Hendrik Willem Lambers (1916-2004)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Rotterdamse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien november 2022)

 


 

[1] Hendrik Wilm Lambers, Henk, geb. Rotterdam 09.11.1916, student NEH 09.10.1934, kandidaatsexamen handelswetenschap NEH 08.10.1936, doctoraalexamen economische wetenschappen NEH 14.11.1940, economist (1942), lector (1946-), later hoogleraar NEH (1947-1981)|a|, eredoctoraat Tilburg 1982|b|, overl. Rotterdam 04.04.2004, tr. Zwartewaal 12.08.1942 Johanna Pieternella Weijnman, Jo, geb. Zwartewaal 18.12.1916, lerares (1942), overl. Rotterdam 09.11.2009, crem. Rotterdam (Hofwijk), d.v. Karel Johannes Weijnman (1887-1943), kruidenier, en Ida van der Duin (1896-).

 

Noten: |a| Welvaartsopvattingen in hun verband met de taak van de economist. – Intreerede NEH 02.10.1947; |b| erepromotor: Th.C.M.J. van de Klundert.

 

[2] Cornelis Lambers,  geb. Klaaswaal 18.03.1888, onderwijzer (1913,1926), hoofdonderwijzer, hoofd der school voor G.L.O. A 192 (1937), overl. Rotterdam 20.01.1937, begr. Rotterdam (NH Bpl. Oud-Charlois) 23.01.1937, tr. Rotterdam 06.08.1913
[3] Stijntje Verbeek, geb. Winkel 26.09.1889, overl. Zutphen 13.01.1951|a|, begr. Rotterdam (NH Bpl. Oud-Charlois) 17.01.1951.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Wilm Lambers, geb. Rotterdam 09.11.1916; volgt [1].

2.                   Harmen Albert Lambers, geb. Rotterdam 30.05.1922, overl. voor 2018, tr. Anna Marie Dikstaal, geb. Beemster 01.01.1928, overl. Hoorn 11.05.2018, d.v. David Pieter Dikstaal en Cornelia Maria Picavet.

3.                   dochter Lambers.

 

Noten: |a| ook overl.akte Gorssel 1951 no.4.

 

[4] Hendrik Wilm Lambers, ged. Laar 08.03.1835, broodbakker (1867,1895), overl. Klaaswaal 05.02.1895; tr. 1e Klaaswaal 30.06.1865 Geertrui Staal, geb. Kampen 26.02.1839, overl. Klaaswaal 01.02.1867, d.v. Pieter Staal, tapper, en Willemina Hendriks; tr. 2e Klaaswaal 26.07.1867

[5] Jacoba Groen, geb. Zevenbergen 09.09.1843, dienstmeid (1867), overl. Klaaswaal 07.02.1914.

Uit het huwelijk Lambers-Staal:

1.                   Henderica Lambers, ook Hinderica, geb. Klaaswaal 19.05.1866, overl. Klaaswaal 11.10.1866.

Uit het huwelijk Lambers-Groen:

2.                   Jan Lambers, geb. Klaaswaal 15.05.1868, overl. Klaaswaal 03.08.1868.

3.                   Henderika Lambers, ook Hendrika, geb. Klaaswaal 13.09.1869, overl. Klaaswaal 06.02.1941, tr. Klaaswaal 28.11.1912 Marinus Oudijn, geb. Klaaswaal 26.10.1879, overl. Klaaswaal 04.04.1949, z.v. Arie Oudijn en Adriana Brouwer.

4.                   levenloze dochter, Klaaswaal 08.10.1870.

5.                   Elizabeth Lambers, geb. Klaaswaal 10.01.1877, tr. Klaaswaal 26.09.1902 Leendert Pegels, geb. Klaaswaal 17.02.1878, overl. Rotterdam 05.10.1952, z.v. Sander Pegels en Catharina Maria van Osnabrugge.

6.                   Jan Cornelis Lambers, geb. Klaaswaal 10.01.1877, overl. Klaaswaal 27.06.1930.

7.                   Cornelis Lambers, geb. Klaaswaal 02.05.1880, overl. Klaaswaal 17.08.1880.

8.                   levenloze zoon, Klaaswaal 19.11.1881.

9.                   Cornelis Lambers, geb. Klaaswaal 18.03.1888; volgt [2].

 

[6] Harmen Albert Verbeek, geb. Lemmer (Lemsterland) 03.12.1860, rijksambtenaar (1888), commies bij ’s Rijks belastingen (1913), rijksambtenaar (1915), overl. Goor 23.05.1942, tr. Velsen 20.12.1888

[7] Trijntje Meijer, geb. Den Helder 03.08.1868, overl. Velsen 03.03.1928.

Uit dit huwelijk:

1.                   Stijntje Verbeek, geb. Winkel 26.09.1889; volgt [3].

2.                   Rombertus Verbeek, geb. Nieuwe Niedorp 28.09.1890, ambtenaar bij de administratieve dienst van het Provinciaal Krankzinnigengesticht Meerenberg|a| (1915), hoofd van de administratieve en economische dienst van een provinciaal ziekenhuis (1928), tr. 1e Apeldoorn 22.09.1915 Catharina van den Boogaard, geb. Velsen 26.10.1891, overl. Velsen 21.08.1927, d.v. Simon van den Boogaard, bouwondernemer, en Maria Gerrits; tr. 2e Amsterdam 30.08.1928 Lena Visser, geb. Sliedrecht 18.10.1895, d.v. Cornelis Leendert Visser, fotograaf, en Helena van Wouwe.

3.                   Jacob Verbeek, geb. Beverwijk 22.03.1892, rijksafslager, overl. Haarlem 27.11.1923|b|, tr. Velsen 10.08.1916 Johanna van der Duin, geb. Heenvliet 13.04.1891, d.v. Marinus van der Duin, varensgezel (1891), arbeider (1916), en Teuntje van der Zee.

4.                   Albert Verbeek, geb. Velsen 02.04.1893, tr. Hoek van Holland 25.10.1918 Jannetje van Mastrigt, geb. ’s-Gravenzande 07.07.1896, d.v. Cornelis Jacobus van Mastrigt en Maartje Verdam.

5.                   Dirkje Verbeek, geb. Velsen 04.09.1894, overl. Velsen 30.09.1894.

6.                   Meintje Verbeek, geb. Velsen 07.01.1896, overl. Velsen 22.03.1896.

7.                   Wilhelm Christiaan Verbeek, geb. Velsen 25.01.1897, stuurman, tr. Naarden 28.09.1938 Johanna Maria Verhagen, geb. Velsen 08.11.1906, d.v. Simon Verhagen, wegwerker, en Jacobaa van der Mast.

8.                   Meintje Verbeek, geb. Velsen 25.11.1898, tr. Velsen 12.11.1931 Meindert Martinus Alles, geb. Delfzijl 14.08.1905, monteur, z.v. David Alles, scheepstimmerman, en Hinderika Bonnema.

9.                   Harmen Albert Verbeek, geb. Velsen 12.01.1900, kantoorbediende, tr. Rotterdam 06.10.1926 Maria Margaretha Rozemond, geb. Rotterdam 25.10.1901, d.v. Samuel Nicolaas Rozemond, schipper, en Clasina Catharina Cornelia Schot.

10.               Maria Verbeek, geb. Velsen 04.01.1901, tr. Rotterdam 14.05.1924 Jacobus Hubertus Regoort, geb. Emden|c| ca. 1895, scheepstimmerman, z.v. Cornelis Regoort, scheepstimmerman, en Catharina ’t Hart.

11.               Albertha Verbeek, geb. Velsen 10.12.1901, tr. Velsen 07.10.1926 Dirk Meijburg, geb. Rotterdam 29.08.1900, timmerman, z.v. Adrianus Meijburg, meubelmaker, en Geertje Verkuijl.

12.               Dirkje Verbeek, geb. Velsen 13.10.1904, onderwijzeres, tr. Velsen 26.07.1928 Pieter van der Veer, geb. Leeuwarderadeel 28.11.1901, bouwkundig opzichter, z.v. Gerrit van der Veer, kastelein, en Jeltje Speerstra.

13.               Geertruida Verbeek, geb. Velsen 19.01.1910, tr. Velsen 04.06.1936 Wilhelm Johan Fournier, geb. Amsterdam 21.03.1909, hulpprediker, z.v. Wilhelm Johan Fournier (1877-1944), technisch ambtenaar stoomwezen, en Elizabet Renaud.

 

Noten: |a| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |b| ook overl.akte Velsen 1923 no.217; |c| destijds in Pruissen, nu in Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen.

 

[8] Cornelis Lambers, overl. voor 1867, tr.

[9] Hinderkje Buddendijk, overl. voor 1867.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Wilm Lambers, ged. Laar|a| 08.03.1835; volgt [4].

 

Noten: |a| destijds in Amt Neuenhaus, Hannover, nu in Samtgemeinde Emlichheim, Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen.

 

[10] Jan Groen, geb. Zaandam 20.02.1809, korporaal bij de derde compagnie van het eerste bataillon der tweede afdeling infanterie (1835), schipper (1864), koopman (1867), overl. Numansdorp 04.10.1891, tr. Zevenbergen 15.03.1835

[11] Elisabeth Vos, geb. Fijnaart en Heijningen 03.08.1814, overl. Numansdorp 08.02.1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Groen, geb. Nijmegen 15.01.1836, schipper, overl. Oud-Beijerland 22.08.1908, tr. Oud-Beijerland 19.05.1864 Adriana van Maanen, geb. Oud-Beijerland 08.09.1840, overl. Oud-Beijerland 30.03.1903, d.v. Johannes van Maanen en Maaike van Es.

2.                   Wilhelmina Elisabeth Groen, geb. Nijmegen 02.01.1837, overl. Rotterdam 11.12.1924, tr. Rotterdam 08.05.1861 Pieter Schermer, geb. Oegstgeest 10.08.1833, overl. Rotterdam 21.11.1908, z.v. Gijsbert Schermer en Maria van Egmond.

3.                   Aaltje Groen, geb. Zevenbergen 11.03.1838, overl. Zevenbergen 27.03.1842.

4.                   Elisabeth Groen, geb. Zevenbergen 18.02.1840, overl. Westmaas 17.12.1883, tr. Numansdorp 03.08.1871 Johannes Vos, geb. Willemstad 04.06.1843, z.v. Cornelis Vos en Mijna Huisers.
     JV tr. 1e Willemstad 16.04.1870 Catharina Otsen, geb. Willemstad 11.07.1845, overl. Willemstad 12.07.1870, d.v. Arie Otsen en Cornelia Donkersloot.

5.                   Aaftje Groen, geb. Zevenbergen 29.06.1842, overl. Rotterdam 23.12.1911, tr. Rotterdam 18.11.1874 Hendrik Helgert van Kleef, geb. Rotterdam 24.01.1849, overl. Rotterdam 23.02.1900, z.v. Pieter van Kleef en Petronella de Roo.

6.                   Jacoba Groen, geb. Zevenbergen 09.09.1843; volgt [5].

7.                   Jan Groen, geb. Zevenbergen 18.11.1844, overl. Rotterdam 27.09.1918, tr. Klaaswaal 22.05.1871 Lena Bestebreurtje, geb. Zuidland 28.03.1841, overl. Rotterdam 15.01.1927|a|, d.v. Arij Bestebreurtje, arbeider, en Pietertje van Essen.

8.                   Gijsina Maria Groen, geb. Zevenbergen 09.13.1846, overl. Zevenbergen 23.08.1846.

9.                   Hafina Gijsina Groen, ook Stafina Gijsina, geb. Zevenbergen 15.08.1847|b|, overl. Zevenbergen 03.04.1848|c|.

10.               Stephina Groen, geb. Zevenbergen 10.03.1850, overl. Rotterdam 13.11.1894, tr. Numansdorp 18.12.1891 Aart Goedhart, geb. Meerdervoort 25.06.1849, overl. Rotterdam 04.05.1932, z.v. Willem Goedhart en Francina Kop.
     AG tr. 1e Klundert 18.08.1873 Jannetje Dekkers, geb. Klundert 03.04.1851, overl. Numansdorp 09.08.1891, d.v. Cornelis Dekkers en Jannetje Kleijn; tr. 3e Rotterdam 13.05.1896 Roelofje Kleijn, geb. Zwartsluis ca. 1843/1844, overl. Rotterdam 28.10.1925, d.v. Jan Kleijn en Femmigje Jans de Goede.

11.               Jacob Groen, geb. Zevenbergen 12.07.1851, overl. Numansdorp 25.07.1943, tr. Numansdorp 14.01.1887 Lena Schelling, geb. Numansdorp 06.01.1868|d|, overl. Numansdorp 23.05.1947, d.v. Hendrik Schelling en Pietertje Lodder.

12.               Geerdina Groen, ook Gerdina, geb. Zevenbergen 12.07.1853, overl. Numansdorp 23.09.1859.

13.               Maartje Groen, geb. Zevenbergen 19.04.1855, overl. Zevenbergen 02.09.1855.

 

Noten: |a| moeder van Es (overl.akte Rotterdam 1927 fol.a026v); |b||c| niet beschikbaar bij FamilySearch, nov’22; |d| natuurlijke dochter van Pietertje gewettigd bij haar huwelijk met Hendrik (geb.akte Numansdorp 1868 no.3 & huw.akte Numansdorp 12.05.1876 no.7).

 

[12] Rombartus Klazes Verbeek, geb. Lemmer (Lemsterland) 09.08.1834, stuurman (1858), zeeman (1859,1860), stuurman (1863) zeeman (1866), kofschipper (1870), koopvaardijkapitein (1873), overl. Kampen 31.01.1888|b|, tr. Lemsterland 28.03.1858

[13] Meintje Alberts Meijboom, geb. Lemmer 25.07.1836, overl. Kampen 29.08.1900|c|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Meiboom):

1.                   Albert Verbeek, geb. Lemmer  (Lemsterland) 31.01.1859, overl. Lemmer (Lemsterland) 08.12.1862.

2.                   Harmen Albert Verbeek, geb. Lemmer (Lemsterland) 03.12.1860; volgt [6].

3.                   Alberta Verbeek, geb. Lemmer (Lemsterland) 29.06.1863, overl. Haarlem 23.01.1955, tr. Amsterdam 26.04.1900 Christiaan Vis, geb. Haarlemmermeer 02.06.1864, machinist, overl. Beverwijk 21.12.1929|a|, z.v. Pieter Vis en Catharina Elisabeth Kochheim.

4.                   Geertruida Verbeek, geb. Lemmer (Lemsterland) 02.02.1866, tr. Kampen 31.07.1890 Nicolaas van Sassenberg, geb. Kampen 22.02.1862, bakker, overl. Haarlem 28.09.1942, z.v. Gerhardus van Sassenberg, bakker, en Agnitha Anna van der Wal.

5.                   Albert Verbeek, geb. Lemmer (Lemsterland) 16.07.1870, kantoorbediende, overl. Baarn 10.12.1917, tr. Amsterdam 13.12.1900 Jaantje van Sassenberg, geb. Kampen 17.07.1868, overl. Haarlem 11.08.1944, d.v. Gerhardus van Sassenberg, bakker, en Agnitta Anna van der Wal.

6.                   levenloze zoon, Lemmer (Lemsterland) 23.05.1873.

 

Noten: |a| ook overl.akte Velsen 1929 no.358; |b| overledene Rombertus, moeder Boukje Louwesse (overl.akte Kampen 1888 no.38); |c| overledene Meiboom (annonce collectie CBG).

 

[14] Jacob Meijer, geb. Den Helder 02.03.1840, koopman (1863,1866), waterklerk (1868,1885), bakker (1888,1897), overl. Velsen 28.05.1901, tr. Den Helder 22.05.1863

[15] Stijntje Schorsij, geb. Den Helder 16.07.1841, overl. Velsen 11.01.1910.

Kind van Stijntje (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Dirkje Schorsij, later Meijer, geb. Den Helder 22.01.1863|a|, tr. Velsen 29.05.1884 Carolus Josephus de Leur, geb. Utrecht 08.03.1859, postbode, overl. Veenendaal 22.01.1937, z.v. Joseph de Leur, rijksambtenaar, en Marianne Blass.

Uit dit huwelijk:

2.                   Wilhelm Christiaan Meijer, geb. Den Helder 06.01.1866, overl. Velsen 13.03.1896.

3.                   Trijntje Meijer, geb. Den Helder 03.08.1868; volgt [7].

4.                   Jan Meijer, geb. Den Helder 29.06.1871, overl. Velsen 08.11.1889.

5.                   Maria Meijer, geb. Den Helder 05.12.1872, overl. Groningen 24.02.1908|c|, tr. Velsen 17.03.1898 Harm Bakker, geb. Veendam 08.07.1875, bakker (1898), handelsreiziger (1909), overl. Hilversum 21.01.1952, z.v. Harm Bakker, bakker, en Hinderkien Schnijder.
     HB tr. 2e Groningen 27.05.1909 Frouwkje van Assen, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 18.02.1877, overl. na 1952, d.v. Pieter van Assen, arbeider, en Eke Rozema.

6.                   Grietje Meijer, geb. Den Helder 31.12.1873, overl. Den Helder 20.01.1874.

7.                   Jacob Meijer, geb. Den Helder 23.12.1874, melkslijter, overl. Rotterdam 17.03.1945, tr. Heerhugowaard 29.01.1899 Barendina Buisman, geb. Harenkarspel ca. 1875, overl. Rotterdam 29.03.1956, d.v. Gerrit Buisman, koopman, en Engeltje Rustenburg.

8.                   Stijntje Meijer, geb. Den Helder 08.08.1876, overl. Den Helder 21.08.1876.

9.                   Klaas Meijer, geb. Velsen 05.01.1878, bakker (1897), bode ziekenfonds (1940), overl. Velsen 11.06.1940, tr. Velsen 30.09.1897 Baukje Aardema, geb. Hitzum (Franekeradeel) 19.06.1879, overl. Velsen 01.04.1940, d.v. Simon Harmens Aardema, timmerman, en Klaasje Cornelis Westra.

10.               Cornelia Meijer, geb. Velsen 19.07.1879, overl. Velsen 15.06.1880.

11.               Cornelis Marcelus Hendrik Meijer, geb. Velsen 03.07.1880, overl. Velsen 22.07.1880.

12.               Cornelis Marcelus Hendrik Meijer, geb. Velsen 04.12.1881, overl. Velsen 17.12.1881.

13.               Cornelis Meijer, geb. Velsen 12.02.1883, arbeider, overl. De Bilt 03.05.1960, tr. Velsen 09.02.1905 Rosalina Theresia Blinkhof, geb. Velsen 22.09.1881, overl. Haarlem 30.09.1920|b|, d.v. Jan Blinkhof, arbeider, en Geertje van Hert.

14.               Hendrik Meijer, geb. Velsen 06.01.1885, overl. Dordrecht 18.02.1950, tr. Dordrecht 26.05.1910 Elisabeth Hendrika Visser, geb. Sliedrecht 04.01.1886, d.v. Cornelis Jan Visser en Wantje Korporaal.

 

Noten: |a| aangifte door Aldina Luikinga, geb. 47 jaar, vroedvrouw (geb.akte Den Helder 1863 no.48); |b| ook overl.akte Velsen 1920 no.215; |c| ook overl.akte Haren 1908 no.10.

 

[16] Lambers  

[17] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Lambers; volgt [8].

 

[18] Buddendijk

[19] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Hinderkje Buddendijk; volgt [9].

 

[20] Cornelis Groen, geb. Zaandam ca. 1781, houtzagersknecht (1822), houtzager (1829), overl. Zaandam 13.02.1829, z.v. Jan Pieters Groen en Maartje Cornelis Bot; tr. 2e Zaandam 13.10.1822 Jannetje Groot, geb. Zunderdorp ca. 1784, overl. Zaandam 04.05.1849, d.v. Jacob Groot, arbeider, en Grietje Lodewijks van Aalst; tr. 1e

[21] Aafje Muller, geb. Nieuwendam ca. 1782, overl. Zaandam 05.02.1822, d.v. Jacob Muller en Jaaptje Post.

     JG tr. 1e Simon de Jager, geb. xx.02.1753, overl. Zaandam 23.09.1820, z.v. Cornelis de Jager en Hilgondt Noomen.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Jan Groen, geb. Zaandam 20.02.1809; volgt [10].

3.                   Jacob Groen, geb. Zaandam ca. 1812, houtzagersknecht (1836), schipper (1866), overl. Westzaan 30.12.1866, tr. Westzaan 28.08.1836 Trijntje Bakker, geb. Krommenie ca. 1810, dienstmaagd (1836), overl. na 1866, d.v. Klaas Bakker en Maartje Komen.

4.                   Maartje Groen, geb. Zaandam ca. 1814/1815, dienstbode (1841), overl. Zaandam 25.11.1863, tr. Zaandam 22.08.1841 Johannis Osseman, ook Johannes, geb. Zaandam ca. 1819, olieslager (1841), arbeider (1851), overl. Zaandam 20.01.1851, z.v. Cornelis Osseman, houtzager, en Elbertje Graauw.

5.                   Jacoba Groen, geb. Zaandam ca. 1817, overl. Zaandam 20.12.1841, tr. Zaandam 29.12.1839 Teeuwis Keijzer, geb. Zaandam ca. 1793, koopman (1817), winkelier (1839), z.v. Teeuwis Keijzer, koopman, en Neltje Gerrits Smit.
     TK tr. 1e Zaandam 04.05.1817 Neeltje Rol, geb. Zaandam, overl. Zaandam 07.07.1838, d.v. Klaas Rol en Setske van Vliet.

6.                   Antje Groen, geb. Zaandam ca. 1821, overl. Zaandam 02.05.1822.

 

[22] Steve Vos, geb. Meeuwen, Hill en Babyloniënbroek ca. 1790, werkman (1835), overl. Zevenbergen 06.01.1867, z.v. Cornelis Vos en Elizabet Zeijlmans; tr. Willemstad 08.10.1813

[23] Willemijna Schippers, geb. Willemstad, overl. Zevenbergen 10.08.1829, d.v. Jacobus Schippers en Gesina Maria van Everdingen, ook Gijzina Maria.

Uit dit huwelijk (vader ook Stephanus/Steven, moeder ook Wilhelina/Willempje):

1.                  

2.                   Elisabeth Vos, geb. Fijnaart en Heijningen 03.08.1814; volgt [11].

3.                   Jacobus Vos, geb. Fijnaart en Heijningen 15.03.1816, sjouwer, overl. Rotterdam 30.06.1889, tr. 1e Zevenbergen 04.07.1846 Gijsbertje Vissers, geb. Heidel{?} ca. xx.01.1820, overl. Rotterdam 24.08.1856, d.v. Gijsbertus Hendrikus Vissers en Jenneke van Malsem; tr. 2e Rotterdam 21.10.1857 Geertruida Jansen, geb. Nordhorn|a| ca. 1821, overl. Rotterdam 23.01.1913, d.v. Roelof Jansen en Swenne Aleida Beunefeld.

4.                   Gijzina Maria Vos, geb. Willemstad 21.03.1818.

5.                   Cornelia Vos, geb. Willemstad 24.07.1820, overl. Willemstad 29.09.1826.

6.                   Johanna Maria Vos, geb. Willemstad 14.12.1822, overl. Rotterdam 17.12.1890, tr. Zevenbergen 07.08.1851 Pieter Erkelens, geb. Willemstad 05.10.1821, schippersknecht (1851), werkman (1888), overl. Rotterdam 21.04.1888, z.v. Izak Erkelens, arbeider, en Rachel Hartman.

7.                   Gerardina Vos, geb. Willemstad 31.12.1825, overl. Utrecht 07.07.1887, tr. Zevenbergen 04.07.1854 Hendrik Roepers, geb. Zevenbergen 25.04.1830, overl. Utrecht 13.10.1921, z.v. Thomas Roepers en Metje Kuselbos.
     HR tr. 2e Utrecht 18.12.1889 Adriana Catharina Rennes, ook Renes, geb. Zeist 02.02.1845, overl. Utrecht 03.07.1913, d.v. Teunis Rennes en Cornelia de Haan.
     ACR tr. 1e Zeist 17.11.1864 Albertus Klein, geb. Maarssen 14.03.1841, overl. Utrecht 22.04.1886, z.v. Christian Friedrich Klein en Geertruij Schilder.

 

Noten: |a| destijds in Hannover, nu Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen.

 

[24] Klaas Jans Verbeek, geb. ca. 1792, arbeider (1834), overl. voor 1858, tr.

[25] Baukje Rombartus La Haize, geb. ca. 1802, overl. na 1858.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Rombartus Klazes Verbeek, geb. Lemmer (Lemsterland) 09.08.1834; volgt [12].

3.                  

 

[26] Albert Harmens Meijboom, arbeider (1858), tr.

[27] Geertje Poppes de Ruiter, overl. na 1858.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Meintje Alberts Meiboom/Meijboom, geb. Lemmer 25.07.1836; volgt [13].

3.                  

 

[28] Jan Meijer, geb. ca. 1817, timmerman (1840,1863), z.v. Jacob Meijer; tr.

[29] Dirkje Tonneboeijer, overl. na 1863.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Jacob Meijer, geb. Den Helder 02.03.1840; volgt [14].

3.                  

4.                   Johanna Cornelia Meijer, geb. Den Helder ca. 1855, overl. Velsen 17.11.1927, tr. Hendrik van Strien.

 

[30] Wilhelm Christian Schorsij, geb. Kleve|a| 22.05.1815, (brood)bakker, overl. Den Helder 02.04.1886, z.v. Johann Christian Friederich Schorsij (-1816) en Christina Klocks; tr. Den Helder 26.05.1836

[31] Trijntje Hoogerduin, geb. Den Helder 08.04.1818, overl. Den Helder 11.12.1859|e|, d.v. Dirk Hoogerduin, kleermaker, en Maartje Kat.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Schorsij, geb. Den Helder 17.04.1838, overl. Den Helder 06.06.1838.

2.                   Maria Schorsij, geb. Den Helder 12.06.1839, overl. Den Helder 06.02.1905, tr. 1e Den Helder 16.10.1862 Pieter Breet, geb. Den Helder 04.09.1837, landman, overl. Den Helder 13.06.1866, z.v. Arien Breet en Dieuwertje Hopman; tr. 2e Den Helder 27.04.1867 Frederik Anton Tabeling, geb. Amsterdam ca. 1832, sjouwerman, z.v. Johan Diederich Tabeling en Amalia Melloh.

3.                   Stijntje Schorsij, geb. Den Helder 16.07.1841; volgt [15].

4.                   Johan Christiaan Fredrik Schorsij, geb. Den Helder 14.08.1843, zeeman (jun1874), 2de stoker (sep1874), overl. aan boord van het stoomschip Prins van Oranje, ter rede van Pasoeroean 14.09.1874|d|, tr. Den Helder 11.06.1874 Jantje Goos, geb. Enkhuizen 25.02.1849, overl. Den Helder 24.12.1932, d.v. Theunis Goos, visser, en Trijntje Bakker.
     JG tr. 2e Den Helder 14.02.1878 Douwe Wessel, geb. Den Helder 22.01.1852, overl. Den Helder 30.05.1922, z.v. Gerrit Wessel, zeeman, en Hermina Visser.

5.                   Dirkje Schorsij, geb. Den Helder 17.08.1845, overl. Den Helder 28.04.1915, tr. Den Helder 19.09.1872 Pieter Houtkoop, geb. Den Helder 10.03.1845, vuurstoker bij de marine (1872), overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg)|b| 01.12.1895|c|, z.v. Jan Houtkoop, timmerman, en Engeltje op ’t Land.

6.                   Trijntje Schorsij, geb. Den Helder 12.04.1850, wasvrouw, tr. 1e Den Helder 01.10.1874 Aszweris Trap, geb. Den Helder 30.01.1853, scheepstimmerman, overl. voor 1879, z.v. Dirk Trap, metselaar, en Dieuwertje Boonachker; tr. 2e Amsterdam 03.12.1879 Christiaan Helmse, geb. Amsterdam 12.01.1845, ijzergieter, overl. Haarlem 20.09.1925, z.v. Johannes Cornelis Helmse en Maaike Hangoor.

7.                   Cornelis Schorsij, geb. Den Helder 29.10.1852, zeeman (1876), stoker (1877), vuurstoker (1882), machinist (1883,1901), overl. Velsen 31.08.1919, tr. Den Helder 23.03.1876 Cornelia Leliveld, geb. Den Helder 01.02.1853, overl. Velsen 10.07.1941, d.v. Johannes Gillis Leliveld (1817-1884) en Grietje Prins (1824-1899).

8.                   Cornelia Schorsij, geb. Den Helder 08.10.1855, tr. Den Helder 29.11.1879 Kornelis de Ouden, geb. Vlaardingen ca. 1850, zeeman, z.v. Hendrik de Ouden en Jacoba van Houwelingen.

 

Noten: |a| destijds Cleve, nu Kleve, Regio Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |c| ook overl.akte Den Helder 29.01.1896 no.39; |d| overl.akte Den Helder 31.12.1874 no.483; |e| overledene Hoogerduijn, e.v. Willem Christiaan (overl.akte Den Helder 1859 no.11).

 


terug