Gerard Daniël Rieck (1911-2010)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien januari 2018)

 


 

[1] Gerard Daniël Rieck, geb. Amsterdam 26.09.1911, doctoraal Amsterdam UvA 1939|a|, promotie Utrecht 17.09.1945|b|, werkzaam bij Philips (1941-1959), hoogleraar Eindhoven (1959-1982), RNL, overl. Waalre 11.05.2010.

 

Noten: |a| De Tijd 26.10.1939; |b| proefschrift: Röntgen-analytisch onderzoek naar de kristalstructuur van alpha-barnsteenzuur; promotor: J.M. Bijvoet (1892-1980).

 

[2] Daniël Jozef Rieck, geb. Amsterdam 27.10.1879, kantoorbediende (1910), procuratiehouder (1940), procuratiehouder bij de firma Heybroek-Zélander te Amsterdam (1949), overl. na 1958; tr. 2e Overveen 09.10.1947|c| Helena Adriana Schipperijn, geb. Amsterdam 17.01.1881, overl. Amsterdam 22.07.1958|b|, begr. Bussum (Alg.Bpl.) 25.07.1958, d.v. Riekele Jacobus Jelke Schipperijn, meubelmaker, en Helena Catharina Vrieswout; tr. 1e Amsterdam 09.06.1910

[3] Geertruida Hendrika Schijffelen, geb. Amsterdam 15.06.1883, lerares bij het middelbaar onderwijs (1910), overl. Parijs 12.08.1938, begr. Bussum (Alg.Bpl.) 19.08.1938.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerard Daniël Rieck, geb. Amsterdam 26.09.1911|a|; volgt [1].

2.                   Heinrich Claus Rieck, geb. Amsterdam 28.04.1914, otr. Bloemendaal 1946|d| H.A. Verbeek. [Batavia 1938]

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 29.09.1911; |b| Algemeen Handelsblad 23.07.1958 & Het Parool 24.07.1958; |c| Haarlem’s Dagblad 09.10.1947; |d| Haarlem’s Dagblad 07.08.1946.

 

[4] Claas Martin Rieck, geb. Amsterdam 03.09.1851, kantoorbediende (1878,1882), handelsreiziger (1910), overl. Amsterdam xx.09.1938|c|, tr. Amsterdam 13.06.1878

[5] Hendrika Johanna Veronica Catharina Stern, geb. Amsterdam 24.08.1852, onderwijzeres (1878), overl. Amsterdam xx.07.1938|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Daniël Jozef Rieck, geb. Amsterdam 27.10.1879; volgt [2].

2.                   Martha Hendrika Rieck, geb. Amsterdam 20.06.1882.

3.                   Hendrika Johanna Rieck, geb. Amsterdam 04.04.1884, overl. De Bilt 14.07.1927|a|, begr. Bilthoven (Alg.Bpl.) 16.07.1927, tr. na 1919 David Johannes Nuesink, geb. Amsterdam 04.03.1881, commies (1910), chef-commies (1928), z.v. Gerrit Nuesink en Josina van Iperen.
     DJN tr. 1e Velsen 21.02.1910 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 29.08.1919, ingeschr. Velsen 15.09.1919) Adriana Hillegonda Schaap, geb. Winkel 17.03.1884, d.v. Otto Schaap en Engelina Margrieta van Vreeswijk; tr. 3e Zwolle 30.10.1928 Willemina van den Bos, geb. Zwolle 07.07.1890, d.v. Derk Jan van den Bos, touwslager, en Jannetje Hoorn.

4.                   Elsina Barendina Rieck, geb. Amsterdam 28.05.1892 (akte), hoofd ener school (1932), tr. Amsterdam 16.06.1932 Johannes Hendricus Franciscus Scharff, geb. Amsterdam 13.06.1882 (akte), slager (1905), bezoldigd bestuurder van een vakbond (1932), w.s. overl. voor 1938, z.v. Johannes Hendrik Scharff en Antonetta Maria Paulina Bongers.
     JHFS tr. 1e Amsterdam 05.07.1905 Catharina van der Laan, geb. Amsterdam 16.06.1883 (reg.6 fol.20), d.v. Leendert van der Laan, kruier, en Arendje van der Veen.

 

Noten: |a| ook overl.akte Zwolle 1927 no.319; |b| Algemeen Handelsblad 13.07.1938; |c| De Tijd 09.09.1938.

 

[6] David Schijffelen, geb. Amsterdam 07.10.1843, pettenmaker (1870), hoedenmaker (1881), overl. Amsterdam 04.06.1888; tr. 1e Amsterdam 28.04.1870 Wilhelmina Geertruida Stas, geb. Amsterdam 08.07.1844 (akte)|b|, overl. Amsterdam 18.04.1881, d.v. Jan Hendrik Stas, kleermaker, en Wilhelmina Geertruida Pinke; otr. 2e Amsterdam 20.10.1881, tr. Amsterdam 03.11.1881

[7] Elisabeth van Wattingen, geb. Amsterdam 23.11.1857, overl. Haarlem 11.06.1946|a|, begr. Bloemendaal (Alg.Bpl.) 15.06.1946.

Uit het huwelijk Schijffelen-Stas:

1.                   Jan Hendrik David Schijffelen, geb. Amsterdam 21.04.1871 (akte), overl. Amsterdam 05.08.1871.

2.                   David Schijffelen, geb. Amsterdam 25.10.1872 (akte), reiziger (1902), overl. Amsterdam 16.10.1922, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 19.10.1922, tr. Amsterdam 15.05.1902 Elisabeth Maria Bakker, geb. Amsterdam 31.10.1874 (akte), overl. Amsterdam 13.02.1962, d.v. Jan Bakker, bediende, en Maria van Wattingen.

3.                   Wilhelmina Geertruida Schijffelen, geb. Amsterdam 12.04.1874, overl. Hilversum 27.09.1909, tr. Amsterdam 11.08.1898 Conrad Valentin Riemens (1873-1957), z.v. Jacobus Hendrik Valentijn Riemens (1845-1907) en Hillechien Siegers (1841-1921).
     CVR tr. 2e Hilversum 30.03.1911 Gerardina Frederica Hogervorst, geb. Hilversum 29.07.1868, d.v. Hendrik Hogervorst en Geertruida Gerardina Voormolen.

4.                   Jan Hendrik Schijffelen, geb. Amsterdam 12.09.1875, overl. Amsterdam 05.05.1881 (akte).

5.                   Wilhelmus Gerardus Schijffelen, geb. Amsterdam 18.10.1877, kantoorbediende (1913), makelaar, overl. Amsterdam 09.12.1967, begr. Amsterdam (Oosterbpl.) 14.12.1967, tr. Haarlem 17.04.1913 Frederika Henriëtte Freese, geb. Amsterdam 24.05.1880 (akte), overl. na 1938, d.v. Johan Heinrich Freese, timmerman, en Wilhelmina Maria Geertruida Woortman.

6.                   Anna Elisabeth Schijffelen, geb. Amsterdam 13.08.1879, overl. Baarn 05.03.1953.

7.                   Hinke Dorothea Leonora Schijffelen, geb. Amsterdam 08.04.1881 (akte), overl. Amsterdam 04.05.1881 (akte).

Uit het huwelijk Schijffelen-van Wattingen:

8.                   Geertruida Hendrika Schijffelen, geb. Amsterdam 15.06.1883; volgt [3].

 

Noten: |a| ook overl.akte Bloemendaal 1946 no.145; |b| registers 6 en 7 (van 4 juli tot 9 oktober) ontbreken op zoekakten.nl {jan’18}.

 

[8] Claas Martin Rieck, geb. Amsterdam 25.06.1821, courantenombrenger (1850,1851), pakhuisknecht (1878), overl. Amsterdam 20.07.1891, tr. Amsterdam 23.10.1850

[9] Marritje van der Bruggen, geb. Amsterdam 14.08.1818, naaister (1850), overl. Amsterdam 01.04.1902.

Uit dit huwelijk:

1.                   Claas Martin Rieck, geb. Amsterdam 03.09.1851; volgt [4].

 

[10] Daniël Jozef Stern, geb. Amsterdam 23.10.1824, scheepstimmerman (1851,1882), overl. tussen 1891 en 1940|b|, tr. Amsterdam 12.11.1851

[11] Hendrika Johanna Eggen, geb. Dordrecht 16.03.1824, dienstbaar (1851), overl. Amsterdam xx.07.1896|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika Johanna Veronica Catharina Stern, geb. Amsterdam 24.08.1852; volgt [5].

2.                   Johanna Veronica Stern, geb. Amsterdam 28.03.1854 (akte), overl. Velsen 24.11.1940, tr. Amsterdam 30.04.1891 Jan van der Bruggen.
     JvdB tr. 1e 1881 Catharina Veronica Stern (1856-), jongere zuster van Johanna Veronica.

3.                   Catharina Veronica Stern, geb. Amsterdam 01.03.1856 (akte), naaister (1881), overl. voor 1891, tr. Amsterdam 14.04.1881 Jan van der Bruggen, geb. Amsterdam 16.01.1855 (akte), boekdrukker (1881), winkelier (1891), z.v. Hendrik van der Bruggen en Geertje Winkels.
     JvdB tr. 2e 1891 Johanna Veronica Stern (1854-1940), oudere zuster van Catharina Veronica.

4.                   Alida Josephina Stern, geb. Amsterdam 05.04.1859 (akte), dienstbode (1882), tr. Amsterdam 30.11.1882 Hendrik van der Bruggen, geb. Amsterdam 15.01.1857 (akte), smid (1882), z.v. Hendrik van der Bruggen en Geertje Winkels, strijkster.

5.                   Daniël Jozef Stern, geb. Amsterdam 23.10.1860, overl. Amsterdam 16.10.1867.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 31.07.1896; |b| niet gevonden in tienjarentafel overlijden Amsterdam 1893-1902.

 

[12] Johannes Schijffelen, geb. Amsterdam 13.11.1808, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 20.11.1808, sjouwer (1835), mobiel schutter, werkman (1843,1845), sjouwer (1849), overl. Amsterdam 28.09.1849, tr. Amsterdam 02.12.1835

[13] Anna Tol, geb. Amsterdam 29.03.1813, naaister (1835), winkelierster (1861), pettenmaakster (1870), winkelierster (1879,1882), overl. na 1886|b|; tr. 2e Amsterdam 10.08.1853 Dirk Diepering, geb. Amsterdam 30.12.1800, ged. Amsterdam (Westerkerk) 16.01.1801, sjouwer (1823), winkelier (1853), koopman (1857), overl. Amsterdam 06.03.1857|a|, z.v. Gerret Diepering, koorndrager, en Neeltje Kroese; tr. 3e Amsterdam 16.10.1861 Christiaan Jansen, geb. Amsterdam 13.01.1799, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 18.01.1799, schuitenvoerder (1861), z.v. Jan Jansen en Catharina Strange.
     DD tr. 1e Amsterdam 12.11.1823 Johanna Catharina Hermans, geb. Amsterdam 18.06.1798, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 20.06.1798, overl. voor 1853, d.v. Jan Hermans, kuiper, en Johanna Janse.
     CJ tr. 1e voor 1830 Charlotta Alberdina Schrikkel, overl. voor 1861.

Uit het huwelijk Schijffelen-Tol:

1.                   Johannes Schijffelen, geb. Amsterdam 22.09.1836 (akte), timmermansknecht (1861), tr. Amsterdam 02.01.1861 Dirkje Nuuwolt, geb. Amsterdam 28.07.1835 (akte), d.v. Roelof Pieter Nuuwolt en Dirkje de Milde.

2.                   David Schijffelen, geb. Amsterdam 07.10.1843; volgt [6].

3.                   Maria Elizabeth Schijffelen, geb. Amsterdam 24.10.1845, overl. Amsterdam 08.08.1846.

4.                   Nicolaas Schijffelen, geb. Amsterdam 21.04.1848 (akte), bediende (1879), tr. Amsterdam 11.06.1879 Petronella Cornelia Themps, geb. ’s-Gravenhage ca. 1844, d.v. Eduard Hendrik Themps (ca.1813-1893), kantoorbediende, en Johanna Frederika van Leeuwen (ca.1816-1891).

Uit het huwelijk Diepering-Tol:

5.                   Karel Dirk Diepering, geb. Amsterdam 18.12.1853, kleermaker, tr. Amsterdam 14.07.1886 Wilhelmina Elisabeth Muller, geb. Amsterdam ca. 1864, d.v. Johannes Hendrikus Muller, voerman, en Jansje van Sitteren.

6.                   Antonie Willem Diepering, geb. Amsterdam 13.01.1857 (akte), brandwacht, tr. Amsterdam 20.09.1882 Wilhelmina Pieternella Brakelé, geb. Vlissingen 02.10.1862, d.v. Cornelis Brakelé, loodgieter, en Maria Susanna Sap.

 

Noten: |a| oud 54 jaar (overl.akte Amsterdam 1857 reg.2 fol.29v); |b| niet gevonden tienjarentafels overlijden Amsterdam 1883-1902.

 

[14] Hendrik van Wattingen, geb. Amsterdam 09.10.1821, kuipersknecht (1844), kuiper (1857,1896), overl. Amsterdam 15.08.1896, tr. Amsterdam 04.09.1844

[15] Elisabeth Oosthuijse, geb. Amsterdam 10.07.1820, overl. Amsterdam 01.06.1894.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria van Wattingen, geb. Amsterdam 16.10.1844 (akte), overl. tussen 1911 en 1914, tr. Amsterdam 03.12.1873 Jan Bakker, geb. Amsterdam 02.05.1846, brievenbesteller (1873), bediende (1902), portier (1911), concierge (1914), z.v. Pieter Bakker en Alida Hennes.
Uit dit huwelijk: Elisabeth Maria Bakker (1874-1962), tr. Amsterdam 15.05.1902 David Schijffelen (1872-1922), z.v. David Schijffelen en Wilhelmina Geertruida Stas.

2.                   Cornelis Jacobus van Wattingen, geb. Amsterdam 03.12.1852 (akte), kuiper (1878), molenaarsknecht (1896), machinist (1923), tr. 1e Amsterdam 06.03.1878 Aaltje Ronge, geb. Zwolle 06.12.1855, d.v. Barent Aallert Ronge, schipper, schuitenvoerder, en Elisabeth Brink; tr. 2e Amsterdam 30.01.1896 Antje van Staaveren, geb. Amsterdam 05.12.1860 (akte), winkelierster (1896), overl. na 1923, d.v. Siet van Staaveren en Wijntje van Beem.
     AvS tr. 1e Amsterdam 16.04.1885 Nikolaas Vos, geb. Amsterdam 09.03.1860 (akte), stalhouder (1885), overl. voor 1896, z.v. Nikolaas Vos, koopman, en Cornelia Fils.

3.                   Nicolaas van Wattingen, geb. Amsterdam 11.09.1855 (akte), pakhuisknecht (1880), overl. voor 1932, tr. Amsterdam 28.01.1880 Berendina Jacoba Cramer, geb. Amsterdam 08.08.1857 (akte), overl. Amsterdam 08.03.1932, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 11.03.1932, d.v. Henrich Adolph Cramer en Johanna Susanna Middendorp.

4.                   Elisabeth van Wattingen, geb. Amsterdam 23.11.1857; volgt [7].

5.                   Geertruida Hendrika van Wattingen, geb. Amsterdam 20.08.1861 (akte), tr. Amsterdam 08.06.1893 Pieter Pfersich, geb. Amsterdam 20.05.1863 (akte), winkelier (1893), z.v. Pieter Pfersich en Johanna Hendrika Kiesewetter.

 

[16] Claas Martin Rieck, geb. Amsterdam{?} ca. 1779, tabakwinkelier (1821), kantoorbediende (1834,1850), kantoorloper (1854), overl. Amsterdam 27.10.1854|d|, otr. Amsterdam 29.07.1808

[17] Antje Schuurman, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 17.10.1787, besteedster (1850,1856), overl. Amsterdam 22.06.1861|b|, d.v. Hendrik Schuurman en Elizabeth Oosterkamp.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Rieck, geb. Amsterdam 25.12.1809, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 31.12.1809|c|, kantoorbediende (1840), tr. Amsterdam 20.05.1840 Petronella Markies, geb. Oudenbosch 31.07.1811, d.v. Corneil Markies en Digna van Beek.

2.                   Antje Rieck, geb. Amsterdam 25.10.1811 (akte), tr. Amsterdam 12.06.1839 Philip David Minor, geb. Berndroth (Hertogdom Nassau)|a| ca. 1812, kleermaker (1839), z.v. Friedrich Phillipp Minor, landman, en Justina Catharina Fetz.

3.                   Geertruij Rieck, geb. Amsterdam 01.10.1813 (akte), tr. Amsterdam 21.04.1841 Hermann Heinrich Brüning, geb. Wallenbrock (Königreich Preußen) ca. 1804, suikerbakker (1841), z.v. Albert Heinrich Eggeringhaus Colonus Brüning en Margrethe Luise Brüning.
     HHB tr. 1e voor 1841 Maria Elizabeth Koppen, overl. voor 1841.

4.                   Willem Nicolaas Rieck, geb. Amsterdam 21.10.1815 (akte), kaarsenmaker (1834), tr. Amsterdam 19.11.1834 Maria Johanna Flaat, geb. Amsterdam 22.01.1811, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 06.02.1811, d.v. Johan Fredrik Flaat, schoenmaker, en Dina van Eweegen.

5.                   Hendrica Wilhelmina Rieck, geb. Amsterdam 21.04.1817 (akte), overl. Amsterdam 23.05.1868, tr. Amsterdam 30.01.1850 Hendrik Buijtenhuijs, geb. Schellingwoude ca. 1821, slachtersknecht (1850), overl. na 1868, z.v. Manus Buijtenhuijs, melkslijter, en Jannetje Besteben.

6.                   Claas Martin Rieck, geb. Amsterdam 25.06.1821; volgt [8].

7.                   Abraham Rieck, geb. Amsterdam 27.08.1824 (akte), overl. Rotterdam 24.02.1905, tr. Rotterdam 18.03.1863 Maria Lots, geb. Utrecht 18.02.1825, overl. Rotterdam 01.04.1897, d.v. Jacobus Bartholomeus Lots en Elisabeth Chevalier.

8.                   Anna Maria Rieck, geb. Amsterdam 03.02.1831 (akte), tr. Amsterdam 10.12.1856 Johannes Pelser, geb. Amsterdam 16.09.1828 (akte), koetsier (1856), z.v. Johannes Pelser, koetsier, en Anna Elisabet Schiele.

 

Noten: |a| nu Ortsgemeinde in Rhein-Lahn-Kreis, Bundesland Rheinland-Pfalz; |b| geen ouders vermeld (overl.akte Amsterdam 1861 reg.4 fol.59v); |c| get. Hendrik Schuurman {opa} en Elizabeth Oosterkamp {oma}; |d| oud 75 jaar, geboren alhier, geen ouders vermeld (overl.akte Amsterdam 1854 reg.6 fol.5v).

 

[18] Jan van der Bruggen, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 08.04.1764, scheepstimmerman, overl. Amsterdam 16.02.1839, z.v. Hendrik van der Bruggen en Marretje Speijs; tr. Amsterdam 24.04.1816

[19] Marretje Vegting, geb. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 27.06.1790|a|, dienstbaar (1816), overl. Amsterdam 02.03.1875, d.v. Gerrit Vegting, schoenmaker, en Elizabeth Roelofs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik van der Bruggen, geb. Amsterdam 03.02.1817 (akte), scheepstimmerman (1848), tr. Amsterdam 02.08.1848 Geertje Winkels, geb. Harderwijk 28.09.1823, dienstbaar (1848), d.v. Hendrik Winkels, smid, en Maria van der Kolven.

2.                   Marritje van der Bruggen, geb. Amsterdam 14.08.1818; volgt [9].

3.                   Maria Cornelia van der Bruggen, geb. Amsterdam 28.09.1819 (akte), dienstbaar (1848), tr. Amsterdam 10.05.1848 Cornelis Buitenhuijs, geb. Schellingwoude ca. 1820, scheepstimmerman (1848), z.v. Manus Buitenhuis, melkslijter, en Jannetje Besteben.

 

Noten: |a| Marretije.

 

[20] Daniël Stern, geb. Amsterdam ca. 1795, matroos (1824), sluiswachtersknecht (1851), overl. na 1851|c|, z.v. Johan Christian Engelhard Stern en Christina Louisa Johanna Griese; tr. Amsterdam 29.09.1819|a|

[21] Johanna Jacoba de Jong, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 26.04.1791|b|, overl. na 1851, d.v. Jacobus de Jong en Johanna van Luenen Schlos.

Uit dit huwelijk:

1.                   Daniël Jozef Stern, geb. Amsterdam 23.10.1824; volgt [10].

 

Noten: |a| bruidegom ‘van Amsterdam’, moeder v/d bruid Van Luenen Schlos (huw.akte Amsterdam 1819 reg.3 fol.92v); |b| moeder Van Lueneschlos; |c| niet gevonden in tienjarentafels overlijden Amsterdam 1843-1902.

 

[22] Caatje Marcus Eggen, geb. ca. 1800, buiten beroep (1824), wasster (1851).

[23]

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika Johanna Eggen, geb. Dordrecht 16.03.1824; volgt [11].

 

[24] Johannes Schijffelen, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 01.06.1783, doopgetuige Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 12.09.1804, Amsterdam (Nieuwe Kerk) 25.06.1809 en 14.04.1811, schoenmaker (1835,1847), overl. na 1847|d|, z.v. Johan Nicolaas Schijffelen en Anna Alida Kenter; otr. Amsterdam 09.12.1808

[25] Lena Starrenberg, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 14.08.1778|b|, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 18.08.1805, 25.06.1809 en 14.04.1811, overl. Amsterdam 27.05.1847, d.v. Leendert Starrenberg en Gesie Onderdijk.

Voorkind:

1.                   Johannes Schijffelen, geb. Amsterdam 13.11.1808, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 20.11.1808|c|; volgt [12].

Uit dit huwelijk:

2.                   Leendert Nicolaas Schijffelen, geb. Amsterdam 06.05.1810, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 27.05.1810|a|, begr. Amsterdam (St.Anthonis Kerkhof) 24.10.1810.

3.                   Anna Maria Schijffelen, geb. Amsterdam 03.02.1814 (akte), tr. Amsterdam 24.08.1836 Johannes Gebhard, geb. Amsterdam 06.08.1813 (akte), boekverkopersknecht (1836), vrijwillig jager, bediende (1849), z.v. Jacobus Gebhard en Aaltje van den Berg.

 

Noten: |a| vader Schijffen; |b| get. Gerrit Onderdijk en Anna Maria Stufkens; |c| get. Gerrit Onderdijk en Maria Magdalena Schijffelen; |d| niet gevonden in tienjarentafel overlijden Amsterdam 1843-1882.

 

[26] David Tol, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 05.12.1787, sjouwer (1813,1831), overl. Amsterdam 31.12.1831|i|, z.v. Hans Hendrik Tol en Johanna Stumfius; otr. Amsterdam 23.12.1808

[27] Trijntje Kajem, werkster (1835), tapster (1840), werkster (1843), overl. tussen 1861 en 1870|j|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Tol, geb. Amsterdam 21.11.1809, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 03.12.1809|a|.

2.                   Antje Tol, geb. Amsterdam 25.01.1811, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 30.01.1811|b|, tr. Amsterdam 31.05.1843 Johannes Linning, geb. Amsterdam 07.07.1806, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 23.07.1806, scheepstimmerman (1832,1843), z.v. Johann Nicolaus Linning en Margaretha Christina Fontijn, kraambewaarster (1843).
     JL tr. 1e Amsterdam 24.10.1832 Tanneke Meijer, geb. Axel ca. 1804, overl. voor 1843, d.v. Casper Meijer en Jozina Engels, werkster (1832).

3.                   Anna Tol, geb. Amsterdam 29.03.1813|k|; volgt [13].

4.                   Jacob Hendrik Tol, geb. Amsterdam 06.03.1815 (akte), werkman (1870), tr. Amsterdam 23.03.1870|h| Jannetje Koene, geb. Amsterdam 10.08.1812 (akte), ventster (1838), werkster (1870), d.v. Jan Koene en Johanna Maria Bort.
     JK tr. 1e Amsterdam 29.08.1838 Willem Coenraad Spierenburg, geb. Amsterdam 11.12.1810, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 20.12.1810, schilder (1838), overl. voor 1870, z.v. Willem Coenraad Spierenburg en Hermina Happel.

5.                   Catharina Elisabeth Tol, geb. Amsterdam 27.12.1820 (akte), overl. Durgerdam (Ransdorp) 05.12.1875|e|, tr. Schellingwoude 03.05.1840 Pieter Eekel, geb. Schellingwoude ca. 1816/1817, scheepstimmerman (1840), overl. Durgerdam 11.07.1877, z.v. Cornelis Eekel, melkverkoper, en Maartje Mulder.

6.                   Cent Tol, geb. Amsterdam 27.05.1823 (akte), matroos bij de marine (1856), sloeperman (1865), varensgezel (1865), overl. ‘in de Noordzee verdronken’ 26.07.1865|c|, overl. ‘als verdronken in de Zuiderzee nabij het Oudeschild’ 06.08.1865|d|, tr. Den Helder 03.07.1856|g| Cornelia Kikkert, geb. Oudeschild (Texel) 13.07.1825, overl. Den Helder 10.04.1907, d.v. Jan Pieters Kikkert, sjouwer, en Klaartje Blom.
     CK tr. 2e Den Helder 21.01.1875 Johannes Petrus Caron, geb. Amsterdam 04.08.1835, bootsman bij de Java maatschappij, overl. voor 1907, z.v. Benjamin Caron en Jeanette Christine Roël.

7.                   Anna Christina Tol, geb. Amsterdam 05.04.1826 (akte), tr. Amsterdam 09.11.1859|f| Franciscus Jacobus Beugel, geb. Amsterdam 29.07.1834, pelmolenaarsknecht (1859), milicien, z.v. Hermanus Beugel, timmerman, en Grietje Waijeret.

 

Noten: |a| moeder Kaijum, get. Henderik Tol {opa} en Johanna Stunfeus {oma}; |b| moeder Kajem, get. Sent Mastenbroek en Antje Jans Hijmans; |c| ‘op de stranden {van Texel} aangespoeld en erkend geworden’ (overl.akte Den Helder 1865 no.286); |d| oud 40 jaar, moeder Mastenbroek (overl.akte Texel 1865 no.90); |e| moeder Mastenbroek (overl.akte Ransdorp 1875 no.27); |f| moeder v/d bruid Kaim; |g| moeder v/d bruidegom Cajem; |h| moeder v/d bruidegom Cajum; |i| oud 45 jaar, e.v. Kajum (overl.akte Amsterdam 1832 reg.1 fol.3v); |j| niet gevonden bij Caj... of Kaj... in tienjarentafels overlijden Amsterdam 1853-1862 en 1863-1872; |k| moeder Kajim (geb.akte Amsterdam 1813 reg.2 fol.211).

 

[28] Nicolaas van Wattengen, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 13.03.1794, kuipersknecht (1816), pakhuisknecht (1821), kelderknecht (1832), overl. Amsterdam 02.09.1832|a|, z.v. Jacobus van Wattengen en Agnes Broekhof, schoonmaakster (1816); tr. Amsterdam 24.04.1816

[29] Mietje van Ingen, geb. Amsterdam 10.09.1792, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 12.09.1792, werkster (1854), overl. Amsterdam 27.08.1868, d.v. Nicolaas van Ingen, scheepstimmerman, en Geertruij Barendse.

Uit dit huwelijk (vader veelal van Wattingen):

1.                   Nicolaas van Wattingen, geb. Amsterdam 22.12.1817, pakhuisknecht (1842), tr. Amsterdam 19.10.1842|b| Catharina Bolmeijer, geb. Amsterdam 18.05.1819 (akte), d.v. Jan Pieter Bolmeijer, vergulder, en Johanna Petronella Spies.

2.                   Hendrik van Wattingen, geb. Amsterdam 09.10.1821; volgt [14].

3.                   Cornelis van Wattingen, geb. Amsterdam 12.05.1824, surveillant in het Entrepotdok (1854), tr. Amsterdam 14.06.1854 Maria Elizabeth van der Kloet, geb. Amsterdam 20.07.1829 (akte), d.v. Christiaan Hendrik van der Kloet en Elisabeth Mager.

4.                   Jacobus van Wattengen, geb. Amsterdam 12.03.1833, bierbrouwersknecht, tr. Amsterdam 03.06.1863 Hendrikje Sterken, geb. Hoogeveen 02.08.1836, dienstbaar (1863), d.v. Hilbert Sterken, turfschipper, en Hilligje Goverts.

 

Noten: |a| Wattingen, e.v. Maria van Ingen; |b| Bolmijer in akte, bruid en haar vader tekenen met Bolmeijer (huw.akte Amsterdam 1842 reg.4 fol.148v).

 

[30] Jan Dirkse Oosthuijse, geb. ca. 1782, sjouwer (1820), koopman in zwavelstokken (1822), overl. Amsterdam 23.08.1822|b|, tr.

[31] Hendrica Barendse Jansen Straatman, overl. tussen 1822 en 1844|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Oosthuijse, geb. Amsterdam 18.02.1811, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 20.02.1811|a|.

2.                   Hendrica Oosthuijsen, geb. Amsterdam 30.09.1817 (akte), ventster (1850), tr. Amsterdam 24.04.1850 Dirk Wilhelm Heijtgerd, geb. Amsterdam 30.08.1821 (akte), sjouwer (1850), z.v. Dirk Heijtgerd en Anna Krul.

3.                   Elisabeth Oosthuijse, geb. Amsterdam 10.07.1820; volgt [15].

 

Noten: |a| vader Jan Dirk Dirkse Oosthuijse, moeder Henderika Janse Barents Straatman; |b| Jan Dirk Oosthuijsen, geen ouders vermeld (overl.akte Amsterdam 1822 reg.6 fol.166v); |c| niet gevonden in tienjarentafels overlijden Amsterdam 1813-1852 (Straatman).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren