Gerben Johannes de Vries (1886-1968)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien januari 2021)

 


 

[1] Gerben Johannes de Vries, geb. Sneek 26.09.1886, leraar (1918), directeur handelschool te Waalwijk (1919), lector Tilburg (1927-na1946), OON, overl. Waalwijk 23.07.1968, tr. Nieuwer-Amstel 26.09.1918 Johanna Sophia Olijhoek, geb. Nieuwer-Amstel 22.05.1892, onderwijzeres (1918), overl. Waalwijk 15.02.1991, begr. Waalwijk 19.02.1991, d.v. Arie Olijhoek, metselaar, en Trijntje Schoop.
– In 1936 schreef Gerben Johannes de Vries de eerste editie van de King Atlas voor Tonnema te Sneek.

 

[2] Nicolaas de Vries, geb. Sneek 18.02.1860, koopmansknecht (1885), suikerwerker (1886), koopmansknecht (1887), suikerwerker (1889,1895), suikerwerkfabrikant (1911,1914), fabrikant (1931), overl. Sneek 09.02.1947, tr. Sneek 24.05.1885
[3] Hester Maria Rienstra, geb. Sneek 09.12.1860, overl. Sneek 10.10.1937.
– In 1902 richtte Nicolaas de Vries de pepermuntfabriek Tonnema te Sneek op.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerben Johannes de Vries, geb. Sneek 26.09.1886; volgt [1].

2.                   Theodorus Petrus de Vries, geb. Sneek 21.12.1887, handelsreiziger, overl. Sneek 21.11.1963, tr. Hoogezand 04.11.1911 Bouwina Maria Bröerken, geb. Martenshoek (Hoogezand) 16.03.1889, overl. na 1963, d.v. Johan Bernard Broërken, winkelier, en Elisabeth Francina Martgaretha Verstokt.

3.                   Margaretha Sophia de Vries, geb. Sneek 10.09.1889, overl. na 1991, tr. Sneek 23.11.1914 Petrus Johannes Nicolaas van Bergen, geb. Sneek 10.08.1880, manufacturier, overl. Sneek 06.12.1938, z.v. Johannes van Bergen, koopman, en Francisca Theresia Elisabeth Beckel, manufacturierster (1914).

4.                   Nicolaas Johannes de Vries, geb. Sneek 03.07.1895, overl. na 1991.

5.                   levenloze dochter, Sneek 14.07.1899.

6.                   levenloze zoon, Sneek 09.12.1902.

7.                   Petrus Johannes de Vries, geb. Sneek 26.04.1904, fabrikant, overl. na 1991, tr. Sneek 01.07.1931 Maria Jozefa Angela Brenninkmeijer, geb. Sneek ca. 1910, overl. na 1991, d.v. Herman Heinrich Brenninkmeijer, manufacturier, en Henderika Catharina Verhagen.

 

[4] Gerben Jacobs de Vries, geb. Sneek 05.03.1822, timmerknecht, overl. Sneek 01.01.1871|a|, tr. Bolsward 27.05.1849

[5] Theuntje Zeilstra, geb. Bolsward 01.09.1819, dienstmeid (1840), overl. Sneek 07.07.1878|b|.

Uit dit huwelijk (moeder Teuntje Zijlstra):

1.                   Jacob de Vries, geb. Sneek 01.06.1850, boekbinder, tr. Sneek 17.05.1874 Anna van der Werf, geb. Nijehaske (Haskerland) 13.03.1846, dienstmeid (1874), d.v. Joannes Everts van der Werf, uurwerkmaker, en Maria Magdalena Jacobus van Kempen.

2.                   Johannes de Vries, geb. Sneek 20.02.1852, schoenmaker,overl. Sneek 06.10.1913, tr. Sneek 25.05.1879 Tekela Brouwer, geb. Sneek 14.07.1854, dienstbode (1879), overl. na 1913, d.v. Wepke Brouwer, huisverwer, en Johanna Wenning.

3.                   Juliana de Vries, geb. Sneek 02.12.1854, overl. Sneek 28.09.1928, tr. Sneek 13.05.1877 Pieter Brouwer, geb. Sneek 21.07.1850, huisverwer, overl. Sneek 20.01.1933, z.v. Wepke Brouwer, huisverwer, en Johanna Wenning.

4.                   Nicolaas de Vries, geb. Sneek 18.02.1860; volgt [2].

 

Noten: |a| e.v. Teuntje Zijlstra; |b| overledene Teuntje Zijlstra.

 

[6] Theodorus Rienstra, geb. Sneek 09.08.1830, huisverwersknecht (1856,1878), huisverver (1885), schilder (1891), werkman (1901), overl. [Amsterdam] tussen 1901 en 1937, tr. Sneek 15.06.1856

[7] Margaretha Stoelinga, geb. Sneek 08.05.1831, overl. [Amsterdam] tussen 1901 en 1937.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Rienstra, geb. Sneek 26.09.1857, schoenmaker, overl. Amsterdam 12.10.1939, tr. Amsterdam 12.08.1885 Trientje Eefje Steinmetz, geb. Groningen 08.02.1853, dienstbode (1885), overl. Zeist 18.08.1935, d.v. Johann Hendrik Steinmetz, winkelier, en Hendrikje Voorsmit.

2.                   Hester Maria Rienstra, geb. Sneek 09.12.1860; volgt [3].

3.                   Johannes Rienstra, geb. Sneek 02.02.1864, buffetchef, overl. Haarlem 16.12.1949, tr. Amsterdam 22.01.1891 Maria Carolina Josephina Weiss, geb. Arnhem 05.03.1866, overl. Haarlem 19.04.1957,  d.v. Carolina Weiss.

4.                   Sjoukje Rienstra, geb. Sneek 09.03.1867, tr. Amsterdam 10.11.1898 Bonefacius Spoelstra, geb. Sneek 02.03.1867, schoenmaker, overl. Arnhem 26.06.1938, z.v. Thomas Spoelstra, leerlooiersknecht (1867), handelsagent (1898), en Anna Molenaar.

5.                   Catharina Rienstra, geb. Sneek 19.08.1871, overl. Amsterdam 28.04.1956, tr. Amsterdam 10.10.1901 Hendrik Willem Duijker, geb. Amsterdam 10.02.1874, barbier, overl. Amsterdam 11.06.1920, z.v. Johannes Philippus Duijker, koopman, en Bergedina Johanna Selie.

6.                   Anna Rienstra, geb. Sneek 06.06.1874, overl. Leeuwarden 23.06.1951|a|, tr. Varik 20.06.1930 Hendrik Joseph van Schaik, geb. 09.07.1884, schoenmaker, overl. na 1951, z.v. Hendrik van Schaik, horlogemaker, en Johanna Mathilda van den Heuvel.

7.                   Hidde Rienstra, geb. Sneek 12.07.1878.

 

Noten: |a| ook overl.akte Sneek 1951 no.198.

 

[8] Jacob Gosses de Vries, geb. Sneek ca. 1787/1788, boerenknecht (1817), boerenarbeider (1818,1822), winkelier (1825,1842), koopman (1846,1849), bolloper (1858,1862), overl. Sneek 21.01.1871, tr. Leeuwarden 04.05.1817|a|

[9] Jeltje Gerbens Terpstra, geb. Franeker ca. 1786/1787/1788, dienstmaagd (1817), overl. Sneek 24.11.1849.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hiltje de Vries, geb. Sneek 08.09.1818, overl. Sneek 30.09.1883, tr. Sneek 21.11.1858 Eeldert Potma, geb. Heerenveen ca. 1803/1804, koopmansknecht, Sneek 22.02.1883, z.v. Marten Eeldert en Jantje Bonnes.

2.                   Gosse de Vries, geb. Sneek 08.11.1819, schoenmakersknecht, overl. Sneek 12.04.1842.

3.                   Gerben de Vries, geb. Sneek 05.03.1822; volgt [4].

4.                   Lolkje de Vries, geb. Sneek 30.01.1825, naaister (1846), overl. Sneek 14.01.1862, tr. Sneek 22.02.1846 Meindert van Balen, geb. Irnsum (Rauwerd) 31.01.1815, huisverwer, overl. Sneek 04.08.1871, z.v. Sijbrend Arjens van Balen, winkelier (1815), koopman (1846), enTrijntje Gerrijts Meinsma.
     MvB tr. 1e Sneek 02.02.1840 Maria Agnes Potma, geb. Sneek 05.02.1819, overl. Sneek 24.05.1842, d.v. Antonius Potma, koopman, en Maria Elizabeth Kramers.

 

Noten: |a| bruid Jeltje Gerbens, moeder Lolkje Joostes (huw.akte Leeuwarden 1817 fol.30).

 

[10] Johannes Theunis Zeilstra, geb. Oosterend ca. 1782/1783, bakkersknecht (1813,1848), overl. Bolsward 09.06.1862|a|, tr.

[11] Hieke Johannes Andela, geb. Harlingen ca. 1785, overl. Bolsward 24.01.1867|b|.

Uit dit huwelijk (vader ook Zijlstra):

1.                   Jeltje Zeilstra, ook Zijlstra, geb. Bolsward 20.10.1813, overl. Bolsward 19.11.1813.

2.                   Jeltje Zijlstra, geb. Bolsward 02.10.1814, dienstmeid (1840), winkelierster (1878), overl. Bolsward 09.07.1878, tr. Bolsward 22.11.1840 Nicolaas Jans Potma, geb. Sneek 10.11.1816, timmerknecht, overl. Bolsward 10.11.1859|b|, z.v. Jan Klazes Potma, pottenbakker, en Jeltje Heeres.

3.                   Artje Zeilstra, geb. Bolsward 29.04.1817, dienstmeid (1839), overl. (kraambed) Bolsward 08.10.1840, tr. Bolsward 17.11.1839 Fredrik Nicolaas Löwenstein de Jong, geb. Bolsward ca. 1813, tuinman (1839,1840), hovenier (1844), tuinier (1861,1889), overl. Bolsward 07.12.1889, z.v. Durkien Freerks de Jong, arbeidster (1839).
     FNLdJ tr. 2e Bolsward 13.10.1844 Houkje Simonsma, geb. Achlum (Franekeradeel) 15.12.1822, overl. Bolsward 05.05.1857, d.v. Simon Johannes Simonsma, boer (1822), schipper (1844), en Yda Feddes Graaf; tr. 3e Bolsward 16.06.1861 Antje Draaijer, geb. Sondel (Gaasterland) 04.07.1820, overl. Gelderingen (Steenwijkerwold) 28.06.1901, d.v. Douwe Christiaans Draaijer, werkman, en Marijke Harmens de Vries.
    
AD tr. 1e Wymbritseradeel 05.02.1852 Tation Franciscus Romkes, ook Tæke, ged. Leeuwarden (Parochie Het Klooster) 12.01.1796, rijksontvanger, overl. (Wymbritseradeel) 08.08.1859, z.v. Joannes Romkes en Regina Sijlstra.

4.                   Theuntje Zeilstra, geb. Bolsward 01.09.1819; volgt [5].

5.                   Tjetske Zeilstra, geb. Bolsward 22.11.1821.

6.                   Antje Zeilstra, geb. Bolsward 03.03.1824, overl.. voor 1868, tr. Harlingen 18.05.1848 Abe Dijkstra, geb. Harlingen 13.05.1825, schoenmaker (1848), turfdrager (1867,1868), overl. Harlingen 02.02.1868|e|, z.v. Johannes Abes Dijkstra, boerenarbeider (1825), werkman (1848), en Truike Antonius Huisman.
     AD tr. 2e Harlingen 18.07.1867|d| Christina Pannebakker, geb. Harlingen 22.02.1821, dienstmeid (1854), overl. Leeuwarden 27.04.1895, d.v. Uilke Johannes Pannebakker, pannebakkersknecht (1854), en Cecilia Wierts, ook Cicilia Sakes Wiersma.
     CP tr. 1e Groningen 28.05.1854 Bernardus Franciscus Wertmolder, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 14.01.1816, smidsknecht (1854), grofsmid (1865), overl. Harlingen 24.09.1865, z.v. Berend Wertmolder, koopman, en Gezina Veenstra.

7.                   Johanna Zeilstra, geb. Bolsward 23.03.1826, overl. Bolsward 02.05.1828.

8.                   Johannes Zeilstra, geb. Bolsward 28.05.1830, kleermakersknecht, overl. Bolsward 13.04.1858.

9.                   Siebren Zeilstra, geb. Bolsward 02.01.1834, kleermakersknecht, overl. Bolsward 17.11.1868.

 

Noten: |a| overledene Zijlstra; |b| wede Zijlstra; |c| per abuis geb. Bolsward (overl.akte Bolsward 1859 fol.12v); |d| bruidegom wedr Anna Zijlstra; |e| overledene wedr Anna de Boer (overl.akte Harlingen 1868 no.25).

 

[12] Petrus Tjeerd Rienstra, geb. Sneek 25.05.1790, grofsmid, overl. Sneek 15.12.1841|a|, tr. Sneek 22.07.1827

[13] Susanna Hiddes de Boer, geb. Sneek 06.08.1797, arbeidster (1856,1861), overl. Sneek 30.05.1887.

Uit dit huwelijk (vader Pieter, moeder Sjoukje):

1.                   Theodorus Rienstra, geb. Sneek 09.08.1830; volgt [6].

2.                   Hiddanus Rienstra, geb. Sneek 03.06.1833, werkman, overl. (uit het vaarwater de Houkesloot levenloos opgehaald) Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 22.08.1895|b|, tr. Sneek 19.05.1861 Minke Wielinga, geb. Sneek 18.12.1832, naaister (1861), overl. Sneek 11.09.1914, d.v. Bokke Douwes Wielinga, turfdrager (1832), kuipersknecht (1861), en Joukje Beerends Rusthuis.

3.                   Catharina Rienstra, geb. Sneek 03.05.1838, overl. Sneek 03.12.1917.

 

Noten: |a| overledene Pieter; |b| ook overl.akte Sneek 1895 no.138.

 

[14] Johannes Hendriks Stoelinga, geb. Sneek 04.11.1803, schoenmaker, overl. Sneek 17.12.1881, tr. Sneek 18.05.1828

[15] Esther Bijvoets, ged. Sneek (rk) 20.03.1806, overl. Sneek 25.02.1851.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Stoelinga, geb. Sneek 18.03.1829, overl. Oosterend (Hennaarderadeel) 24.05.1888|b|, tr. Sneek 06.06.1869 Jacobus Tusch, geb. Franeker 03.04.1818|a|, kleermaker, overl. Oosterend (Hennaarderadeel) 12.02.1893, z.v. Joseph Tusch, koopman, en Regina Haijes van der Werf.

2.                   Margaretha Stoelinga, geb. Sneek 08.05.1831; volgt [7].

3.                   Anna Stoelinga, geb. Sneek 25.04.1833, dienstmeid (1864), overl. Franeker 14.11.1903|c|, tr. Sneek 15.05.1864 Martinus Dijkstra, geb. Sneek 25.08.1836, koopmansknecht, overl. Sneek 28.04.1927, z.v. Gerrit Pieters Dijkstra, kastelein, en Medora Jans Dijkstra.

4.                   Bonefacius Stoelinga, geb. Sneek 12.09.1835, overl. Zwolle 16.12.1927, tr. Weststellingwerf 31.08.1861 Anna Maria Neeb, geb. Niederahr|d| 29.05.1837, koopvrouw (1870), overl. Zwolle 01.10.1914, d.v. Mathias Neeb en Maria Catharina Roedig.

5.                   Henderikus Stoelinga, geb. Sneek 14.10.1837, kleermaker, tr. Workum 03.05.1863 Klaaske Sijmensma, geb. Workum 18.10.1842, d.v. Otte Johannes Sijmensma, boer (1842), koemelker (1863), en Sietske Jottjes de Wolf.

6.                   Johannes Stoelinga, geb. Sneek 21.04.1840, tr. Sneek 18.05.1879 Sijmentje Mous, geb. Wijckel (Gaasterland) 20.06.1849, dienstbode (1879), d.v. Durk Durks Mous, werkman (1849), boerenarbeider (1879), en Antje Abes Bijma.

7.                   Hermanus Stoelinga, geb. Sneek 20.08.1843, huisverwersknecht (1871), apothekersknecht (1894), overl. na 1933, tr. 1e Sneek 21.05.1871 Dorothea Geertruida Singor, geb. Leeuwarden 01.08.1844, dienstmeid (1871), overl. Sneek 09.12.1891, d.v. Henrikus Wilhelmus Singor, timmerman, en Isabella Ferwerda; tr. 2e Leeuwarden 11.04.1894 Maria Helena de Roos, geb. Leeuwarden 25.03.1856, dienstbode (1894), overl. Sneek 07.06.1933, d.v. Petrus de Roos, logementsbediende, en Anna Sophia Doodkorte.

8.                   Koenraad Stoelinga, geb. Sneek 19.01.1846, dienaar van politie (1877), agent van politie (1883), hoofdagent van politie (1888), winkelier (1918), tr. 1e Amsterdam 15.11.1877 Maretje Visser, geb.Vlieland 01.05.1845, naaister (1877), overl. voor 1883, d.v. Albert Albertsz Visser, loodsschipper, en Aafje Dirks de Boer; tr. 2e Amsterdam 23.05.1883 Aaltje Kollen, geb. Giethoorn 18.11.1861, dienstbode (1883), overl. voor 1888, d.v. Jacob Kollen, turfmaker (1861), werkman (1883), en Albertje Bakker; tr. 3e Amsterdam 19.12.1888 Catharina Goverts, geb. Hollandscheveld (Hoogeveen) 23.01.1847, dienstbode (1884), overl. na 1918, d.v. Johannes Goverts, schipper, en Alberdina Salomons.
     CG tr. 1e Amsterdam 23.01.1884 Job Visser, geb. Hollum (Ameland) 28.07.1855, agent van politie, overl. voor 1888, z.v. Ynze Pieters Visser, arbeider, werkman, en Tolkje Jans Bakker.

9.                   Bartholomeus Stoelinga, geb. Sneek 22.04.1850, kleermaker, overl. Alkmaar 13.12.1923, tr. Uitgeest 17.01.1884 Antje de Moor, geb. Alkmaar ca. 1850, overl. Alkmaar 16.01.1926, d.v. Martinus de Moor en Alida Maria Martineau.

 

Noten: |a| Tuisch; |b| Catharina Johanna, geb. Cornwerd (overl.akte Hennaarderadeel 1888 fol.13v); |c| ook overl.akte Sneek 1903 no.194; |d| destijds in ambt Wallmerod, hertogdom Nassau, nu Ortsgemeinde in Verbandsgemeinde Wallmerod, Westerwaldkreis, Bundesland Rheinland-Pfalz.

 

[16] Gosse Sjoerds de Vries, overl. 21.12.[1809?], tr.

[17] Hiltje Jacobs, overl. 17.12.1809.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob de Vries, geb. Sneek ca. 1788; volgt [8].

 

[18] Gerben Hillebrands Terpstra, geb. Leeuwarden ca. 1753, kalkbrandersknecht, overl. Leeuwarden 14.01.1815|a||b|, tr.

[19] Lolkje Josephs, soms Joosten/Joostes, geb. Leeuwarden ca. 1766, arbeidster (1817), naaister (1820), spinster (1828), overl. Leeuwaarden 21.09.1828|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joseph Terpstra, geb. Franeker ca. 1784/1785/1787, sjouwer (1812), arbeider (1812,1825), tichelaar (1828), kleivoerder (1829), overl. Dronrijp (Menaldumadeel) 05.09.1829|d|, otr. 1e Leeuwarden 10.05.1812, tr. Leeuwarden 24.05.1812 Antje Andries Feenstra, geb. Wartena ca. 1790/1793, overl. Franeker 26.01.1825, d.v. Andries Wijbrens Feenstra en IJfke Wils, ook IJfke Jacobs; tr. 2e Harlingen 31.12.1828 Jetske Pieters Faber, geb. Harlingen ca. 1807, werkster (1828), overl. na 1829, d.v. Pieter Tjerks Faber (-1819), arbeider, en Grietje Martens.

2.                   Jeltje Gerbens, geb. Franeker ca. 1787; volgt [9].

3.                   Tetje Terpstra, geb. Franeker ca. 1797, overl. Leeuwarden 24.09.1857.

4.                   Wijbrandus Terpstra, geb. ca. 1797, arbeider, overl. na 1838, tr. Leeuwarderadeel 04.11.1820 Teelkje Klaazes Nijmeijer, geb. ca. 1794, naaister (1820), ing.lidmaat Leeuwarderadeel 03.09.1821 (att. naar Leeuwarden 21.04.1831), overl. na 1838, d.v. Klaas Niemeijer, arbeider, en Aletta Temps.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld, e.v. Lolkje Josephs (overl.akte Leeuwarden 1815 no.14); |b| overl. 16.01 {=datum akte} (huw.akte Leeuwarden 1817 fol.30, dochter Jeltje); |c| overledene Jozefs, ‘zijnde de naamen haarer wijlen ouders onbekend’ (overl.akte Leeuwarden 1828 no.421); |d| ook overl.akte Harlingen 1829 fol.53.

 

[20] Theunis N, tr.

[21] Jeltje N.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Theunis Zeilstra, geb. Oosterend ca. 1782/1783; volgt [10].

 

Noten: |a| ‘zijnde de verdere namen der ouders de aangevers niet bekend’ (overl.akte Bolsward 1862 fol.16).

 

[22] Johannes N, tr.

[23] Attje N.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hieke Johannes Andela, geb. Harlingen ca. 1785; volgt [11].

 

Noten: |a| ‘zijnde de verdere namen der ouders niet bekend’ (overl.akte Bolsward 1867 fol.2).

 

[24] Tjeerd Rienstra, geb. Rien ca. 1753, grofsmid, overl. Sneek 27.03.1825, z.v. Pieter Pieters en Pierkjen Sijbrens; tr.

[25] Trijntje Pieters, geb. Warrega ca. 1765, overl. Sneek 20.09.1828, d.v. Pieter Hendriks en Willemijna Gerrijts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Rienstra, geb. Sneek 25.05.1790; volgt [12].

 

[26] Hidde Nannes de Boer, geb. Sneek ca. 1767, molenmaker (1825,1834), overl. Sneek 11.05.1834, z.v. Nanne Douwes de Boer en Tjamke Botes; tr.

[27] Dieuwke Pieters, geb. Roordahuizum ca. 1764, overl. Sneek 19.01.1847, d.v. Pieter N en Sjoukje N.

Uit dit huwelijk (vijf kinderen vermeld in Register van Naamsaanneming, Sneek 16.12.1811):

1.                   Nanne de Boer, geb. Sneek 28.02.1795, molenmalersknecht (1825), molenmaker (1837), overl. Sneek 17.04.1837, tr. Sneek 22.05.1825 Goitske van der Berg, geb. Heeg 25.03.1788, dienstmaagd (1825), overl. Sneek 15.05.1833, d.v. Wiebe Ages van der Berg, tuinier, en Janke Hendriks.

2.                   Sjoukje de Boer, geb. Sneek 06.08.1797; volgt [13].

3.                   Tjamke de Boer, geb. Sneek 11.10.1800, naaister (1825), overl. Sneek 26.08.1831, tr. Sneek 22.05.1825 Albertus ten Have, geb. Sneek 06.03.1802, kleermaker, overl. Sneek 24.05.1887, z.v. Lucas ten Have, (linnen)bleker, en Jantje Wierds.
     AtH tr. 2e Sneek 06.05.1832 Renskje Bovenhuis, geb. Irnsum 07.09.1797, overl. Sneek 12.12.1866, d.v. Riens Geerts en Nijske Piers.
     RB tr. 1e Jan Weilma, overl. voor 1832.

4.                   Petrus de Boer, Pieter, geb. Sneek 29.04.1804, molenmakersknecht (1828), molenmaker (1863), overl. Sneek 27.09.1863, tr. Sneek 18.05.1828 Rigtje Walstra, geb. Oosterwierum 13.03.1800, naaister (1828), overl. Sneek 26.01.1875, d.v. Johannes Durks Walstra en Jeltje Pieters Boorsma, dienstmeid (1828).

5.                   Pietje, geb. ca. 1808 (oud 3 jr in 1811).

 

[28] Hendrik Harmens Stoelinga, geb. Joure ca. 1776, sjouwer (mei1828), arbeider (jun1828), timmerknecht (1830), kaarsenmakersknecht (1842), overl. Sneek 04.01.1854, z.v. Harmen Stoelinga en Antje Durks; tr.

[29] Trijntje Jans, ook Catharina, overl. tussen 1830 en 1842.

Uit dit huwelijk (drie kinderen vermeld in het Register van Naamsaanneming, Sneek 18.12.1811):

1.                   Anna Stoelinga, geb. Sneek 14.12.1801, naaister (1828), overl. Sneek 02.06.1860, tr. Sneek 01.06.1828 Gerardus de Jong, geb. Sneek 08.10.1802, kuipersknecht, z.v. Harmen de Jong en Dieuwke Gerardus Hofman.

2.                   Johannes Stoelinga, geb. Sneek 04.11.1803; volgt [14].

3.                   Hermannus Stoelinga, geb. Sneek 15.10.1808, boendermakersknecht (1830), koopmansknecht (1842), boenderwerker (1881), overl. Sneek 01.06.1881, tr. 1e Sneek 23.05.1830 Susanna Caecilia Monkel, geb. Sneek 22.11.1808, naaister (1830), overl. Sneek 05.06.1842, d.v. Henricus Monkel en Catharina Colbaut, winkelierster (1830); tr. 2e Sneek 20.11.1842 Margaretha Bijl, geb. Sneek 11.02.1817, dienstmeid (1842), overl. na 1881, d.v. Douwe Jenties Bijl, timmerknecht, en Marijke Hendriks Boerke, arbeidster (1842).

 

[30] Bonifacius Bartels Bijvoets, geb. IJlst ca. 1782/1783/1784, kastelein (1813,1814), herbergier (1816), koffieschenker (1819), (trek)schipper (1823), overl. Sneek 08.04.1823, z.v. Bartje Bijvoets en Froukjen Baukes; otr. Sneek (gerecht) 13.07.1805

[31] Margaretha van Gent, geb. Sneek ca. 1786/1787, overl. Sneek 27.12.1864, d.v. Coenraad van Gent en Esther Veltman; tr. 2e Sneek 16.08.1829 Jan van Bergen, geb. Harlingen 28.08.1783, kleermaker, overl. Sneek 29.07.1862, z.v. Petrus van Bergen en Engeltje Wanders.

     JvB otr. 1e Sneek (gerecht) 28.07.1804 Marijke Hamers, geb. Bronsum{?} ca. 1781, overl. Sneek 14.09.1827, d.v. Pieter Hamers en Geertruida Duckers.

Uit het huwelijk Bijvoets-van Gent (vader ook Bonefacius/Bonnefacius, moeder ook Margarieta/Margaritha):

1.                   Esther Bijvoets, ged. Sneek (rk) 20.03.1806; volgt [15].

2.                   Veronica Bijvoets, ged. Sneek (rk) 08.03.1808, naaister (1830), overl. Kuinre 20.08.1884|a|, tr. Sneek 06.06.1830 Joannes Herms Jagtman, geb. Lemmer 14.10.1808, verwersknecht (1830), schilder (1889), overl.Kuinre 18.07.1889, d.v. Herm Jans Jagtman, verwer, en Aukjen Antoons.

3.                   Johannes Bijvoets, ged. Sneek (rk) 13.11.1810, kleermakersknecht (1837), kastelein (1848), overl. Bolsward 30.06.1848, tr. Sneek 29.01.1837 Lisabeth de Jong, geb. Loënga 26.11.1811, logementhoudster (1850), d.v. Jan Harmens de Jong en Anna Harmens Hof.
     LdJ tr. 2e Bolsward 03.11.1850 Sible Hiemstra, geb. Bolsward 02.11.1822, huisschilder, overl. Bolsward 09.12.1877, z.v. Feddrik Jelles Hiemstra, koopman, en Geertje Ages Vallinga.

4.                   Wilhelmus Joannes Bijvoets, geb. Sneek 08.11.1813, overl. Sneek 20.03.1814.

5.                   Bartholomeus Bijvoets, geb. Sneek 12.10.1816, schoenmaker, overl. Sloten (Fr) 10.12.1892, tr. Sneek 09.05.1841 Hinke Landman, geb. Sloten (Fr) 08.02.1814, dienstmeid (1841), overl. Sloten (Fr) 26.06.1884, d.v. Bauke Foekes Landman, bakker, en Antje Harmens Asma.

6.                   Coenraad Bijvoets, geb. Sneek 06.11.1819, schoenmaker (1842,1853), zadelmaker (1858), overl. Makkum (Wonseradeel) 24.07.1858, tr. 1e Sneek 13.11.1842 Marijke van der Werf, geb. Sneek 14.08.1816, naaister (1842), overl. Sneek 07.08.1845, d.v. Douwe Douwes van der Werf, scheepstimmerknecht (1816), scheepstimmerman (1842,1845), en Antje Wijebes Hamersma; tr. 2e Sneek 30.10.1853 Maria Hammersma, geb. Sneek 03.12.1817, naaister (1853), overl. Heeg (Wymbritseradeel) 14.06.1891, d.v. Jurjen Cornelis Hammersma, timmerknecht, en Johanna Jans Faber.
     MH tr. 2e Wymbritseradeel 12.10.1861 Uilke Veltman, geb. Leeuwarden 31.01.1820, arbeider (1848,1861), werkman (1897), overl. Workum 09.02.1897|b|, z.v. Sijtze Hijlkes Veltman, arbeider, en Tætske Paulus Hagedoorn.
     UV tr. 1e Wymbritseradeel 06.10.1848 Yttje Huitema, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 04.08.1827, dienstmeid (1848), overl. Heeg (Wymbritseradeel) 30.03.1858, d.v. Huite Joostes Huitema, arbeider, en Ringetje Hiddes Bakker, werkster (1848).

7.                   Petrus Bijvoets, geb. Sneek 19.11.1823, overl. Sneek 18.10.1826.

Uit het huwelijk van Bergen-van Gent:

8.                   Antonius van Bergen, geb. Sneek 14.11.1830, winkelier, overl. Sneek 21.10.1885, tr. Sneek 04.05.1856 Wijpkje de Ruiter, ook Wiepkje, geb. Sneek 23.07.1833, koopvrouw (1891), overl. Sneek 14.04.1891, d.v. Wopke de Ruiter, koopmansknecht (1833), koopman (1856), en Gepke Cordel.

 

Noten: |a| Feronika; |b| Veldman, wedr Hamersma.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren en lectoren