Wilhelmus Gijsbertus Henri van Hulst (1939-2018)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien november 2020)

 


 

[1] Wilhelmus Gijsbertus Henri van Hulst, Wim, geb. Breda 18.04.1939, doctoraalexamen economische wetenschappen Tilburg 1965|a|, promotie Tilburg 06.09.1973|b|, lector Tilburg (1973-), hoogleraar Tilburg (1978-2004), overl. Breda 05.05.2018.
 
Noten: |a| De Tijd De Maasbode 17.04.1965 (W.G. van Hulst, Breda); |b| proefschrift: De vervanging van duurzame produktiemiddelen; promotor: P.A. Verheyen.

 

[2] Wilhelmus Gijsbertus van Hulst, geb. Nijmegen 07.06.1895, assistent-accountant (1938,1939), overl. 12.06.1975, begr. Breda (Bpl. Zuylen), tr. Breda 30.06.1938
[3] Johanna Petronella Nellie Marie Kuijpers, Joke, geb. Roosendaal en Nispen 21.11.1914, overl. Breda 13.12.2001, begr. Breda (Bpl. Zuylen).

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmus Gijsbertus Henri van Hulst, geb. Breda 18.04.1939|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Bredasche courant 24.04.1939 (Wilhelmus, z. van W. van Hulst-Kuypers).

 

[4] Wilhelmus Johannes van Hulst, geb. Nijmegen 08.03.1859, steenhouwer, overl. Nijmegen 24.07.1914, tr. Nijmegen 14.06.1888

[5] Theodora Broekman, geb. Millingen 30.11.1858, overl. Nijmegen 10.08.1909.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Wilhelmina van Hulst, geb. Nijmegen 18.04.1889, tr. Nijmegen 22.05.1914 Joannes Adrianus Josephus van Brandenburg, geb. Elst 30.03.1884, letterzetter, z.v. Hendrikus Johannes van Brandenburg en Wilhelmina van der Donk.

2.                   Theodorus Hendrikus van Hulst, geb. Nijmegen 29.06.1890, boekhouder, tr. Ubbergen 05.05.1914 Johanna Maria Antonia Beker, geb. Beek (Ubbergen) 31.01.1890, d.v. Franciscus Wilhelmus Beker, arbeider (1890), timmerman (1914), en Hendrika Arnts.

3.                   Wilhelmina Theodora van Hulst, geb. Nijmegen 26.04.1892, overl. Arnhem 26.09.1956, tr. Adrianus Soetekouw.

4.                   Theodora Johanna van Hulst, geb. Nijmegen 26.10.1893, overl. Nijmegen 05.09.1912.

5.                   Wilhelmus Gijsbertus van Hulst, geb. Nijmegen 07.06.1895; volgt [2].

6.                   Maria Christina van Hulst, geb. Nijmegen 25.07.1897, tr. Goirle 22.04.1924 Antonius Joannes Baptist Verheijen, geb.Tilburg 26.06.1901, coiffeur, z.v. Cornelis Verheijen, wasbleker (1901), meesterknecht (1924), en Anna Maria van Poppel.

7.                   Hendrikus Stephanus van Hulst, geb. Nijmegen 02.10.1898.

8.                   Johannes Gijsbertus van Hulst, geb. Nijmegen 19.01.1900, overl. Nijmegen 02.06.1900.

9.                   Catharina Johanna van Hulst, geb. Nijmegen 18.04.1902, tr. Breda 12.09.1927 Johannes Antonius Jansen, geb. Breda 13.06.1897, kapper, z.v. Johannes Fraciscus Jansen, smid (1897), vormer (1927), en Adriana Johanna Schrauwen.

 

[6] Henri Laurentius Adrianus Arsene Kuijpers, geb. Ginneken 22.07.1876, horlogemaker (1908,1910), horlogemakersbediende (1910), horlogemaker (1912,1939), overl. Breda 09.01.1955, tr. Roosendaal en Nispen 04.02.1908

[7] Cornelia Maria de Beer, geb. Roosendaal en Nispen 19.06.1886, dienstbode (1908), overl. Breda 15.04.1966.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antoinette Johanna Maria Adriana Kuijpers, geb. Roosendaal en Nispen 15.02.1909.

2.                   Adrianus Henri Andries Arsene Kuijpers, geb. Roosendaal en Nispen 11.01.1910, tr. Breda 22.05.1939 Nellij Brokken, geb. Breda 10.10.1908, d.v. Adrianus Brokken, schoenmaker (1908), stoffenverver (1939), en Maria Anna Bertens.

3.                   Henriette Adriana Johanna Maria Kuijpers, geb. Roosendaal en Nispen 12.04.1912, tr. Rotterdam 16.11.1932 Adrianus Johannes Deleij, geb. Bergen op Zoom 14.01.1910, z.v. Antonius Deleij, timmerman, en Helena van den Boom.

4.                   Johanna Petronella Nellie Marie Kuijpers, geb. Roosendaal en Nispen 21.11.1914; volgt [3].

 

[8] Hendrikus Stephanus van Hulst, geb. Nijmegen 10.04.1827, timmermansknecht (1858,feb1862), timmerman (dec1862,1864), pakhuisknecht (1866,1877), overl. Nijmegen 23.12.1902; tr. 2e Nijmegen 06.02.1862 Maria van Roozendaal, dienstmeid (1862), overl. Nijmegen 09.06.1910, d.v. Gijsbertus van Roozendaal en Johanna Faas; tr. 1e Nijmegen 15.05.1858

[9] Wilhelmina Ockers, geb. Nijmegen 07.02.1835, overl. Nijmegen 16.11.1861.

Uit het huwelijk van Hulst-Ockers:

1.                   Wilhelmus Johannes van Hulst, geb. Nijmegen 08.03.1859; volgt [4].

Uit het huwelijk van Hulst-Zwanenberg:

2.                   Theodorus Johannes van Hulst, geb. Nijmegen 05.12.1862, metselaar (1889), winkelbediende (1893), overl. Nijmegen 06.01.1893, tr. Nijmegen 28.11.1889 Margaretha Berendina Jansen, dienstbode (1889), d.v. Henricus Jansen en Albarta Muurman.

3.                   Sibilla Johanna van Hulst, geb. Nijmegen 17.06.1864.

4.                   Hendrikus Leonardus van Hulst, geb. Nijmegen 28.06.1866, pakhuisknecht (1889), gasfitter (1934), overl. Bemmel 14.07.1934|c|, tr. Elst 08.098.1889 Willemina Susanna Ruigrok, geb. Lent (Elst) 30.10.1867, overl. Nijmegen 16.03.1925, d.v. Jan Ruigrok, veldwachter, en Willemina Johanna Oversteeg.

5.                   Johannes van Hulst, geb. Nijmegen 11.01.1869.

6.                   Johannes Gijsbertus van Hulst, geb. Nijmegen 10.01.1871, overl. Nijmegen 10.06.1872.

7.                   Johannes Antonius van Hulst, geb. Nijmegen 28.10.1873|a|, barbier, overl. Nijmegen 22.03.1940, tr. Nijmegen 21.05.1896 Anna Katharina Driessen, geb. Ottersum 30.12.1870, overl. Nijmegen 10.01.1950, d.v. Hendrikus Driessen en Johanna Noij.

8.                   Johanna Maria van Hulst, geb. Nijmegen 28.10.1873|b|, overl. Nijmegen 21.04.1875.

9.                   Anna Maria van Hulst, geb. Nijmegen 02.01.1877, overl. Nijmegen 03.05.1877.

10.               Antonius Wilhelmus van Hulst, geb. Nijmegen 09.05.1878, overl. Nijmegen 22.08.1878.

11.               Gijsbertus Wilhelmus van Hulst, geb. Nijmegen 16.08.1879, barbier, overl. na 1961, tr. Nijmegen 14.05.1903 Cornelia Zwanenberg, geb. Empel en Meerwijk 23.01.1880, dienstbode (1903), overl. Nijmegen 30.12.1961, d.v. Cornelus Zwanenberg, visser, en Anna Maria van Lokven.

 

Noten: |a| geboren ten half zeven uur des morgens (akte no.573); |b| geboren ten kwart voor zeven uur des morgens (akte no.574); |c| ook overl.akte Elst 1934 no.46.

 

[10] Theodorus Broekman, geb. Millingen 09.11.1817, kleermaker, overl. Millingen 01.06.1862; tr. 1e Pannerden 19.01.1854 Theodora Albers, geb. Pannerden 29.03.1822, linnennaaister (1854), overl. Millingen 24.03.1855, d.v. Johannes Albers, dagloner (1821), arbeider (1854), en Elisabeth Gelsing; tr. 2e Millingen 07.11.1856

[11] Theodora Ermers, geb. Niel ca. 1819, dienstmeid (1856), overl. Nijmegen 20.09.1901.

Uit het huwelijk Broekman-Albers (moeder ook Alberts):

1.                   Aleijda Elisabetha Broekman, ook Aleida Elisabeth, geb. Millingen 06.02.1855, overl. Millingen 12.11.1882.

Uit het huwelijk Broekman-Ermers:

2.                   Theodora Broekman, geb. Millingen 30.11.1858; volgt [5].

3.                   Johannes Theodorus Broekman, geb. Millingen 09.04.1861, zeilmaker, overl. Millingen aan de Rijn 07.04.1949, tr. Millingen 25.04.1889 Wilhelmina van Haren, geb. Millingen 04.11.1859, overl. Millingen aan de Rijn 17.11.1948, d.v. Hendrikus van Haren, veldwachter, en Johanna Reijmers.

 

[12] Adrianus Gerardus Hendricus Kuijpers, geb. Terheijden 22.09.1842, rijtuigverhuurder (1873), huurhouder (1874,1878), wonende te Wingate, New Mexico (1894), overl. Breda 04.10.1894, tr. Breda 20.08.1873

[13] Johanna Stoops, geb. Breda 30.05.1852, winkelierster (1890), wonende te Wingate in Noord-Amerika (1890), overl. Breda 21.12.1890.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Cornelis Laurentius Kuijpers, geb. Ginneken en Bavel 10.08.1874, huisschilder, tr. Breda 25.10.1897 Johanna Frederika Muller, geb. Breda 06.11.1870, d.v. Frederik Muller, koopman, en Johanna Maria Bos.

2.                   Henri Laurentius Adrianus Arsene Kuijpers, geb. Ginneken 22.07.1876; volgt [6].

3.                   Adrianus Cornelis Johannes Kuijpers, geb. Ginneken en Bavel 12.08.1878, overl. Deventer 01.11.1949, tr. Neeltje Cornelia Groen, geb. Middelharnis 21.01.1887, overl. Diepenveen 22.10.1941, d.v. Klaas Groen en Neeltje Cornelia Langbroek.

 

[14] Johannes de Beer, geb. Roosendaal en Nispen 09.03.1853, fabriekwerker (1883), arbeider (1884), fabriekwerker (1886,1898), fabrieksarbeider (1908), overl. Roosendaal en Nispen 24.07.1938; tr. 2e Roosendaal en Nispen 04.11.1890 Johanna Stoffelen, geb. Roosendaal en Nispen 10.01.1857, werkvrouw (1890), overl. Roosendaal en Nispen 14.01.1919, d.v. Pieter Stoffelen, landbouwer (1857), arbeider (1890), en Maria Thielen; tr. 1e Roosendaal en Nispen 02.05.1883

[15] Antonetta van Dorst, geb. Zevenbergen 14.11.1847, dienstmeid (1883), overl. Roosendaal en Nispen 29.07.1890.

     JS tr. 1e Roosendaal en Nispen 15.09.1890 Petrus van der Heiden, geb. Roosendaal en Nispen 08.12.1853, arbeider, overl. Roosendaal en Nispen 24.12.1888, z.v. Adriaan van der Heiden, arbeider, en Maria van Santvliet.

Uit het huwelijk de Beer-van Dorst:

1.                   Adriana Antonia de Beer, geb. Roosendaal en Nispen 26.05.1884, overl. Roosendaal en Nispen 29.06.1884.

2.                   Adriana Antonia de Beer, geb. Roosendaal en Nispen 19.06.1885, overl. Roosendaal en Nispen 13.07.1885.

3.                   Cornelia Maria de Beer, geb. Roosendaal en Nispen 19.06.1886; volgt [7].

4.                   Petronella de Beer, geb. Roosendaal en Nispen 18.10.1887, dienstbode (1916).

Uit het huwelijk de Beer-Stoffelen:

5.                   Adriana de Beer, geb. Roosendaal en Nispen 29.09.1891.

6.                   Petrus de Beer, geb. Roosendaal en Nispen 22.07.1893.

7.                   Adrianus de Beer, geb. Roosendaal en Nispen 21.04.1897, overl. na 1960, tr. Standdaarbuiten 26.07.1921 Wilhelmina Kokke, geb. Standdaarbuiten 07.05.1899, overl. Roosendaal 29.03.1960, d.v. Laurentius Kokke en Francijna Vermeulen.

8.                   Maria Antonetta de Beer, geb. Roosendaal en Nispen 22.08.1898, overl. Roosendaal en Nispen 04.10.1898.

 

[16] Willem van Hulst, geb. Nijmegen 10.03.1786, timmerman, overl. Nijmegen 22.01.1861, z.v. Willem Steevens van Hulst en Elisabeth Jansen; tr. Nijmegen 09.08.1815|a|

[17] Sebilla Cornelia Reijnen, geb. Nijmegen 07.01.1798, overl. Nijmegen 10.02.1845, d.v. Theodorus Reijnen en Helena Goossens.

Uit dit huwelijk (moeder ook Sibilla Cornelia):

1.                   Wilhelmus Theodorus van Hulst, geb. Nijmegen 06.11.1816, overl. Utrecht 15.05.1862, tr. Utrecht 24.12.1845 Antonia Mechtelina van den Berg, geb. Utrecht 26.12.1820, overl. Utrecht 10.07.1870, d.v. Paulus van den Berg en Mechtelina Sophia Elsendoorn.

2.                   Leonardus van Hulst, geb. Nijmegen 14.01.1819, timmermansknecht (1860), scheepstimmerman (1880), overl. Arnhem 01.12.1880, tr. Arnhem 09.05.1860 Margaretha van Leuven, geb. Arnhem 11.12.1826, dienstbode (1852), dienstmeid (1860), overl. Arnhem 03.01.1899|b|, d.v. Johannes van Leuven, voermansknecht, en Petronella van Grunningen.
     MvL tr. 1e Arnhem 30.06.1852 Lodewikus Martinus Franciscus Broekhuijzen, geb. Rotterdam 05.01.1825, stukadoorsknecht (1852), stukadoor (1858), overl. Arnhem 19.04.1858, z.v. Gerardus Broekhuijzen, stukadoorskenecht, en Bernardina Hekking.

3.                   Elisabeth Maria van Hulst, geb. Nijmegen 12.03.1821, overl. Nijmegen 18.05.1826.

4.                   Hendrikus Stephanus van Hulst, geb. Nijmegen 10.04.1827; volgt [8].

5.                   Elisabeth Maria van Hulst, geb. Nijmegen 28.03.1829, naaister (1856), overl. Nijmegen 04.03.1901, tr. 1e Nijmegen 23.10.1856 Theodore Andres, geb. Nijmegen 29.03.1811, timmermansknecht, overl. Nijmegen 02.10.1863, z.v. Jean Pierre Andres, kleermaker, en Adriene Bernards, ook Prinsen; tr. 2e Nijmegen 12.05.1866 Hendrikus van Gladbach, geb. Zwartsluis ca. 1821, soldaat bijhet eerste regiment infanterie (1856), oppasser (1866), overl. Nijmegen 18.10.1871, z.v. Gerrit van Gladbach en Hermiena Botschroever; tr. 3e Nijmegen 02.04.1874 Harmen van der Zee, geb. Gorredijk (Opsterland) 04.11.1833, soldaat bij het achtste regiment infanterie (1874), gepensioneerd korporaal (1885), overl. Deventer 08.07.1885, z.v. Gerrit Harmens van der Zee, schippersknecht (1833), en Grietje Jans van der Helm.
     TA tr. 1e Nijmegen 27.04.1836 Lucia Lucassen, geb. ca. 1800, dienstmaagd (1836), overl. Nijmegen 28.05.1854, d.v. Wilhelmus Lucassen en Jacomina Vosch.
     HvG tr. 1e Vlissingen 23.07.1856 Sophia Adriana Langermans, geb. Rotterdam 13.08.1815, overl. Nijmegen 21.09.1865, d.v. Arij Langermans en Sophia de Visser.

6.                   Johannes Wilhelmus van Hulst, geb. Nijmegen 09.05.1831, overl. Nijmegen 12.06.1837.

7.                   Stephanus Johannes van Hulst, geb. Nijmegen 21.01.1834.

8.                   Gerardus Johannes van Hulst, geb. Nijmegen 15.11.1836.

9.                   Gradus Hendrikus Wilhelmus van Hulst, geb. ca. 1836, overl. Nijmegen 30.12.1838.

10.               Helena Sophia van Hulst, geb. Nijmegen 24.01.1842, overl. Deventer 31.10.1929, tr. Nijmegen 19.10.1871 Henri Louis Zoomers, geb. Middelburg 30.07.1843, soldaat bij het achtste regement infanterie (1871), overl. Deventer 12.11.1906, z.v. Henricus Cornelis Zoomers en Maria Henriëtta Warnau.

11.               Gerardus Theodorus van Hulst, geb. Nijmegen 10.01.1844, borstelmaker (1865), wasbaas (1891), overl. Nijmegen 28.12.1891, tr. 1e Nijmegen 27.05.1865 Margaretha Johanna Groothand, geb. Grave 25.08.1833, overl. Nijmegen 08.01.1881, d.v. Petrus Groothand, gepensioneerd korporaal (1860), en Theodora Tillemans; tr. Anna Geertruida Peters.
     MJG tr. 1e Nijmegen 15.03.1860 Franciscus Johannes Heijkamp, geb. Amersfoort 12.11.1830, hoornblazer bij het eerste regiment infanterie, overl. Nijmegen 16.07.1864, z.v. Elisabeth Heijkamp.

 

Noten: |a| bruidegom Willem Stevens van Hulst (huw.akte Nijmegen 1815 no.99); |b| moeder van Groningen.

 

[18] Henricus Ockers, geb. ca. 1793/1794, boerenarbeider (1825,1835), landbouwer (1842,1860), overl. Nijmegen 26.07.1860, z.v. Wilhelmus Ockers en Maria Derix, ook Dercks; tr. Nijmegen 03.05.1825

[19] Joanna Catharina Groothuijsen, ged. Nijmegen 11.02.1794, dienstmaagd (1825), overl. Nijmegen 06.06.1870, d.v. Georgius Groothuijsen en Maria Meunincx.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Ockers, geb. Nijmegen 01.11.1828.

2.                   Petronella Ockers, geb. Nijmegen 25.09.1829, overl. Nijmegen 25.02.1862, tr. Nijmegen 03.02.1853 Hendrikus van den Berg, geb. ca. 1830, landbouwer, overl. Nijmegen 06.01.1882, z.v. Willem van den Berg, leiendekker, en Christina Maria Margaretha Kolder.

3.                   levenloze zoon, Nijmegen 25.09.1829.

4.                   Johanna Maria Ockers, geb. Nijmegen 02.09.1832, overl. Nijmegen 22.07.1872, tr. Nijmegen 24.07.1856 Antonius Wilhelmus Jaspers, geb. Nijmegen 13.10.1831, boerenarbeider, overl. Nijmegen 04.01.1918, z.v. Jasper Jaspers, boerenarbeider, en Johanna Janssen.
     AWJ tr. 2e Nijmegen 26.09.1872 Johanna Heijsen, geb. Nijmegen 01.04.1842, overl. Nijmegen 22.03.1887, d.v. Peter Heijsen, landbouwer, en Adriana Poelen.

5.                   Wilhelmina Ockers, geb. Nijmegen 07.02.1835|a|; volgt [9].

6.                   Geertruida Ockers, geb. Nijmegen 08.07.1837.

7.                   Helena Ockers, geb. Nijmegen 18.05.1842, overl. Nijmegen 09.08.1911, tr. Nijmegen 02.02.1862 Wilhelm Theunissen, geb. Nijmegen 30.11.1838, landbouwer, overl. Hatert (Nijmegen) 29.04.1884, z.v. Nicolaas Theunissen, wijnkopersknecht, en Johanna Beumer.

 

Noten: |a| moeder Catharina.

 

[20] Johannes Broekman, geb. Oberlatteroi (Elzas){?} 1778, kleermaker (1817,1829), overl. Millingen 27.07.1848|c|; tr. 2e Millingen 31.07.1828|b| Gertrudis Arntz, ged. Millingen 05.01.1796, arbeidster, overl. Millingen 29.06.1866, d.v. Stephanus Arntz en Johanna van Meurs; tr. 1e

[21] Aleijda Hell, geb. ca. 1781, overl. Millingen 18.11.1827, d.v. Melchard Hell en Theodora van Goor.

Uit het huwelijk Broekman-Hell (moeder soms Hel):

1.                   Anna Maria Broekman, geb. Millingen 15.09.1814, arbeidster, overl. Kekerdom (Ubbergen) 19.04.1839, tr. Ubbergen 28.04.1837 Rudolf Huisman, arbeider, z.v. Derk Huisman en Gisberta Bauman.
     RH tr. 2e Ubbergen 15.08.1839 Bernardina van Haaren, arbeidster, d.v. Everard van Haaren en Bartje Cornelissen.

2.                   Theodorus Broekman, geb. Millingen 09.11.1817; volgt [10].

3.                   Alexander Broekman, geb. Millingen 15.05.1820, kleermaker, overl. Heteren 17.09.1886, tr. Heteren 06.11.1850 Theodora Breuker, geb. Heteren 03.12.1817, naaister (1850), overl. Heteren 18.11.1897, d.v. Jacoba Breuker, naaister (1850).

4.                   Theodora Broekman, geb. Millingen 24.06.1822, dienstmeid (1853), overl. Randwijk (Heteren) 26.01.1882, tr. 1e Nijmegen 28.04.1853 Antonius Theodorus Derksen, geb. Arnhem 29.12.1828, kleermaker, overl. Randwijk (Heteren) 25.11.1869, z.v. Gradus Derksen en Catharina Look, herbergierster (1869); tr. 2e Heteren 29.04.1871 Gerhardus Stroux, geb. Doesburg 01.01.1837, kleermaker, overl. Venray 14.01.1916|a|, z.v. Leonardus Stroux, leerlooiersknecht, en Anna Maria Cooimans.

Uit  het huwelijk Broekman-Artz:

5.                   Aleijda Broekman, geb. Millingen 29.04.1829.

6.                   Hendrikkus Broekman, ook Hendrikus, geb. Millingen 21.01.1831, overl. Millingen 03.07.1897, tr. 1e Millingen 16.02.1859 Hendrina Gertruida Reijmers, geb. Pannerden 07.03.1827, arbeidster, overl. voor 1892, d.v. Roelof Reijmers, visser, en Maragrita Albers; tr. 2e Millingen 20.02.1892 Christina Hendrika Janssen, geb. Millingen 18.02.1854, arbeidster, overl. Millingen aan de Rijn 13.08.1945, d.v. Johannes Janssen, arbeider, en Cornelia van den Bosch.
     CHJ tr. 1e Millingen 19.11.1879 Johannes Cornelissen, geb. Millingen 23.03.1850, visser, overl. voor 1892, z.v. Johannes Cornelissen, arbeider, en Gertruida Heijmink.

7.                   Johanna Chatarina Broekman, geb. Millingen 13.05.1833.

8.                   Bernardus Broekman, geb. Millingen 18.09.1836, kleermaker, overl. Doornenburg (Bemmel) 18.04.1910, tr. Bemmel 26.04.1867 Maria Gödden, d.v. Franz Gödden, voerman, en Elisabeth Ricken.

9.                   Stephanus Broekman, geb. Millingen 17.12.1840, kleermaker, overl. Afferden (Druten) 01.012.1918, tr. Druten 01.02.1877 Cornelia Emans, geb. Alphen (Appeltern) 29.12.1846, dienstmeid (1877), overl. Druten 16.08.1930, d.v. Derk Emans, arbeider, en Johanna Verburgt.

 

Noten: |a| ook overl.akte Renkum 1916 no.42; |b| geen ouders v/d bruidegom vermeld, diens geboorteplaats en geboortejaar uit akte van bekendheid (huw.akte Millingen 1828 no.7); |c| geb. Weinheim (overl.akte Millingen 1848 no.19).

 

[22] Theodor Ermers, overl. voor 1856, tr.

[23] Theodora Debruijn, ook de Bruijn, overl. voor 1856.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arnoldus Ermers, geb. Niel|a| ca. 1814, overl. Uden 11.05.1890.

2.                   Theodora Ermers, geb. Niel 12.06.1819; volgt [11].

 

Noten: |a| nu Ortsteil van Kranenburg, Kreis Kleve, Bundeslandland Niederrhein-Westfalen.

 

[24] Johannes Cornelis Kuijpers, geb. Breda ca. 1810, logementhouder (1841,1856), overl. Terheijden 11.07.1856, z.v. Henricus Kuijpers en Gerdina Johanna Prinsen; tr. Oud en Nieuw Gastel 19.05.1840|a|

[25] Johanna Philippina Mangelaars, geb. Oud en Nieuw Gastel ca. 1811, logementhoudster (1862,1878), overl. Terheijden 07.06.1893, d.v. Goverd Mangelaars en Maria Anna Vermunt.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Anna Hendrica Adriana Kuijpers, geb. Terheijden 26.05.1841, overl. Terheijden 04.07.1864, tr. Terheijden 16.07.1862 Adriaan van Meel, geb. Terheijden 01.04.1822, secretaris, overl. Terheijden 03.09.1897, z.v. Johannes van Meel, dagloner, en Pieternella Bastiaansen.

2.                   Adrianus Gerardus Hendricus Kuijpers, geb. Terheijden 22.09.1842; volgt [12].

3.                   Hendricus Marijnis Kuijpers, geb. Terheijden 26.12.1843, overl. Terheijden 24.01.1927.

4.                   Gerardina Cornelia Kuijpers, geb. Terheijden 06.01.1846, tr. Terheijden 10.09.1868 Franciscus Arsenius Hubertus Seipgens, geb. Roermond 31.10.1841, waarnemens rijksontvanger (1868), overl. Zevenbergen 21.12.1900, z.v. Henricus Seipgens en Theresia van den Broek.

5.                   Goverd Christiaan Adriaan Kuijpers, geb. Terheijden 18.02.1847, leerlooier (1873), overl. Terheijden 07.01.1892, tr. Zevenbergen 23.11.1877 Johanna Wevers, geb. Zevenbergen 30.11.1838, overl. Terheijden 06.12.1921, d.v. Lambertus Wevers en Petronella Krol.

6.                   Petrus Cornelis Kuijpers, geb. Terheijden 26.07.1850, leerlooier (1873), overl. Terheijden 30.12.1878.

 

Noten: |a| bruidegom Johannis Cornelis Cuijpers, bruid Joanna Philipina (huw.akte Oud en Nieuw Gastel 1840 no.10).

 

[26] Johannes Stoops, geb. Breda ca. 1805/1807, overl. Breda 13.06.1861|d|, z.v. Hendricus Stoops en Margareta Jansen; tr. Ginneken en Bavel 07.01.1848|a|

[27] Maria Roelen, geb. Ginneken en Bavel 12.08.1820, overl. Breda 26.10.1860, d.v. Johannes Roelen en Anna/Johanna van Hulten.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikus Stoops, geb. Breda 21.07.1849, overl. Breda 01.04.1851.

2.                   Johanna Stoops, geb. Breda 30.05.1852|b|; volgt [13].

3.                   Maria Stoops, geb. Breda 31.08.1855, overl. Breda 02.11.1903, tr. Breda 04.02.1875 Laurentius Verhagen, geb. Teteringen 08.02.1846, horlogemaker, overl. Breda 08.04.1925, z.v. Cornelis Verhagen, metselaar, en Maria Anna Hozemans.

4.                   Petronella Stoops, geb. Breda 21.12.1857, overl. Breda 03.07.1864.

5.                   Hendrikus Stoops, geb. Breda 29.08.1860, overl. Breda 06.01.1861.

 

Noten: |a| het huwelijk elders voltrokken omdat de bruidegom ‘uit hoofde derzelfs gebrek[..] toestand niet toelaat ten raadhuize te verschijnen’ (geb.akte Ginneken en Bavel 1848 no.1); |b| aangifte door Maria Margaretha van Loghem, oud 44 jaar, stadsvroedvrouw, de vader ‘uit hoofde van ziekte verhinderd de aangifte te doen’ (geb.akte Breda 1852 no.203); |d| moeder Goverdina Jansen.

 

[28] Andries de Beer, geb. Roosendaal en Nispen 10.01.1826, wever (1851,1855), linnenwever (1859,1890), overl. Roosendaal en Nispen 07.02.1905, z.v. Cornelis de Beer, wever, en Johanna van der Feesten, weefster; tr. Roosendaal en Nispen 24.08.1851

[29] Adriana de Rijk, geb. Roosendaal en Nispen 29.10.1821, arbeidster (1851), overl. Roosendaal en Nispen 01.04.1899, d.v. Cornelis de Rijk, wever, en Petronella Dirven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia de Beer, geb. Roosendaal enNIspen 18.12.1851, overl. Roosendaal en Nispen 15.09.1852.

2.                   Johannes de Beer, geb. Roosendaal en Nispen 09.03.1853; volgt [14].

3.                   Cornelis de Beer, geb. Roosendaal enNIspen 16.09.1855, fabriekwerker (1883,1897), arbeider (1908), overl. Roodendaal en Nispen 18.01.1929, tr. Roosendaal en Nispen 28.09.1897 Johanna Swaanen, geb. Roosendaal en Nispen 04.10.1853, naaister (1897), overl. Roosendaal en Nispen 21.08.1923, d.v. Martinus Swaanen, arbeider, en Maria van Hal.

4.                   levenloze dochter, Roosendaal en Nispen 10.02.1858|a|.

5.                   levenloze zoon, Roosendaal en Nispen 10.02.1858|b|.

6.                   Petronella Johanna de Beer, geb. Roosendaal en Nispen 06.04.1859, overl. Roosendaal en Nispen 07.05.1860.

7.                   Adrianus de Beer, geb. Roosendaal en Nispen 14.06.1861, brievenbesteller (1895,1897), kantoorknecht (1908), overl. Roosendaal en Nispen 28.06.1933, tr. Roosendaal en Nispen 05.11.1895 Maria Catharina Bakker, geb. Roosendaal en Nispen 19.08.1873, dienstmeid (1895), overl. Roosendaal en Nispen 07.07.1845, d.v. Adrianus Bakker, arbeider, en Maria van Dorst, winkelierster (1895).

8.                   Petrus de Beer, geb. Roosendaal en Nispen 02.11.1863, overl. Roosendaala en Nispen 04.01.1865.

9.                   Maria Adriana de Beer, geb. Roosendaal en Nispen 17.12.1865, overl. Roosendaal en Nispen 07.10.1866.

 

Noten: |a| om negen ure des avonds (akte no.30); |b| om half tien ure des avonds (akte no.31).

 

[30] Johannes van Dorst, geb. Zevenbergen 05.02.1816, fabriekwerker (1883), overl. Zevenbergen 02.06.1889, z.v. Bastiaan van Dorst en Johanna Huijsmans; tr. 2e Zevenbergen 06.05.1859 Maria Diepstraten, geb. Terheijden 14.02.1824, overl. Zevenbergen 12.12.1913, d.v. Wouter Diepstraten, arbeider, en Clasina Brenders; tr. 1e Zevenbergen 27.06.1844

[31] Anthonia de Wijs, geb. Zevenbergen 22.12.1817, overl. Zevenbergen 28.03.1858, d.v. Matthijs de Wijs en Antonetta Roelen.

Uit het huwelijk van Dorst-de Wijk:

1.                   Johanna van Dorst, geb. Zevenbergen 16.12.1844, overl. Zevenbergen 01.01.1898, tr. Zevenbergen 26.06.1868 Adriaan Kremers, geb. Zevenbergen 14.09.1836, overl. Rotterdam 18.02.1909, z.v. Pieter Kremers en Cornelia Gabriels.
     AK tr. 1e Klundert 14.09.1860 Wilhelmina van Zand, ook van Zant, geb. Standdaarbuiten 04.08.1839, overl. Klundert 21.07.1866, d.v. Petrus van Zand en Antonia Vissenberg.

2.                   Antonetta van Dorst, geb. Zevenbergen 14.11.1847; volgt [15].

3.                   Christiaan van Dorst, geb. Zevenbergen 23.11.1849, overl. Zevenbergen 24.04.1859.

4.                   Matthijs van Dorst, geb. Zevenbergen 27.03.1852, overl. Zevenbergen 09.09.1855.

5.                   Adriana van Dorst, geb. Zevenbergen 11.01.1856, overl. Zevenbergen 08.11.1925, tr. Zevenbergen 14.06.1878 Jan Reinier Mulders, geb. Hoeven 25.12.1853, overl. Delft 27.01.1940, z.v. Jan Reinier Mulders en Anna Cornelia van den Beemt.

Uit het huwelijk van Dorst-Diepstraten:

6.                   Christiaan van Dorst, geb. Zevenbergen 01.02.1860, overl. Zevenbergen 02.12.1860.

7.                   Clasina  van Dorst, geb. Zevenbergen 02.09.1862, overl. Zevenbergen 27.09.1926, tr. Zevenbergen 14.08.1885 Cornelis Krielen, geb. Zevenbergen 14.11.1860, overl. Zevenbergen 21.01.1931, z.v. Joannes Krielen en Wilhelmina van Boxel.

8.                   Antonia van Dorst, geb. Zevenbergen 31.08.1866, overl. Zevenbergen 28.02.1921, tr. Zevenbergen 17.05.1889 Paulus Stoop, geb. Zevenbergen 03.04.1864, z.v. Joannes Stoop en Elisabeth Roelen.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren