Familie Weijers (156)

 

(Zeddam/Bergh)

 

Het betreft de nazaten van Jan Wijers en Gertruit Heck. Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien juni 2021)

 


 

I.  Derk Wijers|a|.

Zoon:

1.                  Jan; volgt II.

 

Noten: |a| Kwartierstaat Bruins, OTGB 87.13 en OTGB 89.09-10.

Literatuur: (I t/m V) Brief 1987 van A.W.A. Bruins te Zevenaar.

 


 

II.  Jan Wijers, z.v. I, tr. Zeddam voor Paasdag 1681|a| Gertruit Heck, j.d.v. wijlen Jan Heck.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit; volgt III.

 

Noten: |a| [Zeddam no.78] 1681 voor Paschen geproclameerd; zonder att. “bij een paap getrouwt”.

 


 

III.  Gerrit Wijers, z.v. II, uit Zeddam, tr. Zeddam 16.01.1707 [Zeddam no.678] Marie Hendriksen, uit Zeddam, z.v. Christiaen Hendricksen, wever, woont Huis Zeddam no.42 (1681-1712)|a|. [Huis Zeddam no.42 (1713-1754)|b|]

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermanus Wijers; volgt IV.

2.                  Maria Wijers, geb. Zeddam, tr. Zeddam 03.11.1748 [no.66] Jan Jansen, j.m., geb. uit Wiesken won. in Zeddam. [Huis Zeddam no.42 (1755-1779)|c|]
Uit dit huwelijk: Joannes Jansen, geb. Zeddam, tr. Zeist 04.02.1835 Rijmpje van Denteren, geb. Zeist, d.v. Jan van Denteren en Maria van Keulen.

 

Noten: |a||b||c| A.G. van Dalen, Bergh (1979), p.480.

 


 

IV.  Hermanus Wijers, Harmen, z.v. III, geb. Zeddam, tr. 1e Zeddam 20.05.1736|a| Wilhelmina van Remmen, Willemken(1736), ged. Zeddam 09.10.1707|c|, ged. Ambt Doetinchem 09.10.1707|d|, overl. tussen 1746 en 1751, d.v. Aelbert (Bartoldus) van Remmen “uyt Groot Asum” en Machteld Huydhorst; tr. 2e Zeddam 15.08.1751|b| Theodora Banningh, Dersken, overl. Zeddam 25.05.1784.

     TB tr. 1e voor 1751 H. Wienters, overl. voor 1751.

Uit het huwelijk Wijers-van Remmen:

1.                  Gerhardus Wijers, ged. Zeddam 08.02.1737.

2.                  Mechtildis Wijers, ged. Zeddam 18.12.1738.

3.                  Maria Wijers, ged. Zeddam 07.04.1742.

4.                  Gijsberta Wijers, ged. Zeddam 29.03.1744.

5.                  Theodorus Wijers, ged. Zeddam 1746; volgt V.

Uit het huwelijk Wijers-Banningh:

6.                  Wilhelmus Weyers, ged. Zeddam 20.10.1752.

7.                  Bernardina Wijers, ged. Zeddam 28.02.1757(?).

 

Noten: |a| Zeddam no.1425; |b| Zeddam no.151 {att. van pastor H.B. Schutte te Elten}; |c| OTGB 98.124 {Het geslacht van Remmen, dl.III}; |d| Kwartierstaat Bruins, op.cit.

 


 

V.  Theodorus Wijers, Derk, z.v. IV, ged. Zeddam 19.01.1746, ‘tisserand’ (1811)|f|, timmerman (1814), eigenwerker, woont Zeddam no.38 (1814), overl. Zeddam 19.02.1814; tr. 1e Zeddam 20.05.1781 Gertrudis Geisenaar,|g| ook Geesekamp, ged. ’s-Heerenberg 11.01.1750, overl. Zeddam 09.07.1787, d.v. Gerrid Gijsenaer (1710-1802) en Gijsberta Messinck (1734-); tr. 2e Zeddam 18.11.1787 Gerritjen Miggelbrink, geb. Hüthum|j| ca. 1749, eigenwerkster (1822,1823), overl. Zeddam 11.11.1826, d.v. Wessel Miggelbrink en|i| Johanna te Beek. [Huis Zeddam no.42 (1780-1812,1817)|a|]

Uit het huwelijk Wijers-Geisenaar|RBS277|:

1.                  Maria Weiers, ged. Zeddam 25.04.1782|d|.

2.                  Hermannus Weijers, ged. Zeddam 14.05.1784|e|.

Uit het huwelijk Wijers-Miggelbrink:

3.                  Gerardus Weijers, geb. Zeddam 1788; volgt VI.a.

4.                  Wilhelmus Weijers, geb. Zeddam 1791; volgt VI.b.

5.                  Johanna Weijers, Jantje, ged. Zeddam 08.02.1794, overl. Azewijn (Bergh) 17.05.1845, tr. Bergh 26.01.1822 Henricus Beijer, Hendrik, geb. Groot-Azewijn 24.07.1800, boerenwerk doende (1822), dagloner (1822,1823), landbouwer (1830), dagloner (1845,1882), overl. Groot Azewijn (Bergh) 17.01.1882, z.v. Gerhardus Beijer (-1811) en Berndina Winters. [Huis Azewijn no.97 (1845)]
Uit dit huwelijk: Gradus, geb. Bergh xx.01.1822, overl. Dijkhuizen (Bergh) 29.09.1822; Johanna, geb. Bergh 05.10.1823, overl. Wehl 10.03.1894; Theodorus Johannes, geb. Bergh 17.12.1825, overl. Bergh 12.06.1832; Gradus Beijer, geb. Bergh 15.05.1828, overl. Bergh 11.03.1830|h|; Antonius, geb. Vethuizen (Bergh) 28.02.1831, overl. Groot Azewijn (Bergh) 27.08.1890.
     HB tr. 2e Bergh 26.02.1848 Catharina Thijssen, geb. Groot Azewijn (Bergh) 13.06.1823, overl. Groot-Azewijn  (Bergh) 13.06.1904, d.v. Jan Thijssen en Hendriena Saals.

6.                  Gertruda Wijers, ged. Zeddam 22.10.1797|b|, overl. Zevenaar 21.10.1850, tr. Zevenaar 27.04.1833 Hendricus Bruins, geb. Oud-Zevenaar 21.01.1796|b|, daghuurder (1834,1837), arbeider (1865), overl. Zevenaar 18.11.1868, z.v. Gerardus Bruins (1754-1843) en Wilhelmina Bos (1757-1836).
Uit dit huwelijk: Wilhelmina, geb. Zevenaar ca. 1834, overl. na 1865; Andreas, geb. Zevenaar 05.05.1834, overl. Zevenaar 04.08.1912; Gerarda, geb. Zevenaar 28.11.1835, overl. Zevenaar 07.07.1837.
     HB tr.|c| 1e Zevenaar 05.05.1827 Agnes Rutjes, ged. Oud-Zevenaar 17.04.1803, overl. Zevenaar 06.12.1832, d.v. Derk Rutjes en Theodora Stokman; tr.|c| 3e Zevenaar 30.04.1852 Geertruida Goossens, geb. Duiven 17.04.1817, d.v. Jan Goossens en Joanna Teunissen.

7.                  Gerarda Weijers, ged. Zeddam 25.10.1800, overl. Bergh (Zeddam) 16.10.1861; ongehuwd. [Huis Zeddam no.15 (1861)]

 

Noten: |a| A.G. van Dalen, Bergh (1979), p.480; |b| Gertruda ged. 23.10, Hendricus ged. 02.01, volgens A.W.A. Bruins, Bewoningsgeschiedenis in het Kerspel Oud-Zevenaar; |c| ibidem; |d| d.v. Theodoris Weiers en Gertrudis Geisenaar; |e| z.v. Theodris Weijers en Gertrudis Geijsenaer, get. Joanna Koning en Hendrina Weijers; |f| Registre civique Zeddam 1811.

Bron (deels): |g| website www . brunssum . net / ~geneagie / giezenaar; |h| ‘oud ruim zeven vierdel jaars’(overlakte Bergh 1830 no.20); |i| Wessel tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 1746 Jantgen ten Beeck; |j| nu Ortsteil van Emmerich, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 


 

VI.a.  Gerardus Weijers, Gerrit, z.v. V, ged. Zeddam 08.10.1788, bode van het Plaatselijk Bestuur van Zeddam (1818), deurwaarder van het schoutambt Zeddam (1818), bode bij het bestuur van Bergh (1821,1828|b|,1836), overl. Bergh 10.07.1836, tr. Zeddam 04.12.1818 Aleida Hebing, ook Hebink, ged. Zeddam 15.06.1792, winkelierster (1839,1847), kraamster (1862), overl. Zeddam (Bergh) 29.01.1862, d.v. Theodorus Hebing en Gesiberta Tiggeloven. [Huis Zeddam no.42 (1829-1836,1836-1852)|a|]

GW loot in 1811 no.7, treedt in april 1811 in actieve dienst bij de “Fransche Marine” en verlaat de dienst op 25.05.1814. (Verklaring over de dienstplicht 1818).

“Toen bij grenstractaat van 1817 de buurtschappen Borghees, Speelberg, Leegmeer, Kl. Netterden en Briemer bij Pruissen werden gevoegd, werden de gemeente Netterden als compensatie daarvoor Gr. en Kl. Azewijn gegeven. Toen op 1 januari 1821 de gemeente Netterden werd opgeheven en bij de toen opgerichte gemeente Bergh werd gevoegd, terwijl Megchelen met Wals, Wieken en Milt bij de gemeente Gendringen werd ingedeeld, besloot de raad der gemeente Bergh op 13 januari 1821 om de veldwachters Willem Visser van ’s-Heerenberg, Gerrit Weijers uit Zeddam en Jan Wilting uit Neteerden als zodanig te handhaven, maar waarbij dan aan Jan Wilting de bewaking van Netterden, Gr. en Kl. Azewijn, Lengel en Dikshuizen zou worden opgedragen; Visser moest de Stad ’s-Heerenberg, Beek, Stokkum en Zeddam bewaken, terwijl Weijers behalve als de bewaker van Kilder, Braamt en Wijnbergen, tevens benoemd werd tot gemeentebode en deurwaarder der nieuwe gemeente Bergh. Hun salaris zou f 100,= blijven.”
Uit: W. J. Winands, Het kerspel en gemeente Netterden, [Ulft: De IJselstroom], 1976, p.43.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodorus Martinus Weijers, geb. Zeddam 11.11.1819; volgt VII.a.

2.                  Johannes Henricus Weijers, geb. Bergh 13.10.1821, timmerman, overl. Zutphen 12.06.1876|c|.

3.                  Gerhardus Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 03.11.1823; volgt VII.b.

 

Noten: |a| A.G. van Dalen, Bergh (1979), p.480; |b| A.G. van Dalen, Gilden en schutterijen in de graafschap Bergh (1971), p.134; |c| ook overl.akte Heteren 1876 no.44.

 


 

VII.a.  Theodorus Martinus Weijers, z.v. VI.a, geb. Zeddam 11.11.1819, bode bij het bestuur (1839,1847), tapper (1850), winkelier (1853), overl. Bergh 13.05.1853, tr. Bergh 24.05.1839 Sophia Kremer, geb. Bergh 18.03.1814, dienstmeid (1839), winkelierster (1858,1869), herbergierster (1863), overl. Zeddam (Bergh) 09.03.1869, d.v. Jan Kreemer, dagloner, en Willemina Melissen. [Zeddam no.54a (1841); Zeddam no.42 (1842-1853)|a|; Zeddam no.42 (1853-1869)|b|; Zeddam no.43 (1858)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerharda Theodora Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 07.09.1839, dienstmeid (1863), overl. Lengel (Bergh) 25.07.1902, tr. Bergh 31.12.1863 Gerrit Lukassen, geb. Wehl 27.01.1832, dagloner (1863,1909), overl. Lengel (Bergh) 20.12.1909, z.v. Martinus Lukassen en Dorothea Egging.
Uit dit huwelijk: Antonius, geb. Didam 15.08.1866, overl. Bergh 13.10.1941; Wilhelmina, geb. Didam 03.02.1870, overl. Bergh 20.11.1942; Martinus, geb. Lengel (Bergh) 18.02.1876|d|, overl. Lengel (Bergh) 16.03.1876; Gerhardus, geb. Lengel (Bergh) 18.02.1876|e|, overl. Bergh 15.12.1942.

2.                  Johannes Wilhelmus Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 20.10.1841.

3.                  Aleijda Wilhelmina Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 10.09.1843.
= w.s. Alida Maria Wilhelmina Weijers, geb. Zeddam 08.09.1843, dienstbode te Gouda (1870).

4.                  Gerhardus Hendrikus Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 10.07.1845.
= w.s. Gerhardus Hendrikus Weijers, geb. ca. 1850 (bij overlijden 8 jaar), overl. Zeddam (Bergh) 26.06.1858.

5.                  Adolphus Hubertus Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 18.07.1847.

6.                  Wilhelmina Catharina Johanna Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 21.11.1850, overl. Arnhem 26.10.1922, tr. Arnhem 03.05.1871|c| Jacobus Wilhelmus Schoot, geb. Arnhem 09.01.1841, verwer (1880,1884), schilder (1888,1890), overl. Arnhem 10.03.1899, z.v. Jacobus Wilhelmus Schoot (-1894) en Cornelia van Berkum.
Uit dit huwelijk: Rudolph Schoot, geb. Arnhem ca. 1882, overl. Arnhem 26.03.1943, tr. Arnhem 13.05.1908 Carolina Maria Weijers, geb. Arnhem ca. 1884, overl. Arnhem 05.10.1948, d.v. Bernardus Lambertus Weijers en Johanna Derksen.
En voorts: Theodorus Jacobus Wilhelmus, geb. Arnhem 25.12.1871, overl. Apeldoorn 07.04.1937; Johannes Jacobus Wilhelmus, geb.
Arnhem 31.01.1874, overl. Arnhem 22.10.1935; Sophia Cornelia Christina, geb. Arnhem 07.05.1875; Cornelia Maria Willemina, geb. Arnhem 20.05.1878; Johannes Jacob Jacobus, geb. Arnhem 02.08.1880; Maria Wilhelmina, geb. Arnhem ca. 1881; Rudolph, geb. Arnhem 14.01.1882; August, geb. Arnhem 20.01.1884; Cornelia, geb. Arnhem 08.09.1888, overl. Rosmalen (Woudenberg) 05.02.1953; Maria Wilhelmina, geb. Arnhem 14.10.1890, overl. Arnhem 31.07.1892; Maria, geb. Arnhem 13.12.1895.

 

Noten: |a||b| A.G. van Dalen, Bergh (1979), p.480; |c| Wilhelmina’s voogd is Gerhardus Weijers, toeziend voogd is Jan Koremeer (huw.akte Arnhem 1871 no.72); |d| akte no.29; |e| akte no.30.

 


 

VII.b.  Gerhardus Weijers, Gradus, z.v. VI.a, geb. Zeddam (Bergh) 03.11.1823, zonder bepaald beroep (1847), timmerman (1849,1851,1853), tapper (1870,1871,1887), overl. Vinkwijk (Bergh) 18.07.1887, tr. 1e Wehl 21.12.1847 Berendina Kremer|b|, geb. Wehl 10.08.1822, zonder bepaald beroep (1847), overl. Bergh 18.05.1870, d.v. Peter Kremer, winkelier, en Bendina Gerritsen; tr. 2e Bergh 29.07.1870 Theodora Klaauwer, geb. Wehl 03.12.1828, wollennaaister te Bergh (1870), tapster (1902), overl. Vinkwijk (Bergh) 12.12.1902, d.v. Hendrik Klaauwer en Aaltjen Roording. [Huis Zeddam no.42 (1835-1852)|a|; Huis Vinkwijk no.1 (1887)]

Uit het huwelijk Weijers-Kremer:

1.                  Grada Petronella Berndina Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 02.11.1848, overl. Zeddam (Bergh) 13.11.1848.

2.                  Johannes Gerhardus Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 07.12.1849; volgt VIII.a.

3.                  Aleida Petronella Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 07.12.1849 (tweeling), overl. Bergh 19.12.1849.

4.                  levenloze dochter, Zeddam (Bergh) 16.07.1851.

5.                  levenloze zoon, Vinkwijk (Bergh) 09.06.1853.

Uit het huwelijk Weijers-Klaauwer:

6.                  levenloze dochter, Bergh 14.08.1871.

 

Noten: |a| A.G. van Dalen, Bergh (1979), p.480; |b| in huwelijksakte Bendina genoemd.

 


 

VIII.a.  Johannes Gerardus Weijers, z.v. VII.b, geb. Zeddam (Bergh) 07.12.1849, klompenmaker (1875,1892,1903), overl. Lichtenvoorde 01.08.1903, tr. Lichtenvoorde 09.10.1875 Hendrika Garstenveld, geb. Lichtenvoorde 03.11.1851, overl. Lichtenvoorde 13.12.1922, d.v. Gradus Hendrikus Garstenveld en Berendina Penterman. [Lichtenvoorde (1903)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerhardus Bernardus Weijers, geb. Lichtenvoorde 06.11.1875; volgt IX.a.

2.                  Bernardus Weijers, geb. Lichtenvoorde 26.10.1877; volgt IX.b.

3.                  Berendina Weijers, geb. Lichtenvoorde 05.12.1879, overl. Lichtenvoorde 13.01.1945, tr. Lichtenvoorde 08.06.1907 Hendrik Hogenkamp, geb. Lichtenvoorde 07.12.1878, timmerman (1907,1914), veehandelaar (1936), overl. Lichtenvoorde 15.04.1936, z.v. Gradus Hogenkamp en Catharina Elisabeth Paus.
Uit dit huwelijk: Bernardus Hendrikus, geb. Lichtenvoorde 09.04.1908, overl. Lichtenvoorde 21.03.1909; Anna Geerruida Maria, geb. Lichtenvoorde 18.09.1909; Hendrika Johanna Berendina, geb. Lichtenvoorde 03.12.1910; Antonius Bernardus Hendrikus, geb. Lichtenvoorde 12.12.1911; Engelina Antonia, geb. Lichtenvoorde xx.12.1913, overl. Lichtenvoorde 09.07.1914.

4.                  Mina Weijers, geb. Lichtenvoorde 18.01.1882, tr. Lichtenvoorde 16.10.1909 Wilhelm Theodorus Pillen, geb. Lichtenvoorde 11.08.1879, schoenmaker (1909), fabrieksarbeider (1911,1919), schoenmaker (1928,1931), z.v. Bernardus Pillen (1844-1907) en Johanna Elschot (1851-1919).
Uit dit huwelijk: Bernardus Hermanus Antonius, geb. Lichtenvoorde 03.08.1910; Johanna Geertruida Maria, geb. Lichtenvoorde 06.07.1911, overl. Lichtenvoorde 27.10.1911; Johannes Gerardus, geb. Lichtenvoorde 30.06.1912; Henrica Johanna, geb. Lichtenvoorde xx.05.1916, overl. Lichtenvoorde 31.01.1917; Henricus Johannes, geb. Lichtenvoorde xx.11.1918, overl. Lichtenvoorde 07.04.1919; Theodorus Bernardus Josephus, geb. Lichtenvoorde ca. 1927, overl. Lichtenvoorde 16.03.1931; Josephus Bernardus Antonius, geb. Lichtenvoorde xx.11.1927, overl. Lichtenvoorde 08.03.1928.

5.                  Antonius Weijers, geb. Lichtenvoorde 05.04.1884, overl. Lichtenvoorde 28.02.1885.

6.                  levenloze zoon, Lichtenvoorde 27.03.1886.

7.                  Anna Maria Weijers, geb. Lichtenvoorde 22.06.1887, tr. Lichtenvoorde 22.11.1910 Johannes Hendrikus Hoenderboom, geb. Lichtenvoorde 18.07.1884, fabrieksarbeider (1915), landbouwer (1922), z.v. Johannes Bernardus Hoenderboom en Johanna Hulshof.
Uit dit huwelijk: Franciscus Bernardus Hoenderboom, overl. Uden 08.04.1962, tr. Grada Cornelia Lelivelt (1916-2002); levenloos kind, Pol (Heel) 15.08.1915|a|; Maria, geb. Lichtenvoorde ca. 1921, overl. Lichtenvoorde 27.02.1922.

8.                  Antonius Arnoldus Weijers, geb. Lichtenvoorde 15.03.1890; volgt IX.c.

9.                  levenloze zoon, Lichtenvoorde 03.12.1892.

10.              Hermanus Bernardus Weijers, geb. Lichtenvoorde 27.12.1895, overl. Lichtenvoorde 28.12.1895.

 

Noten: |a| ook overl.akte Gendringen 1915 no.98.

 


 

IX.a.  Gerhardus Bernardus Weijers, z.v. VIII.a, geb. Lichtenvoorde 06.11.1875, borstelmaker (1903,1904), landbouwer (1907,1915), fabriekarbeider (1932), overl. Lichtenvoorde 28.03.1958, tr. Bergh 16.04.1903 Grada Frerix, geb. Bergh 22.02.1881, naaister (1903), d.v. Bernardus Josephus Frerix (ca.1843-1928) en Hendrina Koster (ca.1841-1923).

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrika Bernardina Weijers, geb. Vinkwijk (Bergh) 08.02.1904.
= w.s.
Hendrika Bernardina Weijers, tr. voor 1937 Johannes Antonius te Plate, landbouwer (1939).
Uit dit huwelijk: Wilhelmina Hendrika Josephina, geb. Lichtenvoorde ca. 1937, overl. Lichtenvoorde 26.08.1939.

2.                  Johannes Bernardus Weijers, geb. Lichtenvoorde 20.04.1905, tr. Schijndel 14.06.1932 Hendrika Henriette van Kasteren, geb. Schijndel 10.01.1908, d.v. Petrus van Kasteren en Catharina Verhoeven.

3.                  Bernardus Antonius Weijers, geb. Lichtenvoorde 22.07.1906; volgt X.a.

4.                  Bernardina Theodora Weijers, geb. Lichtenvoorde 28.12.1907, tr. voor 1935 Bernardus Marinus Eppingbroek, geb. Lichtenvoorde 23.05.1908, fabrieksarbeider (1939), overl. Lichtenvoorde 28.11.1967.
Uit dit huwelijk: Geertruida Gerharda Maria, geb. Lichtenvoorde ca. 1935, overl. Lichtenvoorde 06.11.1939.

5.                  Hendrikus Theodorus Weijers, geb. Lichtenvoorde 03.06.1909; volgt X.b.

6.                  Wilhelmus Franciscus Weijers, ged. Lichtenvoorde 11.05.1911; volgt X.c.

7.                  Franciscus Bernardus Weijers, geb. Lichtenvoorde 06.07.1912, grondwerker, overl. Lichtenvoorde 23.11.1958, tr. Johanna Berendina Maria Schenk, geb. Dale (Aalten) 17.07.1911, d.v. Hendrikus Schenk, koopman, en Johanna Maria Koenders.

8.                  Anna Maria Weijers, geb. Lichtenvoorde xx.03.1914, overl. Lichtenvoorde 07.05.1914.

9.                  levenloos kind, Lichtenvoorde 25.09.1915.

en voorts w.s.:

10.              Theodorus Bernardus Weijers, geb. Lichtenvoorde 18.09.1916; volgt X.d.

11.              Wilhelmina Maria Weijers, geb. Lichtenvoorde 19.10.1918, tr. 1e Lichtenvoorde 09.10.1938 Friedrich Wilhelm Wissink, Frits, geb. Eich (D) 24.09.1908, overl. Dinxperlo 23.04.1978, z.v. Johannes Gerardus Wissink (1868-1938) en Johanna Meusen (1872-1938); tr. 2e na 1978 Bertus van Aken, overl. voor 2002.
Uit het huwelijk Wissink-Weijers: Antonius Josephus, geb. Lichtenvoorde 27.01.1937; Johanna Henrica Grada Maria, geb. Wisch 22.05.1939; Ernest Johannes, geb. Wisch 05.10.1946.|a|

12.              Josephus Antonius Weijers, geb. Lichtenvoorde 01.03.1922.

13.              Alphonsus Josephus Weijers, geb. Lichtenvoorde 15.07.1923.

14.              Josephina Hendrika Maria Weijers, geb. Lichtenvoorde 29.05.1925.

 

Noten: |a| website J.H. Wissink.

 


 

X.a. Bernardus Antonius Weijers, Bernard, z.v. IX.a, geb. Lichtenvoorde 22.07.1906, arbeider (1943), overl. Eindhoven 14.05.1978, begr. Veldhoven (RK Kerkhof Heilige Lambertus), tr. Veldhoven 27.04.1934 Gerarda Maria van Vlierberghe, geb. Meerveldhoven (Veldhoven en Meerveldhoven) 31.10.1909, overl. Veldhoven 07.03.2002, begr. Veldhoven (RK Kerkhof Heilige Lambertus) 12.03.2002, d.v. Leopoldus van Vlierberghe en Maria Joosten.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Weijers, geb. 30.06.1936; volgt XI.a.

2.                  Josephina Bernardina Cornelia Weijers, geb. Veldhoven xx.11.1943, overl. Veldhoven 29.11.1943.

 


 

XI.a. Gerrit Weijers, z.v. X.a,  geb. 30.06.1936, overl. Veldhoven 18.08.1995, begr. Veldhoven (Bpl. De Hoge Boght) 22.08.1995.

 


 

X.b. Hendrikus Theodorus Weijers, z.v. IX.a, geb. Lichtenvoorde 03.06.1909, landbouwer (1932), grondwerker (1937), tr. Losser 12.04.1932 Hermina Hendrika Welhuis, geb. Losser 24.06.1909, d.v. Gerardus Johannes Welhuis en Hendrika Egberink.

Uit dit huwelijk kinderen, waaronder:

1.                  Hendrika Gerharda Weijers, geb. Lichtenvoorde 08.06.1936, overl. Lichtenvoorde 17.04.1937.

 


 

X.c. Wilhelmus Franciscus Weijers, z.v. IX.a, ged. Lichtenvoorde 11.05.1911, houtbewerker (1947,1948), tr. Groenlo (rk) 07.06.1939|a| Maria Johanna ten Barge, ged. Groenlo 25.03.1916, overl. Lichtenvoorde 15.06.2001, d.v. Gradus Johannes ten Barge (1878-1926), landbouwer, en Hendrika Maria Gebbink (1877-1952).

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerarda Theresia Weijers, geb. Lichtenvoorde xx.02.1947, overl. Lichtenvoorde 22.07.1947.

2.                  Theodorus Josephus Weijers, geb. Lichtenvoorde xx.01.1948, overl. Lichtenvoorde 30.01.1948.

 

Noten: |a| RK Grolse huwelijken {coram Johannes Barge en Theodorus Weijers}.

 


 

X.d. Theodorus Bernardus Weijers, z.v. IX.a. geb. Lichtenvoorde 18.09.1916, houtbewerker, overl. 03.12.1964, tr. voor 1947 Johanna Theodora Umbach, geb. Aalten 02.06.1913, overl. Winterswijk 18.02.1996.

Uit dit huwelijk:

1.                  Josefus Wilhelmus Henrica Weijers, geb. Aalten xx.03.1947, overl. Aalten 16.06.1947.

 


 

IX.b. Bernardus Weijers, z.v. VIII.a, geb. Lichtenvoorde 26.10.1877, schoenmaker, overl. Lichtenvoorde 11.01.1951, tr. voor 1924 Johanna Berendina Pillen, geb. Lichtenvoorde 28.11.1886, overl. Lichtenvoorde 31.01.1959, d.v. Bernardus Pillen (1844-1907) en Johanna Elschot (1851-1919).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Gerardus Antonius Weijers, geb. Lichtenvoorde xx.02.1924, overl. Lichtenvoorde 13.06.1924.

2.                  Johanna Aleida Weijers, geb. Lichtenvoorde 09.03.1925.

 


 

IX.c. Antonius Arnoldus Weijers, z.v. VIII.a, geb. Lichtenvoorde 15.03.1890, tuinman (1918,1921), bloemist (1930), overl. na 1930, tr. 1e Lichtenvoorde 03.09.1918 Clara Ida Johanna Gerlach, geb. Neviges (D) 16.01.1893, overl. (kraambed) Lichtenvoorde 16.01.1930, d.v. Carl Wilhelm Heinrich Gerlach, mijnopzichter, en Johanna Hogenkamp; tr. 2e Lichtenvoorde 05.05.1931 Maria Johanna Wilhelmina te Braake, geb. Groenlo 24.03.1886, d.v. Jan Hendrik te Braake, winkelier, en Catharina Antonia Bernardina Pondes.

Uit het huwelijk Weijers-Gerlach:

1.                  zoon.

2.                  dochter.

3.                  levenloos kind, Lichtenvoorde 20.07.1921.

4.                  zoon.

5.                  zoon.

6.                  dochter.

7.                  zoon.

8.                  levenloos kind, Lichtenvoorde 16.01.1930.

 


 

VI.b.  Wilhelmus Weijers, Willem, z.v. V, ged. Zeddam 26.09.1791, ‘organiste’ (1811)|d|, organist (1823,1862), overl. Zeddam (Bergh) 17.01.1869, tr. Bergh 19.04.1823 Helena Damen, ged. Zeddam (rk) 30.10.1802, overl. Zeddam (Bergh) 23.12.1839, d.v. Jan Damen (ca.1760-1813) en Maria Kremer (ca.1773-1813). [Zeddam no.14 (1827-1869)|a|; Zeddam no.15 (1869)]

WW loot no.75 en wordt niet opgeroepen. Signalement: lengte: 1 el 650 strepen; aangezigt: ovaal; voorhoofd: rond; oogen: blaauw; neus: ordinair; mond: ordinair; kin: rond; haar: blond; wenkbraauwen: zwart; merkbare teekenen: - (Verklaring over militaire dienst 28.03.1823)

– Het echtpaar Damen-Kremer vormt tevens de kwartieren [18]/[19] in Kwartierstaat Theodorus Josephus Weijers (1893-1979).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 07.02.1824, schoolmeester (1852), overl. Bergh 09.07.1852; ongehuwd. [Huis Zeddam no.15 (1828)]

2.                  Maria Theodora Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 04.08.1825, organiste, overl. Zeddam (Bergh) 18.01.1891; ongehuwd. [Zeddam no.14 (1869-1891)|b|; Zeddam no.15 (1891)]

3.                  Gerarda Geertruida Weijers, geb. Bergh 19.05.1827, meid bij Grad van Huet te Beek (-1855)|c|, overl. Zeddam (Bergh) 08.05.1907; ongehuwd. [Beek no.1 (De Roos)-BR.261 (voor 1855-1862)|c|].

4.                  Theodorus Weijers, geb. Bergh 21.04.1829; volgt VII.c.

5.                  Johanna Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 05.04.1831, organiste (1886), overl. Zeddam (Bergh) 15.04.1886.

6.                  Engelbertus Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 26.02.1833, overl. Zeddam (Bergh) 08.02.1841.

7.                  Helena Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 19.12.1835, overl. Bergh 05.07.1840.

8.                  Lamberdina Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 03.12.1839, overl. Bergh 18.02.1840.

 

Noten: |a||b| A.G. van Dalen, Bergh (1979), p.474; |c| ibidem, p.512; |d| Registre civique Zeddam 1811.

 


 

VII.c.  Theodorus Weijers, z.v. VI.b, geb. Zeddam (Bergh) 21.04.1829, hoofdonderwijzer (1862,1875), schoolhoofd (1881), hoofd der openbare lagere school (1884), overl. Didam 02.02.1884, tr. Nijmegen 15.05.1862 Carolina Frederika de Roos, geb. Zeddam (Bergh) 08.10.1834, overl. Zeddam (Bergh) 21.07.1896, d.v. Johannes Antonius de Roos en Catharina de Vente. [Huis Zeddam no.45 (1887)]

– Het echtpaar de Roos-de Vente vormt tevens de kwartieren [10]/[11] in Kwartierstaat Theodorus Josephus Weijers (1893-1979).

Uit dit huwelijk:

1.                  Catharina Wilhelmina Helena Weijers, geb. Didam 29.01.1863, overl. Zeddam (Bergh) 15.03.1924, tr. Bergh 23.06.1897 Andreas Leijzer, geb. Zeddam (Bergh) 07.03.1866, smid, grofsmid (1906), overl. Bergh 23.03.1935, z.v. Bernardus Leijzer en Wilhelmina Elfrink.
Uit dit huwelijk: Theodorus Antonius Bernardus, geb. Zeddam (Bergh) 04.07.1901; Theodorus Josephus, geb. Zeddam (Bergh) 08.04.1903; Carolina Wilhelmina Antonia, geb. Zeddam (Bergh) 28.09.1906, overl. Zeddam (Bergh) 09.11.1906.
     AL tr. 2e tussen 1924 en 1935 Elisabeth Verheij, geb. Terborg (Wisch) 29.09.1881, overl. Bergh 29.09.1937, d.v. Johannes Verheij en Aleida Witten.
     EV tr. 1e Wisch 06.02.1908 Antonius Wilhelmus Leijzer, geb. Gendringen 30.04.1870, grof- en hoefsmid, overl. Silvolde (Wisch) 08.07.1925, z.v. Hendrikus Leijzer en Berendina Borkus.

2.                  Johanna Frederika Weijers, geb. Didam 11.01.1865, kloosterzuster, overl. Roosendaal en Nispen 29.03.1943.

3.                  Johannes Antonius Theodorus Weijers, geb. Didam 16.12.1866; volgt VIII.b.

4.                  Gerharda Geertruida Maria Weijers, geb. Didam 20.08.1868, overl. Didam 06.06.1881.

5.                  Poulina Maria Josepha Weijers, geb. Didam 13.02.1871, overl. Didam 23.01.1884.

6.                  Theodora Maria Josepha Weijers, geb. Didam 07.03.1874, overl. Didam 15.02.1875.

7.                  Theodorus Antonius Weijers, geb. Didam 20.11.1876, overl. Zeddam (Bergh) 13.07.1887.

 


 

VIII.b.  Johannes Antonius Theodorus Weijers, z.v. VII.c, geb. Didam 16.12.1866, hoofd eener school te Brummen (1893,1929), overl. Nijmegen 29.04.1948, tr. Voorst 12.05.1892 Anna Aleida Coers, geb. Wilp (Voorst) 12.05.1866, overl. Nijmegen 24.08.1937, d.v. Wilhelmus Coers en Aaltje Mossink.

– Het echtpaar Coers-Mossink vormt tevens de kwartieren [6]/[7] in Kwartierstaat Theodorus Josephus Weijers (1893-1979).

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodorus Josephus Weijers, geb. Brummen 02.03.1893; volgt IX.d.

2.                  Anna Carolina Maria Weijers, geb. Brummen 08.03.1894.

3.                  Maria Wilhelmina Weijers, geb. Brummen 06.06.1895, overl. Stoutenburg 06.09.1960|a|, tr. ’s-Gravenhage 27.03.1929 Willem Bernardus Hellemann, geb. Amsterdam 25.04.1895, violist (1929), overl. Noordwijkerhout 05.01.1949|b|, z.v. Willem Bernardus Hellemann en Agatha Anna Koch.

4.                  Carolina Aleida Maria Weijers, geb. Brummen 24.05.1896.

5.                  Johannes Gerhardus Antonius Weijers, geb. Brummen 20.02.1898; volgt IX.e.

6.                  Antonius Andreas Weijers, geb. Brummen 20.01.1900; volgt IX.f.

7.                  Caecilia Paulina Gerharda Weijers, geb. Brummen 23.11.1901, overl. Brummen 27.04.1911.

8.                  Josephina Anna Helena Weijers, geb. Brummen 01.11.1903, overl. Cadier en Keer 28.11.1956.

9.                  Wilhelmina Aleida Weijers, geb. Brummen 10.02.1907, overl. Noordwijk 24.07.1938, tr. Haarlem 21.0.1932 Theodorus Jansen, geb. Nijmegen 13.11.1901, verpleger (1932), z.v. Johannes Frederikus Jansen (1864-1926), (banket)bakker, en Isabella Prudon (1864-1904).

10.              Wilhelmus Rudolf Vincentius Weijers, geb. Brummen 05.04.1908; volgt IX.g.

 

Noten: |a| e.v. Helleman (overl.akte Stoutenburg 1960 no.14); |b| ook overl.akte ’s-Gravenhage 1919 no.A103.

 


 

IX.d. Theodorus Josephus Weijers, z.v. VIII.b, geb. Brummen 02.03.1893, onderwijzer (1918), ingenieur elektrotechniek Delft 1924, werkzaam bij N.V. Philips en T.H. Eindhoven, Ridder in de orde van St. Silvester, overl. Tilburg 24.12.1979, begr. Eindhoven (Roostenhof) 29.12.1979, tr. 1e Delft 18.09.1925 Anna Maria Dominica Aengenent, geb. Delft 06.06.1901, overl. Eindhoven 21.03.1964, begr. Eindhoven (Roostenhof), d.v. Joseph Andreas Johannes Aengenent (1875-1949) en Maria Adriana Bexterman (1875-1909); tr. 2e na 1964 Antonia Maria Wilhelmina Lohman, Ton, geb. Bloemendaal 05.08.1901, overl. 19.07.1992, begr. Eindhoven (Roostenhof), d.v. Hendrikus Antonius Josephus Lohman en Cornelia Christina Kouwenhoven. [Delft 1919-1925; Radio Kootwijk 1927]

– TJW vormt tevens de proband in Kwartierstaat Theodorus Josephus Weijers (1893-1979).

Uit het huwelijk Weijers-Aengenent (klein)kinderen, waaronder:

1.                  Joseph Johannes Weijers, geb. Rijswijk 06.01.1928, huisarts, bedrijfsarts, directeur Bedrijfsgezondheidsdienst Oost-Gelderland, overl. Ermelo 26.07.2020.

2.                  Petrus Paulus Weijers, Paul, geb. Eindhoven 28.06.1936, overl. Eindhoven 14.09.2008, crem. Heeze 19.09.2008.

 


 

IX.e. Johannes Gerhardus Antonius Weijers, z.v. VIII.b, geb. Brummen 20.02.1898, student Letteren te Leiden 25.03.1920, leraar klassieke talen, overl. Wageningen 20.08.1959, tr. Middelharnis 04.08.1932 Margaretha Maria Kern, geb. Middelharnis 26.10.1903, d.v. Johannes Kern en Johanna Catharina van der Swaluw.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

IX.f. Antonius Andreas Weijers, z.v. VIII.b, geb. Brummen 20.01.1900, overl. Haarlem 15.10.1966, begr. Velsen (Bpl. Westerveld) 19.10.1966, onderwijzer (1931), tr. Velsen 26.3.1931 Maria Isabella Petronella Versteege, geb. Velsen 27.12.1902, overl. Breda 30.12.1976, begr. Velsen (Bpl. Westerveld) 05.01.1977, d.v. Cornelis Versteege en Antoinetta Maria van der Ven.

Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 


 

IX.g. Wilhelmus Rudolf Vincentius Weijers, z.v. VIII.b, geb. Brummen 05.04.1908, directeur van een gemeentelijk electriciteitsbedrijf {te Etten-Leur} (1934), tr. xx.07.1934|a| Theodora Christina Albers, geb. Groesbeek 08.02.1909, d.v. Hendrik Albers en Maria Willemina Hermsen.

 

Noten: |a| Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 28.07.1934.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers