Hendrikus Johannes Maria Jeukens (1922-1992)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien november 2020)

 


 

[1] Hendrikus Johannes Maria Jeukens, Hendrik, geb. ’s-Hertogenbosch 09.02.1922, doctoraalexamen Leiden 1946, promotie Leiden 25.11.1959|a|, hoogleraar Tilburg (1963-1980), raadsheer Hoge Raad, lid  KNAW 1983, RNL 1979, overl. Tilburg 04.11.1992, begr. Tilburg (Bpl. a/d Bredaseweg) 07.11.1992, tr. 03.02.1953 Henriëtte Jacoba Maria Osse, Jet, geb. ’s-Gravenhage 15.07.1923, overl. Tilburg 28.05.2009, crem. Tilburg 03.06.2009.
– Levensberichten HJMJ: nl.wikipedia * KNAW * Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017, pp.134-135.

 

Noten: |a|  proefschrift: Burgerlijke openbare dienst : beschouwingen over de grondslagen van het Nederlandse ambtenarenrecht.

 

[2] Hendrikus Johannes Jeukens, geb. Nijmegen 09.05.1895, koopman (1918), hoofdcommies bij het Ministrie van Wederopbouw en Volkshuisvesting (1954), RON, overl. ’s-Gravenhage 07.09.1954, begr. ’s-Gravenhage (RK Bpl. a/d Kerkhoflaan) 10.09.1954, tr. Nijmegen 30.05.1918
[3] Maria Theodora Thuis, geb. Bemmel 09.11.1898, overl. na 1954.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikus Johannes Maria Jeukens, geb. ’s-Hertogenbosch 09.02.1922; volgt [1].

2.                   dochter.

3.                   dochter.

4.                   dochter.

 

[4] Petrus Hendrikus Jacobus Jeukens, geb. Zutphen 26.03.1870, arbeider (1894,1896), stukadoor (1899,1934), overl. Weert 28.10.1944|a|, tr. Nijmegen 10.05.1894

[5] Arnolda Brugmans, geb. Herveld (Valburg) 02.01.1870, overl. Nijmegen 05.09.1925.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikus Johannes Jeukens, geb. Nijmegen 09.05.1895; volgt [2].

2.                   Stephanus Jeukens, geb. Hees (Nijmegen) 22.12.1896, typograaf, overl. Nijmegen 13.07.1952, begr. Nijmegen (RK Kerkhof a/d Daalseweg) 16.07.1952, tr. Nijmegen 10.07.1924 Johanna Wilhelmina Teerink, geb. Nijmegen 19.02.1901, overl. na 1952, d.v. Wouter Teerink, koetsier, en Elisabetha Hendrica van Baal.

3.                   Wesselina Jeukens, geb. Hatert (Nijmegen) 09.07.1899.

4.                   Arnolda Hendrika Jeukens, geb. Hees (Nijmegen) 13.06.1901, dienstbode (1926), overl. Eindhoven 14.03.1934, tr. Deventer 27.10.1926 Antonius Hendrikus Hermsen, geb. Nijmegen 30.11.1897, schilder, overl. na 1934, z.v. Hendrikus Jacobus Hermsen, timmerman, en Antonia Wilhelmina Vink.
     AHH tr. 2e Eindhoven 11.01.1935 Joanna Maria Cornelia Sanders, geb. Stratum 21.02.1909, d.v. Johannes Sanders, fabrieksarbeider, en Hendrika van der Heijden.

5.                   Petrus Jeukens, geb. Hees (Nijmegen) 12.05.1904, stukadoor, tr. Nijmegen 27.08.1926 Maria Hendrika Kortbeeck, geb. Hatert (Nijmegen) 14.09.1903, d.v. Alouisius Hendrikus Kortbeeck, verver (1903), huisschilder (1926), en Wilhelmina van Lith.

6.                   Gerardus Jeukens, geb. Hees (Nijmegen) 18.08.1906, stucadoor, tr. Nijmegen 14.01.1932 Louisa Berdina Bredero, geb. Nijmegen 27.10.1906, d.v. Laurens Johannes Bredero, schoenmaker, en Johanna Janssen.

 

Noten: |a| ook overl.akte Nijmegen 14.06.1945 no.926.

 

[6] Hendrikus Thuis, geb. Bemmel 06.10.1869, arbeider (1896,1900), koetsier (1901,1903), melkslijter (1905,1908), overl. Nijmegen 14.03.1908, tr. Bemmel 05.05.1896

[7] Maria Meeuwsen, geb. Bemmel 14.09.1875, melkhandelaarster (1908), pensionhoudster (1924), overl. Bemmel 08.03.1946; tr. 2e Nijmegen 04.05.1911 Antonius Rijcken, geb. Bemmel 03.11.1870, arbeider, overl. Nijmegen 03.08.1945, z.v. Richardus Rijcken, arbeider (1870), tabaksplanter (1911), en Wilhelmina Christina Lindsen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmus Theodorus Thuis, geb. Bemmel 23.05.1897, spoorbeambte, tr. ’s-Hertogenbosch 08.09.1921 Francijna Pelders, geb. Nieuwkuijk 19.03.1896, dienstbode (1921), d.v. Willem Pelders, spoorwegarbeider (1896), spoorbeambte (1921), en Johanna Duiker.

2.                   Maria Theodora Thuis, geb. Bemmel 09.11.1898; volgt [3].

3.                   Theodorus Hendrikus Thuis, geb. Bemmel 24.05.1900, metaalbewerker (1921,1922), tr. 1e Nijmegen 16.09.1922 Elisabeth Benda, geb. Nijmegen 19.09.1898, overl. Heerlen 19.08.1938, d.v. Hendrikus Johannes Hubertus Benda, kleermaker, en Elisabeth Hendrika Wolf; tr. 2e Heerlen 22.08.1940 Anna Helena Jägers, geb. Heerlen 05.11.1912, overl. na 1951, d.v. Frans Hubert Jägers en Carolina Janssen.

4.                   Hendrika Theodora Thuis, geb. Lent (Elst) 29.09.1901, overl. Bemmel 19.05.1902.

5.                   Theodora Hendrika Thuis, geb. Hatert (Nijmegen) 26.08.1903, tr. Nijmegen 12.09.1924 Petrus Johannes Hubertus Huijbers, geb. Hatert (Nijmegen) 27.01.1895, boekdrukker (1924), typograaf (1958), overl. Meppel 04.10.1958, z.v. Bernardus Huijbers, timmerman, en Petronella Sophia Hubertina van Keijsteren.

6.                   Hendrika Thuis, geb. Hatert (Nijmegen) 01.04.1905.

7.                   Hendrika Thuis, geb. Nijmegen 01.04.1908.

 

[8] Hendrikus Johannes Jeukens, geb. Zutphen 20.02.1839, stukadoor, overl. Nijmegen 05.04.1902, tr. Zutphen 30.10.1867

[9] Margaretha Johanna Roebers, geb. Zutphen 06.12.1844, overl. Nijmegen 16.11.1917.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikus Johannes Jeukens, geb. Zutphen 22.07.1868, overl. Zutphen 21.10.1875.

2.                   Petrus Hendrikus Jacobus Jeukens, geb. Zutphen 26.03.1870; volgt [4].

3.                   Margaretha Jeukens, geb. Zutphen 19.12.1871, overl. Nijmegen 23.12.1882.

4.                   Hendrika Aleida Johanna Jeukens, geb. Zutphen 18.06.1874, overl. Zutphen 28.09.1874.

5.                   Hendrikus Johannes Jeukens, geb. Zutphen 28.11.1875, metselaar (1899,1923), overl. Hatert (Nijmegen) 14.07.1923, tr. Nijmegen 18.05.1899 Hendrika Roelofs, geb. Bergharen 29.12.1877, dienstbode (1899), overl. Nijmegen 12.01.1933, d.v. Willem Roelofs, klompenmaker (1877), arbeider (1899), en Anna Maria Mulders.
     HR tr. 2e na 1923 Bernardus Theodorus Vergeer, overl. na 1933.

6.                   Albertus Jeukens, geb. Apeldoorn 29.05.1878|d|, arbeider (1900), metselaar (1926), overl. Nijmegen 27.04.1926, tr. Nijmegen 25.01.1900 Elisabeth Benders, geb. Beuningen 03.03.1874, d.v. Peter Benders, arbeider, en Wilhelmina Herregraaf.

7.                   Aleida Johanna Jeukens, geb. Apeldoorn 23.09.1880|e|, overl. Nijmegen 27.03.1883.

8.                   Hendrikus Johannes Jeukers, geb. Nijmegen 26.10.1882|b|, barbier (1908,1918), los arbeider (1930), overl. Nijmegen 28.06.1930, tr. Nijmegen 19.09.1908 Maria Wilhelmina van Alphen, geb. Buren 07.01.1882, dienstbode (1908), overl. Nijmegen 17.02.1933|a|, d.v. Machiel Johannes van Alphen (-1901) en Elizabeth Vermeulen (-1901).

9.                   Petrus Johannes Jeukens, geb. Nijmegen 16.04.1885|c|, overl. Nijmegen 20.04.1885..

 

Noten: |a| wede Jeukers (overl.akte Nijmegen 1933 no.142); |b| vader Jeukers (geb.akte Nijmegen 1882 no.799); |c| vader Jeukers (geb.akte Nijmegen 1885 no.285); |d||e| moeder Margrietha Aleida.

 

[10] Stephanus Brugmans, geb. Herveld (Valburg) 21.10.1830, arbeider, overl. Beuningen 30.10.1875|d|, tr. Valburg 12.07.1860

[11] Wesselina van de Wal, geb. Dodewaard 11.03.1838, overl. Nijmegen 20.04.1891|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gradus Brugmans, geb. Herveld (Valburg) 06.03.1861, arbeider, tr. Ubbergen 25.11.1886 Maria Catharina van den Bergh, geb. Wijchen 27.03.1867, dienstbode (1886), overl. Nijmegen 18.06.1936, d.v. Petrus Hieronimus Hubertus van den Berg, winkelier (1867), arbeider (1886), en Anna Maria Verhoeven.

2.                   Aleida Maria Brugmans, geb. Herveld (Valburg) 25.07.1863, dienstbode (1887), overl. Nijmegen 02.04.1926, tr. 1e Nijmegen 24.03.1887 Franciscus Stephanus Geurts, geb. ca. 1868, pakhuisknecht (1887), overl. Nijmegen 18.03.1900, z.v. Michiel Lukas Geurts, smid, en Johanna Maria Bouwman; tr. 2e Nijmegen 07.02.1901 Antonius Arts, geb. Boxmeer 12.01.1872, rijtuigschilder (1901), schilder (1920), overl. Nijmegen 30.09.1920, z.v. Martinus Arts en Regina Rijkers.

3.                   Hendrik Brugmans, geb. Herveld (Valburg) 02.04.1865, arbeider, overl. Nijmegen 17.03.1933, tr. 1e Nijmegen 09.02.1893 Grada Maria Kroes, geb. Leeuwen (Wamel) 21.10.1871, dienstbode (1893), overl. Venlo 12.06.1917, d.v. Hendrik Nicolaas Kroes, arbeider, en Johanna Elisabeth Debast; tr. 2e Venlo 03.05.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Roermond 29.10.1925) Aaltje Verkerk, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1864, overl. Bloemendaal 29.03.1939|a|, d.v. Petrus Verkerk, werkman, en Hendrika Petronella Drubbel; tr. 3e tussen 1925 en 1933 Johanna Hendrina Vinck, overl. na 1933.
     AV tr. 1e Nieuwer-Amstel 25.05.1892 Pieter van Groesen, geb. Terheijden 03.03.1866, polderwerker (1892), arbeider (1905), overl. Nijmegen 16.04.1905, z.v. Adriaan van Groesen, dagloner, en Johanna van Gils.

4.                   Arnolda Brugmans, geb. Herveld (Valburg) 12.12.1868, overl. Herveld (Valburg) 14.01.1869.

5.                   Arnolda Brugmans, geb. Herveld (Valburg) 02.01.1870; volgt [5].

6.                   Helena Brugmans, geb. Gendt 14.08.1873, overl. Gendt 09.04.1874.

7.                   Stephanus Brugmans, geb. Weurt (Beuningen) 20.12.1875, arbeider, overl. Mook en Middelaar 27.09.1937|b|, tr. Nijmegen 30.04.1903 Maria Everdina Claassen, geb. Nijmegen 30.09.1880, dienstbode (1903), d.v. Martinus Lambertus Claassen, landbouwer (1880), arbeider (1903), en Maria Peters.

 

Noten: |a| aangifte door een parkwachter {geen instelling vermeld} (overl.akte Bloemendaal 1939 no.60); |b| ook overl.akte Nijmegen 1937 no.711; |c| vader Antoon (overl.akte Nijmegen 1891 no.229); |d| tweede aangever Franciscus Lelievelt, oud 54 jaar, timmerman te Weurt (overl.akte Beuningen 1875 no.28).

 

[12] Theodorus Thuis, geb. Angeren (Bemmel) 02.02.1830, arbeider (1860,1889), tabaksplanter (1893), overl. Angeren (Bemmel) 21.12.1893, tr. Bemmel 26.04.1860

[13] Theodora Visser, geb. Bemmel 08.03.1827, overl. Bemmel 07.03.1918.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Johanna Thuis, geb. Bemmel 29.03.1861, overl. Bemmel 17.10.1868.

2.                   Hendrika Elisabeth Thuis, geb. Bemmel 12.12.1862, overl. Bemmel 06.12.1948, tr. Bemmel 07.05.1889 Johannes Huting, geb. Bemmel 04.01.1858,  arbeider, overl. Bemmel 13.09.1948, z.v. Jacob Huting, arbeider (1858), tabaksplanter (1889), en Maria Graven.

3.                   Catharina Wilhelmina Thuis, geb. Bemmel 16.07.1864, overl. Bemmel 04.02.1865.

4.                   Theodorus Arnoldus Thuis, geb. Bemmel 05.04.1866, landbouwer, overl. Gaanderen (Doetinchem) 02.05.1927, tr. Bemmel 07.01.1891 Anna Maria Jansen, geb. Bemmel 17.12.1871, overl. Doetinchem 21.03.1948, d.v. Willem Caspar Melgior Balthazar Jansen, arbeider (1871), tabaksplanter (1891), en Maria Janssen.

5.                   Hendrikus Thuis, geb. Bemmel 05.03.1868, overl. Bemmel 11.06.1868.

6.                   Hendrikus Thuis, geb. Bemmel 06.10.1869; volgt [6].

 

[14] Willem Meeuwissen, geb. Elst 21.02.1834, boerenknecht (1859), arbeider (1860,1880), tabaksplanter (1882,1901), arbeider (1911), overl. Bemmel 01.02.1916, tr. Bemmel 29.04.1859

[15] Frederica Teunissen, geb. Bemmel 01.03.1837, overl. Bemmel 02.02.1904.

Uit dit huwelijk (vader veelal Meeuwsen):

1.                   Bernardus Meeuwissen, geb. Bemmel 09.02.1860, arbeider, overl. Bemmel 12.04.1951, tr. Bemmel 26.04.1887 Berendina Aalbers, geb. Bemmel 03.05.1858, overl. Bemmel 21.11.1937, d.v. Joannes Aalbers, arbeider, en Maria van den Heuvel.

2.                   Johannes Hendrikus Meeuwissen, ook Meeuwsen, geb. Bemmel 10.01.1863, overl. Bemmel 05.03.1867.

3.                   Gerardus Meeuwen, geb. Bemmel 16.12.1864, tabaksplanter (1901), landbouwer (1930), overl. Bemmel 03.02.1930, tr. Bemmel 08.08.1901 Hendrina Wilting, geb. Bemmel 09.12.1875, dienstmeid (1901), overl. Bemmel 28.08.1955, d.v. Joannes Wilting, arbeider, en Petronella Peters.

4.                   Johannes Henrikus Meeuwissen, geb. Bemmel 24.05.1867, tabkasplanter (1897), landbouwer (1932), overl. Bemmel 26.10.1932, tr. Bemmel 28.04.1897 Hendrika Theodora Rikken, geb. Bemmel 18.10.1874, d.v. Willem Rikken, arbeider (1874), tabaksplanter (1897), en Hendrika Antonia Huisman.

5.                   Gerarda Meeuwen, geb. Bemmel 26.01.1870, overl. Arnhem 26.03.1941, tr. Bemmel 07.02.1899 Arnoldus van Dalen, geb. Huissen 22.03.1862, warmoezenier, overl. Huissen 28.01.1915, z.v. Paulus van Dalen, tabaksplanter (1862), warmoezenier (1899), en Hendrina Wolters.

6.                   Willemina Meeuwen, geb. Bemmel 08.10.1872, overl. Bemmel 18.04.1877.

7.                   Maria Meeuwsen, geb. Bemmel 14.09.1875; volgt [7].

8.                   Willemina Geertruida Meeuwen, geb. Bemmel 04.02.1878, tr. Bemmel 26.06.1900 Alexander Arnoldus Meeuwsen, geb. Lent (Elst) 02.09.1867, warmoezenier, overl. Elst 22.05.1936, z.v. Johannes Meeuwsen, strodekker, en Maria van Eldrum.

9.                   Jacoba Hendrika Meeuwen, geb. Bemmel 16.07.1880, overl. Bemmel 27.12.1880.

 

[16] Henricus Jacobus Jeukens, geb. Deventer ca. 1796/1797/1798, weversgezel (1819), wever (1820,1856), overl. Zutphen 11.08.1856, z.v. Jacobus Jeukens en Gerarda Catharina Stein; tr. Zutphen 10.11.1819

[17] Johanna Willemina Stoffels, geb. Culemborg ca. 1799/1800, overl. Zutphen 19.09.1875, d.v. Peter Stoffels, blauwverversgezel, en Margarita van der Valck.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Johanna Catharina Jeukens, geb. Zutphen 10.04.1820, haarspinster, overl. Zutphen 12.03.1841.

2.                   Hendrika Jacoba Jeukens, geb. Zutphen 21.07.1822, arbeidster, overl. Zutphen 29.03.1883, tr. Zutphen 07.12.1859 Johannes Hendrikus Remmers, geb. Zutphen 28.03.1832, turfdrager, overl. Brummen 11.01.1908, z.v. Johannes Hendrikus Remmers (ca.1803-1871), arbeider, en Jacoba Meijer.

3.                   Petrus Martinus Jeukens, geb. Zutphen 01.12.1824, lantaarnaansteker (1853), lantaarnopsteker (1896), overl. Zutphen 25.06.1896, tr. voor 1853 Alberta Grada Nieuveld, geb. Zutphen 27.05.1830, overl. Zutphen 04.12.1902, d.v. Johannes Laurentius Nieuveld, werkmen, en Catharina Rodink.

4.                   Jacobus Jeukens, geb. Zutphen 10.11.1826, stukadoor, overl. Oldenzaal 17.01.1867, tr. Stad Almelo 16.09.1854 Anna Maria Hulshoff, ook Hulshof, geb. Raalte ca. 1814/1815, vroedvrouw, overl. Oldenzaal 14.11.1899, d.v. Pieter Gerret Hulshoff en Wilhelmina Petronella Smit, vroedvrouw.

5.                   Catharina Margaretha Christina Jeukens, geb. Zutphen 17.03.1829, overl. Zutphen 06.06.1830.

6.                   Hendrikus Jacobus Jeukens, Hendrik, geb. Zutphen 17.10.1831, overl. Zutphen 24.07.1832.

7.                   Margaretha Grada Jeukens, geb. Zutphen 06.10.1833, overl. Zutphen 21.05.1889, tr. Zutphen 31.10.1860 Hendrik Huis in ’t Veld, geb. Warnsveld 12.02.1815, klompenmaker (1843), metselaar (1860), overl. Zutphen 01.04.1888, z.v. Steeven Huis in ’t Veld, daghuurder, en Helena Weerts.
     HhitV tr. 1e Zutphen 01.02.1843 Harmina Winkelman, geb. Hengelo (Gld) 06.05.1813, dienstmeid (1839), werkvrouw (1843), overl. Zutphen 23.02.1857, d.v. Hendrik Jan Winkelman, kleermaker, en Maria Santbergen.
     HW tr. 1e Zutphen 10.05.1839 Jan Folmer, geb. Zutphen ca. 1801, wijnkopersknecht (1839), arbeider (1842), overl. Zutphen 21.01.1842, z.v. Gerrit Folmer, arbeider, en Berendina Folmer.

8.                   Catharina Wilhelmina Jeukens, geb. Zutphen 06.03.1836, dienstmeid (1862), overl. Doesburg 02.09.1909, tr. Zutphen 31.12.1862 Bernardus Kanters, geb. Zuphen 29.09.1832, winkelier, overl. Doesburg 11.04.1905, z.v. Hendrikus Kanters, blikslager, en Johanna Kuijpers.

9.                   Hendrikus Johannes Jeukens, geb. Zutphen 20.02.1839; volgt [8].

10.               Richardus Marinus Jeukens, geb. Zutphen 16.06.1842, overl. Zutphen 06.09.1843.

 

[18] Henricus Josephus Roebers, ged. Groenlo (rk) 22.03.1807, schoenmaker (1839,1855), arbeider (1864), schoenmaker (1865), sjouwer (1875), overl. Zutphen 08.08.1875, z.v. Petrus Roebers, smid, en Margaretha Nordhuis; tr. Zutphen 23.01.1839

[19] Henrica Alijda Naafs, ged. Zutphen (rk) 16.12.1810|a|, dienstmeid (1839), overl. Zutphen 24.11.1875, d.v. Engbert Naafs (ca.1776-1814),  arbeider, en Aaltjen Molendijk (ca.1776-1864),  winkelierster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Everhardus Roebers, geb. Zutphen 17.10.1839, smid, overl. Zutphen 25.01.1864.

2.                   levenloze zoon, Zutphen 12.12.1841.

3.                   Engbertus Johannes Roebers, geb. Zutphen 17.11.1842, kleermaker, overl. Zutphen 14.10.1910, tr. Zutphen 02.08.1865 Gerritdina Westerveld, geb. Zutphen 23.02.1842, dienstbode (1865), overl. Zutphen 04.11.1918, d.v. Gerrit Westerveld, houtzager, en Hendrika Christina Egelink.

4.                   Margaretha Johanna Roebers, geb. Zutphen 06.12.1844; volgt [9].

5.                   Hendricus Johannes Roebers, geb. Zutphen 12.07.1848, kleermaker, overl. Enschede 16.09.1911, tr. 1e Zutphen 03.11.1875 Anna Clara van der Zwaan, geb. Zutphen 13.10.1843, overl. Zutphen 18.08.1892, d.v. Godefridus van der Zwaan, metselaar, en Gerardina Alberta Gerhards; tr. 2e Enschede 13.09.1894 Petronella Lammerdina van der Zwaan, geb. Zutphen 04.02.1833, overl. Enschede 08.02.1919, oudere zuster van Anna Clara.
     PLvdZ tr. 1e Zutphen 07.09.1859 Christiaan Eijlart, geb. Alkmaar ca. 1826, kantoorbediende (1859), timmerman (1892), overl. Enschede 04.04.1892, z.v. Jacobus Eijlart en Antje Caton.

6.                   Aleida Roebers, geb. Zutphen 28.01.1851.

7.                   Johannes Roebers, geb. Zutphen 28.07.1855.

 

Noten: |a| ouders Joannis Engelbi Naap en Alijdis Moolendijk.

 

[20] Hendrik Brugmans, geb. Andelst ca. 1802/1803, soldaat bij de tweede kompagnie van ’t tweede bataillon der dertiende afdeeling Nationale Infanterie met groot verlof (jun1825), arbeider (dec1825,1860), overl. Herveld (Valburg) 22.05.1870, z.v. Stephanus Brugmans (ca.1765-), arbeider, en Agnes Wijnhoven (ca.1765-), arbeidster; tr. Valburg 11.06.1825

[21] Helena Staring, ged. Duiven (rk) 19.02.1793, werkmeid (1825), overl. Oosterhout (Valburg) 08.04.1870|a|, d.v. Hendrik Staring en Gerritje Arnds (ca.1762-), arbeidster (1825).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Brugmans, geb. Herveld (Valburg) 16.12.1825, arbeider, tr. 1e Valburg 26.04.1849 Johanna Teunissen, overl. voor 1879, d.v. Johannes Teunissen en Johanna Peters; tr. 2e Bemmel 01.05.1879 Joanna Ermers, geb. Ooij (Ubbergen) 11.10.1833, overl. Nijmegen 24.08.1907, d.v. Johannes Ermers, timmerman, en Elisabeth Steenhof.
     JE tr. 1e Bemmel 28.06.1856 Gerardus Wannet, geb. Bemmel 19.03.1829, karman (1856), arbeider (1878), overl. Bemmel 21.01.1878, z.v. Joannes Wannet, verwer en glazenmaker (1829), arbeider (1856), en Willemina Aalbers.

2.                   Henrica Brugmans, Rika, geb. Herveld (Valburg) 18.09.1828, overl. Lonneker 20.10.1904, tr. Valburg 16.04.1857 Joannes Wannet, geb. Bemmel 02.12.1824, arbeider, overl. Valburg 01.08.1878, z.v. Joannes Wannet, verver (1824). Arbeider (1857), en Hermina Aalbers.

3.                   Stephanus Brugmans, geb. Herveld (Valburg) 21.01.1830; volgt [10].

4.                   Gerarda Brugmans, geb. Herveld (Valburg) 11.08.1833, overl. Herveld (Valburg) 17.11.1851.

 

Noten: |a| oud 74 jaar (overl.akte Valburg 1870 no.50).

 

[22] Arie van de Wal, ged. Hien en Dodewaard 17.11.1805, arbeider (1834,835), planter (1838,1859), tabaksplanter (1860), planter (1865), overl. Dodewaard 09.09.1865|d|, z.v. Peter van de Wal en Johanna Rijndertse; tr. Dodewaard 31.01.1834|e|

[23] Artje Jansen, geb. Valburg 14.10.1811, werkster (1834), overl. Hien (Dodewaard) 09.02.1881, d.v. Wessel Jansen, planter en Gerritje de Bruin.

Uit dit huwelijk (moeder ook Antje/Anna):

1.                   Peter van de Wal, geb. Dodewaard 29.08.1835, schipper, overl. Hien (Dodewaard) 07.12.1888.

2.                   Wesselina van de Wal, geb. Dodewaard 11.03.1838|a|; volgt [11].

3.                   Hendrikus van de Wal, geb. Dodewaard 19.06.1839, voerman, overl. Valburg 30.04.1878.

4.                   Johanna van de Wal, geb. Dodewaard 01.02.1841, overl. Valburg 02.04.1910, tr. Elst 26.04.1883 Leonardus Jacobus Hulsman, geb. Renkum 27.02.1830, tabaksplanter, overl. Valburg 06.02.1892, z.v. Johannes Huisman, kleermaker, en Maria Hiel.

5.                   Arnolda van de Wal, geb. Dodewaard 13.12.1842, overl. Dodewaard 02.05.1907.

6.                   Johanna Maria van de Wal, geb. Dodewaard 17.11.1844, overl. Dodewaard 25.03.1850.

7.                   Alida van de Wal, geb. Dodewaard 01.04.1847, overl. Dodewaard 26.05.1855.

8.                   Hendrika van de Wal, geb. Dodewaard 21.08.1849, overl. Valburg 16.02.1927, tr. Dodewaard 02.11.1898 Otto Johannes Boelens, geb. Den Ham (Aduard) 28.04.1837, veearts, overl. Valburg 31.03.1916, z.v. Petrus Jacobus Boelens, landbouwer (1837), veehandelaar (1864), en Johanna Smit.
     OJB tr. 1e Wildervank 23.05.1864 Gesina Harmanna Bok, geb. Nieuwe Pekela 22.10.1841, overl. Wildervank 09.02.1868, d.v. Hinderikus Bok, koper- en blikslager, en Geertruida Benes; tr. 2e Druten 02.03.1886 Geertruida Kuijpers, geb. Druten 10.10.1835, winkelierster, overl. Druten 15.08.1896, d.v. Jan Francis Kuijpers, klerk, en Joanna Markus.

9.                   Arie van de Wal, ook Adrianus, geb. Dodewaard 31.03.1851, arbeider, overl. Nijmegen 20.12.1935, tr. Dodewaard 08.09.1876 Willemina Jansen, geb. Dodewaard 06.01.853, dienstmeid (1876), d.v. Jacobus Jansen, planter (1853), arbeider (1876), en Antonia Jacobs, arbeidster.

10.               Jan van de Wal, geb. Dodewaard 08.02.1853, overl. Dodewaard 10.02.1853.

11.               Johannis van de Wal, geb. Dodewaard 14.04.1854, tabaksplanter (1883), koopman (1918), fruithandelaar (1919), overl. Valburg 20.09.1919|b|, tr. 1e Nijmegen 10.05.1883 Theodora Linders, overl. Valburg 21.01.1915|c|, d.v. Joannes Linders, landbouwer, en Machelina van Daal; tr. 2e Ewijk 22.05.1918 Maria Schraven, geb. Weurt (Beuningen) 06.08.1865, overl. Nijmegen 14.06.1935, d.v. Martinus Schraven, arbeider, en Petronella Hoenselaar.
     MS tr. 1e Ewijk 12.05.1896 Marinus Hendrikus Loeffen, geb. Winssen (Ewijk) 26.01.1864, koopman, overl. voor 1918, z.v. Hendrik Loeffen, brievengaarder (1864), winkelier (1896), en Geertruida Roelofse.

12.               Albertus van de Wal, geb. Dodewaard 29.07.1856, planter, overl. Dodewaard 03.02.1892.

13.               Alida van de Wal, geb. Dodewaard 02.01.1859, overl. Valburg 13.07.1926, tr. 1e Dodewaard 31.10.1894 Johannis Wilhelmus Scholten, geb. Dodewaard 25.12.1855, arbeider, overl. Dodewaard 12.01.1905, d.v. Bernardus Antonius Scholten, planter, en Elisabeth Aalbers; tr. 2e Heteren 13.11.1907 Wilhelmus Reinirus Meijer, geb. Wehl 19.08.1852, rijksveldwachter, z.v. Willem Meijer, verwer, en Reinira van Uum.
     WRM tr. 1e Harderwijk 03.09.1879 Aartje van Essen, geb. Hierden (Harderwijk) 29.09.1843, tapster (1879), overl. Heteren 06.11.1904, d.v. Hendrik van Essen, timmerman, en Kaatje de Lange, ook Catharina.

 

Noten: |a| vader Arie, moeder Anna; |b| ook overl.akte Dodewaard 1919 no.23; |c| ook overl.akte Dodewaard 1915 no.4; |d| e.v. Janssen; |e| bruid Janssen.

 

[24] Arnoldus Thus, geb. Huissen ca. 1797/1798/1799, arbeider (1825,1860), riet- en strodekker (1861), rietdekker (1864,1875), overl. Bemmel 26.03.1875|a|, z.v. Henricus Thus en Dorothea Berends, artbeidster (1825); tr. Huissen 02.05.1825|c|

[25] Catharina Evers, geb. Valburg ca. 1795, dienstmeid (1825), overl. Angeren (Bemmel) 19.07.1863|b|, d.v. Theodorus Evers, Derk, en Hendrina Teunissen, arbeidster (1825).

Uit dit huwelijk (vader veelal Thuis):

1.                   Hendrina Thuis, geb. Angeren (Bemmel) 26.02.1826, arbeidster, overl. Westervoort 25.11.1911, tr. Bemmel 30.04.1852 Steven Janssen, geb. Duiven 06.09.1817, boerenknecht (1852), arbeider (1899), overl. Westervoort 04.04.1899, z.v. Evert Janssen, daghuuerder (1817), arbeider (1852), en Willemina Peelen.

2.                   Jan Thuis, ook Johannes, geb. Angeren (Bemmel) 04.12.1827, arbeider (1860), tabaksplanter (1907), overl. Angeren (Bemmel) 19.01.1907, tr. Bemmel 26.04.1860 Hendrikka Elisabeth Borgers, ook Hendrika, geb. Duiven 01.02.1830, overl. Angeren (Bemmel) 03.11.1908, d.v. Gerardus Borgers, herbergier, en Gerarda Petronella Knaken.

3.                   Theodorus Thuis, geb. Angeren (Bemmel) 02.02.1830; volgt [12].

4.                   Joanna Thuis, geb. Angeren (Bemmel) 01.05.1834, dienstbode (1864), overl. Angerlo 15.05.1919, tr. 1e Bemmel 31.10.1864 Hermanus Dekeling, ook Deekeling, geb. Pannerden (Bemmel) 25.03.1833, arbeider, overl. Havikerwaard (Rheden) 17.01.1874, z.v. Joannes Bernardus Dekeling, kleermaker, en Joanna van Schaick; tr. 2e Rheden 06.11.1875 Johannes Hendrikus Jansen, geb. Rheden 08.05.1844, dagloner (1875), arbeider (1911), overl. Angerlo 13.12.1911, z.v. Johannes Jansen, daghuurder, en Catharina Schuilen.

5.                   Theodora Thus, geb. Angeren (Bemmel) 23.11.1837|d|, dienstmeid (1861), overl. Venlo 17.03.1921, tr. 1e Bemmel 20.06.1861 Theodorus Terwege, geb. Bemmel 16.03.1823, administrateur (1861), poldersecretaris (1869), overl. Bemmel 20.04.1869, z.v. Johan Theodor Terwege, kleermaker, en Bartrudis de Bies, tr. 2e Bemmel 02.03.1870 Hendrikus Antonius Versteege, geb. Doornenburg (Bemmel) 27.11.1875, arbeider, overl. Nijmegen 14.04.1919, z.v. Franciscus Versteege, arbeider (1875), tabaksplanter (1870), en Hendrika Vermeulen.

 

Noten: |a| Thuis; |b| moeder Catharina Teunissen, e.v. Thus (overl.akte Bemmel 1863 no.73); |c| bruidegom Thus, bruid Catrina (huw.akte Huissen 1825 no.7); |d| vader Thus.

 

[26] Theodorus Visser, geb. ca. 1796/1797/1798, arbeider (1825,1827), metselaar (1832,1854), overl. Gendt 17.09.1854, z.v. Theodorus Visser, arbeider (1824), en Dorothea Klaassen; tr. Bemmel 12.11.1824

[27] Anna Maria Hondijck, ged. Huissen (rk) 10.07.1789, arbeidster, overl. Gendt 11.03.1876|a|, d.v. Hermanus Hondijck en Joanna Holmans, arbeidster (1824); tr. 1e Sebastianus Aarts, geb. Bemmel 17.02.1774, arbeider (1820,1823), overl. Bemmel 20.12.1823|b|, z.v. Cornelis Aarts en Willemina Nijenhof.

Uit het huwelijk Aarts-Hondijck (vader ook Arts/Aartz):

1.                   Hendrik Aartz, geb. Bemmel 26.12.1820.

2.                   levenloze zoon, Bemmel 20.03.1823.

3.                   levenloze zoon, Bemmel 29.03.1824.

Uit het huwelijk Visser-Hondijck (moeder veelal Hondijk):

4.                   Willemina Visser, geb. Bemmel 10.07.1825, overl. Gendt 15.03.1861, tr. Gendt 29.11.1850 Roelof Roelofsen, geb. Gendt 10.11.1820, dagloner (1850), arbeider (1861), overl. Bemmel 23.02.1885, z.v. Jacobus Roelofsen, dagloner (1820,1850), arbeider (1861), en Hendrina Verhoeven.
     RR tr. 2e Gendt 29.11.1861 Johanna Hendrika Leenders, geb. Elden (Elst) 15.07.1829, dienstmeid (1861), overl. Bemmel 08.01.1902, d.v. Jan Leenders en Margaretha Willemsen.
     JHL tr. 1e Bemmel 29.04.1859 Roelof Evers, geb.Gendt 01.02.1815, arbeider, overl. Bemmel 12.08.1859, z.v. Joanna Evers, naaister (1815).
     RE tr. 1e Grada Teeuwzen, overl. voor 1859.

5.                   Theodora Visser, geb. Bemmel 08.03.1827; volgt [13].

6.                   Johanna Visser, geb. Bemmel ca. 1829/1830, overl. Wilnis 12.04.1893, tr. Wilnis 20.07.1860 Jacob van der Laan, geb. Wilnis 11.08.1824, z.v. Hendrik van der Laan en Maria van Doorn.
     JvdL tr. 1e Wilnis 29.08.1849 Catharina Huiting, ook Huijting/Huitink, geb. Utrecht 21.01.1822, overl. Mijdrecht 08.08.1859, d.v. Adrianus Huiting en Pieternella Swaljé.

7.                   Willemina Visser, geb. Bemmel 22.03.1832, tr. Gendt 05.05.1855 Joannis Hendrikus Wilting, geb. Bemmel 15.01.1830, dagloner (1855), arbeider (1889), overl. Bemmel 15.05.1889, z.v. Joannis Wilhelmus Wilting, arbeider, en Hendrina Veenhorst.

8.                   Theodorus Visser, geb. Bemmel 03.02.1834, arbeider (1861,1876), overl. Gendt 08.02.1920, tr. Gendt 03.05.1861 Everdina Hermsen, geb. Gendt 29.04.1834, overl. Gendt 25.05.1912, d.v. Michiel Hermsen, dagloner, en Hendrina Geurtz.

 

Noten: |a| aangifte door zoon Theodorus, overledene Hondijk, ‘de namen der ouders aan de aangevers onbekend’ (overl.akte Gendt 1876 no.14); |b| Aarts e.v. Hondijk.

 

[28] Jan Meeuwsen, geb. Elst ca. 1810/1812, arbeider (1834,1839), dagloner (1842), overl. Elst 18.01.1842, z.v. Willem Meeuwsen, dagloner, en Hendrika van Poelijk; tr.

[29] Geertruijda Verplak, geb. Ressen ca. 1807, dagloonster (1842), overl. Elst 22.03.1842, d.v. Antoon Verplak, arbeider, en Berendina Gerritsen.

Uit dit huwelijk (vader ook Meeuwissen):

1.                   Willem Meeuwissen, geb. Elst 21.02.1834; volgt [14].

2.                   Antoon Meeuwsen, geb. ca. 1837, overl. Elst 24.03.1842.

3.                   Bart Meeuwissen, geb. Elst 01.07.1839, schoenmaker, overl. Elst 24.03.1923, tr. Valburg 11.07.1872 Maria Peters, geb. Andelst (Elst) 28.10.1841, overl. Valburg 29.08.1911|a|, d.v. Andreas Peters, arbeider, en Theodora Fransen, arbeidster.

4.                   Johannes Meeuwsen, Jan, geb. Elst 11.02.1842, overl. Elst 27.03.1843.

 

Noten: |a| e.v. Meeuwsen.

 

[30] Gerardus Teunissen, geb. Bemmel xx.08.1808, boerenknecht (1832), arbeider (1834,1869), overl. Bemmel 27.02.1869, z.v. Bernardus Teunissen, arbeider (1832), en Hermina Jansen; tr. Bemmel 24.11.1832

[31] Henrica Christina Evers, geb. Bemmel ca. 1803, arbeidster (1832), overl. Bemmel 20.12.1882, d.v. Rudolphus Evers en Wilhelmina Rickken/Rikken, arbeidster (1832).

Uit dit huwelijk:

1.                   Willemina Teunissen, geb. Bemmel 25.07.1834, overl. Bemmel 25.06.1837.

2.                   Frederika Teunissen, geb. Bemmel 01.03.1837|a|; volgt [15].

3.                   Jacomina Teunissen, geb. Bemmel 23.08.1839.

4.                   Willemina Teunissen, geb. ca. 1839, overl. Bemmel 15.08.1842.

5.                   Bernardus Teunissen, geb. Bemmel 27.10.1843, arbeider, tr. 1e Bemmel 10.05.1871 Willemina Willemsen, overl. voor 1874, d.v. Jan Willemsen en Geertruida Huisman; tr. 2e Bemmel 06.05.1874 Jacoba Graven, dienstmeid (1874), overl. voor 1879, d.v. Bernardus Graven, tabaksplanter, en Elisabeth Lubbers; tr. 3e Nijmegen 18.09.1879 Bartjen Heijnen, dienstmeid (1879), d.v. Hermann Heijnen en Kaatje Verplak.

 

Noten: |a| vader Gradus, moeder Hendrika.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren