Herman Johan Arie Duparc (1918-2002)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten rond het CWI.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien april 2020)

 


 

[1] Herman Johan Arie Duparc, geb. Amsterdam 29.04.1918, eindexamen gymnasium Barlaeus 1936|a|, kandidaatsexamen wis- en natuurkunde A Amsterdam UvA 1939|b|, doctoraalexamen wiskunde Amsterdam UvA 1950|c|, promotie Amsterdam UvA 08.07.1953|d|, medewerker Mathematisch Centrum (1950-1956), hoogleraar Delft (1956-1984), overl. Delft 01.07.2002.

– Levensberichten: Christiaan Huygens * Nieuw Archief voor Wiskunde

 

Noten: |a| Nieuw Israelietisch weekblad 12.06.1936 (H.J.E. Duparc); |b| Algemeen Handelsblad 12.10.1939; |c| Algemeen Handelsblad 12.01.1950; |d| proefschrift: Divisibility properties of recurring sequences; promotor: J.G. van der Corput (1890-1975).

 

[2] Isac Duparc, geb. Leeuwarden 05.03.1867, adjunct-commies bij de Rijksverzekeringsbank (1909), overl. Amsterdam 11.05.1922, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 15.05.1922, tr. Amsterdam 12.05.1909
[3] Sara Francisca de Beer, geb. Winschoten 29.05.1881, overl. Amsterdam 16.01.1956, begr. 19.01.1956.

Uit dit huwelijk:

1.                   Else Atie Duparc, geb. Amsterdam 28.10.1911, lerares klassieke talen, tr. Amsterdam 17.12.1941 Hendricus Jacobus Franken, geb. Oostkapelle 04.07.1917, predikant, z.v. Simon Christiaan Franken en Catharina Maria Overduin.

2.                   Herman Johan Arie Duparc, geb. Amsterdam 29.04.1918; volgt [1].

 

[4] Arie Duparc, geb. Leeuwarden 25.06.1826, ambtenaar (1860), adjunct-commies der eerste klasse ter provincial griffie van Friesland (1861,1862), commies-chef (1865,1867), commies-chef van het provinciaal statistiek bureau en lid der gemeenteraaf (1870), commies-chef (1878,1888), hoofdcommies (1909), Ridder der Orde van de Eikenkroon en der eerste klasse van de Oldenburgsche Orde van Verdienste, overl. Amsterdam 04.08.1916, tr. Amsterdam 03.07.1860

[5] Rosalie Anna Coopman, geb. Amsterdam 10.01.1840, overl. Amsterdam 07.06.1911.

Uit dit huwelijk:

1.                   Clara Willemina Duparc, geb. Leeuwarden 03.06.1861, loterij-collectrice (1941), overl. Culemborg 26.02.1941|a|, tr. Leeuwarden 07.06.1888 Jacobus van Pienbroek, geb. Zaamslag 13.04.1856, arts en officier van gezondheid te Maastricht (1888), officier van gezondheid eerste klasse (1899), overl. Utrecht 16.12.1899|b||c|, z.v. Thomas van Pienbroek, geneesheer, en Johanna Pieternella van den Berge.

2.                   Johan Duparc, geb. Leeuwarden 13.06.1862, doctorandus in de rechten (1888), president van de Raad van Justitie te Soerabaja, overl. ’s-Gravenhage 01.12.1926, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eik en Duinen) 04.12.1926, tr. Batavia 09.09.1897 Sussanna Elisabeth Schäfer, geb. Ambarawa (Res. Semarang) 15.02.1870, overl. 22.03.1952.

3.                   Maurits Pije Duparc, geb. Leeuwarden 29.04.1865, overl. Leeuwarden 28.06.1865.

4.                   Isac Duparc, geb. Leeuwarden 05.03.1867; volgt [2].

5.                   Maurits Pije Duparc, geb. Leeuwarden 12.10.1870, overl. Leeuwarden 29.06.1871.

6.                   Willem Frederik Duparc, geb. Leeuwarden 16.12.1878, overl. Leeuwarden 16.11.1879.

7.                   Sophia Duparc, geb. Leeuwarden 12.02.1880, overl. Delft 24.07.1963.

 

Noten: |a| ook overl.akte Den Helder 1941 no.79; |b| aangifte door een hospitaalbediende (overl.akte Utrecht 1899 no.1743); |c| ook overl.akte Deventer 16.12.1899.

 

[6] Heiman de Beer, geb. Winschoten 24.01.1843, manufacturier (1877,1879), koopman (1881,1900), overl. Winschoten 14.04.1900, tr. Dordrecht 01.05.1877

[7] Hester van Straaten, geb. Dordrecht 05.11.1856, overl. na 1909.

Uit dit huwelijk:

1.                   Clara Adèle de Beer, geb. Winschoten 20.02.1878, overl. Sobibor 16.07.1943, tr. Rotterdam 17.08.1905 David Mannes Keizer, geb. Winschoten 10.07.1879, overl. Sobibor 16.07.1943, z.v. Izaak Keizer, winkelier, en Petronella Bloch.

2.                   Joseph de Beer, geb. Winschoten 18.09.1879.

3.                   Sara Francisca de Beer, geb. Winschoten 29.05.1881; volgt [3].

 

[8] Mozes Isac Duparc, geb. Leeuwarden ca. 1790, koopman/negotiant in effecten, overl. Leeuwarden 16.04.1844|a|, tr. Leeuwarden 18.04.1815

[9] Clara Hessel Drielsma, geb. ca. 1792/1794, overl. Kleve 31.03.1875.

Uit dit huwelijk:

1.                   Isack Duparc, geb. Leeuwarden 13.06.1816.

2.                   Hessel Duparc, geb. Leeuwarden 18.11.1817, medicinae doctor, overl. na 1878, tr. Amsterdam 16.09.1845 Ester Moses Benjamins, geb. Amsterdam 18.04.1824, overl. na 1878, d.v. Moses Benjamins en Elisabeth van Lier.

3.                   Mariane Duparc, geb. Leeuwarden 30.07.1819, overl. Leeuwarden 01.03.1871.

4.                   Sijmon Duparc, geb. Leeuwarden 26.03.1821, goud- en zilversmid, overl. na 1853, tr. Leeruwarden 17.02.1851 Hiske Drielsma, geb. Leeuwarden 07.08.1824, overl. na 1853, d.v. Jonas Adam Drielsma, koopman, en Marianna Benjamin Drielsma.

5.                   Jacobus Duparc, geb. Leeuwarden 07.12.1822, apotheker, overl. voor 1895, tr. Nijmegen 13.07.1870 Bella Lehmans, geb. Nijmegen 22.01.1834, overl. voor 1895, d.v. Jacob Lehmans (ca.1808-1876), opperrabbijn van het synodaal ressort Gelderland (1833-1876), en Rachel Beerenstein.

6.                   Carolina Duparc, geb. Leeuwarden 01.01.1824, overl. ’s-Gravenhage 29.03.1890, tr. Leeuwarden 08.07.1856 Levij Simons, geb. ’s-Gravenhage ca. 1818, groothandelaar, overl. ’s-Gravenhage 25.10.1898, z.v. David Levij Simons (ca.1784-1859) en Engeltje de Sterke (ca.1798-1867).
– Het ouderpaar Simons-de Sterke vormt tevens de kwartieren [12]/[13] in de Kwartierstaat Karel Salomon Levisson (1917-1999).

7.                   Alexander Duparc, geb. Leeuwarden 13.06.1825, beurshandelaar, tr. Leeuwarden 25.05.1869 Henrietta Cohen, geb. Utrecht 09.11.1839, overl. (kraambed) Leeuwarden 02.04.1870, d.v. Joseph Levi Cohen en Rabekka Berlijn.

8.                   Arie Duparc, geb. Leeuwarden 25.06.1826; volgt [4].

9.                   Joël Duparc, geb. Leeuwarden 14.08.1828, directeur bij de Rijkstelegraaf (1873), handelsagent (1894), overl. Breda 17.01.1894, tr. Breda 24.07.1873 Jeanne Anthoinetta Catharine Marie Holle, geb. Dordrecht 12.12.1823, overl. Breda 09.01.1894, d.v. Johan Herman Holle en Lucretia Theodora Hendrika Forsten.

10.               Joachim Duparc, geb. Leeuwarden 04.10.1829, overl. Leeuwarden 18.10.1829.

11.               Hikke Duparc, geb. Leeuwarden 29.01.1831, overl. Apeldoorn 22.10.1923, tr. voor 1877 Michiel Abraham de Haas, overl. voor 1923.

12.               Hester Duparc, geb. Leeuwarden 02.08.1833, overl. Leeuwarden 26.10.1834.

 

Noten: |a| moeder Carolina Warmzer (overl.akte Leeuwarden 1844 no.165).

 

[10] Joachim Coopman, geb. Amsterdam ca. 1803, zaakwaarnemer, overl. Amsterdam 10.03.1879, tr. Amsterdam 25.05.1837

[11] Sophia Subiese, geb. Amsterdam ca. 1809, overl. voor 10.02.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rosalie Anna Coopman, geb. Amsterdam 10.01.1840; volgt [5].

2.                   Celestina Clotilde Coopman, geb. Amsterdam 26.01.1843, overl. na 1877, tr. Amsterdam 16.10.1861 Adolph Edelstein, geb. Hannover 02.05.1836, bankier (1861), commissionair (1871), overl.na 1877, z.v. Jonas Edelstein, bankier, en Jette Simon.

 

[12] Bernardus Heimans de Beer, geb. Oude Pekela 23.05.1813, besnijdenis Oude Pekela 30.05.1813, inlands kramer (1840,1847), koopman (1850,1856), manufacturier (1877), overl. Winschoten 07.05.1886, tr. Winschoten 13.02.1840

[13] Klaartje Engers, geb. Winschoten 22.08.1815, inlands kraamster (1840), overl. Winschoten 15.10.1901.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lazarus de Beer, geb. Winschoten 19.04.1841, overl. Winschoten 01.06.1923, tr. Middelburg 11.06.1873 Sara Alida Boasson, geb. Middelburg 01.03.1845, overl. Winschoten 16.06.1921, d.v. Izaak Boasson, commissionair, en Alijda Frankfort.

2.                   Heiman de Beer, geb. Winschoten 24.01.1843; volgt [6].

3.                   Izak de Beer, geb. Winschoten 13.02.1845, overl. Amsterdam 12.12.1902, tr. Amersfoort 18.09.1878 Flora Meijers, geb. Amersfoort 26.12.1857, overl. Amsterdam 24.03.1943, d.v. Philip Meijers en Aaltjer Visser.

4.                   Frouwke de Beer, geb. Winschoten 05.10.1847, overl. Steenwijk 27.07.1933, tr. Winschoten 06.09.1876 Isaac Keijzer, geb. Steenwijk 11.12.1845, koopman, overl. Steenwijk 20.01.1925, z.v. Salomon Joseph Keijzer, koopman, en Cornelia Isaac de Groot.

5.                   Abram de Beer, geb. Winschoten 12.05.1850, overl. Apeldoorn 23.11.1926|d|, tr. Amersfoort 17.12.1884 Estella Meijers, geb. Amersfoort 27.06.1863, overl. Amsterdam 21.01.1941|c|, d.v. Philip Meijers en Aaltje Visser.

6.                   Mozes de Beer, geb. Winschoten 08.11.1852, koopman, overl. Amsterdam 07.02.1917, tr. Burgsteinfurt 17.05.1889|a| Rosalie Berna, geb. Burgsteinfurt 19.04.1867, overl. Auschwitz 10.09.1942, d.v. Moritz Berna (ca.1823-1901), koopman, en Friederieke Schönbach (ca.1827-1912).

7.                   Meijer de Beer, geb. Winschoten 02.03.1856, leerhandelaar, overl. Winschoten 24.11.1915, tr. Amsterdam 28.08.1888|b| Sophie Berna, geb. Burgsteinfurt 28.05.1861, overl. Auschwitz 10.09.1942, d.v. Moritz Berna (ca.1823-1901), koopman, en Friederieke Schönbach (ca.1827-1912).

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Zwolle 15.10.1889 no.170); |b| ingeschreven extract (huw.akte Amsterdam 12.12.1888 reg.30 fol.46v); |c| overl.akte Den Helder 1941 no.23; |d| aangifte door een gestichtsbeambte, w.s. van Het Apeldoornsche Bosch te Wormen (overl. Apeldoorn 1926 no.567); |e| ook overl.akte Den Helder 1926 no.257.

 

[14] Joseph van Straaten, geb. Dordrecht 07.04.1829, leerlooier (1854,1856), leerhandelaar (1877), koopman (1884), overl. Dordrecht 17.12.1885, tr. Dordrecht 29.11.1854

[15] Saartje Zadoks, geb. Dordrecht 23.09.1827, overl. Dordrecht 07.02.1879.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jeannette van Straaten, geb. Dordrecht 08.11.1855, overl. Dordrecht 27.01.1856.

2.                   Hester van Straaten, geb. Dordrecht 05.11.1856; volgt [7].

3.                   levenloos kind, Dordrecht 11.11.1857.

4.                   Jaques Joseph van Straaten, geb. Dordrecht 02.11.1858, koopman, overl. na 1919, tr. Salzkotten|b| 17.09.1884|a| Louise Spiegelberg, geb. Salzkotten 24.12.1860, overl. Rotterdam 08.10.1924, d.v. Simon Spiegelberg en Julie Hesse.

5.                   Jeannette van Straaten, geb. Dordrecht 12.03.1860, overl. Dordrecht 24.03.1860.

6.                   Adèle Jeannette van Straaten, geb. Dordrecht 24.02.1863, overl. Dordrecht 29.05.1876.

7.                   Marie Geertruida van Straaten, geb. Dordrecht 01.02.1864, overl. Amsterdam 23.06.1919, begr. 25.06.1919, tr. Dordrecht 06.08.1884 Adolf Samuel Metz, geb. Amsterdam 23.11.1858, diamantklover, overl. voor 1918, z.v. Samuel Matthijs Metz en Judic Jacob van Cleeff.
Uit dit huwelijk: Henriette Jeannette Metz (1889-1968), tr. Amsterdam 16.05.1918 Ferdinand Carel Helmann (1880-1954), violist in het Concertgebouworkest.

8.                   Jeannette Caroline van Straaten, geb. Dordrecht 14.05.1865, overl. na 1919, tr. Dordrecht 12.05.1887 Louis van Praag, geb. Amsterdam 03.07.1855, goudsmid, overl. voor 1919, z.v. Andries van Praag, juwelier, en Mietje David Duitz.

9.                   Simon van Straaten, geb. Dordrecht 31.08.1866, boekhandelaar, overl. Amsterdam 17.01.1937, tr. Amsterdam 01.08.1899 Rosette Colaço Osorio, geb. Amsterdam 16.11.1872, overl. na 1931, d.v. Aron Colaço Osorio, makelaar, en Benvenida Ricardo.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Dordrecht 13.12.1884 no.207); |b| nu in Kreis Paderborn, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[16] Isak Salomon Duparc, geb. Leeuwarden ca. 1751, koopman, overl. Leeuwarden 23.11.1821, z.v. Salomon Isaks en Roosje Abrahams; otr. Leeuwarden (gerecht) 24.10.1783, tr. Leeuwarden (gerecht) 11.11.1783

[17] Schoone Isaks Wurmser, ook Wurmzer/Wurmzen, geb. Stuttgart ca. 1742, overl. Leeuwarden 11.02.1848|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Simon Duparc, geb. Leeuwarden ca. 1785/1786, secretaris van Parnassijne|c| der Nederlandsche Israëlitische Hoofdsynagoge (1822), koopman (1832), overl. Leeuwarden 14.11.1832, tr. Leeuwarden 02.06.1822 Froukje Drielsma (ca.1795-1859), d.v. Hessel Arons Drielsma en Johanna Joel Levij de Roos.
– Het ouderpaar Drielsma-de Roos vormt tevens de kwartieren [20]/[21] in de Kwartierstaat Philip Dwinger (1914-2006), hoogleraar Delft.

2.                   Hester Duparc, geb. Leeuwarden ca. 1786, overl. Amsterdam 26.07.1866, tr. Leeuwarden 17.12.1817 Isak Meijer Neumark, geb. Leeuwarden ca. 1795/1796, koopman, overl. Amsterdam 31.03.1851|e|, z.v. Meijer Nathans Neumark (-1816) en Bela Moses Cohen.

3.                   Mozes Duparc, geb. Leeuwarden ca. 1790 [moeder bij huwelijk Wurmzen; moeder bij overlijden Warmzer]; volgt [8].

 

Noten: |c| w.s. Parnassiem; |d| oud 106 jaar, ‘zijnde de voor- en toenamen harer wijlen ouders onbekend’ (overl.akte Leeuwarden 1848 no.104); |e| overl.akte Leeuwarden 1851 no.197.

 

[18] Hessel Aron Drielsma, geb. Embden|a| ca. 1765, koopman, stemgerechtigd in Leeuwarden 1824|b|, overl. Leeuwarden 10.09.1846, z.v. Aron Jonas en Hanna Hessels; tr. 2e tussen 1792 en 1795 Johanna Joel Levij de Roos, geb. Leeuwarden ca. 1770, overl. Leeuwarden 30.10.1844, d.v. Joel Jacob Levij en Froukje Izaks; tr. 1e voor 1790

[19] Mariane Jacobs de Jong, overl. tussen 1794 en 1795.

– Het echtpaar Drielsma-de Roos vormt tevens de kwartieren [20]/[21] in de Kwartierstaat Philip Dwinger (1914-2006), hoogleraar Delft.

Uit het huwelijk Drielsma-de Jong:

1.                   Hikke Drielsma, geb. Leeuwarden ca. 1790, overl. Amsterdam 25.10.1838, tr. Leeuwarden 27.08.1820 Benjamin de Markas, geb. Kampen ca. 1790, koopman (1820), commissionair (1839), overl. Amsterdam 31.05.1839, z.v. Salomon Marcus de Markas (-1811) en Berndina Bock.
– Het echtpaar De Markas-Drielsma vormt tevens de kwartieren [30]/[31] in de Kwartierstaat Klaas Tjalling Antoon Halbertsma (1928-2009), hoogleraar Twente.

2.                   Clara Hessel Drielsma, geb. Leeuwarden ca. 1792/1794; volgt [9].

Uit het huwelijk Drielsma-de Roos (moeder ook Hanna):

3.                   Froukje Drielsma, geb. Leeuwarden ca. 1795, overl. Leeuwarden 28.09.1859, tr. Leeuwarden 02.06.1822 Simon Isack Duparc (ca.1785/1786-1832),  z.v. Isak Salomon Duparc  en Schoone Isaks Wurmser.

4.                   Racheltje Drielsma, geb. Leeuwarden ca. 1798, overl. Leeuwarden 06.05.1822.

5.                   Fekje Drielsma, geb. Leeuwarden ca. 1799, overl. Leeuwarden 17.07.1882, tr. Leeuwarden 06.05.1837 Mozes Emanuel van der Kaars, geb. Noordwolde ca. 1790, koopman, overl. Gorredijk (Opsterland) 11.07.1874, z.v. Emanuel Abrahams van der Kaars en Sara Jacobs van Leer.
     MEvdK tr. 1e Mietje Eliazar Drielsma, geb. Jever (Ost-Friesland) ca. 1780, overl. Gorredijk (Opsterland) 30.01.1836.

6.                   Saartje Drielsma, geb. Leeuwarden ca. 1800, overl. Leeuwarden 06.03.1883, tr. Leeuwarden 15.10.1828 Samuel Marcus Snitselaar, geb. Naarden ca. 1803, kamerbehanger, overl. voor 1883, z.v. Marcus Samuel Snitselaar, koopman, en Belia Jochem van Amerongen.

7.                   Niene Drielsma, geb. Leeuwarden ca. 1803, overl. Leeuwarden 08.06.1876, tr. Leeuwarden 25.05.1836 Mozes Levij Leviet van der Hoek, geb. Bolsward ca. 1807/1808, vleeshouwer, overl. (‘in het water gevonden’) Leeuwarden 20.12.1880, z.v. Levij Mozes van der Hoek en Leentje Isaks de Groot.

8.                   Aron Drielsma, geb. Leeuwarden ca. 1806/1807, slager (1847), kroeghouder (1848), koopman (1853,1875), overl. Leeuwarden 23.04.1889, tr. Leeuwarden 19.05.1847 Johanna Scheffer, geb. Leeuwarden 18.08.1818, overl. Leeuwarden 27.09.1886, d.v. Johannes Scheffer en Anna Arrets.
– Het ouderpaar Drielsma-Scheffer vormt tevens de kwartieren [10]/[11] in de Kwartierstaat Philip Dwinger (1914-2006), hoogleraar Delft.

9.                   Jacob Drielsma,  geb. Leeuwarden ca. 1808, koopman, overl. Leeuwarden 12.02.1886, tr. Leeuwarden 10.12.1836 Frouktje Levi van Dam, geb. Leek 04.03.1812, overl. Leeuwarden 28.10.1874, d.v. Levi Izaks van Dam, vleeshouwer, en Rebecca Jacobs Zilverberg.

10.               Betje Drielsma, geb. Leeuwarden ca. 1812/1813, koopvrouw, overl. Leeuwarden 22.02.1883, tr. Leeuwarden 03.09.1844 Levie Mozes Turksma, geb. Leeuwarden ca. 1809, koopman, overl. Leeuwarden 14.03.1876, z.v. Mozes Salomon Turksma, koopman, en Johanna de Vries.

11.               Mozes Drielsma, geb. Leeuwarden 19.09.1819, koopman (1850), debitant in de Staatsloterij (1857), overl. Leeuwarden 31.05.1877, tr. 1e Naatje Meijer Goedman, overl. voor 1850; tr. 2e Leeuwarden 05.10.1850 Esje Levijs van der Hoek, geb. Bolsward 30.09.1812, overl. na 1877, d.v. Levij Mozes van der Hoek, slager, en Leentie IJsaaks.
     ELvdH tr. 1e Leeuwarden 18.05.1836 Marcus Abraham Markus, geb. Dokkum 16.12.1811, vleeshouwer (1836), koopman (1841), overl. Leeuwarden 05.02.1841, z.v. Abrham Samuel Markus en Hester Lazarus Levij.

 

Noten: |a| nu Emden, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |b| oud 62 jaar, woont sedert 50 jaar in de stad (Register Stemgerechtigden Leeuwarden 1824).

 

[20] Moses Coopman, geb. ca. 1777/1779, overl. Amsterdam 30.12.1862, tr. ca. 1797

[21] Sara Joachims Mozes, geb. ca. 1769, overl. Amsterdam 04.10.1845.

Uit dit huwelijk:

1.                   Magnus Coopman, geb. ca. 1799, commissionair, overl. Amsterdam 25.04.1858.

2.                   Nancy Coopman, geb. Amsterdam ca. 1801/1803, overl. Amsterdam 22.07.1887, tr. Amsterdam 17.02.1842 Aron Meijer Bing, geb. Amsterdam ca. 1797, advocaat, overl. Amsterdam 17.01.1867, z.v. Meijer Abraham Bing en Magdalena Hecht.

3.                   Joachim Coopman, geb. Amsterdam ca. 1803; volgt [10].

4.                   Jacob Coopman, geb. ca. 1804/1805, meester (1861), overl. Amsterdam 22.05.1874.

5.                   Frederica Coopman, geb. Amsterdam ca. 1805, overl. Amsterdam 07.01.1887, tr. 1e Amsterdam 15.05.1834 Simeon Daniels, geb. Amsterdam ca. 1799, griffier van politie, overl. voor 1846, z.v. Mozes Elias Daniels en Marianna Boas; tr. 2e Amsterdam 28.05.1846 Moses Meijer Bing, geb. Amsterdam ca. 1796, kantoorbediende, overl. voor 1887, z.v. Meijer Abraham Bing en Mietje Hegt.

6.                   Rachel Coopman, geb. Amsterdam ca. 1815, overl. Amsterdam 02.12.1858, tr. Amsterdam 16.05.1855 Eduard Benedictus, geb. Rotterdam ca. 1815, commissionair (1855), koopman (1859), koopman en commissionair (1868), overl. Amsterdam 15.06.1868, z.v. Salomon Benedictus en Juditha Daniëls.
     EB tr. 1e Amsterdam 30.03.1848 Grietje Scharp, geb. ’s-Gravenhage ca. 1815, modemaakster, overl. voor 1855, d.v. Heijman Israel Scharp, fabrikant, en Betje Kuijpers; tr. 3e Amsterdam 01.11.1859 Marianna Lemans, geb. Amsterdam ca. 1825, overl. na 1904, d.v. Abraham Lemans en Anna van Gelder.

 

[22] Abraham Wolf Subiese, geb. ca. 1773, overl. Amsterdam 17.02.1843, tr.

[23] Rachel Pije Cohen de Roo, geb. ca. 1762, overl. Amsterdam 11.04.1832.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pije Subiese, geb. ca. 1800/1801/1802, makelaar in vaste goederen, overl. Amsterdam 27.12.1864.

2.                   Wolf Subiese, geb. ca. 1805, overl. Amsterdam 04.06.1854.

3.                   Sophia Subiese, geb. Amsterdam ca. 1809; volgt [11].

 

[24] Heiman de Beer, geb. Hessendarmstad|c| ca. 1762/1765, koopman (1811,1840), handelsman (1843), overl. Oude Pekela 27.04.1843, z.v. Berend Davids, onderwijzer, en Gutel Abrahams; tr.

[25] Fokje Mozes, geb. ca. 1771, overl. Oude Pekela 03.07.1818|b|.

Uit dit huwelijk (acht kinderen in 1818, acht kinderen in 1843):

1.                   Jonas de Beer, geb. Oude Pekela ca. 1801, besnijdenis Oude Pekela 19.11.1801, onderwijzer der jeugd bij de Israëlitische Gemeente, overl. Oude Pekela 15.06.1883, tr. Oude Pekela 16.06.1829 Ester Hartogs van Zand, geb. Oude Pekela xx.10.1806, inlands kraamster, overl. voor 1883, d.v. Hartog Levij van Zand, vleeshouwer, en Froutje Benjamins de Levie.

2.                   Abraham de Beer, besnijdenis Oude Pekela 18.06.1804, inlands kramer, overl. Winschoten 07.06.1847, tr. Winschoten 06.10.1836 Leena Nathans Soesman, geb. Winschoten ca. 1802, inlands kraamster, d.v. Nathan Soesman, koopman, en Esther Jacobs.

3.                   Meijer de Beer, besnijdenis Oude Pekela 25.08.1806, inlands kramer, overl. na 1873, tr. 1e Winschoten 24.10.1834 Frouwke Engers (ca.1807-1840), d.v. Lazarus Izaacs Engers en Eva Abrahams Bierman; tr. 2e Nieuwe Pekela 28.09.1841 Gella Levies Cohen, geb. Nieuwe Pekela 12.03.1808, kraamster, d.v. Levie Hartogs Cohen en Brendel Nathans.

4.                   Gudeltje de Beer, geb. Oude Pekela 24.01.1808, tr. Oude Pekela 24.11.1827 Heiman Izak Schaap, geb. Oude Pekela, besnijdenis Oude Pekela 21.11.1804, koopman, z.v. Izak Heimans Schaap, koopman, en Sara Abrahams.

5.                   levenloze zoon, Oude Pekela 29.12.1811.

6.                   Bernardus de Beer, geb. Oude Pekela 23.05.1813|a|, besnijdenis Oude Pekela 30.05.1813; volgt [12].

 

Noten: |a| moeder Fogeltje; |b| geen ouders vermeld (overl.akte Oude Pekela 1818 no.47); |c| nu Darmstadt, Bundesland Hessen.

 

[26] Lazarus Izaaks Engers, geb. Winschoten ca. 1780/1781, koopman (1812,1851), overl. Winschoten 17.06.1852, z.v. Izaak Lazarus Engers en Frouwke Abrahams; tr.

[27] Eva Abrahams Bierman, geb. Amsterdam ca. 1767|e|, overl. Winschoten 15.07.1862|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frouwke Engers, geb. Winschoten ca. 1807, inlands kraamster, overl. Winschoten 13.08.1840, tr. Winschoten 24.10.1834 Meijer Heimans de Beer (1806-na1873), z.v. Heiman Berends de Beer en Fokje Mozes.

2.                   Izaak Engers, geb. Winschoten ca. 1809, koopman, overl. Winschoten 27.08.1883, tr. Winschoten 01.12.1851 Gesina Suse Delevie, geb. Emden|b| ca. 1826/1827, overl. Winaschoten 01.03.1914, d.v. Suse Isac Delevie, koopman, en Bernadina Jacobs Nordheim.

3.                   Abraham Engers, geb. Winschoten ca. 1811, koopman, tr. Winschoten 26.06.1848 Ragel Goldschmid, geb. Weener|a| ca. 1820, d.v. Lazerus Goldschmid, koopman, en Sara Benjamin Arons.

4.                   Jacob Engers, geb. Winschoten 07.03.1813, koopman, overl. Winschoten 08.03.1897, tr. Winschoten 13.06.1851 Betti Suse Delevie, geb. Emden|c| ca. 1821/1822, overl. Rotterdam 02.08.1904, d.v. Suse Isac Delevie, koopman, en Bendina Jacobs Nordheim.

5.                   Klaartje Engers, geb. Winschoten 22.08.1815; volgt [13].

 

Noten: |a| destijds in Königreich Hannover, nu in Landkreis Leer, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |b||c| destijds in Königreich Hannover, nu in Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |d||e| oud 95 jaar {75?}, geen ouders vermeld (overl.akte Winschoten 1862 no.73).

 

[28] Isaac van Straaten, geb. Rotterdam xx.02.1804, vleeshouwer (1829), veehandelaar (1854), koopman (1858), overl. Rotterdam 21.08.1859, z.v. Hartog van Straaten en Mietje de Bok, tr. Dordrecht 01.11.1826|c|

[29] Sethje Hijmans, ook Setje/Sijtje, geb. Dordrecht ca. 1800, overl. Rotterdam 09.09.1876, d.v. Mozes Hijmans (ca.1763-1840) en Sara Boeles (ca.1766-1826).

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [22]/[231] in de Kwartierstaat Kees Max van Hee (1946), hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk (vader soms van Straten, moeder soms Heijmans):

1.                   Hartog van Straaten, geb. Dordrecht 06.10.1827, vleeshouwer, tr. Arnhem 09.08.1854 Geertruida de Bruin, geb. Arnhem 06.05.1826, overl. Dordrecht 07.10.1873, d.v. Abraham de Bruin, koopman, en Dientje Hijman Hijmans.

2.                   Joseph van Straaten, geb. Dordrecht 07.04.1829; volgt [14].

3.                   Jacob van Straaten, geb. Zwijndrecht 28.01.1831, overl. Zwijndrecht 07.05.1834.

4.                   Willem van Straaten, geb. Zwijndrecht 16.01.1833.

5.                   Alexander van Straaten, geb. Zwijndrecht 13.09.1834, overl. Zwijndrecht 07.04.1837.

6.                   Sara van Straaten, geb. Zwijndrecht 10.04.1836|a|, overl. Rotterdam 08.12.1916, tr. Dordrecht 11.08.1858 Moses van Westerborg, geb. Rotterdam 14.05.1830, grossier (1858), koopman, overl. Rotterdam 26.11.1908, z.v. Salomon van Westerborg (1785-1868) en Sara Sanson (ca.1790-1858).
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [10]/[11] in de Kwartierstaat Kees Max van Hee (1946), hoogleraar Eindhoven.

7.                   Leon van Straaten, geb. Zwijndrecht 26.03.1839, overl. Zwijndrecht 06.04.1842.

8.                   Catharina van Straaten, geb. Zwijndrecht 31.07.1840, overl. na 1882, tr. Rotterdam 05.10.1865 Meijer Cohen, geb. Assen 13.04.1824, commissionair, overl. Assen 09.01.1882, z.v. Gerard Davids Cohen, koopman, en Betje Mozes Lezer.

9.                   Jacob van Straaten, geb. Zwijndrecht 21.05.1842.

 

Noten: |a| moeder Sijtje; |c| bruidegom Izaac Hartog, bruid Sethje.

 

[30] Simon Zadoks, geb. Rotterdam ca. 1803/1804, koopman (1827,1854), commisionair (1862), overl. Dordrecht 16.04.1879, z.v. Philip Abraham Zadoks, koopman, en Sara Levie (-1821); tr. Dordrecht 02.05.1827

[31] Heschje Hijmans, geb. Dordrecht ca. 1802/1803/1804, overl. Dordrecht 27.01.1878, d.v. Mozes Hijmans, koopman, en Sara Boeles (-1826).

Uit dit huwelijk (moeder Hesje):

1.                   Saartje Zadoks, geb. Dordrecht 23.09.1827; volgt [15].

2.                   Aaltje Zadoks, geb. Dordrecht 05.05.1829, overl. Leiden 13.10.1899, tr. Dordrecht 24.08.1859 Salomon Vos, geb. Leiden 19.02.1831, overl. na 1912, z.v. Benjamin Hartog Vos, koopman, en Geertruida van Raalte.

3.                   Philip Zadoks, geb. Dordrecht 30.10.1830, tr. Dordrecht 26.09.1861 Carolina Lob, geb. Keulen ca. 1834, d.v. Abraham Lob en Eva Henz.

4.                   Catharina Zadoks, geb. Dordrecht 07.05.1833, overl. Dordrecht 19.02.1835.

5.                   Elizabeth Zadoks, geb. Dordrecht 03.04.1835, overl. Dordrecht 25.05.1836.

6.                   Marcus Zadoks, geb. xx.03.1836, overl. Dordrecht 10.02.1837.

7.                   Jozeph Zadoks, geb. Dordrecht 09.04.1837|b|, tr. 1e Amsterdam 04.12.1862 Mariane Kijzer, geb. Amsterdam ca. 1839, overl. voor 1877, d.v. Joseph Moses Kijzer en Judith van Weenen; tr. 2e Amersfoort 08.06.1877 Charlotte Visser, geb. Amersfoort 17.05.1848, d.v. Eleazar Ephraim Visser en Mietje de Jonge.
     CV tr. 1e Amersfoort 28.06.1871 Herman Lodewijk Visser, geb. Amersfoort 14.09.1846, overl. Amersfoort 02.04.1872, z.v. Levie Aphraim Visser en Sara Kaufmann.

8.                   Marianne Zadoks, geb. Dordrecht 15.09.1839, overl. voor 1874, tr. 1e Dordrecht 09.12.1863 Abraham Gosschalk Bernard van Raalte, geb. Rotterdam 09.10.1842, overl. Rotterdam 27.06.1864, z.v. Barend van Raalte en Elizabeth Hijmans; tr. 2e Dordrecht 02.03.1868 Isaac Abraham Heijmans, geb. Amsterdam 21.08.1825, overl. voor 1904, z.v. Abraham Samuel Heijmans en Daatje Heijman.
     IAH tr. 2e Wijk bij Duurstede 28.05.1874 Henriette Nanette van Lissa, geb. Middelburg 26.10.1848, d.v. Victor van Lissa, verloskundige, en Carolina Lansberg.

9.                   Mozes Zadoks, geb. Dordrecht 20.08.1840, overl. Dordrecht 05.06.1842.

10.                Izaac Zadoks, geb. Dordrecht 28.12.1841, overl. Dordrecht 14.04.1894, tr. Dordrecht 08.08.1867 Sara Kijzer, geb. Amsterdam 27.09.1842, overl. na 1912, d.v. Joseph Moses Kijzer en Judith van Weenen.

11.                Hendrik Zadoks, geb. Dordrecht 11.06.1843.

12.                levenloos kind, Dordrecht 11.06.1843.

13.                Marcus Zadoks, geb. Dordrecht 08.03.1846, overl. Dordrecht 19.08.1847.

 

Noten: |b| moeder Heijmans.

 


terug