Louis Gerardus Josephus Verberne (1889-1956)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien juli 2021)

 


 

[1] Louis Gerardus Josephus Verberne, geb. Nes (Nieuwer-Amstel) 29.09.1889, promotie Nijmegen 27.06.1931|a|, hoogleraar Tilburg (1947-), buitengewoon hoogleraar Nijmegen (1948-), overl. Breda 05.01.1956, tr. Roermond 21.07.1921 Maria Augustina Stapper, geb. Roermond 13.01.1890, overl. Breda 09.12.1966, d.v. Hubertus Josephus Jan Baptist Stapper en Maria Gertruda Hubertina Caron.
– Levensberichten LGJV: nl.wikipedia * BWN * wikimiddenbrabant.nl * Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017, pp.279-280.

 

Noten: |a| proefschrift: Gijsbert Karel’s leerjaren; promotor: J.D.M. Cornelissen.

 

[2] Antonius Petrus Verberne, geb. Den Burg (Texel) 29.07.1851, onderwijzer (1877,1904), overl. Uithoorn 13.09.1928, tr. Zoeterwoude 22.11.1877
[3] Maria Adriana van Kints, geb. Zoeterwoude 17.02.1857, overl. Uithoorn 03.04.1928.

Uit dit huwelijk:

1.                   Louis Gerardus Josephus Verberne, geb. Nes (Nieuwer-Amstel) 29.09.1889; volgt [1].

2.                   Petrus Johannes Josephus Verberne, geb. Nieuwer-Amstel 08.08.1892, leraar bij het  middelbaar onderwijs, tr. Amsterdam 28.03.1923 Maria Magdalena Jozephina Seveke, geb. Haarlem 08.05.1892, d.v. Hermanus Maria Franciscus Seveke en Anna Elisabeth Helmer.

3.                   Henricus Wilhelmus Josephus Verberne, geb. Nieuwer-Amstel 06.05.1896, adjunct-referendaris bij de Posterijen, Telegrafie en Telefonie (1932), tr. Amsterdam 14.09.1932 Louisa Catharina Wilhelmina Maria Schaap, geb. Amsterdam ca. 1908, d.v. Johannes Wilhelmus Maria Schaap, fabrikant, en Catharina Francisca Maria Helsloot.

 

[4] Pieter Verberne, geb. Texel ca. 1808, onderwijzer (1835), instituteur (1843,1851), onderwijzer (1877), overl. Den Burg (Texel) 01.08.1881|d|; tr. 1e Texel 06.06.1835 Aagje Kooger, geb. Texel ca. 1811, overl. Den Burg (Texel) 17.06.1837, d.v. Dirk Kooger, commissionair, en Neeltje Burger; tr. 2e Texel 03.08.1842

[5] Louisa van Scharenberg, geb. Den Burg (Texel) 06.03.1813, overl. Den Burg (Texel) 30.01.1894|c|.

Uit het huwelijk Verberne-van Scharenburg:

1.                   Willem Verberne, geb. Den Burg (Texel) 28.05.1843, onderwijzer, overl. Leiden 24.09.1925|a||b|, tr. Zoeterwoude 05.08.1881 Adriana Cornelia van Hulst, geb. Zoeterwoude 15.02.1843, overl. Zoeterwoude 12.06.1925, d.v. Martinus Casparus Hendrikus van Hulst, korenmolenaar, en Jacoba van Teijlingen.

2.                   Cornelia Verberne, geb. Den Burg (Texel) 06.08.1845, overl. Texel 13.02.1925, tr. Texel 04.09.1879 Gerrit Smit, geb. Den Hoorn (Texel) 08.10.1836, onderwijzer, overl. na 1925, z.v. Pieter Smit, zeeman, en Trijntje Hopman.

3.                   Jan Verberne, geb. Den Burg (Texel) 21.04.1847, koopman (1891), manufacturier (1935), overl. Den Burg (Texel) 10.02.1935, tr. Texel 06.04.1891 Antje Zijm, geb. Westergeest (Texel) 03.04.1854, overl. Texel 17.02.1924, d.v. Simon Zijm, veehouder, en Aagje Kuiper.

4.                   Veronica Verberne, geb. Den Burg (Texel) 11.05.1849, tr. Texel 06.04.1891 Hendrik Lampen, geb. Hoorn ca. 1832, inlands kramer (1854), koopman (1891), z.v. Hendrik Lampen en Catharina Kuiper.
     HL tr. 1e Hoorn 25.08.1854 Vrouwtje Wouters, geb. Hoorn ca. 1832, overl. Hoorn 18.09.1876, d.v. Jan Wouters, metselaar, en Maria Stam.

5.                   Antonius Petrus Verberne, geb. Den Burg (Texel) 29.07.1851; volgt [2].

 

Noten: |a| overledene Wilhelmus, moeder van Scharenburg; |b| ook overl.akte Zoeterwoude 1925 no.27; |c| van Scharenburg (overl.akte Texel 1894 no.14); |d| e.v. van Schaarenburg (overl.akte Texel 1881 no.66).

 

[6] Pieter van Kints, geb. Zoeterwoude 02.02.1821, schipper (1855,1859), turfschipper (1860), koopman (1877), schipper (1893), overl. Zoeterwoude 15.01.1893|a|, tr. Zoeterwoude 09.08.1855

[7] Apolonia Verhoef, geb. Ter Aar 20.03.1817, overl. Nieuwer-Amstel 08.03.1904|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Adriana van Kints, geb. Zoeterwoude 17.02.1857; volgt [3].

2.                   Johannes Jacobus van Kints, geb. Zoeterwoude 09.09.1860.

 

Noten: |a| van Kints, moeder Lemeriks (overl.akte Zoeterwoude 1893 no.6); |b| wede van Kins, moeder van Ruiten (overl.akte Nieuwer-Amstel 1904 no.25).

 

[8] Willem Verberne, geb. Texel ca. 1772/1773, onderwijzer (1831), oud-zeeman (1835,1837), onderwijzer (1842), onderwijzer der jeugd (1845), overl. Oost (Texel) 13.12.1845, tr.

[9] Antje Smit, geb. Texel ca. 1778, overl. Den Helder 19.12.1849.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Verberne, geb. Texel ca. 1805, stuurman ter koopvaardij (1831), koopvaardijkapitein (1849), tr. Texel 16.04.1831 Johanna Hopman, geb. Texel ca. 1806, d.v. Johannes Hopman en Antje Witte.

2.                   Pieter Verberne, geb. Texel ca. 1808; volgt [4].

3.                   Catharina Wilhelmina Verberne, geb. Texel ca. 1810, dienstbode (1835), overl. Den Helder 21.02.1881, tr. Den Helder 27.05.1835 Jan Spigt, geb. Den Helder ca. 1811, scheepstimmerman, overl. na 1881, z.v. Cornelis Spigt en Gerritje Schattenberg.

4.                   Anthonij Verberne, geb. xx.10.1812, overl. Den Burg (Texel) 25.01.1813.

5.                   Anthonij Verberne, geb. xx.06.1814, overl. Den Burg (Texel) 28.06.1814.

6.                   Martje Verberne, geb. xx.06.1814, overl. Den Burg (Texel) 25.07.1814, tr. Den Helder 10.09.1846 Aris Heijdenrijk, geb. De Koog (Texel) 16.05.1813, scheepstimmerman, z.v. Joost Heijdenrijk, boerenknecht (1813), sjouwerman (1846), en Naantje Jans Spijkman.
     AH tr. 1e Den Helder 30.01.1834 Maria Catharina Otten, geb. Vlissingen ca. 1813, dienstmeid (1834), overl. Vlissingen 24.01.1845, d.v. Otto Otten en Idonia de Naet, ook de Vries.

7.                   Klasina Verberne, geb. Texel ca. 1819, dienstbode (1853), overl. Zijpe 21.11.1889, tr. Zijpe 18.09.1852 Gerrit Bakker, geb. Zijpe ca. 1806, schipper, overl. voor 1889, z.v. Jan Bakker en Willemijntje Brouwielder, kuiperesse (1835).
     GB tr. 1e Zijpe 16.05.1835 Maartje Pels, geb. Obdam ca. 1810, overl. Zijpe 21.12.1851, d.v. Thames Pels en Niesje Weel, vroedvrouw.

 

[10] 

[11] Vrouwtje Latjes, ook Latje, geb. Texel ca. 1774, werkster (1813), overl. Den Burg (Texel) 31.12.1851; w.s. tr. 1e Pieter Jacobs Verberne, overl. voor 1816.

Uit het huwelijk Verberne-Latjes:

1.                   Neeltje Verberne, geb. Texel ca. 1797, winkelierster (1843), overl. Den Burg (Texel) 23.08.1843|b|, tr. Texel 23.10.1819 Cornelis van Keeren, geb. Texel ca. 1797/1798, wagenmaker, overl. Den Burg (Texel) 26.03.1875, z.v. Jan van Keeren en Neeltje Smit.

2.                   Hendrik Verberne, geb. Texel ca. 1799, het Hollandsch kofschip “de Drie Vrinden”, ‘op de reize van Cadix naar Amsterdam op NB 46°2' en WL 7°17' overboord gevallen en verdronken’, overl. Texel 06.11.1816|c|.

Kind van Vrouwtje:

3.                   Louisa van Scharenberg, geb. Den Burg (Texel) 06.03.1813|a|; volgt [5].

 

Noten: |a| aangifte door Helena Schierecke, oud 54 jaar, vroedvrouw, moeder Latjes (geb.akte Texel 1813 fol.9); |b| aangifte door Pieter Willems Verberne, oud 35 jaar, instituteur, zwager, overledene Frouwtje (overl.akte Texel 1843 no.65); |c| ingeschreven extract (overl.akte Texel 30.12.1816).

 

[12] Cornelis van Kinds, geb. Aarlanderveen ca. 1773/1774, turfschipper (1817,1821), schipper (1823), schipper (1852), overl. Zoeterwoude 27.01.1859|d|; otr. 1e Rijnsaterwoude 20.01.1803|a| Neeltje Zondervan, geb. Uithoorn ca. 1782, overl. Zoeterwoude 01.02.1817|b|, d.v. Huibert Zondervan; tr. 2e Vinkeveen 14.05.1817

[13] Marijtje Leeuwriks, geb. Noorden ca. 1785, overl. Zoeterwoude 24.03.1852|c|.

Uit dit huwelijk (vader ook van Kins, van Kinds, moeder ook Leeuwriks):

1.                   Neeltje van Kinds, ook Cornelia van Kints, geb. Zoeterwoude 04.03.1818|e|, overl. Nieuwer-Amstel 28.02.1894|h|, tr. 1e Zoeterwoude 16.08.1839 Jacobus Albertus Omtzigt, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1813/1814, turfschipper (1850,1859), overl. Nieuwer-Amstel 14.03.1859, z.v. Theodorus Omtzigt en Anna Kriek; tr. 2e Nieuwer-Amstel 02.05.1860 Hendrik van Vliet, geb. Abcoude-Proostdij 25.08.1827, schipper (1860), turfhandelaar (1894), overl. Nieuwer-Amstel 14.12.1920, z.v. Teunis van Vliet, schipper, en Cornelia Blom.

2.                   Pieter van Kins, geb. Zoeterwoude 02.02.1821|f|; volgt [6].

3.                   Adriana van Kins, ook van Kinds, geb. Zoeterwoude 24.03.1823|g|, overl. Zoeterwoude 29.03.1852.

 

Noten: |a| bruidegom van Kinds; |b| geen ouders vermeld, e.v. van Kinds (overl.akte Zoeterwoude 1817 no.6); |c| Leeuwriks, vader Josephus, e.v. van Kinds, aangifte door zoon Pieter, die tekent met van Kinds (overl.akte Zouterwoude 1852 no.19); |d| van Kints, moeder Coba Arisse Bloemendaal, wedr Leeuweriks (overl.akte Zoeterwoude 1859 no.5); |e| vader in akte van Kinds, tekent met van Kins, moeder Leeuwriks; |f| vader van Kins, moeder niet goed leesbaar, in wiewaswie: Leiweriks; |g| vader van Kins, moeder Leeuwriks; |h| aangifte door Antonius Petrus Verberne, oud 42 jaar, onderwijzer, neef v/d overledene (overl.akte Nieuwer-Amstel 1894 no.135).

 

[14] Johannes Verhoef, geb. Langeraar/Ter Aar ca. 1782/1783/1785, dagloner (1814), arbeider (1817), veldwachter (1841,1855), oud-veldwachter (1858), overl. Zoeterwoude 24.11.1858, tr. Ter Aar 09.11.1814|a|

[15] Maria van Ruijten, ged. Ter Aar (rk) 08.11.1779, dienstmeid (1814), overl. Zoeterwoude 28.09.1846|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Verhoef, geb. Ter Aar 01.09.1815, overl. Nijmegen 28.06.1885, tr. Nijmegen 29.04.1841 Maria Magdalena Wilhelmina Janssen, geb. Nijmegen 25.02.1813, overl. Nijmegen 07.08.1877, d.v. Jan Janssen (-1833) en Geertruij de Groot.

2.                   Apolonia Verhoef, geb. Ter Aar 20.03.1817|c|; volgt [7].

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom Schouwten, bruid Marijtje, vader v/d bruid Mauweris (huw.akte Ter Aar 1813 no.10); |b| Maria van Ruijten, ‘de namen der ouders aan de comparanten onbekend’, aangifte door Joannes Verhoef, echtgenoot (overl.akte Zoeterwoude 1846 no.70); |c| moeder Marijtje van Ruiten.

 

[16] Jan Verberne, overl. voor 1821, tr.

[17] Martje Burger, overl. voor 1821, d.v. Cornelis Burger.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Verberne, geb. Texel ca. 1769, kantoorbediende, tr. Amsterdam 20.07.1821 Martje Eleman, geb. Texel ca. 1772, d.v. Jacob Eleman en Aafje Sijmis.

2.                   Cornelis Verberne, geb. Texel ca. 1771, landeigenaar, overl. Den Burg (Texel) 27.10.1827, tr. Kaatje Smit, geb. Texel ca. 1778, overl. Den Burg (Texel) 28.09.1858, d.v. Hendrik Smit en Lena Bakes.

3.                   Willem Verberne, geb. Texel ca. 1772/1773; volgt [8].

4.                   Simon Verberne, geb. Texel ca. 1776, grutter, overl. Den Burg (Texel) 22.07.1837, tr. Neeltje Reij, geb. Texel ca. 1777, overl. Den Burg (Texel) 29.05.1839, d.v. Jan Reij en Martje Burger.

 

[18] Teunis Smit, overl. voor 1826, tr.

[19] Trijntje Pieters, overl. voor 1826.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albert Smit, geb. Texel ca. 1773, koopman, tr. 1e Aafje Kooger, overl. voor 1826; tr. 2e Texel 29.11.1826 Antje Verberne, geb. Texel ca. 1776, landeigenaresse, d.v. Jacob Verberne en Neeltje Hendrikse Sprong.
     AV tr. 1e Reier Grooff, overl. voor 1826.

2.                   Antje Smit, geb. Texel ca. 1778; volgt [9].

 

[20]

[21]

 

[22] Jan Latjes, geb. Texel ca. 1746, overl. Den Burg (Texel) 12.01.1832, z.v. Jan Latjes en Isle Ran; tr.

[23] Neeltje Graaf, overl. voor 1825.

Uit dit huwelijk:

1.                   Vrouwtje Latjes, geb. Texel ca. 1774; volgt [11].

2.                   Isele Latjes, geb. Texel ca. 1778, overl. Den Burg (Texel) 02.05.1825, tr. Gerrit  Liedmeijer, kantoorbediende (1825).

 

[24] Pieter van Kints, overl. voor 1817, z.v. Wilm van Kints; tr.

[25] Jacoba Bloemendaal, overl. voor 1817, d.v. Aris Bloemendaal.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem van Kins, geb. Aarlanderveen ca. 1771, overl. Aalsmeer 14.10.1854, tr. Neeltje van Zijl, overl. voor 1854.

2.                   Cornelis van Kins, geb. Aarlanderveen ca. 1773; volgt [12].

3.                   Maarten van Kints, geb. Aarlanderveen ca. 1777, overl. Mijdrecht 23.11.1839, tr. 1e voor 1819 Hendrika van den Haak, geb. ca. 1777, overl. Mijdrecht 08.06.1835, d.v. Willem van der Haak en Susanna N; tr. 2e Waverveen 04.11.1835 Jacoba Weldam, ged. Mijdrecht (rk) 25.09.1774, overl. Vinkeveen en Waverveen 08.10.1843, d.v. Jacob Weldam en Jannigje Ruwiel.
     JvW tr. 1e Waverveen 18.05.1812 Jacobus Waltman, ged. Utrecht (rk) 30.05.1768, overl. Waverveen 10.01.1834, z.v. Johannes Waltman en Maria Burgers.
     JW tr. 1e voor 1801 Marretje de Heus, overl. tussen 1811 en 1812.

 

[26] Jodorus Henrikus Leeuwerik, geb. Münsterland ca. 1749, kleermaker, overl. Nieuwkoop 23.09.1822, tr.

[27] Neeltje Zondervan, overl. Nieuwkoop 26.11.1810.

Uit dit huwelijk (vader ook Joost/Josephus, vader ook Leeuwriks):

1.                   Marijtje Leeuwriks, geb. Noorden ca. 1785; volgt [13].

2.                   Geertruij Leeuwerik, ged. Nieuwkoop 06.02.1787, tr. Nieuwkoop 06.05.1816 Steven van der Lit, ged. Vleuten 11.11.1791, arbeider, z.v. Cornelis van der Lit en Aletta Berk (-1814).

3.                   Ariaantje Leeuwerik, ged. Nieuwkoop 09.08.1788, tr. Nieuwkoop 23.05.1816 Adrianus van Dijk, ged. Maarssen (rk) 01.09.1790, arbeider (1822), z.v. Dirk van Dijk, arbeider, en Gijsje Broere.

 

[28] Barend Verhoef, dagloner (1814), tr.

[29] Aaltje Schouten, overl. voor 1814, d.v. Jan Schouten.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Verhoef, geb. Langeraar/Ter Aar ca. 1782/1783/1785; volgt [14].

2.                   Johanna Verhoef, geb. Aarlanderveen ca. 1786/1788, overl. Bleiswijk 23.10.1825, tr. Bleiswijk 09.09.1820 Hendrik van Ewijk, geb. Bergschenhoek ca. 1795/1796, overl. Bleiswijk 23.01.1848, z.v. Dirk van Ewijk en Angelina van Dijk.
     HvE tr. 2e Bleiswijk 13.02.1828 Johanna Gijsers, ook Jannetje Gijzers, geb. Broek/Waddinxveen ca. 1796, overl. Bergschenhoek 29.03.1832, d.v. Jan Gijsers en Aaltje Kloosterman.

3.                   Maria Verhoef, geb. Langeraar, ged. Ter Aar (rk) 07.05.1797.

 

[30] Mouwris van Ruijten, ook Maurits/Mauweris/Mouris, overl. voor 1814, z.v. Leendert van Ruijten; tr. Ter Aar (rk) 11.04.1768|a|

[31] Teuntje Snoek, begr. Ter Aar 10.08.1799, d.v. Jan Snoek.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia van Ruijten, ged. Ter Aar (rk) 07.01.1769, overl. Ter Aar 31.12.1831, tr. Ter Aar 17.02.1819 Joannes Keijzer, Jan, geb. Korteraar ca. 1759, visser, overl. Ter Aar 07.01.1832, z.v. Kornelis Arisse Keijzer en Kornelia Jans van Tol.
     JK tr. 1e Maria Verdouw, overl. voor 1819, w.s. begr. Ter Aar 02.03.1809.

2.                   Maria van Ruijten, ged. Ter Aar (rk) 16.04.1776.

3.                   Cornelia van Ruijten, ook van Ruiten, ged. Ter Aar (rk) 03.05.1778, overl. Vinkeveen enWaverveen 28.03.1853, tr. Vinkeveen 29.05.1816 Willem Schinkel, geb. Vinkeveen ca. 1775, z.v. Thomas Schinkel en Maria Steltenpoel.
     WS tr. 1e Marritje Schouten, geb. ca. 1781, overl. Vinkeveen 07.11.1815.

4.                   Maria van Ruijten, ged. Ter Aar (rk) 08.11.1779; volgt [15].

5.                   Joannes van Ruijten, ged. Ter Aar (rk) 14.04.1784.

6.                   Leendert van Ruijten, overl. na 1799.

 

Noten: |a| bruid Trijntje.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren