Wilm Hendrik Crouwel (1928-2019)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Delftse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien februari 2020)

 


 

[1] Wilm Hendrik Crouwel, Wim, geb. Groningen 21.11.1928, buitengewoon hoogleraar Delft (1972-1985), bijzonder hoogleraar Rotterdam (1987-1993), eredoctoraat Delft 1994|a|, overl. Amsterdam 19.09.2019.
Ė Levensbericht: nl.wikipedia
 
Noten: |a| toegekend 13.09.1993, uitgereikt 07.091.1994, Ďop grond van zijn uitzonderlijke verdiensten op het gebied van het grafisch en ruimtelijk ontwerpen, in het bijzonder wegens zijn heldere en zakelijke stijl en de oorspronkelijke wijze waarop hij gebruik maakt van nieuwe technieken, en zijn vermogen om een groot en gevarieerd publiek te boeien en te inspirerení, erepromotor: R. den Buurman.

 

[2] Jacobus Hendrik Crouwel, geb. ís-Gravenhage 12.11.1905, overl. Groningen 02.11.1990, begr. Groningen (Bpl. Selwerderhof) 07.11.1990, tr. 1927|d|
[3] Anganeta Hilkea Wallerstein, geb. Larrelt 06.11.1904, overl. Groningen 24.06.1991, begr. Groningen (Bpl. Selwerderhof) 28.06.1991.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilm Hendrik Crouwel, geb. Groningen 21.11.1928|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Nieuwsblad van het Noorden 23.11.1928 (A.H. Crouwel, geb. Wallerstein, z.); |d| viering 50-jarig huwelijk op za 29.10.1977 (annonce collectie CBG).

 

[4] Jacobus Hendrik Crouwel, geb. Amsterdam 17.04.1869, magazijnmeester (1900), overl. na 1946, tr. ís-Gravenhage 11.07.1900

[5] Cornelia Elisabeth Kortman, geb. ís-Gravenhage 08.12.1868, overl. Groningen 29.12.1946.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Elisabeth Crouwel, geb. ís-Gravenhage 01.05.1902, overl. Doorn 01.09.1997, crem. Utrecht (Daelwijck) 05.09.1997, tr. Johan Willem Hendrik Deul, geb. Vlaardingen 28.09.1891, bloemist (1911), planter N.O.I., hoofd ass. Onderneming Semo (Solo) (1942), Japanse internering 08.06.1942, overl. Groningen 19.10.1976, crem. Groningen 22.10.1976, z.v. Cornelis Albertus Deul en Christina Elisabeth Catharina Crouwel (1863-1950).

2.                   Jacobus Hendrik Crouwel, geb. ís-Gravenhage 12.11.1905; volgt [2].

 

[6] Wallerstein

[7] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Anganeta Hilkea Wallerstein, geb. Larrelt|a| 06.11.1904; volgt [3].

 

Noten: |a| nu Stadtteil van Emden, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen.

 

[8] Hermanus Crouwel, geb. Amsterdam 05.06.1831, timmermansknecht (1854), makelaar (1885), overl. (Ďdoor een noodlottig ongevalí) Amsterdam 24.10.1889, tr. Amsterdam 13.12.1854

[9] Angenesa Catharina Mattheijsen, geb. Amsterdam 31.05.1830, naaister (1854), overl. Amsterdam 17.03.1888.

Uit dit huwelijk:

1.                   Angenesa Catharina Crouwel, geb. Amsterdam 09.07.1857, overl. Baarn 31.12.1918.

2.                   Elizabeth Catharina Crouwel, geb. Amsterdam 24.10.1858, overl. Amsterdam 05.01.1876.

3.                   Christina Elisabeth Catharina Crouwel, geb. Amsterdam 20.08.1863, overl. Hilversum 06.01.1950, tr. Amsterdam 11.06.1885 Cornelis Albertus Deul, geb. Amsterdam 11.04.1860, telegrafist, overl. Hilversum 14.03.1905, z.v. Jan Deul, pakhuismeester, en Cornelia Kikke.
Uit dit huwelijk: Johan Willem Hendrik Deul (1891-1976), tr. Cornelia Elisabeth Crouwel (1902-1997), d.v. Jacobus Hendrik Crouwel en Cornelia Elisabeth Kortman; Jacobus Hendrik Deul, geb. Vlaardingen ca. 1893, planter, tr. Winschoten 02.01.1922 Johanna Angenesa Crouwel (1893-), d.v. Johan George Crouwel (ca.1868-) en Anna Cornelia Maria Elisabeth van Donk.

4.                   Hermanus Crouwel, Herman, geb. Amsterdam 20.04.1865, timmerman (1893), aannemer (1897), overl. na 1892, tr. Amsterdam 16.02.1893 Geertruida Adriana Meuser, geb. Amsterdam 16.09.1866, overl. Amsterdam 15.01.1949, begr. Muiderberg 19.01.1949, d.v. Christiaan Theodor Ludwig Meuser en Adriaantje van Schalkwijk.

5.                   Johan George Crouwel, geb. Amsterdam 23.07.1867, magazijnbediende (1892), kantoorbediende (1897), handelsreiziger (1906), concierge bij de Raad van Arbeid (1922), overl. Winschoten 20.12.1949, tr. 1e Amsterdam 21.04.1892 Anna Cornelia Maria Elisabeth van Donk, geb. Amsterdam 25.08.1868, overl. voor 1906, d.v. Cornelis van Donk en Johanna Maria Elisabeth SŲrensen; tr. 2e Amsterdam 23.05.1906 Hendrika Johanna Schmidt, geb. Amsterdam 18.06.1880, overl. Groningen 05.08.1967, d.v. Hendrik Jan Schmidt en Sophia Petronella Angenita Klaarhamer.
Uit het huwelijk Crouwel-van Donk: Johanna Angenesa Crouwel, geb. Amsterdam 23.04.1893, tr. Winschoten 02.01.1922 Jacobus Hendrik Deul, geb. Vlaardingen ca. 1893, planter, z.v. Cornelis Albertus Deul en Christina Elisabeth Catharina Crouwel (1863-1950).

6.                   Jacobus Hendrik Crouwel, geb. Amsterdam 17.04.1869; volgt [4].

7.                   zoon Crouwel, geb. Amsterdam 26.10.1872.

8.                   Willem Frederik Crouwel, geb. Amsterdam 26.04.1874, winkelier, overl. ís-Gravenhage 20.03.1953, tr. Amsterdam 02.09.1897 Jacoba Johanna Elizabet de Greeuw, geb. Amsterdam 05.01.1876, overl. Haarlem 05.07.1957, d.v. Johannes Jacobus de Greeuw en Johanna Elizabet Theodora Mulder.

 

[10] Philippus Kortman, geb. ís-Gravenhage ca. 1827/1828, kleermaker, overl. ís-Gravenhage 08.04.1899, begr. ís-Gravenhage (Alg.Bpl.) 11.04.1899, tr. ís-Gravenhage 03.11.1852

[11] Cornelia Vis, geb. ís-Gravenhage ca. 1827/1828, overl. ís-Gravenhage 19.12.1884.

Uit dit huwelijk:

1.                   Philippus Kortman, geb. ís-Gravenhage xx.01.1853, overl. ís-Gravenhage 09.02.1853.

2.                   Jacoba Petronella Wilhelmina Kortman, geb. ís-Gravenhage 13.07.1854, overl. ís-Gravenhage 16.01.1923, tr. ís-Gravenhage 27.08.1884 Willem Evert van der Brugge, geb. Voorburg 04.10.1837, bloemist (1863), tuinman (1884), Ďgepens. Tuinbaas van H.M. De Koninginí (1910), overl. ís-Gravenhage 16.08.1910, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eik en Duinen) 19.08.1910, z.v. Pieter van der Brugge, bloemist, en Mijntje Maasen.
†††† WEvdB tr. 1e ís-Gravenhage 01.04.1863 Anna Josina Galjart, geb. Stompwijk ca. 1840/1841, dienstbode (1863), overl. Utrecht 28.06.1879, d.v. Johannes Willem Frederik Galjart en Adriana Blanken.

3.                   Philippus Kortman, geb. ís-Gravenhage 11.12.1857, kleermaker, overl. ís-Gravenhage 06.03.1931, tr. ís-Gravenhage 26.09.1883 Petronella Rip, geb. ís-Gravenhage 15.02.1860, overl. ís-Gravenhage 15.02.1935, d.v. Jacob Rip en Margaretha Magdalena van den Hoogenband.

4.                   Wilhelmina Philippina Kortman, geb. ís-Gravenhage 19.11.1863, overl. ís-Gravenhage 31.12.1926, tr. ís-Gravenhage 04.06.1890 Josephus Alexander Bauer, geb. ís-Gravenhage 13.11.1866, instrumentmaker, overl. na 1926, z.v. Johannes Bauer, broodbakker, en Alida Beukers.

5.                   Cornelia Elisabeth Kortman, geb. ís-Gravenhage 08.12.1868; volgt [5].

 

[12] 

[13]

 

[14] 

[15]

 

[16] Nicolaas Crouwel, overl. voor 1850, tr.

[17] Catharina Booms, overl. tussen 1862 en 1864.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Crouwel, geb. ca. 1812, schilder (1850).

2.                   Nicolaas Crouwel, geb. Amsterdam ca. 1817/1819, koetsier (1852,1854), overl. Driebergen 04.12.1903, tr. Amsterdam 05.05.1852 Trijntje Tinkelenberg, geb. Hoorn ca. 1814, dienstbaar (1852), d.v. Christoffel Tinkelenberg en Helena van Gorcum.

3.                   Franciscus Crouwel, geb. Amsterdam 16.05.1823, pakhuisknecht (1854), bediende (1862), koffiehuishouder (1881), overl. Amsterdam 09.01.1884, tr. Amsterdam 16.08.1854 Catharina Johanna Reder, geb. Amsterdam ca. 1828, dienstbode (1854), overl. na 1885, d.v. Willem Reder, schoenmaker, en Maria Hillegonda Karel.

4.                   Hendrik Crouwel, geb. Amsterdam 16.06.1825, kleermaker (1850,1862), bode (1882), overl. Utrecht 28.06.1907|b|, tr. 1e Amsterdam 20.11.1850 Maria Christina van de Navarre, geb. Amsterdam 29.02.1824, overl. voor 1862, d.v. Hendricus van de Navarre en Maria Johanna Broeckkamp; tr. 2e Amsterdam 05.02.1862 Maria Elisabeth Bongaardt, geb. Amsterdam 27.12.1817, suppoostinne (1862), d.v. Willem Fasseur Bongaardt, goudslager, en Renske van der Velde.
†††† MEB tr. 1e Amsterdam 05.05.1841 Abram Trok, geb. Amsterdam 26.04.1816, kunstlakker, overl. voor 1862, z.v. Johannes Albertus Trok, schippersknecht, en Hendrina Disseldorp.

5.                   Willem Crouwel, geb. Amsterdam ca. 1827/1828, bediende (1850), huisbediende (1859), verver (1887), overl. Zutphen 17.08.1887, tr. Amsterdam 17.08.1859 Carolina Sabel, geb. Zutphen 11.03.1827, dienstbaar (1859), overl. Zutphen 04.07.1888, d.v. Bernardus Hendrikus Sabel, kramer (1827), winkelier (1859), en Catharina Hofman.

6.                   Hermanus Crouwel, geb. Amsterdam 05.06.1831; volgt [8].

7.                   Jacob Crouwel, geb. Amsterdam 26.09.1833, koetsier (1861), zonder beroep (1866), overl. (Ďuit de Kleine Braak uitloopende in de Haarlemmertrekvaart is opgehaald een lijk van het mannelijk geslacht, hetwelk zij herkennen als te zijn dat van Jacob Crouwelí) Sloten (NH) 17.10.1881|a|, tr. Amsterdam 31.07.1861 Naatje Metselaar, geb. Amsterdam ca. 1837, dienstbaar (1861), d.v. Trijntje Metselaar.

8.                   Gerhardus Crouwel, geb. Amsterdam ca. 1835, gasstoker, overl. Haarlem 20.06.1906, tr. Amsterdam 17.10.1866 Agnes Riewe, geb. Amsterdam ca. 1840/1841, overl. Amsterdam 17.05.1918, d.v. Johannes Gerhardus Riewe, werkmen, en Femma Mulder.

9.                   Catharina Crouwel, geb. Amsterdam ca. 1838, naaister (1864), overl. Utrecht 29.12.1911, tr. Amsterdam 30.03.1864 Barend van Wijnen, geb. Dordrecht 12.09.1841, boekbinder (1864,1866), overl. Utrecht 01.02.1930, z.v. Herbert van Wijnen, boekbinder, en Catharina van IJsselmuijden.

10.               Wilhelmina Crouwel, geb. Amsterdam ca. 1839, tr. Amsterdam 28.05.1862 Willem den Dekker, geb. Amsterdam ca. 1837, gaswerker, z.v. Johannes den Dekker, brandspuitmakersknecht, en Jannetje Maria Baars.

 

Noten: |a| e.v. Johanna Metzelaar (overl.akte Sloten (NH) 1881 no.108); |b| e.v. Bongaardt (overl.akte Utrecht 1907 no.1001).

 

[18] Johan Georg Mattheijsen, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 24.06.1778, wagenmaker (1814,1845), overl. tussen 1851 en 1854, z.v. Hendrik Mattheijsen; otr. 1e Amsterdam 20.10.1809|a| Geertruij Margaretha Duisdeiker, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 07.01.1781|b|, overl. voor 1814, oudere zuster van Catharina; tr. 2e Amsterdam 27.03.1814

[19] Catharina Duisdeiker, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 05.06.1785, over. voor 1845, d.v. Joost Hendrik Duisdeiker, loodgietersknecht, en Hendrikje van der Plas.

Uit het huwelijk met Geertruij Margaretha:

1.                   Elizabeth Catharina Mattheijsen, geb. Amsterdam 16.08.1810, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 19.08.1810.

Uit het huwelijk met Catharina:

2.                   Hendrik Mattheijsen, geb. Amsterdam 12.01.1815, kuiper, overl. voor 1886, tr. Amsterdam 26.11.1845 Joanna Homburg, geb. Amsterdam ca. 1818, dienstbaar (1845), overl. voor 1886, d.v. Marten Homburg, sjouwer, en Susanna de Klerk.

3.                   Christina Elisabeth Mattheijsen, geb. ca. 1816, overl. Amsterdam 29.09.1882.

4.                   Geertruij Margaretha Mattheijsen, geb. Amsterdam ca. 1821, tr. Amsterdam 05.05.1847 Johan Gideon de Meijer, geb. Amsterdam ca. 1822, werkman, z.v. Gideon de Meijer, werkman, en Anthonia van Segers.

5.                   Pieter Mattheijsen, geb. Amsterdam ca. 1824, koksknecht, tr. Amsterdam 10.04.1850 Trijntje Wolff, geb. Amsterdam ca. 1822, dienstbaar (1850), d.v. Carel Ludwig Wolff en Trijntje Gerrits.

6.                   Jacobus Hendrik Mattheijsen, geb. Amsterdam 29.08.1827, wagenmaker (1851), rijtuigmaker (1854), tr. Amsterdam 19.03.1851 Hester van Sitteren, geb. Amsterdam 12.06.1824, d.v. Isaac van Sitteren en Claartje van Enden, visverkoopster (1851).
Uit dit huwelijk: Jacobus Hendrik Mattheijsen, geb. Amsterdam 27.08.1853, overl. in het hospitaal der rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen (Norg) 04.03.1913.

7.                   Angenesa Catharina Mattheijsen, geb. Amsterdam 31.05.1830; volgt [9].

 

Noten: |a| bruidegom Matthijsen; |b| vader Duijsdeijker.

 

[20] Philippus Kortman, geb. ís-Gravenhage ca. 1787/1788, borduurwerker (1819), passementwerker (1844), oppasser (1848), commissionair (1852), bediende (1854,1858), overl. ís-Gravenhage 15.11.1858, z.v. Willem Kortman en Anna Geertruij Staal; tr. ís-Gravenhage 04.05.1814|a| (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 26.06.1838, ingeschr. ís-Gravenhage 07.11.1838)

[21] Johanna Witting, geb. ís-Gravenhage ca. 1794, overl. tussen 1873 en 1877, d.v. Huijbert Witting en Elisabet de Ridder.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Kortman, geb. ís-Gravenhage ca. 1816, overl. overl. ís-Gravenhage 07.04.1893, tr. ís-Gravenhage 18.12.1844 Reinier Wette, geb. ís-Gravenhage ca. 1817, schoenmaker, overl. ís-Gravenhage 06.06.1899, z.v. Johannes Wette, schoenmaker, en Maria Magdalena Velders.

2.                   Eva Catrina Kortman, geb. ís-Gravenhage 16.03.1819, overl. ís-Gravenhage 02.04.1873, tr. ís-Gravenhage 17.06.1840 Samuel de Zoete, geb. Loosduinen ca. 1809, smid (1873), machinemaker (1873), machinewerker (1877), overl. ís-Gravenhage 05.01.1894, z.v. Hendrik de Zoete en Maria Blok.
†††† SdZ tr. 2e ís-Gravenhage 14.05.1873 Helena Johanna van den Berg, geb. ís-Gravenhage ca. 1833, overl. ís-Gravenhage 29.06.1876, d.v. Theophilus van den Berg en Catharina Garnier; tr. 3e ís-Gravenhage 14.02.1877 Cornelia Karnebeek, geb. Delft ca. 1839, naaister (1877), overl. ís-Gravenhage 24.04.1915, d.v. Johan Hendrik Theodorus Karnebeek en Wijntje Rijlaarsdam.
†††† CK tr. 1e Hendrik Lammerts, geb. Delft ca. 1834, kleermaker, overl. Leiden 03.11.1875|c|, z.v. Johanna Lammerts.

3.                   Wilhelmina Philippina Kortman, geb. ís-Gravenhage ca. 1822, overl. Terheijden 05.10.1896, tr. Terheijden 21.03.1877 Lammert Lammerse Augustinus du Bois, geb. Geertruidenberg 27.04.1818, gepensioneerd Oost-Indisch ambtenaar (1877), overl. Terheijden 03.07.1883, z.v. Jacobus Marijnus du Bois en Wilhelmina Lammers, landbouwster (1877).
†††† LLAdB tr. 1e Batavia 27.11.1847 Adriana Niza Pulle, geb. Arnhem 26.09.1819, overl. Utrecht 08.02.1877|b|, d.v. August Pulle, kantoorbediende, en Adriana Niza Gerritsen.

4.                   Amalia Agnes Kortman, geb. ís-Gravenhage ca. 1824, naaister (1848), tr. ís-Gravenhage 01.11.1848 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 09.10.1873, ingeschr. ís-Gravenhage 07.12.1873) Bernardus Schoof, geb. Schiedam 20.01.1820, steenhouwer, z.v. Antonij Schoof, winkelier, en Cornelia Wuisman.

5.                   Philippus Kortman, geb. ís-Gravenhage ca. 1827; volgt [10].

6.                   Huberta Kortman, geb. Ďs-Gravenhage ca. 1830, overl. ís-Gravenhage 15.07.1874, tr. ís-Gravenhage 31.05.1854 Hendrik van Bommel, geb. ís-Gravenhage ca. 1830/1831, kleermaker, overl. ís-Gravenhage 29.03.1910, z.v. Coenraad Cornelis van Bommel, (steen)kolenmeter, en Anna Elisabeth Post.
†††† HvB tr. 1e ís-Gravenhage 25.09.1850 Maria Olingius, geb. ís-Gravenhage ca. 1829, naaister (1850), overl. ís-Gravenhage 23.08.1853, dv. Maria Olingius, naaister (1850,1853); tr. 3e ís-Gravenhage 04.11.1885 Nanon Rodbard, geb. Leiden 21.05.1844, dienstbode (1885), overl. ís-Gravenhage 23.03.1910, d.v. Matthieu Rodbard, timmerman, en Jannetje Hardenberg.

 

Noten: |a| bruidegom Cortman (huw.akte ís-Gravenhage 1814 no.55a {niet gezien}); |b| ook overl.akte Terheijden 1877 no.16; |c| ook overl.akte Delft 1875 no.775a.

 

[22] Martinus Riem Vis, ged. Nootdorp 28.08.1803, fuselier van de Negender Afdeling Infanterie (1826), schoenmaker (1852,jun1853), leerkoper (aug1853,1863), schoenmaker (1864), overl. ís-Gravenhage 26.02.1874, z.v. Leendert Vis, afwezend (1826), en Agatha Johanna Riem, werkster (1826); tr. ís-Gravenhage 20.12.1826

[23] Petronella Jacoba van Jaarsveld, ged. Loenen 18.02.1801, dienstbode (1826), overl. ís-Gravenhage 06.06.1868, d.v. Arie van Jaarsveld en Cornelia Veerenhout.

Voorkind (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Martinus Jaarsveld, later Riem Vis, geb. 09.10.1825 (akte), schoenmaker, overl. ís-Gravenhage 29.01.1881, tr. ís-Gravenhage 15.06.1853 Maria Elisabeth van Rossum, geb. ís-Gravenhage ca. 1832, naaister (1853,1881), overl. ís-Gravenhage 13.02.1915, d.v. Maria van Rossum.

Uit dit huwelijk:

2.                   Cornelia Vis, geb. ís-Gravenhage ca. 1827/1828; volgt [11].

3.                   Alexander Willem Riem Vis, geb. ís-Gravenhage ca. 1830, kunstschilder (1853), tekenmeester (1864), Ďonderwijzer teekenkunde aan ís Konings schoolí, overl. Apeldoorn 19.06.1864, tr. ís-Gravenhage 10.08.1853 Wilhelmina Margaretha Snep, geb. ís-Gravenhage ca. 1828, overl. ís-Gravenhage 01.04.1902, d.v. Nicolaas Snep en Bartha Cornelia van der Wulp.

4.                   Wilhelmina Johanna Riem Vis, geb. ís-Gravenhage ca. 1835, kamenier (1876), overl. ís-Gravenhage 01.03.1893, tr. ís-Gravenhage 09.02.1876 Lodewijk Nicolaas Orth, geb. ís-Gravenhage ca. 1845, spekslager, overl. na 1893, z.v. Lodewijk Orth en Cornelia Annetta Snep.

5.                   Leenderd Arie Riem Vis, geb. ís-Gravenhage ca. 1837, smid, overl. ís-Gravenhage 27.06.1912, tr. ís-Gravenhage 06.01.1864 Johanna van Ingen, geb. ís-Gravenhage ca. 1836, overl. ís-Gravenhage 24.02.1917, d.v. Johannes van Ingen en Petronella van den Hurk, winkelierster (1864).

6.                   Arie Riem Vis, geb. ís-Gravenhage ca. 1839/1840, schoenmaker (1863,1864), overl. ís-Gravenhage 30.09.1899, tr. ís-Gravenhage 20.07.1864 Willemina Maria Johanna Rokkenfeller, geb. ís-Gravenhage ca. 1835, overl. ís-Gravenhage 04.03.1909, d.v. Johannes Philippus Rokkenfeller en Carolina Catharina van Oudheusden.

7.                   Gerrit Riem Vis, geb. ís-Gravenhage ca. 1843, timmerman, overl. voor 1916, tr. ís-Gravenhage 13.05.1863 Maria Christina Gelauff, geb. ís-Gravenhage ca. 1839, naaister (1863), overl. ís-Gravenhage 27.03.1916, begr. ís-Gravenhage (RK Bpl.) 30.03.1916, d.v. George Gelauff, metselaar, en Pieternella Otterbeen.

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28]

[29]

 

[30]

[31]

 


terug