Wilhelmus Johannes Ignatius van Wijmen (1909-1984)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien januari 2021)

 


 

[1] Wilhelmus Johannes Ignatius van Wijmen, Willem, geb. Breda 28.09.1909, promotie Nijmegen 05.10.1945|a|, advocaat en procureur, hoogleraar Tilburg (1957-1975), RNL, overl. Breda 21.03.1984, begr. Mamelis-Vaals (Kerk van de Abdij St. Benedictusberg), otr. Roermond 18.09.1937, tr. Roermond 19.10.1937 Francisca Wilhelmina Theodora Maria Truijen, Cita (1937), geb. Roermond 12.07.1912, overl. Breda 11.07.1999, begr. Mamelis-Vaals (Kerk van de Abdij St. Benedictusberg), d.v. Peter Willem Hendrik Truijen (1877-na1955) en Paulina Joanna Maria van den Heuvel (1883-1955).
 
Noten: |a| proefschrift: Het onteigeningsproces; promotor: J.W.G.P. Jurgens (1895-1963).

 

[2] Petrus Cornelis Evert van Wijmen, geb. Breda 25.12.1870, mr., advocaat en procureur, overl. Ginneken en Bavel 11.09.1926|a|, begr. Breda (Bpl. Zuylen) 14.09.1926|b|, tr. Teteringen 01.06.1898|d|
[3] Maria Josepha Jeannette van Veerssen, geb. Nieuwendam 20.08.1869, overl. Breda 20.01.1943, begr. Breda (Bpl. Zuylen) 25.01.1943|e|.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [6]/[7] in de Kwartierstaat van Carolus Johannes Asselbergs.

Uit dit huwelijk (moeder ook van Veersen):

1.                   Mia van Wijmen, geb. Breda 24.03.1899, overl. Breda 17.11.1991, begr. Breda (Bpl. Zuylen) 21.11.1991.

2.                   Theodorus Henricus Everardus van Wijmen, geb. Breda 06.06.1900, employé op een kunstzijdefabriek (1930), overl. Breda 01.06.1955, begr. Breda (RK Kerkhof Parochie H. Laurentius / Bpl. Vogelenzang) 03.06.1955, tr. Ubbergen 02.10.1930 Marie Henriette Elise Leurs, geb. Sint Oedenrode 31.05.1901, overl. Breda 02.05.1986, begr. Ginneken (Bpl. Vogelenzang) 07.05.1986.

3.                   Maria Theresia Elisabeth Theodora van Wijmen, Lily, geb. Breda 25.02.1902, overl. 30.05.1985, begr. Breda (Bpl. Zuylen), tr. Breda 26.06.1928 Carolus Johannes Asselbergs, geb. 10.03.1904, ingenieur scheikundige technologie Delft 1928, oud-fabr.dir. N.V. Centr. Suiker Mij. (1971), oud-directeur der Suikerfabriek Wittouck (1774), OON, overl. Breda 04.12.1974, begr. Breda (Bpl. Zuylen).

4.                   Wilhelmus Johannes Ignatius van Wijmen, geb. Breda 28.09.1909|c|; volgt [1].

 

Noten: |a| overl.akte Ginneken en Bavel 1926 no.89 (e.v. van Veersen), ook overl.akte Breda 1926 no.294 (e.v. van Veersen); |b| 1928 (grafzerk); |c| moeder van Veersen (geb.akte Breda 1909 no.563); |d| bruid in akte en tekent met van Veerssen, moeder v/d bruid van Langenhuijzen (huw.akte Teteringen 1898 no.10); |e| van Veersen (grafzerk).

 

[4] Hendrik Evert van Wijmen, geb. Gouda 16.11.1828, winkelier (1866,1868), overl. Teteringen 05.03.1905; tr. 1e Gouda 09.01.1856 Geertrudis Joosten, geb. Gouda ca. 1835, overl. Gouda 21.04.1865, d.v. Johannis Joosten en Maria Catharina Simons; tr. 2e Breda 12.04.1866

[5] Maria Jonkers, geb. Breda 01.02.1831, overl. Teteringen 27.03.1898; tr. 1e Breda 18.05.1853 Jan Baptist Cornelis Soomers, geb. Breda 23.10.1825, vleeshouwer, overl. Breda 10.12.1859, z.v. Adrianus Cornelis Soomers, winkelier, en Antonia Emelbergis Maria Poot.

– Het echtpaar van Wijmen-Jonkers vormt tevens de kwartieren [12]/[13] in de Kwartierstaat van Carolus Johannes Asselbergs.

Uit het huwelijk van Wijmen-Joosten:

1.                   Simon Johannes van Wijmen, geb. Gouda ca. 1857, overl. Rotterdam 25.05.1937, tr. Rotterdam 12.01.1881 Teuntje de Groot, geb. Giessendam 05.04.1860, d.v. Antonie de Groot en Pieternella de Waard.

2.                   Johanna Maria Catharina van Wijmen, geb. ca. 1858, overl. Gouda 26.06.1859.

3.                   Johanna Maria Catharina van Wijmen, geb. ca. 1862, overl. Gouda 28.03.1862.

4.                   Catharina van Wijmen, geb. ca. 1863, overl. Gouda 23.08.1863.

Uit het huwelijk Soomers-Jonkers:

5.                   Johannes Antonius Soomers, geb. Breda 04.03.1854, overl. Breda 09.04.1870.

6.                   Henri Adrianus Soomers, geb. Breda 13.09.1855, overl. Breda 29.12.1856.

7.                   Wilhelmus Adrianus Soomers, geb. Breda 13.12.1857, overl. Breda 08.06.1858.

8.                   Wilhelmina Regina Soomers, geb. Breda 06.06.1859, overl. Breda 20.11.1859.

Uit het huwelijk van Wijmen-Jonkers:

9.                   Everhardus Johannes van Wijmen, geb. Breda 22.01.1867.

10.               Maria Antonia Cornelia van Wijmen, geb. Breda 12.05.1868, overl. Dordrecht 07.01.1877.

11.               Petrus Cornelis Evert van Wijmen, geb. Breda 25.12.1870; volgt [2].

 

[6] Theodorus Henricus Franciscus Michaël van Veersen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1829, notaris te Nieuwendam (1868,1895), overl. Nieuwendam 21.05.1895, tr. ’s-Gravenhage 06.05.1868

[7] Maria Theresia Elisabeth van Langenhuijsen, geb. ’s-Gravenhage 16.11.1825, overl. Breda 01.11.1908.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in de Kwartierstaat Carolus Johannes Asselbergs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Josepha Jeannette van Veersen, geb. Nieuwendam 20.08.1869; volgt [3].

 

[8] Evert van Wijmen, geb. ca. 1801, schepenjager (1828), overl. Gouda 10.06.1828|c|, tr. voor 1827

[9] Anna Catharina Buskens, geb. Gouda ca. 1804/1805/1806, overl. Gouda 28.10.1873; tr. 2e Gouda 17.11.1830|e| Jan Willem Krom, ook Johan Wilhelm, ook Kromme, geb. Waddinxveen ca. 1807, overl. Gouda 01.08.1831, z.v. Jan Willem Krom en Johanna Schilperoord; tr. 3e Gouda 26.03.1834 Johannis van Hofwegen, geb. Gouda ca. 1810/1811, overl. Gouda 15.05.1862, z.v. Pieter van Hofwegen en Cornelia de Jong.

– Het echtpaar van Wijmen-Buskens vormt tevens de kwartieren [24]/[25] in de Kwartierstaat Carolus Johannes Asselbergs.

Uit het huwelijk van Wijmen-Buskens:

1.                   Adriana van Wijmen, geb. Gouda ca. 1827, overl. Gouda 21.10.1897, tr. Gouda 14.11.1849 Nicolaas van Leeuwen, geb. Stein (ZH) 12.03.1826, overl. Gouda 04.03.1894, z.v. Johannis van Leeuwen en Johanna Buurman.

2.                   Hendrik Evert van Wijmen, geb. Gouda 16.11.1828|d|; volgt [4].

Uit het huwelijk Krom-Buskes (vader ook Kromme, moeder ook Buskens):

3.                   Jan Wilhelm Kromme, geb. Gouda ca. 1831, overl. Gouda 06.02.1831.

Uit het huwelijk van Hofwegen-Buskens (moeder ook Buskus):

4.                   Hendrik van Hofwegen, geb. Gouda ca. 1836, overl. Gouda 11.04.1840.

5.                   Pieter van Hofwegen, geb. Gouda ca. 1837, overl. Gouda 26.03.1889, tr. 1e Gouda 10.08.1864 Angelina Schrave, geb. Nederweert 15.06.1843, overl. Gouda 12.04.1883, d.v. Antonius Schrave en Cornelia Petronella Duijts; tr. 2e Gouda 24.09.1884 Agatha Barbera Hendrica Rijken, geb. Rotterdam 22.04.1852, d.v. Johannes Richardus Rijken en Helena Johanna Kievenaar.

6.                   Dirk van Hofwegen, geb. Gouda ca. 1839, overl. Gouda 08.08.1842.

7.                   Johannes van Hofwegen, geb. Gouda ca. 1841/1842, bleker (1866), overl. Breda 14.12.1921|b|, tr. voor 1866 Johanna Maria Vissers, geb. Dordrecht 07.05.1840, overl. Breda 06.11.1917, d.v. Hendrik Vissers en Johanna Maria Bocken.

8.                   Barbara van Hofwegen, geb. Gouda ca. 1845, overl. Breda 14.01.1927, tr. Gouda 19.08.1863 Jacobus Wilms, ook Willems, geb. Rotterdam 05.12.1831|a|, overl. Gouda 13.04.1888, z.v. Jan Francis Wilms en Agnes Albers.

 

Noten: |a| Willems; |b| moeder Buskus (overl.akte Breda 1921 no.426); |c| geen ouders vermeld (overl.akte Gouda 1828 no.217); |d| aangifte door Martina van Havesaad, oud 42 jaar, stadsvroedvrouw, vader overleden, moeder Johanna (geb.akte Gouda 1828 no.462); |e| bruid Buskes, moeder v/d bruid Machielsen.

 

[10] Johannes Baptist Jonkers, ged. Breda (rk) 10.02.1802, voermansknecht (1826), voerman (1827,1831), herbergier/koffiehuishouder (1834,1855), overl. Breda 17.01.1855, tr. Breda 04.05.1826

[11] Maria Maas, geb. Princenhage ca. 1798, dienstmeid (1826), koffiehuishoudster (1855,1865), overl. Breda 11.11.1868.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [26]/[27] in de Kwartierstaat Carolus Johannes Asselbergs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Cornelis Jonkers, geb. Breda 15.09.1827, koffiehuishouder (1855,1890), overl. Breda 29.09.1890, tr. 1e Breda 30.01.1851 Antonia Maria van de Laer, geb. Breda 21.11.1826, overl. Breda 19.12.1854, d.v. Johannes van de Laer, broodmaker, en Cornelia Adriana van Riel; tr. 2e Breda 30.04.1855 Adriana Maria Verbist, geb. Breda 01.07.1831, overl. Breda 03.02.1888, d.v. Petrus Josephus Verbist, broodmaker, en Dijmphna de Jongh.

2.                   Anna Cornelia Jonkers, geb. Breda 19.03.1829, overl. Breda 07.08.1852, tr. Breda 30.04.1851 Hubertus Johannes Bol, geb. Breda 12.05.1828, banketbakker, overl. Breda 28.04.1858, z.v. Jan Baptist Bol, goud- en zilversmid, en Johanna Elisabeth Loonen, modiste (1851).

3.                   Maria Jonkers, geb. Breda 01.02.1831; volgt [5].

4.                   Wilhelmina Pieternella Jonkers, geb. Breda 19.01.1833, overl. na 1878, tr. Breda 23.04.1866 Carolus Leopoldus Marchés, geb. Jemgum|a| ca. 1830, winkelier (1866), commissionair (1878), z.v. Cornelis Xaverius Josephus Antonius Placidus Marchés en Catharina Voest.

5.                   Hendrikus Hubertus Jonkers, geb. Breda 03.11.1834, koffiehuishouder (1866,1883), overl. Rotterdam 15.02.1902, tr. Breda 04.06.1860 Hendrika Josephina Kraaijvanger, geb. Nijmegen 27.02.1840, overl. Rotterdam 23.12.1899, d.v. Everardus Kraaijvanger, smid, en Henrica ter Braacke.

6.                   Adriana Sophia Jonkers, geb. Breda 18.11.1836, overl. Breda 26.01.1911, tr. Breda 27.12.1865 Cornelis Franciscus van Ginneken, geb. Breda 24.05.1839, koffiehuishouder (1866), overl. Teteringen 09.02.1903, z.v. Antonius Petrus van Ginneken, bleker, en Adriana Elisabeth Aertgeerts.

7.                   Dimphna Francisca Jonkers, geb. Breda 18.10.1839, overl. Breda 06.07.1866, tr. Breda 09.08.1865 Arnoldus Jacobus Smeulders, geb. Breda 23.04.1840, winkelier, overl. Breda 15.12.1887, z.v. Jacobus Smeulders, winkelier, en Adriana Jacomina van Arendonk.
     AJS tr. 2e Breda 26.11.1868 Isabella Julie Louise Teijchiné, geb. Breda 29.09.1845, overl. Breda 10.12.1906, d.v. Louis Desiré Guillaume Teijchiné, eerste commies ter secretarie van Breda (1845), secretaris van Breda (1868), en Cornelia Jacoba Pistorius.

8.                   Elisabeth Maria Jonkers, geb. Breda 24.10.1841, overl. Breda 19.12.1927, tr. 1e Breda 19.04.1860 Petrus Adrianus de Bruijn, geb. Breda 16.01.1834, meubelmaker, overl. voor 1883, z.v. Adrianus de Bruijn, schrijnwerker, en Maria van Laarhoven; tr. 2e Breda 29.10.1883 Hermannus Jacobus Hassink, geb. Oldenzaal ca. 1850, horlogemaker, overl. Ginneken en Bavel 03.11.1926, z.v. Johannes Hassink en Gezina van Bentheim.

 

Noten: |a| destijds in Königreich Hannover, nu in Kreis Leer, Landstrich Rheiderland, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen.

 

[12] Hendricus Hermanus Antonius van Veersen, ook Herman Hendrik Antonij, geb. Enkhuizen 14.03.1794, fourier (1821-1824), sergeant (1825-1827), sergeant-majoor (1830,1831), 2e luitenant-kwartiermeester (1832), boekhouder bij ’s Rijks Stoeterij (1832,1840), overl. Hoorn 25.01.1856, tr.

[13] Marie Joseph Bartholomé, ook Maria Josepha, geb. Cheratte ca. 1800/1801, overl. Hoorn 05.11.1848, d.v. Louis Bartholomé en Jeanne Pivon.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [28]/[29] in de Kwartierstaat Carolus Johannes Asselbergs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jeannette Antoinetta van Veersen, geb. Herstal|b| ca. 1828, overl. Noordwijk 14.04.1891|c|.

2.                   Theodorus Henricus Franciscus Michaël van Veersen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1829; volgt [6].

3.                   Catharina Johanna van Veersen, geb. ca. 1831, overl. Borculo 02.09.1836.

4.                   Lodewijk Antonij van Veersen, geb. Borculo 04.08.1832, overl. Borculo 09.01.1834.

5.                   Margaretha Maria van Veersen, geb. Borculo 20.02.1834, overl. Noordwijk 01.01.1892|d|.

6.                   Maria Geertruidis van Veersen, geb. Borculo 21.05.1835, overl. Noordwijk 26.03.1893|e|.

7.                   Antonius van Veersen, geb. Borculo 21.06.1836, overl. Borculo 16.07.1836.

8.                   Catharina Johanna van Veersen, geb. Borculo 27.07.1838, boekhandelaarster, overl. Hoorn 22.03.1873, tr. Hoorn 26.07.1871 Hermann Johann Franz Lamers, geb. Emmerich ca. 1822, horlogemaker, z.v. Wilhelm Lamers en Friederica van Weel.

9.                   Lodewijk Hendrik van Veersen, geb. Borculo 03.09.1840, overl. Borculo 09.03.1842.

 

Noten: |b| nu stad in provincie Liège, België; |c||d||e| deze drie zusters woonden Kerkstraat 30.

 

[14] Antonius Petrus van Langenhuijsen, geb. ’s-Hertogenbosch 21.02.1797, boekdrukker (1841), overl.’s-Gravenhage 05.11.1860; tr. ’s-Hertogenbosch 12.04.1820

[15] Anna Maria Cornelia Lader, geb. Amsterdam 22.07.1797, ged. Amsterdam (Herstel Evangelisch-Luthers) 30.07.1797, overl. ’s-Gravenhage 18.04.1867.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [30]/[31] in de Kwartierstaat Carolus Johannes Asselbergs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Ignatius van Langenhuijsen, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1821, boekhandelaar (1868), overl. ’s-Gravenhage 26.05.1881, tr. ’s-Gravenhage 16.06.1841|a| Joanna Elisabeth Kok, geb. ’s-Gravenhage ca. 1819, overl. ’s-Gravenhage 15.01.1895, d.v. Jacobus Kok, broodbakker, en Anthonetta van Leeuwen.

2.                   Cornelia Agnes van Langenhuijsen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1823, overl. overl. ’s-Gravenhage 18.10.1887, tr. ’s-Gravenhage 16.06.1841|b| Pieter Gerardus Kok, geb. ’s-Gravenhage ca. 1815, broodbakker,overl. ’s-Gravenhage 28.03.1876, z.v. Jacobus Kok, broodbakker, en Anthonetta van Leeuwen.

3.                   Henricus Arnoldus van Langenhuijsen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1824, boekdrukker (1852), boekhandelaar (1868), overl. ’s-Gravenhage 21.01.1895, tr. ’s-Gravenhage 04.08.1852 Cornelia Hendrica Stroebel, geb. ’s-Gravenhage ca. 1824, overl. ’s-Gravenhage 05.07.1907, d.v. Carolus Stroebel en Frederica Valkenburg.

4.                   Maria Theresia Elisabeth van Langenhuijsen, geb. ’s-Gravenhage 16.11.1825 [tr. ’s-Gravenhage 06.05.1868|f|]; volgt [7].

5.                   Louisa Petronella Chatharina van Langenhuijsen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1829, overl. Driel 11.03.1914, tr. ’s-Gravenhage 21.11.1860 Franciscus Adriaan Kramps, geb. Enkhuizen ca. 1837, boekhandelaar, overl. Rotterdam 15.05.1886|d|, z.v. Dirk Kramps en Grietje Laar.

6.                   Petronella Wilhelmina Anna van Langenhuijsen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1831/1832, overl. Driel 22.10.1897|c|, tr. ’s-Gravenhage 26.04.1865 Nicolaas Schermer, geb. Zaandam ca. 1827, apotheker, overl. Hoorn 13.03.1875, z.v. Petrus Schermer en Wilhelmina Alida Lobherr.

7.                   Wilhelmus Arnoldus van Langenhuijzen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1834, boekdrukker (1862), letterzetter (1890), overl. ’s-Gravenhage 30.04.1890, tr. ’s-Gravenhage 09.07.1862 Maria Carolina Buijtendorp, geb. ’s-Gravenhage ca. 1834, overl. ’s-Gravenhage 03.04.1919, d.v. Gerhard Diderich Buijtendorp en Maria Sophia Bielands.

8.                   Cecilia Johanna Maria van Langenhuijsen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1837, tr. ’s-Gravenhage 06.05.1868|e| Johannes Josephus Rutten, geb. Tilburg 20.05.1830, broodbakker (1856,1867), brood- en koekbakker (1868), broodbakker (1889,1898), overl. ’s-Gravenhage 20.12.1898, z.v. Norbertus Josephus Rutten, apotheker, en Johanna van Sas.
     JJR tr. 1e ’s-Gravenhage 03.12.1856 Maria Bauer, geb. ‘s-Gravenhage ca. 1833/1834, overl. ’s-Gravenhage 17.03.1867, d.v. Joseph Bauer en Maria Johanna de Vette; tr. 3e ’s-Gravenhage 02.10.1889 Maria Droog, geb. Beverwijk 01.04.1839, overl. ’s-Gravenhage 10.01.1922, d.v. Jakob Droog, werkman, en Petronella van Winkel.
     MD tr. 1e Beverwijk 15.09.1861 Coenradus Bisschop, geb. Beverwijk 29.03.1836, stratenmaker, overl. ’s-Gravenhage 03.09.1884, z.v. Jan Bisschop, arbeider, en Bernardina Betting.

 

Noten: |a| akte no.231; |b| akte no.230; |c| ook overl.akte Culemborg 1897 no.132; |d| ook overl.akte Ambt Doetinchem 1886 no.42; |e| akte no.179; |f| akte no.180.

 

[16] van Wijmen

[17] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Evert van Wijmen, geb. ca. 1801; volgt [8].

 

[18] Hendrik/Hendrikus Buskes/Buskus, geb. Maastricht ca. 1781, stadstimmerman (1830), tuinman (1848), overl. Gouda 30.11.1848|a|, tr.

[19] Adriana Machielse/Machielsen, geb. ca. 1784, overl. Gouda 07.04.1856, d.v. Johannes Machielsen en Barbara Nestelrode.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Catharina Buskens, geb. Gouda ca. 1804/1805/1806 [bij huw. 1834: vader Joannes Henricus Buskens]; volgt [9].

2.                   Barbara Buskes, geb. Gouda 17.04.1807, dienstmaagd (1830), overl. Goudaa 09.11.1877, tr. 1e Brielle 21.04.1830 Gerardus van Gulik, geb. Brielle 29.02.1792, lijndraaiersknecht (1816), wijnkopersknecht (1828,1830), overl. Gouda 05.02.1844|b|, z.v. Petronella Haselebach, werkster (1830); tr. 2e Gouda 08.01.1845 Arie van Vuuren, geb. Gouda ca. 1813, overl. Gouda 13.07.1867, z.v. Arie van Vuuren en Geertruij Klingen.
     GvG tr. 1e Brielle 24.01.1816 Jannetje van Tielen, ook van Tielle, geb. Maassluis ca. 1788, overl. Brielle 06.04.1828, d.v. Pieter van Tielen/Tielle en Gerritje Nijkerk.

3.                   Joannes Henricus Buskes, ook Buskus, geb. ca. 1811/1812, overl. Gouda 23.02.1857, tr. Gouda 19.10.1831 Christina Helena Maria Rademaker, geb. Gouda ca. 1810, overl. Rotterdam 19.12.1891, d.v. Joannis Rademaker en Maria Verzijl/Verzeijl.

4.                   Dorothea Buskens, geb. ca. 1814, overl. Gouda 03.01.1822.

5.                   Geertruij Buskes, ook Buskus, geb. Gouda ca. 1817, tr. 1e Gouda 29.10.1839 Jacobus van Hofwegen, geb. Gouda ca. 1814, overl. Gouda 06.12.1842, z.v. Pieter van Hofwegen en Maria Magdalena van der Pool; tr. 2e Gouda 29.01.1845 Simon Weijman, geb. Uithoorn ca. 1812, overl. Waddinxveen 31.05.1876, z.v. Pieter Weijman en Margaretha Maart/Maat.
     SW tr. 1e voor 1843 Alida van der Louw, geb. ca. 1815, overl. Broek 27.01.1844.

6.                   Elizabeth Buskes, geb. Gouda ca. 1821, overl. Rotterdam 19.04.1888, tr. 1e Gouda 29.11.1837 Dirk Diederik Grondt, geb. Gouda ca. 1818/1819, overl. Stolwijk 02.07.1841, z.v. Johannes Grondt en Dirkje de Haan; tr. 2e Gouda 13.05.1846 Hendrik Zuijdwijk, geb. Gouda ca. 1816/1817, overl. Gouda 08.09.1861, z.v. Pieter Zuijdwijk en Cornelia de Koning.

 

Noten: |a| Hendrik of Hendrik Buskes of Buskus, ‘zijnde de namen zijner overledene ouders onbekend’ (overl.akte Gouda 1848 no.834); |b| Gerardis Frasiskus, z.v. Reinier van Gulik en Pieternella Hazelenberg.

 

[20] Andries Jonkers, geb. Breda ca. 1775/1776, schoenmaker (1816), (binnen)vader in het Oude Mannen Gasthuis (1826,1844), overl. Breda 11.03.1844|a|, z.v. Paulus Jonkers en Maria van den Besselaar; otr. Breda (Grote Kerk) 11.06.1791, tr. Breda 26.06.1791

[21] Anna Cornelia Schoenmakers, geb. Breda ca. 1774, moeder in het Oude Mannen Gasthuis (1838), overl. Breda 26.11.1849, d.v. Petrus Schoenmakers en Maria Catharina van der Borst.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Jonkers, ged. Breda (rk) 09.04.1792, voerman (1816,1844), tapper (1853), overl. Breda 16.03.1853, tr. Breda 25.08.1816 Adriana Maria Broekhoven, geb. Oosterhout 24.10.1786, dienstmeid (1816), overl. Breda 11.09.1867, d.v. Andries Broekhoven, pottenbakker, en Maria Beijens.

2.                   Josephus Jonkers, ged. Breda (rk) 10.10.1793, bediende, overl. Breda 17.06.1849, tr. ’s-Gravenhage 07.11.1838 Margrita Elisabeth Duhrer, geb. ’s-Gravenhage ca. 1810, dienstbode (1838), overl. Breda 23.05.1848, d.v. Johan Valentin Duhrer en Elisabeth Battes.

3.                   Joanna Jonkers, ged. Breda (rk) 21.07.1799, dienstmeid (1832), overl. Breda 06.04.1838, tr. Breda 09.08.1832 Pieter Bilsen, ook Petrus, geb. Gilze ca. 1797, koetsier (1832), winkelier (1838), z.v. Gerardus Bilsen en Anna van Gestel, arbeidster.
     PB tr. 2e Breda 13.08.1838 Adriana Nevens, geb. Oosterhout ca. 1793, overl. Breda 29.04.1860, d.v. Johannes Nevens en Petronella van Dongen.

4.                   Joannes Baptista Jonkers, ged. Breda (rk) 10.02.1802; volgt [10].

5.                   Anna Paulina Jonkers, geb. Breda ca. 1804, naaister (1842), tr. Breda 26.09.1842 Johannes Franciscus van Woerkens, geb. Breda 08.01.1811, schoenmaker, z.v. Petrus van Woerkens en Maria Theresia Boekelman, wasvrouw (1842).

 

Noten: |a| overledene Andreas.

 

[22] Petrus Maas, Pieter, geb. Princenhage ca. 1770/1774, timmerman, overl. Princenhage 30.11.1852, z.v. Petrus Maas en Elisabeth van Helfteren; tr. 2e Princenhage (bs & Martinusparochie) 26.05.1824 Jacoba Monden, ook Jacomijna, ged. Princenhage (rk) 08.01.1788, dienstmeid (1818), overl. Princenhage 27.03.1875, d.v. Pieter Monden en Elizabeth Sips; otr. 1e Chaam (schepenbank) 04.02.1797, tr. Chaam 19.02.1797

[23] Anna Schoofs, geb. ca. 1772, ex Chaam (1803,1809), overl. Princenhage 14.10.1812|a|.

     JM tr. 1e Princenhage 01.05.1818 Josephus van der Meer, geb. Princenhage ca. 1753/1754, overl. Princenhage 07.02.1822, z.v. Adriaan vander Meer en Anna Jansen.

     JvdM tr. 1e Petronella Sprenkels, overl. Princenhage 13.05.1805.

Uit het huwelijk Maas-Schoofs:

1.                   Maria Maas, geb. Princenhage ca. 1798; volgt [11].

2.                   Petrus Maas, geb. Princenhage ca. 1799, timmerman, overl. Princenhage 07.01.1846, tr. Princenhage 07.10.1824 Petronella Jacobs, geb. Roosendaal ca. 1800, dienstmeid (1824), overl. na 1846, d.v. Franciscus Jacobs, arbeider, en Adriana Adriaense, arbeidster.

3.                   Adrianus Maas, Adiaan, ged. Princenhage (rk) 25.08.1801, tr. Oosterhout 03.05.1831 Adriana Calvis, geb. Ginneken 25.05.1799, d.v. Bartholomeus Calvis en Catharina Lips.

4.                   Elizabeth Maas, ged. Princenhage (rk) 10.09.1803, overl. Oosterhout 03.03.1840, tr. Oosterhout 05.06.1834 Cornelis Quirijnen, ged. Oosterhout 07.04.1810, schoenmaker, overl. Oosterhout 23.07.1871, z.v. Willem Quirijnen en Pietronella Geerts.
     CQ tr. 2e Oosterhout 24.09.1840 Catharina Wagemakers, geb. Oosterhout 02.02.1811, naaister (1840), overl. Oosterhout 25.01.1887, d.v. Adriaan Wagemakers (-1815) en Johanna van der Ven (-1833).

5.                   Adrianus Maas, ged. Princenhage (rk) 21.10.1805.

6.                   Adam Maas, geb. Princenhage ca. 1808, overl. Princenhage 10.09.1815.

7.                   Hermanus Maas, ged. Princenhage (rk) 15.02.1808, timmerman, overl. Breda 30.03.1867.

8.                   Joannes Maas, ged. Princenhage (rk) 13.11.1809, schoenmaker, overl. Princenhage 03.10.1886, tr. Princenhage 14.08.1845 Adriana Vermeeren, geb. Princenhage ca. 1806, dienstmeid (1845), overl. Princenhage 04.04.1891, d.v. Lambertus Vermeeren en Joanna Mensen.

Uit het huwelijk Maas-Monden:

9.                   Adriana Maas, geb. Princenhage 14.02.1825, overl. Princenhage 24.09.1825.

10.               Pieter Maas, geb. Princenhage 06.03.1827, overl. ’s-Hertogenbosch 29.08.1859.

 

Noten: |a| geen ouders en geen geboorteplaats vermeld (overl.akte Princenhage 1812 no.85).

 

[24] Theodorus van Veersen, Dirk, geb. Enkhuizen ca. 1766, stedelijk commies (1832), overl. Enkhuizen 02.06.1832|a|, z.v. Hendrik van Veersen (ca.1729-1807) en NN; otr. Enkhuizen 18.05.1793, tr. Enkhuizen (‘op ’t Raadhuis deeser stad’) 02.06.1793

[25] Johanna Anthonia Kramps, geb. Enkhuizen ca. 1768, overl. Enkhuizen 28.06.1833|b|, d.v. Dirk Kramps (ca.1730-1803) en NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendricus Hermanus Antonius van Veersen, geb. Enkhuizen 14.03.1794; volgt [12].

2.                   Catharina Johanna van Veersen, geb. Enkhuizen 27.12.1795, modemaakster, overl. Enkhuizen 15.10.1843.

3.                   Theodora Alida van Veersen, geb. Enkhuizen 02.10.1798, overl. Enkhuizen 17.11.1816.

4.                   Antonius van Veersen, geb. Enkhuizen 02.02.1800, winkelbediende, tr. Doesburg 05.06.1838 Aleijda Diederik, ged. Doesburg (rk) 08.01.1811, overl. Doesburg 12.12.1873, d.v. Henricus Diederik en Maria Grootenbregt.

5.                   Maria Geertruida van Veersen, geb. ca. 1802, overl. Enkhuizen 15.06.1815.

6.                   Margaretha Maria Josepha van Veersen, overl. Enkhuizen 06.09.1803, overl. Hoorn 18.01.1871.

7.                   Joanna Theodora van Veersen, ged. Enkhuizen (rk) 25.09.1811, overl. Enkhuizen 27.12.1811.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Enkhuizen 1832 no.82); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Enkhuizen 1833 no.65).

 

[26] Louis Bartholomé, tr.

[27] Jeanne Pivon.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marie Joseph Bartholomé, ook Maria Josepha, geb. Cheratte|a| ca. 1800/1801; volgt [13].

 

Noten: |a| nu dorp in gemeente Visé, provincie Liège, België.

 

[28] Joannes van Langenhuijsen, bakker (1830), overl. ’s-Hertogenbosch 14.08.1832, d.v. Arnoldus van Langenhuijsen en Maria van Helvoort; tr.

[29] Agnes Hoos, overl. voor 1830.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonius Petrus van Langenhuijsen, geb. ’s-Hertogenbosch 21.02.1797; volgt [14].

2.                   Johannes Nicolaas van Langenhuijsen, geb. ’s-Hertogenbosch 10.10.1798, schoenmaker, overl. Nieuwkuijk 25.04.1869, tr. Drunen 09.05.1830 Maria Paaijmans, geb. Drunen 06.09.1800, dienstmeid (1830), overl. Nieuwkuijk 26.01.1884, d.v. Martinus Paaijmans en Adriana de Held, landbouwster (1830).

3.                   Caspar Lambertus van Langenhuijsen, geb. ’s-Hertogenbosch 05.06.1802, boekdrukker (1843), overl. Amsterdam 19.05.1859, tr. 1e ’s-Hertogenbosch 09.10.1829 Louise Catharina Petronella van den Bergh, geb. Zwolle 17.12.1800, overl. Amsterdam 02.06.1841, d.v. Cornelius van den Bergh en Catharina Smits; tr. 2e Elst 03.06.1843|a| Maria Bernardina Dorothea Könighoff, geb. ca. 1811, gouvernante (1843), overl. Amsterdam 04.03.1863, d.v. Henricus Adam Konighoff en Dorothea Maria Klijn.

4.                   Maria van Langenhuijsen, overl. ’s-Hertogenbosch 05.07.1815.

5.                   Arnoldus van Langenhuijsen, overl. ’s-Hertogenbosch 13.12.1836.

 

Noten: |a| tr. 05.06 (annonce collectie CBG).

 

[30] Johan Valentijn Lader, geb. Anspach ca. 1765, overl. [Amsterdam] na 1825, otr. Amsterdam 24.04.1795|a|

[31] Francisca Stapels, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1767/1773, overl. Uden 20.11.1825|b||c|, d.v. Johannes Stapels en Cornelia van Kuijk.

Uit dit huwelijk (‘5 kinderen en behuwd-zoon’ in 1825):

1.                   Johan Paulus Lader, geb. Amsterdam 11.04.1796, ged. Amsterdam (Herstel Evangelisch-Lutherse Kerk) 13.09.1796.

2.                   Jan Lader, geb. Amsterdam 11.04.1796 (tweeling), ged. Amsterdam (Herstel Evangelisch-Lutherse Kerk) 13.09.1796.

3.                   Anna Maria Cornelia Lader, geb. Amsterdam 22.07.1797, ged. Amsterdam (Herstel Evangelisch-Luthers) 30.07.1797; volgt [15].

4.                   Johannes Hendricus Lader, geb. Amsterdam 03.09.1799, ged. Amsterdam (Herstel Evangelisch-Lutherse Kerk) 03.09.1799.

5.                   Hendericus Cornelis Lader, geb. Amsterdam 13.01.1802, ged. Amsterdam (Herstel Evangelisch-Lutherse Kerk) 20.09.1796.

6.                   Johan Frans Lader, geb. Amsterdam 16.04.1804, ged. Amsterdam (Herstel Evangelisch-Lutherse Kerk) 18.04.1804|d|.

7.                   Cornelia Lader, geb. Amsterdam 03.07.1806, ged. Amsterdam (Herstel Evangelisch-Lutherse Kerk) 09.07.1806|e|, overl. Cuijk en Sint Agatha 13.01.1870|f|.

 

Noten: |a| bruid oud 22 jaar; |b| overl.akte ’s-Hertogenbosch 1825 no.577 (niet beschikbaar bij BHIC of FamilySearch, dec’20); |c| oud 58 jaar (annonce collectie CBG); |d||e| vader Later; |f| vader Francis, moeder Francijn (overl.akte Cuijk en Sint Agatha 1870 no.5).

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren