Jan Frederik Valeton (1912-1981)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juli 2018)

 


 

[1] Jan Frederik Valeton, geb. Moeara Enim (Res. Palembang, Sumatra) 11.05.1912, ingenieur elektrotechniek Delft 1935, ingenieur bij de PTT (1941), hoogleraar Bandoeng, overl. Voorburg 05.10.1981, crem. 09.10.1981, verloofd 16.12.1938, tr. Rijswijk 06.05.1939 Johanna Jacoba de Jongh, Jo, geb. ’s-Gravenhage 11.05.1909, overl. na 1981, d.v. Johanna Jacobus de Jongh (ca.1886-1969) en Margaretha van Rijn (ca.1885-1969).

 

[2] Théodore Valeton, geb. Amsterdam 06.11.1881, promotie Amsterdam 22.11.1907|f|, assistent bij het Departement van Landbouw (1908), Oost-Indisch ambtenaar (1910), directeur van de middelbare landbouwschool te Buitenzorg (1933), overl. ’s-Gravenhage 29.11.1961, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 04.12.1961, otr. Winschoten xx.02.1908|c|, tr. Winschoten 28.03.1908
[3] Anna Willemina Beins, geb. Oosterdiep (Veendam) 03.04.1880, overl. Rotterdam 08.07.1968.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henriette Susanna Valeton, geb. Buitenzorg 22.06.1909, overl. Rotterdam 25.11.1999, crem., tr. ’s-Gravenhage 10.11.1933 Gijsbertus Dijkstra, later Efting Dijkstra|g|, geb. Leeuwarden 06.08.1900, bouwkundig ingenieur, directeur van Bouw- en Woningtoezicht der Gemeente Rotterdam, overl. Rotterdam 06.03.1955, z.v. Gijsbertus Dijkstra, brood- en banketbakker, en Albertine Hendrika de Haas.

2.                   Isaac Marinus Josué Valeton, geb. Apeldoorn 19.12.1910, ir., res.elt.gi. KNIL, overl. Pakan Baroe (Sumatra) 11.07.1945, begr. Nederlands ereveld Pandu te Bandoeng|e|.

3.                   Jan Frederik Valeton, geb. Moeara Enim (Res. Palembang, Sumatra) 10.05.1912|a| of  11.05.1912|b|; volgt [1].

 

Noten: |a| geb. 10.05 (Het nieuws van den dag: klein courant 13.05.1912); |b| geb. 11.05 (NRC Handelsblad 09.10.1981); |c| Nieuwsblad van het Noorden 23.02.1908; |e| Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting; |f| proefschrift: Bijdrage tot de kieming der rijst; promotor: E.C. Verschaffelt (1868-1923); |g| bij KB 18.10.1928 nummer 57 toestemming verleend voor wijziging geslachtsnaam in Efting Dijkstra (aant. geb.akte Leeuwarden 1900 no.500).

 

[4] Isaac Marinus Josué Valeton, geb. Groningen 30.03.1850, student Groningen 16.09.1867, promotie Groningen 03.06.1874|e|, hoogleraar Amsterdam (1879-1911), lid KNAW 1890, overl. Amsterdam 31.03.1911, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 03.04.1911, tr. Haarlem 08.01.1881

[5] Henriette Susanna Ortt, geb. Kampen 26.01.1857, overl. Apeldoorn 25.11.1934, begr. Apeldoorn (Alg.Bpl.) 29.11.1934.
– Levensbericht IMJV: KNAW

Uit dit huwelijk:

1.                   Théodore Valeton, geb. Amsterdam 06.11.1881; volgt [2].

2.                   Léontine Valeton, geb. Amsterdam 17.12.1882|b|, overl. na 1969, tr. Amsterdam 10.12.1908 Jan Ort, geb. Amsterdam ca. 1884, mr., commies ter secretarie (1908), hoofdcommies aan het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (1914), overl. ’s-Gravenhage 01.01.1914, begr. AlgBpl. 05.01.1914, z.v. Johannes Jacobus Ort, procuratiehouder, en Theresia Maria Johanna Sapiro.

3.                   Agnes Valeton, geb. Amsterdam 20.12.1883|c|, overl. Amsterdam 19.12.1955, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 23.12.1955, tr. Amsterdam 17.09.1907 Albert Louis Bendien, geb. Stad Almelo 10.05.1876, fabrikant (1907,1908), OON, overl. Almelo 31.05.1958, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 04.06.1956, z.v. Isaac Bendien, koopman (1876), fabrikant (1907), en Bella Windmuller.

4.                   Justine Valeton, geb. Haarlem 1885|d|, overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 23.01.1969.

5.                   Henriëtte Valeton, geb. Amsterdam ca. 1888, overl. na 1969, tr. Amsterdam 11.08.1910 Julius Herman Boeke, geb. Wormerveer 15.11.1884, promotie Leiden 1910|f|, hoogleraar Leiden (1929-1955), overl. Leiden 09.01.1956, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 13.01.1956, z.v. Izaak Herman Boeke, predikant, en Sara Maria van Gelder.
– Levensbericht JHB: nl.wikipedia

6.                   C. Valeton, overl. na 1969.

 

Noten: |b| De Standaard 22.12.1882; |c| De Standaard 24.12.1883; |d| Java-bode 12.05.1885; |e| proefschrift: M. Valerius Messalla Corvinus; |f| proefschrift: Tropisch-koloniale staatshuishoudkunde: het probeem; promotor: C. van Vollenhoven (1874-1933).

 

[6] Luppo Beins, geb. Hoogezand 07.07.1837, student Groningen 10.06.1857 en 10.04.1861, promotie letteren Groningen 29.03.1865|c|, conrector aan het gymnasium te Brielle (1871), leraar (1880), rector van het gymnasium te Winschoten (1904), overl. Winschoten 04.10.1912|a|, tr. Wildervank 10.11.1871

[7] Henderika Marchina Wilkens, geb. Oosterdiep (Veendam) 22.08.1842, overl. Apeldoorn 04.08.1932, begr. Winschoten 08.08.1932; tr. 1e Veendam 02.12.1862 Arnold Kaijser, geb. Enschede 21.01.1828, notaris, overl. Wildervank 18.09.1864, z.v. Conrad Carel Kaijser, fabrikeur (1828), gemeenteontvanger (1862,1864), en Rebecca Catharina Warnaars.

Uit dit huwelijk:

1.                   Heika Engelina Beins, geb. Brielle 23.09.1872, overl. Wassenaar 08.04.1951, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 11.04.1951. [Hilversum 1912; Apeldoorn 1932]

2.                   Jeannette Hillechiene Beins, geb. Brielle 11.01.1875, overl. Wassenaar 17.04.1964, tr. Winschoten 26.07.1916 Sijbrandi Braak, geb. Aalsmeer 07.10.1871, promotie Amsterdam 29.05.1923|b|, leraar HBS, overl. Wassenaar 13.03.1953, z.v. Lambertus Anthoni Braak, hoofdonderwijzer (1871), hoofd ener school (1899), en Annechien Geerligs.
     SB tr. 1e Rheden 25.07.1899 Wijnanda Lambertha Veen Valck, geb. Warffum 05.01.1869, overl. Winschoten 17.11.1914, d.v. Joannes Willem Veen Valck, rijksontvanger, en Catharina Elize Wighardine van der Veen.

3.                   Jan Frederik Hendrik Beins, geb. Brielle 19.02.1877, mr., promotie rechtswetenschap Groningen 06.09.1901|d|, kassier (1904), directeur bankvereeniging (1908), overl. ’s-Gravenhage 15.10.1945, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 19.10.1945, tr. Bedum 10.10.1904 Rienkje Nieweg, geb. Hogebeintum (Ferwerderadeel) 16.02.1880, overl. Wassenaar 21.12.1954, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 24.12.1954, d.v. Hendrik Nieweg, predikant, en Renske de Boer.

4.                   Anna Willemina Beins, geb. Oosterdiep (Veendam) 03.04.1880; volgt [3].

 

Noten: |a| Beens (overl.akte Winschoten 1912 no.124); |b| proefschrift: André Gide et l’âme moderne; promotor: J.J. Salverda de Grave (1863-1947); |c| Beins, proefschrift: Conspectus historiae politicae Syracusarum; |d| stellingen.

 

[8] Josué Jean Philippe Valeton, geb. ’s-Gravenhage 28.08.1814, dr., predikant bij de Waalsche Gemeente te Middelburg (1840,1842), hoogleraar Groningen (1845-1877), overl. Utrecht 08.02.1906|b|; tr. 1e Leiden 02.07.1840 Jeanne Marie Josine Scheidius, geb. Delft 25.04.1817, overl. Middelburg 07.04.1844, d.v. Abraham Scheidius (1783-1824) en Marianne Thérèse Valeton (1787-1821); tr. 2e Groningen 02.03.1846

[9] Sara Maria Goeverneur, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 25.01.1816, overl. Utrecht 08.02.1900.

Uit het huwelijk Valeton-Scheidius:

1.                   Marianne Thérèse Valeton, geb. Middelburg 04.04.1841, overl. Groningen 08.11.1870|d||i|.

2.                   Jean Elie Valeton, geb. Middelburg 03.06.1842, overl. Middelburg 05.10.1842.

3.                   Jean Elie Valeton, geb. Middelburg 29.03.1844, student theologie Groningen 20.01.1862, theol.cand., overl. Zutphen 16.04.1887|j|.

Uit het huwelijk Valeton-Goeverneur:

4.                   Matthée Corneille Valeton, geb. Groningen ca. 1847, student lett. en theol. Groningen 26.06.1863 en student Groningen 29.04.1871 en student letteren Groningen 02.11.1876, promotie Groningen 03.11.1876|g|, leraar aan een gymnasium (1880), conrector aan een gymnasium (1910), overl. Nunspeet 02.07.1942, tr. 1e Uithuizermeeden 31.08.1871 Justina Rutgers, geb. Feerwerd (Ezinge) 14.11.1841, overl. voor 1919, d.v. Abraham Rutgers, predikant te Uithuizermeeden (1871), en Johanna Wilhelmina Margaretha Abresch; tr. 2e Amsterdam 10.07.1919 Helena Geertruida Hollenbach, geb. Arnhem 22.05.1879, lerares bij het middelbaar onderwijs (1919), overl. Nunspeet 03.09.1942, d.v. Johan Georg Hollenbach, muziekonderwijzer, en Wilhelmina Ottilie Louise Marie Johanna Breijer.
Uit het huwelijk Valeton-Rutgers: Marianne Therese Valeton (1880-1956), promotie Amsterdam 12.12.1907|e|.

5.                   Josué Jean Philippe Valeton, geb. Groningen 14.10.1848, student teol. Groningen 04.09.1865, promotie Utrecht 24.03.1871|c|, predikant te Varik (1872-1875) en Bloemendaal (1875-1877), hoogleraar Utrecht (1877-), lid KNAW 1904, overl. Utrecht 14.01.1912, tr. Amersfoort 24.10.1872 Anna Christiana Voorhoeve, geb. Leerdam ca. 1849, d.v. Hermanus Cornelis Voorhoeve en Anna Christiana Francken. [Utrecht 1900]
Uit dit huwelijk: Ahasuerus Marinus Valeton (1886-1959), promotie Utrecht 26.06.1914|f|.
– Levensbericht JJPV: KNAW

6.                   Isaac Marinus Josué Valeton, geb. Groningen 30.03.1850; volgt [4].

7.                   Jean Jacques Antoine Valeton, geb. Groningen ca. 1852, student theol. Groningen 21.10.1874, predikant te Asch/Buren (1880) en Riouw, overl. (‘op terugreis naar Nederland’) Marseille 02.12.1893|a|, tr. Groningen 19.07.1880 Johanna de Boeuff, geb. Amsterdam 16.05.1861, overl. Hilversum 28.03.1943, d.v. Johannes de Boeuff, ijker chef van dienst, en Christina Wilhelmina Roodenburg.

8.                   Théodoric Valeton, geb. Groningen 28.06.1855, student phil. Groningen 25.10.1872, promotie Groningen 07.07.1886|h|, chef van het Herbarium van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg, correspondent KNAW (1906-1915), OON, overl. ’s-Gravenhage 11.09.1929, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eik en Duinen) 14.09.1929. [Buitenzorg 1900,1912]

9.                   Cornélie Reinbrandine Valeton,  geb. Groningen 18.08.1857, overl. Groningen 04.05.1859.

10.               Marie Hildegonde Catherine Valeton, geb. Groningen 22.09.1859, overl. Amersfoort 31.01.1912.

 

Noten: |a| Het nieuws van den dag: klein courant 07.12.1893; |b| Jean Jaques Philippe (annonce v/d familie, Arnhemsche courant 09.02.1906); |c| proefschrift: Jesaja volgens zijne algemeen als echt erkende geschriften; promotor: J.J. van Oosterzee (1817-1882); |d| moeder per abuis Scheiding (overl.akte Groningen 1870 no.1063); |e| proefschrift: Mergscheede-ontwikkeling aan de vezels van den nervus octavus binnen het centrale zenuwstelsel; promotor: C. Winkler (1855-1941); |f| proefschrift: Piëzodynamische studies over de inversie van rietsuiker; promotor: E.J. Cohen (1869-1944); |g| proefschrift: Gorgiae Leontini libri περι φυσεως η του μη οντος, quae supersunt, edita recensita, explicata; |h| proefschrift: Critisch overzicht der Olacineae B et H; |i| overl. 09.11 (annonce collectie CBG); |j| ook overl.akte Amersfoort 1887 no.157.

 

[10] Jhr. Jacob Reinoud Theodoor Ortt, geb. Amsterdam 30.11.1817, ingenieur, adspirant ingenieur bij de Waterstaat te ’s-Gravenhage (1841), ingenieur 1e klasse (1854), hoofdingenieur (1866), hoofdinspecteur van de Waterstaat, overl. ’s-Gravenhage 16.06.1887, tr. Maastricht 25.06.1850

[11] Léontine Louise Josephine de Raikem, geb. Luik (België) ca. 1831, overl. Apeldoorn 27.07.1915.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [4]/[5] in de kwartierstaat jhr. Casper Ortt (1894-1977).

Uit dit huwelijk:

1.                   Joan Ortt, geb. Maastricht 20.03.1852, eerste-luitenant Veldartillerie (1879), kapitein van de Veldartillerie, overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 24.01.1922, tr. Utrecht 17.04.1879 Matthea Andrea Schuller tot Peursum, geb. Utrecht 15.06.1856, overl. Amersfoort 01.01.1927, begr. Utrecht (Alg.Bpl.) 04.01.1927.

2.                   Jhr. Steffan Balthazar Ortt, geb. Maastricht 26.05.1853, luitenant-ter-zee 2e klasse (1881), waterschout te Rotterdam, rijkshavenmeester, overl. Breda 23.11.1932, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 26.11.1932, tr. ’s-Gravenhage 24.05.1881 Jkvr. Anna Maria Gerarda Wilhelmina de Jonge, geb. Zierikzee 11.02.1857, overl. Rotterdam 07.03.1932, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 11.03.1932.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [2]/[3] in de kwartierstaat jhr. Casper Ortt (1894-1977).

3.                   Hendrik Jacob Ortt, geb. Bergen op Zoom 31.12.1854, overl. (‘na eene korte ongesteldheid’) Kampen 30.08.1855.

4.                   Henriette Suzanna Ortt, geb. Kampen 26.01.1857; volgt [5].

5.                   Johanna Jacoba Ortt, geb. Kampen 04.03.1859, overl. Kampen 18.07.1859.

6.                   Felix Louis Ortt, geb. Groningen 09.06.1866, ingenieur, ingenieur van ’s Rijks Waterstaat (1888-1899), natuurfilosoof, erelid der N.W.P., overl. (Hilversum) 16.10.1959, crem. Velsen (Westerveld) 19.10.1959, tr. 1e Montreux 01.08.1892|a| (echtsch. ’s-Gravenhage 1905|c|) Anna Petronella Gelderman, geb. Middelburg 17.12.1871, onder curatele stelling (1922)|b|, overl. 05.10.1947, begr. Geel (België) 08.10.1947, d.v. Rudolphus Enno Hillegondus Munz Gelderman en Maria Agatha Boddaert; tr. 2e Amersfoort 05.10.1932 Maria Theresia Zeijlemaker, Thea, geb. Hoorn 25.10.1891, overl. Zeist 19.01.1976, d.v. Jan Zeijlemaker en Sara Cornelia Groot.

7.                   Willem Antonie Ortt, geb. Haarlem 11.05.1868, tweede luitenant bij het 4e Regiment Vesting-artillerie (1891), eerste luitenant der artillerie (1894), directeur van de maatschappij “Zandbergen” (1914), OON, overl. ’s-Gravenhage 25.05.1946, begr. Oud-Leusden 29.05.1946, tr. 1e Ginneken en Bavel 01.10.1891 Elisabeth Maria baronesse van Boetzelaer, geb. Ginneken en Bavel 26.02.1867, overl. Amersfoort 20.01.1914, d.v. Dirk Coenraad Carel baron van Boetzelaer en Maria Johanna Neomagus; tr. 2e Leusen 03.12.1914 Johanna Hillegonda Cornelia Sluiter, geb. Nijehaske (Haskerland) 17.08.1880, directrice van het Herstellingsoord “Treekerbergje” (1914), overl. ’s-Gravenhage 03.11.1960, begr. Oud-Leusden (Bpl. Rusthof) 08.11.1960, d.v. Jan Willem Sluiter en Johanna Hillegonda Cornelia Suermondt.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Brielle 05.11.1892 no.35); |b| bij vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 28.12.1922 ‘terzake van onnoozelheid’ onder curatele gesteld (annonce collectie CBG); |c| akte niet beschikbaar bij zoekakten.nl {mrt’18}.

 

[12] Jan Fredrik Beens, geb. Smilde ca. 1794/1795, onderwijzer der jeugd (1829,1830), schoolonderwijzer (1832,1857), overl. Groningen 27.03.1874|c|, tr. Hoogezand 22.10.1829

[13] Heike Melles Dikema, geb. Hoogezand ca. 1810/1812, overl. Helpman (Haren) 03.12.1865.

Uit dit huwelijk (vader ook Beins):

1.                   Zwaandina Beens, ook Beins, geb. Hoogezand 29.08.1830, overl. Rotterdam 21.02.1894.

2.                   Mello Beens, ook Beins, geb. Hoogezand 30.06.1832, overl. Hoogezand 10.09.1857.

3.                   Hendrik Beens, geb. Hoogezand 20.01.1835, promotie geneesk. Groningen 24.06.1858|b|, promotie verlosk. Groningen 22.06.1861, fabrikant (1888), overl. Helpman (Groningen) 20.09.1888.

4.                   Luppo Beens, geb. Hoogezand 07.07.1837|a|; volgt [6].

5.                   Wiarda Beens, geb. Hoogezand 30.05.1839, overl. Hoogezand 10.09.1842.

6.                   Jan Fredrik Beins, geb. Hoogezand 29.04.1841, student phil. Groningen 26.09.1862.

7.                   Wiardus Beins, geb. Hoogezand 17.06.1843, overl. Hoogezand 01.02.1845.

8.                   Wiea Heikelina Beins, geb. Hoogezand 30.12.1846, overl. Groningen 30.12.1919.

 

Noten: |a| Beens (geb.akte Hoogezand 1837 no.89); |b| Beins, proefschrift: Over de galvanische polarisatie; |c| moeder Swandine Lippmans (overl.akte Groningen 1874 no.308).

 

[14] Klaas Franssens Wilkens, ged. Veendam 23.09.1792, koopman, overl. Oosterdiep (Veendam) 21.02.1861, tr. Veendam 18.05.1825

[15] Jantje Folkerts Deddes, ged. Veendam 01.12.1799, overl. Veendam 24.12.1853.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hillechiena Wilkens, geb. Veendam 11.09.1825, overl. Veendam 08.06.1831.

2.                   levenloze dochter, Veendam 14.02.1827.

3.                   Gezina Wilkens, geb. Veendam 14.02.1827, overl. Veendam 12.04.1903.

4.                   Jetskalina Wilkens, geb. Veendam 19.09.1828, overl. tussen 1896 en 1921, tr. Veendam 19.04.1850 Derk Evert Everts, geb. Veendam 17.06.1825, steenfabrikant, overl. Westerdiep (Veendam) 17.02.1875, z.v. Evert Derk Everts, logementhouder, en Trijntje Wijndelts de Groot.

5.                   Annechiena Wilkens, geb. Veendam 27.11.1830, overl. Veendam 19.10.1856.

6.                   Jan Wilkens, geb. Veendam 11.11.1832, koopman (1858), fabrikant (1898), overl. Oosterdiep (Veendam) 21.02.1898, tr. Beerta 19.05.1858 Ida Zijlker, geb. Nieuwe Beerta (Beerta) 09.02.1832, overl. Veendam 25.09.1903, d.v. Jan Freerks Zijlker, landbouwer/landgebruiker, en Talje Derks de Ruiter.

7.                   Folkert Wilkens, geb. Veendam 18.09.1834, negotiant (1865,1872), fabrikant (1913), overl. Veendam 13.03.1913, tr. 1e Veendam 26.05.1865 Anna Geertruida Sluis, geb. Kropswolde (Hoogezand) 10.03.1842, overl. Veendam 13.07.1867, d.v. Jan  Reint Sluis, landbouwer, en Sijtske Geerts Fiebens; tr. 2e Wildervank 02.10.1872 Klaassien Meihuizen, geb. Wildervank 06.09.1840, overl. Veendam 15.03.1917, d.v. Jan Melchior Meihuizen, houtkoper, negotiant, en Weije Reinders.

8.                   Hillechiena Wilkens, geb. Veendam 11.09.1836, overl. Wildervank 16.12.1917, tr. Veendam 19.12.1860 Melchior Meihuizen, geb. Wildervank 04.02.1839, koopman (1860), fabrikant (1903), overl. Wildervank 23.07.1903, z.v. Jan Melchior Meihuizen, koopman, en Weija Reinders.

9.                   Frans Wilkens, geb. Veendam 11.10.1838, scheepsbouwer, overl. Veendam 26.05.1915, tr. Winschoten 07.11.1862 Albertje Groenier, geb. Winschoten 21.09.1837, overl. Oosterdiep (Veendam) 07.06.1901, d.v. Ubbo Jans Groenier, koopman, houthandelaar, en Lummechien Groeneveld.

10.               Marchiena Wilkens, geb. Oosterdiep (Veendam) 09.03.1841, overl. Veendam 27.08.1841.

11.               Henderika Marchina Wilkens, geb. Oosterdiep (Veendam) 22.08.1842; volgt [7].

 

[16] Jean Elie Valeton, ged. Rotterdam (Waals) 22.03.1786, referendaris tweede klasse, administrateur van de Generale Thesaurie, overl. ’s-Gravenhage 28.04.1825, z.v. Josué David Valeton en Jeanne Marie Maizonnet (zie Bijlage A); otr. Delft (gerecht) 03.11.1810, tr. Delft 18.11.1810

[17] Maria Catharina Hartz, ged. Delft 25.09.1788, overl. ’s-Gravenhage 07.03.1824, d.v. Johannes Philippus Hartz en Maria Hillegonda van den Boogaart.

Uit dit huwelijk:

1.                   Josué Jean Philippe Valeton, geb. ’s-Gravenhage 28.08.1814; volgt [8].

2.                   Jean Elie Valeton, geb. ’s-Gravenhage ca. 1817, student J. Leiden 15.04.1835|a|, promotie J.U.D. Leiden 21.11.1840|b|, advocaat (1848), overl. tussen 1875 en 1895, tr. Delft 17.08.1848 Marie Jeanne Elise Hartz, geb. Delft 12.12.1823, overl. Delft 05.01.1875, d.v. Paulus Albertus Hartz, procureur, en Anna Antonia van Rielle.

3.                   Marie Hildegonde Catharine Valeton, geb. ’s-Gravenhage ca. 1818, overl. Delft 29.12.1895.

4.                   levenloze zoon, ’s-Gravenhage 28.10.1820.

 

Noten: |a| Joannes Elias, Haganus; |b| proefschrift: Diss. de definitionibus in C.C. nostro obviis.

 

[18] Mattheus Goeverneur, ged. Delft (Oude Kerk) 30.06.1782, predikant te Beetsterzwaag (1811,1816) en Groningen (1820,1846), secretaris van het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen, RNL, overl. Groningen 07.02.1862, z.v. Jan Jacob Goeverneur, schepen, en Anna Catharina van den Boogaart; otr. Haarlem 12.04.1808

[19] Cornelia Reinbrandina Graswinckel, geb. Haarlem ca. 1782, overl. Groningen 22.10.1858, d.v. Johan Antoni Graswinckel, secretaris der stad Haarlem, en Sara Johanna Boddaert.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Jacob Anthonie Goeverneur, geb. Hoevelaken 14.02.1809, overl. Groningen 18.03.1889.

2.                   Anna Johanna Catharina Goeverneur, geb. Opsterland (Beetsterzwaag) 28.09.1811, overl. Groningen 27.11.1871.

3.                   Catharina Maria Goeverneur, geb. Beetsterzwaag 14.09.1813, overl. Groningen 09.09.1887.

4.                   Sara Maria Goeverneur, geb. Beetsterzwaag  25.01.1816|a|; volgt [9].

5.                   Paulus Albertus Goeverneur, geb. Groningen  30.01.1820, overl. Groningen 02.07.1832.

 

Noten: |a| moeder Catharina R. (geb.akte Beetsterzwaag 1816 fol.3v).

 

[20] Jhr. Hendrik Jacob Ortt, ged. Utrecht (Buurkerk) 01.01.1765, overl. Amsterdam 15.11.1826, z.v. Johan Ortt en Dorethea Wijnanda Eijck; otr. Huissen 14.12.1804 (att. van en naar Zuilen), tr. Zuilen 05.01.1805

[21] Agnes Maria Warin, ged. Amsterdam 18.01.1775, overl. voor 1850, d.v. Nicolaas Warin en Susanna Sophia Dedel.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de kwartierstaat jhr. Casper Ortt (1894-1977).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jkvr. Susanna Sophia Ortt, geb. Amsterdam 18.03.1806, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 16.04.1806, overl. Zutphen 25.07.1875, tr. Amsterdam 05.09.1850 Otto Leopold graaf van Limburg Stirum, ged. Arnhem 30.08.1801, ritmeester-dragonder (1838), ‘major de cavalarie’ (1849), RMWO 4e klasse, z.v. Samuel Johan graaf van Limburg Stirum en Johanna Sara Reijnst.
     OLvLS tr. 1e Warmond 25.07.1838 jkvr. Alida Hermanna Christina van Wijck, geb. Zwolle 05.12.1809, overl. Mulhouse (Fr.)|b| 03.08.1849|a|, d.v. Hendrik van der Wijck en Woltera Geertruida baronesse van Pallandt.

2.                   Henrietta Constantia Ortt, geb. Amsterdam 02.06.1808, ged. Amsterdam (Westerkerk) 23.06.1808, overl. Amsterdam 01.01.1831.

3.                   Jhr. Johan Ortt, ook Ortt van Schonauwen, geb. Amsterdam 06.11.1811 (akte), ingenieur van de Waterstaat te Alkmaar (1841), overl. Arnhem 16.10.1898, tr. Amsterdam 19.05.1841 Cornelia Henrietta Alewijn, geb. Dendermonde (België) ca. 1820, overl. Arnhem 07.01.1881, d.v. Cornelis Alewijn en Olowine Wilhelmina Degerman.

4.                   Maria Balthasarina Ortt, ook Maria Bathazarine, geb. Amsterdam 10.06.1813 (akte), overl. Zutphen 22.02.1857.

5.                   Agnes Maria Ortt, geb. Amsterdam 12.08.1815, overl. Amsterdam 01.03.1899.

6.                   Jacob Reinoud Theodoor Ortt, geb. Amsterdam 30.11.1817; volgt [10].

 

Noten: |a| overl.akte Zutphen 03.08.1849 suppl.; |b| département Haut-Rhin (68), région Grand Est.

 

[22] Felix Lodewijk de Raikem, geb. Luik 17.10.1781, inspecteur der administratie van in- en uitgaande rechten en accijnzen te Venlo (1820), overl. voor 1850, z.v. Willem Francis Joseph de Raikem en Johanna Josepha Mercier; tr. Venlo 12.01.1820

[23] Johanna Jacobina Lenssen, geb. Rheydt 16.11.1797, overl. Kampen 06.07.1857, d.v. Johan Lenssen en Agneta Melsbach.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [10]/[11] in de kwartierstaat jhr. Casper Ortt (1894-1977).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Francis Jozef Felix de Raikem, geb. Venlo 07.11.1820.

2.                   Léontine Louise Josephine de Raikem, geb. Luik (België) ca. 1831; volgt [11].

 

[24] Hendrik Beens, geb. ca. 1748, (koren)molenaar, overl. Smilode 07.04.1816, z.v. Johan Jurjen Beens en Johanna Margaretha; tr.

[25] Zwaandina Lipman, geb. Emmen ca. 1756, landgebruikster (1829), overl. Smilde 03.08.1839, d.v. Henderikus Lipman en Fennegien Strating.

Uit dit huwelijk (moeder ook Lipmans/Lijpmans/Lippmans):

1.                   Aleida Beens, geb. Smilde ca. 1777, naaister, overl. Smilde 14.03.1843.

2.                   Hanna Beens, geb. Emmen ca. 1781, overl. Smilde 01.12.1859.

3.                   Hermannus Beens, geb. Emmen 13.05.1781, overl. Hijken (Beilen) 12.04.1857, tr. Hendrikje Lamberts.

4.                   Hindericus Beens, geb. Emmen ca. 1785, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 25.09.1847, tr. Isabella Slecht.

5.                   Roelof Beens, geb. Smilde 21.08.1790, overl. Smilde 22.01.1861.

6.                   Fennegien Beens, geb. Smilde 25.03.1792, overl. Smilde 06.02.1860, tr. Jan Leemboer.

7.                   Jan Fredrik Beens, geb. Smilde ca. 1794/1795; volgt [12].

 

[26] Melle Luppes Dikema, geb. ca. 1760/1761, winkelier, overl. Hoogezand 09.10.1822|a|, tr.

[27] Wija Philippus (Froon), ook Weä, ook Filippus, geb. Westerlee ca. 1784/1785/1786, winkelierster (1829,1830), overl. Hoogezand 11.04.1863|b|, d.v. Filippus Jans Froon en Engel Heikes; tr. 2e Hoogezand 08.05.1830 Willem Jans Kuipers, geb. Kropswolde 30.04.1786|c||d|, stelmaker (1812,1829), wagenmaker (1830), overl. Hoogezand 28.02.1863, z.v. Jan Willems Kuipers, kuiper, en Dina Willems (Kalkhuis).

     WJK tr. 1e Slochteren 01.04.1812 Abeltje Fokkes Ailkema, geb. Slochteren 28.10.1781, overl. Foxhol (Hoogezand) 29.05.1829, d.v. Fokke Abels Ailkema, landbouwer, en Willemtje Willems.

Uit dit huwelijk:

1.                   Heike Melles Dikema, geb. Hoogezand ca. 1810; volgt [13].

2.                   Engelina Dikema, geb. Hoogezand 01.03.1812, overl. Hoogezand 23.02.1819.

3.                   Luppo Dikema, geb. Hoogezand 22.01.1816, kostschoolhouder, tr. Hoogezand 02.08.1849 Wobbina Arendina Adriana Hoen, geb. Sappemeer 14.02.1818, overl. Zuurdijk (Leens) 18.10.1905, d.v. Derk Jans Hoen, inkelier (1818), deurwaarder (1849), en Maria Aurelia Middendorp.

4.                   Engelina Dikema, geb. Hoogezand 15.02.1820, overl. Groningen 15.07.1899|e|, tr. Hoogezand 16.06.1852 Rudolphus Middendorp, geb. Leens 30.12.1821, student Groningen 28.11.1839, predikant te Hollandscheveld (1852-1856), overl. Groningen 19.05.1894, z.v. Herman Adriani Middendorp, student Franeker 18.09.1809, student Med. Groningen 19.09.1811, medicinae doctor, en Ella Catarina Cleveringa.

5.                   Freerk Melles Dikema, geb. Hoogezand 27.01.1822, winkelie (1847), koopman (1909), overl. Groningen 10.01.1909, tr. Wymbritseradeel 19.06.1847 Geeske Harings Nauta, geb. Teroele (Doniawerstal) 19.07.1821|f|, overl. Groningen 14.10.1884, d.v. Haring Jelles Nauta en Janke Baukes Visser.

 

Noten: |a| geen ouders en geen plaats geboorte vermeld (overl.akte Hoogezand 1822 no.88); |b| Wieä Froon (overl.akte Hoogezand 1863 no.49); |c| bruidegom geb. Foxhol (huw.akte Hoogezand 1830 no.8); |d| overledene geb. Slochteren (overl.akte Hoogezand 1863 no.29); |e| moeder Wia Vroom (overl.akte Groningen 1899 no.664); |f| overledene geb. Woudsend (overl.akte Groningen 1884 no.985).

 

[28] Frans Jans Wilkens, geb. Veendam ca. 1766, koopman (1820), landbouwer (1825), rentenier (1852), overl. Veendam 31.01.1852|a|, tr.

[29] Hilligjen Klasens Hulsink, geb. Veendam ca. 1768, overl. Oosterdiep (Veendam) 08.04.1843, d.v. Klaas Derks Hulsink en Jetska Jans Tuik.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaas Franssens Wilkens, ged. Veendam 23.09.1792; volgt [14].

2.                   Imka Wilkens, ged. Veendam 12.01.1794.

3.                   Jan Wilkens, ged. Veendam 31.05.1795, overl. Veendam 15.02.1858.

                    Kind van Frans Wilkens, begr. Veendam 25.03.1799.

                    Kind van Frans Jans Wilkens, begr. Veendam 01.01.1800.

4.                   Jetska Wilkens, ged. Veendam 08.11.1801, tr. Veendam 17.02.1820 Jan Hindriks Doornbosch, ged. Veendam 02.11.1794, koopman, overl. Veendam 17.06.1855, z.v. Hundrik Jans Frouwen (-1804) en Arentje Jans Giezen (-1814).
     JHD tr. 1e Wildervank 30.12.1816 Aaltje de Cock, geb. Nieuwe Pekela 30.01.1798, overl. Veendam 07.11.1818, d.v. Tjaarda de Cock, schout, en Jantje Hindriks Kappen.

                    Kind van Frans Wilkens, begr. Veendam 15.11.1804.

                    Kind van Frans Wilkens, begr. Veendam 17.02.1808.

 

Noten: |a| ‘verdere renseignementen onbekend’ (overl.akte Veendam 1852 no.14).

 

[30] Folkert Jans Deddes, geb. Veendam ca. 1757/1758, schipper, overl. Veendam 24.09.1833|a|; tr. 2e Veendam 24.12.1805 Annechien Berends (Niezen), geb. Veendam ca. 1770, schippersche (1811), overl. Groningen 11.04.1858, d.v. Berend Niezen, schipper, en Alltje; tr. 1e

[31] Geesjen Hindriks, begr. Veendam 09.11.1801.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Folkerts Deddes, ged. Veendam 23.02.1794, schipper, tr. Wildervank 05.08.1830 Geesje Willems Smit, ged. Wildervank 28.10.1798, d.v. Willem Geuchies Smit (-1830), schipper, en Zwaantje Harms.

2.                   Hindrik Folkerts Deddes, ged. Veendam 06.12.1795, zeeman (1824), tr. Veendam 22.01.1824 Aaltje Pieters Duit, geb. Veendam ca. 1795, overl. Veendam 16.11.1873, d.v. Pieter Reinders Duit, schipper, en Annechien Egberts Haakschop.

3.                   Margjen Folkerts Deddes, ged. Veendam 21.10.1798, dienstmeid (1823), overl. Groningen 16.03.1868, tr. Groningen 13.02.1823 Jan Harms Deddes, ged. Groningen 01.11.1789, voerman, overl. Groningen 09.07.1870, z.v. Harm Jans Deddes, moesker/tuinier, en Janna Andries.
     JHD tr. 1e voor 1823 Hillechien Jans Heiting, overl. voor 1823.

4.                   Jantje Folkerts Deddes, ged. Veendam 01.12.1799; volgt [15].

Uit het huwelijk Deddes-Berends:

5.                   Berent, ged. Veendam 17.12.1806.

     Kind van Folkert Deddes, begr. Veendam 14.09.1809.

6.                   Aaltje Deddes, ged. Veendam 09.03.1811, ged. Veendam 31.03.1811|b|, overl. Groningen 18.04.1814.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Veendam 1833 no.96); |b| geb. 08.03.

 


Bijlage A

 

[32] Josué David Valeton, ged. Rotterdam (Waals) 25.08.1747, overl. Voorburg 27.12.1824, z.v. Josué Valeton en Marie Anne Christine le Challeur, ook Marie Anne Thérèse Christine le Chaleur; otr. Delft 14.09.1776, otr. Rotterdam (Waals) 15.09.1776

[33] Jeanne Marie Maizonnet, geb. Delft 08.0.1.1757, ged. Delft 16.01.1757, overl. Middelburg 18.09.1842, d.v. Jean Maizonnet en Marie Anne de Marconnay.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marie Louise Valeton, ged. Rotterdam (Waals) 24.03.1784, begr. Rotterdam (Franse Kerk) 01.05.1784.

2.                   Jean Elie Valeton, ged. Rotterdam (Waals) 22.03.1786; volgt [16].

3.                   Marianne Thérèse Valeton, ged. Rotterdam (Waals) 09.04.1787, overl. Weltevreden (Res. Batavia) 07.04.1821|a||b|, tr. Rotterdam 21.07.1814 Abraham Scheidius, ged. Nijmegen 19.09.1783, kapitein en magazijnmeester der artillerie, overl. ’s-Gravenhage 14.03.1824, z.v. Jacob Scheidius en Adriana Boonen.
Uit dit huwelijk: Jeanne Marie Josine Scheidius (1817-1844), tr. Leiden 02.07.1840 Josué Jean Philippe Valeton (1814-1906).

 

Noten: |a| annonce gedateerd Voorburg 17.09.1821 (collectie CBG); |b| overl. Batavia 08.04 (RA 1822).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren