Franciscus Nicolaas Marie Weve (1884-1976)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien augustus 2020)

 


 

[1] Franciscus Nicolaas Marie Weve, geb. Nijmegen 02.07.1884, hoogleraar Tilburg (1927-1954), RNL, overl. Tilburg 18.03.1976, begr. Nijmegen (Kloosterkerkhof van het Albertinum) 24.03.1976.
– Levensbericht: Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017, p.288.

 

[2] Jan Jacob Weve, geb. ’s-Gravenhage 11.03.1852, civiel ingenieur Delft 1873, bouwkundig ingenieur Delft 1874, gemeentearchitect (1881-1920), overl. Nijmegen 18.09.1942, tr. Nijmegen 17.05.1881
[3] Maria Johanna Arnoldina van Heukelum, geb. Beek (Ubbergen) 24.11.1855, overl. Nijmegen 06.03.1927.
– Levensbericht JJW: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Beatrix Maria Weve, geb. Nijmegen 27.03.1882, overl. Heerlen 11.02.1949, tr. Nijmegen 14.02.1922 Wilhelmus Josephus Bernardus Schweitzer, geb. Amsterdam 19.03.1880, mijnbouwdirecteur, overl. Heerlen 12.08.1962, z.v. Nicolaas Henricus Schweitzer en Christina Murk.
     WJBS tr. 1e Maastricht 19.04.1910 Anna Maria Ernestina Helena Gadiot, geb. Maastricht 09.07.1879, overl. Heerlen 03.11.1918, d.v. Jacobus Hubertus Antonius Gadiot en Maria Hubertina Gertrude Leontine Rutten.

2.                   Franciscus Nicolaas Marie Weve, geb. Nijmegen 02.07.1884; volgt [1].

3.                   Henriette Françoise Marie Weve, geb. Nijmegen 17.01.1886, tr. Nijmegen 17.10.1916 Louis Eugène Marie van Oppen, geb. Maastricht 16.07.1880, burgemeester van Heer (1910-1917), overl. Heerlen 04.04.1956, z.v. Jean Matthieu Eugène van Oppen (1834-1885) en Antoinette Gertrude Boots.
– De oudste broer van Louis was Leopold Bernard Josef van Oppen (1871-1941), burgemeester van Maastricht (1910-1937); levensbericht: nl.wikipedia

4.                   Hendricus Jacobus Marie Weve, geb. Nijmegen 19.04.1888, arts, tr. Arnhem 20.06.1916 Regina Hermina Maria Terwindt, geb. Arnhem 10.06.1889, d.v. Johannes Gerardus Franciscus Maria Terwindt, steenfabrikant, en Beatrice Maria Ficq.

5.                   Karel Jacobus Hubertus Marie Weve, geb. Nijmegen 24.07.1889, kandidaat-notaris (1918,1934), tr. Nijmegen 11.06.1918 Maria Jacoba Josepha Terwindt, geb. Nijmegen 07.03.1893, overl. Nijmegen 16.06.1944, d.v. Arnoldus Petrus Alphonsus Terwindt, steenfabrikant, en Jacoba Arnolda Catharina van Wijck.

6.                   Maria Elizabeth Hendrika Weve, geb. Nijmegen 14.05.1891, overl. Nijmegen 27.03.1958, tr. voor 1928 Ernst Voorhoeve, geb. Rotterdam 27.03.1900, beeldhouwer (1937), overl. Nijmegen 09.11.1966, z.v. Jacob Voorhoeve en Hedwig Weiss.
    EV tr. 2e Louise Eugenie Maria barones van Lamsweerde.

7.                   Pauline Louise Marie Weve, geb. Nijmegen 07.04.1895, overl. Hatert (Nijmegen) 14.04.1895.

8.                   levenloze zoon, Nijmegen 20.08.1898.

 

[4] Franciscus Antonius Theodorus Weve, geb. ’s-Gravenhage 25.01.1820, mr., advocaat bij  de Hoge Raad (1847), rechter in de arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage (1865), vice-president der arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage (1880,1881), overl. ’s-Gravenhage 31.10.1899; tr. 2e ’s-Gravenhage 05.07.1865 Johanna Maria Casperina van de Velde, geb. Amsterdam ca. 1814, overl. ’s-Gravenhage 25.12.1899, d.v. Hendrik van de Velde en Sophia Charlotta Elisabeth von Aussen; tr. 1e ’s-Gravenhage 18.08.1847

[5] Anne Marie Weenink, geb. Amsterdam ca. 1826, overl. ’s-Gravenhage 11.01.1855.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frans Willem Weve, geb. ’s-Gravenhage ca. 1849, eerste luitenant der infanterie (1880), overl. Ginneken en Bavel 20.11.1912.

2.                   Hendrik Jan Weve, geb. ’s-Gravenhage ca. 1851, kandidaat-notaris (1880), notaris (1895,1912), overl. ’s-Gravenhage 21.12.1912, tr. 1e ’s-Gravenhage 02.06.1880 Josephine Gabrielle Hubertine Gertsen, geb. Maastricht 03.11.1856, overl. ’s-Gravenhage 07.09.1891, d.v. Egbertus Gerardus Philippus Gertsen, mr., raadsheer in de Hoge Raad (1880), en Maria Theresia Hubertina Frederika Hennekens; tr. 2e ’s-Gravenhage 15.11.1895 Louise Jeanne Jacqueline Frederique Alexandrine Charlier, geb. Kampen 16.07.1859, overl. ’s-Gravenhage 17.12.1899, d.v. Frederic Guillaume François Lambertus Charlier,eerste luitenant (1859), en Cornelia van Dieren.

3.                   Jan Jacob Weve, geb. ’s-Gravenhage 11.03.1852; volgt [2].

4.                   Lodewijk Jan Weve, geb. ca. 1854, overl. Kethel en Spaland 23.02.1908.

 

[6] Nicolaas Dominijanus van Heukelum, geb. Pannerden (Bemmel) 07.10.1827, steenfabrikant en koopman (1853,1854), steenfabrikant (1855,1881)|c|, tr. Rotterdam 26.05.1852

[7] Beatrix Elisabeth Helena Ficq, geb. Rotterdam 07.03.1830, overl. Nijmegen 23.03.1877.

Uit dit huwelijk (vader veelal Nicolaas Dominianus, soms Nicolaas Dominicus):

1.                   Beatrix Arnoldine Marie van Heukelum, geb. Doornenburg (Bemmel) 13.06.1853, overl. Doornenburg (Bemmel) 16.08.1907, tr. Nijmegen 17.05.1881 Carl Joseph Aegidius van de Loo, geb. ca. 1849, steenfabrikant (1881), wijnhandelaar (1918), overl. Arnhem 30.07.1918, z.v. Johann Wilhelm Lambert van de Loo, burgemeester van Asperden|a|, en Wilhelmina Maria Theresia Janssen.

2.                   Arnoldina Clasina Maria van Heukelum, geb. Doornenburg (Bemmel) 21.06.1854, overl. Doornenburg (Bemmel) 04.05.1855.

3.                   Maria Johanna Arnoldina van Heukelum, geb. Erlecom (Ubbergen) 24.11.1855; volgt [3].

4.                   Arnoldina Rosalie Marie van Heukelum, geb. Beek (Ubbergen) 05.03.1857|d|, overl. Erlecom (Ubbergen) 03.08.1857.

5.                   Hendrica Maria van Heukelum, geb. Ubbergen 07.07.1858, overl. Heerlen 05.09.1936.

6.                   Hendrik Nicolaas Maria van Heukelum, geb. Ubbergen 22.08.1860.

7.                   Elisabeth Maria Antonia van Heukelum, geb. Ubbergen 07.08.1861, overl. Amersfoort 17.11.1926.

8.                   Sophia Maria Josephina Antonia van Heukelum, geb. Ubbergen 29.11.1862, overl. Nijmegen 10.04.1927.

9.                   Josephina Maria Antonia Hendrika Hiasinta van Heukelum, geb. Ubbergen 29.09.1864, overl. Haarlem 23.11.1929|b|, tr. Nijmegen 10.02.1892 Petrus Wilhelmus Stuijt, geb. Purmerend 12.01.1866, koopman (1892), kaashandelaar (1930), overl. Amsterdam 04.11.1948, z.v. Pieter Janszoon Stuijt en Johanna Geertruida Haarselhorst.

10.               Phenomina Maria Geertruida Hijasinta Antonia Josephina van Heukelum, geb. Ubbergen 26.06.1866.

11.               Nicolaas Wilhelmus Antonius Jan Marie Hijacintus van Heukelum, geb. Nijmegen 03.12.1867, overl. Nijmegen 29.07.1868.

 

Noten: |a| destijds in Regeringsdepartement Dusseldorp, nu in Gemeinde Goch, Kreis Kleve, Regierungsbezirk Düsseldorf, Bundesland Nordrehin-Westfalen; |b| JMAH Hyacinta (overl.akte Haarlem 1929 no.1325); |c| in  juni 1855 verhuisd van Doornenburg bij Pannerden naar zijn steenfabriek te Erlecom bij Nijmegen (annonce collectie CBG); |d| vader woont te Erlecom, maar kind geboren te Beek (geb.akte Ubbergen 1857 no.12).

 

[8] Jerome Weve, ook Jérôme, ged. Bergschenhoek (rk) 23.05.1771, pharmacien (1812), apotheker (1820), overl. ’s-Gravenhage 26.04.1840, otr. Rijswijk 08.09.1814|a|

[9] Catharina Wilhelmina Roedig, geb. ’s-Gravenhage ca. 1781, overl. ’s-Gravenhage 12.12.1867.

Uit dit huwelijk:

1.                   Clara Susanna Jacoba Weve, geb. ’s-Gravenhage ca. 1816, overl. ’s-Gravenhage 06.01.1890.

2.                   Jacquelina Maria Theresia Weve, geb. ’s-Gravenhage ca. 1817, overl. ’s-Gravenhage 12.01.1898.

3.                   levenloze zoon, ’s-Gravenhage 04.05.1818.

4.                   Franciscus Antonius Theodorus Weve, geb. ’s-Gravenhage 25.01.1820; volgt [4].

 

Noten: |a| bruid Roedijg.

 

[10] Hendricus Ludovicus Weenink, ged. Amsterdam (Kerk De Posthoorn (rk)) 19.03.1793, kamerbehangersgezel (1814), overl. Amsterdam 22.09.1832, tr. Amsterdam 25.12.1814

[11] Hendrica Pietersz, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 01.02.1792, kamerbehangster (1834), overl. Maastricht 05.06.1870.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika Maria Josephina Weenink, geb. Amsterdam ca. 1816, tr. Amsterdam 01.05.1834 Rudolphus Theodorus Franke, ged. Amsterdam (Stadhuis van Hoorn (rk)) 13.12.1808, winkelier, z.v. Gerardus Franke, tapper, en Anna Gertrudis Wegbers.

2.                   Etienne Jean Weenink, geb. Amsterdam ca. 1818, eerste commis schrijver bij de algemene directie der Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM) (1847), schrijver (1850), ambtenaar bij de staatsspoorwegen (1865), ambtenaar (1885), overl. ’s-Gravenhage 19.10.1899, tr. ’s-Gravenhage 06.10.1847 Clara Gertruda Elizabeth Paesie, ged. Amsterdam (Kerk De Krijtberg (rk)) 18.10.1807, overl. ’s-Gravenhage 25.03.1885, d.v. Johannes Paesie en Geertruij Glasbergen.

3.                   Joseph Louis Weenink, geb. ca. 1818, overl. Parijs 02.12.1833.

4.                   Maria Louisa Weenink, geb. Amsterdam ca. 1823, overl. Utrecht 16.04.1898, tr. ’s-Gravenhage 19.04.1854 Herman Laurens Verspijck, geb. Gent (België) ca. 1825, officier van gezondheid der tweede klasse (1854), overl. Utrecht 05.09.1902, z.v. Abraham Claudius Johannes Verspijck en Desideria Judoca Pieron.

5.                   Henri Baptiste Weenink, geb. ca. 1824, kandidaat  in de rechten (1847), advocaat (1854), advocaat bij de Hoge Raad (1861), overl. ’s-Gravenhage 11.03.1861.

6.                   Anne Marie Weenink, geb. Amsterdam ca. 1826; volgt [5].

 

[12] Henricus van Heukelum, Hent, geb. Keeken 25.11.1796, landbouwer (1817), steenbakker (1819,1840), steenfabrikant (1844,1849), assessor van de gemeente Bemmel (1844,1849), overl. Pannerden 16.12.1854, tr. Millingen 14.08.1817

[13] Arnoldina Arntz, ged. Millingen 27.12.1798, overl. Doornenburg (Bemmel) 02.04.1858|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna van Heukelum, geb. Millingen 14.12.1817, tr. Bemmel 08.05.1841 Franciscus Joannes Hermannus Reijgers, ged. Aalten 29.08.1810, medicinae doctor, z.v. Wilhelmus Reijgers, apotheker, en Aleijda Anna Maria Meijrink.

2.                   Nicolaas Dominicus van Heukelum, geb. Bemmel 20.04.1819, overl. Bemmel 11.04.1823.

3.                   Geertruijda Theodora van Heukelum, geb. Doornenburg  (Bemmel) 18.01.1821, overl. Arnhem 25.09.1893, tr. Bemmel 05.06.1844 Johan Gerard Walters, geb. Wyler|a| 11.04.1813, landbouwer (1844, steenfabrikant (1878), overl. Arnhem 26.11.1878|e|, z.v. Jon Walters en Johanna Geertruida Damen.

4.                   Theodora Johanna van Heukelum, geb. Bemmel 14.09.1822.

5.                   Dorothea Gertruida van Heukelum, geb. ca. 1823, overl. Dieren (Rheden) 12.02.1902, tr. voor 1849 Franciscus Antonius van de Loo, Frans Antoon, geb. ca. 1807, overl. Bemmel 29.08.1875, z.v. Hendricus van de Loo en Petronella Voss.

6.                   Nicolaas Dominicus van Heukelum, geb. ca. 1823, overl. Bemmel 11.04.1823.

7.                   Willemina Clazina van Heukelum, geb. Bemmel 11.07.1824, overl. Nijmegen 30.08.1893, tr. Bemmel 23.11.1848 Hermanus Lambertus Terwindt,  geb. Pannerden 09.02.1819, aannemer (1848), steenfabrikant (1892), overl. Nijmegen 04.01.1892, z.v. Arnoldus Terwindt en Aleida Mulder, grondeigenares (1848).

8.                   Willemina van Heukelum, geb. Pannerden (Bemmel) 07.01.1826, overl. Doornenburg (Bemmel) 27.08.1905, tr. Bemmel 23.08.1849 Nicolaas Terwindt, ged. Pannerden 25.06.1807, aannemer (1849), steenfabrikant (1883), overl. Bemmel16.04.1883, z.v. Arnoldus Terwindt en Aleidis Mulder.

9.                   Nicolaas Dominijanus van Heukelum, geb. Pannerden (Bemmel) 07.10.1827; volgt [6].

10.               Wilhelm Gerardus van Heukelum, geb. Pannerden (Bemmel) 09.09.1829, steenfabrikant, overl. Bemmel 26.09.1877, tr. Bemmel 20.07.1857 Arnolda Louisa Sofia Terwindt, geb. Pannerden 28.04.1829, overl. Bemmel 02.12.1897, d.v. Arnoldus Terwindt, landbouwer, en Aleijda Mulder.

11.               Maria Magdalena van Heukelum, geb. Pannerden (Bemmel) 03.04.1831, overl. Doornenburg (Pannerden) 22.11.1865.

12.               Alijda Katarina Huberdina van Heukelum, geb. Pannerden (Bemmel) 09.11.1832, meerderjarig verklaard 1855|c|, overl. Arnhem 26.04.1910, tr. Bemmel 06.12.1859 Gerhard Franz Hubert van de Loo, geb. Asperden|d| ca. 1835, overl. Nijmegen 03.09.1911, z.v. Johann Wilhelm Lambert van de Loo, burgemeester en grondeigenaar, en Wilhelmina Maria Theresia Janssen.

13.               Gerardus Wilhelmus van Heukelum, geb. Pannerden (Bemmel) 20.12.1834, overl. Jutphaas 30.06.1910.

14.               levenloze zoon, Pannerden (Bemmel) 21.03.1837.

15.               Hendrika Arnoldina van Heukelum, geb. Roswaard (Bemmel) 07.05.1838, overl. Pannerden 11.06.1848.

16.               levenloze zoon, Doornenburg (Bemmel) 20.08.1840.

 

Noten: |a| destijds in Pruissen, nu Ortsteil van Kranenburg, Kreis Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| Roswaard te Pannerden (annonce collectie CBG); |c| Hoge Raad 25.01.1855, goedgekeurd bij KB van 02.02.1855 no48 (annonce collectie CBG); |d| destijds in Regeringsdepartement Dusseldorp, nu Ortsteil van Goch, Kreis Kleve, Regierungsbezirk Düsseldorf, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |e| Johannes Gerhardus Walters, moeder Daemen, e.v. van Heukelom (overl.akte Arnhem 1878 no.823).

 

[14] Augustin François Marie Joseph Ficq, geb. 
Condé xx.12.1788, leerlooier (1835), overl. Rotterdam 04.08.1850, tr.

[15] Maria Beatrix van Baerll, geb. Heythuysen xx.01.1793, overl. Rotterdam 13.03.1853.

Uit dit huwelijk (moeder ook van Baerle):

1.                   Rosalia Beatrix Ficq, geb. Rotterdam 09.02.1817.

2.                   Elizabeth Beatrix Ficq, geb. Rotterdam 08.12.1818, overl. Rotterdam 11.09.1879, tr. Rotterdam 15.06.1842 Gerardus Johannes Huijgen, geb. Nijmegen 23.12.1817, overl. Rotterdam 22.02.1878, z.v. Hendrik Huijgen, bakker, en Maria Terhegen.

3.                   Adrien Constant Louis Ficq, geb. Rotterdam 06.12.1820, overl. Rotterdam 07.01.1892, tr. 1e Rotterdam 06.05.1846 Clasina de Cock, geb. Rotterdam ca. 1824, overl. Rotterdam 04.07.1886, d.v. Hendrik de Cock en Anna Catharina Janssen; tr. 2e Rotterdam 22.04.1887 Rosa Wilhelmina Adelle Coenen, geb. Rotterdam 05.01.1839, d.v. Ludovicus Coenen en Anna Francisca Schmidt.

4.                   François Joseph Ficq, geb. Rotterdam 12.08.1824.

5.                   Rosalie Marie Constance Ficq, geb. Rotterdam 27.08.1825, tr. Rotterdam 30.07.1851 Frederik Johannes Huijgen, geb. Nijmegen 06.04.1820, z.v. Hendrik Huijgen, bakker, en Anna Maria Terhegen.

6.                   Beatrix Elisabeth Helena Ficq, geb. Rotterdam 07.03.1830; volgt [7].

7.                   Louis Joseph Desiré Ficq, geb. Rotterdam xx.12.1832, overl. Rotterdam 05.03.1834.

 

[16] Mattheus Weve, geb. ‘Stree in Vrankrijk’ ca. 1743, overl. ’s-Gravenhage 14.05.1819, z.v. Jacobus Weve en Maria Gay; tr. 2e voor 1786 Clara Rausch, geb. ’s-Gravenhage ca. 1758, overl. ’s-Gravenhage 23.06.1829, d.v. Johan Hendrik Rausch en Wilhelmina van der Velden; tr.

[17] Johanna/Anna Christina Mulder, begr. Hillegersberg (kerk) 12.01.1780.

Uit dit huwelijk Weve-Muller (vader ook Matheus/Matteus, moeder ook  Joanna):

1.                   Jerome Weve, ged. Bergschenhoek (rk) 23.05.1771; volgt [8].

2.                   Anna Petronella Weve, ged. Bergschenhoek (rk) 03.08.1772.

3.                   Maria Augustina Weve, ged. Bergschenhoek (rk) 26.10.1773.

4.                   Maria Thresia Weve, ged. Bergschenhoek (rk) 02.07.1775.

5.                   Maria Thresia Weve, ged. Bergschenhoek (rk) 14.09.1776.

6.                   Christina Petronella Weve, ged. Bergschenhoek (rk) 22.12.1777.

Kinderen van Mattheus Weve:

–              kind, begr. Hillegersberg (kerk) 31.03.1781.

–              kind, begr. Hillegersberg (kerk) 03.04.1781.

–              kind, begr. Hillegersberg (kerk) 11.04.1781.

–              kind, begr. Hillegersberg (kerk) 13.08.1781.

–              kind, begr. Hillegersberg (kerk) 18.12.1786.

Uit het huwelijk Weve-Rausch:

7.                   Wilhelmina Philippina Weve, ged. Bergschenoek 10.09.1786.

8.                   Petrus Johannes Mattheus Weve, geb. ’s-Gravenhage ca. 1791, avocat (1812), overl.’s-Gravenhage 04.09.1812.

9.                   Johannes Henricus Mattheus Weve, geb. ’s-Gravenhage ca. 1794, commies (1823), overl. ’s-Gravenhage 28.04.1861, tr. 1e voor 1823 Maria Johanna Beukers, geb. Schiedam ca. 1801, overl. ’s-Gravenhage 28.01.1823, d.v. Jan Beukers, brander, en Cornelia Johanna Nolet; tr. 2e ’s-Gravenhage 11.08.1824|b| Theodora Joanna Louisa Helvetius van den Bergh, geb. ’s-Gravenhage ca. 1804/1805, overl. ’s-Gravenhage 10.04.1825, d.v. Jan Frederik Helvetius van den Bergh en Joanna Gertrude Kleinefeldt; tr. 3e ’s-Gravenhage 06.02.1828|c| Catharina Cornelia Nieuwland, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 28.01.1809, overl. ’s-Gravenhage 25.07.1860, d.v. Joannes Josephus Nieuwland en Cornelia Maria Reael.

 

Noten: |b| bruidegom ook genaamd Mattheus Josephus; |c| bruidegom Jean Henri Mathieu.

 

[18] Jacob Willem Roedig, tr.

[19] Anna Catharina Cuijpers, geb. ’s-Gravenhage ca. 1753, overl. ’s-Gravenhage 29.11.1812|a|, d.v. Johannes Cuijpers en Anna Maria Hiltvelt.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Wilhelmina Roedig, geb. ’s-Gravenhage ca. 1781; volgt [9].

2.                   François Antoine Roedig, geb. ’s-Gravenhage 1794, overl. ’s-Gravenhage 07.01.1873.

 

Noten: |a| épouse separée (overl.akte ’s-Gravenhage 1812 no.1356).

 

[20] Stephanus Weenink, geb. ca. 1764, kamerbehanger (1814), overl. ’s-Gravenhage 04.03.1825|c|, z.v. Gerrit Weenink en Johanna Maria Hogeboom; tr.

[21] Maria Josepha Hubert, geb. ca. 1759, overl. ’s-Gravenhage 18.02.1836|d|, d.v. Nicolas Hubert en Catharina Maillard.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jean Baptiste Weenink, geb. Parijs ca. 1791, behanger (1821), lid van de gemeenteraad (1855), overl. ’s-Gravenhage 14.11.1855, tr. ’s-Gravenhage 03.01.1821|a| Ann Hughes, geb. Kensington bij Londen (Engeland) ca. 1780, overl. ’s-Gravenhage 12.11.1860|b|, d.v. Thomas Hughes en Mary Hallet.
     AH tr. 1e Johannes Kam, geb. ’s-Gravenhage ca. 1774, behanger, overl. ’s-Gravenhage 01.03.1819, z.v. Johan Melchior Kam, behanger, en Magdalena Berger.

2.                   Hendricus Ludovicus Weenink, ged. Amsterdam (Kerk De Posthoorn (rk)) 19.03.1793; volgt [10].

 

Noten: |a| vader Etienne (huw.akte ’s-Gravenhage 1821 no.1); |b| vader John Hughes, moeder Ann Hallett (overl.akte ’s-Gravenhage 1860 no.1571); |c| Etienne Weenink (annonce collectie CBG); |d| weduwe van E. Weenink (annonce collectie CBG).

 

[22] Gerrit Pietersz, kaarsenmaker (1812,1814,1822), overl. voor 1836, tr.

[23] Anna Maria Holmans, overl. tussen 1814 en 1822.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henricus Martinus Pietersz, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 17.08.1788|a|.

2.                   Dorothea Maria Pietersz, geb. Amsterdam ca. 1791, tr. Amsterdam 20.11.1812 Abraham van der Beek, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 03.03.1793, spekslager, z.v. Joannes van der Beek, keurmeester, en Maria Tak.

3.                   Hendrica Pietersz, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 01.02.1792; volgt [11].

4.                   Christoffel Joannes Pietersz, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 02.05.1794, kaarsenmaker, tr. Amsterdam 01.05.1822 Anna Maria Faas, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 12.09.1797, d.v. Johannes Faas, winkelier, en Maria Catharina Been.

5.                   Josephus Martinus Pietersz, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 15.07.1796.

6.                   Anna Maria Catharina Pietersz, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 26.01.1798, tr. 1e Amsterdam 29.05.1822 Joes Hermanus de Non, ged. Amsterdam (Kerk De Pool (rk)) 26.10.1798, wijnkoper, overl. voor 1836, z.v. Joes Hermanus de Non en Geertruij Meering; tr. 2e Amsterdam 13.10.1836 Theodorus Dijkman, ged. Amsterdam (Kerk ’t Haantje (rk)) 16.10.1786, koopman, z.v. Hermanus Dijkman en Joanna Maria Theussen.
     TD otr. 1e Amsterdam 03.02.1809 Elisabeth Christina de Jong, geb. Ouderkerk ca. 1788, overl. voor 1836.

7.                   Joanna Sophia Pietersz, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 13.02.1800.

8.                   Maria Magdalena Pietersz, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 03.04.1801, overl. Amsterdam 08.08.1827, tr. Amsterdam 03.05.1826 Bernard Joseph Dreesman, geb. Haselünne|b| ca. 1798, commissionair (1826), kruidenier (1827), z.v. Bernard Joseph Dreesman en Maria Elisabethg Bräckel.
      BJD tr. 2e Amsterdam 14.11.1827 Maria Anna Hesseling, ged. Amsterdam (Kerk De Krijtberg (rk)) 21.12.1801, d.v. Joannes Hermanus Hesseling, steenhouwer, en Alida Westerman.

9.                   Christina Pietersz, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 26.02.1803.

10.               Christina Catharina Pietersz, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 07.04.1804.

11.               Theodorus Martinus Pietersz, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 01.07.1806.

12.               Gerarda Pietersz, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 25.03.1808.

 

Noten: |a| moeder Hollemans; |b| destijds in Hannover, nu in Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen.

 

[24] Adamus van Heukelum, Daam, ged. Keeken|a| 08.04.1767, landbouwer (1821), overl. Millingen 21.03.1846|f|, z.v. Gerardus van Heukelum en Gertrudis Reijmers; tr. 2e Millingen 15.09.1821|e| Gertrudis Brans, ged. Düffelward|b| 15.05.1779, overl. Millingen 23.03.1854|g|, d.v. Hendricus Brans en Winanda van de Sant; tr. 1e

[25] Johanna Meurs, geb. ca. 1756, overl. Millingen 12.01.1814, d.v. Roelman Meurs en Petronella Heijmen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina van Heukelum, geb. Keeken 12.07.1793, overl. Millingen 28.01.1861, tr. 1e Millingen 16.01.1817 Gerrardus Arntz (1785-1834), z.v. Nicolas Arntz en Johanna van Geijn; tr. 2e Millingen 30.07.1842 Johannes Huisman, geb. ca. 1785, landbouwer, overl. Millingen 09.03.1862, z.v. Hendrikus Huisman en Maria Arntz.
     JH tr. 1e Petronella Heiliger, overl. voor 1842.

2.                   Gerhardus van Heukelum, ged. Keeken 12.12.1794, tr. Millingen 10.09.1830 Hendrina Hendriks, ged. Wyler|d| 10.07.1790, d.v. Everhart Hendriks en Anna Rijnen.
     HH tr. 1e Jan van Wijk, overl. voor 1830.

3.                   Henricus van Heukelum, geb. Keeken 25.11.1796; volgt [12].

4.                   Sussana Petronella van Heukelum, geb. Keeken 27 Brumaire an VII (=17.11.1798), schipperes (1866), overl. Delfshaven 12.05.1866|c|, tr. Millingen 01.11.1826 Peter Simmerman, geb. Düffelward01 Pluviôse an XIII (=21.01.1805), schipper (1829), z.v. Otto Simmerman en Marie Brans.

 

Noten: |a| Keeken, destijds in Pruissen, nu Ortsteil van Stadt Kleve, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| destijds in provincie Cleefsland, nu Ortsteil van Stadt Kleve, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| ook overl.akte Druten 1866 no.52; |d| Wijlder, provincie Cleefsland, nu Wyler, Ortsteil van Gemeinde Kranenburg, Kreis Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |e| bruidegom van Heukelom geb. Keeken provincie Gelderland (huw.akte Millingen 1821 no.7); |f| Daminicus e.v. Gertruida; |g| Gertruda wede Daminicus.

 

[26] Nicolaas Arntz; tr. 1e Johanna van Geijn, overl. voor 1792; tr. Millingen 17.04.1792|a|

[27] Johanna Hell.

Uit het huwelijk Arntz-van Geijn:

1.                   *Roeleman Arntz, geb. ca. 1772, overl. Millingen 28.08.1838|c|, tr. Helena Reijmers.

2.                   Guillaume Arntz, Wilhelmus, geb. ca. 1776, marchand (1814), landbouwer (1858), overl. Millingen 02.09.1858, tr. Millingen 18.02.1814 Wilhelmina Reijmers, geb. ca. 1795, overl. Millingen 04.01.1885, d.v. Reijn Reijmers en Gertruda van de Pavort.

3.                   *Hendrikus Arntz, geb. ca. 1778, overl. Millingen 08.05.1852|d|, tr. Anna Maria Reijmers.

4.                   *Willem Arntz, geb. ca. 1779, overl. MIllingen 28.03.1855|e|, tr. Wilhelmina Bergmans.

5.                   Theodora Arntz, geb. ca. 1780, overl. Gendt 29.11.1819, tr. Willem Kamp.

6.                   Antonius Arntz, geb. ca. 1783, landbouwer, overl. Millingen 13.11.1865, tr. 1e Millingen 18.06.1811 Johanna Wilmsen, d.v. Jacob Wilmsen en Maria Hell; tr. 2e Maria Reijmers, geb. Millingen 23.04.1812, overl. Millingen 20.03.1898, d.v. Hendrik Reijmers, visser, en Maria Klaassen.

7.                   Gerrardus Arntz, geb. Millingen 31.05.1785, bakker (1821), steenbakker (1826,1834), overl. Millingen 19.02.1834, tr. Millingen 16.01.1817 Wilhelmina van Heukelum (1793-1861), d.v. Adamus van Heukelum en Johanna Meurs.

Uit het huwelijk Arntz-Hell:

8.                   Johannes Arntz, geb. ca. 1793, student, overl. Millingen 06.01.1814|b|.

9.                   Rudolphus Arntz, ged. Millingen 27.08.1795, molenaar, tr. Millingen 10.02.1820 Alexandrina Reijmers, d.v. Reijnirus Reijmers en Gertruda van de Pavort.

10.               Wilhelmus Arntz, ged. Millingen 23.03.1797.

11.               Arnoldina Arntz, ged. Millingen 27.12.1798; volgt [13].

12.               Johanna Arntz, ged. Millingen 23.12.1800.

 

Noten: |a| bruidegom Nicolaus Aerntz, bruid Joanna Hell; |b| akte niet beschikbaar bij wiewaswie of FamilySearch, aug’20; |c| vader Hendrik; |d| vader Hendrikus; |e| vader Hendrikus.

 

[28] Pierre Joseph Ficq, tr.

[29] Rosalie Debonnet.

Uit dit huwelijk:

1.                   Charles René Ficq, geb. Condé|a| ca. 1781, overl. Delfshaven 10.02.1866, otr. 1e Rotterdam (stadstrouw) 04.10.1806, tr. Rotterdam 19.10.1806 Elizabeth Maria van Baarle/van Baerll, geb. Dordrecht ca. 1768, overl. Delfshaven 23.05.1830, d.v. Adrianus van Baerll en Catharina van Kleef; tr. 2e Rotterdam 29.11.1837 Margaretha Elisabeth Serrij, geb. Rotterdam 01.11.1812, overl. Rotterdam 13.11.1888, d.v. Isaak Serrij en Sara Persoons.

2.                   Augustin François Marie Joseph Ficq, geb. Condé xx.12.1788; volgt [14].

 

Noten: |a| Condé-sur-l’Escaut, département Nord (59).

 

[30] Johannes Josephus van Baerll, geb. ca. 1764, griffier du juge de paix de canton de Heythuysen (1799), overl. Heythuysen 15 Floréal an VII (=04.05.1799)|b|, z.v. Adriaen van Baerll; otr. Rotterdam (stadstrouw) 13.09.1786, tr. Rotterdam (rk) 02.10.1786

[31] Johanna Alegonda van de Ven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Constantia van Baerll, ged. Rotterdam (rk) 10.07.1787, overl. ’s-Hertogenbosch 19.05.1862, tr. Antonius Joannes Schull, overl. ’s-Hertogenbosch 05.02.1864, z.v. Leonardus Schull en Anna Gertruda Theonville.

2.                   Anna Maria van Baerll, ged. Rotterdam (rk) 22.10.1789, overl. Heythuysen 01.12.1850.

3.                   Adrianus Jacobus Arnoldus van Baerll, geb. Heythuysen xx.10.1791, overl. Rotterdam 28.11.1852, tr. Rotterdam 12.09.1821 Carolina Sophia Quentin, geb. Ghistelles|a| ca. 1794, d.v. Philippus Josephus Quentin en Françoise Hosten.

4.                   Maria Beatrix van Baerll, geb. Heythuysen xx.01.1793; volgt [15].

5.                   Johanna Elisabeth van Baerll, geb. Heythuysen 19.04.1799, overl. ’s-Hertogenbosch 11.04.1845, tr. ’s-Hertogenbosch 02.05.1833 Arnoldus Antonius Hollanders, geb. ’s-Hertogenbosch 26.05.1800, overl. ’s-Hertogenbosch 26.06.1884, z.v. Joannes Baptista Hollanders en Maria Clasina Boons.
     AAH tr. 2e ’s-Hertogenbosch 02.11.1850 Maria Anna Theresia van Mulbregt, geb. ’s-Hertogenbosch xx.08.1800, overl. ’s-Hertogenbosch 05.06.1864, d.v. Arnoldus van Mulbregt en Maria Catharina van Osch.

 

Noten: |a| nu Gistel, provincie West-Vlaanderen; |b| Jean Joseph, geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Heythuysen 1799 fol.8-9).

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren