Salomon Kleerekoper (1893-1970)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Amsterdamse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien april 2020)

 


 

[1] Salomon Kleerekoper, geb. Amsterdam 18.11.1893, student NEH Rotterdam, 07.11.1920, doctoraalexamen handelswetenschappen Amsterdam UvA 1926|a|, accountansdiploma Amsterdam UvA 1932|b|, promotie Amsterdam UvA 15.12.1938|c|, leraar bij het middelbaar onderwijs (1925), privaatdocent Amsterdam UvA (1939-1940 & 1945-1947), hoogleraar Amsterdam UvA (1947-1964), overl. Amsterdam 16.01.1970, tr. Amsterdam 04.11.1925 Johanna Gerharda Elisabeth Kleber, geb. Dussen, Munster en Muilkerk 22.06.1903, overl. Amsterdam xx.11.1984|d|, d.v. Gijsbert Kleber, ontvanger der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen (1925), en Aaltje Juijn.

 

Noten: |a| Nieuwe Rotterdamsche Courant 20.03.1926; |b| De Banier 08.06.1932; |c| proefschrift: Over het gebruik van de wiskunde in de economie; promotor: Th. Limperg (1879-1961); |d| Het Parool 22.11.1984.

 

[2] Jacob Samuel Kleerekoper, geb. Zutphen 08.01.1863, diamantwerker (1892), kantoorbediende (1925), overl. tussen 1925 en 1932, tr. Amsterdam 15.12.1892|a|
[3] Rika Zeelander, geb. Amsterdam 16.12.1864, overl. Amsterdam 1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Salomon Kleerekoper, geb. Amsterdam 18.11.1893; volgt [1].

 

Noten: |a| vader v/d bruidegom Isaac Levie (huw.akte Amsterdam 1892 reg.33 fol.2v no.3079).

 

[4] Isaac Elias Kleerekoper, geb. Amsterdam 23.04.1836, voorzanger bij de IsraŽlitische Gemeente (1860,1872), gemeentekeurmeester van vlees en vis te Zutphen (1888), stadskeurmeester te Zutphen (1892,1893), keurmeester van vlees en vis (1896), overl. Zutphen 06.05.1896; tr. 2e Gorinchem 18.10.1888 Fransje Cappel, geb. Gorinchem 27.08.1842, overl. Gorinchem 02.01.1914, d.v. Salomon Cappel en Anna den Hartog; tr. 1e Amsterdam 06.04.1859|a|

[5] Betje Polack, geb. Amsterdam 03.03.1836, modemaakster (1859,1860), overl. Zutphen 08.11.1884.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jesaia Emanuel Kleerekooper, geb. Zutphen 08.07.1860, reiziger (1892).

2.                   Esther Kleerekoper, geb. Zutphen 03.06.1861, overl. Zutphen 20.10.1861.

3.                   Jacob Samuel Kleerekoper, geb. Zutphen 08.01.1863; volgt [2].

4.                   Jenny Kleerekoper, geb. Zutphen 14.07.1864, overl. Auschwitz 12.02.1943, tr. Amsterdam 03.09.1891 David Premsela, geb. Amsterdam 22.08.1856, koopman, overl. na 1918, z.v. Meijer Jacob Premsela, koopman, en Flora David de Metz.

5.                   Maurets Joseph Kleerekoper, geb. Zutphen 11.12.1865.

6.                   AdŤle Kleerekoper, geb. Zutphen 10.09.1872, overl. Amsterdam 22.12.1938, begr. Muiderberg 23.12.1938, tr. Amsterdam 08.06.1893 Andries Premsela, geb. Amsterdam 17.07.1865, diamantwerker, overl. Amsterdam 31.07.1936, begr. Muiderberg 02.08.1936, z.v. Meijer Jacob Premsela, koopman, en Flora David de Metz.

 

Noten: |a| bruid Polack (huw.akte Amsterdam 1859 reg.2. fol.92).

 

[6] Salomon Samuel Zeelander, geb. Amsterdam xx.01.1836, muzikant milicien (1860), overl. Amsterdam 09.07.1889, tr. Amsterdam 01.02.1860

[7] Henrietta Keizer, geb. Hasselt 31.08.1832, overl. Amsterdam 15.05.1899.

Kind van Henriette (erkend bij het huwelijk):

1.                   Samuel Keizer, later Zeelander, geb. 14.11.1859, diamantklover (1884,1911, tr. Amsterdam 04.09.1884 Judith van Beever, Julie, geb. Parijs 05.02.1865, overl. Sobibor 23.04.1943, d.v. Godfried Samson van Beever en Saarthe Jacob Cohen.

Uit dit huwelijk:

2.                   Meijer Zeelander, geb. Amsterdam 29.10.1861, diamantsnijder (1892,1901), tr. Weesp 07.05.1901 Saartje Morel, geb. Brielle 04.02.1861, overl. Sobibor 23.04.1943|a|, d.v. Benjamin Mozes Morel, winkelier, en Grietje Keizer.

3.                   Rika Zeelander, geb. Amsterdam 16.12.1864; volgt [3].

4.                   Emanuel Zeelander, geb. Amsterdam 03.05.1867, diamantslijper, overl. Sobibor 02.07.1943, tr. Amsterdam 03.08.1893 Sara Cohen, geb. Parijs 09.03.1869, overl. Sobibor 02.07.1943, d.v. Moses Jacob Cohen en Schoontje Godfried van Beever.

5.                   Joseph Zeelander, geb. Amsterdam 02.10.1873.

 

Noten: |a| overl.akte Gouda 15.12.1949 no.501.

 

[8] Isaijes Kleerekoper, ook Jesaije, geb. Amsterdam ca. 1810, leraar bij de Hoogduitsch IsraŽlitische Gemeente (1834), IsraŽlitisch godsdienstonderwijzer/-leraar (1854,1876), overl. tussen 1859 en 1888; tr. 2e Amsterdam 23.03.1854 Rachel Mozes Lissaur, geb. Amsterdam ca. 1820, d.v. Mozes Abraham Lissaur en Esther Nathan Loonstein (ca.1793-); tr. Amsterdam 10.07.1834|a|

[9] Esther Samuel Hirsch, geb. Amsterdam ca. 1819, overl. voor 1854.

Uit dit huwelijk (vader ook Jesaijes):

1.                   Isaac Levie Kleerekoper, geb. Amsterdam 23.04.1836; volgt [4].

2.                   Annaatje Kleerekoper, geb. Amsterdam 08.05.1840, tr. Amsterdam 16.02.1870 Salomon Parsser, geb. Amsterdam ca. 1833, koopman (1870), diamantslijper (1875), overl. Amsterdam 14.09.1908, z.v. Zadok Salomon Parsser en Vrouwtje Mozes Voorzanger.
†††† SP tr. 2e Wageningen 11.02.1875 Paulina van Embden, geb. Wageningen 10.02.1855, overl. Amsterdam 11.12.1934, begr. Muiderberg 13.12.1934, d.v. Meijer van Embden, koopman, en Vrouwtje Samuel Hirsch.

3.                   Abraham Tzemach Kleerekoper, geb. Amsterdam ca. 1841/1842, bode (1866,1876), leraar aan het IsraŽlitisch Seminarium te Amsterdam(1888), tr. 1e Wageningen 31.07.1866 Sibora van Embden, geb. Wageningen 28.05.1843, overl. voor 1876, d.v. Meijer van Embden, boekbinder (1843), koopman (1876), en Vrouwtje Samuel Hirsch, winkelierster (1866), bank van leninghoudster (1876); tr. 2e Amsterdam 23.08.1876 Flora van Embden, geb. Wageningen 04.04.1857, jongere zuster van Sibora.

4.                   Samuel Chamanja Kleerekoper, geb. ca. 1844, onderwijzer, tr. Tiel 22.04.1875 Carolina Hirsch, geb. Tiel 22.11.1857, overl. Tiel 07.09.1898, d.v. Asser Hirsch, onderwijzer (1857), kostschoolhouder (1875), en Betje Marchand.

5.                   Sara Kleerekoper, geb. Amsterdam ca. 1846, tr. Amsterdam 22.02.1865 Isaac Jochem Spitz, geb. Amsterdam ca. 1842, z.v. Jochem Isac Spitz, koopman, en Ester Abraham Prins.

6.                   Joseph Kleerekoper, geb. Amsterdam ca. 1848, tr. Maarssen 29.08.1871 Sara Wessels, geb. Amsterdam ca. 1850, d.v. Hijman Salomon Cohen Wessels en Alida Salomon Levison.

Uit het huwelijk Kleerekoper-Lissaur:

7.                   Betje Kleerekoper, geb. Amsterdam 19.06.1855, overl. tussen 1900 en 1923, tr. Amsterdam 29.07.1874 Levie Blitz, geb. Amsterdam ca. 1855, diamantslijper, overl. tussen 1916 en 1923, z.v. Hartog Levie Blitz, diamantslijper, en Rebekka Isaac Jas.

 

Noten: |a| de bruid oud vijftien jaar{!} (huw.akte Amsterdam 1834 reg.3 fol.94v).

 

[10] Jacob Zadok Polak, geb. Amsterdam 1790, koopman (1825,1849), overl. na 1859, tr. Amsterdam 03.06.1825

[11] Sara Nathan Loonstein, geb. Amsterdam 1802, overl. na 1859.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adelja Polak, geb. Amsterdam 03.09.1827, onderwijzeres (1849), overl. voor 1881, tr. Amsterdam 21.11.1849 Joseph Levie de Groot, geb. Amsterdam ca. 1821, onderwijzer, overl. voor 1811, z.v. Levie Joseph de Groot, koopman, en Betje Eliazer Haalbot.

2.                   Jochebeth Polak, geb. Amsterdam 21.06.1830, overl. Zutphen 24.06.1899, tr. Zutphen 16.05.1866 Abraham Berlijn, geb. Zutphen 04.01.1827, koopman, overl. na 1899, z.v. Hartog Marcus Berlijn, koopman, en Heintje Vredenburg.

3.                   Bloeme Polak, geb. Amsterdam 14.04.1834.

4.                   Betje Polak, geb. Amsterdam 03.03.1836; volgt [5].

5.                   Margaretha Polak, geb. Amsterdam 03.04.1838.

 

[12] Samuel Salomon Zeelander, geb. Amsterdam 26.08.1798, schoenmaker (1825,1860), schoenlapper (1869), overl. na 1869, tr. Amsterdam 08.04.1825

[13] Rika Emanuel Bromet, geb. ís-Heerenberg 10.03.1796, overl. voor 1860.

Uit dit huwelijk:

1.                   Salomon Zeelander, geb. Amsterdam xx.01.1836; volgt [6].

2.                   Hartog Zeelander, geb. Amsterdam 24.08.1838, sjouwerman, tr. Amsterdam 24.11.1869 Vrouwtje Scheffer, geb. Amsterdam ca. 1839, d.v. Samuel Isaac Scheffer, veedrijver, en Betje Leon.

3.                   Herman Zeelander, geb. ca. 1839, overl. London 24.01.1886.

 

[14] Meijer Meijer Keizer, geb. Hasselt 10.02.1793, slachter/vleeshouwer, overl. Hasselt 14.12.1885, tr. Hasselt 30.05.1822

[15] Hannigje Bromet, geb. Hardenberg xx.08.1795, dienstmaagd (1822), overl. Hasselt 12.02.1878.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Annigje):

1.                   Gesina Keizer, geb. Hasselt 29.11.1824, overl. Hoogeveen 14.07.1912, tr. Hasselt 02.02.1851 Barend Stern, geb. Molendijk (Hoogeveen) 03.07.1824, koopman, overl. Het Schut (Hoogeveen) 27.02.1908, z.v. Meijer Salomon Stern, koopman, en Klara Hartog Goudstein.

2.                   Hartog Keizer, geb. Hasselt 20.10.1826, slachter (1854,1884), tr. Amsterdam 26.04.1854 Saartje de Haas, geb. Oud-Beijerland 25.06.1824, dienstbode (1854), d.v. Simon de Haas en Hester Levij.

3.                   Emanuel Keizer, geb. Hasselt 21.06.1828, vleeshouwer (1857), slager (1904), overl. Hasselt 07.04.1904, tr. Hasselt 27.08.1857 Eva Levij, geb. Goor 26.04.1836, overl. Hasselt 07.06.1905, d.v. Nathan Levij, koopman, en Beth Samuel.

4.                   Izak Keizer, geb. Hasselt 03.06.1831, overl. Hasselt 23.06.1831.

5.                   Henrietta Keizer, geb. Hasselt 31.08.1832; volgt [7].

6.                   Rika Keijzer, geb. Hasselt 06.03.1834, koopvrouw (1907), overl. Hasselt 07.01.1907, tr. Hasselt 29.12.1859 Soesmanus Keizer, geb. Hasselt 23.12.1831, koopman, overl. Hasselt 06.12.1893, z.v. Simon Manus Keizer (1799-1883) en Naatje Izak Melkman.

7.                   David Keijzer, geb. Hasselt 29.11.1838|a|, slachter, overl. Hasselt 16.03.1912, tr. Zwolle 25.08.1864 Truitje Davidson, geb. Zwolle 12.07.1839, overl. Hasselt 12.05.1902, d.v. Abraham Isaac Davidson, slachter, en Lena Schaap.

 

Noten: |a| vader Keijzer.

 

[16] Isaac Meijer Kleerekoper, geb. ca. 1774, koopman (1834), overl. tussen 1834 en 1845, tr.

[17] Naatje Isaijes Klosser, overl. tussen 1834 en 1845.

Uit dit huwelijk:

1.                   Isaijes Kleerekoper, geb. Amsterdam ca. 1810; volgt [8].

2.                   Moses Kleerekoper, geb. Amsterdam ca. 1816, bediende (1839), koopman (1864), overl. voor 1889, tr. Amsterdam 14.08.1839|a| Rachel Emanuel Kloot, geb. Amsterdam ca. 1815, borduurster, overl. voor 1864, d.v. Emanuel Moses Kloot en Elsje Nathan van Esen, ventster (1839).

3.                   Marianna Kleerekoper, geb. Amsterdam ca. 1818, overl. na 1879, tr. Amsterdam 22.01.1845|b| Samuel Salomon Lissaur, geb. Amsterdam ca. 1821, venter (1845), winkelier (1879), z.v. Salomon Samuel Lissaur, winkelier, en Schoontje Isaac Hond.

 

Noten: |a||b| moeder v/d bruid Annaatje Kladser.

 

[18] Samuel Joseph Hirsch, geb. Amsterdam ca. 1790, onderwijzer (1817), leraar (1834,1841), overl. tussen 1834 en 1844, z.v. Joseph Hirsch en Hester Jonas Jas; tr. Amsterdam 06.08.1817

[19] Aaltje Abraham Hes, geb. Amsterdam ca. 1801, overl. na 1846, d.v. Abraham Jacob Hes, koopman, en Sara Meijer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Esther Hirsch, geb. Amsterdam ca. 1819; volgt [9].

2.                   Joseph Hirsch, geb. Amsterdam 21.03.1821, onderwijzer, overl. voor 1878, tr. Amsterdam 15.08.1844 Bloeme Josph Leemans, geb. Amsterdam 27.08.1822, overl. na 1878, d.v. Joseph Mozes Leemans en Cato Nathan Josephus Jitta.

3.                   Vrouwtje Hirsch, geb. ca. 1823, tr. Amsterdam 19.08.1841 Mijer van Embden, geb. Wageningen 08.08.1815, boekbinder (1841), koopman (1860), overl. Wageningen 26.05.1860, z.v. Levi van Embden, koopman (1815), leraar (1841), en Sebara Joachim.

4.                   Meijer Hirsch, geb. Amsterdam 24.03.1824, onderwijzer, overl. na 1889, tr. Leeuwarden 26.10.1844 Betje Meijer Koopman, geb. Leeuwarden 28.01.1825, winkelier, overl. na 1889, d.v. Meijer Simon Koopman en Judith David Polack.

5.                   Elisabeth Hirsch, geb. Amsterdam 10.03.1826, tr. Amsterdam 29.01.1846 Leman Joseph Leemans, geb. Amsterdam 04.04.1824, z.v. Joseph Josephus Jitta.

6.                   Asser Hirsch, geb. Amsterdam ca. 1831, schoolonderwijzer, overl. Deventer 02.05.1908, tr. Tiel 24.03.1854 Betje Marchand, geb. ca. 1832, overl. Tiel 18.05.1902, d.v. Salomon Salomon Marchand en Cato Jacob Franco.

7.                   Raphael Hirsch, geb. Amsterdam 23.07.1832, koopman, overl. Amsterdam 08.10.1907, tr. Leeuwarden 10.06.1862 Hanna Drielsma, geb. Leeuwarden 09.10.1822, koopvrouw, overl. voor 1904, d.v. Jonas Adam Drielsma en Mariana Benjamins Drielsma.
†††† HD tr. 1e Leeuwarden 15.06.1850 Jacob Abrahams Swart, geb. Leeuwarden 26.03.1816, winkelier (1850), koopman (1860), overl. Leeuwarden 28.11.1860, z.v. Abraham Jacobs Swart en Mietje van Emmerik.

8.                   Josua Hirsch, geb. Amsterdam 30.09.1834, diamantslijper, tr. Wageningen 20.08.1874 Esther van Embden, geb. Wageningen 19.04.1845, d.v. Meijer van Embden, boekbinder, en Vrouwtje Samuel Hirsch, winkelierster (1874).

9.                   Penina Hirsch, geb. Amsterdam 22.10.1836, overl. Amsterdam 10.12.1910, tr. Leeuwarden 30.11.1864 Abraham Dwinger, geb. Leeuwarden 21.12.1839, koopman, overl. Amsterdam 31.05.1918, z.v. Markus Abraham Dwinger (1815-1873) en Betje van Dam (1811-1901).
Ė MAD z.v. Abraham Marcus Levij Dwinger (ca.1789/1790-1866) en Aaltje Michiels Boom (ca.1790/1791-1848), de kwartieren [16]/[17] in de Kwartierstaat Philip Dwinger (1914-2006), hoogleraar Bandoeng.

10.               Rebecca Hirsch, geb. Amsterdam 13.02.1839, overl. voor 1901, tr. Amsterdam 24.04.1867 Machiel Rudelsheim, geb. Amsterdam 23.01.1839, onderwijzer, overl. voor 1901, z.v. Joseph Zadok Rudelsheim, diamantsnijder, en Carolina Machiel van Strien.

11.               Simon Azaria Hirsch, geb. Amsterdam 27.01.1841, horlogemaker (1868), commissionair in diamanten (1901), commissionair (1906,1907), koopman (1911), overl. tussen 1911 en 1925, tr. Amsterdam 26.03.1868 Ganna Spitz, geb. Amsterdam 20.06.1845, overl. voor 1907, d.v. Jochem Isac Spitz en Ester Abraham Prins.

 

[20] Zadok Salomon Polak, overl. voor 1823, tr.

[21] Jochebat Jacob de Metz, overl. voor 1823.

Uit dit huwelijk:

1.                   Isak Polak, geb. Amsterdam ca. 1787, apotheker, tr. Amsterdam 08.01.1823 Hester Elias Eijtje, geb. Amsterdam ca. 1789, d.v. Elias Levij Eijtje, koopman, en Judik Zadok Polak.

2.                   David Polak, geb. ca. 1788, kantoorbediende (1825).

3.                   Jacob Polak, geb. Amsterdam 1790; volgt [10].

 

[22] Nathan Mozes Loonstein, geb. ca. 1760, theologant (1817), overl. voor 1825, tr.

[23] Adelja Levie Alexanderson, overl. voor 1825.

Uit dit huwelijk (moeder ook Adalia/Adelia/Adelijda):

1.                   Moses Loonstein, geb. Amsterdam ca. 1786/1787, kantoorbediende (1817,1820), koster (1841), opperkosterbij de IsraŽlitische Gemeente (1852), overl. tussen 1860 en 1865, tr. 1e Amsterdam 06.12.1820 Klaartje Moses, geb. Veendam ca. 1797, dienstbaar (1820), overl. voor 1841, d.v. Moses Salomons en Hendrina Akans; tr. 2e Amsterdam 03.03.1841 Esther Hartog van Praag, geb. Amsterdam ca. 1807, overl. voor 1860, d.v. Hartog David van Praag en Branco Koe.
†††† EHvP tr. 1e Amsterdam 09.07.1828 Jacob Abraham Prijs, geb. Amsterdam ca. 1799, theologant, overl. voor 1841, z.v. Abraham Jacob Prijs, venter, en Diena David Hollander.

2.                   Jacob Loonstein, geb. Amsterdam ca. 1792, beestensnijder (1825,1854), slachter (1858), overl. tussen 1858 en 1868, tr. 1e Amsterdam 22.03.1825 Betje Emanuel Tat, geb. Amsterdam ca. 1796, dienstbode (1825), overl. voor 1826, d.v. Emanuel Joseph Tat en Judic Mozes Cohen; tr. 2e Amsterdam 16.08.1826 Mariane Emanuel Tat, geb. Amsterdam ca. 1799, overl. tussen 1854 en 1858, jongere zuster van Betje.

3.                   Ester Loonstein, geb. Amsterdam ca. 1793, winkelierster (1852,1854), overl. tussen 1854 en 1868, tr. Amsterdam 20.08.1817 Moses Abraham Lissaur, geb. Amsterdam ca. 1791, overl. voor 1852, z.v. Abraham David Lissaur, koopman, en Rachel Loses Loonstein.
Uit dit huwelijk: Rachel Mozes Lissaur (ca.1820-), tr. Amsterdam 23.03.1854 Jesaije Kleerekoper (ca.1811-), z.v. Isaac Meijer Kleerekoper en Naatje Jesaijes Klosser.

4.                   Meijer Loonstein, geb. Amsterdam ca. 1795, onderwijzer, tr. Amsterdam 28.05.1828 Antje Daniel de Levita, geb. Rotterdam ca. 1806, d.v. Dabiel Jacob de Levita en Rachel Abraham.

5.                   Betje Loonstein, geb. Amsterdam ca. 1801, overl. Amsterdam tussen 1854 en 1862, tr. Amsterdam 08.08.1827 Isaac Jacob Levij Muller, geb. Amsterdam ca. 1801, onderwijzer, overl. Amsterdam voor 1854, z.v. Jacob Abraham Levij Muller en Mariane Isaac Plus.

6.                   Sara Loonstein, geb. Amsterdam 1802; volgt [11].

 

[24] Salomon Nochem Zeelander, venter (1825), overl. na 1825, tr.

[25] Maria Appels, overl. na 1825.

Uit dit huwelijk:

1.                   Samuel Zeelander, geb. Amsterdam 26.08.1798; volgt [12].

2.                   Naatje Zeelander, geb. Amsterdamca. 1804, naaister (1834), overl. na 1864, tr. Amsterdam 05.02.1834|b| Moses Marcus Bonnettemaker, geb. Amsterdam ca. 1807, kantoorbediende, overl. voor 1862, z.v. Marcus Moses Bonnettemaker en Lotje Michiels Cats.

3.                   Nochem Zeelander, geb. Amsterdam ca. 1805/1806, diamantslijper (1830), diamantsnijder (1860), koopman (1870), overl. tussen 1872 en 1875, tr. 1e Amsterdam 29.12.1830|a| Mariaantje Meijer Potzer, geb. Amsterdam ca. 1809, overl. voor 1849, d.v. Meijer Levie Cohen Potzer, schoenpoetser, en Betje Marcus; tr. 2e Amsterdam 29.08.1849|d| Schoontje Mozes Nikkelsberg, geb. Amsterdam ca. 1804, naaister (1829), d.v. Mozes Nikkelsberg en Mietje Jacobs.
†††† SMN tr. 1e Amsterdam 18.11.1829 Barend Hartog Roos, geb. Amsterdam ca. 1804, venter, overl. voor 1849, z.v. Hartog David Roos, venter, en Sara Jacob avn der Wiek.

4.                   Betje Zeelander, geb. Amsterdam ca. 1808, overl. tussen 1877 en 1884, tr. Amsterdam 26.04.1838|c| Salomon van Bever, geb. Amsterdam ca. 1812, diamantslijper (1838), drogist (1863), diamantsnijder (1870,1877), koopman (1884), z.v. Raphael Salomon van Bever, drogist, en Beletje Salomons.

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom Marianna Joseph Harpeles; |b| moeder v/d bruid Marianne Joseph Arpels; |c| moeder v/d bruid Mariane Joseph Arpels; |d| moeder v/d bruidegom Mariane Joseph Arpeles.

 

[26] Emanuel Jonas Bromet, geb. Hardenberg ca. 1757, koopman (1822), venter (1825), koopman (1838,1844), overl. Deventer 05.01.1847, z.v. Jonas Bromet en Grietje Bromet; tr.

[27] Betje Herson Heilbron, geb. Bielefeld|b| ca. 1768, overl. Deventer 16.01.1847|a|, dv. Herson Heilbron en Jetta N.

Uit dit huwelijk (moeder ookElisabeth):

1.                   Hannigje Bromet, geb. Hardenberg xx.08.1795; volgt [15].

2.                   Rika Bromet, geb. ís-Heerenberg ca. 1798; volgt [13].

3.                   Rebekka Bromet, geb. Deventer ca. 1800, overl. voor 1866, tr. Amsterdam 23.02.1848 Eliazer Jochem Os, geb. Uithoorn ca. 1808/1809, veedrijver (1836,1864), sjouwerman (1866), overl. na 1864, z.v. Jochem Hartog Os en Rachel Elias.
†††† EJO tr. 1e Amsterdam 09.03.1836 Bartje Barend Winnik, geb. Amsterdam ca. 1808, schoonmaakster (1836), overl. voor 1848, d.v. Barend Gerrit Winnik, venter, en Klaartje Warendorp; tr. 3e Amsterdam 18.07.1866 Jetje Davids, geb. Culemborg ca. 1823, d.v. Simon Jacobs Davids en Duifje Jacobs.

4.                   Alijda Bromet, ook Aleida, geb. Deventer 06.09.1801, overl. Deventer 07.11.1857, tr. Deventer 21.05.1838 Hartog Benjamin de Leeuw, geb. Hilversum, besnijdenis ís-Graveland 13.09.1801, koopman, overl. Deventer 25.06.1880|d|, z.v. Benjamin Hartog Levie, of de Leeuw, en Eva Jacobs Grijsbergen.

5.                   Jonas Bromet, geb. Deventer ca. 1809/1810, koopman, overl. Deventer 28.06.1890, tr. Deventer 29.04.1844 Esther Heiman de Groot, geb. Veendam ca. 1800/1807, overl. Deventer 07.12.1857, d.v. Heiman Benjamins de Groot, vleeshouwer, en Gonje Jonas Bromet.

6.                   Isak Bromet, geb. Deventer ca. 1810, koopman, tr. Deventer 01.02.1849 Clara Stern, geb. Werth|c| ca. 1825, d.v. Isaac Jacob Stern en Sophia Cohen.

 

Noten: |a| de naam van de moeder onbekend (overl.akte Deventer 1847 no.29); |b| nu in Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| destijds in KŲnigreich PreuŖen, w.s. nu Ortsteil van Isselburg, Kreis Borken, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |d| wedr Lea Bromet (overl.akte Deventer 1880 no.251).

 

[28] Meijer Jacob, overl. tussen 1793 en 1797, tr.

[29] Jeannette IsraŽls, geb. Tiesebach{?} 1757, overl. Hasselt 16.12.1827|f|; tr. 2e tussen 1793 en 1797 Manus Philip Keizer, geb. Oberingelheim|e| ca. 1763, koopman, overl. Hasselt 13.08.1835|d|.

Uit het huwelijk Meijer-Jeannette:

1.                   Meijer Keizer, geb. Hasselt 10.02.1793; volgt [14].

Uit het huwelijk Manus-Jeannette:

2.                   Filip Kijzer, geb. Hasselt 10.07.1797, koopman (1820), vleeshouwer (1838), overl. na 1878, tr. Hasselt 26.10.1820|c| Annaatje Levie van Boelen, geb. Amsterdam 1801, d.v. Levie Ruben van Boelen, koopman, en Beletje Jacob Linteman.

3.                   Simon Keizer, geb. Hasselt 24.04.1799, koopman (1824,1831), vleeshouwer (1859), overl. Zwollerkerspel 31.12.1883|a|, tr. Hasselt 06.11.1824 Naatje Isaac Melkman, geb. Amsterdam 1803, overl. na 1882, d.v. Isaac Melkman, schoenopmaker, en Matje Simons.
Uit dit huwelijk: Soesmanus Keizer, geb. Hasselt 23.12.1831, koopman, overl. Hasselt 06.12.1893, tr. Hasselt 29.12.1859 Rika Keijzer (1834-1907), d.v. Meijer Meijer Keijzer en Hannigje Bromet.

4.                    

 

Noten: |a| ook overl.akte Hasselt 1884 no.1; |c| bruidegom in akte en tekent met Kijzer, vader v/d bruidegom in akte en tekent met Keizer (huw.akte Hasselt 1820 no.9); |d| Keijzer, geen ouders vermeld, aangifte door Meijer Meijer Keijzer, stiefzoon (overl.akte Hasselt 1835 no.19); |e| in1835 in KŲnigreich PreuŖen, nu Stadtteil van Ingelheim am Rhein, Bundesland Rheinland-Pfalz; |f| IsraŽl, geen ouders vermeld (overl.akte Hasselt 1827 no.61).

 

[30] = [26]

[31] = [27]

 


terug