Heije Faber (1907-2001)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien november 2020)

 


 

[1] Heije Faber, geb. Noordwijk (Marum) 03.09.1907, promotie Leiden 1933|a|, promotie Amsterdam UvA 07.02.1956|b|, hoogleraar Tilburg (1970-), overl. Maarn 16.03.2001, tr. Amsterdam 24.11.1932 Muriel Ann Proctor, geb. Münster ca. 1908, d.v. Francis Proctor, koopman, en Hermine Elisa Versteegh. [Wassenaar 1966; Maarn 1981]
 
Noten: |a| proefschrift: De geschiedenis als theologisch probleem : een studie naar aanleiding van Ernst Troeltsch "Der Historismus und seine Probleme"; |b| proefschrift: Over ziek zijn; promotor: H.C.J. Duijker (1912-1983).

 

[2] Douwe Faber, geb. Ilpendam ca. 1878, predikant, overl. Arnhem 28.11.1966, begr. Driebergen (Bpl. Traay) 02.12.1966, tr. Marum 21.11.1906
[3] Maria Frederika van der Wiele, geb. Amsterdam 04.10.1884, overl. Zeist 22.05.1950.

Uit dit huwelijk:

1.                   Heije Faber, geb. Noordwijk (Marum) 03.09.1907; volgt [1].

2.                   Jan Faber, geb. Noordwijk (Marum) 06.01.1909|a|, bedrijfsleider ener dekenfabriek (1933), textieltechnicus (1939), textieltechniker (1943), afdelingschef (1951), overl. Enschede 26.11.1951, tr. ’s-Gravenhage 24.02.1933 Hillechina Kornelia de Raaf, geb. Zaandam ca. 1910, d.v. Jan Cornelis de Raaf, leraar aan een HBS, en Hendrika IJtsma. [’s-Gravenhage 1966]

3.                   Hanna Faber, geb. Noordwijk (Marum) 06.01.1909|b|, tr. Oostburg 08.07.1932 Herman Marius Christiaan Poortman, geb. Oegstgeest ca. 1908, arts, z.v. Christiaan Joannes Poortman, koopman, en Laura Albertina Maas. [Manilla 1966]

4.                   Adriaan Faber, geb. Wapserveen (Havelte) 19.06.1911, predikant te Oostburg (1937), Renesse (1939) en Kampen (1943), tr. Rotterdam 04.02.1937 Anna Dorothea Henriette Chabot, geb. Rotterdam 24.09.1914, d.v. Edward Chabot en Nancy Hoogewerff. [Emmen 1966]

5.                   Titia Faber, geb. Andijk ca. 1917, overl. voor 1966, tr. Renesse 25.08.1939 Richard Cambridge Clarke, geb. Ilford (Engeland) ca. 1910, machine-tekenaar, z.v. Willem John Clarke en May Cambridge Holmes. [Bishops Storford (Engeland) 1966]

6.                   Maria Faber, geb. Tilburg ca. 1920, tr. Leek 10.02.1943 Willem Keizer, geb. Sint-Pancras ca. 1916, bankbediende (1943), z.v. Klaas Keizer en Geertje Modder. [Utrecht 1966]

 

Noten: |a| geboren des morgens te zeven uur (akte no.3); |b| geboren des morgens te half acht uur (akte no.4).

 

[4] Heije Faber, geb. Obdam 19.02.1841, geneesheer, overl. Bussum 31.07.1917, tr. Hoogeveen 27.04.1876

[5] Roelofje Wessels Boer, geb. De Huizen (Hoogeveen) 18.08.1841, overl. Ilpendam 14.10.1897.

Uit dit huwelijk:

1.                   Douwe Faber, geb. Ilpendam ca. 1878; volgt [2].

2.                   Roelofje Jantina Faber, geb. Ilpendam ca. 1880, overl. na 1966, tr. Amsterdam 08.05.1918 Jan Wessel Wessels Boer, geb. De Huizen (Hoogeveen) 29.08.1860, kantonrechter, overl. Soest 23.11.1929, z.v. Johannes Wessels Boer, koopman, en Karsje Berghuis. [Velp (Gld) 1966]

3.                   Jetsko Faber, geb. Ilpendam 02.01.1881, directeur (1905), koopman (1906,1930), overl. Amsterdam 19.10.1966, tr. 1e Nieuwendam 03.06.1905 Emma Johanna Cleijndert, geb. Nieuwendam ca. 1884, overl. voor 1930, d.v. Pieter Cornelis Cleijndert, graanhandelaar, en Imelie Christina Kroon; tr. 2e Bloemendaal 28.10.1930 Johanna Philippina Elizabet Vettewinkel, geb. Amsterdam 09.09.1891, overl. Mount Pleasant (Pennsylvania, USA) 25.05.1968, d.v. Dirk Hendrik Vettewinkel en Aaltje Amesz.

 

[6] Cornelis Pieter van der Wiele, geb. Axel 22.08.1848, molenaarsknecht (1872), inspecteur ener levensverzekeringsmaatschappij (1876), overl. Deventer 19.02.1942, tr. Stad Almelo 03.07.1876

[7] Johanna ten Bruggencate, geb. Stad Almelo 23.03.1852, overl. Deventer 07.11.1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Pieter Gerrit van der Wiele, geb. Gorinchem 22.04.1877, overl. Gorinchem 13.10.1877.

2.                   Johanna Neeltje Petronella van der Wiele, geb. Amsterdam 15.07.1878, overl. Arnhem 14.08.1938, tr. Maasland 01.02.1905 Leendert  de Baan, geb. Maasland 26.06.1880, predikant te De Wilp (1906), z.v. Jan de Baan en Maartje van Santen.

3.                   Johannes Gerrit van der Wiele, geb. Amsterdam 10.09.1882, spoorwegambtenaar, overl. De Bilt 21.08.1955, tr. Nijmegen 08.07.1909 Catharina Maria Verpoorten, geb. Haarlem 31.05.1890, d.v. Gijsbertus Verpoorten, winkelier, en Cornelia Catharina de Laat.

4.                   Maria Frederika van der Wiele, geb. Amsterdam 04.10.1884; volgt [3].

 

[8] Douwe Faber, geb. Bolsward ca. 1798/1799, predikant te Molkwerum (1823,1826), overl. Obdam 10.04.1880|c|; tr. 1e Bolsward 02.11.1823 Jiskjen Klaases Buwalda, geb. Bolsward ca. 1799, overl. voor 1826, d.v. Klaas Buwalda (-1801) en Titia Wiegers Swerms (-1813); tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 13.07.1826

[9] Jetske Heijes, geb. Molkwerum ca. 1806/1807, naaister (1826), overl. Obdam 30.07.1859.

Uit dit huwelijk:

1.                   Artje Faber, geb. Obdam 20.10.1827, overl. Avenhorn 23.01.1874, tr. Obdam 22.04.1859 Jan Rozee, ook Roozee, geb. Middelie ca. 1824/1825, schoolonderwijzer (1849), hoofdonderwijzer (1875), z.v. Pieter Rozee en Grietje Keijzer.
     JR tr. 1e Avenhorn 22.11.1849 Wilhelmina van Hoolwerff, geb. De Rijp ca. 1824, overl. (kraambed) Avenhorn 19.08.1858, d.v. Joan van Hoolwerff en Jannetje Smit; tr. 3e Bergen (NH) 22.04.1875 Catharina Maria Adriana Sombeek, geb. Hoorn ca. 1829, overl. Bergen (NH) 10.04.1908, d.v. François Sombeek en Immegonda Drup.

2.                   zoon Faber, geb. Obdam 11.07.1829, overl. Obdam 11.09.1829.

3.                   Trijntje Faber, geb. Obdam 23.09.1830, overl. (‘aan boord van het Nederlandsch, te Koog aan de Zaan tehuis behoorend, schoonerschip Maria Cornelia op deszelfs reize van Buenos Aijres naar Stockholm van 14 april tot 26 julij 1865’, ‘zeilende op 28° NB en 40½° WL’, ‘waarop een verlossing heeft plaats gevonden [op 29 mei] gevolgd door het overlijden der moeder’, ‘tengevolge van ziekte met bijkomende verzwakking’) 04.06.1865|a|, tr. Adrianus Dirk Brinkerink, schipper van de Maria Cornelia (1865).

4.                   Sietske Faber, geb. Obdam 23.03.1833, overl. Obdam 06.06.1835.

5.                   dochter Faber, geb. Obdam 13.09.1835.

6.                   Jan Faber, geb. Obdam 19.04.1838, overl. Heemskerk 17.04.1889, tr. Rotterdam 07.12.1861 Henrietta Sophia Susanna Schaaij, geb. Rotterdam 16.03.1840, d.v. Jan Hendrik  Schaaij en Henrietta Sophia Susanna Leopold.

7.                   Heije Faber, geb. Obdam 19.02.1841; volgt [4].

8.                   Liouwe Albertus Faber, geb. Obdam 17.10.1843, geneesheer/arts, overl. Bussum 30.03.1920|b|, tr. 1e Oosthuizen 23.05.1866 Barbertje Bakker Sombeek, ook Barbartje, geb. Oosthuizen ca. 1845, overl. Nieuwendam 21.05.1887, d.v. Boudewijn Bakker Sombeek (ca.1808-1870), burgemeester van Oosthuizen (1852-1870), en Henderika Anthonia Drup; tr. 2e Broek in Waterland 25.04.1889 Elisabeth Catharina van Walsem, geb. ca. 1849, d.v. Gerard van Walsem en Elisabeth Catharina van Stralen.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (overl.akte Avenhorn 31.08.1865 no.25); |b| e.v. van Walsen (overl.akte Bussum 1920 no.70); |c| wedr Heijen (overl.akte Obdam 1880 no.17).

 

[10] Jan Wessels Boer, ged. Hoogeveen 30.10.1802, koopman, overl. De Huizen (Hoogeveen) 16.06.1873, tr. Hoogeveen 26.06.1833

[11] Roelofje Jonker, geb. Nijeveen 18.11.1804, ged. Nijeveen 02.12.1804, overl. De Huizen (Hoogeveen) 13.09.1894|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Wessels Boer, geb. De Huizen (Hoogeveen) 05.05.1834, koopman (1859), vervener (1872,1887), overl. De Huizen (Hoogeveen) 16.03.1887, tr. 1e Hoogeveen 26.06.1859 Karsje Berghuis, geb. Hoogeveen 13.09.1832, overl. De Huizen (Hoogeveen) 11.01.1868, d.v. Hendrik Berghuis, vervener, en Jentje Santing; tr. 2e Blokzijl 02.05.1872 Jacoba Keuter, geb. Blokzijl 19.04.1829, overl. Blokzijl 07.11.1900, d.v. Evert Keuter, koopman, en Marritje Mastenbroek.

2.                   Jan Wessels Boer, geb. De Huizen (Hoogeveen) 12.08.1836, vervener, overl. De Huizen (Hoogeveen) 20.08.1912, tr. Hoogeveen 29.06.1862 Wubbigje Bos, geb. Hoogeveen 07.04.1841, overl. Hoogeveen 05.09.1920, d.v. Nicolaas Bos en Wemeltje Thijn.

3.                   Geertje Wessels Boer, geb. De Huizen (Hoogeveen) 14.01.1839, winkelierster (1867), overl. De Huizen (Hoogeveen) 18.07.1867, tr. Hoogeveen 26.06.1859 Warner Bruins Slot, geb. Hoogeveen 07.09.1833, vervener, overl. De Huizen (Hoogeveen) 17.02.1864, z.v. Warner Bruins Slot en Annigje Harms Bakker, landbouwster (1848), verveenster (1859).

4.                   Roelofje Wessels Boer, geb. De Huizen (Hoogeveen) 18.08.1841; volgt [5].

5.                   Lambertus Wessels Boer, geb. De Huizen (Hoogeveen) 14.01.1844, overl. De Huizen (Hoogeveen) 29.04.1863.

6.                   Nicolaas Wessels Boer, geb. De Huizen (Hoogeveen) 23.10.1846, overl. Hoogeveen 28.03.1929, tr. Willemina Maria Oldenbanning, geb. Dalen 30.04.1850, overl. Hoogeveen 16.04.1932, d.v. Eis Zwindermans Oldenbanning, landbouwer, en Everdina Hillegonda Caspers.

 

Noten: |a| geb. 22.12.1804 (overl.akte Hoogeveen 1894 no.173).

 

[12] Johannes van der Wiele, geb. Axel 05.09.1823, molenaarsknecht, overl. Axel 05.12.1848, tr. Axel 04.04.1847|b|

[13] Neeltje Pieternella de Lozanne, geb. Middelburg 18.09.1827, overl. (kraambed) Sas van Gent 27.03.1856; tr. 2e Axel 03.04.1850 Cornelis Heijgelaar, geb. Sas van Gent 04.12.1807, schipper (1835), sluismeester (1850), sluisknecht (1856,1858), gepensioneerd sluisknecht (1877), overl. Sas van Gent 26.10.1891, z.v. Jan Heijgelaar en Jacomina Wilhelmus.
     CH tr. 1e Sas van Gent 17.12.1835|a| Joanna Schroever, geb. Ossenisse|Philippine ca. 1811, dienstmeid (1835), overl. Sas van Gent 05.07.1841, d.v. Cornelis Schroever en Lena van Dijke, ook Helena van Dijcke.

Uit het huwelijk van der Wiele-de Lozanne:

1.                   Cornelis Pieter van der Wiele, geb. Axel 22.08.1848|c|; volgt [6].

Uit het huwelijk Heijgelaar-de Lozanne:

2.                   Jacomina Suzanna Heijgelaar, geb. Axel 23.02.1851, tr. Sas van Gent 10.08.1876 Dirk Bol. geb. Amsterdam 31.05.1844, marechaussee, z.v. Dirk Bol en Elisabeth Nieuwenburg.

3.                   Jacobus Johannes Heijgelaar, geb. Axel 30.10.1852, spoorwegbeambte (1877), los fabrieksarbeider (1917), overl. Sas van Gent 05.05.1917, tr. Terneuzen 30.08.1877 Jacoba Versluijs, geb. Terneuzen 11.06.1857, overl. Terneuzen 19.02.1919, d.v. Leunis Versluijs, scheepstimmermansknecht, en Elisabeth Wieland.

4.                   Johannes Cornelis Heijgelaar, geb. Sas van Gent 14.03.1856, overl. Sas van Gent 12.03.1858.

 

Noten: |a| bruidegom Heijgelaer; |b| bruid de Lozanna; |c| moeder de Lozanna.

 

[14] Gerrit ten Bruggencate, geb. Almelo 09.10.1809, ged. Almelo 12.10.1809, (beurt)schipper, overl. Stad Almelo 14.08.1880, tr. Stad Almelo 26.07.1838

[15] Johanna Witvoet, geb. Almelo 11.03.1810, ged. Almelo 22.03.1810, naaister (1838), overl. Stad Almelo 20.11.1887.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albertus ten Bruggencate, geb. Stad Almelo 30.03.1839, overl. Stad Almelo 30.04.1840.

2.                   Geertruida ten Bruggencate, geb. Stad Almelo 23.10.1840, overl. Groningen 25.01.1903, tr. Groningen 07.03.1872 Berend Datema, geb. Groningen 01.10.1843, mandenmaker (1872), oesterhandelaar (1909), overl. Groningen 08.10.1909, z.v. Arend Datema, mandenmaker, en Aafien Assies.

3.                   Albertus ten Bruggencate, geb. Stad Almelo 24.05.1842, beurtschipper, tr. 1e Stad Almelo 29.08.1868 Geziena Stegehuis, geb. Stad Almelo 09.05.1850, overl. Stad Almelo 21.06.1869, d.v. Hendrik Stegehuis, winkelier (1850), koopman (1868), en Gerritdina Hammink; tr. 2e Stad Almelo 16.06.1870 Jantina Christina Schuttevaêr, geb. Zwolle 22.11.1848, overl. Bergen (NH) 28.12.1919, d.v. Jan Willem Schuttevaêr, (beurt)schipper, en Berendiena Jansen.

4.                   Fredrik ten Bruggencate, geb. Stad Almelo 22.04.1844, schipper, overl. Kampen 15.02.1930, tr. 1e Amsterdam 07.09.1870 Maria Hazelhoff, geb. Groningen 13.12.1842, overl. voor 1893, d.v. Evert Koenraad Hazelhoff, schipper, en Antje Pieters Wiersinga; tr. 2e Kampen 16.03.1893 Barbera Stomp, geb. Grijpskerk 25.02.1860, overl. Kampen 25.06.1946, d.v. Jolk Stomp, scheepskapitein, en Antje Jansen.

5.                   Margrieta ten Bruggencate, ook Margretha, geb. Stad Almelo 11.12.1845, overl. Stad Almelo 30.11.1847.

6.                   Margaretha ten Bruggencate, geb. Stad Almelo 10.04.1848, overl. Stad Almelo 12.11.1901, tr. 1e Amsterdam 25.10.1871 Rein Visscher, geb. Elburg 28.07.1841, schuitenvoerder, overl. voor 1888, z.v. Heimen Visscher, ‘boodschuiver’, en Johanna Prus; tr. 2e Stad Almelo 12.07.1888 Klaas Geels, geb. Veldhausen|a| ca. 1833, overl. Enschede 02.04.1918, z.v. Jan Hindrik Geerts en Harmpien Moeken.
     KG tr. 1e Gerritdina Geerds, geb. Veldhuizen|b| ca. 1835, overl. Stad Almelo 03.08.1883.

7.                   Gerrit ten Bruggencate, geb. Stad Almelo 14.01.1850,overl. Stad Almelo 06.01.1861.

8.                   Johanna ten Bruggencate, geb. Stad Almelo 23.03.1852; volgt [7].

 

Noten: |a| Veldhausen, destijds in Pruissen, nu Ortschaft in Neuenhaus, Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen.

 

[16] Jan Douwes Faber, ged. Arum 23.11.1777, koperslager, overl. Bolsward 28.06.1854, z.v. Douwe Lieuwes Faber en Sijtske Jans Faber; tr. Bolsward 19.11.1797

[17] Attje Hendriks Runia, geb. Bolsward ca. 1777, overl. Bolsward 10.01.1820, d.v. Hendrik Scheltes Runia en Attje Pieters.

Uit dit huwelijk:

1.                   Douwe Faber, geb. Bolsward ca. 1798/1799; volgt [8].

2.                   Hendrik Faber, geb. Bolsward ca. 1803/1804, koperslager, overl. Witmarsum (Wonseradeel) 05.09.1890, tr. Bolsward 25.02.1827 Janke Komst, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) ca. 1804/1805, dienstmaagd (1827), overl. Bolsward 08.09.1869, d.v. Jan Baukes Komst (-1821) en Hinke Abrams Roosen (-1812).

3.                   Sijtske Faber, geb. Bolsward 10.10.1811, overl. Bolsward 27.01.1853, tr. Bolsward 18.05.1834 Jacob Gerrits Keilman, geb. Bolsward 03.07.1813, verwer en glazenmaker (1853), verwersknecht (1874), overl. IJsbrechtum (Wymbritseradeel) 24.11.1874, z.v. Gerrit Jacobs Keilman en Froukjen Jans de Groot.
     JGK tr. 2e Bolsward 06.11.1853 Fokeltje Zandstra, geb. Bolsward 14.02.1820, naaister (1853), overl. Bolsward 07.09.1861, d.v. Jelte Allerts Zandstra, schipper, en Fokeltje Dirks van Gorkum, winkelierster (1853).

4.                   Sijbrandus Faber, geb. Bolsward 11.05.1813, koperslagersknecht, overl. Bolsward 30.07.1894, tr. Bolsward 14.11.1841 Feikjen IJzaks de Boer, geb. Sloten (Fr) ca. 1810, dienstmeid (1841), overl. voor 1894, z.v. IJzak Jans de Boer, schipper, en Fettje Wiebrens van der Vaart.

5.                   Lieuwe Faber, geb. Bolsward 13.09.1814.

6.                   Attje Faber, geb. Bolsward 30.07.1816, tr. Bolsward 07.09.1845 Jacob van Manen, geb. Bolsward 06.03.1817, scheepstimmer(mans)knecht (1841,1845), scheepstimmerman (1867), overl. Berlikum (Menaldumadeel) 09.03.1867, z.v. Bernardus Tædes van Manen, koopman, en Antje Bernardus Hesselius, bolloopster (1841,1845).
     JvM tr. 1e Bolsward 30.05.1841|b| Feikje Buma (Dekker), geb. Sneek 21.08.1813|a|, dienstmeid (1841), d.v. (Anna) Catharina Dekker.

7.                   Antje Faber, geb. Bolsward 30.12.1819, overl. Bolsward 18.06.1821.

 

Noten: |a| ‘de voornamen Feikje Buma’, moeder Catharina (geb.akte Sneek 1813 no.116); |b| bruid ‘Feikje Buma’, moeder Anna Catharina (huw.akte Bolsward 1841 fol.16).

 

[18] Heije Alberts Heijes, geb. Molkwerum ca. 1786/1787, landbouwer (1811), visser (1816,1817), arbeider (1819), hospes (1821), visser (1823), werkman (1824,1826), arbeider (1829), fuselier bij de tweede compagnie, reserve-bataillon der achtste afdeling infanterie (1831), overl. ’s-Hertogenbosch (in het Civiel Hospitaal) 24.01.1831|a|, z.v. Albert Heijes en Fokje Harings; tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 22.04.1806|d|

[19] Jetske Hijlkes Roosje, geb. Hindeloopen ca. 1793, overl. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 04.06.1846|f|, d.v. Hijlke Jappes Roosje en Klaaske Gerrits.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Trijn):

1.                   Jetske Heijes, geb. Molkwerum ca. 1806/1807|e|; volgt [9].

2.                   Hijlke Heijes, geb. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) xx.11.1810, arbeider (1838), kastelein (1870), overl. Molkwereum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 20.08.1871, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 10.06.1838 Gebke van Midlum, geb. Stölkemohr|b| ca. 1812|g|, kasteleinse (1870,1873), overl. Scharl (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 29.01.1887, d.v. Tjerk Cornelis van Midlum en Helena Otte Sutthoff.

3.                   Homme Heijes, geb. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 20.11.1811.

4.                   Fok Heijes, geb. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 04.04.1813, overl. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 09.05.1813.

5.                   Fok Heijes, geb. Stavoren 18.08.1814.

6.                   Klaaske Heijes, geb. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 06.04.1816, dienstbaar (1844), tr. Amsterdam 18.07.1844 Hendrik Troelstra, geb. Lemmer ca. 1815, zeeman, z.v. Jelle Jentjes Troelstra.

7.                   At Heijes, geb. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 25.08.1817, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 02.07.1845 Jan Folkerts Elzinga, geb. Workum ca. 1808, arbeider, z.v. Folkert Jans Elzinga en Grietje Abrams Tadema.

8.                   Homme Heijes, geb. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 28.01.1819, scheepstimmerman, tr. Nieuwer-Amstel 26.09.1849 Petronella Johanna Maria Kroeg, geb. Amsterdam ca. 1825, d.v. Dirk Kroeg en Sara Erlij, winkelierster (1849).

9.                   His Heijes, geb. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 16.08.1821, tr. Hindeloopen 07.04.1852 Johann Heinrich Langclaus, geb. Tönningen|c| ca. 1820, zeeman, z.v. Peter Heinrich Langclaus en Anna Maria Nessen.

10.               Jacobje Heijes, geb. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 17.06.1823, tr. Hindeloopen 03.07.1850 Rinke Brouwer, geb. Hindeloopen ca. 1821, zeeman, d.v. Douwe Sierdsa Brouwer en Tjerk Rinkes.

11.               Christiaan Fredrik Heijes, geb. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 20.12.1824, overl. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 25.07.1827.

12.               Wijpk Heijes, geb. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 01.02.1826, overl. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 14.09.1826.

13.               Christiaan Fredrik Heijes, geb. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 22.03.1829, boerenknecht, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 04.11.1865 Janneke Visser, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 13.11.1840, d.v. Eelke Jans Visser en Hinke Pieters de Jong.

 

Noten: |a| ook overl.akte Hemelumner Oldephaert en Noordwolde 1831 no.9; |b| destijds in Königreich Hannover, nu ? {mogelijk bij Stolk, Bundesland Schleswig-Holstein}; |c| destijds in Herzogtum Holstein, nu w.s. Tönning, Kreis Nordfriesland, Bundesland Schleswig-Holstein; |d| bruid Jetske Hijlkes; |e| bij haar huwelijk moeder Jetske Hijlkes (huw.akte Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 1826 no.23); |f| Trijn Hijlkes Roosje (overl.akte Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 1846 no.36); |g| geb. Rouda, Hannover {?} (overl.akte Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 1887 no.5).

 

[20] Jan Wessels Boer, geb. Hoogeveen ca. 1755, veerschipper, overl. De Huizen (Hoogeveen) 27.12.1812, z.v. Wessels Jans Boer (-1801) en Geertjen Jans Kuik (-1773); tr.

[21] Lummigje Roelofs Hogezand, overl. Hoogeveen 10.06.1818, d.v. Roelof van ’t Sant (-1813) en N (-1808).

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertje Wessels Boer, ged. Hoogeveen 01.12.1799, overl. De Huizen (Hoogeveen) 30.06.1836, tr. Hendrik Camping Scheltens,  geb. Oosterhesselen 30.06.1803, koopman, overl. Hoogeveen 04.01.1889, z.v. Willem Scheltens, predikant, en Annegien Camping.
     HCS tr. 2e Hoogeveen 21.11.1838 Albertje Bruins Slot, geb. Hoogeveen 03.12.1818, overl. De Huizen (Hoogeveen) 28.08.1841, d.v. Jan Bruins Slot, vervener, en Grietjen Aalders Slot; tr. 3e Hoogeveen 30.08.1843 Stiena Geertruida Warmels, geb. Hoogeveen 12.05.1819, overl. De Huizen (Hoogeveen) 14.08.1871, d.v. Cornelis Warmels (-1838) en Helena ter Stege, verveenster (1843).

2.                   Jan Wessels Boer, ged. Hoogeveen 30.10.1802; volgt [10].

 

[22] Jan Jonker, overl. Nijeveen 12.01.1809, z.v. Jacob Jonker (-1802) en Niesjen Arents Woltmans (-1809); tr.

[23] Roelofje Jans Vennink, overl. Zomerdijk (Nijeveen) 1804, d.v. Jan Vennink (-1807), ook Jan Burgemeester, en Lammigje Willems (-1798).

Uit dit huwelijk:

1.                   Niesien Jonker, geb. Nijeveen 22.02.1801, ged. Nijeveen 01.03.1801.

2.                   Roelofje Jonker, geb. Nijeveen 18.11.1804, ged. Nijeveen 02.12.1804; volgt [11].

 

[24] Pieter van der Wiele, geb. Axel ca. 1788/1789, molenaar (1814,1817), winkelier (1821), arbeider (1822,1823), molenaarsknecht (1826,1827), werkman (1836), overl. Axel 17.12.1836, z.v. Gerard van der Wiele en Janneke Vinke; tr. Axel 24.04.1814

[25] Debora Meertens, geb. Axel ca. 1794/1795, arbeidster (1836), werkvrouw (1837),overl. Axel 10.08.1837, d.v. Jan Meertens en Pieternella de Kraker.

Uit dit huwelijk:

1.                   Janneke van der Wiele, geb. Axel 19.04.1815, dienstmeid (1863), werkvrouw (1883), overl. Axel 02.01.1883, tr. Axel 07.05.1863 Andries Hibels, geb. Axel 31.01.1814, kleermaker, overl. Axel 19.01.1884, z.v. Andries Hibels en Clara Smies.
     AH tr. 1e Hulst 02.04.1845 Flora Henrietta Lefever, geb. Hulst ca. 1813/1814, werkvrouw, overl. Hulst 16.11.1861, d.v. Johannes Lefever en Johanna Brandenburg.

2.                   Pieternella van der Wiele, geb. Axel 12.09.1817, overl. Gorinchem 23.07.1869, tr. Gorinchem 22.12.1855 Leendert van Bergeijk, geb. Waalwijk ca. 1806/1807, overl. Gorinchem 13.06.1886, z.v. Cornelis van Bergeijk en Gilia Lavendel.
     LvB tr. 1e Gorinchem 04.09.1839 Catharina den Boef, geb. Gorinchem 19.04.1818, overl. Gorinchem 20.03.1854, d.v. Cornelis den Boef en Bastiana Hakkers.

3.                   Gerard van der Wiele, geb. Axel 14.08.1818.

4.                   Suzanna van der Wiele, geb. Axel 29.02.1820, overl. Axel 12.05.1820.

5.                   Johanna Louisa van der Wiele,  geb. Axel 20.05.1821, overl. Axel 12.10.1821.

6.                   Suzanna van der Wiele, geb. Axel 27.05.1822, overl. Axel 01.07.1822.

7.                   Johannes van der Wiele, geb. Axel 05.09.1823; volgt [12].

8.                   Cornelia van der Wiele, geb. Axel 11.10.1824, overl. Axel 17.12.1826.

9.                   Gerard van der Wiele, geb. Axel 23.04.1826, overl. Axel 08.10.1826.

10.               Gerard van der Wiele, geb. Axel 21.04.1827, overl. Nieuwer-Amstel 11.12.1894, tr. 1e Gorinchem 06.07.1855 Jannigje van der Giessen, geb. Gorinchem 11.09.1826, overl. voor 1857, d.v. Nicolaas van der Giessen en Wilhelmina Antonia Hello; tr. 2e Gorinchem 14.08.1857 Elizabeth Christina Bernhard, geb. Gorinchem 06.02.1838, overl. na 1894, d.v. Johan Jacob Frederik Bernhard en Aletta Hermina Hello.

11.               Absalon van der Wiele, geb. Axel 06.09.1829, kleermakersknecht, overl. Axel 26.03.1852.

12.               Marinus van der Wiele, geb. Axel 18.10.1830, bakkersknecht, overl. Axel 25.12.1883, tr. Axel 17.01.1855 Johanna Leuntje Heule, geb. Zaamslag 19.11.1824, dienstmeid (1855), werkvrouw (1883), overl. Axel 28.12.1898, d.v. Leuntje Heule, werkvrouw (1855).

13.               Cornelis van der Wiele, geb. Axel 29.10.1831, overl. Axel 31.12.1831.

14.               Anna Anthona van der Wiele, geb. Axel 14.05.1835, overl. Axel 30.09.1835.

15.               Anna Anthona van der Wiele, geb. Axel 04.08.1837, overl. Axel 24.09.1837.

 

[26]

[27] Suzanna Jacoba de Lozanne, ook de Lozanna, geb. Axel ca. 1799, dienstmeid (1828), werkvrouw (1872), overl. Axel 15.04.1872, d.v. Petrus de Lozanne en Neeltje de Pree; tr. Axel 26.10.1828 Cornelis Metz, ook Mets, geb. Axel ca. 1790/1791, arbeider (1815,1828), sluisknecht (1857), overl. Sas van Gent 11.08.1857, z.v. Johan Philip Metz en Françoise Mus.

     CM tr. 1e Johanna IJsebaart, arbeidster, overl. tussen 1815 en 1828.

Kind:

1.                   Neeltje Pieternella de Lozanne, geb. Middelburg 18.09.1827|a|; volgt [13].

 

Noten: |a| aangifte door Catharina Margaretha Hardeijzer, oud 60 jaar, vroedvrouw (geb.akte Middelburg 1827 no.361).

 

[28] Albertus ten Bruggencate, ged. Almelo 02.04.1779, schipper (1812,1814), koopman (1838), overl. Stad Almelo 10.01.1858, z.v. Gerrit Ten Bruggencate en Geertruij ter Braake; tr.

[29] Margaretha Bruijns, ged. Almelo 08.04.1781|c|, overl. Stad Almelo 10.01.1848, d.v. Gerrit Bruijns en Anna Maria Hagedoorn.

Uit dit huwelijk (moeder ook Bruins):

1.                   Gerrit ten Bruggencate, geb. Almelo 29.09.1801, ged. Almelo 02.10.1801, w.s. overl. voor 1804.

2.                   Anna Maria ten Bruggencate, geb. Almelo 22.05.1803, ged. Almelo 30.05.1803.

3.                   Gerrit ten Bruggencate, geb. Almelo 22.09.1804, ged. Almelo 23.09.1804, w.s. overl. voor 1809.

4.                   Geertruid ten Bruggencate, geb. Almelo 19.10.1805, ged. Almelo 24.10.1805.

5.                   Aleida ten Bruggencate, geb. Almelo 03.12.1807, ged. Almelo 06.12.1807, overl. Stad Almelo 18.08.1868, tr. 1e Utrecht 18.07.1838 Hans Hermann Henrich Kracht, geb. Hohenhausen|a| ca. 1810, overl. Utrecht 20.01.1844, z.v. Simon Henrich Kracht en Anna Margaretha Elisabeth Kracht; tr. 2e Stad Almelo 29.10.1845 Johan ten Bruggenkate, ook ten Bruggencate, geb. Almelo 12.12.1807, ged. Almelo 20.12.1807, smid, z.v. Hendrikus ten Bruggencate, bakker, en Maria Christina Nieuwerd, ook Nieuwerth.
     JtB tr. 1e Muiden 05.11.1837 Geertjen Frantzen, ook Geertruida Fransen, geb. Vollenhove ca. 1812, dienstbaar (1837), overl. Stad Almelo 04.07.1842, d.v. Dirk Jan Frantzen en Jantje Wolters.

6.                   Gerrit ten Bruggencate, geb. Almelo 09.10.1809, ged. Almelo 12.10.1809|b|; volgt [14].

7.                   Geziena ten Bruggencate, geb. Almelo 13.12.1812, tr. Stad Almelo 10.06.1841 Christoffel Ubbink, geb. Keulen ca. 1808, kastenmaker, z.v. Frans Joseph Ubbink, schoenmaker, en Geertruid Vruth.

8.                   Hermanus ten Bruggencate, geb. Almelo 20.08.1814, schipper, overl. Zutphen 08.11.1896, tr. Stad Almelo 08.10.1841 Engele Vixseboxse, geb. Stad Almelo 06.12.1822, d.v. Bernardus Vixseboxse, schipper, en Janna Tijhoff.

9.                   Anna Maria ten Bruggencate, geb. Almelo 24.12.1817.

10.               Albertus ten Bruggencate, geb. Stad Almelo 29.04.1820, smid, overl. Stad Almelo 21.06.1885, tr. 1e Zwolle 04.04.1844 Johanna Jansen, geb. Zwolle 08.03.1822, overl. voor 1875, d.v. Jan Jansen ern Alijda van Slooten; tr. 2e Stad Almelo 02.09.1875 Geertruijda Hendrika Mikkers, geb. Moordrecht 27.08.1829, d.v. Antonius Mikkers en Hendrika Lelie.
     GHM tr. 1e Rotterdam 21.04.1852 Hermanus Westerwoud, geb. Rotterdam 04.07.1821, overl. Rotterdam 25.06.1854, z.v. Hermanus Westerwoud en Cornelia van Bueren; tr. 2e Rotterdam 15.08.1855 Joseph Johan Tisserand, geb. Middelburg 16.12.1825, overl. voor 1875, z.v. Jean Michel Tisserand, schoenmaker, en Johanna Maria Stopffel.

11.               Geertruida ten Bruggencate, geb. Stad Almelo ca. 1823, overl. Stad Almelo 14.07.1825.

 

Noten: |a| nu Ortschaft in Kattetal, Kreis Lippe, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| moeder Margareta Bruins; |c| Margaritha Bruins.

 

[30] Fredrik Witvoet, ged. Almelo 31.08.1777, wever, overl. Stad Almelo 14.05.1864|a|, z.v. Jurrien Witvoet en Janna Oostendorp; tr.

[31] Geertruid Blümers, geb. Oldenzaal ca. 1775, overl. Stad Almelo 25.01.1865|b|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Bleumers/Bluemers/Bluimers):

1.                   Janna Witvoet, geb. Almelo 04.10.1801, ged. Almelo 09.10.1801.

2.                   Jan Witvoet, geb. Almelo 03.02.1803, ged. Almelo 03.02.1803.

3.                   Geertruid Witvoet, geb. Almelo 03.11.1804, ged. Almelo 07.11.1804, tr. Stad Almelo 08.05.1828|c| Johannes Silva, geb. Amsterdam 24.07.1796|d|, wever, overl. Stad Almelo 12.11.1863.

4.                   Geesken Witvoet, ook Geesje, geb. Almelo 07.10.1807, ged. Almelo 08.10.1807, overl. Ambt Almelo 19.05.1861, tr. Stad Almelo 20.04.1837 Johannes Boddeman, geb. Amsterdam 24.03.1810, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 28.03.1810, wever (1837), pakhuisknecht (1893), overl. Stad Almelo 08.03.1893, z.v. Franciscus Henricus Boddeman, molenkruier, en Eva Ezendam.

5.                   Johanna Witvoet, geb. Almelo 11.03.1810, ged. Almelo 22.03.1810|f|; volgt [15].

6.                   Johanna Gertruda Witvoet, geb. Almelo 04.11.1812, dienstbaar (1836),  tr. Utrecht 13.07.1836 Hermann Henrich Fasse, geb. Hohenhausen|e| ca. 1802, bierbrouwersknecht, z.v. Johan Friedrich Fasse en Anne Catharine Fassen.

 

Noten: |a| e.v. Bluemers; |b| Blümers, ‘zijnde de namen der ouders van de overledene aan de comparanten onbekend’ (overl.akte Stad Almelo 1865 no.8); |c| bruidegom in akte Silvaa, tekent met Silva (huw.akte Stad Almelo 1828 no.3); |d| ‘door Heeren Regenten der Stads Bestedelingen te Amsterdam als vondeling opgenomen’ (ibidem);

|e| nu Ortschaft in Kattetal, Kreis Lippe, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |f| moeder Bleumers

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren