Julius Marie Pieters (1900-1974)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien januari 2021)

 


 

[1] Julius Marie Pieters, Jules, geb. Vlaardingen 06.08.1900, Indisch ambtenaar (1922), promotie Leiden 23.12.1932|a|, gewoon hoogleraar Tilburg (1953-1970), OON, RNL, overl. Angeren 22.12.1974, crem., tr. Oudewater 27.09.1922 Petronella Maria Verheul, geb. Oudewater 21.01.1897, overl. Tilburg 05.10.1986, d.v. Johannes Cornelis Verheul (1858-1938), graanhandelaar, en Maria Cornelia Elisabeth Thier (1864-1941).
– Levensbericht: Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017, pp.196-197|b||c|.

 

Noten: |a| proefschrift: De zoogenaamde ontvoogding van het Inlandsch bestuur; |b| hier in per abuis 1901-1975 (p.196, rechterkolom); |c| hierin per abuis Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Officier in de Orde van de Nederlandse Leeuw (p.197, linkerkolom).

 

[2] Honoré Pieters, geb. Hontenisse 04.02.1868, rijksambtenaar (1903), commies bij ’s rijksbelastingen (1906), verificateur der invoerrechten en accijnzen (1920), verificateur (1922), overl. Geleen 12.05.1944|a|, tr. Rotterdam 15.01.1896
[3] Maria Clementina Louisa van Odenhoven, geb. Ubbergen 08.08.1875.

Uit dit huwelijk:

1.                   Honoré Alphonse Joseph Pieters, geb. Schiedam 10.12.1896, leraar HBS, tr. Zierikzee 03.06.1920 Catharina Johanna Cornelia Honig, geb. Zierikzee 18.02.1899, d.v. Jan Jacob Honig, sigarenfabrikant, en Catharina Johanna Bal.

2.                   Alphonse Willem Joseph Pieters, geb. ’s-Hertogenbosch 15.09.1898, onderwijzer (1922,1933), tr. Oudewater 21.11.1922 Carolina Helena van der Meer, geb. Oudewater 06.01.1898, d.v. Willem Johan van der Meer, hotelhouder, en Anna Carolina de Kok.

3.                   Julius Marie Pieters, geb. Vlaardingen 06.08.1900; volgt [1].

4.                   Theodorus Pieters, geb. ’s-Gravenhage 06.05.1903.

5.                   Franciscus Ferdinand Lucien Pieters, geb. ’s-Gravenhage 01.10.1906.

6.                   Willem Johan Pieters, geb. ’s-Gravenhage 23.06.1908.

7.                   Franciscus Antonius Karel Joseph Pieters, geb. ’s-Gravenhage 07.07.1915.

 

Noten: |a| ook overl.akte Wassenaar 1944 no.175.

 

[4] Adriaan Pieters, geb. Hontenisse 26.01.1823, factoor (1852,1857), herbergier (1859,1882), overl. Hontenisse 22.11.1882, tr. Hontenisse 05.06.1852

[5] Rozalia Steijaert, geb. Hontenisse 21.02.1826, dagloonster (1852), herbergierster (1882,1889), overl. Hontenisse 08.02.1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Louisa Pieters, geb. Hontenisse 14.04.1853, overl. Hontenisse 08.04.1861.

2.                   Alphonsus Pieters, geb. Hontenisse 12.04.1855, koopman (1905), facteur (1909), overl. Hontenisse 18.11.1909, tr. Middelburg 01.03.1905 Maria Cornelia de Leeuw, geb. Goes 12.06.1866, d.v. Johannes Daniel de Leeuw, winkelier, en Rosalia Baart.

3.                   Jan Francies Pieters, geb. Hontenisse 17.01.1857, overl. Hontenisse 14.04.1861.

4.                   Eduardus Pieters, geb. Hontenisse 11.04.1859, commissionair, tr. Hontenisse 09.09.1882 Louisa Barbarina van Jole, geb. Hontenisse 20.03.1853, modiste (1882), overl. Hontenisse 31.05.1930, d.v. Gerardus Francies van Jole, schilder, en Johanna Theresia Bauwens.

5.                   Leonard Adriaan Pieters, geb. Hontenisse 14.11.1860, commies bij ’s Rijksbelastingen, overl. voor 1940, tr. Sint Jansteen 23.08.1893 Maria Louisa de Koning, geb. Koewacht 30.03.1865, overl. Eindhoven 12.02.1940, d.v. Franciscus de Koning en Paulina van Hove, werkvrouw (1893).

6.                   Maria Louisa Pieters, geb. Hontenisse 15.02.1863, overl. Hontenisse 27.01.1932.

7.                   Maria Mathilda Pieters, geb. Hontenisse 27.12.1864, overl. Bergen op Zoom 18.04.1955, tr. Hontenisse 12.08.1907 Johannes Franciscus Dierckx, geb. Wouw 03.10.1871, smid, overl. Bergen op Zoom 02.04.1944, z.v. Leonardus Adrianus Dierckx en Maria Cornelia Looijen.
     JFD tr. 1e Roosendaal 13.09.1893 Wilhelmina Johanna Jongeneelen, geb. Roosendaal en Nispen 04.11.1866, overl. Wouw 21.04.1907, d.v. Johannes Adrianus Jongeneelen, landbouwer, en Antonia Vos, landbouwster.

8.                   Aureliana Pieters, geb. Hontenisse 11.02.1866, onderwijzeres (1889), tr. Hontenisse 09.01.1889 Ferdinandus Seraphinus Brassel, geb. Clinge 06.01.1858, gareel- en  paardentuigmaker (1889), zadelmaker (1916), overl. Hontenisse 26.06.1916, z.v. Ludovicus Josephus Brassel, schoolonderwijzer, en Adelaida Johanna van Schoote.

9.                   Honoré Pieters, geb. Hontenisse 04.02.1868; volgt [2].

 

[6] Philibertus Josephus Wilhelmus van Odenhoven, geb. Beesel 27.09.1844, commies (1874), ambtenaar bij ’s rijksbelastingen (1875), commies (1877), overl. ’s-Gravenhage 17.09.1921, tr. Zevenaar 03.11.1874

[7] Dorothea Charlotta Maria Derks, geb. Arnhem 20.02.1848, overl. ’s-Gravenhage 23.08.1927.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Clementina Louisa van Odenhoven, geb. Ubbergen 08.08.1875; volgt [3].

2.                   Lucia Agnes Joanna van Odenhoven, geb. Zevenaar 29.10.1877, overl. Etten en Leur 29.05.1969.

3.                   Louis Joseph Charles van Odenhoven, geb. Bladel en Netersel 06.04.1880.

4.                   François Antoine Charles Joseph van Odenhoven, geb. ’s-Hertogenbosch 04.03.1882, wachtmeester der huzaren (1912,1917), overl. Breda 12.12.1943, tr. ’s-Hertogenbosch 13.07.1917 Wilhelmina Lutske van der Woude, geb. Bozum (Baarderadeel) 27.07.1884, overl. Breda 17.03.1944, d.v. Hendrik van der Woude, stationschef, en Aaltje Brichina Vastenout.

5.                   Dorothea Charlotta Gertruda Maria van Odenhoven, geb. ’s-Hertogenbosch 14.04.1884, overl. Breda 13.09.1967.

6.                   Ferdinand Louis Eduard Joseph van Odenhoven, geb. Schiedam 23.10.1886, zetkastelein (1912), telegrafist (1920), overl. ’s-Gravenhage 21.02.1920, tr. ’s-Gravenhage 29.05.1912 Johanna Maria Smol, geb. Utrecht 17.10.1890, overl. na 1920, d.v. Godefridus Smol, loodgieter, en Johanna Hendrika Maatman.

 

[8] Jan Francies Pieters, geb. Hontenisse 05.11.1776, journalier (1802), ouvrier (1803,1805), journalier (1806,1813), werkman (1814,1816), arbeider (1819,1823), dagloner (1824,1833), factoor (1842,1855), tr. Hontenisse 11 Brumaire An XI (=02.11.1802)|a|

[9] Judoca Struijlaert, ged. Hontenisse (rk) 17.01.1783, dagloonster (1824), overl. Hontenisse 10.12.1824|d|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Struijlaart):

1.                   Jean François Pieters, ook Jan Francies, geb. Hontenisse 07 Floréal An XI (=27.04.1803), werkman (1852).

2.                   Marie Anne Pieters, geb. Hontenisse 12 Prairial An XII (=01.06.1804).

3.                   Anne Catharine Pieters, ook Anna Catharina, geb. Hontenisse 24 Floréal An XIII (=14.05.1805), dienstmeid (1833), dagloonster (1855), overl. Hontenisse 03.03.1855, tr. Hontenisse 10.08.1833 Cornelis Janssens, geb. Hontenisse ca. 1811, arbeider (1833), dagloner (1855), z.v. Pieter Francies Janssens en Cornelia Oerlemans, dagloonster (1833).

4.                   Marianne Pieters, geb. Hontenisse 05.11.1806.

5.                   Pierre Philippe Pieters, ook Pieter Philippus, geb. Hontenisse 09.12.1807, factoor, overl. Hontenisse 28.02.1870, tr. Hontenisse 26.02.1859 Johanna Maria de Wolf, geb. Hulst 19.06.1819, warmoezierster (1852), naaister (1859), kleermaakster (1870), overl. Hontenisse 30.10.1905, d.v. Johannes de Wolf en Isabella Verstiggele.
     JMdW tr. 1e Hulst 16.06.1852 Johannes Boskelion, geb. Amsterdam ca. 1814, brigadier der marechaussee (1852), wachtmeester der Marechaussee (1857), overl. voor 1859, z.v. Hubertus Boskelion, gepensioneerd veldwachter (1852), en Remetje Rijnders.

6.                   Appollonie Pieters, geb. Hontenisse 06.01.1809, overl. Hontenisse 10.09.1813.

7.                   Marie Anne Pieters, ook Maria Anna, geb. Hontenisse 31.01.1810, dienstmeid (1842), overl. Hontenisse 21.01.1878, tr. Hontenisse 29.01.1842 Joannes Jacobus de Nokker, ged. Bergen op Zoom (rk) 22.04.1792, kleermaker (1842,1852), overl. Hontenisse 23.02.1867, z.v. Adrianus de Nokke, kleermaker, en Elizabetha Lier.
     JJdN tr. 1e voor 1813 Petronella d’Haans.

8.                   François Pieters, geb. Hontenisse 30.04.1811.

9.                   Dominique François Pieters, geb. Hontenisse 31.03.1813, overl. Hontenisse 05.04.1813.

10.               Apollonia Pieters, geb. Hontenisse 02.05.1814, dienstmeid (1848), overl. Hontenisse 22.07.1875, tr. Hontenisse 17.06.1848 Pieter Bogaart, geb. Hontenisse 17.03.1823, dagloner, overl. Hontenisse 01.04.1873|c|, z.v. Judocus/Joos Boogaart, werkman, en Petronella van de Voorde, werkvrouw.

11.               Elisabeth Pieters, geb. Hontenisse 13.12.1815, overl. Hontenisse 20.05.1819.

12.               Petronella Pieters, geb. Hontenisse 04.12.1816, overl. Hontenisse 09.05.1886.

13.               Francies Pieters, geb. Hontenisse 08.03.1819, overl. Hontenisse 03.09.1819.

14.               Adriaan Pieters, geb. Hontenisse 26.01.1823|c|; volgt [4].

15.               Pieter Francies Pieters, geb. Hontenisse 09.12.1824, overl. Hontenisse 11.05.1825.

 

Noten: |a| bruidegom Jean François, bruid Judoce (huw.akte Hontenisse 1802 no.3); |b| moeder Struijlaart; |c| per abuis ‘oud vijf jaren’ (overl.akte Hontenisse 1873 no.45); |d| overledene Struijlaart, moeder Mannaart (overl.akte Hontenisse 1824 no.113).

 

[10] Levinus Bernardus Steijaert, ook Livin Bernard, geb. Oosteeklo ca. 1786/1787, veldwachter (1815,1820), landman (1822), werkman (1838), landman (1842,1851), herbergier (1852), landbouwer (1857), overl. Hontenisse 10.03.1857; tr. 1e Maria Theresia Vermeire; tr. 2e 

[11] Francisca Boelens, geb. Lembeke ca. 1786, werkvrouw (1842), landvrouw (1846,1851), herbergierster (1852), landbouwster (1857), overl. Hontenisse 05.06.1867.

Uit het huwelijk Steijaert-Vermeire:

1.                   Maria Catharina Steijaaert, geb. Hontenisse ca. 1813, dagloonster (1838), werkvrouw (1886), overl. Hontenisse 15.03.1899, tr. Hontenisse 06.01.1838 Judocus Tieleman, geb. Hontenisse ca. 1809, dagloner, overl. Hontenisse 24.08.1886, z.v. Jan Francies Tieleman en Appollonie Boerendonk, werkvrouw (1838).

Uit het huwelijk Steijaert-Boelens (vader soms Steijaart):

2.                   Maria Anna Steijaert, geb. Hontenisse 14.09.1815, dagloonster (1846), landbouwster (1858), overl. Hontenisse 21.05.1858, tr. 1e Hontenisse 13.06.1846 Pieter van Kauteren, geb. Hontenisse ca. 1790, landman, overl. Hontenisse 16.09.1850, z.v. David van Kauteren en Jacoba Herman; tr. 2e Hontenisse 19.07.1851 Pieter Johannes de Vijlder, geb. Hontenisse 06.05.1814, landbouwer (1851), landman (1852), landbouwer (1858,1893), overl. Hontenisse 17.11.1893, z.v. Anthonij de Vijlder, landman, en Maria Anna de Wagter, landvrouw.
     PJdV tr. 2e Hontenisse 14.04.1860 Maria Anna de Bakker, geb. Ossenisse 25.05.1823, dienstmeid (1860), overl. Hontenisse 03.02.1900, d.v. Cornelis de Bakker, werkman, en Apolonia Meuricie, werkvrouw.

3.                   Pieter Steijaert, ook Steijaart, geb. Hontenisse 26.03.1818, werkman (1842), dagloner (1849), werkman (1852,1884), overl. Hengstdijk 31.05.1884, tr. 1e Ossenisse 14.05.1842 (Anna) Maria Roelans, geb. Ossenisse 23.09.1818, werkmeid (1842), werkvrouw (1849), overl. Hontenisse 28.01.1849, d.v. Jan Roelans, landman, en (Anna) Maria Verschuren; tr. 2e Hontenisse 05.06.1852|b| Apolonia van Sikkeleris, geb. Hontenisse 22.12.1825, dagloonster (1852,1884), d.v. Adriaan van Sikkeleris en Anna Catharina Sak, herbergierster (1852).

4.                   Rozalia Steijaart, geb. Hontenisse 25.07.1820, overl. Hontenisse 22.10.1822.

5.                   Petronella Steijaert, geb. Hontenisse 17.04.1823, dagloonster (1846), overl. Ossenisse 30.10.1871, tr. Hontenisse 20.06.1846 Jacobus du Bois, geb. Hontenisse 27.07.1821, metselaar, overl. Ossenisse 27.02.1900|c|, z.v. Cornelis du Bois, metselaar, en Anna Maria Bun.
     JdB tr. 2e Ossenisse 22.06.1872 Monica de Bruijn, geb. Ossenisse 21.12.1839, dienstmeid (1872), overl. Vogelwaarde 26.12.1936, d.v. Jan Baptista de Bruijn en Maria Jacoba Neve, schipperesse (1872).

6.                   Rozalia Steijaert, geb. Hontenisse 21.02.1826 [tr. Hontenisse 05.06.1852|a|]; volgt [5].

7.                   Jacobus Steijaert, geb. Hontenisse 19.07.1830, landbouwer, overl. Hontenisse 17.01.1898, tr. Hontenisse 04.05.1861 Paulina Neve, geb. Hontenisse 25.12.1832, overl. Hontenisse 05.01.1904, d.v. Anthonie Adriaan Neve en Judoca Hiel, winkeleierster (1861).

 

Noten: |a| akte no.28; |b| akte no.29; |c| e.v. Dominica de Bruijn (overl.akte Ossenisse 1900 no.2).

 

[12] Ludovicus Gilelmus Joannes Wilhelmus Josephus van Odenhoven, ged. Utrecht (rk) 22.10.1807, commies (1843), ambtenaar (1844), overl. voor 1874, tr. Elsloo 13.11.1843|a| 

[13] Maria Catharina Driessen, geb. Elsloo 17.01.1819, overl. Elsloo 19.06.1855.

Uit dit huwelijk (vader ook Louis Gisbert Jan/Louis Gisoleen/Louis Gisbert Willem Joseph/Ludovicus Giselmus Joan Wilhelmus Josephus/Ludovicus Gisolenus Joannes Wilhelmus Josephus):

1.                   Philibertus Josephus Wilhelmus van Odenhoven, geb. Beesel 27.09.1844|b|; volgt [6].

2.                   Gisolinus Johannes Hubertus van Odenhoven, ook Fisoleen Hubertus Jozephus, geb. Montfort 04.04.1846, overl. Montfort 31.07.1848.

3.                   Ferdinand Louis Eduard van Odenhoven, geb. Maasbracht ca. 1847, commies, overl. Eindhoven 13.01.1939, tr. Zevenaar 22.10.1877 Anna Clementina Elisabeth Derks (1853-1933), d.v. Theodorus Derks en Agnes van den Bosch.

4.                   Lodewijk Wilhelmus Jozeph van Odenhoven, geb. Maasbracht 10.08.1851.

5.                   Adolf Joseph Hubert van Odenhoven, geb. Beesel 25.03.1854, overl. Beesel 31.08.1854.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Ludovicus Gilelmus Joan Wilhelmus Josephus  Odenhoven, tekent met L.G.J.W.J. van Odenhoven (huw.akte Elsloo 1843 no.11); |b| vader Ludovicus Gisolenus Joannes Wilhelmus Josephus (geb.akte Beesel 1844 no.31).

 

[14] Theodorus Derks, geb. Grave 07.02.1814, sergeant bij het Bataillon Mineurs en Sappeurs (1843,1851), tekenaar en schrijver (1853), wasser (1871), overl. Zevenaar 30.10.1873, tr. Arnhem 02.04.1851

[15] Agnes van den Bosch, geb. Maastricht 14.05.1812, naaister (1848), mutsenwasster (1850), overl. Zevenaar 29.12.1873.

Kind:

1.                   Lambertus Franciscus Johannes van den Bosch, geb. Arnhem 27.09.1843|a|, overl. Arnhem 15.02.1844.

Kinderen (gewettigd bij het huwelijk):

2.                   Bernardina Berta Biondina van den Bosch, later Derks, geb. Arnhem 12.12.1844|b|, overl. Bergen op Zoom 02.02.1928, tr. Zevenaar 13.11.1871 Willem Theodorus Rovers, geb. Maastricht 09.07.1841, commies (1871,1874), comnmies verificateur (1885), overl.Zevenaar 05.02.1885, z.v. Joannes Rovers en Maria Francisca Kuijpers.

3.                   Dorothea Charlotta Maria van den Bosch, later Derks, geb. Arnhem 20.02.1848|c|; volgt [7].

4.                   Franciscus Antonius van den Bosch, later Derks, geb. Arnhem 06.10.1850|d|, boekhouder (1874), overl. Bergen op Zoom 15.04.1932.

Uit dit huwelijk:

5.                   Anna Clementina Elisabeth Derks, geb. Arnhem 28.08.1853, tr. Zevenaar 22.10.1877 Ferdinand Louis Eduard van Odenhoven (ca.1847-1939), z.v. Louis Gisoleen van Odenhoven en Maria Catharina Driessen.

 

Noten: |a| aangifte door Theodorus Derks (geb,.akte Arnhem 1843 no.443); |b| aangifte door Maria Staak, oud 47 jaar, stadsvroedvrouw, get. Theodorus Derks (geb.akte Arnhem 1844 no.631); |c| aangifte door Maria Staak, oud 50 jaar, stadsvroedvrouw, get. Theodorus Derks, korporaal (geb.akte Arnhem 1848 no.89); |d| aangifte door Maria Staak, oud 51 jaar, stadsvroedvrouw, get. Theodorus Derks (geb.akte Arnhem 1850 no.514).

 

[16] Jean Pieters, tr.

[17] Appollonie Lornick.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Francies Pieters, geb. Hontenisse 05.11.1776; volgt [8].

 

[18] Wilhelmus Struijlaert, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1747, journalier (1813), werkman (1818), arbeider (1819,1820), overl. Hontenisse 06.12.1820|b|, z.v. Martinus Struijlaert en Maria Aldegonde Moldijker; tr.

[19] Maria Anna Mannaert, geb. Hontenisse ca. 1749, arbeidster, overl. Hontenisse 07.08.1819|a|, d.v. Theophilus Mannaert en Anna Catharina Vogelaar.

Uit dit huwelijk (vader ook Struijlaart, moeder ook Mannaart):

1.                   Cornelis Struijlaart, ook Struijlaert, geb. Hontenisse ca. 1774/1775, arbeider (1820), werkman (1846), overl. Hontenisse 21.01.1846, tr. Maria Anna Buijs, geb. Hontenisse ca. 1784, werkvrouw, overl. Hontenisse 25.10.1845, d.v. Cornelis Buijs en Maria Anna Hoornink.

2.                   Anna Catharina Struijlaart, geb. Ossenisse 1776, werkvrouw, overl. Hontenisse 27.12.1845, tr. Jacobus Asselman, geb. Hontenisse ca. 1773, werkman, overl. Hontenisse 08.06.1842, z.v. Gilles Asselman en Anna Catharina Roeland.

3.                   Andrea Cornelia Struijlaert, geb. Hontenisse 10.03.1780, ged. Hontenisse (rk) 10.03.1780 (pater Antverprensis), overl. Ossenisse 23.04.1857, tr. voor 1803 Joos Dingeman, arbeider (1819), overl. voor 1857.

4.                   Joannes Struijlaert, geb. Hontenisse 09.01.1782, ged. Hontenisse (rk) 10.01.1782 (sub conditione).

5.                   Judoca Struijlaert, geb. Hontenisse 17.01.1783 (hodie horem 12 noctis), ged. Hontenisse (rk) 17.01.1783 (pater Andverprensis); volgt [9].

6.                   Wilhelmus Struijlaert, ook Guillaume/Willem, ook Struijlaart, geb. Hontenisse 29.07.1785, ged. Hontenisse (rk) 29.07.1785 (pater Buscoducensis), journalier (1813), overl. Hontenisse 09.12.1846, tr. Hontenisse 01.05.1813 Jossine Fruijtier, geb. Hengstdijk xx.07.1791, servante à gage (1813), overl. voor 1846, d.v. Pierrre Fruijtier (-1794) en Petronille Vermeeren (-1797).

7.                   Jacobus Struijlaert, geb. Hontenisse 02.08.1785, ged. Hontenisse (rk) 03.08.1787 (pater Buschoducensis).

8.                   Joseph Struijlaart, geb. ca. 1788, arbeider (1820).

9.                   Judocus Struijlaert, geb. Hontenisse 14.07.1789, ged. Hontenisse (rk) 14.07.1789 (pater Buschoducensis), werkman (1818), dagloner (1860), overl. Hontenisse 17.10.1848, tr. Hontenisse 12.09.1818 Francisca Hageman, geb. Clinge ca. 1798, dienstmeid (1818), werkvrouw (1848), d.v. Judocus Hageman en Johanna Maria van Leemput, arbeidster (1818).

10.               Maria Struijlaert, ook Struijlaart, geb. Hontenisse 06.08.1791, ged. Hontenisse (rk) 06.08.1791 (pater ex Sartogenbos, mater ex Lamsw.), overl. Hontenisse 20.12.1859.

11.               Livinus Struijlaert, ook Struijlaart, geb. Hontenisse 22.09.1792, ged. Hontenisse (rk) 22.09.1792 (pater ex Sertogenbosch, mater ex Lamsw.), dagloner, overl. Hontenisse 23.05.1823.

12.               Joannes Baptista Struijlaert, ook Jan Baptist, geb. Hontenisse 18.05.1794, ged. Hontenisse (rk) 18.05.1794 (pater ex Sertogenbosch, mater ex Lamsw.), arbeider (1819), dagloner (1836,1849), overl. Hontenisse 19.03.1849, tr. 1e Hontenisse 31.07.1819 Anna Catharina Pen, geb. Hontenisse ca. 1797, arbeidster, overl. Hontenisse 03.08.1833, d.v. Maria Jacoba Pen; tr. 2e Hontenisse 17.10.1836 Elisabeth Soomers, geb. Graauw en Langendam 11 Frimaire An XIII (=02.12.1804), dagloonster (1836,1849), werkvrouw (1858), overl. Hontenisse 09.07.1858, d.v. Philippus Soomers, arbeider, en Anna Maria Lis, arbeidster.

 

Noten: |a| Mannaart e.v. Struijlaart (overl.akte Hontenisse 1819 no.116); |b| Struijlaart wedr Mannaart (overl.akte Hontenisse 1820 no.151).

 

[20] Johannes Steijaert, overl. voor 1857, tr.

[21] Brigitta Mersman, overl. voor 1857.

Uit dit huwelijk:

1.                   Levinus Bernardus Steijaert, geb. Oosteeklo|a| ca. 1786/1787; volgt [10].

 

Noten: |a| destijds Oost-Eecloo, nu deelgemeente van Assenede, regio Meetjesland, provincie Oost-Vlaanderen, België.

 

[22] Vincentius Boelens, overl. voor 1867, tr.

[23] Maria Theresia van Overtveld, overl. voor 1867.

Uit dit huwelijk:

1.                   Francisca Boelens, geb. Lembeke|a| ca. 1786; volgt [11].

 

Noten: |a| nu deelgemeente van Kaprijke, regio Meetjesland, provincie Oost-Vlaanderen, België.

 

[24] Philibert Joseph Willem van Odenhoven, geb. Boxmeer ca. 1772, mr., notaris (1827), advocaat (1843,1844), oud-advocaat en notaris (1857), overl. Eindhoven 14.02.1857|e|, z.v. Engelbertus van Odenhoven en Maria Catharina Hoctin; otr. Vleuren (gerecht) 30.10.1800|a|, tr. Vleuten (rk) 18.11.1800|b|

[25] Johanna Cornelia Maria van Bijlevelt, geb. Vleuten ca. 1780, overl. Stratum 07.05.1844|d|, d.v. Willem Hendrik van Bijlevelt en Alijda Odilia van Rietvelt.

Uit dit huwelijk (vader ook Odenhoven, moeder ook Bijlevelt/van Bijleveld):

1.                   Maria Catharina Wilhelmina van Odenhoven, ged. Utrecht (rk) 20.08.1801, overl. Hilvarenbeek 20.02.1855|h|, tr. Boxmeer 08.03.1827|g| Willem Fredrik Mijl, ged. Amsterdam (Kerk Het Haantje (rk)) 15.12.1801 (vader acathol.), gepensioneerd commies (1866), overl. Hilvarenbeek 17.12.1866|i|, z.v. Ernst Mijl en Maria van der Werd.

2.                   Alida Odilia Maria van Odenhoven, ged. Utrecht (rk) 01.10.1802.

3.                   Paulina Engelina Maria Odenhoven, ged. Utrecht (rk) 07.10.1803, overl. Eindhoven 12.09.1883|f|.

4.                   Ludovicus Giselmus Joan Wilhelmus Josephus Odenhoven, ged. Utrecht (rk) 22.10.1807|c|; volgt [12].

5.                   Wilhelmus Henricus Josephus Odenhoven, ged. Utrecht (rk) 26.09.1810.

 

Noten: |a| bruidegom Odenhoven, bruid van Bijlevelt; |b| bruidegom van Odenhoven, bruid van Bijlevelt; |c| vader Odenhoven, moeder Bijlevelt; |d| van Bijlevelt, e.v. van Odenhoven (overl.akte Stratum 1844 no.7); |e| van Odenhoven, wedr van Bijleveld (overl.akte Eindhoven 1857 no.18); |f| Paulina Angelina Maria van Odenhoven; |g| bruid ged. 11.08 (huw.akte Boxmeer 1827 no.1); |h| van Oudenhoven e.v. Meijl; |i| Meijl, wedr van Oudenhoven.

 

[26] Lambert Driesen, geb. Nerem|f| 02.05.1770, landbouwer (1843), overl. Elsloo 25.11.1844|a|, z.v. Lambert Driesen en Christine Tomsing; tr.

[27] Maria Elisabeth Durée, geb. Beek 28.09.1782, overl. Elsloo 18.06.1869|e|, d.v. Mathieu Durée en Beatrix Lemmens; tr. 1e Elsloo 04.11.1803 Pierre Lemmens, geb. Elsloo 03.01.1775, overl. Elsloo 06.11.1816, z.v. Matthieu Lemmens en Marie Ghijsen.

Uit het Lemmens-Durée (moeder ook Deraije/Dere/Derée/Derij):

1.                   Matthieu Lemmens, geb. Elsloo 28.10.1804, overl. Elsloo 28.10.1804.

2.                   Matthieu Lemmens, geb. Elsloo 12.10.1805, overl. Elsloo 21.01.1807.

3.                   Matthieu Lemmens, geb. Elsloo 18.04.1808, overl. Elsloo 23.08.1809.

4.                   Matthieu Lemmens, geb. Elsloo 30.06.1810.

5.                   Marie Sophie Lemmens, ook Maria Sophia, geb. Elsloo 20.12.1812, overl. Elsloo 22.04.1840.

6.                   Marie Lucie Lemmens, geb. Elsloo 09.06.1815.

Uit het huwelijk Driesen-Durée (vader veelal Driessen, moeder ook Derée):

7.                   Lambert Driesen, ook Driessen,  geb. Elsloo 17.01.1819, overl. Elsloo 27.01.1819.

8.                   Maria Catharine Driesen, geb. Elsloo 17.01.1819|b|; volgt [13].

9.                   Lambertus Driessen, geb. Elsloo 15.02.1821, wever, tr. Elsloo 12.11.1845 Maria Elisabeth Lemmens, geb. Elsloo 25.04.1812, overl. Elsloo 18.05.1858, d.v. Mathijs Lemmens, wever, en Maria Sophia Stijnen.

10.               Anna Catharina Driessen, geb.Elsloo 13.010.1825, overl. Elsloo 28.11.1901|c|, tr. Elsloo 29.03.1847 Christianus Hubertus Köchler, geb. Roermond 08.08.1820, schoenmaker, overl. Elsloo 17.05.1900|d|, z.v. Josephus Köchler en Gertrudies Brabander.

 

Noten: |a| Driessen, geb. Nederhem, e.v. Deree (overl.akte Elsloo 1844 no.27); |b| moeder Durée; |c| Maria Catharina, wede Kohlen (overl.akte Elsloo 1901 no.24); |d| Köhler; |e| Derez, wede Driessen (overl.akte Elsloo 1869 no.10); |f| nu deelgemeente van Tongeren, provincie Limburg, België.

 

[28] Francis(cus) Derks, geb. Druten ca. 1773, batelier (1814), arbeider (1816,1818), overl. Grave 21.04.1818, z.v. Theodorus Derks en Catharina Derks; otr. Grave (schepenbank) 25.10.1806, tr. Grave (rk) 16.11.1806

[29] Petronella Reijnen, geb. Grave, kinderschoolhoudster (1835), overl. tussen 1835 en 1844.

Uit dit huwelijk (moeder ook Rijnen):

1.                   Francisca Derks, ged. Grave (rk) 07.08.1809, arbeidster (1835,1845), overl. Doesburg 16.12.1860, tr. 1e Grave 12.06.1835 Bastiaan Carel Wilhelm, ged. Heusden 05.02.1797, sergeant (1835), gepensioneerd militair (1844), overl. Grave 10.03.1844, z.v. Paulus Wilhelm en Cecilia Emaus; tr. 2e Grave 22.05.1845 Hermanus Drohm, geb. Grave 21.02.1820, wever, overl. Grave 14.01.1892, z.v. Johan Erhardt Drohm en Gerarda van den Akker, kantwerkster (1845).
     HD tr. 2e Grave 27.11.1861 Johanna Allegonda Chamot, geb.Grave 17.08.1837, overl. Grave 04.01.1887, d.v. Catharina Chamot.

2.                   Jean Pierre Derks, geb. Grave 26.09.1811.

3.                   Theodorus Derks, geb. Grave 07.02.1814|a|; volgt [14].

4.                   Wilhelmus Derks, geb. Grave 27.10.1816, arbeider, tr. Grave 08.07.1844 Maria Catharina Dinnesen, geb. Grave 03.05.1801, d.v. Hermanus Dinnesen en Joanna Hulskens.
     MCD tr. 1e Joannes Franciscus Fasse, overl. voor 1844.

 

Noten: |a| moeder Rijnen.

 

[30]

[31] Marie Catharine van den Bosch, tricoteuse (1812), overl. voor 1851.

Kinderen:

1.                   * Marie Elisabeth Cornelie van den Bosch, geb. Maastricht 02.06.1809, overl. Maastricht 05.01.1809.

2.                   Agnes van den Bosch, geb. Maastricht 14.05.1812|a|; volgt [15].

 

Noten: |a| aangifte door Marie Cecile Janssen, oud 58 jaar, sage femme (geb.akte Maastricht 15.05.1812).

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren