Petrus Antonius Verheijen (1931-2021)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2021 (laatst herzien juni 2021)

 


 

[1] Petrus Antonius Verheijen, Piet, geb. Alphen en Riel 14.11.1931, doctoraalexamen Tilburg 1958|a|, promotie Tilburg 24.05.1962|b|, werkzaam bij Staatsmijnen (1959-), chef afdeling Statistiek van de Staatsmijnen (1964-), buitengewoon lector Tilburg (1962-1964), buitengewoon hoogleraar Tilburg (1964-1966), hoogleraar Tilburg (1966-1989), lid CvB (1971-), voorzitter CvB (1987-1991), RNL 1992, overl. Tilburg 02.06.2021,begr. 06.06.2021.
– Levensbericht PAV: nl.wikipedia
 
Noten: |a| Nieuwe Tilburgsche courant 31.12.1958 (met lof); |b| proefschrift: Economie en techniek: beschouwingen over de technische coëfficiënten, de groeifactor en het kapitaalrendement in de theoretische economie [auteursnaam: Verheyen]; promotor: D.B.J. Schouten (1923-2018).

 

[2] Cornelius Jacobus Verheijen, Kees, geb. Alphen en Riel 05.09.1907, tuinier, overl. Goirle 03.02.1987, crem. Breda 07.02.1987, tr. Alphen en Riel 18.11.1930
[3] Lucia Catharina Brouwers, Luce, geb. Alphen en Riel 12.06.1899, overl. Tilburg 02.05.1984, crem. Breda 07.05.1984.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Antonius Verheijen, geb. Alphen en Riel 14.11.1931; volgt [1].

2.                   Toon Verheijen, geb. Alphen en Riel 09.06.1933, overl. Tilburg 08.04.2018, begr. Alphen.

 

[4] Peter Verheijen, geb. Alphen en Riel 17.03.1872, landbouwer (1902,1909), tuinier (1927,1931), overl. Alphen en Riel 25.05.1957, tr. Alphen en Riel 11.01.1902

[5] Petronella Aarts, geb. Alphen en Riel 10.05.1878, landbouwster (1902), overl. (kraambed) Alphen en Riel 15.11.1909.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Helena Verheijen, geb. Alphen en Riel 27.11.1902, landbouwster, tr. Alphen en Riel 26.02.1927 Johannes Cornelis Adriaensen, geb. Baarle-Nassau 27.03.1894, landbouwer, z.v. Gerardus Adriaensen, landbouwer, en Adriana Martens, landbouwster.

2.                   Johanna Catharina Verheijen, geb. Alphen en Riel 25.02.1904, tr. Alphenen Riel 31.12.1929 Adrianus Jacobus Smeekens, geb. Alphen en Riel 31.10.1903, kleermaker, overl. Alphen 26.04.1971, z.v. Petrus Smeekens, provinciaalwegwerker, en Elisabeth Verweijmeren.

3.                   Martinus Johannes Verheijen, geb. Alphen en Riel 06.04.1905, landbouwer (1927,1931), overl. Breda 03.05.1983, begr. Breda (Kerkhof O.L.Vrouwe van Bijstand) 05.05.1983, tr. Alphen en Riel 21.04.1931 Antonetta Anna Maria de Swart, geb. Alphen en Riel 28.05.1905, landbouwster, d.v. Antonius de Swart, landbouwer, en Maria de Leeuw.

4.                   Anna Maria Verheijen, geb. Alphen en Riel 15.05.1906, overl. Breda 03.07.1980, tr. Alphen en Riel 15.05.1928 Adriaan August van Tilborg, geb. Baarle-Hertog ca. 1901, metselaar, z.v. Adriaan van Tilborg, metselaar, en Maria Dimphena Kusters.

5.                   Cornelius Jacobus Verheijen, Kees, geb. Alphen en Riel 05.09.1907; volgt [2].

6.                   Cornelia Maria Verheijen, geb. Alphen en Riel 21.07.1908.

7.                   Petronella Francisca Maria Verheijen, geb. Alphen en Riel 15.11.1909, overl. Breda 26.10.1965, tr. Alphen en Riel 16.04.1932 Antonius Josephus de Leeuw, geb. Alphen en Riel 21.10.1905, z.v. Petrus de Leeuw, landbouwer, en Maria Elisabeth van Hal.

 

[6] Antonie Brouwers, geb. Alphen en Riel 10.10.1859, landbouwer (1892,1895), koopman (1896), herbergier (1898,1899), houtkoopman (1901), houthandelaar (1902,1921), herbergier (1928,1937), overl. Alphen en Riel 05.07.1940, tr. Alphen en Riel 20.08.1892

[7] Elisabeth Lanslots, geb. Alphen en Riel 14.12.1867, landbouwster (1892), overl. Alphen en Riel 11.01.1945.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Carolina Brouwers, geb. Alphen en Riel 07.06.1893, tr. Alphen en Riel 12.05.1914 Antonius Marinus Toonen, geb. Cuijk en Sint Agatha 02.10.1892, leerlooier, z.v. Peter Toone, bierbrouwer, en Maria Anna Peeters.

2.                   Cornelis Adrianus Brouwers, geb. Alphen en Riel 09.05.1894, overl. Alphen en Riel 31.12.1963, tr. Josephina Wilhelmina van der Westerlaken, geb. Chaam 13.03.1896, overl. na 1963, d.v. Antonij Marcellus Frederik Hendrik Anna van der Westerlaken en Catharina Roovers.

3.                   Johannes Jacobus Brouwers, geb. Alphen en Riel 17.06.1895.

4.                   Adrianus Petrus Brouwers, geb. Alphen en Riel 13.12.1896, overl. Alphen en Riel 16.06.1897.

5.                   Adrianus Petrus Brouwers, geb. Alphen en Riel 23.04.1898, overl. Etten-Leur 19.07.1918.

6.                   Lucia Catharina Brouwers, Luce, geb. Alphen (Alphen en Riel) 12.06.1899; volgt [3].

7.                   Jacobus Adrianus Brouwers, geb. Alphen en Riel 11.01.1901, voerman (1930), overl. Breda 11.02.1947|a|.

8.                   Carolina Helena Brouwers, geb. Alphen en Riel 16.03.1902, tr. 1e Alphen en Riel 25.08.1921 Adrianus Cornelis Maas, geb. Baarle-Nassau 22.11.1899, sigarenmaker, overl. Tilburg 10.01.1926, z.v. Johannes Maas, sigarenfabrikant, en Anna Maria van Beckum; tr. 2e Alphen en Riel 13.09.1928 Petrus Frijters, geb. Fijnaart en Heijningen 03.07.1905, veeverloskundige, d.v. Johannes Frijters, landbouwer, en Johanna Simonet.

9.                   Augustinus Adrianus Brouwers, geb. Alphen en Riel 27.03.1903, overl. Alphen en Riel 17.12.1935.

10.               Johanna Maria Brouwers, geb. Alphen en Riel 28.05.1904, overl. Tilburg 28.06.1962, tr. Alphen en Riel 28.04.1937 Johannes Theodorus Kokx, geb. Alphen en Riel 18.09.1901, landbouwer, overl. na 1962, z.v. Johannes Woutherus Kokx, landbouwer, en Anna Maria Wouters.

11.               Anna Maria Brouwers, geb. Alphen en Riel 05.05.1906, tr. Alphen en Riel 02.10.1934 Antonius Cornelis van der Vloet, geb. Baarle-Nassau 21.10.1908, fabrieksarbeider, z.v. Johannes Peter van der Vloet, seinhuiswachter bij de Staatsspoor, en Antonetta Maria van Hassel.

12.               Catharina Helena Maria Brouwers, geb. Alphen en Riel 15.02.1908, onderwijzeres (1935), tr. Alphen en Riel 08.10.1935 Jacobus Aloijsius Cornelis Oomens, geb. Oosterhout 25.01.1909, chauffeur, z.v. Antonius Oomens, leerlooier, en Johanna Weterings.

13.               Henrica Catharina Josephina Brouwers, geb. Alphen en Riel 04.08.1909, overl. Alphen en Riel 15.10.1909.

 

Noten: |a| ook overl.akte Alphen en Riel 1947 no.6.

 

[8] Cornelis Verheijen, geb. Baarle-Nassau 23.01.1825, landbouwer, overl. Alphen en Riel 22.06.1909, tr. Baarle-Nassau 19.02.1854

[9] Catharina Seeuws, geb. Baarle-Nassau 18.02.1825, landbouwster, overl. Alphen en Riel 01.05.1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Verheijen, geb. Baarle-Nassau 01.10.1854, overl. Baarle-Nassau 27.11.1854.

2.                   Johanna Verheijen, geb. Baarle-Nassau 02.11.1855, overl. Baarle-Nassau 16.11.1855.

3.                   Maria Cornelia Verheijen, geb. Baarle-Nassau 05.01.1857, landbouwster, overl. Alphen en Riel 10.08.1936, tr. Alphen en Riel 01.08.1891 Adrianus Laureijssen, geb. Chaam 18.02.1862, dienstknecht, overl. Goirle 11.05.1947, z.v. Gerardus Laureijssen, landbouwer, en Adriana van den Ouweland, landbouwster.

4.                   Johanna Verheijen, geb. Baarle-Nassau 08.06.1859, overl. Alphen en Riel 25.07.1948.

5.                   Adriaan Verheijen, geb. Alphen en Riel 05.08.1861, landbouwer, overl. Alphen en Riel 19.10.1940.

6.                   Peter Verheijen, geb. Alphen en Riel 08.11.1863, overl. Alphen en Riel 03.07.1864.

7.                   Franciscus Verheijen, geb. Alphen en Riel 26.06.1866, werkman, overl. Baarle-Nassau 01.12.1944, tr. Baarle-Nassau 04.05.1895 Anna Elisabeth Laurijssen, geb. Chaam 26.02.1869, dienstmeid (1895), overl. Baarle-Nassau 19.01.1951, d.v. Gerardus Laurijssen en Adriana van den Ouweland, landbouwster (1895).

8.                   Peter Verheijen, geb. Alphen en Riel 17.03.1872; volgt [4].

 

[10] Martinus Aerts, geb. Alphen en Riel 19.12.1828, dagloner (1863,1864), bouwman (1865,1878), landbouwer (1888), overl. Alphen en Riel 21.08.1888, tr. Alphen en Riel 18.04.1863|a|

[11] Helena Maria van Broekhoven, geb. Alphen en Riel 21.08.1837, dienstmeid (1863), landbouwster (1901,1902), overl. Alphen en Riel 05.05.1918.

Uit dit huwelijk (vader ook Aarts):

1.                   Johanna Aerts, geb. Alphen en Riel 28.01.1864, landbouwster (1889), overl. Alphen en Riel 31.07.1901, tr. Alphen en Riel 19.10.1889 Josephus Jacobus Kokken, geb. Baarle-Hertog ca. 1858, schoenmaker, overl. na 1901, z.v. Jan Baptist Kokken, dagloner, en Joanna de Bont, dagloonster.

2.                   Helena Maria Antonia Aerts, geb. Alphen en Riel 18.12.1865, landbouwster, overl. Tilburg 09.01.1936, tr. Alpen en Riel 11.01.1896 Jacobus Diepstraten, geb. Alphen en Riel 02.04.1861, landbouwer, overl. Tilburg 20.12.1938, z.v. Wilhelmus Diepstraten, dagloner (1861), en Johanna Elisabeth Oomen, landbouwster (1896).

3.                   Antonie Aerts, geb. Alphen en Riel 05.01.1868, landbouwer, overl. Alphen en Riel 21.05.1951, tr. Alphen en Riel 10.11.1894 Pitronella Buijckx, geb. Alphen en Riel 27.02.1859, landbouwster, overl. Breda 27.08.1923|b|, d.v. Jacobus Buijckx, bouwman, en Maria Anna Aarts.

4.                   Johannes Aerts, ook Aarts, geb. Alphen en Riel 14.07.1870, landbouwer (1897), fabriekwerker (1909), koopman, overl. Tilburg 28.12.1931, tr. 1e Alphen en Riel 20.02.1897 Johanna Cornelia Adriaensen, geb. Alphen en Riel 20.01.1876, landbouwster, overl. Tilburg 25.05.1908, d.v. Dingeman Adriaensen en Maria Petronella van Loon; tr. 2e Tilburg 07.01.1909 Johanna de Kort, geb. Hilvarenbeek 22.01.1863, dienstbode (1893), overl. Tilburg 20.12.1941, d.v. Cornelis de Kort, dagloner, en Adriana Timmers.
     JdK tr. 1e Tilburg 08.11.1893 Antonij van ’t Hooft, geb. Sint-Michielsgestel 02.05.1842, bouwman, overl. Hilvarenbeek 08.06.1907, z.v. Nicolaas van ’t Hooft en Wilhelmina Pennings.
     AvtH tr. 1e Oisterwijk 01.05.1882 Cornelia Verhoeven, geb. Oisterwijk 05.02.1851, overl. Tilburg 25.01.1890, d.v. Wilhelmus Verhoeven en Johanna Maria de Lepper.

5.                   Adriaan Aarts, geb. Alphen en Riel 24.11.1872, landbouwer, overl. Dongen 06.08.1926.

6.                   Cornelia Aarts, geb. Alphen en Riel 29.01.1875, landbouwster, overl. Gilze en Rijen 10.05.1950, tr. Alphen en Riel 19.09.1908 Carolus de Swart, geb. Baarle-Hertog ca. 1878, werkman, overl. Alphen en Riel 29.10.1936, z.v. Wilhelmus de Zwart en Joanna van der Zande.

7.                   Petronella Aarts, geb. Alphen en Riel 23.01.1877, overl. Alphen en Riel 25.01.1877.

8.                   Petronella Aarts, geb. Alphen en Riel 10.05.1878; volgt [5].

 

Noten: |a| bruidegom in akte Aerts, tekent met Aarts (huw.akte Alphen en Riel 1863 no.5); |b| ook overl.akte Alphen en Riel 1923 no.21.

 

[12] Johannes Brouwers, geb. Alphen en Riel 08.09.1826, dienstknecht (1854), bouwman (1855,1880), overl. Alphen en Riel 16.12.1880, tr. Alphen en Riel 18.11.1854

[13] Maria Catharina van Gils, geb. Alphen en Riel 03.08.1825, landbouwster (1854), overl. Alphen en Riel 01.10.1891.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika Brouwers, geb. Alphen en Riel 08.05.1855, liefdezuster, overl. Princenhage 31.07.1926.

2.                   Carolina Brouwers, geb. Alphen en Riel 22.08.1857, dienstbode (1892), overl. Alphen en Riel 02.11.1937, tr. Alphen en Riel 20.08.1892 Peter van den Broek, geb. Alphen en Riel 18.04.1848, kuiper, z.v. Hendrik van den Broek, kuiper, en Maria Catharina Hoefmans, landbouwster (1892).

3.                   Antonie Brouwers, geb. Alphen en Riel 10.10.1859; volgt [6].

4.                   Johanna Maria Brouwers, geb. Alphen en Riel 23.10.1861, overl. Alphen en Riel 03.04.1938.

5.                   Adriaan Brouwers, geb. Alphen en Riel 17.12.1863, landbouwer, overl. Alphen en Riel 21.04.1947.

6.                   Maria Louisa Brouwers, geb. Alphen en Riel 06.08.1869, overl. Alphen en Riel 12.05.1870.

 

[14] Cornelis Lanslots, geb. Alphen en Riel 15.09.1834, dienstknecht (1865), bouwman (1866), landbouwer (1867,1896), overl. Alphen en Riel 02.11.1918; tr. 2e Alphen en Riel 09.01.1870 Johanna Catharina Balmakers, geb. Baarle-Nassau 16.03.1820, dagloonster (1857), landbouwster (1870), overl. Alphen en Riel 03.10.1896, d.v. Theodorus Balmakers, bouwman, en Anna Maria van den Heuvel; tr. 1e Baarle-Nassau 22.04.1865

[15] Anna Lucia van den Broeck, geb. Baarle-Hertog ca. 1832, dienstmeid (1865), landbouwster (1867), overl. Alphen en Riel 26.04.1869.

     JCB tr. 1e Alphen en Riel 31.10.1857 Jan Francus van Gils (1820-1868), z.v. Adriaan van Gils en Hendrica Brenders.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Lanslots, geb. Alphen en Riel 26.01.1866, landbouwer, overl. Tilburg 16.08.1931, tr. Gilze en Rijen 14.11.1896 Jacoba Biemans, geb. Gilze en Rijen 03.04.1872, landbouwster, overl. Tilburg 08.09.1938, d.v. Johannes Baptist Biemans, landbouwer, en Catharina Swolfs.

2.                   Elisabeth Lanslots, geb. Alphen en Riel 14.12.1867; volgt [7].

3.                   levenloze zoon, Alphen en Riel 09.04.1869.

 

[16] Peter Verheijen, geb. Baarle-Nassau 06.09.1780, cultivateur (1811,1813), bouwman/landbouwer, overl. Baarle-Nassau 05.10.1852, z.v. Hendrik Verheijen en Catharina van Gerven (zie Bijlage A); otr. 1e Baarle-Nassau (schepenbank) 12.01.1805, tr. Baarle-Nassau 27.01.1805 Maria Boeren, geb. Baarle-Nassau ca. 1781, overl. Baarle-Nassau 03.06.1817, d.v. Hendrik Boeren en Johanna Lijten; tr. 2e Baarle-Nassau 17.08.1817

[17] Hendrica van Bedaf, geb. Baarle-Nassau 04.11.1796, landbouwster, overl. Baarle-Nassau 26.05.1837, d.v. Cornelis Hendrik van Bedaf en Jacoba Jacobs.

Uit het huwelijk Verheijen-Boeren:

1.                   Adrianus Verheijen, Adriaan, geb. Ulicoten, ged. Baarle-Nassau 26.02.1806, overl. Baarle-Nassau 17.03.1817.

2.                   Joanna Verheijen, geb. Ulicoten, ged. Baarle-Nassau 24.03.1808.

3.                   Catharina Verheijen, geb. Ulicoten, ged. Baarle-Nassau 13.10.1809.

4.                   Jean Verheijen, geb. Baarle-Nassau 05.05.1811|b|.

5.                   Anne Cornelie Verheijen, geb. Baarle-Nassau 22.02.1813|c|.
= w.s. Cornelia Verheijen, geb. Baarle-Nassau ca. 1812, overl. Baarle-Nassau 01.04.1817.

6.                   Cornelis Verheijen, geb. Baarle-Nassau 02.03.1815, overl. Baarle-Nassau 05.03.1817.

Uit het huwelijk Verheijen-van Bedaf (vader ook Petrus, moeder ook Hendrika/Henrica):

7.                   Anna Margareta Verheijen, geb. Baarle-Nassau 26.04.1818, landbouwster, overl. Baarle-Nassau 22.01.1889, tr. 1e Adriaen Marijnissen, overl. voor 1853; tr. 2e Baarle-Nassau 17.07.1853 Johannes Petrus Reijntjens, geb. Baarle-Nassau 29.07.1818, dienstknecht (1853), overl. Baarle-Nassau17.07.1904, z.v. Matheus Reijntjens, landbouwer, en Anna Maria Kuijsters, landbouwster.

8.                   Jacoba Verheijen, geb. Baarle-Nassau 27.02.1820, overl. Baarle-Nassau 08.02.1823.

9.                   Maria Verheijen, geb. Baarle-Nassau 19.08.1822, overl. Baarle-Nassau 15.02.1858, tr. Baarle-Nassau 20.01.1850 Adriaan Cornelis Geerts, geb. Baarle-Nassau 21.02.1823, landbouwer, overl. Baarle-Nassau 04.03.1905, z.v. Cornelis Geerts, landbouwer, en Johanna Tuijtelaars, landbouwster.
     ACG tr. 2e  Baarle-Nassau 02.09.1858 Johanna van den Ouweland, geb. Chaam 02.07.1812, landbouwster, overl. Baarle-Nassau 23.12.1868, d.v. Peter van den Ouweland en Cornelia Verheijen, landbouwster (1842).
     JvdO tr. 1e Baarle-Nassau 16.01.1842 Joannes Baptist Berrevoets, geb. Baarle-Hertog ca. 1819, linnenwever, overl. Baarle-Nassau 14.02.1857, z.v. Melchior Berrevoets en Johanna Maria Schransmans.

10.               Cornelis Verheijen, geb. Baarle-Nassau 23.01.1825; volgt [8].

11.               Hendrik Verheijen, geb. Baaule-Nassau 22.12.1827, tr. Chaam 28.06.1859 Maria Elisabeth Geerts, geb. Alphen en Riel 04.10.1834|a|, overl. Tilburg 18.10.1907, d.v. Antonie Geerts en Maria Christina Hoppenbrouwers.

12.               Adriaan Verheijen, geb. Baarle-Nassau 19.03.1830, landbouwer, overl. Alphen en Riel 12.06.1916, tr. 1e Chaam 06.02.1864 Lucia Jansen, geb. Alphen en Riel 22.01.1835, overl. Alphen en Riel 15.10.1867, d.v. Jacobus Jansen en Cornelia Severeijns; tr. 2e Baarle-Nassau 03.04.1869 Adriana Maria van Sas, geb. Baarle-Nassau 26.04.1838, dienstmeid (1869), overl. Alphen en Riel 21.03.1912, d.v. Hubertus van Sas, landbouwer, en Petronella Swolfs, landbouwster.

13.               Jan Francis Verheijen, geb. Baarle-Nassau 04.05.1833, landbouwersknecht (1855), winkelier (1886), overl. Chaam 26.09.1886, tr. Chaam 28.07.1855 Antonetta van den Broek, ook Antoinette, geb. Chaam 19.10.1813, landbouwster, overl. Chaam 26.04.1903, d.v. Francus van den Broek en Petronella van Gool.

 

Noten: |a| natuurlijke dochter van Maria Christina, gewettigd bij haar huwelijk met Antonij, Alphen en Riel 01.07.1837 (geb.akte Alphen en Riel 1834 no.31 & huw.akte Alphen en Riel 1837 no.6); |b||c| vader Pierre, moeder Marie.

 

[18] Dominicus Seeuws, geb. Baarle-Nassau ca. 1782/1783, bouwman, overl. Baarle-Nassau 02.07.1867, z.v. Jacobus Seeuws en Johanna Bax; tr.

[19] Johanna van Gestel, geb. Baarle-Nassau ca. 1791, bouwvrouw, overl. Baarle-Nassau 20.02.1872, d.v. Petrus van Gestel en Lucia Schram.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Seeuws, geb. Baarle-Nassau 08.06.1821, overl. Baarle-Nassau 22.07.1822.

2.                   Pitronella Seeuws, ook Petronella, geb. Baarle-Nassau 27.11.1822, landbouwster, overl. Baarle-Nassau 11.05.1864, tr. Baarle-Nassau 19.02.1843 Adrianus van Dooren, geb. Baarle-Nassau 29.12.1819, landbouwer, overl. overl. Baarle-Nassau 01.06.1901, z.v. Hendrik van Dooren en Maria Leijten.

3.                   Catharina Seeuws, geb. Baarle-Nassau 18.02.1825; volgt [9].

4.                   Jacobus Seeuws, geb. Baarle-Nassau 23.03.1827, overl. Baarle-Nassau 25.08.1834.

5.                   Maria Seeuws, geb. Baarle-Nassau 30.04.1829, landbouwster, overl. Baarle-Nassau 15.03.1898, tr. Naarle-Nassau 03.05.1856 Cornelis Geerts, geb. Baarle-Nassau 05.04.1827, dienstknecht, z.v. Cornelis Geerts, bouwman, en Johanna Tuijtelaes.

6.                   Petrus Seeuws, geb. Baarle-Nassau 17.03.1831, overl. Baarle-Nassau 22.02.1832.

7.                   Petrus Seeuws, geb. Baarle-Nassau 29.06.1836, overl. Baarle-Nassau 30.07.1902, tr. Baarle-Nassau 24.11.1860 Maria Cornelia Verheijen, geb. Baarle-Nassau 08.10.1837, d.v. Adriaan Verheijen, bouwman, en Maria Catharina Dries.

 

[20] Jan Arnoldus Aerts, geb. Merksplas ca. 1791, bouwman (1824), landbouwer (1828), overl. Alphen en Riel 27.04.1840, z.v. Cornelis Aerts en Adriana Pluijm; tr.

[21] Pitronella Mathee, geb. Beers ca. 1801, overl. Alphen en Riel 08.07.1873|c|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Mathé):

1.                   Adriana Maria Aerts, geb. Baarle-Nassau 13.10.1824, tr. Alphen en Riel 17.04.1847 Siardus Aerts, geb. Alphen en Riel 05.08.1818, bouwmansknecht, overl. Alphen en Riel 07.08.1892, z.v. Cornelis Aerts, landbouwer, en Huberdina de Bruijn, landbouwster.

2.                   Johanna Maria Aerts, geb. Baarle-Nassau 24.02.1827.

3.                   Martinus Aerts, geb. Alphen-Oosterwijk (Alphen en Riel) 19.12.1828|b|; volgt [10].

4.                   Maria Catharina Aerts, geb. Alphen en Riel 02.02.1831, overl. Alphen en Riel 10.08.1849.

5.                   Jan Peeter Aerts, geb. Alphen en Riel 21.02.1833.

6.                   Johanna Aerts, geb. Alphen en Riel 15.04.1835.

7.                   Pitronella Aerts, geb. Alphen en Riel 15.04.1835, overl. Breda 29.06.1908, tr. Adrianus Dekkers.

 

Noten: |b| moeder Mathe; |c| overledene Petronella Mathé, geen ouders vermeld, wede Aarts (overl.akte Alphen en Riel 1873 no.21).

 

[22] Antonie van Broekhoven, geb. Riel ca. 1797/1798, landbouwer (1833,1835), dagloner (1837,1839), bouwman (1844), overl. Alphen en Riel 10.12.1861, z.v. Linderd van Broekhoven (-1832) en Johanna in ’t Ven; tr. Alphen en Riel 05.07.1833

[23] Jacoba Antonissen, geb. Alphen ca. 1802, landbouwster (1833,1863), overl. Alphen en Riel 11.04.1872, d.v. Cornelus Antonissen (-1829) en Cornelia Bruijninkx (-1832).

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia van Broekhoven, geb. Alphen en Riel 25.09.1835.

2.                   Helena Maria van Broekhoven, geb. Riel aan het Kerkeind (Alphen en Riel) 21.08.1837; volgt [11].

3.                   Johanna van Broekhoven, geb. Alphen en Riel 25.10.1839, landbouwster, overl. Alphen en Riel 05.06.1910, tr. Alphen en Riel 04.06.1874 Antonius Meertens, geb. Poppel ca. 1845/1846, arbeider, overl. Alphen en Riel 15.01.1916, z.v. Joannes Meertens, landbouwer, en Cornelia Moeskops, landbouwster.

4.                   Leonardus van Broekhoven, geb. Poppel|a| 28.06.1841, landbouwer, overl. Tilburg 10.02.1883, tr. 1e Tilburg 30.04.1874 Elisabeth Hermans, geb. Alphen en Riel 03.09.1836, overl. Tilburg 03.04.1875, d.v. Lambertus Hermans en Maria Catharina Hofkens; tr. 2e Gilze en Rijen 04.09.1875 Cornelia Looijmans, geb. Gilze en Rijen 12.06.1843, overl. Tilburg 05.05.1913, d.v. Cornelis Looijmans, bouwman, en Johanna van Haren.

5.                   Johannes van Broekhoven, geb. Alphen en Riel 26.02.1844|b|, overl. Alphen en Riel 27.02.1844.

6.                   Cornelia van Broekhoven, geb. Alphen en Riel 26.02.1844|c|, overl. Alphen en Riel 29.02.1844.

 

Noten: |b| geboren des namiddags om vier ure (akte no.9); |c| des namiddags om vier en een kwart ure (akte no.10).

 

[24] Antonie Brouwers, geb. Netersel ca. 1798/1800, dienstknecht (feb1824), dagloner (dec1824,1843), arbeider (1852), dagloner (1854), landbouwer (1863,1864), overl. Alphen en Riel 13.05.1866, z.v. Bernardus Brouwers en Anna Maria Cortens; tr. Alphen en Riel 06.02.1824

[25] Paulina Remijsen, geb. Baarle-Nassau ca. 1797/1798, dienstmeid (1824), arbeidster (1852), dagloonster (1854), landbouwster (1863,1867), overl. Alphen en Riel 26.02.1878, d.v. Johannes Remijsen en Maria Catharina van Gils.

Uit dit huwelijk (moeder ook Remeijsen):

1.                   Anna Maria Brouwers, geb. Alphen en Riel 15.12.1824, dienstmeid (1852), landbouwster (1864), tr. 1e Baarle-Nassau 15.02.1852 Johannes Olislaegers, geb. Baarle-Nassau 28.08.1817, landbouwer, overl. Alphen en Riel 30.07.1863, z.v. Leonardus Olislaegers en Maria Knikknie; tr. 2e Alphen en Riel 11.06.1864 Jan van Gorp, geb. Alphen en Riel 24.05.1830, bouwman, z.v. Antonij van Gorp, bouwman, en Adriana Maria Backx.

2.                   Johannes Brouwers, geb. Alphen en Riel 08.09.1826|b|; volgt [12].

3.                   Jacobus Brouwers, geb. Poppel ca. 1829, schoenmaker, tr. Baarle-Nassau 27.08.1859 Maria Stoops, geb. Tilburg 07.04.1824, dienstmeid (1859), d.v. Bernardus Stoops, landbouwer, en Maria Hendrickx.

4.                   Bernardus Brouwers, geb. Goirle 29.04.1831, overl. Alphen en Riel 27.02.1894, tr. Alphen en Riel 18.04.1863 Maria Catharina Lanslots (1836-1904), d.v. Jacobus Lanslots en Cornelia Vaarten.

5.                   Joanna Brouwers, geb. Goirle 12.11.1833|c|, overl. Alphen en Riel 30.08.1852.

6.                   Petrus Brouwers, geb. Alphen en Riel 02.01.1837, dagloner, overl. Alphen en Riel 23.08.1859.

7.                   Antonetta Brouwers, geb. Alphen en Riel 09.03.1840, landbouwster, tr. Alphen en Riel 04.05.1867 Petrus Keusters, geb. Alphen en Riel 02.03.1836, dienstknecht (1867), overl. Baarle-Nassau 22.12.1891, z.v. Jan Baptist Keusters, timmerman, en Adriana Wouters.

8.                   Maria Catharina Brouwers, geb. Alphen en Riel 28.02.1843, landbouwster, overl. Alphen en Riel 24.07.1919, tr. Alphen en Riel 11.05.1872 Franciscus Lanslots (1840-1908), z.v. Jacobus Lanslots en Cornelia Vaarten.

 

Noten: |b| moeder Remeijsen; |c| moeder Pouwelina.

 

[26] Adriaan van Gils, geb. Baarle-Nassau ca. 1791/1792, arbeider (1814), dagloner (1815,1839), overl. Alphen en Riel 16.06.1839, z.v. Waltherus van Gils en Anna Maria Crols; tr. Alphen en Riel 16.03.1814

[27] Henrica Brenders, geb. Goirle ca. 1790/1792, landbouwster (1854), overl. Alphen en Riel 20.02.1862, d.v. Cornelis Brenders en Geertruida de Brouwer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Catharina van Gils, geb. Alphen en Riel 20.02.1815, overl. Alphen en Riel 20.04.1815.

2.                   Cornelus van Gils, ook Cornelis geb. Alphen en Riel 19.06.1817, jager in garnizoen te ’s-Gravenhage, overl. ’s-Gravenhage 25.09.1837|a||b|.

3.                   Jan Francus van Gils, geb. Alphen en Riel 09.01.1820, landbouwer, overl. Alphen en Riel 30.06.1868, tr. 1e Alphen en Riel 31.10.1857 Johanna Catharina Balmakers, geb. Baarle-Nassau 16.03.1820, dagloonster (1857), landbouwster (1870), overl. Alphen en Riel 03.10.1896, d.v. Theodorus Balmakers, bouwman, en Anna Maria van den Heuvel.
     JCB tr. 2e Alphen en Riel 09.01.1870 Cornelis Lanslots (1834-1918), z.v. Jacobus Lanslots en Cornelia Vaerten.

4.                   Maria Catharina van Gils, geb. Alphen en Riel 03.08.1825; volgt [13].

 

Noten: |a| aangifte door een ziekenvader (overl.akte ’s-Gravenhage 1837 no.1385); |b| ook overl.akte Alphen en Riel 1837 no.28.

 

[28] Jacobus Lanslots, geb. Baarle-Nassau ca. 1804, arbeider (1831), landbouwer (1833), arbeider (1834), bouwman (1858), landbouwer (1863), bouwman (1865), overl. Alphen en Riel 29.01.1882, z.v. Johannes Lanslots (-1806) en Pitronella Moelans; tr. 1e Cornelia van Gestel, geb. Minderhout ca. 1806, arbeidster, overl. Baarle-Nassau 28.09.1831, d.v. Jan van Gestel en Anna van der Sanden; tr. 2e Alphen en Riel 18.10.1833

[29] Cornelia Vaerten, geb. Alphen ca. 1802, landbouwster, overl. (kraambed) Alphen en Riel 07.04.1845, d.v. Laurens Vaarten en Maria Catharina de Roij.

Uit het huwelijk Lanslots-van Gestel:

1.                   Anna Maria Lanslots, geb. Baarle-Nassau 15.02.1830, landbouwster, tr. Alphen en Riel 23.01.1858 Adriaan van Huijgevoort, geb. Alphen en Riel 05.04.1829, dienstknecht, z.v. Henricus van Huijgevoort, dagloner, en Adriana de Graaf.

2.                   Joannes Baptist Lanslots, geb. Baarle-Nassau 07.08.1831, dienstknecht, overl. Alphen en Riel 26.09.1900, tr. 1e Elisabeth Stabel, geb. Poppel ca. 1826, overl. Goirle 08.11.1857, d.v. Antonie Stabel en Catharina de Wit; tr. 2e Alphen en Riel 15.02.1862 Petronella Maria Zegers, geb. Merksplas ca. 1836, landbouwster, overl. Alphen en Riel 11.07.1909,  d.v. Cornelis Zegers en Anna Maria Leestmans.

Uit het huwelijk Lanslot-Vaerten (moeder ook Vaarten):

3.                   Cornelis Lanslots, geb. Alphen en Riel 15.09.1834|a|; volgt [14].

4.                   Maria Catharina Lanslots, geb. Alphen en Riel 24.10.1836, landbouwster, overl. Alphen en Riel 10.01.1904, tr. Alphen en Riel 18.04.1863 Bernardus Brouwers (1831-1894), z.v. Antonij Brouwers en Paulina Remeijsen.

5.                   Franciscus Lanslots, geb. Alphen en Riel 30.09.1840, arbeider, overl. Baarle-Nassau 24.03.1908, tr. Alphen en Riel 11.05.1872 Maria Catharina Brouwers (1843-1919), d.v. Antonie Brouwers en Paulina Remijsen.

6.                   levenloze dochter, Alphen en Riel 03.04.1845.

 

Noten: |a| moeder Vaarten.

 

[30] Cornelis van den Broeck, geb. Baarle-Hertog 21.05.1795, bouwman, overl. Alphen en Riel 17.11.1864, z.v. Willem van den Broeck en Elisabeth van Dun; tr. 2e Alphen en Riel 11.11.1843 Elisabeth Oomen, geb. Alphen en Riel ca. 1808/1809, landbouwster, overl. Alphen en Riel 31.03.1892, d.v. Arnoldus Henricus Oomen en Anna Catharina van Loon; tr. 1e Baarle-Nassau 21.02.1819|a|

[31] Elisabeth de Jong, geb. Alphen en Riel 20.02.1796, dienstmeid (1819), overl. Alphen en Riel 02.09.1842, d.v. Adriaan de Jong en Anna Maria Nuijten.

Uit het huwelijk van den Broek-de Jong:

1.                   Wilhelmus van den Broek, geb. Baarle-Hertog ca. 1824, overl. Alphen en Riel 22.07.1893, tr. Alphen en Riel 29.03.1856 Anna Catharina Segers, geb. Merksplas ca. 1829, overl. Alphen en Riel 08.05.1904, d.v. Cornelis Segers en Johanna Leestmans.

2.                   Johannes Baptist van den Broek, geb. Baarle-Hertog ca. 1830, overl. Alphen en Riel 11.04.1871, tr. Alphen en Riel 29.04.1865 Joanna Cornelia Buijckx, geb. Minderhout ca. 1838, overl. Alphen en Riel 26.12.1908, d.v. Jacobus Buijckx en Maria Anna Aerts.

3.                   Anna Lucia van den Broeck, geb. Baarle-Hertog ca. 1832; volgt [15].

4.                   Johanna Elisabeth van den Broek, geb. Baarle-Hertog ca. 1834, dienstmeid (1865), tr. Baarle-Nassau 22.04.1865 Johannes Baptist Dickens, geb. Weelde ca. 1835, bouwmansknecht, z.v. Cornelis Dickens, bouwman, en Johanna Catharina Verhoeven.

5.                   Anna Maria van den Broek, geb. Alphen en Riel 09.04.1836, tr. Baarle-Nassau 20.01.1866 Johannes Petrus Voeten, geb. Baarle-Nassau 22.07.1830, z.v. Lambertus Voeten, bouwman, en Anna Maria Brouwers.

6.                   Adriaan van den Broek, geb. Alphen en Riel 28.09.1838, dienstknecht (1870), dagloner (1872), overl. Alphen en Riel 27.11.1913, tr. Alphen en Riel 27.01.1872 Huberdina Aarts, geb. Alphen en Riel 29.08.1849, landbouwster, overl. Alphen en Riel 23.03.1929, d.v. Siardus Aarts, bouwman, en Adriana Maria Aarts.

7.                   Antonius van den Broek, ook Antonie, geb. Alphen en Riel 06.12.1840, overl. Alphen en Riel 09.02.1843.

Uit het huwelijk van den Broeck-Oomen:

8.                   Wilhelmina van den Broeck, geb. Alphen en Riel 18.12.1844, overl. Alphen en Riel 21.01.1901, tr. Alphen en Riel 04.06.1874 Cornelis Maes, geb. Weelde ca. 1838, z.v. Joannes Baptist Maes en Anna Catharina Vloemans.

9.                   Arnoldus Cornelis van den Broeck, geb. Alphen en Riel 05.10.1847, landbouwer, overl. Alphen en Riel 01.12.1908.

 

Noten: |a| bruidegom van den Broek.

 


Bijlage A

 

[32] Hendrik Verheijen, geb. Baarle-Nassau ca. 1726, overl. Baarle-Nassau 30.05.1817, z.v. Adriaan Verheijen en NN; tr.

[33] Catharina van Gerven, geb. Hoge Mierde ca. 1746, ‘bouweresse’, overl. Baarle-Nassau 17.02.1816, d.v. Hendrik van Gerven en NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Peter Verheijen, geb. Baarle-Nassau 06.09.1780; volgt [16].

 


Legenda

– Baarle-Hertog, arrondissement Turnhout, provincie Antwerpen, Vlaanderen.

– Merksplas, idem.

– Minderhout, nu deelgemeente van Hoogstraten, arrondissement Turnhout, provincie Antwerpen, Vlaanderen.

– Poppel, nu deelgemeente van Ravels, arrondissement Turnhout, provincie Antwerpen, Vlaanderen.

– Weelde, idem.


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren