Christianus Petrus Antonius Geppaart (1931-2016)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien maart 2022)

 


 

[1] Christianus Petrus Antonius Geppaart, Chris, geb. Breda 02.12.1931, examen Rijksbelastingacademie Rotterdam 1956, doctoraalexamen rechtsgeleerdheid Leiden 1958, promotie Leiden 22.09.1965|a|, hoogleraar Tilburg (1966-1996), lid KNAW 1978, RNL 1983, overl. Tilburg 17.12.2016, crem. Tilburg 21.11.2016, tr. Louise Pauline Heijkoop, Louki, overl. 1996.
– Levensbericht: KNAW

 

Noten: |a| proefschrift: Fiscale rechtsvinding; promotor: K.V. Antal (1917-2003).

 

[2] Martinus Petrus Geppaart, geb. Etten en Leur 04.04.1902, boekhouder (1929,1930), overl. Breda 21.08.1976, tr. Teteringen 25.04.1929
[3] Anna Maria Josephina Raassen, geb. Dongen 19.08.1906, overl. na 1976.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christianus Petrus Antonius Geppaart, geb. Breda 02.12.1931|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Bredasche courant 07.12.1931 (Christianus P.A., z.v. M. Geppaart-Raassen).

 

[4] Johannes Adrianus Geppaart, geb. Etten en Leur 06.08.1845, schoenmaker (1907), overl. Etten en Leur 13.10.1908; tr. 1e Etten en Leur 05.08.1880 Petronella Lauwen, geb. Etten en Leur 14.08.1844, overl. Etten en Leur 08.03.1892, d.v. Cornelis Lauwen en Petronella Bruijns; tr. 2e Etten en Leur 04.11.1892

[5] Catharina Trouw, geb. Etten en Leur 20.07.1865, overl. Etten en Leur 17.09.1942.

Uit het huwelijk Geppaart-Lauwen (vader soms Geppaert):

1.                   Adriana Johanna Geppaart, geb. Etten en Leur 20.08.1881, tr. Etten en Leur 13.01.1905 Cornelis van Beugel, z.v. Joannes van Beugel en Anna Cornelia van Ilverenbeek.

2.                   Petronella Geppaart, geb. Etten en Leur 24.06.1882, overl. Etten en Leur 29.07.1882.

3.                   Johannes Geppaart, geb. Etten en Leur 24.06.1882, overl. Etten en Leur 08.07.1882.

4.                   Petronella Cornelia Geppaart, geb. Etten en Leur 01.08.1883, overl. Breda 19.10.1951, tr. Breda 11.02.1907 Petrus Adrianus van Haperen, geb. Princenhage 19.03.1882, arbeider, overl. Breda 04.12.1954, z.v. Godefridus van Haperen, tuinman, en Johanna Bruijnlands.

5.                   Maria Catharina Geppaart, geb. Etten en Leur 11.10.1884, overl. Etten en Leur 25.07.1887.

6.                   Johannes Marinus Geppaart, geb. Etten en Leur 08.01.1886, overl. Etten en Leur 08.08.1886.

7.                   Maria Catharina Geppaart, geb. Etten en Leur 12.04.1888, overl. na 1921, tr. Etten en Leur 04.11.1915 Adrianus Cornelis Kolen, z.v. Petrus Kolen en Adriana van Rooij.

Uit het huwelijk Geppaart-Trouw:

8.                   Elisabeth Dorothea Geppaart, geb. Etten en Leur 10.12.1893, tr. Etten en Leur 26.09.1918 Joseph Wierts, z.v. Jan Pieter Wierts en Anna Maria Louisa Wenders.

9.                   Johannes Adrianus Geppaart, geb. Etten en Leur 02.01.1895, schoenmaker (1925,1929), overl. Breda 05.05.1967, tr. Etten en Leur 22.02.1922 Jacoba Catharina Wilhelmina Janssens, geb. Etten en Leur 18.10.1889, overl. Breda 15.05.1967, d.v. Petrus Janssens en Johanna Catharina Dikmans.

10.               Catharina Maria Geppaart, geb. Etten en Leur 15.02.1897.

11.               Martinus Petrus Geppaart, geb. Etten en Leur 07.09.1898, overl. Etten en Leur 19.10.1901.

12.               Christiaan Geppaart, geb. Etten en Leur 27.09.1900, broodbakker, overl. Terheijden 11.01.1959, tr. Terheijden 30.12.1925 Petronella Antonia Dudok, geb. Terheijden 14.11.1900, overl. na 1959, d.v. Johannes Dudok, metselaar, en Petronella Antonia Kwaaitaal.

13.               Martinus Petrus Geppaart, geb. Etten en Leur 04.04.1902; volgt [2].

14.               Petrus Cornelis Geppaart, geb. Etten en Leur 11.02.1904, overl. Etten en Leur 26.07.1926.

15.               Henricus Marinus Geppaart, geb. Etten en Leur 23.02.1906, overl. Etten en Leur 09.11.1906.

16.               Johanna Adriana Geppaart, geb. Etten en Leur 23.03.1909, tr. Etten en Leur 07.07.1932 Johannes Sebastianus Cornelis Knobel, geb. Zevenbergen 15.03.1908, z.v. Cornelis Knobel en Barbara Johanna Akkermans.

 

[6] Petrus Christianus Raassen, geb. Dongen 01.03.1874, broodbakker (1904,1930), overl. na 1943, tr. Dongen 07.05.1903

[7] Catharina Johanna Jansen, geb. Raamsdonk 14.11.1884, overl. Breda 24.10.1943.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Maria Raassen, geb. Dongen 04.04.1904, winkelbediende (1930), tr. Teteringen 21.08.1930 Machiel Cornelis Backx, geb. Princenhage 16.04.1904, kantoorbediende, z.v. Cornelis Backx, kantoorbediende, en Adriana Elisabeth van Diesen.

2.                   Anna Maria Josephina Raassen, geb. Dongen 20.06.1905, overl. Dongen 17.08.1905.

3.                   Anna Maria Josephina Raassen, geb. Dongen 19.08.1906; volgt [3].

 

[8] Johannes Geppaart, tr.

[9] Adriana Rijnaars.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Catharina Geppaart, geb. Etten en Leur 13.06.1843, overl. Etten en Leur 17.04.1899, tr. Etten en Leur 02.05.1878 Hendrikus van den Broek, geb. Rijsbergen 15.09.1849, overl. Etten en Leur 28.04.1926, z.v. Adriaan van den Broek en Maria Elisabeth van Asten.

2.                   Johannes Adrianus Geppaart, geb. Etten en Leur 06.08.1845; volgt [4].

3.                   Antonie Geppaart, geb. Etten en Leur 24.11.1850, overl. Etten en Leur 30.12.1871.

 

[10] Martinus Trouw, geb. Etten en Leur 01.06.1822, overl. Etten en Leur 02.05.1868; tr. 1e Etten en Leur 13.08.1848 Adriana Maria Voeten, overl. Etten en Leur 29.11.1853, d.v. Jan Voeten en Johanna Boomaars; tr. 2e Etten en Leur 21.08.1854

[11] Petronella Oomen, geb. Etten en Leur 20.09.1823, landbouwster (1886,1891), overl. Etten en Leur 16.01.1906; tr. 2e Etten en Leur 17.02.1870 Cornelis Voeten, geb. Etten en Leur 15.10.1833, overl. Etten en Leur 02.03.1926, z.v. Joannes Baptista Voeten en Joanna Boomaers.

Uit het huwelijk Trouw-Voeten:

1.                   levenloze zoon, Etten en Leur 29.05.1849.

2.                   levenloze zoon, Etten en Leur 26.04.1850.

3.                   Johanna Trouw, geb. Etten en Leur 02.06.1851, overl. Etten en Leur 23.03.1852.

4.                   Johanna Trouw, geb. Etten en Leur 06.09.1852, arbeidster, overl. Rucphen 29.12.1898, tr. Etten en Leur 13.05.1878 Cornelis van Zundert, geb. Etten en Leur 20.07.1847, overl. Rucphen 23.06.1893, z.v. Jan van Zundert en Johanna van Nispen.

Uit het huwelijk Trouw-Oomen:

5.                   Adriana Maria Trouw, geb. Etten en Leur 21.07.1855, overl. Princenhage 19.11.1928, tr. Etten en Leur 30.06.1876 Johannes Wilthagen, geb. Princenhage ca. 1846, z.v. Christiaan Wilthagen en Cija van Beek.

6.                   Cornelia Trouw, geb. Etten en Leur 13.09.1856, overl. Etten en Leur 09.03.1939, tr. Etten en Leur 02.10.1877 Marinus Kloonen, geb. Klundert 27.12.1852, overl. Etten en Leur 08.12.1929, z.v. Simon Arnoldus Kloonen en Helena Pinxteren.

7.                   Joannes Trouw, geb. Etten en Leur 21.11.1857, overl. Etten en Leur 09.09.1928, tr. Etten en Leur 29.04.1887 Adriana van Bedaf, geb. Rucphen, Sprundel en Vorenseinde ca. 1864, d.v. Hendrik van Bedaf en Maria Nuijten.

8.                   Cornelis Trouw, geb. Etten en Leur 27.11.1858, overl. Etten en Leur 19.05.1897, tr. Etten en Leur 17.09.1885 Maria Gommeren, geb. Etten en Leur 02.09.1864, d.v. Jan Gommeren en Maria Verstraeten.
     MG tr. 2e Etten en Leur 02.09.1898 Adrianus Luijten, geb. Etten en Leur 17.02.1875, fabrieksarbeider (1922), los werkman (1928), overl. Roosendaal 15.06.1928, z.v. Jacobus Luijten en Adriana van der Heijden.
     AL tr. 2e Wouw 19.01.1922 Maria Catharina Petronella Heijnen, geb. Wouw 22.06.1891, d.v. Petrus Heijnen, arbeider, en Wilhelmina van Meer.

9.                   Adriana Trouw, geb. Etten en Leur 24.06.1860, dienstbode (1886), overl. Rijsbergen 22.02.1935, tr. Princenhage 05.05.1886 Johannes van Steen, geb. Princenhage ca. 1850, arbeider, z.v. Lambart van Steen en Adriana Gommers, arbeidster.

10.               Catharina Trouw, geb. Etten en Leur 10.01.1862, overl. Etten en Leur 19.02.1865.

11.               Adriaan Trouw, geb. Etten en Leur 15.07.1863, overl. Etten en Leur 28.03.1865.

12.               Catharina Trouw, geb. Etten en Leur 20.07.1865; volgt [5].

13.               Adriaan Trouw, geb. Etten en Leur 10.01.1867, dienstknecht (1891), overl. Tilburg 11.08.1934, tr. Princenhage 06.05.1891 Antonetta de Peijper, geb. Princenhage 27.02.1868, dienstbode (1891), overl. Tilburg 25.01.1931, d.v. Antonie de Peijper en Maria van Nijnanten.

 

[12] Josephus Raassen, geb. Dongen 06.05.1827, leerlooier (1858,1876), schoenmaker (1893), overl. Dongen 15.12.1899; tr. 1e Dongen 04.06.1858 Huijberdina Brands, geb. Dongen ca. 1825, overl. Dongen 12.04.1859|b|, d.v. Sachareas Brands en Johanna Vermeulen; tr. 2e Gilze en Rijen 25.11.1865|a|

[13] Margaretha Huijgevoort, geb. Gilze en Rijen 22.10.1837, landbouwster (1865), overl. Dongen 21.02.1923|c|.

Uit dit huwelijk (moeder Margaretha, ook Huigevoort):

1.                   Johanna Maria Cecilia Raassen, geb. Dongen 22.11.1866, overl. Dongen 04.08.1880.

2.                   Martinus Johannes Raassen, geb. Dongen 05.05.1868, schoenmaker, overl. Dongen 27.12.1928.

3.                   Johannes Laurentius Raassen, geb. Dongen 09.08.1870, overl. Dongen 05.01.1876.

4.                   Maria Catharina Raassen, geb. Dongen 25.11.1872, tr. Dongen 20.04.1893 Lambertus Smans, geb. Sprang-Capelle 02.06.1859, schoenmaker, z.v. Johannis Smans en Adriana Span.

5.                   Petrus Christianus Raassen, geb. Dongen 01.03.1874; volgt [6].

6.                   Maria Adriana Cornelia Raassen, geb. Dongen 10.09.1876, overl. Dongen 05.06.1953, tr. Dongen 11.10.1906 Andries van Loon, geb. Oosterhout 19.09.1878, slachter/slager, overl. Dongen 26.10.1907, z.v. Arnoldus van Loon, koffiehuishouder (1906), en Maria Jansen.

 

Noten: |a| bruid Magaretha Huigevoort (huw.akte Gilze en Rijen 1865 no.22); |b| Huiberdina Brants; |c| Huijgevoort.

 

[14] Adrianus Cornelis Jansen, geb. Alphen en Riel 27.12.1853, leerlooier (1882,1887), schoenmaker (1888,1890), looiersknecht (1893), leerlooier (1903), schoenmaker (1909), overl. Dongen 13.02.1932, tr. Raamsdonk 09.06.1882

[15] Anna Maria Boons, geb. Raamsdonk 01.01.1853, overl. Dongen 01.11.1933.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Johanna Jansen, geb. Raamsdonk 14.11.1884; volgt [7].

2.                   Johanna Jansen, geb. Raamsdonk 19.01.1887, tr. Dongen 14.10.1909 Josephus Joannes Fredericus Kuen, geb. ’s-Hertogenbosch 24.10.1881, brievenbesteller, overl. Raamsdonk 16.05.1927, d.v. Johannes Petrus Franciskus Kuen en Frederika Delsink.

3.                   Johannes Wilhelmus Jansen, geb. Raamsdonk 28.01.1888, overl. Raamsdonk 12.03.1889.

4.                   Johannes Petrus Jansen, geb. Raamsdonk 29.06.1889, koopman (1929), overl. Tilburg 24.12.1947|a|.

5.                   Wilhelmus Johannes Jansen, geb. Raamsdonk 02.11.1890, groentenhandelaar, overl. Dongen 04.12.1951, tr. Marguerita Alphonsina Swijnen, geb. Sint-Huibrechts-Lille (België) 13.09.1893, overl. na 1951.

6.                   Maria Geertruda Jansen, ook Maria Geertruida, geb. Breda 04.08.1893, overl. Breda 25.08.1893.

 

Noten: |a| ook overl.akte Dongen 1947 no.99.

 

[16] Geppaart

[17] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Geppaart; volgt [8].

 

[18] * Pieter Rijnaars, kleermaker, overl. Etten en Leur 04.03.1865, z.v. Adam Rijnaars en Adriana Mees; tr.

[19] * Elizabeth Hendriks/Hendrikx, overl. Etten en Leur 21.02.1865, d.v. Mathijs Hendrikx.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dorothea Rijnaars, geb. Etten en Leur 17.02.1813.

2.                   Dorothea Rijnaars, geb. Etten en Leur 16.08.1816.

3.                   Dorothea Rijnaars,  geb. Etten en Leur ca. 1819, overl. Hooge en Lage Zwaluwe 22.01.1863,  tr. Etten en Leur 03.05.1842 Henricus Kop, geb. Roosendaal en Nispen ca. 1818, z.v. Jacobus Kop en Christina de Greef.

4.                   Maria Catharina Rijnaars, geb. Etten en Leur 19.04.1825, overl. Zevenbergen 21.03.1890, tr. Etten en Leur 24.09.1849 Antonie Brabers, geb. Zevenbergen 09.03.1822, overl. Zevenbergen 02.07.1904, z.v. Willem Brabers en Adriana Notenboom.

5.                   Christiaan Rijnaars, geb. Etten en Leur 04.06.1827, overl. Breda 16.03.1911, tr. Etten en Leur 01.05.1849 Helena Josephina Orban, geb. Linne 15.03.1828, overl. Etten en Leur 16.07.1890, d.v. Joannes Orban en Wilhelmina Dorothea Bossche.

6.                   Adriaan Rijnaars, overl. Zevenbergen 19.06.1893, tr. voor 1850 Petronella Brabers.

7.                   ...

8.                   * Adriana Rijnaars; volgt [9].

 

[20] Johannes Trouw, Jan, overl. Etten en Leur 08.05.1825|a|, z.v. Cornelis Trouw en Cornelia Vermunt; otr. Etten en Leur (schepenbank) 29.12.1803, tr. Etten en Leur 13.01.1804

[21] Cornelia Peemen, d.v. Jan Peemen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Cornelia Trouw, ged. Etten en Leur (rk) 21.07.1805.

2.                   Joannes Trouw, ged. Etten en Leur (rk) 12.04.1807.

3.                   Cornelius Trouw, ged. Etten en Leur (rk) 15.01.1809, overl. Etten en Leur 11.09.1885, tr. 1e Etten en Leur 09.09.1851 Maria Loosdrecht, geb. Etten en Leur 06.08.1829, overl. Etten en Leur 19.05.1856, d.v. Petronella Loosdrecht; tr. 2e Rijsbergen 19.08.1857 Adriana Geerts, geb. Zundert 11.02.1816, overl. Etten en Leur 03.08.1893, d.v. Jacobus Geerts en Johanna Hereijgst.

4.                   Pierre Trouw, geb. Etten en Leur 04.02.1811.
= w.s. Pieter Trouw, overl. Etten en Leur 02.12.1851.

5.                   Jean Trouw, ook Johannes, geb. Etten en Leur 26.08.1813, koetsier, tr. Woensdrecht 09.09.1869 Petronella Matheus, geb. Halsteren 01.12.1814, overl. Borgerhout|c| 25.08.1897|b|, d.v. Johannes Matheus, broodmaker (1814), en Maria van Dalen.
     PM tr. 1e Adrianus Luijkx, overl. Woensdrecht 10.02.1866, z.v. Cornelis Luijkx en Maria de Graauw.

6.                   Anna Cornelia Trouw, geb. Etten en Leur 21.01.1816.
= w.s. Cornelia Trouw, overl. Etten en Leur 24.01.1838.

7.                   Johanna Trouw, geb. Etten en Leur 05.07.1818, overl. Roosendaal en Nispen 21.02.1905, tr. Etten en Leur 08.01.1845 Jan Hermans, ook Johannes, geb. Etten en Leur 20.03.1812, arbeider, overl. Rucphen 18.05.1865, z.v. Willem Hermans en Margaretha Boot.

8.                   Martinus Trouw, geb. Etten en Leur 01.06.1822; volgt [10].

9.                   Adriaan Trouw, geb. Etten en Leur 10.04.1825, overl. Etten en Leur 18.04.1825.

 

Noten: |a| niet beschikbaar bij Family Search, aug’20; |b| overl.akte Halsteren 1897 no.76 (extract als inlegvel); |c| provincie Antwerpen, België.

 

[22] Pieter Oomen, ook Petrus, overl. Etten en Leur 11.11.1857|c|, z.v. Marijn Oomen en Petronella Verschuren; otr. 1e Etten en Leur (schepenbank) 16.04.1808, tr. Etten en Leur 01.05.1808 Catharina Goossens, overl. Etten en Leur 04.03.1814, d.v. Govardus Goossens en Johanna Commissaris; tr. 3e Etten en Leur 07.06.1829 Antonia Meesters, ged. Etten en Leur (rk) 04.06.1809, overl. Etten en Leur 27.01.1852, d.v. Lambertus Meesters en Anna Martens; tr. Etten-Leur 13.11.1814

[23] Cornelia van Galder, overl. (kraambed) Etten en Leur 05.02.1829|a||b|, d.v. Adriaan van Galder en Cornelia Dekkers.

Uit het huwelijk Oomen-Goossens (moeder ook Goosens):

1.                   Petronilla Oomen, ged. Leur (rk) 15.04.1809.

2.                   Marinus Oomen, Marijn, ged. Leur (rk) 06.08.1810, overl. Etten en Leur 10.01.1844.

3.                   Govert Oomen, geb. Etten en Leur 02.07.1812, overl. Etten en Leur 21.10.1812.

4.                   Jean Oomen, Johannes, geb. Etten en Leur 20.10.1813, overl. Etten en Leur 05.12.1871, tr. voor 1851 Johanna Kuijstermans.

Uit het huwelijk Oomen-van Galder:

5.                   Adriaan Oomen, geb. Etten en Leur 05.11.1815, overl. Etten en Leur 31.05.1817.

6.                   Catharina Oomen, geb. Etten en Leur 18.03.1817, overl. Etten en Leur 29.03.1827.

7.                   Cornelis Oomen, geb. Etten en Leur 12.08.1818, overl. Etten en Leur 09.04.1893, tr. Etten en Leur 26.04.1853 Barbara Voeten, geb. Etten en Leur 19.09.1820, overl. Etten-Leur 14.02.1906, d.v. Jan Voeten en Johanna Boomaars.

8.                   Adriaan Oomen, geb. Etten en Leur 09.01.1822, overl. Etten en Leur 25.04.1823.

9.                   Petronella Oomen, geb. Etten en Leur 20.09.1823; volgt [11].

10.               levenloze zoon, Etten en Leur 19.06.1825.

11.               levenloze dochter, Etten en Leur 09.07.1826.

12.               levenloze zoon, Etten en Leur 08.09.1827.

13.               levenloze zoon, Etten en Leur 05.02.1829.

Uit het huwelijk Oomen-Meesters:

14.               Cornelia Oomen, geb. Etten en Leur 10.09.1830, overl. Etten en Leur 30.09.1915|d|, tr. Etten en Leur 01.02.1858 Petrus Meeuws, geb. Etten en Leur 05.12.1832, overl. Ginneken en Bavel 18.05.1922, z.v. Martinus Meeuws en Wilhelmina Frolich.

15.               Bartholomeus Oomen, geb. Etten en Leur 27.06.1833, overl. Etten en Leur 21.01.1865.

16.               Jacobus Oomen, geb. Etten en Leur 30.05.1835, overl. Etten en Leur 30.11.1864, tr. Etten en Leur 02.04.1857 Maria Meeuws, geb. Etten en Leur 09.11.1835, d.v. Martinus Meeuws en Wilhelmina Frolich.

17.               Adriaan Oomen, geb. Etten en Leur 13.06.1838, overl. Etten en Leur 01.03.1840.

18.               Marijnus Oomen, Marijn, geb. Etten en Leur 04.02.1851, overl. Etten en Leur 17.09.1852.

 

Noten: |a| niet beschikbaar bij Family Search, aug’20; |b| ook overl.akte Rijsbergen 1829 no.5 (everneens niet beschikbaar in Family Search, aug’20); |c| niet beschikbaar bij Family Search, aug’20; |d| ook overl.akte Ginneken en Bavel 1915 no.122.

 

[24] Joannes Raessen, geb. Dongen 07.10.1800, schoenmaker (1822,1865), overl. Dongen 11.04.1885|a|, z.v. Joannes Embrecht Raessen en Wilhelmina de Jongh; tr. Dongen 20.01.1822

[25] Joanna van der Schriek, geb. Loon op Zand 12.10.1791, winkelierster (1822), overl. Dongen 15.12.1868, d.v. Christiaan van der Schriek en Anna van Spaandonk; tr. 1e Dongen 27.03.1818 Johannes Snijders, geb. Dongen ca. 1743/1745, overl. Dongen 14.03.1821, z.v. Jan Snijders en Catharina van Son.

Uit dit huwelijk (vader veelal Raassen):

1.                   Johannes Raassen, geb. Dongen 11.11.1822, overl. Dongen 03.07.1897.

2.                   Christiaan Raassen, geb. Dongen 19.10.1823, broodbakker, overl. Dongen 03.02.1902.

3.                   levenloze zoon, Dongen 01.05.1826.

4.                   Josephus Raassen, geb. Dongen 06.05.1827; volgt [12].

5.                   Cornelis Raessen, geb. Dongen 10.02.1829,overl. Dongen 15.03.1900.

6.                   Johanna Maria Raassen, geb. Dongen 11.11.1831, overl. Dongen 08.04.1889.

7.                   Willemina Raassen, geb. Dongen 25.09.1834, overl. Dongen 17.12.1835.

8.                   Willemina Raassen, geb. Dongen 26.10.1836, overl. Dongen 26.08.1900.

 

Noten: |a| Johannes Raassen.

 

[26] Martinus Huijgevoort, geb. Gilze en Rijen ca. 1810, bouwknecht (jan1837), bouwman (okt1837,1865), overl. Gilze en Rijen 16.12.1870, z.v. Jacobus Huijgevoort en Christina van der Zanden; tr. Gilze en Rijen 28.01.1837

[27] Catharina Heberlé, geb. Ginneken 13.03.1811, landbouwster, overl. Gilzen en Rijen 29.04.1890, d.v. Peter Heberlé, kleermaker, en Margaretha Biesemans.

Uit dit huwelijk (vader ook Huigevoort, moeder soms Heberlee):

1.                   Magaretha Huigevoort, geb. Gilze en Rijen 22.10.1837|c|; volgt [13].

2.                   Christina Huigevoort, geb. Gilze en Rijen 12.01.1839, dienstbode (1870), tr. Breda 17.08.1870 Antonie Jan Donkers, geb. Breda 02.06.1845, timmerman, overl. Breda 10.12.1894, z.v. Jan Donkers, stalknecht, en Johanna Baks.

3.                   Jacobus Huijgevoort, geb. Gilze en Rijen 02.11.1840, overl. Gilze en Rijen 19.06.1893.

4.                   Maria Huigevoort, geb. Gilze en Rijen 30.01.1842, dienstmeid (1872), tr. Udenhout 01.05.1872 Wouter Brouwers, geb. Gilze en Rijen 24.02.1835, grutter, overl. Oisterwijk 09.02.1905, z.v. Cornelis Brouwers, arbeider, en Johanna Maria Intven.
     WB tr. 1e Oisterwijk 02.05.1867 Johanna Maria de Bakker, geb. Oisterwijk 15.05.1839, overl. Oisterwijk 02.07.1871, d.v. Petrus de Bakker en Maria Petronella van den Brekel.

5.                   Elisabeth Huijgevoort, geb. Gilze en Rijen 10.09.1843, overl. Gilze en Rijen 04.01.1916.

6.                   Petrus Huigevoort, ook Huijgevoort, geb. Gilze en Rijen 14.05.1845, overl. Waspik 26.11.1926, tr. Waspik 31.03.1870 Helena Johanna Maria van Eekert, geb. Waspik 15.08.1842, overl. Waspik 01.06.1922, d.v. Johannes Theodorus van Eekert en Helena Maria Pieternella van Heijst.

7.                   Cornelia Huigevoort, geb. Gilze en Rijen 08.05.1847, overl. Gilze en Rijen 23.04.1917, tr. Berkel-Enschot 10.04.1872|b| Gerardus van der Steen, geb. Boxtel 19.08.1846, klompenmaker, z.v. Hendrikus van der Steen en Engelina van Erp.

8.                   Anna Maria Huigevoort, geb. Gilze en Rijen 17.04.1849, overl. Gilze enRijen 06.12.1942.

9.                   Johanna Huijgevoort, geb. Gilze en Rijen 11.10.1850, landbouwster (1876), overl. Tilburg 28.04.1935, tr. Gilze en Rijen 25.11.1876 Hubertus de Haas, geb. Ginneken en Bavel 31.03.1848, dagloner, overl. Gilze en Rijen 31.03.1929, z.v. Arnoldus de Haas, arbeider, en Cornelia Vugts.

10.               Cornelis Huigevoort, geb. Gilze en Rijen 15.11.1852, overl. Gilze en Rijen 04.09.1922.

11.               Johannes Huijgevoort, ook Huigevoort, geb. Gilze en Rijen 16.03.1855, overl. Gilze en Rijen 04.04.1855.

12.               Adriana Huijgevoort, geb. Gilze en Rijen 20.06.1858, overl. Gilze en Rijen 29.10.1936.

 

Noten: |b| bruid in akte van Huigevoort, tekent met Huigevoort (huw.akte Berkel-Enschit 1872 no.2); |c| moeder Heberlee.

 

[28] Johannes Jansen, geb. ca. 1811/1812, bouwman (1851,1857), overl. Alphen en Riel 15.07.1859, z.v. Cornelis Jansen en Maria Catharina Kuijpers; tr.

[29] Catharina de Jong, geb. Gilze en Rijen 29.08.1821, landbouwster (1851,1862), overl. Dongen 09.06.1882, d.v. Adriaan de Jong, landbouwer, en Anna Maria Bakx; tr. 2e Gilze en Rijen 21.11.1862 Johannes van den Heuvel, geb. Dongen 20.02.1816, landbouwer, overl. Dongen 01.06.1875, z.v. Adriaan Pieter van den Heuvel en Elisabeth Oomens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Cornelia Jansen, geb. Baarle-Nassau 21.09.1851, overl. Ginneken en Bavel 25.11.1916, tr. Dongen 09.08.1877 Johannes Boons (1848-1921), z.v. Johannes Boons en Catharina Ansems.

2.                   Adrianus Cornelis Jansen, geb. Alphen en Riel 27.12.1853; volgt [14].

3.                   Adriaan Jansen, geb. Alphen en Riel 04.08.1857, looier, overl. Sommelsdijk 28.03.1941, tr. Baardwijk 09.09.1886 Gertruda Cornelia Loeff, geb. Baardwijk 14.03.1862, d.v. Leonardus Loeff (1826-1919), looier, en Catharina Maria van Hulten (1836-1914).
     Leonardus Loeff z.v. Cornelis Loeff (1776-1836) en Geertruida Leonardina de Vries (1788-1849).

 

[30] Johannes Boons, ged. Raamsdonk 27.11.1796, landbouwer, overl. Raamsdonk 11.04.1856, z.v. Joseph Boons (-1804) en Adriana van Steenoven (-1828); tr. Raamsdonk 14.04.1831

[31] Catharina Ansems, ged. Waspik 22.02.1809, landbouwster, overl. Raamsdonk 11.02.1876, d.v. Adriaan Ansems (-1814) en Cornelia Emme (-1813).

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Maria Boons, geb. Raamsdonk 21.07.1831, landbouwster (1867), overl. Raamsdonk 02.02.1911, tr. Raamsdonk 10.10.1867 Simon van Disseldorp, geb. Raamsdonk 13.05.1820, kuiper, overl. Raamsdonk 26.06.1897, z.v. Christiaan van Disseldorp, kuiper (1820), grutter (1867), en Dingena van der Westen.

2.                   Cornelia Boons, geb. Raamsdonk 15.09.1832, overl. Raamsdonk 11.06.1833.

3.                   Cornelia Boons, geb. Raamsdonk 15.11.1833, overl. Raamsdonk 23.12.1871, tr. Raamsdonk 30.05.1866 Cornelis van Steenoven, geb. Raamsdonk 05.07.1827, landbouwer, overl. Raamsdonk 06.02.1905, z.v. Joannes van Steenoven, bouwman, en Dingena van der Ka.
     CvS tr. 1e Raamsdonk 27.04.1864 Johanna Proost, geb. Raamsdonk 09.10.1835, overl. Raamsdonk 12.05.1865, d.v. Jacobus Proost en Catharina Schoenmakers; tr. 3e Made en Drimmelen 28.07.1873 Adriana Verhoeve, geb. Made en Drimmelen 03.09.1841, overl. Raamsdonk 19.07.1881, d.v. Willem Verhoeve en Jacomina Romme.

4.                   Joseph Nicolaas Boons, geb. Raamsdonk 25.08.1835, overl. Raamsdonk 28.02.1901, tr. Anna Cornelia Huijsmans.

5.                   Dijmphna Boons, geb. Raamsdonk 02.07.1837, overl. Raamsdonk 17.06.1877, tr. Raamsdonk 22.02.1868 Arnoldus Antonius van den Berg, geb. Raamsdonk 24.05.1833, kleermaker, overl. Raamsdonk 04.08.1923, z.v. Antonie van den Berg, slijter (1833), en Anna Maria Zijlmans., winkelierster (1868).

6.                   Anna Maria Boons, geb. Raamsdonk 28.12.1838, overl. Raamsdonk 12.12.1852.

7.                   Johanna Boons, geb. Raamsdonk 16.10.1840, overl. Raamsdonk 31.12.1883.

8.                   Adriaan Boons, geb. Raamsdonk 14.01.1842, landbouwer, overl. Raamsdonk 31.08.1893, tr. Raamsdonk 15.05.1876 Susanna Cornelia Antonetta Goossens, geb. Raamsdonk 18.10.1847, overl. Raamsdonk 26.10.1902, d.v. Petrus Goossens, bouwman, en Maria Anna van der Kas.

9.                   Cornelis Boons, geb. Raamsdonk 07.09.1843, overl. Raamsdonk 03.12.1852.

10.                Pitronella Boons, geb. Raamsdonk 13.06.1845, overl. Raamsdonk 01.07.1915, tr. Raamsdonk 09.01.1890 Johannes van der Veken, geb. Oosterhout 14.05.1849, bouwman, overl. Hooge en Lage Zwaluwe 13.11.1910, z.v. Nicolaas van der Veken, arbeider, en Catharina van Fessem.
     JvdV tr. 1e Oosterhout 01.05.1879 Maria Bol, geb. Oosterhout 01.02.1852, overl. Oosterhout 23.05.1889, d.v. Cornelis Bol, bouwman, en Clasina Stevens.

11.                Wilhelmus Boons, Willem, geb. Raamsdonk 12.04.1847, landbouwer, overl. Raamsdonk 20.08.1877.

12.                Johannes Boons, geb. Raamsdonk 13.05.1848, leerlooier, overl. Ginneken en Bavel 03.04.1921, tr. Dongen 09.08.1877 Maria Cornelia Jansen (1851-1916), d.v. Johannes Jansen en Catharina de Jong.

13.                Hendrikus Boons, geb. Raamsdonk 23.07.1850, landbouwer, overl. Raamsdonk 16.10.1934, tr. Raamsdonk 18.05.1885 Cornelia van Dongen, geb. Raamsdonk 15.08.1855, overl. Raamsdonk 03.04.1934, d.v. Thomas van Dongen, landbouwer, en Hendrika Floris.

14.                Anna Maria Boons, geb. Raamsdonk 01.01.1853; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren