Familie Lohuis/Loohuis (24)

 

(Losser/Oldenzaal)

 

 

Deze familie stamt af van Jan Lohuis en Geertrui Theussink. Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis in Twente is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien januari 2021)

 


 

I. Lahuis/Lohuis.

Kinderen:

1.                     Jan; volgt II.

2.                     Geert/Gerardus, doopgetuige Rossum-De Lutte (rk) 11.01.1767, 16.04.1776 en 16.02.1781.

 


 

II.  Jan Lahuis/Lohuis, z.v. I, geb. ca. 1735, landbouwer te Lutte (Losser), overl. voor 1825, tr. voor 1765 Geertrui Theussink, ook Geertjen/Geertken Teussinck/Töissinck, overl. tussen 1782 en 1825.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Lahuis, geb. Lutte, ged. Rossum-De Lutte 05.05.1765|h|; volgt III.a.

2.                  Margaretha Lahuis, geb. Lutte, ged. Rossum-De Lutte (rk) 11.01.1767|i|, w.s. jonggestorven.

3.                  Hermannus Lohuis, geb. Lutte, ged. Rossum-De Lutte (rk) 23.10.1768|a|.

4.                  Margaretha Lahuis, geb. Lutte, ged. Rossum-De Lutte (rk) 04.09.1770|b|.

5.                  Hindricus Lahuijs, geb. Lutte, ged. Rossum-De Lutte (rk) 21.09.1771|d|.
= w.s. Hendrik Loohuis, geb. ca. 1769; volgt III.b.

6.                  Gerrijd Jan Laahuijs, geb. Lutte, ged. Rossum-De Lutte (rk) 21.05.1774|e|.

7.                  Gerardus Laahuijs, geb. Lutte, ged. Rossum-De Lutte (rk) 16.04.1776|f|, tr. Oldenzaal 23.05.1817 Helena Kueper, geb. ca. 1787, naaister (1812), d.v. Gerrit Jan Kueper|l| en Geziena Korf.
     HK tr. 1e Oldenzaal 11.02.1812|m| Hermannus Schrapenborg, geb. ca. 1787, overl. voor 1817, z.v. Gerhardus Johannes Schrapenborg en Janna Schrapenborg.

8.                  Gertrudis Lahuis, geb. Lutte, ged. Rossum-De Lutte (rk) 29.03.1778|g|.

9.                  Berend Lohuis, geb. Lutte (Losser) ca. 1781, landbouwer, overl. Lutte (Losser) 09.11.1826|j|, tr. voor 1826 Helena Kuipers, geb. Lutte ca. 1787, overl. Lutte (Losser) 09.01.1822|k|, d.v. Gerhardus Johannes Kuipers en Gezina Korfhuis.
Berend Lohuis in olde Boerrichter, geb. ca. 1780, landbouwer (1819) doet aangifte dat ten zijnen huize Zwenne Keyzer, geb. ca. 1778, spinster (1819), bevallen is van een dochter: Hendrika, geb. Lutte (Losser) 01.07.1819|a|.

10.              Albertus Lohuis, geb. Lutte, ged. Rossum-De Lutte (rk) 15.09.1782|c|.

 

Noten: |a| moeder Toissinck, get. Mina Lahuis; |b| moeder Teussinck, get. Mine Lahuis, ex Lutte; |c| vader Gerrit Jan, moeder Teussinck; |d| moeder Teussinck, get. Aleijd Lahuijs, ex Lutte; |e| moeder Teussinck, get. Joanna olde Snuijinck, ex Lutte; |f| moeder Teussinck, get. Geert frater patris; |g| moeder Toissinck; |h| moeder Töissinck, get. Gese Lahuis; |i| moeder Teussinck, get. Geert Lahuis; |j| vader Jan Lohuis, moeder Geertrui Theusink (overl.akte Losser 1826 no.94); |k| e.v. Berend olde Boerrigter (overl.akte Losser 1822 no.4); |l| vader v/d bruid ook oude Boerrigter (huw.akte Oldenzaal 1817 no.15); |m| bruid Kuiper, moeder v/d bruid Gezine Kort (huw.akte Oldenzaal 1812 no.8); |n| geb.akte Losser 1819 no.61 {verklarende den comparant niet te kunnen schrijven}.

 


 

III.a.  Gerardus Lohuis, z.v. II, geb. ca. 1765, landbouwer te Lutte (Losser), op den Tabbert in de Lutte (1793), overl. voor 1824, tr. voor 1793 Joanna Hengel, Hanna, landbouwster, overl. na 1793, d.v. Gerrit Hengel en Fenne Vrijkotte.

Uit het huwelijk Lohuis-Hengel:

1.                  Gerardus Joannes Lohuis, geb. Losser 1793; volgt IV.a.

 


 

IV.a.  Gerardus Joannes Lohuis, Gerrit Jan, z.v. III.a, ged. Losser 17.10.1793, ged. Rossum-De Lutte (rk) 17.10.1793|b|, lichting 1814 Nationale Militie (dient vijf jaar in Bataillon Artill. Nat. Mil. No.1), wever (1824,1827), landbouwer (1831), arbeider (1833), landbouwer (1844,1849,1851,1862), tapper (1867), overl. Losser 22.03.1867, tr. Losser 04.06.1824 Geertruida Boerrigter, geb. Losser ca. 1801, huiswerkster (1844,1849), landbouwster (1867), overl. Losser 28.05.1880, d.v. Joannes Boerrigter, schoenmaker, en Bernardina Lemmink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Maria Lohuis, geb. Losser 27.08.1824, overl. Marke Losser (Losser) 20.10.1851, tr. Losser 18.06.1851 Johannes Bernadus Hoebe, geb. Groenlo 24.02.1824, schoenmaker, overl. Marke Losser (Losser) 27.03.1864, z.v. Johannes Hoebe(n), landbouwer te Groenlo, en Anna Christina Boekers.
     JBH tr. 2e Losser 28.04.1852 Helena Nijenhuis, geb. Losser ca. 1817, weefster (1840), overl. Losser 17.08.1887, d.v. Leendert Nijenhuis en Geze Luttikhuis.
     HN tr. 1e Losser 22.08.1840 Albertus Wensink, geb. Losser ca. 1798, kleermaker, overl. Marke Losser (Losser) 30.01.1851, z.v. Lucas Wensink en Diene Bruenink; tr. 3e Losser 03.05.1865 Hendrikus Damink, geb. Oldenzaal ca. 1804, z.v. Hermanus Damink en Wilhelmina Everink.
     HD tr. 1e Losser 26.10.1839 Aleida Kolthamer of Saller, geb. Losser ca. 1799, landbouwster, overl. Lutte (Losser) 08.06.1862, d.v. Hermanus Kolthamer of Saller en Hermina Hamshorst.
     AKoS (Aleida Saller in het Nije) tr. 1e Losser 11.05.1827 Gradus Oppenkorte, geb. Volthe ca. 1803/1804, landbouwer, overl. Lutte (Losser) 04.12.1838, z.v. Herm Oppenkorte en Geertrui Langeriet.

2.                  Bernardus Loohuis, geb. Losser 10.11.1825, landbouwer, overl. Losser 20.04.1897; ongehuwd.

3.                  levenloze dochter, Losser 08.10.1827.

4.                  Gesina Loohuis, geb. Losser 17.10.1828, overl. na 1904, tr. 1e Losser 25.01.1862 Joannes Suthof, geb. Losser ca. 1799, landbouwer, overl. Losser 20.12.1875, z.v. Joannes Suthof en Berendina Holst; tr. 2e Losser 20.09.1876 Lambertus Ulenkate, geb. Lutte (Losser) 28.08.1844, timmerman (1876), landbouwer (1904), overl. Losser 29.01.1904, z.v. Johannes Ulenkate en Berendina Kalheupink.

5.                  Hermannus Loohuis, geb. Losser 01.07.1831, wever, overl. Losser 17.08.1864.

6.                  Willemina Loohuis, geb. Lossser 02.07.1833, overl. Losser 01.01.1884; ongehuwd.

7.                  Catharina Loohuis, geb. Losser 19.07.1835, overl. Losser 23.04.1843.

8.                  Gradus Lohuis, geb. Losser 27.09.1837, overl. Losser 18.01.1849.

9.                  levenloze zoon, Losser 17.01.1842.

10.              Willem Loohuis, geb. Losser 16.03.1844; volgt V.a.

 

Noten: |b| get. Hermanus Loohuis (RAO inv.525).

 


 

V.a.  Willem Loohuis, z.v. IV.a, geb. Losser 16.03.1844, tapper (1884), landbouwer (1889), overl. Losser 21.08.1889, tr. Losser 07.02.1884 Johanna Maria op de Bekke, geb. Losser 01.09.1846, zonder beroep (1868), woont Losser (1892), overl. Losser 10.06.1920, d.v. Gerrit Jan op de Bekke en Aleida Sneuink.

     JModB tr. 2e Losser 10.08.1895 Jan Hendrik Hendrikus Elferink, geb. Losser 07.10.1848, landbouwer, overl. na 1920, z.v. Johannes Elferink, wever, en Hermina ten Bruil (-1876).

     JHHE tr. 1e Losser 27.08.1873 Johanna Breuker, geb. Lutte (Losser) 11.04.1842, overl. tussen 1879 en 1895, d.v. Gradus Breuker, landbouwer, en Janna olde Aarnink (-1900).

     JB tr. 1e Losser 31.07.1869 Hermannus Lohuis (1840-1872).

Kind van Johanna Maria (bij het huwelijk een kind gewettigd|a|):

1.                  Gerhardus Johannes op de Bekke, later Loohuis, geb. Losser 19.02.1868|b|; volgt VI.a.

 

Noten: |a| huw.akte Losser 1884 no.3; |b| aangifte door Aleida Snoeijink, oud 57 jr, zonder beroep (geb.akte Losser 1868 no.22).

 


 

VI.a.  Gerhardus Johannes Loohuis, z.v. V.a, geb. Losser 19.02.1868, kleermaker, overl. Losser 15.07.1946, begr. Losser (rk), tr. Losser 06.05.1892 Geertruida Hulsbeeke, Holsbeek, geb. Lattrop (Denekamp) 17.06.1864, fabriekarbeidster (1892), overl. Losser 25.06.1948, begr. Losser (rk), d.v. Hendrikus Hulsbeeke en Geertruid Volte.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willemina Geertruida Loohuis, geb. Losser 22.08.1892, fabriekarbeidster (1923), overl. 10.12.1958, begr. Oldenzaal, tr. Oldenzaal 19.03.1923 Johannes Bernardus Ankone, geb. Oldenzaal 04.09.1892, transportarbeider (1923), overl. 24.11.1971, begr. Oldenzaal, z.v. Bernardus Ankone en Wilhelmina Johanna Teusink.
Uit dit huwelijk: Jozefien Maria Gerada, geb. Oldenzaal ca. 1913, overl. Oldenzaal 17.02.1936.

2.                  Hendrikus Bernardus Loohuis, geb. Losser 13.12.1893; volgt VII.a.

3.                  Hendrika Aleida Loohuis, geb. Losser 10.09.1896, overl. Losser 17.02.1969|a|, begr. Losser (rk).

4.                  Johannes Gerhardus Loohuis, geb. Losser 04.04.1899, overl. Losser 25.03.1900.

5.                  Johanna Maria Loohuis, geb. Losser 13.06.1900, fabrieksarbeidster (1931), overl. Oldenzaal 26.03.1976, begr. Oldenzaal, tr. Oldenzaal 17.11.1931 Johannes Lambertus Hermanus Spit, geb. Oldenzaal 13.11.1898, wever, overl. Oldenzaal 14.10.1978, begr. Oldenzaal, z.v. Lambertus Johannes Hendrikus Spit (1865-1953) en Francisca Petronella Meyer (1872-1947).
Uit dit huwelijk drie kinderen.

6.                  Aleida Johanna Loohuis, geb. Losser 26.11.1903, fabrieksarbeidster (1929), overl. Oldenzaal 22.01.1980, tr. Oldenzaal 18.07.1929 Hermanus Jozef Ankoné, geb. Oldenzaal 11.03.1901, letterzetter, z.v. Bernardus Ankoné en Wilhelmina Johanna Teussink.
Uit dit huwelijk drie dochters en drie zoons.

 


 

VII.a.  Hendrikus Bernardus Loohuis, z.v. VI.a, geb. Losser 13.12.1893, kleermaker, overl. Losser 01.02.1937, tr. Losser 16.08.1921 Wilhelmina Johanna Maria Kellerhuis, geb. Losser 20.09.1896, overl. (kraambed) Losser 23.04.1934, d.v. Lodewicus Bernardus Kellerhuis, molenaar (1896), bakker (1921), en Euphemia Knippers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Euphemia Johanna Lohuis, geb. Losser xx.08.1923, overl. Losser 13.09.1924.

2.                  levenloos kind, Losser 15.04.1934.

 


 

III.b.  Hendrik Loohuis, ook genaamd aan den Stakenkamp, z.v. II, geb. Lutte (Losser) ca. 1769, landbouwer, overl. Berghuizen (Losser) 08.02.1825|e|, tr. voor 1802 Johanna Wagtmeester, ook Telgenhof/Tellegenhof, geb. Weerselo ca. 1767, landbouwster, overl. Berghuizen (Losser) 08.04.1829|f|. [Losser wijk Berghuizen (1831), no.43 (1813,1825,1829)]

     JW tr. 1e voor 1794|a| Berend olde Kalter, ook genaamd aan den Stakenkamp.
– Het echtpaar olde Kalter-Wagtmeester vormt tevens de kwartieren [16]/[17] in de Kwartierstaat Antonius Louisius Olde Kalter (1914-1988), hoogleraar Tilburg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joanna Loohuis, ook Johanna Stakenkamp|d|, geb. Berghuizen (Losser), ged. Oldenzaal 03.06.1802|b|, overl. Oldenzaal 01.07.1877, tr. Losser 03.11.1825 Albert Holsbeek, geb. Berghuizen (Losser) ca. 1796, landbouwer (1825), overl. tussen 1842 en 1877, z.v. Jacobus Holsbeek (ca.1763-1847), landbouwer, en Maria Klieverik.
Uit dit huwelijk: Geertruida, geb. Losser 1826 (no.84); Hendrikus, geb. Berghuizen (Losser) xx.05.1829 (no.58), overl. Berghuizen (Losser) 30.10.1829; Hendrikus, geb. Losser 1830 (no.108), overl. Oldenzaal 07.07.1898; Johanna, geb. Losser 1833 (no.124), overl. Oldenzaal 05.03.1922; Berendina Hulsbeke, geb. Losser 1839 (no.26), tr. Oldenzaal 23.09.1865 Johannes Jacobus Achterbosch, die tr. 2e 1866 Fransisca Loohuis, d.v. Antonius Loohuis en Hermina Teusink; levenloos kind, Losser 19.05.1842.

2.                  Albertus Loohuis, geb. 1807; volgt IV.b.

3.                  Bernardus Loohuis, ged. Oldenzaal 11.04.1809|c|, overl. Oldenzaal 10.04.1813.

 

Noten: |a| overl.akte Losser 1829 no.27 {aangifte door zoon Gerardus Joannes olde Kalter, 35 jaar}; |b| RAO inv.309 f.96 #3{moeder Janna Telgenhof, get. Gertrudis Loohuis}; |c| RAO inv.310 f.1 #5 {idem} (get. Hermanus Loohuis); |d| overl.akte Oldenzaal 1877 no.5; |e| moeder Theussink, e.v. Tellegenhof (overl.akte Losser 1825 no.12); |f| ‘de namen harer ouders bij de declaranten onbekend’(overl.akte Losser 1829 no.27).

 


 

IV.b.  Albertus Loohuis aan den Stakenkamp, z.v. III.b, geb. Oldenzaal/Losser wijk Berghuizen ca. 1808, ged. 13.12.1807, Nationale Militie (lichting 1826, loting nummer 20, “uit hoofde van den volbragten dienst eens broeders finaal vrijgesteld”), landbouwer (1829,1836), wever (1839,1854), landbouwer (1859), overl. Oldenzaal 02.08.1859, tr. 1e Losser 11.02.1831 Helena Breukers, ged. Lutte (Losser) 24.11.1810, landbouwster (1831), overl. (in het kraambed) Losser 16.10.1831, d.v. Lubbertus Breukers, landbouwer, en Aleida olde Roolink; tr. 2e Losser 19.09.1835 Wilhelmina Holsbeeke, geb. ca. 1808, dienstmaagd (1835), landbouwster (1836), zonder beroep (1868), overl. Oldenzaal 14.09.1871, d.v. Jacobus Holsbeek, landbouwer, en Maria olde Klieverik. [Losser wijk Berghuizen no.43 (1831); Oldenzaal 10e wijk no.264 (1859)]

– Het ouderpaar Breukers-olde Roolink vormt tevens de kwartieren [18]/[19] in de Kwartierstaat Antonius Louisius Olde Kalter (1914-1988), hoogleraar Tilburg.

Uit het huwelijk Loohuis-Breukers:

1.                  Johannes Lohuis, geb. Berghuizen (Losser) 16.10.1831, overl. (oud een half uur) Berghuizen (Losser) 16.10.1831.

Uit het huwelijk Loohuis-Holsbeeke:

2.                  Johanna Loohuis, geb. Lonneker 29.09.1836, woont Oldenzaal (1868), overl. Oldenzaal 07.08.1912, tr. Oldenzaal 05.09.1868 Albertus Bentert, geb. Weerselo 03.12.1830, woont Losser (1868), wever (1868), fabriekarbeider (1880,1894), overl. Oldenzaal 28.05.1894, z.v. Albert Bentert en Hendrika kleine Hulst.
     AB tr. 1e Losser 01.10.1853 Maria Peerinks, ook Perik, geb. Losser ca. 1825, overl. Beuningen (Losser) 04.04.1866, d.v. Hermannus Peerinks en Helena Agtermaat; uit dit huwelijk kinderen.

3.                  Maria Loohuis, geb. Oldenzaal 23.01.1839, overl. Oldenzaal 12.08.1839.

4.                  Maria Loohuis, geb. Oldenzaal 19.10.1840|a|, overl. Oldenzaal 10.03.1929.

5.                  Berendina Loohuis, geb. Oldenzaal 13.11.1844, overl. Oldenzaal 24.09.1848.

6.                  levenloze dochter, Oldenzaal 11.10.1849.

7.                  levenloze zoon, Oldenzaal 08.08.1850.

8.                  Berendina Loohuis, geb. Oldenzaal 18.02.1854, overl. Oldenzaal 21.02.1854.

 

Noten: |a| moeder Hulsbeke (geb.akte Oldenzaal 1840 no.74).

 


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis