Willem Rutger van Zwet (1934-2020)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Leidse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juli 2020 (laatst herzien augustus 2020)

 


 

[1] Willem Rutger van Zwet, geb. Leiden 31.03.1934, lector (1965-1968), later hoogleraar Leiden (1968-1999), lid KNAW 1979, lid Academia Europaea 1990, RNL, overl. Oegstgeest 02.07.2020.

– Levensbericht: In memoriam

 

[2] Jan van Zwet, geb. Rotterdam 11.04.1898, mr., overl. 15.11.1987, crem. 18.11.1987, otr. Leiden/Amsterdam 07.07.1926, tr. Leiden 26.07.1926|a| 
[3] Leonie Sara Schot, geb. Amsterdam ca. 1897, lerares aan een lyceum (1926), overl. ’s-Gravenhage 05.06.1978, crem. 07.06.1978.

Uit dit huwelijk:

1.                   dochter van Zwet.

2.                   Willem Rutger van Zwet, geb. Leiden 31.03.1934; volgt [1].

 

Noten: |a| dankbetuiging, Velp 27.07.1926 (annonce collectie CBG).

 

[4] Willem Gijsbertus van Zwet, geb. Rotterdam 28.01.1872, koopman (1897), overl. Velp (Rheden) 14.12.1935, begr. Worth-Rheden (Bpl. Heiderust) 18.12.1935, tr. Deventer 21.05.1897

[5] Cornelia Anna Maria Gertzen, geb. Beuningen 08.10.1874, overl. Velp 08.12.1955, begr. Worth-Rheden (Bpl. Heiderust) 13.12.1955.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan van Zwet, geb. Rotterdam 11.04.1898; volgt [2].

2.                   Anna Elisabeth van Zwet, geb. Rotterdam 18.06.1899, overl. Leonberg (Baden-Württemberg) 08.09.1979, tr. Pladjoe/Velp 11.11.1929 Frans Pieter van Ravenswaay, geb. ca. 1894, ingenieur scheikundige technologie Delft 1922, scheik.ing. BPM (1929), overl. Enschede 11.01.1986, crem. Usselo 16.01.1986.

3.                   Johanna Wilhelmina van Zwet, geb. Rotterdam 13.07.1901, overl. na 1955.

4.                   Cornelia Anna Maria van Zwet, geb. Rotterdam 08.05.1903, overl. na 1987.

5.                   Willemina Gijsberta van Zwet, geb. Rotterdam 07.01.1906, overl. na 1987, tr. 1e Hengelo (O) 07.01.1943 Hendrik Fennema, Henk, geb. Sneek 13.03.1901, overl. Amsterdam 23.08.1946, crem. Velsen (Westerveld) 27.08.1946, z.v. Enno Fennema en Antoinetta Adriana Sillevis; tr. 2e Amsterdam 28.12.1951 Peter Alexander Rehbock, geb. Baarn 18.08.1892, z.v. Heinrich Carl Rehbock en Caroline Janssen.

6.                   Willem Gijsbertus van Zwet, geb. Rotterdam 11.06.1908, overl. Ladelund-Neuengamme 18.11.1944|a|, begr. Neuer Friedhof K.Z. Anlage te Ladelund|b|, tr. Henriette F. Jäger. [Velp 1955]

 

Noten: |a| overl.akte Rheden 02.10.1946 no.319; |b| voorts vermeld op plaquette in gemeentehuis De Steeg.

 

[6] Gerardus Johannes Schot, geb. Amsterdam 22.02.1868, kantoorbediende (1895), commissionair in assurantiën (1914),  procuratiehouder (1926), assuradeur (1927), overl. Amsterdam 31.05.1940, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 04.06.1940; tr. 2e ’s-Graveland 26.02.1914 Cornelia Boekweg, geb. ’s-Graveland ca. 1873, overl. Amsterdam 26.11.1928, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 29.11.1928, d.v. Willem Boekweg en Rijntje Neef; tr. 1e Kampen 08.08.1895 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 20.05.1904, ingeschr. Amsterdam 03.11.1904, aant. Kampen 12.11.1904)

[7] Gozina Pool, geb. Druten 06.10.1872, onderwijzeres, overl. ’s-Gravenhage 05.12.1958|a|, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Westduin) 09.12.1958.

Uit het huwelijk Schot-Pool:

1.                   Leonie Sara Schot, geb. Amsterdam ca. 1897; volgt [3].

2.                   Aleida Gerarda Schot, geb. Amsterdam 07.06.1900, drs. letterkundige, translatrice Engels en lerares, assistent hoger onderwijs (1954), wertenschappelijk ambtenaar 1e klasse (1960), overl. Amsterdam 08.06.1969, crem. 12.06.1969.

3.                   Abraham Louis Schot, geb. Bussum 31.03.1903, econoom (1924), landbouwdeskundige (1927), overl. ’s-Gravenhage 13.01.1964, begr. 16.01.1964, tr. 1e Beilen 04.01.1927|d| (echtsch. vonnis Arr.Rb. Assen 09.04.1935, ingeschr. Beilen 30.04.1935) Henriette Barendine Tjeenk Willink, geb. Haarlem 09.10.1905, overl. ’s-Gravenhage 31.08.1995, begr. Rheden (Bpl. Heiderust) 04.09.1995, d.v. Pieter Tjeenk Willink en Berta Sabelis; tr. 2e H.C. de Stürler, overl. na 1964. [’s-Gravenhage 1958,1969]

Uit het huwelijk Schot-Boekweg:

4.                   Gerardus Johannes Schot, Hans, geb. Amsterdam 14.05.1919, overl. na 1979.

Kinderen van Gozina:

5.                   Anna Louise Pool, geb. Bloemendaal 11.08.1905, overl. ’s-Gravenhage 17.12.1985, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 20.12.1985, tr. 1e ’s-Gravenhage 31.12.1924|b| Nicolaas de Ridder, geb. Zutphen 01.02.1897, tweede luitenant-kwartiermeester van het Oostindisch Leger te Bandoeng (1924), z.v. Gerrit de Ridder, adjudant-apotheker (1897), en Johanna Memelink; tr. 2e voor 1964 F. Heckman, overl. voor 1985.

6.                   Louise Gozina Pool, geb. Bloemendaal 30.11.1906, overl. Waalwijk 07.08.1946, tr. 1e ’s-Gravenhage 10.01.1925|c| jhr. Herman Gerard de Kock, geb. Sidoardjo (Res. Soerabaja) 08.06.1901, hulp-gezaghebber bij het Binnenlands Bestuur te Benkoelen (1925), Japanse internering 08.03.1942, overl. Moji (Japan) 10.02.1945, z.v. jhr. Frederik Henri de Kock en Eliza Christina Stap; tr. 2e Leonard Tielenius Kruijthoff; tr. 3e (echtsch.) Okke Visser; tr. 4e Fritz Friedrich Wilhelm van Velthooven, geb. Kleve 01.04.1908.
     HGdK tr. 2e Semarang/Buitenzorg 16.01.1930 jkvr. Gijsbertha Gustaphine Dibbets, geb. Batavia 22.07.1912.

7.                   Sara Leony Pool, ook Sarah Leonie, geb. Bloemendaal 10.06.1908, overl. 24.09.1988, tr. P. Tranchina, overl. voor 1985.

8.                   Leonard Goossen Abraham Pool, geb. Bloemendaal 28.06.1909, overl. ’s-Gravenhage 03.11.1992, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 06.11.1992, tr. H.F. Boesveld. [Abadan, Perzië 1958; Mallorca 1964; Majorca 1969; ’s-Gravenhage 1985]

 

Noten: |a| Gozine (annonce collectie CBG); |b| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom vertegenwoordigd door Gerrit de Ridder {vader v/d bruidegom} (huw.akte ’s-Gravenhage 1924 no.1524); |c| huwlijk ‘met de handschoen’, de bruidegom vertegenwoordigd door jhr. Gijsbrecht Henri de Kock, oud 52 jaar (huw.akte ’s-Gravenhage 1925 no.27); |d| buidegom Pool (huw.akte Beilen 1927 no.1).

 

[8] Jan van Zwet, geb. Rotterdam 16.06.1839, koopman (1897), overl. Rotterdam 22.04.1926, tr. Rotterdam 27.04.1871

[9] Johanna Willemina de Bruijn, geb.  Rotterdam 23.12.1848, overl. Rotterdam 17.01.1914.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Gijsbertus van Zwet, geb. Rotterdam 28.01.1872; volgt [4].

2.                   Louis Simon van Zwet, geb. Rotterdam 11.07.1873, dominee, overl. Zeist 14.12.1959, begr. Zeist, tr. Rotterdam 27.02.1902 Johanna Heusdens, geb. Rotterdam 10.11.1871, overl. Zeist 01.08.1961, begr. Zeist, d.v. Christiaan Hendrik Wilhelmus Heusdens en Adriana Clazina Blok.

3.                   Gijsberta Barendina Maria van Zwet, geb. Rotterdam 21.09.1874, overl. Rotterdam 22.01.1945.

4.                   Jan van Zwet, geb. Rotterdam 30.11.1875, overl. Doorn 01.12.1952, tr. Rotterdam 21.03.1912 Wilhelmina Buurman, geb. Rotterdam 31.05.1889, d.v. Karel Buurman en Johanna Maria Oosterom. [’s-Gravenhage 1935,1947; Wassenaar 1950]

5.                   Johanna Willemina van Zwet, geb. Rotterdam 15.03.1877, overl. ’s-Gravenhage 18.08.1947, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 21.08.1947.

6.                   Cornelis van Zwet, geb. Rotterdam 10.05.1878, overl. Rotterdam 27.12.1879.

7.                   Barendinus Marinus van Zwet, geb. Rotterdam 17.07.1879, overl. Rotterdam 25.10.1961, tr. Rotterdam 19.05.1904 Theda Sara Maria Borst, geb. Rotterdam 15.07.1879, overl. Rotterdam 05.05.1967, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 09.05.1967, d.v. Friedrich Johann Borst en Barbara Margaretha Kachelhofer.

8.                   Cornelia van Zwet, geb. Rotterdam 08.05.1881, overl. Hillegersberg 03.02.1950, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 07.02.1950, tr. Rotterdam 25.05.1905 Jan Hendrik Luiscius van Buren, geb. Rotterdam 03.06.1873, overl. Rotterdam 10.04.1925, z.v. Rudolph Bernhard Karel Jan van Buren en Maria Theresia Alida Hool.

9.                   Adriana Johanna van Zwet, geb. Rotterdam 18.11.1882, overl. Zeist 09.10.1957.

10.               levenloze zoon, Rotterdam 27.05.1885.

 

[10] Jan Gertzen, geb. Beuningen 24.05.1838, landbouwer, overl. Franeker 06.06.1895, tr. Heteren 28.04.1870

[11] Anna Elisabeth Sipman, geb. Randwijk  (Heteren) 11.04.1842, overl. Nijmegen 04.01.1912.

Kind (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Gerrit Sipman, later Gertzen, geb. Randwijk 08.04.1870.

Uit dit huwelijk:

2.                   Derk Gertzen, geb. Beuningen 08.02.1873, fabriekchef, overl. Rotterdam 11.10.1926, tr. Oldenzaal 05.09.1910 Helena Theodora Maria ten Veldhuis, geb. Oldenzaal ca. 1887, overl. Rotterdam 14.07.1965, d.v. Antonius Wilhelmus ten Veldhuis en Johanna Theodora Francisca Eshuis.
     HTMtV tr. 2e Rotterdam 19.02.1936 Cornelis Wilhelmus Maria Clarijs, geb. Steenbergen 23.09.1889, overl. nBergen op Zoom 02.03.1975, z.v. Petrus Cornelis Clarijs en Isabella Helena Jacobs Migielsen.

3.                   Cornelia Anna Maria Gertzen, geb. Beuningen 08.10.1874; volgt [5].

4.                   Anetta Albertha Gertzen, geb. Beuningen 07.06.1877, overl. Haarlem 21.05.1955|a|, tr. Nijmegen 03.04.1906 Anne Anema, geb. Minnertsga (Barradeel) 10.02.1872, hoogleraar Amsterdam VU (1904-1943), overl. Haarlem 18.02.1966, begr. Velsen (Westerveld) 23.02.1966, z.v. Seerp Annes Anema, kooltjer, en Thoma Antje Dijstra. [Haarlem 1935]
– Levensberichten AA: nl.wikipedia * parlement.com

 

Noten: |a| Annetta (overl.akte Haarlem 1955 no.A684).

 

[12] Gerrit Nicolaas Schot, geb. Amsterdam 03.02.1832, winkelier (1853), steendrukker (1867), overl. Amsterdam 05.05.1890; tr. 1e Amsterdam 14.04.1853 Johanna Catharina Schoon, geb. Amsterdam 25.10.1831, overl. Amsterdam 19.02.1866, d.v. Casper Martens Schoon, winkelier, en Alida Elisabeth Wegter; tr. 2e Amsterdam 01.08.1867

[13] Anna Elisabeth Reimeringer, geb. Amsterdam 08.01.1835, fabrikante (1895), overl. Amsterdam 24.11.1907; tr. 1e Bussum 19.08.1858 Elias Leonard Tielenius Kruijthoff, geb. Haarlem 22.04.1826, overl. Amsterdam 11.11.1865, z.v. Elias Tielenius Kruijthoff, ontvanger der directe en indirecte belastingen te Beverwijk (1826), en Leonora Ida Hoeufft.

Uit het huwelijk Schot-Schoon:

1.                   Gerrit Schot, geb. Amsterdam 28.01.1854, overl. Amsterdam 30.04.1854.

2.                   Alida Elisabeth Schot, geb. Amsterdam 04.06.1855, overl. Amsterdam 29.08.1905, tr. Amsterdam 06.05.1897 Pieter Willem Schoonenbeek, geb. Amsterdam 22.06.1862, bediende, overl. Amsterdam 10.03.1942, z.v. Pieter Willem Schoonenbeek en Louisa Antonetta Haarman.

3.                   Johanna Sara, geb. Amsterdam 17.02.1857, overl. Amsterdam 30.01.1859.

4.                   Casper Marten Schot, geb. Amsterdam 07.12.1859, overl. Medemblik 15.05.1908, tr. Maartje Tamis, overl. na 1908.

5.                   zoon Schot, geb. Amsterdam 27.07.1862, overl. Amsterdam 16.08.1862.

6.                   Otto Daniel Schot, geb. Amsterdam 07.02.1864, w.s. koopman (1889)|b|, overl. na 1866.

Uit het huwelijk Schot-Reimeringer:

7.                   Gerardus Johannes Schot, geb. Amsterdam 22.02.1868; volgt [6].

8.                   Elias Schot, geb. Nieuwer-Amstel 11.12.1870.

9.                   George Christiaan Anthony Schot, geb. Nieuwer-Amstel 12.11.1872, overl. NIeuwer-Amstel 20.02.1873|a|.

10.               Anna Elisabeth Schot, geb. Nieuwer-Amstel 18.09.1874.

11.               Gerrit Nicolaas Schot, geb. Nieuwer-Amstel 08.01.1877, overl. Nieuwer-Amstel 11.04.1879.

 

Noten: |a| overl. 19.03 (annonce collectie CBG); |b| opheffing faillissement (annonce collectie CBG).

 

[14] Johan Frederik Leonard Pool, geb. Druten 23.07.1844, zaakwaarenemer (1874,1875), rentenier (1881), overl. Haarlem 10.05.1927, tr. Druten 29.12.1871

[15] Sara Jacoba Johanna Sanders, geb. Leeuwen (Wamel) 14.07.1849, overl. Heemstede 02.07.1926.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gozina Pool, geb. Druten 06.10.1872; volgt [7].

2.                   Johan Frederik Pool, geb. Druten 25.01.1874, militair apotheker tweede klasse (1896), apotheker (1921), overl. Amsterdam 22.01.1966, tr. 1e Amsterdam 18.02.1896 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 09.04.1915, ingeschr. Amsterdam 04.06.1915) Neletta Reimeringer, geb. Amsterdam 27.11.1876, d.v. Frederik August Reimeringer (1847-) en Agnita Neeltje Akkeringa; tr. 2e Diemen 09.06.1921 Margaretha Frederika Tempel, geb. Amsterdam 17.07.1891, overl. Hilversum 13.12.1971, d.v. Grietje Tempel, pensionhoudster (1921).

3.                   Anna Pool, geb. Druten 10.04.1875, overl. Apeldoorn 04.03.1959.

4.                   Maria Louise Pool, geb. Tiel 17.05.1876, overl. Tiel 19.10.1876.

5.                   Louise Maria Pool, geb. Tiel 29.05.1877, overl. Breda 07.11.1945, tr. 1e Kampen 18.12.1895 Henri Johan Nicolaas Jan Schotborgh, geb. Curaçao 16.05.1871, luitenant (1895), overl. voor 1912, z.v. Henry Schotborgh, kapitein ter zee, en Constantia Fransinette Rojer; tr. 2e Bloemendaal 14.08.1912 Wilhelm Friedrich Carl Rödlich, geb. Siboga (Res. Tapanoeli) 09.11.1870, kapitein-kwartiermeester, overl. Heemstede 25.01.1934, z.v. Albert Hippolijt Ferdinand Constantin Franz Rödlich (-1902) en Carolina Louisa Johanna Jacoba Coldenhoff (1848-1914).

6.                   Jozefa Helena Maria Pool, geb. Tiel 08.05.1879, overl. ’s-Gravenhage 11.09.1965, crem. 13.09.1965, tr. Kampen 14.03.1899 Johannes Martinus van Gils, geb. Batavia 02.09.1874, kolonel tit. der infanterie N.I.L. (1941), overl. ’s-Gravenhage 25.11.1941, crem. Velsen (Westerveld) 28.11.1941, z.v. Gerrit Cornelis van Gils en de Inlandsche vrouw Asie.

7.                   Jan Marinus Pool, geb. Tiel 24.06.1881, leraar, overl. Amersfoort 10.03.1965, tr. Kampen 18.07.1907 Clasina Regina Voorthuijsen,  geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 20.07.1885, overl. na 1965, d.v. Willem Voorthuijsen en Clasina Regina Baelde.

8.                   Aleide Gerarde Pool, geb. Tiel 08.04.1885, overl. na 1938, tr. Kampen 02.04.1907 Pieter Johannes Varekamp, geb. Rotterdam 21.09.1883, expediteur, overl. Amsterdam 11.04.1938, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 15.04.1938,  z.v. Jacob Varekamp en Lena Cornelia de Wachter.

 

[16] Willem van Zwet, geb. Delft 04.10.1810, ged. Delft (Nieuwe Kerk) 14.10.1810, overl. Rotterdam 10.07.1861, z.v. Jan van Zwet en Arieaantje Post (zie Bijlage A); tr. Rotterdam 24.02.1836

[17] Gijsbertha Huijzer,  geb. Krimpen aan de Lek xx.12.1807, overl. Rotterdam 09.01.1863, d.v. Jan Huijzer en Adriaantje Streefland.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Johanna van Zwet, geb. Rotterdam 07.10.1837, overl. Rotterdam 04.04.1921, tr. Rotterdam 16.04.1862 Jacob van der Schalk, geb. Rotterdam 12.12.1836, overl. Rotterdam 15.12.1909, z.v. Jacobus Catharinus van der Schalk en Catharina Maria Boone.

2.                   Jan van Zwet, geb. Rotterdam 16.06.1839; volgt [8].

3.                   Barendina Maria van Zwet, geb. Rotterdam 19.01.1842, overl. Rotterdam 27.03.1924.

4.                   Johanna Gijsbartha van Zwet, geb. Rotterdam 05.07.1844, overl. Rotterdam 22.02.1845.

5.                   Johanna Gijsbartha van Zwet, geb. Rotterdam 09.09.1845, overl. Rotterdam 27.09.1893, tr. Rotterdam 05.06.1867 Karel Hendrik Lodewijk van Klaveren, geb. Rotterdam 17.07.1838, overl. Rotterdam 17.07.1903, z.v. Stephanus van Klaveren en Aagje Pop.

6.                   Wilhelmina van Zwet, geb. Rotterdam 03.02.1848, overl. Rotterdam 29.09.1849.

 

[18] Louis Simon de Bruijn, geb. Stompwijk 28.10.1818, overl. Rotterdam 11.02.1889, z.v. Johannes de Bruijn en Hermina Overgaauw; tr. Rotterdam 05.05.1841

[19] Johanna Willemina de Weij, geb. Rotterdam 24.02.1819, overl. Rotterdam 17.01.1868, d.v. Dirk de Weij en Hermina Geertruida Middeldorp.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermina Geertruida de Bruijn, geb. Rotterdam 15.11.1841, overl. Rotterdam 02.04.1846.

2.                   Maria de Bruijn, geb. Rotterdam 02.11.1842, overl. Rotterdam 09.02.1844.

3.                   Dirk de Bruijn, geb. Rotterdam 14.05.1844, overl. Rotterdam 22.05.1845.

4.                   Hermina Geertruida de Bruijn, geb. Rotterdam 02.04.1846, overl. Rotterdam 03.07.1931, tr. Rotterdam 21.09.1864 Pieter de Koster, geb. Rotterdam 02.05.1837, overl. Rotterdam 12.03.1911, z.v. Pieter de Koster en Elizabeth Keller.

5.                   Cornelia de Bruijn, geb. Rotterdam 02.08.1847, overl. Rotterdam 07.02.1875.

6.                   Johanna Willemina de Bruijn, geb.  Rotterdam 23.12.1848; volgt [9].

7.                   Louis Simon de Bruijn, geb. Rotterdam 17.05.1851, predikant te NOI, Heukelum (1895,1903), overl. Heukelum 18.05.1903, tr. 1e Utrecht 18.07.1878 Jacoba de Groot, geb. Utrecht 25.12.1851, overl. Poerworedjo (Res. Baelen) 04.07.1892, d.v. Hendrik de Groot en Adriana Horst; tr. 2e Utrecht 15.03.1894 Johanna Catharina van Brederode, geb. Oegstgeest 10.03.1858, overl. Hilversum 08.08.1926, d.v. Frans van Brederode en Alida Margaretha van den Berg.

8.                   Maria Hermina Francisca de Bruijn, geb. Rotterdam 10.11.1853, overl. Delft 25.12.1884, tr. Rotterdam 03.07.1879 Jan van Ferneij, geb. Kralingen 08.12.1850|a|, overl. Rotterdam 03.04.1900, z.v. Johannes Martinus van Ferneij en Teuntje Schell.
     JvF tr. 2e Oud-Beijerland 28.03.1888 Johanna Molegraaf, geb. Oud-Beijerland 11.10.1855, overl. Rotterdam 04.09.1937, d.v. Arie Molegraaf en Neeltje Kraak.

9.                   Catharina Elizabeth de Bruijn, geb. Rotterdam 17.07.1855, overl. Rotterdam 01.03.1856.

10.               Catharina Elizabeth de Bruijn, geb. Rotterdam 05.10.1856.

11.               Willemina Geertrui de Bruijn, geb. Rotterdam 08.06.1859, overl. Rotterdam 18.06.1876.

12.               Dirk Johannes de Bruijn, geb. Rotterdam 03.11.1861, overl. Rotterdam 21.11.1884.

 

Noten: |a| natuurlijke zoon van Teuntje, gewettigd bij haar huwelijk met Johannes Martinus (geb.akte Kralingen 1850 no.138 & huw.akte Kralingen 18.02.1852).

 

[20] Gerrit Gertzen, geb. Hemmen 19.12.1796, landbouwer, overl. Weurt (Beuningen) 27.02.1847, z.v. Gijs Gijsberts (Gertzen), landbouwer, en Catharina Sipman; tr. Valburg 07.05.1836

[21] Neeltje Anna Maria van het Lindenhout, ged. Beuningen 27.10.1799, landbouwster, overl. Beuningen 23.06.1878, d.v. Jan van het Lindenhout en Neuleke Fijtten/Nelleke Fijt.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Gertzen, geb. Beuningen 24.05.1838; volgt [10].

 

[22] Derk Sipman, ged. Randwijk 14.03.1802|c|, landbouwer (1826,1829), tabaksplanter (1831,1876), overl. Randwijk (Heteren) 09.12.1876, z.v. Stoffel Sipman, landbouwer, en Gerritje Philipsen; tr. Heteren 23.03.1826|b|

[23] Naleke Jager, ged. Randwijk 23.11.1800, arbeidster (1826), overl. Heteren 08.07.1868, d.v. Maria Jager.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christoffel Sipman, geb. Randwijk (Heteren) 08.04.1826, tabaksplanter (1870), landbouwer (1896), overl. Randwijk (Heteren) 26.06.1896.

2.                   Derk Sipman, geb. Randwijk (Heteren) 01.06.1828, tabaksplanter, overl. Randwijk (Heteren) 23.07.1849.

3.                   Gerritje Sipman, geb. Randwijk (Heteren) 14.10.1829, overl. Kesteren 27.04.1916, tr. Heteren 16.10.1852 Gerrit Jansen Schuiling, geb. ca. 1827/1828, tabaksplanter (1852,1875), z.v. Jacob Jansen Schuiling, tabaksplanter, en Petronella van de Wal.
Uit dit huwelijk: Derk Jansen Schuiling (1855-1944), tr. 2e Heteren 20.03.1875 Catrina Margrieta Gertzen 1844/1845-1914), wede Albert Sipman (1838-1873).

4.                   Maria Sipman, geb. Randwijk (Heteren) 18.07.1831, overl. Neerbosch (Nijmegen) 06.04.1897.

5.                   Aalbert Sipman, geb. Randwijk (Heteren) 24.09.1832, overl. Randwijk (Heteren) 29.08.1833.

6.                   Albertje Sipman, geb. Randwijk (Heteren) 27.09.1834, overl. Oosterhout (Valburg) 23.10.1867, tr. Heteren 19.04.1862 Hendrik Cornelis van den Toorn, geb. Oosterhout (Valburg) 26.02.1824, landbouwer (1862), tabaksplanter (1868), planter (1885), overl. Valburg 02.07.1885, z.v. Wessel van den Toorn, landbouwer, en Arnolda van der Burg.
     HCvdT tr. 2e Valburg 07.05.1868 Jakomina Remmerden, geb. Hemmen 21.10.1828, overl. na 1885, d.v. Huibert Remmerden, lamdbouwer, en Elisabeth van Dodeweerd.

7.                   Hendrina Sipman, geb. Randwijk (Heteren) 15.04.1836, overl. Neerbosch (Nijmegen) 04.04.1900, tr. Heteren 21.03.1861 Jan van ’t Lindenhout, geb. Herveld (Valburg) 04.09.1836|a|, evangelist, z.v. Jan Jacob van ’t Lindenhout, timmerman (1836), landbouwer (1861), en Derkje Gertsen.

8.                   Albert Sipman, geb. Randwijk (Heteren) 13.02.1838, tabaksplanter (1865,1870), overl. Heteren 17.10.1873, tr. Wageningen 02.12.1865 Catrina Margrieta Gertzen, geb. Wageningen 01.09.1844, dienstbode (1865), tabaksplantster (1875), overl. Randwijk (Heteren) 02.05.1914, d.v. Aalbert  Gertzen, landbouwer, en Hermina Maria van Baak.
     CMG tr. 2e Heteren 20.03.1875 Derk Jansen Schuiling, geb. Randwijk (Heteren) 10.08.1855, tabaksplanter, overl. Driel (Heteren) 18.01.1944, z.v. Gerrit Jansen Schuiling, tabaksplanter, en Gerritje Sipman (1829-1916).

9.                   Hendrina Sipman, geb. Randwijk (Heteren) 25.11.1839, tr. Heteren 17.10.1862 Hubertus Gerritsen, geb. Tiel 12.09.1832, hoofdonderwijzer, z.v. Antonie Lambertus Gerritsen, commies, en Hendrika Susanna Best.

10.               Anna Elisabeth Sipman, geb. Randwijk (Heteren) 11.04.1842; volgt [11].

 

Noten: |a| geb.akte Valburg 1836 no.60 & geb.akte Valburg 1837 no.31 (inschrijving ingevolge KB van 28.01.1837 no.89 {waarom?}); |b| bruidegom Sipmans, oud bijna 26 jaar (huw.akte Heteren 1826 no.3); |c| vader Sipmans {er is een oudere gelijknamige broer Derk, ged. Randwijk 30.03.1800}.

 

[24] Gerrit Schot, geb. Amsterdam 01.06.1801, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 03.06.1801, diamantslijper (1824), winkelier (1853), overl. Amsterdam 17.11.1873, z.v. David Schot, metselaar, en Anna Barta Mijnders; tr. Amsterdam 03.11.1824

[25] Sara Johanna Witpen, ook Wittpen|a|, geb. Amsterdam 28.08.1803, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 04.09.1803, overl. Amsterdam 23.07.1884, d.v. Klaas Witpen en Neeltje Vermeulen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Christina Schot, geb. ca. 1829, overl. Amsterdam 22.12.1831.

2.                   Gerrit Nicolaas Schot, geb. Amsterdam 03.02.1832; volgt [12].

 

Noten: |a| drie annonces (collectie CBG).

 

[26] George Christiaan Anthoni Reimeringer, geb. Amsterdam 30.06.1801, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 03.07.1801, kantoorbediende (1830), brander (1858,1860), overl. Bussum 05.09.1879, z.v. Anthonie Reimeringer (ca.1778-1827) en Fredrika Dorothea Hast (ca.1766-1830); tr. Amsterdam 04.06.1830

[27] Anna Elisabeth Bette, geb. Amsterdam ca. 1812, overl. Bussum 01.05.1851, d.v. Jan Christiaan Bette en Margaretha Opterbeek.

Uit dit huwelijk:

1.                   George Anthonie Reimeringer, geb. Amsterdam xx.01.1831, overl. Amsterdam 13.06.1831.

2.                   Jan Hendrik Philip Reimeringer, geb. Amsterdam 02.12.1832, overl. Amsterdam 11.03.1833.

3.                   Anna Elisabeth Reimeringer, geb. Amsterdam 08.01.1835; volgt [13].

4.                   George Christiaan Anthoni Reimeringer, geb. Amsterdam 15.10.1836, overl. Bussum 14.11.1837.

5.                   Anthonie Reimeringer, geb. Amsterdam 02.12.1838, opzichter in de zoutziederij (1868), koopman (1882,1890), overl. Leiden 10.06.1890, tr. 1e ’s-Graveland 25.04.1868 Cornelia Vogel, geb. ’s-Graveland ca. 1845, overl. voor 1882, d.v. Hendrik Vogel, veehouder, en Maria van Ekeris; tr. 2e Leiden 24.10.1882 Annetta Olimpia Hoos, geb. Leiden 20.01.1846, overl. Hilversum 13.07.1905, d.v. Pieter Hendrik Hoos, koopman, en Hermina Jacoba Coster.
     AOH tr. 1e Leiden 01.10.1873 Hendrik Johannes de Ruiter, geb. Utrecht 16.05.1841, opzichter, overl. Utrecht 23.09.1881|a|, z.v. Kristiaan de Ruiter en Gerrigje Charlotta Visser.

6.                   George Reimeringer, geb. Bussum 04.08.1840, reiziger, overl. voor 1899, tr. Amsterdam 07.05.1869 Caroline Marie Peters, geb. Amsterdam 07.02.1843, overl. voor 1899, d.v. Lutje Carsten Peters en Anna Maria Preschen.
     CMP tr. 1e Amsterdam 29.08.1861 Jan Serguet Nieuwenhuijsen, geb. Paramaribo (Kolonie Suriname) 17.08.1831, zeeman, overl. voor 1869, z.v. Jansje Nieuwenhuijsen.

7.                   Margaretha Reimeringer, geb. Bussum 26.03.1842, overl. Bussum 31.03.1842.

8.                   Margaretha Reimeringer, geb. Bussum 13.12.1843, overl. Bussum 15.05.1860.

9.                   dochter Reimeringer, geb. Bussum 20.04.1845, overl. na 1851.

10.               dochter Reimeringer, geb. Bussum 28.05.1846, overl. Bussum 16.06.1846.

11.               Frederik August Reimeringer, geb. Bussum 24.07.1847, steendrukker, tr. 1e Workum 04.11.1875 Agnita Neeltje Akkeringa, geb. Workum 23.04.1854, overl. Amsterdam 09.10.1896, d.v. Jan Hendrik Akkeringa, doopsgezind predikant, en Neeltje de Vries; otr. 2e Amsterdam 11.11.1897, tr. Amsterdam 25.11.1897 Catharina Brouwer, geb. Harlingen 24.05.1861, d.v. Willem Brouwer, huistimmerknecht, en Aaltje Hoog.
Uit het huwelijk Reimeringer-Akkeringa: Neletta Reimeringer (1876-), tr. Amsterdam 18.02.1896 Johan Frederik Pool (1874-), z.v. Johan Frederik Leonard Pool en Sara Jacoba Johanna Sanders.

 

Noten: |a| ook overl.akte De Bilt 1881 no.37.

 

[28] Johan Frederik Pool, ged. Nijmegen 24.07.1796, notaris te Druten, overl. Druten 19.10.1873, z.v. Johan Frederik Pool, winkelier (1837), en Maria Magdalena Lindeman; tr. Berlicum 05.05.1837

[29] Anne Guillemine Leijer, geb. Maastricht 26.08.1801, overl. Leeuwen (Wamel) 11.01.1877|a|, d.v. Jean Jaques Leijer, kapitein bij d’Invalides ter Parijs (1837), en Maria Anna Loix; tr. 1e (echtsch. voor 1837) Egbert Thesigh, mr..

Uit dit huwelijk:

1.                   Jozefa Helena Maria Pool, geb. Druten 18.09.1838, tr. Druten 11.10.1866 Peter Gijsbert van Anrooij, geb. ca. 1828, apotheker, overl. Zaltbommel 20.02.1884, z.v. Peter Gijsbert van Anrooij en Anna Margaretha van Tricht.

2.                   Magdalena Louise Pool, geb. Druten 13.09.1840, overl. Druten 23.05.1844.

3.                   Johan Frederik Leonard Pool, geb. Druten 23.07.1844; volgt [14].

 

Noten: |a| Anna Guillemina.

 

[30] Goossen Sanders, geb. Dalfsen 20.12.1814, plattelandsheelmeester te Leeuwen (1844,1849), genees- en heelkundige (1865,1872), overl. Leeuwen (Wamel) 03.05.1872, z.v. Jan Sanders, schipper (1814), rijksambtenaar (1844), en Maria Visscher; tr. Aalten 27.04.1844

[31] Marie Anne Voorhorst, geb. Zwolle 27.04.1824, overl. Lochem 18.09.1893, d.v. Berend Voorhorst en Cornelia Gerhardina van Raab van Canstein.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Marinus Sanders, geb. Leeuwen (Wamel) 09.04.1845, overl. IJsselstein 25.09.1880, tr. IJsselstein 19.12.1879 Auguste Henriette Maier, geb. Meester Cornelis 29.05.1861|a|, overl. na 1938, d.v. Philipp Johann Maier en Anna Cornelia Josina Blasius.
     AHM tr. 2e Ambarawa (Res. Semarang) 08.05.1884 Timon Henricus van Haeften, geb. Batavia 15.07.1857, gep. luit.kol. inf. OIL (1924), OON, overl. Rijswijk (ZH) 18.12.1924, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 22.12.1924.

2.                   Sara Johanna Sanders, geb. Leeuwen (Wamel) 04.04.1847, overl. Leeuwen (Wamel) 19.05.1849.

3.                   Sara Jacoba Johanna Sanders, geb. Leeuwen (Wamel) 14.07.1849; volgt [15].

4.                   Cornelis Gerhard Sanders, geb. Leeuwen (Wamel) 20.07.1851, overl. Leeuwen (Wamel) 26.12.1855.

5.                   Jan Willem Sanders, geb. Leeuwen (Wamel) 04.02.1853, tr. IJsselstein 23.02.1881 Elisabeth Koenrada Wunder, geb. Purmerend 22.03.1852, d.v. Heiliger Jacob Wunder en Anthonia Clara van Wetering.

6.                   Maria Goossewina Sanders, geb. Leeuwen (Wamel) 20.01.1853, overl. Lochem 18.03.1934.

7.                   Cornelia Gerhardina Sanders, geb. Leeuwen (Wamel) 18.06.1857, overl. Lochem 14.03.1931, tr. Lochem 16.10.1891 Laurens ten Cate, geb. ca. 1859, koopman, overl. Lochem 12.11.1932, z.v. Hermann Willem ten Cate en Maria Anna Kleijn.

8.                   Marie Anne Sanders, geb. Leeuwen (Wamel) 08.10.1859, tr. IJsselstein 23.05.1883 Engelbertus Rinkel, geb. Hilversum ca. 1851, z.v. Lambertus Rinkel en Catharina Conijn.

9.                   Georgine Sanders, geb. Leeuwen (Wamel) 18.10.1861, tr. Lochem 28.03.1890 (echtsach. vonnis Arr.Rb. Zutphen 05.05.1898) Johannes le Heux, geb. Amsterdam 22.10.1845, wijnhandelaar, overl. Assen 09.09.1914, z.v. Claas le Heux en Antje Galama.
     JlH tr. 1e Rhoon 06.11.1873 Mathilda Wilhelmina van der Hoeven, geb. Rhoon 01.06.1843, overl. Deventer 28.07.1889, d.v. Pieter Abraham van der Hoeven en Femma de Goeijen.

10.                Laura Aleida Elisabeth Sanders, geb. Leeuwen (Wamel) 10.05.1863, overl. Leeuwen (Wamel) 14.03.1865.

11.                Laura Aleida Elisabeth Sanders, geb. Leeuwen (Wamel) 19.11.1865, overl. Lochem 18.10.1890.

 

Noten: |a| geb. Zuider- en Oosterkwartier der Ommelanden van Batavia (RA 1862 p.29).

 


Bijlage A

 

[32] Jan van Zwet, geb. Delft xx.08.1776, timmermansknecht (1819,1833), overl. Vrijenban 11.07.1833|f|; otr. Delft (gerecht) 10.12.1803|a|, otr. Delft (Nieuwe Kerk) 10.12.1803|b|, tr. Delft 26.12.1803

[33] Adriaantje Post, geb. Vlaardingen xx.04.1784, overl. Rotterdam 31.12.1854, d.v. Willem Post en Neeltje Vermeer.

Uit dit huwelijk (moeder ook Adriana/Arieaantje/Ariaantje):

1.                   Ingetje van Zwet, ged. Delft 01.04.1804|h|.

2.                   Maartje van Zwet, ged. Delft 05.05.1805|g|, overl. Delft 26.11.1819.

3.                   Dirkje van Zwet, geb. Delft 29.10.1806,  ged. Delft (Nieuwe Kerk) 02.11.1806, overl. Rotterdam 01.03.1898, tr. 1e Rotterdam 19.12.1832 Arie de Zeeuw, ged. Delfshaven 09.09.1810, z.v. Adrianus de Zeeuw en Barbara Blokland; tr. 2e Rotterdam 28.10.1840 Wilhelmus Johannes van der Does, geb. Rotterdam 20.04.1821, overl. Hillegersberg 13.06.1867, z.v. Cornelis van der Does en Maria de Bruijn.

4.                   Paulus Dirk van Zwet, geb. Delft 28.07.1809, ged. Delft (Nieuwe Kerk) 30.07.1809, overl. Delft 17.11.1878.

5.                   Willem van Zwet, geb. Delft 04.10.1810, ged. Delft (Nieuwe Kerk) 14.10.1810|c|; volgt [16].

6.                   Antje van Zweth, ook van Zwet, geb. Delft 04.12.1812, overl. Rotterdam 08.03.1851, tr. Hillegersberg 27.02.1839 Johann Dietrich Buschmann, geb. Diepenau|d|, z.v. Frierich Wilhelm Buschmann en Catharina Margaretha Dummeijer.

7.                   Sijtje van Zwet, geb. Pijnacker ca. 1815, tr. Rotterdam 08.05.1839 Johann Heinrich Beckmann, geb. Hille|e| ca. 1809, z.v. Johan Heinrich Beckmann en Anne Maria Ilsabein Grannemann.

8.                   Jacob van Zwet, geb. Vrijenban xx.06.1821, overl. Rotterdam 13.03.1869, tr. Adriana Verboom.

9.                   Ingetje van Zwet, geb. Delft 07.07.1824, overl. Delft 17.05.1826.

 

Noten: |a| bruidegom van Sweth, geboren en wonende ‘onder de poorterij deser stad’; |b| bruidegom van Zweth; |c| moeder Arieaantje; |d| nu in Landkreis Nienburg/Weser, Bundesland Niedersachsen; |e| destijds in Pruissen, nu in Kreis Minden-Lübbecke, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |f| van Swet, moeder Engeltje Krepijn; |g| get. Ingetje Krepijn {oma}; |h| get. Ingetje Crippijn {oma}.

 

[64] Dirk van Sweth, ‘j.m. onder Abtsrecht’ ca. 1744, timmermansknecht, overl. Delft 29.05.1819|a|, z.v. Jan van Zwet en Sijtje de Hoog; otr. Delft 29.01.1774

[65] Ingetje Krepijn, ‘j.d. aan de Rotterdamse weg onder de poorterije deser stad’, overl. na 1819.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan van Zwet, geb. Delft xx.08.1776; volgt [32].

2.                   Frank de Zwet, geb. Delft ca. 1780, overl. Hillegersberg 07.04.1854|b|, tr. Petronella Zijdemans.

 

Noten: |a| geb. Hof van Delft, e.v. Ingetje Krappijn; |b| vader de Zwet, moeder Engeltje Krappijn.

 


terug