Anne van der Meiden (1929-2021)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Utrechtse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2021 (laatst herzien juni 2021)

 


 

[1] Anne van der Meiden, geb. Enschede 04.06.1929, doctoraalexamen theologie Utrecht 1970|a|, promotie Utrecht 16.11.1972|b|, publiciteitschef van het Instituut Kerk en Wereld te Driebergen, public relations-functionaris van de Rijksuniversiteit te Utrecht (1968-), hoogleraar Utrecht (1978-1994), overl. Nijverdal 03.06.2021, begr. Usselo (NH Bpl.) 90.06.2021.
– Levensbericht AvdM: nl.wikipedia

 

Noten: |a| Tubantia 04.02.1970; |b| proefschrift: Mensen winnen. Een verkenning van de relatie tussen ethiek, propaganda en apostolaat; promotor: J. de Graaf (1911-1991).

 

[2] Willem van der Meiden, geb. Loosduinen 26.07.1890, landopzichter (1919), koster (1934), overl. Glanerbrug (Enschede) 14.03.1974, begr. Enschede (Oosterbpl.) 18.03.1973, tr. Enschede 14.08.1919
[3] Aaltje Frederika de Lange, geb. Enschede 22.05.1896, overl. Glanerbrug (Enschede) 01.09.1972, begr. Enschede (Oosterbpl.) 06.09.1972.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Hermanus van der Meiden, Herman, geb. Enschede 1920|g|, overl. Enschede 06.02.1975, crem. Usselo 10.02.1975, verloofd Enschede Kerstmis 1942|h|, otr. Enschede 1945|i| Frederika Kosters, Riki, geb. ca. 1922, overl. Enschede 05.06.2000, d.v. Johan Marinus Kosters, zandvormer, en Jenneke Hobbelink, fabriekarbeidster.

2.                   Hazerij Henri van der Meiden, geb. Enschede xx.03.1923|b|, overl. ’s-Gravendeel 11.08.1934|c||d|, begr. Enschede Alg.Bpl. Gronauscheweg) 15.08.1934|f|.
     “Jongetje verdronken. De 11-jarige Harry van der Meyden alhier logeerde tijdens de vacantie te ’s Gravendeel. Zaterdagmiddag omstreeks half vier is de jongen, die over een dijk fietste, van dien dijk gevallen en in het water terecht gekomen. De fiets viel bovenop den jongen, waardoor deze in zijn bewegingen werd belemmerd en verdronk.”|e|

3.                   Aaltje van der Meiden, geb. Enschede 20.11.1924, overl. Enschede 07.11.2012, begr. Usselo (NH Bpl.).

4.                   Anne van der Meiden, geb. Enschede 04.06.1929|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 05.06.1929; |b| Overijsselsch dagblad 13.03.1923 (moeder O.F.) & Twentsche courant 17.03.1923 (Hazerij Henrie); |c| van der Meijden (overl.akte ’s-Gravendeel 1934 no.25); |d| ook overl.akte Enschede 1934 no.352; |e| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 13.08.1934; |f| Twentsche dagblad Tubantie en Enschedesche courant 14.08.1934 (Hazerij Henrie); |g| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 07.07.1920; |h| Twentsch nieuwsblad 21.12.1942; |i| Trouw 02.06.1945.

 

[4] Hermanus van de Meiden, geb. Loosduinen 23.01.1846, landbouwer (1883,1890), overl. Loosduinen 11.04.1918; tr. 1e Neeltje Tam; tr. 2e

[5] Annigje van der Kraan, geb. Loosduinen 30.06.1858, overl. Loosduinen 02.11.1910|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Leendert Huibert van der Meiden, geb. Hazerswoude 20.04.1882, dominee, predikant te ’s-Gravenhage (ca.1928-1938), hoogleraar Theologische Hogeschool der Chr. Geref. Kerken (1938-1954), OON, overl. ’s-Gravenhage 24.11.1962, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 29.11.1962, tr. 30.10.1912|b| Rookje van der Hout, geb. Loosduinen 21.11.1879, overl. na 1962, d.v. Johannes van der Hout en Henderika Elizabeth van der Sar.
– Levensbericht LHvdM: nl.wikipedia

3.                   Jan Tijmen van der Meiden, geb. Loosduinen 30.06.1883, tr. Werkendam 28.08.1919 Heiltje de Klerk, geb. Werkendam 28.11.1890, overl. Amersfoort 10.05.1958, d.v. Teunis de Klerk, onderbaas (1890), en Catharina Geertruida Kieboom.

4.                   Margaretha van der Meiden, geb. Loosduinen 11.08.1884, pensionhoudster, overl. ’s-Gravenhage 09.12.1960.

5.                   Anne van der Meiden, geb. Loosduinen 18.04.1886.

6.                   Willem van der Meiden, geb. Loosduinen 26.07.1890; volgt [2].

7.                   Hermanus van der Meiden, geb. Loosduinen 18.04.1893, tr. Enschede 28.04.1921 Hendrika Brasz, geb. Enschede 08.07.1892, d.v. Hermannus Johannes Brasz, koopman (1892), confectiefabrikant (1921), en Gerritdina ter Horst.

8.                   Cornelis van der Meiden, geb. Loosduinen 14.02.1896, inspecteur bij een petroleummaatschappij, tr. Enschede 13.10.1926 Hermanna Johanna Brasz, geb. Enschede 08.07.1902, d.v. Hermannus Johannes Brasz, koopman, en Swenne Bange.

 

Noten: |a| moeder van der Hoeve (overl.akte Loosduinen 1910 no.149); |b| annonce voor 25-jarige echtvereniging in 1937 (collectie CBG).

 

[6] Wolter de Lange, geb. Gramsbergen 26.08.1857, arbeider (1882,1888), landbouwer (1890), koopman (1893,1899), kolenhandelaar (1907), brandstof-handelaar (1919), overl. Enschede 14.09.1943, tr. Ambt Hardenberg 09.03.1882

[7] Aaltje Mennink, geb. Kerkenbosch (Zuidwolde) 05.10.1861, overl. Enschede 24.02.1934|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, Beerzerveld (Ambt Ommen) 01.08.1882.

2.                   Geert de Lange, geb. Ambt Ommen ca. 1883, huisschilder, overl. na 1927, tr. Enschede 01.08.1907 Hendrika Willemina Nijhuis, geb. Enschede 17.10.1884, overl. Enschede 22.06.1962, d.v. Hermannus Nijhuis, barbier, en Geertje Holl.

3.                   Jan de Lange, geb. Bergentheim (Ambt Hardenberg) 29.08.1885, overl. Enschede 09.01.1909.

4.                   Hendrik de Lange, geb. Bergentheim (Ambt Hardenberg) 14.01.1888, overl. Bergentheim (Ambt Hardenberg) 22.05.1889.

5.                   Hendrik de Lange, geb. Bergentheim (Ambt Hardenberg) 05.04.1890, koopman, overl. na 1927, tr. Enschede 22.01.1914 Albertje de Vries, geb. Leiden 17.08.1890, overl.na 1927, d.v. Koop de Vries, tuinman (1890), tuinknecht (1914), en Gezina Bouwkamp.

6.                   levenloze zoon, Bergentheim (Ambt Hardenberg) 19.03.1892.

7.                   Aaltje de Lange, geb. Enschede 24.01.1893, overl. Enschede 09.02.1893.

8.                   Aaltje de Lange, geb. Enschede 18.05.1894, overl. Enschede 07.06.1895.

9.                   Aaltje Frederika de Lange, geb. Enschede 22.05.1896; volgt [3].

10.               Frederikus de Lange, geb. Enschede 10.02.1899, brandstofhandelaar, tr. Enschede 09.02.1928 Petronella Makkinga, geb. Enschede 27.05.1903, confectienaaister (1928), d.v. Gerrit Makkinga, bakker, en Geerdina Aleida Otten.

 

Noten: |a| per abuis geb. Ambt Hardenberg (overl.akte Enschede 1934 no.92).

 

[8] Jan Teimen van der Meiden, geb. Leersum ca. 1807/1808/1811, opzichter (1836,1848), bouwman (1851,1858), landbouwer (1868,1879), overl. Loosduinen 02.11.1879|b|, tr. Maurik 24.04.1836|c|

[9] Dirkje van Dam, geb. Beusichem ca. 1811/1812, overl. Loosduinen 08.04.1878|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika Steffania van der Meiden, ook Henderica Stefania, geb. Hodenpijl 31.05.1837, overl. Loosduinen 05.05.1858.

2.                   Cornelis van der Meiden, geb. Hodenpijl 21.07.1838, overl. Loosduinen 20.10.1914|e|, tr. Geertruida Florentina Kampmeijer, geb. Loosduinen ca. 1841, overl. ’s-Gravenhage 18.08.1911|a|, d.v. Frederik Adolf Kampmeijer en Tonia Kempe.

3.                   Geurt Jan van der Meiden, geb. Hodenpijl  02.02.1840, landbouwer, overl. Loosduinen 09.08.1888, tr. Johanna Femia Kamps, geb. Terborg (Wisch) 15.06.1845, overl. Loosduinen (’s-Gravenhage) 08.06.1930, d.v. Johan Henrich Kamps, schrijnwerker, en Harmina Margaretha de Vries.
     JFK tr. 2e na 1888 Jacob van Staalduinen, geb. ’s-Gravenzande 21.02.1845, overl. Loosduinen 29.09.1910, z.v. Cornelis van Staalduinen en Jacoba van der Eijk.

4.                   Gerrit van der Meiden, geb. Hodenpijl 02.03.1842, landbouwer, overl. Loosduinen 06.07.1868.

5.                   Wendelena van der Meiden, geb. Hodenpijl 28.02.1844, overl. Hazerswoude 16.02.1887, tr. Gerrit Windhorst, geb. Hazerswoude 16.10.1848, marktschipper (1888), overl. Hazerswoude 20.03.1938, z.v. Jurrianus Windhorst en Neeltje Boer.
     GW tr. 2e Leiden 11.04.1888 Trijntje Kapteijn den Boumeester, geb. Leiderdorp 03.09.1851, overl. Hazerswoude 07.04.1931, d.v. Paulus Kapteijn den Boumeester,timmerman, en Matje de Pijper.

6.                   Hermanus van de Meiden, geb. Loosduinen 23.01.1846; volgt [4].

7.                   Johanna Elizabeth van de Meiden, geb. Loosduinen 20.03.1847, overl. Loosduinen 29.03.1847.

8.                   Dirkje van de Meiden, geb. Loosduinen 15.03.1848, overl. Loosduinen 24.12.1868.

9.                   Jannigje van de Meiden, geb. Loosduinen 25.02.1851, overl. ’s-Gravenhage 26.12.1913, tr. voor 1876 Arie Jacob van Staalduijnen, geb. Loosduinen 01.09.1856, koopman (1876), colporteur (1904), overl. ’s-Gravenhage 20.07.1906, z.v. Gerrit van Staalduijnen, verwer, en Francina Elisabeth van der Gaag.

10.               Hendrika Wilhelmina van de Meiden, ook Wilhelmina Hendrika, geb. Loosduinen 17.12.1853, overl. ’s-Gravenhage 13.07.1918.

 

Noten: |a| ook overl.akte Loosduinen 1911 no.115; |b| overledene Jan Tijmen, oud 72 jaar, ‘zijnde de namen der ouders den aangevers onbekend’ (overl.akte Loosduinen 1879 no.54); |c| bruidegom Jan Tijmense van der Meijden, moeder v/d bruidegom  Hardeveld (huw.akte Maurik 1836 no.7); |d| geb. Rijswijk (Gld), moeder Leentje (overl.akte Loosduinen 1878 no.23); |e| vader Jan Thijmen.

 

[10] Leendert Huibert van der Kraan, geb. Loosduinen 07.02.1831, tuinman/tuinder (1857,1864), overl. ’s-Gravenhage 04.05.1895, tr.

[11] Margaretha van der Hoeven, geb. Maassluis 13.02.1829, overl. ’s-Gravenhage 31.12.1906|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Magdalena van der Kraan, geb. Loosduinen 25.04.1857.

3.                   Annigje van der Kraan, geb. Loosduinen 30.06.1858; volgt [5].

4.                   Elisabeth van der Kraan, geb. Loosduinen 24.05.1860, overl. Loosduinen 03.05.1921, tr. voor 1886 Hendrik Hartman, geb. Loosduinen 24.01.1861, overl. Hardinxveld 18.09.1944, z.v. Cornelis Hartman, timmerman, en Fransina van Maurik.

5.                   Louisa Idzardina Douwe van der Kraan, geb. Loosduinen 30.07.1864, overl. Loosduinen 27.03.1865|a|.

6.                   Margaretha van der Kraan, geb. Loosduinen 17.01.1866.

 

Noten: |a| overledene Louisa Idsardina Douws; |b| ook overl.akte Loosduinen 03.01.1907 no.3.

 

[12] Geert de Lange, geb. Avereest 29.10.1829, turfwerker (1857), turfmaker (1860),  arbeider (1870,1882), landbouwer (1914), overl. Bergentheim (Ambt Hardenberg) 31.08.1914, tr. Ambt Hardenberg 09.05.1856

[13] Frederika Soer, geb. Stad Hardenberg 06.07.1836, arbeidster (1870,1882), overl. Ambt Hardenberg 10.04.1923.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wolter de Lange, geb. Gramsbergen 26.08.1857|a|; volgt [6].

2.                   Hendrika Johanna de Lange, geb. Gramsbergen 18.04.1860, overl. Bergentheim (Ambt Hardenberg) 21.05.1870.

3.                   Hendrikus Johannes de Lange, geb. Bergentheim (Ambt Hardenberg) 08.04.1880, veldarbeider, tr. Ambt Hardenberg 24.12.1915 Hermina Olthof, geb. Sibculo (Ambt Hardenberg) 09.10.1892, d.v. Harm Berends Olthof en Geertien Luisman.

 

Noten: |a| moeder Zoer.

 

[14] Jan Mennink, geb. Schottershuizen (Zuidwolde) 28.07.1829, arbeider (1854,1855), landbouwer (1858,1860), arbeider (1861,1869), opzichter (1882), overl. Bergentheim (Ambt Hardenberg) 20.08.1883|f|; tr. 1e Avereest 13.04.1854 Geesje Zwiggelaar, geb. Ruinen 27.02.1828, overl. Kerkenbosch (Zuidwolde) 12.04.1858, d.v. Roelof Jans Zwiggelaar, arbeider, en Grietje Willems Ruzelaar, arbeidster; tr. 2e Zuidwolde 03.12.1858

[15] Aaltje Bouman, geb. Het Schut (Hoogeveen) 27.04.1828, dienstmeid (1852), arbeidster (1858,1864), overl. Bergentheim (Ambt Hardenberg) 11.10.1896; tr. 1e Ruinerwold 25.09.1852|c| Geert Harms Koops, geb. Ruinerwold ca. 1820, boerenknecht, overl. Rogat (De Wijk) 02.08.1853, z.v. Harm Roelofs Koops en Lutje Jans Veneman; tr. 3e Ambt Hardenberg 08.04.1885 Durk Bosch, geb. Ængwirden 22.01.1829, arbeider (1885), schutmeester (1908), overl. Bergentheim (Ambt Hardenberg) 21.01.1908, z.v. Roelof Hendriks Bosch, veenbaas (1829), arbeider (1854), en Hendrikje Pieters de Jong.

     DB tr. 1e Ambt Hardenberg 28.04.1854|a| Neeltje van Doorn, geb. Rheerzerveen (Ambt Hardenberg) 09.06.1833, overl. Bergentheim (Ambt Hardenberg) 08.06.1870|b|, d.v. Antoni van Doorn, veenbaas, en Jannetje Zijpveld.

Uit het huwelijk Koops-Bouwman:

1.                   Lutje Koops, geb. De Wijk 24.03.1853, overl. Enschede 30.06.1898, tr. Ambt Hardenberg 31.12.1874 Herman ten Bruggenkate, geb. Uelsen|d| ca. 1839, bakker, overl. Enschede 20.06.1909, z.v. Jan Fredrik ten Bruggenkate en Wilhelmina Koning.
     HtB tr. 1e Zwaantjen Olsman, geb. Bergentheim (Ambt Hardenberg) 24.12.1844, overl. Sibculo (Ambt Hardenberg) 21.04.1874, d.v. Jannes Olsman en Jennigje Regtuit.

Uit het huwelijk Mennink-Zwiggelaar:

2.                   Hilligje Mennink, geb. Schottershuizen (Zuidwolde) 12.07.1854, overl. Hees (Ruinen) 05.11.1854.

3.                   Hilligje Mennink, geb. Zuidwolde 04.12.1855, overl. Schottershuizen (Zuidwolde) 26.01.1858.

Uit het huwelijk Mennink-Bouman (moeder ook Bouwman):

4.                   Hilligje Mennink, geb. Kerkenbosch (Zuidwolde) 04.02.1860.
= w.s. Aaltjen Mennink, geb. Zuidwolde ca. 1860, overl. Rheezerveen (Ambt Hardenberg) 18.05.1864|e|.

5.                   Aaltje Mennink, geb. Kerkenbosch (Zuidwolde) 05.10.1861; volgt [7].

6.                   Klaas Mennink, geb. Diffelen (Ambt Hardenberg) 18.06.1864, arbeider (1885), winkelier (1908), overl. Bergentheim (Ambt Hardenberg) 16.06.1908, tr. Ambt Hardenberg 06.11.1885 Johanna Otter, geb. Bergentheim (Ambt Hardenberg) 12.08.1864, overl. Heino 20.01.1942, d.v. Herm Jans Otter, arbeider, en Anna Brand, arbeidster.

7.                   Hilligje Mennink, geb. Diffelen (Ambt Hardenbergh) 04.07.1869, overl. Enschede 22.11.1918, tr. 1e Ambt Hardenberg 24.05.1889 Merten Dunnewind, geb. Rheeze (Ambt Hardenberg) 29.07.1865, kleermaker, overl. Brucht (Ambt Hardenberg) 04.01.1896, z.v. Jan Dunnewind, landbouwer, en Lammigje Heeres; tr. 2e Enschede 01.11.1900 Hermannus Nijhuis, geb. Lonneker 01.05.1853, fabrieksarbeider (1875), barbier (1900), overl. Enschede 28.12.1940, z.v. Hendrik Jan Nijhuis, landbouwer, en Hendrine IJpkemeule, landbouwster.
     HN tr. 1e Lonneker 07.05.1875 Geertje Holl, geb. Zwolle 03.07.1850, overl. Ernschede 08.02.1900, d.v. Willem Holl, schippersknecht, en Jacoba Goorhuis.

 

Noten: |a| bruid geb. Dedemsvaart (huw.akte Ambt Hardenberg 1854 no.14); |b| overledene geb. Avereest, moeder Sijpveld (overl.akte Ambt Hardenberg 1870 no.79); |c| bruid Bouwman (huw.akte Ruinerwold 1852 no.14); |d| nu in Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |e| overl.akte Ambt Hardenberg 1864 no.71; |f| e.v. Bouwman.

 

[16] Hendrik van der Meijden, geb. Leersum ca. 1768, dagloner (1835), overl. Leersum 03.12.1835|a|, z.v. Harmen van der Meiden en Gerrigje van Veldhuizen; tr. Leersum 29.04.1804

[17] Jannigje van Hardeveld, overl. tussen 1861 en 1876.

Uit dit huwelijk (vader ook van der Meiden, moeder ook Jannetje/Jannigje/Jantje, moeder ook  Hardeveld):

1.                   Harmen van der Meijden, ged. Leersum 26.08.1804.

2.                   Jan Tijmense van der Meiden, geb. Leersum ca. 1807; volgt [8].

3.                   Metje van der Meiden, ook van der Meijden, ged. Leersum 14.10.1810, overl. Leersum 03.02.1870, tr. Jan van Stekelenburg, geb. Driebergen 15.03.1814, overl. Leersum 06.03.1862, z.v. Marrigje van Stekelenburg.

4.                   Gerrit van der Meiden, geb. Leersum 20.02.1813, arbeider (1853), opzichter (1876), overl. ’s-Gravenhage 05.07.1876, tr. ’s-Gravenhage 29.06.1853 Adriana van den Berg, geb. ’s-Gravenhage ca. 1818, dienstbode (1853), overl. ’s-Gravenhage 24.10.1889, d.v. Cornelis van den Berg, metselaar, en Catharina Lindhuisen.

5.                   Tijmen van der Meiden, geb. Leersum 26.10.1822, schaapherder, tr. ’s-Gravenhage 27.11.1861 Gerrigje Overeem, geb. Leersum 02.07.1819, overl. ’s-Gravenhage 13.08.1899, d.v. Willem Overeem en Willemijntje van Ginkel.

 

Noten: |a| van der Meiden.

 

[18] Cornelis van Dam, geb. ca. 1783/1785, werkman (1814,1816), arbeider (1820,1826), planter (1836,1839), landbouwer (1844,1847,1856), overl. Rijswijk (Maurik) 06.07.1856, z.v. Jan van Dam en Johanna Gerritse; tr.

[19] Wendelina van Hattem, geb. Ingen 12.03.1784, landbouwster (1863), overl. Ravenswaaij (Maurik) 29.03.1873, d.v. Arnoldus van Hattem en Elisabeth van Veenendaal.

Uit dit huwelijk (moeder ook Helena/Wendela/Wendelena, moeder ook van Hattum):

1.                   Johanna Elisaveth van Dam, geb. ca. 1804, overl. Ravenswaaij (Maurik) 07.11.1839.

2.                   Geert Jan van Dam, geb. Avezathen ca. 1807, tr. Krimpen aan de Lek 20.09.1850 Ariaantje van der Maal, geb. Ameide en Tienhoven ca. 1811, d.v. Jan van der Maal en Willemina van Soest.
     AvdM tr. 1e Krimpen aan de Lek 01.09.1847 Pieter van Breningen, geb. Krimpen aan de Lek ca. 1810, overl. Krimpen aan de Lek 01.05.1848, z.v. Joost van Breningen en Ariaantje Spek/Sneep.

3.                   Arnoldus van Dam, geb. Haveraad ca. 1809, fuselier bij de 1e Komp. van het depot der 7e Afdeeling Infanterie, overl. Kampen 05.10.1832.

4.                   Dirkje van Dam, geb. Beusichem ca. 1811; volgt [9].

5.                   Hendrijntje van Dam, geb. Ravenswaaij (Beusichem) 02.06.1814, overl. Driebergen 05.06.1894, tr. Maurik 14.04.1844 Gerrit Westbroek, ged. Neerlangbroek 16.12.1810, boerenknecht, overl. Driebergen 06.07.1871, z.v. Cornelis Westbroek en Jannetje Spaan.

6.                   Jacob van Dam, geb. Ravenswaaij (Beusichem) 24.08.1816, voerman (1847), arbeider (1867), overl. Rijswijk (Maurik) 15.01.1867, tr. Maurik 05.06.1847 Adriana Hoenderfanger, geb. Leersum 04.12.1821, overl. Rijswijk (Maurik) 04.06.1881, d.v. Jan Hoenderfanger, tuinman, en Gerritje van Westbroek.

7.                   Willem van Dam, geb. Ravenswaaij (Maurik) 29.07.1820, overl. Amerongen 10.06.1852, tr. Amerongen 13.01.1843 Alida Johanna Blankestijn, geb. Amerongen 30.11.1823, overl. Rhenen 11.04.1913, d.v. Cornelis Blankestijn en Hillegonda van Viege.
     AJB tr. 2e Amerongen 02.12.1853 Cornelis Hendrik van den Brenk, geb. Rhenen 05.08.1821, overl. Rhenen 27.01.1906, z.v. Cornelis van den Brenk en Neeltje van Noort.

8.                   levenloze dochter, Ravenswaaij (Maurik) 03.11.1822.

9.                   Gerrit Jan van Dam, geb. Ravenswaaij (Maurik) 09.11.1823, landbouwer, overl. Beusichem 14.05.1908, tr. Beusichem 25.11.1854 Neeltje van den Berg, geb. Buren 04.10.1827, overl. Beusichem 07.03.1887, d.v. Johannes van den Berg, herbergier, en Geertje van Kempen.

10.               Wouter van Dam, geb. Ravenswaaij (Maurik) 20.02.1826, landbouwer, overl. Ravenswaaij (Maurik) 08.12.1904, tr. Maurik 17.10.1867 Reegje Hak, ged. Ravenswaaij 12.12.1806, overl. Ravenswaaij (Maurik) 31.10.1887, d.v. Arien Hak, voerman, en Jannigje van der Eem.
     RH tr. 1e Maurik 06.05.1837 Cornelis van Doorn, geb. ca. 1802, dienstbaar (1837), overl. voor 1867, z.v. Cornelis van Doorn, arbeider, en Clazina van Dijk.

11.               Cornelis van Dam, geb. Ravenswaaij (Maurik) 03.10.1829, landbouwer, tr. Wijk bij Duurstede 20.02.1863 Maria de Heus, geb. Wijk bij Duurstede 25.11.1829, d.v. Hendrik de Heus, landbouwer, en Marigje Spee.

 

[20] Leendert Huibert van der Kraan, geb. Loosduinen ca. 1801/1802/1803, tuinder (1831), arbeider (1835,1845,1859), overl. Loosduinen 05.02.1872, z.v. Hendrik van der Kraan en Apollonia van der Ende; tr. tussen 1827 en 1831

[21] Elisabeth van Heijningen, geb. Loosduinen ca. 1802/1803/1804, overl. Loosduinen 06.11.1882|b|, d.v. Dirk van Heijningen en Anna Warmenhoven; tr. 1e voor 1822 Cornelis van Breemen, geb. Loosduinen ca. 1797/1798, warmoezier (1822), tuinder/tuinier, overl. Loosduinen 29.05.1827, z.v. Michiel van Breemen en Cornelia Overvoorde.

Uit het huwelijk van Breemen-van Heijningen (vader ook van Bremen, moeder ook van Heiningen):

1.                   Machiel Cornelis van Bremen, ook Michiel Cornelis, geb. Loosduinen 19.11.1822, overl. Loosduinen 08.05.1826.

2.                   Anna Agata van Breemen, ook Anna Agatha, geb. Loosduinen 17.06.1824|a|, overl. Loosduinen 12.12.1824.

3.                   Dirk van Breemen, geb. Loosduinen 08.09.1825, overl. Loosduinen 03.02.1897, tr. Naaldwijk 31.05.1851 Neeltje Kemmers, geb. Naaldwijk 03.08.1827, overl. ’s-Gravenhage 17.10.1908, d.v. Willem Kemmers en Elisabeth van der Gaag.

Uit het huwelijk van der Kraan-van Heijningen (moeder ook van Heiningen):

4.                   Leendert Huibert van der Kraan, geb. Loosduinen 07.02.1831; volgt [10].

5.                   Johan van der Kraan, geb. Loosduinen 25.12.1835, timmerman, overl. ’s-Gravenhage 08.01.1903, tr. Loosduinen 07.08.1859 Petronella Trumpie, geb. Loosduinen 23.08.1834, overl. Loosduinen 15.10.1898, d.v. Johannes Leendert Trumpie, arbeider (1834), warmoezier (1859), en Elisabeth Rijvers.

6.                   Hendrica Apolonia van der Kraan, geb. Loosduinen 18.03.1838, overl. Loosduinen 26.08.1840.

7.                   Hendrik Gustaaf van der Kraan, geb. Loosduinen 08.05.1845, overl. Loosduinen 17.08.1845.

 

Noten: |a| moeder van Hingen; |b| overledene Elizabeth van Heiningen.

 

[22] Arij van der Hoeven, geb. ca. 1798, overl. Maassluis 23.11.1851, z.v. Dirk van der Hoeven en Lijntje Smitskamp; tr.

[23] Annigje Broekhuizen, geb. ca. 1800, overl. Maassluis 28.02.1854, d.v. Albertus Broekhuizen en Grietje Verveen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha van der Hoeven, geb. Maassluis 13.02.1829; volgt [11].

2.                   Lijntje van der Hoeven, geb. Maassluis 09.05.1830, overl. Maassluis 27.08.1848.

3.                   Martijntje van der Hoeven, geb. Maassluis 27.09.1831, overl. Maassluis 17.01.1849.

4.                   Dirkje van der Hoeven, geb. Maassluis 09.07.1833, overl. Maassluis 24.07.1853.

5.                   Albertina van der Hoeven, geb. Maassluis 20.04.1835, overl. Maassluis 06.07.1848.

6.                   Jan Arie van der Hoeven, geb. Maassluis 08.12.1838, overl. Rotterdam 11.12.1912, tr. Rotterdam 30.08.1865 Teuntje de Wit, geb. Zaltbommel 05.01.1831, overl. (‘gevonden’)  Rotterdam 15.12.1912|a|, d.v. Jan Dirkse de Wit, arbeider, en Ida van der Wal.

7.                   Pieter van der Hoeven, geb. Maassluis 13.06.1841, overl. Maassluis 23.06.1858.

 

Noten: |a| overl.akte Rotterdam 1912 fol.g023v no.5263.

 

[24] Wolter de Lange, geb. IJsselmuiden ca. 1789/1790, turfmaker (1827), arbeider (1829,1833,1856), landbouwer (1864), overl. Ane (Gramsbergen) 28.08.1864, z.v. Harm de Lange en Harmtje Wolters; tr.

[25] Jennegien Herms Kwakkel, geb. Oldebroek ca. 1791, arbeidster (1856), overl. Ane (Gramsbergen) 06.06.1871|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Hendrikje de Lange, geb. Avereest 17.11.1827, tr. 1e Ambt Hardenberg 01.02.1859 Hendrik Lubbers (Zeilmaker), geb. Zwartsluis ca. 1813, schipper (1859), overl. voor 1864, z.v. Jan Lubbers en Geertje de Vend; tr. 2e Zwartsluis 16.04.1864 Wicher (Lubberts) Zeilmaker, geb. Zwartsluis 29.05.1817, timmermansknecht (1845), huistimmermansknecht (1847), timmerman (1864,1876), overl. Zwartsluis 03.07.1876, z.v. Jan Lubberts Zeilmaker, schipper, en Geertje de Vendt.
     HL tr. 1e Hilligjen van Dijk, geb. Zwartsluis ca. 1814, overl. (op een schip liggende in de haven te) Deventer 06.02.1857, d.v. Meindert van Dijk, koopman, en Niesjen Stevens.
     WZ tr. 1e Zwartsluis 06.08.1845 Klaasje Krabbe, geb. Zwartsluis 04.09.1819, overl. Zwartsluis 02.07.1846, d.v. Klaas Krabbe en Femmigje Lamberts Hennipzaad, veehoudster (1845); tr. 2e Zwartsluis 19.03.1847 Hilligje Harink, geb. Staphorst 31.03.1815, overl. Zwartsluis 23.02.1863, d.v. Pouwel Harink, veehouder, en Grietje Klaas Boer.

3.                   Geert de Lange, geb. Avereest 29.10.1829; volgt [12].

4.                   Willem de Lange, geb. Rheezerveen (Ambt Hardenberg) 16.02.1833, overl. Heemserveen (Ambt Hardenberg) 06.03.1833.

5.                   Willemina de Lange, geb. Heemserveen (Ambt Hardenberg) 13.12.1836, tr. Ambt Hardenberg 21.05.1858|a|, tr. Ambt Hardenberg 21.05.1858 Arie Huijgen, geb. Alteveer (Hoogeveen) 21.01.1836, z.v. Arie Gerrits Huijgen, turfmaker (1836), arbeider (1858), en Jantje Aries Peereboom, arbeidster (1858).

 

Noten: |a| bruid geb. Dedemsvaart (huw.akte Ambt Hardenberg 1858 no.21 in wiewaswie); |b| ‘zijnde de namen harer wijlen ouders bij de aangevers onbekend’ (overl.akte Gramsbergen 1871 no.19).

 

[26] Joannes Henricus Jacobus Suer, geb. Veldhuizen (Pruissen) ca. 1798/1799/1800, smidsknecht (1820), dagloner (1821), soldaat in Hannoversche dienst (1822), dagloner (1825,1834), koopman (1839,1843), landbouwer (1856), overl. Stad Hardenberg 14.03.1883|f|, z.v. Johannes Suer en Bernardina Rabing; tr. Stad Hardenberg 27.04.1820|d|

[27] Janna Hamelman, geb. Stad Hardenberg ca. 1799, overl. Stad Hardenberg 28.03.1853|e|, d.v. Ernst Hamelman, dienaar van politie (1820), en Hermina Richters.

Uit dit huwelijk (vader ook Johannes Hendrikus Jacobus, vader veelal Soer, moeder ook Jennechien):

1.                   Ernst Hamelman Suer, ook Soer, geb. Stad Hardenberg 06.03.1821, arbeider, overl. Stad Hardenberg 20.10.1867, tr. Stad Hardenberg 09.11.1843 Janna Kappers, ook Johanna, ook Kappert, geb. Den Ham 27.04.1822, dienstmeid (1843), overl. Stad Hardenberg 15.08.1852, d.v. Derk Kappers en Aaltje van Eerde, dagloonster (1843).

2.                   Hermina Suer, ook Soer, geb. Stad Hardenberg 30.09.1822, dienstmeid (1842), tr. Ambt Hardenberg 24.12.1842 Harm Nijhuis, geb. Zwolle ca. 1804, schoenmaker (1828), sluiswachter (1842), overl. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 23.04.1883, z.v. Lambert Harms Nijhuis, schoenmaker (1828), winkelier (1842), en Willempien Jans.
     HN tr. 1e Ambt Ommen 22.11.1828 Jentjen Weertjes, geb. Avereest ca. 1806, boerenwerkster, overl. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 16.04.1842, d.v. Evert Weertjes, landbouwer, en Geesje Hendriks, ook Haring, landbouwster.

3.                   Johannes Soer, geb. Stad Hardenberg 11.07.1825, molenaarsknecht (1855), arbeider (1904), overl. Heemse (Ambt Hardenberg) 26.01.1904, tr. Ambt Hardenberg 27.12.1855|b| Zwaantjen Hulzebos, geb. Rheeze (Ambt Hardenberg) 22.08.1824, d.v. Herman Hulzebos, landbouwer (1824), arbeider (1855), en Zwaantjen Raatmink, arbeidster.

4.                   Zwaantjen Suer, ook Soert, geb. Stad Hardenberg 29.09.1831, overl. Stad Hardenberg 19.10.1871, tr. Stad Hardenberg 12.11.1850 Engelbers Goris, ook Engelbertus, geb. Stad Hardenberg 28.06.1826, schipper, overl. Zutphen 02.04.1903, z.v. Hendrikus Goris, schipper, en Grietje Zweers.

5.                   Frederik Soer, geb. Stad Hardenberg 27.03.1834, overl. Stad Hardenberg 08.05.1834.

6.                   Frederika Soer, geb. Stad Hardenberg 06.07.1836|a|; volgt [13].

7.                   Johanna endrikaHendrika Soer, geb. Stad Hardenberg 31.08.1839, naaister, overl. Stad Hardenberg 17.05.1864.

8.                   Hendrika Soer, geb. Stad Hardenberg 08.11.1841, overl. Stad Hardenberg 11.06.1867.

 

Noten: |a| moeder Janna; |b| bruid geb. Heemse (huw.akte Ambt Hardenberg 1855 no.48 in wiewaswie); |c| destijds

Veldhuizen (Pruissen), nu Veldhausen, Stadtteil van Neuenhaus, Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |d| bruidegom Suer (huw.akte Stad Hardenberg 1820 no.2); |e| overledene Jennechien, e.v. Soer; |f| overledene Johannes Hendrikus Jacobus Soer, wedr Jennechien.

 

[28] Klaas Mennink, geb. Hoogeveen 02.08.1792, arbeider (1827), landbouwer (1829), arbeider (1832,1845), overl. Kerkenbosch (Zuidwolde) 28.02.1845, z.v. Seine Klaas Hennink en Maria Christiaan Hein; tr.

[29] Hilligje Slagter, geb. Staphorst 04.10.1789, arbeidster (1852,1854), overl. Schottershuizen (Zuidwolde) 12.07.1860, d.v. Cornelis Jans Slagter en Hillechien Spijkerman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hilligje Mennink, geb. Zuidwolde 10.02.1816, overl. Kerkenbosch (Zuidolde) 13.12.1847, tr. Klaas Olde.

2.                   Kornelis Mennink, geb. ca. 1821/1822, boerenknecht (1852), arbeider (1854), tr. 1e De Wijk 13.03.1852 Albertien Krok, geb. De Wijk ca. 1826, naaister, overl. De Wijk 13.11.1853, d.v. Albert Jans Krok en Trijntje Alberts Spijkerman, arbeidster; tr. 2e De Wijk 11.11.1854|a| Annigjen Wannink, geb. De Wijk 15.01.1828, naaister, overl. De Wijk 01.09.1859, d.v. Jan Roelofs Wannink, arbeider, en Trijntje Alberts Spijkerman, arbeidster.
     AK tr. 1e De Wijk 01.05.1846 Everd Bos, geb. De Wijk 03.08.1822, schoenmaker, overl. De Wijk 01.09.1850, z.v. Lubertus Bos, schoenmaker, en Geesje Lier.

3.                   Jan Mennink, geb. Zuidwolde 24.10.1823, overl. Kerkenbosch (Zuidwolde) 30.11.1826.

4.                   Jan Mennink, geb. Kerkenbosch (Zuidwolde) 23.12.1827, overl. Zuidwolde 20.05.1828.

5.                   Jan Mennink, geb. Schottershuizen (Zuidwolde) 28.07.1829; volgt [14].

6.                   Jannes Mennink, geb. Kerkenbosch (Zuidwolde) 14.03.1832, boerenknecht (1857), arbeider (1868,1877), overl. Sibculo (Ambt Hardenberg) 03.07.1877, tr. 1e Zuidwolde 07.03.1857 Geesje Willems, geb. Westerbork 02.07.1825, landbouwer, overl. voor 1868, d.v. Jan Willems, landbouwer, en Geesje Venings; tr. 2e Avereest 21.02.1868 Trijntje van Zwol, geb. Terband (Ængwirden) 01.03.1835, overl. Vroomshoop (Den Ham) 04.09.1900, d.v. Douwe Jacobs van Zwol, veenwerker, en Aaltje Jans de Jong, arbeidster.
     GW tr. 1e Klaas Jans Rabberinge, geb. Zuidwolde 25.04.1789, landbouwer, overl. Schraapveen (Zuidwolde) 22.04.1856, z.v. Jan Jans Rabberinge en Jentje Klaas Weertjes.
     TvZ tr. 1e Avereest 02.08.1856 Jan Wever, geb. Frederiksoord (Vledder) 30.01.1830, arbeider, overl. voor 1868, z.v. Hendrik Hendriks Wever, arbeider, en Margien Jacobs Otten.

 

Noten: |a| KB van 12.10.1854 n°63 houdende ‘vergunning tot het aangaan van een huwelijk, als zijnde de bruid schoonzuster van de bruidegom’ (huw.akte De Wijk 1854 no.).

 

[30] Geert Bouwman, geb. Koekange (De Wijk) 14.04.1793, landbouwer (1827,1834), werkman (1851), arbeider (1852,1885), overl. Rheezerveen (Ambt Hardenberg) 15.12.1868, z.v. Klaas Bouwman, landbouwer, en Aaltjen Geerts; tr. Staphorst 12.05.1827

[31] Aaltje ter Horst, geb. IJhorst (Staphorst) 15.10.1806, boerin (1837), werkvrouw (1851), overl. Avereest 15.08.1851|c|, d.v. Koob Berends ter Horst en Margje Hendriks Gosens, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje Bouman, geb. Het Schut (Hoogeveen) 27.04.1828|a|; volgt [15].

2.                   Margje Bouwman, geb. Staphorst ca. 1831, arbeidster, overl. Langeveen (Tubbergen) 06.06.1909, tr. Avereest 11.04.1851 Sibold Arbeek, geb. Ambt Ommen 17.05.1828, arbeider (1851), veenarbeider (1911), overl. Langeveen (Tubbergen) 04.06.1911, z.v. Lambert Geerts Arbeek, ook Harbeek, arbeider, en Jantje Koenraads Mulder, ook Korhorst, werkvrouw (1851).

3.                   Koob Bouwman, geb. De Wijk 16.04.1834, arbeider (1854), schipper (1894), overl. (het lijk ‘gevonden in de gracht aan het Groot Weezenland’) Zwolle 05.12.1894|b|, tr. Avereest 09.11.1854 Jentjen Dekker, geb. Ruinerwold 25.04.1833, overl. voor 1894, d.v. Gerrit Roelofs Dekker, arbeider, en Lubbigjen Lucas, arbeidster.

4.                   Jan Bouwman, geb. Avereest 18.04.1843, overl. Avereest 18.06.1852.

 

Noten: |a| vader Bouman; |b| ook overl.akte Ambt Ommen 1894 no.126; |c| moeder Geugjes.

 


Legenda

– Zuidwolde = Zuidwolde (Drenthe)


terug