Martinus de Haas (1891-1964)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien oktober 2021)

 


 

[1] Martinus de Haas, geb. Den Helder 19.07.1891, promotie Amsterdam UvA 23.02.1926|a|, leraar geschiedenis en aardrijkskunde (1919), 
docent geschiedenis Katholieke Leergangen (1920-1928)|b|, lector Tilburg (1927-1961), rector St.Odulphus Lyceum te Tilburg (voor1939-1956), OON 1950, overl. Tilburg 11.08.1964|c|, tr. Den Helder 14.08.1919 Johanna Josephine ten Hacken, geb. Den Helder 18.03.1886, overl. Tilburg 02.10.1977, d.v. Wilhelmus Marinus ten Hacken (1855-1927), scheepstimmerman, en Wilhelmina Judoca Bruens (1854-1948).

 

Noten: |a| proefschrift: Bossche scholen van 1629 tot 1795; promotor: H. Brugmans (1868-1939); |b| J.A. Bornewasser, Vijftig jaar Katholieke Leergangen: 1912-1962, p.249; |c| lector hogeschool (overl.akte Tilburg 1964 no.748).

 

[2] Franciscus Thomas de Haas, geb. Buurmalsen 02.12.1852, koopman (1885,1919), overl. Schagen 24.06.1930, tr. Den Helder 11.02.1885
[3] Johanna Hendrika Zoetelief, geb. Oudeschild (Texel) 20.03.1861, overl. Den Helder 17.04.1923.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus de Haas, geb. Den Helder 19.07.1891; volgt [1].

 

[4] Martinus de Haas, geb. Driel ca. 1812, commies (1851), koopman (okt1851,1860), winkelier (1865), overl. Den Helder 17.04.1878|c|, tr. Heumen 05.08.1851

[5] Theodora Johanna Hoes, geb. Buurmalsen 17.04.1821, overl. Den Helder 18.09.1865|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anthonia Maria Wilhelmina de Haas, geb. Buurmalsen 17.10.1851, overl. Blokker 09.12.1921.

2.                   Franciscus Thomas de Haas, geb. Buurmalsen 02.12.1852; volgt [2].

3.                   Thomas Franciscus Johannes de Haas, geb. Buurmalsen 07.03.1854, koopman, overl. Nijmegen 19.02.1929, tr. Den Helder 29.10.1879 Dorothea Johanna Heeres, geb. Den Helder 03.08.1850, overl. Nijmegen 28.03.1937, d.v. Jan Heeres en Dorothea Johanna van Hert.

4.                   Johannes Andreas de Haas, geb. Den Helder 21.12.1855, telegrafist, overl. voor 1942, tr. Amsterdam 13.06.1889 Cornelia Margaretha Heeres, geb. Den Helder 22.09.1864, overl. Amsterdam 19.10.1942, begr. Amsterdam (RK Kerkhof Buitenveldert) 23.10.1942, d.v. Jan Heeres en Dorothea Johanna van Hert, winkelierster (1889).

5.                   levenloze zoon, Den Helder 20.01.1857.

6.                   levenloze zoon, Den Helder 11.01.1858.

7.                   Maria Cornelia Antonia de Haas, geb. Den Helder 11.09.1859, overl. Den Helder 28.09.1859.

8.                   Martinus Theodorus de Haas, geb. Den Helder 20.09.1860, winkelier, overl. Den Helder 08.06.1917, tr. Den Helder 03.08.1892 Maria Helena Hoogenbosch, geb. Den Helder 22.11.1867, overl. Velsen 07.04.1943|b|, d.v. Dirk  Hoogenbosch en Johanna Helena Winter.

9.                   levenloze dochter, Den Helder 04.07.1862.

10.               levenloze zoon, Den Helder 01.03.1864.

 

Noten: |a| Dorathea Johanna (overl.akte Den Helder 1865 no.375); |b| ook overl.akte Beverwijk 1943 no.89; |c| moeder van Allen, wedr Dorothea Johanna (overl.akte Den Helder 1878 no.156).

 

[6] Reijer Zoetelief, geb. Oudeschild (Texel) 22.04.1828, zeeman (1856), scheepsgezagvoerder (1861,1863), vermist 1885|a|, tr. Texel 21.01.1856

[7] Neeltje Kooger, geb. Oudeschild (Texel) 11.06.1828, overl. Den Helder 01.11.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Cornelia Johanna Zoetelief, geb. Amsterdam ca. 1859, overl. Den Helder 29.03.1931, tr. Den Helder 28.04.1886 Johannes Lodewijk Vinken, geb. Den Helder 21.05.1857, koffiehuishouder, overl. Den Helder 23.01.1910, z.v. Johannes Vinken, zeeman, en Jacoba Oudebroekhuizen.

3.                   Johanna Hendrika Zoetelief, geb. Oudeschild (Texel) 20.03.1861; volgt [3].

4.                   Johannes Adrianus Zoetelief, geb. Oudeschild (Texel) 22.11.1863, smid en winkelier (1887), overl. Alkmaar 13.10.1946, tr. 1e Haarlem 27.03.1887 Elisabeth Maria Maas, geb. Haarlem 21.12.1862, overl. Den Helder 16.01.1925, d.v. Wilhelmus Maas, smid, en Wilhelmina Maria van Gaalen; tr. 2e Sophia Wilhelmina de Looze, geb. Den Helder 02.11.1862, overl. Alkmaar 14.08.1943, d.v. Johannes Arend de Looze, zeeman, en Petronella Johanna Compans.
     SWdL tr. 1e Den Helder 18.05.1887 Sijbren Wierds Dijkstra, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 22.05.1853, konstabel bij de marine (1887), fotograaf (1915), overl. Den Helder 29.11.1915, z.v. Wierd Sijbrens Dijkstra, smid, en Antje Lodewijks Blom.

 

Noten: |a| bruid Johanna Hendrika Zoetelief verklaart dat haar vader ‘zeevarende zijnde, vele jaren geleden van huis is uitgevaren en er sedert van hem evenmin als van het schip iets is vernomen, zoodat de comparante buiten de mogelijkheid verkeert zijne toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te vragen of eene akte van zijn overlijden of ter vervanging daarvan eene akte van bekendheid over te leggen’ (huw.akte Den Helder 1885 no.8).

 

[8] Thomas de Haas, geb. Driel ca. 1774, kastelein (1818), herbergier (1819), overl. Driel 24.01.1834, tr. Driel (rk) 12.05.1805

[9] Antonia van Alem, ged. Driel (rk) 20.09.1776, overl. Driel 22.04.1829.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas Franciscus de Haas, ged. Driel (rk) 01.03.1806, schipper, overl. Ommerschans (Stad Ommen) 13.06.1880.

2.                   Antonius de Haas, geb. Driel ca. 1808/1809, winkelier, overl. Utrecht 09.05.1867, tr. Culemborg 28.04.1837 Johanna Geertrui(da) Blom, geb. Waardenburg 14.02.1813, overl. Utrecht 07.07.1885, d.v. Cornelis Blom, dagloner, en Otje Verbeek.

3.                   Rudolphus de Haas, geb. ca. 1808, overl. Driel 26.07.1816.

4.                   Joannes de Haas, ged. Driel (rk) 02.06.1810, overl. na 1892, tr. Driel 25.07.1840 Cornelia Sloth, geb. Kessel ca. 1818, overl. Alem, Maren en Kessel 15.12.1892, d.v. Antonij Sloth, arbeider, en Hendrina van Herpen.

5.                   Martinus de Haas, geb. Driel ca. 1812; volgt [4].

6.                   Mechtilda de Haas, geb. Driel 03.10.1813, overl. Vught 10.05.1841, tr. Vught 27.06.1836 Arnold Schuurmans, geb. Vught 19.02.1812, metselaar, overl. na 1841, z.v. Jacobus Schuurmans en Adriana van den Braak.

7.                   Arnoldus de Haas, geb. Driel 20.12.1814, schipper, overl. Rotterdam 05.05.1896,  tr. 1e Driel 09.11.1842 Petronella Martens, geb. Mielo xx.03.1817, overl. ’s-Hertogenbosch 28.02.1864|a|, d.v. Cornelis Martens, bouwman, en Catharina van Tilburg; tr. 2e Bokhoven 24.08.1865 Elisabeth van Aalst, geb. Hurwenen 06.10.1822, dienstmeid (1846), overl. ’s-Hertogenbosch 09.07.1868|b|, d.v. Willem van Aalst en Wilhelmina Brans.
     EvA tr. 1e Driel 04.05.1846 Hendrik de Groot, geb. Driel 14.04.1816, arbeider (1846), schipper (1864), overl. Well (Ammerzoden) 13.08.1864|c|, z.v. Abraham de Groot, landbouwer, en Sophia van der Velde.

8.                   Rudolphus de Haas, geb. Driel 06.04.1818, overl. Driel 25.05.1818.

 

Noten: |a| aangifte door de directeur van het ziekengasthuis en een portier, per abuis Petronella wede Arnoldus (overl.akte ’s-Hertogenbosch 1864 no.160); |b| ook overl.akte Driel 1868 no.54; |c| ook overl.akte Driel 1864 no.78.

 

[10] Franciscus Hoes, Frans, ged. Batenburg (rk) 21.12.1781, landman/landbouwer, overl. Buurmalsen 25.06.1857, tr. Buren 29.04.1813|a|

[11] Maria Tukker, geb. ca. 1795, overl. Buurmalsen 20.01.1844|b|.

Uit dit huwelijk (vader Frans):

1.                   Theodorus Lambertus Hoes, geb. Buurmalsen (Geldermalsen) 24.07.1813, overl. Buurmalsen 10.06.1889, tr. Buurmalsen 05.02.1842 Elisabeth Tellekamp, ook Telkamp, geb. Buurmalsen (Geldermalsen) 23.07.1815, overl. Buurmalsen 20.10.1894, d.v. Barend Tellekamp, klompenmaker, en Jannigje de Rijk.

2.                   Ieda Hermina Hoes, ook Ida Hermina, geb. Buurmalsen (Geldermalsen) 24.03.1815, overl. Buurmalsen 03.10.1818.

3.                   Hendrikus Hoes, geb. ca. 1817, landbouwer, overl. Rotterdam 08.03.1902, tr. Buurmalsen 22.04.1852 Willemina Telligekamp, ook Telkamp, geb. Waardenburg 27.10.1820, overl. Buurmalsen 07.05.1887, d.v. Barend Telligekamp, klompenmaker, en Jannigje de Rijk.

4.                   IJda Maria Hoes, ook Ida Maria, geb. Buurmalsen 24.03.1819, overl. Arnhem 31.07.1893, tr. Buurmalsen 10.07.1848 Wilhelmus van Boldrik, geb. Bemmel 28.02.1821, landbouwer, overl. Arnhem 13.01.1900, z.v. Caspar van Boldrik, landman, en Theodora Nuij.

5.                   Theodora Johanna Hoes, geb. Buurmalsen 17.04.1821; volgt [5].

6.                   Hermanus Hoes, geb. Buurmalsen 26.07.1823, landbouwer, overl. Maurik 15.09.1875|c|, tr. Buurmalsen 29.10.1852 Jannetje Telkamp, geb. Buurmalsen 26.10.1833, overl. IJsselstein 30.01.1917, d.v. Berend Telkamp, klompenmaker, en Jannetje de Rijk.

7.                   Cornelia Hoes, ook Cornelia Johanna, geb. Buurmalsen 14.10.1825, overl. Buurmalsen 19.05.1833.

8.                   Johannes Andreas Hoes, geb. Buurmalsen 30.11.1827, landbouwer, overl. Maurik 04.10.1888.

9.                   Petrus Marinus Hoes, geb. Buurmalsen 23.08.1831, overl. Buurmalsen 08.11.1835.

10.               Cornelia Johanna Hoes, geb. Buurmalsen 10.02.1834, overl. Den Helder 24.04.1889, tr. 1e Buurmalsen 29.10.1852 Hermanus Bernardus Tellekamp, ook Telkamp, geb. Buurmalsen 25.02.1825, klompenmaker, overl. Buurmalsen 11.11.1853, z.v. Barend Tellekamp, klompenmaker, en Jannigje de Rijk; tr. 2e Buurmalsen 04.07.1857 Frederik Jan Holmer, geb. Laren (Gld) 02.02.1822, timmerman, overl. Zutphen 28.01.1901, z.v. Lammert Holmer, landbouwer, en Johanna Padis.

 

Noten: |a| bruid Tucker; |b| vader Dirk Ariese; |c| geb. 28.07, e.v. Johanna (overl.akte Maurik 1875 no.54).

 

[12] Jan Zoetelief, geb. Texel ca. 1795, smid, overl. Oudeschild (Texel) 09.06.1841, tr. Texel 20.05.1819

[13] Jantje Molenaar, ook Jannetje, geb. Texel ca. 1797, overl. Oudeschild (Texel) 08.01.1847.

Uit dit huwelijk:

1.                   Simon Zoetelief, geb. Oudeschild (Texel) 09.02.1820, kleermaker, overl. Oudeschild (Texel) 26.06.1853.

2.                   Jan Zoetelief, geb. Oudeschild (Texel) 30.09.1821, smid, overl. Den Helder 23.07.1876|a|, tr. Texel 16.04.1846 Stijntje Kooger, geb. Oudeschild (Texel) 16.03.1823, overl. Den Burg (Texel) 13.04.1885, d.v. Michiel Kooger, werkman (1823), koopman (1846), en Neeltje Kunst.

3.                   Hiltje Zoetelief, ook Hillegonda, geb. Oudeschild (Texel) 03.02.1823, overl. Oudeschild (Texel) 06.09.1825.

4.                   Christijntje Zoetelief, Stijntje, geb. Oudeschild (Texel) 30.10.1824, overl. Oudeschild (Texel) 02.07.1845.

5.                   Cornelis Zoetelief, geb. Oudeschild (Texel) 07.11.1826, grofsmid, overl. Oudeschild (Texel) 15.04.1849.

6.                   Reijer Zoetelief, geb. Oudeschild (Texel) 22.04.1828; volgt [6].

7.                   Hilletje Zoetelief, ook Hiltje, geb. Oudeschild (Texel) 21.04.1830, overl. Oudeschild (Texel) 20.11.1854.

8.                   Gerritje Zoetelief, geb. Oudeschild (Texel) 20.01.1834, overl. Den Burg (Texel) 30.11.1878, tr. Texel 17.04.1856 Hendrik Zoetelief, geb. Den Burg (Texel) 11.05.1833, (veld)arbeider, overl. Den Burg (Texel) 26.06.1914, z.v. Pieter Zoetelief, boer, en Antje Kopjes.
     HZ tr. 2e Texel 04.05.1882 Jannetje Smit, geb. Oosterend (Texel) 26.12.1831, d.v. Cornelis Gerrits Smit, landbouwer (1831), logementhouder (1851), en Naatje Hopman.
     JS tr. 1e Texel 04.09.1851 Jacob Dito, geb. Oudeschild (Texel) 11.10.1825, zeeman (1851), schipper (1862), werkman (1870), overl. Texel 19.03.1870, z.v. Hendrik Dito, schipper, en Cornelia Pieters Robbok.

9.                   Antje Zoetelief, geb. Oudeschild (Texel) 19.09.1836, overl. Den Burg (Texel) 22.07.1870.

 

[14] Henricus Kooger, Hendrik, geb. Texel ca. 1808/1809, zeeman, overl. Oudeschild (Texel) 01.04.1829, tr. Texel 18.05.1828

[15] Neeltje Gomes, geb. Texel ca. 1806, overl. Oudeschild (Texel) 08.05.1864; tr. 2e Texel 29.10.1835 Johannes Buikes, geb. Texel ca. 1808/1809, zeeman (1835), koopvaardijkapitein (1864), scheepsgezagvoerder (1865), overl. Oudeschild (Texel) 18.02.1885, z.v. Arie Jacobs Buikes en Jantje Alberts Ran.

     JB tr. 2e Texel 18.05.1865 Antje Kikkert, geb. Oudeschild (Texel) 26.02.1817, overl. Amsterdam 08.01.1906|a|, d.v. Cornelis Kikkert, zeeman, en Willempje Pieters Hin.

     AK tr. 1e Texel 20.04.1837 Jan Dito, geb. Oudeschild (Texel) 25.11.1815, zeeman (1837), schipper (1853), overl. Oudeschild (Texel) 23.09.1853, z.v. Hendrik Dito, zeeman (1815), schipper (1837), koopman (1853), en Cornelisje Robbok.

Uit dit huwelijk:

1.                   Neeltje Kooger, geb. Oudeschild (Texel) 11.06.1828; volgt [7].

 

Noten: |a| overl.akte Texel 1906 no.7.

 

[16] Roelof de Haas; otr. 2e Driel 09.05.1788, tr. Driel 25.05.1788 Catharina den Otter, ook Katharina geb. ca. 1762, overl. Driel 12.08.1831,d.v. Jakobus den Otter en Gerarda van Aalst; otr. 1e Driel 01.11.1771|a|, tr. Driel 24.11.1771

[17] Margriet de Gier, overl. voor 1788.

Uit het huwelijk de Haas-de Gier (vader ook Rodulphus/Rolandus, moeder ook Magreta/Margaretha/Margaritha/Margeretha):

1.                   Thomas de Haas, geb. Driel ca. 1774; volgt [8].

2.                   Gerrit de Haas, geb. ca. 1778, overl. Driel 25.06.1857, tr. e Christina Tra; tr. e Adriana Ruijs.

3.                   Petrus de Haas, Peter, ged. Driel (rk) 03.03.1781, arbeider, overl. Driel 30.01.1845, tr. Geertruijda Heijmans.

4.                   Maria de Haas, ged. Driel (rk) 18.06.1783.

5.                   Walterus de Haas, ged. Driel (rk) 12.12.1784.

Uit het huwelijk de Haas-den Otter (vader ook Rolandus/Rudolphus):

6.                   Gerarda de Haas, ged. Driel (rk) 07.07.1791, kraamster (1838), overl. Driel 13.06.1857, tr. 1e Driel 22.01.1821 Jan van Herpen, geb. ca. 1790, arbeider, overl. Driel 01.11.1832, z.v. Gerrit van Herpen en Lamberdina van Aalst; tr. 2e Driel 12.02.1838 Hendrikus van Houte, ook van Houten, geb. ca. 1794, arbeider, overl. Driel 06.10.1874, z.v. Franciscus van Houte en Anna van Heel.
     HvH tr. 1e Adriana van der Vleut, geb. ca. 1796, overl. Driel 14.10.1835, d.v. Nicolaas van der Vleut en Wilhelmina Blanckers.

7.                   Margarita de Haas, ged. Driel (rk) 16.02.1794, tr. Eindhoven 20.08.1820 Franciscus van Rooij, geb. Maastricht 29.01.1794, z.v. Bernardus van Rooij en Hendrina Peels.

8.                   Jacobus de Haas, ged. Driel (rk) 26.04.1797, schippersknecht (1823), schipper (1827), overl. Hedel 27.11.1846, tr. 1e Hedel 18.10.1823 Lijda Lamberdina Eijkemans, geb. ca. 1803, overl. Hedel 27.01.1827, d.v. Wouter Eijkemans en Maria van Oosterom; tr. 2e Hedel 01.06.1827 Catharina Bel, geb. ca. 1804, overl. Hedel 22.08.1849, d.v. Willem Bel, schoenmaker, en Johanna Muskens.

9.                   Walterus de Haas, ged. Driel (rk) 27.09.1799, arbeider, overl. Driel 17.05.1887, tr. 1e Driel 23.05.1823 Maria de Gruijter, arbeidster, overl. Driel 06.04.1831, d.v. Hendrik de Gruijter en Geertruida Broekmeulen; tr. 2e Rossum 13.02.1834 Maria van Os, ook van Osch, geb. ca. 1809, overl. Driel 21.01.1861, d.v. Johannis van Os en Petronella Weerds.

 

Noten: |a| bruid Margriet.

 

[18] Nicolaas van Alem, overl. voor 1819, tr. Driel (rk) 22.11.1767

[19] Mechtilda van Lith, geb. Driel ca. 1738, overl. Driel 19.01.1819, d.v. Arnoldus van Lith en NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gijsbertus van Alem, ged. Driel (rk) 02.10.1768, overl. Driel 16.11.1839.

2.                   Henricus van Alem, ook Hendrikus, ged. Driel (rk) 19.11.1769, overl. Driel 02.12.1855, tr. Driel 01.03.1813 Wilhelmina de Gier, geb. 16.06.1779, d.v. Petrus de Gier en Theodora van Nes.

3.                   Petronella van Alem, ook Pieternella, ged. Driel (rk) 07.03.1771, overl. Culemborg 25.02.1843, tr. Antonie van Trist, geb. ca. 1753, overl. Zaltbommel 11.11.1831, z.v. Adrianus van Trist en Elisabeth de Raad.

4.                   Arnoldus van Alem, ged. Driel (rk) 30.05.1773, overl. Driel 30.04.1850, otr. Driel 20.04.1809, tr. Driel (rk) 14.05.1809 Johanna van den Hurk, geb. ca. 1784, overl. Driel 16.12.1863, d.v. Gerardus van den Hurk en Diliana Blankers.

5.                   Wilhelmina van Alem, ged. Driel (rk) 27.12.1774, overl. Culemborg 23.01.1864, tr. 1e Franciscus Hakkert, geb.ca. 1755, leerlooier, overl. Culemborg 09.09.1820, z.v. Philippus Hakert en Margaritha Terhorst; tr. 2e Culemborg 28.01.1823 Arnoldus Willebrordus van Tienhoven, geb. ca. 1789, voerman, z.v. Theodorus van Tienhoven en Christina Bongers, winkelierster (1823).

6.                   Antonia van Alem, ged. Driel (rk) 20.09.1776|a|; volgt [9].

7.                   Adrianus van Alem, ook Arie, ged. Driel (rk) 17.10.1779, overl. Culemborg 13.08.1856, tr. Elisabeth Mulder, geb. Vianen ca. 1766, overl. Culemborg 02.08.1838|b|, d.v. Eimerardus van Milder en Johanna Bakker.
     EM tr. 1e Johannes Alderen; tr. 2e Arnoldus Donnée.

 

Noten: |a| moeder Mechelina; |b| van Milder.

 

[20] Lambertus Hoes, Lambert/Lamert, geb. Batenburg, overl. voor 1813, begr. Batenburg, tr. Ravenstein (rk) 05.02.1777

[21] Ida Welte, geb. Batenburg, overl. na 1828.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Hoes, Jan, ged. Batenburg (rk) 16.11.1777, overl. Batenburg 30.10.1842.

2.                   Johanna Maria Hoes, ged. Batenburg (rk) 08.07.1779.

3.                   Franciscus Hoes, ged. Batenburg (rk) 21.12.1781; volgt [10].

4.                   Petrus Hoes, Peter, ged. Batenburg (rk) 22.01.1784, bouwman (1813).

5.                   Dorothea Maria Hoes, ged. Batenburg (rk) 18.07.1786, tr. Batenburg 22.02.1819 Jacob Moore, ged. Batenburg 09.07.1779, z.v. Theodorus Moore en Johanna Jacobs.

6.                   Hermina Hoes, ged. Batenburg (rk) 27.08.1789.

7.                   Bernardus Hoes, ged. Batenburg (rk) 31.03.1792.

8.                   Lambertus Hoes, geb. Batenburg 29.11.1794, veerman, tr. Kesteren 04.10.1828 Anna Maria Mintjes, geb. Opheusden 03.05.1801, d.v. Leendert Mintjes en Dora van Gent.

 

[22] Theodorus Tucker, overl. voor 1813, tr.

[23] Theodora van Santen, overl. voor 1813.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Tucker, geb. ca. 1795; volgt [11].

 

[24] Simon Zoetelief, overl. Texel 22.01.1806, z.v. Gerbrand Zoetelief en NN; tr.

[25] Hiltje Dijt, overl. Texel 09.05.1803.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Zoetelief, geb. Texel ca. 1786, schoenmaker, overl. Den Burg (Texel) 28.08.1853, tr. Texel 10.02.1814 Grietje Smit, geb. Texel ca. 1791, overl. Den Burg (Texel) 27.01.1823, d.v. Simon Reijersz Smit, warmoezier, en Trijntje Graaf.

2.                   Gerbrand Zoetelief, geb. Texel ca. 1789/1790, metselaar, overl. Den Burg (Texel) 17.10.1851|a|, tr. 1e Texel 20.02.1814 Antje Gorter, geb. Texel ca. 1788, overl. Den Burg (Texel) 17.02.1827, d.v. Dirk Jansz Gorter en Antje Pieters Kopjes; tr. 2e Texel 24.08.1828 Jannetje Boom, geb. Texel ca. 1800, overl. Den Burg (Texel) 10.02.1880, d.v. Harmen Boom, zeeman, en Neeltje de Graaf.

3.                   Jan Zoetelief, geb. Texel ca. 1795; volgt [12].

4.                   Gerritje Zoetelief, geb. Texel ca. 1796/1797, overl. Oudeschild (Texel) 03.12.1829, tr. Texel 20.05.1827 Gerrit Reij, geb. Texel ca. 1799, zeeman (1827,1837), schipper (1874), overl. Oudeschild (Texel) 20.07.1874, z.v. Cornelis Lammertsz Reij, landbouwer, en Dieuwertje Kopjes.
     GR tr. 2e Texel 26.01.1837 Neeltje Graaf, geb. Texel ca. 1803/1804, overl. Oudeschild (Texel) 15.10.1877, d.v. Maarten Graaf, metselaar, en Antje Makkenberg.

5.                   Antje Zoetelief, geb. Texel ca. 1801/1802, overl. Den Burg (Texel) 16.12.1872, tr. Texel 10.05.1829 Cornelis Smit, geb. Texel ca. 1806, schoenmaker (1829), nachtwacht (1853), overl. Den Burg (Texel) 19.04.1853, z.v. Cornelis Jacobsz Smit en Jantje Dijker.

 

Noten: |a| e.v. Boon (overl.akte Texel 1851 no.100).

 

[26] Jan Molenaar, geb. Texel ca. 1770, scheepstimmerman, overl. Oudeschild (Texel) 23.11.1853|b|, d.v. Reijer Molenaar en NN; tr.

[27] Stijntje Munnik, ook Munnickx/Munniks, geb. Texel ca. 1766, overl. ‘aan de haven’ te Texel 03.02.1836|b|, d.v. Jan Munnik en NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantje Molenaar, geb. Texel ca. 1797; volgt [13].

2.                   Maartje Molenaar, geb. Texel ca. 1800, tr. Texel 03.05.1818|a| Klaas Brederoode, ook van Brederode, geb. Durgerdam ca. 1791/1792, scheepstimmerman, overl. Oudeschild (Texel) 14.10.1843, z.v. Frederik Brederoode (-1797) en Neeltje Pieters Bording (-1811).

 

Noten: |a| de bruidegom tekent niet verklarende ‘niet te kunnen schrijven noch zijnne naam teekenen’ (huw.akte Texel 1818 no.789); |b| naam v/d moeder niet ingevuld; |c| naam v/d moeder niet ingevuld, wedr Christina Munnik.

 

[28] Dirk Kooger, geb. Texel 1780, kapitein ter koopvaardij (1828), commissionair (1829,1835), zaakwaarnemer (1843), commissionair (1844), scheepsagent (1847), overl. Den Helder 25.09.1847|a|, z.v. Jan Kooger en NN; tr.

[29] Neeltje Burger, geb. Texel ca. 1781, overl. Den Helder 22.07.1843, d.v. Hendrik Burger en Aagje Buijkes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Kooger, geb. Oudeschild (Texel) ca. 1803/1805, zeeman (1829), kapitein ter koopvaardij, overl. aan boord van het particuliere Ned. schip “Koning Willem II” varende op de Oosterschelde 02.11.1850|b|, tr. Texel 25.10.1829 Vrouwtje Graaf, geb. Texel ca. 1807, overl. voor 1850, d.v. Maarten Graaf, metselaar, en Antje Makkenberg.

2.                   Henricus Kooger, geb. Texel ca. 1808/1809; volgt [14].

3.                   Aagje Kooper, ook Agie, geb. Texel ca. 1811, overl. Den Burg (Texel) 17.06.1837, tr. Texel 06.06.1835 Pieter Verberne, geb. Texel ca. 1808, onderwijzer te Den Burg (1837,1842), overl. Texel 01.08.1881, z.v. Willem Janse Verberne, oud-zeeman (1835), onderwijzer, en Antje Theunis Smit.
     PV tr. 2e Texel 03.08.1842 Louisa van Scharenburg, geb. Texel ca. 1813/1814, overl. Den Burg (Texel) 30.01.1894, d.v. Vrouwtje Jansz Latjes.

4.                   Anna Kooger, geb. Amsterdam ca. 1820, overl. Den Helder 31.01.1847, tr. Den Helder 02.05.1844 Jan Ran, geb. Oudeschild (Texel) 09.02.1818, loodsleerling (1844), loodsschipper (1849), gepensioneerd zeeloods (1882), overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg|c|) 05.05.1882|d|, z.v. Reijer Jansz Ran, zeeman (1818), kanaalloods (1844,1847), en Maartje Klaas Gomes (ca.1791/1792-1878).
     JR tr. 2e Den Helder 15.02.1849 Anna Maria Rippens, geb. Den Helder 23.12.1826, overl. Den Helder 04.05.1892, d.v. Hendrik Jacobus Rippens, metselaar, en Marijtje van der Wal.

 

Noten: |a| ‘zijnde de verdere relaties der overledene aan de declaranten onbekend’ (overl.akte Den Helder 1847 no.285); |b| extract uit scheepsjournaal bijgevoegd (overl.akte Middelburg 10.12.1850 no.425); |c| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |d| ook overl.akte Den Helder 1882 no.195.

 

[30] Klaas Gomes, geb. ca. 1766, zeeman (1813), loodsschipper (1822,1831), zeeman (1835), gepensioneerd loods (1847), overl. Oudeschild (Texel) 23.08.1847, z.v. Cornelis Gomes en Maartje Cleun; tr.

[31] Anna Rijk, geb. Texel ca. 1770, overl. Oudeschild (Texel) 18.06.1848, d.v. Klaas Rijk en Anna Eleonora Kaspers Ziervoogel|a|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Annaatje):

1.                   Maartje Gomes, geb. Texel ca. 1791/1792, overl. Den Helder 29.04.1878, tr. Texel 26.11.1813 Reijer Ran, geb. Texel ca. 1792/1793, zeeman (1813), kanaalloods (1844), overl. Den Helder 05.01.1860, z.v. Jan Ran en Anna van Zuijlen.
Uit dit huwelijk: Jan Ran (1818-1882), tr. Den Helder 02.05.1844 Anna Kooger (ca.1820-1847), d.v. Dirk Kooger en Neeltje Burger.

2.                   Klaas Gomes, geb. Texel ca. 1793, loods (1847), loodsschipper (1848), overl. Den Helder 04.12.1848, tr. Marijtje Sprong, geb. Texel ca. 1795, overl. Den Helder 19.09.1860, d.v. Jan Sprong en Antje Fokkes Oosterling.

3.                   Martje Gomes, geb. Texel ca. 1795, overl. Oudeschild (Texel) 24.01.1847, tr. Jan Cornelis Backer, aannemer van publieke werken (1847).

4.                   Jantje Gomes, geb. Texel ca. 1797, overl. Oudeschild (Texel) 10.04.1876, tr. Texel 28.07.1822 Reier Smit, geb. Texel ca. 1797, zeeman, overl. voor 1876, z.v. Simon Reiersz Smit, warmoezier, en Trijntje Graav.

5.                   Aagje Gomes, ook Agatha, geb. Texel ca. 1801/1802, overl. Den Helder 07.03.1863, tr. 1e Texel 26.01.1823 Jan Groot, geb. Texel ca. 1796, zeeman, z.v. Klaas Groot, loodsman, en Agnes Verberne; tr. 2e Texel 18.05.1828 Jan Boom, geb. Texel ca. 1801, zeeman (1828), buitenloods (1848), overl. Den Helder 02.05.1866, z.v. Gerrit Boom, zeeman, en Jannetje de Vaan.

6.                   Neeltje Gomes, geb. Texel ca. 1806; volgt [15].

7.                   Cornelis Gomes, geb. Texel ca. 1808/1809, zeeman (1831), loods (1847), overl. Den Helder 11.05.1880, tr. Texel 19.06.1831 Trijntje van der Schans, geb. Texel ca. 1809, overl. Den Helder 15.04.1883, d.v. Hendrik van der Schans, landbouwer, en Klaasje Veger.

 

Noten: |a| overl.akte Texel 1848 no.83, transcriptie Noord-Hollands Archief.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren