Johannes Gualtherus van der Corput (1890-1975)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten rond het CWI.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien maart 2020)

 


 

[1] Johannes Gualtherus van der Corput, geb. Rotterdam 04.09.1890|d|, promotie Leiden 08.07.1919|a|, hoogleraar Groningen (1923-1945), hoogleraar Amsterdam UvA (1946-1953)|b|, directeur Stichting Mathematisch Centrum (1946-1953), lid KNAW 1929, eredoctoraat Delft 1966|c|, erelid Wiskundig Genootschap 1966, RNL overl. Amsterdam 13.09.1975, begr. Amsterdam 16.09.1975, tr. Groningen 31.08.1942 Jeannette Cornelia Houwink, geb. Zwolle 16.12.1898, mr., adjunct-inspectrice der directe belastingen (1920), advocaat en procureur (1942), overl. Driebergen 09.03.1989|e|, begr. Amsterdam 14.03.1989, d.v. Gerrit Willem Houwink (1870-1951), banketbakker, en Hendrika Elisabeth Bachman (1873-1957).
     JCH tr. 1e Groningen 11.11.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Groningen 24.10.1941, ingeschr. Groningen 03.11.1941) Herman Willem Othmar ten Cate, later Houwink ten Cate|f|, geb. ’s-Gravenzande 19.11.1895, adjunct-commies ter secretarie te Groningen (1920), oud-hoofdaccountant tit. Rijksaccountantsdienst 1969), overl. Amstelveen 04.11.1969, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 08.11.1969, z.v. Lambertus ten Cate, arts, en Catharina Bonk.
 
– Levensberichten JGvdC: en.wikipedia * nl.wikipedia * KNAW * Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen (BWNW)

 

Noten: |a| proefschrift: Over roosterpunten in het platte vlak: de beteekenis van de methoden van Voronoï en Pfeiffer; promotor: J.C. Kluyver (1860-1932); |b| Het mathematisch centrum. – Intreerede Amsterdam 01.04.1946; |c| toegekend 21.06.1965, uitgereikt 10.01.1966, ‘op grond van zijn uitnemende verdiensten voor de wiskunde in het algemeen en in het bijzonder voor zijn aandeel in de verspreiding van de nieuwe inzichten omtrent haar maatschappelijke betekenis’, erepromotor: S.C. van Veen (1896-1978); |d| per abuis 04.08 (NRC Handelsblad 18.09.1975 p.2); |e| ‘sinds 16 september 1975 weduwe van prof.dr. J.G. van der Corput’ (NRC Handelsblad 14.03.1989); |f| naamswijziging toegestaan bij KB 06.08.1930 no.36, ingeschr. ’s-Gravenhage 17.09.1930 (aantekening op huw.akte Groningen 1920 no.782).

 

[2] Gualtherus Johannes van der Corput, geb. Oosterhout 10.01.1847, leerlooier (1876), winkelier (1883), overl. Rotterdam 16.04.1916, tr. Tilburg 19.04.1882
[3] Anna Maria Blomjous, geb. Tilburg 17.02.1850, overl. Rotterdam 10.03.1937|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika Cornelia Adriana van der Corput, geb. Rotterdam 06.02.1883, tr. Rotterdam 17.07.1912 Aloijsius Bernardus Petrus Maria Roefs, geb. Antwerpen 29.08.1879, d.v. Guilielmus Roefs en Hubertina Gertrudis Voss.

2.                   Cornelis Adrianus Waltherus van der Corput, geb. Rotterdam 15.07.1884, overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 10.10.1962, crem. Velsen (Westerveld) 13.10.1962, tr. Rotterdam 30.05.1924 Cornelia Bohnen, geb. Rotterdam 10.08.1890, overl. na 1962, d.v. Coenraad Bohnen (-1925) en Jacoba Geerling.

3.                   Adriana Henrica Cornelia van der Corput, geb. Rotterdam 27.08.1885, overl. Rotterdam 06.02.1886.

4.                   Josephus Waltherus van der Corput, geb. Rotterdam 18.11.1887, tramconducteur, overl. Delft 02.09.1931|b|, tr. Rotterdam 02.11.1927 Maria Carolina Tielemans, geb. Lier|c| ca. 1890, overl. Rotterdam 02.07.1947, d.v. Guilielmus Franciscus Tielemans en Francisca Arlotti.

5.                   Johannes Gualtherus van der Corput, geb. Rotterdam 04.09.1890; volgt [1].

6.                   Gualtherus Adrianus Henricus van der Corput, geb. Rotterdam 21.04.1892.

 

Noten: |a| moeder Hendrika Craniks (overl.akte Rotterdam 1937 fol.a105v); |b| ook overl.akte Rotterdam 1931 fol.s051v); |c| nu in arrondissement Mechelen, provincie Antwerpen, België.

 

[4] Cornelis Adriaan van der Corput, ged. Oosterhout 08.08.1804, logementhouder (1841,1848), tapper (1860), logementhouder (1872), overl. Oosterhout 24.06.1872, tr. Oosterhout 16.08.1841|a|

[5] Cornelia van Raamsdonk, ged. Breda 25.09.1808, overl. Oosterhout 01.06.1860.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Oosterhout 09.04.1842.

2.                   Adriaan Pieter Cornelis van der Corput, geb. Oosterhout 23.10.1843, koffiehuishouder, overl. Oosterhout 22.12.1915, tr. Princenhage 13.09.1876 Anna Leijten, geb. Princenhage ca. 1848, overl. Oosterhout 01.08.1930, d.v. Johannes Leijten, broodbakker, en Anna Beekmans.

3.                   Sebastiaan Christiaan van der Corput, geb. Oosterhout 21.02.1845, overl. Oosterhout 06.03.1845.

4.                   Gualtherus Johannes van der Corput, geb. Oosterhout 10.01.1847; volgt [2].

5.                   Johanna Catharina Maria van der Corput, geb. Oosterhout 20.03.1848, overl. Apeldoorn 29.04.1930, tr. Breda 23.07.1873 Dirk Mulder, geb. Nederhorst den Berg 04.05.1838, Oost-Indisch ambtenaar, overl. voor 1930, z.v. Pieter Mulder en Johanna Christina Elisabeth Doppegieter.

 

Noten: |a| vader v/d bruid Sebastiaan (huw.akte Oosterhout 1841 no.46).

 

[6] Adriaan Blomjous, ged. Tilburg 08.11.1805, smid, overl. Tilburg 26.03.1866; tr. 1e Tilburg 21.11.1833 Anna Catharina de Wijs, ged. Tilburg (St. Dionysiusparochie) 25.04.1808, overl. Tilburg 09.10.1848, d.v. Lambertus de Wijs en Maria Swerts; tr. 2e Tilburg 16.05.1849

[7] Maria Henrica Craeninckx, geb. Mol 19.01.1815, dienstmeid (1849), overl. Tilburg 07.05.1908.

Uit het huwelijk Blomjous-de Wijs:

1.                   Guiljam Antonie Blomjous, geb. Tilburg 08.09.1834, overl. Tilburg 29.07.1854.

2.                   Lambertus Adriaan Blomjous, geb. Tilburg 09.11.1835, overl. Tilburg 24.11.1918.

3.                   Peter Johannes Blomjous, geb. Tilburg 17.04.1837, smid, overl. Tilburg 26.11.1868.

4.                   Maria Lucia Blomjous, geb. Tilburg 02.12.1838, overl. Tilburg 06.12.1838.

5.                   Maria Anna Blomjous, geb. Tilburg 02.01.1840, overl. Tilburg 21.03.1870.

6.                   Josephus Andreas Blomjous, geb. Tilburg 15.10.1841, fabrikant, overl. Tilburg 20.10.1907, tr. Tilburg 16.05.1866 Theresia Maria Broeckx, geb. Tilburg 25.05.1839, overl. Tilburg 03.04.1922, d.v. Dionisius Broeckx, herbergier, en Maria Rommelaar.

7.                   Andreas Adrianus Blomjous, geb. Tilburg 06.07.1843, overl. Tilburg 04.05.1859.

8.                   Johanna Maria Blomjous, geb. Tilburg 07.02.1845, overl. Tilburg 01.05.1864.

9.                   Franciscus Alphonsus Blomjous, geb. Tilburg 13.11.1846, overl. Tilburg 13.02.1887.

Uit het huwelijk Blomjous-Craeninckx:

10.               Anna Maria Blomjous, geb. Tilburg 17.02.1850; volgt [3].

11.               Mathilda Henrica Blomjous, geb. Tilburg 30.03.1852, overl. Dongen 14.01.1915.

12.               Henricus Josephus Blomjous, geb. Tilburg 16.04.1854, overl. Tilburg 10.01.1932|a|.

13.               Aloijsius Guillielmus Blomjous, geb. Tilburg 01.03.1856, overl. Tilburg 11.08.1856.

14.               Aloijsius Andreas Blomjous, geb. Tilburg 31.05.1857, overl. Tilburg 22.02.1859.

15.               Eduardus Adrianus Blomjous, geb. Tilburg 01.02.1859, overl. Tilburg 16.07.1859.

 

Noten: |a| aangifte door Johannes Gualtherus van der Corput, neef (overl.akte Tilburg 1932 no.25).

 

[8] Adrianus van der Corput, Adriaan, begr. Oosterhout 04.09.1808, overl. voor 1841, tr.

[9] Maria van den Huijsen, geb. Oosterhout ca. 1749, logementhoudster (1819,1822), overl. Oosterhout 04.09.1830.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joanna Elisabeth van den Corput, ged. Oosterhout (rk) 15.09.1790, tr. Oosterhout 01.11.1822 Pieter Dielemans, geb. Princenhage ca. 1783/1784, logementhouder (1822,1841), z.v. Pieter Dielemans (-1818) en Pietronella Havermans, logementhoudster (1822).

2.                   Huberta van de Corput, ged. Oosterhout (rk) 19.07.1792, w.s. jong gestorven.

3.                   Huberta van den Corput, ook Huijberdina ged. Oosterhout (rk) 06.07.1794, tr. Oosterhout 17.06.1819 Hendricus Albertus Jacobus du Bois, geb. Oosterhout ca. 1783, commissaris ter declaratie bij de accijnzen, z.v. Gabriel Andries du Bois (-1787) en Pietronella van den Wildenbergh (-1815).

4.                   Arnoldus van den Corput, ook van der Corput, ged. Oosterhout (rk) 09.08.1796, overl. Oosterhout 13.01.1864.

5.                   Gualtherus van den Corput, ook Waltherus van der Corput, ged. Oosterhout (rk) 20.04.1798, overl. Oosterhout 08.12.1862.

6.                   Joannes Cornelius van den Corput, ook Jan Cornelis van der Corput, ged. Oosterhout (rk) 04.11.1801, stedelijk ontvanger (1841,1847).

7.                   Cornelius Adrianus van den Corput, ged. Oosterhout (rk) 08.08.1804 (later: Cornelis Adriaan van der Corput); volgt [4].

 

[10] Christiaan van Raamsdonk, ook Sebastiaan, geb. Oosterhout ca. 1770/1772, herbergier (1829), tapper (1840,1841), overl. Oosterhout 08.09.1854|a|; otr. Breda 04.04.1801

[11] Catharina Kommers, ookCommers, geb. Breda ca. 1770/1772, tapster (1841), overl. Oosterhout 06.01.1849|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Henricus van Raamsdonk, geb. Breda 09.02.1802, leerlooier, overl. Oosterhout 18.05.1863, tr. Oosterhout 19.11.1829 Frederica Broekhoven, geb. Oosterhout 10.02.1798, overl.Oosterhout 12.05.1873, d.v. Andries Broekhoven (-1802) en Cornelia Smits (-1802).

2.                   Catharina van Raamsdonk, geb. Breda 18.04.1803, overl. Oosterhout 19.12.1883, tr. Oosterhout 10.02.1840 Wilhelmus van Berkel, geb. Oosterhout 26.08.1810, pottenbakker (1829,1841), overl. Oosterhout 08.01.1887, z.v. Gerardus van Berkel, pottenbakker, en Maria van Dongen.

3.                   Adriaan Johannes van Raamsdonk, geb. Breda ca. 1805, overl. Oosterhout 04.09.1829.

4.                   Cornelia van Raamsdonk, ged. Breda 25.09.1808; volgt [5].

5.                   Joannes van Raamsdonk, geb. Breda ca. 1813, overl. Breda 16.05.1814.

 

Noten: |a| Sebastiaan, z.v. Adriaan, wedr Commers (overl.akte Oosterhout 1854 no.137); |b| Commers, e.v. Sebastiaan (overl.akte Oosterhout 1849 no.9).

 

[12] Guiljam Blomjous, geb. Tilburg ca. 1771, smid, overl. Tilburg 10.11.1831, tr.

[13] Maria Verschuuren, ged. Tilburg 09.04.1773, overl. Tilburg 22.04.1850.

Uit dit huwelijk (vader ook Guilielmus, moeder ook Verschuren/Verschueren):

1.                   Petrus Blomjous, ged. Tilburg (Parochie ’t Heijken) 07.11.1803, timmerman, overl. Tilburg 01.10.1883, tr. Tilburg 05.01.1837|a| Johanna Maria de Wijs, geb. Tilburg 16.06.1813, overl. Tilburg 01.12.1862, d.v. Lambert de Wijs, koopman, en Maria Swerts.

2.                   Adriaan Blomjous, ged. Tilburg (Parochie ’t Heijken) 08.11.1805; volgt [6].

3.                   Franciscus Blomjous, ged. Tilburg (Parochie ’t Heijken) 05.03.1808, timmerman (1828,1849), overl. Tilburg 07.07.1896, tr. Tilburg 03.05.1838 Maria Catharina de Lepper, ged. Tilburg (St. Dionysiusparochie) 01.09.1807, overl. Tilburg 01.02.1889, d.v. Michiel  de Lepper en Petronella van den Hout.

4.                   Isabella Blomjous, ged. Tilburg (Parochie ’t Heijken) 23.11.1809, overl. Tilburg 10.01.1842, tr. Tilburg 02.05.1839 Hendrikus van den Heuvel, geb. Tilburg 27.01.1813, schoenmaker (1839,1849), overl. Tilburg 06.04.1904, z.v. Jacobus van den Heuvel, fabrieksmeesterknecht (1839), en Johanna van de Zande.

5.                   Joseph Blomjous, geb. Tilburg 07.04.1812, hoefsmid, overl. Oisterwijk 01.03.1840, tr. Tilburg 17.05.1838 Adriana van Arendonk, geb. Moergestel 06.07.1813, overl. Oisterwijk 21.02.1855, d.v. Johannes van Arendonk en Maria Meijsses.
     AvA tr. 2e Oisterwijk 07.01.1841 Martinus van Iersel, geb. Tilburg 01.10.1812, hoefsmid, overl. Oisterwijk 27.02.1886, z.v. Thomas van Iersel, winkelier, en Johanna Kleijsen.
     MvI tr. 2e Oisterwijk 09.11.1857 Johanna van den Boer, geb. Oisterwijk 18.11.1824, overl. Oisterwijk 20.02.1919, d.v. Jan van den Boer en Maria Anna van der Horst.

6.                   Anna Catharina Blomjous, geb. Tilburg 05.03.1815, overl. Tilburg 11.01.1833.

 

Noten: |a| bruidegom Peter, ged. 03.11 (huw.akte Tilburg 1837 no.2).

 

[14] Henricus Craeninckx, overl. voor 1849, tr.

[15] Elisabeth Bex, overl. (Casteren) tussen 1849 en 1908.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Henrica Craeninckx, geb. Mol|a| 19.01.1815; volgt [7].

 

Noten: |a| nu in arrondissement Turnhout, provincie Antwerpen, België.

 

[16] van der Corput

[17] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Adrianus van der Corput; volgt [8].

 

[18] Waltherus van den Huijsen, tr.

[19] Johanna Elisabeth Janse.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria van den Huijsen, geb. Oosterhout ca. 1749; volgt [9].

 

[20] Christiaan van Raamsdonk, tr.

[21] Cornelia Bakx.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christiaan van Raamsdonk, ook Sebastiaan, geb. Oosterhout ca. 1770/1772; volgt [10].

 

[22] Hendrik Kommers, geb. Breda ca. 1733, overl. Breda 12.06.1816|a|, tr.

[23] Catharina van der Avoirt, overl. voor 1816.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Kommers, geb. Breda ca. 1770/1772; volgt [11].

 

Noten: |a| Joannes Henricus, ‘de ouders onbekent’ (overl.akte Breda 1816 no.145).

 

[24] Antonie Blomjous, overl. voor 1831, tr.

[25] Petronella van den Broek, overl. voor 1831.

Uit dit huwelijk (moeder ook van den Broeck):

1.                   Elisabeth Blomjous, geb. Tilburg ca. 1769, overl. Tilburg 20.12.1845, tr. 1e voor 1799 Johannes van der Grinten, overl. tussen 1799 en 1807; tr. 2e tussen 1799 en 1807 Dominicus van den Muijsenberg, geb. Princenhage ca. 1772,  overl. Tilburg 07.10.1835, d.v. Abraham van den Muijsenberg en Elisabethvan GInneken.

2.                   Guiljam Blomjous, geb. Tilburg ca. 1771; volgt [12].

3.                   Johannes Blomjous, geb. Tilburg ca. 1779, overl. Tilburg 25.02.1852, tr. Johanna Cornelia van Erven, ged. Tilburg (St. Dionysiusparochie) 28.08.1782, overl. Tilburg 06.03.1850, d.v. Hendrik van Erven en Lucia Heestermans.

 

[26] Peter Verschuuren, overl. voor 1811, tr.

[27] Catharina Aluens, overl. voor 1811.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hubertus Verschueren, ged. Tilburg (St. Dionysiusparochie) 19.03.1770.

2.                   Maria Verschueren, ged. Tilburg (Parochie ’t Goirke & St. Dionysiusparochie) 09.04.1773; volgt [13].

3.                   Dorothea Verschuren, ged. Tilburg (Parochie ’t Goirke & St. Dionysiusparochie) 09.09.1774.

4.                   Josephus Verschuren, ook Verschuuren, ged. Tilburg (St. Dionysiusparochie) 14.04.1776, tailleur (1811), kleermaker (1827), overl. Tilburg 19.05.1827,  tr. Tilburg 01.05.1811 Henrica Smeulders, ook Smulders, ged. Tilburg (Parochie ’t Goirke) 09.12.1783, overl. Tilburg 30.03.1843, d.v. Adrianus Smeulders en Elisabeth Vossens.

 

[28] Craeninkx

[29] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Henricus Craeninckx; volgt [14].

 

[30] Bex

[31] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Bex; volgt [15].

 


terug