Bernardus Victor Aloysius Röling (1906-1985)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Groningse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, ... (laatst herzien juni 2020/maart 2022)

 


 

[1] Bernardus Victor Aloysius Röling, Bert, geb. ’s-Hertogenbosch 26.12.1906, doctoraalexamen rechten Nijmegen xx.03.1931|a|, promotie Utrecht 07.07.1933|b|, hoogleraar Groningen (1948-1977), eredoctor Twente 27.11.1981, overl. Groningen 16.03.1985, crem., tr. Nijmegen 29.09.1931|c| Louise Henriette Sloth Blaauboer, Lies, geb. Semarang 22.03.1911, overl. Groningen 02.08.1989, crem., d.v. Louis Cornelis Lambertus Willem Sloth Blaauboer, ingenieur, en Henriette Beijerman. [Groningen 1954]

– Levensberichten BVAR: nl.wikipedia * RUG * BWN * In Memoriam (Netherlands Internationa Law Review 1985)

 

Noten: |a| Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 30.03.1931; |b| proefschrift: De wetgeving tegen de zoogenaamde beroeps- en gewoontemisdadigers; |c| bruidegom Bernardus (huw.akte Nijmegen 1931 no.443).

 

[2] Gerardus Röling, geb. Aalsmeer 22.05.1873, journalist (1902,1903), overl. Eindhoven 30.06.1930|a|, tr. ’s-Hertogenbosch 19.08.1902
[3] Christina Maria Dorothea Taverne, geb. Leiden 04.04.1868, winkelierster (1902), overl. Groesbeek 09.02.1954|c|, begr. Nijmegen 12.02.1954.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Maria Alphonsa Röling, T., geb. ’s-Hertogenbosch 16.05.1903|d|, tr. Arnoldus Petrus Maria Kievits, promotie Nijmegen 24.01.1947|b|. [Nijmegen 1954]

2.                   Anna Maria Alphonsa Röling, Annie, geb. ’s-Hertogenbosch 16.05.1903|e|, tr. P.W.H. v.d. Brug, Peter. [Nijmegen/Port au Prince, Haïti 1954]

3.                   Gerard Victor Alphons Röling, Gé, geb. ’s-Hertogenbosch 16.08.1904, hoogleraar Rijksacademie van Beeldende Kunsten, overl. Terwolde 11.05.1981, tr. Amsterdam 25.01.1933 Antonia Martina Adolphine Grolle, geb. Zaltbommel 15.08.1909, d.v. Jacobus Johan Hendrik Grolle en Maria Francina Gulden. [Laren 1954]
– Levensberichten GVAR: nl.wikipedia * RKD

4.                   Bernardus Victor Aloysius Röling, Bert, geb. ’s-Hertogenbosch 26.12.1906; volgt [1].

 

Noten: |a| ook overl.akte ’s-Hertogenbosch 1930 no.374; |b| proefschrift: Ethiek en religie in de philosophie van Nicolaï Hartmann; promotor: J.H. Robbers s.j. (1894-1970); |c| wede Gerard (Algemeen Handelsblad 15.02.1954); |d| geboren ten zeven ure des namiddags (akte no.477); |e| geboren ten half acht ure des namiddags (kate no.478).

 

[4] Gerrit Röling, geb. Aarlanderveen 24.10.1850, landbouwer (1872,1903), veehouder (1908), overl. Zwammerdam 20.04.1920, tr. Uithoorn 26.04.1872

[5] Catharina Bartels, geb. Ouder-Amstel 08.02.1851, overl. Uithoorn 26.01.1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerardus Röling, geb. Oosteindepoelpolder (Aalsmeer) 22.05.1873|a|; volgt [2].

2.                   Gerarda Theodora Röling, geb. Uithoorn ca. 1874/1875, overl. Uithoorn 13.12.1944, tr. Uithoorn 21.02.1908 Cornelis Johannes Kandelaar, geb. Mijdrecht 14.07.1877, veehouder, z.v. Willem Kandelaar, veehouder, en Maria Baars.

3.                   Maria Jacoba Röling, geb. Uithoorn 02.08.1875, overl. Uithoorn 15.08.1875.

4.                   Maria Jacoba Röling, geb. Uithoorn 30.03.1877, Zuster Nicodema, overl. Klooster der Zusters van O.L. Vrouw te Nijkerk 09.08.1922.

5.                   Theodorus Cornelis Röling, geb. Uithoorn 25.05.1878, overl. Uithoorn 12.09.1878.

6.                   Theodorus Cornelis Röling, geb. Uithoorn 03.10.1879, landbouwer (1909,1915), tr. Leimuiden 29.04.1909 Pieternella van Diemen, geb. Nieuwkoop 26.12.1886, d.v. Arie van Diemen, veehouder, en Pieternella Bunschoten.

7.                   Jacoba Röling, geb. Uithoorn 13.07.1882, overl. Uithoorn 14.07.1882.

8.                   Cornelis Röling, geb. Uithoorn 30.10.1883, koopman, overl. Uithoorn 21.02.1957, tr. Uithoorn 13.11.1913 Agnes Leenders, geb. Uithoorn 29.07.1888, d.v. Jasper Leenders, bakker, en Petronella Anna van Rijn.

9.                   Jacoba Röling, geb. Uithoorn 12.12.1886, overl. na 1956, tr. Uithoorn 17.09.1915 Gerardus Petrus Josephus Bussing, geb. Groessen (Duiven) 16.06.1878, bakker, overl. Woerden 01.01.1956, z.v. Albertus Bussing, molenaar, en Adriana Sanders.

 

Noten: |a| vader Gerardus (geb.akte Aalsmeer 1873 no.57).

 

[6] Victor Mathieu François Taverne, geb. Leiden 30.06.1826, boekhouder (1867,1874), winkelier (1876,1882), overl. Leiden 14.08.1882, tr. Leiden 20.02.1867

[7] Anna Maria Franken, geb. Amsterdam 06.10.1835, overl. Amsterdam 25.02.1914.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christina Maria Dorothea Taverne, geb. Leiden 04.04.1868; volgt [3].

2.                   Franciscus Anthonius Maria Taverne, geb. Leiden 21.08.1870, overl. Leiden 27.07.1871.

3.                   Susanna Francisca Maria Taverne, geb. Leiden 14.10.1872, overl. Breda 20.09.1958, tr. Amsterdam 27.12.1905 Cornelis Aloijsius Smout, Kees, geb. Bergen op Zoom 30.04.1876, beeldhouwer, overl. Breda 24.08.1961, z.v. Willem Theodorus Smout, scheepsbevrachter, en Anna Catharina van Mechelen. [Amsterdam 1914]
– Levensberichten CAS: nl.wikipedia * RKD

4.                   Bernardus Maria Taverne, geb. Leiden 23.10.1874, mr., officier bij de administratie der marine (1902), prof., tr. 1e Wageningen 22.01.1920 Marie Françoise Josephine van Riemsdijk, geb. Zwolle 08.09.1893, overl. Amsterdam xx.05.1922, d.v. Andreas Hubertus Constantinus van Riemsdijk, muziekonderwijzer, en Maria Hubertina Catharina Claessens; tr. 2e Meerssen 26.12.1927 Augusta Elisa Johanna Maria Hofman, geb. Woerden 10.03.1901, d.v. Petrus Josephus Hofman en Antoinette Marie Narcisse Stael.

5.                   Leonardus Maria Taverne, geb. Leiden 23.10.1874, tr. A. Döblitz. [Stettin 1914]

6.                   Dorothea Maria Taverne, geb. Leiden 29.10.1876, overl. Leiden 11.01.1879.

 

[8] Gerrit Röling, geb. Aarlanderveen 30.11.1819, landbouwer, overl. Aarlanderveen 17.02.1900|b|, tr. Leimuiden 22.04.1847

[9] Maria van Egmond, geb. Zoeterwoude 24.11.1816, overl. Aarlanderveen 24.02.1890|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Aarlanderveen 18.09.1849.

2.                   Gerrit Röling, geb. Aarlanderveen 24.10.1850; volgt [4].

3.                   Jacoba Röling, geb. Aarlanderveen 10.04.1853, overl. Aarlanderveen 27.10.1869.

4.                   levenloze dochter, Aarlanderveen 21.06.1855.

5.                   Hendrikus Röling, geb. Aarlanderveen 11.07.1857, landbouwer, overl. Mijdrecht 16.09.1920, tr. Nieuwkoop 26.04.1889 Wilhelmina van der Weijden, geb. Nieuwkoop 13.03.1864, overl. Mijdrecht 16.02.1936, d.v. Dirk van der Weijden, veenman (1864), landbouwer (1889), en Agatha van den Bosch.

6.                   Margaretha Geertruda Röling, geb. Aarlanderveen 26.01.1861, overl. Alphen aan den Rijn 14.10.1931, tr. Johannes Adrianus Stigter, geb. Aarlanderveen 03.03.1856, overl. Alphen aan den Rijn 19.08.1926, z.v. Martinus Stigter en Antonia van Veldhuizen.

 

Noten: |a| e.v. Gerardus; |b| overledene Gerardus, vader Gerardus (overl.akte Aarlanderveen 1900 no.23).

 

[10] Henricus Bartels, geb. Kudelstaart ca. 1811, landbouwer (1840), veehouder (1846,1853), bouwman (1861), overl. Uithoorn 22.10.1861|a|, tr. Uithoorn 24.04.1840

[11] Gerritje Konst, geb. Uithoorn 09.01.1819, veehoudster (1863), landbouwster (1869), overl. Uithoorn 10.01.1877; tr. 2e Uithoorn 25.07.1863 Cornelis Leenders, geb. Uithoorn 01.12.1825, veehouder (1863,1877), z.v. Jasper Leenders, veenwerker, en Apolonia Klijn.

Uit dit huwelijk (vader ook Hendricus/Hendrikus, moeder ook Gerarda/Gerharda):

1.                   Petronella Bartels, geb. Ouder-Amstel 15.08.1840 (akte), overl. Ouder-Amstel 16.06.1843.

2.                   Catharina Bartels, geb. Ouder-Amstel 13.09.1841 (akte), overl. Ouder-Amstel 02.10.1846.

3.                   Bartholomeus Bartels, geb. Ouder-Amstel 30.06.1843 (akte), veehouder, overl. Uithoorn 01.04.1903|c|, tr. Uithoorn 27.04.1866 Hendrika Schijf, geb. Uithoorn 26.07.1841, overl. Uithoorn 05.06.1906, d.v. Cornelis Schijf en Maria Eikenbroek.

4.                   Anthonie Petrus Bartels, geb. Ouder-Amstel 16.07.1844 (akte), landbouwer, overl. Haarlem 27.01.1890, tr. Zevenhoven 08.04.1869 Maria Janmaat, geb. Zevenhoven 24.06.1845, overl. Haarlem 13.04.1891, d.v. Adrianus Janmaat (1792-1877) en Cornelia Knijf (1810-1871).

5.                   levenloos kind, Ouder-Amstel 09.10.1846.

6.                   Albertus Bartels, geb. Ouder-Amstel ca. 1848, overl. Uithoorn 07.05.1854.

7.                   Petronella Bartels, geb. Ouder-Amstel 11.02.1848 (akte), overl. Uithoorn 14.02.1900, tr. Uithoorn 01.05.1870 Dirk Cornelis van Rijn, geb. Voorhout 27.11.1834, veehouder, overl. Uithoorn 25.03.1909, z.v. Pieter van Rijn, arbeider (1834), en Mijntje van Ruiten, veehoudster (1870).

8.                   Petrus Bartels, geb. Ouder-Amstel 17.09.1849 (akte), overl. Ouder-Amstel 28.06.1850.

9.                   Catharina Bartels, geb. Ouder-Amstel 08.02.1851; volgt [5].

10.               Johanna Bartels, geb. Uithoorn 23.08.1853, overl. Uithoorn 18.07.1898, tr. Uithoorn 22.10.1874 Theodorus Meijer, geb. Rijnsaterwoude 26.01.1852, veehouder, overl. Uithoorn 06.11.1919, z.v. Johannes Meijer, landbouwer, en Maria Bosman..

11.               Albert Bartels, geb. Uithoorn 20.08.1855, overl. Uithoorn 08.06.1873.

12.               Pieter Bartels, geb. Uithoorn 22.12.1856, overl. Uithoorn 24.01.1868|b|.

 

Noten: |a| overledene Hendricus, geb. Aalsmeer (overl.akte Uithoorn 1861 no.36); |b| per abuis vader Dirk (overl.akte Uithoorn 1868 no.3); |c| per abuis vader Dirk (overl.akte Uithoorn 1903 no.22).

 

[12] Johannes Petrus Taverne, ged. Leiden (Kerk aan de St. Jorissteeg (rk)) 17.04.1781, spekslager (1813), varkensslachter (1815), spekslager (1817,1821), koopman (1824,1829), winkelier (1831,1837), overl. Leiden 14.08.1868; tr. 1e Leiden (Kerk aan de Bakkersteeg (rk)) 23.01.1803|a| Maria van Beek, geb. Kleve ca. 1773, overl. Leiden 25.05.1812, d.v. Johannes van Beek en Maria Holtermans; tr. 2e Amsterdam 17.01.1813|c| 

[13] Dorothea Halderit, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 04.01.1793, overl. Leiden 25.12.1842|e|.

Uit het huwelijk Taverne-van Beek:

1.                   Catharina Taverne, ged. Leiden (Kerk aan de Bakkersteeg (rk)) 05.11.1810|b|.

Uit het huwelijk Taverne-Halderit (moeder Halderiet):

2.                   Nicolaas Franciscus Taverne, geb. Leiden 02.08.1814, tabaksverkoper (1835), strohoedenmaker (1864), overl. voor 1894, tr. Leiden 15.01.1835 Paulina Maria Hudenpool, geb. Leiden 29.04.1813, overl. tussen 1864 en 1894, d.v. Bernardus Johannes Hudenpool en Maria Cornelia Franken.

3.                   Johannes Hermanus Taverne, ook Johannes Hermanus Petrus, geb. Leiden 20.11.1815, overl. Leiden 17.04.1816.

4.                   François Joseph Taverne, geb. Leiden 15.02.1817, controleur belastingen, overl. Amsterdam 23.12.1841.

5.                   Johannes Hermanus Petrus Taverne, geb. Leiden 17.05.1818, tr. Amsterdam 28.01.1847 Maria Krentebol, geb. Amsterdam 02.05.1819, naaister, d.v. Gerrit Krentebol en Saartje Kleijn.

6.                   Maria Catharina Dorothea Taverne, geb. Leiden 04.08.1819, overl. Leiden 30.05.1825.

7.                   Carolina Sophia Cornelia Taverne, geb. Leiden 11.04.1821, overl. Leiden 07.03.1904, tr. Leiden 21.01.1857 Petrus Willebrordus Antonius Cornelissen, geb. Leiden 07.11.1830, kleermaker, overl. Leiden 28.12.1904, z.v. Johannes Theodorus Cornelisse, kleermaker, en Petronella Johanna Huijer.

8.                   Hermanus Johannes Taverne, geb. Leiden 20.10.1822, banketbakker, overl.na 1872, tr. Wormerveer 28.01.1849 Clara Maria Coerten, geb. Wormerveer ca. 1814, overl. Purmerend 01.06.1872, d.v. Hendrik Coerten en Maria Abelen, koekbakster (1849).

9.                   Gerard François Joseph Taverne, ook Gerardus Franciscus Josephus, geb. Leiden 25.05.1824, overl. Leiden 27.08.1824.

10.               Maria Catharina Dorothea Susanna Efemia Taverne, geb. Leiden 23.06.1825, overl. Leiden 30.01.1904.

11.               Victor Mathieu François Taverne, geb. Leiden 30.06.1826; volgt [6].

12.               Arnoldus Cornelis Nicolaas Taverne, geb. Leiden 05.12.1827, werkman (1884), overl. voor 1912, tr. Rotterdam 05.08.1857 Eva Christina van Starrenburg, geb. Amsterdam 12.01.1832, overl. tussen 1884 en 1912, d.v. Gerbrand Pieter van Starrenburg en Eva Christina van der Wal.

13.               Euphemia Margaretha Susanna Taverne, geb. Leiden 02.01.1829, overl. voor 1895, tr. Utrecht 03.05.1854 Adam Mathot, geb. Amersfoort 26.04.1826, strohoedenmaker, overl. voor 1895, z.v. Bernard Mathot en Johanna Jacba Harmsen.

14.               Fredericus Cornelis Wilhelmus Taverne, geb. Leiden 10.02.1830, overl. Leiden 10.04.1830.

15.               Fredricus Cornelis Wilhelmus Taverne, geb. Leiden 05.03.1831, overl. Leiden 08.08.1831.

16.               Dorothea Euphemia Susanna Taverne, geb. Leiden 02.10.1833, overl. Dordrecht 13.01.1873, tr. Dordrecht 12.05.1869 Matthijs Marinus Goverts, geb. Dordrecht, z.v. Anthonie Andreas Goverts en Catrina Antonetta Janssen.

17.               Leonardus Nicolaas Franciscus Taverne, geb. Leiden 10.03.1836, zoutziedersknecht (1862), zaakwaarnemer (1890), tr. 1e Leeuwarden 19.10.1862 Atje de Vries, geb. Leeuwarden 16.11.1836, overl. voor 1890, d.v. Sierk de Vries, koopmansknecht, en Ruurdje Ongevoeg; tr. 2e Amsterdam 03.12.1890 Hinderika Vrijma, geb. Groningen 08.10.1842, d.v. Hindrik Hindriks Vrijma, metselaar, en Hinderika Houttuin.

18.               Susanna Euphemia Theodora Catharina Taverne, geb. Leiden 08.03.1837, overl. voor 1901, tr. Amsterdam 21.05.1863 Franciscus Antonius Stolten, geb. Amsterdam 18.04.1838, varkenslachter (1863), portier (1901,1910), z.v. Joannes Franciscus Stolten, varkenslachter en Gerardina Zonnenberg.
     FAS tr. 2e Amsterdam 17.10.1901 Johanna Brouwers, geb. Veenhuizen (Norg) 12.03.1837, baker (1889), overl. voor 1909, d.v. Gerrit Brouwers, arbeider, en Maria Wieken; tr. 3e Amsterdam 09.02.1910 Johanna Louisa van Teunenbroek, geb. Amsterdam 13.06|07.1837, d.v. Daniel van Teunenbroek en Maria Christina Beudeker.
     JB tr. 1e Amsterdam 14.05.1862 Johan Theodoor Bohle, geb. Dinxperlo 14.11.1830, schilder, overl. tussen 1885 en 1889, z.v. Bernard Bohle, draaier, en Christina Ubbink.
     JLvT tr. 1e Amsterdam 14.08.1889 Karel Leopold Koppeschaar, geb. Leiden 23.12.1830, schippersknecht (1861), kruier (1887,1889), overl. voor 1910, z.v. Jan Pieter Koppeschaar, fabrikeur (1830), manufactuurverwer (1861), en Maria Helena Francina Ciljee.
     KLK tr. 1e Leiden 11.09.1861 Christina Theodora Tebes, geb. Leiden 06.10.1836, dienstbode (1861), overl. voor 1887, d.v. Martinus Tebes, spekslager, en Wilhelmina Cornelia Jillisse.

 

Noten: |a| get. Nicolaus Franciscus Taverne {vader v/d bruidegom} en Catharina Zoubri {moeder v/d bruidegom}; |b| get. Nicolaus Franciscus Taverne {opa} en Catharina Zoubri {oma}; |c| bruid Halderit (huw.akte Amsterdam reg.1 fol.20v); |d| ‘native de Cleves, Départment des Bouches-du-Rhin’ (overl.akte Leiden 1812 fol.202); |e| overledene Halderiet.

 

[14] Christoffel Franken, ged. Amsterdam (Kerk De Posthoorn (rk)) 19.07.1807, behangersknecht (1831), ambtenaar (1864,1867), overl. Amsterdam 30.10.1892; tr. 2e Amsterdam 24.11.1864 Maria Catharina Agnes Sarlemijn, geb. Amsterdam 21.01.1823, overl. Amsterdam 24.11.1866, d.v. Franciscus Sarlemijn en Cornelia Faydherbe; tr. 1e Amsterdam 22.06.1831

[15] Anna Maria van Rijn, ged. Amsterdam (Maagdenhuis (rk)) 25.09.1806, borduurster (1831), overl. Amsterdam 23.04.1861.

Uit het huwelijk Franken-van Rijn:

1.                   Sophia Christina Franken, geb. Amsterdam 19.04.1833, dienstbaar (1859), overl. na 1893, tr. Amsterdam 19.05.1859 Bernardus Joannes de Meere, geb. Edam 19.11.1833, schilder, overl. voor 1893, z.v. Bartholomeus Andreas de Meere en Antoinetta Paulina Proot.

2.                   Anna Maria Franken, geb. Amsterdam 06.10.1835; volgt [7].

3.                   Christina Maria Franken, geb. Amsterdam 20.02.1843, winkelierster, overl. Heemstede 25.08.1929, tr. Amsterdam 26.04.1877 Antonius Hendrikus Joannes de Neeve, geb. Amsterdam 04.05.1843, muziekmeester, overl. Amsterdam 23.06.1917, z.v. Johannes de Neeve en Johanna Gerarda Hildebrandt.

4.                   Dorothea Sophia Franken, geb. Amsterdam 29.01.1848, winkelierster, overl. Amsterdam 26.10.1895|a|, tr. Amsterdam 22.10.1874 Joseph Antonie Vonk, geb. Amsterdam 09.03.1841, geëmployeerde (1869), kantoorbediende (1874), kassier (1893), boekhouder (1895), z.v. Antonie Vonk, kantoorbediende, en Maria Hendrica Elizabeth Bisschop.
    JAV tr. 1e Amsterdam 10.06.1869 Roeloffine Jacoba Broekman, geb. Amsterdam 15.03.1847, overl. Amsterdam 02.09.1871, d.v. Roelof Brinkman, reiziger, en Jacoba Hendrica Bosch.

Uit het huwelijk Franken-Sarlemijn:

5.                   Johanna Maria Franken, geb. Amsterdam 16.09.1866, overl. Amsterdam 27.10.1944, tr. Amsterdam 09.02.1893 Simon Ignatius Antonius Kluijskens, geb. Amsterdam 12.06.1866, winkelier, overl. Amsterdam 29.08.1945, begr. Amsterdam (Bpl. Buitenveldert) 03.09.1945, z.v. Simon Kluijskens en Louiza Johanna Geurs.

 

Noten: |a| ook overl.akte Nieuwer-Amstel 1895 no.621.

 

[16] Gerrit Röling, geb. Lingen|c| ca. 1787/1788, landbouwer (1847), overl. Aarlanderveen 20.01.1853|b|, tr.

[17] Grietje Klaphek, geb. Bleiswijk ca. 1792/1796, overl. Aarlanderveen 28.01.1868|a|, d.v. Gerrit Klaphek en Christina Hardnek.

Uit dit huwelijk (vader ook geschreven c.q. gelezen als Roeling/Roling):

1.                   Lijsbet Röling, ook Elisabeth, geb. Aarlanderveen 02.09.1817, overl. Aarlanderveen 08.05.1846.

2.                   Gerrit Röling, geb. Aarlanderveen 30.11.1819; volgt [8].

3.                   Dirk Röling, geb. Aarlanderveen 03.09.1823, overl. Aarlanderveen 03.02.1836.

4.                   Hendrik Röling, geb. Aarlanderveen 08.09.1825, overl. Aarlanderveen 08.02.1836.

5.                   Bernardus Roling, geb. Aarlanderveen 24.03.1828, overl. Aarlanderveen 24.05.1828.

6.                   Bernardus Röling, geb. Aarlanderveen 31.10.1829, overl. Aarlanderveen 02.03.1880, tr. Geertje Blanker.

7.                   Willem Röling, geb. Aarlanderveen 31.10.1829, overl. Aarlanderveen 10.01.1830.

8.                   levenloze dochter, Aarlanderveen 22.02.1831.

9.                   Margaretha Röling, ook Grietje, geb. Aarlanderveen 21.01.1833, overl. Aarlanderveen 04.10.1834.

10.               Johanna Röling, geb. Aarlanderveen 04.08.1835, overl. Aarlanderveen 30.01.1836.

 

Noten: |a| overledene Margaretha; |b| ‘zijnde de namen van zijn ouders den declaranten onbekend’, aangifte door zoon ‘Bernardus Roeling’ die tekent met ‘B. Röling’ (overl.akte Aarlanderveen 1853 no.9); |c| Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen.

 

[18] Henricus van Egmond, ged. Hillegom (rk) 08.12.1792, bouwmansknecht (feb1815), bouwman (okt1815), landbouwer (1827,1866), overl. Leimuiden 29.03.1883, z.v. Cornelis van Egmond en Willemijntje Hendrikse Wesselaar; tr. 2e Leimuiden 29.04.1828 Margarita van Leeuwen, geb. Leimuiden, ged. Rijnsaterwoude (rk) 19.12.1797, overl. Leimuiden 27.04.1866|b|, d.v. Job van Leeuwen en Wilhelmina van den Eng, landbouwster; tr. 1e Lisse 05.02.1815

[19] Jaapje van der Voort, geb. Lisse ca. 1790, overl. Leimuiden 03.07.1827, d.v. Huibert Jacobse van der Voort en Marijtje van der Fits.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis van Egmond, geb. Zoeterwoude 29.10.1815, landbouwer, overl. Leimuiden 22.05.1893, tr. Leimuiden 30.04.1837 Anna van Veen, geb. Aalsmeer 11.01.1800, landbouwster, overl. De Lier 26.01.1865|a|, d.v. Gijs van Veen en Antje van Leeuwen.

2.                   Maria van Egmond, geb. Zoeterwoude 24.11.1816; volgt [9].

3.                   Wilhelmina van Egmond, geb. Leimuiden 07.10.1820, overl. Leimuiden 25.05.1829.

4.                   Huibertus van Egmond, ook Hubertus, geb. Leimuiden 04.12.1821, overl. Leimuiden 11.07.1823.

5.                   Arie van Egmond, geb. Leimuiden 22.10.1822, bouwman/landbouwer, overl. Leimuiden 06.04.1866, tr. Ter Aar 18.04.1850 Anna van Rodenrijs, geb. Nieuwveen 01.06.1824, overl. Leimuiden 09.08.1886, d.v. Hugo van Rodenrijs (ca.1774-1851), bouwman, en Alida Janmaat (ca.1788-1856).

6.                   Huiberta van Egmond, ook Huibertha, geb. Leimuiden 26.02.1824, overl. Ter Aar 15.02.1901, tr. Leimuiden 24.09.1847 Jacobus Hogeveen, geb. Rijnsaterwoude ca. 1812, landbouwer, overl. Rijnsaterwoude 24.12.1879, z.v. Arnoldus Hogeveen en Gerritje de Zanger.

7.                   Simon van Egmond, geb. Leimuiden 18.06.1825, landbouwer, overl. Alkemade 27.10.1894, tr. 1e Leimuiden 11.04.1850 Korina Straathof, ook Quirina, geb. Alkemade 29.08.1827, overl. Alkemade 25.02.1872, d.v. Jacob Straathof, landbouwer, en Adriana Verhaar; tr. 2e Alkemade 16.07.1873 Maria Berg, geb. Alkemade 20.03.1836, overl. Alkemade 23.12.1897, d.v. Bernard Jozeph Heinrich Berg, bouwman, en Elizabeth Straathof.

8.                   Fredericus Franciscus van Egmond, geb. Leimuiden 02.08.1826, overl. Leimuiden 14.08.1826.

 

Noten: |a| ook overl.akte Leimuiden 1865 no.4; |b| overledne Margaretha, geb. Leimuiden 17.12.1798, e.v. Hendrik (overl.akte Leimuiden 1866 no.17).

 

[20] Bart Bartelse, geb. ca. 1787, broodbakker, overl. Uithoorn 10.09.1815|a|, tr.

[21] Johanna Graman, geb. Haarlem ca. 1786, boerin (1828), overl. Uithoorn 25.01.1864|e|, d.v. Assuerus Graman en Anna van Veen; tr. 2e Uithoorn 30.06.1816|b| Cornelis Verhoef, geb. Uithoorn ca. 1794, boer, overl. Uithoorn 29.12.1826, z.v. Albert Verhoef en Wijnande/Wijntje de Boer; tr. 3e Uithoorn 06.01.1828 Cornelis van Zijl, geb. Ter Aar/Langeraar ca. 1788, boerenknecht (1828), overl. Uithoorn 26.06.1848, z.v. Simon van Zijl en Marrijtje Kornelisse Kuijt.

Uit het huwelijk Bartelse-Graman (vader ook Bartels):

1.                   Henricus Bartels, geb. Kudelstaart ca. 1811 [tr. Uithoorn 1840|c|]; volgt [10].

Uit het huwelijk Verhoef-Gramans (moeder Graman):

2.                   Albertus Verhoef, geb. Uithoorn 11.02.1817, tr. Vinkeveen en Waverveen 18.04.1845 Maria van Breukelen, geb. Tienhoven 16.02.1817, d.v. Gijsbert van Breukelen en Geertrui Bos.

3.                   Anna Verhoef, ook Johanna, geb. Uithoorn 01.03.1820, overl. Ouder-Amstel 08.01.1892|d|, tr. Uithoorn 29.04.1847 Dirk Kempen, geb. Aarlanderveen 20.03.1816, bouwman, overl. Ouder-Amstel 23.10.1902, z.v. Jan Kempen en Jacoba Reijkelijkhuijse.

4.                   Willem Verhoef, geb. Uithoorn 29.03.1822, overl. Mijdrecht 05.01.1850, tr. Mijdrecht 24.06.1846 Klasina Zwetsloot, geb. Rijnsburg 07.01.1816, overl. Uithoorn 17.03.1905, d.v. Willem Zwetsloot, bouwman, en Ester/Hester van der Ruit.
     KZ tr. 1e Alkemade 26.04.1838 Albert Konst (1815-1845), z.v. Pieter Konst en Trijntje Verhoef.

 

Noten: |a| overledene Bartelse, geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Uithoorn 1815 no.30); |b| bruid Gramans (huw.akte Uithoorn 1816 no.12); |c| bruidegom Bartels (huw.akte Uithoorn 1840 no.40); |d| moeder Gramman (overl.akte Ouder-Amstel 1892 no.4); |e| overledene Gramans (overl.akte Uithoorn 1864 no.10).

 

[22] Pieter Konst, geb. Kudelstaart ca. 1789/1790, daggelder (1814), veender (1816), veenman (1828), bouw- en veenman (1838), veenman en veehouder (1839), veenman (1840), bouwman (1846), overl. Uithoorn 05.09.1846|b|, z.v. Anthonij Konst en Rijkje van Zijl; tr. 2e Uithoorn 17.04.1839 Claasje Verhoef, ook Clasina/Klaasje, geb. Mijdrecht ca. 1800, overl. Uithoorn 22.01.1861, d.v. Jacobus Verhoef en Aaltje de Boer; tr. 1e Uithoorn 20.02.1814

[23] Trijntje Verhoef, ook Catharina/Katharina, geb. Uithoorn 1790/1791, overl. Uithoorn 09.04.1838, z.v. Albert Verhoef en Wilhelmina de Boer.

Uit het huwelijk Konst-Trijntje Verhoef:

1.                   Albert Konst, geb. Uithoorn 22.03.1815, landbouwer, overl. Mijdrecht 29.06.1845, tr. Alkemade 26.04.1838 Klasina Zwetsloot, geb. Rijnsburg 07.01.1816, overl. Uithoorn 17.03.1905, d.v. Willem Zwetsloot, bouwman, en Ester/Hester van der Ruit.
     KZ tr. 2e Mijdrecht 24.06.1846 Willem Verhoef (1822-1850), z.v. Cornelis Verhoef en Johanna Gramans; tr. e Hermanus van Tol.

2.                   Anthonij Konst, ook Antonius, geb. Uithoorn 11.10.1816, overl. Uithoorn 10.01.1839.

3.                   Gerritje Konst, geb. Uithoorn 09.01.1819|a|; volgt [11].

4.                   Wilhelmina Konst, geb. Uithoorn 01.01.1821, overl. Uithoorn 08.07.1855, tr. Uithoorn 24.04.1840 Hannes Beuk, geb. Zevenhoven 31.08.1816, landbouwer, overl. Uithoorn 30.01.1883, z.v. Casper Beuk, schoenmaker, en Adriana Verlaan.
     HB tr. 2e Uithoorn 25.04.1857 Elsje Zantvliet, geb. Woubrugge 09.11.1815, winkelierster (1857), d.v. Cornelis Zantvliet, bouwman, en Mattje van Kempen.
     EZ tr. 1e Woubrugge 29.04.1847 Willem Zwetsloot, geb. Rijnsburg 03.03.1817, overl. Uithoorn 14.06.1856, z.v. Willem Zwetsloot, bouwman, en Hester van der Ruit.

5.                   Dirk Konst, geb. Uithoorn 26.04.1823, bouwman (1861), overl. Uithoorn 16.05.1877, tr. Margaretha Vergeer.

6.                   Maria Konst, geb. Uithoorn 17.03.1825, overl. Uithoorn 06.11.1827.

7.                   Kornelis Konst, ook Cornelis, geb. Uithoorn 08.05.1828, overl. Uithoorn 01.04.1829.

8.                   Kornelis Konst, ook Cornelis, geb. Uithoorn 26.03.1831, veehouder (1852), bouwman (1861), overl. Uithoorn 18.04.1874, tr. Aalsmeer 03.06.1852 Petronella Maria de Boer, geb. Aalsmeer 15.08.1826, overl. Uithoorn 26.04.1879, d.v. Pieter de Boer, veenman, en Grietje Oudewater.

Uit het huwelijk Konst-Claasje Verhoef:

9.                   Antonie Konst, geb. Uithoorn 19.02.1840, overl. Uithoorn 22.02.1840.

10.               Katharina Konst, ook Catharina, geb. Uithoorn 12.05.1842, overl. Uithoorn 21.11.1902, tr. Uithoorn 06.06.1865 Joannes van Rijn, geb. Voorhout 09.08.1842, landbouwer, z.v. Petrus van Rijn, bouwman, en Wilhelmina van Ruijten.

 

Noten: |a| moeder Catharina; |b| moeder Gerritje Tolhuis (overl.akte Uithoorn 1846 no.38).

 

[24] Nicolaas Franciscus Taverne, geb. Brussel ca. 1749, poorter Leiden 19.05.1780, knoopmaker (1780), passementier (1812), passementwerker (1813,1824), overl. Leiden 03.02.1830|f|, z.v. Franciscus Taverne; tr.

[25] Jeanne Catharine Zoubrie, geb. ’s-Gravenhage xx.11.1752, overl. Leiden 08.08.1812, d.v. Jean Matthieu Zoubrie en Joanne Henschen.

Uit dit huwelijk (vader ook Nicolaas Franciscus Joseph/Josephus, moeder ook Catharina/Johanna Catharina, ook Sobri/Soubri/Soubrie):

1.                   Franciscus Taverne, geb. voor 25.07.1780|a|.

2.                   Petrus Bernardus Taverne, geb. voor 25.07.1780|a|.

3.                   François Joseph Taverne, geb. ca. 1776/1777, chef des contributions directes (1812), chef de bureau bij de directe belasting (1813), controleur der directe belastingen (1841), overl. Amsterdam 23.12.1841.

4.                   Joannes Petrus Taverne, ged. Leiden (Kerk aan de St. Jorissteeg (rk)) 17.04.1781|b|; volgt [12].

5.                   Catharina Henrica Taverne, ook Hendrika Catharina, ged. Leiden (Kerk aan de St. Jorissteeg (rk)) 09.05.1783, overl. Leiden 20.11.1836, otr. Leiden (gerecht) 26.05.1803 Pieter Plomp, ged. Leiden (Pieterskerk) 10.07.1782, timmermansknecht (1803), garçon charpentier (1813), overl. (‘dans la maison d’arret’) Leiden 14.01.1813, z.v. Gerrit Plomp en Maria Merlijn.

6.                   Joanna Maria Christina Taverne, ged. Leiden (Kerk aan de St. Jorissteeg (rk)) 30.07.1785.

7.                   Andreas Franciscus Joannes Taverne, ged. Leiden (Kerk aan de St. Jorissteeg (rk)) 04.07.1791.

8.                   Arnoldus Taverne, ged. Leiden (Kerk aan de St. Jorissteeg (rk)) 23.06.1793, passementwerker, overl.Leiden 22.12.1865, tr. 1e Leiden 20.04.1820 Geertruida Alida Tomasse, ged. Leiden (Kerk De Zon (rk)) 17.03.1795, overl. Leiden 13.06.1825|e|, d.v. Carel Tomasse en Maria Zwaal; tr. 2e Leiden 17.11.1825 Maria Hendrina van Dommelen, geb. Leiden 01.06.1800, overl. Leiden 19.04.1862, d.v. Hendrik van Dommelen en Maria Brands.

9.                   Nicolaus Mattheus Taverne, ged. Leiden (Kerk aan de St. Jorissteeg (rk)) 16.10.1796, grutter (1820), barrièrewachter (1854), overl. Sassenheim 04.02.1854|d|, tr. Noordwijk 21.04.1820 Petronella Holbeek, geb. Zoeterwoude ca. 1800, overl. [Voorhout] tussen 1882 en 1908, d.v. Joannes Holbeek en Maria van Oorschot..

10.               Matthias Taverne, ged. Leiden (Kerk aan de St. Jorissteeg (rk)) 18.02.1799, spekslager, overl. Leiden 10.06.1866, tr. Leiden 02.09.1824 Johanna Wilhelmina Arntz, geb. Qualburg|c| 14.03.1805, overl. Leiden 06.05.1887, d.v. Theodor/Derk Arntz, arbeider, en Wilhelmina Kersjes.

 

Noten: |a| Archief RK Armbestuur (RK personen die poorter van Leiden zijn geworden, categorie buitenbedeelden); |b| vader Nicolaas Franciscus, moeder Catharina Sobrie; |c| destijds in arrondisement Kleef in Pruissen, nu Ortsteil van Bedburg-Hau, Kreis Kleve, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |d| overledene Nicolas François, vader Nicolas François, moeder Souprie (overl.akte Sassenheim 1854 no.8); |e| overledene Alida Geertruida Thomasse; |f| wedr Johanna Catrina Zoubri (overl.akte Leiden 1830 no.115).

 

[26] Hermanus Halderiet, ged. Winterswijk 07.03.1762|c|, spekslager (1813,1814), varkensslachter (1816,1833), overl. Amsterdam 23.07.1833|e|, z.v. Harmen Halderiet en Margrita Halderiet; tr. 2e Amsterdam 09.05.1821|d| Anna Maria Coopman, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 06.07.1774, overl. na 1833, d.v. Hermanus Coopman en Maria Elisabeth Hekers; otr. 1e Amsterdam 09.01.1789|a|

[27] Susanna Efemia Faasen, ged. Doetinchem (rk) 10.05.1763|f|, overl. Amsterdam 01.09.1820, d.v. Gerardus Johannes Faasen en Theodora ter Aa.

     AMC otr. 1e Amsterdam 11.01.1793 Joannes Hendricus Josephus Pik, Joseph, ‘van Emsteek in Munsterland’|g|, overl. tussen 1803 en 1821.
     JHJP otr. 1e Amsterdam 30.03.1787 Johanna Dirks/Dirksen, geb. Oldenzaal ca. 1757, overl. voor 1793.
     JD otr. 1e Amsterdam 24.06.1785 Hendrik Vleeshouwer, geb. Rotterdam, overl. voor 1787.
     HV tr. 1e Margretha Baptist, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 19.04.1783; otr. 2e Amsterdam 17.10.1783 Johanna Nuland, ook Nieuwland, geb. Amsterdam, overl. voor 1785.
     JN tr. 1e Hendrik Rickels, begr. Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 21.02.1781.

Uit dit huwelijk (vader ook Halderit):

1.                   Hermanus Halderit, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 18.11.1789.

2.                   Gerardus Halderit, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 05.08.1791, w.s. begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 08.01.1792.

3.                   Dorothea Halderit, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 04.01.1793|b|; volgt [13].

4.                   Jan Halderit, ook Halderiet, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 20.09.1794, spekslager, tr. Amsterdam 12.06.1814|b| Cornelia Margaretha van Greuningen, ged. Amsterdam (Kerk De Leij (rk)) 07.10.1793, d.v. Cornelis van Greuningen, winkelier, en Anna Gervers.

5.                   Gerardus Halderit, ook Halkeriet, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 23.08.1796, varkensslachter, overl. Leiden 05.07.1847, tr. Leiden 01.06.1816 Maria van Veldhoven, ook van Velthoven, ged. Leiden (Kerk aan de Appelmarkt (rk)) 30.03.1791, overl. Leiden 30.03.1846, d.v. Arnoldus van Veldhoven, fabrikeur, en Maria Verbrugge.

6.                   Hermina Halderiet, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 13.11.1798, overl. voor 1829, tr. Leiden 20.01.1815 Henricus Johannes Peskens, ged. Leiden (Kerk aan het Utrechtsche Veer (rk)) 20.08.1794, koekbakker (1815), expediteur (1859), overl. Rotterdam 08.05.1859, z.v. Wilhelmus Peskens (-1815) en Margaretha Overdijk.
     HJP tr. 2e Leiden 23.07.1829 Arnolda Johanna Eusman, ged. Leiden (Kerk aan het Utrechtsche Veer (rk)) 18.08.1797, winkelierster (1829), overl. Rotterdam 14.04.1864, d.v. Johannes Eusman (-1823) en Elisabeth Borree.

7.                   Margaretha Halderiet, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 02.11.1800, kistenmakerij doende (1832), overl. tussen 1849 en 1860, tr. 1e Amsterdam 04.09.1822 Joannes Bernardus Heseding, ged. Amsterdam (Kerk de Posthoorn (rk)) 19.10.1785, kistenmaker, overl. Amsterdam 19.06.1826, z.v. Willem Heseding en Geertruij Wissing; tr. 2e Amsterdam 23.02.1832 Hendricus Matheus Bannenberg, ged. Amsterdam (Kerk De Papegaai (rk)) 14.03.1808, kantoorbediende (1832), koopman (1868), z.v. Willem Bannenberg, kantoorbediende, en Anna Jansen.
     JBH tr. 1e Elisabeth van Duijn, overl. voor 1822.
     HMB tr. 2e Amsterdam 03.05.1868 Anna Houben, geb. Zaandam ca. 1820, d.v. Gerardus Houben, broodbakker,  en Elisabeth Schouten.
     AH tr. 1e Zaandam 10.08.1845 Gerardus Arnoldus Willenborg, ged. Amsterdam (Kerk De Posthoorn (rk)) 02.03.1809, winkelier, overl. Amsterdam 12.12.1863, z.v. Joannes Franciscus Willenborg, winkelier, en Cornelia Putting.

8.                   Fredericus Halderiet, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 13.08.1802, varkensslachter (1829), spekslager (1876), overl. Leiden 12.07.1876, otr. Leiden 19.06.1829, tr. Leiden 03.07.1829 Elisabetha Susanna, ged. Leiden (Kerk aan de St.Jorissteeg (rk)) 02.09.1799, overl. Leiden 07.08.1876, d.v. Joannes Baptista Susanna en Elisabeth Koch.

9.                   Euphemia Halderiet, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 12.12.1804, overl. Leiden 21.10.1880, tr. Leiden 07.07.1836 Theodorus Molkenboer, ged. Leiden (Kerk aan de Kuipersteeg (rk)) 17.10.1801, koekbakker, overl. Leiden 27.06.1872, z.v. Bernardus Molkenboer en Maria van Grieken (-1807).

 

Noten: |a| vader Joannes Hermanus Halderit, moeder Susanna Euphemia Faasen; |b| bruid in akte van Groningen, tekent met C.M. van Greunen (huw.akte Amsterdam 1814 reg.3 fol.57v); |c| dopeling Jan Harmen; |d| bruidegom Jan Harmen; |e| overledene Jan Harmen; |f| dopeling Susanna Euphemia; |g| Emstek, Landkreis Cloppenburg, Region Oldenburger Münsterland, Bundesland Niedersachsen.

 

[28] Christoffel Franken, ged. Amsterdam (Kerk De Posthoorn (rk)) 14.02.1779|d|, besteller (1831), besteller bij het Keulscheveer (1832), besteller (1850,1855), overl. Amsterdam 18.05.1858, z.v. Jan Franken en NN; otr. Amsterdam 09.04.1802|c|

[29] Anna Christina Volckers, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 09.06.1775|b|, overl. na 1861|h|, d.v. Barent Volckers en Johanna Kruijdop.

Uit dit huwelijk (vader ook Franke, moeder ook Volkers):

1.                   Joannes Franke, ged. Amsterdam (Kerk De Posthoorn (rk)) 28.05.1802, kuiper, tr. Amsterdam 16.05.1832 Marritje de Jonge, geb. Amsterdam 16.06.1802, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 20.06.1802, dienstbode (1832), d.v. Gessel Jelles de Jonge en Grietje Wegener.

2.                   Bernardus Franken, ged. Amsterdam (Kerk De Posthoorn (rk)) 03.02.1805, werkman, tr. Amsterdam 06.02.1861 Christina Urslea ter Beek, geb. Den Helder 05.10.1814, dienstbaar (1849), overl. na 1879, d.v. Jan ter Beek, tapper, en Christina Geertruida Franke.
     CUtB tr. 1e Amsterdam 09.05.1849 Herke Koehoorn, geb. Schraard (Witmarsum) 12.09.1813, scheepstoetuiger (1845), zeeman (1849), overl. voor 1861, z.v. Rouke Herkes Koehoorn, schoolmeester, en Tjitske Jacobus Piekema.
     HK tr. 1e Amsterdam 01.10.1845 Johanna de Haan, geb. Amsterdam 01.12.1806, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 07.12.1806, werkster, overl. voor 1849, d.v. Harmanus de Haan en Johanna van Pareren, wasster (1845).

3.                   Christoffel Franken, ged. Amsterdam (Kerk De Posthoorn (rk)) 19.07.1807|a|; volgt [14].

4.                   Anna Christina Franken, geb. Amsterdam 13.04.1814, dienstbode (1840), overl. Amsterdam 15.03.1878|g|, tr. Amsterdam 01.08.1855|f| Jan Philips (1818-na1878).
     JP tr. 1e Amsterdam 01.05.1850 Theodora Sophia Franken (1817-1854), d.v. jongere zuster van Anna Christina.

5.                   Theodora Sophia Franken, geb. Amsterdam 02.11.1817, dienstbaar (1850), overl. Amsterdam 21.12.1854, tr. Amsterdam 01.05.1850|e| Jan Philips, geb. Vreeland (Loenen-Kronenburg, ook Loenen-Hollands) 26.06.1818, schildersknecht (1850), schilder (1855), z.v. Pieter Philips, horlogemaker, en Aaltje Harderveld.
     JP tr. 2e Amsterdam 01.08.1855 Anna Christina Franken (1814-1878), oudere zuster van Theodora Sophia.

 

Noten: |a| moeder Volkers; |b| vader Barent Volckerts, moeder Johanna Kruijdop; |c| bruid Volckers, moeder v/d bruid Anna Crudop; |d| dopeling Christophorus, vader Franke, moeder Ursula Radevan; |e| vader v/d bruid Christiaan Franken; |f| bruid Franke; |g| overleden Franke (overl.akte Amsterdam 1878 no.1922) & Franken (annonce collectie CBG); |h| niet gevonden in tienjarentafel Amsterdam 1863-1872 letter V, tienjarentafel Amsterdam 1853-1862 letter V ontbreekt bij FamilySearch (mrt’22).

 

[30] Bernardus van Rijn, geb. Amsterdam ca. 1774, overl. voor 1831, otr. Amsterdam 22.04.1803

[31] Bernardina van den Broek, geb. Amsterdam ca. 1773, overl. na 1837.
– Er is een Bernardus van Rhijn, ged. Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 28.01.1775, z.v. Hendrik van Rhijn en Geertruij van Waardenburg.

– Er is een Bernardina van den Broek, ged. Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 03.03.1771, d.v. Hubertus van den Broek en Joanna van Rijn.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Hermanus van Rijn, ged. Amsterdam (Maagdenhuis (rk)) 29.11.1804.

2.                   Anna Maria van Rijn, ged. Amsterdam (Maagdenhuis (rk)) 25.09.1806; volgt [15].

3.                   Maria Elizabeth van Rijn, ged. Amsterdam (Maagdenhuis (rk)) 24.07.1808.

4.                   Sophia Maria van Rijn, geb. Amsterdam 11.06.1813, borduurster (1837), wasster (1866), strijkster (1874), tr. Amsterdam 07.06.1837 Johannes Leonardus Dominicus Kok, geb. Haarlem 22.01.1813, kastenmakersknecht, overl. voor 1866, z.v. Tobias Kok, broodbakker, en Anna Wijnanda Weehuizen.

 


terug