Theodorus Aloysius Stevers (1923-2013)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien maart 2022)

 


 

[1] Theodorus Aloysius Stevers, Theo, geb. Beemster 24.12.1923|b|, doctoraalexamen Tilburg 1954, promotie Tilburg 13.12.1962|a|, lector Tilburg (1961-), hoogleraar Tilburg (1963-), Lid KNAW 1984, begiftigd met de Pierson Penning 1993, RNL, overl. Tilburg 19.02.2013, begr. Tilburg (Bpl. Vredehof) 23.02.2013.
– Levensbericht ThAS: KNAW
– Hooglerarendispuut: Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017, pp.121-122.
 
Noten: |a| proefschrift: Renteverschillen en renteniveau : een onderzoek naar de oorzaken van de rendementsverschillen tussen staatsobligaties en, daarmede samenhangend, van het renteniveau, over de periode 1949 t/m 1960 in Nederland; promotor: H.W.J. Bosman (1922-1998); |b| per abuis 1924 (Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017, p.89, lemma Fiscaal Instituut Tilburg).

 

[2] Johannes Gerardus Stevers, geb. Beemster 28.04.1888, broodbakker (1917,1930),  overl. Beemster 03.08.1967, tr. Amsterdam 31.05.1917
[3] Alida Verkooijen, geb. Graft 31.03.1888, overl. Beemster 02.02.1962.

Uit dit huwelijk:

1.                   dochter.

2.                   Johannes Gerardus Stevers, geb. Beemster 26.01.1919, overl. Beemster 10.04.1919.

3.                   zoon.

4.                   Henricus Stevers, Hein, geb. Beemster 10.08.1921, overl. Berkhout 19.12.2018, begr. Westbeemster, tr. C.J.A. van Etten, Tiny, overl. voor 2018.

5.                   zoon.

6.                   Theodorus Aloysius Stevers, geb. Beemster 24.12.1923; volgt [1].

7.                   Cornelia Laetantia Stevers, Corrie/Cock, geb. ca. 1925, overl. Haarlem 14.11.1988, begr. Haarlem (RK Kerkhof St.Jozef) 17.11.1988.

8.                   Alida Theresia Stevers, geb. Beemster ca. 1928, overl. Beemster 23.01.1930.

9.                   zoon.

10.               dochter.

 

[4] Jan Stevers, geb. Beemster 19.04.1851, broodbakker, overl. Beemster 08.06.1917, tr. Beemster 24.10.1874

[5] Geertje Spil, geb. Obdam 28.05.1854, overl. Ilpendam 24.08.1940.

Uit dit huwelijk:

1.                   Suzanna Stevers, geb. Beemster ca. 1876, overl. na 1948, tr. Beemster 14.01.1903 Antonius Johannes Deckwitz, geb. Schermerhorn ca. 1871, slager (1903,1932), overl. De Rijp 30.12.1948, z.v. Frederik Johan Deckwitz en Margaretha Water.

2.                   Aafje Stevers, geb. Beemster ca. 1877, dienstbode (1903), overl. na 1932, tr. Wormer 05.11.1903 Hermanus de Leeuw, geb. Wormer ca. 1878, fabriekssmid (1903), smid (1932), z.v. Petrus de Leeuw, slager, en Trijntje Jak.

3.                   Theodorus Stevers, geb. Beemster ca. 1879, broodbakker, tr. Zoeterwoude 21.04.1910 Maria Brons, geb. Zijpe ca. 1882, d.v. Jan Brons en Elisabeth Schouten.

4.                   Grietje Stevers, geb. Beemster ca. 1881, geestelijk zuster, overl. Schijndel 26.06.1899|a|.

5.                   Geertruida Stevers, geb. Beemster ca. 1882, overl. na 1947, tr. Beemster 15.10.1910 Gerhard Anton Joseph Willem Spitzen, geb. Steenwijkerwold 27.11.1861, bakker (1889), bleker (1910), overl. Zwolle 30.12.1939|b|, z.v. Jannes Spitzen, bakker, en Catharina Hegge.
     GAJWS tr. 1e Steenwijkerwold 04.05.1889 Anna Maria Vonk, geb. Steenwijkerwold 22.04.1863, overl. Steenwijk 07.07.1908, d.v. Hendrik Alberts Vonk, landbouwer (1864), veehouder (1889), en Klaartje Eises ten Berge.

6.                   Maria Stevers, geb. Beemster ca. 1883, overl. Beemster 04.03.1884.

7.                   Alida Stevers, geb. Beemster xx.01.1884, overl. Beemster 27.09.1884.

8.                   Maria Stevers, geb. Beemster 29.03.1887, tr. De Rijp 29.04.1919 Meindert Keizer, geb. Andijk ca. 1888/1889, landbouwer, overl. Zwaag 06.10.1921, z.v. Pieter Keizer, landbouwer, en Marijtje Dekker.
     MK tr. 1e Wervershoof 08.05.1912 Grietje Brandsen, ook Margaretha, geb. Wervershoof ca. 1890, overl. Wervershoof 24.05.1917, d.v. Meindert Brandsen, visser, en Sijtje Bont.

9.                   Johannes Gerardus Stevers, geb. Beemster 28.04.1888; volgt [2].

10.               Gerardus Johannes Stevers, geb. Beemster18.12.1889, broodbakker (1917), bakker (1918,1925), overl. Purmerend 21.12.1959, tr. Ilpendam 13.08.1925 Catharina Anthonia Nooij, geb. Ilpendam ca. 1902, d.v. Cornelis Nooij, veehouder, en Trijntje de Lange.

11.               Helena Stevers, geb. Beemster 23.01.1891.

12.               Anna Catharina Stevers, geb. Beemster 02.06.1892, tr. De Rijp 26.04.1921 Petrus Smal, geb. Berkhout ca. 1890/1891, landbouwer, overl. Hoorn 18.12.1945, z.v. Petrus Albertus Smal, landbouwer, en Jantje van Diepen.
     PS tr. 1e Heerhugowaard 08.05.1918 Maria Rood, geb. Heerhugowaard ca. 1892/1893, overl. Berkhout 15.11.1918, d.v. Cornelis Rood en Maria Dekker.

13.               Simon Petrus Stevers, geb. Beemster 03.06.1895, landbouwer, tr. Tilburg 28.05.1918 Adriana Clasina Maria Rijnen, geb. Tilburg 23.04.1898, d.v. Petrus Rijnen, arbeider (1898), fabriekswerker (1918), en Maria Petronella Vingerhoets.

14.               Cornelia Stevers, geb. Beemster xx.09.1896, overl. Beemster 30.01.1897.

15.               Willem Stevers, geb. Beemster 06.11.1898, banketbakker, overl. Amsterdam 07.08.1978, tr. Amsterdam 22.08.1928 Cornelia Braas, geb. Avenhorn 18.01.1903, overl. De Goorn 21.11.1993, crem. Schagen 25.11.1993, d.v. Gerrit Braas, landbouwer, en Trijntje Spil.

 

Noten: |a| ook overl.akte Schijndel 1899 no.34; |b| ook overl.akte Steenwijkerwold 1940 no.5.

 

[6] Johannes Verkooijen, geb. Graft 24.01.1860, arbeider (1885,1907), grondwerker (1917), los werkman (1918), los arbeider (1919), fabrieksarbeider (1920), los arbeider (1923,1924), overl. Purmerend 20.02.1950, tr. Graft 28.06.1885

[7] Cornelia Boon, geb. Assendelft 25.07.1861, overl. Krommenie 24.11.1940.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerardus Verkooijen, geb. Graft ca. 1886, arbeider, overl. Graft 09.10.1907.

2.                   Alida Verkooijen, geb. Graft 31.03.1888; volgt [3].

3.                   Immetje Verkooijen, geb. Graft ca. 1890, tr. Krommenie 06.07.1918 Johannes Gerardus van Leeuwen, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1891, timmerman, z.v. Johannes Cornelis van Leeuwen, brigadier van politie, en Anna Cornelia Schwering.

4.                   Cornelis Verkooijen, geb. Graft ca. 1892, fabrieksarbeider, tr. Krommenie 01.07.1920 Hendrika Christina Jak, geb. Krommenie ca. 1895, d.v. Hugo Jak, koopman, en Elizabet Bes.

5.                   Maria Verkooijen, geb. Graft ca. 1894, tr. Krommenie 10.05.1919 Pieter Schouten,  geb. Hoogwoud ca. 1893, landbouwer, z.v. Cornelis Schouten, landbouwer, en Aafje Reuzenaar.

6.                   Petrus Verkooijen,  geb.Graft ca. 1895, metaalbewerker, tr. Krommenie 14.07.1923 Agatha Huisman, geb. Krommenie ca. 1896, d.v. Jan Huisman, tabaksbewerker, en Catharina van ’t Hof.

7.                   Geertruida Verkooijen,  geb. Graft ca. 1898, tr. Krommenie 01.03.1924 Adriaan Koning, geb. Krommenie ca. 1901, fabrieksarbeider, z.v. Johannes Koning, wever, en Maartje Huisman.

8.                   Martinus Verkooijen, geb. Graft ca. 1901, meubelfabrikant, tr. Heemstede 08.05.1935 (echtsch. ingeschr. Heemstede 09.12.1971) Maria Grijmans, geb. Heemstede 07.09.1905, d.v. Bernardus Grijmans, arbeider (1905), machinestoker (1935), en AnnaWillemse.

 

[8] Teodorus Stevers, geb. Beemster ca. 1806, broodbakker, overl. Beemster 26.02.1872|a|; tr. 1e Beemster 07.06.1846 Antje Mul, geb. Harenkarspel ca. 1822, overl. Beemster 24.08.1848, d.v. Gerrit Mul en Wilhelmina Twint, winkelierster (1846); tr. 3e Beemster 06.05.1860 Grietje Bakker, geb. Avenhorn/Grosthuizen ca. 1838, overl. Beemster 27.01.1862, d.v. Jacob Bakker en Maartje de Wit; tr. 4e Beemster 06.05.1866 Aaltje Pancras, geb. Oudorp 19.08.1829, overl. Wormer 08.01.1914, d.v. Jan Pancras en Elizabeth Komen; tr. 2e Beemster 21.04.1850

[9] Suzanna Wessels, geb. Oudendijk ca. 1825, overl. Beemster 26.11.1856|b|.

     AP tr. 2e Beemster 15.06.1873 Cornelis Meijer, geb. Jisp ca. 1814/1815, boerenknecht (1838), veehouder (1852,1873), overl. Wormer 25.09.1894, z.v. Anton Meijer en Jannetje Groen, veehoudster.

     CM tr. 1e Wormer 29.04.1838 Guurtje Vankman, geb. Wormer ca. 1817, overl. Wormer 06.06.1851, d.v. Arend Vankman, veehouder, en Antje de Leeuw; tr. 2e Beemster 20.06.1852 Neeltje van Baar, geb. De Rijp ca. 1820, overl. Wormer 27.03.1872, d.v. Dirk van Baar en Aagje Bleekers, boerin.

Uit het huwelijk Stevers-Mul:

1.                   levenloze zoon, Beemster 11.04.1847.

Uit het huwelijk Stevers-Wessels:

2.                   Jan Stevers, geb. Beemster 19.04.1851; volgt [4].

3.                   Trijntje Stevers, geb. Beemster ca. 1853, overl. voor 1931, tr. Beemster 24.10.1874 Tamis Spil (ca.1852-na1931), z.v. Gerrit  Spil en Aafje Ruiter.

 

Noten: |a| e.v. Bancras (overl.akte Beemster 1872 no.15); |b| per abuis vader Hendrik (overl.akte Beemster 1856 no.86).

 

[10] Gerrit Spil, geb. Wogmeer ca. 1831/1832, landman (1851), veehouder (1860), overl. Beemster 16.01.1860, tr. Obdam 01.05.1851

[11] Aafje Ruiter, geb. Berkhout ca. 1833, boerenbedrijf (1861), overl. Jisp 25.04.1889; tr. 2e Beemster 20.04.1861 Simon Buijs, geb. Ursem ca. 1831, veehouder, overl. Beemster 22.04.1886, z.v. Jan Buijs, veehouder, en Geertje Mulder.

     SB tr. 1e Dieuwertje Mooi, geb. Oudorp ca. 1811, dienstmaagd (1839), overl. Oterleek 19.11.1857, d.v. Arie Mooi en Maartje Menk.

     DM tr. 1e Oterleek 07.02.1839 Klaas Zuurbier, geb. Schermeer ca. 1782, landbouwer/landman (1830,1839), plaatselijke dienaar (1843), overl. Oterleek 26.03.1843, z.v. Cornelis Zuurbier en Trijntje Kieft.

     KZ tr. 1e Heerhugowaard 17.06.1804 Guurtje Vreeker, geb. Heerhugowaard ca. 1778, boerin, overl. Oterleek 18.04.1828, d.v. Pieter Vreeker en Teunisje Vlugt; tr. 2e Oterleek 13.06.1830 Antje Venneker, geb. Heerhugowaard ca. 1802/1804, boerenmeid (1830), boerin (1836), overl. Oterleek 23.09.1836, d.v. Sijmon Venneker en Jannetje Bruin.

Uit het huwelijk Spil-Ruiter:

1.                   Tamis Spil, geb. Obdam ca. 1852, boerenbedrijf, overl. na 1931, tr. Beemster 24.10.1874|b| Trijntje Stevers (ca.1853-voor1931), d.v. Teodorus Stevers en Susanna Wessels.

2.                   Trijntje Spil, geb. Obdam ca. 1853, overl. Purmerend 02.12.1918, tr. Beemster 19.04.1877 Cornelis Vlaar, geb. Zwaagdijk ca. 1854 of Hoogkarspel ca. 1853, landman, overl. Purmerend 29.12.1911, z.v. Jan Vlaar en Geertje Koenis.

3.                   Geertje Spil, geb. Obdam 28.05.1854 [tr. Beemster 24.10.1874|a|]; volgt [5].

4.                   Cornelis Spil, geb. Obdam ca. 1856, landman, overl. Avenhorn 28.10.1924, tr. Ilpendam 20.04.1882 Catharina Dekker, geb. Ilpendam ca. 1859, overl. Avenhorn 23.07.1929, d.v. Albert Dekker, landman, en Jannetje Kramer.

5.                   Pieter Spil, geb. Obdam ca. 1857, landman, tr. Ilpendam 28.04.1880 Maria Dekker, geb. Nieuwendam ca. 1859, d.v. Hendrik Dekker en Neeltje Konijn.

6.                   Jan Spil,  geb. Oude Niedorp xx.04.1858, overl. Oude Niedorp 29.10.1858.

7.                   Maria Spil, geb. Beemster ca. 1860, overl. Ilpendam 19.05.1944, tr. Beemster 05.08.1885 Nicolaas Dekker, geb. Ilpendam ca. 1859, landman (1881), veehouder (1885), overl. Ilpendam 09.01.1935, z.v. Gerrit Dekker, landman, en Marijtje Kramer.
     ND tr. 1e Ilpendam 28.04.1881 Antje de Wit, geb. Ilpendam ca. 1860, overl. De Purmer (Ilpendam) 18.05.1884, d.v. Arie de Wit, landman, en Dieuwertje Opmeer.

Uit het huwelijk Buijs-Ruiter:

8.                   Geertruida Buijs, geb. Beemster xx.05.1862, overl. Beemster 21.06.1862.

9.                   Geertruida Buijs, geb. Beemster xx.04.1864, overl. Beemster 09.09.1864.

10.               Geertruida Buijs, geb. Beemster ca. 1865, overl. De Rijp 20.11.1898, tr. De Rijp 24.10.1891 Dirk van der Heide, geb. De Rijp ca, 1850, schoenmaker, overl. Zaandam 23.01.1921|d|, z.v. Klaas van der Heide en Elisabeth Bakker.
      DvdH tr. 1e Beemster 04.05.1878 Fronika Alles, geb. Beemster ca. 1855, overl. De Rijp 28.03.1889, d.v. Jan Alles, vrachtrijder, en Antje Scholten.

11.               Jan Buijs, ook Johannes, geb. Beemster ca. 1867, broodbakker, overl. Purmerend 04.08.1948|c|, tr. Katwoude 05.07.1894 Johanna Maria Geertruida Delemarre, geb. Monnickendam ca. 1869, overl. Monnickendam 13.03.1922, d.v. Johannes Theodorus Delemarre en Maartje Molenaar.

12.               Cornelia Buijs, geb. Beemster xx.12.1867, overl. Beemster 06.05.1867.

13.               Gerrit Buijs, geb. Beemster xx.04.1870, overl. Beemster 14.07.1870.

14.               Gerrit Buijs, geb. Beemster xx.05.1873, overl. Beemster 10.06.1873.

15.               Anna Buijs, geb. Beemster ca. 1874/1875, overl. De Rijp 03.11.1923, tr. De Rijp 27.04.1895 Gerardus Vredevoort, geb. Jisp ca. 1871, tuinman (1895), warmoezier (1925), overl. De Rijp 09.04.1949, z.v. Antonius Franciscus Vredevoort, arbeider, en Eva Schipper.
     GV tr. 2e Ilpendam 15.10.1925, Cornelia Anna de Graaf, geb. Edam ca. 1869, overl. De Rijp 18.08.1943, d.v. Cornelis der Graaf en Elisabeth Taman.

 

Noten: |a| akte no.45; |b| akte no.46; |c| ook overl.akte Katwoude 1948 no.2; |d| ook overl.akte De Rijp 1921 no.5.

 

[12] Gerardus Verkooijen, geb. Terheijden 20.10.1821, aardwerker (1850), arbeider (1852,1855), polderwerker (1856), arbeider (1867,1885), overl. Graft 29.03.1892; tr. 1e Graft 14.04.1850 Cornelia Schelling, geb. Ouderkerk aan de Amstel ca. 1828/1829, overl. Graft 03.06.1855, d.v. Cornelis Schelling, opzichter veenderij, en Adriana Stigter, ook Jannetje Stichter; tr. 2e Graft 25.12.1856

[13] Immetje Teunisze, geb. Mijdrecht 09.03.1831, dienstmeid (1856), overl. Graft 08.07.1910.

Uit het huwelijk Verkooijen-Schelling):

1.                   Cornelis Verkooijen, geb. Graft ca. 1851, overl. Graft 27.07.1852.

2.                   Pieter Verkooijen, geb. Graft ca. 1851, overl. Graft 25.03.1867.

3.                   Alida Verkooijen, geb. Graft ca. 1852, overl. Graft 02.12.1856.

4.                   Adriana Verkooijen, geb. Graft ca. 1854, overl. Akersloot 22.02.1936, tr. Akersloot 26.06.1881 Pieter Koppes, geb. Avenhorn ca. 1854, arbeider, overl. Alkmaar 27.06.1936, z.v. Dirk Koppes en Aafje van der Veer.

5.                   Cornelis Verkooijen, geb. Graft xx.05.1855, overl. Graft 07.03.1856.

Uit het huwelijk Verkooijen-Teunisze (moeder ook Teunis/Teunisz):

6.                   Geertruida Verkooijen, geb. West-Graftdijk (Graft) xx.11.1856, overl. Graft 19.04.1857.

7.                   Geertruida Verkooijen, geb. Graft ca. 1858, overl. Graft 20.08.1878|a|.

8.                   Johannes Verkooijen, geb. Graft 24.01.1860|b|; volgt [6].

9.                   Alida Verkooijen, geb. Graft ca. 1862, overl. Purmerend 19.08.1944, tr. Beemster 29.04.1885 Hendrik de Reus, geb. Schermerhorn ca. 1861/1862, arbeider, overl. Schermerhorn 11.11.1927, z.v. Rengert de Reus, arbeider, en Hendrika de Bakker.

10.               Hendrik Verkooijen, geb. Graft ca. 1864, visventer, overl. Monnickendam 07.05.1939, tr. Monnickendam 29.04.1897 Maria Grasboer, geb. Monnickendam ca. 1874, overl. Edam 12.03.1955, d.v. Jan Grasboer en Tjeerke Kleij.

11.               Cornelia Verkooijen, geb. Graft ca. 1867, overl. Heiloo 23.06.1946, tr. Graft 09.01.1896 Sikke Altena, geb. Gaast (Wonseradeel) 11.06.1865, arbeider, overl. Heiloo 06.06.1947, z.v. Jan Johannes Altena, arbeider (1865), kleermaker (1896), en Klaaske Sikkes van der Zee.

12.               Maria Verkooijen, geb. Graft ca. 1869, overl. Graft 03.05.1893.

13.               Pieternella Verkooijen, geb. Graft ca. 1872, overl. Medemblik 01.05.1944, tr. Zuid-Scharwoude 17.05.1900 Maarten Tessel, geb. Zuid-Scharwoude ca. 1872, arbeider, overl. Zuid-Scharwoude 27.01.1915, z.v. Arie Tessel, arbeider, en Trijntje Hes.

 

Noten: |a| vader Verkoijen, moeder Teunis; |b| bij huwelijk en overlijden moeder Teunis.

 

[14] Cornelis Boon, geb. Assendelft ca. 1817/1818, wever (1848), winkelier (1864), overl. Assendelft 08.07.1864, tr. Assendelft 07.05.1848

[15] Aaltje Roos, geb. Assendelft ca. 1827, overl. Assendelft 28.07.1864.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Boon, geb. Assendelft ca. 1850, koopman, tr. Assendelft 04.04.1883 Geertje Duijn, geb. Heiloo ca. 1855, overl. Amsterdam 01.01.1907|a|, d.v. Wout Duijn en Maartje Schoof.

2.                   Martinus Boon, geb. Assendelft ca. 1854, werkman (1885), melkslijter (1920,1926), tr. Nieuwer-Amstel 20.05.1885 Jacoba Maria Broer, geb. Amsterdam xx.09.1864, overl. voor 1920, d.v. Klaas Broer, landbouwer, en Geertruida Anna Broer.

3.                   Pieter Boon, geb. Assendelft ca. 1856, veehoudersknecht (1882), timmerman (1906), overl. na 1926, tr. Sloten (NH) 30.06.1882 Margaretha Hardenberg, geb. Sloten (NH) 27.11.1849, overl. tussen 1906 en 1926, d.v. Balduinus Hardenberg en Wilhelmina Ruig.

4.                   Jan Boon, geb. Assendelft ca. 1859, brievenbesteller, overl. Velsen 12.03.1939, tr. Velsen 30.04.1891 Helena Sinnige, geb. Velsen 09.03.1868, overl. Velsen 03.12.1921, d.v. Nicolaas Sinnige, arbeider, en Maria Arisz.

5.                   Cornelia Boon, geb. Assendelft 25.07.1861; volgt [7].

 

Noten: |a| overl.akte Assendelft 1907 no.2.

 

[16] Jan Stevers, geb. Buren ca. 1763, broodbakker (1836,1841), overl. Beemster 09.10.1843, z.v. Willem Stevers en Leentje Driesse; tr.

[17] Avie Schenkel, ook Aafje, overl. Beemster voor 1843.

Uit dit huwelijk (vader ook Steevers):

1.                   Wilhelmus Steevers, geb. Beemster ca. 1798, broodbakker, tr. Wijde Wormer 24.04.1836 Grietje Portegies, geb. Purmerend ca. 1812, d.v. Klaas Portegies en Grietje Stuit.

2.                   Leentje Steevers, geb. Beemster ca. 1801, overl. Grosthuizen 18.04.1852.

3.                   Trijntje Stevers, geb. Beemster ca. 1804, overl. Avenhorn 21.05.1876, tr. voor 1844 Willem Bakker, overl. na 1876.

4.                   Teodorus Stevers, geb. Beemster ca. 1806; volgt [8].

5.                   Hermanus Stevers, geb. Beemster ca. 1811, broodbakker, tr. Beemster 25.04.1841 Trijntje Portegies, geb. Wijde Wormer ca. 1816, d.v. Cornelis Portegies en Johanna Roet.

 

[18] Gerrit Wessels, geb. ‘Werelthe, Koningrijk Hanover’|b| ca. 1781|a|, kleermaker (1819,1855), overl. Oudendijk 25.05.1855|a|, z.v. Hendrik Schaap en Swaantje de Groot; tr. Oudendijk 01.08.1819

[19] Trijntje Schaap, geb. Schermerhorn ca. 1780, overl. Schermerhorn 29.11.1868, d.v. Gerrit Schaap; tr. 1e voor 1810 Lambertus Pauw, overl. voor 1819.

Uit het huwelijk Pauw-Schaap:

1.                   Gerrit Pauw, geb. Oudendijk ca. 1810, overl. Ilpendam 06.09.1826.

2.                   Antje Pauw, geb. Oudendijk ca. 1812, overl. Schermerhorn 05.03.1884, tr. Klaas Alles, geb. Beemster ca. 1818, landman, overl. Schermerhorn 17.04.1863, z.v. Maarten Alles en Marijtje Bakker.

Uit het huwelijk Wessels-Schaap:

3.                   Jan Wessels, geb. Oudendijk ca. 1820, boerenknecht (1845), venter (1889), tr. Schermerhorn 01.02.1845 Antje Boukes, geb. Schermerhorn ca. 1824, overl. Schermerhorn 31.12.1889, d.v. Gerrit Boukes en Antje Harmensdr.

4.                   Cornelis Wessels, geb. Oudendijk ca. 1823, boerenarbeider, overl. Purmerend 12.02.1874, tr. Beemster 28.04.1850 Grietje Oudendijk, geb. Ilpendam ca. 1822/1823, overl. Purmerend 27.12.1897|c|, d.v. Casper Oudendijk en Jannetje Oud, werkster (1850).

5.                   Suzanna Wessels, geb. Oudendijk ca. 1825; volgt [9].

 

Noten: |a| overl.akte Oudendijk 1855 no.6; |b| w.s. Werlte, Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen; |c| geb. Nieuwendam (overl.akte Purmerend 1897 no.94).

 

[20] Cornelis Spil, geb. Berkhout ca. 1808/1809, landman (1830), burgemeester van Obdam (1848-1852), veehouder (1860), landman (1862), overl. Obdam 09.06.1862, z.v. Gerrit  Spil, landman, en Hilletje de Jong; tr. Obdam 22.04.1830

[21] Trijntje Duijn, ook Duin, geb. Beemster ca. 1811, boerenbedrijf (1864), veehoudster (1868), overl. Obdam 25.03.1873, d.v. Simon Duijn, landman, en Aagje Groot.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Spil, geb. Wogmeer ca. 1831/1832; volgt [10].

2.                   Simon Spil, geb. Hensbroek ca. 1835, landman, overl. Spanbroek 02.04.1887, tr. Spanbroek 01.05.1857 Arijaantje Huijbers, geb. ca. 1834, d.v. Dirk Huijbers en Dieuwertje Stam.

3.                   Aagje Spil, geb. Obdam ca. 1836/1837, overl. Alkmaar 26.12.1896, tr. Obdam 25.04.1856 Klaas Ruiter (ca.1830/1831-1902), z.v. Tamis Ruiter en Geertje Roelofs.

4.                   Cornelis Spil, geb. Obdam ca. 1839, overl. Obdam 07.10.1840.

5.                   Hiltje Spil, geb. Obdam ca. 1839, boerin, overl. Ursem 28.03.1925, tr. 1e Obdam 22.04.1858 Jan Koning, geb. ca. 1834, landman, overl. voor 1860, z.v. Hillebrand Koning, landman, en Maartje Kos; tr. 2e Schagen 28.01.1860 Jacob Ruiter (ca.1835-1895), z.v. Tamis Ruiter en Geertje Roelofs.

6.                   Maartje Spil, geb. Obdam ca. 1841, overl. Hensbroek 03.04.1922, tr. Obdam 23.04.1863 Cornelis Ursem, geb. Heerhugowaard ca. 1839, landman, overl. Obdam 18.11.1895, z.v. Jan Ursem, landman, en Antje Oudes.

7.                   Cornelis Spil, geb. Obdam ca. 1843, landman, overl. Obdam 05.01.1918, tr. 1e Obdam 23.04.1863 Grietje Koppes, geb. Berkhout ca. 1843/1844, overl. Obdam 05.12.1876, d.v. Arien Koppes en Marijtje Slot, landvrouw; tr. 2e Obdam 23.05.1879 Maartje Commandeur, geb. Heerhugowaard ca. 1852, overl. Blokker 11.06.1919, d.v. Jan Commandeur, landman, en Trijntje de Jong.

8.                   Jacob Spil, geb. Obdam ca. 1844, landman, overl. Harenkarspel 15.05.1913, tr. Berkhout 28.04.1864 Marijtje Ots, geb. Berkhout ca. 1845, overl. Heerhugowaard 21.08.1905, d.v. Cornelis Ots, landman, en Cecelia Koppes.

9.                   Pieter Spil, geb. Obdam ca. 1846, overl. Obdam 14.05.1849.

10.               Teunis Spil, geb. Obdam ca. 1848, landman, tr. Berkhout 24.04.1868 Neeltje Boots, geb. Berkhout ca. 1849, d.v. Dirk Boots en Aagje Quant, veehoudster (1868).

11.               Pieter Spil, geb. Obdam ca. 1850, overl. Obdam 26.09.1855.

12.               levenloze zoon, Obdam 10.05.1851.

13.               Leentje Spil, geb. Obdam ca. 1854, tr. Obdam 11.04.1872 Jacob van Diepen, geb. Obdam ca. 1854, landman, z.v. Cornelis van Diepen, landman, en Arijaantje Huibers.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Obdam 1862 no.15).

 

[22] Tamis Ruiter, geb. Venhuizen ca. 1773/1774, landman, overl. Berkhout 20.06.1844, z.v. Jan Ruiter en Aagje Dirks; tr. 1e voor 1801 Trijntje Slot, overl. tussen 1805/06 en 1819, d.v. Pieter Slot; tr. 2e Trijntje Trompetter, geb. Berkhout ca. 1769, overl. Berkhout 07.02.1819, d.v. Jacob Trompetter en Grietje Huiberts; tr. 3e Berkhout 25.02.1821

[23] Geertje Roelofs, geb. Wognum ca. 1793/1794, landvrouw, overl. Berkhout 26.09.1857, d.v. Arien Roelofs en Aafje Groot.

Uit het huwelijk Ruiter-Slot:

1.                   Aafje Ruiter, geb. Spierdijk ca. 1801, tr. Venhuizen 29.10.1820 Crelis Roodt, geb. Venhuizen ca. 1800, z.v. Jan Roodt en Maartje Wulms.

2.                   Jan Ruiter, geb. Spanbroek/Berkhout ca. 1803, landman, overl. Berkhout 14.04.1847, tr. Berkhout 27.04.1823 Antje Groot, geb. Lambertschaag ca. 1798, dienstmaagd (1823), d.v. Frans Groot en Engeltje Pieters Rood.

3.                   Pieter Ruiter, geb. Berkhout/Wognum ca. 1805/1806, landman, overl. Obdam 21.03.1868, tr. 1e Berkhout 29.04.1827 Antje Blank, geb. Grosthuizen ca. 1810, overl. Obdam 05.09.1848, d.v. Jacob Blank, landman en Trijntje van den Berg; tr. 2e Obdam 20.08.1852 Jantje Ursem, geb. ca. 1826, overl. Obdam 16.12.1855, d.v. Sijvert Ursem en Elizabeth Kos; tr. 3e Obdam 04.08.1859 Trijntje Kaldenbach, geb. Spanbroek ca. 1817, overl. Heiloo 27.12.1908, d.v. Pieter Kaldenbach, arbeider, en Dieuwertje Krijnsen.
     TK tr. 1e Berkhout 01.07.1846 Teunis Mulder, geb. Uitgeest ca. 1825, schoenmaker, overl. voor 1859, z.v. Pieter Mulder, kleermaker, en Maartje Koen; tr. 3e Obdam 15.04.1869 Jacob Sinnige, geb. Limmen ca. 1834, arbeider, overl. voor 1908, z.v. Pieter Sinnige en Jannetje Kooster.

Uit het huwelijk Ruiter-Roelofs:

4.                   Arien Ruiter, geb. Berkhout ca. 1820/1822, landman, overl. Berkhout 14.03.1875, tr. Berkhout 21.04.1842 Neeltje Duijn, geb. Obdam ca. 1824, overl. na 1875, d.v. Simon Duijn, landman, en Aagje Groot.

5.                   Tamis Ruiter, geb. Berkhout ca. 1823, landman, overl. Berkhout 06.09.1856, tr. Berkhout 21.04.1842 Jantje Quant, geb. Berkhout ca. 1824, overl. Berkhout 16.02.1884, d.v. Dirk Quant, landman, en Neeltje Bijvoet.

6.                   Cornelis Ruiter, geb. Berkhout ca. 1826, overl. Berkhout 20.11.1866, tr. Berkhout 10.10.1844 Grietje Boots, geb. Wognum ca. 1825, d.v. Cornelis Boots, landman, en Grietje Wortel.

7.                   Jacob Ruiter, geb. Berkhout ca. 1828, overl. Berkhout 20.02.1829.

8.                   Klaas Ruiter, geb. Berkhout ca. 1830/1831, landman, overl. Alkmaar 09.06.1902, tr. Obdam 25.04.1856 Aagje Spil (ca.1836/1837-1896), d.v. Cornelis Spil en Trijntje Duijn.

9.                   Jacob Ruiter, geb. Berkhout xx.11.1831, overl. Berkhout 18.11.1831.

10.               Aafje Ruiter, geb. Berkhout ca. 1833; volgt [11].

11.               Jacob Ruiter, ook Ruijter, geb. Berkhout ca. 1835, landman, overl. Ursem 26.01.1895, tr. Schagen 28.01.1860 Hiltje Spil (ca.1839-1925), d.v. Cornelis Spil, landman, en Trijntje Duin.

12.               Antje Ruiter, geb. Berkhout ca. 1837, veehoudster (1873), overl. Hoorn 14.03.1917, tr. 1e Wognum 15.04.1858 Elbert Boots, geb. Hoogwoud ca. 1837, landman, overl. Berkhout 03.07.1872, z.v. Jan Boots, landman, en Antje Koning; tr. 2e Berkhout 10.07.1873 Dirk Komen, geb. Berkhout ca. 1837, landman, overl. Berkhout 05.06.1880, z.v. Klaas Komen en Dieuwertje Roemer.

13.               Gerrit Ruiter, geb. Berkhout xx.07.1838, overl. Berkhout 28.07.1838.

 

[24] Pieter Verkooijen, geb. Oosterhout ca. 1787, arbeider (1817), dienstknecht (1829), arbeider (1850,1856), dagloner (1857), overl. Terheijden 09.02.1858|a|, tr.

[25] Alida Koenen, overl. voor 1851.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Verkooijen, geb. Oosterhout 07.10.1817, overl. Terheijden 03.02.1889, tr. Terheijden 20.05.1852 Pieter van Oosterhout, geb. Terheijden 26.01.1822, bouwman, overl. voor 1889, z.v. Pieter van Oosterhout, bouwman, en Wilhelmina van Heusden.

2.                   Gerardus Verkooijen, geb. Terheijden 17.05.1819, overl. Terheijden 26.06.1819.

3.                   Petrus Verkooijen, Pieter, geb. Terheijden 17.05.1819, overl. Terheijden 11.11.1819.

4.                   Elisabeth Verkooijen, geb. Terheijden 27.08.1820, overl. Terheijden 03.04.1823.

5.                   Gerardus Verkooijen, geb. Terheijden 20.10.1821; volgt [12].

6.                   Marijnus Verkooijen, geb. Terheijden 25.05.1823, dienstknecht (1857), tr. Terheijden 02.05.1857 Anna Maria Schippers, geb. Terheijden 10.06.1814, dienstmeid (1857), d.v. Egidius Schippers en Adriana van Gennip.

7.                   Johannes Verkooijen, geb. Terheijden 06.04.1825, arbeider, overl. Terheijden 09.04.1916, tr. Terheijden 29.04.1865 Maria Damen, geb. Terheijden 16.09.1830, overl. Terheijden 17.01.1892, d.v. Adriaan Damen en Adriana Corsse.

8.                   Sebastiaan Verkooijen, geb. Terheijden 27.07.1827, arbeider, tr. Terheijden 04.06.1851 Gertruida van den Heuvel, geb. Terheijden 27.08.1823, d.v. Christiaan van den Heuvel, timmerman, en Maria van Schendel.

9.                   Anthonius Verkooijen, ook Antonius/Antonie, geb. Terheijden 26.06.1829|b|, arbeider, overl. Terheijden 23.02.1865, tr. Terheijden 10.11.1852 Willemina Pellenaars, ook Wilhelmina, geb. Terheijden 02.01.1829, arbeidster, overl. Terheijden 21.01.1893, d.v. Pieter Pellenaars, arbeider, en Adriana van Rijsewijk, arbeidster.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Terheijden 1858 no.17); |b| kind Antonius, moeder Koene (geb.akte Terheijden 1829 no.41).

 

[26] Joannes Teunisze, Jan, geb. Aarlanderveen ca. 1806/1807, overl. Sluipwijk 09.02.1844|b|, z.v. Hendrik Teunisze en Imme de Jong; tr. 2e Wilnis 01.06.1834 Matje Driehuis, ook Maria/Marretje, geb. Wilnis ca. 1809, overl. Wilnis 11.02.1862, d.v. Gerrit Driehuis en Cornelia Braverwijk; tr. 1e Mijdrecht 13.02.1831

[27] Gertrudis Buijs, Geertje, geb. Vinkeveen ca. 1808, overl. Vinkeveen 25.12.1833|a|, d.v. Jan Buijs en Anthonia van der Zijst.

Uit het huwelijk Teunisze-Buijs (vader ook Teunissen):

1.                   Immetje Teunisze, geb. Mijdrecht 09.03.1831; volgt [13].

2.                   Anthonia Teunissen, Teuntje, geb. Vinkeveen 01.03.1833, overl. Vinkeveen 24.04.1834.

Uit het huwelijk Teunisze-Driehuis (vader ook Teunisse/Teunissen):

3.                   Cornelia Teunisze, ook Teunissen, geb. Wilnis 08.04.1835, overl. Wilnis 12.07.1862.

4.                   Hendrik Teunisse, ook Teunissen, geb. Wilnis 05.01.1839, overl. Nieuwer-Amstel 03.03.1920, tr. Wilnis 27.04.1866 Maria de Boer, geb. Mijdrecht 06.11.1841, overl. Nieuwer-Amstel 23.01.1911, d.v. Matthijs de Boer en Dieuwertje Zwirs/Zwirts.

5.                   Jacoba Teunissen, overl. Etten-Leur 17.06.1841.

6.                   Johannis Teunisse, geb. Wilnis ca. 1843, arbeider (1868), werkman (1896,1910), overl. na 1928, tr. De Rijp 26.01.1868 Klasina Blijleven, geb. Vinkeveen en Waverveen 08.03.1846, overl. tussen 1910 en 1928, d.v. Kors Blijleven en Johanna Delsen.

 

Noten: |a| e.v. Teunissen; |b| overledene Teunisse, e.v. Maria (overl.akte Wilnis 1844 no.5, ingeschr.extract).

 

[28] Jan Boon, geb. Assendelft ca. 1791, wever (1816,1822), veehouder (1840,1850), overl. Assendelft 20.08.1857, z.v. Cornelis Boon, wever, en Neeltje de Jong; tr. Assendelft 28.04.1816

[29] Maartje Koning, geb. Assendelft ca. 1786/1787, dienstbaar (1816), overl. Assendelft 14.07.1849, d.v. Bruin Koning en Antje Willems Buur.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bruin Boon, geb. Assendelft ca. 1817, wever, overl. Assendelft 21.01.1903, tr. Assendelft 03.05.1840 Grietje Bos, geb. Assendelft ca. 1817, overl. Assendelft 07.12.1898, d.v. Gerrit Bos, wever, en Neeltje Omen.

2.                   Cornelis Boon, geb. Assendelft ca. 1817/1818; volgt [14].

3.                   Neeltje Boon, geb. Assendelft ca. 1818/1819, overl. Assendelft 29.12.1863, tr. Assendelft 29.05.1842 Gerbrand Veldboer, geb. Berkhout/Grosthuizen ca. 1811, kleermaker, overl. Avenhorn 23.09.1878, z.v. Jacob Veldboer en Marijntje Simons Oud.

4.                   Antje Boon, geb. Assendelft ca. 1820/1821, overl. Assendelft 28.02.1855, tr. Assendelft 28.04.1844 Maarten Kuiper, geb. Assendelft ca. 1818/1819, metselaar, overl. Assendelft 12.03.1896, z.v. Anthonie Kuiper, metselaar, en Maartje Steld.
     MK tr. 2e Assendelft 06.04.1856 Maartje Bos, geb. Assendelft ca. 1819, overl. Assendelft 27.03.1895, d.v. Gerrit Bos, wever, en Neeltje Oomen.
     MB tr. 1e Assendelft 02.05.1841 Gulvus|Gawe van der Laan, geb. Assendelft ca. 1814/1815, wever (1841), zeildoekwever (1848), overl. Assendelft 25.10.1848, z.v. Jan Hendrisz van der Laan, veehouder, en Guurtje Bloedjes.

5.                   Willem Boon, geb. Assendelft ca. 1821, overl. Assendelft 08.05.1822.

6.                   Willem Boon, geb. Assendelft ca. 1823, zeildoekwever, overl. Assendelft 24.09.1895, tr. Assendelft 28.04.1850 Antje Boon, geb. Assendelft ca. 1823/1824, overl. Assendelft 24.07.1902, d.v. Klaas Gerritsz Boon en Lijsberth Jansdr Jak.

7.                   Jacob Boon, geb. Assendelft ca. 1824, zeildoekwever (1853), wever (1860), winkelier (1861), overl. Rotterdam 02.01.1892, tr. 1e Assendelft 09.01.1853 Impje Tambach, geb. Assendelft ca. 1833, overl. Westzaan 07.11.1860, d.v. Sebastianus Tambach en Klaasje Winter; tr. 2e Schoten 21.11.1861 Catrina Voorting, geb. Haarlem 14.04.1830, overl. Rotterdam 16.10.1915, d.v. Johannes Voorting, timmerman (1830), landbouwer (1854), en Maria Spiering.
     CV tr. 1e Velsen 05.02.1854 Pieter Lokerman, geb.Velsen 04.02.1825, arbeider, overl. Schoten 03.12.1859|a|, z.v. Johannes Lokerman, werkman, en Maria Beeren, tapster (1854).

8.                   Jan Boon, geb. Assendelft xx.11.1824, overl. Assendelft 26.05.1826.

9.                   Jan Boon, geb. Assendelft ca. 1826, overl. Assendelft 09.06.1827.

10.               Jannetje Boon, geb. Assendelft ca. 1829, overl. Assendelft 04.02.1833.

11.               Jan Boon, geb. Assendelft xx.04.1830, overl. Assendelft 07.10.1830.

 

Noten: |a| Lookerman, moeder Berenels.

 

[30] Jan Roos, geb. Assendelft ca. 1793, wever (1833), zeildoekwever (1840), overl. Assendelft 14.06.1840, z.v. Gerrit Roos en Aaltje Rijs; tr.

[31] Neeltje Breeuwer, geb. Krommenie ca. 1799, overl. Assendelft 18.03.1842, d.v. Pieter Breeuwer en Trijntje Al.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje Roos, geb. Assendelft ca. 1825, overl. Assendelft 14.07.1825.

2.                   Aaltje Roos, geb. Assendelft ca. 1827; volgt [15].

3.                   Gerrit Roos, geb. Assendelft ca. 1831, zeildoekwever, overl. Assendelft 02.08.1881, tr. Assendelft 17.05.1857 Jannetje van Steen, geb. Assendelft ca. 1834, spinster, overl. Assendelft 16.04.1866, d.v. Lambertus van Steen, zeildoekwever, en Antje Huipen.

4.                   Pieter Roos, geb. Assendelft xx.10.1833, overl. Assendelft 27.10.1833.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren