Henri Johan van der Schroeff (1900-1974)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Amsterdamse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien april 2020)

 


 

[1] Henri Johan van der Schroeff, geb. aan boord van het schip Kinfauns Castle zich bevindende op den Atlantischen Oceaan 09.08.1900, examen vijfjarige HBS te Amsterdam, student Amsterdam UvA 1922, doctoraalexamen handelswetenschappen Amsterdam UvA 1927|a|, accountantsexamen Amsterdam UVA 1932|b|, lid Nederlands Instituut van Accountants 1932|c|, promotie Amsterdam 12.07.1940|d|, assistent van het onderwijs in de bedrijfshuishoudkunde aan ene universiteit (1927), gemeenteambtenaar (1931), bedrijfsleider bij de Bijenkorf te ’s-Gravenhage (1932-), lector Amsterdam (1938-1944), hoogleraar Amsterdam (1945-1970), RNL, overl. Heemstede 24.04.1974, begr. Velsen (Westerveld) 27.04.1974, tr. Amsterdam 30.06.1927 Catharina Bakhuizen, geb. Amsterdam 04.06.1901, overl. Heemstede 28.05.1981, begr. Velsen (Westerveld) 02.06.1981, d.v. Cornelis Bakhuizen en Wilhelmina Sollman.
– Levensbericht: nl.wikipedia

 

Noten: |a| De Standaard 11.02.1927; |b| Algemeen Handelsblad 10.07.1932; |c| Algemeen Handelsblad 28.09.1932; |d| proefschrift: Kwantitatieve verhoudingen en kosten; promotor: Th. Limperg (1879-1961).

 

[2] Johannes Gijsbertus van der Schroeff, geb. Amsterdam 26.09.1874, commies bij de Nederlandsche Spoorwegen (1927,1931), overl. Hilversum 02.04.1956, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 06.04.1956; tr. 2e Amsterdam 15.10.1931 Elisabeth Jeannette Margaretha Dirksen, geb. Amsterdam 02.07.1888, overl. na 1956, d.v. Bruno Matthias Dirksen en Sophia Elisa Brokmeijer; tr. 1e  
[3] Anna Henrietta Elizabeth Pieters, geb. Amsterdam 05.01.1875, overl. Amsterdam 18.05.1930, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 22.05.1930.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henri Johan van der Schroeff, geb. aan boord van het schip Kinfauns Castle zich bevindende op den Atlantischen Oceaan 09.08.1900; volgt [1].

 

[4] Johannes van der Schroeff, geb. Utrecht 21.04.1839, eerste luitenant der infanterie (1878), overl. Amersfoort 01.04.1918, tr. Utrecht 14.12.1880|a|

[5] Gijsberta Clasina van der Linde, geb. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 05.01.1848, overl. Amersfoort 05.02.1931.

Kinderen:

1.                   Johannes Gijsbertus van der Schroeff, geb. Amsterdam 26.09.1874; volgt [2].

2.                   Hendricus Jacobus van der Schroeff, geb. Amsterdam 21.02.1877, gouvernements-veearts voor Suriname (1902), overl. Bandoeng 14.03.1926, tr. Leiden 17.04.1902 Johanna Christina Neeb, geb. Batavia 16.04.1875, overl. Utrecht 30.01.1945, d.v. Pieter Gerardus Neeb (1830-1920) en Maria Louisa le Comte (1839-1909).
– Het ouderpaar Neeb-le Comte vormt tevens de kwartieren [2]/[3] in de Kwartierstaat Hendricus Marinus Neeb (1870-1933), hoogleraar Bandoeng.

Uit dit huwelijk:

3.                   Anna van der Schroeff, geb. Maastricht 28.10.1889, overl. Amersfoort 17.06.1965, tr. Amersfoort 10.09.1912 Petrus Johannes Schwerzel, geb. Rotterdam 27.05.1881, overl. Amersfoort 27.06.1953, z.v. Lodewijk Philippus Schwerzel en Carolina Cornelia van den Broek.

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom, als officier te Kota Radja, vertegenwoordigd door Bart Johan Gerhard Baltesen Middelbeek, oud 33 jaar, behanger, toestemming bij KB van 03.12.1880, geen opmerking over eerdere kinderen (huw.akte Utrecht 1880 no.477).

 

[6] Hendrik Antonie Pieters, geb. Amsterdam ca. 1833, makelaar, overl. tussen 1886 en 1893, tr. Amsterdam 06.06.1861

[7] Anna Elisabeth Brokmeier, geb. Amsterdam ca. 1839, overl. na 1886.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Amsterdam 27.12.1864.

2.                   Elisabeth Christina Pieters, geb. Amsterdam 07.09.1866, overl. Amsterdam 22.11.1866.

3.                   Ernst Hendrik Pieters, geb. Amsterdam 28.12.1867, overl. Amsterdam 01.10.1870.

4.                   zoon Pieters, geb. Amsterdam 19.08.1870.

5.                   Anna Elisabeth Pieters,geb. Amsterdam 12.09.1873, overl. Amsterdam 18.09.1873.

6.                   Anna Henrietta Elizabeth Pieters, geb. Amsterdam 05.01.1875; volgt [3].

7.                   Hendrik Antonie Pieters, geb. Amsterdam 28.09.1881, overl. Soest 02.07.1882.

8.                   Catharina Wilhelmina Pieters, geb. Amsterdam 01.05.1884, overl. Amsterdam 18.02.1946, tr. Amsterdam 18.01.1912 Martinus Lacks, geb. Amsterdam 06.08.1884, kelner, overl. Bennebroek 30.01.1948, z.v. Martinus Lacks, treinconducteur, en Johanna Meijer.

 

[8] Gerardus Johannes van der Schroeff, geb. Utrecht 30.05.1815, boekverkoper (1836), onderdirecteur der Kolonie Ommerschans (1854), onderdirecteur te Veenhuizen (1860), adjunct-directeur (1862,1868), overl. Nijmegen 26.08.1899; tr. 2e Vledder 17.08.1854 Anna Hulst, geb. Derde Etablissement te Veenhuizen (Norg) 24.03.1826, overl. Hatert (Nijmegen) 17.10.1900, d.v. Coenraad Hulst, onderdirecteur bij de Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen (1826), adjunct-directeur der Kolonie Frederiksoord (1854), en Susanna Magrieta Smit; tr. 1e Amsterdam 07.07.1836

[9] Anna Glaser, geb. Amsterdam 29.05.1811, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 16.06.1811, overl. Utrecht 10.01.1845.

Uit het huwelijk van der Schroeff-Glaser:

1.                   Anna Margaretha Wilhelmina van der Schroeff, geb. Utrecht 25.04.1837, overl. Derde Gesticht te Veenhuizen (Norg) 18.08.1864.

2.                   Johannes van der Schroeff, geb. Utrecht 21.04.1839; volgt [4].

3.                   Theodorus Jan Machiel van der Schroeff, geb. Utrecht 13.05.1841.

4.                   Gerardus Johannes van der Schroeff, geb. Utrecht 15.09.1842, eerste luitenant der infanterie (1871,1877), kapitein der infanterie (1886), overl. Velp (Rheden) 27.08.1911, tr. 1e Leeuwarden 29.07.1872 Jannetje Tjepkema, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 26.08.1850, overl. in het Koerhuis te Neuenahr|b| 09.07.1875|a|, d.v. Mijntje Roelofs Tjepkema, landbouwer, en Jetske Wopkes de Jong; tr. 2e Workum 13.09.1877 Catharina Tjebbes, geb. Leeuwarden 26.03.1853, overl. Velp (Rheden) 19.10.1925, d.v. Klaas Tjebbes, kandidaat-notaris (1853), en Tjeerdtje Albarda.
Uit dit huwelijk van der Schroeff-Tjebbes: Tjeerdtje van der Schroeff (1878-1950), tr. Adrianus Cornelis van der Schroeff (1868-1948), z.v. Gerardus Johannes van der Schroeff en Anna Hulst.

5.                   Gerardus Frederikus van der Schroeff, geb. Utrecht 27.09.1844, overl. Tweede Gesticht te Veenhuizen (Norg) 27.10.1854.

Uit het huwelijk van der Schroeff-Hulst:

6.                   Gerardus Fredrik Franciscus Casparus van der Schroeff, geb. Stad Ommen 13.01.1857, inspecteur der registratie (1895), directeur der registratie en domeinen (1921), RNL, overl. ’s-Gravenhage 16.05.1937, crem. Velsen (Westerveld) 20.05.1937, tr. 1e Hoorn 14.05.1895 (echtsch. ingeschr. Hoorn 08.04.1921) Johanna Machtelina Hendrika Veenenbos, geb. Hoorn 15.02.1875, d.v. Arianus Leonardus Veenenbos, arts, en Anna Jacoba de Jongh van Arkel; tr. 2e ’s-Gravenhage 26.04.1921 Sophia Pauline Gerardina Johanna Aalbertsberg, geb. Scherpenzeel 17.06.1867, overl. ’s-Gravenhage 16.03.1944, d.v. Guillaume Charles Martin Aalbertsberg, geneesheer, en Sophia Antonia Molenaar Böse.
     SPGJA tr. 1e Stad Almelo 01.06.1887 (echtsch. voor 1901) Wilhelm Friedrich Heinrich Louis Schmidt, geb. Hannover ca. 1857, koopman, z.v. Georg August Philipp Schmidt en Johannes Georgine Katharine Waldmann; tr. 2e ’s-Gravenhage 02.12.1901 Abraham van Laer, geb. Zwolle 17.09.1840, mr., griffier (1865), raadsheer in het Gerechtshof ’s-Gravenhage (1901), overl. ’s-Gravenhage 29.03.1903, z.v. Willem Abraham van Laer, koopman, en Magrita Aleida van Engelen; tr. 3e ’s-Gravenhage 20.10.1904 Corneille Adrien Vriesendorp, geb. Dordrecht 14.11.1843, ambtenaar (1870), ontvanger domeinen (1876), hypotheekbewaarder (1904), z.v. Corneille Adrien Vriesendorp, mr., en Antonetta Roodenburg.
     AvL tr. 1e Zwolle 07.09.1865 Johanna Lucretia Heufke Kantelaar, geb. Raalte ca. 1841, overl. Stad Almelo 09.07.1893, d.v. Wilhelmus Cornelius Heufke Kantelaar en Hermanna Asselina Willemina Grobbee.
     CAvV tr. 1e Arnhem 06.10.1870 Sandrina Christina Elisabeth Everts, geb. Arnhem 11.05.1848, overl. voor 1876, d.v. Gerhard Philips Pelgrimszn Everts, advocaat, en Justine Cristine van Meurs; tr. 2e Culemborg 27.07.1876 Ester Jeanne Lapidoth, geb. IJsselstein 01.05.1850, overl. Breda 19.05.1903, d.v. Johan Dirk de Man Lapidoth, notaris, en Hermanne Jeane Anne Ester van der Does.

7.                   Dorothea Johanna van der Schroeff, geb. Veenhuizen (Norg) 20.08.1860, overl. Veenhuizen (Norg) 19.05.1861.

8.                   Thalea Dorothea van der Schroeff, geb. Derde Gesticht te Veenhuizen (Norg) 16.04.1862.

9.                   Dorothea van der Schroeff, geb. Veenhuizen (Norg) 22.09.1863, overl. Veenhuizen (Norg) 24.06.1864.

10.               Johanna Dorothea van der Schroeff, geb. Veenhuizen (Norg) 18.10.1864, overl. Nijmegen 11.12.1894.

11.               Adrianus Cornelis van der Schroeff, geb. Veenhuizen (Norg) 15.18.1868, overl. Velp (Rheden) 29.06.1948, tr. Rijswijk 29.12.1904 Tjeerdtje van der Schroeff, geb. Leeuwarden 30.06.1878, overl. Velp (Rheden) 18.10.1950, d.v. Gerardus Johannes van der Schroeff (1842-1911) en Catharina Tjebbes.

 

Noten: |a| overl.akte Leeuwarden 03.08.1875 no.470; |b| destijds in gemeente Wademheim, Kreis Ahrweiler, Regeringsdistrict Coblenz, nu Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bundesland Rheinland-Pfalz.

 

[10] Jacobus van der Linde, geb. Leeuwarden 08.07.1821, kantoorbediende (1847), tapper (1850), deurwaarder bij ’s Rijks belastingen (1853), ambtenaar bij ’s Rijks belastingen (1855,1858), commies bij ’s Rijks belastingen (1872), overl. Utrecht 01.11.1910, tr. Arnhem 24.02.1847

[11] Wesselina Jacoba Herbers, geb. Pannerden 30.06.1827, overl. Utrecht 17.06.1903|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gijsberta Clasina van der Linde, geb. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 05.01.1848; volgt [5].

2.                   Henrietta Gerharda Geertruida van der Linde, geb. Stad Doetinchem 31.03.1850, naaister (1880), tr. Amsterdam 25.02.1880 Johannes Vermeulen, geb. Breda 09.10.1847, sergeant (1880), z.v. Jacobus Vermeulen, dagloner, en Maria van Eijl.

3.                   Hendricus Gijsbertus Philippus van der Linde, ook van der Linden, geb. Lochem 05.01.1853, overl. Utrecht 19.07.1887, tr. Dordrecht 03.04.1884 Dientje Schepens, geb. Dordrecht 27.09.1853, overl. Rosmalen 18.05.1926, d.v. Cornelis Schepens en Johanna NIeuwkerk.
     DS tr. 1e Dordrecht 01.11.1878 Theodorus Hendricus Beerman, geb. Amsterdam ca. 1850, gymnastiekmeester, overl. Zaltbommel 11.07.1882, z.v. Johannes Beerman en Johanna Hendrika Hendriks; tr. 3e Dordrecht 29.08.1889 Arie van Veen, geb. Rotterdam 22.01.1852, overl. Rotterdam 12.01.1923, z.v. Arie van Veen en Anna van Put.

4.                   Philippine Sijbrechtje Johanna Georgette van der Linde, geb. Lochem 02.10.1855, overl. Naarden 12.03.1939, tr. Utrecht 11.06.1879 Hendrikus Terlingen, geb. Utrecht 12.01.1851, overl. Naarden 13.07.1936, z.v. Hendricus Johannes Terlingen en Johanna Bokkelkamp.

5.                   Gijsbertus van der Linde, geb. Haarlem 01.01.1858, tr. Utrecht 19.07.1888 Johanna Verwoolde, geb. Steenderen 19.02.1866, overl. Utrecht 16.03.1916, d.v. Jacobus Verwoolde, schoenmaker, en Helena Jacoba Timmerman.

6.                   Elektje van der Linde, geb. Amsterdam ca. 1860, tr. Utrecht 31.12.1885 Johannes Hendricus Paping, geb. Gouda ca. 1859, overl. Rotterdam 25.09.1935, z.v. Hinderikus Johannes Petrus Paping en Henriette Hendrina Verbeek.

7.                   Petrus Emanuel Marie van der Linde, geb. Amsterdam ca. 1866, overl. Groesbeek 30.09.1950, tr. Utrecht 15.10.1891 Catharina Alida Engelina van Rooijen, geb. Utrecht 02.11.1871, overl. Nijmegen 08.04.1932, begr. Nijmegen (RK Kerkhof) 12.04.1932, d.v. Johannes van Rooijen en Johanna Catharina Etmans.

8.                   Willem van der Linde, geb. Alkmaar ca. 1869, spoorbeambte, overl. Utrecht 26.03.1937, tr. Amsterdam 16.08.1906 Maria Augusta Wikman, geb. Amsterdam ca. 1874, overl. Utrecht 25.01.1935, d.v. Lodewijk Eduard Wikman en Wijnanda Elisabeth Kahle.

9.                   Jacoba Hendrika van der Linde, geb. Naarden xx.08.1872, overl. Naarden 15.11.1872.

 

Noten: |a| per abuis geb. Arnhem, d.v. Jacobus Herbers en Wesselina Moermans (overl.akte Utrecht 1903 no.920).

 

[12] Christiaan Andries Pieters, geb. Amsterdam 28.02.1811, ged. Amsterdam (Westerkerk) 03.03.1811, timmerman, overl. voor 1861, tr. Amsterdam 24.10.1832

[13] Catharina Hendriks, geb. Amsterdam 04.09.1810, ged. Amsterdam (Eilandskerk) 16.09.1810, overl. na 1861; tr. 2e Amsterdam 14.11.1861 Eliazar Joseph Oudschans, geb. Amsterdam 16.09.1802, diamantslijper (1830), tandmeester (1861), z.v. Joseph Eliazar Oudschans en Annaatje Eliazer, ook  Heijntje.

     EJO tr. 1e Amsterdam 04.02.1840 Maria Nathans Dentz, geb. Amsterdam 19.04.1802, overl. Amsterdam 01.06.1859, d.v. Simon Nathans Dentz en Esther Aron Hollander; uit dit huwelijk: Simon Eliazer Oudschans (1835-1917), tr. Amsterdam 21.06.1866 Johanna Francisca Dina Brokmeier (1841-), d.v. Ernst Heinrich Brokmeier en Elisabeth Schilder.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Antonie Pieters, geb. Amsterdam ca. 1833; volgt [6].

2.                   Dirkje Pieters, geb. Amsterdam ca. 1837, tr. Amsterdam 21.07.1864 Engelbartus Bolkestein, geb. Huizen ca. 1836, apotheker, z.v. Gerrit Bolkestein, genees- en heelkundige, en Lubberta Overmars.

3.                   Catharina Wilhelmina Pieters, geb. Amsterdam ca. 1842, tr. Amsterdam 14.07.1864 Wilhelmus de Kort, geb. Amsterdam ca. 1837, metselaar, z.v. Christiaan dee Kort en Henderiena Ottens.

4.                   Willem Johan Pieters, geb. Amsterdam ca. 1848, kantoorbediende, overl. voor 1902, tr. Kampen 14.11.1872 Hermina Christina van Daalen, geb. Kampen 17.08.1851, overl. Rotterdam 03.09.1915, d.v. Berend van Daalen, bediende, en Maria Theresia Arendsen.

 

[14] Ernst Heinrich Brokmeier, geb. Petershaim ca. 1802, aannemer (van publieke werken) (1861,1880), overl. Amsterdam 20.05.1885, tr. Amsterdam 16.08.1837

[15] Elisabeth Schilder, geb. Amsterdam ca. 1814, overl. Amsterdam 02.07.1877.

Kind van Elisabeth (erkend bij het huwelijk):

1.                   Jan Heinrich Schilder, later Brokmeier, ook Jan Hendrik, geb. Amsterdam 13.11.1836, koopman (1861), aannemer (1880), overl. na 1885.

Uit dit huwelijk:

2.                   Anna Elisabeth Brokmeier, geb. Amsterdam ca. 1839; volgt [7].

3.                   Johanna Francisca Dina Brokmeier, geb. Amsterdam 05.04.1841, overl. na 1911, tr. Amsterdam 21.06.1866 Simon Eliazer Oudschans, geb. Amsterdam 24.04.1835, heel- en vroedmeester (1866), geneesheer (1911), overl. Ginneken en Bavel 17.10.1917, z.v. Eliazer Joseph Oudschans (1802-na1861) en Mietje Nathans Dentz (1802-1859).
– EJO tr. Amsterdam 14.11.1861 Catharina Hendriks (1810-na1861), d.v. Hendrik Anthonie Hendriks en Catharina Visser.

4.                   Ernst Friedrich Brokmeier, geb. Amsterdam ca. 1843, aannemer, overl. Amsterdam 22.12.1875, tr. Amsterdam 16.07.1874 Elisabeth Deegenaar, geb. Beverwijk 18.09.1851, overl. Amsterdam 11.05.1875, d.v. Haring Martens Deegenaar, onderwijzer, en Geertruida Eijmer.

5.                   Gerrit Heinrich Brokmeier, geb. Amsterdam ca. 1846, aannemer, overl. tussen 1885 en 1893, tr. Amsterdam 31.03.1870 Helena Anthonia Bakels, geb. Amsterdam ca. 1851, overl. Rotterdam 06.04.1938, d.v. Anthonie Bakels en Sara Hendrica Fedi.
     HAB tr. 2e Rotterdam 29.07.1897 Petrus Johannes Hengeveld, geb. Den Helder 29.10.1848|b|, z.v. Hendrik Willem Gerrit Hengeveld, sergeant-majoor der infanterie (1864), en Daatje Seegers.

6.                   Johanna Cornelia Brokmeier, geb. Amsterdam ca. 1848, overl. na 1885, tr. Amsterdam 22.10.1868 Henricus Marinus van der Schroeff, geb. Utrecht 16.01.1831, eerste luitenant, overl. na 1885, z.v. Gerrit Johannes Hendrikus van der Schroeff (1800-1888) [z.v. Gerrit van der Schroeff (1768-1822) en Cornelia Schadee] en Swaantje van de Peppel.

7.                   Elisabeth Brokmeier, geb. Amsterdam 30.xx.1850, overl. Maastricht 18.08.1887, tr. Amsterdam 12.06.1873 Hendrik Deegenaar, geb. Beverwijk 13.04.1846, tweede luitenant der infanterie (1873), eerste luitenant (1887), overl. Maastricht 28.05.1888, z.v. Haring Martens Deegenaar, onderwijzer, en Geertruida Eijmer.

8.                   Sophia Elisa Brokmeier, geb. Amsterdam ca. 1854, overl. na 1885, tr. Amsterdam 29.07.1880 Bruno Matthias Dirksen, geb. Emden|a| ca. 1836, scheepsgezagvoerder, overl. na 1885, z.v. Brune Jansen Dirksen en Aaltje Schultz.
Uit dit huwelijk: Elisabeth Jeannette Margaretha Dirksen (1888-na1956), tr. Amsterdam 15.10.1931 Johannes Gijsbertus van der Schroeff (1874-1956), z.v. Johannes van der Schroeff en Gijsberta Clasina van der Linde.

 

Noten: |a| destijds in Königreich Hannover, nu in Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |b| natuurlijke zoon van Daatje, erkend door Petrus Johannes (geb.akte Sluis 01.06.1864 no.59) en gewettigd na toestemming bij KB 23.09.1864 no.24 (ingeschr. huw.akte Den Helder 03.10.1864 no.155).

 

[16] Johannes van der Schroeff, ged. Utrecht 06.12.1765, overl. Utrecht 21.03.1833|d|, z.v. Gerrit van der Schroeff en Susanna van Monsiou (zie Bijlage A); otr. Utrecht 21.10.1810, tr. Utrecht (gerecht) 04.11.1810

[17] Dorothea van Gorkom, geb. Utrecht ca. 1788, overl. Ommerschans (Stad Ommen) 05.06.1853, d.v. David van Gorkom en Maria Eleonora Zweigers.

Kind van Dorothea:

1.                   Johanna Dorothea van Gorkom, later van Gorkom van der Schroeff|c|, geb. Utrecht 11.02.1810, ged. Utrecht 20.03.1810, overl. Veenhuizen (Norg) 22.04.1868, tr. Utrecht 04.07.1833 Wilhelm Justinus Kuller, geb. Utrecht 02.09.1807, predikant, overl. Veenhuizen (Norg) 12.03.1871, z.v. Abraham Kuller en Antoinetta Christina Cornelia Munten.

Uit dit huwelijk:

2.                   Gerardus Johannes van der Schroeff, geb. ca. 1811, overl. Utrecht 24.09.1813.

3.                   Maria Eleonora van der Schroeff, geb. Utrecht 21.10.1812.

4.                   levenloze zoon, Utrecht 13.07.1814.

5.                   Gerardus Johannes van der Schroeff, geb. Utrecht 30.05.1815; volgt [8].

6.                   Anna Davina van der Schroeff, geb. Utrecht 20.02.1822, overl. Veenhuizen (Norg) 13.07.1854, tr. Stad Ommen 29.08.1853 Gerhard Wilhelm van Lemel, geb. Roden 02.03.1826, boekhouder (1853), schoolopziener (1859), burgemeester van Peize (1856-1858) en Smilde (1858-1859), overl. Veenhuizen (Norg) 10.10.1859|a|, z.v. Jan van Lemel, ontvanger, en Jantje Hulst.
     GWvL tr. 2e Peize 22.10.1857 Roelofje Kijmmell, geb. Peize 14.01.1825, overl. Peize 05.10.1859|b|, d.v. Berend Willinge Kijmmell, schout later burgemeester van Peize (1819-1852), landeigenaar (1857), en Alida Homan.

7.                   Cornelia Catharina Margaretha Johanna van der Schroeff, geb. Utrecht 28.03.1824.

 

Noten: |a| ook overl.akte Smilde 1859 no.180; |b| ook overl.akte Smilde 1859 no.178; |c| bij KB 21.08.1830 no.157 toegestaan de familienaam van Gorkom van der Schroeff te voeren; |d| moeder Johanna van Monsoir.

 

[18] Jan Michiel Glaser, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 20.01.1773, commissionair (1836), overl. Amsterdam 02.12.1836, z.v. Jurriaan Christiaan Glaser en Anna Dorothea Hoffman; otr. Amsterdam 05.08.1803

[19] Anna Margaretha Wilhelmina Hennings, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers 16.02.1784, overl. Amsterdam 02.09.1859, d.v. Willem Cloek Hennings en Anna Valk; otr. Amsterdam 12.03.1802 Jacob Hendrik Mölman, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 05.01.1774, z.v. Herman Jurgen Mölman en Anna Christina Vieman.

Uit het huwelijk Molman-Hennings:

1.                   Hendrik Molman, geb. Amsterdam 07.01.1803, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 10.01.1803, makelaar, tr. Amsterdam 07.09.1826 Sara Maria Lagers, ged. Utrecht (Evangelisch-Luthers) 03.01.1802, overl. na 1834, d.v. George Hendrik Lagers, predikant, en Johanna Maria Batz.

Uit het huwelijk Glaser-Hennings:

2.                   Alberta Glaser, geb. Amsterdam 14.03.1806, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 16.03.1806.

3.                   Johan Adam Glaser, geb. Amsterdam 16.02.1808, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 03.03.1808, commissionair (1837,1846), tr. Amsterdam 24.12.1846 Luise Friederike Frenzel, geb. Herford|a| ca. 1814, d.v. Karl Friedrich Frenzel, zadelmaker, en Justine Friederike Dunne.

4.                   Willem Glaser, geb. Amsterdam 28.11.1809, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 13.02.1809.

5.                   Anna Glaser, geb. Amsterdam 29.05.1811, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 16.06.1811; volgt [9].

6.                   Jan Machiel Glaser, geb. ca. 1814, kantoorbediende (1837).

7.                   Jurriaan Christiaan Glaser, geb. Amsterdam ca. 1825, kruidenier, overl. voor 1877,  tr. Amsterdam 25.09.1851 Hermijna Geertruijda Bleichrodt, geb. Amsterdam ca. 1832, overl. na 1888, d.v. Johann Friedrich Bleichrodt, vleeshouwer, en Hermijna Bronkhorst.

 

Noten: |a| destijds in Pruissen, nu in Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[20] Gijsbertus van der Linde, ook van der Linden, geb. Tiel ca. 1787/1788, commies bij de directe belastingen en in- en uitgaande rechten en accijnsen (1825), commies bij ’s Rijks belastingen (1847), overl. na 1856, z.v. Hendrik van der Linde en Maria Stam; tr. Aalten 26.04.1825|e|

[21] Siebrigje Brantsma, ook Brandsma, geb. Stavoren ca. 1784, naaister (1819), overl. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 26.11.1860, d.v. Ids Brantsma, schipper, en Geertje Poppes; otr. Leeuwarden 06.11.1807, tr. Leeuwarden (Westerkerk) 25.11.1807 (echtsch. vonnis Rechtbank van eerste aanleg 12.06.1821, ingeschr. Leeuwarden 25.10.1821) Pieter Gampert, geb. Leeuwarden 11.04.1789, ged. Leeuwarden (Ev. Luthers) 19.04.1789, aang.lidmaat Leeuwarden 10.06.1808, logementhouder/herbergier, militair onder Napoleon|c|, afwezig (1821/1832), z.v. Johannes Abraham Gampert (ca.1752-1806) en Eelkje Pieters.
– PG “ook bekend als Pieter Gomperts eerst vrijwilliger; 3e Holl. regt.; fuselier 2e regt. inf. 3e comp; grenadier Koninklijke Garde; 124e regt. inf.; wegens wangedrag uit het korps gezet; in 1812 plaatsvervanger voor Jelte Jurjens Fijlstra (geb. 1790) te Joure; 9e regt. jagers te paard in garnizoen te Verdun 1813 of 1814 te Verdun gedeserteerd; 25.03.1820 en 14.12.1829 als vermist opgegeven; aangenomen niet teruggekeerd.”|d|

Uit het huwelijk Gampert-Brantsma:

1.                   Johan Abraham Gampert, geb. Leeuwarden 22.07.1808, ged. Leeuwarden 07.08.1808, geëmpoyeerde bij de stedelijke belastingen (1832), ambtenaar (1856), oud-controleur der stedelijke belastingen te Amsterdam (1901), overl. Utrecht 17.01.1901, tr. Amsterdam 08.05.1832 Louise Georgetta Felicie Lalance, geb. Amsterdam 12.08.1804, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 26.08.1804, overl. Utrecht 07.07.1900, d.v. Frederic Joseph Lalance en Marie Jeanne Euphrosine Delahaije.

2.                   Eelkje Gampert, ook Gamper, geb. Leeuwarden 20.01.1811, ged. Leeuwarden 13.02.1811, naaister, overl. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 15.10.1878.

Kind van Siebrigje:

3.                   Henderikus Gijsbertus Brantsma, geb. Leeuwarden 29.10.1819|b|, officier Oost-Indisch Leger, overl. Batavia 29.08.1852.

Kinderen van Gijsbertus en Siebrigje:

4.                   Jacobus van der Linde, geb. Leeuwarden 08.07.1821|a|; volgt [10].

5.                   Tjeerd van der Linden, geb. Aalten 22.11.1824|f|, ambtenaar (1856,1865), controleur bij de plaatselijke directe belastingen (1871), overl. Amsterdam 11.05.1871, tr. 1e Amsterdam 29.05.1856 Augusta Julie Frederique Weggelhorst, geb. Leiden 09.03.1823, overl. Amsterdam 09.07.1863, d.v. Lambertus Weggelhorst, boekhouder (1823), veercommissaris (1856), en Euphrosine Eleonore Huguenot dit Lalance; tr. 2e Amsterdam 10.08.1865 Jeanne Euphrisona Weggelhorst, geb. Amsterdam 19.01.1838, overl. Amsterdam 18.10.1919, jongere zuster van Augusta Julie Frederique.

 

Noten: |a| aangifte door Gijsbertus van der Linde, ‘erkennende de vader van [] kind te zijn’ (geb.akte Leeuwarden 1821 fol.188); |b| aangifte door Berber Overmans, oud 32 jaar, van ‘een onecht kind’ (geb.akte Leeuwarden 1819 fol.250); |c||d| Tresoar; |e| bruidegom Gijsbert van Lienden, bruid in akte Sibrigje Brandsma, tekent met Brantsma, geen vermelding van kinderen (huw.akte Aalten 1825 no.8); |f| aangifte door Gijsbertus van der Linden van een kind, ‘welk kind buiten huwelijk gewonnen den komparant voor het zijne heeft erkend’ (geb.akte Aalten 1824 no.159).

 

[22]

[23] Wesselina Herbers, geb. ca. 1787/1788, naaister (1827), overl. Haarlem 07.01.1859|b|, d.v. Jan Herbers en Gerritje Wouters.

Kinderen:

1.                   Wesselina Herbers, geb. Arnhem 31.12.1825, overl. Arnhem 02.01.1826.

2.                   Wesselina Jacoba Herbers, geb. Pannerden 30.06.1827|a|; volgt [11].

 

Noten: |a| erkend door de moeder (geb.akte Arnhem 04.02.1847 no.58); |b| ook overl.akte Arnhem 1859 no.62.

 

[24] Willem Pieters, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 05.08.1783, overl. voor 1829, z.v. Willem Pieters en Maria de Bruijn; otr. Amsterdam 15.06.1804

[25] Dorothea van Elte, geb. Amsterdam ca. 1783, schoonmaakster (1829), overl. na 1832, d.v. Arie van Elte.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Pieters, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 26.12.1806 {moeder Doretea van Elteren}, timmermansknecht, tr. Amsterdam 16.12.1829 Anna Magdalena Bongaardt, geb. Amsterdam 24.11.1808, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 04.12.1808, d.v. Willem Fasseur Bongaardt, goudslagersknecht, en Renske van der Velde.

2.                   Arie Pieters, geb. Amsterdam 09.04.1809, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 12.04.1809 {moeder Dorethea van Elten}.

3.                   Christiaan Andries Pieters, geb. Amsterdam 28.02.1811, ged. Amsterdam (Westerkerk) 03.03.1811 {moeder Dorothea van Elten}; volgt [12].

 

[26] Hendrik Anthonie Hendriks, ged. Amsterdam (Westerkerk) 19.11.1786, overl. voor 1832, z.v. Hendrik Hendriks en Geertruij Riecardo; otr. Amsterdam 29.05.1807

[27] Catharina Visser, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 22.03.1786, overl. na 1832, d.v. Jan Visser en Catharina Herwis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Hendriks, geb. Amsterdam 04.09.1810, ged. Amsterdam (Eilandskerk) 16.09.1810; volgt [13].

 

[28] Johann Heinrich Brokmeier, overl. voor 1837, tr.

[29] Ilsabein Büsching, overl. voor 1837.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ernst Heinrich Brokmeier, geb. Petershaim|a|{?} ca. 1802; volgt [14].

 

Noten: |a| destijds in Pruissen.

 

[30] Jan Adrianus Schilder, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 20.05.1787|a|, tabakswerker (1812), pakhuisknecht (1837), sjouwer (1849), overl. na 1837, z.v. Jan Schilder, werkman, en Diena Laurond; tr. Amsterdam 20.09.1812

[31] Anna Klijn, ged. Amsterdam (Kerk Stadhuis van Hoorn (rk)) 27.06.1780, overl. voor 1837, d.v. Gerardus Klijn, kleermaker, en Anna Terra.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Schilder, geb. Amsterdam ca. 1814; volgt [15].

2.                   Dina Schilder, geb. Amsterdam ca. 1816, overl. voor 1866, tr. Amsterdam 04.09.1839 Jan Leenders, geb. Amsterdam ca. 1816, metselaar, overl. tussen 1867 en 1872, z.v. Jan Leenders en Anna Maria Nolte, werkster (1839).

3.                   Johannes Gerardus Schilder, geb. Amsterdam ca. 1822, kuipersknecht, overl. voor 1897, tr. Amsterdam 25.04.1849 Maria Wilhelmina Schutter, geb. Amsterdam ca. 1829, overl. na 1897, d.v. Wilhelmus Bartholomeus Schutter, kleermaker, en Magtilda Maria Bosch, ventster (1849).

 

Noten: |a| kind Jan Aderiaanse, moeder Lauvond.

 


Bijlage A

 

[32] Gerrit van der Schroeff, otr. Utrecht 25.05.1755, w.s. begr. Utrecht 31.01.1791, tr. Utrecht 09.06.1755

[33] Susanna van Monsjouw, begr. Utrecht 07.04.1788.

Uit dit huwelijk (moeder ook Monsiou/Monsjou):

1.                   Cornelia Catharina van der Schroeff, ged. Utrecht 23.09.1758.

2.                   Hendriekus van der Schroeff, ook Henricus, ged. Utrecht 19.08.1764, overl. Rotterdam 19.05.1831, tr. 1e voor 1813 Maria van Leeuwen, geb. Rotterdam xx.06.1762, overl. Rotterdam 30.12.1813, d.v. Jan van Leeuwen en Leentje van Embden; tr. 2e Rotterdam 29.11.1820 Anna de Kat, ged. Rotterdam 31.05.1778, overl. Rotterdam 07.04.1862, d.v. Jan de Kat en Maartje Schaap.
     AdK tr. 1e Rotterdam 15.12.1813 Johannes Habes Reutinges/Reutingen, geb. Hosinck/Zurich xx.09.1759, overl. Rotterdam 26.01.1820, z.v. Salomon Habes Reutinges/Reutingen en Anna Schiedknecht.

3.                   Johannes van der Schroeff, ged. Utrecht 06.12.1765|a|; volgt [16].

4.                   Gerrit van der Schroeff, geb. Utrecht 09.01.1768, overl. Utrecht 13.10.1822, tr. voor 1791 Cornelia Schadee, geb. ca. 1769, overl. Utrecht 21.02.1845, d.v. Hendrik Schadee en Elsje Burgers.
Uit dit huwelijk: Gerrit Johannes Hendrikus van der Schroeff, ged. Utrecht 29.01.1800, overl. Utrecht 05.03.1888, tr. Utrecht 13.11.1822 Swaantje van de Peppel, ged. Wageningen 20.06.1802, overl. Utrecht 07.06.1869, d.v. Evert van de Peppel en Cornelia Berendsen; uit dit huwelijk: Henricus Marinus van der Schroeff (1831-), tr. Amsterdam 22.10.1868 Johanna Cornelia Brokmeier (ca.1848-), d.v. Ernst Heinrich Brokmeier en Elisabeth Schilder.

5.                   Johanna van der Schroeff, ged. Utrecht 13.12.1769, overl. Utrecht 29.02.1824, otr. Utrecht 28.06.1801, tr. Utrecht 16.07.1801 Jan Waander van Beest, geb. Zutphen.

 

Noten: |a| moeder van Monsiou.

 


terug