Franciscus Wilhelmus Johannes Kriellaars (1916-1998)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien december 2020)

 


 

[1] Franciscus Wilhelmus Johannes Kriellaars, Frans, geb. Bavel (Ginneken en Bavel) 20.05.1916, promotie Tilburg 23.06.1965|a|, landbouwer (1943), lector, later hoogleraar Tilburg, RNL 1980, overl. Tilburg 01.02.1998.

 

Noten: |a| proefschrift: Problematiek van de landbouw in het proces van strukturele veranderingen bij algemeen-economische groei : mogelijkheden en grenzen van instrumenten van beleid in economisch ontwikkelde landen; promotor: P.P. van Berkum (1901-1977).

 

[2] Adrianus Antonius Kriellaars, geb. Ginneken en Bavel 17.01.1882, landbouwer (1913,1943), handelaar (1948), overl. Nieuw-Ginneken 04.10.1948, tr. Alphen en Riel 11.11.1913
[3] Maria Theresia Jansen, geb. Alphen en Riel 14.09.1888, landbouwster (1913), overl. 25.05.1975, begr. Bavel (Oude Bpl.).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria Francisca Kriellaars, geb. Ginneken en Bavel 12.10.1914, tr. Nieuw-Ginneken 12.05.1943 Franciscus Cornelius van Hoek, geb. Gilze en Rijen 10.01.1907, z.v. Joannes Baptist van Hoek, landbouwer, en Theresia Cornelia der Bont.

2.                   Wilhelmus Franciscus Gerardus Kriellaars, geb. Ginneken en Bavel 20.05.1916|a|, landbouwer, overl. Ginneken en Bavel 23.11.1938.

3.                   Franciscus Wilhelmus Johannes Kriellaars, geb. Bavel (Ginneken en Bavel) 20.05.1916|b||c|; volgt [1].

4.                   Johannes Cornelius Marie Kriellaars, geb. Ginneken en Bavel 15.08.1918.

5.                   Alicia Joanna Catharina Maria Kriellaars,

geb. Ginneken en Bavel xx.09.1932, overl. Ginneken en Bavel 23.09.1932.

 

Noten: |a| geboren ten half een ure des voormiddags (akte no.90); |b| geboren ten een ure des voormiddags, in Wijk B nummer 56 (akte no.91); |c| geboren te Bavel (titelblad proefschrift 1965).

 

[4] Willem Kriellaars, geb. Riel (Alphen en Riel) 28.05.1829, bouwman/landbouwer, overl. Ginneken en Bavel 11.02.1899; tr. 1e Ginneken en Bavel 30.07.1855 Antonia van Gorp, geb. Alphen (Alphen en Riel) 02.11.1828, landbouwster (1855), overl. Ginneken en Bavel 13.08.1864, d.v. Cornelus van Gorp, bierbrouwer (1828), en Adriana Leenaers, landbouwster (1855); tr. 2e Ginneken en Bavel 16.06.1866

[5] Maria Catharina Meeuwissen, geb. Ginneken en Bavel 20.03.1842, landbouwster, overl. Ginneken en Bavel 12.12.1923.

Uit het huwelijk Kriellaars-van Gorp:

1.                   Johannes Donatus Kriellaars, geb. Ginneken en Bavel 24.01.1857, overl. Ginneken en Bavel 04.02.1857.

2.                   levenloze zoon, Ginneken en Bavel 27.11.1857.

3.                   Johannes Donatus Kriellaars, geb. Ginneken en Bavel 06.10.1858|a|.

4.                   Adriana Pitronella Kriellaars, geb. Ginneken en Bavel 06.10.1858|b|, overl. Etten en Leur 28.01.1939.

5.                   Cornelia Kriellaars, geb. Ginneken en Bavel 12.12.1860, overl. Breda 10.12.1941.

6.                   Johanna Kriellaars, geb. Ginneken en Bavel 30.11.1862, overl. Ginneken en Bavel 06.03.1864.

Uit het huwelijk Kriellaars-Meeuwissen:

7.                   Boudewijn Johannes Kriellaars, geb. Ginneken en Bavel 24.12.1867, overl. Ginneken en Bavel 04.01.1879.

8.                   Antonia Adriana Kriellaars, geb. Ginneken en Bavel 14.03.1869.

9.                   Gerardus Adrianus Kriellaars, geb. Ginneken en Bavel 01.11.1870, landbouwer, overl. Nieuw-Ginneken 11.03.1950, tr. Teteringen 08.06.1904 Maria Brigitta Rops, geb. Teteringen 04.06.1871, overl. Nieuw-Ginneken 28.12.1956, d.v. Petrus Rops, landbouwer, en Maria Broeders.

10.               Petronella Johanna Kriellaars, geb. Ginneken en Bavel 28.10.1872, overl. Ginneken en Bavel 30.04.1938, tr. Ginneken en Bavel 18.05.1898 Hendrik van Kaam, geb. Ginneken en Bavel 21.09.1864, landbouwer, overl. Ginneken en Bavel 22.12.1937, z.v. Petrus van Kaam, bouwman, en Petronella Embrechts, landbouwster (1898).

11.               Johanna Maria Kriellaars, geb. Ginneken en Bavel 17.12.1874, overl. Ginneken en Bavel 09.10.1939, tr. Ginneken en Bavel 28.11.1906 Jacobus Johannes van Riel, geb. Ginneken en Bavel 09.11.1874, landbouwer, overl. Ginneken en Bavel 05.04.1920, z.v. Johannes van Riel, landbouwer, en Antonia Martens.

12.               Petrus Antonius Kriellaars, geb. Ginneken en Bavel 14.10.1876, landbouwer, overl. Baarle-Nassau 31.08.1953, tr. Wilhelmina Maria Carolina de Bont, geb. Baarle-Hertog 22.10.1874, overl. Baarle-Nassau 24.08.1944, d.v. Adriaan Francus de Bont en Maria Cornelia van Hees.

13.               Anna Maria Kriellaars, geb. Ginneken en Bavel 19.09.1878, overl. Gilze en Rijen 30.03.1964.

14.               Boudewinus Johannes Kriellaars, ook Boudewijn, geb. Ginneken en Bavel 15.09.1879, overl. Ginneken en Bavel 02.05.1887.

15.               Adrianus Antonius Kriellaars, geb. Ginneken en Bavel 17.01.1882; volgt [2].

16.               Maria Adriana Kriellaars, geb. Ginneken en Bavel 02.03.1883, overl. Ginneken en Bavel 30.03.1883.

17.               Maria Adriana Kriellaars, geb. Ginneken en Bavel 28.11.1884, tr. Ginneken en Bavel 10.01.1912 Antonius Franciscus de Bont, geb. Baarle-Hertog ca. 1883, landbouwer, z.v. Adriaan Francus de Bont en Maria Cornelia van Hees.

 

Noten: |a| geboren om twee ure des namiddags (akte no.71); |b| geboren om half drie des namiddags (akte no.72).

 

[6] Franciscus Janssen, geb. Lille ca. 1840/1841, bouwman (1875), landbouwer (1884,1913), tr. Alphen en Riel 30.01.1875

[7] Johanna Henrica Olieslagers, geb. Alphen en Riel 10.08.1848, landbouwster (1875,1903), overl. Alphen en Riel 02.03.1913.

Uit dit huwelijk (vader Jansen):

1.                   Joanna Maria Janssen, geb. Poppel|a| ca. 1876/1877, landbouwster, overl. Alphen en Riel 26.05.1944, tr. Alphen en Riel 10.01.1903 Cornelis van Gorp, geb. Alphen en Riel 13.11.1872, landbouwer (1903,1913), overl. Alphen en Riel 20.06.1960, z.v. Cornelis van Gorp, landbouwer, en Adriana Maria Reijns, landbouwster.

2.                   Johannes Antonius Janssen, geb. Alphen en Riel 23.11.1877, landbouwer (1903).

3.                   Franciscus Antonius Janssen, geb. Alphen en Riel 21.04.1880, broeder-kapucijn, overl. Terheijden 06.03.1942.

4.                   Adrianus Franciscus Janssen, geb. Alphen en Riel 02.11.1882.

5.                   Johanna Maria Jozephina Jansen, geb. Alphen en Riel 15.10.1884.

6.                   Aloisius Cornelius Jansen, geb. Alphen en Riel 02.08.1886, landbouwer (1913).

7.                   Maria Theresia Jansen, geb. Alphen en Riel 14.09.1888; volgt [3].

8.                   Catharina Elisabeth Janssen, geb. Alphen en Riel 03.02.1891.

 

Noten: |a| deelgemeente van Ravels, arrondissement Turnhout, provincie Antwerpen, BelgiŽ.

 

[8] Jan Baptist Kriellaars, ged. Alphen en Riel (rk) 04.10.1785, bouwman te Riel (1815), landbouwer (1829), bierbrouwer (1834), overl. Riel (Alphen en Riel) 18.06.1834, tr. Oosterhout 13.04.1815|a|

[9] Petronella Kanters, geb. Oosterhout ca. 1789, bierbrouwster (1840,1850), landbouwster (1854,1855), bierbrouwster (1858), overl. Alphen en Riel 04.07.1859.

Uit dit huwelijk (vader ook Kriellaers, moeder ook Pitronella):

1.                   Adrianus Kriellaars, ook Kriellaers, geb. Alphen en Riel 18.01.1816, bierbrouwer, overl. Alphen en Riel 05.04.1844, tr. Diessen 21.11.1840 Maria Catharina Goossens, geb. Hilvarenbeek 03.01.1815, landbouwster (1853), overl. Alphen en Riel 07.04.1856, d.v. Adriaan Goossens, bierbrouwer, en Cornelia van de Zande.
†††† MCG tr. 2e Hilvarenbeek 13.01.1853 Cornelis Wouters, geb. Oosterhout 31.03.1815, landbouwer, z.v. Mathijs Wouters, landbouwer, en Wilhelmina van der Made.

2.                   Pieter Kriellaers, ook Kriellaars, geb. Alphen en Riel 09.08.1817, (leer)looier, overl. Dongen 02.08.1883, tr. Dongen 30.05.1845 Johanna Maria Kanters, geb. Dongen 24.03.1817, overl. Dongen 30.01.1892, leerlooister (1892), d.v. Cornelis Adriaan Kanters en Johanna Maria Verbunt, winkelierster (1845).

3.                   Johanna Kriellaars, ook Kriellaers, geb. Alphen en Riel 08.07.1819, landbouwster, overl. Dongen 14.12.1894, tr. Alphen en Riel 06.05.1854 Govert Kanters, geb. Dongen 11.10.1821, bouwman (1854), koopman (1879), overl. Dongen 20.03.1879, z.v. Cornelis Adriaan Kanters, koopman (1821), en Johanna Maria Verbunt, landbouwster (1854).

4.                   Antonius Kriellaers, ook Kriellaars, geb. Riel (Alphen en Riel) 13.10.1820, bierbrouwer (1858), landbouwer (1891), overl. Alphen en Riel 12.01.1891, tr. Goirle 08.02.1858 Antonia Maria Schellekens, geb. Alphen en Riel 08.08.1828, overl. Alphen en Riel 06.02.1894, d.v. Adriaan Schellekens, dagloner (1828), en Maria Goossens.

5.                   Cornelus Kriellaars, ook Kriellaers, geb. Alphen en Riel 29.03.1822, overl. Alphen en Riel 13.04.1825.

6.                   Jan Baptist Kriellaers, ook Kriellaars, geb. Alphen en Riel 04.11.1823, bierbrouwer, overl. na 1895, tr. Tilburg 28.01.1850 Maria Theresia Verhoeven, geb. Tilburg 05.04.1822, landbouwster (1850), overl. Tilburg 04.04.1895, d.v. Peter Verhoeven, landbouwer, en Maria Theresia Rijnen.

7.                   Cornelia Kriellaars, geb. Alpen en Riel 06.05.1825.

8.                   Pitronella Kriellaars, geb. Alphen en Riel 17.09.1826, overl. Alphen en Riel 21.10.1881.

9.                   Willem Kriellaars, geb. Riel (Alphen en Riel) 28.05.1829; volgt [4].

10.               Maria Catharina Kriellaars, geb. Alphen en Riel 29.04.1831, overl. Alphen en Riel 19.05.1837.

11.               Adriana Kriellaars, geb. Alphen en Riel 11.05.1833, overl. Alphen en Riel 14.12.1892.

 

Noten: |a| vader v/d bruidegom Antonie Quirijn, moeder v/d bruidegom Petronella.

 

[10] Petrus Meeuwissen, ged. Bavel (rk) 02.06.1809, bouwman (1841,1866), landbouwer (1871,1876), overl. Ginneken en Bavel 22.11.1884, tr. Ginneken en Bavel 15.05.1841

[11] Joanna Schoenmakers, geb. Ginneken en Bavel ca. 1804/1805, bouwvrouw (1866), landbouwer (1871), overl. Ginneken en Bavel 01.12.1886.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Catharina Meeuwissen, geb. Ginneken en Bavel 20.03.1842; volgt [5].

2.                   Petrus Hendrikus Meeuwissen, geb. Ginneken en Bavel 14.12.1844, overl. Ginneken en Bavel 16.03.1884.

3.                   Anna Meeuwissen, geb. Ginneken en Bavel 09.01.1847, overl. Ginneken en Bavel 15.02.1886, tr. Ginneken en Bavel 30.01.1871 Petrus Gijsbertus Kanters, geb. Ginneken en Bavel 15.08.1841, landbouwer, overl. Ginneken en Bavel 04.05.1914, z.v. Cornelis Kanters, bouwman, en Adriana Cornelia Leenaars.
†††† PGK tr. 2e Ginneken en Bavel 13.06.1894 Petronella Kokx, geb. Ginneken en Bavel 30.08.1867, landbouwersmeid (1894), overl. Ginneken en Bavel 19.05.1923, d.v. Petrus Adriaan Kokx, arbeider, en Elisabeth Jacobs, arbeidster.

4.                   Petronella Elisabeth Meeuwissen, geb. Ginneken en Bavel 12.03.1849, landbouwster (1875), overl. Gilze en Rijen 14.01.1885, tr. Ginneken en Bavel 10.03.1875 Johannes Antonius Stoops, geb. Alphen en Riel 06.09.1846, leerlooier, overl. Gilze en Rijen 02.04.1919, z.v. Matthijs Stoops, bouwman, en Johanna Cornelia Kools.

 

[12] Joannes Gerardus Janssen, bouwman te Poppel|d| (1875), tr.

[13] Anna Maria Jacobs, overl. voor 1875.

Uit dit huwelijk:

1.                   Franciscus Janssen, geb. Lille|a| ca. 1840/1841 [tr. Alphen en Riel 30.01.1873|c|]; volgt [6].

2.                   Theresia Janssen, geb. Lille ca. 1844, landbouwster, tr. Alphen en Riel 30.01.1875|b| Gerardus Olieslagers (1850-), z.v. Antonie Olieslagers en Johanna Gillis.

 

Noten: |a| arrondissement Turnhout, provincie Antwerpen, BelgiŽ; |b| akte no.2; |c| akte no.3; |d| deelgemeente van Ravels, arrondissement Turnhout, provincie Antwerpen, BelgiŽ.

 

[14] Antonij Olieslagers, ged. Alphen en Riel (rk) 24.04.1799, dagloner (1839), bouwman (1840,1853), landbouwer (1866,1875), overl. Alphen en Riel 18.10.1878, tr. Alphen en Riel 26.04.1839

[15] Johanna Gillis, geb. Alphen en Riel 12.04.1815, landbouwster, overl. Alphen en Riel 14.02.1879.

Uit dit huwelijk (vader ook Antonie):

1.                   levenloze zoon, Alphen en Riel 09.05.1840.

2.                   Jaconus Gerardus Olieslagers, geb. Alphen en Riel 29.07.1841, overl. Alphen en Riel 05.04.1843.

3.                   Antonia Maria Olieslagers, geb. Alphen en Riel 03.03.1843, overl. Alphen en Riel 27.03.1866.

4.                   Gerardina Olieslagers, geb. Alphen en Riel 11.01.1845, overl. Alphen en Riel 24.02.1845.

5.                   Cornelis Jacobus Olieslagers, geb. Alphen en Riel 21.03.1846, overl. Alphen en Riel 06.03.1850.

6.                   Johanna Henrica Olieslagers, geb. Alphen en Riel 10.08.1848; volgt [7].

7.                   Gerardus Olieslagers, geb. Alphen en Riel 14.11.1850, bouwman, tr. Alphen en Riel 30.01.1875 Theresia Janssen (ca.1844-), d.v. Joannes Gerardus Janssen en Anna Maria Jacobs.

8.                   Hendrika Cornelia Olieslagers, geb. Alphen en Riel 15.11.1853, overl. Etten en Leur 08.09.1915.

 

[16] Adriaan Kriellaars, overl. Alphen 02.10.1794|a|, tr.

[17] Maria Vermoolen, landbouwster, overl. tussen 1821 en 1834.

Uit dit huwelijk (moeder ook Vermolen):

1.                   Sebastianus Kriellaars, ged. Alphen en Riel (rk) 20.03.1776.

2.                   Cornelius Kriellaars, ged. Alphen en Riel (rk) 19.05.1778.
Ė Er is een Cornelis Kriellaers, begr. Alphen en Riel 12.08.1807.

3.                   Catharina Kriellaars, ged. Alphen en Riel (rk) 26.09.1780.

Ė †††††††††††† kind Criellaers, begr. Alphen en Riel 02.07.1781.

4.                   Laurentius Kriellaars, ged. Alphen en Riel (rk) 04.11.1782.

5.                   Joannes Baptista Kriellaars, ged. Alphen en Riel (rk) 04.10.1785; volgt [8].

6.                   Joanna Kriellaars, ged. Alphen en Riel (rk) 03.12.1793, landbouwster, overl. Alphen en Riel 18.03.1870, tr. Alphen en Riel 25.11.1821 Arnoldus Huijbregts, geb. Riel ca. 1792, bouwman, overl. Alphen en Riel 20.11.1855, z.v. Henricus Huijbregts (-1817) en Adriana Schellekens, landbouwster.

 

Noten: |a| huw.akte Alphen en Riel 1821 no.8 (dochter Johanna).

 

[18] Antonij Kanters, geb. Oosterhout ca. 1753, bouwman, overl. Dongen 11.05.1838, z.v. Quirinus Kanters en Catharina Boenders; tr. Oosterhout (ndg) 06.02.1785|a|

[19] Pieternel Broeders, ook Pietronella, geb. Oosterhout ca. 1757, bouwvrouw, overl. Oosterhout 01.10.1831, d.v. Gijs Broeders en NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Kanters, geb. Oosterhout ca. 1786/1787, overl. Dongen 27.02.1839, tr. Dongen 04.05.1811 Joseph van den Assem, geb. ca. 1781, z.v. FranÁois Pierre van den Assem en Helene Joseph van Loon.

2.                   Petronella Kanters, geb. Oosterhout ca. 1789; volgt [9].

3.                   Quirinus Kanters, geb. Oosterhout ca. 1792, overl. Dongen 08.04.1869.

4.                   Cornelis Kanters, ged. Rijen 30.12.1796, bouwman, overl. Ginneken en Bavel 13.08.1849, tr. Oosterhout 28.09.1829 Adriana Cornelia Leenaers, geb. Oosterhout 24.01.1807, landbouwster, overl. Ginneken en Bavel 07.01.1863, d.v. Adriaan Leenaers, brouwer, en Pietronella der Wit.

 

[20] Adrianus Meeuwissen, Adriaan, geb. Teteringen ca. 1768/1769, cultivateur (1812), bouwman (1815,1841), landbouwer (1843), overl. Ginneken en Bavel 24.03.1845, z.v. Cornelis Meeuwissen en Johanna Meeuwissen; tr.

[21] Anna Wouters, geb. Princenhage ca. 1770, overl. Ginneken en Bavel 31.03.1831, d.v. Johannes Wouters en Jacomijna Balemans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Meeuwissen, ged. Princenhage (rk) 18.01.1799 (pater ex Teteringen), bouwman, overl. Ginneken en Bavel 03.07.1858, tr. Ginneken en Bavel 01.05.1835 Adriana van den Boogaart, geb. Ginneken en Bavel ca. 1807, overl. Ginneken en Bavel 23.10.1879, d.v. Adrianus van den Boogaart en Brigida van Loon.

2.                   Cornelius Meeuwissen, ged. Bavel (rk) 28.06.1801 (pater ex Teteringen, mater ex Haagje), landbouwer, overl. Ginneken en Bavel 04.05.1892, tr. Ginneken en Bavel 02.08.1843 Paulina Despa, geb. Ginneken en Bavel 28.01.1819, bouweresse (1843), overl. Ginneken en Bavel 27.11.1887, d.v. Michiel Despa, winkelier (1819), en Maria Schenk.

3.                   Joanna Meeuwissen, ged. Bavel (rk) 13.02.1804 (pater ex Teteringen, mater ex Haagje).

4.                   Adrianus Meeuwissen, ged. Bavel (rk) 01.08.1805 (pater ex Teteringen, mater ex Haagje), bouwman, tr. 1e Princenhage 25.11.1847 Elizabeth Oomen, geb. Princenhage 11.06.1816, landbouwster, overl. Princenhage 27.10.1848, d.v. Dingeman Oomen, bouwman, en Elizabeth Wouters; tr. 2e Princenhage 07.02.1850 Elizabeth van Dorst, ged. Prinsenbeek (rk) 19.08.1808, landbouwster, overl. Princenhage 19.12.1889, d.v. Joannes van Dorst en Catharina Dirven.
†††† EO tr. 1e Princenhage 05.02.1846 Peter Aarts, geb. Princenhage 06.03.1815, bouwman, overl. Princenhage 20.09.1846, z.v. Jan Peter Aarts en Johanna Leijten, landbouwster.

5.                   Petrus Meeuwissen, ged. Bavel (rk) 02.06.1809; volgt [10].

6.                   levenloze zoon, Ginneken en Bavel 04.03.1812.

7.                   Jacobus Meeuwissen, geb. Ginneken en Bavel 11.04.1815 (om een uur des nagts), overl. Ginneken en Bavel 11.04.1815 (om negen uren des morgens).

 

[22] Petrus Schoenmakers, ook Pierre/Pieter, geb. ca. 1762, charpentier (1811), overl. Bavel (Ginneken en Bavel) 11.10.1811, z.v. Adam Schoenmakers en Jeanne van Gestel; tr.

[23] Maria Timmers, geb. Made ca. 1777, overl. Ginneken (Ginneken en Bavel) 02.06.1843, d.v. Hendrik Timmers en Maria Somers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henricus Schoenmakers, ged. Made en Drimmelen (rk) 18.12.1799.

2.                   Gerardus Schoenmakers, geb. Ginneken en Bavel ca. 1801/1802, timmerman (1841,1843), overl. Ginneken en Bavel 23.02.1876.

3.                   Maria Schoenmakers, geb. Ginneken en Bavel ca. 1803, overl. Ginneken en Bavel 09.04.1839.

4.                   Joanna Schoenmakers, geb. Ginneken en Bavel ca. 1804/1805; volgt [11].

 

[24] Janssen

[25] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Gerardus Janssen; volgt [12].

 

[26] Jacobs

[27] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Jacobs; volgt [13].

 

[28] Gerardus Olislagers, geb. Baarle-Nassau ca. 1755/1762, bouwman/landbouwer, overl. Alphen en Riel 13.02.1828|c|, z.v. Leonardus Olislagers en Johanna Ansems; tr. 2e Alphen en Riel 23.03.1814|d| Engelina Claassen, geb. Alphen en Riel 12.12.1783, overl. Alphen en Riel 23.05.1845|e|, d.v. Johannis Claassen, bouwman, en Eva Jansen; tr. 1e

[29] Antonetta Ansems, overl. 1814.

Uit het huwelijk Olislagers-Ansems (vader ook Olieslagers, moeder ook Anthonia/Antonia):

1.                   Petronilla Olislagers, ged. Alphen en Riel (rk) 29.05.1783.

2.                   Joanna Maria Olieslagers, ged. Alphen en Riel (rk) 27.06.1785, overl. Alphen en Riel 01.09.1856, tr. Christiaan van Camp, geb. Barle-Nassau ca. 1774, overl. Alphen en Riel 19.02.1855|a|.

3.                   Catharina Olieslagers, geb. Alphen en Riel ca. 1788, overl. Alphen en Riel 27.04.1864, tr. Paulus Vermeulen, geb. Alphen en Riel ca. 1779, overl. Alphen en Riel 30.04.1870, z.v. Johannes Vermeulen en Adriana van Eijck.

4.                   Helena Olislagers, ged. Alphen en Riel (rk) 30.05.1791 (pater ex Baarle).

5.                   Joannes Baptista Olislagers, ook Johannes Baptist, ged. Alphen en Riel (rk) 12.02.1794 (pater ex Baarle), overl. Alphen en Riel 14.01.1870.

6.                   Adrianus Olislagers, ged. Alphen en Riel (rk) 12.05.1797 (pater ex Baarle).

7.                   Antonius Olislagers, ged. Alphen en Riel (rk) 24.04.1799|b| (pater ex Baarle); volgt [14].

8.                   Maria Olislagers, ged. Alphen en Riel (rk) 23.06.1801 (pater ex Baarle), overl. Alphen en Riel 15.10.1831.

Uit het huwelijk Olieslagers-Claassen (vader ook Olislagers, moeder ook Klaasen/Klaesen):

9.                   Leonardus Olieslagers, geb. Alphen en Riel 08.04.1814.

10.               Antonetta Olislagers, geb. Alphen en Riel 20.08.1816, overl. Alphen en Riel 25.04.1823.

11.               Catharina Olislagers, geb. Alphen en Riel 09.10.1820.

12.               Henricus Olislagers, geb. Alphen en Riel 22.03.1822, overl. Alphen en Riel 13.04.1822.

13.               Cornelia Olislagers, geb. Alphen en Riel 04.04.1823, overl. Alphen en Riel 26.02.1824.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Alphen en Riel 1855 no.8); |b| vader Olislagers, moeder Antonia; |c| ook overl.akte Baarle-Nassau 1828 no.7; |d| bruidegom Olieslagers; |e| overledene Claessen.

 

[30] Jacobus Gillis, geb. Alphen en Riel ca. 1776, cultivateur (1813), bouwman (1815,1832), overl. Alphen en Riel 02.04.1832, z.v. Norbertus Gillis (-1785), cultivateur, en Johanna Augustijns (-1809), cultivatrice; tr. Alphen en Riel 23.04.1813|a|

[31] Henrica Nuijten, geb. Alphen en Riel ca. 1782/1783, servante (1813), landbouwster (1831), overl. Alpen en Riel 23.12.1855, z.v. Adrianus Nuijten, cultivateur, en Anna Maria Keusters, cultivatrice.

Uit dit huwelijk (moeder ook Henrica):

1.                   Norbert Gillis, ook Norbertus, geb. Alphen en Riel 16.06.1813, fuselier bij het reservebataillon der Veertiende Afdeling Infanterie in garnizoen te Zutphen, overl. Zutphen 25.06.1837|b|.

2.                   Johanna Gillis, geb. Alphen en Riel 12.04.1815; volgt [15].

3.                   Adriaan Gillis, geb. Alphen en Riel 11.12.1816, arbeider, overl. Alphen en Riel 26.03.1867, tr. Alphen en Riel 17.04.1847 Antonia van Heijst, geb. Weelde|c| ca. 1823, landbouwster, overl. Alphen en Riel 14.01.1900, d.v. Petrus van Heijst, landbouwer, en Johanna Oomen, landbouwster.
†††† AvH tr. 2e Alphen en Riel 25.04.1868 Antonius Jansen, Antonie, ged. Gilze en Rijen (rk) 16.02.1798, overl. Alphen en Riel 29.04.1872, z.v. Cornelis Jansen en Angela/Engelina Martens.
†††† AJ tr. 1e Gilze en Rijen 03.05.1823 Catharina Adriaanse, ook Adriaansen, ged. Gilze en Rijen (rk) 30.05.1799, landbouwster, overl. Alpen en Riel 05.09.1859, d.v. Laurentius Cornelisse Adriaanse en Joanna Adriaanse van Dongen.

4.                   Cornelus Gillis, geb. Alphen en Riel 29.01.1819, overl. Alphen en Riel 23.05.1821.

5.                   Jan Gillis, geb. Alphen en Riel 19.05.1821, overl. Alphen en Riel 31.05.1821.

6.                   Cornelus Gillis, ook Cornelis, geb. Alphen en Riel 02.08.1822, overl. Alphen en Riel 31.03.1906, tr. Alphen en Riel 05.02.1848 Johanna Vingerhoets, geb. Goirle 23.02.1815, winkelierster (1843,1848), overl. Alphen en Riel 26.09.1905, d.v. Willem Vingerhoets en Cornelia van der Flaas, dagloonster (1843,1848).
†††† JV tr. 1e Alphen en Riel 13.05.1843 Paulus Oomen, geb. Chaam 22.02.1816, smid, overl. Alphen en Riel 11.12.1846, z.v. Gerardus Oomen en Maria Catharina Stakenburg/Staekenborg, dagloonster (1843).

 

Noten: |a| bruidegom Jacques, z.v. Norbert en Jeanne, bruid Henriette, d.v. Adrien en Anne Marie; |b| ook overl.akte Alphen en Riel 1837 no.18; |c| nu deelgemeente van Ravels, arrondissement Turnhout, provincie Antwerpen, BelgiŽ.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren