Philippe Cornelis Stouthard (1924-2003)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien oktober 2020)

 


 

[1] Philippe Cornelis Stouthard, Philip, geb. Bergen op Zoom 19.11.1924, geslaagd voor toelatingsexamen RK HBS te Bergen op Zoom 1938|a|, doctoraalexamen Tilburg 1953, promotie Tilburg 20.05.1965|b|, werkzaam bij directeur Instituut voor Arbeidsvraagstukken (1959-1965), hoogleraar Tilburg (1965-), overl. 17.02.2013, begr. Tilburg (Centr. Bpl. West).
 
Noten: |a| Dagblad voor Noord-Brabant (Ph. Stouthard); |b| proefschrift: Data-modellen: enkele toepassingen en een methodologische kritiek; proefschrift: A. Oldendorff (1912-1970).

 

[2] Antonius Karel Stouthard, geb. Bergen op Zoom 09.12.1894, zandvormer (1923), overl. Bergen op Zoom 22.07.1977, tr. Bergen op Zoom 30.08.1923 
[3] Maria Hendrica van de Watering, geb. Bergen op Zoom 20.02.1896, overl. Bergen op Zoom 10.08.1994, begr. Bergen op Zoom (RK Bpl. a/d Mastendreef) 15.08.1994.

Uit dit huwelijk:

1.                   Philippe Cornelis Stouthard, geb. Bergen op  Zoom 19.11.1924; volgt [1].

2.                   Anna Adriana Francisca Stouthard, Annie, geb. Bergen op Zoom 1926/1927|a|, overl. Eindhoven 09.10.1959.

3.                   zoon Stouthard.

 

Noten: |a| Dagblad voor Noord-Brabant 11.01.1927 (periode 31.12.1926 tot 07.01.1927).

 

[4] Philippe Stouthard, geb. Brussel 05.05.1867, timmerman (1887,1890,1923), overl. Bergen op Zoom 22.08.1955, tr. Bergen op Zoom 13.11.1890

[5] Anna Cornelia van Hoek, geb. Woensdrecht 18.12.1866, dienstbode (1890), overl. Bergen op Zoom 22.11.1948.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Josephina Stouthard, geb. Bergen op Zoom 15.05.1891, overl. Bergen op Zoom 15.02.1968, tr. Bergen op Zoom 23.06.1913 Cornelis Adrianus Maas, geb. Bergen op Zoom 29.05.1891, bankwerker (1913,1915), z.v. Cornelis Maas, machinist, en Johanna Maria Lambregts.

2.                   Petrus Cornelis Stouthard, geb. Bergen op Zoom 20.06.1893, leraar, overl. Bergen op Zoom 19.02.1945|a|, tr. Emma Mathilde de Rijcke.

3.                   Antonius Karel Stouthard, geb. Bergen op Zoom 09.12.1894; volgt [2].

4.                   Adrianus Johannes Stouthard, geb. Bergen op Zoom 28.09.1898, overl. Bergen op Zoom 23.02.1899.

5.                   Cornelis Josephina Stouthard, geb. Bergen op Zoom 28.09.1898, overl. 27.10.1898.

6.                   levenloze zoon, Bergen op Zoom 07.05.1911.

 

Noten: |a| ook overl.akte Terneuzen 1945 no.57.

 

[6] Adriaan van de Watering, geb. Wouw 23.05.1858, dienstknecht (mei1882), landbouwer (sep1882,1885), arbeider (1886,1896), stoker-machinist (1910,1911), arbeider (1922), overl. Bergen op Zoom 28.03.1922, tr. Wouw 02.05.1882

[7] Anna Cornelia de Nijs, geb. Bergen op Zoom 02.10.1860, dienstmeid (1882), overl. Bergen op Zoom 08.07.1951.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna van de Watering, geb. Bergen op Zoom 27.09.1882, tr. Bergen op Zoom 20.02.1911 Cornelis Adrianus Hermans, geb. Bergen op Zoom 18.06.1882, letterzetter, z.v. Johannaes Franciscus Hermans, arbeider, en Johanna Raaijmakers.

2.                   Maria Cornelia van de Watering, geb. Bergen op Zoom 11.01.1885, dienstbode (1910), overl. na 1930, tr. Bergen op Zoom 13.06.1910 Marinus Johannes Wuijts, geb. Bergen op Zoom 19.01.1884, machinebankwerker (1910), machinist (1930), overl. Bergen op Zoom 01.06.1930, z.v. Franciscus Wuijts, kleermaker, en Maria Catharina Quik.

3.                   Cornelis Franciscus van de Watering, geb. Bergen op Zoom 30.05.1886, zandvormer (1910,1923), overl. na 1967, tr. Bergen op Zoom 09.06.1910 Catharina Cornelia Stuart, geb. Bergen op Zoom 11.06.1886, overl. Halsteren 05.04.1967, d.v. Jacobus Stuart, ijzergieter (1886), zandvormer (1910), en Helena Jansen.

4.                   Gerardus Adrianus van de Watering, geb. Bergen op Zoom 14.09.1888, zandvormer (1910,1913), tr. Bergen op Zoom 20.01.1913 Adriana Johanna Maria Weijts, geb. Bergen op Zoom 25.05.1890, d.v. Jacobus Weijts, verver/schilder, en Catharina Johanna Heijstraten.

5.                   Cornelia Magdalena van de Watering, geb. Bergen op Zoom 09.01.1891.

6.                   Cornelia Pieternella van de Watering, geb. Bergen op Zoom 15.03.1892, overl. Bergen op Zoom 07.05.1959, tr. Bergen op Zoom 10.07.1916 Johannes Hermanus Snoek, geb. Bergen op Zoom 18.05.1885, timmerman, overl. Vught 21.01.1964, z.v. Johannes Franciscus Snoek, timmerman, en Anna Paulina Stouthart (1861-1941).

7.                   Jacobus van de Watering, geb. Bergen op Zoom 24.07.1894.

8.                   Maria Hendrica van de Watering, geb. Bergen op Zoom 20.02.1896; volgt [3].

9.                   Cornelis Adrianus van de Watering, geb. Bergen op Zoom 09.04.1899.

10.               Elisabeth van de Watering, geb. Bergen op Zoom 30.01.1901, overl. na 1969, tr. Bergen op Zoom 11.05.1922 Mattheus Adrianus van Egeraat, geb. Bergen op Zoom 18.12.1898, handelaar, overl. Bergen op Zoom 20.03.1969, z.v. Leonardus van Egeraat, slager, en Cornelia van den Boom.

 

[8] Lucie Pétronille Stouthard, overl. tussen 1890 en 1955; = w.s. Cornelia Lucia Petronella Stouthart (1842-1903).

 [9] 

Kind:

1.                   Philippe Stouthard, geb. Brussel 05.05.1867; volgt [4].

 

[10] Henricus Hoek, geb. Loveren (Baarle-Nassau) 25.03.1833, landbouwersknecht (1856), arbeider (1859,1874), overl. Woensdrecht 06.03.1874, tr. Halsteren 10.09.1856

[11] Anna Cornelia Maas, geb. Halsteren 05.02.1829, dienstbode (1856), arbeidster (1876), overl. Woensdrecht 05.11.1884; tr. 2e Woensdrecht 23.05.1876 Jacobus Plompen, geb. Woensdrecht 03.10.1822, timmerman (1876), metselaar (1885), overl. Woensdrecht 19.05.1902, z.v. Adrianus Plompen, arbeider, en Pieternella Linders.

     JP tr. 2e Woensdrecht 21.10.1885 Maria Zandijk, geb. Tholen 12.10.1826, dienstbode (1855), overl. Woensdrecht 10.07.1902, d.v. Jan Zandijk en Anna Adriana van Dijke.

     MZ tr. 1e Ossendrecht 10.05.1855 Adrianus Schreurs, geb. Ossendrecht 09.02.1823, arbeider, overl. Woensdrecht 10.11.1879, z.v. Tanna Schreurs.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, Woensdrecht 13.12.1857.

2.                   levenloze zoon, Woensdrecht 13.12.1857.

3.                   Petrus van Hoek, geb. Woensdrecht 06.01.1859, arbeider, overl. Bergen op Zoom 17.09.1943, tr. Woensdrecht 20.05.1885 Johanna Catharina Somers, geb. Woensdrecht 14.02.1863, arbeidster, overl. Woensdrecht 25.12.1922,  z.v. Cornelis Somers, arbeider, en Johanna Rommers.

4.                   Anna Maria van Hoek, geb. Woensdrecht 18.04.1861, overl. Woensdrecht 16.10.1863.

5.                   Elisabeth van Hoek, geb. Woensdrecht 29.10.1863, arbeidster, overl. Woensdrecht 28.03.1948, tr. Woensdrecht 05.01.1887 Adrianus Josephus van Loon, geb. Ossendrecht 23.09.1864, arbeider, z.v. Petrus van Loon, arbeider, en Anna Dimphena Kil.

6.                   Anna Cornelia van Hoek, geb. Woensdrecht 18.12.1866; volgt [5].

7.                   Johannes Baptist van Hoek, geb. Woensdrecht 11.10.1868, overl. Woensdrecht 29.10.1868.

 

[12] 

[13] Adriana Cornelia van Geel, geb. Wouw 01.12.1836, arbeidster, overl. Wouw 09.03.1916; tr. Wouw 24.11.1858 Cornelis van de Watering, geb. Wouw 26.12.1819, arbeider, overl. Wouw 08.10.1900, d.v. Hermanus van de Watering, dagloner (1819), en Anna van Eekelen.

Kind van Adriana Cornelia (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Adriaan van de Watering, geb. Wouw 23.05.1858|a|; volgt [6].

Uit dit huwelijk:

2.                   Pieter van de Watering, geb. Wouw 02.12.1859, overl. Wouw 03.10.1942, tr. Wouw 02.05.1884 Anna Maria Maas, geb. Halsteren 01.11.1860, overl. Wouw 09.02.1939, d.v. Petrus Maas, arbeider, en Adriana Cornelia van Elsakker.

3.                   Anna Maria van de Watering, geb. Wouw 27.02.1863, overl. Bergen op Zoom 03.06.1942, tr. Wouw 15.10.1883 Marinus Johannes de Kok, geb. Wouw 02.11.1857, timmerman, overl. Bergen op Zoom 14.12.1940, z.v. Leonardus de Kok en Anna Maria Theuns.

4.                   Hermanus Jacobus van de Watering, geb. Wouw 25.07.1866, arbeider, overl.na 1950, tr. Spaarndam 05.05.1898 Grietje Lukas, geb. Sliedrecht 18.01.1873, overl. Beverwijk 29.12.1950, d.v. Willem Lukas, arbeider, en Dina Bax.

5.                   Johanna van de Watering, geb. Wouw 23.06.1868, dienstbode (1890), overl. Steenbergen 10.02.1940, tr. Steenbergen 02.05.1890 Jan Huigen, geb. Steenbergen 18.01.1865, arbeider, overl. Steenbergen 24.05.1937, z.v. Michaël Huigen, arbeider, en Cornelia Heijmans.

6.                   Adriana Cornelia van de Watering, geb. Wouw 10.02.1871, overl. Wouw 11.12.1876.

7.                   Johannes van de Watering, geb. Wouw 15.02.1873, koopman (1904), arbeider (1914), overl. Wouw 29.10.1914, tr. Wouw 28.04.1904 Adriana van Loon, geb. Steenbergen 08.03.1873, d.v. Kornelis van Loon en Maria Zonruiter.

8.                   Simon van de Watering, geb. Wouw 19.06.1874, overl. Wouw 03.01.1875.

 

Noten: |a| aangifte door Adriaan van Geel, oud 55 jaar {opa}, geen vermelding van Cornelis van de Watering (geb.akte Wouw 1858 no.30).

 

[14] Cornelis Franciscus de Neijs, geb. Woensdrecht 16.02.1829, landbouwer, overl. Bergen op Zoom 13.01.1895|a|, tr. Bergen op Zoom 11.09.1856

[15] Johanna Groffen, geb. Bergen op Zoom 08.08.1828, landbouwster, overl. Bergen op Zoom 23.04.1889.

Uit dit huwelijk (vader de Nijs):

1.                   Johanna de Nijs, geb. Bergen op Zoom 04.08.1857, overl. Bergen op Zoom 03.02.1925, tr. Bergen op Zoom 03.06.1878 Marijn Broos, geb. Steenbergen 05.02.1845, arbeider (1878), koopman (1911), overl. Bergen op Zoom 05.05.1911, z.v. Jacobus Broos, arbeider, en Joanna Koetsenruijter, arbeidster.

2.                   Helena de Nijs, geb. Bergen op Zoom 13.11.1858, overl. Roosendaal en Nispen 30.04.1897, tr. Roosendaal en Nispen 11.04.1888 Petrus van Tiggelen, geb. Roosendaal en Nispen 04.04.1843, landbouwer, overl. Roosendaal en Nispen 16.05.1930, z.v. Cornelis van Tiggelen, bouwman, en Joanna van Heijst.
     PvT tr. 1e Roosendaal en Nispen 07.05.1878 Wilhelmina Maatjens, geb. Roosendaal en Nispen 08.08.1849, overl. Roosendaal en Nispen 19.05.1885, d.v. Rumoldus Maatjens, bouwman, en Maria Cornelia Engelen; tr. 3e Roosendaal en Nispen 16.09.1898 Maria Cornelia Schoonen, geb. Bergen op Zoom 18.05.1861,  overl. Roosendaal en Nispen 02.02.1946, d.v. Marijn Schoonen, arbeider, en Johanna Timmermans.

3.                   Anna Cornelia de Nijs, geb. Bergen op Zoom 02.10.1860; volgt [7].

4.                   Petronella de Nijs, geb. Bergen op Zoom 07.12.1862, overl. Wouw 17.01.1941, tr. Wouw 04.05.1899 Adrianus van der Heijden, geb. Wouw 18.06.1849, arbeider, z.v. Marijn van der Heijden en Petronella Kostermans.

5.                   Maria de Nijs, geb. Bergen op Zoom 20.06.1864, overl. Bergen op Zoom 28.04.1865.

6.                   Maria Hendrika de Nijs, geb. Bergen op Zoom 26.06.1867, huishoudster (1903), overl. Roosendaal en Nispen 27.07.1951, tr. Bergen op Zoom 14.09.1903 Jan Konings, geb. Rucphen, Sprundel en Vorenseinde 26.10.1862, arbeider (1888), koetsier (1903), overl. Roosendaal en Nispen 06.03.1945, z.v. Petrus Konings, arbeider, en Johanna van Unen.
     JK tr. 1e Roosendaal en Nispen 16.05.1888 Cornelia Vriens, geb. Rucphen 24.09.1859, overl. Roosendaal en Nispen 22.06.1902, d.v. Johannes Franciscus Vriens en Magdalena Goorden.

7.                   Adrianus Gerardus de Nijs, geb. Bergen op Zoom 23.12.1869, landbouwer, overl. Roosendaal en Nispen 12.08.1947, tr. Steenbergen 05.07.1912 Elizabeth Mulders, geb. Steenbergen 30.10.1865, dienstbode (1912), d.v. Pieter Mulders en Elizabeth Petie.

8.                   Maria Cornelia de Nijs, geb. Bergen op Zoom 30.08.1872, overl. Bergen op Zoom 12.09.1873.

9.                   Elisabeth de Nijs, geb. Bergen op Zoom 12.10.1874, huishoudster (1922), overl. Roosendaalen Nispen 28.01.1949, tr. Roosendaal en Nispen 18.07.1922 Johannes Backx, geb. Roosendaal en Nispen 23.09.1856, overl. Roosendaal en Nispen 10.03.1928, z.v. Jacobus Backx, arbeider, en Cornelia Raats.

 

Noten: |a| de Nijs.

 

[16] Stouthard = w.s. Paulus Stouthart (1804-1888)

[17] NN = w.s. Adriana Noorthuijzen (1811-1887)

Uit dit huwelijk:

1.                   Lucie Petronille Stouthard; volgt [8].

 

[18]

[19]

 

[20]

[21] Johanna Tielemans, geb. ca. 1809, dienstbode (1833), overl. na 1856.

Kind:

1.                   Henricus Hoek, geb. Loveren (Baarle-Nassau) 25.03.1833|a|; volgt [10].

 

Noten: |a| aangifte door Maria Hofkens wede Cornelis Tielemans,oud 43 jaar, arbeidster (geb.akte Baarle-Nassau 1833 no.18).

 

[22] Petrus Maas, Pieter, geb. Halsteren ca. 1796/1797/1798, schoenmaker (1823,1836), arbeider (1838), schoenmaker (1840), arbeider (1856), overl. Woensdrecht 10.07.1883, z.v. Michiel Maas, arbeider, en Maria Brans; tr. 1e Anna Cornelia Somers, geb. Essen ca. 1799, overl. (kraambed) Wouw 05.10.1822, d.v. Willem Somers en Maria van Overvelt; tr. 2e Nieuw-Vossemeer 04.07.1823

[23] Adriana Elizabeth Lodiers, geb. Halsteren ca. 1802, arbeidster, overl. Halsteren 29.09.1862|b|, d.v. Johannes Lodiers, arbeider, en Maria Murk.

Uit het huwelijk Maas-Somers:

1.                   Anna Maria Maas, geb. Wouw 27.09.1822.

Uit het huwelijk Maas-Lodiers (moeder ook Johanna):

2.                   Cornelia Maas, geb. Halsteren 02.04.1824, overl. Halsteren 12.04.1824.

3.                   Michiel Maas, geb. Halsteren 11.08.1825, arbeider, overl. Woensdrecht 09.09.1879, tr. 1e Woensdrecht 07.01.1857 Johanna Musters, geb. Woensdrecht 28.09.1831, arbeidster, overl. Woensdrecht 28.09.1859, d.v. Adriaan Musters, arbeider, en Anna Cornelia Swagemakers; tr. 2e Woensdrecht 18.02.1861 Adriana Linders, geb. Woensdrecht 07.09.1823, arbeidster, overl. Woensdrecht 27.01.1879, z.v. Adrianus Linders, arbeider, en Elisabeth Brouwers.

4.                   Anna Cornelia Maas, geb. Halsteren 05.02.1829|a|; volgt [11].

5.                   Johanna Maas, geb. Halsteren 01.09.1831, overl. Halsteren 28.09.1831.

6.                   Adriana Maas, geb. Halsteren 07.03.1833|c|.
= Johanna Maas, overl. Halsteren 12.03.1833|d|.

7.                   Petrus Johannes Maas, geb. Halsteren 02.08.1834, arbeider, overl. Zaandam 17.04.1882, tr. Zaandam 27.02.1870 Trijntje Gruijs, geb. Zaandam ca. 1843/1844, d.v. Cornelis Gruijs en Aaltje Groot.
     TG tr. 2e 1883 Johannes Maas (1841-), jongere broeder van Petrus Johannes.

8.                   Johanna Maas, geb. Halsteren 27.08.1836, overl. Woensdrecht 02.12.1884, tr. Woensdrecht 04.05.1867 Johannes Baptist Bruijnseels, geb. Woensdrecht 12.06.1833, arbeider,z.v. Johannes Bruijnseels, kleermaker, en Elisabeth Hussaarts.

9.                   Adriana Maas, geb. Halsteren 30.04.1838, overl. Halsteren 03.10.1838.

10.               Jacobus Maas, geb. Halsteren 23.04.1840.

11.               Johannes Maas, geb. Halsteren 20.12.1841, arbeider, overl. voor 1939, tr. 1e Zaandam 11.03.1883 Trijntje Gruijs (ca.1843/1844-); tr. 2e Zaandam 10.02.1889 Jannetje Cornak, geb. Zaandam ca. 1862, overl. Zaandam 06.01.1939, d.v. Jetje Cornak.
     TG tr. 1e 1870 Petrus Johannes Maas (1834-1882), oudere broeder van Johannes.
     JC tr. 1e Zandvoort 29.11.1883 Adriaan Mens, geb. Wouw 25.11.1852, polderwerker, overl. voor 1889, z.v. Jacobus Mens, schoenmaker, en Joanna Tangelaars.

 

Noten: |a| moeder Johanna; |b| Adriana, oud 54 jaar (>geb.ca.1808), aangifte door echtgenoot Petrus Maas, oud 55 jaar (>geb.ca.1807) (overl.akte Halsteren 1862 no.52); |c| kind Adriana, moeder Johanna (geb.akte Halsteren 1833 no.16); |d| kind Johanna, oud achtdagen, moeder Adriana (overl.akte Halsteren 1833 no.9).

 

[24]

[25]

 

[26] Adrianus van Geel, Adriaan, geb. Wouw 28.10.1802, bouwknecht (1828), arbeider (1829,1842), dagloner (1846), landbouwer (1858), arbeider (1863), overl. Wouw 17.04.1863, z.v. Pieter van Geel (ca.1777-), arbeider, en Adriana van Gastel (ca.1776-), arbeidster; tr. Wouw 15.04.1828

[27] Johanna Ruijten, geb. Wouw 29.12.1803, boerendochter (1828), arbeidster (1829,1864), overl. Wouw 19.03.1864, d.v. Jan Ruijten (ca.1773-), bouwman, en Maria Blok, of Block.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria van Geel, geb. Wouw 03.11.1829, overl. Wouw 15.03.1831.

2.                   Pieter van Geel, ook Petrus, geb. Wouw 06.02.1831, arbeider, overl. Etten-Leur 31.07.1915, tr. Steenbergen 09.04.1858 Helena Hagenaars, geb. Steenbergen 23.05.1834, arbeidster, overl. Wouw 08.12.1890, d.v. Pieter Hagenaars, arbeider, en Cornelia de Jong.

3.                   Simon van Geel, geb. Wouw 29.11.1833, landbouwersknecht (1877), overl.Halsteren 01.11.1918, tr. Steenbergen 07.11.1877 Elizabet van Osta, geb. Steenbergen 16.05.1828, arbeidster, overl. Halsteren 24.10.1912, d.v. Antonij van Osta, arbeider, en Joanna Hommel.
     EvO tr. 1e Steenbergen 02.04.1869 Martien Gabreëls, geb. Steenbergen 28.03.1837, arbeider, overl. Steenbergen 30.12.1876, z.v. Pieter Jan Gabreëls, arbeider, en Petronilla Baselier.

4.                   Adriana Cornelia van Geel, geb. Wouw 01.12.1836; volgt [13].

5.                   Johannes van Geel, geb. Wouw 02.11.1839, arbeider (1869), landbouwer (1906), overl. Wouw 27.02.1906, tr. Halsteren 05.02.1869 Johanna Maria Kerstens, geb. Halsteren 07.03.1850, arbeidster, overl. Wouw 25.08.1929|a|, d.v. Cornelis Kerstens, arbeider, en Anna Vermeeren, arbeidster.

6.                   Elisabeth van Geel, geb. Wouw 23.12.1842, dienstbode (1866), overl. Wouw 12.01.1892, tr. 1e Wouw 03.05.1866 Johannes Schillemans, geb. Wouw 19.03.1839, arbeider, overl. Wouw 07.05.1873, z.v. Franciscus Schillemans, arbeider, en Johanna Bode; tr. 2e Wouw 26.08.1885 Marijn de Jong, geb. Steenbergen 02.12.1847, houtzager, z.v. Cornelis de Jong, arbeider, en Elisabeth van Sundert, arbeidster.
     MdJ tr. 1e Wouw 15.10.1877 Maria Heijmans, geb. Wouw 03.10.1853, overl. Wouw 07.06.1885, d.v. Arnoldus Heijmans, arbeider, en Adriana van Osta, arbeidster.

7.                   Maria van Geel, geb. Wouw 25.12.1846, dienstbode (1874), overl. Wouw 08.05.1924, tr. Wouw 01.05.1874 Adriaan van der Heijden, geb. Steenbergen 10.07.1842, dienstbode (1874), overl. Wouw 13.05.1924, z.v. Pieter van der Heijden, arbeider, en Petronilla van Giels, arbeidster.

 

Opm:

In huw.akte Breda 1897 no.28 is er een Johannes van Geel, dagloner (1897), tr. 1e Elisabeth Jonkers, overl. voor 1897; tr. 2e Breda 15.04.1897 Cornelia Catharina van Leent, geb. Terheijden 18.11.1867, d.v. Cornelis van Leent en Cornelia Kerkhof. Volgens de akte is bruidegom Johannes, geb. Wouw 02.11.1839, z.v. Adriaan van Geel en Johanna Ruijten.

Het betreft echter Joannes van Geel, geb. Wouw 08.03.1833 (z.v. Johannes van Geel en Petronella Jochems), tr. Halsteren 10.10.1856 Elisabeth Jonkers, geb. Halsteren 10.04.1834, overl. Halsteren 25.01.1892, d.v. Cornelis Jonkers, arbeider, en Cornelia van Hooijdonk. Bij zijn overlijden staat vermeld: Johannes van Geel, geb. Wouw ca. 1840, koopman (1901), overl. Princenhage 13.03.1901, weer als z.v. Adriaan van Geel en Johanna Ruijten (overl.akte Princenhage 1901 no.51).

Zou er in 1897 iets mis gegaan zijn bij het opvragen van een geboorteakte uit Wouw?

 

Noten: |a| moeder Anna Maria van Meer.

 

[28] Gerardus de Neijs, geb. Woensdrecht, ged. Huijbergen 26.05.1796, landbouwer (1822,1825), arbeider (1829,1838), bouwman (1842), overl. Ossendrecht 25.05.1842|d|, z.v. Antonij de Neijs, landbouwer, en Joanna Cornelissen; tr. Woensdrecht 27.04.1822|a|

[29] Joanna Loijen, ged. Woensdrecht 11.07.1795, landbouwster (1822,1825), arbeidster (1838), landbouwster (1852), overl. Bergen op Zoom 28.10.1852, d.v. Adrianus Loijen, landbouwer, en Maria Catharina van de Moer, landbouwster.

Uit dit huwelijk (vader ook de Nijs, moeder ook Looijen):

1.                   Antonius de Nijs, geb. Woensdrecht 02.07.1822, landbouwer, overl. Bergen op Zoom 06.07.1892, tr. Bergen op Zoom 17.07.1856 Cornelia Maas, geb. Bergen op Zoom 29.04.1827, landbouwster, overl. Bergen op Zoom 11.01.1904, d.v. Petrus Maas, landbouwer, en Adriana van Loon, landbouwster.

2.                   Adrianus de Neijs, geb. Woensdrecht 22.08.1823, overl. Bergen op Zoom 29.01.1917, tr. Oud en Nieuw Gastel 31.05.1856 Hendrika van den Bos, geb. Standdaarbuiten 19.05.1828, overl. Bergen op Zoom 10.05.1912|c|, d.v. Martinus van den Bos en Anna Visseren.

3.                   Joanna Helena de Neijs, geb. Woensdrecht 24.12.1825, landbouwster, overl. Bergen op Zoom 13.12.1899, tr. Bergen op Zoom 07.02.1850 Petrus Uijtdewillegen, ook Uijtdewilligen, geb. Wouw 15.01.1822, landbouwer, overl. Bergen op Zoom 03.11.1898, z.v. Govert Uijtdewillegen, bouwman, en Elizabeth van Trijen.

4.                   Cornelis Franciscus de Neijs, geb. Woensdrecht 16.02.1829|b|; volgt [14].

5.                   levenloze zoon, Woensdrecht 16.11.1831.

6.                   Johanna de Nijs, geb. Woensdrecht 04.07.1835, overl. Woensdrecht 06.07.1835.

7.                   Jacoba Johanna de Nijs, geb. Woensdrecht 09.06.1838, overl. Woensdrecht 01.02.1839.

 

Noten: |a| bruidegom in akte de Neijs, tekent met de Nijs, bruid in akte Loijen, tekent met Looijen (huw.akte Woensdrecht 1822 no.4); |b| moeder Johanna Looijen; |c| van den Bosch, moeder Visser; |d| de Nijs, e.v. Looijen.

 

[30] Adrianus Groffen, geb. Borgvliet xx.07.1777 of ca.1775/1776/1777/1778, journalier (1812), landbouwer (1815,1832), overl. Bergen op Zoom 19.01.1842|b|, z.v. Adrien Groffen en Anna Cornelie Jacobs; tr. Woensdrecht 14.07.1812|a|

[31] Johanna Eskens, geb. Zuidgeest xx.03.1790, journalière (1812), landbouwster (1825), overl. Bergen op Zoom 22.09.1864, d.v. Theodorus Eskens en Isabella Heijer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anne Cornélie Groffen, ook Anna Cornelia, geb. Bergen op Zoom 13.11.1813, tr. Bergen op Zoom 30.11.1837 Martinus de Jongh, geb. Steenbergen, z.v. Marijn de Jongh en Elisabeth Oerlemans.

2.                   Bello Groffen, geb. Bergen op Zoom 03.11.1815, overl. Bergen op Zoom 04.12.1815.

3.                   Pieternella Groffen, geb. Bergen op Zoom 08.02.1817, overl. Bergen op Zoom 25.05.1877, tr. Bergen op Zoom 04.06.1840 Antonius van Meel, ged. Bergen op Zoom (rk) 14.08.1805, boerenknecht, overl. Bergen op Zoom 30.06.1890, z.v. Johannes van Meel en Adriana Wijnaerts.

4.                   Catharina Groffen, geb. Bergen op Zoom 29.08.1819, landbouwster, overl. Nieuw-Vossemeer 12.07.1920, tr. 1e Steenbergen 07.09.1855 Jacobus Hertogs, geb. Ossendrecht 28.11.1810, bouwknecht (1840), landbouwer (1855), arbeider (1863), overl. Steenbergen 12.11.1863, z.v. Joannis Hertogs en Joanna Plompen; tr. 2e Steenbergen 11.08.1865 Jacobus Moerbeek, geb. Halsteren 14.03.1818, landbouwer, overl. Bergen opZoom 18.08.1901, z.v. Pieter Moerbeek, tapper, en Maria Kommers.
     JH tr. 1e Woensdrecht 09.10.1840 Anna Cornelia Looijen, ged. Hoogerheide 02.06.1807,landbouwster, overl. Steenbergen 30.10.1854, d.v. Adrianus Looijen en Maria Catharina van de Moer.

5.                   Maria Groffen, geb. Bergen op Zoom 28.03.1822, landbouwster, overl. Woensdrecht 07.01.1893, tr. Bergen op Zoom 19.10.1848 Petrus de Neijs, geb. Huijbergen ca. 1809, landbouwer (1848), arbeider (1880), overl. Woensdrecht 04.04.1880, z.v. Martinus de Neijs en Petronella Backx.

6.                   Jacobus Groffen, geb. Bergen op Zoom 23.10.1825, landbouwer, overl. Bergen op Zoom 10.02.1911, tr. 1e Steenbergen 12.05.1865 Johanna Martina Martens, geb. Halsteren 29.08.1827, landbouwster, overl. 01.09.1871, z.v. Antonie Martens, arbeider, en Catharina Timmermans; tr. 2e Wouw 17.12.1871 Adriana Cornelia Barrevoets, geb. Wouw 16.04.1844, overl. Bergen op Zoom 28.04.1888, d.v. Cornelius Barrevoets, bouwman, en Anna Cornelia de Bakker.

7.                   Johanna Groffen, geb. Bergen op Zoom 08.08.1828; volgt [15].

8.                   Isaella Groffen, geb. Bergen op Zoom 24.07.1832, landbouwster, overl. Wouw 10.04.1914, tr. Bergen op Zoom 14.05.1857 Johannes Baptist Koppens, geb. Wouw 24.11.1830, landbouwer, overl. Wouw 08.11.1906, z.v. Leendert Koppens, vrachtrijder, en Adriana Laureijsse.

 

Noten: |a| bruidegom Adrien, bruid Jeanne; |b| oud 67 jaar.

 


Bijlage A

 

I = *[32] Joannes Stouthart, uit Maastricht, mineur (1803), afwezig (1823), overl. voor 1828, tr. Bergen op Zoom (schepenbank) 15.05.1803|a|

*[33] Maria Anna Meijer, geb. Bergen op Zoom ca. 1781, dagloonster (1823), arbeidster (1828), werkvrouw (1832), arbeidster (1834),  overl. Bergen op Zoom 11.06.1839, d.v. Johannes Meijer en Catharina Dirckx.

Kind van Maria Anna (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Joannes Arnoldus Meijer, later Souhart, ged. Bergen op Zoom (rk) 06.10.1799, arbeider, overl. Bergen op Zoom 22.12.1879, tr. Bergen op Zoom 25.01.1823|c| Anna Maria Elisabeth Christina Duckers, geb. Potsdam ca. 1797, dienstbode (1823), overl. Bergen op Zoom 29.01.1855, d.v. Petrus Duckers en Margaretha Schneiders.

Uit dit huwelijk:

2.                   Paulus Stouthart, ged. Bergen op Zoom (rk) 07.04.1804|b|; volgt II.

3.                   Wilhelmus Stoutard, ged. Bergen op Zoom (rk) 31.05.1806, arbeider (1832,1834), hovenier (1862), overl. Bergen op Zoom 01.02.1862|d|, tr. Bergen op Zoom 17.05.1832 Maria van Boven, ged. Bergen op Zoom (rk) 18.11.1808, dienstbode (1832), overl. Bergen op Zoom 26.03.1882, d.v. Cornelis van Boven en Elisabeth Slooven.

4.                   Gerardus Stouthart, ged. Bergen op Zoom (rk) 19.10.1808, arbeider, over Bergen op Zoom 08.02.1828.

 

Noten: |a| bruid Marian; |b| moeder Joanna; |c| bruidegom Souhart (huw.akte Bergen op Zoom 1823 no.4 & overl.akte Bergen op Zoom 1879 no.278); |d| Stouthart.

 

II = *[16] Paulus Stouthart, ged. Bergen op Zoom (rk) 07.04.1804, metselaarsknecht (1834), metselaar (1835), metselaarsknecht (1836), metselaar (1839), metselaarsknecht (1842), metselaar (1844), metselaarsknecht (1847,1850), metselaar (1853,1874), overl. Bergen op Zoom 13.12.1888|b|, tr. Bergen op Zoom 08.05.1834

*[17] Adriana Noorthuijzen, geb. Bergen op Zoom 02.12.1811, dienstbode (1834), overl. Bergen op Zoom 13.03.1887, d.v. Otto Noorthuijzen, jardinier (1811), en Maria Akkermans.

Uit dit huwelijk (moeder ook Noordhuisen/Noordhuijsen/Noordhuizen):

1.                   Albertus Johannes Stouthart, geb. Bergen op Zoom 10.02.1835|a|; volgt III.

2.                   Johannes Arnoldus Stouthart, geb. Bergen op  Zoom 09.10.1836, metselaar, overl. Vlissingen 08.04.1917, tr. Bergen op Zoom 12.07.1860 Johanna Jochems, geb. Bergen op Zoom 10.04.1840, naaister (1860), overl. voor 1917, d.v. Adrianus Jochems, arbeider (1840), bezemmaker (1860), en Maria Francisca Josepha van Meer, arbeidster.

3.                   Maria Anna Stouthart, geb. Bergen op  Zoom 09.10.1836, dienstmeid (1863), arbeidster (1876), overl. ’s-Heerenhoek 13.10.1903, tr. ’s-Heerenhoek 07.05.1863 Paulus Franciscus Polfliet, geb. Doel|d| ca. 1824, kantonnier (1863), stratenmaker (1876), overl. ’s-Heer Arendskerke 03.01.1876, z.v. Augustinus Polfliet en Dorothea van de Velde, tapster (1863).

4.                   = *[8] Cornelia Lucia Petronella Stouthart, geb. Bergen op Zoom 11.02.1842|c|, overl. Bergen op Zoom 12.09.1903, tr. Bergen op Zoom 15.06.1871 Josephus Deleij, geb. Bergen op Zoom 06.08.1839, metselaarsknecht (1863), metselaar (1871,1903), overl. Bergen op Zoom 21.05.1903, z.v. David Deleij, dagloner (1839), arbeider (1842), metselaarsknecht (1863), metselaar (1866,1874), en Adriana Deelen.
     JD tr. 1e Bergen op Zoom 13.04.1863 Pieternella Bakx, geb. Halsteren 30.07.1834, overl. Bergen op Zoom 15.04.1871, d.v. Johannes Bakx, arbeider, en Maria Leuzen.

5.                   Lucia Stouthart, geb. Bergen op Zoom 02.03.1844, overl. Bergen op Zoom 06.11.1902, tr. Bergen op Zoom 05.02.1872 Johannes Gommarus Willems, geb. Bergen op Zoom 08.03.1844, besteller bij ’s Rijkstelegraaf, overl. Bergen op Zoom 23.02.1922, z.v. Petrus Willems, kleermaker, en Anna Willemina Bol.

6.                   Elisabeth Stouthart, geb. Bergen op  Zoom 13.03.1847, dienstbode (1874), overl. Bnreda 17.02.1936, tr. Bergen op Zoom 04.05.1874 Johannes Petrus Deleij, geb. Bergen op Zoom 17.05.1842, smid, overl. Breda 30.06.1910, z.v. David Deleij, dagloner (1839), arbeider (1842), metselaarsknecht (1863), metselaar (1866,1874), en Johanna Deelen.
     JPD tr. 1e Bergen op Zoom 02.08.1866 Maria van de Noort, geb. Standdaarbuiten 10.06.1842, dienstbode (1866), overl. Bergen op Zoom 10.12.1873, d.v. Gerardus van de Noort, arbeider, en Margareta Smits.

7.                   Paulina Stouthart, geb. Bergen op  Zoom 15.04.1850, tr. Bergen op Zoom 28.07.1870 Petrus Kalf, geb. Bergen op Zoom 14.11.1840, uitdrager, z.v. Petrus Kalf, schoenmaker, en Johanna Elisabeth Willems.

8.                   Anna Petronella Stouthart, geb. Bergen op  Zoom 22.03.1853, dienstbode (1874), overl. Bergen op Zoom 03.08.1938, tr. Bergen op Zoom 05.10.1874 Antonius Loomans, geb. Bergen op Zoom 12.11.1848, letterzetter, overl. Bergen op Zoom 17.10.1916, z.v. Wilhelmus Jacobus Loomans, broodbakker (1848), koekbakker (1874), en Anna Maria Coenen.

 

Noten: |a| moeder Noordhuizen; |b| wedr Noordhuizen; |c| moeder Noordhuijsen; |d| nu deelgemeente van Beveren, provincie Oost-Vlaanderen, België.

 

III. Albertus Johannes Stouthart, geb. Bergen op Zoom 10.02.1835, metselaar, overl. Bergen op Zoom 09.06.1884, tr. Bergen op Zoom 11.04.1861 Catharina Geertruda Veraart, geb. Bergen op Zoom 29.09.1830, naaister (1861), overl. Bergen op Zoom 05.01.1877, d.v. Johannes Hermanus Veraart, schippersknecht, en Anna Eulen.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Anna Paulina Stouthart, geb. Bergen op Zoom 30.12.1861, overl. Utrecht 01.05.1941, tr. Bergen op Zoom 09.04.1833 Johannes Franciscus Snoek, geb. Bergen op Zoom 27.02.1860, timmerman, overl. Bergen op Zoom 22.03.1912, z.v. Godefridus Snoek, timmerman, en Adriana Paulina van Weert.
Uit dit huwelijk: Johannes Hermanus Snoek (1885-1964), tr. Bergen op Zoom 10.07.1916 Cornelia Pieternella van de Watering (1892-1959), d.v. Adriaan van de Watering en Anna Cornelia de Nijs.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren