Fragment (80)

 

(Weerselo)

 

Het betreft Jan Wilberink, ook Jan Lohuis of Reestman, en zijn zoon.

 

Onderzoeksvraag: Waarom heet Jan een tijdlang Lohuis?

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2019 (laatst herzien januari 2021)

 


 

0. Jan Wilberink, overl. voor 1850, tr. voor 1778 Anna Smid, overl. voor 1850.

Uit dit huwelijk:

 


 

I.  Jan Wilberink, ook Jan Lohuis of Reestman, geb. ca. 1778, landbouwer, overl. Gammelke (Weerselo) 07.10.1850|d|, tr. voor 1795 Geertrui Reestman, geb. Weerselo ca. 1771, landbouwster, overl. Gammelke (Weerselo) 30.11.1854|e|, d.v. Gerrit Reestman en Fenne Langeler.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrikus Loohuis of Reestman, geb. Weerselo ca. 1795, landbouwer, overl. Berghuizen (Losser) 24.04.1843, tr. voor 1825 Maria olde Pleihuis, geb. Tubbergen ca. 1800, landbouwster te Berghuizen (1843), overl. Berghuizen (Losser) 13.01.1853|a|.
Uit dit huwelijk: Janna Reestman, geb. Weerselo ca. 1824/25, overl. na 1853, tr. 1e Losser 23.01.1845|b| Lambertus Olde Volker (1820-1852); tr. 2e Losser 08.10.1853 Lambertus Kamphuis (ca.1802-1863), ook Albertus, z.v. Gerhardus Johannes Kamphuis en Aleida Kavik, ook Kaverik/Kaverink.
– Het echtpaar Kamphuis-Kavik vormt tevens de kwartieren [28]/[29] in de Kwartierstaat Antonius Louisius Olde Kalter (1914-1988), hoogleraar Tilburg.

2.                  Engel Reestman, geb. Weerselo ca. 1813, tr. Weerselo 28.11.1833|c| Jannes oude Koehorst, geb. Weerselo ca. 1805, z.v. Gerrit oude Koehorst en Geertruid oude Wiefferink.

3.                  Gerrit Reestman, geb. Weerselo ca. 1819, landbouwer, overl. Deurningen (Weerselo) 21.01.1855, tr. Weerselo 07.06.1853 Geertruid oude Smeijers, geb. Weerselo ca. 1829, landbouwster, d.v. Gerrit oude Smeijers en Hendrika Plegt.

 

Noten: |a| olde Pleijhuis; |b| ‘vader van de bruid ook Hendrikus Lohuis’ (huw.akte Losser 1845 no.5); |c| vader v/d bruidegom Jannes Reestman, moeder v/d bruidegom Geertruid Reestman (huw.akte Weerselo 1833 no.32); |d| Jannes Wilberink, genaamd Reestman, oud 72 jaar (overl.akte Weerselo 1850 no.74); |e| aangifte door zoon Gerrit Jan, oud 46 jaar (overl.akte Weerselo 1854 no.106).

 


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis