Alphonsius Josephus Rachel van de Vijver (1952-2019)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien november 2020)

 


 

[1] Alphonsius Josephus Rachel van de Vijver, Fons, geb. Koewacht 04.10.1952, promotie Tilburg 14.06.1991|a|, hoogleraar Tilburg (-2018), overl. Maidenwell (Queensland, Australia) 01.06.2019.
 
Noten: |a| Inductive thinking across cultures : an empirical investigation.

 

[2] Florentius van de Vijver, geb. Zuiddorpe 27.08.1913, landarbeider (1941), vlasser (1967), overl. Hulst 09.06.1967, tr. Koewacht 09.08.1941
[3] Maria Leonia Martens, geb. Koewacht 07.06.1918, overl. 08.07.2004.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alphonsius Josephus Rachel van de Vijver, geb. Koewacht 04.10.1952|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Axelsche Courant 15.10.1952 (Alphonsius, z. van F. van de Vijver-Martens).

 

[4] Alphonsius van de Vijver, geb. Zuiddorpe 25.10.1874, veldarbeider (1903,1927), landarbeider (1941), overl. Hulst 15.04.1950|a||b|, tr. Zuiddorpe 06.05.1903

[5] Hortentia Poppe, geb. Wachtebeke ca. 1879/1880, dienstmeid (1903), overl. Terneuzen 21.11.1968.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alida Coralie van de Vijver, geb. Overslag 28.02.1904, tr. Zuiddorpe 26.05.1926 Arthur de Block, geb. Zuiddorpe 20.05.1901, veldarbeider, z.v. Auguste François de Block, veldarbeider, en Coralia Maria Audenaert.

2.                   levenloze zoon, Zuiddorpe 11.10.1905.

3.                   Germania Anna van de Vijver, geb. Zuiddorpe 08.11.1906, overl. Zuiddorpe 03.05.1933, tr. Zuiddorpe 08.06.1927 Arthur Joseph Marie Herman, geb. Zuiddorpe 23.12.1903, veldarbeider (1927), fabrieksarbeider (1933), z.v. Petrus Franciscus Herman, veldarbeider, en Emma Maria Coone.

4.                   Florentius van de Vijver, geb. Zuiddorpe 27.08.1913; volgt [2].

5.                   Rachel van de Vijver, geb. Zuiddorpe 06.07.1915, tr. Zuiddorpe 31.12.1941 Cyrillus Theophilus de Block, geb. Zuiddorpe 23.11.1911, landarbeider, z.v. Auguste François de Block, veldarbeider (1911), landarbeider (1941), en Coralia Maria Audenaert.

 

Noten: |a| Alphonsus (overl.akte Hulst 1950 no.20); |b| ook overl.akte Zuiddorpe 1950 no.6.

 

[6] Cerillus Martens, geb. Sint Jansteen 20.07.1889, mijnwerker (1916,1918), vlasser (1941,1947), overl. Koewacht 19.12.1958, tr. Koewacht 29.05.1916

[7] Ida Josephina Gijsel, geb. Koewacht 21.11.1890, arbeidster (1916), overl. na 1958.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joseph Desiré Martens, geb. Nieuwenhagen 06.05.1917, opzichter van aankoop- en verkoopbureau van akkerbouwproducten (1943).

2.                   Maria Leonia Martens, geb. Koewacht 07.06.1918; volgt [3].

3.                   Aloijsius Franciscus Martens, geb. Koewacht xx.08.1919|a|, opzichter, overl. Koewacht 01.05.1947.

4.                   Prudentius Clementius Martens, geb. Koewacht xx.06.1921|b|, vlasbewerker, tr. Zuiddorpe 27.10.1943 Madona Maria Allonsius, geb. Zuiddorpe ca. 1920, d.v. Florimond Allonsius en Maria Philomena Herman.

 

Noten: |a| Axelsche Courant 01.10.1919; |b| Axelsche Courant 20.07.1921.

 

[8] Augustinus van de Vijver, geb. Zuiddorpe 16.10.1831, werkman (1867,1868), arbeider (1870,1890), werkman (1894,mei1903), veldarbeider (jul1903,1910), overl. Zuiddorpe 18.02.1910, tr. Overslag 06.06.1867

[9] Cecilia Pollet, geb. Wachtebeke ca. 1845, werkvrouw (1867), arbeidster (1875), werkvrouw (1894,mei1903), veldarbeidster (jul1903,feb1910), werkvrouw (okt1910), overl. Zuiddorpe 08.07.1919|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Franciescus van de Vijver, geb. Overslaag 04.09.1868, werkman (1894), veldarbeider (1919), landarbeider (1936), overl. Axel 31.12.1936, tr. Zuiddorpe 02.05.1894 Emerentia Puts, geb. Overslag 09.02.1872, dienstmeid (1894), overl. Terneuzen 11.07.1950|a|, d.v. Désiré Puts, werkman (1872), herbergier (1894), en Eugenia Coorevits.

2.                   Emerentia Scholastica van de Vijver, geb. Zuiddorpe 18.09.1870, dienstmeid (1897), veldarbeidster (1910), overl. Overslag 29.10.1910, tr. Zuiddorpe 23.06.1897 Désiré Bernardus de Coene, geb. Wachtebeke ca. 1870, landwerkman (1897), veldarbeider (1910), overl. Zuiddorpe 01.02.1953, z.v. Charles Lous de Coene en Ursula Bauwerns, werkvrouw (1897).

3.                   Justina Maria van de Vijver, geb. Zuiddorpe 20.10.1872, overl. Hulst 03.10.1953.

4.                   Alphonsius van de Vijver, geb. Zuiddorpe 25.10.1874; volgt [4].

5.                   Henricus Petrus van de Vijver, geb. Zuiddorpe 11.11.1875, overl. Zuiddorpe 14.11.1875.

6.                   Léon van de Vijver, geb. Zuiddorpe 21.09.1878, veldarbeider, overl. Zuiddorpe 22.09.1962, tr. Overslag 29.07.1903 Louise Rosalia de Wijn, geb. Wachtebeke ca. 1884, veldarbeidster, overl. Zuiddorpe 12.04.1949, d.v. Petrus Benignus de Wijn, werkman, en Maria Diocadia van Aerde, werkvrouw.

7.                   levenloze zoon, Zuiddorpe 20.07.1890.

 

Noten: |a| ook overl.akte Axel 1950 no.26; |b| d.v. Jacobus Pollet en Marie Wevers {een ander ouderpaar dan bij haar huwelijk?!}, aangifte door zoon Pieter Franciescus (overl.akte Zuiddorpe 1919 no.9).

 

[10] Joannes Poppe, werkman (1903,1906), overl. na 1919, tr.

[11] Virginie Marie Temmerman, werkvrouw (1903,1906), overl. na 1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hortentia Poppe, geb. Wachtebeke ca. 1879/1880; volgt [5].

2.                   Marie Poppe, geb. Wachtebeke ca. 1884, dienstmeid (1906), arbeidster (1919), tr. 1e Overslag 02.05.1906 Dominicus David, geb. Overslag 28.03.1864, klompenmaker (1918), overl. Overslag 17.09.1918, z.v. Jacobus David, werkman, en Dominica Antonia de Neve; tr. 2e Overslag 16.07.1919 Theophilus de la Ruelle, geb. Wachtebeke ca. 1875, veldarbeider (1900), landbouwersknecht (1918), veldarbeider (1919), z.v. Petrus de la Ruelle en Celina Coleta Winne, arbeidster (1900).
     TdlR tr. 1e Westdorpe 08.02.1900 Maria Regina Talboom, geb. Westdorpe 16.11.1879, arbeidster, overl. Westdorpe 11.01.1918, d.v. Augustus Talboom, werkman, en Juliana Mechelinck, werkvrouw.

 

[12] Desidirius Martens, geb. Koewacht 21.07.1864, landbouwer (feb1887), werkman (dec1887,1889), arbeider (1890), werkman (1891,1897), landman (1898), veldarbeider (okt1899), werkman (dec1899), veldarbeider (1901,1910), landbouwer (1916,1923), overl. Koewacht 03.04.1923, tr. Koewacht 09.02.1887

[13] Marie Leonie Martens, geb. Koewacht 13.04.1861, veldarbeidster (1899), landbouwster (1923), overl. Koewacht 07.02.1946.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Leonia Martens, geb. Sint Jansteen 12.12.1887, veldarbeidster, overl. Terneuzen 06.03.1958, tr. Koewacht 11.04.1910 Isidorius Lammens, geb. Stekene ca. 1886, veldarbeider, z.v. Seraphinus Lammens, werkman, en Maria Verstraeten, werkvrouw.

2.                   Cerillus Martens, geb. Sint Jansteen 20.07.1889; volgt [6].

3.                   Sophia Maria Martens, geb. Sint Jansteen 29.07.1890, overl. Koewacht 05.03.1891.

4.                   Theophilus Josephus Martens, geb. Koewacht 19.08.1891, veldarbeider, tr. Boschkapelle 04.05.1922 Maria Johanna Otjes, geb. Boschkapelle 02.10.1894, dienstmeid (1922), d.v. Josephus Otjes, grondwerker, en Rosalia de Klerk.

5.                   Franciscus Martens, geb. Koewacht 31.08.1893, overl. Koewacht 24.10.1899.

6.                   August Martens, geb. Koewacht 08.11.1895, veldarbeider, tr. Boschkapelle 17.04.1923 Maria Peters, geb. Boschkapelle 24.07.1897, veldarbeidster, d.v. Johannes Baptist Pieters, veldarbeider, en Cornelia Mel.

7.                   levenloze zoon, Sint Jansteen 01.09.1897.

8.                   Alouisius Martens, geb. Sint Jansteen 31.10.1898, overl. Koewacht 10.08.1905.

9.                   Joseph Martens, geb. Koewacht 28.12.1899, overl. Koewacht 11.01.1900.

10.               Stephanie Marie Martens, geb. Koewacht 27.02.1901, overl. Vlissingen 1964|a|, tr. Koewacht 03.04.1923 Willem van Duure, geb. Vlissingen 03.02.1897, transportarbeider, overl. Vlissingen 05.11.1963, z.v. Jacobus Pieter van Duure, werkman (1897), arbeider (1923), en Neeltje de Rijcke.

11.               Mathilde Martens, geb. Koewacht 27.02.1901, arbeidster, tr. Koewacht 27.10.1920 Prudent Clement Gijsel (1899-), z.v. Petrus Gijsel en Leonie Marie de Caluwe.

12.               Margaretha Maria Martens, geb. Koewacht 26.06.1903, overl. Koewacht 17.10.1903.

13.               levenloze zoon, Koewacht 04.05.1905.

 

Noten: |a| gevonden 10.07.1964, ‘overwegende dat dag en uur van het overlijden van genoemde persoon niet met voldoende nauwkeurigheid kunnen worden vastgesteld’ (overl.akte Vlissingen 13.07.1964 no.161).

 

[14] Petrus Gijsel, geb. Koewacht 04.11.1866, dienstknecht (mei1890), werkman (nov1890,1894), veldarbeider (1898), landbouwer (1899), werkman (1900), veldarbeider (1903), landbouwer (1905), veldarbeider (1906,1908), landbouwer (1915,1929), overl. na 1932, tr. Koewacht 06.05.1890

[15] Leonie Marie de Caluwe, geb. Koewacht 28.02.1868, werkvrouw (1890), overl. Koewacht 23.06.1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ida Josephina Gijsel, geb. Koewacht 21.11.1890; volgt [7].

2.                   levenloze zoon, Koewacht 16.02.1892.

3.                   Alouisius Franciscus Gijsel, geb. Koewacht 07.04.1893, overl. Koewacht 14.09.1965.

4.                   Florimundus Gijsel, geb. Koewacht 12.11.1894, veldarbeider, overl. Sas van Gent 26.07.1915|a|.

5.                   Bernardus Alphonsus Gijsel, geb. Koewacht 29.01.1898, vlasser, tr. Koewacht 10.04.1929 Mathilde Marie Swartele, geb. Koewacht 25.04.1896, d.v. Carolus Ludovicus Dominicus Swartele, koopman (1896), ambtenaar ter secretarie (1929), en Josephine Maria Baert.

6.                   Prudent Clement Gijsel, geb. Koewacht 13.02.1899, vlasbewerker, tr. Koewacht 27.10.1920 Mathilde Martens (1901-), d.v. Desiderius Martens en Marie Leonie Martens.

7.                   Eduardus Gijsel, geb. Koewacht 20.05.1900.

8.                   Francies Gijsel, geb. Koewacht 11.03.1903, vlasbewerker, overl. Koewacht 12.06.1968, tr. Koewacht 29.04.1925 Anna Emelia Augusta Verschraegen, geb. Koewacht 22.02.1906, overl. na 1968, d.v. Dominicus Verschraegen, veldarbeider, en Amelia Francisca Strooband.

9.                   Joseph Gijsel, geb. Koewacht 19.02.1905, vlasbewerker, tr. Koewacht 11.09.1929 Romanie Poppe, geb. Moerbeke ca. 1909, d.v. Eduard Poppe, schaapherder, en Leonie Marie van Vooren.

10.               levenloze zoon, Koewacht 30.08.1906.

11.               Maria Edewilla Pelenema Gijsel, geb. Koewacht 28.09.1908.

 

Noten: |a| ook overl.akte Koewacht 1915 no.26.

 

[16] Pieter Franciscus van de Vijver, geb. Zuiddorpe 09 Floréal an VI (=28.04.1798), boerenknecht (1825), arbeider (1826,1842), werkman (1867), arbeider (1868), overl. Zuiddorpe 16.12.1868, z.v. Paulus van de Vijver en Johanna Jacoba Lioen (zie Bijlage A); tr. Zuiddorpe 19.05.1825

[17] Scholastica Gijsel, ged. Zuiddorpe (rk) 27.12.1801, arbeidster (1825), werkvrouw (1867), arbeidster (1868), overl. Zuiddorpe 24.11.1884, d.v. Adriaan Gijsel, metselaar (1825), en Isabella Claes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Francies van de Vijver, geb. Zuiddorpe 09.05.1826, overl. Zuiddorpe 19.07.1827.

2.                   levenloze zoon, Zuiddorpe 11.01.1829.

3.                   Jacobus Franciscus van de Vijver, geb. Zuiddorpe 03.01.1830, arbeider (1861), koehouder (1890), overl. Zuiddorpe 14.04.1890, tr. Zuiddorpe 10.07.1861 Regina Audenaert, geb. Wachtebeke ca. 1828, dienstmeid (1861), werkvrouw (1890,1909), overl. Zuiddorpe 14.03.1909, d.v. Joannes Francies Audenaert, landbouwer, en Marie Theresia de Clercq.

4.                   Augustinus van de Vijver, geb. Zuiddorpe 16.10.1831; volgt [8].

5.                   Josephus van de Vijver, geb. Zuiddorpe 18.12.1833, overl. Zuiddorpe 20.01.1835.

6.                   Justina van de Vijver, geb. Zuiddorpe 21.08.1837, arbeidster, tr. 1e Zuiddorpe 23.08.1861 Jacobus de Rijcke, geb. Moerbeke ca. 1820, arbeider, overl. Zuiddorpe 06.11.1864, z.v. Livinus de Rijcke en Joanna Coleta Arens; tr. 2e Zuiddorpe 08.11.1871 Charles Louis Dellaert, geb. Westdorpe 24.03.1833, boerenknecht (1859), tapper (1871), overl. Axel 12.04.1914, z.v. Jacobus Francies Dellaert, werkman, en Isabella Maria Jansens, werkvrouw (1859).
     CLD tr. 1e Axel 03.03.1859 Regina van den Bulck, geb. Zaamslag 31.01.1832, overl. voor 1871, d.v. Josephus van den Bulck, arbeider, en Rosalia Heijens, landbouwster (1859).

7.                   Augustus Antonius van de Vijver, geb. Zuiddorpe 18.06.1839, dienstknecht (1864), werkman (1898), overl. Koewacht 01.08.1924, tr. Koewacht 06.04.1864 Godelive Celiaert, geb. Koewacht 21.06.1839, arbeidster, overl. Koewacht 17.02.1898, d.v. Pieter Francies Celiaert, werkman, en Sophia de Koninck, werkvrouw.

8.                   Prudentia van de Vijver, geb. Zuiddorpe 11.04.1842, arbeidster, overl. Axel 05.11.1915, tr. Zuiddorpe 23.04.1873 Leonardus van Mossevelde, geb. Zuiddorpe 03.09.1845, landbouwersknecht (1873), veldarbeider (1910), overl. Axel 20.01.1910, z.v. Antonius Franciscus van Mossevelde, metselaar, en Christina van Winckel.

 

[18] Philippus Jacobus Pollet, geb. Wachtebeke ca. 1803/1804, arbeider (1848,1856), werkman (1867,1880), overl. Overslag 19.02.1880, z.v. Marius Pollet en Marie Anna Seraes; tr.

[19] Maria Jacoba Senner, geb. Overslag 02.03.1814|a|, arbeidster (1848,1856), werkvrouw (1867,1886), overl. Overslag 18.04.1886, d.v. Jacobus Senner en Maria Anna Vermeire.

Uit dit huwelijk:

1.                   Livinus Pollet, geb. Wachtebeke ca. 1839/1840, landbouwer, overl. Overslag 12.03.1922, tr. Koewacht 05.01.1887 Frahilde Kegels, ook Phrailda, geb. Koewacht 04.05.1849, overl. Overslag 28.09.1920, d.v. Jacobus Franciscus Kegels, werkman, en Seraphina Raes.

2.                   Antonia Pollet, geb. Wachtebeke ca. 1841, dienstmeid (1869), arbeidster (1880), overl. Zuiddorpe 03.05.1880, tr. Overslag 11.08.1869 Antonius Josephus Steel, geb. Zuiddorpe 18.01.1835, landbouwerswerkman (1869), arbeider (1880), overl. Zuiddorpe 12.05.1880, z.v. Johannes Jacobus Steel (ca.1793-1834) en Maria Theresia van Cleemput, werkvrouw (1869).

3.                   Joanna Livina Pollet, geb. Wachtebeke ca. 1843, arbeidster, tr. Overslag 25.07.1866 Emanuel van Looij, geb. Zuiddorpe 18.08.1835, arbeider (1866), landbouwer (1899), overl. Sint Jansteen 12.12.1899, z.v. Augustinus van Looij, arbeider, en Maria van Looij.

4.                   Cecilia Pollet, geb. Wachtebeke ca. 1845; volgt [9].

5.                   Sophia Pollet, geb. Overslag 18.06.1848, arbeidster, overl. Overslag 21.06.1936, tr. Overslag 20.07.1871 Dominicus de Coninck, geb. Overslag 01.05.1848, arbeider, z.v. Alberrtus de Coninck, arbeider, en Maria Theresia van Duijse.

6.                   Petrus Pollet, geb. Overslag 28.09.1851, werkman (1875), landbouwer (1918), overl. Clinge 04.02.1918, tr. Overslag 02.11.1875 Marie Leonie van Overloop, geb. Koewacht 24.03.1851, naaister (1875), overl. Clinge 11.01.1922, d.v. Antonius Bernardus van Overloop, werkman, en Godelieve van Brussel, werkvrouw.

7.                   Johannes Franciescus Pollet, geb. Overslag 04.03.1856, overl. Overslag 03.06.1856.

 

Noten: |a| Marie Jaqueline, vader Jaques, moeder Marie Anne.

 

[20] Poppe

[21] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Poppe; volgt [10].

 

[22] Temmerman

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Virginie Marie Temmerman; volgt [11].

 

[24] Josephus Martens, geb. Koewacht 15.03.1824, arbeider (1850), werkman (1851,1867), landbouwer (1872,1893), overl. Koewacht 17.04.1893, z.v. Pieter Martens, werkman, en Dominica Schout, werkvrouw; tr. Koewacht 19.06.1850

[25] Rosalia Verlackt, geb. Wachtebeke 1821, arbeidster (1850), werkvrouw (1851,1859), landbouwster (1872), overl. Koewacht 31.01.1872, d.v. Bernardus Verlackt, werkman, en Sophia Bauwens.

Uit dit huwelijk (moeder soms Verlack):

1.                   Joannes Martens, geb. Koewacht 05.08.1851, overl. Koewacht 24.06.1859.

2.                   Francisca Martens, geb. Koewacht 13.08.1853, overl. Koewacht 12.01.1938, tr. Koewacht 27.04.1881 Franciscus Valent, geb. Stekene ca. 1847/1848, landbouwer, overl. Koewacht 05.11.1894, z.v. Petrus Valent, landbouwer, en Maria de Witte.

3.                   Petrus Martens, geb. Koewacht 19.02.1856, veldarbeider, overl. Sint Jansteen 13.05.1939, tr. Sint Jansteen 16.05.1883 Eugenia Taalman, geb. Sint Jansteen 28.02.1863, dienstmeid (1883), overl. Axel 17.10.1938, d.v. Josephus Taalman, landbouwer, en Johanna Burm.

4.                   Franciscus Martens, geb. Koewacht 17.11.1857, overl. Koewacht 12.08.1862.

5.                   Josephus Martens, geb. Koewacht 20.01.1860, landbouwer (1885), werkman (1891,1892), overl. Koewacht 19.11.1892, tr. 1e Koewacht 22.04.1885 Amelia Martens (1858-1890), d.v. Joannes Cornelis Martens en Leocadia de Munck; tr. 2e Koewacht 29.12.1891 Marie Stephanie de Caluwe (1863-), d.v. Leo de Caluwe en Amelia Caus.

6.                   Desidirius Martens, geb. Koewacht 21.07.1864; volgt [12].

7.                   Franciscus Martens, geb. Koewacht 30.03.1867, landbouwer (1894), letterzetter (1933), overl. Sint Jansteen 03.01.1948, tr. Sint Jansteen 05.12.1894 Isabella Maria van Vlierberghe, geb. Sint Jansteen 08.03.1870, arbeidster, overl. Sint Jansteen 27.08.1933, d.v. Augustinus van Vlierberghe, landbouwer, en Johanna Verspeelen.

 

[26] Joannes Cornelis Martens, geb. Moerbeke ca. 1825/1826, landbouwer (1852,1865), landman (1885,1890), koehouder (1891), landbouwer (1901), overl. Koewacht 18.02.1901, z.v. Joannes Cornelis Martens, landman, en Joanna Maria Ongenae; tr. Koewacht 08.12.1852

[27] Leocadia de Munck, geb. Zuiddorpe 22.02.1822, landbouwster (1842), tapster (1850), landbouwster/landvrouw (1852,1890), overl. Koewacht 23.11.1891, d.v. Judocus de Munck, arbeider, en Petronella Vercruijssen, landbouwster (1842); tr. 1e Koewacht 20.04.1842 Constantinus Poppe, geb. Koewacht ca. 1808, landman/landbouwer, overl. Koewacht 24.01.1852, z.v. Judocus Poppe en Regina Martens.

Uit het huwelijk Poppe-de Munck:

1.                   Franciescus Poppe, geb. Koewacht 03.07.1843, overl. Koewacht 03.07.1843.

2.                   Stephanie Poppe, geb. Koewacht 12.07.1844, overl. Koewacht 23.04.1850.

3.                   Leopoldus Poppe, geb. Koewacht 30.06.1845, landbouwer (1871), herbergier (1882), tr. Koewacht 14.09.1871 Christina Francisca Hesters, geb. Wachtebeke ca. 1847, landbouwster, overl. Sint Jansteen 29.06.1882|a|, d.v. Bernardus Hesters (ca.1819-1898), landbouwer, en Rosalia Gijsel, landbouwster.

4.                   Natalia Poppe, geb. Koewacht 02.01.1848, overl. Koewacht 07.05.1914.

5.                   Ursula Poppe, geb. Koewacht 15.06.1849, landbouwster, overl. Koewacht 13.10.1864.

6.                   Natalia Poppe, geb. Koewacht 19.11.1851, overl. Koewacht 05.05.1854.

Uit het huwelijk Martens-de Munck:

7.                   Bernardus Joannes Martens, geb. Koewacht 13.12.1853, overl. Koewacht 14.04.1878.

8.                   Mathilde Marie Martens,  geb. Koewacht 09.05.1855, tr. Koewacht 31.01.1883 Aloijsius Raes, geb. Moerbeke ca. 1861, landbouwer, z.v. Josephus Bernardus Raes en Amelia Weemaes, landbouwster.

9.                   Maria Theresia Martens,  geb. Koewacht 08.07.1856.

10.               Marie Sophie Martens, ook Maria Sophia, geb. Koewacht 18.09.1857, overl. Koewacht 15.10.1857

11.               Amelia Martens, geb. Koewacht 02.11.1858, werkvrouw, overl. Koewacht 23.12.1890, tr. Koewacht 22.04.1885 Josephus Martens (1860-1892), z.v. Josephus Martens en Rosalia Verlack.
     JM tr. 2e 1891 Marie Stephanie de Caluwe (1863-), d.v. Leo de Caluwe en Amelia Caus.

12.               Theophilus Martens, geb. Koewacht 30.11.1859, landbouwer, overl. Koewacht 07.06.1942, tr. Koewacht 17.03.1903 Anastasia Rietjens, ook Anastatia, geb. Stekene ca. 1879, veldarbeidster (1901), dienstmeid (1903), overl. Koewacht 02.08.1940, d.v. Leonardus Rietjens en Joanna van Hecke.
     AR tr. 1e Sint Jansteen 11.07.1900 Eduardus Hamerlinck, geb. Koewacht 12.09.1873, veldarbeider, overl. Koewacht 04.02.1901, z.v. Desiderius Hamerlinck, veldarbeider, werkman, en Paulina de Brouwer, veldarbeidster, werkvrouw.

13.               Marie Leonie Martens, geb. Koewacht 13.04.1861; volgt [13].

14.               Aloijsius Martens,  geb. Koewacht 18.04.1862, overl. Koewacht 25.08.1865.

15.               Augustus Martens, geb. Koewacht 30.04.1864, werkman, overl. Koewacht 28.07.1947, tr. Koewacht 18.01.1888 Stephania Geerts, geb. Stekene ca. 1856/1857, dienstmeid (1888), overl. Koewacht 24.12.1949, d.v. Vincentius Geerts, werkman, en Coleta Moens, werkvrouw.

16.               Charles Josephus Martens,  geb. Koewacht 26.05.1865, overl. Koewacht 06.08.1865.

 

Noten: |a| vader Leonardus, moeder Leocadia de Munck {dit is haar schoonmoeder}, aangifte door Leopoldus Poppe (sic!) (overl.akte Sint Jansteen 1882 no.27).

 

[28] Pieter Francies Gijsel, geb. Moerbeke ca. 1827, werkman (1861,1864), arbeider (1865), werkman (1866), landbouwer (1888), werkman (1890), veldarbeider, overl. Koewacht 14.01.1892, z.v. Judocus Gijsel en Godelieva van de Velde; tr. 1e tussen 1856 en 1859 Sophia Gijsel, geb. Overslag 01.03.1822, dienstmeid (1856), overl. Koewacht 01.10.1864|e|, d.v. Joannes Baptista Gijsel, landbouwer, en Maria Jacoba de Windt (ca.1784-1823); tr. 2e Koewacht 12.07.1865

[29] Sophia Cappelleman, geb. Assenede 1827, dienstmeid (1849), arbeidster (1849), werkvrouw (1857), arbeidster (1865), werkvrouw (1873), overl. Koewacht 27.12.1873, d.v. Francies Cappelleman en Coleta Cortvriendt; tr. 1e Koewacht 19.04.1849 Joannes Matheus Audenaerde, geb. Wachtebeke ca. 1816/1817, dienstknecht (1849), werkman (1853,1857), overl. Koewacht 06.11.1857, z.v. Anselmus Audenaerde en Joanna d’Hont.

Kind van Sophia (erkend bij het huwelijk in 1849):

1.                   Charles Louis Cappelleman, later Audenaerde, geb. Koewacht 25.01.1849, arbeider (1887), veldarbeider (1900), boerenknecht (1919), overl. Rilland-Bath 25.02.1919, tr. Rilland-Bath 05.05.1887 Paulina Servina de Vos, geb. Breskens 26.03.1850, dienstbode (1887), overl. Rilland-Bath 22.08.1900, d.v. Johannis Baptiste de Vos, arbeider, en Janneke Geijsels.

Uit het huwelijk Audenaerde-Cappelleman:

2.                   Nazarius Audenaerde, geb. Koewacht 11.10.1850.
= w.s. Lazarus Audenaerde, geb. Koewacht ca. 1850, overl. Koewacht 18.12.1853.

3.                   Prudentia Audenaerde, geb. Koewacht 11.11.1851, dienstmeid (1884), veldarbeidster (1903), overl. Bergen op Zoom 30.09.1930|b|, tr. Koewacht 14.05.1884|a| Aloijsius de Maeijer, geb. Stekene ca. 1846, dienstknecht (1884), veldarbeider (1903), overl. Koewacht 08.12.1903, z.v. Medardus der Maeijer en Amelia van den Durpel.

4.                   Maria Prudentia Audenaerde, ook Prudentia, geb. Koewacht 20.04.1853, overl. Koewacht 11.03.1860.

Kind van Sophia Gijsel (w.s. gewettigd bij het huwelijk|f|):

5.                   Josephina Gijsel, geb. Koewacht 06.04.1856, landbouwster, overl. Koewacht 28.09.1930, tr. Koewacht 11.04.1888 Seraphinus Steenaert, geb. Koewacht 18.03.1857, landbouwer, z.v. Gerardus Steenaert, landbouwer, en Sophia Mechelinck, landbouwster.

Uit het huwelijk Gijsel-Gijsel:

6.                   Charles Louis Gijsel, geb. Koewacht 19.01.1859, overl. Koewacht 12.03.1871.

7.                   Maria Catharina Gijsel, geb. Koewacht 05.10.1861.
= w.s. Maria Antoinette Gijsel, geb. Koewacht ca. 1862, overl. Koewacht 05.01.1866.

8.                   Aloijsius Gijsel, geb. Koewacht 17.09.1864, overl. Koewacht 19.05.1869.

Uit het huwelijk Gijsel-Cappelleman:

9.                   Petrus Gijsel, geb. Koewacht 04.11.1866; volgt [14].

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Capellemans; |b| wede de Maaier; |d| moeder Capelleman; |e| per abuis d.v. Joanna Catharina van Bambost, werkvrouw (1864) {=stiefmoeder, tweede echtgenote van Joannes Baptista Gijsel} (overl.akte Koewacht 1864 no.47); |f| overl.akte Koewacht 1930 no.20.

 

[30] Leo de Caluwe, geb. Wachtebeke 1824, werkman (1863,1868), arbeider (1876), overl. Koewacht 25.02.1876, z.v. Livin de Caluwe en Sophie Celie; tr.

[31] Amelia Kaus, ook Caus, geb. Westdorpe ca. 1825, werkvrouw (1876,1891), arbeidster (1895), overl. Koewacht 25.05.1908, d.v. Philippus Jacobus Kaus en Anna Maria Buijs.

Uit dit huwelijk (moeder ook Caus):

1.                   Marie Stephanie de Caluwe, geb. Koewacht 16.03.1863, dienstmeid (1891), werkvrouw (1892), veldarbeidster (1895), overl. na 1927, tr. 1e Koewacht 29.12.1891 Josephus Martens (1860-1892), z.v. Josephus Martens en Rosalia Verlack; tr. 2e Koewacht 14.05.1895 Petrus Verhoeve, geb. Koewacht 31.03.1859, veldarbeider, overl. Koewacht 02.12.1926, z.v. Philippus Verhoeve, werkman, en Jacoba Bonne, arbeidster (1895).
Uit het huwelijk Verhoeve-de Caluwe: Antonius Josephus Verhoeve, geb. Koewacht 06.07.1897, landarbeider, overl. Salzgitter-Watenstedt 27.01.1941, begr. Salzgitter-Hallendorf (Evangelischer Friedhof).
     JM tr. 1e 1885 Amelia Martens (1858-1890), d.v. Joannes Cornelis Martens en Leocadia de Munck.

2.                   Florimondus de Caluwe, geb. Koewacht 08.01.1865.

3.                   Leonie Marie de Caluwe, geb. Koewacht 28.02.1868; volgt [15].

 


Bijlage A

 

[32] Paulus van de Vijver, geb. ca. 1754/1756, journalier (1804,1813), overl. Zuiddorpe 07.12.1813|b|, z.v. tr.

[33] Johanna Jacoba Lioen, geb. Overslag ca. 1767/1768, werkvrouw (1818), arbeidster (1820), overl. Zuiddorpe 12.05.1820, d.v. Petrus Lioen en Anna de Caluwe.

Uit dit huwelijk:

1.                   Levina Francisca van de Vijver, geb. Zuiddorpe ca. 1795/1796, arbeidster, overl. Westdorpe 27.11.1853, tr. Zuiddorpe 02.08.1826 Willem Buijsse, ook Buijse, geb. Westdorpe ca. 1801, werkman (1826), arbeider (1853), overl. Westdorpe 01.07.1872, z.v. Pieter Levinus Buijsse en Johanna Maria Lauret.
     WB tr. 2e Veronica de Winter, geb. Westdorpe 09 Ventôse an IX (=28.02.1801), arbeidster, overl. Westdorpe 21.01.1860, d.v. Pieter de Winter en Bernardina de Clercq.
     VdW tr. 1e Westdorpe 05.05.1825 Bruno van Hecke, geb. Winkel/Winkele{?} ca. 1801, arbeider, overl. Westdorpe 28.10.1853, z.v. Johannes van Hecke en Maria Anna Minnebo, spinster (1825).

2.                   Pieter Franciscus van de Vijver, geb. Zuiddorpe 09 Floréal an VI (=28.04.1798); volgt [16].

3.                   Jacobus van de Vijver, ook Jaques, ged. Zuiddorpe (rk) 12.09.1802, overl. 07 Floréal an XII (=27.04.1804).

4.                   Jaques Antone van de Vijver, ook Jacobus Antonius, geb. Zuiddorpe 17 Germinal an XIII (=07.04.1805), arbeider, overl. voor 1869, tr. Zuiddorpe 04.02.1837 Regina Audenaert, geb. Overslag ca. 1809, arbeidster, overl. Zuiddorpe 21.04.1869, d.v. Pieter Joannes Audenaert en Maria Theresia de Wale, arbeidster.

5.                   Rosalia Cornelia van de Vijver, geb. Zuiddorpe 06.09.1808|a|, overl. Zuiddorpe 27.06.1818.

 

Noten: |a| vader Paul, moeder Jeanne Jacqueline; |b| Paul, geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Zuiddorpe 07.12.1813).

 


Legenda:

– Assenede, arrondissement Eeklo, provincie Oost-Vlaanderen, België (in regio Meetjesland).

– Moerbeke, arrondissement Gent, provincie Oost-Vlaanderen, België.

– Stekene, arrondissement Sint-Niklaas, provincie Oost-Vlaanderen, België.

– Wachtebeke, arrondissement Gent, provincie Oost-Vlaanderen, België (in regio Meetjesland).


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren