Robert Deodaat Emile Oxenaar (1929-2017)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Delftse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien november 2019)

 


 

[1] Robert Deodaat Emile Oxenaar, Ootje, geb. ’s-Gravenhage 07.10.1929, hoogleraar Delft (1979-1991), overl. 2017.
– Levensbericht OO: nl.wikipedia

 

[2] Herman Filip Deodaat Oxenaar, geb. Salatiga (Res. Semarang) 18.10.1895, directeur handelsmaatschappij (1923), overl. ’s-Gravenhage 21.08.1970, begr. 25.08.1970, tr. Maastricht 19.10.1923
[3] Wilhelmina Johanna Maria Hendriksz, geb. Maastricht 05.12.1899, overl. na 1987.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rudolf Willem Daan Oxenaar, Rudi, geb. ’s-Gravenhage 25.11.1925, overl. Arnhem 14.12.2005, tr. ’s-Gravenhage 14.04.1956 Magthilde E. van der Haagen, Thil, geb. 29.05.1931, overl. Arnhem 14.08.1985, crem. Arnhem (Moscowa) 19.08.1985.
– Levensbericht RO: nl.wikipedia

2.                   Robert Deodaat Emile Oxenaar, geb. ’s-Gravenhage 07.10.1929|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Haagsche courant 08.10.1929 (W.J.M. Oxenaar, geb. Hendriksz, z.).

 

[4] Jan Adam Wilhelmus Oxenaar, geb. Breda 27.07.1852, ritmeester Oost-Indisch Leger (1889), gep. kolonel  tit. der cavalerie van het  Oost-Indisch Leger, overl. Teteringen (Breda) 19.04.1926, begr. Ginneken (NH Bpl.) 21.04.1926, tr. Salatiga (Res. Semarang) 17.03.1875|c|

[5] Constantia Geertruida Tellings, geb. Salatiga (Res. Semarang) 17.03.1855, overl. 20.09.1932, begr. Ginneken (NH Bpl.) 22.09.1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Henriette Christina Wilhelmina Oxenaar, geb. Magelang (Res. Kedoe) 01.02.1876, overl. ’s-Gravenhage 04.11.1954|a|, tr. Salatiga (Res. Semarang) 09.12.1895 August Menno Bruno Tergast, geb. Weltevreden (Res. Batavia) 30.01.1870, kol. d. Cav. KNIL, OON, overl. ’s-Gravenhage 22.07.1945, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 26.07.1945, z.v. Bruno Johannes Tergast en Albertine Ernestine Torbal.

2.                   Willem Hendrik Rudolf Oxenaar, geb. Res. Kedoe 12.01.1877, administrateur Sf. Rewoeloe (Java), overl. Utrecht 10.08.1964, begr. Ginneken (NH Bpl.) 14.08.1964, tr. Klaten (Res. Soerakarta) 17.03.1907 Cécile Bernardine Dezentjé, overl. voor 1964. [Ginneken 1926; Breda 1932]

3.                   Karel Albert Oxenaar, geb. Salatiga (Res.Semarang) 25.05.1878, overl. ’s-Gravenhage 05.12.1960, tr. Rotterdam 12.03.1908 Christine Elizabeth van der Wouden, geb. Rotterdam 14.07.1886, overl. ’s-Gravenhage 14.03.1934, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 17.03.1934, d.v. Johannes Willem van der Wouden en Maria Margaretha Verloove. [Soerakarta 1926; ’s-Gravenhage 1934]

4.                   Geertruida Charlotte Leonie Oxenaar,geb. Salatiga (Res. Semarang) 04.03.1800, overl. Soerabaja 25.11.1880.

5.                   Jan Joseph Oxenaar, geb. Salatiga (Res. Semarang) 12.04.1881, overl. Vught 04.02.1945|b|, begr. Breda (Bpl. De Bieberg), tr. Djokjakarta 17.05.1911|d| Corry Louise Elisabeth Bennewitz, geb. Poerworedjo (Res. Bagelen) 20.12.1883|c|, overl. Breda 17.02.1959|e|, begr. Breda (Bpl. De Bieberg), d.v. Hugo Oscar Eugene Bennewitz en Jeane Marie van Sprew.

6.                   Herman Adriaan Oxenaar, geb. Salatiga (Res. Semarang) 11.10.1882, overl. Batavia 31.10.1883.

7.                   Adriaan Filip Oxenaar, geb. Salatiga (Res. Semarang) 26.01.1885. [Algiers 1926,1932]

8.                   Geertruida Christina Emelie Oxenaar, geb. Soerakarta 17.08.1886, overl. ’s-Gravenhage 08.06.1966, begr. Rotterdam (NH Bpl. Hillegersberg) 13.06.1966, tr. Teteringen 29.08.1907 Theodorus Willem Nicolaas de Brouwer, geb. ’s-Gravenhage ca. 1883, tweede luitenant (1907), later kapitein der Infanterie, overl. Brussel 16.06.1934, z.v. Jacobus Theodorus de Brouwer en Theodora Gerarda Stort. [Amersfoort 1926; ’s-Gravenhage 1932,1934]

9.                   Christina Charlotte Oxenaar, geb. Ginneken en Bavel 10.05.1889, overl. ’s-Gravenhage 01.01.1969, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 06.01.1969, tr. Teteringen 28.11.1912 Willem Herman Brandenburg, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 01.07.1886, civiel ingenieur, overl. ’s-Gravenhage 01.08.1958, crem. Velsen (Westerveld) 04.08.1958, z.v. Paul Justus Brandenburg en Lucie Frederique Louise Boers.

10.               Herman Filip Deodaat Oxenaar, geb. Salatiga (Res. Semarang) 18.10.1895; volgt [2].

 

Noten: |b| ook overl.akte Nieuw-Ginneken 22.05.1945 no.28; |c| Carrij Louise Elizabeth (RA 1885 p.255); |d| Corry Louise Elisabeth (RA 1912 p.14); |e| Corry Louisa Elisabeth (overl.akte Breda 1959 no.134).

 

[6] Daniel Hendriksz, geb. Meerssen 26.12.1856, controleur der directe belastingen en van het kadaster in Limburg te Maastricht (1894), controleur belastingen (1923), tr. München 03.07.1894|a|

[7] Emelie Marie Louise Hellwig, geb. Haarlem 06.04.1856, overl. Maastricht 14.01.1923, begr. Meerssen 17.01.1923.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Johanna Maria Hendriksz, geb. Maastricht 05.12.1899; volgt [3].

 

Noten: |a| huw.akte Maastricht 05.09.1894 no.157.

 

[8] Jan Adam Oxenaar, geb. Utrecht 29.11.1814, opperwachtmeester (1847,1851), later adjunct-onderofficier bij de Koninklijke Militaire Akademie (1852,1869), administrateur (1874), gep. onderofficier administrateur van de garnizoensinfirmerie (1881), overl. Grave 20.04.1881, tr. Breda 22.12.1847|a|

[9] Cornelia Christina van Overbeek, geb. Breda 16.10.1826, overl. Amsterdam 04.09.1886.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Christina Maria Oxenaar, geb. Breda 10.06.1848, overl. tussen 1886 en 1923, tr. Grave 02.07.1874 Pieter Brug, geb. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 27.04.1839, leraar aan de Zeevaartkundige School te Schiermonnikoog, overl. Ginneken en Bavel 28.01.1923, z.v. Steffen Lamberts Brug en Cornelia Pieters van der Meulen.

2.                   Maria Wilhelmina Oxenaar, geb. Breda 17.07.1849, overl. Breda 18.07.1849.

3.                   Maria Wilhelmina Oxenaar, geb. Breda 09.05.1850, overl. Breda 10.06.1850.

4.                   Willem Jan Adam Oxenaar, geb. Breda 29.06.1851, overl. Breda 22.08.1852.

5.                   Jan Adam Wilhelmus Oxenaar, geb. Breda 27.07.1852; volgt [4].

6.                   levenloze dochter, Breda 07.09.1853.

7.                   Johannes Adrianus Albertus Oxenaar, geb. Breda 24.09.1854, ambtenaar (1899), overl. Bussum 02.04.1911, tr. Amsterdam 13.04.1899 Margaretha van den Corput, geb. Amsterdam 03.02.1876, overl. na 1911, d.v. Johannes Arend van den Corput, sigarenfabrikant, en Margaretha de Vos.

8.                   Susanna Maria Oxenaar, geb. Breda 18.09.1856, overl. Breda 24.09.1856.

9.                   Henri Oxenaar, geb. Breda 20.07.1858, overl. Breda 21.07.1858.

10.               Henri Johannes Oxenaar, geb. Breda 23.03.1863, overl. Breda 28.03.1863.

11.               Henri Oxenaar, geb. Breda 22.03.1864, overl. Breda 23.03.1864.

12.               Maria Oxenaar, geb. Breda 03.02.1866, overl. Breda 03.02.1866.

13.               Henri Oxenaar, geb. Breda 15.02.1867, overl. Breda 16.02.1867.

14.               Susanna Maria Oxenaar, geb. Breda 17.05.1869, overl. Breda 15.06.1869.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Noppunie.

 

[10] Joseph Eduard Tellings, geb. ca. 1821, overl. Salatiga (Res. Semarang) 17.11.1865, tr. Salatiga (Res. Semarang) 08.01.1841

[11] Jacoba Wilhelmina Sineck, geb. ca. 1816, overl. Salatiga (Res. Semarang) 06.07.1886.

Uit dit huwelijk:

1.                   * Johanna Maria Carolina Tellings, geb. Salatiga (Res. Semarang) 04.10.1841, tr. Semarang 20.08.1862 Carel Hamel.

2.                   Emelia Wilhelmina Tellings, geb. Salatiga (Res. Semarang) 24.12.1842, overl. Breda 29.01.1887|d|, tr. Salatiga (Res. Semarang) 24.08.1868|c| Josephus Schori, geb. s-Hertogenbosch 30.06.1834, gep.kapitein der infanterie (1887), overl. na 1887.

3.                   Eduard Bartholomeus Rudolf Tellings, geb. Salatiga (Res. Semarang) 15.09.1844, overl. Benkoelen (Res. Benkoelen) 13.12.1893|f|, tr. Bengkoelen 13.12.1893|e| de Javaansche vrouw Mas Adjeng Sri.

4.                   * Pieter Jacobus Hendricus Tellings, geb. Salatiga (Semarang) 29.10.1845, overl. Bandjermasin (Res. Zuider- en Oosterafdeling van Borneo) 02.05.1898, tr. Kota Radja (Atjeh) 28.01.1893 Cornelia Johanna Kuhr.

5.                   * Fredrik Theodor Eduard Tellings, geb. Salatiga (Semarang) 14.01.1849, overl. Batavia 26.02.1898.

6.                   * Henriette Simonette Tellings, geb. Salatiga (Semarang) 23.01.1850.

7.                   Christina Wilhelmina Tellings, geb. Salatiga (Res. Semarang) 16.09.1851, overl. Teteringen 04.02.1927, tr. Salatiga (Res. Semarang) 04.12.1872 Berend Hendriks, overl. voor 1926.

8.                   * Herman Lodewijk Willem Tellings, geb. Salatiga (Semarang) 22.01.1854, overl. Poerworedje (Res.Kedoe) 06.05.1905, tr. Salatiga (Res.Semarang) 29.07.1880 Wilhelmine Ferdinande Boers, geb. Semarang 09.05.1861, overl. Batavia 25.02.1913.

9.                   Constantia Geertruida Tellings, geb. Salatiga (Res. Semarang) 17.03.1855|a||b|; volgt [5].

 

Noten: |a| geb. 1855 (RA 1857 p.508); |b| geb. 1856 (Bevolkingsregisters Breda en Teteringen); |c| bruidegom Sohori (RA 1869 p.11); |d| Emilia Wilhelmina, e.v. Schori (overl.akte Breda 1887 no.50); |e| RA 1895 p.303; |f| RA 1895 p.440.

 

[12] Daniel Hendriksz, geb. Groningen 16.09.1826, predikant te Kolham en Meerssen, overl. Meerssen 10.11.1899|a|, tr. Groningen 30.04.1850

[13] Johanna Maria Roskes, geb. Uithoorn 23.09.1823, overl. ’s-Hertogenbosch 18.12.1908.

Uit dit huwelijk:

1.                   Daniel Hendriksz, geb. Kolham (Slochteren) 17.03.1851, overl. Kolham (Slochteren) 24.03.1854.

2.                   Henri Theodore Hendriksz, geb. Kolham (Slochteren) 03.04.1852, overl. Maastricht 22.10.1907, tr. Bangkalan (Res. Madoera) 30.10.1879 Melanie Christine Amelie van Delden, geb. Palembang 07.09.1858, overl. Utrecht 31.01.1950, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 03.02.1950, d.v. Gregorius Arnoldus van Delden (1829-1920), assistent-resident, en Henriette Cornelie Louise Haak Bastiaanse (1833-1896).

3.                   Henriette Ferdinande Hendriksz, geb. Kolham (Slochteren) 11.11.1853.

4.                   Jakoba Frederika Hendriksz, geb. Kolham (Slochteren) 14.05.1855, overl. Soerabaja 18.07.1878, tr. Meerssen 17.08.1876 Hendrik Jacob Anthoon Wilmar, geb. Meerssen 31.07.1850, mr., lid van het Hooggerechtshof in Nederlandsch-Indië, RNL, overl. Rijswijk 11.03.1910, z.v. Fredrik Jakob Anthoon Wilmar (1816-) en Henriette Jacoba Johanna Roskes (1821-).
     HJAW tr. 2e Salatiga (Res. Semarang) Anna Levina Henrietta van Toll, geb. Jutphaas 15.06.1854, overl. na 1916, d.v. Frans Hendrik van Toll en Christina Lodewika van den Ham.

5.                   Daniel Hendriksz, geb. Meerssen 26.12.1856; volgt [6].

6.                   Frederic Jacob Antoon Hendrik Hendriksz, geb. Meerssen 16.09.1858, luitenant (1887), kapitein (1904), later kolonel der Infanterie, OON met de zwaarden, overl. Maastricht 05.03.1924, begr. Maastricht (Prot.Bpl.) 08.03.1924, tr. 1e Maastricht 17.09.1887 Susanna Dumoulin, geb. Maastricht 07.02.1863, overl. Maastricht 25.08.1899, d.v. Joannes Theodorus Hubertus Dumoulin en Anna Emma Nathalie Nijpels; tr. 2e Maastricht 20.09.1904 Antonia Maria Carolina Tret, geb. Venlo 22.12.1875, overl. ’s-Gravenhage 07.05.1963, d.v. Carolus Johannes Aloijsius Tret, directeur rijks telegraafkantoor, en Maria Theresia Jacoba Smitz.

7.                   Joost Adriaan Hendriksz, geb. Kolham (Slochteren) 26.08.1860, overl. Meerssen 19.09.1862.

 

Noten: |a| moeder Henriette Hermandina.

 

[14] Abraham Louis Celinus Hellwig, geb. Padang 17.08.1824, overl. Neuwied|a| 21.04.1875, otr. Roermond 12.06.1853, tr. Roermond 27.06.1853

[15] Wilhelmina Joanna Collard, geb. Susteren 26.02.1829, overl. Wijlre 08.08.1911|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   August Marius Hellwig, geb. Amsterdam 22.05.1854, overl. Amsterdam 05.01.1856.

2.                   Emma Wilhelmina Augusta Hellwig, geb. Haarlem 06.04.1856, overl. ’s-Gravenhage 19.03.1930, begr.’s-Gravenhage (Bpl.Oud Eik en Duinen) 22.03.1930, tr. Ginneken en Bavel 21.09.1881 Eugène François Jean Loriaux, geb. Breda 15.07.1854, aspirant-Indisch ambtenaar (1881), overl. ’s-Gravenhage 06.05.1935, z.v. Cornelis Loriaux, gep. assistent-resident van Cheribon (1854), en Sara Jacoba Wilhelmina Stijman.

3.                   Emmelie Marie Louise Hellwig, geb. Haarlem 06.04.1856; volgt [7].

4.                   Louise Wilhelmina Hellwig, geb. Haarlem 24.11.1857, overl. Haarlem 03.12.1857.

5.                   Emilie Henriette Louise Hellwig, geb. Haarlem 26.10.1858, overl. Haarlem 02.11.1858.

6.                   Robert Louis Alexander Hellwig, geb. Neuwied 23.12.1860, overl. ’s-Gravenhage 20.02.1933.

7.                   Johann Ulbe Hellwig, geb. Neuwied 07.04.1866.

 

Noten: |a| nu in Landkreis Neuwied, Bundesland Rheinland-Pfalz; |b| ook overl.akte Maastricht 1911 no.474.

 

[16] Jan Adam Oxenaar, ged. Utrecht 28.02.1787, schippersknecht (1821), schipper (1823,1844), overl. Utrecht 13.03.1870, z.v. Jacobus Oxenaar en Willemina Roelingschap (zie Bijlage A); otr. Utrecht 19.04.1807, tr. Utrecht 07.05.1807

[17] Maria de Ruijter, ook de Ruiter, ged. Utrecht 05.10.1788, overl. Utrecht 05.10.1848, d.v. Reinier de Ruijter en Bartje Goedhart.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Oxenaar, geb. Utrecht 03.06.1808, ged. Utrecht (Geertekerk) 05.06.1808|a|, overl. Utrecht 17.02.1875, tr. Utrecht 30.06.1830 Alberta van Dijk, geb. Utrecht ca. 1807, overl. Utrecht 25.07.1872, d.v. Aalbert van Dijk en Grietje Spierenburg.

2.                   Albertus Oxenaar, ged. Utrecht 16.05.1810, overl. Klaaswaal 16.05.1871, tr. 1e ’s-Hertogenbosch 02.11.1839 Anna Marguarita Koijmans, geb. ’s-Gravenhage 12.02.1808, overl. Klaaswaal 07.10.1858, d.v. Jacobus Koijmans en Anna Joanna Osthoff; tr. 2e Klaaswaal 02.01.1859 Maaike Roos, geb. Klaaswaal 15.08.1841, overl. Klaaswaal 23.01.1869, d.v. Johannis Roos en Johanna Maria Groenenschild.

3.                   Jan Adam Oxenaar, geb. Utrecht 29.11.1814; volgt [8].

4.                   Maria Oxenaar, geb. Utrecht 22.05.1817, overl. Utrecht 25.04.1818.

5.                   Willem Frank Oxenaar, geb. Utrecht 28.03.1819, overl. Utrecht 29.11.1823.

6.                   Maria Oxenaar, geb. Utrecht 09.10.1821|b|, overl. Utrecht 21.02.1824.

7.                   Reinier Oxenaar, geb. Utrecht 30.10.1823.

8.                   Maria Oxenaar, geb. Utrecht 28.11.1825, tr. Utrecht 19.06.1844 Isaak van Gorkom, geb. Utrecht 10.07.1821, z.v. Isaak van Gorkom en Antonia van Hensbergen.

9.                   Alida Oxenaar, geb. Utrecht 24.08.1828, overl. Utrecht 04.04.1917, tr. Utrecht 22.11.1848 Jan van Doorn, geb. Nederlangbroek ca. 1815, overl. Utrecht 08.01.1875, z.v. Hannes van Doorn en Janigje van Leersum.

 

Noten: |a| vader Johannes; |b| moeder Goedhart (geb.akte Utrecht 1821 no.1053).

 

[18] Wilhelmus van Overbeek, geb. Boxtel ca. 1797/1798, trompetter-majoor bij het tweede regiment artillerie (1847), overl. Princenhage 05.06.1859, z.v. Hendrik van Overbeek en Catharina van Oers; huwelijksconsent 13.04.1826|b|, tr. Breda 20.01.1828

[19] Cornelia Catharina Noppenie, ged. Breda (rk) 26.03.1804, dienstmeid (1826), overl. Grave 28.01.1881, d.v. Cornelis Noppenie en Susanna Kleijbergen.

Kind van Cornelia Catharina (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Cornelia Christina Noppenie, later van Overbeek, geb. Breda 16.10.1826|a|; volgt [9].

 

Noten: |a| aangifte door Susanna Jacoba Kleijbergen, oud 53 jaar {oma} (geb.akte Breda 1826 no.310); |b| notariële akte (toestemming van CN en SK aan hun dochter Cornelia Catharina Noppunie tot een huwelijk met Willem, dan in garnizoen te Maastricht).

 

[20] Dirk Tellings, geb. Middelwijk 15.03.1786, korporaal bij het Depotbataljon voor de Koloniën no.33 (1820), ‘geëmbarqueerd aan boord van het schip ’t Schaarverband{?}, bestemd naar de O.I.’ 22.06.1820, overl. voor 1859, w.s. Semarang 31.12.1828|b|, z.v. Abraham Tellings en Johanna Fredrika Elswijk; tr.

[21] Johanna Maria Eckel, geb. ca. 1796, overl. Salatiga (Res. Semarang) 14.03.1859.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Augustinus Tellings, geb. Harderwijk 01.05.1820|a|.

2.                   Joseph Eduard Tellings, geb. ca. 1821; volgt [10].

3.                   * Daniel Tellings, overl. Semarang 05.04.1829.

4.                   * Johanna Maria Tellings, geb. Semarang 11.04.1829, overl. Semarang 11.04.1829.

 

Noten: |a| moeder Rickel (geb.akte Harderwijk 1820 no.54); |b| RA 1829 p.195 (Tellings, m.).

 

[22] * Pieter Sineck, overl. Semarang 26.06.1820, tr.

[23] * Johanna Jacoba Klerks, overl. Semarang 02.04.1830.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Wilhelmina Sineck, geb. ca. 1816; volgt [11].

2.                   Christina Wilhelmina Sineck, geb. Semarang 30.01.1820.

3.                   Pieternella Constantina Sineck, geb. Semarang 26.01.1821.

 

[24] Daniel Hendriksz, ged. Schiedam 30.03.1766, predikant te Groningen, overl. Groningen 07.03.1841, z.v. Antonie Pieter Hendriksz, logementhouder, en Adriana de Lange (-1816); tr. 1e voor 1817 Barta van der Wal, geb. Ouderkerk aan den IJssel ca. 1746, overl. Groningen 19.08.1817, d.v. Laurens van der Wal en Cornelia van der Veer; tr. 2e Groningen 16.05.1822

[25] jkvr. Henrietta Ferdinanda Wichers, ged. Groningen 16.04.1794, overl. Groningen 04.09.1855, d.v. jhr. Willem Jacob Wichers, rentmeester der stadsvenen, en jkvr. Josina Lewe van Mattenesse.

Uit dit huwelijk:

1.                   Josina Adriana Hendriksz, geb. Groningen 04.02.1824, overl. Meerssen 26.06.1903.

2.                   levenloze dochter, Groningen 11.07.1825.

3.                   Daniel Hendriksz, geb. Groningen 16.09.1826; volgt [12].

4.                   levenloze zoon, Groningen 14.03.1828.

5.                   levenloze zoon, Groningen 27.06.1829.

6.                   levenloze zoon, Groningen 02.07.1831.

7.                   Henrietta Ferdinanda Hendriksz, geb. Groningen 23.06.1832, overl. Groningen 27.08.1833.

8.                   Henrietta Ferdinanda Hendriksz, geb. Groningen 19.10.1833, tr. Groningen 10.06.1857 Peter Dina Theodoor François Ribbers baron van Hoëvell, geb. Delfzijl 01.03.1824, wijnhandelaar, overl. Groningen 04.04.1882, z.v. Gerrit Willem Wolter Carel baron van Hoëvell (ca.1779-1865), wijnkoper, en Emerance Luthera Isabelle baronesse van der Capellen (ca.1787-1872).

 

[26] Henri Theodore Roskes, ook Henricus/Hendrikus Theodorus, ged. Leiden 06.04.1798, dominee, predikant te Nieuwkoop (1820-1823), Uithoorn (1823-1834), Groningen (1834-1845), overl. Groningen 20.02.1845, z.v. Henri Roskes, notaris te Leiden, en Alette Aangeenbrug (-1800); tr. Rijnsburg 22.06.1820

[27] Jacoba Fredrika Stoelendraijer, geb. Kamerik 15.10.1795, overl. Meerssen 31.01.1875, d.v. Johannes Stoelendraijer, predikant, en Maria Johanna Tiedeman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Alardus Elisa Roskes, geb. Nieuwkoop 04.05.1821, overl. Nieuwkoiop 01.04.1822.

2.                   Johanna Maria Roskes, geb. Uithoorn 23.09.1823; volgt [13].

 

[28] August Hellwig, geb. Geldern (Pruisen)|d| 25.01.1790, betrokken bij veldtochten in Oostenrijk (1908), Rusland (1812-1813) en Frankrijk (1815), bij Depotbataljon voor der Koloniën no.33 (1816)|b|, gep. kapitein der artillerie van het Indisch Leger (1842,1857), RMWO 3e klasse, overl. Berlijn 24.11.1857|c|, z.v. Antoon Hellwig en Charlotte Mulder; tr.

[29] Sara Raatje, overl. voor 1853.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abraham Louis Celinus Hellwig, geb. Padang 17.08.1824; volgt [14].
= w.s. Abraham Celerius Hellwig, meerderjarig verklaard 19.11.1845|a|.

2.                   Emma Emelie Hellwig, geb. Padang ca. 1826, overl. Valkenburg (L) 13.09.1842|e|.

 

Noten: |a| goedkeuring bij KB 25.11.1845 no.94 (annonce collectie CBG); |b| stamboeknummer 2653, geb. 1790; |c| oud bijna 72 jaar (annonce collectie CBG); |d| nu in Kreis Kleve, Region Niederrein, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |e| moeder Sara Ernesti.

 

[30] Isaak Lodewijk Collard, geb. Maastricht 15.04.1800, overl. Valkenburg (L) 02.10.1839|f|, z.v. Quirinus Alexander Collard en Sara van Slijpe; tr. Eijsden 03.01.1824

[31] Maria Gertruida Coenegracht, geb. Groningen 22.05.1802, overl. Maastricht 18.11.1862, d.v. Lambertus Coenegracht en Aagje Maria Elisabeth Hoekstra.

Uit dit huwelijk:

1.                   Quirinus Alexanders Lambertus Collard, geb. Geulle 27.04.1824, overl. Geulle 28.08.1824.

2.                   Petrus Albertus Alexander Collard, geb. Geulle 16.06.1825, luitenant-kolonel der infanterie van het Oost-Indisch Leger, overl. Teteringen 22.03.1895, tr. Batavia 07.05.1860 Geesje Scheltens, geb. Semarang ca. 1834|e|, overl. Velp (Rheden) 09.07.1924|d|, d.v. Jan Emmius Scheltens en Grietje Smits.

3.                   Agatha Joanna Catharina Elisabeth Collars, geb. Susteren 20.04.1827, overl. Houthem 26.03.1899, tr. Maastricht 26.05.1863 Emile Benoit Gabriel Nève, geb. Lille (Frankrijk) ca. 1819/1820, overl. Houthem 09.02.1889, z.v. Auguste Julien Joseph Nève en Marie Rosalie Delwarde.

4.                   Wilhelmina Joanna Collard, geb. Susteren 26.02.1829|c| (tr. Roermond 27.06.1853|a|); volgt [15].

5.                   Amelia Petronella Maria Collard, geb. Susteren 25.06.1830, otr. Roermond 12.06.1853, tr. Roermond 27.06.1853|b| Fredericus Jacobus van Pelt, geb. Schiedam 15.12.1827, overl. Roermond 01.12.1875, z.v. Gozemin Jean van Pelt en Catharina Elisabeth Heule.

6.                   Lodewijk Alexander Collard, geb. Maastricht 27.03.1832.

7.                   Frederica Johanna Philippina Collard, geb. Valkenburg (L) 22.04.1834.

 

Noten: |a| akte no.26; |b| akte no.27; |c| vader Jan Lodewijk, moeder Maria Gertrud; |d| ook overl.akte Winterswijk 1924 no.93; |e| RA 1835 p.183; |f| ook overl.akte Maastricht 1839 no.481.

 


Bijlage A

 

[32] Jacobus Occenaar, geb. Bredevoort ca. 1753, verver (1817), overl. Utrecht 01.01.1817|b|, otr. Utrecht 06.11.1781|a|

[33] Wilhelmina Roelenschop –ook Roelanschap, Roelandschap, Roelantschap, Roelenschap, Roelingschap, Roerenschap–, overl. na 1819.
– Er is een Jacob, ged. Bredevoort 24.02.1754, z.v. Jacob Ochsner en Barbara Mievlos.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Oxenaar, ged. Utrecht 18.01.1782, sjouwerman, overl. Utrecht 31.10.1857, tr. 1e voor 1804 Johanna Meijer, overl. voor 1818; tr. 2e Amsterdam 26.08.1818 Dingenaa van der Velden, geb. Gouda ca. 1789/1798, overl. Utrecht 29.09.1866, d.v. Jacob van der Velden en Jannetje Loos.

2.                   Stijntje Oxenaar, ged. Utrecht 30.12.1785.

3.                   Jan Adam Oxenaar, ged. Utrecht 28.02.1787|c|; volgt [16].

4.                   Maria Oxenaar, ged. Utrecht 21.01.1789.

5.                   Hendrik Oxenaar, ged. Utrecht 11.04.1790, schippersknecht, tr. Amsterdam 17.03.1819 Agnita Kool, geb. Stolwijk ca. 1788, d.v. Jan Kool en Dorothea Morgenkamp.

6.                   Willemina Ocksenaar, begr. Utrecht 03.01.1791.

7.                   Willem Ocksenaar, later Oxenaar, ged. Utrecht 09.01.1793, overl. Rotterdam 01.04.1866, tr. Grietje Goebertus.

8.                   Abraham Oxenaar, ged. Utrecht 11.02.1795, overl. Utrecht 09.12.1848, tr. Utrecht 01.11.1820 Anna Catharina Scheffer, ook Johanna Catharina, geb. Maurik ca. 1796, overl. Utrecht 31.07.1833, d.v. Hendrik Scheffer en Geurtje van Doleweerd.

9.                   Cornelis Oxenaar, ged. Utrecht 20.11.1796.

10.               Johannes Oxenaar, ged. Utrecht 11.03.1798.

11.               Jannigje Oxsena, ook Oksenaar, ged. Utrecht 15.09.1799, begr. Utrecht 15.04.1800.

12.               Mijntje Oxenaar, ged. Utrecht 07.03.1802.

 

Noten: |a| ‘getroud in de Cath: Kerk’ (trouwen Utrecht ndg); |b| Oxenaar, geen ouders vermeld (overl.akte Utrecht 1817 no.1); |c| vader Oxsenaar, moeder Roelingschap.

 


terug