwerff, geb. Sneek 14.04.1893, tr. Bolsward 08.06.1921 Joukje Reinsma, geb. Bolsward 15.05.1897, overl. Apeldoorn 14.08.1960, d.v. Riemer Reinsma en Baukje Wiersma.

3.                   Jan Stellingwerff, geb. Sneek 30.05.1895; volgt [2].

4.                   Martje Stellingwerff, geb. Sneek 05.03.1897, handwerkonderwijzeres (1923), tr. Sneek 23.08.1923 Klaas Boerstra, geb. Sneek 24.09.1899, onderwijzer, z.v. Pieter Boerstra, timmerman, en Johanna Hartsuiker.

5.                   Ytje Stellingwerff, geb. Sneek 08.09.1899, tr. Sneek 29.07.1926 Thijs Zijlstra, geb. Nieuw-Buinen (Borger) 25.03.1898, fabrieksarbeider, z.v. Anne Halbe Zijlstra, schipper (1898), fabrieksarbeider (1926), en Jeltje Bakker.

 

Noten: |a| ook overl.akte Veendam 1935 no.63; |b| De Noord-Ooster 09.05.1935; |c| Leeuwarder courant 10.05.1935.

 

[6] Pieter Bügel, geb. Oude Pekela 03.08.1869, winkelbediende (1895,1897), koopman (1898), manufacturier (1899,1901), koopman (1902), manufacturier (1904,1911), manufacturier (1923,1925), koopman (1927,1939), firmant van de firma P. Bügel te Helpman, overl. Groningen 02.10.1956, begr. Groningen (Zuiderbpl.) 05.10.1956, tr. Groningen 26.08.1897

[7] Alida Antina de Vries, geb. Groningen 18.09.1871, overl. Groningen 24.05.1965.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jurjen Roelof Bügel, geb. Helpman (Haren) 24.06.1898, overl. Helpman (Haren) 10.06.1900.

2.                   Martha Bügel, geb. Helpman (Haren) 15.10.1899, Zr. Martha, mede-oprichtster en eerste presidente van de Gereformeerde Gezins- en Bejaardenverzorging Groningen-Helpman, overl. Groningen 23.03.1978, begr. Groningen (Bpl. Selwerderhof) 28.03.1978.

3.                   Jurrinus Roelof Bügel, geb. Helpman (Haren) 24.03.1901, manufacturier, overl. 04.03.1997, begr. Groningen (Bpl. Esserveld) 08.03.1997, tr. Groningen 13.08.1925 Aaltje Hendrika van Broekhuizen, geb. Utrecht 10.07.1899, overl. 13.03.1984, d.v. Bartus van Broekhuizen, huismeester, en Aartje Besselsere.

4.                   Wissiena Bügel, geb. Helpman (Haren) 13.07.1902; volgt [3].

5.                   Maria Anna Bügel, geb. Helpman (Haren) 17.10.1904, overl. Apeldoorn 10.10.1985, begr. Apeldoorn (Alg.Bpl. Heidehof te Ugchelen) 14.10.1985, tr. Groningen 24.05.1927 Hotso Ekko de Vries, geb. Groningen 13.11.1900, koopman (1927), winkelier (1939), overl. na 1984, z.v. Jan de Vries en Rinkje de Visser.

6.                   Geerhard Bügel, geb. Helpman (Haren) 18.06.1909, koopman (1939), manufacturier (1955), w.s. overl. tussen 1976 en 1978, tr. Groningen 06.11.1939 Annechiena Catharina Volhand, Anneke, geb. Hattem 12.09.1917, overl. Haren 07.01.2010, begr. Haren (Bpl. De Eshof), d.v. Jakob Volhand en Annechiena Spoelstra.

7.                   Roelof Dirk Bügel, geb. Helpman (Haren) 04.02.1911, overl. Hattem 16.03.1976, tr. Son en Breugel 18.06.1943 Jacoba Oosterwijk, Co, geb. Boskoop 03.06.1922, overl. 01.05.2014, d.v. Cornelis Oosterwijk en Catharina van der Spek.

 

[8] Luitzen Stellingwerff, geb. Grouw (Idaarderadeel) 07.05.1838, schoenmakersknecht (1862), schoenmaker (1864,1893), overl. Sneek 02.11.1920|a|, tr. Sneek 09.02.1862|c|

[9] Yttje Trogsma, geb. Sneek 09.01.1837, dienstmeid (1862), overl. Sneek 28.08.1922|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Stellingwerff, geb. Sneek 29.03.1862, schoenmaker, overl. tussen 1900 en 1953, tr. Sneek 05.05.1890 Sijke Spoelstra, geb. Sneek 17.04.1865, overl. Sneek 19.08.1953, d.v. Pieter Spoelstra, tuinman, en Berber van der Heijde.

2.                   Johannes Stellingwerff, geb. Sneek 03.03.1864; volgt [4].

3.                   Yttje Stellingwerff, geb. Sneek 18.10.1866, overl. Balk (Gaasterland) 13.01.1891, tr. Sneek 17.06.1888 Jan Boeijenga, geb. Sneek 04.10.1867, brievenbesteller (1892), overl. Leeuwarden 26.10.1945, z.v. Albert Boeijenga, wever (1867), koopman (1888), winkelier (1892), en Janke Olingius.
     JB tr. 2e Het Bildt 16.06.1892 Baukje Krol, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 01.02.1866, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 29.09.1947, d.v. Robartus Krol, smid, en Sjoerdtje Bouma.

4.                   Elisabeth Stellingwerff, geb. Sneek 05.05.1869, overl. Sneek 27.03.1920, tr. Sneek 07.05.1893 Gerrit van der Horst, geb. Sneek 02.05.1868, barbier, overl. na 1920, z.v. Anne van der Horst, barbier, en Anna Catharina Smits.

5.                   Grietje Stellingwerff, geb. Sneek 18.10.1871, overl. Sneek 28.05.1873.

6.                   Grietje Stellingwerff, geb. Sneek 31.03.1874, overl. Sneek 19.06.1887.

7.                   Douwe Stellingwerff, geb. Sneek 19.04.1877, overl. Sneek 15.10.1877.

 

Noten: |a| overledene Luitzen Bootsma van Stellingwerff (overl.akte Sneek 1829 no.181); |b| Ytje, wede Luitzen Bootsma van Stellingwerff (overl.akte Sneek 1922 no.160); |c| bruidegom Stellingwerff, bruid Ytje (huw.akte Sneek 1862 no.8).

 

[10] Jakob Dijkstra, geb. Sneek 21.09.1836, blikslagersknecht (1864,1865), brievenbesteller (1867,1889), overl. Sneek 27.04.1911, tr. Sneek 29.05.1864

[11] Martzen Sijsma, geb. Sint Nicolaasga (Doniawerstal) 16.09.1834, overl. Sneek 09.10.1910.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Dijkstra, geb. Sneek 18.03.1865|a|; volgt [5].

2.                   Ate Dijkstra, geb. Sneek 17.10.1867, overl. Sneek 11.12.1867.

3.                   Gelke Dijkstra, geb. Sneek 06.06.1870, overl. Sneek 04.03.1885.

 

Noten: |a| vader Jacob, moeder Martje.

 

[12] Jurjen Bügel, geb. Oude Pekela 10.07.1843, timmerman, overl. Groningen 05.02.1915|c|, tr. Oude Pekela 22.04.1869

[13] Wissina Houwink, geb. Oude Pekela 25.05.1839, overl. Groningen 30.11.1913.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Bügel, geb. Oude Pekela 03.08.1869; volgt [6].

2.                   Aaltje Bügel, geb. Oude Pekela 10.11.1871, overl. Harkstede (Slochteren) 27.12.1945, tr. Groningen 08.08.1895 Jan Ridder, geb. Groningen 24.07.1870, notarisklerk (1895), administrateur (1949), overl. Harkstede (Slochteren) 26.03.1949, z.v. Jan Ridder (1846-1941), timmerman, en Fokelina de Groot.

3.                   Roelf Bügel, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 10.10.1875, overl. Helpman (Haren) 26.04.1898.

4.                   Grietje Bügel, geb. Valtherveen (Odoorn) 01.04.1878, overl. Nieuwer-Amstel 01.08.1941, tr. Haren 06.05.1910|a| Klaas Mullender, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 28.07.1875, klerk bij de Rijksverzekeringsbank, overl. Nieuwer-Amstel 21.11.1949, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 25.11.1949, z.v. Sape Tjipkes Mullender, landbouwer, en Sjoerdtje Klazes de Vries.
Uit dit huwelijk: Pieter Mullender, geb. Amsterdam 18.07.1917, lector Amsterdam VU (1949-1952), hoogleraar Amsterdam VU (1952-1981), overl. Driebergen 31.07.2014.

 

Noten: |a| vader Jurrien Beugel, moeder Wissiena (geb.akte Odoorn 1878 no.51); |b| bruid in akte Beugel, tekent met Bügel (huw.akte Haren 1910 no.17); |c| ook overl.akte Oude Pekela 1915 no.11.

 

[14] Geert de Vries, geb. Groningen 01.03.1844, buitenvaarder (mei1869), stuurman (okt1869,1871), zeeman (1874), (beurt)schipper (1878,1897), kapitein van een stoomboot (1905), overl. Haren 20.01.1937, tr. Groningen 30.05.1869

[15] Martha Molenkamp, geb. Appingedam 25.12.1845, overl. Groningen 27.10.1927.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje Alida de Vries, geb. Groningen 28.10.1869, overl. Groningen 17.11.1869.

2.                   Alida Antina de Vries, geb. Groningen 18.09.1871|d|; volgt [7].

3.                   Derk de Vries, geb. Groningen 15.12.1874|a|, schipper, overl. Haren 27.05.1953, tr. 1e Groningen 16.01.1905 Trijntje Zwart, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 02.10.1877, overl. Groningen 01.04.1920, d.v. Reinder Zwart, schipper, en Rinske Feringa; tr. 2e Groningen 30.03.1922 Trijntje Broekema, geb. Groningen 27.01.1875, overl. Groningen 05.01.1951, d.v. Machiel Broekema, schipper, en Johanna Meggelina Kraijer.

4.                   Geert de Vries, geb. Groningen 15.12.1874|b|, schipper, overl. Groningen 20.07.1963, tr. Leeuwarden 25.07.1908 Ruurdtje Dijkstra, geb. Akkrum (Utingeradeel) 23.12.1886, d.v. Rinze Baukes Dijkstra, van boerenbedrijf, en Geertje de Hoop.

5.                   Imo de Vries, geb. Groningen 09.04.1878, overl. Groningen 24.05.1878.

6.                   Gesina de Vries, geb. Groningen 29.03.1879, overl. Groningen 27.06.1879.

7.                   Anna de Vries, geb. Groningen 19.06.1880, overl. Groningen 01.09.1880.

8.                   Reinder Jan de Vries, geb. Groningen 21.03.1882, overl. Groningen 24.05.1882.

9.                   Anna Maria de Vries, geb. Groningen 11.07.1883, overl. Haren 13.03.1968, tr. Groningen 24.04.1913 Gerrit Jan Reits, geb. Groningen 23.09.1880, boekhouder, overl. Haren 27.04.1959, z.v. Geert Jans Reits, boekhandelaar, en Ida Willemina de Booijs.

10.               Maria Hinderika de Vries, geb. Groningen 24.10.1884, overl. Ginneken en Bavel 06.01.1905|c|.

 

Noten: |a| geboren des namiddags te half twee uur (akte no.1326); |b| geboren des namiddags te twee uur (akte no.1327); |c| ook overl.akte Groningen 1905 no.112; |d| aangifte door Jantje Waterborg, oud 27 jaar, geautoriseerde vroedvrouw, ‘bij gebreke van den vader, die daartoe door afwezigheid verhinderd wordt’ (geb.akte Groningen 1871 no.920).

 

[16] Jan Asses Bootsma van Stellingwerff, geb. Workum 19.06.1812, schipper, overl. Grouw (Idaarderadeel) 14.06.1885, z.v. Luitzen Broers Stellingwerff en Antje Jans Bootsma (zie Bijlage A); tr. Idaarderadeel 02.06.1836|a|

[17] Yttje Wijma, geb. Grouw 26.05.1811|e|, naaister (1836,1837), overl. Grouw (Idaarderadeel) 13.03.1894, d.v. Johannes Douwes Wijma, uurwerkmakersknecht, en Grietje Douwes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Bootsma van Stellingwerf, geb. Grouw (Idaarderadeel) 20.l04.1837, winkelierster (1869), overl. Grouw (Idaarderadeel) 20.10.1880, tr. 1e Idaarderadeel 22.06.1861|c| Johannes Boerke, geb. Grouw (Idaarderadeel) 14.08.1837, schoenmaker, overl. Grouw (Idaarderadeel) 31.03.1865, z.v. Migchiel Johannes Boerke, schoenmaker (1837), postbode (1861), en Trijntje Andries van der Made; tr. 2e Idaarderadeel 10.04.1869 Hendrik Jans Gorter, geb. Grouw (Idaarderadeel) 29.11.1835, timmerknecht, overl. Grouw (Idaarderadeel) 18.01.1916, z.v. Jan Johannes Gorter, winkelier, en Martzen Hendriks Veltman, herbergierster (1869).

2.                   Luitzen Bootsma van Stellingwerf, geb. Grouw (Idaarderadeel) 07.05.1838|b|; volgt [8].

3.                   Antje Stellingwerff, geb. Grouw (Idaarderadeel) 14.04.1848, overl. Grouw (Idaarderadeel) 16.04.1893, tr. Idaarderadeel 16.05.1874|d| Sijbren Postema, geb. Makkum (Wonseradeel) 31.05.1850, schippersknecht (1874), schipper (1895), overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 21.02.1931, z.v. Jacob Jacobs Postema, smid, en Jiskjen Sijbolts Canrinus.
     SP tr. 2e Idaarderadeel 04.05.1895 Akke Huisman, geb. Grouw (Idaarderadeel) 16.02.1853, overl. Leeuwarden 17.06.1921, d.v. Sijbolt Eeltjes Huisman, landbouwer, en Trijntje Minderts Peekema.
     AH tr. 1e Idaarderadeel 23.05.1891 Willem van der Veer, geb. Workum 16.04.1851, kastelein, overl. (Idaarderadeel) 14.05.1893, z.v. Pieter Paulus van der Veer, werkman, en Jeltje Gerbens van der Meulen.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Bootsma van Stellingwerf, teknt met J.A.B. van Stellingwerff, vader v/d bruidegom Stellingwerff (huw.akte Idaarderadeel 1836 no.21); |b| vader in akte Bootsma van Stellingwerf, tekent met J.A. Bootsma van Stellingwerff (geb.akte Idaarderadeel 1838 no.61); |c| bruid in akte Grietje Jans van Stellingwerf, tekent met Stelinngwerff, vader v/d bruid Jan Asses Bootsma van Stellingwerf, tekent met J. Stellingwerff (huw.akte Grouw 1861 no.40); |d| bruid Stellingwerff, vader v/d bruid Stellingwerff (huw.akte Idaarderadeel 1874 no.21); |e| ‘zijnde genaamt Yttje Douwes’ (geb.akte Grouw 1811 fol.9v).

 

[18] Johannes Trogsma, geb. Sneek 19.08.1810, eekmolenaarsknecht (1834), molenaarsknecht (1835,1837), gruttersknecht (1839,1871), arbeider (1876), werkman (1877,1878), overl. Harlingen 20.12.1877, z.v. Gerben Jans Trogsma, sjouwer, en Grietje de Jong; tr. Sneek 18.05.1834|d|

[19] Elisabeth Buma, geb. Sneek 17.03.1811, dienstmaagd (1834), overl. Harlingen 07.06.1887, d.v. Tjeerd Douwes en Ytje Botes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Trogsma, geb. Sneek 03.02.1835, overl. Harlingen 18.07.1890, tr. 1e Johannes Wilhelmus Reehoorn, overl. voor 1871; tr. 2e Harlingen 11.05.1871 Gerben Coersen, geb. Harlingen 27.02.1840, werkman (1871), stoker (1890,1893), z.v. Swerus Everhardus Coersen, kastelein, en Wijtske Gerbens de Vries.
     GC tr. 2e Harlingen 27.04.1893 Jacobje Dronrijp, geb. Harlingen 16.06.1867, d.v. Tæke Dronrijp, blikslager, en Pietje de Graaf.

2.                   Yttje Trogsma, geb. Sneek 09.01.1837; volgt [9].

3.                   Gerben Trogsma, geb. Sneek 25.02.1839, overl. Sneek 11.08.1839.

4.                   Hinke Trogsma, geb. Sneek 08.11.1841, dienstbode (1871), overl. Harlingen 21.01.1934, tr. Harlingen 18.05.1871 Willem Koster, geb. Harlingen 17.01.1844, zoutziedersknecht (1871), sjouwerman (1899), overl. Harlingen 01.03.1899, z.v. Ernst Jans Koster, verwer, en Trijntje Willems Geldersma.

5.                   Geertje Trogsma, geb. Sneek 17.05.1844|a|, overl. Harlingen 11.01.1876|c|.

6.                   Neeltje Trogsma, geb. Sneek 17.05.1844|b|, overl. Sneek 18.05.1845.

7.                   levenloze dochter, Sneek 14.03.1847.

8.                   Gerbrig Trogsma, geb. Sneek 19.08.1848, overl. Harlingen 07.06.1927, tr. Harlingen 16.05.1878 Hilbrand Drost, geb. Harlingen ca. 1853, kuipersknecht, overl. Harlingen 22.02.1933, z.v. Roelof Harmens Drost en Sijbrigje Jans Middel.

 

Noten: |a| geboren des avonds te half elf uren (fol.61); |b| geboren des avonds te elf uren (fol.61v); |c| oud 28 jaar (overl.akte Harlingen 1876 no.10); |b| bruid Lijsbet.

 

[20] Marten Dijkstra, geb. Sneek 03.04.1802, timmerknecht/timmermansknecht (1825,1843,1864), timmerman (1869), timmermansknecht (1872), overl. Sneek 01.11.1887, z.v. Jacob Johannes Dijkstra en Dieuwke Johannes, naaister (1825); tr. Sneek 08.05.1825

[21] Grietje Spoelstra, geb. Sneek 19.10.1798, overl. Sneek 17.06.1876|a|, d.v. Albert Hermanus Spoelstra, turfdrager (1825), en Aukjen Lubberts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aukjen Dijkstra, geb. Sneek 13.02.1826.

2.                   Dieuwke Dijkstra, geb. Sneek 25.12.1828, overl. Sneek 18.08.1829.

3.                   Albert Dijkstra, geb. Sneek 25.07.1830, scheepskok ‘behoorende tot de equipage van Zijner Majesteits stoomschip Amsterdam’, overl. (‘het lijk opgenomen in het Hospitaal’) Soerabaja 04.09.1866|b||c|.

4.                   Jakob Dijkstra, geb. Sneek 21.09.1836; volgt [10].

5.                   levenloos kind, Sneek 29.03.1839.

6.                   Dieuwke Dijkstra, geb. Sneek 16.04.1840, dienstmeid (1869), overl. Leeuwarden 26.02.1877, tr. Sneek 16.05.1869 Anne van der Werf, geb. Sneek 21.12.1842|c|, instrumentmaker (1869), koopman (1878,1911), overl. Leeuwarden 13.04.1911, z.v. Haije van der Werf, kopergieter, en Trijntje Houdel.
     AvdW tr. 2e Leeuwarden 20.11.1878 Jannigje Kas, geb. Sint Jacobaparochie (Het Bildt) 05.10.1851, overl. Leeuwarden 16.04.1916, d.v. Johannes Lieuwes Kas, grofsmid, en Hitje Pieters Watersma.

7.                   Harmanus Dijkstra, geb. Sneek 16.01.1843, letterzetter (1872), brievenbesteller (1882), overl. Sneek 18.02.1882, tr. Sneek 12.05.1872 Henderika Leeuwrik, geb. Sneek 28.08.1846, overl. Sneek 04.02.1889, d.v. Jan Leeuwrik, timmerman, en Antje Wilhelmi.

 

Noten: |a| oud 79 jaar (overl.akte Sneek 1876 no.111); |b| overl.akte Sneek 10.05.1867 fol.20 (Albers); |c| RA 1868 p.98 (Albers); |c| natuurlijke zoon van Trijntje, erkend door Haije, Sneek 12.04.1869.

 

[22] Ate Sijsma, geb. Tjerkgaast ca. 1806, boerenknecht (1829), arbeider (1830,1848), dagloner (1861), overl. Sneek 10.01.1898|c|, z.v. Sijtse Rintjes (-1810) en Gelk Wouters; tr. Doniawerstal 06.06.1829

[23] Geeltje de Boer, geb. Idskenhuizen ca. 1807/1808, overl. Sint Nicolaasga (Doniawerstal) 10.11.1885, d.v. Douwe Harmens de Boer (-1826) en Martzen Feddes de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.                   Douwe Sijsma, geb. Idskenhuizen (Doniawerstal) 14.03.1830|b|, boerenknecht, overl. Tjerkgaast (Doniawerstal) 17.08.1848.

2.                   Gelkjen Sijsma, geb. Sint Nicolaasga (Doniawerstal) 01.10.1832, overl. Tjerkgaast (Doniawerstel) 22.10.1845.

3.                   Martzen Sijsma, geb. Sint Nicolaasga (Doniawerstal) 16.09.1834; volgt [11].

4.                   Sijtze Sijsma, geb. Tjerkgaast (Doniawerstal) 30.12.1836, boerenknecht, overl. Sint Nicolaasga (Doniawerstal) 15.01.1861|a|.

5.                   Ane Sijsma, geb. Tjerkgaast (Doniawerrstal) 03.03.1839, overl. Sneek 29.06.1932, tr. Sneek 16.08.1863 Antje Jaasma, geb. Sneek 16.12.1840, overl. Sneek 02.02.1908, d.v. Sjoerd Jaasma en Rinsje Wielinga.

6.                   Stijntje Sijsma, geb. Tjerkgaast (Doniawerstel) 12.05.1842, overl. Tjerkgaast (Doniawerstal) 31.05.1845.

7.                   Gelke Sijsma, geb. Tjerkgaast (Doniawerstal) 01.07.1848, miliciën-stukrijder, overl. in de Infirmerie te Arnhem 09.03.1870|d|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Gaasterland 1861 no.5; |b| vader Sijtsma; |c| overledene Sijtsma; |d| ook overl.akte Doniawerstal 1870 no.13.

 

[24] Pieter Bugel, geb. Stapelmoor|d|  23.02.1797|a|, timmermansknecht (jan1819) timmerman, overl. Oude Pekela 14.07.1861|c|, z.v. Pieter Bugel, timmerman (dec1819-1861), en Gebine Roelfs; tr. 1e Oude Pekela 30.01.1819|b| Leentje Ruiter, geb. Oude Pekela 15.11.1797, overl. Oude Pekela 29.01.1821, d.v. Andries Harms en Wopke Jurjens; tr. 2e Nieuwe Pekela 29.05.1824

[25] Grietje Houting, geb. Nieuwe Pekela 13.05.1802, overl. Nieuwe Pekela 27.09.1890, d.v. Egbert Jans Houting, verver, en Renske Reinderts.

Uit het huwelijk Bugel-Ruiter:

1.                   Andries Bugel, geb. Oude Pekela 15.12.1819, overl. Oude Pekela 26.01.1820

Uit het huwelijk Bugel-Houting:

2.                   Pieter Bugel, geb. Oude Pekela 28.01.1826, overl. Oude Pekela 09.02.1826.

3.                   Pieter Bugel, ook Beugel, geb. Oude Pekela 17.05.1827, timmerman (1856), vervener (1901), overl. Vlagtwedde 02.07.1901, tr. Vlagtwedde 07.06.1856 Trientje Nieuwenhuis, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 07.04.1835, overl. Vlagtwedde 19.01.1905, d.v. Boelem Willems Nieuwenhuis, arbeider (1835), veldwachter (1856), en Jacoba Holtman.

4.                   Egbert Bugel, geb. Oude Pekela 17.05.1830, zeilmakersknecht, overl. Oude Pekela 16.05.1851.

5.                   Renske Bugel, geb. Oude Pekela 03.06.1833, overl. Oude Pekela 05.09.1863, tr. Oude Pekela 30.10.1856 Meindert Schotema, geb. Oude Pekela 26.09.1829, zeilmakersknecht (1856), spekslager (1865), slager (1903), overl. Oude Pekela 25.02.1903, z.v. Arend Derks Schotema, arbeider (1829), winkelier (1856), en Berendje Meinderts Hulsebos.
     MS tr. 2e Oude Pekela 24.05.1865 Grietje Kuiper, geb. Oude Pekela 31.03.1839, dienstmeid (1865), overl. Oude Pekela 03.02.1924, d.v. Geert Klaassens Kuiper, scheepstimmerknecht (1839), scheepsbouwersknecht (1865), en Regina Thomas Kroeze.

6.                   Roelof Beugel, geb. Oude Pekela 14.06.1836, koopman, overl. Nieuwe Pekela 18.01.1922, tr. Oude Pekela 18.11.1869 Elisabeth Zuiderweg, geb. Nieuwe Pekela 17.08.1846, hoedenmaakster, overl. Nieuwe Pekela 22.05.1914, z.v. Daniel Alberts Zuiderweg, landbouwer (1846), winkelier (1869), en Sijke Hindriks Mulder.

7.                   Geppien Bugel, geb. Oude Pekela 21.03.1839, overl. Oude Pekela 21.05.1854.

8.                   Reinder Bugel, geb. Oude Pekela 16.09.1841, overl. Oude Pekela 09.06.1842.

9.                   Jurjen Bugel, geb. Oude Pekela 10.07.1843; volgt [12].

10.               Jan Bugel, geb. Oude Pekela 11.12.1846, overl. Oude Pekela 06.10.1847.

 

Noten: |a| ‘z.v. Pieter Bugel, gewoond hebbende te Lorrup in het Hannoversche, en van Gebine Roelofs, wonende te Stapelmoer in Oostvriesland’ (huw.akte Pekela 1824 no.14); |b| bruidegom ‘geboren in Stapelmoer in Hannover’ (huw.akte Oude Pekela 1819 no.6); |c| overledene ‘geboren te Stapelmoer in Hannover’ (overl.akte Oude Pekela 1861 no.44); |d| nu Stapelmoor, Stadt Weener, Landkreis Leer, Region Rheiderland, Bundesland Niedersachsen.

 

[26] Okke Houwink, geb. Oude Pekela 01.12.1801, schipper (1830,1839), zeeman (1845,1860), overl. Oude Pekela 30.10.1860, z.v. Derk Jan Houwink, schipper, en Wiske Okkes; tr. Oude Pekela 05.01.1830

[27] Aaltje Kok, geb. Oude Pekela 18.07.1808, overl. Oude Pekela 24.11.1850, d.v. Harm Leenderts Kok, schipper, en Sophia Willems Kiers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Derk Houwink, geb. Oude Pekela 30.12.1830.

2.                   Sophia Houwink, geb. Oude Pekela 17.06.1832, overl. Oude Pekela 28.05.1878.

3.                   Harm Kok Houwink, geb. Oude Pekela 23.10.1833, scheepskapitein (1859,1894), wiens bestaan of verblijf onzeker is’ (1897), tr. Harlingen 22.10.1859 Baukje Lautenbach, geb. Harlingen 02.07.1837, overl. [Amsterdam] na 1897, d.v. Dirk Lautenbach, koopman, en Alagonda Merkelbach.

4.                   Wissina Houwink, geb. Oude Pekela 17.09.1835, w.s. jonggestorven.

5.                   Willem Kiers Houwink, geb. Oude Pekela 27.03.1837, overl. Oude Pekela 29.03.1838.

6.                   Wissina Houwink, geb. Oude Pekela 25.05.1839; volgt [13].

7.                   Willem Houwink, geb. Oude Pekela 21.07.1845, scheepsgezagvoerder (1874), winkelier (1911), overl. Harlingen 01.05.1911, tr. Harlingen 03.12.1874 Catharina Margaretha van der Meer, geb. Harlingen 19.11.1850, overl. Harlingen 15.01.1894, d.v. Willem van der Meer, loods, en Fokeltje Eeltjes Tigchelaar.

8.                   Derk Houwink, geb. Oude Pekela 30.05.1847, overl. Oude Pekela 28.05.1856.

 

[28] Derk de Vries, geb. Groningen ca. 1773/1774/1775, schuitevaarder (1812), scheepstimmerman (1816,1819,1820), schuitevoerder (1824), trekschipper (1825,1827,1831,1839), schuitevaarder (1844,1846), overl. Groningen 08.04.1849, z.v. Derk Tjeerts de Vries, scheepstimmerman, en Geesjen Derks; tr. 1e Groningen 08.05.1803 Grietje Numan, geb. Groningen ca. 1783, overl. Groningen 08.03.1817|c|; tr. Groningen 10.10.1819

[29] Antje van der Woude, geb. Groningen ca. 1796/1797, conventualinne van het Geertruidsgasthuis (1864), overl. Groningen 08.10.1864, d.v. Ime Harms van der Woude, voerman, en Marijke Jans.

Uit het huwelijk de Vries-Numan:

1.                   Hendrikus de Vries, ged. Groningen (A-kerk) 02.04.1806.

2.                   Hillegien de Vries, ged. Groningen (A-kerk) 23.03.1808, overl. Groningen 08.11.1864, tr. Groningen 02.08.1827 Martinus Rasker, geb. ca. 1804, schipper, z.v. Fredrik Martinus Rasker, trekschipper (1827), koopman (1967), overl. Groningen 02.03.1867, en Anna Themmen.

3.                   Geesje de Vries, ook Geessien, ged. Groningen (A-kerk) 21.03.1810, overl. Groningen 06.11.1826.

4.                   levenloze dochter, Groningen 21.07.1812.

5.                   Hinderika de Vries, geb. Groningen 14.09.1816, overl. Groningen 17.09.1816.

Uit het huwelijk de Vries-van der Woude:

6.                   Derk Tjeerts de Vries, geb. Groningen 06.08.1820, scheepskapitein (1858), kapitein van de Nederlandsche schoener ‘Barend Bulsing’, overl. ‘aan de gevolgen van eene kwaadaardige hersenkoorts, veroorzaakt door het bovenmatige gebruik van jenever, welken drank hij kort voor zijnen dood genuttigd had doordien hij zich eenigszins zwak bevond’, aan boord, voor de kust van Tortuguero|b| 29.10.1862|a|, begr. Azua de Compostela, tr. Hoogezand 14.01.1858 Saartje ten Cate, geb. Sappemeer 09.06.1829, overl. Groningen 09.03.1897, d.v. Evert Fiebes ten Cate, schipper (1829), scheepskapitein (1858), en Hinderika Romkes van der Baan.

7.                   Maria de Vries, geb. Groningen 28.08.1821, overl. Groningen 08.08.1904, tr. Groningen 24.01.1861 Jan Heerkes de Boer, geb. Groningen 22.05.1816, schipper (1841,1849), stuurman (1861), z.v. Derk Derks de Boer, schipper, en Lucretia Heerkes.
     JdB tr. 1e Groningen 07.10.1841 Lammegien Kuilman, geb. Gasselternijveen 24.07.1811, overl. Groningen 12.10.1847, d.v. Harm Berends Kuilman, schipper, en Jantien Tingen; tr. 2e Groningen 22.02.1849 Tjaakje Zwaneveld, geb. Scharmer 02.08.1808, schippersche, overl. Leeuwarden 09.12.1859, d.v. Jan Zwaneveld, arbeider, en Harmina Jacobs.
     TjZ tr. 1e Zuidbroek 27.08.1829 Jan Mellema Klugkist, geb. Zuidbroek 20.02.1798, koopman (1829), schipper (1847), overl. Groningen 05.10.1847, z.v. Hessel Klugkist en Siebentje Sierts.

8.                   Hinderkien de Vries, geb. Groningen 17.10.1824, overl. Groningen 11.01.1825.

9.                   Hinderkien de Vries, geb. Groningen 10.08.1826, overl. Groningen 25.09.1917, tr. Groningen 05.03.1846 Reinder Waterberg, geb. Groningen 10.06.1818, schipper (1846), zeekapitein (1895), overl. Groningen 28.05.1895, z.v. Harm Jacobs Waterberg, schipper, en Jantje Jans Kraijer.

10.               Geessien de Vries, geb. Groningen 25.04.1829, overl. Groningen 13.12.1897, tr. Groningen 02.02.1854 Frans van Klooster, geb. Luthegast (Grootegast) 02.12.1825, scheepskapitein, overl. Groningen 27.07.1896, z.v. Sjoerd Hendriks van Klooster, landbouwer, en Bouktje Fransens Hartsma.

11.               Ime Harms de Vries, geb. Groningen 08.10.1831.

12.               Hillegien de Vries, geb. Groningen 04.11.1833, dienstmeid (1864), overl. Groningen 13.01.1874, tr. Groningen 26.05.1864 Jenso Jonker, geb. Groningen 17.06.1833, blokmaker, overl. na 1907, z.v. Andries Everts Jonker, winkelier (1864), en Jantje Jentes Bakker.
     JJ tr. 2e Groningen 02.12.1877 Aaltje Kleve, geb. Termunten 03.06.1844, overl. Groningen 24.04.1907, d.v. Berend Derks Klerve en Frouke Tonnis Roeten.

13.               Janke de Vries, geb. Groningen 20.02.1837, overl. Groningen 08.02.1914, tr. Groningen 19.02.1871 Anthonij Fleuren, geb. Kuinre 08.03.1837, zeeman, overl. Groningen 20.10.1917, z.v. Hubert Fleuren, schipper, en Sara van der Schroef.

14.               Adriana de Vries, geb. Groningen 30.10.1839, overl. Groningen 29.01.1884, tr. Groningen 05.06.1870 Marcus Lambertus van der Pijl, geb. Leegkerk (Hoogkerk) 06.01.1842, klerk aan het bureau der gemeentewerken, overl. Groningen 12.02.1912, z.v. Bart van der Pijl, geëmployeerde aan de gasfabriek, en Dora Ingold.
     MLvdP tr. 2e Groningen 05.08.1885 Jantje Jonker, geb. Groningen 13.05.1854, overl. Groningen 30.01.1946, d.v. Evert Jonker, steenhouwersknecht, en Grietje Onnes.
     JJ tr. 1e Groningen 23.11.1882 Jan Mijs, geb. Groningen 24.02.1852, brievenbesteller, overl. Groningen 01.08.1883, z.v. Derk Mijs, schippersknecht (1852), schipper (1882), scheepstuiger (1883), en Gesina Bakker.

15.               Geert de Vries, geb. Groningen 01.03.1844; volgt [14].

 

Noten: |a| ingeschreven extract (overl.akte Groningen 17.03.1866 no.247); |b| ‘op het Spaansche gedeelte van dit eiland’ {nu: Dominicaanse Republiek}; |c| geen ouders vermeld (overl.akte Groningen 1817 no.153).

 

[30] Derk Molenkamp, geb. Farmsum (Delfzijl) 15.08.1806, boerenknecht (1839), turfschipper (1843), schipper (1845), overl. Groningen 29.03.1860, z.v. Douwe Roekes Molenkamp, landgebruiker, en Agniet Zijgers; tr. Oude Pekela 06.08.1839

[31] Aaltje de Jonge, geb. Oude Pekela 11.11.1806, overl. Groningen 04.02.1885, d.v. Tonnis Reints de Jonge, schipper, en Sijtske Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Molenkamp, geb. Appingedam 31.05.1843, van Groningen naar Grand Rapids in 1893|a|, overl. 06.02.1920|b|, begr. Oakhill Cemetery (Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA), tr. Groningen 09.05.1867 Durk Offringa, geb. Drachten (Smallingerland) 22.01.1842, timmerman (1876), aannemer (1879), z.v. Rienk Pieters Offringa (ca.1809-1866) en Jitske Hanzes Linting (1811-1889).

2.                   Martha Molenkamp, geb. Appingedam 25.12.1845; volgt [15].

 

Noten: |a| Staat van landverhuizers in 1893 (met 2 kinderen, ‘naar familie’); |b| Anna Offringa (zerk).

 


Bijlage A

 

[32] Luitzen Broers, later Stellingwerff, geb. Lemmer ca. 1785, bakker (1812,1825), arbeider (1828), overl. IJlst 11.05.1829, tr. IJlst 04.03.1810

[33] Antje Jans Bootsma, geb. IJlst ca. 1792/1793, turftonster (1836), arbeidster (1841), werkster (1856), overl. IJlst 03.07.1880, d.v. Jan Asses Bootsma en Trijntje Klazes; tr. 2e IJlst 07.02.1841 Auke Jongeling, geb. Joure ca. 1780/1781, arbeider, overl. IJlst 04.08.1857, z.v. Ruurd Aukes Jongeling en Teetske Gabes.

     AJ tr. 1e voor 1812 Sijke Pieters de Jong, geb. Molkwerum ca. 1774, overl. IJlst 09.11.1828, d.v. Pieter Klases en Sjuttje Lieuwes.

Uit dit huwelijk (vijf kinderen in 1829):

1.                   Jan Asses Bootsma van Stellingwerff, geb. Workum 19.06.1812|a|; volgt [16].

2.                   Geertje Stellingwerff, geb. Workum 19.02.1815, ‘kramersche’, overl. IJlst 23.06.1877.

3.                   Sijbe Stellingwerff, geb. IJlst 21.03.1825, smidsknecht (1853), arbeider (1862), overl. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 13.01.1862, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 13.04.1853 Grietje Smits, geb. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 26.12.1833, naaister, overl. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 13.06.1893, d.v. Douwe Franzes Smits arbeider, en Magdalena Cornelis Kramer, naaister (1853).
     GS tr. 2e Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 09.06.1886 Willem van der Heide, geb. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 26.02.1830, arbeider (1853), slager (1885,1886), werkman (1903), overl. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 03.07.1903, z.v. Hendrik Jaspers van der Heide, slachter, en Jantje Eelkes Visser.
     WvdH tr. 1e Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 18.05.1853 Tjebbetje Bijlsma, geb. Bolsward 14.11.1822, overl. (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 03.06.1885, d.v. Ytje Willems Bijlsma, dienstmeid (1822).

4.                   Cornelia Stellingwerff, geb. IJlst 16.10.1828, dienstmeid (1856), overl. IJlst 07.02.1887, tr. Wymbritseradeel 10.05.1856 Douwe Mol, geb. Bolsward 30.08.1832, schoenmaker, overl. Schraard (Wonseradeel) 26.08.1907, z.v. Gabe Douwes Mol, kuipersknecht, en Grietje Siebrens Visser, werkster (1856).

 

Noten: |a| vader in akte Stellingwerf, tekent met Stellingwerff (geb.akte Workum 1812 no.45).

 

[64] Broer Sijbes, later  Stellingwerff, geb. Joure xx.09.1743, bakker (1812,1818), lid van de raad van IJlst (1824), overl. IJlst 15.03.1833, z.v. Sijbe Broers en Aafke Luitsens; tr.

[65] Yttje Sjoerds de Jong, overl. IJlst 18.09.1823.

Uit dit huwelijk (vier kinderen in 1833):

1.                   Sjoerd Stellingwerff, geb. Joure 29.07.1773, majoor, overl. IJlst 09.03.1851, tr. 1e Tetje Rones Bloembergen, overl. Workum 20.08.1814; tr. 2e IJlst 21.10.1818 Alida Beckering, geb. IJsbrechtum 05.03.1787, overl. IJlst 15.11.1875, d.v. Wilhelmus Beckering, predikant te IJsbrechtum, en Margaretha Arends.

2.                   Jan Broers, later Stellingwerff, geb. Lemmer 18.02.1777, boer, overl. IJlst 29.12.1814, tr. 1e Trijntje Dirks Talsma, overl. IJlst 10.02.1812; tr. 2e IJlst 28.10.1812 Itskje Pelsma, geb. Balk 08.12.1784, dienstmeid (1812), d.v. Dirk Pieters (Pelsma) en Geeske Jacobs.

3.                   Luitzen Stellingwerff, geb. Lemmer ca. 1785; volgt [32].

4.                   Hendrik Stellingwerff, geb. IJlst 29.01.1792, bakkersknecht (1814), bakker (1824,1863), overl. IJlst 14.11.1863, tr. 1e IJlst 30.03.1814 Trijntje Pieters, geb. Oosthem 07.09.1784, overl. IJlst 01.11.1819, d.v. Pieter Sjoerdsa en Gerrijtje Ykes; tr. 2e IJlst 31.10.1824 Akke Pool, geb. IJlst ca. 1804/1805, overl. IJlst 21.11.1861, d.v. Henne Obbes Pool, scheepstimmerknecht, en Jetske Jans (-1823).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)