Ignatius Theodorus Maria Snellen (1933-2018)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien september 2020)

 


 

[1] Ignatius Theodorus Maria Snellen, Ig, geb. Hilversum 16.01.1933, doctoraalexamen rechten Amsterdam UvA 1954, doctoraalexamen politieke en sociale wetenschappen Amsterdam UvA 1960, promotie Amsterdam UvA 19.09.1975|a|, hoogleraar Nijmegen (1983-), hoogleraar Tilburg (1985-), hoogleraar Rotterdam (1989-1998), overl. Bavel 17.02.2018.
 
Noten: |a| proefschrift: Benaderingen in strategieformulering : een bijdrage tot de beleidswetenschappen; promotor: A.F. Leemans (1920-2014).

 

[2] Hubertus Aloysius Snellen, geb. Hilversum ca. 1896, ontwerper van tapijtpatronen (1922), tekenaar (1924), tapijtontwerper (1928,1932), tekenaar (1940), overl. Hilversum 18.04.1964,  begr. 22.04.1964, tr. Amsterdam 26.04.1922
[3] Jacoba Maria Smit, geb. Amsterdam ca. 1898, overl. na 1978.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Andreas Maria Snellen, geb. Hilversum ca. 1923, overl. Hilversum 20.08.1940.

2.                   levenloos kind, Hilversum 16.08.1924.

3.                   Maria Gerardina Snellen, geb. Hilversum ca. 1925, overl. Hilversum 09.12.1928.

4.                   Andreas A.M. Snellen, André, geb. ca. 1927, ingenieur civiele techniek Delft 1954, dir. Bouw- en Adv.bur. ir. A.A.M. Snellen c.i. (1971), directeur Ingenieursburo Snellen, Meulemans en Van Schaik b.v. (1978), overl. 24.09.1978, begr. Breda (Bpl. De Bieberg) 27.09.1978.

5.                   kind.

6.                   dochter.

7.                   Egidius Hubertus Maria Snellen, Gido, geb. Hilversum 10.07.1931, overl. Deurne 13.04.2014.

8.                   Ignatius Theodorus Maria Snellen, geb. Hilversum 16.01.1933|a|; volgt [1].

9.                   Gerardina Bernardina Maria Snellen, geb. Hilversum 17.12.1934, overl. Hilversum 01.03.2005.

10.               dochter.

 

Noten: |a| Het volk 18.01.1933.

 

[4] Cornelis Snellen, geb. Tilburg 13.11.1863, wever (1886,1889), stoomwever (1900), weefmeester (1922,1928), bedrijfsleider (1932), fabrikant (1933), overl. Hilversum 14.01.1947, tr. Tilburg 05.05.1886

[5] Gerardina Donders, geb. Tilburg 09.08.1863, naaister (1886), overl. Hilversum 13.03.1953, begr. Hilversum (RK Bpl. St.Barbara a/d Bosdrift) 17.03.1953.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Theresia Joanna Snellen, geb. Tilburg 21.04.1888, overl. Vught 04.10.1962, tr. Hilversum 23.02.1924 Georgius Antonius van den Dungen, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1886, kleermaker, overl. na 1962, z.v. Cornelis Martinus van den Dungen, kleermaker, en Elisabeth Adriana de Kruijff.

2.                   Anna Maria Snellen, geb. Tilburg 29.11.1889, overl. Tilburg 20.01.1890.

3.                   Anna Maria Pieternella Snellen, geb. Hilversum ca. 1892, overl. na 1953, tr. Hilversum 22.04.1922 Cornelis Franciscus Uiterwaal, geb. Wijk bij Duurstede ca. 1891, timmerman, z.v. Antonius Johannes Jacobus Uiterwaal, kuiper, en Johanna Maria van Schaik.

4.                   Cornelis Ignatius Snellen, geb. Hilversum ca. 1895, werkmeester op een stoomtapijtfabriek (1926), overl. na 1953, tr. Amersfoort 14.02.1922 Theodora Johanna Vermeulen, geb. Stoutenburg 26.04.1901, overl. na 1953, d.v. Hendricus Vermeulen en Christina Maria Hartman.

5.                   Hubertus Aloysius Snellen, geb. Hilversum ca. 1896; volgt [2].

6.                   Adriana Jozephina Snellen, geb. Hilversum ca. 1899, overl. na 1953, tr. Hilversum 11.02.1928 Sible Sijbesma, geb. Utrecht 29.04.1901, tekenaar, overl. na 1953, z.v. Thomas Sijbesma en Remke van der Zee.

7.                   Coriena Josephina Snellen, geb. Hilversum xx.03.1900, overl. Hilversum 30.06.1900|b|.

8.                   Egiediea Josephina Snellen, geb. Hilversum xx.03.1900, overl. Hilversum 30.06.1900|c|.

9.                   Franciscus Adrianus Snellen, geb. Hilversum ca. 1901, rijksambtenaar, overl. na 1953,  tr. Spanbroek 20.04.1926 Elisabeth Stam, geb. Spanbroek ca. 1905, overl. na 1953, d.v. Sijvert Stam, kantoorhouder, en Alida Heesterbeek.

10.               Gerardina Bernarda Snellen, geb. Hilversum ca. 1903, tr. 1e Hoogland 07.10.1926 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 08.07.1931, ingeschr. Hoogland 30.11.1931) Pieter van Ham, geb. Utrecht 30.12.1888, granietwerker (1912), z.v. Pieter van Ham en Johanna Ansems; tr. 2e Weststellingwerf 25.02.1933 Johan Nijholt, geb. Oldeholtpade (Weststellingwerf) 16.12.1900, ambtenaar ter secretarie te Wolvega, overl. Werststellingwerf 01.03.1934, z.v. Jan Nijholt en Jeltje Engelmoer.
     PvH tr. 1e Leiden 28.08.1912 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 23.04.1925, ingeschr. Leiden 09.12.1925) Jaantje Riethoven, geb. Leiden 29.03.1889, huishoudster (1926), overl. na 1950, d.v. Hugo Riethoven, schipper (1889), los werkman (1912), arbeider (1926), en Geertruida van Dijk.
     JR tr. 2e Rijnsburg 07.10.1926 Thomas de Mooij, geb. Rijnsburg 08.11.1879, schipper (1903), koopman (1926), tuinder (1950), overl. Katwijk 23.06.1950|a|, z.v. Martinus de Mooij, schipper (1879), landbouwer (1903,1926), en Antje de Ridder.
     TdM tr. 1e Rijnsburg 03.12.1903 Neeltje van der Meij, geb. Rijnsburg 15.02.1881, overl. Rijnsburg 03.12.1921, d.v. Jan van der Meij, landbouwer, en Aafje van den Bosch.

11.               Quirina Cecilia Snellen, geb. Hilversum 22.11.1905, apothekersassistente Molukken Apotheek te Amsterdam, overl. 12.11.1968.

12.               Egidia Cecilia Snellen, geb. Hilversum ca. 1908, overl. na 1968, tr. Hilversum 18.05.1932 Antonius Hendricus Maria Siewe, geb. Amsterdam 23.02.1902, drogist, overl. na 1968, z.v. Hendricus Antonius Maria Siewe en Johanna Maria Cornelia Wamsteeker.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rijnsburg 1950 no.28; |b| akte no.181; |c| akte no.182.

 

[6] Andreas Albertus Smit, geb. Amsterdam 28.10.1863, kleermaker (1888,1903), bedrijfsleider (1922,1927), overl. na 1944; tr. 1e Amsterdam 30.08.1888 Carolina Elisabeth Anna Bakker, geb. Amsterdam ca. 1861, overl. voor 1896, d.v. Willem Bakker, ambtenaar, en Johanna Maria van der Wal; tr. 3e Haarlem 28.08.1929 Johanna Louisa Maria Lohman, geb. Haarlem 28.10.1867, overl. Haarlem 07.04.1944, d.v. Johannes Bernardus Hendricus Lohman, broodbakker, en Anna Catharina Jacobse, winkelierster (1893); tr. 2e Amsterdam 13.08.1896

[7] Maria Paulina Pogge, geb. Amsterdam 23.07.1864, overl. tussen 1922 en 1927.

     JLML tr. 1e Haarlem 19.01.1893 Cornelis Salomon van Duijn, geb. Haarlem 19.09.1869, kantoorbediende, overl. voor 1929, z.v. Cornelis van Duijn, boekhandelaar, en Maria van der Weijden.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Maria Smit, geb. Amsterdam ca. 1898; volgt [3].

2.                   Johanna Jacoba Smit, geb. Amsterdam 06.09.1899, overl. Amsterdam 10.03.1962, tr. Amsterdam 18.08.1927 Theodorus Johannes Holthuijsen, geb. Amsterdam 08.01.1895, slager, overl. Amsterdam 16.12.1957, z.v. Johannes Franciscus Holthuijsen, slager, en Anna Maria Gerardina Verhoef.

3.                   Theodorus Wilhelmus Andreas Smit, geb. Amsterdam 13.03.1901, onderwijzer, overl. Amsterdam 21.04.1964, tr. Amsterdam 02.08.1934 Christina Adriana Johanna Seebregts, geb. Amsterdam 23.07.1906, overl. Amsterdam 10.10.1984, d.v. Petrus Johannes Seebregts en Johanna Cornelia Spapens.

 

[8] Cornelis Snellen, geb. Tilburg 09.10.1829, wever, overl. Tilburg 17.12.1900, tr. Tilburg 15.04.1858

[9] Maria Theresia Klijsen, geb. Tilburg 05.01.1832, spoelster (1858), overl. Tilburg 28.02.1921.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Elisabeth Snellen, later: Zuster Maria Egidia, geb. Tilburg 21.04.1859, overl. Zundert 12.03.1949.

2.                   Johannes Martinus Snellen, geb. Tilburg 24.10.1860, wever (1886,1888), overl. Tilburg 25.01.1949, tr. Tilburg 06.06.1888 Catharina van Gorp, geb. Tilburg 06.12.1868, dienstbode (1888), overl. na 1949, d.v. Johannes van Gorp, fabriekwerker, en Maria Kleijsen.

3.                   Cornelis Franciscus Snellen, geb. Tilburg 11.04.1862, overl. Tilburg 16.04.1864.

4.                   Cornelis Snellen, geb. Tilburg 13.11.1863; volgt [4].

5.                   Petronella Francisca Snellen, geb. Tilburg 15.03.1865, overl. Tilburg 27.07.1948, tr. Tilburg 15.05.1889 Cornelis Maria Hijstek, geb. Tilburg 13.01.1864, wever, overl. Tilburg 10.06.1941, z.v. Hendrikus Hijstek, wever, en Gerarda van Berkel.

6.                   Johanna Snellen, geb. Tilburg 15.12.1866.

7.                   Franciscus Cornelis Snellen, geb. Tilburg 31.08.1869, wever (1905), spoeler (1934), , overl. Tilburg 30.11.1934, tr. Tilburg 29.11.1905 Maria Johanna Danklof, geb. Tilburg ca. 1868, fabriekwerkster (1905), overl. Tilburg 17.07.1943, d.v. Arnoldus Danklof en Maria Hendrika van de Ven.

8.                   Johannes Pius Adrianus Snellen, geb. Tilburg 05.05.1871, overl. Tilburg 08.08.1948, tr. Tilburg 10.06.1896 Anna Adriana Donders, geb. Tilburg 31.10.1871, overl. Tilburg 07.02.1953, d.v. Johannes Donders (1845-1905) en Cornelia Johanna Jansie.

9.                   Elisabeth Petronella Snellen, geb. Tilburg 01.01.1873, overl. Tilburg 08.10.1966, tr. Tilburg 12.10.1904 Johannes Adrianus de Kok, geb. Tilburg ca. 1878, wever, z.v. Petrus de Kok, wever, en Maria Magdalena Meelis.

10.               Antonia Maria Snellen, geb. Tilburg 11.02.1876, overl. Tilburg 22.11.1941, tr. Tilburg 30.10.1907 Wilhelmus Hooijen, geb. Tilburg 13.05.1874, metselaar, overl. Tilburg 11.01.1947, z.v. Gerardus Hooijen en Hendrika van Heijst.

11.               Aloijsius Cornelius Snellen, geb. Tilburg 25.12.1878, steenhouwer, overl. Tilburg 02.08.1958, tr. Tilburg 07.06.1905 Maria Barbara Paulina Angelina van Schuijbroeck, geb. Breda ca. 1877, modiste (1905), overl. Tilburg 30.05.1957, d.v. Johannes Theodorus van Schuijbroeck en Maria Johanna Denis.

 

[10] Ignatius Donders, geb. Tilburg 23.01.1823, metselaar, overl. Tilburg 23.05.1883; tr. 2e Tilburg 27.06.1878 Johanna Maria Dekkers, geb. Sint-Michielsgestel 14.10.1831, overl. Tilburg 02.10.1910, d.v. Jacobus Dekkers en Petronella van Kasteren; tr. 1e Tilburg 16.06.1842

[11] Johanna Maria Roti, geb. Tilburg 16.01.1823, lakenpluister (1842), overl. Tilburg 01.06.1877.

     JMD tr. 1e Cornelis Donders, geb. Tilburg 23.07.1819, overl. Tilburg 11.07.1876, z.v. Johannes Donders, bouwman, en Clasina van Gestel; tr. 3e Tilburg 07.01.1886 Adriaan Venmans, geb. Tilburg 28.04.1829, wever, overl. Tilburg 30.01.1908, z.v. Adrianus Venmans, wever, en Johanna Maria van Spaendonk.

     AV tr. 1e Tilburg 26.04.1855 Johanna Norberta de Lepper, geb. Tilburg 18.06.1830, dagloonster (1855), overl. Tilburg 07.12.1881, d.v. Nicolaas de Lepper, dagloner, en Maria Catharina Tuerlings.

Uit dit huwelijk:

1.                   Peter Donders, geb. Tilburg 25.12.1843, wever, overl. Tilburg 22.07.1904, tr. Tilburg 02.05.1867 Cornelia van Heijst, geb. Tilburg 09.07.1845, fabriekwerkster (1867), overl. na 1904, d.v. Johannes van Heijst en Johanna Elisabeth Donders.

2.                   Johannes Donders, geb. Tilburg 27.12.1845, metselaar (1869), aannemer (1905), overl. Tilburg 17.07.1905, tr. Tilburg 08.04.1869 Cornelia Johanna Jansie, geb. Arnhem 21.11.1845, overl. na 1905, d.v. Maria Bernardina Jansie, dagloonster (1869).
Uit dit huwelijk: Anna Adriana Donders (1871-1953), tr. Tilburg 10.06.1896 Johannes Pius Adrianus Snellen (1871-1948), z.v. Cornelis Snellen en Maria Theresia Klijsen.

3.                   Cornelia Donders, geb. Tilburg 02.01.1848, fabriekwerkster (1872), overl. Tilburg 09.02.1908, tr. 1e Tilburg 16.05.1872 Hendrikus Raaijmakers, geb. Tilburg 21.09.1846, wever, z.v. Johannes Raaijmakers en Eva Theresia van Raak; tr. 2e Tilburg 27.04.1881 Johannes Jansen, geb. Tilburg 24.12.1846, wever, overl. na 1908, z.v. Christiaan Jansen, wever, en Lucia de Cock.
     JJ tr. 1e Tilburg 11.05.1871 Maria Anna Leenhouwers, geb. Tilburg 12.04.1848, lakenpluister (1871), overl. Tiilburg 06.12.1878, d.v. Johannes Leenhouwers, wever, en Cornelia van Baast.

4.                   Adriana Donders, geb. Tilburg 06.03.1850, overl. Tilburg 17.03.1917, tr. Tilburg 28.05.1874 Hendrikus Vermeer, geb. Tilburg 20.03.1849, wever, overl. voor 1917, z.v. Peter Vermeer, wever, en Elisabeth Smolders.

5.                   Hendrikus Donders, geb. Tilburg 15.12.1852, wever, overl. Tilburg 22.07.1935, tr. Tilburg 16.09.1875 Antonia van het Geloof, geb. Made en Drimmelen 21.10.1850, naaister (1875), overl. voor 1935, d.v. Johannes van het Geloof en Cornelia van Bragt.

6.                   Maria Anna Donders, geb. Tilburg 20.05.1855, fabriekwerkster (1879), overl. Tilburg 13.12.1926, tr. Tilburg 23.04.1879 Jacobus van Beers, geb. Tilburg 19.03.1856, fabriekwerker, overl. Tilburg 05.03.1941, z.v. Wilhelmus van  Beers, dagloner, en Johanna Maria Burgers.

7.                   Anna Donders, geb. Tilburg 08.10.1857, fabriekwerkster (1878), overl. Tilburg 13.05.1916, tr. Tilburg 17.10.1878 Adriaan Mutsaers, geb. Tilburg 08.08.1855, wever, overl. na 1916, z.v. Cornelis Mutsaers, wever, en Elisabeth van Luxemburg.

8.                   Ignatius Donders, geb. Tilburg 03.08.1860, overl. Tilburg 11.10.1860.

9.                   Gerardina Donders, geb. Tilburg 09.08.1863|a|; volgt [5].

 

Noten: |a| moeder Rotti.

 

[12] Albertus Wilhelmus Smit, geb. Amsterdam 20.03.1826, kleermaker (1849,1888), overl. tussen 1888 en 1896, tr. Amsterdam 25.04.1849

[13] Maria Christina Peeman, geb. Amsterdam 28.10.1819, overl. tussen 1888 en 1896.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Hendricus Smit, geb. Amsterdam 09.09.1853, kleermaker (1888, 1896).

2.                   Franciscus Gerardus Albertus Smit, geb. Amsterdam xx.06.1855, kleermaker (1888,1896).

3.                   Andreas Albertus Smit, geb. Amsterdaam 28.10.1863; volgt [6].

 

[14] Theodorus Hendrikus Pogge, geb. Haarlem 28.03.1822, timmerman (1860,1897), overl. tussen 1897 en 1903, tr. Amsterdam 30.05.1860

[15] Maria Emous, geb. Amsterdam 14.11.1838, overl. voor 1896.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Paulina Pogge, geb. Amsterdam 23.07.1864; volgt [7].

2.                   Theodora Wilhelmina Pogge, geb. Amsterdam 23.07.1866, tr. Amsterdam 07.10.1903 Cornelis Bruijn, geb. Zaandam ca. 1869, koopman (1892), winkelier (1903), z.v. Jacob Bruijn en Neeltje Timme.
     CB tr. 1e Zaandam 08.11.1892 Leentje Rot, geb. Zaandam ca. 1866, overl. voor 1903, d.v. Hendrik Rot en Grietje Boes.

3.                   Christina Bernardina Pogge, geb. Amsterdam 10.08.1868, tr. Amsterdam 29.07.1897 Pieter Adriaan Arens, geb. Amsterdam 16.10.1869, kantoorbediende, z.v. Pieter Arens en Anna Maria Beldhuis.

4.                   Jacobus Josephus Pogge, geb. Amsterdam 25.08.1871, diamantwerker (1896).

 

[16] Johannes Snellen, ged. Tilburg 28.10.1774, wever (1826), dagloner (1838), overl. Tilburg 29.12.1838, z.v. Peter Snellen (-1795) en Maria Gordens (-1784); tr. 1e Elisabeth Span, geb. Haaren ca. 1766, spinster, overl. Tilburg 13.05.1826, d.v. Peter Span en Gerardina van de Ven; tr. 2e Tilburg 02.10.1826

[17] Petronella Mommers, ged. Tilburg 16.10.1783, spinster (1826), overl. Rosmalen 23.03.1871|a|, d.v. Christiaan Mommers, wever, en Johanna van den Houdt; tr. 1e Tilburg 05.05.1813 Cornelis Bertens, geb. Tilburg 10.04.1775, tisserand (1813), wever (1814,1823), overl. Tilburg 23.12.1823, z.v. Cornelis Bertens en Johanna Maria van Helvoirt.

Uit het huwelijk Snellen-Span:

1.                   Adriaan Snellen, ged. Tilburg 07.04.1804, kaardenzetter, overl. Tilburg 11.09.1861, tr. Tilburg 26.04.1838 Anna Vermeer, ged. Tilburg 10.10.1805, d.v. Wilhelmus Vermeer, dagloner, en Cornelia Huveners.

2.                   Maria Snellen, geb. Tilburg ca. 1806, overl. Tilburg 02.06.1815.

3.                   Gerard Snellen, geb. Tilburg 16.05.1812|c|, metselaar, overl. Haaren 28.04.1891, tr. Udenhout 14.04.1842 Francijna van Balsvoort, geb. Haaren ca. 1812/1813, dienstmeid (1842), overl. Haaren 30.04.1860|d|, d.v. Cornelis Joannis van Balsvoort, bouwman, en Helena van den Biggelaar, landbouwster.

Uit het huwelijk Bertens-Mommers:

4.                   Wouterus Bertens, geb. Tilburg 19.12.1814, overl. Tilburg 26.12.1814|e|.

5.                   Cornelia Bertens, geb. Tilburg 29.06.1817, overl. Hilvarenbeek 11.04.1883, tr. Hilvarenbeek 31.08.1848 Petrus van Puijenbroek, geb. Goirle 23.06.1817, hoefsmid, overl. Hilvarenbeek 21.03.1895, d.v. Lodewijk van Puijenbroek en Maria Elisabeth Poppeliers.

6.                   Adriana Catharina Bertens, geb. Tilburg 04.06.1824|b|, overl. Tilburg 11.06.1868.

Uit het huwelijk Snellen-Mommers:

7.                   Cornelis Snellen, geb. Tilburg 09.10.1829; volgt [8].

 

Noten: |a| ook overl.akte Tilburg 1871 no.128; |b| aangifte door MariaSmits,oud 58 jaar, vroedvrouw, de vader overleden (geb.akte Tilburg 1824 no.133); |c| moieder oud 41 jaar (>geb.ca.1771); |d| Francisca; |e| oud negen maanden (overl.akte Tilburg 1814 no.282).

 

[18] Johannes Klijsen, geb. Tilburg 18.12.1799, wever, overl. Tilburg 19.01.1888, z.v. Cornelis Klijsen, wever, en Maria Norberta van den Dries; tr. Tilburg 01.05.1823

[19] Johanna Smits, geb. Tilburg 18.08.1799, overl. Tilburg 10.12.1842, d.v. Adriaan Smits en Anna van Ierlant, winkelierster (1823).

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Theresia Klijsen, geb. Tilburg 24.05.1824, overl. Tilburg 13.08.1824.

2.                   Cornelis Klijsen, geb. Tilburg 19.10.1825, wever, overl. Tilburg 18.01.1908, tr. Tilburg 01.05.1851 Johanna Maria van Iersel, geb. Tilburg 25.06.1822, fabriekwerkster (1851), overl. Tilburg 21.06.1896, d.v. Adriaan van Iersel, wever, en Johanna Maria van Huijgevoort.

3.                   Maria Anna Klijsen, geb. Tilburg 08.01.1827, overl. Tilburg 19.03.1910, tr. Tilburg 10.05.1849 Martinus Smulders, geb. Tilburg 23.09.1825, dagloner, overl. Tilburg 16.01.1899, z.v. Wilhelmus Smulders, wever, en Johanna Catharina van Overbeek.

4.                   Adriaan Klijsen, geb. Tilburg 13.02.1829, spinder (1854), wever (1886), overl. Tilburg 26.05.1913, tr. Tilburg 09.02.1854 Petronella van Berkel, geb. Tilburg 18.10.1828, overl. Tilburg 11.03.1895, d.v. Jan Baptist van Berkel, wever, en Maria Anna van Loon.

5.                   levenloze zoon, Tilburg 30.09.1830.

6.                   Maria Theresia Klijsen, geb. Tilburg 05.01.1832; volgt [9].

7.                   Wilhelmus Klijsen, geb. Tilburg 11.06.1834, overl. Tilburg 13.06.1834.

8.                   levenloze dochter, Tilburg 21.02.1836.

9.                   Gerarda Klijsen, geb. Tilburg 19.04.1837, overl. Tilburg 20.04.1837.

10.               levenloze dochter, Tilburg 03.07.1838.

11.               Hubertus Klijsen, geb. Tilburg 18.02.1840, overl. Tilburg 20.02.1840.

 

[20] Waltherus Donders, ged. Tilburg (St. Dionysiusparochie) 05.12.1788, tondeur (1812), droogscheerder (1816,1821), wever (1823,1844,1863), overl. Tilburg 30.10.1873, z.v. Dingeman Donders en Aldegonda Leermans; tr. Tilburg 30.12.1812|a|

[21] Adriana Cornelia Ververs, ged. Tilburg (Parochie ’t Goirke) 17.05.1786, overl. Tilburg 21.06.1844, d.v. Norbertus Ververs en Joanna Maria Brenders.

Uit dit huwelijk (vader ook Wouterus, moeder ook Cornelia):

1.                   Ignatius Donders, ged. Tilburg (Parochie ’t Goirke) 01.02.1814, overl. Tilburg 24.08.1821.

2.                   Huberdina Donders, geb. Tilburg 14.01.1816, overl. Tilburg 15.11.1863.

3.                   Joannes Donders, geb. Tilburg 13.08.1819.

4.                   Peter Donders, geb. Tilburg 25.05.1821, metselaar, overl. Tilburg 26.01.1842.

5.                   Ignatius Donders, geb. Tilburg 23.01.1823|a|; volgt [10].

6.                   Johanna Hendrika Donders, geb. Tilburg 16.08.1825, ged. Tilburg (Parochie ’t Goirke) 16.08.1825, overl. Tilburg 15.03.1906.

7.                   Dimphena Donders, geb. Tilburg 18.06.1827.

8.                   Hendrikus Donders, geb. Tilburg 29.04.1829, overl. Tilburg 25.12.1829.

 

Noten: |a| bruidegom Waltherus; |b| vader Wouterus.

 

[22] Christianus Roti, ged. Tilburg (St. Dionysiusparochie) 30.08.1794, tondeur (1812), droogscheerder (1814,1846), overl. Tilburg 10.05.1850|b|, z.v. Hermannus Roti en Wilhelmina Verhoeven; tr. Tilburg 16.06.1813|a|

[23] Johanna Maria Franken, geb. Tilburg 04.12.1785, fileuse (1812), overl. Tilburg 11.02.1857, d.v. Cornelis Franken en Adriana van den Heuvel.

Uit dit huwelijk (vader veelal Christiaan):

1.                   Wilhelmina Roti, geb. Tilburg 20.05.1814, ged. Tilburg (Parochie ’t Goirke) 20.05.1814.

2.                   Cornelia Franken, geb. Tilburg 08.07.1815, arbeidster (1841), overl. Tilburg 16.08.1882, tr. Tilburg 02.09.1841 Johannes Doorakkers, geb. Tilburg 16.03.1821, rietdekker, overl. Tilburg 19.01.1896, z.v. Peter Doorakkers, rietdekker, en Digna Verhagen.

3.                   Johanna Maria Roti, geb. Tilburg 03.08.1817, lakenpluister (1846), overl. Tilburg 15.01.1880, tr. Tilburg 30.04.1846 Jacobus Smulders, geb. Tilburg 01.05.1821, wolkammer (1846), dagloner (1880), arbeider (1891), overl. Tilburg 03.03.1891, z.v. Martinus Cornelis Smulders, dagloner, en Ida de Rooij.

4.                   Cornelis Roti, geb. Tilburg 25.06.1821, ged. Tilburg (Parochie ’t Goirke) 25.06.1821, overl. Tilburg 19.10.1821.

5.                   Johanna Maria Rotti, geb. Tilburg 16.01.1823; volgt [11].

6.                   Adriana Maria Roti, geb. Tilburg 14.10.1824, ged. Tilburg (Parochie ’t Goirke) 14.10.1824|c|, overl. Tilburg 27.01.1885, tr. Tilburg 14.08.1851 Gerardus van Berkel, geb. Tilburg 19.08.1825, dagloner, overl. Tilburg 19.02.1912, z.v. Gerard Jan van Berkel en Arnolda Maaijen.

7.                   Johanna Roti, geb. Tilburg 05.10.1827, overl. Tilburg 21.03.1828.

 

Noten: |a| bruidegom Christien, vader v/d bruidegom Germain, moeder v/d bruidegom Guilielmine, bruid Jeanne Marie, vader v/d bruid Corneille, moeder v/d bruid Adrienne; |b| Christiaan; |c| Joanna Maria.

 

[24] Joannes Smit, ged. Amsterdam (Kerk De Lely (rk)) 11.01.1795, kleermaker (1824,1849), z.v. Albertus Smit, kleermaker, en Apollonia Nagtegaal; tr. Amsterdam 05.05.1824

[25] Elizabeth Maria Wink, ged. Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 01.01.1799, dienstbode (1824), overl. na 1849m d.v. Joannes Wilhelmus Wink en Alida Sieving.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albertus Wilhelmus Smit, geb. Amsterdam 20.03.1826; volgt [12].

 

[26] Joannes Jacobus Peeman, ged. Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 13.07.1787, smidsknecht (1815), smid (1847,1853), overl. na 1867, z.v. Nicolaas Peeman, sjouwer, en Elisabeth van Brieland; tr. Amsterdam 07.05.1815|a|

[27] Maria Catharina van den Heuvel, ged. Amsterdam (Kerk De Posthoorn (rk)) 19.02.1793, overl. Amsterdam 17.04.1867, d.v. Harmanus van den Heuvel en Maria Slartman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Christina Peeman, geb. Amsterdam 28.10.1819; volgt [13].

2.                   Anna Maria Peeman, geb. Amsterdam 16.06.1821, overl. na 1893, tr. Amsterdam 14.04.1847 Franciscus Gerardus Bruno, geb. Amsterdam 16.08.1824, schoenmaker (1847,1876), laarzenmaker (1879), overl. tussen 1879 en 1893, z.v. Wilhelmus Franciscus Bruno en Maria Elizabeth van der Minne.

3.                   Wilhelmus Hermanus Peeman, geb. Amsterdam 05.05.1824, smid, overl. tussen 1881 en 1892, tr. Amsterdam 25.05.1853 Henderika Maria van Tol, geb. Nieuwer-Amstel 23.01.1826, dienstbode (1853), overl. tussen 1881 en 1892, d.v. Hendrik van Tol en Johanna Catharina Elisabeth Groen.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Slatman.

 

[28] Theodorus Arnoldus Pogge, geb. Haarlem ca. 1787/1788, timmerman (1821,1825), winkelier (1828,1849), overl. Haarlem 06.04.1849, z.v. Hendrik Pogge en Anna Maria van der Krabben; tr. 2e Haarlem 18.11.1829 Wilhelmina Haar, geb. Haarlem ca. 1792, dienstbode (1829), overl. Haarlem 24.02.1867, d.v. Henricus Haar en Elizabeth Peters; tr. 1e Haarlem 20.06.1821|a|

[29] Anna Maria Meijburg, geb. Haarlem ca. 1797, overl. Haarlem 12.11.1828|e|, d.v. Bernardus Meijburg en Francisca Schreurs.

Uit het huwelijk Pogge-Meijburg:

1.                   Theodorus Hendrikus Pogge, geb. Haarlem 28.03.1822|b|; volgt [14].

2.                   Christiaan Bernardus Pogge, geb. Haarlem 28.01.1825|c|, winkelier, overl. voor 1927, tr. Amsterdam 16.07.1868 Johanna Christina Allbrecht, geb. Amsterdam 25.11.1841|g|, overl. Huize De Voorzienigheid te Driehuis (Velsen) 17.01.1927, begr. Amsterdam (RK Bpl. Buitenveldert) 21.01.1927, d.v. Jacob Friedrich Allbrecht en Johanna Elisabeth Uijlenbroek.

3.                   Helena Eva Pogge, geb. Haarlem 01.11.1828|d|, medegoedmaakster (1864), overl. Haarlem 18.05.1897, tr. Haarlem 06.04.1864 Gaspar Joseph Neufcourt, geb. Haccourt|f| ca. 1831, strohoedenmaker (1862), strohoedenfabrikant (1864), winkelier (1890), overl. Haarlem 16.10.1890, z.v. Gerard Neufcourt, koopman, en Marie Therèse Malpas.
     CJN tr. 1e Haarlem 10.09.1862 Anna Teadora van Gerven, geb. Haarlem 22.12.1831, overl. Haarlem 13.10.1862, d.v. Franciscus van Gerven, beddenmaker, en Maria Sophia van Veldhoven.

Uit het huwelijk Pogge-Haar.

4.                   Jacobus Rutgerus Pogge, geb. Haarlem 27.09.1835, boekhouder (1868,1877), overl. Haarlem 19.03.1877.

 

Noten: |a| bruid in akte Meijeburg, tekent met Myburg; |b| moeder Meijburg; |c| moeder Mijburg; |d| moeder Meiburg; |e| Meiburg; |f| nu in commune Oupeye, province de Liège; |g| Albrecht (Bevolkingsregister Amsterdam 1851-1863).

 

[30] Abraham Emous, geb. Amsterdam 13.06.1816, baardscheerder (1837), overl. voor 1860, z.v. Poulus Emous en Maria Goodin, kraambewaarster (1837); tr. Amsterdam 29.11.1837

[31] Johanna Swaneveld, geb. Amsterdam 09.12.1810, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 12.12.1810, naaister (1837), stijfster (1860), strijkster (1877), d.v. Jacobus Swaneveld en Anna Maria Overneij, kraambewaarster (1837).

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Emous, geb. Amsterdam 14.11.1838; volgt [15].

2.                   Jacoba Maria Emous, geb. Amsterdam 30.11.1840, dienstbode (1877), tr. Amsterdam 03.05.1877 Tijmen van de Lagemaat, geb. Woudenberg 02.02.1840, koetsier, overl. Woudenberg 18.09.1904, z.v. Gerrit van de Lagemaat en Reijertje Lagemaat.

3.                   Johanna Poulina Emous, geb. Amsterdam 03.09.1842, dienstbaar (1869), tr. Amsterdam 15.09.1869 Willem David Beck, geb. Amsterdam 19.06.1842, timmerman, overl. na 1891, z.v. Hendrik Beck en Frederica Christina Otte.

4.                   Abraham Emous, geb. Amsterdam 22.01.1845, machinist, overl. voor 1897, tr. Amsterdam 21.06.1871 Catharina Maria Busch, geb. Amsterdam 18.05.1847, overl. tussen 1908 en 1914, d.v. Hermann Heinrich Busch, suikerwerker, en Johanna Maria Alberding.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren