Frits Zernike (1888-1966)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Groningse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien maart 2022)

 


 

[1] Frits Zernike, geb. Amsterdam 16.07.1888, promotie Amsterdam 17.02.1915|a|, lector (1915-1920), later hoogleraar Groningen (1920-1958), lid KNAW 1946, Nobelprijs voor natuurkunde 1953, RNL 1952, CON 1954, overl. Amersfoort 10.03.1966, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 15.03.1966, tr. 1e Groningen 28.01.1930 Theodora Willemina van Bommel van Vloten, Dora, geb. Arnhem 19.08.1887, overl.  Groningen 16.02.1945, d.v. Wouterus van Bommel van Vloten, notaris, en Wilhelmina Frederika Francken; tr. 2e Groningen 12.02.1954 Lena Baanders, geb. Amsterdam 27.02.1886, overl. 1975, d.v. Hermanus Hendrikus Baanders en Lena van den Berg.
     TWvBvV tr. 1e ’s-Gravenhage 07.02.1925 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 08.02.1929, ingeschr. ’s-Gravenhage 26.092.1929) Bernard Gerard Frederik Smits, geb. Soekawono (Afd. Djember, Res. Besoeki) 16.02.1891, arts, z.v. Frederik Lambert Diederik Smits, fabrikant  van houtwaren, en Johanna Reiniera Aartje Vos.
     LB tr. 1e Amsterdam 29.07.1915 Samuel Koperberg, geb. Amsterdam 15.03.1879, leraar Grieks en Latijn, conrector lyceum, overl. Amsterdam 09.01.1953, z.v. Philip Koperberg en Rebecca Maandag.
 
– Levensberichten FZ: nl.wikipedia * RUG
 
Noten: |a| proefschrift: L'opalescence critique, théorie et expériments; promotor: A. Smits (1870-1948).

 

[2] Carl Friedrich August Zernike, geb. Amsterdam 23.01.1859, hoofd ener school (1886,1916), overl. Amsterdam 30.10.1922, otr. Amsterdam 22.07.1886, tr. Amsterdam 05.08.1886
[3] Antje Dieperink, geb. Amsterdam 09.05.1859, overl. Doorn 11.01.1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anne Zernike, geb. Amsterdam 30.04.1887, promotie Amsterdam UvA 03.10.1918|a|, overl. Amersfoort 06.03.1972, tr. Schoterland 30.09.1915 Jan Mankes, geb. Meppel 15.08.1889, kunstschilder, overl. Eerbeek (Brummen) 23.04.1920, z.v. Beint Mankes, rijksambtenaar, en Jentje Hartsuiker.
– Levensbericht AZ: nl.wikipedia
– Levensbericht JM: nl.wikipedia

2.                   Frederik Zernike, geb. Amsterdam 16.07.1888; volgt [1].

3.                   Elisabeth Zernike, geb. Amsterdam 08.07.1891, overl. Laren 12.03.1982, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied).
– Levensberichten EZ: nl.wikipedia * Nederlandse Poëzie Encyclopedie

4.                   Nelly Zernike, geb. Amsterdam 16.06.1894, tr. 1e Amsterdam 15.06.1916 Eduard Karel de Jong, geb. Amsterdam 13.01.1894, boekhandelaar (1916), bibliothecaris openbare leeszaal, overl. Amsterdam 17.05.1942, z.v. Dirk Jacobus de Jong en Pietertje Zeijlstra; tr. 2e Amsterdam 02.04.1943 Jacobus Joannes Korff, geb. Amsterdam 16.09.1881, manufacturier (1908), makelaar in textiel.
     JJK tr. 1e Enkhuizen 30.04.1908 Petronella Wilhelmina Ruiter, geb. Enkhuizen 06.04.1883, overl. Amsterdam 21.01.1940, d.v. Jan Puiter, koopman, en Lijdia Maria Calis.

5.                   Johannes Zernike, geb. Amsterdam 28.08.1901, scheikundige (1924), promotie Amsterdam UvA 19.06.1928|b|, overl. Amsterdam 25.01.1988, tr. Amsterdam 16.12.1924 Charlotta Johanna Buijtenhuis, geb. Amsterdam 02.06.1899, overl. Amsterdam 27.10.1991, d.v. Willem Frederik Buijtenhuis, handelsreiziger, en Henriette Charlotta Marianna Mos.

 

Noten: |a| proefschrift: Over historisch materialistische en sociaal democratische ethiek; promotor: H.Y. Groenewegen (1862-1930); |b| proefschrift: Bijdragen tot de kennis der zeldzame aarden; promotor: A. Smits (1870-1948).

 

[4] Carl Friedrich August Zernike, geb. Mehrow 27.10.1827, kleermaker (1858,1892), overl. tussen 1909 en 1922, tr. Amsterdam 12.05.1858

[5] Elizabeth van Ollefen, geb. Amsterdam 09.09.1826, dienstbode (1858), overl. Amsterdam xx.04.1901|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carl Friedrich August Zernike, geb. Amsterdam 23.01.1859; volgt [2].

2.                   Martin August Zernike, geb. Amsterdam 11.05.1861, kleermaker (1886,1892), overl. Amsterdam 07.10.1940, tr. 1e Amsterdam 12.05.1892 Magdalena Elisabeth Schouten, geb. Amsterdam 27.06.1867, overl. Amsterdam 10.08.1921, d.v. Hermanus Pieter Schouten, bediende, en Arendina Margaretha de Roij; tr. 2e Amsterdam 06.07.1922 Aaltje Delmonte, geb. Amsterdam 16.03.1858, overl. Amstewrdam 27.12.1937, d.v. Abraham Delmonte, kleermaker, en Klaartje Zacharias Delden.
     AD tr. 1e Amsterdam 14.11.1877 Salom de la Mar, geb. Amsterdam 08.02.1851, diamantslijper, overl. voor 1922, z.v. Samuel de la Mar, makelaar, en Clara Henriquez.

3.                   Louise Friederike Elisabeth Zernike, geb. Amsterdam 01.06.1863, overl. Amsterdam 04.03.1951, tr. Amsterdam 22.05.1902 Ottomar Swanten, geb. aan boord van de Deense bark Elise op de Mecklenburgse kust 14.01.1862, chef drukkerij (1897), commissionair (1902), overl. Beverwijk 21.06.1942, z.v. Ottomar Swanten en Marie Louise Kleinman.

4.                   Johannes Wilhelmus Jacobus Zernike, geb. Amsterdam 13.07.1865, meubelfabrikant, overl. Soerabaja 29.10.1934, tr. Amsterdam 25.02.1909 Maria Magdalena Weemer, geb. Amsterdam 05.06.1872, overl. Kamp Tjideng te Batavia 07.08.1945, begr. Nederlands ereveld Menteng Pulo, d.v. Frederik Weemer, huisschilder, en Johanna van Oeveren.

 

Noten: |a| De Tijd 01.05.1901.

 

[6] Cornelis Marinus Dieperink, geb. Ransdorp 14.02.1832, banketbakker, overl. Amsterdam 26.02.1886, tr. Broek in Waterland 29.10.1854

[7] Neeltje Bertoen, geb. Broek in Waterland 22.02.1833, overl. Amsterdam xx.01.1890|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aagje Dieperink, geb. Amsterdam 27.01.1856, overl. Doorn 15.09.1934.

2.                   Antonius Hermanus Marinus Dieperink, geb. Amsterdam 28.07.1857, telegrafist (1886), hoofd-commies der telegrafie (1914), overl. Groningen 12.07.1914, tr. Rotterdam 19.12.1883 Catharina de Groot, geb. Rotterdam 08.11.1859, overl. na 1916, d.v. Cornelis de Groot en Catharina de Haas.

3.                   Antje Dieperink, geb. Amsterdam 09.05.1859; volgt [3].

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 16.01.1890.

 

[8] Martin Zernike, overl. [Mehrow] voor 1858, tr.

[9] Frederika Klipping, overl. [Mehrow] na 1858.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carl Friedrich Zernike, geb. Mehrow|a| 27.10.1827; volgt [4].

 

Noten: |a| destijds in Königreich Preußen, nu Ortsteil van Ahrensfelde, Landkreis Barnim, Bundesland Brandenburg.

 

[10] Jan Hendrik van Ollefen, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 25.07.1790, muzikant (1829,1857), overl. tussen 1861 en 1867, tr. Amsterdam 11.11.1829

[11] Anna Christina Meerman, ged. Amsterdam (Kerk De Lely (rk)) 13.12.1794, overl. voor 1857.

Kind (moeder Johanna, gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Johannes Wilhelmus Meerman, geb. Maarsseveen 06.12.1824, zilversmidsknecht, tr. 1e Amsterdam 09.12.1857 Elisabeth Maria Steenkamp, geb. Amsterdam 22.08.1830, overl. voor 1861, d.v. Willem Fredrik Steenkamp, scheepstimmerman, en Maria Elisabeth Udekoven; tr. 2e Amsterdam 06.11.1861 Anna Geertrui Roeljé, geb. Amsterdam 17.02.1827, naaister (1861), overl. na 1886, d.v. Joannes Roeljé en Maria Wilmina de Medius.

Kinderen (gewettigd bij  het huwelijk):

2.                   Elizabeth Johanna van Ollefen, geb. Amsterdam 09.09.1826; volgt [5].

3.                   Jacobus van Ollefen, geb. Amsterdam 23.04.1829, sigarenmaker, tr. Amsterdam 08.05.1867 Wilhelmina Jaager, geb. Amsterdam 25.04.1833, dienstbaar (1867), d.v. Jurjan Jaager en Hendrika Kassing, naaister (1867).

 

[12] Teunis Hermanus Marinus Dieperink, geb. Hoornaar ca. 1805/1806, dominee, predikant te Ransdorp en Schellingwoude (1828-1841), overl. (‘na eene hevige zenuw-zinkingziekte van veertien dagen’) Ransdorp 09.12.1841|b|, tr. Midwoud 28.09.1828

[13] Antje Vis, geb. Midwoud ca. 1805, overl. Hillegom 27.10.1865.

Uit dit huwelijk (vier kinderen in 1841):

1.                   Abraham Johannes Vis Dieperink, geb. Ransdorp 14.07.1829, dominee, predikant te Nootdorp (1854-1857), Wognum (1857-1860) en Schagen (1860-1885), overl. Schagen 28.01.1885, tr. Harlingen 07.11.1855 Antje Eerdmans, geb. Harlingen 22.09.1828, overl. Den Helder 24.02.1902, z.v. Bernardus Dirks Eerdmans, koek- en banketbakker, en Anna Margaretha Molenbergh.

2.                   Cornelis Marinus Dieperink, geb. Ransdorp 22.02.1831, overl. Ransdorp 16.04.1831.

3.                   Cornelis Marinus Dieperink, geb. Ransdorp 14.02.1832; volgt [6].

4.                   Liza Martina Dieperink, geb. Ransdorp xx.04.1833, overl. Ransdorp 19.05.1833.

5.                   Johanna Lisia Dieperink, geb. Ransdorp 10.10.1834, overl. Leiden 01.12.1921|a|, tr. Hillegom 07.06.1866 Dirk Nicolaas Eerdmans, geb. Harlingen 11.03.1839, dominee, predikant te Hillegom, Maasdam (1866-1869), Sint Johannesga (1869-1869), en IJsselmuiden-Grafhorst (1869-1871), overl. IJsselmuiden 09.05.1871, z.v. Bernardus Dirks Eerdmans, koek- en banketbakker, en Anna Margaretha Molenbergh.

6.                   Margaretha Cornelia Dieperink, geb. Ransdorp ca. 1839, overl. Ransdorp 16.04.1840.

7.                   Hendrik Haagen Dieperink, geb. ca. 1840, officier van gezondheid bij het N.I.-Leger, overl. Afd. Amoenthaij (Res. Zuid- en Oosterafdeling van Borneo) 24.09.1864|c||d|.

 

Noten: |a| Johanna Lissia; |b| Theunis, geb. Hoornaar, provincie Gelderland, moeder Johanna Liesia (overl.akte Ransdorp 1841 no.12); |c| RA 1866 p.123 (Dieperinck); |d| bericht ontvangen te Hillegom 28.11.1864, geen plaats overlijden vermeld (annonce collectie CBG).

 

[14] Cornelis Bertoen, geb. Broek in Waterland ca. 1808, (huis)schilder (1828,1858), wethouder (1859), overl. Broek in Waterland 04.02.1859, tr. Broek in Waterland 08.06.1828

[15] Aagje Bakker, geb. Broek in Watrerland ca. 1809, overl. Broek  in Waterland 19.01.1853.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Bertoen, geb. Broek in Waterland ca. 1829, overl. Loenen (U) 07.07.1888, tr. Sliedrecht 29.08.1856 Lijdia Susanna Kluit, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1832/1833, overl. Loenen (U) 07.02.1883, d.v. Joannes Kluit en Sara Overgaauw.

2.                   Jan Bertoen, geb. Broek in Waterland ca. 1831, tabakshandelaar (1860), overl. Broek in Waterland 21.10.1860, tr. Nieuwer-Amstel 26.04.1855 Elisabeth Logger, geb. Leiden 12.01.1833, d.v. Hendrik Jan Logger, medicinae doctor, en Elisabeth Busch.

3.                   Neeltje Bertoen, geb. Broek in Waterland 22.02.1833; volgt [7].

4.                   Pieter Bertoen, geb. Broek in Waterland ca. 1835, koopman, overl. Monnickendam 16.09.1904, tr. Monninckendam 05.07.1857 Hester Nienhuis, geb. Monnickendam ca. 1835, overl. Monnickendam 22.04.1907, d.v. Abraham Nienhuis, koopman, en Jannetje Stolp.

5.                   Adriaan Bertoen, geb. Broek in Waterland ca. 1836, tr. Broek in Waterland 08.09.1861 Geertruij Groot, geb. Broek in Waterland ca. 1840, d.v. Jan Klaasz Groot en Aaltje Sentsd van Vuure.

6.                   Maritje Bertoen, geb. Broekin Waterland 01.03.1838, overl. Amsterdam 25.07.1864.

7.                   Dirk Bertoen, geb. Broek in Waterland xx.11.1839, overl. Broek in Waterland 29.06.1840.

8.                   Dirk Bertoen, geb. Broek in Waterland ca. 1841, banketbakker (1864), koek- en banketbakker (1867), overl. Haarlem 21.01.1913, tr. 1e Haarlem 27.10.1864 Elizabeth Schoonhoven, geb. Zuijlen 28.03.1844, overl. Haarlem 24.02.1866 d.v. Jan Schoonhoven en Gerritje Beumer; tr. 2e Haarlem 28.03.1867 Berendina de Wit, geb. Maarssen 22.01.1849, d.v. Nicolaas de Wit, schipper, en Sara Cornelia Beumer.

9.                   Lijsje Bertoen, geb. Broek in Waterland ca. 1843, overl. Haarlem 20.09.1914.

10.               Baltus Bertoen, geb. Broek in Waterland ca. 1846, overl. Loenen (U) 15.12.1874.

11.               levenloze zoon, Broek in Waterland 12.12.1849.

 

[16] Zernike

[17] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Martin Zernike; volgt [8].

 

[18] Klipping

[19] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Frederika Klipping; volgt [9].

 

[20] Wilm van Ollefen, ged. Amsterdam (Westerkerk) 16.07.1747|a|, muziekmeester (1821), muzikant (1828), overl. tussen 1828 en 1829, z.v. Casper van Ollefen en Eva/Margaretha van Wageningen; otr. Amsterdam 22.05.1778|b|

[21] Catharina Muller, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 14.05.1750, overl. tussen 1821 en 1828, d.v. Jan Hendrik Muller en Catharina Petersen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Casper Hendrik van Ollefen, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 30.06.1779, muziekmeester, overl. Amsterdam voor 1841, tr. Amsterdam 28.03.1821 Elsie Henriette Berkman, geb. Amsterdam 26.06.1791, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 03.07.1791|c|, overl. tussen 1850 en 1875, d.v. Klaas Berkman en Marie Madelaine Dauphin.

2.                   Lieve Willem van Ollefen, ged. Amsterdam (Westerkerk) 16.12.1781, muziekmeester (1834), tr. voor 1810 Jacoba Magdalena Alexandrina Gissen, overl. na 1834.

3.                   Catharina Helena van Ollefen, ged. Amsterdam (Westerkerk) 08.02.1784.

4.                   Jan Hendrik van Ollefen, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 25.07.1790; volgt [10].

5.                   Catharina Eva van Ollefen, ged. Amsterdam (Westerkerk) 30.11.1794, overl. na 1852, tr. Zierikzee 31.10.1828|d| Johan Jacob Römer, geb. ’s-Gravenhage ca. 1804, muziekmeester (1828), stadsmuziek- en dansmeester (1852), overl. Sneek 13.09.1852, z.v. Johan Jacob Römer, tolgaarder, en Stijntje Alders.

 

Noten: |a| dopeling Willem, moeder Eva; |b| bruidegom Wilm, get. moeder Margaretha; |c| vader Berkmann; |d| bruidegom Johann Jacob Roemer, bruid van Offelen, vader Willem (huw.akte Zierikzee 1828 no.52).

 

[22] Gerhardus Meerman, geb. ’s-Gravenhage ca. 1768, overl. voor 1829, z.v. Jacobus Meerman; otr. Amsterdam 06.04.1787

[23] Elisabeth Voskuijl, ged. Amsterdam (Kerk De Posthoorn (rk)) 16.12.1764, vroedvouw (1829), d.v. Casper Voskuijl en Maria Scheuning.

Uit dit huwelijk (vader ook Gerardus Mattheus, moeder ook Verkuijl/Voskuil):

1.                   Jacobus Meerman, ged. Amsterdam (Kerk De Lely (rk)) 30.09.1787|c|, overl. Maarsseveen 27.03.1850, tr. Tienhoven 08.02.1812 Dina Westerman, geb. Utrecht 05.06.1789|d|, ged. Utrecht 05.07.1789, overl. Schoten 17.10.1864, d.v. Jan Westerman en Elisabeth Borman.

2.                   Maria Meerman, ged. Amsterdam (Kerk De Lely (rk)) 19.11.1789, overl. Utrecht 19.10.1851|e|.

3.                   Anna Christina Meerman, ged. Amsterdam (Kerk De Lely (rk)|a|) 13.12.1794|b|; volgt [11].

 

Noten: |a| later Geloof, Hoop en Liefde (huw.akte Amsterdam 1829 reg.3 fol.172); |b| vader Gerrit, moeder Verkuijl; |c| moeder Verkuijl; |d| overl.akte Schoten 18.10.1864; |e| ook overl.akte Maarssen 1851 no.33.

 

[24] Abraham Dieperink, geb. Amsterdam 26.12.1766, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 31.12.1766, dominee, predikant te Hoornaar|a| (1791-1808), Bunschoten (1808-1818) en Midwoud (1818-1834), overl. Midwoud 20.08.1834, z.v. Arent Dieperink en Christina van Ackeren; otr. Utrecht 10.06.1791, otr. Amsterdam 17.06.1791 (att. van Utrecht), tr. Utrecht 04.07.1791

[25] Johanna Lissia Hagen, ook Haagen, ged. Utrecht (Nicolaïkerk) 19.02.1768|b|, rentenierster (1837), overl. Amsterdam 23.07.1843|c|, d.v. Hendrik Hagen en Hester van Engelen.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [12]/[13] in de Kwartierstaat Abraham Henricus van Wijngaarden (1873-1958).

Uit dit huwelijk (moeder ook Haagen):

1.                   Christina Johanna Dieperink, geb. Hoornaar ca. 1792/1793, overl. Utrecht 10.11.1868, tr. Utrecht 13.02.1822 Jan Abram van Megersen, ook van Meegersen, ged. Utrecht 27.04.1783, hoedenmaker (1821,1822), winkelier (1842), overl. Utrecht 08.12.1842, z.v. Johannes van Megersen en Hendrina Mor.

2.                   Hendrik Haagen Dieperink, geb. Hoornaar ca. 1794, apotheker der eerste klasse (1835), gepensioneerd officier van gezondheid der eerste klasse (1837), RNL, overl. Amsterdam 18.05.1842, tr. 1e ca. 1826 Margaretha O’Ferrall, geb. xx.09.1795, overl. Suriname 19.09.1835; tr. 2e Amsterdam 29.06.1837 Antje van Nulck, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 16.10.1791, overl. Amsterdam 13.01.1862, d.v. Dirk van Nulck, zilversmid, en Johanna Mulder.
     AvN tr. 1e Amsterdam 26.04.1815 Maximilliaan van Troostwijk, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 20.10.1771, overl. Loenen (U) 13.08.1832, z.v. Adriaan Paets van Troostwijk, lid van de gemeenteraad Amsterdam (1815), en Maria Cornelia Loten.

3.                   Esther Susanna Dieperink, ook Hester, geb. Hoornaar ca. 1796, overl. Medemblik 08.06.1868, tr. Midwoud 15.10.1820 Ariaan Langereis, ook Arie Langereijs, geb. Midwoud ca. 1790/1791, landman (1816), winkelier (1820), zaakwaarnemer (1860), overl. Medemblik 23.04.1860, z.v. Dirk Langereis en Trijntje Hendriks Vijn.
     AL tr. 1e Sijbekarspel 24.03.1816 Trijntje van der Hoek, geb. Edam ca. 1796, overl. Medemblik 13.09.1819, d.v. Atse van der Hoek en Trijntje Groot.

4.                   Arent Abraham Dieperink, ook Arend, geb. Hoornaar ca. 1798, banketbakker (1834,1870), overl. Utrecht 23.06.1877, tr. 1e Rotterdam 22.09.1824 Klasina Maria Johanna Boss, ook Clasina, ged. Rotterdam 09.08.1796, overl. Utrecht 23.03.1846, d.v. Willem Boss en Elisabeth Koning; tr. 2e Amsterdam 30.12.1847 Marritje van der Voort, ook Marretje/Marrigje, geb. Ridderkerk ca. 1805, overl. Utrecht 20.11.1866, d.v. Lambert van der Voort en Hermina van der Kolk.
– Het echtpaar Dieperink-Boss vormt tevens de kwartieren [12]/[13] in de Kwartierstaat Abraham Henricus van Wijngaarden (1873-1958).
     KMJB tr. 1e Rotterdam 13.08.1817 Bastiaan Kommers, ged. Rotterdam 05.02.1786, overl. Rotterdam 02.04.1821, z.v. Isaac Kommers en Elsje van den Broek.
     BK otr. 1e Rotterdam 19.05.1811, tr. Rotterdam 29.05.1811 Wilhelmina Geertruijda Brouwer, ged. Rotterdam (Grote Kerk) 15.05.1791, overl. Rotterdam 16.09.1816, d.v. Cornelis Hugozn Brouwer en Jannetje van Golverdingen.

5.                   Alida Elisabeth Dieperink, geb. ca. 1801, overl. Amsterdam 01.02.1881, tr. Midwoud 26.01.1834 Hendrik Hendriks, geb. ca. 1800/1801, koopman en winkelier (1834), winkelier (1837), overl. na 1881, z.v. Johan Fredrik Hendriks, suikerbakker, en Charlotta Christina Fredeker.

6.                   Teunis Hermanus Marinus Dieperink, geb. Hoornaar 1805/1806; volgt [12].

 

Noten: |a| per abuis Hovenaar (annonce collectie CBG); |b| Hagen; |c| Haagen (annonces collectie CBG).

 

[26] Cornelis Vis, geb. Venhuizen ca. 1753, verwer (1827), overl. Midwoud 27.01.1827|a|, tr.

[27] Maartje Koster, geb. Sappemeer 05.04.1767, winkelierster (1827), overl. Midwoud 07.11.1827|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harmen Vis, geb. Midwoud ca. 1799, bakkersknecht (1819), landman (1847), overl. Schellingwoude 02.09.1847, tr. Barsingerhorn 22.08.1819 Neeltje Simons Eijland, geb. ca. 1795, overl. na 1847, d.v. Simon Eijland en Maartje Vrieskes.

2.                   Pieter Vis, geb. Midwoud ca. 1800/1801, tapper (1826), arbeider (1859), overl. Midwoud 19.05.1859, tr. Midwoud 15.05.1826 Antje Bart, geb. Opperdoes ca. 1797, boerendienstbode (1826), overl. Heerhugowaard 18.02.1871, d.v. Abram Bart en Aagje Kuijper.

3.                   Antje Vis, geb. Midwoud ca. 1805; volgt [13].

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Midwoud 1827 no.3); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Midwoud 1827 no.11).

 

[28] Cornelis Bertoen, geb. Broek in Waterland 17.06.1773, schilder, overl. Broek in Waterland 28.05.1823|a|, tr.

[29] Lijsje Bertrand, geb. Broek in Waterland 23.07.1779, overl. Broek in Waterland 25.08.1850, d.v. Cornelis Bertrand en Jannetje Landveer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Neeltje Bertoen, geb. Broek in Waterland ca. 1800, overl. Broek in Waterland 14.05.1817.

2.                   Cornelis Bertoen, geb. Broek in Waterland ca. 1808; volgt [14].

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Broek in Waterland 1823 no.18).

 

[30] Jan Bakker, geb. Broek in Waterland 17.02.1767, koopman (1815), rentenier (1817), eigenaar (1821,1822), overl. Broek in Waterland 21.09.1822|a|, z.v. Baltus Bakker (ca.1746-na1822), veeweider; tr.

[31] Maretje Beunder, geb. Zuiderwoude 24.11.1770, overl. Broek in Waterland 14.04.1823|b|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Maartje/Maritje/Marietje):

1.                   Baltus Bakker, geb. Broek in Waterland ca. 1788/1789, koopman (1822,1823).

2.                   Dirk Bakker, geb. Broek in Waterland ca. 1791, predikant te Kerkwerve (1817,1821), overl. Zierikzee 08.01.1821, tr. Zierikzee 19.11.1817 Maria de Wit, geb. Zierikzee ca. 1794, d.v. Johannes de Wit, predikant te Zierikzee (1817), en Maria Sophia Knops.

3.                   Trijntje Bakker, geb. Broek in Waterland 06.09.1794, geb. Broek in Waterland 07.09.1794, overl. Broek in Waterland 03.01.1866, tr. Broek in Waterland 29.01.1815 Cornelis Luijten, ged. Broek in Waterland 16.12.1792, timmerman (1815,1823), lid van de gemeenteraad (1858), overl. Broek in Waterland 08.09.1878, z.v. Reijndert Luijten, schipper, en Neeltje Jelles van Sijp.

4.                   Annetje Bakker, geb. Broek in Waterland 03.07.1796, overl. Broek in Waterland 26.08.1836, tr. Broek in Waterland 26.07.1818 Cornelis Koker, geb. Broek in Waterland 23.11.1796, koopman (1818), schout, later burgemeester van Broek in Waterland (1819-1849), overl. Broek in Waterland 11.01.1849, z.v. Kornelis Koker en Maritje Bakker.

5.                   Maritje Bakker, geb. Broek in Waterland ca. 1798, overl. Schagen 09.07.1861|c|, tr. Broek in Waterland 29.04.1821 Cornelis Munnich, geb. Broek in Waterland 12.01.1798, heel- en vroedmeester, overl. Broek in Waterland 23.12.1844, z.v. Juriaan Munnich, chirurgijn en apotheker, en Pietertje Bertoen.

6.                   Hillegond Bakker, geb. Broek in Waterland 09.03.1800, overl. Broek in Waterland 18.11.1836, tr. Broek in Waterland 15.06.1823 Baltus Koker, geb. Broek in Waterland 1799, koopman (1823,1836), commissionair (1866), penningmeester van Waterland (1835), burgemeester van Broek in Waterland (1857-1866), overl. Broek in Waterland 27.06.1866, z.v. Cornelis Koker en Maretje Bakker.
Uit dit huwelijk: Cornelis Koker (1828-1885), burgemeester van Broek in Waterland (1866-1867).

7.                   Jan Bakker, geb. Broek in Waterland 21.11.1801, koopman, lid van de raad (1835), overl. Monnickendam 07.09.1835, tr. Monnickendam 23.05.1824 Klaartje Stam, geb. Monnickendam ca. 1804, d.v. Adrianus Stam en Trijntje Alderkamp.

8.                   Cornelis Bakker, geb. Broek in Waterland ca. 1803, koopman, overl. Broek in Waterland 23.02.1858, tr. Monnickendam 16.11.1824 Sijbreg Hoeve, geb. Monnickendam ca. 1802, overl. na 1858, d.v. Adrianus Hoeven en Antje Hoek.

9.                   Aagje Bakker, geb. Broek in Waterland ca. 1809; volgt [15].

 

Noten: |a| geen moeder vermeld (overl.akte Broek in Waterland 1822 no.40); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Broek in Waterland 1823 no.15); |c| ook overl.akte Broek in Waterland 1861 no.24.

 


Bijlage A

 

[48] Arent Dieperink, tr.

[49] Christina van Ackeren.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [24]/[25] in de Kwartierstaat Abraham Henricus van Wijngaarden (1873-1958).

 

[50] Hendrik Haagen, tr.

[51] Hester van Engelen.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [26]/[27] in de Kwartierstaat Abraham Henricus van Wijngaarden (1873-1958).

 


terug