Josephus Antonius van Kemenade (1937-2020)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Nijmeegse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2020 (laatst herzien februari 2020)

 


 

[1] Josephus Antonius van Kemenade, Jos, geb. Amsterdam 06.03.1937, doctoraalexamen Nijmegen 1960, promotie Nijmegen 10.05.1968|a|, buitengewoon hoogleraar Nijmegen (1970-1973), minister van Onderwijs (1973-1977), onbezoldigd buitengewoon hoogleraar Groningen (1978-1981), minister van Onderwijs (1981-1982), buitengewoon hoogleraar Amsterdam UvA (1982-1984), collegevoorzitter Amsterdam UvA (1984-1988), burgemeester van Eindhoven (1988-1992), commissaris van de Koningin in Noord-Holland (1992-2002), Minister van Staat (2002), onbezoldigd hoogleraar Amsterdam UvA (2000-2002), buitengewoon hoogleraar Open Universiteit (2002-2008), overl. Heiloo 19.02.2020.
Levensbericht: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

 

Noten: |a| proefschrift: De katholieken en hun onderwijs : een sociologisch onderzoek naar de betekenis van katholiek onderwijs onder ouders en docenten; promotor: E.J. Leemans.

 

[2] Everardus Albertus Maria van Kemenade, geb. Stratum 21.01.1905, grossier (aug1932), handelsreiziger (sep1932), tr.
[3] Margaretha Obée, geb. De Rijp ca. 1908.

Uit dit huwelijk:

1.                   Josephus Antonius van Kemenade, geb. Amsterdam 06.03.1937|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 07.03.1937 (M. v. Kemenade-Obee, z.).

 

[4] Joseph Antonius van Kemenade, geb. Strijp 03.05.1875, timmerman (1903,1932), uitvoerder van bouwwerken (1932), overl. na 1932, tr. Stratum 23.11.1903

[5] Anna Maria Kranenkamp, geb. Doesburg 19.01.1878, dienstbaar (1903), overl. na 1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Everardus Albertus Maria van Kemenade, geb. Stratum 21.01.1905; volgt [2].

2.                   Lambertus Franciscus van Kemenade, geb. Stratum 20.12.1905, betonvlechter (1932), tr. Amsterdam 29.09.1932 Cornelia Obée (ca.1910-), d.v. Johannes Obée en Maria van Langen.

3.                   Gerarda Maria van Kemenade, geb. Stratum 15.12.1906, tr. Amsterdam 25.08.1932 Evert Arnoldus Struik, geb. Amsterdam 16.10.1905, slager, z.v. Evert Struik en Jacoba Maria Meerman.

4.                   Wilhelmus Josephus Maria van Kemenade, geb. Stratum 19.08.1908, overl. Stratum 18.10.1908.

5.                   Leonardus Wilhelmus van Kemenade, geb. Strijp xx.01.1910, overl. Stratum 18.03.1910.

6.                   Wilhelmina Maria van Kemenade, geb. Doesburg 29.09.1911.

 

[6] Johannes Obée, geb. De Rijp ca. 1876, pakhuisknecht (1900), schippersknecht (1907), werkman (1925), fabrieksarbeider (1929), expeditieknecht (1932), tr. De Rijp 10.11.1900

[7] Maria van Langen, geb. De Rijp ca. 1877, overl. na 1929.

Uit dit huwelijk:

1.                   Simon Johannes Obée, geb. De Rijp ca. 1902, werkman (1925), fabrieksarbeider (1929,1932), tr. Amsterdam 12.11.1925 Antonia Maria Helena Kremers, geb. Amsterdam ca. 1897, d.v. Antonius Maria Franciscus Kremers en Berta Maria Christina Schoenmakers.

2.                   Cornelis Obée, geb. De Rijp ca. 1903, overl. De Rijp 08.04.1907.

3.                   Eva Obée, geb. De Rijp ca. 1904, tr. Amsterdam 20.12.1922 Herman Mol, geb. Amsterdam 09.11.1901, suikerbakker (1922), autobestuurder (1929), z.v. Petrus Mol en Aaltje Alkema.

4.                   Antonius Obée, geb. De Rijp ca. 1906, autobestuurder, tr. Amsterdam 29.05.1929 Elisabeth Maria van Eersel, geb. Amsterdam ca. 1904, d.v. Bernardus van Eersel en Maria Christina Sleeuw.

5.                   Margaretha Obée, geb. De Rijp ca. 1908; volgt [3].

6.                   Cornelia Obée, geb. De Rijp ca. 1910, tr. Amsterdam 29.09.1932 Lambertus Franciscus van Kemenade (1905-), z.v. Joseph Antonius van Kemenade en Anna Maria Kranenkamp.

 

[8] Everardus van Kemenade, geb. Strijp 22.05.1845, fabriekarbeider (1874), meesterknecht (1903), overl. Strijp 11.05.1913, tr. Woensel 11.06.1874

[9] Wilhelmina Elisabeth van Mierlo, geb. Woensel 18.10.1844, overl. Strijp 16.03.1916.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joseph Antonius van Kemenade, geb. Strijp 03.05.1875; volgt [4].

2.                   Franciscus Antonius van Kemenade, geb. Strijp 04.12.1876, handelsreiziger (1903,1914), overl. Eindhoven 21.10.1940, tr. Gestel en Blaarthem 26.04.1904 Anna Maria Geenen, geb. Gestel en Blaarthem 22.10.1878, overl. Eindhoven 15.07.1940, d.v. Gerardus Cornelis Geenen, herbergier, en Petronella Swinkels.

3.                   Leonarda Maria Apolonia van Kemenade, geb. Strijp 29.03.1879, overl. Eindhoven 05.06.1940, tr. Strijp 19.11.1909 Petrus van den Eertwegh, geb. Son en Breugel 11.06.1889, schoenmaker (1914), overl. Eindhoven 10.04.1945, z.v. Willem van den Eertwegh en Johanna van den Berk.

4.                   Theodora Antonia van Kemenade, geb. Strijp 12.07.1880, huishoudster (1919), overl. Etten-Leur 14.03.1956, tr. Teteringen 28.08.1919 Adrianus Huijbregts, geb. Princenhage 29.09.1868, metselaar, overl. Breda 16.02.1941, z.v. Cornelis Huijbregts, metselaar, en Maria van Beckhoven.
     AH tr. 1e Breda 20.05.1901 Antonetta van den Maagdenburg, geb. Rucphen 06.09.1868, overl. Teteringen 12.12.1918, d.v. Jacobus van den Maagdenburg en Johanna Kerstens.

5.                   Adrianus Antonius van Kemenade, geb. Strijp 10.05.1883, overl.Aarle-Rixtel 18.05.1949, tr. Strijp 22.09.1908 Francisca Antonia Maria Turken, geb. Eindhoven, d.v. Johannes Turken en Francisca Claassen.

6.                   Ferdinand van Kemenade, geb. Strijp 25.08.1887, overl. Eindhoven 13.12.1940, tr. Woensel 24.11.1914 Theodora Helena Jacoba Schellekens, geb. Utrecht 24.11.1890, winkelierster (1914), overl. na 1940, d.v. Martinus Petrus Schellekens en Guurtje Groen.

 

[10] Lambertus Kranenkamp, geb. Wijhe ca. 1838, landbouwer (1870,1884), logementhouder (1886,1889), landbouwer (1903), overl. Doesburg 04.07.1913, tr. Raalte 12.05.1870

[11] Gerharda Schoot, geb. Raalte ca. 1845, overl. Doesburg 09.08.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmus Josephus Kranenkamp, geb. Doesburg 16.01.1872, landbouwer (1903).

2.                   Anna Maria Kranenkamp, geb. Doesburg 06.09.1873, overl. Doesburg 22.10.1875.

3.                   Maria Clementina Kranenkamp, geb. Doesburg 03.06.1875, overl. Zuidlaren 29.11.1897|a|.

4.                   Gerhardus Albertus Kranenkamp, geb. Doesburg 20.07.1876, overl. Doesburg 20.01.1955.

5.                   Anna Maria Kranenkamp, geb. Doesburg 19.01.1878; volgt [5].

6.                   Johanna Maria Kranenkamp, geb. Doesburg 19.08.1879, overl. Doesburg 18.09.1880.

7.                   Lambertus Johannes Kranenkamp, geb. Doesburg 21.04.1881, rijtuigbekleder (1907), stoffeerder (1948), overl. Doesburg 12.08.1948, tr. Doesburg 28.05.1907 Grada Maria Hammink, geb. Angerlo 07.12.1884, d.v. Theodorus Hammink, kleermaker, en Johanna Spaan.

8.                   Johannes Kranenkamp, geb. Doesburg 19.01.1883, landbouwer, tr. Doesburg 24.11.1908 Anna Sophia Rijntjes, geb. Rheden 14.05.1875, overl. Doesburg 21.06.1951, d.v. Hermanus Rijntjes, veldarbeider, en Hendrina Johanna te Boekhorst.

9.                   Grada Maria Kranenkamp, geb. Doesburg 20.03.1884, tr. Doesburg 04.05.1909 Johannes Hermanus ter Steeg, geb. Gendringen 21.11.1878, zadelmaker, z.v. Lodewijk Johannes ter Steeg, zadelmaker, en Theodora Simes.

10.               Hermanus Johannes Kranenkamp, geb. Doesburg 11.12.1886, overl. Doesburg 01.09.1887.

11.               Johanna Maria Kranenkamp, geb. Doesburg 10.03.1889, overl. Arnhem 17.01.1954, tr. Arnhem 07.11.1917 Lambertus Everhardus Maria Dicker, geb. Arnhem 26.10.1889, bakker, overl. na 1954, z.v. Hermanus Johannes Maria Dicker, schoenmaker, en Antonia van den Borg.

 

Noten: |a| ook overl.akte Doesburg 1897 no.96.

 

[12] Simon Franciscus Obée, geb. De Rijp ca. 1842, arbeider (1865,1900), tuinman (1907), overl. De Rijp 28.10.1912, tr. De Rijp 05.02.1865

[13] Ariaantje Huigen, geb. Assendelft ca. 1837, dienstmeid (1865), overl. na 1912.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Obée, geb. De Rijp ca. 1865, tr. De Rijp 13.10.1889 Nicolaas Jonker, geb. Schermerhorn ca. 1856, schoenmaker, z.v. Simon Jonker, arbeider, en Suzanna Stelwagen.

2.                   levenloze dochter, De Rijp 24.01.1867.

3.                   Johannes Obée, geb. De Rijp ca. 1868, overl. De Rijp 31.10.1872.

4.                   Guurtje Obée, geb. De Rijp ca. 1871, overl. na 1932, tr. De Rijp 13.07.1890 Jan Johannes Braan, geb. Beemster ca. 1862, arbeider (1890), landarbeider (1918), werkman (1932), overl. na 1932, z.v. Cornelis Braan en Trijntje Pelder.

5.                   Anna Obée, geb. De Rijp ca. 1874, overl. De Rijp 06.08.1875.

6.                   Johannes Obée, geb. De Rijp ca. 1876; volgt [6].

7.                   levenloze dochter, De Rijp 19.05.1879.

8.                   Antonius Obée, geb. De Rijp ca. 1881, slager, tr. Amsterdam 31.10.1907 Josephine Johanna Vink, geb. Amsterdam 13.10.1881, d.v. Hendrikus Antonius Vink en Christina Heijn.

 

[14] Cornelis van Langen, geb. Graft ca. 1840/1841, koopman, overl. De Rijp 20.01.1901, tr. De Rijp 17.06.1866

[15] Eva Kramer, geb. De Rijp ca. 1837, overl. De Rijp 10.01.1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Maria van Langen, geb. De Rijp ca. 1868, tr. De Rijp 03.01.1892 Pieter Commandeur, geb. Wognum 17.03.1868, spoorwegbeambte, z.v. Pieter Commandeur, beestensnijder, en Aafje Commandeur.

2.                   Dirk van Langen, geb. De Rijp ca. 1871, overl. De Rijp 19.02.1872.

3.                   Cornelis van Langen, geb. De Rijp xx.01.1874, overl. De Rijp 11.02.1874.

4.                   Cornelia van Langen, geb. De Rijp ca. 1874, overl. Purmerend 14.03.1946|a|, tr. De Rijp 29.05.1897 Jacob Berkhout, geb. De Rijp ca. 1873, landbouwer (1897), gemeentewerkman (1946), overl. De Rijp 27.08.1933, z.v. Jacob Berkhout en Anna Maria Bakker.

5.                   Maria van Langen, geb. De Rijp ca. 1877; volgt [7].

 

Noten: |a| ook overl.akte Graft 1946 no.5.

 

[16] Josephus van Kemenade, ged. Strijp (rk) 05.12.1801, fabrieksarbeider (1838), wever (1845), overl. Strijp 27.01.1869, z.v. Leonardus van Kemenade en Anna Maria Wellens (zie Bijlage A); tr. Strijp 14.07.1838|a|

[17] Dorothea van de Goor, geb. Strijp 29.06.1812, overl. Strijp 18.03.1873, d.v. Everardus van de Goor en Hendrina Aarts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Everardus van Kemenade, geb. Strijp 22.05.1845; volgt [8].

 

Noten: |a| bruid Dorethea.

 

[18] Adrianus van Mierlo, geb. Woensel 06.05.1812, fabriekarbeider, overl. Eindhoven 12.08.1887, z.v. Willem van Mierlo en Johanna van der Heijden; tr. Woensel 28.06.1843

[19] Johanna Maria van Ours, geb. Woensel 24.10.1817, overl. Woensel 14.04.1895|a|, d.v. Francis van Ours en Maria van de Ven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Elisabeth van Mierlo, geb. Woensel 18.10.1844|b|; volgt [9].

2.                   Johanna Maria van Mierlo, geb. Woensel en Eckart 29.12.1853, overl. Stratum 08.11.1918, tr. Woensel 14.05.1877 Petrus van Bergeijk, geb. Eersel 21.03.1830, meesterknecht (1903), overl. Eindhoven 08.11.1913, z.v. Antonius van Bergeijk en Johanna Boom.

3.                   Maria Geertruida van Mierlo, overl. Woensel 23.07.1857.

4.                   Johanna Maria Apolonia van Mierlo, geb. Woensel en Eckart 10.08.1858, overl. Vught 26.12.1927, tr. Woensel 09.09.1890 Christiaan van den Boomen, geb. Woensel en Eckart 31.12.1859, z.v. Johannes van den Boomen en Wilhelmina Saris.

5.                   Mechtildis van Mierlo, overl. Woensel 16.01.1860.

6.                   Petrus van Mierlo, overl. Woensel 21.01.1860.

7.                   Franciscus Bernardus van Mierlo, overl. Woensel 04.09.1873.

 

Noten: |a| van Oers; |b| moeder van Oers.

 

[20] Willem Harms Kranenkamp, geb. Olst ca. 1806, landbouwer, overl. Deventer 20.06.1856|a|, tr.

[21] Maria Clementia Stremmelaar, geb. ca. 1799, overl. Doesburg 17.02.1873, d.v. Joannes Stremmelaar en Maria Horsman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Kranenkamp, geb. Wijhe ca. 1822, bierbrouwersknecht, overl. Zwolle 03.09.1866.

2.                   Everdina Kranenkamp, geb. Raalte ca. 1824, dienstmeid (1851), boerenwerkster (1880), overl. Ankum (Dalfsen) 28.09.1886, tr. 1e Olst 15.05.1851 Jan Derk Rensen, geb. Olst ca. 1823, timmerman, overl. voor 1880, z.v. Albertus Rensen, Bartus, en Janna Jansen (Hakkenhaar); tr. 2e Dalfsen 10.04.1880 Lambertus Kroes, geb. Dalfsen 12.01.1820, arbeider (1853), landbouwer (1880), z.v. Derk Kroes en Derkje Melenhorst.
     LK tr. 1e Zwolle 01.09.1853 Margaretha Kroes, geb. Zwolle 23.03.1810, dienstmeid (1853), overl. Ankum (Dalfsen) 12.12.1879, d.v. Gerrit Kroes en Swaantje Hendriks.

3.                   Janna Kranenkamp, geb. ca. 1825, overl. Wijhe 24.12.1829.

4.                   Lambertus Kranenkamp, geb. ca. 1830, overl. Wijhe 19.03.1831.

5.                   Gerrit Jan Kranenkamp, geb. ca. 1831, overl. Wijhe 03.05.1832.

6.                   Johanna Kranenkamp, geb. Wijhe ca. 1833, dienstmeid (1872), overl. Vilsteren (Ambt Ommen) 03.11.1904, tr. Dalfsen 02.05.1872 Fredrikus Jutten, geb. Dalfsen 23.01.1834, landbouwer, overl. Vilsteren (Ommen) 13.08.1925, z.v. Hermannus Jutten, bouwman, en Hendrika van der Vegt.
     FJ tr. 1e Ambt Ommen 09.02.1859 Berentdina Schuurman, geb. Dalfsen 12.05.1835, landbouwster, overl. Vilsteren (Ambt Ommen) 04.04.1870, d.v. Jan Schuurman, landbouwer, en Maria Koers, landbouwster.
     BS tr. 1e Jan Bauwer, geb. Ommen 24.11.1816, landbouwer, overl. Vilsteren (Ambt Ommen) 03.02.1857, z.v. Berend Bauwer, landbouwer, en Gerridina Koolhaar.

7.                   Lambertus Kranenkamp, geb. Wijhe ca. 1836, overl. Wijhe 16.09.1836.

8.                   Lambertus Kranenkamp, geb. Wijhe ca. 1838; volgt [10].

9.                   Hermanus Kranenkamp, geb. Wijhe ca. 1842, overl. Wijhe 26.01.1844.

 

Noten: |a| ‘de namen en verdere renseignementen der ouders onbekend’ (overl.akte Deventer 1865 no.242).

 

[22] Albertus Schoot, geb. Raalte ca. 1805, arbeider (1866), landbouwer (1870,1876), overl. Raalte 17.11.1877, z.v. Gerardus Wilhelmus Schoot en Maria Jansen; tr.

[23] Maria Hoogenkamp, geb. Raalte ca. 1801, arbeidster (1866), landbouwster (1870), overl. Raalte 01.03.1881, d.v. Gradus Hoogenkamp en Johanna Hesselink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Jan Schoot, geb. Raalte ca. 1831, landbouwer, overl. Raalte 08.08.1912, tr. Raalte 25.04.1868 Hendrika van Schooten, geb. Raalte ca. 1831, overl. Raalte 12.05.1905, d.v. Hermanus van Schooten, landbouwer, en Anna Spikvoorde.
     HvS tr. 1e Raalte 18.05.1862 Jan Spekbroek, geb. Raalte ca. 1819, landbouwer, overl. Raalte 11.09.1866|a|, z.v. Jan Spekbroek, landbouwer, en Henrica Bassink/Bossink.

2.                   Hermannus Schoot, geb. Raalte ca. 1833, landbouwer, overl. Raalte 30.03.1910.

3.                   Wilhelmus Schoot, geb. Raalte ca. 1835, landbouwer, overl. Raalte 13.09.1899, tr. Raalte 25.01.1877 Theodora Otten, geb. Raalte ca. 1851/1852, dienstmeid (1877), overl. Raalte 25.10.1929, d.v. Arend Otten en Grada Vulink.

4.                   Johanna Schoot, geb. Raalte ca. 1837, overl. Raalte 02.01.1899, tr. Raalte 13.07.1876 Petrus Johannes Otten, geb. Raalte ca. 1850, timmerman, overl. Raalte 26.09.1901, z.v. Bernardus Otten, timmerman, en Janna Nieuwenstein.
     PJO tr. 2e Raalte 27.04.1899 Willemina Veldkamp, geb. Raalte ca. 1859, overl. Raalte 26.09.1933, d.v. Antonie Veldkamp en Maria Veldhuis.

5.                   Wilhelmina Schoot, geb. Raalte ca. 1839, dienstbode (1885), overl. Raalte 17.06.1903, tr. Raalte 28.05.1885 Gerrit Jan olde Sellen, geb. Raalte ca. 1843, landbouwer, overl. Raalte 11.05.1927, z.v. Jan olde Sellen en Maria Tepperik.

6.                   Berendina Schoot, geb. Raalte ca. 1842/1843, dienstmeid (1866), overl. Wijhe 30.12.1915, tr. Wijhe 03.02.1866 Johannes Mekers, geb. Olst ca. 1827/1832, dienstknecht (1866), landbouwer (1877), overl. Hengeveld (Wijhe) 21.04.1877, z.v. Gerrit Mekers en Aleida van der Slegte, ook van der Slechten, arbeidster.

7.                   Gerharda Schoot, geb. Raalte ca. 1845; volgt [11].

 

Noten: |a| Joannes, e.v. Gerritdina (overl.akte Raalte 1866 no.95).

 

[24] Joannes Obée, geb. Alkmaar ca. 1811/1812, smidsknecht (1838), arbeider (1842,1843), smidsknecht (1865), overl. De Rijp 12.11.1866, z.v. Anthonie Obée, sjouwerman, en Johanna Catharina Blaauwakker; tr. De Rijp 01.07.1838

[25] Grietje Vredevoort, geb. De Rijp ca. 1815, overl. Graft 19.11.1899, d.v. Gerrit Vredevoort, wever, en Aagje Alles.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Catharina Obée, geb. De Rijp ca. 1839, overl. De Rijp 11.01.1843.

2.                   Hendrikus Obée, geb. De Rijp ca. 1840, overl. De Rijp 14.11.1842.

3.                   Simon Franciscus Obée, geb. De Rijp ca. 1842; volgt [12].

4.                   Hendrikus Obée, geb. De Rijp ca. 1844, arbeider, overl. De Rijp 13.04.1907, tr. 1e De Rijp 29.03.1868 Jansje de Vries, geb. Graft ca. 1845/1846,  overl. De Rijp 30.09.1875, d.v. Hermanus de Vries, arbeider, en Elisabeth Kist; tr. 2e De Rijp 24.09.1876 Maartje Brasker, geb. De Rijp ca. 1854, overl. De Rijp 10.12.1882, d.v. Jan Brasker, koopman, en Elisabeth Mollenkamp.

5.                   Johanna Catharina Obée, geb. De Rijp ca. 1846, overl. Graft 05.01.1901, tr. De Rijp 02.02.1868 Pieter Rietvoort, geb. Graft ca. 1837, lijnbaander (1868), postbode (1896), overl. Graft 10.04.1896, z.v. Hendrik Rietvoort en Mina Leeuw.

6.                   Antonius Obée, geb. De Rijp ca. 1848, arbeider, overl. De Rijp 21.02.1880, tr. De Rijp 03.06.1877 Johanna Margaretha Beekman, geb. De Rijp ca. 1855, overl. De Rijp 17.05.1880, d.v. Bernardus Beekman en Jannetje Ridder.

7.                   Maria Obée, geb. De Rijp ca. 1858, overl. De Rijp 12.08.1885.

 

[26] Dirk Huijgen, geb. Assendelft ca. 1800/1801, wever (1826,1835), zeildekwever (1841), overl. Assendelft 22.09.1844, z.v. Hendrik Sijmesz Huijgen en Antje Dirkse Peetam; tr. Assendelft 14.05.1826|a|

[27] Guurtje Bregten, geb. Assendelft ca. 1805, spinster (1856), overl. Assendelft 21.03.1858, d.v. Jan Allerse Bregten en Grietje Arize Vliet.

Uit dit huwelijk (vader ook Huigen):

1.                   Antje Huijgen, geb. Assendelft ca. 1827, spinster, overl. Assendelft 22.11.1897, tr. Assendelft 04.05.1856 Engel Betjes, geb. Assendelft ca. 1827, zeildoekwever, overl. Assendelft 13.11.1890, z.v. Klaas Betjes, zeildoekwever, en Eva de Jong.

2.                   Grietje Huijgen, geb. Assendelft ca. 1830, overl. Assendelft 03.02.1907, tr. Assendelft 11.01.1852 Lourens van der Laan, geb. Assendelft ca. 1825/1826, overl. Assendelft 10.05.1894, zeildoekwever, z.v. Klaas van der Laan, zeildoekkwever, en Grietje Jansdr Boon.

3.                   Jan Huigen, geb. Assendelft ca. 1831, overl. Assendelft 18.06.1835.

4.                   Hendrik Huijgen, geb. Assendelft ca. 1835, wever, overl. Assendelft 30.04.1885, tr. Assendelft 26.06.1859 Grietje Schouten, geb. Assendelft ca. 1836, overl. na 1885, d.v. Jan Schouten, wever, en Dieuwertje Bonekamp.

5.                   Ariaantje Huigen, geb. Assendelft ca. 1837; volgt [13].

6.                   Maarten Huigen, geb. Assendelft ca. 1839, boerenarbeider, tr. Amsterdam 13.05.1868 Wilhelmina Maria Klinkert, geb. Nieuwer-Amstel 02.08.1838, d.v. Jaapik Klinkert, metselaar, en Anna Margaretha Vodde.

7.                   Johannes Huigen, geb. Assendelft ca. 1840, overl. Assendelft 13.02.1841.

8.                   levenloze dochter. Assendelft 30.11.1841.

 

Noten: |a| bruidegom Theodorus Huijge, bruid Bregte (huw.akte Assendelft 1826 no.19).

 

[28] Cornelis van Langen, geb. Graft ca. 1814/1815, boerenknecht (1835), dagloner (1847), overl. Graft 30.08.1849, z.v. Pieter van Langen, landman, en Neeltje van Tiel; tr. Graft 01.03.1835

[29] Grietje Veerman, geb. Beemster ca. 1814, overl. De Rijp 06.04.1898, d.v. Cornelis Veerman en Maretje Wortel; tr. 2e De Rijp 04.07.1852 Maarten Hoek, geb. De Rijp ca. 1811, koopman (1838), slachter (1852,1869), overl. De Rijp 18.03.1869, z.v. Sijmon Hoek, koopman, en Maartje Ridder.

     MH tr. 1e Graft 25.02.1838 Dieuwertje Veerman, geb. Monnickendam ca. 1815, overl. De Rijp 06.03.1842, jongere zuster van Grietje.

Uit het huwelijk van Langen-Veerman:

1.                   Pieter van Langen, geb. Graft ca. 1836, koopman, overl. na 1891, tr. De Rijp 27.05.1860 Catrina Boots, geb. De Rijp ca. 1840, overl. De Rijp 02.12.1891, d.v. Pieter Boots en Teunisje Oudejans.

2.                   Maartje van Langen, geb. Graft ca. 1838, dienstbode (1862), overl. De Rijp 09.02.1907, tr. 1e De Rijp 19.01.1862 Theodorus Boots, geb. De Rijp ca. 1830, veehouder, overl. De Rijp 21.07.1862, z.v. Petrus Boots en Teuntje Oudejans; tr. 2e De Rijp 08.02.1866 Cornelis Blokdijk, geb. De Rijp ca. 1837, landman, overl. De Rijp 23.05.1918, z.v. Arian Blokdijk (ca.1807-1877) en Maartje Heijnes (ca.1807-1872).

3.                   Neeltje van Langen, geb. Graft ca. 1839, overl. Purmerend 26.06.1912|d|, tr. De Rijp 24.04.1873 Ariaan Blokdijk, geb. Beemster ca. 1807, logementhouder (1832,1866), landman (1873), overl. De Rijp 13.01.1877, z.v. Jacob Blokdijk en Pietertje Wilmse Oud.
     AB tr. 1e Graft 26.02.1832 Maartje Hijnes, ook  Heijnis, geb. Graft ca. 1807, overl. De Rijp 19.02.1872, d.v. Klaas Hijnes, landbouwer, en Aafje Konijn; uit dit huwelijk: Cornelis Blokdijk (ca.1837-1918), tr. De Rijp 08.02.1866 Maartje van Langen (ca.1838-voor 1918).

4.                   Cornelis van Langen, geb. Graft ca. 1840/1841; volgt [14].

5.                   Antje van Langen, geb. Graft ca. 1843, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg|b|) 18.01.1889|c|.

6.                   Dieuwertje van Langen, geb. Graft ca. 1845, overl. Purmerend 11.05.1930, tr. De Rijp 18.05.1884 Cornelis Hoek, geb. Medemblik ca. 1828, kleermaker, overl. De Rijp 05.01.1917, z.v. Arie Hoek en Jannetje Schaap.
     CH tr. 1e Medemblik 23.02.1851 Johanna Slijdering, ook Slijderink, geb. Medemblik ca. 1821, dienstbaar (1851), overl. Hoorn 27.02.1856|a|, d.v. Jan Slijdering en Marijtje Slotman/Stortman; tr. 2e De Rijp 15.05.1859 Grietje Ulder, geb. De Rijp ca. 1829, overl. De Rijp 27.04.1883, d.v. Hendrik Ulder, arbeider, en Aagje Ot.

7.                   Klaas van Langen, geb. Graft xx.11.1846, overl. Graft 04.10.1847.

8.                   Cornelia van Langen, geb. Graft ca. 1850, tr. De Rijp 28.01.1877 Auke Water, geb. De Rijp ca. 1848, tabakskerver, z.v. Klaas Water en Johanna Bijlsma.

Uit het huwelijk Hoek-Veerman:

9.                   Johannes Hoek, geb. De Rijp ca. 1853, overl. De Rijp 24.08.1899.

10.               Agatha Hoek, geb. De Rijp ca. 1856, tr. Nieuwer-Amstel 30.05.1894 Meinderd Langenberg, geb. Beemster ca. 1832, timmerman, overl. De Rijp 11.12.1920, z.v. Pieter Langeberg en Geertje Ortlep.
     ML tr. 1e Wijdewormer 28.04.1867 Neeltje Haan, geb. Wijdewormer ca. 1836, overl. voor 1894, d.v. Jan Haan, veehouder, en Maartje Blaauw.

 

Noten: |a| ook overl.akte Medemblik 1856 no.24; |b| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |c| ook overl.akte De Rijp 1889 no.5; |d| Cornelia wede Arie (overl.akte Purmerend 1912 no.144).

 

[30] Dirk Kramer, geb. Graft ca. 1807, hekelaar, overl. De Rijp 16.07.1848, z.v. Willem Kramer en Eefje Zwan; tr. 2e De Rijp 02.09.1838 Rinske Nobel, geb. Hollum (Ameland) 16.04.1813, dienstmeid (1838), winkelierster (1862), overl. De Rijp 22.11.1889, d.v. Arrien Nobel, landman, en Ursel Molenaar; tr. 1e Graft 19.05.1833

[31] Neeltje Tijmons, geb. Westerschelling ca. 1805, dienstmeid (1833), overl. De Rijp 30.03.1837, d.v. Dirk Cornelis Tijmons en Matje Cornelis Cupido.

Uit het huwelijk Kramer-Tijmons:

1.                   Martje Kramer, geb. Graft ca. 1834/1835, winkelierster (1870), overl. Alkmaar 28.06.1877, tr. 1e De Rijp 13.05.1860 Johan Herman Gerard Scheerder, geb. Amsterdam 14.04.1831, postbode, overl. Alkmaar 06.11.1867, z.v. Joannes Hermanus Scheerder en Anna Mol; tr. 2e Alkmaar 09.01.1870 Jan van den Dam, geb. Heiloo ca. 1841/1842, spoorwegarbeider (1870), koopman (1911), overl. Alkmaar 24.12.1911, z.v. Jan van den Dam, timmerman, en Aagje Lengers.
     JvD tr. 2e Krommenie 16.02.1879 Antje Kerstens, ook Kerssens, geb. Krommenie ca. 1842, winkelierster (1879), overl. Alkmaar 27.11.1921, d.v. Jacob Kerstens en Duifje Hoveling.
     AK tr. 1e Krommenie 14.05.1865 Johan Jacob Bel, geb. Krommenie ca. 1843, werkman, overl. Krommenie 02.11.1869, z.v. Johan Jacob Bel, koopman, en Marijtje Levering.

2.                   Eva Kramer, geb. De Rijp ca. 1837; volgt [15].

Uit het huwelijk Kramer-Nobel:

3.                   Willem Kramer, ook Wilhelmus, geb. De Rijp ca. 1840, overl. Alkmaar 07.10.1922,  tr. De Rijp 20.07.1862 Joanna Gertrudis Vredevoort, ook Johanna Geertruida, geb. De Rijp ca. 1840, overl. Alkmaar 04.05.1923, d.v. Hendrik Vredevoort, winkelier, en Antje Smiers.

4.                   Alida Kramer, geb. De Rijp ca. 1843, overl. Alkmaar 17.03.1921, tr. De Rijp 22.01.1865 Dirk Dekker, geb. De Rijp ca. 1842, koopman, overl. Alkmaar 23.09.1917, z.v. Abram Dekker en Alberdina Marijot, winkelierster (1865).

 


Bijlage A

 

[32] Leonardus van Kemena, begr. Strijp 24.08.1810, otr. Strijp (rk) 02.05.1790

[33] Anna Maria Wellens, * overl. Woensel 01.11.1843.

Uit dit huwelijk (vader ook van Kemenade, van Kemenaar, van Kemenaer):

1.                   Elisabetha van Kemenade, ged. Strijp (rk) 16.08.1791.

2.                   Josephus van Kemenade, ged. Strijp (rk) 29.04.1793.

3.                   Gerardus van Kemenaar, ook van Kemenade, ged. Strijp (rk) 16.03.1795, overl. Strijp 23.01.1867|a|, tr. Strijp 10.05.1817|b| Johanna van Rooij, geb. Strijp ca. 1786, spinster (1848), overl. Strijp 12.01.1848, d.v. Jacobus van Rooij en Johanna Prinsen.

4.                   Joanna van Kemenade, ged. Strijp (rk) 04.10.1797, overl. Woensel 15.10.1857, tr. Johannes van Alen.
Uit dit huwelijk: Johannes van Alen, geb. Strijp ca. 1833, kolonist, overl. Ommerschans (Stad Ommen) 25.12.1866|c|.

5.                   Henrica van Kemena, ged. Strijp (rk) 29.04.1799.

6.                   Josephus van Kemenaer, ged. Strijp (rk) 05.12.1801; volgt [16].

 

Noten: |a||b| niet beschikbaar bij FamilySearch (feb’20); |c| ook overl.akte Strijp 1867 no.24.

 


terug