Adriaan Kornelis Koekkoek (1945-2005)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien mei 2021)

 


 

[1] Adriaan Kornelis Koekkoek, Alis, geb. Willemstad 15.01.1945, doctoraalexamen Amsterdam VU 1969, promotie Amsterdam VU 14.12.1978|a|, hoogleraar Tilburg (1981-2005), overl. Tilburg 18.04.2005.
Ė Levensberichten AKK: nl.wikipedia * parlement.com
 
Noten: |a| proefschrift: Partijleiders en kabinetsformatie : een rechtsvergelijkende studie over de rol van partijleiders bij de kabinetsformatie in Engeland, West-Duitsland, BelgiŽ en Nederland; promotor: I.A. Diepenhorst (1916-2004).

 

[2] Hendrik Bastiaan Koekkoek, geb. Almkerk 03.02.1909, onderwijzer, overl. Driebergen 23.03.1984, begr. Driebergen-Rijsenburg (Nwe Alg.Bpl. a/d Verlengde Traay) 27.03.1984, otr. Rotterdam/Amstelveen 08.08.1934, tr. Nieuwer-Amstel (bs), tr. Amstelveen (geref.kerk) 23.08.1934
[3] Herberdina Wegman, geb. Nieuwer-Amstel 31.07.1909, overl. Driebergen 11.11.2002, begr. Driebergen-Rijsenburg (Nwe Alg.Bpl.).

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Adriaan Kornelis Koekkoek, geb. Willemstad 15.01.1945; volgt [1].

 

[4] Kuindert Adriaan Koekkoek, geb. Almkerk en Uitwijk 09.09.1863, sigarenfabrikant (1891,1934), overl. Almkerk 21.09.1936, tr. Almkerk 22.05.1891

[5] Johanna van Herwijnen, geb. Emmikhoven en Waardhuizen 10.11.1866, overl. Almkerk 26.08.1938.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jenneke Adriana Koekkoek, geb. Almkerk 09.03.1892, tr. Almkerk 15.06.1916 Johannes van Helden, geb. Haarlemmermeer 14.09.1889, drager van de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, overl. Rotterdam 03.05.1967, z.v. Arend Jacobus van Helden, arbeider, en Anneke Verbeek. [Barendrecht 1970,1974]

2.                   Adriana Dingena Koekkoek, geb. Almkerk 04.04.1894, overl. Almkerk 22.03.1914.

3.                   Adriaan Koekkoek, geb. Almkerk 06.05.1896, hoofd van de Chr. Nationale school te Naaldwijk [Vereniging van Voorstanders van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs], overl. Naaldwijk 18.02.1970, begr. Naaldwijk (Alg.Bpl.) 21.02.1970, otr. 1e Hellevoetsluis/Leersum 27.07.1927, tr. Leersum 11.08.1927 Philippina Johanna Cornelia van Hinsbergen, geb. Utrecht 24.12.1889, overl. Naaldwijk 06.12.1950, begr. Naaldwijk (Alg.Bpl.) 09.12.1950, d.v. Philippus Johannes Cornelius van Hinsbergen en Maria Petronella Elhorst.

4.                   Zegerina Louisa Koekkoek, geb. Almkerk 20.03.1898, tr. Almkerk 07.06.1933 Pieter Cornelis Berkman, geb. Barendrecht ca. 1901, z.v. Johannes Berkman en Piernella de Raadt.

5.                   Zeger Lodewijk Koekkoek, geb. Almkerk 15.03.1901, sigarenfabrikant, tr. Gameren 22.07.1931 Cornelia Jansje Gijsberta Termeer, geb. Gameren 09.12.1904, overl. Almkerk 15.10.1964, d.v. Martinus Jan Termeer, broodbakker, en Wilhelmina Hobo.

6.                   Dingena Hendrika Koekkoek, geb. Almkerk 23.09.1903, tr. Almkerk 29.04.1931 Jan Lugtenborg, geb. Blijham (Wedde) 18.03.1895, overl. Drouwenermond 03.06.1967, begr. Stadskanaal 08.06.1967, z.v. Hendrik Lugtenborg, bode, en Dina Niemeijer.

7.                   Cornelis Pieter Koekkoek, geb. Almkerk 03.07.1906, hoofdonderwijzer (1934), hoofd van de Chr. Nationale School te Willemstad, overl. Bussum 09.06.1972, begr. Willemstad 14.06.1972, tr. 1e Almkerk 12.08.1931 Johanna Adriana Simonetta van Vugt, geb. Almkerk 17.11.1905, overl. Utrecht 30.04.1962, begr. Willemstad 30.04.1962, d.v. Teunis van Vugt en Cornelia van Meel; tr. 2e Willemstad 05.06.1963 Adriana Pieternella Dane, geb. Willemstad 08.02.1917, overl. na 1987, d.v. Jacob Hubert Dane, landbouwer, en Pieternella Elizabeth Visser. [Bussum 1972,1987]

8.                   Hendrik Bastiaan Koekkoek, geb. Almkerk 03.02.1909; volgt [2].

9.                   Johanna Koekkoek, geb. Almkerk 25.04.1911, overl. Rotterdam 09.11.1987, tr. voor 1970 Cornelis Batenburg, overl. tussen 1974 en 1984. [Rotterdam 1984]

10.               Bastiaan Koekkoek, geb. Almkerk 09.05.1915, hoofd van de Rehobothschool te Naaldwijk, overl. Naaldwijk 23.04.1974, tr. Vreeswijk 29.08.1941 Arke Marina van Bekkum, geb. Vreeswijk 17.04.1911, overl. Veenendaal 14.02.1996, begr. Naaldwijk (Alg.Bpl.), d.v. Gerrit van Bekkum en Cornelia Lourina Diepenhorst.

 

[6] Adam Wegman, geb. Aalsmeer 19.02.1876, manufacturier (1902,1934), overl. Driebergen-Rijsenburg 10.08.1966, begr. Driebergen (Nwe Alg.Bpl.) 13.08.1966; tr. 2e tussen 1944 en 1950 Martha Christina Ooms, geb. Amsterdam 08.09.1896, overl. Driebergen 04.02.1977, d.v. Willem Ooms en Geertrui Meeder; tr. 1e Nieuwer-Amstel 23.07.1902

[7] Neeltje Stolk, geb. Nieuwer-Amstel 07.10.1880, overl. Nieuwer-Amstel 19.01.1944.

Uit dit huwelijk:

1.                   Kornelis Wegman, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1904, meubelfabrikant (1933,1934), overl. Amstelveen 22.03.1995, begr. Amstelveen (Alg.Bpl. a/d Ophelialaan) 28.03.1985, tr. Haarlemmermeer 08.03.1933 Philippina van Maasdam, geb. Haarlemmermeer 16.08.1906, overl. 24.04.1989, d.v. Cornelis van Maasdam, (land)arbeider, en Catharina MŲhle.

2.                   Hannis Wegman, geb. Nieuwer-Amstel 20.07.1906, manufacturier, overl. Amstelveen 07.09.1971, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 11.09.1971, tr. Aalsmeer 12.01.1933 Neeltje Jongkind, geb. Aalsmeer ca. 1913, d.v. Gijsbert Jongkind, brandstoffenhandelaar, en Neeltje Markus; w.s. tr. 2e L. Hoogland, w.s. overl. voor 1971.

3.                   Herberdina Wegman, geb. Nieuwer-Amstel 31.07.1909; volgt [3].

 

[8] Adrianus Koekkoek, geb. Emmikhoven 28.06.1819, vlasbouwman (1861), landbouwer (1862), bouwman (1863,1865), landbouwer (1885,1886), overl. Almkerk 13.11.1886, tr. Almkerk en Uitwijk 13.07.1861

[9] Jenneke van Beest, geb. Beusichem 30.09.1824, overl. Almkerk 09.03.1906.

Uit dit huwelijk (vader Adriaan):

1.                   Bastiaan Koekkoek, geb. Almkerk en Uitwijk 09.05.1862, sigarenmaker, overl. Almkerk 23.04.1938, tr. Almkerk 29.10.1885 Neeltje Adriana van Herwijnen (1857-1940), d.v. Zeger Lodewijk van Herwijnen en Adriana Dingena Dekker.

2.                   Kuindert Adriaan Koekkoek, geb. Almkerk en Uitwijk 09.09.1863; volgt [4].

3.                   Dingena Koekkoek, geb. Almkerk en Uitwijk 15.12.1865, overl. Almkerk 03.07.1938, tr. Almkerk 15.09.1915 Jan Alblas, geb. Emmikhoven, overl. Almkerk 31.03.1919, z.v. Marinus Alblas en Martijntje Schouten.

 

[10] Zeger Lodewijk van Herwijnen, geb. Emmikhoven 14.04.1825, landbouwer, overl. Almkerk 10.12.1903, tr. Emmikhoven en Waardhuizen 26.07.1850

[11] Adriana Dingena Dekker, geb. Almkerk 19.10.1825, overl. Almkerk 07.08.1898.

Uit dit huwelijk:

1.                   Zeger van Herwijnen, geb. Emmikhoven en Waardhuizen 26.01.1851, overl. Almkerk 14.09.1927, tr. Emmikhoven en Waardhuizen 22.07.1876 Elizabeth Sterkenburg, geb. Emmikhoven en Waardhuizen 18.11.1858, overl. Almkerk 20.03.1898, d.v. Peter Sterkenburg en Agatha Walraven.

2.                   Hendrika Cornelia van Herwijnen, geb. Emmikhoven 13.10.1853, overl. Almkerk 09.07.1948, tr. Almkerk 01.08.1879 Huibert Pellikaan, geb. Emmikhoven 07.11.1854, landbouwer, overl. Almkerk 21.11.1926, z.v. Levinus Pellikaan en Dingena Zeelen, landbouwster (1879).

3.                   Neeltje Adriana van Herwijnen, geb. Emmikhoven en Waardhuizen 03.07.1857, overl. Almkerk 15.04.1940, tr. Almkerk 29.10.1885 Bastiaan Koekkoek (1862-1938), z.v. Adriaan Koekkoek en Jenneke van Beest.

4.                   Pieter Zeger van Herwijnen, geb. Emmikhoven/Waardhuizen 13.10.1860, overl. Emmikhoven en Waardhuizen 09.03.1862.

5.                   Cornelis Pieter van Herwijnen, geb. Waardhuizen (Emmikhoven en Waardhuizen) 09.04.1863, overl.Almkerk 19.04.1935, tr. 1e Meeuwen 04.06.1890 Cornelia Boom, geb. BabyloniŽnbroek (Meeuwen, Hill en BabyloniŽnbroek) 12.05.1864, over. Almkerk 20.03.1892, d.v. Gerrit Boom, bouwman, en Dirske Zwart; tr. 2e Capelle 25.06.1896 Willemina Vos, geb. Capelle 31.01.1868, overl. Tilburg 14.04.1931|a|, d.v. Jan Vos en Cornelia Quirijns.

6.                   Johanna van Herwijnen, geb. Emmikhoven en Waardhuizen 19.11.1866; volgt [5].

 

Noten: |a| ook overl.akte Almkerk 1931 no.14.

 

[12] Kornelis Wegman, geb. Aalsmeer 08.12.1845, werkman (1867), arbeider (1868), landbouwer (1870), arbeider (1872), werkman (1874), landbouwer (1876,1879), teelman (1885), landbouwer (1887,1889), overl. Oosteinderpoelpolder (Aalsmeer) 15.01.1889; tr. 2e Aalsmeer 15.10.1885 Jannigje Donkelaar, geb. Langbroek 06.03.1865, dienstbode (1881), huishoudster (1885), overl. ís-Gravenhage 31.03.1929|b|, d.v. Wulf Donkelaar, werkman, en Dirkje van Kolfschoten; tr. 1e Aalsmeer 15.09.1867

[13] Herberdina Nieuwkoop, geb. Aalburg (Wijk en Aalburg) 08.09.1844, dienstbode (1867), overl. Aalsmeer 01.04.1879.

†††† JD tr. 2e Rotterdam 10.07.1895 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 09.11.1899) Klaas Holm, geb. Voorschoten 11.04.1863, werkman, overl. Rotterdam 24.08.1908, z.v. Jan Holm en Maria Boogers; tr. 3e Rotterdam 29.05.1901 Leendert Zuidgeest, geb. Schiedam 18.08.1871, overl. ís-Gravenhage 23.04.1953, z.v. Adrianus Zuidgeest en Elisabeth Verboom.
†††† KH tr. 2e Rotterdam 18.11.1903 Johanna Sammerina Boogaard, geb. Sint Maartensdijk 26.05.1872, overl. Rotterdam 05.12.1933, d.v. Adriaan Boogaard en Cornelia Knulst.

Uit het huwelijk Wegman-Nieuwkoop:

1.                   Barend Wegman, geb. Haarlemmermeer 04.06.1868, overl. Haarlemmermeer 23.05.1872.

2.                   Labina Wegman, geb. Haarlemmermeer 07.06.1870, overl. Haarlemmermeer 28.05.1872.

3.                   Barend Wegman, geb. Haarlemmermeer 22.08.1872, arbeider (1895), bloemist (1929), overl. Aalsmeer 04.04.1942, tr. 1e Aalsmeer 14.03.1895 Johanna Christina Kniep, geb. Haarlemmermeer 07.04.1861, overl. Aalsmeer 22.03.1929, d.v. Krijn Kniep, landbouwer, en Johanna Hameetman; tr. 2e Aalsmeer 19.12.1929 Grietje Luik, geb. Haarlemmermeer 07.12.1882, overl. na 1942, d.v. Cornelis Luik, timmerman, en Adriana Josina Lagerweij.
†††† JCK tr. 1e Aalsmeer 24.02.1881 Christiaan Cornelis Lubberden, geb. Aalsmeer 21.02.1856, bloemist, overl. Aalsmeer 20.10.1885, z.v. Christiaan Cornelis Lubberden, boomkweker, en Antje Noene.

4.                   Jan Wegman, geb. Aalsmeer 15.04.1874, muziekhandelaar (1929), overl. Baarn 30.04.1961, tr. 1e Utrecht 11.10.1900 Ida Anna Paulina Heringa, geb. Leeruwarden 06.02.1875, overl. Utrecht 07.04.1904, d.v. Jan Johannes Heringa, politiedienaar, en Ida Stiender; tr. 2e Utrecht 02.05.1918 Fennegien Harsevoort, geb. Assen 24.01.1892, overl. Baarn 23.01.1964, d.v. Bartinus Harsevoort, arbeider, en Trijntje Eizema.

5.                   Adam Wegman, geb. Aalsmeer 19.02.1876; volgt [6].

6.                   Cornelis Wegman, geb. Aalsmeer 14.12.1877, overl. Aalsmeer 29.10.1878.

Kind van Jannigje (gewettigd bij het huwelijk):

7.                   Dirkje Donkelaar, later Wegman, geb. Oosteinderpoelpolder (Aalsmeer) 19.12.1881|a|.

Uit het huwelijk Wegman-Donkelaar:

8.                   Wulf Wegman, geb. Oosteinderpoelpolder (Aalsmeer) 20.12.1885, overl. Aalsmeer 28.04.1886.

9.                   Matje Wegman, geb. Oosteinderpoelpolder (Aalsmeer) 05.03.1887, tr. Rotterdam 29.05.1907 Gerardus Johannes Kok, geb. Rotterdam 08.01.1887, z.v. Dirk Johannes Kok en Maria Brandenburg.

10.               Willem Wegman, geb. Oosteinderpoelpolder (Aalsmeer) 22.03.1888, overl. Oosteinderpoelpolder (Aalsmeer) 10.11.1888.

11.               Kornelis Wegman, geb. Aalsmeer 04.05.1889, overl. Aalsmeer 16.09.1889.

 

Noten: |a| aangifte door Geertje Doeven., oud 47 jaar (geb.akte Aalsmeer 1881 no.173); |b| ook overl.akte Rotterdam 1929 fol.s023v no.89.

 

[14] Hannis Stolk, geb. Nieuwer-Amstel 26.12.1854, koopman (1877), winkelier (1878), arbeider (1880), koopman (1892,1895), kruidenier (1902), koopman (1907), kruidenier (1914), overl. Nieuwer-Amstel 08.01.1927, tr. Nieuwer-Amstel 19.09.1877

[15] Joosje van der Neut, geb. Mijdrecht 11.08.1849, overl. Nieuwer-Amstel 08.06.1923.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Stolk, geb. Nieuwer-Amstel xx.07.1878, overl. Nieuwer-Amstel 13.10.1878.

2.                   Maria Stolk, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1879, overl. Nieuwer-Amstel 23.12.1895.

3.                   Neeltje Stolk, geb. Nieuwer-Amstel 07.10.1880; volgt [7].

4.                   Hannis Stolk, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1883, tuinier (1907), tuinder (1939), tr. Nieuwer-Amstel 02.05.1907 Gezina Catharina Elizabet van Poelgeest, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1883, overl. na 1939, d.v. Hendrik Johan van Poelgeest, gemeenteontvanger, en Elizabeth Reurekas.

5.                   Arie Stolk, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1887, tuinder, tr. Nieuwer-Amstel 08.05.1918 Alida van Roekel, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1893, d.v. Gerrit van Roekel, werkman, en Aagje Koos.

6.                   Pieter Stolk, geb. Nieuwer-Amstel 01.09.1890, kruidenier (1914), winkelier (1923,1927), overl. Amstelveen 02.07.1964, tr. Nieuwer-Amstel 02.07.1914 Petronella Kapteijn, geb. Amsterdam 23.05.1890, overl. Amsterdam 01.09.1874, d.v. Willem Kapteijn en Mensje Hendrikse, kruidenierster (1914).

 

[16] Bastiaan Koekkoek, overl. Emmikhoven en Waardhuizen 06.09.1834, z.v. Peter Koekkoek en Adriana van Krimpen; tr.

[17] Dingena de Jong, overl. Emmikhoven en Waardhuizen 21.12.1820, d.v. Hendrik de Jong en Cornelia van de Koppel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bastiaan Koekkoek, geb. Emmikhoven 01.07.1817, bouwman (1861), overl. Emmikhoven en Waardhuizen 26.01.1878, tr. Emmikhoven en Waardhuizen 16.05.1843 Cornelia van Anrooij, geb. Emmikhoven 12.11.1814, overl. Almkerk 15.11.1888, d.v. Pieter van Anrooij en Dirske Verschoor.

2.                   Adrianus Koekkoek, geb. Emmikhoven 28.06.1819; volgt [8].

 

[18] Cuindert Schoute van Beest, geb. Spijk 05.08.1787, landman (1818,1824), arbeider (1827), overl. Almkerk en Uitwijk 02.10.1866|d|, z.v. Hendrik van Beest en Dingena de Jong; tr. Almkerk en Uitwijk 05.08.1813

[19] Gijsbertje Brienen, geb. Rijswijk 31.12.1793, overl. Almkerk en Uitwijk 05.10.1847, d.v. Adrian Brienen en Zijke Boom.

Uit dit huwelijk (vader ook Kuin/Kuinderd/Kuindert, moeder ook Briene/Briemen):

1.                   Dingena van Beest, geb. Emmikhoven ca. 1817, overl. Almkerk 16.02.1879, tr. Almkerk en Uitwijk 24.10.1844 Adriaan de Pender, geb. Emmikhoven ca. 1818, arbeider, overl. Almkerk 13.11.1890, z.v. Jan Adriaan de Pender en Jenneke Teuling.

2.                   Seijke van Beest, geb. Beusichem 01.10.1818, overl. De Werken en Sleeuwijk 15.03.1893|b||c|, tr. Almkerk en Uitwijk 29.12.1837 Dirk Verhoeven, geb. Emmikhoven, z.v. Gerrit Cornelisse Verhoeven en Maaijke Bredenburg.

3.                   Hendrica van Beest, geb. Beusichem 04.02.1821, overl. Almkerk 16.11.1894, tr. ís-Hertogenbosch 05.05.1849 Joannes Jacobus Groos, geb. ís-Hertogenbosch 04.09.1824, z.v. Joannes Jacobus Groos en Cornelia Johanna Dekkers.

4.                   Jenneke van Beest, geb. Beusichem 30.09.1824|a|; volgt [9].

5.                   Adriana van Beest, geb. Almkerk en Uitwijk 15.09.1827.

6.                   Ö

 

Noten: |a| vader Kuin Schouten van Beest, moeder Briene; |b| e.v. Hendrik (overl.akte De Werken en Sleeuwijk 1893 no.21); |c| ook overl.akte Almkerk 1893 no.17; |d| Kuindert Schouten van Beest.

 

[20] Zeger van Herwijnen, geb. Almkerk 13.01.1781, vlasboer (1818), overl. Emmikhoven en Waardhuizen 09.09.1826|b|, z.v. Lodewijk van Herwijnen en Elizabeth van den Heuvel; tr. 1e NN, overl. voor 1818; tr. 2e Emmikhoven en Waardhuizen 17.11.1818|a|

[21] Pitternel van Esch, ook Pieternel/Pieteronella, geb. BabyloniŽnbroek 05.08.1798, landbouwster, overl. Emmikhoven en Waardhuizen 12.08.1848|d|, d.v. Jan van Esch en Pitternel den Hollander; tr. 2e Emmikhoven en Waardhuizen 12.08.1828|c| Antonie Romijn, geb. Almkerk 24.03.1799, bouwman, overl. Emmikhoven en Waardhuizen 09.07.1879, z.v. Leendert Romijn, arbeider, en Mijntje van Drunen.

†††† AR tr. 2e Emmikhoven en Waardhuizen 14.05.1858 Theuntje Goebel, geb. Dussen 28.09.1815, overl. Almkerk 04.01.1894, d.v. Jan Goebel en Anna Lievaart.

†††† TG tr. 1e Dussen 29.12.1841 Gerrit van der Beek, geb. Waalwijk 22.05.1808, overl. Emmikhoven en Waardhuizen 03.01.1851, z.v. Govert van der Beek en Aletta Branderhorst.

Uit het huwelijk van Herwijnen-van Esch (moeder van Es):

1.                   Elizabeth van Herwijnen, overl. Emmikhoven en Waardhuizen 12.09.1822.

2.                   Elizabeth van Herwijnen, geb. Emmikhoven en Waardhuizen ca. 1824, tr. Meeuwen 24.06.1847 Janus Bonis, geb. Hill (Meeuwen, Hill en BabyloniŽnbroek) 17.06.1821, z.v. Jasper Bonis, schipper, en Judik Snoek.

3.                   Zeger Lodewijk van Herwijnen, geb. Emmikhoven 14.04.1825; volgt [10].

Uit het huwelijk Romijn-van Esch (moeder van Es):

4.                   Antonia Romijn, geb. Emmikhoven 04.09.1832, overl. Almkerk 29.10.1919, tr. Emmikhoven en Waardhuizen 13.11.1857 Pieter Zwakhals, geb. Heukelum 30.06.1834, overl. Almkerk 26.10.1892, z.v. Jan Zwakhals en Jannetje van der Pol.

5.                   Jan Leendert Romijn, overl. Emmikhoven en Waardhuizen 24.08.1834.

6.                   Jan Romijn, overl. Emmikhoven en Waardhuizen 01.09.1835.

7.                   Antonie Romijn, overl. Emmikhoven en Waardhuizen 24.07.1838.

 

Noten: |a| bruidegom Zeeger Adriaans{?} van Herwijne, bruid Pitternel van Esch; |b| e.v. Pieteronella van Es; |c| bruid Pieternel van Esch; |d| overledene Pietronella van Es.

 

[22] Cornelis Dekker, geb. Emmikhoven 01.04.1798, rietdekker (1819), vlasboer (1824), rietdekker (1828,1853), overl. Emmikhoven en Waardhuizen 04.05.1879, z.v. Pieter Otto Dekker en Neeltje van den Heuvel; tr. Emmikhoven en Waardhuizen 07.08.1819

[23] Hendrika Hakkers, geb. Emmikhoven 27.05.1793, ged. Almkerk 14.07.1793, overl. Almkerk en Uitwijk 04.05.1832, d.v. Willem Hakkers en Dingena van Doveren.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Dekker, geb. Emmikhoven 26.05.1821, rietdekker, overl. Almkerk 13.07.1892, tr. Almkerk en Uitwijk 17.10.1851 Johanna Dekker, geb. Almkerk en Uitwijk 23.07.1824, overl. Almkerk 04.07.1880, d.v. Samuel Dekker, tapper, en Johanna van Andel.

2.                   levenloos kind, Almkerk en Uitwijk 2.08.1824.

3.                   Adriana Dingena Dekker, geb. Almkerk 19.10.1825; volgt [11].

4.                   Neeltje Dekker, geb. Almkerk en Uitwijk 27.09.1828, overl. Emmikhoven en Waardhuizen 13.07.1842.

5.                   Willem Dekker, geb. Almkerk en Uitwijk 15.08.1831, overl. Rotterdam 05.01.1874, tr. Almkerk en Uitwijk 02.06.1853 Cornelia Dekker, geb. Almkerk en Uitwijk 25.01.1820, overl. Rotterdam 10.06.1892, d.v. Samuel Dekker, tapper, en Johanna van Andel.

 

[24] Barend Wegman, geb. Aalsmeer 27.09.1815, teelman (1843,1851), werkman (1854), teelman (1857), nachtwacht (1858,1889), overl. Aalsmeer 13.11.1901, z.v. Jan Wegman, daggelder (1815), teelman (1843), en Antje Topsvoort; tr. Aalsmeer 30.04.1843

[25] Martje Vreken, geb. Aalsmeer 20.11.1891, overl. Aalsmeer 20.11.1891, d.v. Pieter Vreken, visser, en Aaltje de Jong.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Matje Vreeken):

1.                   Antje Wegman, geb. Aalsmeer 17.02.1844, overl. Haarlemmermeer 04.04.1894, tr. Aalsmeer 13.10.1865 Maarten Verbeek, geb. Andel 21.05.1841, werkman (1865), arbeider (1911), overl. Haarlemmermeer 29.04.1911, z.v. Cornelis Verbeek, arbeider, werkman, en Anneke Roza.

2.                   Kornelis Wegman, geb. Aalsmeer 08.12.1845; volgt [12].

3.                   Pieter Wegman, geb. Aalsmeer 31.01.1848, werkman, overl. Aalsmeer 06.04.1904, tr. Aalsmeer 11.02.1876 Jenneke van Rijswijk, geb. Aalsmeer 26.10.1855, overl. Aalsmeer 15.02.1933, d.v. Frans van Rijswijk, werkman, en Adriana van den Assem.

4.                   Jan Wegman, geb. Aalsmeer 02.01.1851, overl. Aalsmeer 14.10.1858.

5.                   Aaltje Wegman, geb. Aalsmeer 21.08.1854, overl. Aalsmeer 13.08.1860.

6.                   Willem Wegman, geb. Aalsmeer 18.10.1857, werkman (1881), teelman (1885), overl. Aalsmeer 13.03.1939, tr. Aalsmeer 28.04.1881 Cornelia Johanna Barten, geb. Rijswijk (Maurik) 22.08.1860, overl. Aalsmeer 01.05.1942, d.v. Sander Barten, veldwachter (1860), werkman (1881), en Sibella Wilhelmina Knijf.

7.                   levenloze zoon, Aalsmeer 13.07.1859.

 

[26] Adam Nieuwkoop, geb. Wijk en Aalburg 30.03.1814, bouwman (1843,1848), overl. Wijk en Aalburg 31.05.1865, z.v. Antonie Nieuwkoop en Angenita Francina van Bergeijk; tr. 2e Almkerk en Uitwijk 18.11.1848 Sijke Dalm, geb. Almkerk en Uitwijk ca. 1801, overl. Wijk en Aalburg 06.09.1874, d.v. Gerrit Dalm, bouwman, en Jenneke Roubos; tr. 1e Wijk en Aalburg 02.06.1842

[27] Labina Branderhorst, geb. Heesbeen, Eethen en Genderen 10.10.1820, overl. Wijk en Aalburg 04.06.1848, d.v. Hendrik Branderhorst en Huberdina van der Heijden.

†††† SD tr. 1e Almkerk en Uitwijk 01.03.1828 Cornelis Donkersloot, geb. Emmikhoven ca. 1802, smid, overl. Dussen 15.03.1844, z.v. Antonius Donkersloot, smid, en Johanna van der Wiel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonie Nieuwkoop, geb. Aalburg 10.04.1843, overl. Almkerk en Uitwijk 13.01.1856|a|.

2.                   Herberdina Nieuwkoop, geb. Aalburg (Wijk en Aalburg) 08.09.1844; volgt [13].

3.                   Angenet Nieuwkoop, geb. Aalburg 04.05.1848, overl. Wijk en Aalburg 26.10.1849.

 

Noten: |a| moeder Alebina.

 

[28] Hannis Stolk, geb. Waverveen 03.01.1816, werkman (1854), veenwerker (1865), veenman (1877), overl. Nieuwer-Amstel 10.05.1898, z.v. Arie Stolk en Marrijtje de Jong; tr. Waverveen 17.02.1838

[29] Neeltje van der Vliet, geb. Bodegraven 24.01.1816, overl. Nieuwer-Amstel 13.11.1885, d.v. Arie van Vliet en Marrigje Uithol.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marrijtje Stolk, geb. Waverveen 04.05.1839, overl. Nieuwer-Amstel 13.04.1902, tr. Nieuwer-Amstel 05.08.1863 Cornelis Reurekas, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1839/1840, werkman, overl. Heerhugowaard 04.08.1919, z.v. Thijs Reurekas en Hendrikje Boogaart, tapster (1863).

2.                   Arie Stolk, geb. Waverveen 17.12.1840, veenwerker, overl. Nieuwer-Amstel 10.11.1914, tr. Nieuwer-Amstel 08.02.1865 Aafje Bloemer, geb. Graft ca. 1844, overl. Nieuwer-Amstel 24.06.1923, d.v. Arie Bloemer, veehouder, en Trijntje Boldewijn.

3.                   Nicolaas Stolk, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1849, werkman, tr. Nieuwer-Amstel 18.05.1881 Gerdina Schoondermark, ook Schooendermerk, geb. Genderen (Heesbeen, Eethen en Genderen) 11.01.1853, dienstbaar (1881), d.v. Gerardus Schoondermark, arbeider, en Antonia van Mersbergen.

4.                   Gijs Stolk, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1850/1851, landbouwer (1850), werkman (1889,1890), overl. Nieuwer-Amstel 30.10.1920, tr. 1e Nieruwer-Amstel 19.09.1877 Janna Brandse, geb. Oudshoorn 17.09.1857, overl. Nieuwer-Amstel 22.11.1889, d.v. Simon Brandse, werkman, en Lena Bloemendaal; tr. 2e Nieuwer-Amstel 05.03.1890 Cornelia van Ingen, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1859, overl. 09.04.1927, d.v. Cornelis van Ingen en Gerritje Verhoef.

5.                   Jan Stolk, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1853, koopman (1895), kruidenier (1902), overl. Castricum 14.06.1921, tr. 1e Vinkeveen en Waverveen 27.08.1880 Gerritje Borst, geb. Vinkeveen en Waverveen 01.02.1859, overl. Nieuwer-Amstel 03.10.1888, d.v. Cornelis Borst en Antje Hogendoorn; tr. 2e Nieuwer-Amstel 29.08.1895 Dirkje Sloesarwij, geb. Kockengen 03.03.1875, overl. Castricum 18.06.1902, d.v. Gerrit Sloesarwij, landbouwer, en Hendrika Schreurs.

6.                   Hannis Stolk, geb. Nieuwer-Amstel 26.12.1854; volgt [14].

 

[30] Arie van der Neut, geb. Waarder ca. 1809/1810, arbeider (1857), groenboer (1877), overl. Nieuwer-Amstel 17.08.1897, z.v. Pieter van der Neut en Elsje de Graaf; tr. Mijdrecht 08.04.1843

[31] Marretje Splinter, geb. Mijdrecht 13.10.1818, overl. Nieuwer-Amstel 28.01.1892, d.v. Johannes Splinter en Joosje Muijlwijk/Meulwijk.

Uit dit huwelijk (moeder ook Margje/Marrigje/Marritje):

1.                   Pieter van der Neut, geb. Mijdrecht 18.02.1844, overl. Mijdrecht 07.12.1845.

2.                   Johannes van der Neut, geb. Mijdrecht 14.04.1845, overl. Mijdrecht 13.11.1845.

3.                   Pieter van der Neut, geb. Mijdrecht 27.09.1846, overl. Nieuwer-Amstel 23.10.1858.

4.                   Joosje van der Neut, geb. Mijdrecht 11.08.1849; volgt [15].

5.                   Johannes van der Neut, geb. Mijdrecht 15.09.1850, overl. Nieuwer-Amstel 06.05.1857.

6.                   Elsje van der Neut, geb. Mijdrecht 21.03.1852, overl. Mijdrecht 02.11.1852.

7.                   Elsje van der Neut, geb. Mijdrecht 09.02.1854, overl. Mijdrecht 10.10.1855.

8.                   levenloze zoon, Mijdrecht 16.09.1855.

9.                   Elsje van der Neut, geb. Nieuwer-Amstel xx.02.1857, overl. Nieuwer-Amstel 21.09.1857.

10.                Elsje van der Neut, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1862, overl. Nieuwer-Amstel 23.02.1865.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren