Fragmenten Weijer (94)

 

(Kampen)

 

 

Twee fragmenten Weijer te Kampen. Hun relatie met de andere families Weijer en Weijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2010 (laatst herzien februari 2018)

 


top

Fragment Kampen (1)

 

0. Hendrik Weijer, tr. voor 1763 Hendrikje Geerligs.

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter Hendriks Weijer, ged. Kampereiland 23.10.1763.

Voorts mogelijk:

2.                  Mergien Hendriks Weijer, geb. ca. 1755, overl. Kampen 02.08.1833, tr. Roelof van Noord, overl. voor 1833.

3.                  Klaas Hendriks Weijers, geb. ca. 1770; volgt fragment Kampen (2).

4.                  Geesjen Hendriks Weijers, geb. Kampen (op het Eiland) ca. 1775, overl. Kampen 26.09.1855|d|, tr. voor 1801 Jan Aalts van Dijk, geb. Kampen ca. 1781, bierbrouwersknecht (1812), daghuurder (1816), nachtwacht (1826), arbeider (1839), overl. Kampen 20.01.1850|e|.
Uit dit huwelijk: Elizabeth, geb. Kampen 27.12.1801; Hendrik Jan, geb. ca. 1804, schutter 4e Comp. 1e Bat. 1e Afd. Overijsselsche Schutterij, overl. Axel 23.08.1833; Aalt, geb. 14.02.1807, overl. Kampen 12.06.1830; Klaas Jan, geb. Kampen 03.03.1810, overl. Kampen 14.0.5.1862; Teunis, geb. Kampen 12.03.1812, overl. Kampen 29.08.1826; Gerrit, geb. Kampen 08.10.1816.

5.                  Jantjen Hendriks Weijers, geb. (Kampen) 19.09.1777, verblijft als kolonistenmoeder in Willemsoord (aankomst 01.06.1820)|a|, overl. Willemsoord 19.05.1856, tr. voor 1800 Arend Louws van der Weerd, geb. (Kampen) 19.07.1761, verblijft als kolonistenvader in Willemsoord (aankomst 01.06.1820)|b|, overl. 22.11.1824.
Uit dit huwelijk: Janna, geb. Kampen 19.10.1800, overl. na 1822; Louw, geb. Kampen 26.12.1802, tr. Kampen 1824|c|, overl. na 1838; Hendrik, geb. (Kampen) 23.07.1805; Aaltje, geb. (Kampen) 10.09.1807; Woltertje, geb. (Kampen) 16.02.1810; Gerrit, geb. (Kampen) 30.10.1813; Jan, geb. (Kampen) 28.01.1817.

 

Noten: |a||b| bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid (Weijers); |c| moeder Weijers (huw.akte Kampen 1824 no.36); |d| Geesje Weijers, wede Jan Aals van Dijk, ouders onbekend (overl.akte Kampen 1855 no.219); |e| Jan Aals van Dijk, e.v. Geesje Weijers, ‘de ouders van de overledene zijn onbekend’ (overl.akte Kampen 1850 no.270).

 


 

I. Peter Weijer, ook Weijers, overl. tussen 1801 en 1819, tr. voor 1790 Berendje Jans, ook Jansen Smit, turfvulster (1819), arbeidster (1826), overl. na 1819.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrikjen Weijer, ged. IJsselmuiden 02.05.1790|c|, dienstbaar (1819), schoonmaakster (1836), tr. 1e Amsterdam 26.05.1819|d| Johannes van Vliet, overl. tussen 1827 en 1836; tr. 2e Amsterdam 21.12.1836 Jakobus Harman, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 21.05.1786, schildersknecht, z.v. Jan Dirk Harman en Johanna ter Wijde.
Uit het huwelijk van Vliet-Weijer: Johannes, geb. Amsterdam ca. 1821, overl. na 1853; Peter Hendrik, geb. Amsterdam 13.12.1822, overl. na 1852, tr. Kampen 13.05.1852 Antonia Hermina Weijer (1824-1866); Jan, geb. Amsterdam ca. 1827, overl. Ommerschans (Stad Ommen) 21.01.1886
Kind (erkend bij het huwelijk in 1836).

2.                  Jan Weijer, geb. Kampen 1791; volgt II.a.

3.                  Egbertien Weijer, ged. Kampen (Broederkerk) 09.04.1794|b|.

4.                  Hendrik Weijer, geb. Kampen 1796; volgt II.b.

5.                  Berend Weijer, ged. Kampen (Broederkerk) 04.07.1798|a|, overl. Kampen 24.11.1814.

6.                  Geerlig Weijer, geb. Kampen 1801; volgt II.c.

 

Noten: |a| vader Weijeer, moeder Berentien Jans; |b| vader Wijjer, moeder Berentien Jans; |c| vader Peter Hendriks, ‘bij toeval gedoopt te Holtenbroek(?)’; |d| bruid Hendrikje Hendriks, zich schrijvende Hendrikje Weijjer.

 


 

II.a. Jan Weijer, ook Weijers, z.v. I, ged. Kampen (Buitenkerk) 30.10.1791|a|, touwslagersknegt (1819,1839), touwslager (1828,1844,1862), overl. Kampen 27.01.1881, tr. 1e Kampen 22.04.1819 Aaltjen Sloot, ged. Kampen (Bovenkerk) 06.11.1785, overl. Amsterdam 25.07.1820|b|, d.v. Jannes Sloot en Cornelia van Nunspeet; tr. 2e Kampen 01.02.1821 Jantjen Jans, ged. Hattem 26.03.1780, dienstbaar (1821), overl. Kampen 29.08.1825, d.v. Jan Lammers en Johanna Geerits ter Stege; tr. 3e Kampen 27.04.1826 Grietjen Overdijk, geb. Hattem 14.12.1788, dienstbaar (1826), overl. Kampen 01.11.1861, d.v. Claas Harms en Albertje Jans of Lamberts; tr. 4e Kampen 03.04.1862 Jennigjen ten Hove, geb. Kamperveen ca. 1800, overl. Kampen 24.07.1866, d.v. Hendrik Gerrits ten Hove en Marrigje Wichers.

     JtH tr. 1e Kampen 04.04.1822 Teunis Leene, geb. Kampen 20.05.1792, overl. Kampen 09.09.1856, z.v. Willem Jans Leene en Aaltje Teunis.

Uit het huwelijk Weijer-Jans:

1.                  Berendjen Weijer, geb. Kampen 13.07.1822, naaister (1844), overl. Sappemeer 07.09.1895, tr. Kampen 05.09.1844 Peter Palland, geb. Kampen 28.03.1820, touwslager, overl. Kolham (Slochteren) 25.05.1897, z.v. Roelof Palland, arbeider, en Klaasjen Peters.
Het gezin verhuist tussen 1845 en 1848 naar Harderwijk, en tussen 1854 en 1858 naar Sappemeer.
Uit dit huwelijk: Jantje, geb. Kampen 02.08.1845, overl. Sappemeer 21.12.1930; Roelof, geb. Harderwijk 03.11.1847, overl. Sappemeer 15.04.1858; Grietje, geb. Harderwijk 11.01.1849, overl. na 1873; Klasina, geb. Harderwijk 16.11.1850, overl. na 1891; Jan, geb. Harderwijk 16.08.1852, overl. na 1885; Dirk, geb. Harderwijk 02.09.1854, overl. na 1909; Roelof, geb. Sappemeer 26.01.1859, overl. Winschoten 04.02.1934; Aaltje, geb. Sappemeer 09.10.1861, overl. Groningen 23.11.1944; Tonia, geb. Sappemeer 09.10.1861, overl. Sappemeer 04.03.1862; Peter, geb. Sappemeer 21.03.1863, overl. Sappemeer 1883; Tonia, geb. Sappemeer 31.08.1865, overl. na 1895; Ida, geb. Sappemeer 27.01.1869, overl. Groningen 14.09.1950.

Uit het huwelijk Weijer-Overdijk:

2.                  Herbertje Weijer, geb. Kampen 16.02.1828, overl. Kampen 22.03.1828.

3.                  Peter Weijer, geb. Kampen 1830 (no.238), overl. Kampen 16.01.1839.

 

Noten: |a| vader Weijjer, moeder Berentien Jans; |b| overl.akte Kampen 12.08.1820 no.120.

 


 

II.b. Hendrik Weijer, ook Weijers, z.v. I, ged. Kampen 20.03.1796|e|, touwslagersknecht (1820,1825), touwslager (1821,1833,1861), overl. Kampen 30.12.1861, tr. 1e Kampen 22.03.1820 Willempje Snel, ged. Kampen (Broederkerk) 08.02.1801, overl. Kampen 19.05.1833, d.v. Antonie Snel (ca.1764-1828), kuiper, en Hermanna Dambrink; tr. 2e Kampen 19.09.1833|b| Geertje Vaandering, geb. Grafhorst 05.04.1804, dienstbode (1833), overl. Kampen 13.08.1865, d.v. Albert Vaandering (ca.1759-1822) en Grietje Gerrits (ca.1764-1822).

Uit het huwelijk Weijer-Snel:

1.                  Geesje Weijer, geb. Kampen 13.07.1821.

2.                  Peter Weijer, geb. Kampen 1822; volgt III.a.

3.                  Antonia Hermina Weijer, geb. Kampen 03.11.1824, dienstbode (1852), overl. Kampen 27.11.1866, tr. Kampen 13.05.1852 Peter Hendrik van Vliet, geb. Amsterdam 13.12.1822, schilder, overl. Kampen 24.11.1880, z.v. Johannes van Vliet en Hendrikje Weijer, ook Hendrikje Weijers of Hendrika Weijer|c|.
Uit dit huwelijk: Gerhardus Hendrikus, geb. Kampen 18.04.1853, overl. Kampen 24.07.1867; Johannes Willem, geb. Kampen ca. 1855, overl. na 1902; Hendrika Petronella, geb. Kampen ca. 1856, overl. Kampen 02.12.1870; Albarta Geertruida, geb. Kampen ca. 1858, overl. Kampen 25.04.1886; Antoon Hermanus, geb. Kampen ca. 1860, overl. Kampen 18.05.1864; Peter Hendrik, geb. Kampen xx.12.1861, overl. Kampen 02.04.1862; Peter Hendrik, geb. Kampen ca. 1864, overl. Kampen 10.07.1883; Antonia Hermina, geb. Kampen xx.10.1864, overl. Kampen 19.12.1864.
     PHvV tr. 2e Kampen 19.03.1868 Geertjen Engeltjes, geb. Elburg ca. 1830, dienstbode (1868), overl. Kampen 08.02.1870, d.v. Gerrit Engeltjes en Gerritjen Mulligen; tr. 3e Kampen 04.08.1870 Wilhelmina Cornelia Freukes, geb. Doesburg 24.03.1833, dienstbode (1870), overl. Doesburg 30.05.1917, d.v. Cornelius Freukes, schrijnwerker, en Wilhelmina Georgina Hanssen.

4.                  Geesje Weijer, geb. Kampen xx.07.1825, overl. Kampen 06.09.1825.

5.                  Hermanna Weijer, geb. Kampen 1828 (no.87), overl. Kampen 29.09.1838.

6.                  Berend Weijer, geb. Kampen 18.08.1830, overl. Kampen 15.11.1831.

7.                  Roelof Weijer, geb. Kampen 1832 (no.131), overl. Kampen 27.10.1832.

Uit het huwelijk Weijers-Vaandering:

8.                  Hendrik Albertus Weijer, geb. Kampen 1834 (no.199), overl. Kampen 14.09.1834.

9.                  Hendrik Albertus Weijer, geb. Kampen 1836 (no.262), overl. Kampen 01.10.1838.

10.              Alberta Hendrika Geertruida Weijer, geb. Kampen 1838 (no.331), overl. Kampen 13.09.1875, tr. Kampen 10.05.1861 Willem Hendrik Verhoef, geb. Kampen 1829 (no.117), barbier (1861,1876), overl. Kampen 31.07.1917, z.v. Evert Verhoef en Johanna Hendrikje Frijschenk.
Uit dit huwelijk (ook Verhoeff): Johanna Geertje, geb. Kampen 1862 (no.248), overl. Kampen 03.05.1955; Hendrik Everhardus, geb. Kampen 1863 (no.408), overl. Kampen 19.04.1866; Hendrik Everhardus, geb. Kampen 1867 (no.190), overl. na 1905; Willem Hendrik, geb. Kampen 1870 (no.58), overl. Kampen 16.02.1870; Ariana Willemina, geb. Kampen 1874 (no.108), overl. Kampen 08.09.1874; levenloze zoon, Kampen 10.09.1875.
     WHV tr. 2e Kampen 27.07.1876 Paulina Cornelia van Bruinessen, geb. Amsterdam 09.02.1835 (akte), overl. IJsselmuiden 13.12.1898, d.v. Reier van Bruinessen en Maria Catharina Krijter.

11.              Hendrika Magrita Weijer, geb. Kampen 1842 (no.34), overl. Kampen 01.06.1918, tr. Kampen 09.12.1880 Wiechert Blij, geb. Kampen 01.04.1841, timmerman (1880), overl. Kampen 26.01.1890, z.v. Jan Blij, schilder, en Grietje van der Weerd.
     WB tr. 1e Kampen 31.01.1867 Jentien Bos, geb. Kampen ca. 1844, overl. Kampen 18.12.1879, d.v. Tijs Bos en Geertjen Schrijver.

12.              levenloze zoon, Kampen 15.09.1843.

13.              Berendina Magrietha Weijers, geb. Kampen 14.04.1845, overl. na 1906, tr. Kampen 15.05.1874|d| Jan Willem Steenbergen, geb. Kampen 28.11.1842, schoenmaker (1874,1902), nachtwaker (1906), overl. na 1906, z.v. Jan Steenbergen, arbeider, en Willempje Brokkelkamp.
Uit dit huwelijk: Wilhelmina Geertruida, geb. Kampen 1875 (no.638), overl. Castricum 11.10.1950; Hendrik Jan, geb. Kampen 1878 (no.35), overl. na 1902; Hendrika Margrita, geb. Kampen 1879 (no.389), overl. na 1901; Johanna Berendina Magritha, geb. Kampen 21.11.1881, overl. Amsterdam 12.06.1883; Johanna Berendina Margrietha, geb. Amsterdam 23.07.1883 (akte), overl. na 1906; Dirk, geb. Amsterdam ca. 1890, overl. na 1918.

 

Noten: |b| Weijer en Vaanderink, huw.akte Kampen 1833 no.54; |c| kanttekening in huw.akte Kampen 1852 no.50; |d| vader van de bruid ook Weijer (huw.akte Kampen 1874 no.51); |e| vader Weijer, moeder Berentien Smit; |g| Weijers (geb.akte Kampen 1830 no.215).

 


 

III.a. Peter Weijer, z.v. II.b, geb. Kampen 23.12.1822, touwslager, overl. tussen 1861 en 1866|a|, tr. 1e Oldebroek 13.02.1847 Marrigje de Hen, geb. Oldebroek 22.10.1817, dienstmaagd (1847), overl. Kampen 09.11.1853, d.v. Hendrik Jacob de Hen, schoolhouder, en Fijgje Dirks van de Pol; tr. 2e Kampen 15.06.1854 Jannegjen Wilst, geb. Kampen 17.01.1826, wasvrouw (1885), overl. tussen 1885 en 1944, d.v. Adam Wilst (-1832) en Johanna Meulenbeld.

Uit het huwelijk Weijer-de Hen:

1.                  Sophia Hendrika Jacoba Weijer, geb. Oldebroek 18.06.1847, dienstmeid (1878), dagloonster (1892,1894), overl. Oldebroek 22.10.1912, tr. Doornspijk 26.09.1878 Gerrit Jan Kip, geb. Doornspijk 10.02.1855, landbouwer (1878,1879), dagloner (1881,1892), arbeider (1903,1905), koopman (1914), overl. ’t Harde (Oldebroek) 08.03.1914, z.v. Jakob Kip, dagloner, en Gerrigje ten Hoeve.
Uit dit huwelijk: Jacob, geb. Doornspijk 19.07.1879, overl. na 1904; Marrigje, geb. Doornspijk 11.10.1881, overl. na 1905; Gerritje, geb. Oldebroek 06.02.1884, overl. Oldebroek 19.06.1903; Betje, geb. Oldebroek 17.02.1886, overl. Oldebroek 20.05.1902; Gerrit, geb. Oldebroek 23.09.1889, overl. ’t Harde (Oldebroek) 14.06.1916; levenloze zoon, Oldebroek 29.11.1892; Hendrika, geb. ’t Harde (Oldebroek) 15.01.1894, overl. Oldebroek 09.04.1895.

2.                  Alieda Wilhelmina Weijer, geb. Kampen 24.08.1848, dienstbaar (1872), overl. Zaandam 06.10.1920, tr. 1e Amsterdam 31.07.1872 Frans Hendrik van der Puijl, geb. Amsterdam 07.02.1846 (akte), schilder, overl. voor 1890, z.v. Bartholomeus van der Puijl en Maria Meijst; tr. 2e Amsterdam 03.12.1890 Willem Johannes Slegt, geb. Buiksloot 09.09.1845 (no.26), kuiper (1872), kruier (1880), koetsier (1890), z.v. Wijbrand Slegt en Marretje Bakker; tr. 3e Amsterdam 05.08.1896|d| Dignum Pieter Avis, geb. Westzaan 15.01.1841 (akte), schuitenvoerder, overl. voor 1913, z.v. Pieter Avis Dignumszoon|e| (ca.1809-)  en Aaltje Hens (ca.1809-); tr. 4e Zaandam 15.01.1913 Bart Thomassen, geb. Middelburg 21.09.1856, sigarenmaker, overl. Arnhem 07.02.1937, z.v. Abraham Martinus Thomassen, wijnkopersknecht, en Anna Barbera van Hessel.
     WJS tr. 1e Amsterdam 08.05.1872 Klaasje Scheffer, geb. Blokzijl 20.08.1842 (akte), dienstbaar (1872), overl. tussen 1872 en 1880, d.v. Hendrik Scheffer en Remkje de Vries; tr. 2e Amsterdam 04.08.1880 Rimke Scheffer, geb. Enkhuizen ca. 1858, dienstbode (1880), overl. tussen 1880 en 1890, d.v. Cornelis Scheffer en Jacoba Jot.
     DPA tr. 1e Beverwijk 31.05.1866 Alida Elisabeth Christina Sieveking, geb. Beverwijk 08.10.1839, overl. Beverwijk 29.01.1883, d.v. Pieter Sieveking en Catharina Gravekamp.
     BT tr. 1e Groede 14.04.1886 Sara Janna de Lijser, geb. Schoondijke 29.08.1863, overl. Zaandam 18.11.1911, d.v. Izaak de Lijser en Maria Lambregts.

3.                  Hendrikjen Weijer, geb. Kampen 02.06.1851, overl. Kampen 09.01.1889, tr. Kampen 23.09.1875 Joseph Johannes Petrus Mouton, geb. Kampen 1855 (no.295), sigarenmaker, overl. Kampen 28.07.1889, z.v. Joseph Johannes Petrus Mouton, sigarenmaker, en Femma Kok.
Kinderen van Hendrikje:

1.      Peter Weijer, geb. Kampen 21.12.1871, overl. Kampen 06.08.1872.

2.      Jannigje Weijer, geb. Kampen xx.04.1874 (no.225), overl. Kampen 25.07.1875.

Uit het huwelijk Mouton-Weijer: Hendrikje, geb. Kampen 1882 (no.176), overl. na 1907.

Uit het huwelijk Weijer-Wilst:

4.                  Johanna Egberdina Weijer, geb. Kampen 28.10.1855, overl. Kampen 10.03.1856.

5.                  Adam Weijer, geb. Kampen 1858 (no.208), overl. Kampen 19.07.1866.

6.                  Willempje Weijer, geb. Kampen 08.01.1861, overl. ’s-Gravenhage 17.01.1944, tr. ’s-Gravenhage 11.02.1885 Leonardus Beeloo, geb. ’s-Gravenhage 24.11.1863|c|, huisschilder (1885,1913), drogist (1916,1930), overl. ’s-Gravenhage 17.06.1952, z.v. Leonardus Beeloo en Helena Clemens.
Kind van Willempje (gewettigd bij huwelijk|b|):

1.                  Johannes Weijer, later Beeloo, geb. Kampen 22.12.1880.

 

Noten: |a| overl.akte Kampen 1866 (no.364); |b| aantekening in geb.akte Kampen 1880 (no.696); |c| Beeloo (geb.akte ’s-Gravenhage 1863 no.2817); |d| bruidegom Dingnum (huw.akte Amsterdam 1896 reg,23 fol.7v); |e| vader Dingnum (huwelijk Pieter en Aaltje, huw.akte Wormerveer 1834 no.35).

 


 

II.c. Geerlig Weijer, ook Weijers, z.v. I, ged. Kampen (Broederkerk) 18.01.1801|d|, touwslagersknegt (1824,1825), touwslager (1828), overl. Kampen 06.10.1828, tr. Kampen 02.12.1824|c| Aaltjen Heebag, ook Aaltien Hübach|b|, ged. Kampen (Broederkerk) 02.02.1803|e|, woont Doesburg (1853), overl. Doesburg 13.07.1872|h|, d.v. Jan Willem Hubag, turfmeter, mandenmaker (1834), en Geesjen van de Wetering.

     AH tr. 2e Doesburg 26.06.1834|i| Roelof van Lente, geb. Zwolle ca. 1793, koperslager, overl. Doesburg 20.04.1845, z.v. Berend Lambertus van Lente, metselaar, en Johanna Neervoort.

     RvL tr. 1e Meppel 08.12.1827 Jansjen van der Hulst, geb. Meppel ca. 1792/1793, werkvrouw (1827), overl. Meppel 10.02.1831, d.v. Thijs van der Hulst, dagloner, en Hillechien Dulleman.

     JvdH tr. 1e Meppel 31.12.1817 Gerardus Tonsbeek, geb. ca. 1798, ged. Schiedam, sjouwer, overl. Meppel 07.12.1812, z.v. Laurentius Tonsbeek en Gerarda Brouwer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter Weijers, geb. Kampen 03.07.1825, overl. Kampen 11.08.1832|g|.

2.                  Jan Willem Weijer, geb. Kampen xx.11.1826 (no.182), overl. Kampen 13.12.1827.

3.                  Berentje Weijers, geb. Kampen 03.03.1829|f|, overl. Doesburg 06.01.1874, tr. Doesburg 18.06.1853 Gerrit (Jan) van Tend |a|, geb. Dieren (Rheden) 24.08.1819, metselaar (1853), arbeider (1856,1874), overl. Doesburg 21.11.1877, z.v. Klaas van Tend (ook van Tent of van ’t End), arbeider, en Arendje Popping.
Uit dit huwelijk (vader Van Tent): Arend Jan, geb. Doesburg 29.06.1854, overl. Doesburg 10.05.1857; levenloze dochter, Doesburg 15.10.1856; Aaltje, geb. Doesburg 03.07.1858, overl. Doesburg 11.01.1869; Wilhelmina Aleida, geb. Doesburg 09.12.1869 (akte), overl. Doesburg 29.03.1870.

 

Noten: |a| GenLias {van Teno; Heersink}; |b| overl.akte Kampen 06.10.1828; |c| Weijer en Hubag, huw.akte Kampen 1824 no.50; |d| vader Weijer, moeder Berentien Jans; |e| vader Hubag, later veranderd in Hubach; |f| aangifte door chir. vroedm. Gerrit Willem Rijke, get. Jan Willem Hubag {opa}, moeder Hubag, wede van Geerlig Weijer  (geb.akte Kampen 1829 no.57); |g| moeder Geertje Hubach (overl.akte Kampen 1832 no.247); |h| Hubach; |i| bruid Hubach.

 


top

Fragment Kampen (2)

 

I. Klaas Hendriks Weijers, geb. ca. 1770, daghuurder (1817), woont Nieuwe Muur no.320 wijk 2 (1817), overl. Kampen tussen 1817 en 1855, tr. voor 1804 Aaltjen Berends Nies, geb. ca. 1766, overl. Kampen 10.01.1817|c|.

Opm: Er is een Klaas Weijer, geb. ca. 1777 (oud 45 jaar), arbeider, overl. Kampen 29.11.1822.

Uit dit huwelijk:

1.                  Janna Weijers, ged. Kampereiland 15.01.1804, dienstbode (1836), overl. Zaandam 28.08.1879|e|, tr. 1e Kampen 28.04.1836|b| Johannes Schaarts, ged. Kampen 03.07.1803, kleermaker (1836), overl. Kampen 20.04.1850, z.v. Gerrit Schaarts en Geertruij Staal, schoolhouderesse (1836); tr. 2e Kampen 04.10.1855|a| Philip Conrad Bank, ged. Bergen op Zoom 19.09.1790, meester-kleermaker (1818), winkelier te Zaandijk (1855), overl. Zaandijk 09.05.1870, z.v. Andreas Bank en Christina Schäfferin.
     PCB tr. 1e Zaandijk 13.09.1818 Neeltje Brandenburg, geb. Zaandijk ca. 1790, overl. Zaandijk 25.02.1845, d.v. Joris Brandenburg en Maartje Kuijper.

2.                  Jentjen Waijer, ged. Kampereiland 26.12.1804, overl. Kampen 28.05.1817.

3.                  Geesjen Waijer, ged. Kampereiland 01.01.1806, dienstbode (1850), overl. Krommenie 31.12.1886|f|, tr. 1e Leiden 29.05.1850 Frans Kragt, geb. Koudekerk 27.12.1812|i|, tuinman (1840,1850), overl. Krommenie 21.10.1853|h|, z.v. Christoffel Kragt, tuinman, en Helena Jansen; tr. 2e Krommenie 10.03.1867|g| Johann Bernard Sievers, geb. Lette (Königreich Preußen) 15.01.1803, overl. Krommenie 02.12.1867, d.v. Bernard Henrich Sievers en Margaretha Niehnes.
     FK tr. 1e Krommenie 14.05.1840 IJbeltje Haringsma, geb. Bolsward 07.10.1808, dienstbaar (1840), overl. Krommenie 24.01.1850, d.v. Simon Harmens Haringsma en Johanna Johannes.

         w.s. Geziena Weijer, ongehuwd (1836).
Kind:

1.      Geziena Catharina Weijer, geb. Kampen 21.11.1836|d|, overl. Kampen 04.02.1838.

 

Noten: |a| bruid Weijers (huw.akte Kampen 1855 no.58); |b| bruid Weijer (huw.akte Kampen 1836 no.27); |c| Aaltien Berends, e.v. Klaas Weijer (overl.akte Kampen 1817 no.8); |d| aangifte door Sara Bakker, vroedvrouw, getuige Johannes Schaarts, schoenmaker, oud 33 jr (geb.akte Kampen 1836 no.329); |e| moeder Aaltje Kracht, wede Coenraad Banck (overl.akte Zaandam 1879 no.211); |f| d.v. Klaas Waijer en Aaltje Kracht (overl.akte Krommenie 1887 no.1); |g| bruid d.v. Klaas Hendriksz Waijer en Aaltjen Berends Nies (huw.akte Krommenie 1867 no.3); |h| e.v. Gesina Weijers (overl.akte Krommenie 1853 no.58), waarover zij bij haar tweede huwelijk verklaart dat ‘Geesje Waijer eene en dezelfde persoon is als Gesina Weijers’ (huw.akte Krommenie 1867 no.3); |f| geb. 27.12 (geb.akte Koudekerk 1812 no.35 & huw.akte Leiden 1850 no.147), geb. 28.12 (overl.akte Krommenie 1853 no.58).

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers