Jurjen Ferdinand Koksma (1904-1964)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten rond het CWI.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien maart 2020)

 


 

[1] Jurjen Ferdinand Koksma, geb. Heerenveen (Schoterland) 21.04.1904, promotie Groningen 04.06.1930|a|, hoogleraar Amsterdam VU (1930-1964) directeur Stichting Mathematisch Centrum (1955-1960|b|), lid KNAW 1950, RNL 1957, overl. Amsterdam 17.12.1964, begr. Amsterdam (Bpl.Zorgvlied) 22.12.1964, verloofd Kampen 1930, otr. Amsterdam 22.03.1933, tr. Hattem (kerk) 12.04.1933 Grietje van der Stouwe, geb. Kampen 30.10.1909, overl. Amsterdam 24.09.1993, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied), d.v. Klaas van der Stouwe (ca.1867/1868-1945), hooihandelaar, en Jentje Wind (1874-1936).

 

– Levensbericht JFK: en.wikipedia * nl.wikipedia * KNAW * Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen (BWNW) * Mathshistory

 

Noten: |a| proefschrift: Over stelsels diophantische ongelijkheden; promotor: J.G. van der Corput (1890-1975); |b| 01.05.1955 tot 01.04.1961 (J.G. van der Corput, Levensbericht J.F. Koksma, Jaarboek KNAW 1964-1965, p.362).

 

[2] Franke Koksma, geb. Lemmer (Lemsterland) 13.05.1876, bakker (1903), banketbakker (1904,1929), overl. Heerenveen 13.09.1956, begr. Nieuweschoot 17.09.1956; tr. 2e Schoterland 02.01.1929 Grietje Hoekstra, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 23.04.1896, overl. na 1956, d.v. Adolf Gjalts Hoekstra, kleermaker, en Roelofke Oebles Smedes; tr. 1e Weststellingwerf 02.05.1903
[3] Hommina van Ek, geb. Oldeholtwolde (Weststellingwerf) 17.10.1879, overl. Heerenveen (Schoterland) 15.01.1918.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jurjen Ferdinand Koksma, geb. Heerenveen (Schoterland) 21.04.1904; volgt [1].

2.                   Ytje Koksma, geb. Heerenveen (Schoterland) 12.09.1906, tr. Schoterland 05.04.1929 Jacob van der Laan, geb. Nijehaske ca. 1905, bouwkundig opzichter, z.v. Bouwe van der Laan, veehandelaar, en Eiske Berga. [Sint Nicolaasga 1956]

3.                   Jan Koksma, geb. Heerenveen (Schoterland) 02.04.1908, promotie Groningen 19.03.1937|a|, leraar middelbaar onderwijs (1944), directeur van een middelbare school (1967), overl. Haren (Gr) 19.06.1967, tr. Haren (Gr) 03.02.1944 Anna Aleida Paula van Eerden, Anneke, geb. Magelang 13.01.1925, overl. Zuidvelde 16.05.2006, begr. Een, d.v. Richtinus van Eerden, ambtenaar distributiedienst (1944), en Hiske Schuiling.
     AAPvE tr. 2e Roelof van der Heide, geb. Sneek 08.07.1916, overl. Zuidvelde 17.06.1995, crem. Assen (Boskamp) 21.06.1995.

4.                   Marten Koksma, geb. Heerenveen (Schoterland) 29.10.1910, overl. Amsterdam 28.06.1995, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 04.07.1995, tr. Amsterdam 21.12.1939 Annie van der Stouwe, overl. na 1995.

 

Noten: |a| proefschrift: Asymptotische oplossingen van lineaire en verwante differentiaalvergelijkingen; promotor: J.G. van der Corput (1890-1975).

 

[4] Jurjen Feddes Koksma, geb. Spanga (Weststellingwerf) 15.06.1840, timmerman (1867,1868), winkelier (1871,1903), overl. Lemmer (Lemsterland) 07.03.1915, tr. Schoterland 14.11.1867|a|

[5] Rimke Martens Koksma, geb. Rottum (Schoterland) 20.05.1842, overl. Lemmer (Lemsterland) 1923.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Koksma, geb. Oudeschoot (Schoterland) 27.08.1868|b|, overl. Sneek 11.09.1951|d|.

2.                   Ferdinand Koksma, geb. Lemmer  (Lemsterland) 03.06.1871, overl. Lemmer (Lemsterland) 30.04.1886.

3.                   Marten Koksma, geb. Lemmer (Lemsterland) 11.06.1874, koopman, tr. Leeuwarden 26.08.1903 Wijtske Elisabeth Andriessen, geb. Leeuwarden 03.01.1871, overl. Baarn 19.01.1954, d.v. Rienk Andriessen en Elisabeth Nijdam.
     WEA tr. 2e Tjibbe Bijlsma.

4.                   Franke Koksma, geb. Lemmer (Lemsterland) 13.05.1876; volgt [2].

5.                   Cornelis Koksma, geb. Lemmer  (Lemsterland) 11.05.1881, overl. Lemmer (Lemsterland) 02.02.1913.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid per abuis Klijnstra (huw.akte Schoterland 1867 no.63); |b| moeder Rimkje; |c| ook overl.akte Schoterland 1951 no.48.

 

[6] Jan van Ek, geb. Steenwijkerwold 17.03.1842, vervener (1903,1905), overl. Weststellingwerf 28.09.1915, tr. Schoterland 01.02.1866

[7] Ytje Hommes Heida, geb. Mildam (Schoterland) 27.10.1840, overl. Weststellingwerf 20.04.1915.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Harm Thomas van Ek, geb. Oldeholtwolde (Weststellingwerf) 12.02.1866, onderwijzer (1895), hoofd ener school (1923), overl. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 08.04.1923, tr. Uithuizermeeden 19.04.1895 Leentje ten Hoor, geb. Ferwerd (Ferwerderadeel) 18.04.1866, overl. Ooststellingwerf 10.03.1908, d.v. Jan ten Hoor, predikant, en Geesje Datema.

3.                   Homme van Ek, geb. Oldeholtwolde (Weststellingwerf) 02.03.1867, overl. Werststellingwerf 26.11.1867.

4.                   Aaltje van Ek, geb. Oldeholtwolde (Weststellingwerf) 18.09.1869, tr. Meppel 13.05.1922 Pieter Wouda, geb. Drachten (Smallingerland) 25.04.1871, zeilmaker, z.v. Auke Wouda en Froukje de Vries.
     PW tr. 1e Meppel 03.11.1893 Johanna Westenberg, geb. Meppel 04.12.1872, overl. Meppel 07.02.1913, d.v. Jan Willem Westenberg, schipper, en Arendina Vennik.

5.                   Marretje van Ek, geb. Oldeholtwolde (Weststellingwerf) 12.10.1872, overl. Meppel 22.11.1948, tr. Weststellingwerf 04.06.1904 Jacomienes Arnoldus Rooseboom, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 21.11.1875, bakker, overl. Meppel 24.04.1932, z.v. Nicolaas Rooseboom, bakker, en Klaaske Bakker (-1892).

6.                   Jeltje van Ek, geb. Oldeholtwolde (Weststellingwerf) 02.02.1875, huishoudster (1918), overl. Emmen 23.12.1960, tr. Emmen 02.11.1918 Jan van Oosten, geb. Valthermond (Odoorn) 22.04.1874, winkelier (1918), kruidenier (1944), overl. Emmen 09.04.1944, z.v. Albert van Oosten, arbeider, en Geesje Sie.

7.                   Jantje van Ek, geb. Oldeholtwolde (Weststellingwerf) 18.11.1877, overl. Nieuwehorne (Heerenveen) 11.10.1944, tr. Weststellingwerf 07.10.1905 Iede Bosma, geb. Mildam (Schoterland) 27.12.1877, bakker (1905), winkelier (1931), overl. Groningen 26.05.1931|a|, z.v. Marten Sakes Bosma, arbeider, en Wietske Jans Siezenga.

8.                   Hommina van Ek, geb. Oldeholtwolde (Weststellingwerf) 17.10.1879; volgt [3].

9.                   Homme van Ek, geb. Oldeholtwolde (Weststellingwerf) 14.08.1881, tr. Weststellingwerf 07.05.1910 Truidigje Bosscha, geb. Paasloo (Oldemarkt) 20.07.1889, d.v. Jan Bosscha en Johanna Krop.

10.               Egbert van Ek, geb. Oldeholtwolde (Weststellingwerf) 25.02.1884.

11.               Jeep van Ek, geb. Oldeholtwolde (Weststellingwerf) 19.02.1885, veehouder, tr. Schoterland 02.11.1916 Martje Zwanenburg, geb. Oudehorne (Schoterland) 12.07.1891, d.v. Fedde Zwanenburg, veehouder, en Wietske Klooster.

 

Noten: |a| ook overl.akte Lemsterland 1931 no.32.

 

[8] Fedde Frankes Koksma, geb. Delfstrahuizen 05.03.1809, ged. Sintjohannesga 22.03.1809, hoofdonderwijzer (1864,1867), aang.lidmaat Weststellingwerf 21.04.1833 (naar Oudeschoot 29.03.1846), ingek.lidmaat 17.05.1846 (van Scherpenzeel), overl. (Katlijk) Schoterland 02.04.1873, tr. Weststellingwerf 26.03.1834

[9] Trijntje Kornelis de Boer, geb. Scherpenzeel 19.12.1804, ged. Scherpenzeel 23.12.1804, overl. Weststellingwerf 21.05.1843.

Uit dit huwelijk:

1.                   Franke Koksma, geb. Slijkenburg onder Spanga (Weststellingwerf) 27.02.1835, muziekhandelaar te Franeker (1871,1873), overl. Franeker 26.01.1924, tr. Wymbritseradeel 15.06.1871 Tammera Tadema, geb. Bolsward 13.10.1835, overl. (kraambed) Franeker 25.08.1873, d.v. Zacharias Tadema, koopman, en Klaaske Canter Visscher.

2.                   Klaasje Koksma, geb. Slijkenburg onder Spanga (Weststellingwerf) 17.05.1836, overl. Katlijk (Schoterland) 02.11.1908, tr. Schoterland 15.07.1866 Jan Jeips Bosma, geb. Mildam (Schoterland) 01.09.1828, arbeider (1866), veehouder (1902), overl. Katlijk (Schoterland) 25.12.1902, z.v. Jeip Ypes Bosma, arbeider, en Aaltje Yntzes Hoekstra.

3.                   Kornelis Koksma, geb. Spanga (Weststellingwerf) 19.05.1838, kandidaat-notaris (1864), notaris (1901), overl. Sluis 20.11.1901, tr. Sluis 24.03.1864 Elizabeth Blankert, geb. Sluis 02.08.1839, overl. Sluis 07.04.1900, d.v. Michiel Abraham Blankert, medecinae doctor, en Francina Wilhelmina Elizabeth Hennequin.

4.                   Jurjen Koksma, geb. Spanga (Weststellingwerf) 15.06.1840; volgt [4].

 

[10] Marten Frankes Koksma, geb. Delfstrahuizen (Schoterland) 02.09.1817, ingek.lidmaat Rottum 10.04.1839 (att. van Wijckel), onderwijzer der jeugd (1841,1844), onderwijzer (1844,1851), hoofdonderwijzer (1867,1873), overl. Rottum (Schoterland) 09.05.1874, tr. Schoterland 02.05.1841

[11] Grietje Jans Klijnsma, geb. Echten (Lemsterland) 15.04.1818, aang.lidmaat Rotstergaast 01.05.1845, overl. Rottum (Schoterland) 18.08.1853.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rimke Koksma, geb. Rottum (Schoterland) 20.05.1842; volgt [5].

2.                   Froukje Koksma, geb. Rottum (Schoterland) 25.01.1844, overl. Franeker 13.02.1912, tr. Schoterland 22.07.1873 Franke Oostwoud, geb. Sintjohannesga (Schoterland) 04.01.1844, wagenmaker (1873), rijtuigmaker (1899), overl. Franeker 23.03.1899, z.v. Roelof Jans Oostwoud en Hiltje Frankes Koksma (1812-1872).

3.                   Franke Koksma,  geb. Rottum (Schoterland) 17.05.1848, tr. Opsterland 31.03.1870 Mettje van der Werf, geb. Gorredijk (Opsterland) 28.04.1844, d.v. Durk Aukes van der Werf, bakker, en Yke Thomas Boontje.

4.                   Jan Koksma, geb. Rottum (Schoterland) 14.07.1851, bakker, tr. Opsterland 03.05.1872 Femke de Vries, geb. Kortezwaag (Opsterland) 13.06.1851, d.v. Walle Sijbrens de Vries en Geertje Luitzens Bies.

 

[12] Harm Tomas van Ek, geb. Zuidveen (Steenwijkerwold) 08.11.1805, arbeider (1832,1834), veenbaas (1840), turfmaker (1842), veenbaas (1858,1866), overl. Weststellingwerf 24.09.1878, tr. Steenwijkerwold 13.02.1832

[13] Marrigje Klaassen Pees, geb. Blokzijl ca. 1805, overl. Weststellingwerf 27.06.1879.

Uit dit huwelijk:

1.                   Egbert van Ek, geb. Steenwijkerwold 14.03.1834, vervener (1856), landbouwer (1891), overl. Niebert (Marum) 10.12.1891, tr. Marum 29.03.1856 Grietje Barma, geb. Lucaswolde (Marum) 15.02.1834, overl. Groningen 20.01.1904, d.v. Lammert Jans Barma, landbouwer, en Martje Lubberts Dijk.

2.                   Klaas van Ek, geb. Steenwijkerwold 04.11.1836, overl. Het Meer (Schoterland) 12.10.1909, tr. Weststellingwerf 15.04.1858 Trijntje Andries Keizer, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 24.07.1838, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 29.12.1916, d.v. Andries Gerrits Keizer en Lammigje Reitzes Bos.

3.                   Jan van Ek, geb. Steenwijkerwold 21.04.1840, overl. Steenwijkerwold 18.05.1841.

4.                   Jan van Ek, geb. Steenwijkerwold 17.03.1842; volgt [6].

 

[14] Homme Jeips Heida, geb. Mildam 04.05.1808, boer/landbouwer, overl. Mildam (Schoterland) 05.07.1874, tr. Schoterland 27.05.1832

[15] Aaltje Jelles Schotanus, geb. Katlijk 16.11.1809, aang.lidmaat Mildam 20.05.1837, overl. Mildam (Schoterland) 19.04.1878.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jeip Heida, geb. Mildam (Schoterland) 04.02.1834, van boerenbedrijf, overl. Mildam (Schoterland) 20.03.1856.

2.                   Jelle Heida, geb. Mildam (Schoterland) 07.02.1836, van boerenbedrijf, overl. Katlijk (Schoterland) 17.12.1911, tr. Schoterland 11.05.1866 Tjitske Freerks de Roos, geb. Oudeschoot (Schoterland) 21.03.1843, overl. Weststellingwerf 15.01.1899, d.v. Freerk Ygrams de Roos, bakker, en Aaltje Botes Spandauw.

3.                   Jan Heida, geb. Mildam (Schoterland) 09.04.1838, van boerenbedrijf, tr. Schoterland 05.05.1870 Janke Douma, geb. Mildam (Schoterland) 02.01.1844, d.v. Marten Joukes Douma, boer, en Eeuwkjen Jans Wal.

4.                   Ytje Heida, geb. Mildam (Schoterland) 27.10.1840; volgt [7].

5.                   Tjeerd Heida, geb. Mildam (Schoterland) 19.04.1843, arbeider, overl. Mildam (Schoterland) 04.07.1902, tr. Schoterland 22.05.1868 Janke Jans Siezenga, geb. Katlijk (Schoterland) 16.02.1841, dienstmeid (1868), overl. Mildam (Schoterland) 08.03.1888, d.v. Jan Andries Siezenga, arbeider, en Jentske Michiels van der Els.

6.                   Ede Heida, geb. Mildam (Schoterland) 16.03.1845, overl. Mildam (Schoterland) 30.06.1846.

7.                   Ede Heida, geb. Mildam (Schoterland) 06.01.1849, van boerenbedrijf, overl. Donkerbroek (Ooststellingwerf) 30.01.1924, tr. 1e Schoterland 01.05.1873 Trijntje Douma, geb. Mildam (Schoterland) 06.04.1846, overl. Oldetrije (Weststellingwerf) 24.05.1881, d.v. Marten Joukes Douma, boer, en Eeuwkjen Jans Wal; tr. 2e Wetstellingwerf 24.05.1884 Huitje de Jong, geb. Oosterzee (Lemsterland) 01.04.1835, overl. Donkerbroek (Ooststellingwerf) 03.01.1930, d.v. Michiel Hayes de Jong en Atje Jans Kerstma.

8.                   levenloze dochter, Mildam (Schoterland) 05.04.1851.

9.                   Jeltje Heida, geb. Mildam (Schoterland) 16.05.1853, overl. Mildam (Schoterland) 28.07.1853.

10.               Jeltje Heida, geb. Mildam (Schoterland) 27.12.1856, overl. (kraambed) Mildam (Schoterland) 14.07.1879, tr. Schoterland 16.05.1878 Klaas de Jong, geb. Oudehaske (Haskerland) 25.04.1853, van boerenbedrijf (1878, vervener (1881), overl. na 1892, z.v. Pier Jacobs de Jong, boer, en Joltje Fokkes Veldstra.
     KdJ tr. 2e Schoterland 12.05.1881 Jantje de Roos, geb. Oudeschoot (Schoterland) 17.11.1859, overl. Mildam (Schoterland) 18.08.1892, d.v. Freerk Ygrams de Roos en Aaltje Botes Spandauw.

 

[16] Franke Martens Koksma, geb. Delfstrahuizen ca. 1778/1779, huisman (1817,1830), boer (1834,1848), overl. Delfstrahuizen (Schoterland) 01.08.1848, z.v. Marten Sijmens Koksma en Greetje Jurjens Westra; tr. 2e Schoterland 17.12.1841 Aaltje Tjibbes Talman, geb. Oldeboorn ca. 1785, boerin (1848), overl. Oosterzee (Lemsterland) 04.12.1870, d.v. Tjibbe Ales Talman en Wijtske Jelles Tolma; tr. 1e

[17] Froukjen Feddes de Jong, geb. ca. 1776, overl. Delfstrahuizen (Schoterland) 25.08.1826|a|.

     ATT tr. 1e voor 1818 Tjibbe Jans van der Werff, geb. Rotsterhaule 08.03.1789, arbeider, overl. Follega (Lemsterland) 19.10.1838, z.v. Jan Douwes en Neeltje Tjibbes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Koksma, geb. Delfstrahuizen ca. 1807, overl. voor 1850, tr. 1e Schoterland 02.05.1830 Klaas Kornelis Dijkstra, geb. Delfstrahuizen ca. 1808, winkelier, overl. (Schoterland) 09.12.1830, z.v. Kornelis Klazes Dijkstra (-1826) en Pietje Jeens Siegersma (-1828); tr. 2e Lemsterland 20.04.1834 Jacob Hielkes Haagsma, geb. Follega ca. 1809/1810, kleermakersknecht (1834), kleermaker (1850,1864), overl. Echten (Lemsterland) 20.12.1864, z.v. Hielke Jacobs Haagsma en Angenietje Bouwes Haagsma.
     JHH tr. 2e Lemsterland 20.12.1850 Jantjen Bouwes van Solkema, geb. Oosterzee (Lemsterland) 05.05.1828, overl. Echten (Lemsterland) 12.02.1899, d.v. Bouwe Siebolts van Solkema, arbeider, en Geesje Jans Vaatjes.
     JBvS tr. 2e Lemsterland 25.11.1866 Wander Cornelis Billenkamp, geb. Benedenknijpe (Schoterland) 01.09.1842, overl. Echten (Lemsterland) 05.11.1925, z.v. Cornelis Hendriks Billenkamp, kleermaker, en Gerradiena Gunning.

2.                   Fedde Koksma, geb. Delfstrahuizen 05.03.1809, ged. Sintjohannesga 22.03.1809; volgt [8].

3.                   Hiltje Koksma, geb. Delfstrahuizen 17.01.1812, overl. Giekerk (Tietjerksteradeel) 21.10.1872, tr. Schoterland 20.12.1840 Roel Jans Oostwoud, geb. Rottum ca. 1812, van boerenbedrijf (1840), boer (1865), overl. Rottum (Schoterland) 14.06.1865, z.v. Jan Roelofs Oostwoud en Ynskjen Jans de Glee.
Uit dit huwelijk: Franke Oostwoud (1844-1899), tr. Schoterland 22.07.1873 Froukje Koksma (1844-1912), d.v. MartenFrankes Koksma en Grietje Jans Klijnsma.

4.                   Marten Koksma, geb. Delfstrahuizen (Schoterland) 02.09.1817; volgt [10].

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Schoterland 1826 no.151).

 

[18] Kornelis Pieters de Boer, geb. ca. 1776, boer, overl. Weststellingwerf 01.02.1843, tr.

[19] Klaasje Jacobs Landman, geb. ca. 1779, veehoudster (1843), boerin (1844), veehoudster (1847,1848), overl. Weststellingwerf 14.11.1851.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter de Boer, geb. Scherpenzeel 10.02.1800, ged. Scherpenzeel 16.02.1800,  arbeider (1850), overl. Kuinre 01.07.1873, tr. 1e Weststellingwerf 17.05.1838 Lolkjen Jans Lemstra, geb. Sintjohannesga 09.08.1801, ged. Sintjohannesga 13.09.1801, overl. Schoteruitterdijken (Schoterland) 13.07.1848|a|, d.v. Jan Jurjens Lemstra (-1811) en Aaltje Rinkes Lemstra (-1833); tr. 2e Oldemarkt 26.04.1850 Lutjen Pit, geb. Hare (Oldemarkt) 27.06.1821, dienstmaagd (1842), boerin (1850), d.v. Remmelt Pit, arbeider, en Lammertjen Spijker.
     LP tr. 1e Oldemarkt 14.05.1842 Meine Martens de Vries, geb. Blankenham ca. 1806, boer, overl. Ossenzijl (Oldemarkt) 18.01.1848, z.v. Marten Meines de Boer en Aafje Gerrits Pals.

2.                   Jacob de Boer, geb. Scherpenzeel 29.08.1801, ged. Scherpenzeel 06.09.1801, boerenknecht (1820), overl. Blankenham 21.07.1884|b|, tr. Weststellingwerf 07.05.1828 Zwaantje Fokes Klijnsma, geb. Echten 01.05.1807, ged. Echten 18.05.1807, overl. Weststellingwerf 23.01.1884, d.v. Foke Meines Klijnsma en Antje Jacobs Haagsma.

3.                   Jan de Boer, geb. Scherpenzeel 06.03.1803, ged. Scherpenzeel 13.03.1803, boerenknecht (1822), veehouder (1871), overl. Blankenham 09.04.1871, tr. Weststellingwerf 07.05.1828 Pietertje IJssebrands Oosten, geb. Spanga 20.08.1807, ged. Scherpenzeel 30.08.1807, overl. na 1871, d.v. IJssebrand Dirks Oosten en Aaltje Jacobs Borreman.

4.                   Trijntje Kornelis de Boer, geb. Scherpenzeel 19.12.1804, ged. Scherpenzeel 23.12.1804; volgt [9].

5.                   Hiltje de Boer, geb. Scherpenzeel ca. 1808, dienstmeid (1838), tr. Doniawerstal 11.05.1838 Jolle Meines Gaastra, geb. Eesterga ca. 1806, van nboerenbedrijf, z.v. Meine Wiebes Gaastra, boer, en Femmigjen Jolles Landman (-1832).

6.                   Tiemen de Boer, geb. Langelille 09.09.1810, ged. Scherpenzeel 16.09.1810, tr. Weststellingwerf 23.05.1833 Jannigjen IJssebrands Oosten, geb. Spanga 11.12.1813, d.v. IJssebrand Dirks Oosten en Aaltje Jacobs Borman.

7.                   Hendrik de Boer, geb. Sonnega 31.01.1813, boer, overl. voor 1898, tr. Blankenham 26.04.1844 Aafje Pals, geb. Blankenham (Kuinre) 02.08.1819, overl. Weststellingwerf 22.12.1898, d.v. Teunis Gerrits Pals, boer, veehouder, en Marrigjen Wouters Slemp.

8.                   Femmigjen de Boer, geb. Sonnega 09.01.1815, dienstmaagd (1843), overl. Blankenham 16.03.1888, tr. Blankenham 05.05.1843 Thijs Meinen van Veen, geb. Blankenham ca. 1811, boerwerker, overl. Blankenham 26.03.1898, z.v. Meine Klaassen van Veen, veehouder, en Femmigjen Thijssen van Dijk.

9.                   Koopjen de Boer, geb. Spanga (Weststellingwerf) 25.02.1817, overl. Kuinre 13.08.1893, tr. Blankenham 07.05.1847 Wouter Pals, geb. Echten (Lemsterland) ca. 1811, overl. Kuinre 12.02.1903, z.v. Teunis Gerrits Pals, veehouder, en Marrigjen Slump.

10.               Geertrui de Boer, geb. Spanga (Weststellingwerf) 01.03.1820, overl. Weststellingwerf 24.06.1898, tr. Weststellingwerf 15.09.1847 Dirk Rintjes de Vries, geb. Spanga (Weststellingwerf 10.11.1821, overl. Weststellingwerf 22.08.1874, z.v. Rintje Hendriks de Vries en Trijntje Pieters Oosten.

11.               Wubbe de Boer, geb. Weststellingwerf 30.12.1822, veehouder, overl. Weststellingwerf 14.12.1894, tr. Blankenham 05.05.1848 Petertjen Pals, geb. Blankenham (Kuinre) 13.12.1822, overl. Werststellingwerf 22.04.1901, d.v. Teunis Gerrits Pals, veehouder, en Marrigjen Wouters Slemp/Slump.

12.               Lijsbert de Boer, geb. Spanga (Weststellingwerf) 13.03.1825, overl. Weststellingwerf 04.08.1825.

 

Noten: |a| geb. Oudehaske (overl.akte Schoterland 1848 no.105); |b| geb. Spanga (overl.akte Blankenham 1884 no.4).

 

[20] = [16]

[21] = [17]

 

[22] Jan Meines Klijnsma, geb. Delfstrahuizen ca. 1789, veenbaas (1812), boer (1813), veenbaas (1815,1818), veenman (1822,1829), overl. Oosterzee (Lemsterland) 26.04.1829, z.v. Meine Sints Klijnsma, veenbaas/veenman, en Swaantje Fokkes; tr. 2e Lemsterland 22.01.1824 Hiltje Wiebrens de Jong, geb. Sloten ca. 1798, overl. Lemmer (Lemsterland) 18.07.1853, d.v. Wiebren Bouwes de Jong, koopman, en Jeltje Wiebes; tr. 1e Oosterzee 15.05.1812

[23] Rimke Bouwes Haagsma, geb. Follega 01.03.1794, boerin, overl. Echten (Lemsterland) 14.06.1823, d.v. Bouwe Jacobs Haagsma, boer, en Gryttje Martens van der Goot.

Uit het huwelijk Klijnsma-Haagsma:

1.                   Meine Klijnsma, geb. Echten (Oosterzee) 24.08.1813, koopman (1838), kleermaker (1845), overl. Echten (Lemsterland) 30.05.1845, tr. Lemsterland 23.12.1838 Sijbrigje Poppes de Ruiter, geb. Lemmer 20.01.1814, overl. (Amsterdam) na 1845, d.v. Poppe Lijkeles de Ruiter, pottenbakker, en Sjoerdtje Douwes Bakker, pottenbakster (1838).

2.                   Grietje Klijnsma, geb. Echten (Oosterzee) 04.12.1815, overl. Lemmer (Oosterzee) 09.12.1815.

3.                   Grietje Klijnsma, geb. Echten (Lemsterland) 15.04.1818; volgt [11].

4.                   Zwaantje Klijnsma, geb. Echten (Lemsterland) 13.10.1820, overl. Lemmer (Lemsterland) 23.02.1870, tr. Lemsterland 11.05.1845 Jelte Poppes Bakker, geb. Lemmer (Lemsterland) 15.07.1820, broodbakker, overl. Lemmer (Lemsterland) 19.04.1876, z.v. Poppe Cornelis Bakker en Hendrikje Feites Hoeksma, broodbakster (1845).

5.                   Bouwe Klijnsma, geb. Echten (Lemsterland) 08.12.1822, overl. Echten (Lemsterland) 19.03.1823.

Uit het huwelijk Klijnsma-de Jong:

6.                   Wiebren Klijnsma, geb. Echten (Lemsterland) 01.08.1824, koopman (1852), werkman (1904), overl. Oosterzee (Lemsterland) 14.11.1904, tr. Lemsterland 04.07.1852 Murkjen Jans Dijkman, geb. Oosterzee (Lemsterland) 06.10.1831, overl. Oosterzee (Lemsterland) 11.12.1911, d.v. Jan Gerrits Dijkman, boer, en Leentje Murks Kok.

7.                   Bouwe Klijnsma, geb. Echten (Lemsterland) 18.10.1828, arbeider, overl. Lemmer (Lemsterland) 08.02.1910, tr. Lemsterland 30.04.1854 Aafke Sikkes Wijnhout, geb. Lemmer (Lemsterland) 25.10.1818, dienstmeid (1854), overl. voor 1910, d.v. Sikke Foukes Wijnhout, timmerman, en Trijntje Reins Willemsen.

 

[24] Egbert Peters van Ek, geb. IJsveen ca. 1774, arbeider, overl. Zuidveen (Steenwijkerwold) 19.0.3.1826|c|, tr.

[25] Jantje Harms Mast, geb. Zuidveen ca. 1775, arbeidster, overl. Zuidveen (Steenwijkerwold) 23.05.1837|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Peter van Ek, geb. Steenwijkerwold ca. 1803, turfmaker, overl. Steenwijkerwold 13.04.1842, tr. Janna Keizer.

2.                   Harm Thomas van Ek, geb. Zuidveen (Steenwijkerwold) 08.11.1805; volgt [12].

3.                   Antje van Ek, geb. Zuidveen 22.07.1810, dienstmeid (1834), overl. Uffelte (Havelte) 20.12.1866|b|, tr. Steenwijk 25.04.1834 Albert de Boer, geb. Steenwijk 17.06.1810, wagenmaker (1834), timmerman (1868), overl. Uffelte (Havelte) 09.12.1893, z.v. Gerrit Alberts de Boer, wagenmaker, en Femmigje van Dalen.
     AdB tr. 2e Hendrikje Wever, geb. De Wijk 25.11.1824, werkbode (1853), overl. Uffelte (Havelte) 07.11.1886, d.v. Jannes Alberts en Hilligjen Martens.
     HW tr. 1e De Wijk 29.10.1853 Geert Luten, geb. Havelte 22.12.1821, boerenknecht, overl. Uffelte (Havelte) 16.03.1865, z.v. Roelof Egberts Luten, landbouwer, en Aaltjen Geerts van Eck/Eek.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Steenwijkerwold 1837 no.36); |b| moeder Jantje Beverwijk (overl.akte Havelte 1866 no.28); |c| geen ouders vermeld (overl.akte Steenwijkerwold 1826 no.16).

 

[26] Klaas Alberts Pees, geb. xx.05.1784, boer (1811), landman (1814), veehouder (1817,1827), overl. Baarlo (Ambt Vollenhove) 08.01.1827|a|, tr.

[27] Jantje Hendriks Kok, geb. ca. 1785, boerin (1832), veehoudster (1836,1842), overl. Weststellingwerf 15.12.1864.

Uit dit huwelijk (zes kinderen in 1827):

1.                   Marrigje Pees, geb. Blokzijl ca. 1805; volgt [13].

2.                   Geesjen Pees, geb. Blokzijl 12.05.1811, overl. Kuinderdijk en Baarlo (Ambt Vollenhove) 01.05.1842.

3.                   Albert Pees, geb. Blokzijl 18.10.1814, veehouder, tr. Ambt Vollenhove 16.05.1840 Hendrikjen Mulder, geb. Kuinre 24.01.1816, d.v. Lucas Mulder, boer, en Jantjen Cornelis Pereboom.

4.                   Judik Pees, ook Judikje, geb. Blokzijl 18.10.1814, veehoudster (1839), overl. Karspel Kuinderdijk en Baarlo (Ambt Vollenhove) 05.01.1839, tr. Ambt Vollenhove 23.04.1836 Jelte Postma, geb. (Blankenham) ca. 1809, boerenknecht, z.v. Derk Jetten Postma, arbeider, en Geesjen Willems, arbeidster.

5.                   Harmen Hollander Pees, geb. Blokzijl 19.12.1817, venter (1843), arbeider (1845), schipper (1845,1848), overl. Oldeholtwolde (Weststellingwerf) 14.04.1848|b|, tr. Blokzijl 13.06.1843 Aafjen Schoppenhouwer, geb. Blokzijl 29.11.1813, naaister (1843), winkelierster (1884), overl. Blokzijl 16.03.1884|c|, d.v. Mechiel Schoppenhouwer, timmerman, en Alieda Neijzing.

6.                   Jan Pees, geb. Ambt Vollenhove 14.11.1820, overl. Baarlo (Ambt Vollenhove) 05.04.1824.

7.                   Klaas Pees, geb. Ambt Vollenhove 25.08.1823, overl. Baarlo (Ambt Vollenhove) 13.12.1823.

8.                   Antje Pees, geb. Ambt Vollenhove 18.02.1825, overl. Baarlo (Ambt Vollenhove) 25.03.1835.

 

Noten: |a| geen ouders en geen geboorteplaats vermeld (overl.akte Ambt Vollenhove 1827 no.1); |b| ook overl.akte Blokzijl 1848 no.23; |c| Schopenhouer, moeder Nijsingh (Overl.akte Blokzijl 1884 no.8).

 

[28] Jeip Jans Heida, geb. Oranjewoud ca. 1749, boer/huisman, aang.lidmaat 06.04.1786, overl. Mildam 28.06.1816|b|; tr. 1e Oudeschoot 19.11.1780 Popkjen Pieters Langius, geb. Oudeschoot, aang.lidmaat 06.04.1786; tr. 2e

[29] Yttje Hommes Kuiper, geb. Nieuweschoot ca. 1765, boerin (1821,1832), overl. Mildam (Schoterland) 19.06.1857|a|, d.v. Homme Edes en Wijtske Egberts.

Uit het huwelijk Heida-(Langius) (in 1816 ‘een meerderjarige dochter’):

1.                   Wijtske Jeips, ged. Brongerga 09.12.1782, overl. Oudeschoot (De Knijpe) 29.10.1813, tr. Andries Jans Siesenga{?}, boer en winkelier (1813).

2.                   Akke Jeips, ged. Brongerga 02.10.1784, overl. Mildam (Schoterland) 02.04.1820, tr. Oudeschoot 06.12.1807 Sjoerd Jacobs Vellinga, geb. ca. 1786, wagenmaker, overl. Mildam (Schoterland) 12.09.1828|c|.

Uit het huwelijk Heida-Kuiper (in 1816 ‘een meerderjarige jongen en twee minderjarige kinderen’):

3.                   Jan Heida, geb. Mildam ca. 1796, boer, overl. Oudeschoot (Schoterland) 08.01.1818, tr. Mildam 20.04.1815 Zaakjen Eitjes Hoekstra, ook Saakje, geb. Rotstergaast ca. 1796/1797, boerin, overl. Nieuweschoot (Schoterland) 19.08.1870, d.v. Eitje Meeuwes Hoekstra, huisman, en Imkjen Jans.
     SEH tr. 2e Schoterland 26.09.1819 Andries Hendriks Heida, geb. Katlijk ca. 1791, boerenknecht, overl. (Schoterland) 28.07.1870, z.v. Hendrik Andries Heida en Gelske Wisses Mientstra.

4.                   Stijntje Heida, geb. Oudeschoot ca. 1797, overl. Oudeschoot (Schoterland) 02.07.1853, tr. Schoterland 16.05.1821 Anne Eises Hoekstra, geb. Rotstergaast ca. 1799, van boerenbedrijf (1821), boer (1853,1855), overl. Oudeschoot (Schoterland) 23.02.1855, z.v. Eise Meeuwes Hoekstra en Imkjen Jans Heida.

5.                   Homme Heida, geb. Mildam 04.05.1808; volgt [14].

 

Noten: |a| Kuipers (overl.akte Schoterland 1857 no.84); |b| geen ouders en geen geboorteplaats vermeld (overl.akte Mildam 1816 fol.6); |c| geen ouders vermeld (overl.akte Schoterland 1828 no.157).

 

[30] Jelle Klazes Schotanus, geb. ca. 1773, huisman en veldwachter (1813), huisman (1816,1830), overl. Brongerga onder Mildam (Schoterland) 24.09.1830, tr.

[31] Jeltje Tjeerds Hoekstra, geb. Katlijk ca. 1778, boerin (1832,1841), overl. Katlijk (Schoterland) 21.04.1850, d.v. Tjeerd Wijbes en Trijntje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje Jelles Schotanus, geb. Katlijk 16.11.1804; volgt [15].

2.                   Popkjen Schotanus, geb. Katlijk ca. 1805, boerin (1840), overl. Langezwaag (Opsterland) 13.02.1881, tr. 1e Schoterland 29.10.1826 Tjeerd Jans Hoekstra, geb. Mildam/Katlijk ca. 1799, boer, overl. Langezwaag (Opsterland) 28.03.1839, z.v. Jan Tjeerds Hoekstra, huisman, en Beeukjen Jelles de Jong; tr. 2e Opsterland 05.10.1840 Heine Gosses van der Sluis, geb. Haske 08.11.1812, boerenknecht, overl. Langezwaag (Opsterland) 25.05.1881, z.v. Gosse Heines van der Sluis, arbeider, en Lamkje Klazes Idsinga.

3.                   Trijntje Schotanus, geb. Katlijk ca. 1807, overl. Katlijk (Schoterland) 01.05.1865, tr. Schoterland 16.05.1830 Jeip Pieters Heida, geb. Mildam ca. 1800, arbeider (1830), boer (1860), overl. Katlijk (Schoterland) 21.01.1860, z.v. Pieter Jeips Heida, huisman, en Joukjen Lommes de Vries (-1818).

4.                   Beeuwkjen Schotanus, geb. Katlijk (Mildam) 10.11.1813, overl. Katlijk (Mildam) 06.08.1816.

5.                   Beeuwkjen Schotanus, geb. Katlijk (Schoterland) 05.03.1817, overl. Nieuwehorne (Schoterland) 26.04.1863, tr. Schoterland 16.05.1841 Sipke Joukes de Vries, geb. Nieuwehorne Schoterland) 01.05.1818, boer, overl. Nieuwehorn (Schoterland) 15.11.1892, z.v. Jouke Durks de Vries, boer, en Korneliske Sipkes Heida.
     SJdV tr. 2e Schoterland 23.05.1866 Antje Jans Foppes, geb. Nieuwehorne (Schoterland) 28.05.1843, overl. Nieuwehorne (Schoterland) 09.12.1896, d.v. Jan Jans Foppes, arbeider, en Jantje Harmens Hulzinga.

 


terug