Antoine Cyrille Julien Rottier (1910-1992)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien april 2023)

 


 

[1] Antoine Cyrille Julien Rottier, Ton, geb. Sint Jansteen 13.03.1910, eindexamen gymnasium-B Canisius College te Nijmegen 1928|a|, doctoraalexamen handelswetenschappen Tilburg 1933|b|, medewerker (1936-), directeur (1949-), later president-directeur Staatsmijnen/DSM (1962-1973), voorzitter TAEK (1935-1945), lid college van curatoren van de TH Eindhoven (1962-1971)|d|, lid Raad van Toezicht van de Katholieke Hogeschool (1967), eredoctoraat Tilburg 16.11.1967|c|, RNL 1957, CON, overl. Heerlen 10.11.1992, begr. Imstenrade (Alg.Bpl.) 14.11.1992, verloofd Heerlen/Spekholzerheide 13.08.1939, otr. Heerlen/Spekholzerheide 09.12.1939, tr. Spekholzerheide 22.01.1940 Else Helena Retera, Els, d.v. Pieter Mathijs Retera (ca. 1888-1978), arts, RON, en Gertrude Simone Nijssen (ca. 1894-1982).
 

– Levensbericht ACJR: nl.wikipedia

 

Noten: |a| Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 23.06.1928; |b| De Tijd 01.12.1933; |c| erepromotor P.P. van Berkum (1901-1977); |d| Gedenkboek TH Eindhoven 1956-1991, p.104.

 

[2] Honoré Petrus Joseph Rottier, geb. Sint Jansteen 07.01.1879, gemeentesecretaris van Sint Jansteen (1904,1910), administrateur en gemeenteontvanger (1927), administrateur (1932,1938), overl. Sint Jansteen 13.02.1938, tr. Sint Jansteen 26.04.1904
[3] Emelia Silphia Maria Vael, geb. Sint Jansteen 24.02.1878, overl. Sint Jansteen 28.02.1968.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marie Josephine Augusta Rottier, geb. Sint Jansteen 19.03.1905, tr. Sint Jansteen 14.06.1927 Jozef Michel Lodewijk Leopold van der Gucht, geb. Temse ca. 1902, apotheker, z.v. Maurits Lodewijk Maria van der Gucht en Maria Coleta Hendrika van Emelen.

2.                   Anna Catharina Josephina Maria Rottier, geb. Sint Jansteen 13.05.1906, tr. Sint Jansteen 10.05.1932 Henri Andrée Mathilde Marie Poels, geb. Venray 27.04.1903, handelaar, z.v. Johannes Antonius Poels, koopman (1903), handelaar (1932), en Johanna Mathilda Francisca Maria Poels.

3.                   August Jean Marie Rottier, geb. Sint Jansteen 18.12.1907, administrateur (1932,1936), tr. Sint Jansteen 01.09.1936 Anna Maria Emerentia de Kerf, geb. Sint Jansteen 15.08.1909, d.v. Cerillus Johannes de Kerf, bierbrouwer, en Elisa Johanna Clara Vereecken.

4.                   Antoine Cyrille Julien Rottier, geb. Sint Jansteen 13.03.1910; volgt [1].

 

[4] Augustus Theodorus Rottier, geb. Hulst 30.10.1845, secretaris gemeente Sint Jansteen (1871,1887), administrateur (1904,1908), overl. Teteringen 07.05.1916, tr. Westdorpe 27.06.1871

[5] Catharina Bernardina Jacoba Kieboom, geb. Axel 08.03.1843, overl. Delft 26.03.1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Josephina Aloijsa Rottier, geb. Sint Jansteen 20.06.1873, Soeur M. Augustine, overl. (bronchopneumonie) St. Elisabethgesticht te Roosendaal en Nispen 17.05.1934.

2.                   Johannes Joseph Auguste Rottier, geb. Sint Jansteen 28.08.1874, grossier (1898,1900), groothandelaar (1904), tr. Axel 19.07.1898 Marie Josephine Eugenie Felicita IJsebaert, geb. Axel 24.07.1877, d.v. Benignus Camilius IJsebaert, landbouwer, en Ulalia Corolia Ursela Verhelst.

3.                   Juliana Johanna Augusta Rottier, geb. Sint Jansteen 29.08.1875, overl. ’s-Gravenhage 09.10.1942.

4.                   Josephina Johanna Catharina Rottier, geb. Sint Jansteen 17.09.1876, overl. ’s-Gravenhage 25.06.1941.

5.                   Antonius Joseph Benedictus Rottier, geb. Sint Jansteen 17.12.1877, Pater Antoon C.ss.R., priester gewijd Wittem 07.10.1907, overl. Redemptoristenklooster Nebo te Nijmegen 07.11.1953, begr. Nijmegen 11.11.1953.

6.                   Honoré Petrus Joseph Rottier, geb. Sint Jansteen 07.01.1879; volgt [2].

7.                   Trophine Joseph Marie Rottier, geb. Sint Jansteen 08.07.1880, overl. Sint Jansteen 07.05.1881.

8.                   Joseph Marie Rottier, geb. Sint Jansteen 01.09.1881, beheerder van goederen (1930), overl. ’s-Gravenhage 13.06.1966, tr. voor 1907 Celina Amelia Christina Pilaet, geb. Rupelmonde ca. 1883, overl. ’s-Gravenhage 21.02.1965, d.v. Josephus Alphonsus Pilaet en Juliana Josepha van Hoeck.

9.                   Andreas Alouisius Maria Rottier, geb. Sint Jansteen 02.07.1883, administrateur (1908), tr. Tilburg 05.05.1908 Maria Henrietta Josephina Boelaars, geb. Tilburg 01.03.1881, overl. Tilburg 13.11.1960, d.v. Hendrikus Boelaars, koopman, en Maria Dorothea Catharina Paulussen.

10.               Anna Prudence Josephine Marie Rottier, geb. Sint Jansteen 14.10.1884, overl. Nijmegen 20.01.1969, begr. Tilburg (Bpl. Parochie Het Heike) 23.01.1969, tr. Sint Jansteen 15.05.1906 Henricus Joannes Maria Boelaars, geb. Tilburg 01.07.1876, manufacturier (1906), koopman (1927), overl. Tilburg 22.10.1927, z.v. Hendrikus Boelaars, manufacturier, en Maria Dorothea Catharina Paulussen.

11.               August Jean Marie Rottier, geb. Sint Jansteen 11.09.1887, priester gewijd 07.10.1911, pastoor te Hamar, Trondheim, Harstad, Frederikstad en Drammen (alle in Noorwegen), procurator van het apostolisch vicariaat Oslo en rector van het Noors Missiehuis St. Olaf te Bussum (1946-1953), overl. Bussum 12.04.1953, begr. Bussum (RK Bpl.) 16.04.1953.

 

[6] Joseph Vael, geb. Moerbeke 1844, landbouwer (1870,1884), overl. Sint Jansteen 02.09.1930, tr. Koewacht 26.01.1870

[7] Seraphina de Moor, geb. Koewacht 28.09.1835, landbouwster, overl. Sint Jansteen 14.02.1917.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Silvia Vael, geb. Sint Jansteen 30.11.1870, landbouwster, overl. Graauw en Langendam 18.06.1932, tr. Sint Jansteen 17.10.1894 Alphonsius Staal, geb. Graauw en Langendam 18.09.1856, landbouwer, overl. Graauw en Langendam 12.01.1930, z.v. Pieter Staal, landbouwer, en Anna Maria van der Wielen.

2.                   Cerillus Josephus Vael, geb. Sint Jansteen 28.11.1871, landbouwer, overl. Hontenisse 27.01.1928, tr. Sint Jansteen 19.06.1893 Eugenia van Duijse, geb. Sint Jansteen 22.04.1866, overl. Hontenisse 10.01.1945, d.v. Anthonius van Duijse, landbouwer, en Maria Francisca de Grave.

3.                   Petrus Josephus Johannes Vael, geb. Sint Jansteen 28.07.1873, landbouwer (1901,1904), dijkgraaf (1942), overl. Hulst 20.08.1942|a|, tr. Axel 24.04.1901 Zulma Virgenie IJsebaert, geb. Axel 22.08.1878, overl. Sint Jansteen 31.10.1942, d.v. Benignus Camillius IJsebaert, landbouwer, en Ulalia Corolia Ursela Verhelst.

4.                   Josephina Maria Vael, geb. Sint Jansteen 26.11.1874, overl. Westdorpe 17.09.1944, tr. Sint Jansteen 16.07.1901 Valerianus Gustavus van Waes, geb. Westdorpe 17.08.1868, landbouwer, overl. Terneuzen 19.03.1958, z.v. Camilus van Waes (1838-1925), landbouwer (1868), burgemeester van Westdorpe (1884-1914), en Paulina de Jonghe.

5.                   Emelia Silphia Maria Vael, geb. Sint Jansteen 24.02.1878; volgt [3].

 

Noten: |a| ook overl.akte Sint Jansteen 1942 no.25.

 

[8] Joseph Rottier, geb. Hontenisse 26.12.1813, kantoorbediende (1839,1845), winkelier (1848,1849), secretaris gemeente Hulst (1860,1863,1871,1882), overl. Sint Jansteen 08.11.1899, tr. Hulst 09.10.1839

[9] Appolonia Judoca van der Heijden, geb. Hulst 07.08.1808, overl. Hulst 30.01.1882|b|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Apolonia Judoca):

1.                  

2.                   Johannes Albertus Rotter, geb. Hulst 03.08.1840, kantoorklerk (1863,1866), boekhouder (1871,1883), overl. Hulst 10.07.1883, tr. Hulst 28.01.1863 Maria Petronella de Vilder, geb. Hulst 28.06.1841, overl. Hulst 05.10.1866, d.v. Francies Johannes de Vilder, herbergier (1841), en Johanna Petronella Servaes, logementhoudster (1863,1866).

3.                   Norbertus Rottier, geb. Hulst 03.06.1842, overl. Hulst 02.07.1849.

4.                   Josephina Petronella Rottier, geb. Hulst 29.03.1844, overl. Hulst 10.08.1899.

5.                   Augustus Theodorus Rottier, geb. Hulst 30.10.1845|a|; volgt [4].

6.                   levenloze dochter, Hulst 17.04.1848.

7.                   Maria Catharina Rottier, geb. Hulst 07.05.1849, overl. Hulst 20.10.1849.

8.                   Petrus Judocus Rottier, geb. Hulst 02.07.1851, overl. Hulst 11.11.1860.

 

Noten: |a| moeder Apolonia Judoca; |b| overledene Apolonia Judoca.

 

[10] Johannes Petrus Kieboom, geb. Middelburg 13.07.1815, kantoorbediende (1839,1843), secretaris (1846), secretaris gemeente Westdorpe (1848,1882), gemeente-ontvanger (1892), overl. Westdorpe 17.11.1900, tr. Axel 30.01.1839

[11] Aletta Françoise Eekman, geb. Axel 26.09.1819, overl. Westdorpe 16.02.1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Petrus Jacobus Kieboom, geb. Axel 27.08.1839, zaakwaarnemer (1866), winkelier (1871), overl.  Veur 14.06.1919, tr. Westdorpe 30.01.1866 Johanna Marie Verhelst, geb. Westdorpe 30.04.1832, overl. Rotterdam 28.10.1889, d.v. Hendricus Jacobus Verhelst, koopman, en Coleta Slock.

2.                   Michiel Antonius Cornelis Kieboom, geb. Axel 21.07.1841, rijtuigmaker (1869,1871), winkelier (1904,1915), overl. Hulst 16.08.1915,  tr. Hulst 25.08.1869 Maria Petronella Boel, geb. Hulst 20.08.1847, winkelierster (1925), overl. Hulst 27.12.1925, d.v. Livinus Boel en Maria Francisca Kurfmaker, landbouwster.

3.                   Catharina Bernardina Jacoba Kieboom, geb. Axel 08.03.1843; volgt [5].

4.                   Petrus Jacobus Bernardus Kieboom, geb. Axel 07.04.1846, zaakwaarnemer (1869,1893), overl. Gent voor 1900, tr. Sas van Gent 11.05.1869 Clementina Joanna Petronella van Goethem, geb. Sas van Gent 16.05.1844, winkelierster (1900,1907), overl. Zelzate 30.01.1932, d.v. Wilhelmus Franciscus van Goethem, winkelier, en Hendrika Vercauteren.

5.                   Maria Sophia Norbertina Kieboom, geb. Westdorpe 28.09.1848, kloosterzuster, overl. Roosendaal en Nispen 23.01.1919.

6.                   Sophia Bernardina Seraphina Johanna Kieboom, geb. Westdorpe 27.07.1850, overl. Westdorpe 24.03.1852.

7.                   Trophijnus Seraphinus Carolinus Johan Kieboom, geb. Westdorpe 18.09.1852, notarisklerk, overl. Hulst 13.01.1892, tr. Sint Jansteen 24.01.1882 Prudencia Amelia Weemaes, geb. Sint Jansteen 30.04.1850, winkelierster (1892,1907), overl. Hulst 18.08.1907, d.v. Charles Weemaes, grof- en hoefsmid, en Dominica Isabella Speelman.

8.                   Marinus Jacobus Bernardus Kieboom, geb. Westdorpe 26.02.1856, zaakwaarnemer (1882), gemeentesecretaris van Westdorpe (1905), overl. Westdorpe 21.02.1905, tr. Westdorpe 02.05.1882 Maria Theodora Kerckhaert, geb.  Westdorpe 19.03.1857, overl. na 1905, d.v. Rudolphus Kerckhaert, landbouwer, en Juliana Verhelst.

9.                   Juliana Johanna Bernardina Kieboom, geb. Westdorpe 28.11.1857, overl. [Essen (België)] na 1927.

 

[12] Franciscus Vael, landman (1870), tr.

[13] Seraphina van Hijfte, landvrouw (1870).

Uit dit huwelijk:

1.                   Joseph Vael, geb. Moerbeke 1844; volgt [6].

 

[14] Marinus Franciscus de Moor, geb. Moerbeke ‘in het jaar 1800’, landman (1833,1835), landbouwer (1838,1853), overl. Koewacht 03.08.1879|c|, tr.

[15] Francisca Poppe, geb. Koewacht 07 Ventôse an XIII (=26.02.1805), landbouwster, overl. Sint Jansteen 01.09.1884|b|.

Uit dit huwelijk (vader ook Franciescus Marinus/Marinus Francies/Marinus Franciescus, moeder ook Franciesca):

1.                  

2.                   Joanna Theresia de Moor, geb. Koewacht 14.02.1833.

3.                   Seraphina de Moor, geb. Koewacht 28.09.1835|a|; volgt [7].

4.                   Charles Louise de Moor, geb. Koewacht 24.05.1838, overl. Koewacht   11.09.1843.

5.                   Jannette de Moor, geb. Koewacht 09.01.1841, overl. Koewacht 28.08.1850.

6.                   Charles Louis de Moor, geb. Koewacht 15.05.1844, landbouwer, overl. Koewacht 30.05.1884, tr. Koewacht 02.08.1876 Rosalia Gijsel, geb. Wachtebeke ca. 1840, landbouwster, overl. Koewacht 27.06.1921, d.v. Joannes Baptiste Gijsel en Livina Camoen.

7.                   Stephanie de Moor, geb. Koewacht 09.04.1846, overl. Koewacht 14.12.1850.

8.                   Silvia Maria de Moor, geb. Koewacht 08.11.1853, tr. Koewacht 29.05.1874 Henricus Josephus de Zeeuw, geb. Zelzate ca. 1845, z.v. Jan Baptiste de Zeeuw, winkelier, en Nathalia Catharina Acke, winkelierster.

9.                  

 

Noten: |a| vader Marinus Franciescus, moeder Franciesca (geb.akte Koewacht 1835 no.36); |b| aangifte door Joseph Vael en Augustus Theodorus Rottier (overl.akte Sint Jansteen 1884 no.32);|c| moeder Marie Livine Concquet (overl.akte Koewacht 1879 no.30).

 

[16] Jan Francies Rottier, geb. Graauw 27.08.1769, journalier (1800), ouvrier (1801,1804), journalier (1805,1813), werkman (1817,1842), dagloner (1843), overl. Hontenisse 01.04.1843, z.v. Pieter Rottier en Petronella Maes (zie Bijlage A); tr. Hulst 20 Fructidor an VIII (=07.09.1800)|a|

[17] Anna Catharina Gossing, geb. Hontenisse 18.08.1777, journalière (1800), arbeidster (1819), overl. Hontenisse 30.07.1819|d|, d.v. Hendrik Gossing en Apolonia Eggermont.

Uit dit huwelijk (vader ook Jean François, moeder ook Anne Catharine, moeder ook Gornsing/Gorsing/Gosing):

1.                  

2.                   Adrien Rottier, ook André, geb. Hontenisse 14 Messidor an IX (=03.07.1801), overl. 25 Messidor an IX (=14.07.1801).

3.                   Appollonie Rottier, ook Appollonia/Apolonia, geb. Hontenisse 20 Thermidor an X (=08.08.1802), dagloonster (1839), overl. Hontenisse 01.04.1849, tr. 1e Hontenisse 19.01.1839 Jacobus Claesen, ook Claassen, geb. Hontenisse ca. 1783, dagloner, overl. voor 1844, z.v. Jacobus Claesen en Petronella van Doeselaer; tr. 2e Hontenisse 28.09.1844 Jacobus Lensen, geb.Terneuzen 20.01.1817, schoenmakersknecht (1844), schoenmaker (1849,1854), z.v. Cornelis Lensen, dagloner, en Maria Versluis.
     JC tr. 1e Maria van Dingeren, geb. Hontenisse ca. 1787, dagloonster, overl. Hontenisse 16.08.1838, d.v. Jan van Dingeren en Maria Anna Bruggeman.
     JL tr. 2e Hontenisse 16.06.1849 Dina Struijlaert, ook Struijlaart, geb. Hontenisse 03.01.1822, dienstmeid (1849), werkvrouw (1852), overl. Stoppeldijk 25.02.1852, d.v. Cornelis Struijlaert en Maria Anna Buijs; tr. 3e Stoppeldijk 05.01.1854 Jacoba Roovers, ook de Roover, geb. Boschkapelle ca. 1807/1811, dienstmeid (1828), werkvrouw (1854,1878), overl. Stoppeldijk 24.08.1878, d.v. Gregorius Roovers/de Roover en Maria Jacoba de Bakker.
     JdR tr. 1e Stoppeldijk 05.01.1828 Jacobus de Bakker, geb. Grauw ca. 1798 of Stoppeldijk ca.1796, arbeider (1828), werkman (1851), overl. Stoppeldijk 05.11.1851, z.v. Jacobus de Bakker en Petronella Remortel.

4.                   Jean François Rottier, ook Jan Francies, geb. Hontenisse 25 Pluviôse an XII (=15.02.1804), overl. Hontenisse 31.01.1883, tr. Anna Catharina de Koster, geb. Kieldrecht ca. 1814, werkvrouw (1883), overl. Hontenisse 18.07.1904, d.v. Petrus de Koster en Isabella van Grimbergen.

5.                   Marianne Rottier, geb. Hontenisse 03 Thermidor an XIII (=22.07.1805), overl. Hontenisse 29.08.1807.

6.                   André Rottier, ook Andries, geb. Hontenisse 02.10.1807, vlasbouwer, overl. Sint  Janstreen 18.05.1888.

7.                   Pierre Rottier, Pieter, geb. Hontenisse 26.02.1810, dagloner (1842,1851), arbeider (1856), werkman (1876), overl. Hontenisse 07.03.1876, tr. 1e Hontenisse 25.11.1842 Apolonia Dorothea Asselman, geb. Hontenisse 20.07.1817, dagloonster, overl. Hontenisse 02.05.1851, d.v. Judocus Asselman, werkman, en Apolonia Claasen; tr. 2e Hontenisse 04.06.1856 Catharina Baart, geb. Hontenisse 29.03.1824, dagloonster (1856), werkvrouw (1876), overl. Hontenisse 06.02.1897, d.v. Jacobus Baart, tuinier, en Petronella van Hees.

8.                   Joseph Rottier, geb. Hontenisse 26.12.1813|b|; volgt [8].

9.                   Josina Rottier, ook Jozina, geb. Hontenisse 02.04.1817, overl. Sint Jansteen 31.01.1888.

 

Noten: |a| bruidegom Jean François, vader v/d bruidegom Pierre, moeder v/d bruidegom Petronille, bruid Anne Catharine Gossink, vader v/d bruid Henri, moeder v/d bruid Apolonie Keggermont (huw.akte Hulst 1800 no.96); |b| vader Jean François, moeder Anne Catherine Gossing (geb.akte Hontenisse 1813 fol.32); |d| overledene Gorsing (overl.akte Hontenisse 1819 no.112).

 

[18] Albertus Johannes van der Heijden, geb. Hulst ca. 1765/1766/1767/1768, cordonnier (1797,1814), schoenmaker (1815,1821), neringdoende (1839), winkelier (1843), overl. Hulst 31.12.1843|d|, z.v. Mathijs van der Heijden en Elisabeth de Ruijter; tr.

[19] Catharina Dias, geb. Hulst ca. 1772/1773, neringdoende (1839), overl. Hulst 22.09.1846|e|, d.v. Johannes Dias en Adrienne van de Voorde.

Uit dit huwelijk (vader ook Albert/Albert Jean/Albertus Johannes, moeder ook Anna Catharina/Anne Catharine/Catharine):

1.                   Petronella Barberine van der Heijden, ook Petronella Barberina, geb. Hulst 03 Vendémiaire an VI (=24.09.1797), herbergierster (1854), tr. Hulst 24.10.1821 Johannes van den Henden, geb. Kieldrecht ca. 1798, verwersknecht (1821), verwer (1854), z.v. Cornelis van  den Henden, werkman, en Johanna Semellen, werkvrouw.

2.                   Anthonetta Josina van der Heijden, geb. Hulst ca. 1800, overl. Hulst 16.02.1855, tr. Hulst 13.02.1830 Napoleon van Overmeir, ookvan Overmeer, geb. Sint Jansteen ca. 1807/1808, bakker (1830), broodbakker (feb1855), werkman (okt1855), overl. Hulst 07.12.1869, z.v. Pieter Johannes van Overmeir en Johanna Pauwels.
     NvO tr. 2e Hulst 17.10.1855 Catharina de Mast, geb. Stoppeldijk 01.04.1816, arbeidster (1848), werkvrouw (1855,1884), overl. Hulst 15.12.1884, d.v. Jan Cornelis de Mast, arbeider, en Maria Anna de Korte, werkvrouw.
     CdM tr. 1e Hulst 15.11.1848 Pieter Alexius Engels, geb. Hulst ca. 1801, dagloner, overl. Hulst 30.10.1852, z.v. David Engels en Johanna Maria van Look,arbeidster
     PAE tr. 1e Hulst 30.04.1829 Marianna Smit, geb. Boschkapelle ca. 1802, dienstmeid (1829), werkvrouw (1848), overl. Hulst 15.06.1848, d.v. Pieter Smit en Johanna Loeman.

3.                   Théodore Maximilien van der Heijden, geb. Hulst 05 Floréal an IX (=25.04.1801), overl. Hulst 06 Floréal an IX (=26.04.1801).

4.                   Caroline van der Heijden, overl. Hulst 06 Fructidor an X (=24.08.1802)|a|.

5.                   Carolina van der Heijden, geb. Hulst ca. 1802/1803, dienstmeid (1826), overl. Hulst 08.12.1851, tr. Hulst 26.04.1826 Pieter Johannes Heijman, geb. Hulst ca. 1800, landbouwer (1826), arbeider (1855), overl. Hulst 01.02.1855, z.v. Pieter Heijman en Anna Catharina Serrarens.

6.                   Godelieve Sophie van der Heijden, ook Godeliva Sophia, geb. Hulst 01 Vendémiaire an XIII (=23.09.1804), dienstmeid (1827), winkelierster (1885), overl. Hulst 25.02.1885, tr. Hulst 14.08.1827 Johannes Jacobus Verwilghen, geb. Hulst ca. 1787, negotiant (1823), griffier van het vredegerecht (1827), gepensioneerd griffier (1866), overl. Hulst 06.01.1866, z.v. Judocus Maximiliaan Verwilghen (-1827) en Maria Johanna van Frachem.
     JJV tr. 1e Angelina Franciesca Verwilghen, geb. ca. 1790, overl. (kraambed) winkelierster (1885), overl. Hulst 25.02.1885, Hulst 26.02.1823, d.v. Dominicus Verwilghen en Maria Catharina van der Guchte.

7.                   Sophie van der Heijden, geb. Hulst 19.08.1806.

8.                   Appolonie Judoce van der Heijden, geb. Hulst 07.08.1808|b|; volgt [9].

9.                   Delphine van der Heijden, ook Delfina, geb. Hulst 18.02.1810, overl. Hulst 07.10.1834.

10.               Jean Nicolas van der Heijden, ook Johannes Nicolaas, geb. Hulst 31.03.1812, schoenmaker (1835), winkelier (1870,1884), overl. Hulst 06.04.1884,  tr. Hulst 10.03.1835 Virgine Ritter, ook Virgenie, geb. Sint Jansteen 11.08.1811|c|, winkelierster (1870), overl. Hulst 20.03.1870, d.v. Francies Cornelis Ritter, officier de santé (1811),  en Johanna Maria Want.

11.               levenloze zoon, Hulst 02.02.1814.

12.               Matheus Joannes van der Heijden, ook Mattheus Johannes, geb. Hulst 05.04.1815, schoenmaker (1839), winkelier (1875), overl. Hulst 23.01.1875, tr. Hulst 07.08.1839 Juliana Neijt, geb. Hulst ca. 1811/1812, overl. Hulst 07.12.1849, d.v. Francies Constant Neijt, bierbrouwer, en Johanna Colleta Hamerlinck.

 

Noten: |a| geen geboorteplaats en geen leeftijd vermeld (overl.akte Hulst an X fol.25v); |b| vader Albert, moeder Catharine; |c| vader Corneille, moeder Jeanne Marie; |d| oud 77 jaar (>geb.ca.1766) (overl.akte Hulst 1843 no.81); |e| oud 74 jaar (>geb.ca.1772) (overl.akte Hulst 1846 no.58).

 

[20] Johannes Kieboom, geb. Middelburg 04.03.1787, negotiant (1812), boutiquier (1813), marchand (1814), winkelier (1815,1818), overl. Terneuzen 25.12.1836|b|, z.v. Pieter Kieboom (ca.1752-1825) en Adriana van Dongen (-1795); tr. 2e Middelburg 11.09.1817 Anthonia Johanna Bogaerts, geb. Middelburg 25.04.1795, overl. (kraambed) Middelburg 07.08.1818, d.v. Johannes Cornelis Bogaerts en Johanna Therese Onraad; tr. 1e Middelburg 02.07.1812

[21] Jacoba Catharina Michel, geb. Middelburg 04.12.1788, overl. Middelburg 19.08.1815, d.v. Johannes Michel en Maria Petronella Jacobs.

Uit het huwelijk Kieboom-MIchel:

1.                   Petrus Bonaventura Kieboom, geb. Middelburg 12.06.1813, schrijnwerker, overl. Middelburg 08.09.1834.

2.                   Maria Petronella Catharina Cornelia Kieboom, geb. Middelburg 27.04.1814, overl. Middelburg 30.04.1814.

3.                   Johannes Petrus Kieboom, geb. Middelburg 13.07.1815; volgt [10].

Uit het huwelijk Kieboom-Bogaerts:

4.                   levenloze zoon, geb. Middelburg 05.08.1818|c|.

 

Noten: |b| ook overl.akte Middelburg 1836 no.458 (wedr Boogaards); |c| aangifte door de vader die ‘verklaard te geven den naam van Petrus Paulus’ (overl.akte Middelburg 1818 fol.95v).

 

[22] Michiel Eekman, geb. Axel ca. 1781/1783, voiturier (1812), voerman (1814), herbergier (1817,1819), vrachtrijder (1821,1830), voerman (1839,1851), overl. Axel 17.09.1851, z.v. Nicolaas Eekman, batelier (1812), en Alettha van Doesselaar; tr. Axel 03.06.1812

[23] Catharina Maria de Visser, geb. Middelburg ca. 1790, overl. Axel 08.04.1867, d.v. Marinus de Visser en Françoise van Veerdegem.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas Marinus Eekman, geb. Axel 04.12.1814, timmerman, overl. Axel 22.12.1905, tr. Axel 12.05.1853 Elizabeth Kurvink, ok Elisabeth, geb. Axel 14.07.1825, dienstmeid (1853), overl. Axel 21.04.1878, d.v. Nicolaas Kurvink, werkman, en Cornelia Visser.

2.                   Johannes van Veerdegem Eekman, geb. Axel 22.11.1817, bakkersknecht (1842), koopman (1865), winkelier (1906), overl. Axel 16.06.1906, tr. 1e Terneuzen 25.06.1842 Geertruij van Fraaijenhove, geb. Zaamslag 27.12.1823, overl. Axel voor 1865, d.v. Pieter van Fraaijenhove, veldwachter, en Catharina Maria Wortman; tr. 2e Axel 11.05.1865 Maria Elizabet Peeters, geb. Middelburg 11.08.1825, slijtster (1911), overl. Axel 28.01.1911, d.v. Jacobus Johannes Peeters, pakkendrager (1825), rijksambtenaar (1852), gemeente-ambtenaar (1865), en Catharina Dorothea Elizabeth Meijer.
     MEP tr. 1e Axel 28.07.1852 Cornelis Philipsen, geb. Zevenbergen ca. 1801, bierbrouwer (1852), bierbrouwersknecht (1864), overl. Axel 12.07.1864, z.v. Joannes Philipsen en Pieternella Beljaerts.

3.                   Aletta Françoise Eekman, geb. Axel 26.09.1819; volgt [11].

4.                   Catharina Maria Eekman, geb. Axel 13.12.1821, overl. Axel 04.05.1854, tr. Axel 17.06.1840 Josias Pieter Visscher, ook Jozias Pieter, geb. Axel 25.04.1815, winkelier (1840), bode (1854,1856), postbode (1877), overl. Axel 19.04.1893, z.v. Wilhelmus Visscher en Janna Wiemes, werkvrouw (1840).
     JPV tr. 2e Axel 03.07.1856 Janneke de Blaaij, geb. Terneuzen 03.12.1820, dienstmeid (1856), overl. Axel 04.03.1877, d.v. Mattheus de Blaaij, werkman, en Adriana Ollebek.

5.                   Debora Eekman, geb. Axel 10.10.1829, overl. Axel 23.04.1830.

6.                   Pieter Eekman, geb. Axel 10.10.1829, overl. Axel 13.02.1830.

 

[24] Vael

[25] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Franciscus Vael; volgt [12].

 

[26] van Hijfte

[27] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Seraphina van Hijfte; volgt [13].

 

[28] Jacobus de Moor, overl. Moerbeke voor 1834, tr.

[29] Maria Livina Cocquit, ook Marie Livine Cocquet, tapster  (1834), overl. Moerbeke voor 1879.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marinus Franciscus de Moor, geb. Moerbeke ‘in het jaar 1800’; volgt [14].

2.                   Seraphina de Moor, geb. Moerbeke ca. 1809, landbouwster,

tr. Koewacht 04.06.1834 Franciescus Poppe (ca.1799-), z.v. Judocus Poppe en Regina Martens.

 

[30] Judocus Poppe, geb. Moerbeke ca. 1750/1753/1754, landbouwer (1797,1801), cultivateur (1805,1808), landman (1827), overl. Koewacht 17.03.1827, z.v. Livinus Poppe en Catharina de Kock; tr.

[31] Regina Martens, geb. Stekene ca. 1771, landvrouw, overl. Koewacht 19.05.1823|a|, d.v. Anthonie Martens en Isabella van Mieghem.

Uit dit huwelijk:

1.                   Isabella Francisca Poppe, geb. xx.02.1796, overl. Koewacht 08 Messidor an V (=26.06.1797).

2.                   Franciscus Poppe, ook Francies/Franciescus, geb. Koewacht 10 Germinal an VII (=29.03.1799)|e|, landman, tr. Koewacht 04.06.1834 Seraphina de Moor (ca.1809-), d.v. Jacobus de Moor en Maria Livina Cocquit.

3.                   Joannes Poppe, geb. Koewacht 22 Messidor an IX (=11.07.1801), overl. Koewacht 11.10.1808|b|.

4.                   Francoise Poppe, later Francisca, geb. Koewacht 07 Ventôse an XIII (=26.02.1805)|d|; volgt [15].

5.                   Constantinus Poppe, geb. Koewacht 25.05.1807|c|, landman/landbouwer, overl. Koewacht 24.01.1852, tr. Koewacht 20.04.1842 Leocadia de Munck, geb. Zuiddorpe 22.02.1822, landbouwster, overl. Koewacht 23.11.1891, d.v. Judocus de Munck, arbeider (1822), en Petronella Vercruijssen, landbouwster (1842).
     LdM tr. 2e Koewacht 08.12.1852 Joannes Cornelis Martens, geb. Moerbeke ca. 1825, landbouwer (1852), koehouder (1891), landbouwer (1901), overl. Koewacht 18.02.1901, z.v. Joannes Cornelis Martens, landbouwer, en Joanna Maria Ongenae.

 

Noten: |a| overledene Resina, e.v. Jozephus (overl.akte Koewacht 1823 no.30); |b| kind Jean, vader Josse; |c| kind Constantin, vader Josse, moeder Resine (geb.akte Koewacht 1807 no.29); |d| kind Francoise, vader Josse, moeder Resina (geb.akte Koewacht 1805 no.9); |e| moeder Resina (geb.akte Koewacht 1799 no.38).

 


Bijlage A

 

[32] Pieter Rottier, tr.

[33] Petronella Maes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Francies Rottier, geb. Graauw 27.08.1769; volgt [16].

2.                   Stephanus Rottier, ged. Hontenisse (rk) 26.12.1771.

3.                   Maria Anna Rottier, ged. Hontenisse (rk) 26.12.1771.

 


Legenda

– Kieldrecht – nu deelgemeente van Beveren, regio Waasland;

– Moerbeke – arrondissement Gent;

– Rupelmonde – nu deelgemeente van Kruibeke, arrondissement  Sint-Niklaas;

– Stekene – arrodissement Sint-Niklaas, regio Waasland;

– Temse, destijds Temsche – arrondissement Sint-Niklaas, regio Waasland;

– Wachtebeke – arrondissement Gent;

– Zelzate, destijds Selzaete/Selzate – arrondissement Eeklo;

alle in provincie Oost-Vlaanderen, gewest Vlaanderen.


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)