Jan Jacob Iman Sprenger (1890-1976)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juli 2018)

 


 

[1] Jan Jacob Iman Sprenger, geb. Middelburg 16.07.1890, ingenieur civiele techniek Delft 1916, hoogleraar TH Bandoeng (1933- ), overl. Wageningen 28.08.1976, tr. Zeist 03.05.1922 Susanna Constantia Lambrechtsen van Ritthem, geb. Wisch 16.02.1902, overl. 03.07.1966, d.v. Thomas Adriaan Lambrechtsen van Ritthem (ca.1862-1925) en Susanna Antonia Verschoor van Nisse (ca.1866-1957).
– Levensbericht JJIS (met foto): id.wikipedia

 

[2] Frederik Jacob Sprenger, geb. Middelburg 01.04.1856, mr., advocaat, griffier bij het polderbestuur van Walcheren (1889,1897), lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland (1922), overl. Oostkapelle 09.10.1933|a|, tr. Middelburg 13.08.1889
[3] Cecilia Johanna Buteux, geb. Heinkenszand 22.04.1864, overl. Middelburg 19.05.1934.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Jacob Iman Sprenger, geb. Middeburg 16.07.1890; volgt [1].

2.                   Johanna Petronella Ida Sprenger, geb. Middelburg 01.11.1897, overl. Dordrecht 20.02.1952, crem. Velsen (Westerveld) 24.02.1962, tr. Middelburg 14.11.1922 Louis Constant Henri van Beeck Calkoen, geb. Cothen 12.03.1884, mr., advocaat en procureur, overl. Dordrecht 05.08.1957, crem. Velsen (Westerveld) 08.08.1957, z.v. Willem Aarnoud van Beeck Calkoen en Sara Johanna Crothe.
     LCHvBC tr. 1e Gouda 22.01.1918 Maria Adriana Lambrechtsen van Ritthem, geb. Gouda ca. 1892, overl. Dordrecht 24.08.1920, begr. 27.08.1920, d.v. Thomas Adriaan Lambrechtsen van Ritthem en Susanna Antonia Verschoor.

 

Noten: |a| ook overl.akte Middelburg 1933 no.191.

 

[4] Jan Jacob Iman Sprenger, geb. Middelburg 23.10.1817, griffier bij de Directie van Walcheren (1843,1848), burgemeester van Domburg (1850-1869), lid der Centrale Directie van Walcheren (1859), raad van het Polderbestuur van Walcheren (1875), koopman (1876,1889), overl. Middelburg 09.01.1890; tr. 2e Middelburg 07.09.1859 jkvr. Christina Johanna Schorer (1831-1860); tr. 1e Middelburg 31.03.1843

[5] Cecilia Cornelia Lantsheer, geb. Middelburg 02.04.1818, overl. (kraambed) Middelburg 06.04.1856.

Uit het huwelijk Sprenger-Lantsheer:

1.                   levenloze dochter, Middelburg 17.01.1844.

2.                   levenloze dochter, Middelburg 14.03.1845.

3.                   Willem Jacob Sprenger, geb. Middelburg 14.10.1846, koopman, overl. Middelburg 30.07.1930, tr. Middelburg 27.09.1876 Henrietta Carolina Adriana de Bruijn van Melis en Mariekerke, geb. Middelburg 10.10.1854, overl. Middelburg 04.03.1917, d.v. Johan Willem de Bruijn van Melis en Mariekerke, griffier bij het provinciaalgerechtshof, en Maria Jacoba Henrietta Lantsheer.

4.                   Cornelia Digna Sprenger, geb. Middelburg 04.01.1848, overl. Zierikzee 07.02.1906, tr. Middelburg 07.05.1875 Jan Willem Claude de Jonge van Ellemeet, geb. Oostkapelle 19.04.1846, griffier van het kantongerecht (1875), rechter ener Arr.Rb. (1906), overl. Deventer 16.11.1920, z.v. Willem Cornelis Marij de Jonge van Ellemeet, lid Eerste Kamer, en Wilhelmus Cecile Petronella de Jonge.

5.                   Constantijn Assuerus Sprenger, geb. Middelburg 05.04.1852, eerste luitenant bij de Infanterie (1880), gep. ritmeester (1915), overl. ’s-Gravenhage 15.01.1915, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 19.05.1915, tr. Middelburg 21.02.1880 Ernestine Wilhelmina Lambrechtsen, geb. Middelburg 14.05.1859, overl. ’s-Gravenhage 07.07.1927, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Eik en Duinen) 09.07.1927, d.v. Nicolaas Cornelis Lambrechtsen, lid van de gemeenteraad (1859), wethouder gemeente Middelburg (1880), en Constantia Magdalena Louise van Panhuijs.

6.                   Clementina Frederika Sprenger, geb. Middelburg 15.06.1854.

7.                   Frederik Jacob Sprenger, geb. Middelburg 01.04.1856; volgt [2].

Uit het huwelijk Sprenger-Schorer:

8.                   Meinard Jacob Iman Sprenger, geb. Middelburg 07.07.1860, overl. Oostkapelle 25.05.1951, tr. Mansfield Place Church te Edinburgh 10.05.1904|a| Monica Agnes Pitcaion Duncan, d.v. Alexander Duncan en Sara Bedford Simjison Watson.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Domburg 25.05.1904).

 

[6] Johan Pieter Idus Buteux, geb. Heinkenszand 13.04.1828, burgemeester van ’s-Heer Arendskerke (1854-1859) en van Heinkenszand (1856-1859), lid Gedeputeerde Staten van Zeeland (1863,1868), griffier der Staten van Zeeland (1870,1875), lid Gedeputeerde Staten van Zeeland (1889,1893), overl. Middelburg 07.01.1900, tr.

[7] Cecilia Johanna baronesse van Heemstra, geb. Metslawier (Oostdongeradeel) 29.06.1840, overl. Middelburg 19.03.1875.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Schelto Buteux, geb. Heinkenszand 24.03.1863, overl. Heinkenszand 11.04.1864.

2.                   Cecilia Johanna Buteaux, geb. Heinkenszand 22.04.1864; volgt [3].

3.                   Pieter Schelto Buteaux, geb. Heinkenszand 26.11.1865, burgemeester van Zoutelande (1893), overl. Oostkapelle 02.01.1935, tr. Middelburg 21.06.1893 Johanna Hendrika van Trigt, geb. Goor 27.09.1865, overl. Steenwijk 21.05.1948, d.v. Etienne Albert van Trigt, ontvanger der registratie en domeinen (1865), bewaarder bij de hypotheker en kadaster (1893), en Christina Johanna Hendrika Fischer.

4.                   Henriette Antoinette Buteaux, geb. Heinkenszand 22.08.1868, overl. Voorburg 22.06.1950, tr. 1e Middelburg 21.07.1891 Hendrik Lenshoek, geb. Goes 20.10.1863, mr., overl. Middelburg 13.11.1901, z.v. Cornelis Petrus Lenshoek en Helena Johanna Paulus; tr. 2e Middelburg 15.02.1904 Hendrik Jan Huiskes, geb. Groenlo 06.08.1861, commies 1e klasse bij de posterijen, z.v. Henderikus Gerhardus Huiskes, predikant, en Johanna Maria de Wilde.

5.                   Catharina Digna Buteaux, geb. Middelburg 15.08.1870, overl. Oostkapelle 17.11.1944, tr. Middelburg 15.03.1900 Herman van der Kamp, geb. Groningen 13.10.1865, leraar aan het gymnasium, overl. Oostkapelle 22.06.1955, z.v. Herman Willem van der Kamp, boekhandelaar, en Heilina Smith.

6.                   levenloze zoon, Middelburg 22.02.1875.

 

[8] Johan Jacob Sprenger, geb. Middelburg ca. 1782, koopman (1834), membre du conseil municipal (1812), lid van de raad (1815,1817), lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland (1821,1850), RNL, overl. Middelburg 31.03.1855|b|, otr. Middelburg 11.05.1804, tr. Middelburg 11.05.1804

[9] Digna Johanna Meijners, geb. Middelburg ca. 1780, overl. Middelburg 29.01.1850|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerard Jacob Sprenger, geb. Middelburg 04.10.1806, kapitein van de Mobiele Schutterij (1833), lid van de gemeenteraad (1855), lid van Provinciale Staten van Zeeland (1878), overl. Middelburg 27.02.1878, tr. Middelburg 04.10.1833 Anna Petronella Dana de Jonge (1806-1888), d.v. François Clement de Jonge en Dana Magdalena van Visvliet.

2.                   Johanna Elizabeth Sprenger, geb. Middelburg 24.07.1808, overl. Middelburg 01.03.1859, tr. Middelburg 09.04.1833 jhr. Samuel Schuurbeque Boeije, geb. Zierikzee 16.04.1806, mr., advocaat, grondeigenaar (188), overl. Middelburg 04.04.1880, z.v. Johan Schuurbeque Boeije, advocaat, en Anna Rutteria van der Wolff.

3.                   Constantijn Assuerus Sprenger, geb. Middelburg 30.05.1810, 1e luitenant bij het depôt van de Afdeling Kurassiers No.9 (1834), overl. Arnhem 26.11.1876, tr. Berkenrode 22.05.1834 jkvr. Catharine Marie van Loon, geb. Amsterdam 27.06.1810, ged. Amsterdam (Waalse Kerk) 15.07.1810, overl. Arnhem 18.06.1882, d.v. Willem Jansz van Loon en Marie Catherine van Wickevoort Crommelin.

4.                   Dirk Gulielmus Jacoba Sprenger, geb. Middelburg 14.11.1812, overl. Middelburg 03.04.1814.

5.                   Henriette Jacoba Sprenger, geb. Middelburg 14.11.1812, overl. Middelburg 04.04.1814.

6.                   Jacobus Gulielmus Sprenger, geb. Middelburg 05.05.1815, advocaat, burgemeester van Oostkapelle (1853-1882), overl. Oostkapelle 24.12.1894, tr. Middelburg 24.05.1850 Claudine Reiniere Anne Bijleveld, geb. Middelburg 06.01.1822, overl. Zeist 27.06.1909, d.v. Jean François Bijleveld (1794-1875) en Adriana Maria Versluijs.

– Levensbericht JFB: Parlement&Politiek

7.                   Jan Jacob Iman Sprenger, geb. Middelburg 23.10.1817; volgt [4].

8.                   Louis Henri Sprenger, geb. Middelburg 31.05.1821, mr., advocaat, overl. Arnhem 11.01.1890, tr. Middelburg 28.04.1847 Arnoldine Guillemine Marie Bijleveld (van Serooskerke), geb. Middelburg 05.04.1825, overl. Velp (Rheden) 07.01.1897, d.v. Jean François Bijleveld (1794-1875) en Adriana Maria Versluijs.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Middelburg 1850 no.55); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Middelburg 1855 no.170).

 

[10] Willem Hendrik de Kokelaar Lantsheer, geb. Middelburg 31.08.1794, controleur bij de Posterijen (1817,1821), overl. Middelburg 24.04.1821, tr. Middelburg 26.06.1817

[11] Cornelia Digna de Jonge, geb. Zierikzee 07.04.1793, overl. Elberfeld|b| 11.08.1869|c|; tr. 2e Middelburg 30.12.1825 jhr. Jacob Gulielmus Schorer, geb. Middelburg ca. 1795, mr., lid van de Rechtbank van eerste aanleg (1825,1836), raadsheer bij het Provincaal Gerechtshof van Zeeland (1857,1859), lid van de raad (1836), overl. Middelburg 11.10.1860, z.v. David Isaac Schorer, lid van de Ridderschap (1825), lid van Gedeputeerde Staten (1825), en Dana Elisabeth Visvliet (-1824).

Uit het huwelijk Lantsheer-de Jonge (in annonces van de familie de Kokelaer Lantsheer):

1.                   Cecilia Cornelia Lantsheer, geb. Middelburg 02.04.1818; volgt [5].

2.                   Meinard Frédéric Lantsheer, geb. Middelburg 20.07.1819, mr., raadsheer Provinciaal Gerechtshof van Zeeland (1871), raadsheer Hoge Raad (1877), overl. ’s-Gravenhage 04.09.1877, tr. Middelburg 18.10.1871 Antonia Jacoba Maria barones van Lijnden, geb. Zutphen 14.01.1840|d|, overl. Koudekerke 03.01.1917, d.v. Rudolph Willem baron van Lijnden en Antonia Elisabeth van der Heim.

Uit het huwelijk Schorer-de Jonge:

3.                   Clementina Elizabeth Cecilia Schorer, geb. Middelburg 11.12.1826, overl. Velsen 21.09.1898, tr. Middelburg 12.05.1857 Daniël Weerts, geb. Arnhem 01.12.1814, gemeenteontvanger, overl. Arnhem 07.01.1894, z.v. Coenraad Alexander Weerts, rentenier, en Anna Maria de Jongh.

4.                   levenloze zoon Willem Jan, Middelburg 11.03.1830.

5.                   Christina Johanna Schorer, geb. Middelburg 30.03.1831, overl. Middelburg 16.10.1860, tr. Middelburg 07.09.1859 Jan Jacob Iman Sprenger (1817-1890).

6.                   Maria Wilhelmina Schorer, geb. Middelburg 10.09.1832, woont Elberfeld (1869), overl. Wijk en Aalburg 16.01.1900, tr. Middelburg 19.05.1858 Gregorius Johan Gobius du Sart, geb. Nigtevecht ca. 1833, predikant, overl. Arnemuiden 29.05.1865, z.v. Johan Frederik Gobius du Sart en Willemina van Kouwen.

7.                   Jhr. Johan Willem Meinard Schorer, geb. Middelburg 08.03.1834, mr., advocaat, overl ’s-Gravenhage 01.10.1903, tr. Middelburg 03.09.1858 Maria Petronella Picke, geb. Zutphen 09.06.1836, overl. Haarlem 03.05.1888, d.v. Adrianus Picke en Sophia Versluijs.
– Levensbericht JWMS: Parlement&Politiek

8.                   Jhr. George Lodewijk Schorer, geb. Middelburg 01.05.1836, mr., rechter Arrondissementsrechtbank, overl. Haarlem 22.02.1879, tr. Zierikzee 02.11.1870 Maria Jacoba van der Lek de Clerq, geb. Zierikzee 06.12.1844, overl. Bloemendaal 12.07.1923, d.v. Cornelis van der Lek de Clerq (1811-1886) en Levina Anna Catharina Schuurbecque Boeije.
– Levensbericht CvdLdC: Parlement&Politiek

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Middelburg 1821 no.201); |b| nu Stadtbezirk van Wuppertal, Bundesland Nordrehin-Westfalen; |c| ook overl.akte Middelburg 17.09.1869 no.337; |d| per abuis geb. Apeldoorn (overl.akte Koudekerke 1917 no.2).

 

[12] Pieter Idus Buteux, geb. Goes 21.07.1793, commies griffier (1819), burgemeester Heinkenszand (1828-1831), grondeigenaar (1834), vrederechter (1836), kantonrechter (1843,1865), overl. Heinkenszand 21.02.1873, tr. Middelburg 27.05.1819|a|

[13] Wilhelmina Antoinetta Ermerins, geb. Middelburg 26.10.1798, overl. Heinkenszand 27.10.1847.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Digna Buteux, geb. Goes 01.03.1820, overl. ’s-Gravenhage 02.11.1869, tr. Heinkenszand 26.10.1843 Lambertus Carel Turk, geb. Maarssen 02.08.1811, ingenieur tweede klasse bij de marine (1843), hoofd-ingenieur-directeur van Scheepsbouw (1873), overl. ’s-Gravenhage 03.09.1873, z.v. Gerbrandus Schepers Turk, heelmeester, en Maria Johanna van de Geer.

2.                   Johan Pieter Idus Buteux, geb. Heinkenszand 13.04.1828; volgt [6].

3.                   Johanna Jacoba Buteux, geb. Heinkenszand 17.01.1830, overl. Middelburg 11.07.1915, tr. Heinkenszand 22.07.1858 Anthonij Jacob Backer, geb. Utrecht 10.01.1817, predikant, overl. Nisse 26.12.1871, z.v. Jacob Backer en Geertruid Cornelia Smissaert.

4.                   Matthia Jacoba Buteux, geb. Heinkenszand 18.09.1831, overl. Breda 19.06.1917, tr. Heinkenszand 14.06.1865 Jacobus Catharinus Walraven van Kerkwijk, geb. Gorinchem 04.10.1831, kapitein der infanterie (1865), gepensioneerd kapitein der infanterie (1888), overl. Breda 29.04.1888, z.v. Gerardus Antonie van Kerkwijk, generaal-majoor der genie, en Johanna Simonetta de Freijtag.

5.                   Ida Paulina Buteux, geb. Heinkenszand 19.01.1834, overl. Middelburg 04.07.1883.

6.                   Matthia Jacoba Buteux, geb. Heinkenszand 25.05.1836, overl. Breda 19.06.1917, tr. Heinkenszand 14.06.1865 Jacobus Catharinus Walraven van Kerkwijk, geb. Gorinchem 04.10.1831, kapitein der infanterie (1865), gep.kapitein (1888), overl. Breda 29.04.1888, z.v. Gerardus Antonie van Kerkwijk, generaal-majoor der Genie, en Johanna Simonetta de Freijtag.

 

Noten: |a| bruid Willemina Anthonetta.

 

[14] Schelto baron van Heemstra, ged. Groningen 10.01.1808, overl. Maartensdijk 20.12.1864; tr. 2e IJsselstein 20.05.1858 Mathia Maria Anna Jacoba Storij van Blokland, geb. IJsselstein 21.05.1822, overl. ’s-Gravenhage 21.04.1897, d.v. Willem Gerard Storij van Blokland en Mathia Jacoba van Kerkwijk; tr. 1e Groningen 08.07.1833

[15] Henriëtta Hillegonda de Waal, geb. Groningen 29.06.1810, ged. Groningen 03.08.1810, overl. Utrecht 01.05.1857.

     MMAJSvB tr. 2e Utrecht 18.11.1869 Willem Ruijs, geb. Ouderkerk 01.04.1809, overl. voor 1897, z.v. Jan Daniël Ruijs en Maria Elizabeth Kruseman.
     WR tr. 1e Nieuw-Beijerland 24.05.1834 Roelandine Jeannette Los, geb. Nieuw-Beijerland 31.10.1812, overl. Rotterdam 16.04.1865, d.v. Daniël Los en Alida van der Lijden.

– Levensbericht SvH: Parlement&Politiek

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Balthazarina van Heemstra, geb. Langweer (Doniawerstal) 07.03.1836, overl. Teteringen 13.03.1919, tr. voor 1872 Willem Leonard Voorduin, geb. Utrecht 27.04.1825, mr., overl. Hyères|a| 24.07.1880, z.v. Justinus Cornelis Voorduin en Catharina Adriana van Heijst.

2.                   Willem Hendrik van Heemstra, geb. Langweer (Doniawerstal) 22.10.1837, overl. Groningen 25.01.1838.

3.                   Sara Maria baronesse van Heemstra, geb. Langweer (Doniawerstal) 03.02.1839, overl. ’s-Gravenhage 08.12.1903, tr. ’s-Gravenhage 16.10.1861 jhr. Eduard van Citters, geb. Middelburg 19.03.1838, ambtenaar bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (1861), overl. Oostkapelle 14.03.1924, z.v. jhr. Pieter Damen van Citters, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland (1861), RNL, en Charlotta Versluijs.

4.                   Cecilia Johanna van Heemstra, geb. Metslawier (Oostdongeradeel) 29.06.1840; volgt [7].

5.                   Willem Hendrik van Heemstra, geb. Metslawier (Oostdongeradeel) 25.07.1842, overl. ‘s-Gravenhage 27.03.1848|b|.

6.                   Cornelis Gerard Schelto baron van Heemstra, geb. Metslawier (Oostdongeradeel) 16.05.1844, officier der Rijdende Artillerie, overl. ’s-Gravenhage 28.02.1905, tr. Utrecht 20.05.1869 Anna Cornelia Wttewaall van Stoetwegen, geb. Amersfoort 05.03.1849, overl. ’s-Gravenhage 30.09.1914, d.v. Ferdinand Wttewaall van Stoetwegen en Anna Jacoba Kamphuis.

 

Noten: |a| stad aan de Côte d’Azur in département Var (83), Frankrijk; |b| ook overl.akte Oostdongeradeel 1848 fol.34.

 

[16] Sprenger

[17] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Jacob Sprenger, geb. Middelburg ca. 1782; volgt [8].

 

[18] Meijners

[19] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Digna Johanna Meijners, geb. Middelburg ca. 1780; volgt [9].

 

[20] Johan Pieter Lantsheer, overl. Middelburg 27.05.1797, tr.

[21] Cecilia Maria Steengracht, overl. Middelburg 13.11.1816.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Frederic Lantsheer, geb. Middelburg ca. 1791, mr., wethouder en lid der staten (1832,1834), overl. Middelburg 30.08.1838|a|, tr. Middelburg 06.09.1821 Henrietta Carolina Schorer, geb. Middelburg ca. 1799, overl. Middelburg 28.12.1849, d.v. Jacob Hendrik Schorer, CNL, en Johanna Maria van den Brande.

2.                   Willem Hendrik de Kokelaar Lantsheer, geb. Middelburg 31.08.1794; volgt [10].

3.                   Cornelia Henriette Lantsheer, geb. Middelburg 27.08.1796, overl. Middelburg 23.11.1854, tr. Middelburg 07.10.1819 jhr. Bonifacius de Jonge, geb. Zierikzee 21.11.1787, medicinae doctor, overl. Middelburg 15.01.1854, z.v. jhr. Willem Adriaan de Jonge, lid van de Ridderschap en Staten van Zeeland (1819), en Cornelis Petronella Mogge Pous.
     BdJ tr. 1e Middelburg 04.05.1815 Jacoba Petronella Frederika Albertina van Doorn, geb. Vlissingen 05.08.1795, overl. Middelburg 31.10.1817, d.v. Abraham van Doorn en Petronella Willemina van Dishoek.
– Willem Adriaan de Jonge en Cornelia Petronella Mogge Pous vormen de kwartieren [24]/[25] in de kwartierstaat van jhr. Casper Ortt (1894-1977), lector TH Bandoeng.

 

Noten: |a| ‘burgemeester dezer stad’ {lijkt niet te kloppen} (overl.akte Middelburg 1838 no.320).

 

[22] jhr. François Clement de Jonge, geb. Middelburg 1766, mr., RNL, overl. Middelburg 31.12.1834, tr.

[23] Dana Magdalena van Visvliet, geb. Middelburg ca.1768, overl. Middelburg 18.07.1843.

– Levensbericht FCdJ: Parlement&Politiek

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Digna de Jonge, geb. Zierikzee 07.04.1793; volgt [11].

2.                   Jkvr. Suzanna Catharina de Jonge, geb. Zierikzee ca. 1798, overl. Middelburg 04.08.1844.

3.                   Christina Wilhelmina de Jonge, geb. ca. 1805, overl. Middelburg 29.03.1829.

4.                   Anna Petronella Dana de Jonge, geb. Noordwijk 16.06.1806, overl. Middelburg 14.04.1888, tr. Middelburg 04.10.1833 Gerard Jacob Sprenger (1806-1878), z.v. Johan Jacob Sprenger en Digna Johanna Meijners.

5.                   Jkvr. Magdalena Cornelia de Jonge, geb. Noordwijk ca. 1809, overl. Middelburg 25.01.1892, tr. Middelburg 05.06.1829 jhr. Willem Hendrik Panhuijs, geb. ’s-Gravenhage ca. 1799, controleur van de waarborg der goud- en zilverwerken van de provincie Zeeland (1829), lid van de Ridderschap van Zeeland (1834), overl. Middelburg 30.10.1834, z.v. Isaac Lodewijk van Panhuijs (-1828), lid van de Ridderschap van Holland, en Sara Constantia de Beveren (-1811).

6.                   Jkvr. Anna Elisabeth de Jonge, geb. ’s-Gravenhage 06.06.1811, overl. Middelburg 21.02.1874, tr. Middelburg 25.04.1835 George van der Mieden (van Opmeer), geb. Alkmaar 19.12.1799, mr., agent van het domein (1835), ontvanger in- en uitgaande rechten (1847), overl. Middelburg 20.09.1847, z.v. Joan Jacob van der Mieden en Vincentia Catharina van Toulon.

 

[24] Isaac Cornelis Buteux, overl. Goes xx.11.1794, tr.

[25] Catharina Digna Ossewaarde, overl. Goes xx.09.1804, d.v. Anthonie Ossewaarde en Elizabeth Geertruida de Crane; tr. 2e tussen 1794 en 1798 Bernardus Pieter van Kerkwijk, geb. ca. 1770, juge-suppléant van het Tribunal van eerste aanleg te Goes, overl. Goes 16.06.1814, z.v. Walraven van Kerkwijk en Mathia Jacoba Rimmers.

Uit het huwelijk Buteux-Ossewaarde:

1.                   Pieter Idus Buteux, geb. Goes 21.07.1793; volgt [12].

2.                   Anthoni Buteux, geb. Goes ca. 1794, overl. Middelburg 08.12.1814.

Uit het huwelijk van Kerkwijk-Ossewaarde:

3.                   Jacobus Walraven van Kerkwijk, geb. Goes ca. 1798, apotheker (1823,1840), artsenijmenger (1853), lid van de raad der stad Goes (1841), overl. Goes 15.12.1874, tr. 1e Middelburg 26.06.1823 Catharina Christina van Deinse, geb. Zutphen 05.02.1797, ged. Zutphen 26.02.1797, overl. Goes 17.03.1828, d.v. Antonius van Deinse, predikant te Zutphen (1792,1797), en Sara Jacoba de Puijt; tr. 2e Haarlem 19.04.1840 Antoinette Guillemette Groeneijk, geb. Zierikzee ca. 1809, onderwijzeres (1840), overl. Goes 06.0.1841, d.v. Olivier Groeneijk en Marie Madelaine Ayron.

4.                   Matthia Jacoba van Kerkwijk, geb. ca. 1801, overl. Utrecht 30.05.1879, tr. Borssele 19.11.1818 Willem Gerard Storij van Blokland, geb. Utrecht ca. 1793, secretaris, overl. IJsselstein 20.05.1866, z.v. Jan Storij van Blokland en Anna Bregetta van Nes.

5.                   Abram Willem van kerkwijk, geb. Goes ca. 1803, overl. Ouddorp 05.12.1853, tr. Ouddorp 02.06.1826 Bastiana Jacoba Helena Grinwis, geb. Ouddorp ca. 1805, overl. Ouddorp 25.02.1882, d.v. Jacob Johan Grinwis en Jozina Zwemer.

 

[26] Johan Pieter Ermerins, ook Jean Pierre, geb. Sluis ca. 1758, overl. Middelburg 22.04.1813, z.v. Johan Willem Ermerins en Johanna Marinussen; tr.

[27] Johanna Jacoba Meertens, geb. Middelburg ca. 1759, overl. Middelburg 19.01.1814, d.v. Jacobus Meertens en Maria Catharina Mengelaer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Ermerins, geb. Middelburg 14.05.1788, overl. Leiden 24.11.1862, tr. Middelburg 15.07.1813 Jan Robbert de Vassij, geb. Middelburg 19.10.1774, medicinae doctor, president der provinciale en stedelijke geneeskundige commissie te Middelburg, overl. Middelburg 09.04.1840, z.v. Carel Evert de Vassij (-1782) en Cornelia Antonia Marinissen (-1804).

2.                   Jan Willem Ermerins, geb. Middelburg ca. 1792, predikant, overl. Overschie 30.10.1871, tr. Zierikzee 08.06.1824 Elizabeth Harrison, geb. Yorkshire (Engeland) ca. 1798, overl. Middelburg 25.06.1878|a|, d.v. Robbert Harrison, koopman, en Hannah Dali.

3.                   Maria Catharina Ermerins, geb. Middelburg ca. 1794, overl. Middelburg 30.10.1878, tr. Johannes Jacobus Bernardus van Berlekom, overl. voor 1878.

4.                   Jacoba Ermerins, geb. Middelburg 20.10.1796, tr. Middelburg 25.06.1818 Dirk Uijttenhooven, geb. Aardenburg 03.11.1793, procureur (1818), notaris en wethouder (1864), overl. Vlissingen 07.04.1864, z.v. Adriaan Uijttenhooven, predikant te Brouwershaven (1818), en Ida van Cuijlenborch.

5.                   Wilhelmina Antoinetta Ermerins, geb. Middelburg 26.10.1798; volgt [13].

 

Noten: |a| ook overl.akte Overschie 1878 no.65.

 

[28] Jhr. Willem Hendrik van Heemstra, geb. Oenkerk ca. 1779, majoor der Infanterie (1815), grietman van Kollumerland en Nieuwkruisland (1825), lid Tweede Kamer, overl. Leeuwarden 30.12.1826, z.v. jhr. Schelto van Heemstra en Wiskje van Scheltinga; huw.contract Groningen 20.10.1803, otr. Groningen 22.10.1803 (att. 06.11.1802)

[29] Johanna Balthazarina van Idsinga, geb. Groningen ca. 1783/1784, overl. Baarn 05.09.1850, d.v. Balthazar Daniël van Idsinga en Margareta Theodora Collot d’Escury.
– WGvH en JBvI zijn lidmaat Kollumerland (ingek. van Groningen 30.07.1810, naar Amsterdam, ingek. van Amsterdam 27.08.1820).

Uit dit huwelijk:

1.                   Kind van Heemstra, geb. Groningen 13.03.1805.

2.                   Kind van Heemstra, geb. Groningen 14.11.1807.

3.                   Schelto van Heemstra, ged Groningen 10.01.1808; volgt [14].

4.                   Balthasar Theodorus baron van Heemstra, geb. Groningen 14.08.1809, ged. Groningen 08.09.1809, student in de rechten Groningen (1833), advocaat bij het Proviciaal Gerechtshof van Friesland (1841), tr. Leeuwarderadeel 02.07.1841 jkvr. Anna Catharina Louisa Hillegonda van Cammingha, geb. Huizum ca. 1815, d.v. jhr. Vitus Valerius van Cammingha, lid van de Ridderschap en van Provinciale Statem van Friesland, grietman van Leeuwarderadeel, en Johanna Christophora Gansinjet.

5.                   Frans Julius Johann baron van Heemstra, geb. Groningen 13.07.1811, ged. Groningen 09.08.1811, student in de rechten Leiden (1833), lid Tweede Kamer, overl. ’s-Gravenhage 19.02.1878|a|, tr. Sassenheim 28.06.1837 Henriette Philippina Jacoba baronesse van Pallandt, geb. Sassenheim 27.06.1810, d.v. Gijsbert Jan Anne Adolph baron van Pallandt en Cornelia Martina van der Goes.

6.                   Simeon Petrus baron van Heemstra, geb. Oudwoude 06.10.1815, tr. Amsterdam 25.04.1845 jkvr. Sophia Adriana Joanna Fabricius, geb. Amsterdam ca. 1823, d.v. jhr. Johan Carel Willem Fabricius van Leijenburg, heer van Loenen en Wolferen, en Anna Elisabeth Huijdecoper.

7.                   Wiskjen baronesse van Heemstra, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 09.05.1825, tr. 1e Leeuwarden 23.11.1844 jhr. Albert Laurens Cornelis Fabricius van Heukelum, geb. Amsterdam ca. 1793, z.v. jhr. Adriaan Cornelis Fabricius van Heukelum en Haasje van Notten; tr. 2e Soest 18.10.1855 Evert Joost Lewe van Aduard, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1820, z.v. Jan Evert Lewe van Aduard en Gijsbertha Jannetje Martha de Veer.
     ALCFvH tr. 1e voor 1844 Maria Cornelia Neel, overl. Utrecht voor 1844.

 

Noten: |a| ook overl.akte Sassenheim 1878 no.5.

 

[30] Cornelis de Waal, geb. Amsterdam 05.08.1771, mr., promotie Leiden 30.09.1791, hoogleraar Groningen (1806-1845), overl. Amsterdam 01.12.1849, otr. Amsterdam 21.12.1798

[31] Sara Maria Weijland, ged. Nijmegen 26.02.1777|b|, overl. Groningen 04.09.1843, d.v. Henricus Weijland, predikant, en Elisabeth Croese.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerard de Waal, geb. Amsterdam 03.11.1799, ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 05.12.1799, mr., procureur bij de Rechtbank van eerste aanleg te Heerenveen (1833), tr. Groningen 12.07.1823 Maria Jacoba Johanna Wichers, geb. Amsterdam 28.02.1799, overl. Groningen 20.08.1849, d.v. Louis Wichers, controleur van het zegel te Groningen (1823), en Quirina Magtilda ter Sier.

2.                   Elizabeth de Waal, geb. Amsterdam 13.05.1801, ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 07.06.1801, overl. Utrecht 01.03.1858.

3.                   Henriëtta Hillegonda de Waal, geb. Groningen 29.06.1810; volgt [15].

4.                   Cornelis Marij de Waal, geb. Groningen 05.02.1813, flankeur bij de Kompagnie Groninger Studenten, overl. Breda (in de Garnizoens Ziekenzaal) 27.09.1831|a|.

5.                   Herman Arend Kroese de Waal, geb. Groningen 27.05.1815.

 

Noten: |a| ook overl.akte Groningen 10.12.1831 no.858; |b| per abuis geb. Utrecht (overl.akte Groningen 1843 no.630).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren