Hermanus Cornelis Franciscus Schoordijk (1926-2018)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien maart 2022)

 


 

[1] Hermanus Cornelis Franciscus Schoordijk, Herman, geb. Amsterdam 02.12.1926, promotie Amsterdam UvA 06.02.1959|a|, hoogleraar Tilburg (1964-1991), lid KNAW 1982, RNL, overl. Goirle 05.07.2018.
– Levensbericht HCFS: nl.wikipedia * KNAW
 
Noten: |a|  proefschrift: Beschouwingen over drie-partijen-verhoudingen van obligatoire aard; promotor: J. Eggens (1891-1964).

 

[2] Cornelis Petrus Schoordijk, geb. Uithoorn 05.02.1892, onderwijzer (1922), overl. Amsterdam 31.10.1967, begr. Amsterdam (RK Kerkhof Buitenveldert) 04.11.1967, tr. Amsterdam 23.11.1922
[3] Catharina Snel, geb. Amsterdam 22.10.1898, overl. na 1967.

Uit dit huwelijk:

1.                   zoon.

2.                   Hermanus Cornelis Franciscus Schoordijk, geb. Amsterdam 02.12.1926|b|; volgt [1].

3.                   zoon.

4.                   Toosje Schoordijk, geb. Amsterdam xx.12.1937|d|, overl. Amsterdam 11.08.1944.

5.                   dochter.

 

Noten: |b| Het Volk 03.12.1926 (C. Schoordijk-Snel z.); |d| De Telegraaf 19.12.1937.

 

[4] Johannes Schoordijk, geb. Willeskop 28.08.1855, kleermaker (1884,1902), overl. na 1931, tr. Zevenhoven 11.09.1884

[5] Maria Elisabeth van Rossenberg, geb. Zevenhoven 04.12.1862, naaister (1884), overl. na 1931.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Petrus Schoordijk, geb. Uithoorn 05.02.1892; volgt [2].

2.                   Petrus Cornelis Schoordijk, geb. Uithoorn 04.01.1895, sigarensorteerder (1922).

3.                   levenloos kind, Uithoorn 20.02.1897.

4.                   Johanna Maria Schoordijk, geb. Uithoorn 03.05.1898|a|, overl. Uithoorn 04.06.1898

5.                   Marinus Johannes Schoordijk, geb. Uithoorn 03.05.1898|b|, overl. Uithoorn 26.01.1899.

6.                   Marinus Johannes Schoordijk, geb. Uithoorn 17.04.1900, vleeshouwer, tr. Wilnis 15.07.1931 Gerarda Catharina Veerhuis, geb. Wilnis 07.11.1903, d.v. Wilhelmus Veerhuis en Cornelia Maria van der Meer.

7.                   Johanna Maria Schoordijk, geb. Uithoorn 21.08.1902.

 

Noten: |a| akte no.30; |b| akte no.31.

 

[6] Hermanus Snel, geb. Amsterdam 02.05.1849, onderwijzer (1876), agent ener levensverzekeringsmaatschappij (1912), assuradeur (1913,1917), verzekeringsagent (1922), overl. Amsterdam 13.01.1936, begr. Amsterdam (RK Kerkhof Buitenveldert) 17.01.1936, tr. Amsterdam 01.06.1876

[7] Catharina Zonneveld, geb. Haarlem 03.10.1854, overl. Amsterdam 20.12.1938, begr. Amsterdam (RK Kerkhof Buitenveldert) 23.12.1938.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Petronella Snel, geb. Amsterdam 12.05.1878.

2.                   Cornelis Antonius Snel, geb. Amsterdam 30.07.1880, kantoorbediende (1908), assuradeur (1913), overl. Amsterdam 20.05.1947, tr. Amsterdam 27.02.1908 Anna Maria Slosser, geb. Amsterdam 18.07.1889, verl. Amsterdam 29.04.1970, d.v. Barend Slosser en Catharina Christina Lassing.

3.                   Antonius Hermanus Snel, geb. Amsterdam 12.04.1882, kantoorbediende, tr. Amsterdam 08.02.1906 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 20.10.1938, ingeschr. Amsterdam 28.02.1939) Maria Frederika Elisabeth Johanna Triesscheijn, geb. Tiel 27.03.1880, verl. Amsterdam 16.10.1967, d.v. Jacob Triesscheijn, spekslager (1880), winkelier (1906), en Maria Frederika Kooijmans.

4.                   Johannes Franciscus Snel, geb. Amsterdam 22.02.1884, kantoorbediende, overl. Amsterdam 18.11.1971, tr. Amsterdam 29.03.1917 Clara Simons, geb. Antwerpen (België) 16.04.1874, overl. Amsterdam 06.11.1935, d.v. Simon Simons en Rachel Judels.

5.                   Petronella Catharina Snel, geb. Amsterdam 21.11.1887, overl. Amsterdam 26.02.1954, tr. Amsterdam 22.08.1912 Willem van Driessel, geb. Amsterdam 14.03.1889, kapper, overl. Amsterdam 19.03.1945, z.v. Hendrik Jacobus van Driessel, bode, en Sophia Hendrika Marreveld.

6.                   Hermanus Cornelis Snel, geb. Amsterdam 01.11.1889, assuradeur, tr. Zandvoort 25.11.1913 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 31.05.1934, ingeschr. 19.07.1934) Cornelia Catharina Stok,  geb. Amsterdam ca. 1891/1892, overl. Wassenaar 17.12.1940, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 21.12.1940, d.v. Johannes Stok, metselaar, en Willempje Koning.

7.                   Willem Snel, geb. Amsterdam 01.04.1895, agent in assurantiën (1922), overl. Amsterdam 14.06.1969.

8.                   Catharina Snel, geb. Amsterdam 22.10.1898; volgt [3].

 

[8] Cornelis Schoordijk, geb. Willeskop 11.08.1819, bouwman (1844), kroeghouder (1867), arbeider (1884), overl. Willeskop 10.04.1888|b|; tr. 2e Montfoort 04.01.1867 Martha Rietveld, geb. Kalslagen 30.10.1823, overl. IJsselstein 17.07.1906, d.v. Jan Rietveld, werkman, en Adriana Vlasman; tr. 1e Willeskop 31.05.1844

[9] Annigje Jongeling, geb. Montfoort 02.04.1815, overl. Montfoort 14.02.1865; tr. 1e Willeskop 04.09.1840 Willem de Jong, geb. Vreeswijk 22.02.1813, overl. IJsselstein 22.06.1843, z.v. Hendrik de Jong en Grietje Bos.

Uit het huwelijk de Jong-Jongeling:

1.                   Hendrikus de Jong, geb. Willeskop 17.08.1842, overl. Montfoort 25.03.1895.

2.                   Wilhelmus Hendrikus Petrus de Jong, geb. Willeskop 28.11.1843, overl. Willeskop 04.07.1886.

Uit het huwelijk Schoordijk-Jongeling:

3.                   Jannigje Schoordijk, ook Johanna, geb. Willeskop 02.06.1845, overl. Harmelen 30.03.1880, tr. Montfoort 02.06.1864 Cornelis Koterus, geb. Montfoort 04.09.1838, overl. Utrecht 23.07.1914, z.v. Willem Koterus en Dirkje Berkulo.
     CK tr. 2e Alphen (ZH) 03.02.1881 Catharina Verhoef, geb. Alphen en Rietveld 14.11.1848, overl. Harmelen 06.10.1889, d.v. Cornelis Verhoef en Anna van Wijk; tr. 3e Utrecht 25.06.1890 Maria Antonetta Mathijssens, geb. Bergen op Zoom 05.03.1841, dienstbode (1879), overl. Utrecht 04.03.1918, d.v. Martinus Mathijssens, bierbrouwersknecht, en Adriana van den Bergh.
     MAM tr. 1e Breda 05.02.1879 Johannes Vermeeren, geb. Breda 05.09.1842, kamerbehanger, overl. Breda 04.04.1883, z.v. Johannes Vermeeren, passementwerker, en Catharina Verkennis.

4.                   Sophia Schoordijk, geb. Willeskop 29.08.1846.

5.                   Pieternella Schoordijk, geb. Willeskop 04.02.1848, overl. Montfoort 14.08.1866.

6.                   Cornelis Schoordijk, geb. Willeskop 17.05.1849, overl. Snelrewaard 15.12.1918, tr. Harmelen 23.04.1880 Johanna van der Louw, geb. Harmelen 12.02.1856, overl. Montfoort 05.06.1940, d.v. Bernardus van der Louw en Johanna van Mourik.

7.                   Neeltje Schoordijk, geb. Willeskop 04.06.1850, overl. Montfoort 05.02.1926, tr. Montfoort 07.09.1883 Carel Doesburg, geb. Montfoort 07.03.1843, overl. Montfoort 24.11.1923, z.v. Mattheus Doesburg en Johanna Hufener.

8.                   Maria Schoordijk, geb. Willeskop 28.09.1851, overl. Willeskop 19.01.1853|a|.

9.                   Sophia Maria Schoordijk, geb. Willeskop 09.03.1854.

10.               Johannes Schoordijk, geb. Willeskop 28.08.1855; volgt [4].

11.               Jacob Carel Schoordijk, geb. Willeskop 03.03.1859, overl. Willeskop 16.08.1859.

 

Noten: |a| ‘oud zes maanden’ (overl.akte Willeskop 1853 no.1); |b| oud 68 jaar, e.v. Margaretha (overl.akte Willeskop 1888 no.4).

 

[10] Peter van Rossenberg, geb. Nieuwveen xx.08.1821, arbeider (1854,1866), opzichter (1887), overl. Zevenhoven 03.11.1906, tr. Zevenhoven 01.06.1854

[11] Maria Kneppers, geb. Zevenhoven xx.11.1828, dienstbode (1854), arbeidster (1884), overl. Zevenhoven 15.08.1887.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes van Rossenberg, geb. Zevenhoven 12.09.1855, overl. Zevenhoven 31.12.1858.

2.                   Gerardus van Rossenberg, geb. Zevenhoven 26.11.1857, stoomdorser (1928), overl. Zevenhoven 02.03.1928, tr. Mijdrecht 12.06.1885 Maria Keizer, geb. Wilnis 07.06.1862, overl. Zevenhoven 16.06.1939, d.v. Cornelis Keizer en Cornelia Aarsman.

3.                   Elizabeth van Rossenberg, geb. Zevenhoven 27.01.1860, overl. Zevenhoven 31.05.1863.

4.                   Maria Elisabeth van Rossenberg, geb. Zevenhoven 04.12.1862; volgt [5].

5.                   levenloze zoon, Zevenhoven 10.10.1865.

6.                   Elisabeth van Rossenberg, geb. Zevenhoven 13.12.1866, overl. Amsterdam 21.12.1950, tr. Zevenhoven 09.07.1908 Wilhelmus de Rijk, geb. Ouder-Amstel 12.03.1868, koopman, overl. na 1950, z.v. Anthonius de Rijk, landbouwer, en Maria Bon.

 

[12] Anthonie Snel, geb. Abcoude-Baambrugge 02.10.1817, melkverkoper (1847), tuinman (1876,1887), overl. tussen 1887 en 1894, tr. Abcoude-Baambrugge 03.07.1847

[13] Maria van Rietveld, geb. Abcoude-Baambrugge 01.07.1826, overl. tussen 1903 en 1916.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermanus Snel, geb. Amsterdam 02.05.1849; volgt [6].

2.                   Johannes Snel, geb. Amsterdam 10.06.1851.

3.                   Geertruid Snel, ook Gertruda, geb. Amsterdam 03.07.1853, kloosterzuster, overl. Megen (Megen, Haren en Macharen) 25.02.1935.

4.                   Cornelis Johannes Snel, geb. Amsterdam 30.05.1860, timmerman, tr. Amsterdam 27.10.1887 Anna Catharina Bröring, geb. Neuheede (Duitschland) 21.11.1859, dienstbode (1887), d.v. Hermann Bröring, timmerman, en Susanna Janssen.

5.                   Johannes Michael Snel, geb. Amsterdam 29.09.1862.

6.                   Wilhelmus Snel, geb. Amsterdam 01.02.1865, timmerman, overl. Amsterdam 22.03.1938, tr. 1e Amsterdam 10.05.1894 Johanna Wilhelmina Jansen, geb. Renkum 26.04.1858, overl. voor 1903, d.v. Jacob Jansen en Johanna Zwanida Ruwenhorst; tr. 2e Amsterdam 04.11.1903 Maria Catharina Stroom, geb. Amby 26.08.1861, overl. Amsterdam 15.01.1945, d.v. Jan Christiaan Stroom en Maria Elisabeth Smeets.

7.                   Hasina Snel, geb. Amsterdam 17.10.1866, overl. Nederhorst den Berg 21.08.1929, tr. Amsterdam 16.08.1916|a| Willem Hendrikse, geb. Uithoorn 20.10.1868, timmerman, overl. Amsterdam 14.01.1951, z.v. Sippe Heeres Hendrikse, timmerman, en Matje Martens.
     WH tr. 1e Nederhorst den Berg 29.04.1904 Cornelia Hageman, geb. Nederhorst den Berg 03.05.1880, overl. Nederhorst den Berg 15.09.1914, d.v. Hendrik Hageman, winkelier, en Catharina Maria Bernsen.

8.                   Antonius Snel, geb. Amsterdam 23.04.1869, timmerman (1901), bode begrafenisfonds, overl. Amsterdam 27.07.1946,  tr. 1e Amsterdam 28.08.1901 Catharina Anna Maria Fuchs, geb. Rotterdam 10.12.1877, overl. Amsterdam 26.12.1933, d.v. Matthias Fuchs, timmerman, en Catharina Juliana Brandt; tr. 2e Amsterdam 26.05.1937 Maria Theresia Bückers, geb. Uedem 20.09.1903, overl. Amsterdam 20.09.1992.
     MTB tr. 2e Amsterdam 15.02.1950 Theodorus Gerardus Witjes, geb. Huissen 22.04.1899, overl. Amsterdam 05.03.1964, z.v. Gerhard Witjes, arbeider, en Everdina Arends.

9.                   Petrus Johannes Snel, geb. Amsterdam 07.07.1876, timmerman, overl. Amsterdam 04.03.1944, tr. Amsterdam 03.07.1901 Jakoba Helena Weitner, geb. Amsterdam 26.03.1874, overl. Amsterdam 05.05.1946, d.v. Jacobus Weitner, smid, en Jacoba Helena Grannetia.

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom Markens (huw.akte Amrsterdam 1916 reg.5F fol.44 no.668).

 

[14] Cornelis Zonneveld, geb. Schoten 11.09.1820, landbouwersknecht (apr1848), werkman (mei1848,1865), koetsier (1875,1884), tr. Haarlem 05.04.1848

[15] Pieternella Veen, geb. Zandvoort 04.03.1822, overl. na 1876.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonius Wilhelmus Zonneveld, geb. Haarlem 07.05.1848, zeevarende (1875), koffiehuishouder (1876), tr. Amsterdam 05.08.1875 Adolfina Wilhelmina Volkers, geb. Ootmarsum 20.11.1843, dienstbaar (1875), d.v. Gerrit Jan Volkers, bakker, en Hermanna Schrörluke.

2.                   Klazina Zonneveld, geb. Haarlem 25.02.1850, overl. Haarlem 13.12.1856.

3.                   Catharina Maria Zonneveld, geb. Haarlem 23.04.1852, overl. Haarlem 07.07.1865.

4.                   Catharina Zonneveld, geb. Haarlem 03.10.1854; volgt [7].

5.                   Nicolaas Stephanus Zonneveld, geb. Haarlem 07.04.1857, wagenmaker, tr. Nieuwer-Amstel 23.04.1884 Wijnanda Maria Voogt, geb. Amsterdam 27.05.1854, dienstbode (1884), d.v. Hermanus Franciscus Voogt en Maria Agatha Ruijs.

 

[16] Cornelis Schoordijk, ged. Montfoort (rk) 02.08.1794, bouwman/landman, overl. Willeskop 03.08.1840|e|, z.v. Cornelis Schoordijk en Jannigje Compeer (zie Bijlage A); tr. Montfoort 02.05.1816|b|

[17] Sijgje van Dijk, geb. Linschoten 25.01.1786, landbouwster (1840), bouwvrouw (1844), overl. Willeskop 15.03.1848, d.v. Cornelis van Dijk en Teuntje Cortland (-1815), ook Kortland; otr. 1e Linschoten (gerecht) 08.04.1809, tr. Montfoort (rk) 26.04.1809 Antonie Baars, ged. Montfoort (rk) 30.08.1784, bouwman, overl. Montfoort 28.11.1813, z.v. Elbert Baars (1759-1835).

Uit het huwelijk Baars-van Dijk:

1.                   Elbert Baars, ged. Montfoort (rk) 26.05.1810, overl. Willeskop 22.01.1890, tr. 1e Tull en ’t Waal 07.05.1841 Gerarda Wolswijk, geb. Schalkwijk 04.08.1816, overl. Tull en ’t Waal 10.09.1841, d.v. Godert Wolswijk en Francijntje van Deijl; tr. 2e Willeskop 13.02.1847 Bernardina Mulders, geb. Druten 08.04.1814, overl. Willeskop 14.01.1890, d.v. Pieter Mulders, arbeider, en Antonia Werners.

2.                   Teuntje Baars, ged. Montfoort (rk) 30.05.1811, overl. Snelrewaard 10.03.1876, tr. Willeskop 08.04.1836 Sijbrant Batenburg, geb. Montfoort ca. 1803, overl. Snelrewaard 30.10.1885, z.v. Cornelis Batenburg en Adriana Monincx.

3.                   Arie Baars, geb. Montfoort 09.08.1813|c|, overl. Montfoort 20.09.1813.

4.                   Cornelis Baars, geb. Montfoort 09.08.1813|d|, overl. Montfoort 26.10.1813.

Uit het huwelijk Schoordijk-van Dijk:

5.                   Antonia Schoordijk, geb. Montfoort 14.03.1817, tr. Willeskop 30.04.1841 Joannes Rietvelt, geb. Teckop ca. 1808, z.v. Willem Rietvelt en Cornelia van den Akker.

6.                   Cornelis Schoordijk, geb. Willeskop 08.03.1818, overl. Willeskop 18.08.1818.

7.                   Cornelis Schoordijk, geb. Willeskop 11.08.1819.
= w.s. Cornelis Schoordijk
; volgt [8].

8.                   Cornelis Schoordijk, geb. Willeskop 30.03.1821|a|.
= w.s. Cornelis Schoordijk, geb. Willeskop ca. 1821, overl. Snelrewaard 16.02.1895|f|, tr. Linschoten 24.11.1854 Helena Vergeer, geb. Linschoten 01.11.1829, overl. Snelrewaard 06.02.1899, d.v. Gerrit Vergeer en Cornelia Kemp.

9.                   Jan Schoordijk, geb. Willeskop 06.08.1822, overl. Willeskop 19.08.1822.

10.               Johanna Schoordijk, geb. Willeskop 23.01.1824, tr. Montfoort 11.02.1859 Mattheus Doesburg, geb. Montfoort ca. 1805, vleeshouwer, overl. Montfoort 27.04.1884, z.v. Dirk Doesburg en Dirkje Pel.
     MD tr. 1e Montfoort 16.01.1835 Johanna Hufener, geb. IJsselstein ca. 1809/1810, overl. Montfoort 11.09.1849, d.v. Carel Hufener en Gerrigje/Gerdina van Rossum.

11.               Maria Schoordijk, geb. Willeskop 20.04.1825, overl. Willeskop 27.05.1832.

12.               Geertrui Schoordijk, geb. Willeskop 27.01.1827, overl. Montfoort 01.12.1896, tr. Willeskop 12.10.1854 Cornelis Harmelwaard, geb. Oudewater 17.07.1830, overl. Montfoort 20.08.1876, z.v. Gerrit Harmelwaard en Helena Kasbergen.

13.               Willem Schoordijk, geb. Willeskop 08.12.1828, tr. Willeskop 12.11.1862 Elisabeth Uijttewaal, geb. Houten 30.08.1829, d.v. Cornelis Uijttewaal en Antonia van Koten.

14.               Anna Maria Schoordijk, geb. Willeskop 09.10.1830, tr. Willeskop 16.05.1851 Theodorus Didemus van der Maat, geb. IJsselstein 13.11.1821, z.v. Cornelis van der Maat en Jannigje van Rossum.

 

Noten: |a| moeder Seitje (geb.akte Willeskop 1821 no.8); |b| de bruid ‘geboren volgens extract van het Doopregister der Stad Montfoort’, ‘de tweede comparante geboren te Linschoten, doch thans woonachtigte Blokland’ (huw.akte Montfoort 1816 no.5); |c| geboren om half elf uuren des avond (fol.10v bovenste deel, een akte later met de hand genummerd 39 en 40); |d| geboren ‘een quart uur daarna’ (fol.10v); |e| geb. Willeskop, moeder Compier (overl.akte Willeskop 1840 no.14); |f| moeder Sophia.

 

[18] Pieter Jongeling, geb. Blokland ca. 1772, arbeider (1813), daggelder (1815), landbouwer (1833), overl. Willeskop 11.07.1834, z.v. Pieter Jongeling en Beligje Schoordijk; otr. Blokland (gerecht) 14.11.1802, tr. Montfoort (rk) 14.11.1802

[19] Jannigje van den Toorn, ook van der Toorn, geb. Achthoven ca. 1770, overl. Willeskop 22.11.1833|a|, d.v. Arie van den Toorn en Neeltje N.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Jongeling, geb. Willeskop ca. 1804, overl. Linschoten 29.12.1860.

2.                   Balbina Jongeling, ged. Montfoort (rk) 07.04.1805, tr. Barwoutswaarder 19.11.1840 Nicolaus Larenberg, geb. Montfoort ca. 1808, overl. Oudewater 03.02.1888|b|, z.v. Dirk Larenberg en Maria Stolwijk.

3.                   Arie Jongeling, geb. Willeskop, ged. Montfoort (rk) 24.05.1806, bouwman, overl. Linschoten 10.11.1888, tr. Achthoven 26.03.1845 Cornelia van den Nieuwendijk, geb. Zevender 26.11.1821, overl. Linschoten 02.05.1885, d.v. Willem van den Nieuwendijk en Cornelia van Klaren.

4.                   Petrus Jongeling, ged. Montfoort (rk) 28.05.1809, tr. Montfoort 07.11.1856 Niesje Harmelerwaard, geb. Montfoort 23.09.1827, overl. Montfoort 19.02.1883, d.v. Gijsbert Harmelerwaard en Mijntje Otto.
     NH tr. 1e Montfoort 12.05.1854 Gerrit Blankenstein, geb. ca. 1793/1794, overl. Montfoort 08.12.1855, z.v. Kees Blankenstein en Dirkje Vonk.

5.                   Neeltje Jongeling, ged. Montfoort (rk) 11.07.1811, overl. Willeskop 08.03.1832.

6.                   Cornelis Jongeling, geb. Montfoort 05.04.1813, overl. Willeskop 05.04.1832.

7.                   Annigje Jongeling, geb. Montfoort 02.04.1815; volgt [9].

 

Noten: |a| ‘de naam der moeder onbekend’ (overl.akte Willeskop 1833 no.8); |b| Nicolaas, wedr Johanna Jongeling (overl.akte Oudewater 1888 no.9).

 

[20] Jan van Rossenberg, geb. Amersfoort xx.05.1784, arbeider, overl. Zevenhoven 03.01.1855, tr.

[21] Maria Elisabeth Wiegman, geb. Osnabrück|b| ca. 1795, overl. (kraambed) Zevenhoven 14.01.1827|a|.

– Er is een Jan van Rossenberg, ged. Hoogland (rk) 14.04.1784, z.v. Piter Japixe van Rossenberg en Arisje Aris.

Uit dit huwelijk:

1.                   Peter van Rossenberg, geb. Nieuwveen xx.08.1821; volgt [10].

2.                   Adriana van Rossenberg, geb. Zevenhoven 24.03.1824, overl. Zevenhoven 02.10.1825.

3.                   Johannes van Rossenberg, geb. Zevenhoven 20.07.1825, arbeider, overl. Ter Aar 06.04.1865, tr. Ter Aar 17.01.1856 Margaretha Bakker, geb. Ter Aar 03.05.1825, overl. Ter Aar 28.11.1902, d.v. Gerrit Bakker, arbeider, en Johanna Endhoven.

4.                   Jacobus van Rossenberg, geb. Zevenhoven 06.01.1827, overl. Zevenhoven 15.01.1827.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Zevenhoven 1827 no.2); |b| Osnabrug, nu Bundesland Niedersachsen; |c| ‘de namen en voornamen der ouders aan de aangevers onbekend, doch volgens hunnen verklaring beide overleden’, aangifte door zoon Peter (overl.akte Zevenhoven 1855 no.1).

 

[22] Gerrit Kneppers, geb. Bleiswijk ca. 1793/1794, arbeider, overl. Nieuwer-Amstel 10.05.1848, z.v. Jan Kneppers en Margaretha Storm; tr. Zevenhoven 16.06.1819

[23] Elisabeth Brand, geb. Boskoop ca. 1796, dienstmaagd (1819), overl. Nieuwer-Amstel 28.05.1848, d.v. Abram Brand en Lena van der Wolf.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Kneppers, geb. Bleiswijk 1821 (no.29), landbouwer (1849), arbeider (1885), overl. Velsen 05.07.1893, tr. Kalslagen 26.04.1849 Matje van Veen, geb. Nieuwkoop 10.09.1828, dienstbaar (1849), overl. Velsen 02.04.1885, d.v. Cornelis van Veen, arbeider, en Neeltje van Leeuwen.

2.                   Leendert Kneppers, geb. Zevenhoven ca. 1825, boerenknecht, tr. Nieuwkoop 26.10.1849 Dirkje van Veen, geb. Nieuwkoop ca. 1830, d.v. Cornelis van Veen en Neeltje van Leeuwen.

3.                   Maria Kneppers, geb. Zevenhoven xx.11.1828; volgt [11].

4.                   Gerrit Kneppers, geb. Nieuwkoop ca. 1831, bouwknecht (1852), scheepjager (1862), bouwman (1863), tr. 1e Mijdrecht 18.06.1852 Aaltje van Haastrecht, geb. Mijdrecht 10.11.1825, overl. Uithoorn 10.12.1862|a|, d.v. Apolinardus van Haastrecht en Jannetje Melman, bouwvrouw (1852); tr. 2e Uithoorn 19.08.1863 Elisabeth Vermeulen, geb. Weesperkarspel ca. 1835, d.v. Jan Vermeulen, arbeider, en Pleuntje van Lankeren.
     EV tr. 2e Uithoorn 22.01.1878 Kornelis Oostdam, geb. Noordwijkerhout 22.10.1833, landbouwer, overl. Uithoorn 18.07.1914, z.v. Hendrik Oostdam, bouwman, en Sijmetje Bronsgeest.

 

Noten: |a| Alida van Haasdrecht, d.v. Bernardus, aangifte door Gerrit Kneppers (overl.akte Uithoorn 1862 no.34).

 

[24] Hermanus Snel, geb. Westbroek ca. 1777/1778, karnemelksboer, overl. Abcoude-Baambrugge 11.11.1854, z.v. Cornelis Snel en Maria van Oostrum; tr. 2e Abcoude-Baambrugge 25.06.1836 Geertruij Goes (1800-na1847); otr. 1e Abcoude-Baambrugge (gerecht) 27.10.1809, tr. Abcoude (rk) 14.11.1809

[25] Haasje Bakker, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1785, overl. Abcoude-Baambrugge 06.02.1833, d.v. Roelof Bakker en Aaltje Timmer.

Uit het huwelijk Snel-Bakker:

1.                   Cornelius Snel, ged. Abcoude (rk) 11.03.1810, overl. voor 1858, tr. Abcoude-Baambrugge 03.05.1834 Grietje Glebbeek, geb. Diemen ca. 1812/1813, werkster (1858), overl. voor 1865, d.v. Johannes Glebbeek en Jannetje Hendrikse Pronk.
     GG tr. 2e Amsterdam 26.10.1859 Everd Koopman, geb. Amsterdam ca. 1812, koetsier (1833), stadswerkman (1857), werkman (1859,1865), overl.na 1887, z.v. Gerrit Koopman en Bartha Oostendorp.
     EK tr. 1e Amsterdam 07.08.1833 Jannetje Oosterman, geb. Amsterdam 20.04.1811, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 05.05.1811, overl. voor 1857, d.v. Pieter Oosterman en Anna Radink, schoolhoudster (1833); tr. 2e Amsterdam 12.08.1857 Barendina Dorothea Magdalena Allers, geb. Amsterdam ca. 1822, overl. voor 1859, d.v. Jacob Allers en Dorothea Magdalena Behrend; tr. 4e Amsterdam 01.02.1865 Amelia Hendrika Veenman, geb. Amsterdam 19.05.1828, werkster, overl. na 1887, z.v. Klaas Veenman en Geertruijda Amelia Guillod.

2.                   Roelof Snel, geb. Abcoude-Baambrugge 29.04.1811, ged. Abcoude (rk) 29.04.1811, tr. Abcoude-Baambrugge 07.01.1843 Elizabeth van Rietveld (1822-), d.v. Jan van Rietveld en Geertruijda Goes.

3.                   Maria Snel, geb. Abcoude-Baambrugge 21.12.1812, overl. Abouce-Baambrugge 06.11.1820.

4.                   Aaltje Snel, geb. Abcoude-Baambrugge 25.02.1814, overl. Abcoude-Proostdij 11.08.1814.

5.                   Jan Snel, geb. Abcoude-Baambrugge 03.10.1815, overl. Abcoude-Baambrugge 11.10.1817.

6.                   Anthonie Snel, geb. Abcoude-Baambrugge 02.10.1817; volgt [12].

7.                   Aafje Snel, geb. Abcoude-Baambrugge 03.01.1819, overl. Abcoude-Baambrugge 06.11.1823|a|.

Uit het huwelijk Snel-Goes:

8.                   Gezina Snel, geb. Abcoude-Baambrugge 23.10.1838, overl. na 1878, tr. Abcoude-Baambrugge 01.05.1858 Pieter Kleijn, geb. Weesperkarspel ca. 1832, overl. Ouder-Amstel 25.02.1878, z.v. Huijbert Kleijn en Gerritje de Jong.

9.                   levenloze zoon, Abcoude-Baambrugge 23.10.1838.

10.               Maria Snel, geb. Abcoude-Baambrugge 21.08.1842, overl. Abcoude-Baambrugge 13.09.1842.

 

Noten: |a| Aaltje (overl.akte Abcoude-Baambrugge 1823 no.15).

 

[26] Jan van Rietveld, geb. Abcoude ca. 1783, dienstbaar (1822), overl. tussen 1832 en 1836, z.v. Willem van Rietveld en Lijsje de Jong; tr. Abcoude-Baambrugge 20.10.1822

[27] Geertruij Goes, ged. Teckop (rk) 25.07.1800, dienstbaar (1822), overl. Ouder-Amstel 27.01.1871|b|, d.v. Cornelis Goes, veehouder (1822), en Maria Bom; tr. 2e Abcoude-Baambrugge 25.06.1836 Hermanus Snel (ca.1777-).

Uit het huwelijk van Rietveld-Goes:

1.                   Elizabeth van Rietveld, geb. Abcoude-Baambrugge 24.12.1822, tr. Abcoude-Baambrugge 07.01.1843 Roelof Snel (1811-), z.v. Hermanus Snel en Haasje Bakker.

2.                   Maria van Rietveld, geb. Abcoude-Baambrugge 01.07.1826|a|; volgt [13].

3.                   Willem van Rietveld, geb. Abcoude-Baambrugge 24.02.1830, overl. Abcoude-Baambrugge 11.03.1858.

4.                   Cornelis van Rietveld, geb. Abcoude-Proostdij 08.09.1832, overl. Abcoude-Baambrugge 01.09.1839.

Uit het huwelijk Snel-Goes drie kinderen (1838-1842).

 

Noten: |a| moeder Geertruijda; |b| geb. Portengen, overl. 27 februarij (overl.akte Ouder-Amstel 28.01.1871 no.7).

 

[28] Antonius Wilhelmus Zonneveld, geb. Zandvoort 17.01.1793, boerenknecht (1815), werkman (1817,1826), boerenknecht (1827), landbouwer (1830), aardwerker (1831), werkman (1832,1836), arbeider (1842,1847), werkman (1848,1849), aardwerker (1852), overl. Schoten 18.05.1861, z.v. Jeroen Zonneveld en Petronella van Brakel; tr. 2e Schoten 26.08.1832 Elisabeth Rouwenhorst, geb. Goor ca. 1792, overl. Schoten 07.01.1841, d.v. Martinus Rouwenhorst en Janna Minnegal; tr. 3e Schoten 25.09.1842 Helena Gerrits, ook Gerritse, geb. Bloemendaal 16.12.1803, overl. Schoten 30.01.1858, d.v. Antonie Gerrits en Antje Faes; tr. 1e Spaarndam 27.08.1815

[29] Maartje van den Raadt, geb. Schoten 02.05.1791, dienstmeisje (1815), overl. Schoten 16.04.1831, d.v. Jan Pieterse van der Raadt en Trijntje Willemse van Rossem.

     ER tr. 1e voor 1806 Hendrik Sueter, geb. Ambt Delden ca. 1774, klompmaker (1821), daghuurder (1822), overl. Stad Delden 22.11.1822, z.v. Jannes Sueters en Elisabeth Sueters.

     HG tr. 1e Johannes Roozen, overl. voor 1842.

Uit het huwelijk Zonneveld-van den Raadt (vader soms Zonneveldt, moeder ook Maria/Marijtje, ook van de Raadt/van der Raadt):

1.                   Leendert Zonneveld, geb. Schoten 28.11.1815, overl. Schoten 14.03.1831.

2.                   Jeroen Zonneveld, geb. Schoten 17.08.1817, arbeider (1845), werkman (1848,1849), overl. Haarlem 19.08.1849|b|, tr. Heemstrede 05.11.1845 Johanna Langeveld, geb. Bloemendaal 21.08.1820, dienstbode (1845), overl. Overveen (Bloemendaal) 07.06.1893, d.v. Johanna Langeveld, dienstbaar (1820).
     JL tr. 2e Schoten 26.11.1862 Franciscus Dernison, geb. Bloemendaal 02.11.1814, jager (1845), arbeider (1860), werkman (1862), overl. Overveen (Bloemendaal) 24.01.1875, z.v. Albert Dernison, jager, en Catharina Jacobs.
     FD tr. 1e Heemstede 10.09.1845|a| Maria Wilhelmina Houtkamp, geb. Heemstede 25.03.1817, blekersdienstbode (1845), overl. Overveen (Bloemendaal) 02.11.1859, d.v. Gerrit Houtkamp, blekersknecht, en Margaretha Ingeveld; tr. 2e Bloemendaal 16.09.1860 Johanna Maria Kockelkooren, geb. Heemstede 09.12.1828, blekersdienstbode (1852), overl. Overveen (Bloemendaal) 12.12.1861, d.v. Simon Kockelkooren, arbeider, en Lijsje Peeperkoorn.
     JMKtr. 1e Bloemendaal 19.12.1852 Lambertus Stevens, geb. Budel 04.03.1822, blekersknecht (1852), overl. Overveen 26.11.1858, z.v. Gerard Stevens, bouwmnan, en Anna Maria van Steenbergen.

3.                   Jan Zonneveld, geb. Schoten 08.04.1819, werkman, overl. Schoten 20.06.1836|d|.

4.                   Cornelis Zonneveld, geb. Schoten 11.09.1820|c|; volgt [14].

5.                   Pieternella Zonneveldt, ok Zonneveld, geb. Schoten 22.05.1822, dienstnbode (1852), overl. Heemstede 24.03.1887, tr. Heemstede 22.02.1852 Johannes Borrenberg, geb. Heemstede 13.05.1824, aardwerker (1852), overl. Haarlem 08.03.1904|f|, z.v. Hendrik Borrenberg,metselaarsknecht, en Geertruij Beers.

6.                   Catharina Zonneveld, geb. Schoten 17.02.1824.

7.                   Wilhelmus Zonneveld, geb. Schoten 09.01.1826, overl. Schoten 11.01.1833.

8.                   Hendrik Zonneveld, geb. Schoten 31.10.1827, landbouwer, overl. Haarlem 23.02.1858|e|.

9.                   Jacobus Zonneveld, geb. Schoten 04.08.1830.

Uit het huwelijk Zonneveld-Gerrits (vader ook Zonneveldt, moeder Gerritse):

10.               Augustina Johanna Zonneveld,  geb. Schoten 14.01.1844, dienstbode (1867), overl. Schoten 26.09.1884, tr. Bloemendaal 27.02.1867 Cornelis van den Bos, geb. Velsen 13.08.1843, arbeider (1867), bloemistknecht (1888), overl. Haarlem 01.04.1924|g|, z.v. Mijndert van den Bos, arbeider, en Elisabeth Warmerdam.
     CvdB tr. 2e Haarlem 14.11.1888 Anna Bulters, geb. Zuid-Schalkwijk 19.04.1850, overl. Haarlem 04.03.1929, d.v. Johannes Bulters, landbouwer, en Jacoba Kapteijn.

11.               Johannes Zonneveldt, geb. Schoten 29.01.1847, landbouwer (1872), baanwachter (1886), overl. Velsen 30.12.1927, tr. 1e Velsen 03.10.1872 Catharina Zonneveld, geb. Velsen 29.08.1848, dienstmeid (1872), overl. Heemskerk 19.11.1885, d.v. Cornelius Zonneveld, werkman, arbeider, en Jacoba Jacobs; tr. 2e Haarlem 03.02.1886 Elisabeth Bunkers, geb. Dokkum 20.11.1853, dienstbode (1886), overl. Velsen 13.09.1903, d.v. Bernardus Bunkers, winkelier, en Christina Rohling.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Dernisson, tekent met Dernison (huw.akte Haarlem 10.09.1852); |b| vader van Zonneveld, moeder van de Raat (overl.akte Haarlem 20.08.1848); |c| vader in akte Antonius Wilhelmus Zonneveldt, tekent met Antonie Wilhelmus Zonneveld (geb.akte Schoten 13.09.1820); |d| Johannes, geb. 13.04 (overl.akte Schoten 20.06.1836); |e| ook overl.akte Velden 1858 no.26; |f| ook overl.akte Heemstede 1904 no.18; |g| ook overl.akte Schoten 1924 no.50.

 

[30] Steven Veen, geb. Schalkwijk ca. 1788, werkman (1813), arbeider (1822,1836), werkman (1848), landbouwer (1850), overl. Haarlem 15.12.1864, z.v. Dirk Veen en Geertje Gelderman; tr.

[31] Catharina van den Berg, geb. Beverwijk ca. 1788, overl. Haarlem 28.06.1866, d.v. Evert van den Berg en Anna Slotemaker.

Uit dit huwelijk (vader ook Steeve/Steve, moeder ook Catje/Kaatje/Katharina):

1.                   Johannis Veen, geb. Bloemendaal ca. 1811/1812, arbeider, overl. Haarlem 27.06.1877, tr. Zandvoort 06.11.1836 Elisabeth Joore, geb. Bloemendaal ca. 1812, overl. na 1877, d.v. Hendrik Joore en Jantje Staats.

2.                   Dirk Veen, ook Derk, geb. Bloemendaal 05.08.1813, landbouwer, overl. Haarlem 19.06.1868, tr. Haarlem 08.12.1852 Catharina Kuijpers, geb. Heemstede 30.09.1813, overl. Haarlem 09.05.1880, d.v. Johannes Kuijpers, blanchisseur (1813),  en Yda Burger.

3.                   Evert Veen, geb. Bloemendaal 28.10.1815, arbeider, overl. Haarlem 01.05.1884, tr. 1e Bloemendaal 04.02.1849 Jannetje Alders, geb. Velsen 11.08.1824, dienstbaar (1849), overl. Haarlem 24.09.1864, d.v. Lucas Alders, bouwman, en Antje Kok; tr. 2e Bloemendaal 08.11.1865 Catharina van der Elst, geb. Haarlem 17.01.1838, overl. Haarlem 20.07.1909|b|, d.v. Jilles van der Elst, baggerman, en Catharina van Opzeelandt.

4.                   Anna Veen, ook Antje, geb. Zandvoort 12.01.1818, overl. Overveen (Bloemendaal) 05.06.1859, tr. Zandvoort 01.03.1840 Pieter van der Veldt, geb. Bloemendaal 25.05.1814, arbeider, overl. Haarlem 15.11.1866, z.v. Klaas Jeroense van der Veldt, landbouwer, en Maria Breeroo.
     PvdV tr. 2e Haarlem 11.10.1865 Alida Voorting, geb. Haarlem 23.09.1818, naaister (1845), winkelierster (1865), overl. Haarlem 10.12.1894, d.v. Johannes Voorting, timmerman, en Maria Spiering.
     AV tr. 1e Haarlem 10.12.1845 Johannes Opbroek, geb. Haarlem 18.01.1819, werkman, overl. Haarlem 10.01.1860, z.v. Theodorus Opbroek, werkman, en Jansje Faas.

5.                   Gerardus Veen, ook Gerrit, geb. Zandvoort 25.04.1820, overl. Zandvoort 17.09.1835.

6.                   Pieternella Veen, geb. Zandvoort 04.03.1822|a|; volgt [15].

7.                   Sijtje Veen, geb. Zandvoort 17.08.1824.

8.                   Simonia Veen, geb. Overveen ca. 1826, overl. Haarlem 22.05.1850.

9.                   Maria Veen, geb. Zandvoort 06.04.1827, overl. Haarlem 15.12.1893, tr. Haarlem 26.05.1852 Jacob Hendrik Terhorst, geb. Haarlem 27.08.1825, smid, overl. Haarlem 26.02.1901, z.v. Jacob Hindrik Terhorst, sergeant infanterie (1825), en Willemina Kamp.

10.                Johanna Geertruida Veen, geb. Zandvoort 01.04.1830, overl. Zandvoort 31.10.1833.

 

Noten: |a| vader Steve, moeder Kaatje; |b| ook overl.akte Velsen 1909 no.132.

 


Bijlage A

 

[32] Cornelis Schoordijk, overl. Montfoort 29.10.1799, tr.

[33] Jannigje Compeer, ook Compier, geb. ca. 1764, overl. Willeskop 19.09.1840, d.v. Arie Compier en Johanna van Dijk; otr. 2e Blokland (gerecht) 29.05.1801, tr. Blokland 14.06.1801, tr. Blokland (rk) 16.06.1801 Elbert Baars, ged. Bunnik (rk) 28.10.1759, overl. Willeskop 30.06.1835, z.v. Anthonie van Baars en Geertrui van Rijn.

     EB tr. 1e Montfoort (rk) 28.10.1783 Aaltje van Blokland, begr. Montfoort 23.05.1800; uit dit huwelijk:
Antonie Baars (1784-1813), tr. Montfoort 1809 Sijgje van Dijk (1786-1848).

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Schoordijk, ged. Montfoort (rk) 02.08.1794; volgt [16].

2.                   Arie Schoordijk, ged. Montfoort (rk) 17.11.1797.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren