Johannes Antonius Maria Franciscus Lindner (1899-1976)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien november 2020)

 


 

[1] Johannes Antonius Maria Franciscus Lindner, geb. Amsterdam 03.12.1899, drs., fabrikant (1927), accountant (1937), lector Tilburg (1948-1969), overl. Tilburg 28.12.1976, begr. Oisterwijk (Kerkhof St. Petrus-Banden) 31.12.1976, tr. 1e Rotterdam 22.07.1920 Maria Lucia Mathilda Gerardina Zaeijen, geb. Antwerpen 27.05.1891, overl. Tilburg 09.10.1949|a|, begr. Oisterwijk 13.10.1949, d.v. Gerard Jan Bernard Zaeijen en Maria Mathilda Niessen; tr. 2e Enschot 16.11.1950|b| Josephina Hubertina Zaijen, geb. Antwerpen 26.06.1906, overl. Loon op Zand 28.05.1996.
Uit dit huwelijk:
1.                   Aloysius Josephus Johannes Maria Lindner, Joop, geb. Borgerhout 10.05.1921, overl. Straatsburg 12.09.2004, tr. Hubertina Anna Bardina Neerings, Anke, geb. Utrecht 20.01.1923, overl. Borne 08.01.2013, begr. Enschede (Oosterbpl.).
2.                   Louisa Josephina Andrea Maria Lindner, geb. Hilversum 24.01.1926. [Tilburg 1976]
3.                   levenloos kind, Hilversum 07.12.1927.
4.                   levenloos kind, ’s-Gravenhage 25.04.1937.
 
Noten: |a| ook overl.akte Berkel-Enschot 1949 no.24; |b| bruid Zaeyen (annonce collectie CBG).

 

[2] Aloijsius Josephus Johannes Lindner, geb. Amsterdam 07.02.1865, overl. Amsterdam 06.01.1925, begr. (RK Kerkhof De Liefde) 10.01.1925, tr. Nieuwer-Amstel 30.08.1894
[3] Johanna Theodora Petronella Cornelissen, geb. De Steeg (Rheden) 28.10.1864, overl. Bussum 19.01.1947.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Antonius Maria Franciscus Lindner, geb. Amsterdam 03.12.1899; volgt [1].

2.                   Gerardus Johannes Josephus Marie Lindner, geb. Amsterdam 04.01.1903, fabrikant (1925), overl. Naarden 06.04.1969 (Eerste Paasdag)|a|, begr. Bussum (Oude RK Bpl. a/d Nieuwe Hilversumscheweg) 10.04.1969, tr. Amsterdam 01.10.1925 Josephina Maria Franciska Hofhuis, geb. Amsterdam 08.05.1898, overl. Bussum 03.04.1984, begr. 06.04.1984, d.v. Rudolf Joannes Bernardus Hofhuis, handelsagent, en Sijbilla Maria Euphemia Kern.
     JMFH tr. 2e na 1969 Willem Schuurmans Stekhoven, geb. Ermelo 27.11.1894, dr.mr.dr., RON, overl. Tilburg 10.11.1980, crem. Breda 14.11.1980, z.v. Jacobus Hermanus Schuurmans Stekhoven (1864-1941), geneesheer (1894), inspecteur van het toezicht op krankzinnigen (1920), RNL, en Wilhelmina Elisabeth ten Boom.
     WSS tr. 1e Utrecht 10.02.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 30.05.1945, ingeschr. Utrecht 22.06.1945) Goverdina Catharina Meerburg, geb. Doesburg 13.07.1892, overl. Utrecht 06.04.1961, begr. Utrecht (Eerste Alg.Bpl.) 10.04.1961, d.v. Govert Alettinus Meerburg, predikant, en Catharina de Boer.

3.                   August Johannes Jozephus Maria Lindner, geb. Laren (NH) 28.03.1905, adj. accountant Dep. v. Land. Viss. en Voedselv., tr. ’s-Gravenhage 18.09.1940 Adriana Alberta Johanna Odinot, geb. Amsterdam 25.01.1900, d.v. Hendrik Jan Odinot en Adriana Maria Petronella van der Werff. [Amsterdam 1925; Buitenzorg 1948; Rijswijk 1969]
     AAJO tr. 1e Amsterdam 03.06.1924 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 07.12.1929, ingeschr. Amsterdam 13.12.1929) Hendrik Ernst Cladder, geb. Amsterdam 22.03.1898, koopman in schilderijen en antiek, overl. Amsterdam 28.01.1956, z.v. Hendrik Ernst Cladder en Anna Sophia ter Meulen.
     HEC tr. 2e Amsterdam 18.02.1942 Wilhelmina Maria Borst, geb. Berkhout 07.12.1899, costumnaaister, pensionhoudster, overl. Amsterdam 24.09.1981, d.v. Jan Borst en Aagje Reuzenaar.

 

Noten: |a| G. Johanna J.M. (Algemeen Handelsblad 09.04.1969).

 

[4] Johannes Antonius Lindner, geb. Grave 15.03.1835, kantoorbediende (1860), fabrikant (1884), overl. Amsterdam 24.05.1888, tr. Amsterdam 07.06.1860|a|

[5] Anna Maria ten Veldhuijs, geb. Amsterdam 26.10.1829, overl. Amsterdam 22.11.1901.

Uit dit huwelijk:

1.                   Helena Johanna Maria Lindner, geb. Amsterdam 10.07.1861.

2.                   Hendrik Johan Marie Lindner, geb. Amsterdam 17.08.1862, arts. [Ter Aar 1925]

3.                   Theresia Petronella Maria Lindner, geb. Amsterdam 10.02.1864, overl. Amsterdam 19.08.1866.

4.                   Aloijsius Josephus Johannes Lindner, geb. Amsterdam 07.02.1865; volgt [2].

5.                   Johannes Petrus Hermanus Maria Lindner, geb. Amsterdam 23.07.1866.

6.                   Petrus Johannes Christiaan Marie Lindner, geb. Amsterdam 22.07.1869, tr. M. v.d. Velde. [Eindhoven 1925]

7.                   Maria Theresia Johanna Lindner, geb. Amsterdam 13.03.1872. [Amsterdam 1925]

8.                   August François Theodor Lindner, geb. Amsterdam 14.06.1873. [Amsterdam 1925]

 

Noten: |a| annonce gedateerd Amsterdam, 12 Junij 1860 (collectie CBG).

 

[6] Johannes Petrus Cornelissen, geb. Leiden 03.10.1835, bouwkundige opzichter (1864), bouwkundige (1869), aannemer (1889,1894), overl. Amsterdam 25.04.1899, tr. Rotterdam 26.06.1861

[7] Maria Catharina van Geffen, geb. Rotterdam 27.07.1839, overl. Amsterdam 29.09.1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Theodorus Mathias Cornelissen, geb. Buiksloot xx.05.1862, overl. Buiksloot 06.09.1862.

2.                   Catharina Elizabeth Josephina Cornelissen, geb. Rotterdam 19.03.1863, overl. Bussum 07.02.1942, tr. Amsterdam 29.05.1889 Johannes Gerardus Josephus Hol, geb. Amsterdam 30.08.1865, makelaar, overl. Amsterdam 09.03.1910, z.v. Joseph Gabriel Johannes Hol, makelaar, en Geertruida Maria Kleene.

3.                   Johanna Theodora Petronella Cornelissen, geb. De Steeg (Rheden) 28.10.1864; volgt [3].

4.                   Henricus Gerardus Johannes Cornelissen, geb. Olst 04.09.1866, overl. Amsterdam (Maria-Paviljoen) 29.07.1916, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 02.08.1916.

5.                   Maria Emiliana Josephina Cornelissen, geb. Alkemade 10.03.1869, overl. Nijmegen 29.12.1945, tr. Amsterdam 18.07.1901 Petrus Franciscus Maria Thijssen, geb. Amsterdam 15.04.1862, kantoorbediende, overl. Nijmegen 16.07.1938, z.v. Johannes Franciscus Thijssen en Elisabeth Gerarda Reelander.

6.                   Johannes Henricus Anselmus Cornelissen, geb. Nieuwer-Amstel xx.10.1870, overl. Nieuwer-Amstel 05.08.1871.

7.                   Adriana Johanna Maria Cornelissen, geb. Amsterdam 05.04.1872. [Amsterdam 1916; Bussem 1925]

8.                   Elisabeth Aleida Apolonia Cornelissen, geb. Amsterdam 09.02.1874. [Amsterdam 1916; Bussum 1925]

9.                   Wilhelmina Theodora Maria Cornelissen, geb. Amsterdam 17.05.1876, overl. Huizen 20.10.1952, tr. Amsterdam 14.11.1901 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 03.12.1920, ingeschr. Amsterdam 10.03.1921) Regnerus Willem Marie Philippona, geb. Amsterdam 22.05.1877, (tabaks)makelaar, overl. Blaricum 09.11.1931, z.v. Regnerus Philippona, koopman, en Maria Sophia Ketelaar. [Bussum 1916; Huizen 1925]
     RWMP tr. 2e St. Giles (Graafschap Londen) 24.08.1926|a| Jansje Gijsbertha Verbaarschot/Verbaarschott, geb. ca. 1897.
     JGV tr. 1e (echtsch. voor 1926) Frederick William Dives.

10.               Josephina Theodora Rosalia Cornelissen, geb. Amsterdam 15.10.1877. [Amsterdam 1916]

11.               Johannes Petrus Theodorus Cornelissen, geb. Amsterdam 11.07.1880, overl. Valkenburg-Houthem 28.06.1947.

 

Noten: |a| huw.akte Blaricum 02.09.1926 no.11 (ingeschreven extract).

 

[8] Hermanus Andreas Lindner, ged. Grave 01.11.1793, kleermaker (1823,1828), grutter (1830,1837), kleermaker (1839,1842), winkelier (1844), leesbibliotheekhouder (1849), herbergier (1856), overl. Grave 30.12.1863|b|, tr. Grave 27.10.1823|a|

[9] Angela D’Herripon, ged. Grave (rk) 16.06.1804, overl. Grave 24.12.1879.

Uit dit huwelijk (moeder oom Mria Angela):

1.                   Coenradus Wilhelmus Lindner, geb. Grave 12.10.1824, onderwijzer (1849), houtkoper (1870,1877), overl. Laren (NH) 19.08.1884, tr. Amsterdam 08.03.1849 Marie Guillemine Boots, geb. ’s-Hertogenbosch 12.07.1813, overl. Nieuwer-Amstel 24.04.1893, d.v. Michel Boots en Francine Laffertee.

2.                   Catharina Elisabeth Lindner, geb. Grave 14.12.1825.

3.                   Ignatius Theodorus Lindner, geb. Grave 05.03.1828.

4.                   Theodoor Johan Lindner, geb. Grave 22.06.1830, meubelmaker (1856), schrijnwerker (1856), overl. Grave 07.03.1863, tr. Breda 11.01.1856 Lamberta Jacoba Christina Deckers, geb. Breda 23.06.1826, overl. Breda 27.11.1860, d.v. Adrianus Dekkers, timmerman, en Hendrica Adriana Rijnen.

5.                   Geertruida Johanna Cecilia Lindner, geb. Grave 06.12.1832, overl. Grave 22.10.1898, tr. Grave 26.05.1859 Jacobus Broeder, geb. Grave 29.10.1830, smid (1859,1863), overl. Mooken Middelaar 21.04.1911|d|, z.v. Borghard Broeder, beëdigd weger en meter (1859), en Geertruij van den Hoogen.

6.                   Johannes Antonius Lindner, geb. Grave 15.03.1835; volgt [4].

7.                   Theresia Anna Maria Christina Lindner, geb. Grave 26.06.1837, overl. Grave 28.09.1882, tr. Grave 24.01.1861 Petrus ter Horst, geb. Leeuwarden 13.12.1837, koopman, overl. na 1882, z.v. Johannes Antonius ter Horst, koek- en banketbakker, en Anna Hoekstra.

8.                   Maria Anna Wilhelmina Lindner, geb. Grave 22.04.1839, modemaakster, overl. Grave 23.02.1869.

9.                   Maria Cecilia Wilhelmina Lindner, geb. Grave 14.01.1842, overl. Grave 11.11.1910, tr. Grave 27.04.1865 Jacobus Antonius Hegeraat, geb. Grave 26.03.1832, klerk, overl. Grave 28.07.1900, z.v. Michiel Hendricus Hegeraat en Maria Theodora Mentrop, winkelierster (1865).

10.               Philippina Angela Conradina Cecilia Lindner, geb. Grave 19.06.1844.

11.               levenloze dochter, Grave 12.09.1847.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Lintner, tekent met Lindner (huw.akte 1823 no.14); |b| Lindner oud 70 jaar (overl.akte Grave 1863 no.75); |d| Johannes Jacobus, moeder Johanna (overl.akte Mook 1911 no.16).

 

[10] Henricus Gerardus ten Veldhuijs, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 03.06.1800, koopman (1842,1853), winkelier (1853,1860), tr. Amsterdam 20.03.1822

[11] Helena Gertrudis Diebels, ged. Amsterdam (De Star (rk)) 02.04.1791, naaister (1822), overl. na 1860.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonia Francisca tenVeldhuijs, geb. Amsterdam 23.02.1824, overl. voor 1869, tr. Amsterdam 24.07.1856 Franciscus Antonius Duijkers, geb. Deventer 29.12.1827, boekhouder, overl. Stad Delden 02.01.1890, z.v. Theodorus Duijkers, commies, en Anna Maria Cierenberg.
     FAD tr. 2e Stad Delden 10.05.1869 Berendine Ros, geb. Stad Delden 03.05.1839, overl. Stad Delden 29.08.1877, d.v. Gerardus Joannes Ros, kleermaker, en Engele Lammertink.

2.                   Hendricus Jacobus ten Veldhuijs, geb. ca. 1826, banketbakker (1853,1860), overl. voor 1885, tr. Amsterdam 13.10.1853 Kaatje Buchholz, geb. Amsterdam 19.08.1824, overl. voor 1885, d.v. Franciscus Buchholz en Maria Juliana Frederika Kohl.

3.                   Aloysius Josephus ten Veldhuijs, geb. Amsterdam 23.10.1827, winkelier (1851,1860), overl. tussen 1862 en 1887, tr. Amsterdam 28.08.1851 Johanna Lodewina Alers, geb. Alkmaar 20.07.1823, overl. tussen 1862 en 1887, d.v. Johannes Hendricus Josephus Alers en Helena Catharina Alijd Tijdhoff.

4.                   Anna Maria ten Veldhuijs, geb. Amsterdam 26.10.1829; volgt [5].

5.                   Petrus Johannes ten Veldhuijs, geb. Amsterdam 10.08.1831, winkelier (1860,1887), overl. Amsterdam 27.04.1890, tr. Amsterdam 22.06.1859 Rozetta Maria Olffen, geb. Amsterdam 13.09.1835, overl. Amsterdam 09.01.1888, d.v. Carel Matthijs Olffen en Maria Gesina Margaretha Sjoukes.

 

[12] Joannes Theodorus Cornelissen, ged. Kampen (rk) 20.12.1807, kleermaker, overl. Leiden 31.10.1894; tr. 2e Leiden 26.01.1870 Johanna Catharina de Bakker, geb. Bergen op Zoom 26.02.1823, overl. Leiden 29.11.1903, d.v. Gabriël de Bakker, broodmaker, en Geertruij van Osta; tr. 1e Leiden 22.05.1828

[13] Petronella Joanna Huijer, ged. Leiden (Kerk aan de Kuipersteeg (rk) 10.01.1804, overl. Leiden 22.03.1869.

Uit dit huwelijk (vader Johannes Theodorus, moeder veelal Petronella Johanna, ook Johanna Petronella):

1.                   Theodorus Matthias Cornelissen, geb. Leiden 24.02.1829, kleermaker, overl. Leiden 31.03.1893, tr. Leiden 10.08.1853 Wilhelmina Johanna Maria de Ridder, geb. Leiden 04.01.1825, overl. Leiden 01.05.1910, d.v. Petrus Philippus de Ridder, kleermaker, en Anna Maria Vermeij.

2.                   Petrus Willebrordus Antonius Cornelissen, geb. Leiden 07.11.1830, kleermaker, tr. Leiden 21.01.1857 Carolina Sophia Cornelia Taverne, geb. Leiden 11.04.1821, overl. Leiden 07.03.1904, d.v. Johannes Petrus Taverne en Dorothea Halderich.

3.                   Antonius Cornelis Cornelissen, geb. Leiden 08.07.1832, overl. Leiden 03.11.1835.

4.                   Johannes Hendricus Cornelissen, geb. Leiden 04.06.1834, overl. Leiden 14.06.1835.

5.                   Johannes Petrus Cornelissen, geb. Leiden 03.10.1835; volgt [6].

6.                   Johanna Hendrica Cornelissen, geb. Leiden 10.12.1836, overl. Opmeer 11.06.1924, tr. Leiden 25.07.1866 Johannes Scholten, geb. Oud-Beijerland 24.07.1833, sigarenfabrikant (1866), winkelier (1896), overl. Leiden 06.11.1896, z.v. Jan Scholten en Josina van Aartsen.

7.                   Elisabeth Alida Cornelissen, geb. Leiden 17.08.1838, slijtster (1883), overl. Oegstgeest 23.10.1919|a|, tr. 1e Leiden 13.04.1864 Ludovicus Franciscus Simon Monde, geb. ’s-Gravenhage ca. 1840, timmerman, overl. Leiden 15.04.1879, z.v. Simon Jeroen Monde en Johanna Maria Stalhouder; tr. 2e Leiden 17.10.1883 Wouterus Marinus van der Heijdt, geb. Delft ca. 1855, broodbakker, z.v. Johannes Wilhelmus van der Heijdt en Hendrina Meeuwissen.

8.                   Martinus Johannes Cornelissen, geb. Leiden 20.03.1840.

9.                   Antoinetta Elisabeth Cornelissen, geb. Leiden 21.12.1841, overl. Leiden 30.03.1848.

10.               Wilhelmina Elisabeth Cornelissen, geb. Leiden 05.07.1844.

11.               Wilhelmus Cornelis Cornelissen, geb. Leiden 27.03.1847, overl. Leiden 14.09.1847.

 

Noten: |a| ook overl.akte Leiden 1919 no.857.

 

[14] Johannes van Geffen, ged. Ammerzoden (rk) 27.08.1805, broodbakker (1846), overl. Rotterdam 13.11.1874, tr. Rotterdam 12.09.1838

[15] Catharina Elizabeth Gitmans, geb. Rotterdam 23.11.1816.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Catharina van Geffen, geb. Rotterdam 27.07.1839; volgt [7].

2.                   Catharina Cornelia van Geffen, geb. Rotterdam 21.08.1840, overl. Rotterdam 08.02.1923.

3.                   Hendrikus Gerardus van Geffen, geb. Rotterdam 18.03.1843, overl. Rotterdam 05.03.1878.

4.                   Adriana Maria van Geffen, geb. Rotterdam 15.03.1846, overl. Rotterdam 27.09.1917.

5.                   levenloze zoon, Rotterdam 23.12.1847.

6.                   levenloze zoon, Rotterdam 27.05.1849.

7.                   Cornelia Maria van Geffen, geb. Rotterdam 19.08.1850, overl. Rotterdam 11.07.1851.

8.                   Alijda Cornelia van Geffen, geb. Rotterdam 18.07.1853, overl. Rotterdam 17.04.1854.

 

[16] Joannes Coenradus Lindner, Johan Coenraad, geb. Lindheim in de Wetterau|b| ca. 1764, kleermaker, overl. Grave 27.01.1822|a|, z.v. Andreas Linder en NN; tr.

[17] Elisabeth Wilhelmina Laval dit Lolie, geb. Grave ca. 1764, tapster (1822), overl. Grave 10.12.1822, d.v. Guilliam Laval dit Lolie en Joanna Janssen van den Bungelaar.

Uit dit huwelijk (vader ook Lintner):

1.                   Hermanus Andreas Lintner, ged. Grave (rk) 01.11.1793; volgt [8].

2.                   Joanna Henrica Lintner, ged. Grave (rk) 02.06.1796, ‘kleermaker’ (1820), overl. Grave 29.01.1853, tr. Grave 17.12.1820 Willem Hofland, geb. Bodegraven 20.06.1793, schoenmaker, z.v. Willem Hofland en Magteltje de Jong.

3.                   Catharina Agnes Lintner, ged. Grave (rk) 27.07.1798 (‘in necescitate baptizata est; sequenti die suppletioni ceremoniarum adstiterunt [doopgetuigen]’) , overl. Grave 02.01.1872, tr. Grave 31.10.1826 Joannes Nepomucenus Poulissen, ged. Grave 25.01.1798, zilversmid, overl. Grave 07.12.1874, z.v. Joannes Poulissen, tapper, en Anna Maria Claus.

4.                   Joanna Agnes Lindner, ged. Grave 24.06.1801, naaister (1823), overl. Grave 29.01.1855, tr. Grave 05.05.1823 Joannes Theodorus Haasen, ged. Grave 23.06.1800, klerk (1823), tapper en commissaris ‘van het beurtveer en der toerkarren’ (1846), overl. Grave 17.06.1846, z.v. Joannes Henricus Haasen, tapper, en Maria Catharina Sweert.

5.                   Johannes Jacobus Lindner, ged. Grave (rk) 29.04.1807, gepensioneerd onder-adjudant (1856), overl. Breda 16.04.1873, tr. Maastricht 23.05.1846 Anna Maria Heijmans, geb. Breda 19.12.1817, overl. na 1873, d.v. Johannes Heijmans, logementhouder, en Maria Elisabeth Rijnen.

 

Noten: |a| moeder niet vermeld (overl.akte Grave 1822 no.6); |b| nu Ortsteil van Altenstadt, Landkreis Wetteraukreis, Bundesland Hessen.

 

[18] Andreas Theodorus D’Herripon, overl. voor 1823, tr.

[19] Maria Gertrudis van Ingen, w.s. overl. 01.11.1828|a|.

– Er is een Andreas Theodorus D’Herripon, geb. Olburgen bij Doesburg ca. 1775, katoendrukker, overl. Grave 25.07.1815, z.v. Ignatius D’Herripon en Engelberta van Dieren.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henricus Wilhelmus D’Herripon, geb. Grave (rk) 08.07.1801, w.s. tr. voor 1825 Wilhelmina Bodenstaf.

2.                   Ignatius D’Herripon, geb. Grave (rk) 08.02.1803, w.s. overl. voor 1806.

3.                   Angela D’Herripon, ged. Grave (rk) 16.06.1804; volgt [9].

4.                   Ignatius D’Herripon, geb. Grave (rk) 14.06.1806, blauwverver, overl. Grave 06.01.1833.

 

Noten: |a| Maria Geertrui van Ingen (Memories van successie, Kantoor Grave).

 

[20] Petrus Joannes ten Veldhuijs, pandjeshouder (1822,1829), overl. voor 1842, tr.

[21] Maria Cornelia Bentlaage, overl. tussen 1822 en 1842.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Bernardus ten Veldhuijs, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 26.03.1798.

2.                   Henricus Geradus ten Veldhuijs, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 03.06.1800; volgt [10].

3.                   Maria Barbara ten Veldhuijs, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 02.07.1802|a|, tr. Amsterdam 06.05.1829|b| Joannes Blom, ged. Amsterdam (Begijnhof (rk)) 27.02.1801, hoedenstoffeerder, z.v. Barend Blom, zilversmid, en Catharina Houtappel.

4.                   Bernardus Franciscus ten Veldhuijs, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 21.04.1810.

5.                   Maria Anna ten Veldhuis, geb. Amsterdam ca. 1812, overl. Wijchem 25.02.1871, tr. Amsterdam 18.08.1842 Hermanus Alers, geb. Alkmaar ca. 1809/1810, winkelier, z.v. Johannes Hendricus Josephus Alers en Helena Catharina Aleida Tijdhof.

 

Noten: |a| moeder Bentlagen; |b|mnoeder v/d bruid Benslagen.

 

[22] Jacobus Diebels, geb. Wel{?} ca. 1746, w.s. begr. Amsterdam (St. Antonius Kerkhof) 18.11.1801, z.v. Hendrik Diebels; otr. Amsterdam 23.04.1773|a|

[23] Margareta Maria Mook, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 15.03.1752, overl. voor 1822, d.v. Frans Mook en Gesina Rijnders.

Uit dit huwelijk (moeder Margareta/Margarita/Margerita/Margreta):

1.                   Antonia Diebels, ged. Amsterdam (De Star (rk)) 20.06.1774, tr. Amsterdam 02.06.1811 Johannes Wilhelmus van Dijk, ook van Dijck, ged. Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 12.07.1781, stukadoor, z.v. Casparus van Dijk en Margaretha Jonker.

2.                   Franciscus Henricus Diebels, ged. Amsterdam (De Star (rk)) 24.01.1776.

3.                   Henricus Gerardus Diebels, ged. Amsterdam (De Star (rk)) 31.07.1778.

4.                   Guizina Maria Diebels, ged. Amsterdam (De Star (rk)) 11.07.1780.

5.                   Elizabetha Gertrudis Diebels, ged. Amsterdam (De Star (rk)) 31.08.1781.

6.                   Henricus Diebels, ged. Amsterdam (De Star (rk)) 10.09.1783.

7.                   Josephus Franciscus Diebels, ged. Amsterdam (De Star (rk)) 18.12.1785.

8.                   Josephus Diebels, ged. Amsterdam (De Star (rk)) 15.04.1787.

9.                   Franciscus Joannes Diebels, ged. Amsterdam (De Star (rk)) 22.11.1788.

10.               Helena Gertrudis Diebels, ged. Amsterdam (De Star (rk)) 02.04.1791|b|; volgt [11].

11.               Maria Elisabeth Joanna Christina Antonia Diebels, ged. Amsterdam (De Star (rk)) 24.09.1793, tr. Amsterdam 17.04.1816 Ludovicus Joannes Theodorus Josephus Japin, geb. Oostende ca. 1783, schoolhouder, z.v. Joannes Japin en Anna Catharina Tepon.

12.               Joannes Henricus Christianus Diebels, ged. Amsterdam (De Star (rk)) 23.01.1796.

 

Noten: |a| bruid in akte Margareta, tekent met Maregreta; |b| moeder Margarita M..

 

[24] Theodorus Cornelissen, geb. ca. 1787, kleermaker (1812,1835), overl. na 1835, tr.

[25] Elisabeth van den Heuvel, geb. Leiden ca. 1787, overl. Leiden 30.12.1850, d.v. Johannes van den Heuvel en Johanna Jansen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Theodorus Cornelissen, ged. Kampen (rk) 20.12.1807; volgt [12].

2.                   Johannes Christianus Cornelissen, geb. Leiden 14.04.1810, lancier in kantonnement te Dongen (1835), kleermaker (1860,1893), overl. ’s-Gravenhage 05.12.1893, tr. 1e Oosterhout 23.10.1835 Maria Aerts, ook Aarts, ged. Oosterhout 08.03.1816, naaister (1835), overl. ’s-Gravenhage 19.10.1860, d.v. Martinus Aerts, arbeider, en Anna Catharina van Est (-1818); tr. 2e ’s-Gravenhage 29.05.1861 Johanna Aartse, ook Aarts, geb. Oosterhout ca. 1812/1814, overl. ’s-Gravenhage 22.10.1876, d.v. Martinus Aartse en Anna Catharina van Escht; tr. 3e Leiden 06.02.1878 Johanna Geertruij Catharina Perkin, geb. Dordrecht 08.09.1827, overl. ’s-Gravenhage 03.06.1907, d.v. Pieter Walterus Perkin en Maria Geertruij Engels.

3.                   Johannes Hendrikus Cornelissen, geb. Leiden 10.09.1812, kleermakersknecht (1830), kleermaker (1854), overl. Leiden 07.10.1854, tr. Leiden 25.11.1830 Petronella Elisabeth Rietbergen, ook Elisabeth Petronella, ged. Leiden (Kerk in de Bakkersteeg (rk)) 11.08.1810, overl. ’s-Gravenhage 28.03.1888, d.v. Hermanus Rietbergen, schipper op Delft (1830), en Petronella Zandvoort.

 

[26] Petrus Huijer, geb. ’s-Gravenhage ca. 1769/1770, tapper (1814), kleermaker (1818), overl. Leiden 18.11.1818, z.v. N Huijer en Johanbna Elisabeth van der Pipen; otr. 2e Leiden (gerecht) 06.05.1808, tr. Leiden (Kerk aan de Kuipersteeg (rk)) 21.05.1808 Elisabeth Kouwenberg, ged. Leiden (Kerk aan de Utrechtsche Veer (rk)) 16.12.1871, overl. Leiden 20.02.1851, d.v. Henricus Kouwenberg en Theresia Brouwer; tr. 1e Leiden (Kerk aan de Kuipersteeg (rk)) 06.11.1790

[27] Maria Nieuwenhuizen, overl. Leiden 10.01.1807.

Uit het huwelijk Huijer-Nieuwenhuizen:

1.                   Anna Elisabeth Huijer, ged. Leiden (Kerk aan de Kuipersteeg (rk)) 11.12.1790, tr. Geertruidenberg 30.07.1828 Matheus van Raaij, geb. Geertruidenberg 23.10.1784, z.v. Leonardus Hermanus van Raaij en Isabella Clara van Hout.

2.                   Maria Joanna Huijer, ged. Leiden (Kerk aan de Kuipersteeg (rk)) 20.08.1792.

3.                   Joanna Barbara Huijer, ged. Leiden (Kerk aan de Kuipersteeg (rk)) 24.11.1794, w.s. overl. voor 1800.

4.                   Joannes Antonius Huijer, ged. Leiden (Kerk aan de Kuipersteeg (rk)) 01.11.1795, kleermaker, overl. Leiden 09.09.1874, tr. Leiden 27.05.1819 Cornelia Johanna Steenweg, ged. Leiden 26.11.1799, overl. Leiden 08.01.1861, d.v. Pieter van der Steenweg en Laurentia la Motte.

5.                   Maria Huijer, ged. Leiden (Kerk aan de Kuipersteeg (rk)) 04.09.1797, overl. Leiden 03.02.1873.

6.                   Joanna Barbara Huijer, ged. Leiden (Kerk aan de Kuipersteeg (rk)) 31.03.1800, naaister, overl. Leiden 26.04.1826.

7.                   Jacobus Gerardus Huijer, ged. Leiden (Kerk aan de Kuipersteeg (rk)) 04.02.1802.

8.                   Petronilla Joanna Huijer, ged. Leiden (Kerk aan de Kuipersteeg (rk)) 10.01.1804; volgt [13].

9.                   Petrus Gerardus Huijer, ged. Leiden (Kerk aan de Kuipersteeg (rk)) 14.12.1805.

Uit het huwelijk Huijer-Kouwenberg:

10.               Johannes Petrus Henricus Huijer, ged. Leiden (Kerk aan de Kuipersteeg (rk)) 10.03.1809, kleermaker (1828), kleermakersknecht (1837), tr. Leiden 27.04.1837 Theodora Hilleger, geb. Zutphen 09.04.1804, dienstbode (1837), d.v. Jois Bernardus Hilleger, landbouwer, en Johanna Hulkeberg.

11.               Helena Elisabeth Huijer, geb. Leiden 15.10.1814, overl. ’s-Hertogenbosch 06.08.1885|b|, tr. Leiden 29.05.1840 Willem Cornelis Maks, geb. Middelburg 11.03.1816, winkelbediende (1840), kleermaker (1883), overl. ’s-Hertogenbosch 17.09.1883|a|, z.v. Pieter Maks, herbergier, en Johanna Adriana Snijders.

 

Noten: |a| e.v. Cornelia H.E., aangifte door een klerk en een knecht van het Gasthuis; |b| Cornelia H.E., aangifte door dezelfde klerk en dezelfde knecht van het Gasthuis.

 

[28] Henricus van Geffen, geb. ca. 1768, overl. Ammerzoden 21.03.1834, z.v. Johannes van Geffen en Geertruij Stelt; tr. Ammerzoden (rk) 26.01.1789

[29] Maria van Heumen, begr. Ammerzoden 21.02.1807.

Uit dit huwelijk (zeven kinderen in 1807):

1.                   Maria van Geffen, ged. Ammerzoden (rk) 20.11.1789, overl. Ammerzoden 03.09.1817, tr. Ammerzoden 25.05.1814 Antonij Dikmans, geb. ca. 1784, landbouwer, overl. Ammerzoden 19.09.1860, z.v. Hendrikus Dikmans en Maria den Doop.
     AD tr. 2e Ammerzoden 10.02.1819 Cornelia Moors, geb. ca. 1795, landbouwster, overl. Ammerzoden 17.07.1849, d.v. Jacobus Moors en Anna van Spijk.

2.                   Joannes van Geffen, ook Johannis. ged. Ammerzoden (rk) 19.10.1791, overl. Ammerzoden 13.08.1822,  tr. Ammerzoden 01.02.1815 Johanna van Zeelst, geb.ca. 1792, overl. Ammerzoden 14.03.1854, d.v. Arien Ardise van Zeelst en Anna Eliasse.
     JvZ tr. 2e Ammerzoden 28.11.1823 Willem van Wordragen, geb. ca. 1795, schoenmaker, overl. Ammerzoden 09.02.1873, z.v. Roelof Willemse van Wordragen en Mechel van Zeelst.
     WvW tr. 1e Helena van Kessel, geb. ca. 1790, overl. Ammerzoden 16.07.1821, d.v. Joseph van Kessel en Jenneke van Avesaat..

3.                   Cornelius van Geffen, ged. Ammerzoden (rk) 28.07.1793, overl. ’s-Hertogenbosch 15.02.1840,  tr. ’s-Hertogenbosch 25.11.1815 Aldegondis Arnolda Offermans, geb. ’s-Hertogenbosch 21.07.1791, overl. ’s-Hertogenbosch 30.12.1866, d.v. Hermanus Offermans en Maria van der Schoot.

4.                   Elisabetha van Geffen, ged. Ammerzoden (rk) 18.02.1796.

5.                   Jacobus van Geffen, ged. Ammerzoden (rk) 28.07.1798, overl. Rotterdam 13.11.1855, tr. ’s-Hertogenbosch 01.06.1833 Henrica van der Horst, geb. Sint-Oedenrode 26.02.1802, d.v. Franciscus van der Horst en Wilhelmina van der Horst.

6.                   Gerardus van Geffen, ged. Ammerzoden (rk) 02.12.1799, overl. Rotterdam 25.01.1870, tr. 1e Rotterdam 20.07.1831 Maria Timmermans, geb. Ammerzoden xx.08.1801, overl. Rotterdam 01.01.1834, d.v. Martinus Timmermans en Meijntje Mil; tr. 2e Rotterdam 25.02.1835 Petronella Teuwen, geb. Udenhout ca. 1810, overl. Rotterdam 05.03.1901, d.v. Gommarus Gommaruszn Teuwen en Anna Maria Petrusdr Jansen.

7.                   Antonius van Geffen, ged. Ammerzoden (rk) 13.06.1802, korporaal bij het Korps Rijdende Artillerie (1833), overl. Rotterdam 23.11.1858, tr. 1e Breda 09.09.1833 Catharina Boomaars, geb. Breda ca. 1806, d.v. Cornelis Boomaars en Aldegonda Moonen; tr. 2e Rotterdam 02.10.1844 Wilhelmina Dammers, ged. Rotterdam (rk) 07.06.1804, overl. Rotterdam 22.04.1891, d.v. Gerardus Dammers en Gertrudis van Ellesewijk.
     WD tr. 1e Rotterdam 20.11.1833 Jacobus Andreas Antonius van Oosterhout, ook van Oosterhoudt, geb. Rotterdam xx.09.1793, overl. Rotterdam 07.08.1843, z.v. Jacobus van Oosterhout en Joanna Bouwmeester.
     JAAvO tr. 1e Anna Maria Hoeben.

8.                   Lambertus van Geffen, ged. Ammerzoden (rk) 14.01.1804.

9.                   Joannes van Geffen, ged. Ammerzoden (rk) 27.08.1805; volgt [14].

 

[30] Cornelius Gitmans, ged. Rotterdam (rk) 09.02.1770, kuipersknecht (1816), overl. Rotterdam 18.09.1853|c|, z.v. Petrus Gitmans en Adriana Schellekens; tr.

[31] Catharina Elizabeth Aards, geb. Dilse|b| ca. xx.11.1774, overl. Rotterdam 09.12.1846|a|.

Uit dit huwelijk (vader veelal Cornelis, moeder Aarts/Aarst):

1.                   Leonardus Gitmans, ged. Rotterdam (rk) 23.02.1806|d|, overl. Rotterdam 01.11.1806, begr. Rotterdam 04.11.1806.

2.                   Petrus Gitmans, ook Pieter, ged. Rotterdam (rk) 23.02.1806|e|, overl. Rotterdam 01.11.1806, begr. Rotterdam 04.11.1806.

3.                   Leonardus Henricus Gitmans, ged. Rotterdam (rk) 15.02.1808|f|, overl. Rotterdam 05.07.1850, tr. Rotterdam 22.05.1833 Dina Elizabeth Snoek, geb. Rotterdam 11.11.1811, d.v. Adrianus Snoek en Elizabeth van Grevenbroek.
     DES tr. 2e Rotterdam 11.06.1851 Martinus van Veghelen, geb. Rotterdam 21.04.1820, overl. Rotterdam19.12.1892, z.v. Willem van Veghelen en Pieternella van Dongen.
     MvV tr. 2e Rotterdam 05.08.1885 Anna Maria Fransina van der Sanden, geb. Rotterdam 16.05.1826, overl. Rotterdam 25.12.1900, d.v. Evert Jan van der Sanden en Maria Elizabeth van Burchzen.
     AMFvdS tr. 1e Rotterdam 14.04.1852 Johannes de Heijde, geb. Rotterdam 05.01.1827, overl. Rotterdam 25.09.1884, z.v. Gerrit de Heijde en Cornelia Nederhoven.

4.                   Eduard Gitmans, geb. Rotterdam 11.03.1812|g|, overl. Rotterdam 24.12.1843.

5.                   Catharina Elisabeth Gitmans, geb. Rotterdam 23.11.1816|h|; volgt [15].

 

Noten: |a| ‘zijnde alle verdere aanwijzingen hen dezen gevorderd de declaranten onbekend’, aangifte door schoonzoon Johannes van Geffen (overl.akte Rotterdam 1846 fol.31v no.2818); |b| w.s. Dilsen, nu deelgemeente van Dilsen-Stokkem, provincie Limburg, België; |c| wedr Aarts; |d||e| bij doop Getmans, bij overlijden Gitmans; |f| moeder Aarts; |g| moeder bij geboorte Aarst, bij overlijden Aarts; |h| Aarst, aangifte door vroedvrouw Hendrina Zwaan (geb.akte Rotterdam 1816 fol.b166v no.2026).

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren