Martinus Maria Aloijsius Antonius Janssen (1903-1969)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien juni 2021)

 


 

[1] Martinus Maria Aloijsius Antonius Janssen, Martin, geb. Breda 13.06.1903, student NEH Rotterdam 22.09.1921, examen handelseconomie NEH Rotterdam 01.11.1923, doctoraalexamen NEH Rotterdam 21.06.1926, examen rekeningwetenschap NEH Rotterdam 28.06.1929, accountant, lector Tilburg (1946-1948), RNL, overl. Zeist 13.05.1969, begr. Zeist (Alg.Bpl. (r.-k.-gedeelte) a/d Woudenbergseweg) 16.05.1969, tr. Breda 28.12.1933 Anna Lucia Francisca Josephina Jansen, geb. Breda 01.03.1906, d.v. Reinier August Marie Johan Joseph Jansen (1880-1954) en Johanna Adriana Josephina Barbara Dekkers (1878-1939).
– Levensberichten MMAAJ: nl.wikipedia * parlement.com

 

[2] Franciscus Johannes Antonius Janssen, geb. Breda 24.05.1865, koopman (1902,1908), winkelier (1933), overl. Ginneken en Bavel 08.02.1940|a|, tr. Breda 18.08.1902
[3] Adriana Johanna Maria van den Boogaard, geb. Rotterdam 14.04.1871, overl. Breda 03.12.1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus Maria Aloijsius Antonius Janssen, geb. Breda 13.06.1903; volgt [1].

2.                   Dorothea Petronella Jacoba Maria Janssen, geb. Breda 06.03.1905, overl. Breda 29.11.1905.

3.                   Dorothea Jacoba Marie Antoinette Janssen, geb. Breda 08.01.1907.

4.                   Dorothea Petronella Jacoba Maria Janssen, geb. Breda 24.04.1908, tr. Zeist 17.04.1941 Everhardus Johannes Antonius Hurks, geb. Breda 13.08.1909, z.v. Marijnus Petrus Hurks, bakker, en Helena Clasina Vinck.

 

Noten: |a| ook overl.akte Breda 1940 no.142.

 

[4] Martinus Janssen, geb. Grave 04.06.1831, koopman (1860,1866), winkelier (1873), koopman (1888,1902), overl. Breda 09.01.1904; tr. 2e Breda 02.10.1873 Maria Adriana Oomens, geb. Arnhem 20.12.1840, overl. Breda 21.10.1930, d.v. Simon Oomens, schipper, en Dorothea van Rooijen; tr. 1e Breda 07.02.1859

[5] Adriana Lucia Antonia de Haan, geb. Breda 16.09.1828, winkelierster (1859), overl. Breda 10.10.1866; tr. 1e Breda 01.06.1853 Johannes Josephus Soomers, geb. Breda 15.04.1824, goudsmid, overl. Breda 26.11.1855, z.v. Adrianus Cornelis Soomers, timmerman (1824), winkelier (1853), en Antonia Emelbergis Maria Poot.

Uit het huwelijk Soomers-de Haan:

1.                   Wilhelmus Antonius Adrianus Soomers, geb. Breda 04.12.1854, overl. Breda 25.06.1855.

Uit het huwelijk Janssen-de Haan:

2.                   Mechelina Maria Antonia Janssen, geb. Breda 30.06.1860, overl. Princenhage 01.06.1937, tr. Breda 08.06.1891 Jacobus Petrus Oonincx, geb. Oosterhout 23.11.1861, bloemkweker, overl. Princenhage 04.12.1928, z.v. Johannes Oonincx, broodbakker, en Adriana Kipping.

3.                   Maria Leonora Antonia Janssen, geb. Breda 10.05.1862, overl. ’s-Gravenhage 10.12.1927, tr. Breda 17.05.1888 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 16.05.1913, ingeschr. Amsterdam 13.06.1913) Cornelis Godefridus Loomans, geb. Breda 26.10.1864, zadelmaker, z.v. Petrus Wilhelmus Loomans, zadelmaker, en Johanna Pieternella Verdonk.

4.                   Hendrikus Cornelis Antonius Janssen, geb. Breda 16.09.1863, overl. Breda 14.11.1865.

5.                   Franciscus Johannes Antonius Janssen, geb. Breda 24.05.1865; volgt [2].

6.                   Hendrikus Wilhelmus Antonius Janssen, geb. Breda 22.07.1866, overl. Breda 19.10.1867.

 

[6] Petrus Bernardus van den Boogaard, geb. Rotterdam 18.09.1831, broodbakker (1868,1878), overl. Breda 21.10.1895, otr. Rotterdam 31.07.1868|a|, tr. Rotterdam 13.08.1868

[7] Dorothea Antonia Regina Dolk, geb. Rotterdam 13.02.1839, winkelierster (1902,1907), overl. Breda 20.01.1927.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertruida Wilhelmina Hermina Maria van den Boogaard, geb. Rotterdam 05.10.1869, onderwijzeres, overl. Dongen 13.12.1924.

2.                   Adriana Johanna Maria van den Boogaard, geb. Rotterdam 14.04.1871; volgt [3].

3.                   Maria Anthonia Clara van den Boogaard, geb. Rotterdam 23.08.1873, koopvrouw, overl. Breda 19.07.1930.

4.                   Louis Elisa Hermanus Marie van den Boogaard, geb. Rotterdam 20.09.1875, overl. Rotterdam 10.01.1878.

5.                   Antonia Wilhelmina van den Boogaard, geb. Rotterdam 29.05.1878, tr. Breda 15.04.1907 Franciscus Gerardus Maria van Baarle, geb. Breda 06.09.1879, koekfabrikant, z.v. Gerardus Antonius van Baarle, koek- en banketbakker, en Helena Maria Adriana van Pelt.

 

Noten: |a| bruid Theodora Antonia Regina (annonce collectie CBG).

 

[8] Johannes Janssen, geb. Velp xx.01.1787, bouwman (1819,1820), dienstknecht (1823), winkelier (1826,1861), kruidenier (1863), overl. Grave 01.04.1872|d|, tr. Velp 14.02.1813|c|

[9] Megchelina Simons, geb. Velp xx.03.1793, overl. Grave 13.01.1862.

Uit dit huwelijk (vader ook Jan, ook Jansen, moeder ook Mechelina/Mechgelina/Megchellina):

1.                   Johanna Jansen, geb. Velp 01.07.1815.

2.                   Francina Jansen, geb. Velp 23.12.1816, winkelierster, tr. Amsterdam 05.02.1863 Hendrikus Johannes Smits, geb. Cuijk en Sint Agatha 21.07.1827, beeldhouwer, z.v. Lambertus Smits, timmerman, en Gradina Marcelissen.

3.                   Maria Mathea Janssen, geb. Grave 24.02.1819, overl. Druten 29.12.1853, tr. Grave 21.02.1843 Henrikus Franciskus van Haaren, geb. Grave 16.01.1816, goudsmid, overl. Druten 07.07.1880, z.v. Arnoldus Henricus van Haaren, tapper, en Maria Magdalena Schwiebbe.
     HFvH tr. 2e Druten 15.02.1856 Sibilla Philida van der Wielen, geb. Druten 21.04.1823, overl. Druten 06.10.1898, d.v. Jullis van der Wielen, herbergier, en Anna Briel.

4.                   Johannes Janssen, geb. Grave 27.11.1820, zilversmid, overl. na 1882, tr. Grave 03.05.1847 Antonia Francisca Johanna van de Middegaal, geb. Grave 12.12.1819, winkelierster (1847), overl. Grave 12.11.1882, d.v. Hermanus van de Middegaal en Petronella Jacoba Bolsius.

5.                   Antonetta Janssen, geb. Grave 21.12.1823, tr. Grave 16.11.1854 Johannes Driessen, geb. Amsterdam 09.04.1814, timmerman, z.v. Pieter Driessen en Lijsje Hildeman.

6.                   Franciscus Jacobus Janssen, geb. Grave 08.01.1826, koperslager, overl. Rotterdam 05.10.1907, tr. 1e Grave 18.02.1851 Regina Johanna Klaassen, geb. Amersfoort 02.02.1829, overl. Rotterdam 15.07.1870, d.v. Josephus Johannes Klaassen, tapper, en Jacoba Mulder; tr. 2e Rotterdam 11.02.1874 Klasina Antonia Zeller, geb. Waalwijk 31.01.1829, overl. Rotterdam 07.06.1898, d.v. Willem Zeller, leerlooier, en Pieternella van Loenhout; tr. 3e Amsterdam 08.02.1899 Cornelia Maria Zeller, geb. Waalwijk 02.10.1836, overl. Rotterdam 28.06.1900, jongere zuster van Klasina Antonia.
     CMZ tr. 1e Rotterdam 11.02.1874 Petrus Johannes Gerardus Driesen, geb. Amsterdam 13.08.1835, timmerman, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg)|e| 20.11.1876, z.v. Petrus Driesen en Gertruda Hesseling.

7.                   Egbertus Johannes Janssen, geb. Grave 11.04.1827, graveur, tr. Amsterdam 24.01.1861 Allegonda van Lieshoudt, geb. Wijchen 12.02.1814, fabrikante, d.v. Gerard van Lieshoudt, logementhouder, en Maria Elisabeth Riesouw.
     AvL tr. 1e Wijchen 04.05.1844 Gerhardus Wilhelmus Uriot, geb. Amsterdam 22.02.1821, zilversmid, overl. voor 1861, z.v. Pierre Loius Uriot, zilversmid, en Johanna Maria Zielhorst.

8.                   Johanna Janssen, ook Jansen, geb. Grave 08.11.1829, overl. Grave 26.11.1830.

9.                   Martinus Janssen, geb. Grave 04.06.1831|a|; volgt [4].

 

Noten: |a| moeder Megchelina; |b| overledene Mechelina; |b| bruidegom in akte Jean Jansen, tekent met J.Janssen, bruid in akte Megchelina, tekent met Mechelina (huw.akte Velp 1813 no.2); |d| overledene Janssen, oud 84 jaar (overl.akte Grave 1872 no.19); |e| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis.

 

[10] Wilhelmus de Haan, Willem, geb. ged. Breda (rk) 21.11.1782, teinturier et vitrier (1811), verver en glazenmaker (1815), koopman (1819,1838), winkelier (1843), koopman (1853,1858), overl. Breda 22.02.1858; tr. 2e Breda 26.02.1838 Maria Bemont, ged. Breda (rk) 17.01.1794|a|, overl. Breda 25.12.1887, d.v. Petrus Bemont en Johanna van Heijningen; tr. 1e Breda (rk) 04.02.1810

[11] Adriana Cornelia van Olphen, ged. Breda (rk) 06.09.1786, overl. Breda 10.06.1837.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leonardus Cornelis Antonius de Haan, geb. Breda 11.02.1811, landmeter bij het kadaster, tr. Bergen op Zoom 12.06.1834 Barbara Cornelia Veraart, ged. Bergen op Zoom (rk) 02.02.1806, d.v. Joannes Baptist Veraart en Catharina van Thiel.

2.                   Antonia Cornelia de Haan, geb. Breda ca. 1813, winkelierster (1843), overl. (borstwaterzucht) Roosendaal 21.02.1880, tr. Breda 22.04.1843 Jacobus Johannes Lodewijk von Freijtag Drabbe, geb. Bergen op Zoom 16.06.1809, overl. Roosendaal 06.07.1869, z.v. Johan Drabbe en Lucretia Joanna Lemmers.

3.                   Joseph Willem Antonius de Haan, geb. Breda 22.10.1815, overl. Breda 20.11.1826.

4.                   Henricus Franciscus Antonius de Haan, geb. Breda 14.03.1819, tr. Utrecht 12.07.1849 Catharina Elisabeth Ellinckhuijsen, geb. Utrecht 28.03.1819, overl. ’s-Gravenhage 26.02.1892, d.v. Johannes Adrianus Ellinckhuijsen en Maria Jacoba de Jongh.
     CEE tr. 2e Philippus Wilhelmus Roggenbach, geb. ’s-Gravenhage xx.08.1785, overl. Rotterdam 24.04.1872, z.v. Philippus Wilhelmus Roggenbach en Wilhelmina van Aalst; tr. 3e ’s-Gravenhage 24.07.1873 Floris Cornelis van der Putt, geb. Besoijen ca. 1810, eerste luitenant der cavallerie bij het Departement van Oorlog (1845), majoor der Oost-Indisch Kavalerie (1852), gepensioneerd generaal-majoor-titulair van het Nederlandsch-Indisch Leger (1873), RNL, overl. ’s-Gravenhage 27.05.1881, z.v. Floris Johannes van der Putt en Alijda Cornelia van Genderen.
     PWR tr. 1e Catharina Louisa Verweij, ged. Rotterdam (Luthers) 21.12.1790, overl. Rotterdam 22.03.1847, d.v. Nicolaas Verweij en Johanna Elizabeth Ewings; tr. 2e Rotterdam 23.05.1850 Catharina Maria Huberta Ellinckhuijsen, geb. Rotterdam 17.01.1813, overl. Rotterdam 20.03.1859, d.v. Pieter Lambertus Thomas Ellinckhuijsen en Catharina Johanna Kesschietre van Havre.
     FCvdP tr. 1e ’s-Gravenhage 18.06.1845 Maria Theresia Ellinckhuijsen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1819, overl. (aan boord van het barkschip ‘de Elshout’, op weg naar Batavia, aan de gevolgen eener langdurige keelziekte) 18.04.1852, d.v. Hermanus Ambrosius Jacobus Ellinckhuijsen en Francisca Maria Glad.

5.                   Petrus Johannes Antonius de Haan, geb.Breda 10.11.1821, overl. Breda 03.06.1822.

6.                   Franciscus Antonius de Haan, geb. Breda 21.07.1823.

7.                   Wilhelmus Adrianus Antonius de Haan, geb. Breda 30.11.1825.

8.                   Adriana Lucia Antonia de Haan, geb. Breda 16.09.1828; volgt [5].

9.                   Johanna Wilhelmina Antonia Maria de Haan, geb. Breda 08.08.1832, overl. Breda 25.11.1838

 

Noten: |a| natuurlijke dochter van Johanna, ‘legitimata per subsq matromonium de 28 juni 1795’.

 

[12] Hermanus Joannes van den Boogaard, ged. Wijk bij Duurstede (rk) 03.01.1803, bakkersknecht (1822), broodbakker (1829), overl. Rotterdam 29.02.1868, tr. Rotterdam 11.02.1829

[13] Anne Geertruida Koopmann, geb. Goch 13.10.1803, overl. Rotterdam 30.05.1874.

Uit dit huwelijk (moeder ook Geertruida/Geertruida Anna, moeder ook Coopmans/Koopmans):

1.                   Maria Margaretha van den Boogaard, geb. Rotterdam 20.06.1829, overl. Voorburg 02.10.1910|b|.

2.                   Petrus Bernardus van den Boogaard, geb. Rotterdam 18.09.1831|c|; volgt [6].

3.                   Wilhelmus Hendrikus van den Boogaard, geb. Rotterdam 06.10.1833, overl. Rotterdam 08.08.1834.

4.                   Wilhelmus Hendrikus van de Boogaard, ook Wilhelmus Henricus, geb. Rotterdam 10.09.1837, apotheker, overl. Rotterdam 08.10.1893.

5.                   Petronella Clara van den Boogaard, geb. Rotterdam 25.01.1843, overl. Rotterdam 12.08.1873|a|.

6.                   Antonius Franciscus van den Boogaard, geb. Rotterdam 03.10.1845, instrumentmaker, overl. Rotterdam 06.03.1909.

 

Noten: |a| overledene Clara Petronella, moeder Coopmans (overl.akte Rotterdam 1873 fol.d153v); |b| moeder Geertruida Maria Coopmans; |c| moeder Koopmans.

 

[14] Johannes Carolus Dolk, ged. Rotterdam (rk) 18.03.1811, zadelmaker (1835), rijtuig- en zadelmaker (1868), overl. Rotterdam 19.05.1893; tr. 2e Rotterdam 08.05.1877 Antonetta Hendrika Theresia Henricx, ook Hendrickx, geb. Rotterdam 15.10.1824, overl. Rotterdam 17.01.1907, d.v. Bernardus Henricx en Barbera Henrietta Elbertina Lins; tr. 1e Rotterdam 20.05.1835

[15] Adriana Antonia Deutz, ged. Rotterdam (rk) 26.10.1809, overl. Rotterdam 30.09.1876.

     AHThH tr. 1e Rotterdam 30.06.1847 Hendrikus Johannes Spaapen, geb. Rotterdam 08.09.1822, overl.. Rotterdam 01.10.1867, z.v. Petrus Spaapen en Catharina Trousselot.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Adriana Anthonia):

1.                   Elizabeth Adriana Dolk, geb. Rotterdam 18.02.1836, overl. Rotterdam 01.09.1903, tr. Rotterdam 10.06.1857 Louis Spaapen, geb. Rotterdam 02.07.1833, overl. Rotterdam 25.05.1889, z.v. Petrus Spaapen en Catharina Trousselot.

2.                   Dorothea Antonia Regina Dolk, geb. Rotterdam 13.02.1839; volgt [7].

3.                   Anthonia Adriana Dinphina Dolk, geb. Rotterdam 18.06.1842, overl. Breda 01.09.1918, tr. 1e Rotterdam 07.10.1869 Bartholomeus Klunne, ook Klünne, geb. Rotterdam 03.04.1837, kuiper en koopman, overl. Rotterdam 13.01.1875|, z.v. Bernardus Georgius Klunne en Pieternella van der Linden; tr. 2e Rotterdam 18.10.1883|a| Petrus Spaapen, geb. Rotterdam 23.02.1832, overl. Breda 27.01.1908, z.v. Cornelis Spaapen en Johanna Wilhelmina Somers.

4.                   Catharina Alida Cornelia Dolk, geb. Rotterdam 03.04.1844, overl. ’s-Hertogenbosch 28.11.1919, tr. Rotterdam 23.04.1868 Johannes Henricus Gunneweg, geb. Schiedam 07.01.1838, overl. Rotterdam 18.07.1901, z.v. Henricus Gunneweg en Ida Johanna Juffermans.

5.                   Maria Elizabeth Pieternella Dolk, geb. Rotterdam 09.04.1846, overl. Rotterdam 03.01.1889, tr. Rotterdam 29.08.1872 Josephus Johannes Wolff, geb. Rotterdam 09.01.1838, overl. Rotterdam 11.01.1915, z.v. Jacobus Johannes Wolff en Dina Helena Haslinghuis.

6.                   Johanna Maria Francisca Dolk, geb. Rotterdam 16.03.1848, overl. Rotterdam 12.01.1885, tr. Rotterdam 24.08.1875 Corneille Ferdinand van Aken, geb. Antwerpen ca. 1835, z.v. Pierre Jean van Aken en Petronella van Roeij.
     CFvA tr. 2e Breda 27.02.1889 Cornelia Maria Petronella van Siebergen, geb. Breda 11.05.1843, d.v. Nicolaas van Siebergen en Maria Anna van Genk.

 

Noten: |a| bruid A.A.Dimphina (huw.akte Rotterdam 1883 fol.f18).

 

[16] Hendrikus Janssen, tr.

[17] Antonetta van den Hoven/Hooven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Janssen, geb. Velp xx.01.1787|a|; volgt [8].

 

Noten: |a| ‘il est né dans le mois de janvier mil sept cent quatre vingt sept’ volgens een ‘acte de notorité’ (huw.akte Velp 1813 no.2).

 

[18] Johannes Simons, geb. Velp ca. 1750, bouwman, overl. Velp 24.01.1828, z.v. Simon Jansen en Johanna Gerrarts; tr.

[19] Maria van Druten, tapster (1835), overl. voor 1860.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Simons, geb. Velp ca. 1790, overl. Cuijk en Sint Agatha 22.12.1866, tr. Martinus Thoonen, overl. voor 1866.

2.                   Megchelina Simons, geb. Velp xx.03.1793; volgt [9].

3.                   Hendrica Simons, geb. Velp ca. 1796, overl. Beek en Donk 13.02.1875.

4.                   Petronella Simons, ged. Velp 30.10.1797, overl. Beek en Donk 02.04.1878, tr. Gemert 11.07.1835 Albertus Jaspers, ged. Gemert 31.12.1807, schoenmaker, overl. Beek en Donk 29.05.1879, z.v. Theodorus Jagers en Christina Willems.

5.                   Gertruda Simons, geb. Velp ca. 1806, overl. Grave 08.02.1865, tr. Petrus Doormans, overl. na 1865.

6.                   Henricus Simons, ged. Velp (rk) 20.01.1810, priester, pastoor van Escharen (1860), overl. Escharen 13.11.1860.

 

Noten: |a| ‘elle est né au mois de mars mil sept cent quatre vingt treize’ volgens een ‘acte de notorité’ (huw.akte Velp 1813 no.2).

 

[20] Leonardus de Haan, geb. Breda ca. 1755, overl. Geldrop 23.05.1825|c|, z.v. Antonie de Haan en Antonia van Opstal; otr. Breda (ndg) 06.05.1779 (att. naar Eindhoven), tr. Breda (rk) 24.05.1779

[21] Antonia Hoppenbrouwers, geb. Breda, overl. Breda 20.06.1810, begr. Breda (impost Grote Kerk) 23.06.1810, begr. Breda (Parochie Brugstraat) 02.07.1810|b|, d.v. Francis Hoppenbrouwers en Wilhelmina van Bavel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Franciscus Antonius de Haan, ged. Breda (rk) 17.02.1780|a|, koopman, overl. Breda 01.08.1829, tr. Johanna van de Klundert, overl. na 1829.

2.                   Wilhelmina de Haan, ged. Breda (rk) 19.03.1781, overl. Sint-Maartensdijk 05.08.1856, tr. jhr. Samuel Otto de Casembroot, ged. Breda (Waals-gereformeerd) 18.02.1776, burgemeester van Sint-Maartensdijk (1832-1839), overl. Sint-Maartensdijk 08.01.1839, z.v. Jean Louis de Casembroot en Louise Cornelie Elisabeth Clunder.
Uit dit huwelijk: jhr. Jean Louis de Casembroot, geb. Tholen 09.05.1818, burgemeester van Sint-Maartensdijk (1853-1859), overl. Tholen 10.07.1886.

3.                   Wilhelmus de Haan, ged. Breda (rk) 21.11.1782; volgt [10].

4.                   Antonia Johanna de Haan, ged. Breda (rk) 12.07.1786.

5.                   Petrus de Haan, ged. Breda (rk) 10.07.1788.

6.                   Anna de Haan, ged. Breda (rk) 02.01.1791.
= w.s. Anne Godefride de Haan, geb. Breda xx.01.1791, overl. Breda 15.11.1811.

7.                   Adriana Maria de Haan, ged. Breda (rk) 02.02.1793, overl. Alphen en Riel 20.06.1829.

8.                   Maria Francisca de Haan, ged. Breda (rk) 19.02.1795, tr. 1e Eindhoven 16.11.1815 Hendrikus van Antwerpen, geb. Eindhoven 03.02.1760, z.v. Johannes Laurentius van Antwerpen en Johanna Munjee; tr. 2e Eindhoven 13.02.1833 Adrianus Vissers, geb. Raamsdonk 25.04.1802, z.v. Johannes Vissers en Petronella Zijlmans.

9.                   Josephus Petrus de Haan, ged. Breda (rk) 25.10.1797.

10.               Petrus de Haan, ged. Breda (rk) 14.06.1799.

 

Noten: |a| get. Franciscus Hoppenbrouwers {opa} en Antonia van Opstal {oma}; |b| exq. sol. pro Antonia {w.s. exequia solemna = plechtige uitvaart(mis)}; |c| moeder per abuis Antonia Hoppenbrouwers (overl.akte Geldrop 1825 no.16).

 

[22] Adrianus van Olphen, Adriaan, overl. Breda 06.06.1797, begr. Breda (impost Grote Kerk) 10.06.1797, tr. (rk) Breda 11.03.1777

[23] Cornelia Oliviers, uit Waalwijk, overl. Roosendaal 19.12.1825, begr. Roosendaal (Parochie Sint Jan de Doper) 22.12.1825.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria van Olphen, ged. Breda (rk) 20.12.1777.

2.                   Petronella van Olphen, ged. Breda (rk) 10.03.1782.

3.                   Adriana Cornelia van Olphen, ged. Breda (rk) 06.09.1786; volgt [11].

4.                   Martinus van Olphen, ged. Breda (rk) 01.12.1789.

 

[24] Willem van den Boogaard, geb. Werkhoven, begr. Wijk bij Duurstede 19.12.1810,  tr. Wijk bij Duurstede (gerecht) 24.02.1790

[25] Maria Alouisa Vermeulen, geb. Wijk bij Duurstede 1767, tapster  (1822), logementhoudster (1829), overl. Wijk bij Duurstede 23.02.1854, d.v. Henricus Vermeulen en Cornelia Flierboom.

Uit dit huwelijk (vader ook van den Bogaart):

1.                   Anna Maria van den Bogaart, ged. Wijk bij Duurstede (rk) 30.06.1793.

2.                   Maria Anna Apollonia van den Bogaart, ook van den Boogaared, ged. Wijk bij Duurstede (rk) 09.02.1796, overl. Wijk bij Duurstede 22.10.1878, tr. Wijk bij Duurstede 06.10.1831 Willem Scheerder, ged. Wijk bij Duurstede (rk) 03.10.1803, overl. Wijk bij Duurstede 31.12.1881, z.v. Albertus Scheerder en Bartje Oorschot.

3.                   Henricus Joserphus van den Boogaard, ged. Wijk bij Duurstede (rk) 19.03.1799.

4.                   Hermanus Johannes van den Boogaard, ged. Wijk bij Duurstede (rk) 03.01.1803; volgt [12].

 

[26] Bernardus Koopmann, geb. Goch ca. 1765, looier, overl. Goch 19.12.1822, z.v. Anton Koopmann, looier, en Maria Hohlmann; tr. 2e Geertruida Vermaeten; tr. 1e

[27] Margaretha Vonderman(s), geb. Weeze ca. 1772, linnenweefster, overl. Goch 26.03.1810, d.v. Theodore Vonderman en Jeanne Heijnen

Uit dit huwelijk:

1.                   Anne Geertruida Koopmann, geb. Goch|a| 20 Vendemiaire an XII (=13.10.1803); volgt [13].

 

Noten: |a| destijds in Pruissen, nu in Kreis Kleve, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[28] Petrus Dolk, koopman (1835), z.v. Adriaan Dolk; otr. Rotterdam (stadstrouw) 22.04.1796 (att. naar Schiedam)

[29] Elisabeth van Noort, geb. Schiedam xx.03.1774, overl. Rotterdam 12.08.1837, d.v. Joris van Noort en Anna Maria Schuurman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adrianus Joannes Dolk, ged. Rotterdam (rk) 08.07.1797, overl. Rotterdam 27.02.1869, tr. 1e Agnes Maria Deijtermans, geb. Rotterdam xx.10.1799, overl. Rotterdam 05.11.1830, d.v. Daniel Deijtermans en Adriana van de Bree; tr. 2e Rotterdam 22.11.1837 Anthonia van Dongen, geb. Rotterdam ca. 1795, d.v. Josephus van Dongen en Dingena de Zeeuw.

2.                   Jooris Jacobus Dolk, ged. Rotterdam (rk) 25.12.1798.

3.                   Georgius Joannes Dolk, ook Joris Johannes, ged. Rotterdam (rk) 01.10.1801, overl. Rotterdam 15.11.1821.

4.                   Cornelius Petrus Dolk, ged. Rotterdam (rk) 03.07.1803, overl. Rotterdam 26.11.1885, tr. Damme|c| 19.10.1835|b| Catharina Alida Wehmhoff, geb. Rotterdam xx.09.1807, overl. Rotterdam 10.05.1866, d.v. Johann Heinrich Wehmhoff.

5.                   Anna Maria Dolk, ged. Rotterdam (rk) 17.03.1806, tr. Rotterdam 27.06.1827 Joannes Francies Muijs, geb. Temsche|a| ca. 1794, z.v. Johannes Muijs en Maria Elizabeth de Olieslager.

6.                   Dingena Barbara Dolk, ook Digna Barbara, ged. Rotterdam (rk) 04.12.1807, overl. Rotterdam 22.08.1844.

7.                   Johannes Carolus Dolk, ged. Rotterdam (rk) 18.03.1811; volgt [14].

 

Noten: |a| destijds Temsche, nu Temse, arrondissement Sint-Niklaas, regio Waasland, provincie Oost-Vlaanderen; |b| huw.akte Rotterdam 27.11.1841 fol.b151v; |c| destijds in Oldenburg, nu in Landkreis Vechta, Bundesland Niedersachsen.

 

[30] Matthijs Deutz, ged. Rotterdam (rk) 22.12.1783|a|, tapper (1826), overl. Leiden 10.12.1826|b|, z.v. Andries Deutz en Adriana van Wingen; otr. Rotterdam (stadstrouw) 13.06.1807, tr. Rotterdam (rk) 28.06.1807

[31] Regina Veltman, geb. Rotterdam ca. 1787, overl. Leiden 10.10.1827.

Uit dit huwelijk (moeder ook Regina Petronella/Regina Pieternella):

1.                   Andreas Joannes Jacobus Deutz, ged. Rotterdam (rk) 25.09.1807.

2.                   Petronella Maria Deutz, ged. Rotterdam (rk) 25.09.1807, dienstbode (1836), tr. Leiden 11.05.1836 Cornelius Wijsman, geb. Leiden 02.08.1810, metselaar, z.v. Cornelis Wijsman (-1819) en Joanna Cloos, ook Jansje Coloos.

3.                   Wilhelmus Deutz, ged. Rotterdam (rk) 25.09.1807.

4.                   Adriana Antonia Deutz, ged. Rotterdam (rk) 26.10.1809; volgt [15].

5.                   Elizabeth Theodora Deutz, geb. Rotterdam 11.04.1812, dienstbode (1843), overl. Leriden 25.07.1849, tr. Leiden 11.05.1843 Hendrikus Cornelis Hartwijk, geb. Leiden 25.02.1812, timmermansknecht, z.v. Christiaan Hartwijk en Cornelia van Hasen.

6.                   Maria Elizabeth Deutz, geb. Rotterdam 26.09.1814, dienstbode (1840), overl. voor 1843, tr. Leiden 08.05.1840 Bernardus Abundius Petrus Francella Sartore, ook Bernardus Abbundius Petrus Franscella, geb. Brione|c| 31.08.1811, schoorsteenveger, overl. Dordrecht 20.03.1877, z.v. Bernardus Francella Sartore (-1839) en Theresia Sciarone.
     BAPFS tr. 2e Schiedam 27.09.1843 Catharina Dorothea van Reuth, geb. Schiedam 29.05.1821, overl. tussen 1844 en 1852, d.v. Jacobus Adrianus van Reuth en Maria Ida Margaretha Miessens; tr. 3e 19.02.1852|d| Catharina Wille, geb. Schiedam 28.03.1824, overl. Dordrecht 01.07.1876, d.v. Johannes Hermanus Wille en Johanna Vredebregt.

7.                   Andries Theodorus Deutz, geb. Rotterdam 25.06.1817.
=w.s. Andries Deutz, geb. Leiden ca. 1817, overl. Leiden 17.03.1830.

 

Noten: |a| dopeling Mathias, moeder van Wingerde; |b| moeder van Wingen, e.v. Veldman; |c| destijds ‘district Locarno, canton Ticcino, Zwitschersch Bondgenootschap’, nu Brione (Verzasca), kanton Ticino, Zwitserland.

 


Legenda

– Velp = Velp (NB)


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren en lectoren