Theodoor Limperg (1879-1961)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Amsterdamse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien april 2020)

 


 

[1] Thodore Limperg, Theo, geb. Amsterdam 21.12.1879, eindexamen handelsschool te Amsterdam 1897|a|, akte MO boekhouden 1900|b|, examen accountancy Ned. Instituut van Accountants 1904|c|, hoogleraar Amsterdam UvA (1922-1943 & 1945-1950), eredoctoraat NEH Rotterdam 08.05.1947|d|, RNL 1932|e|, overl. Amsterdam 06.12.1961, crem. 09.12.1961, tr. 1e Amsterdam 22.03.1906 Emma Altink, Emmy, geb. Eindhoven 09.01.1882, overl. Amsterdam 12.04.1947, d.v. Jan Dirk Altink (1853-1889), sigarenfabrikant, en Emma Rudolphina Hollweg (1856-1927); tr. 2e 24.04.1953 Marguerite Isabelle Marie Goossens, overl. na 1961.
 Levensberichten ThL: nl.wikipedia * BWvN
 
Noten: |a| 5e klasse, afd.C [IIc Handelsschool] (Algemeen Handelsblad 01.07.1897); |b| Boekhouden K XII (Algemeen Handelsblad 13.12.1900); |c| diplomauitreiking in Hotel St. Lucas te Rotterdam 17.12.1904 (Rotterdamsch nieuwsblad 21.12.1904); |d| erepromotor N.J. Polak (Algemeen Handelsblad 09.05.1947); |e| Algemeen Handelsblad 28.06.1932.

 

[2] Theodorus Limperg, geb. Amsterdam 25.05.1847, tekenaar (1879), hoofdopzichter bij de Afdeling Bruggenbouw (1897), ingenieur 1e klasse bij Publieke Werken te Amsterdam (1906)|c|, overl. Amsterdam 25.02.1909|d|, begr. Amsterdam (Oosterbpl.) 02.03.1919, tr. Amsterdam 19.06.1879
[3] Mathilda Speijer, geb. Rotterdam 18.03.1855, overl. Amsterdam xx.01.1941|e|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Thodore Limperg, geb. Amsterdam 21.12.1879; volgt [1].

2.                   Louis Limperg, geb. Amsterdam 04.09.1881, eindexamen HBS met driejarige cursus 1897|f|, kantoorbediende (1906), boekhouder (1908), accountant (1924), overl. Amsterdam 09.06.1949, tr. 1e Amsterdam 03.09.1908 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 21.04.1922, ingeschr. Amsterdam 01.07.1922) Ida Altink, geb. Strijp 21.11.1884, verpleegd in het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen Willem-Arntsz-Hoeve te Den Dolder en ter zake van krankzinnigheid onder curatele gesteld (1923)|c|, d.v. Jan Dirk Altink, sigarenfabrikant, en Emma Rudolphina Hollweg; tr. 2e Amsterdam 04.01.1924 Margurite Isabelle Marie Goossens, geb. Brussel 09.04.1891, overl. na 1961, d.v. Lon Jean Baptiste Emmanuel Goossens (ca.1868-1928), hoedenmaker, en Isabelle Marie Augusta Henriette Crabeels.
MIMG tr. 1e Brussel 12.07.1910|a| (echtsch. s-Gravenhage 19.01.1923) Thodoor Hammes, geb. Andijk 03.10.1874, med.doct., arts, overl. Amsterdam 19.12.1951, z.v. Pieter Hammes en Marie Henriette van Stenis; tr. 3e 2.04.1953 Th. Limperg.
TH tr. 2e Amsterdam 25.01.1928 Geertruij van Oosteroom, geb. Amsterdam 18.08.1891, overl. Amsterdam 05.06.1944, d.v. Louis Franciscus van Oosteroom, directeur van een veem (1921), en Aalbertiena Antoinetta Croese.
GvO tr. 1e Amsterdam 19.07.1921 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 01.02.1924, ingeschr. Amsterdam 15.08.1924) Eduardus Renatus Cuyvers, geb. Kontich|b| ca. 1893, directeur van een tabaksmaatschappij, z.v. Joannes Baptista Cuyvers en Carolina Cecilia Waumans.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Amsterdam 19.11.1910 reg.1A fol.41v); |b| in provincie Antwerpen, Belgi; |c| vonnis Arr.Rb.Amsterdam 20.09.1923 (annonce collectie CBG); |c| Algemeen Handelsblad 11.01.1906; |d| Algemeen Handelsblad 27.02.1909; |e| Algemeen Handelsblad 29.01.1941; |f| Algemeen Handelsblad 07.07.1897.

 

[4] Johann Heinrich Christian Theodor Limperg, geb. Corbach (Waldeck) ca. 1804, broodbakker (1831), tapper (1846), winkelier (1862), gistkoper (1863), overl. tussen 1879 en 1890; tr. 1e Amsterdam 27.07.1831 Maria Christiane Schluckebier, geb. Nieder-Waroldern (Waldeck) ca. 1806, dienstbode (1831), overl. voor 1846, d.v. Conrad Schluckebier en Maria Catharine Ditmer; tr. 2e Amsterdam 19.08.1846

[5] Luise Christiane Dnz, geb. Helsen (Waldeck) ca. 1804/1805, overl. Amsterdam 08.05.1890|a|.

Uit het huwelijk Limperg-Schluckebier:

1.                   Ernst August Limperg, geb. Amsterdam 16.04.1835, sergeant-majoor der infanterie (1862), overl. Arnhem 15.03.1906, tr. Breda 23.10.1862 Anna Hendrika Klumper, geb. Nijmegen 29.06.1838, overl. Arnhem 25.03.1910, d.v. Harmen Klumper, sergeant-majoor-vuurwerker bij de KMA (1862), en Aaltje Haverkamp.

2.                   Maria Christiane Limperg, geb. Amsterdam 16.02.1837, dienstbaar (1863), overl. na 1897, tr. Amsterdam 06.05.1863 Oltman Johannes Klaase, geb. Amsterdam 03.04.1837, smid, overl. na 1897, z.v. Joannes Oltman Klaase, en Catharina Schaake.

Uit het huwelijk Limperg-Dnz:

3.                   Theodorus Limperg, geb. Amsterdam 25.05.1847; volgt [2].

 

Noten: |a| Louise Christine Dnz (annonce van de familie, Het nieuws van den dag 10.05.1890).

 

[6] Levie Mozes Speijer, geb. Amsterdam 24.08.1834, overl. voor 1863, tr. s-Gravenhage 31.05.1854

[7] Zippora Abrahams, geb. s-Gravenhage 01.07.1826, overl. Rotterdam 25.10.1904; tr. 2e Amsterdam 29.04.1863 Tobias Daniel Metz, geb. Amsterdam 09.01.1814, commissionair, overl. voor 1904, z.v. Daniel Moses Metz en Magdalena Tobias Philip.

Uit het huwelijk Speijer-Abrahams:

1.                   Mathilda Speijer, geb. Rotterdam 18.03.1855; volgt [3].

2.                   Rosina Speijer, geb. Amsterdam 01.06.1858, overl. Rotterdam 13.04.1911.

Uit het huwelijk Metz-Abrahams:

3.                   Daniel Tobias Metz, geb. Amsterdam 15.02.1864, koopman, overl. s-Gravenhage 16.05.1940|b|, tr. Groningen 04.09.1913 Pietje Ligtenstein, Pauline, geb. Strijen 14.07.1869, overl. s-Gravenhage 16.05.1940|c|, d.v. Mozes Lichtenstein en Cornelia Schooning.

4.                   Brunette Magdalena Metz, geb. Amsterdam 05.11.1866, overl. Amersfoort 23.09.1940|a|, begr. Amersfoort (Bpl. a/d Soesterweg) 25.09.1940, tr. Weesp 11.07.1894 David Carel Blazer, geb. Rotterdam 30.03.1864, boekhandelaar, overl. Amersfoort 13.09.1942, z.v. Calman Levie Blazer en Klara Goudsmit.
DCB tr. 1e Rotterdam 18.08.1886 Marianna Berlijn, geb. Rotterdam 23.03.1863, overl. Rotterdam 03.11.1892, d.v. Benjamin Berlijn en Rosalie de Levita.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rotterdam 1940 reg.s2 fol.22v; |b||c| overl. 16.05 (aangifte door een ambtenaar bijde Ned.Isr.Gemeente, overl.akte s-Gravenhage 1940 no.1238 en 1239), overl. 14.05 (annonce van een notaris, collectie CBG).

 

[8] August Limperg, broodbakker (1831,1846), overl. na 1846, tr.

[9] Maria Philippine Krumel, overl. voor 1831.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johann Heinrich Christian Theodor Limperg, geb. Corbach (Waldeck)|a| ca. 1804; volgt [4].

 

Noten: |a| nu Korbach in Landkreis Waldeck-Frankenberg, Bundesland Hessen.

 

[10] Heinrich Jacob Dnz, overl. voor 1846, tr.

[11] Dorothea Elisabeth Meijer, overl. voor 1846.

Uit dit huwelijk:

1.                   Luise Christiane Dnz, geb. Helsen (Waldeck)|a| ca. 1804/1805; volgt [5].

 

Noten: |a| nu Stadtteil van Bad Arolsen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Bundesland Hessen.

 

[12] Moses Samuel Speijer, geb. Amsterdam xx.06.1810, venter (1833), goud- en zilversmid (1854), overl. Rotterdam 20.03.1856, tr. Amsterdam 06.03.1833

[13] Mietje Levie Wagenaar, geb. Amsterdam xx.05.1807, naaister(1833), overl. Rotterdam 24.12.1861.

Uit dit huwelijk (vader ook Spijer):

1.                   Samuel Speijer, geb. Amsterdam xx.06.1833, winkelbediende (1857), affaire in goud- en Zilverwerken (1874), overl. Rotterdam 10.03.1874, tr. Amsterdam 28.05.1857 Vrouwtje Speijer, geb. Amsterdam ca. 1837, overl. Rotterdam 27.01.1887, d.v. Salomon Samuel Speijer en Sara Jacob Prins.
VS tr. 2e Rotterdam 12.10.1882 Samson Samuel Stokvis, geb. Rotterdam 29.01.1820, overl. na 1887, z.v. Samuel Raphael Stokvis en Alida de Sterke.

2.                   Levie Speijer, geb. Amsterdam 24.08.1834; volgt [6].

3.                   Hartog Speijer, geb. Amsterdam ca. 1836/1837, overl. Rotterdam 26.10.1896, tr. Rotterdam 22.01.1862 Vrouwtje Gans, geb. Amsterdam 27.06.1839, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg)|a| 01.12.1899|b|, d.v. Meijer Juda Gans en Sophia Samuel Speijer.

4.                   Kaatje Spijer, ook Speijer, geb. Rotterdam 04.01.1838, tr. Rotterdam 10.06.1857 Levie de Hoop, geb. Rotterdam 07.08.1834, firmant S.M. de Hoop & Zoon (handel in ingelegde en gedroogde groenten en scheeps-victualie) per 01.07.1857, overl. Rotterdam 22.06.1897, z.v. Samuel Mattheus de Hoop en Mietje Blach.

5.                   Vrouwtje Spijer, geb. Rotterdam 18.07.1839, overl. Rotterdam 18.10.1840.

6.                   Mariana Speijer, geb. Rotterdam 22.02.1842, overl. Rotterdam 28.02.1843.

7.                   Vrouwtje Speijer, geb. Rotterdam 22.12.1844, overl. Rotterdam 14.09.1846.

 

Noten: |a| Meerenberg, ook Meer en Berg, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |b| ook overl.akte Rotterdam 1899 fol.s010v.

 

[14] Daniel Abrahams, geb. s-Gravenhage ca. 1795, steendrukker (1823), directeur der Koninklijke Steendrukkerij (1825), ambtenaar (1833,1855), overl. s-Gravenhage 17.06.1854, tr. s-Gravenhage 04.06.1823

[15] Reeltje Haijum, geb. Poppenlauer (Beieren) ca. 1792, overl. Amsterdam 26.11.1856; tr. 1e Jacob Salomon Hollander, overl. voor 1823.

Uit het huwelijk Hollander-Haijum:

1.                   * Heijman Hollander, geb. s-Gravenhage ca. 1817, juwelier, overl. na 1856.

Uit het huwelijk Abrahams-Haijum:

2.                   levenloze zoon, s-Gravenhage 25.01.1824.

3.                   Zippora Abrahams, geb. s-Gravenhage ca. 1827; volgt [7].

 

[16] Limperg

[17] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   August Limperg; volgt [8].

 

[18] Krumel

[19] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Philippine Krumel; volgt [9].

 

[20] Dnz

[21] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Heinrich Jacob Dnz; volgt [10].

 

[22] Meijer

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Dorothea Elisabeth Meijer; volgt [11].

 

[24] Samuel Speijer, geb. ca. 1771, venter (1833,1835), koopman (1836,1857), overl. na 1833, tr.

[25] Vrouwtje Salomon Zilver, overl. voor 1833.

Uit dit huwelijk (vader ook Spijer):

1.                   Mariana Speijer, geb. Amsterdam ca. 1805, borduurster (1832), overl. Amsterdam 19.02.1880, tr. Amsterdam 21.03.1832 Jacob Juda Gans, geb. Amsterdam ca. 1802/1803, diamantslijper (1832), diamantklover (1867), overl. Amsterdam 19.02.1880, z.v. Juda Meijer Gans en Rachel Jacob Grooninger.

2.                   Sophia Speijer, geb. Amsterdam ca. 1807, overl. na 1877, tr. Amsterdam 21.08.1833 Meijer Juda Gans, geb. Amsterdam ca. 1804, diamantsnijder (1833), diamantslijper (1859), overl. voor 1863, z.v. Juda Meijer Gans en Rachel Jacob Groningen.
Uit dit huwelijk: Vrouwtje Gans (ca.1840-), tr. Rotterdam 22.01.1862 Hartog Speijer (ca.1836/1837-1896), z.v. Moses Samuel Speijer en Mietje Levie Waganaar.

3.                   Salomon Speijer, geb. Amsterdam ca. 1808, venter (1835), koopman (1877), overl. na 1878, tr. Amsterdam 09.09.1835 Sara Jacob Prins, geb. Amsterdam ca. 1809, naaister (1835), overl. na 1878, d.v. Jacob Abraham Prins, schoenlapper, en Vrouwtje Abraham de Vries.
Uit dit huwelijk: Vrouwtje Speijer (ca.1837-1887), tr. Amsterdam 28.05.1857 Samuel Speijer (1833-1874), z.v. Moses Samuel Spijer en Mietje Levie Wagenaar; Rebecca Speijer (ca.1856-), tr. Amsterdam 13.06.1877 Hartog Spijer (ca.1858-), diamantslijper, z.v. Levie Spijer en Sophia Samuel Pop.

4.                   Moses Speijer, geb. Amsterdam xx.06.1810; volgt [12].

5.                   Hartog Spijer, geb. Amsterdam ca. 1812, kleermaker, overl. voor 1862, tr. Amsterdam 09.12.1835 Mirjam Marcus Cappels, geb. Amsterdam ca. 1814, naaister (1835), overl. tussen 1875 en 1885, d.v. Marcus Abraham Levij Cappels en Vrouwtje David Kieltje.

6.                   Levie Spijer, geb. Amsterdam ca. 1815, diamantslijper (1836,1865), bediende (1877), overl. tussen 1877 en 1899, tr. Amsterdam 16.11.1836 Sophia Samuel Pop, geb. Amsterdam ca. 1817, overl. tussen 1877 en 1899, d.v. Samuel Aron Pop, muzikant, en Saartje Samuel Laurier.
Uit dit huwelijk: Hartog Spijer (ca.1858-), tr. Amsterdam 13.06.1877 Rebecca Speijer (ca.1856-), d.v. Salomon Samuel Speijer en Sara Jacob Prins.

 

[26] Levie David Wagenaar, geb. ca. 1769, venter (1833,1834), koopman (1838), overl. Rotterdam 19.04.1845, z.v. David Wagenaar; tr.

[27] Kaatje Isaac de Vries, overl. voor 1833.

Uit dit huwelijk:

1.                   Isak Wagenaar, geb. Amsterdam ca. 1802, venter, overl. voor 1840, tr. Amsterdam 02.01.1834 Rosalie Daphn, geb. Straatsburg ca. 1802, schoonmaakster (1834), werkster (1840), d.v. Carolina Daphn.
RD tr. 2e Amsterdam 08.01.1840 Salomon Groen, geb. Amsterdam ca. 1802, slepersknecht, z.v. Salomon Groen en Judic de Vries.

2.                   Jane Wagenaar, geb. Amsterdam xx.05.1804, koopvrouw, overl. Rotterdam 26.01.1885, tr. Rotterdam 29.09.1838 Samuel Marcus Knap, geb. Rotterdam xx.03.1778, koopman, overl. Rotterdam 15.06.1863, z.v. Marcus Jol Knap en Judik Samuels.
SMK tr. 1e Rozetta Izaak Salomon, overl. Rotterdam 23.11.1837, d.v. Izaak Salomons en Hester Levie.

3.                   Mietje Wagenaar, geb. Amsterdam xx.05.1807; volgt [13].

 

[28] Machiel Abrahams, geb. ca. 1761, koopman (1814,1834), overl. tussen 1834 en 1843, tr.

[29] Hester Isaac Jochems, geb. ca. 1776, overl. tussen 1834 en 1843.

Uit dit huwelijk:

1.                   Akiba Abrahams, geb. ca. 1793, koopman, overl. s-Gravenhage 04.04.1863, tr. Keetje van Biema, overl. voor 1863.

2.                   Daniel Abrahams, geb. s-Gravenhage ca. 1795; volgt [14].

3.                   Grietje Abrahams, geb. s-Gravenhage ca. 1797/1798, overl. s-Gravenhage 05.02.1844, tr. s-Gravenhage 23.07.1834 Isaac Jochems, geb. s-Gravenhage ca. 1800, winkelier, overl. s-Gravenhage 02.10.1879, z.v. Juda Jochems en Rachel Abrahams.
IJ tr. 2e Stompwijk 02.10.1844 Matje van Vollenhoven, geb. Leidschendam 14.10.1817, overl. na 1877, d.v. Joseph van Vollenhoven en Sara Levij Reinveld.

4.                   Ezriel Abrahams, ook Ezeriel, geb. s-Gravenhage ca. 1803/1805, koopman, overl.s-Gravenhage 18.05.1867, tr. 1e s-Gravenhage 19.06.1833 Henrietta Toff, geb. Amsterdam ca. 1801, overl. voor 1844, d.v. Isaac Abraham Daniel Toff en Vogeltje David Levij; tr. 2e s-Gravenhage 30.10.1844 Zipera van Biema, geb. Oude Pekela 13.03.1818, overl. s-Gravenhage 17.12.1889, d.v. Hartog van Biema, koopman en Keetje Lehren.

5.                   Rachel Abrahams, geb. s-Gravenhage ca. 1805, overl. s-Gravenhage 16.12.1852.

6.                   Abraham Abrahams, geb. s-Gravenhage ca. 1807/1808, steendrukker (1833,1834), koopman (1863), overl. s-Gravenhage 28.09.1879, tr. 1e s-Gravenhage 16.07.1834 Rebecca Cahn, geb. s-Gravenhage ca. 1811, overl. voor 1863, d.v. Jacob Moses Cahn en Hester Smerijn; tr. 2e s-Gravenhage 10.06.1863 Jane Hemelraad, geb. Dordrecht 14.07.1822, overl. Dordrecht 02.11.1898, d.v. Machiel Abraham Hemelraad en Rachel Godslaar.

7.                   Netta Abrahams, geb. s-Gravenhage 10.01.1814, overl. s-Gravenhage 27.03.1814.

8.                   Ephraim Abrahams, geb. s-Gravenhage ca 1815/1816, koopman (1843,1844), winkelier (1854), koopman (1863), overl. s-Gravenhage 03.11.1872, tr. s-Gravenhage 13.12.1843 Annette Joseph Lehmans, geb. ca. 1819, overl. s-Gravenhage 23.07.1878 en 1885, d.v. Joseph Mozes Lehmans en Cato Josephus Jitta.

 

[30] Haijum Mentel, overl. voor 1823, tr.

[31] Zipora Haijums, overl. na 1823.

Uit dit huwelijk:

1.                   Reeltje Haijum, geb. Poppenlauer|a| ca. 1792; volgt [15].

 

Noten: |a| nu Ortsteil van Markt Mabach, Landkreis Bad Kissingen, Region Unterfranken, Bundesland Bayern.

 


terug