Leendert Arie van Hulsentop (1926-2015)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien juni 2022)

 


 

[1] Leendert Arie van Hulsentop, Leen, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 23.02.1926, lector Tilburg (1970-)|a|, hoogleraar Tilburg (1975-)|a|, overl. Berg en Dal 11.06.2015, begr. Nijmegen, tr. na 1946 Riek Ros, geb. ís-Gravenhage 11.11.1927, overl. Nijmegen 11.05.2006.

 

Noten: |a| NRC Handelsblad 21.11.1970; |b| Algemeen Dagblad 24.09.1975.

 

[2] Leendert van Hulsentop, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 04.09.1890, tweede klerk bij de Gemeente Bank van Leening (1917), overl. ís-Gravenhage 02.11.1946|a|, begr. ís-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaat) 06.11.1957, tr. ís-Gravenhage 04.07.1917 
[3] Adriana Vlak, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 21.10.1893, overl. Voorburg 16.12.1967, begr. ís-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 20.12.1967.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arie Johannes van Hulsentop, geb. ís-Gravenhage 01.05.1918, tr. voor 1944 J.H. de Kleer.

2.                   Leendert Arie van Hulsentop, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 28.02.1926; volgt [1].

3.                   zoon.

 

Noten: |a| Leenderd (annonce collectie CBG).

 

[4] Arie Johannes van Hulsentop, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 18.09.1858, timmerman (1882,1885), winkelier (1886), timmerman (1888,1890), aannemer (1900,1902,1911), bouwkundige (1917), kruidenier (1919,1924), overl. ís-Gravenhage 21.01.1924, tr. ís-Gravenhage 12.07.1882

[5] Elisabeth Bal, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 27.04.1861, winkelierster (1885), overl. ís-Gravenhage 29.01.1927.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Matthijs van Hulsentop, geb. ís-Gravenhage ca. 1883, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 23.12.1886.

2.                   Leenderd Hulsentop, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 31.07.1885, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 08.11.1886.

3.                   Cornelis Matthijs van Hulsentop, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 30.06.1887, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 09.10.1888.

4.                   Cornelis Matthijs van Hulsentop, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 13.07.1889, timmerman (1911), melkslijter (1917), melkhandelaar (1919,1923), overl. na 1938, tr. ís-Gravenhage 24.05.1911 Jacomijntje Mol, geb. Oostvoorne 05.02.1888, overl. ís-Gravenhage 04.06.1938, d.v. Dirk Mol, melkboer (1888), landbouwer (1911), en Jacomijntje Maninmtveld.

5.                   Leendert van Hulsentop, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 04.09.1890; volgt [2].

6.                   Johanna van Hulsentop, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 10.11.1892, overl. na 1927, tr. ís-Gravenhage 02.07.1919 Rienk van Dekken, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) 27.06.1888, agent van politie (1919), kruidenier (1927), overl. ís-Gravenhage 28.01.1927, , z.v. Pieter van Dekken, rijksveldwachter, en Geertje van der Veen.

7.                   Teunis van Hulsentop, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 08.07.1895, ambtenaar aan de gasfabrieken, tr. ís-Gravenhage 14.02.1923 Marijtje Matje van Zomeren, geb. Gouda 12.07.1896, ambtenaar aan de gasfabrieken, d.v. Gerrit Jacobus van Zomeren, directeur kaashandel, en Pietronella GŲbel.

8.                   Petronella van Hulsentop, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 05.08.1897, tr. ís-Gravenhage 02.11.1921 Abraham Dirk Scholten, geb. ís-Gravenhage 30.12.1896, onderwijzer, overl. Dordrecht 11.07.1957, z.v. Dirk Scholten, tramcontroleur, en Johanna Jacoba de Lange.

9.                   Arie Johannes van Hulsentop, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 01.11.1900, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 01.11.1901.

10.               Elisabeth van Hulsentop, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 15.03.1902, kantoorbediende (1925), tr. ís-Gravenhage 21.10.1925 Bertus Jacobus de Mos, geb. ís-Gravenhage 03.09.1903, timmerman, z.v. Jacobus de Mos, timmerman, en Lidewei Francina de Zoete.

 

[6] Arie Vlak, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 23.02.1871, kuiper (1892,1899,1903,1905,1913,1917), makelaar in haring (1928), kuiper (1929), overl. ís-Gravenhage 29.11.1949, tr. ís-Gravenhage 20.01.1892

[7] Ida Knoester, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 23.01.1871, overl. ís-Gravenhage 30.01.1940.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Vlak, geb. ís-Gravenhage 28.03.1892, kuiper (1915,1917), magazijnmeester (1952), overl. ís-Gravenhage 23.07.1952, tr. Amsterdam 04.03.1915 Annegien Timmer, geb. Kloosterveen (Assen) 09.02.1887, overl. na 1952, d.v. Jans Timmer, broodbakker, en Jentina Worst.

2.                   Adriana Vlak, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 21.10.1893; volgt [3].

3.                   Petronella Jacoba Vlak, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 08.07.1895, tr. ís-Gravenhage 29.08.1917 Pieter Johannes van Leeuwen, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 13.08.1893, elektricien, z.v. Pieter Johannes van Leeuwen en Klara van der Toorn.

4.                   Johannes Vlak, geb. ís-Gravenhage 23.11.1897, afdelingschef van een verzekeringsmaatschappij, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 24.04.1951, begr. ís-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 27.04.1951, verloofd Weltevreden xx.06.1926|a|, tr. ís-Gravenhage 20.11.1928 Dora van den Ende, geb. Malang (Res. Pasoeroean) 07.02.1909, d.v. Leendert Maurice van den Ende, majoor bij de militaire administratie, en Dorothea Augustina Catharina Maria Spanjaard.

5.                   Arie Vlak, geb. ís-Gravenhage 16.02.1903, kuiper, tr. ís-Gravenhage 16.10.1929 Leuntje den Dulk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 15.10.1906, d.v. Frederik den Dulk, kuiper (1906), arbeider (1929), en Alida Mosshammer.

 

Noten: |a| Bataviaasch nieuwsblad 29.06.1926.

 

[8] Cornelis Matthijs van Hulsentop, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 27.07.1834, arbeider (1856,1864), winkelier (1866,1882), koopman (1886,1889), winkelier (1892), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 07.02.1911, tr. ís-Gravenhage 16.01.1856

[9] Johanna Vrolijk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 16.02.1834, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 26.08.1916.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna van Hulsentop, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) xx.05.1857, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 12.10.1857.

2.                   Arie Johannes van Hulsentop, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 18.09.1858; volgt [4].

3.                   Frank van Hulsentop, geb. ís-Gravenhage 24.06.1861, koopman (1886), brandstoffenhandelaar (1911), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 21.09.1945, begr. ís-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 27.09.1945, tr. ís-Gravenhage 12.05.1886 Geertruida Verbaan, geb. ís-Gravenhage 29.01.1860, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 05,.03.1920, d.v. Daniel Verbaan, koopman, en Jacoba van Duijne.

4.                   Johanna van Hulsentop, geb. ís-Gravenhage 13.02.1864, overl. ís-Gravenhage 08.05.1936, tr. ís-Gravenhage 08.06.1887 Jacob Vrolijk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 26.04.1862, schipper (1887,1911), vrachtschipper (1912), overl. ís-Gravenhage 23.03.1940, z.v. Dirk Vrolijk, schipper, en Martina Maria Tuit.

5.                   Johannes van Hulsentop, geb. ís-Gravenhage 14.06.1866, kuiper, overl. ís-Gravenhage 08.01.1942, tr. 1e ís-Gravenhage 17.04.1889 Apolonia den Dulk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 21.07.1867, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 20.08.1908, d.v. Cornelis den Dulk, visdroger (1867), koopman (1889), en Maria Jacoba Jenezon; tr. 2e ís-Gravenhage 10.11.1909 Maaike Martina Koole, geb. Delft 09.10.1871, overl. ís-Gravenhage 27.06.1938, d.v. Arie Koole, korenmolenaar, en Martina den Dekker.

6.                   Maria Wilhelmina van Hulsentop, geb. ís-Gravenhage ca. 1869, overl. ís-Gravenhage 19.02.1957, tr. ís-Gravenhage 22.06.1892 Aalbert Hendrik Korving, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1854, winkelier (1892), kruidenier (1919), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 13.02.1919, z.v. Maarten Korving en Cornelia Verheij.

 

[10] Leenderd Bal, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 03.07.1829, voerman (1852), stalhouder (1853), voerman (1861,1867), winkelier (1868), blokmaker (1876), overl. Maassluis 10.06.1876|a|; tr. ís-Gravenhage 06.10.1852

[11] Petronella van Duijne, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1832, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 25.08.1884.

Uit dit huwelijk (moeder ook Pieternella/Pietronella):

1.                   Helena Bal, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 29.07.1853.

2.                   Elisabeth Bal, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 27.04.1861; volgt [5].

3.                   Petronella Bal, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 10.08.1865, tr. ís-Gravenhage 02.02.1887 Cornelis Spaans, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1863, scheepmaker, z.v. Arie Spaans en Aagje Pronk.

4.                   Hendrika Helena Bal, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 22.06.1867.

5.                   Hendrika Bal, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 24.10.1868, tr. ís-Gravenhage 29.03.1911 Cornelis Bal, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1866/1867, visser (1890), zeevisser (1911), z.v. Cornelis Bal en Pieternella Fieret.
†††† CB tr. 1e ís-Gravenhage 08.01.1890 Clasina Adriana Haring, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 09.01.1865, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 24.04.1905, d.v. Arie Haring, schipper, en Antje Moor.

6.                   Aagje Bal, geb. Maassluis 25.02.1873, dienstbode (1892), tr. ís-Gravenhage 10.08.1892 Cornelis Verheij, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1870, koetsier, z.v. Aalbert Verheij, koopman, en Martina Fieret.

 

Noten: |a| Leendert, vader Johannes, moeder Helena (overl.akte Maassluis 1876 no.101).

 

[12] Johannes Vlak, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1839/1840, scheepstimmerman (1861), winkelier (1882,1887), kuiper (1891), reder (1892), scheepstimmerman (1910). overl. ís-Gravenhage 22.01.1910, tr. Scheveningen (ís-Gravenhage) 13.11.1861

[13] Adriana van Wijngaarden, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 17.03.1838, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 10.03.1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Vlak, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 30.04.1862, broodbakker (1882), scheepmaker (1887), timmerman (1891), scheepmaker (1892), overl. ís-Gravenhage 28.06.1945, tr. ís-Gravenhage 06.09.1882 Jacoba Keus, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 03.04.1858, overl. ís-Gravenhage 17.06.1939, d.v. Teunis Keus, visser, en Arendje Ros.

2.                   Johannes Vlak, Jan, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 13.08.1864, kuiper (1887,1892), vishandelaar (1936), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 17.12.1936, tr. ís-Gravenhage 08.06.1887 Maria van der Toorn, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 24.09.1863, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 19.11.1918, d.v. Cornelis van der Toorn, voerman, en Johanna van der Zwan.

3.                   Arie Vlak, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 23.02.1871; volgt [6].

4.                   Willem Vlak, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 01.03.1873, kuiper, overl. ís-Gravenhage 13.04.1956, begr. ís-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 16.04.1956, tr. ís-Gravenhage 17.06.1891 Mengsje Tuijt, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 20.07.1872, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 18.03.1940, begr. ís-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 21.03.1940, d.v. Jacob Pieter Tuijt en Maria Elisabeth van Leeuwen.

 

[14] Willem Knoester, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1843, viskoper (1868,1870), koopman (1889), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 17.04.1889, tr. ís-Gravenhage 08.07.1868

[15] Pieternella de Mos, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 19.03.1845, overl. na 1917.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ida Knoester, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 23.01.1871; volgt [7].

2.                   Pieter Jacobus Knoester, geb. ís-Gravenhage 16.10.1873, kuiper (1899,1905,1913), overl. ís-Gravenhage 26.11.1963, tr. Goes 21.12.1899 Sara Anthonia Glerum, geb. Goes 21.03.1873, overl. ís-Gravenhage 07.01.1946, d.v. Kornelis Glerum, timmerman, en Jannetje Dekker.

3.                   Guurtje Knoester, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 28.12.1879, overl.ís-Gravenhage 20.12.1949, tr. ís-Gravenhage 15.02.1905 Johannes Theodorus van der Burch, geb. ís-Gravenhage 17.11.1881, muzikant (1905), oud-lid van het Residentie Orkest (1956), overl. Amerongen 25.02.1956, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 01.03.1956, z.v. Hendrik Cornelis van der Burgh en Dina Willemina Cornelia Nihoff.

4.                   Margaretha Maria Knoester, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 09.06.1882, tr. ís-Gravenhage 18.06.1913 Bertus Johannes van der Burch, geb. ís-Gravenhage 07.04.1886, vuurstoker, z.v. Hendrik Cornelis Johannes van der Burch en Elisabeth Johanna Mosies.

5.                   Pieternella Jacoba Knoester, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 12.12.1886, tr. ís-Gravenhage 10.01.1917 Emanuel Binger, geb. Hellevoetsluis 20.07.1862, fabrikant van suikerwerken, z.v. Heiman Binger, koopman, en Maria van Trommel.
†††† EB tr. 1e Brussel 09.06.1892 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 19.09.1906, ingeschr. ís-Gravenhage 28.11.1906) Clemence Melanie Klein, geb. Brussel 24.02.1871.

 

[16] Johannes van Hulsentop, geb. Scheveningen ca. 1787/1788, mandenmaker (1828,1836), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 29.01.1836|a|, z.v. Lodewijk van Hulsentop en Alida Reus (zie Bijlage A); tr. ís-Gravenhage 06.05.1829

[17] Annetje Hus, geb. Katwijk aan Zee ca. 1803, dienstbode (1829), koopvrouw (1856), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 05.10.1888, d.v. Cornelis Hus en Martijntje van de Pol, werkster (1829).

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Matthijs van Hulsentop, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 27.07.1834; volgt [8].

 

Noten: |a| e.v. Johanna (overl.akte ís-Gravenhage 1836 no.174).

 

[18] Frank Vrolijk, geb. Scheveningen ca. 1787/1788, viskoper (1815,1821), winkelier (1823,1825), viskoper (1828,1856), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 07.04.1871, z.v. Huibert Vrolijk en IJda Franken; tr. ís-Gravenhage 11.10.1815

[19] Maartje van Adrichem, geb. Katwijk aan Zee ca. 1790, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 19.03.1882, d.v. Ewoud van Adrichem en Lijsbet Willems van Duivenboden.

Uit dit huwelijk (moeder ook Maria):

1.                   Cornelia Vrolijk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 25.04.1816, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 05.03.1890, tr. 1e ís-Gravenhage 15.06.1836 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 18.05.1849, ingeschr. ís-Gravenhage 29.06.1849) Willem Frissel, geb. Oude Wetering ca. 1806, timmerman, z.v. Abraham Frissel, timmerman, en Trijntje Hijzelendoorn; tr. 2e ís-Gravenhage 15.05.1850 Hendrik van den Berg, geb. Hekelingen ca. 1810, inlands kramer (1841), arbeider (1842,1850), overl. ís-Gravenhage 29.11.1901, z.v. Arie van den Berg en Ariaantje Mastenbroek, werkster (1850).
†††† HvdB tr. 1e Spijkenisse 20.10.1841 Elizabeth Benne, geb. Spijkenisse ca. 1810, dagloonster, overl. Spijkenisse 03.06.1842, d.v. Pieter Benne, watermolenaar, en Magdalena van der Linden.

2.                   Elizabeth Vrolijk, ook Elisabeth, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 18.05.1819, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 25.01.1859, tr. 1e ís-Gravenhage 07.02.1838 Benjamin Toet, geb. ís-Gravenhage 13.01.1812, viskoper, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 28.08.1838, z.v. Maarten Toet, vendeur de poissons (1812), en Clasina de Ruijter, visverkoopster (1838); tr. 2e ís-Gravenhage 22.05.1844 Nikolaas den Dulk, Klaas, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 07.02.1820, viskoper (1844), visser (1859), arbeider (1861), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 05.08.1898, z.v. Cornelis den Dulk, viskoper, en Maria Korving, visverkoopster (1844).
†††† NdD tr. 2e ís-Gravenhage 01.05.1861 Cornelia den Dulk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 26.09.1838, overl. na 1898, d.v. Jacob den Dulk, visser (1838), en Maria Toet, werkster (1861).

3.                   Huibert Vrolijk, geb. ís-Gravenhage 28.07.1821.

4.                   Wilhelmina Vrolijk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 02.08.1823, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 17.02.1905, tr. ís-Gravenhage 28.07.1852 Teunes van der Toorn, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 30.01.1823, visser, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 12.09.1890, z.v. Wouter van der Toorn, visser, en Arentje Knoester.

5.                   Frank Vrolijk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 27.08.1825, viskoper (1852), koopman (1871), viskoper (1873), vishandelaar (1892), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 15.03.1892, tr. 1e ís-Gravenhage 05.05.1852 Elisabeth van Leeuwen, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1830, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 17.06.1871, d.v. Cornelis van Leeuwen, mandenmaker (1852), arbeider (1871), en Willemina Schaap; tr. 2e ís-Gravenhage 10.12.1873 Johanna Mos, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1843, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 06.08.1910, d.v. Leenderd Mos en Adriana Keus.
†††† JM tr. 1e ís-Gravenhage 15.07.1868 Cornelis Spaans, geb. ca. 1846, visser aan boord van bomschuit Heiligerlee (1872), overl. in de Noordzee op twee uren buiten landzicht voor Noordwijk 06.11.1872|a|, z.v. Dirk Leenderd Spaans, visser, en Jacoba Korving.

6.                   IJda Vrolijk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 12.07.1828, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 11.06.1914, tr. ís-Gravenhage 24.09.1851 Gerrit de Jager, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1829/1830, visser, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 10.02.1898, z.v. Cornelis de Jager, visser, en IJda Taal.

7.                   Johanna Vrolijk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 16.02.1834; volgt [9].

 

Noten: |a| overl.akte ís-Gravenhage 11.11.1872 no.2157.

 

[20] Johannes Bal, geb. Scheveningen ca. 1797/1798, visser (1817,1831), winkelier (1833,1846), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 12.08.1846, z.v. Kornelis Bal en Aagje Groen; tr. ís-Gravenhage 02.07.1817

[21] Leena de Jager, geb. Scheveningen ca. 1798, visverkoopster (1817), scheepsrederes (1852), rederes (1861), winkelierster (1864,1865), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 07.06.1865, d.v. Gijsbert de Jager en Kniertje Blok.

Uit dit huwelijk (vader ook Jan, moeder Lena):

1.                   Aagje Bal, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 02.11.1817, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 05.06.1898, tr. ís-Gravenhage 12.10.1836 Teunis Zuurmond, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1815/1816, koopman, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 12.07.1873, z.v. Arie Zuurmond, koopman, en Grietje Buijs.

2.                   Kniertje Bal, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 29.09.1819, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 17.09.1894, tr. ís-Gravenhage 08.12.1841 Maarte van der Toorn, ook Maarten, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1822, koopman (1841), reder (1873), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 18.02.1873, z.v. Cornelis van der Toorn, koopman, en Maria den Dulk.

3.                   Cornelia Bal, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 23.08.1822, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 13.08.1892, tr. ís-Gravenhage 31.03.1841 Jacobus Knoester, geb. ís-Gravenhage ca. 1821, scheepmaker, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 20.12.1894, z.v. Leenderd Knoester, visser, en Jaapje de Kraa.

4.                   Gijsbert Bal, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 13.09.1824, timmerman, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 11.04.1874, tr. ís-Gravenhage 05.10.1842 Immetje de Bles, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 11.04.1823, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 09.12.1861, d.v. Pieter de Bles, voerman, en Cornelia Keus.

5.                   Cornelis Johannes Bal, ook Cornelis, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 17.03.1828, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 06.04.1830.

6.                   Leenderd Bal, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 03.07.1829; volgt [10].

7.                   Cornelis Johannes Bal, ook Cornelis, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 08.10.1831, overl. Schveningen (ís-Gravenhage) 04.07.1833.

8.                   Cornelis Johannes Bal, ook Cornelis, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 15.10.1833, scheepmaker (1861), scheepstimmerman (1910), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 09.05.1910, tr. ís-Gravenhage 05.06.1861 Pieternella Maria Dijkhuijzen, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 19.09.1834, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 23.02.1917, d.v. Cornelis Dijkhuijzen, zeilmaker (1834), reder (1861), en Wilhelmina van Leeuwen.

9.                   Johannes Bal, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 17.01.1835, zeilmaker, overl. ís-Gravenhage 25.09.1900, tr. ís-Gravenhage 22.06.1864 Carolina Friederica Beekhuisen, geb. ca. 1838, overl. na 1900, d.v. Arie Beekhuisen, reder, en Carolina Friederica Letsch.

10.               Johannes Gijsbertus Bal, geb. Scheveningen ( ís-Gravenhage) 17.02.1837, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 28.06.1837.

11.               Johanna Bal, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 27.02.1839, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 25.05.1840.

 

[22] Arie van Duijne, geb. Scheveningen ca. 1802, zeilmaker (1831), reder (1835,1836), winkelier (1850), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 18.04.1850, z.v. Pieter van Duijne, boekhouder, en Pieternella Twilt; tr. ís-Gravenhage 10.08.1831|a|

[23] Elisabeth van den Bergh, geb. Rijswijk ca. 1810, dienstbode (1831), scheepsrederes (1852), winkelierster (1862,1864), overl. Scheveningen (s-Gravenhage) 27.01.1880, d.v. Hendrik van den Bergh, broodvakker, en Pieternella Harteveld.

Uit dit huwelijk (moeder van den Berg):

1.                   Petronella van Duijne, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1832; volgt [11].

2.                   Hendrik van Duijne, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1834, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 14.02.1835.

3.                   Pieternella Jacoba van Duijne, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1836, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 04.04.1836.

4.                   Pieter van Duijne, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1838, voerman (1864), reder (1882,1893), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 03.05.1893, overl. voor 1919, tr. ís-Gravenhage 30.03.1864 Elizabeth Maria Burgersdijk, ook Elisabeth Maria, geb. ís-Gravenzande ca. 1841/1842, overl.Scheveningen (ís-Gravenhage) 23.02.1919, d.v. Maarinus Adrianus Burgersdijk en Wilhelmina Catharina de Konnigh.

5.                   Pieternella Jacoba van Duijne, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1839, overl. na 1893, tr. ís-Gravenhage 06.08.1862 Rochus de Niet, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 02.09.1837, visdroger (1862,1864), koopman (1893), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 13.11.1893, z.v. Johannes de Niet, visser (1837), en Adriana den Dulk, visverkoopster (1862).

 

Noten: |a| bruidegom in akte van Duine, tekent met van Duijne (huw.akte ís-Gravenhage 1831 no.181).

 

[24] Cornelis Vlak, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1820, (scheeps)timmerman, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 13.08.1849|a|, z.v. Johannes Vlak en Martijntje Bal; tr.

[25] Wilhelmina Spaans, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1822, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 15.08.1849, d.v. Gerbrand Spaans en Jacoba de Ruiter.

Uit dit huwelijk (moeder ook Willemina/Willempje):

1.                   Johannes Vlak, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1839; volgt [12].

2.                   Gerbrand Vlak, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) xx.12.1841, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 04.09.1843.

3.                   Jacoba Vlak, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1845, dienstbode (1871), overl. na 1912, tr. ís-Gravenhage 05.07.1871 Willem van Kouwenhoven, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 20.03.1842, metselaar (1871), opperman (1912), overl. Schveningen (ís-Gravenhage) 19.11.1912, z.v. Willem van Kouwenhoven, metselaar, en Maaria Keus.

4.                   Arie Vlak, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1846, scheepmaker (1871), scheepstimmerman (1888), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 05.10.1888, tr. ís-Gravenhage 15.11.1871 Johanna Cornelia van Wijngaarden, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1842/1843, dienstbode (1871), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 12.02.1912, d.v. Jan van Wijngaarden en Maria de Mos.

5.                   Gerbrand Vlak, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1849, zeilenmaker, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 09.11.1906, tr. ís-Gravenzande 04.08.1876 Cornelia Boon, geb. ís-Gravenzande 13.08.1854, overl. ís-Gravenhage 16.05.1925, d.v. Arie Boon en Bregtje Koppenol.

 

Noten: |a| e.v. Willempje.

 

[26] Jan van Wijngaarden, geb. Woudrichem 16.07.1812, schipper, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 27.11.1846, z.v. Janvan Wijngaarden, schipper, en Jenneke van der Linden; tr. ís-Gravenhage 23.04.1834

[27] Maria de Mos, geb. Scheveningen ca. 1809, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 29.07.1852, d.v. Arie de Mos, viskoper, en Pieternella Tuijt.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna van Wijngaarden, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1835, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 13.07.1911, tr. ís-Gravenhage 23.01.1856 Klaar Vrolijk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 09.12.1834, visser, overl. ís-Gravenhage 29.04.1921, z.v. Gijsbert Vrolijk, visser, en Jaapje Pronk.

2.                   Arie van Wijngaarden, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1837, stuurman ter koopvaardij (1864), vermoedelijk overl. 1865|a|, tr. ís-Gravenhage 10.02.1864 Martina Johanna Cornelia van Duijne, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1838/1839, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 09.01.1903, d.v. Hendrik van Duijne, broodbakker, en Adriana Varkevisser.
†††† MJCvD tr. 2e ís-Gravenhage 24.11.1869 Johannes Zuurmond, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1831, schipper, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 06.05.1874, z.v. Leenderd Zuurmond en Gijsje Vrolijk.

3.                   Adriana van Wijngaarden, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 17.03.1838; volgt [13].

4.                   Pieter van Wijngaarden, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1840, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 06.01.1841.

5.                   Pieternella van Wijngaarden, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 14.05.1841.

 

Noten: |a| vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 15.10.1869 inzake rechtsvermoeden van het overlijden van AvW sedert 29.06.1865, met vergunning aan MvD een andere huwelijk aan te gaan (kanttekening huw.akte ís-Gravenhage 1864 no.59 & huw.akte ís-Gravenhage 1869 no.640).

 

[28] Arie Knoester, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1819/1820, visser (1842), viskoper (1855,1877), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 13.11.1901, z.v. Willem Knoester, visser, en Henderina Blok; tr. ís-Gravenhage 09.02.1842

[29] Ida Fieret, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1820, koopvrouw (1892), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 27.01.1892, d.v. Dirk Fieret, viskoper, en Guurtje Vrolijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Knoester, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1843; volgt [14].

2.                   Geertruida Jacoba Knoester, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1846, kamerverhuurster (1911), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 02.01.1911, tr. ís-Gravenhage 22.04.1868 Willem Cornelis Korving, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1847, zeilmaker (1868,1892), reder (1903), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 02.07.1903, z.v. Willem Korving, reder, en Neeltje Verheij.

3.                   Arie Knoester, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) xx.12.1848, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 05.07.1849.

4.                   Hendrina Knoester, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1851/1852, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 23.01.1906, tr. ís-Gravenhage 26.09.1877 Gerrit van der Harst, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1855, voerman, overl. ís-Gravenhage 12.01.1937, z.v. Pieter van der Harst, voerman, en Cornelia van der Harst.

5.                   levenloze dochter, Scheveningen (ís-Gravenhage) 04.02.1855.

6.                   levenloze zoon, Scheveningen (ís-Gravenhage) 20.08.1859.

 

[30] Pieter Jacobus de Mos, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1816, visdroger (1836,1841), voerman (1862,1866), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 17.09.1866|a|, z.v. Dominicus de Mos, visdroger, en Pieternella Tuit; tr. ís-Gravenhage 04.05.1836

[31] Margaretha Maria van der Harst, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1817/1818, stalhoudster (1867,1878), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 30.11.1882, d.v. Daniel van der Harst, voerman, en Johanna Maria Schenk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arie de Mos, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1837, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 14.02.1845.

2.                   Janna de Mos, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1838, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 16.04.1838.

3.                   Daniel de Mos, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1839/1840, voerman, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 05.04.1873, tr. 1e ís-Gravenhage 30.07.1862 Grietje Zuurmond, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1841, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 03.01.1866, d.v. Jacob Zuurmond, koopman, en Geertje Hoogenraad; tr. 2e ís-Gravenhage 16.01.1867 Maria van der Toorn, geb. ca. 1848, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 01.01.1874, d.v. Arend van der Toorn, reder, en Marijtje Taal.

4.                   Pieternella de Mos, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1841, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 23.12.1841.

5.                   Janna de Mos, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1842, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 20.12.1845.

6.                   Pieternella de Mos, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 19.03.1845; volgt [15].

7.                   Arie de Mos, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1848, voerman (1873,1877), stalhouder (1878), voerman (1892,1911), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 11.04.1911, tr. ís-Gravenhage 18.06.1873 Aagje Knoester, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1852/1853, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 08.02.1915, d.v. Maarten Knoester, koopman, en Pieternella de Niet.

8.                   Janna de Mos, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 06.03.1849, breister, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 24.02.1920, tr. ís-Gravenhage 13.07.1870 Dirk Martinus Tuit, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1844/1845, voerman, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 28.12.1900, z.v. Teunis Jacobus Tuit, voerman, en Jansje Knoester.

9.                   Minnekus de Mos, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1852, voerman, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 20.09.1922, tr. 1e ís-Gravenhage 22.08.1877 Kniertje van der Toorn, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1857, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 13.12.1887, d.v. Maarten van der Toorn en Kniertje Bal; tr. 2e ís-Gravenhage 15.05.1889 Johanna Hoogenraad, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1866, overl. ís-Gravenhage 16.06.1955, d.v. Gijsbert Hoogenraad, timmerman, en Frederika Louisa Wilhelmina den Dulk.

10.                Martinus de Mos, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1855, mandenmaker, overl. ís-Gravenhage 28.01.1936, tr. ís-Gravenhage 26.07.1876 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 17.11.1896, ingeschr. ís-Gravenhage 30.12.1896) Huibertje van der Toorn, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1857, overl. ís-Gravenhage 10.04.1914, d.v. Gerrit Martinus van der Toorn, arbeider, en Petronelkla de Mos.

11.                Pieter de Mos, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1858, kuiper (1878), reder (1900), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 07.03.1900, tr. ís-Gravenhage 08.05.1878 Arendje den Dulk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 26.02.1859, overl. ís-Gravenhage 05.12.1923, d.v. Wouter den Dulk en Huibertje den Heijer, rederes.

12.                Margaretha Maria de Mos, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1860, tr. ís-Gravenhage 28.01.1880 Arie Kruijt, geb. Katwijk ca. 1859, voerman, z.v. Jan Kruijt en Johanna Nijgh.

 

Noten: |a| oud 53 jaar, vader Arie (overl.akte ís-Gravenhage 1866 no.).

 


Bijlage A

 

[32] Lodewijk van Hulsentop, geb. Scheveningen ca. 1764, kuiper (1818), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 31.03.1828|a|, z.v. Lodewijk van Hulsentop en Adriana Overduijn; tr.

[33] Alida Reus, geb. Scheveningen ca. 1752, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 01.11.1831, d.v. Johannes Reus en Johanna Hoogendijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Hulsentop, geb. Scheveningen ca. 1785/1786, overl. ís-Gravenhage 30.03.1854|c|, tr. ís-Gravenhage 25.11.1818 Chiel Jol, geb. Scheveningen ca. 1792/1793, scheepmaker, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 13.05.1852|b|, z.v. Kornelis Jol en Helena Baak, naaister (1818).

2.                   Johannes van Hulsentop, geb. Scheveningen ca. 1787/1788; volgt [16].

 

Noten: |a| overledene Hulsentop, aangifte door zoon Johannes Hulsentop, tekent met J. Hulsentop (overl.akte ís-Gravenhage 1828 no.366); |b| overledene Machiel, vader Cornelis, moeder Trijntje Bal, e.v. Hulzentop (overl.akte ís-Gravenhage 1852 no.713); |c| wede Michiel Jol.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren