Dirk Willem Bresters (1935-2009)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Amsterdamse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien september 2021)

 


 

[1] Dirk Willem Bresters, Dick (1959), geb. Groningen 10.05.1935, kandidaatsexamen wis- en natuurkunde (1a) Groningen 1955|a|, doctoraal examen wiskunde Groningen 1959|b|, promotie Twente 18.12.1969|c|, medewerker TH Twente (1964-1971)|d|, lector (1971-1979), later hoogleraar Amsterdam UvA (1980-1987), overl. Alphen aan den Rijn 09.05.2009.

 

Noten: |a| De Tijd 28.10.1955; |b| De Volkskrant 31.10.1959; |c| proefschrift: Initial value problems for iterated wave operators; promotor: E.M. de Jager (1927-2015); |d| P.J. Zandbergen, In Memoriam Willem van Spiegel, Nieuw Archief voor Wiskunde 5/6 (2005) nr.4 p.277 linkerkolom.

 

[2] Lambertus Bresters, geb. Groningen 27.05.1896, boekhouder (1929,1934), overl. Groningen 25.09.1971, tr. Groningen 15.08.1929
[3] Hendriktje Bos, geb. Termunten 20.12.1895, overl. Groningen 28.11.1970.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hissina Christina Bresters, Hisje, geb. Groningen xx.05.1931|b|, overl. Groningen 13.06.1934, begr. Groningen (Bpl. Esserveld) 16.06.1934.

2.                   Dirk Willem Bresters, geb. Groningen 10.05.1935|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Nieuwsblad van het Noorden 10.05.1935; |b| Nieuwsblad van het  Noorden 20.05.1931.

 

[4] Dirk Bresters, geb. Assen 03.05.1858, bediende (1880,1884), besteller (1888,1890), bediende (1894,1910), boekbinder (1911), bediende (1915), overl. Groningen 10.07.1928; tr. 1e Groningen 28.11.1880 Hindrekien ter Brugge, geb. Assen 02.03.1858, overl. Groningen 15.05.1887, d.v. Gerbe ter Brugge (1813-1876), arbeider (1858), gistkoper, en Jantien Martini; tr. 2e Groningen 20.05.1888

[5] Hissina Christina Bresters, geb. Leeuwarden 27.12.1860, overl. Groningen 23.01.1949.

Uit het huwelijk Bresters-ter Brugge:

1.                   Willem Bresters, geb. Groningen 04.04.1881, kleermaker, tr. Amsterdam 06.07.1911 Diderika Maria Elberta Hemmes, geb. Amsterdam 07.04.1891, d.v. Tjaart Hemmes en Elberta Diderika Ruitenberg, pensionhoudster (1911).

2.                   Gerard Bresters, geb. Groningen 24.09.1882, boekhouder (1910), kantoorbediende (1911), overl. Groningen 24.04.1941, tr. Groningen 26.05.1910 Trientje de Vries, geb. Oldehove 25.01.1880, overl. na 1941, d.v. Anne de Vries, dagloner, arbeider, en Klaaske Klunder.

3.                   Dirk Bresters, geb. Groningen 06.12.1884, overl. Groningen 28.12.1884.

Uit het huwelijk Bresters-Bresters:

4.                   Christina Wilhelmina Bresters, geb. Groningen 12.03.1889, overl. Groningen 24.03.1889.

5.                   Jan Tiddo Bresters, geb. Groningen 10.07.1890, kantoorbediende, overl. ’s-Gravenhage 12.07.1970, tr. Groningen 08.04.1915 Harmina Boer, geb. Groningen 12.11.1891, overl. ’s-Gravenhage 18.11.1973, d.v. Harm Boer, huisschilder, en Grietje Ottens, koopvrouw (1915).

6.                   Lambertus Bresters, geb. Groningen 04.08.1894, overl. Groningen 12.06.1895.

7.                   Lambertus Bresters, geb. Groningen 27.05.1896; volgt [2].

8.                   Anke Bresters, geb. Groningen 11.09.1898, overl. Groningen 11.07.1940.

 

[6] Willem Bos, geb. Oterdum (Delfzijl) 15.04.1865, boerenknecht (aug1888), arbeider (okt1888,1900), dagloner (1902,1904), bootwerker (1907,1923), aannemer (1929), telegraafwerker (1935), overl. Groningen 21.06.1935|b|, tr. Termunten 17.08.1888

[7] Jantje Menninga, geb. Termunten 10.04.1867, overl. Groningen 10.06.1945.

Uit dit huwelijk:

1.                   Boelechien Bos, geb. Termunten 05.10.1888, overl. Oosterhoogebrug (Noorddijk) 01.06.1952, tr. Groningen 04.09.1913 Popke Dijkema, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 17.07.1890, machinist (1913), monteur (1959), overl. Groningen 24.11.1959, z.v. Jakob Dijkema, dagloner (1890), bierbottelaar (1913), en Trijntje Blink.
     PD tr. 2e tussen 1952 en 1959 Harmina Martens, overl. na 1959.

2.                   Klaas Bos, geb. Termunten 04.02.1890, zereman (1915), arbeider (1923), tr. 1e Delfzijl 10.12.1915 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Groningen 04.12.1920, ingeschr. Delftzijl 27.04.1921) Hindriktje Bakker, geb. Delfzijl ca. 1893, dienstbode (1915), d.v. Johannes Bakker en Willemijntje Dontje, werkvouw (1915); tr. 2e Delfzijl 02.01.1923 Pieterke Klap, geb. Weiwerd (Delfzijl) 11.05.1899, d.v. Jurrien Klap, dagloner (1899), landarbeider (1923), en Grietje Broekema. [Delfzijl 1970]

3.                   Willem Bos, geb. Termunten 14.03.1892, dagloner, tr. Delfzijl 03.12.1920 Annegien Meijer, geb. Farmsum (Delfzijl) 28.02.1898, d.v. Christoffer Meijer en Hendrikje van der Meulen. [Groningen 1970]

4.                   Iekje Bos, geb. Termunten 22.01.1894, tr. Groningen 15.06.1916 Jacob Frans Jozef van Kregten, geb. Groningen ca. 1888, rijwielhersteller, overl. Groningen 31.12.1958, z.v. Harm Imes van Kregten, expediteur, en Gesina Catharina Kleine. [Groningen 1970]

5.                   Hendriktje Bos, geb. Termunten 20.12.1895; volgt [3].

6.                   Marten Bos, geb. Termunten 09.11.1897, arbeider, tr. Delfzijl 23.06.1922 Tallina Everdina Kerbof, geb. Termunten 09.11.1901, dienstbode (1922), d.v. Jakob Kerbof, arbeider, en Sijke Perdok. [Appingedam 1970]

7.                   Geessien Bos, geb. Termunten 31.01.1900.

8.                   Anje Bos, geb. Delfzijl 14.04.1902, naaister, overl. Delfzijl 09.08.1923|a|.

9.                   Maria Bos, geb. Delfzijl 28.06.1904.

10.               Gerrit Bos, geb. Delfzijl 29.12.1907, telegraafwachter (1938), monteur (1966), overl. Groningen 28.01.1966, tr. Groningen 19.05.1938 Roelfiena Grietje van Delden, geb. Finsterwolde 18.01.1910, overl. na 1966, d.v. Harm van Delden, smid (1910), opzichter (1938), en Maria Staal. [Delfzijl 1970]

11.               Jantje Bos, geb. Uitwierde (Delfzijl) 22.10.1909.

 

Noten: |a| ook overl.akte Groningen 1923 no.896; |b| ook overl.akte Delfzijl 1935 no.54.

 

[8] Willem Bresters, geb. Groningen 06.05.1831, boekbinder, overl. Groningen 22.07.1907, tr. Norg 02.12.1854

[9] Christina Wilhelmina van den Tempel, geb. Derde Etablissement te Veenhuizen (Norg) 26.05.1832, overl. Groningen 11.01.1891.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hiszina Bresters, geb. Assen 02.02.1856, overl. Groningen 23.05.1862.

2.                   Dirk Bresters, geb. Assen 03.05.1858; volgt [4].

3.                   Jan Bresters, geb. Groningen 26.03.1861, overl. Groningen 15.04.1861.

4.                   Lambertus Bresters, geb. Groningen 20.09.1862, pakhuisknecht (1888), tr. Groningen 06.05.1888 Johanna Abelsma, geb. Sneek 01.09.1865, d.v. Dirk Abelsma, bakker, en Aaffien van der Wal.

5.                   Hiszina Bresters, geb. Groningen 03.05.1865, overl. Woerden 16.12.1925, tr. Woerden 03.04.1890 Cornelis Franciscus Kroon, geb. Woerden 15.12.1861, overl. Woerden 11.07.1936, z.v. Wouter Kroon en Johanna van Engen.

6.                   Jan Bresters, geb. Groningen 24.12.1867, bediende, overl. Groningen 13.11.1937, tr. Groningen 02.06.1895 Geertruida Oosterwijk, geb. Sappemeer 13.08.1869|a|, overl. Groningen 21.07.1955, d.v. Johannes Oosterwijk, arbeider, en Jakobtje Traudes.

7.                   Christina Bresters, geb. Groningen 01.11.1870, overl. Groningen 18.11.1872.

8.                   Christina Bresters, geb. Groningen 18.07.1875, overl. Groningen 07.09.1877.

9.                   Christina Wilhelmina Bresters, geb. Groningen 08.06.1878, overl. Groningen 31.03.1879.

 

Noten: |a| natuurlijke dochter van Jakobtje, gewettigd bij haar huwelijk met Johannes te Sappemeer 06.09.1869 (geb.akte Sappemeer 1869 no.86 & huw.akte Sappemeer 1969 no.30).

 

[10] Jan Tiddo Bresters, geb. Groningen 10.07.1828, broodbakker (1855,1864), bakkersknecht (1887,1891), overl. Leeuwarden 09.10.1910, tr. Leeuwarden 17.05.1855 

[11] Anke Houdel, geb. Sneek 08.06.1822, overl. Leeuwarden 02.11.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hissina Christina Bresters, geb. Leeuwarden 17.02.1857, overl. Leeuwarden 08.08.1859.

2.                   Hissina Christina Bresters, geb. Leeuwarden 27.12.1860; volgt [5].

3.                   Jenskje Bresters, geb. Leeuwarden 21.04.1864|a|, dienstbode (1887), overl. Leeuwarden 09.06.1945, tr. Leeuwarden 21.05.1887 Johannes Andries Abelsma, geb. Leeuwarden 06.12.1862, pakhuisknecht (1887), verlakker (1888), overl. Leeuwarden 18.10.1941, z.v. Klaas Andries Abelsma, tabakskerver, en Antje Postma.

4.                   Fenna Bresters, geb. Leeuwarden 21.04.1864|b|, dienstbode (1891), overl. Leeuwarden 05.04.1946, tr. Leeuwarden 23.05.1891 Hendrik Hoekstra, geb. Leeuwarden 17.11.1864, gardenier, z.v. Hendrik Raats Hoekstra, tuinier, en Neeltje Wilkeshuis.

 

Noten: |a| geb. des morgens te twee uur (no.298); |b| geboren des morgens te drie uur (no.299).

 

[12] Willem Heijes Bos, geb. Borgsweer (Termunten) 14.02.1840, boerenknecht (1863), dagloner (1865,1884), arbeider (1888), dagloner (1891,1903), arbeider (1905), dagloner (1909,1911), overl. Oterdum (Delfzijl) 01.11.1928, tr. Delfzijl 06.05.1863

[13] Boelechien Albring, geb. Oterdum (Delfzijl) 19.10.1841, naaister (1863), overl. Oterdum (Delfzijl) 22.12.1899.

Uit dit huwelijk (moeder ook Boelgien/Boelegien):

1.                   Willem Bos, geb. Oterdum (Delfzijl) 15.04.1865; volgt [6].

2.                   Hindrikje Bos, ook Hindriktje, geb. Oterdum (Delfzijl) 18.02.1867, overl. Zuidlaren 27.07.1917, tr. Delfzijl 22.05.1891 Stoffer van der Broek, geb. Weiwerd (Delfzijl) 16.03.1864, boerenknecht (1891), overl. Zuidlaren 11.05.1951, z.v. Sebe van der Broek, dagloner, en Magrietha Bos.

3.                   Johannes Bos, geb. Oterdum (Delfzijl) 15.04.1871, overl. Oterdum (Delfzijl) 26.07.1872.

4.                   Johannes Bos, geb. Oterdum (Delfzijl) 21.11.1872, schoenmaker, overl. Groningen 23.05.1929, tr. Groningen 30.04.1905 Jacoba van Doeselaar, geb. Appingedam 24.,05.1873, overl. Groningen 19.01.1933, d.v. Dirk van Doeselaar, timmerman, en Engelina van Dijk.

5.                   Gezien Bos, geb. Oterdum (Delfzijl) 14.11.1875, overl. Heveskes (Delfzijl) 03.05.1939, tr. Delfzijl 09.03.1900 Willem Stol, geb. Siddeburen (Slochteren) 07.08.1874, overl. Oterdum (Delfzijl) 26.05.1968, z.v. Hindrik Hindriks Stol, landbouwer (1874), dagloner (1900), en Hilje Bakker.

6.                   Jacoba Bos, geb. Oterdum (Delfzijl) 16.10.1877, overl. Oterdum (Delfzijl) 05.02.1904, tr. Delfzijl 20.11.1903 Jakob Bos, geb. Holwierde (Bierum) 19.12.1875, boerenknecht (1903), dagloner (1917), overl. Bierum 21.06.1957, z.v. Kornelis Bos, dagloner, en Bouke Ebbens.
     Jakob tr. 2e Delfzijl 25.05.1917 Geessien Zweep, geb. Weiwerd (Delfzijl) 17.07.1882, z.v. Hendrik Zweep, dagloner, en Hadina Kuiper.
     GZ tr. 1e Delfzijl 14.01.1910 Aeilt Komdeur, geb. Farnsum (Delfzijl) 28.01.1882, zeeman, overl. Delfzijl 31.07.1913, z.v. Tijs Komdeur, dagloner (1882), bootwerker (1910), en Aaltje Schuitema.

7.                   Maria Bos, geb. Oterdum (Delfzijl) 05.03.1880, overl. Farmsum (Delfzijl) 25.06.1962, tr. Delfzijl 04.05.1909 Johannes Tonnis Bogeholt, geb. Holwierde (Bierum) 01.04.1879, schipper, overl. na 1962, z.v. Jan Fokko Bogeholt, tolpachter (1879), en Hinderika Larkens, bierhuishoudster (1909).

8.                   Roelf Aldert Bos, geb. Oterdum (Delfzijl) 01.11.1884, bakkersknecht, overl. Groningen 14.01.1960, tr. Delfzijl 05.05.1911 Catharina Wilkens, geb. Wagenborgen (Termunten) 15.01.1880, huishoudster, overl. Farmsum (Delfzijl) 30.04.1957, d.v. Jakob Wilkens, arbeider, en Hilje van der Weg.

 

[14] Klaas Menninga, geb. Woldendorp (Termunten) 19.02.1822, arbeider, overl. Termunten 28.03.1891, tr. Termunten 04.01.1851

[15] Eektje Jacobus Schoonbeek, geb. Termunten 21.10.1830, arbeidster, overl. Termunten 12.06.1871|b|.

Kind (erkend en gewettigd bij het huwelijk in 1851):

1.                   Jan Schoonbeek, later Menninga, geb. Termunten 28.11.1849, boerenknecht, overl. Termunten 11.10.1880.

Uit dit huwelijk (moeder ook Iekje/Iektje):

2.                   Anna Menninga, geb. Termunten 25.04.1851, overl. Termunten 04.02.1877.

3.                   Jacobus Menninga, geb. Termunten 04.05.1853, overl. Termunten 01.05.1863.

4.                   Marten Menninga, geb. Termunten 27.11.1855, boerenknecht (1878), overl. Delfzijl 14.02.1922, tr. Termunten 18.10.1878 Elsien Jurjens, geb. Oostwold (Midwolda) 03.05.1858, dienstmeid (1878), overl. Farmsum (Delfzijl) 30.04.1912, d.v. Jan Jurjens, arbeider, en Grietje Priet.

5.                   Gerrit Menninga, geb. Termunten 04.09.1857, dagloner, overl. Wilderhof (Slochteren) 02.03.1943, tr. Slochteren 12.06.1886 Hendrikje Heinneman, geb. Siddeburen (Slochteren) 22.10.1863, dienstmeid (1886), overl. Groningen 27.03.1930, d.v. Jan Heinneman, landbouwer (1863), dagloner (1886), en Jantje Wirdinga, landbouwster (1863), dagloonster (1886).

6.                   Anje Menninga, geb. Termunten 28.12.1860, overl. Delfzijl 28.02.1944, tr. Termunten 19.05.1886 Willem Lindeman, geb. Termunterzijl (Termunten) 09.06.1863, boerenknecht, overl. Heveskes (Delfzijl) 03.07.1934, z.v. Lulof Lindeman, arbeider, en Anna Jager.

7.                   Klaas Menninga, geb. Termunten 24.02.1863, boerenknecht (1890), boerenarbeider (1918), overl. Delfzijl 02.06.1918, tr. Delfzijl 23.05.1890 Grietje van der Molen, geb. Oterdum (Delfzijl) 24.08.1867, dienstmeid (1890), overl. Heveskes (Delfzijl) 17.11.1940, d.v. Johannes van der Molen, dagloner, en Jantje Sandman.

8.                   Iekje Menninga, geb. Termunten 19.01.1865, dienstmeid (1888), overl. Slochteren 23.03.1947, tr. Appingedam 01.12.1888 Jan Blaauw, geb. Siddeburen (Slochteren) 18.05.1863, dienstknecht (1888), landarbeider (1938), overl. Noordbroek 23.09.1938, z.v. Okko Blaauw, dagloner, en Bonna Hoogakker, dagloonster.

9.                   Jantje Menninga, geb. Termunten 10.04.1867|a|; volgt [7].

10.               Jacoba Menninga, geb. Termunten 19.03.1869.

 

Noten: |a| moeder Iekje; |b| IJkje.

 

[16] Jan Jans Bresters, ged. Groningen (Martinikerk) 12.02.1792, koopman (1818), winkelier (1819,1825), koopman (1828,1831), scheepskapitein van het smakschip ‘de Vrouw Stientje’ (1833), overl. (‘met man en muis op de hoogte van de Onrust verongelukt en Bresters in zee omgekomen’) in de nacht van 12 op 13.09.1833|a|, z.v. Jan Bresters en Stijntje van den Bos (zie Bijlage A); overl. Groningen 13.09.1833, tr. Groningen 29.04.1818

[17] Hissina Brands, geb. Groningen 15.12.1796, ged. Groningen (Luthers) 18.12.1796, koopvrouw, overl. Groningen 26.09.1850, d.v. Lammert Brands, blauwverver, en Fennegien Diephuis, blauwverfster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christina Bresters, geb. Groningen 08.02.1819, overl. Groningen 10.12.1889.

2.                   Lambertus Brands Bresters, geb. Groningen 13.01.1821, stuurman, overl. Groningen 05.09.1878, tr. Groningen 04.11.1858 Frederika Tiddens, geb. Groningen 21.05.1825, overl. Groningen 16.08.1887, d.v. Roelf Tiddens, timmerman, en Anna Catharina Renkes.

3.                   Fenna Bresters, geb. Groningen 15.08.1822, overl. Groningen 22.04.1906, tr. Groningen 14.05.1856 Anske Douwes Lam, geb. Leeuwarden 20.01.1824, goud- en zilversmid, overl. Leeuwarden 28.10.1871, z.v. Rinke Lam, bakker, en Pietje Pieters Karsten.

4.                   levenloze dochter, Groningen 07.08.1825.

5.                   Jan Tiddo Bresters, geb. Groningen 10.07.1828; volgt [10].

6.                   Willem Bresters, geb. Groningen 06.05.1831; volgt [8].

 

Noten: |a| ingeschreven vonnis Arr.Rb. Groningen 30.11.1842 (overl.akte Groningen 08.12.1842(!) no.955).

 

[18] Dirk van den Tempel, geb. Schiedam 03.05.1788, korporaal der infanterie (1817,1819), schipper (1822), arbeider (1829), zaalopziener te Veenhuizen (1839,1855), overl. Derde Gesticht te Veenhuizen (Norg) 26.08.1855, z.v. Arend van den Tempel en Dina Kersen; tr. 1e voor 1822 Elizabeth de Goijer, overl. voor 1822; tr. ’s-Gravenhage 26.06.1822

[19] Cornelia Elisabetha Matthijs, ook Mathijs, geb. ’s-Gravenhage ca. 1795/1796, naaister (1819,1822), overl. ’s-Gravenhage 24.01.1860, d.v. Cornelis Josephus Matthijs, boekbinder, en Anna Frederika Senger.

Kind:

1.                   Dirk van den Tempel, geb. Hellevoetsluis 01.04.1817, overl. Leiden 08.02.1818.

Kinderen (gewettigd bij het huwelijk in 1822):

2.                   Anna Frederica Matthijs, later van den Tempel, geb. ’s-Gravenhage 27.02.1815, overl. Arnhem 27.03.1885, tr. Norg 14.12.1839 Hendrik Jacobus van Riet, geb. Apeldoorn 08.11.1816, fabriekbaas, overl. Velp (Rheden) 16.03.1883, z.v. Pieter van Riet en Margaretha Gerritse (-1833).

3.                   Dirk van den Tempel, geb. ’s-Gravenhage 27.02.1819|a|.

4.                   Dina van den Tempel, geb. ’s-Gravenhage 03.08.1821, overl. Derde Gesticht te Veenhuizen (Norg) 22.10.1854.

Uit dit huwelijk:

5.                   Cornelia Elisabeth van den Tempel, geb. ’s-Gravenhage ca. 1822, overl. Utrecht 25.11.1898, tr. ’s-Gravenhage 02.11.1853 Thomas van Kleef, geb. ’s-Gravenhage ca. 1827/1828, borduurwerker, overl. ’s-Gravenhage 13.07.1869, z.v. Jan van Kleef, zilversmid, en Jannetje Kelder.

6.                   Christina Wilhelmina van den Tempel, geb. Veenhuizen (Norg) 22.11.1826, overl. Derde Etablissement te Veenhuizen (Norg) 10.09.1829.

7.                   Helena van den Tempel, geb. Veenhuizen (Norg) 26.06.1829, tr. Leeuwarden 03.11.1866 Cornelis Johannes Arbeiter, geb. ’s-Gravenhage 04.07.1841, spoorwegbeambte (1866), portier (1880), opgenomen in het Buitengasthuis te Amsterdam (nov’1879-mrt’1880), z.v. Johan Hendrik Arbeiter, bontwerker, en Johanna Cornelia Vinju.

8.                   Christina Wilhelmina van den Tempel, geb. Derde Etablissement te Veenhuizen (Norg) 26.05.1832; volgt [9].

9.                   Maria Elisabetha van den Tempel, geb. Veenhuizen (Norg) 19.02.1835, overl. Veenhuizen (Norg) 23.12.1838.

10.               Cornelis Bernhardus Josephus van den Tempel, geb. Norg 07.03.1838, kolonist, overl. Derde Gesticht te Veenhuizen (Norg) 20.09.1857.

 

Noten: |a| aangifte door Dirk van den Tempel van een kind ‘van hem comparant buiten echt verwekt aan Cornelia’ (geb.akte ’s-Gravenhage 1819 no.262).

 

[20] = [16]

[21] = [17]

 

[22] Joost Hendriks Houdel, geb. Sneek 24.12.1794, (turf)schipper, overl. Oosterend (Hennaarderadeel) 30.12.1826, z.v. Hendrik Klazes Houdel en Wijntje/Wendje Joostes; tr. Hennaarderadeel 18.03.1813

[23] Jentskjen Sijgers de Jong, geb. Hartwerd 11.02.1786, schippersche (1827), overl. Sneek 08.06.1837|b|, d.v. Sijger Jans en Trijntje Johans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wentje Houdel, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 16.02.1814, dienstmeid (1841), overl. Nijland (Wymbritseradeel) 21.03.1859, tr. Wymbritseradeel 16.07.1841 Folke Minnes Faber, geb. Nijland (Wymbritseradeel) 18.05.1815, arbeider, overl. Nijland (Wymbritseradeel) 13.04.1898, z.v. Minne Folkerts Faber en Tettie Egberts Bokma, werkvrouw (1841).
     FMF tr. 2e Wymbritseradeel 10.08.1860 IJtje Lijkles Lolkema, geb. Hidaard ca. 1811, overl. Nijland (Wymbritseradeel) 19.02.1890, d.v. Lijkle Pieters Lolkema en Pietje Dirks.

2.                   Trijntje Houdel, geb. Tirns (Wymbritseradeel) 29.11.1816, overl. Sneek 02.04.1888, tr. Sneek 26.01.1845 Haije van der Werf, geb. Leeuwarden 17.05.1821, geelgietersknecht, overl. Sneek 06.05.1907, z.v. Anne van der Werf, kleermakersknecht (1821), en Trijntje Jongbloed.

3.                   Aaltje Houdel, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 11.03.1820, dienstmeid (1849), overl. Sneek 07.01.1860, tr. Schoterland 25.02.1849 Anne Jans Bloemsma, geb. Oudeschoot (De Knijpe) 31.05.1812, koetsier (1849), arbeider (1860), overl. Sneek 21.11.1896, z.v. Jan Harmens Bloemsma, arbeider, en Rinske Geerts Oosterhof.
     AJB tr. 2e Sneek 16.09.1860 Trijntje Kappenburg, geb. Sneek 08.12.1817, overl. Sneek 20.01.1883, d.v. Gerben Aukes Kappenburg, olieslagersknecht, en Berber Pieters Lautenbach.

4.                   Anke Houdel, geb. (in het schip liggende in de Stadsgracht bij de Jousterpijp te) Sneek 08.06.1822|a|; volgt [11].

5.                   Hendrik Houdel, geb. Bolsward 15.12.1824.

6.                   Joost Houdel, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 16.03.1827.

 

Noten: |a| moeder Jenschen; |b| Jenske.

 

[24] Willem Heijes Bos, geb. Oterdum, ged. 07.08.1803, boerenknecht (1834), aarbeider (1836), overl. Borgsweer (Termunten) 28.01.1840, z.v. Heijo Jochems Bos, arbeider, en Rijntje Willems Bos; tr. Termunten 15.03.1834

[25] Johanna Jacobs van Dijk, geb. 03.01.1814, dienstmeid (1834), werkvrouw (1845), overl. Oterdum (Delfzijl) 24.09.1846, d.v. Jacob Stoffers van Dijk, ijzersmid, en Geziena Hindriks Benthem.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geessina Bos, geb. Woldendorp (Termunten) 26.07.1834, overl. Farmsum (Delfzijl) 03.01.1876, tr. Delfzijl 18.11.1862 Willem van Dijk, geb. Uitwierde (Delfzijl) 07.04.1838, dagloner, overl. Delfzijl 30.09.1922, z.v. Jan Harmannus van Dijk, dagloner, en Trientje Jans Dijkema.
     WvD tr. 2e Delfzijl 08.07.1876 Geessien van der Linde, geb. Farmsum (Delfzijl) 15.04.1854, overl. Delfzijl 22.08.1936, d.v. Abel van der Linde, dagloner, en Henriette Jacobina Bernard.

2.                   Reintje Bos, geb. Termunten 17.07.1836, overl. Borgsweer (Termunten) 10.06.1838.

3.                   Jaakje Bos, geb. Borgsweer (Termunten) ca. 1838, tr. Delfzijl 24.12.1862 Hindrikus Hultje, geb. Borgsweer (Termunten) ca. 1838, boerenknecht, z.v. Stoffel Simons Hultje en Hilke Reintjes Koopmans.

4.                   Willem Heijes Bos, geb. Borgsweer (Termunten) 14.02.1840|a|; volgt [12].

Kind van Johanna:

5.                   Martje van Dijk, geb. Oterdum (Delfzijl) 02.12.1843, overl. Oterdum (Delfzijl) 14.06.1844.

6.                   Jurjen van Dijk, geb. Oterdum (Delfzijl) 28.07.1845, overl. Oterdum (Delfzijl) 04.08.1845.

 

Noten: |a| Heijes als tweede voornaam (geb.akte Termunten 1840 no.5).

 

[26] Albert Andries Albring, geb. Bellingwolde 13.02.1807, kleermaker (1841,1863), overl. Oterdum (Delfzijl) 01.09.1876, z.v. Andries Alberts Albring, kleermaker, en Elsien Berends; tr. Delfzijl 11.07.1834

[27] Hindrikje Alderts Bos, geb. Oterdum 02.02.1811, naaister (1834), overl. Oterdum (Delfzijl) 30.08.1899, d.v. Aldert Sijtzes Bos, arbeider, en Boelke Jurjens Hop.

Uit dit huwelijk:

1.                   Boelke Albring, geb. Oterdum (Delfzijl) 22.03.1835, overl. Oterdum (Delfzijl) 01.04.1836.

2.                   Boelechien Albring, geb. Oterdum (Delfzijl) 19.10.1841; volgt [13].

3.                   Andries Albring, geb. Oterdum (Delfzijl) 09.11.1843, boerenknecht, overl. Oterdum 15.02.1863.

 

[28] Jan Geerts Menninga, geb. ca. 1774/1777, dagloner (1822), arbeider (1829,1835), overl. Termunten 06.06.1835|b|, tr.

[29] Anje Hindriks Schipper, geb. ca. 1786, overl. Termunten 21.08.1829|a|.

Uit dit huwelijk (vier minderjarige kinderen in 1829, twee meerder- en twee minderjarige kinderen in 1835):

1.                   Reindijna Menninga, geb. Termunten 13.08.1812, overl. Woldendorp (Termunten) 06.04.1870, tr. Termunten 05.02.1842 Freerk Kornelius Vos, geb. Wagenborgen 07.10.1806, boerenknecht (1830), arbeider (1842), dagloner (1848), overl. Oterdum (Delfzijl) 20.05.1848, z.v. Kornelis Derks, arbeider, en Jantje Freerks.
    FKV tr. 1e Termunten 01.05.1830 Hilje Hindriks Eerenst, geb. Bonda (Ostfriesland) 17.03.1803, overl. Woldendorp (Termunten) 04.07.1841, d.v. Hindrik Eerenst, arbeider, en Feke Stoffers, arbeidster.

2.                   Fenna Menninga, geb.Woldendorp (Termunten) 26.08.1814, arbeidster, overl. Woldendorp (Termunten) 10.05.1853|d|, tr. Termunten 27.07.1839 Jan Jans Deuling, geb. Landschaftspolder|c| ca. 1793, boerenknecht (1839), arbeider (1846), overl. Woldendorp (Termunten) 13.12.1846, z.v. Jan Jans Deuling, arbeider, en Maria Jans.

3.                   Klaas Menninga, geb. Woldendorp (Termunten) 19.02.1822; volgt [14].

4.                   * Dina Jans Menninga.
Kind: Jan Geerts Menninga, geb. Termunterzijl (Termunten) 28.09.1837, overl. Termunten 13.07.1838.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Termunten 1829 no.51); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Termunten 1835 no.26); |c| destijds in Ostfriesland, Königreich Hannover, nu een Straßendorf in Gemeinde Bunde, Landkreis Leer, Bundesland Niedersachsen; |d| wede Dölings.

 

[30] Jacobus Hillebrants Schoonbeek, geb. Termunten 16.09.1796, timmerman, overl. Termunten 10.05.1831, z.v. Hillebrant Jacobus Schoonbeek, timmerman, en Aafke Gerrits; tr. Termunten 04.05.1825

[31] Anna Martens Bultje, geb. Termunten 11.01.1802, overl. Termunten 11.05.1848, d.v. Marten Pieters Bultje, koopman, en IJktjen Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aafke Schoonbeek, geb. Termunten 25.02.1826, overl. Termunten 21.08.1842.

2.                   Marten Schoonbeek, geb. Termunten 06.01.1828, timmerman, tr. Nieuwolda 15.12.1849 Frouwke Pul, geb. Nieuwolda 04.10.1828, d.v. Harm Morits Pul, timmerman, en Trijntje Koenes.

3.                   Eektje Schoonbeek, geb. Termunten 21.10.1830; volgt [15].

 


Bijlage A

 

[32] Jan Tiddens Bresters, geb. Meeden (Oldambt) ca. 1765, schipper (1818,1822), overl. Groningen 01.04.1833, schipper (1818), z.v. Tiddo Gijsberts Bresters, arbeider, en Geessien Willems; tr.

[33] Stijntje van den Bos, Stientien, geb. Groningen ca. 1766, overl. Groningen 24.12.1830, d.v. Jan van den Bos, schipper, en Geessien Harms.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geesina Bresters, ged. Groningen (Der Aa-Kerk) 19.01.1791.

2.                   Jan Bresters, ged. Groningen (Martinikerk) 12.02.1792; volgt [16].

3.                   Grietien Bresters, begr. Groningen 08.09.1792.

4.                   Tiddo Bresters, ged. Groningen (Nieuwe Kerk) 06.12.1795.

5.                   Geesjen Bresters, ged. Groningen (Der Aa-Kerk) 24.12.1797, overl. Groningen 15.12.1822, tr. Groningen 14.02.1820 Hindrik Geerts Haverbult, ged. Groningen 16.06.1793, scheepskapitein (1820), schipper (1825), overl. Groningen 25.05.1825, z.v. Geert Hindriks Haverbult, schipper, en Antje Berends.

 


terug