Machgielis Euwe (1901-1981)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien november 2021)

 


 

[1] Machgielis Euwe, Max, geb. Watergraafsmeer 20.05.1901, doctoraalexamen wis- en natuurkunde Amsterdam GU 1923|a|, promotie Amsterdam GU 28.04.1926|b|, leraar bij het middelbaar onderwijs (1926), in de wiskunde (1928), aan een lyceum (1932,1954-1956), buitengewoon hoogleraar Rotterdam (1964-1971), gewoon hoogleraar Tilburg (1964-1971), erevoorzitter KNSB, erepresident FIDE, RNL, CON, overl. Amsterdam 26.11.1981, crem. Velsen (Westerveld) 01.12.1981, tr. Amsterdam 03.08.1926 Carolina Elisabeth Bergman, Caro, geb. Amsterdam 05.02.1905, overl. Amsterdam 07.07.1992, crem. Velsen (Westerveld) 10.07.1992, d.v. Cornelis Bergman (1867-na1933), koopman, en Elisabeth Sophia Maria Cavalini (1874-1933).
– Levensberichten ME: en.wikipedia * nl.wikipedia * Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN) * Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017, p.85.
– ME was “directielid van Van Amerongen of Vana, een keten van kruideniers, Haarlemmer Houttuin 92; transporteerde in de Hongerwinter ondervoede kinderen naar Friesland, en keerde terug met levensmiddelen.”|c| 

 

Noten: |a| Het Vaderland 08.11.1923; |b| proefschrift: Differentiaalinvarianten van twee covariante-vectorvelden met vier veranderlijken; promotor: R.W. Weitzenböck (1885-1955); |c| Bianca Stigter, Atlas van een bezette stad: Amsterdam 1940-1945, Uitgeverij Atlas Contact 2019, pp.134-135.

 

[2] Cornelis Willem Euwe, geb. Amsterdam 26.08.1864, onderwijzer, overl. Amsterdam 19.08.1942, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 22.08.1942, tr. Watergraafsmeer 31.03.1899
[3] Elizabeth Maria van der Meer, geb. Rotterdam 11.07.1879, overl. Amsterdam 27.10.1940, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 30.10.1940.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Euwe, geb. Watergraafsmeer 22.12.1899, promotie Amsterdam UvA 14.03.1928|b|, ingenieur bij de Octrooiraad (1926,1932), overl. Amsterdam 11.08.1990, tr. ’s-Gravenhage 30.07.1928 Johanna Maria Louisa Lieshout, geb. ’s-Gravenhage 16.03.1909, overl. na 1958, d.v. Cornelis Johannes Gerhardus Lieshout, handelaar in toilet-artikelen (1928), en Maria Theodora Bont.

2.                   Machgielis Euwe, geb. Watergraafsmeer 20.05.1901; volgt [1].

3.                   Anna Hermina Euwe, geb. Amsterdam 23.03.1903, overl. na 1949, tr. Amsterdam 25.08.1927 Pieter Noach van Schouwenburg, geb. Vleuten 15.02.1904, predikant, overl. Apeldoorn 18.04.1949, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 22.04.1949, z.v. Nicolaas van Schouwenburg en Gerardina Johanna Gijsman. [Amsterdam 1940,1942]

4.                   Cornelis Willem Euwe, geb. Amsterdam 18.09.1905, ingenieur, tr. Amsterdam 12.07.1932 Jacoba Antje Blauw, geb. Amsterdam 31.01.1900, d.v. Fokke Blauw, metaaldraaier, en Antje Huitinga. [Willemstad (Curaçao) 1940,1942]

5.                   Catharina Johanna Euwe, geb. Amsterdam 30.03.1911, tr. 1e Amsterdam 10.03.1931|a| (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 20.09.1934, ingeschr. Amsterdam 17.11.1934) Nicolaas Berendes, geb. Amsterdam ca. 1906, chemisch technicus te Emmastad (Curaçao) (1931), z.v. Carel Coenraad Berendes, kantoorbediende, en Johanna Maria van Spanje; tr. 2e voor 1942 H.L. de Grave, arts. [zij: Soerabaja 1940,1942; hij ’s-Gravenhage 1940,1942]

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom vertegenwoordigd door Magchielis Euwe (huw.akte Amsterdam 1931 no.107); |b| proefschrift: Differentiaal-invarianten en partiëele differentiaalvergelijkingen uit de tensorrekening; promotor: R.W. Weitzenböck (1885-1955).

 

[4] Willem Euwe, geb. Amsterdam 18.03.1825, vellenbereider (1849), bontwerker (1864), pelterijbereider (1869), bontwerker (1878), smid (mei1872), bontwerker (nov1872), overl. Amsterdam 18.12.1879|c|, tr. Amsterdam 07.11.1849|a|

[5] Anna Hermina Kraijevelt Weerts, geb. Amsterdam 09.06.1828, dienstbaar (1849), overl. na 1887 en 1900.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Cornelis Euwe, geb. Amsterdam 25.09.1850|b|, smid (1872), bontwerker (1878), tr. Amsterdam 22.05.1872 Mensina Bertha Horne, geb. Amsterdam 23.01.1851, dienstbaar (1872), d.v. Caspar Horne en IJtje Gabbes.

2.                   Evert Herman Euwe, geb. Amsterdam  08.12.1852, timmerman (1878), overl. Amsterdam 30.10.1878.

3.                   Anna Hermina Euwe, geb. Amsterdam 23.10.1854, overl. Beverwijk 23.02.1926, tr. Amsterdam 06.06.1878 Christiaan Lijesen, geb. Amsterdam 17.01.1853, onderwijzer (1878), hoofdonderwijzer (1906), hoofd ener school (1919), overl. Beverwijk 23.11.1936, z.v. Christiaan Lijesen, timmerman, en Hillegonda Regina Vroom.

4.                   Hermina Euwe, geb. Amsterdam 24.07.1859, tr. Amsterdam 18.12.1884 Anthonij Everhardus Grolman, geb. Utrecht 03.01.1843, tekenmeester, overl. Utrecht 22.01.1926, z.v. Jurrianus Grolman en Wijnanda Bitter.
     AEG tr. 1e Utrecht 29.09.1870 Louisa Johanna Jacoba Frederika Schmid, geb. Bredevoort (Aalten) 08.07.1847, overl. Utrecht 02.07.1881, d.v. Gerardus Lodewijk Schmid, officier, en Jacoba Christina Hopbergen.

5.                   Hendrik Johannes Euwe, geb. Amsterdam 16.01.1862, diamantslijper, tr. Amsterdam 20.05.1887 Grietje van der Kooi, geb. Steenwijkerwold 12.01.1859, d.v. Doede van der Kooi, arbeider, en Antje Visser.

6.                   Cornelis Willem Euwe, geb. Amsterdam 26.08.1864; volgt [2].

7.                   Evert Frederik Euwe, geb. Amsterdam 28.07.1868, bontwerker, tr. Watergraafsmeer 28.07.1898 Arendina Wilhelmina Petronella Namink, geb. Amsterdam 17.07.1871, overl. na 1937, d.v. Willem Namink en Neeltje Rieborn.

8.                   Maria Elisabeth Euwe, geb. Amsterdam 27.11.1871, tr. Amsterdam 12.07.1900 Adrianus Gerardus Johan Zeegers, geb. Amsterdam 28.01.1872, kantoorbediende, z.v. Gijsbert Hendrik  Willem Zeegers en Maria Klasina Everaars.

 

Noten: |a| de bruidegom, zijn vader en zijn broer (getuige) tekenden met Euwen (huw.akte Amsterdam 1849 reg.9 fol.56); |b| Euwen (Bevolkingsregister Amsterdam 1851) & Euwe (Lotingsregister Amsterdam 1870); |c| Algemeen Hadelsblad 22.12.1879 (Kraaijevelt Weerts).

 

[6] Machgielis van der Meer, geb. IJsselmonde 05.03.1841, laatst gewoond hebbende te Borneo (aug1877), Oost-Indisch ambtenaar met verlof (dec1877), overl. Rotterdam 25.12.1878|b||c|, tr. Banjoewangi 03.11.1873

[7] Catharina Johanna de Wit, geb. Vlissingen 27.04.1849.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria Christina van der Meer, geb. Soerabaja 31.08.1874, overl. ’s-Gravenhage 21.11.1934, tr. ’s-Gravenzande 17.05.1901 Christoffel Ellerbroek, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 30.06.1866, overl. Zuidveen (Steenwijkerwold) 30.01.1945, z.v. Geuchien Georg Ellerbroek (1839-1912), winkelier (1859) en Hendrica Bakker.

2.                   Christina Elizabeth van der Meer, geb. ‘aan boord van het Nederlandsch, te Kinderdijk tehuis behorende, fregatschip genaamd Nestor, zeilende op de Atlantische Oceaan  op 2°ZB 19°WL [op de terugreis uit Indië]’ 09.08.1877|a|, overl. Zaltbommel 20.12.1877.

3.                   Elizabeth Maria van der Meer, geb. Rotterdam 11.07.1879; volgt [3].

 

Noten: |a| ingeschreven extract (geb.akte Rotterdam 1877 no.5722); |b| Machielis (overl.akte Rotterdam 1878 fol.e43); |c| ook RA 1880 p.302.

 

[8] Evert Eeuwen, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 07.01.1787, zadelmaker (1839,1849), overl. na 1852; otr. Amsterdam 09.11.1810|b|

[9] Maria Nooteman, ged. Amsterdam (Westerkerk) 28.02.1790, overl. tussen 1849 en 1852.

Uit dit huwelijk:

1.                   Evert Euwen, geb. Amsterdam 25.03.1811, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 07.04.1811 (moeder Marritje Noteman), sjouwer (1839), werkman (1855), spoorwegbeambte (1861,1871), overl. na 1871, tr. Amsterdam 11.09.1839 Gerarda Jacoba van Beek, ged. Amsterdam (Kerk Stadhuis van Hoorn (rk)) 13.03.1806, overl. voor 1855, d.v. Alida van Beek.

2.                   Hendrik Eeuwen, geb. Amsterdam 29.07.1816, zeeman (1843,1875), overl. tussen 1878 en 1886, tr. 1e Amsterdam 12.07.1843 Johanna Christina Tjerks, geb. Amsterdam 10.05.1815, dienstbaar (1843), overl. voor 1852, d.v. Willem Martens Tjerks en Geertje van Rossen, werkster (1843); tr. 2e Amsterdam 10.03.1852 Jacoba van der Wal, geb. ca. 1818|a|, dienstbaar (1852), overl. na 1878.

3.                   Willem Euwe, geb. Amsterdam 18.03.1825|d|; volgt [4].

 

Noten: |a| ouders en geboorteplaats onbekend (huw.akte Amsterdam 1852 reg.2 fol.71); |b| bruid Noteman; |d| Euwe (Militieregister Amsterdam 1844).

 

[10] Cornelis Kraijevelt Weerts, geb. Amsterdam 10.02.1803, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 27.02.1803, timmermansknecht (1826), timmerman (1827,1849), overl. tussen 1849 en 1858; tr. 1e Amsterdam 26.04.1826 Femmetje Kuijpers, geb. Amsterdam 25.02.1797, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 05.03.1797, overl. voor 1827, d.v. Hendrik Kuijpers, apotheker, en Susanna Das; tr. 2e Amsterdam 01.08.1827

[11] Hermina Schlierbach, ged. Vinkeveen 14.06.1804, dienstbode (1827), baker (1858,1872), overl. Amsterdam 10.01.1880.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Hermina Kraijevelt Weerts, geb. Amsterdam 09.06.1828; volgt [5].

2.                   Helena Hermina Kraijevelt Weerts, geb. Amsterdam 13.09.1830, overl. voor 1863, tr. Amsterdam 11.02.1857 Casper Hendrik Henjes, geb. Amsterdam 06.06.1822, leerlooiersknecht (1857), schachtenmaker (1863,1887), overl. (‘levenloos opgehaald uit eene der vijvers van het Vondelpark’) Nieuwer-Amstel 17.06.1887, z.v. Hendrik Henjes en Magdalena Dokweiler, wasster (1857).
     CHH tr. 2e Amsterdam 25.02.1863 Henderica Nijland, geb. Almelo 14.06.1817, dienstbaar (1842), werkster (1863), overl. na 1911, d.v. Frederik Nijland, fruit- en viskoper, en Janna ten Hove.
     HN tr. 1e Amsterdam 11.05.1842 Lucas Jäger, geb. Amsterdam 06.08.1820, metselaarsknecht, overl. voor 1863, z.v. Lucas Jäger en Jacoba Bekker.

3.                   Femmetje Kraijevelt Weerts, geb. Amsterdam 01.12.1832, broodslijtster (1869), overl. tussen 1898 en 1924, tr. 1e Amsterdam 03.02.1858 Wouter Volkers, geb. Amsterdam 09.06.1835, koperslager, overl. voor 1869, z.v. Volker Volkers, timmerman, en Madelena Visser; tr. 2e Amsterdam 26.05.1869|b| Anthonius Johannes Ernou, geb. Arnhem 06.08.1838, fuselier (1838), portier (1869), overl. voor 1898, z.v. Antonius Ernou en Sophia van der Heijden.

4.                   Hermina Kraijevelt Weerts, geb. Amsterdam xx.06.1835, dienstbaar (1871), overl. na 1898, tr. Amsterdam 06.11.1872|c| Herman Frederik Nagel, geb. Amsterdam 22.03.1849, bakkersknecht (1872), voerman (1898), z.v. Johan Hermann Nagel, bakkersknecht, en Helena Everdina Franck.

5.                   Catharina Maria Kraijevelt Weerts, geb. Amsterdam 17.05.1838, dienstbaar (1864), overl. Hilversum 20.04.1913, tr. Amsterdam 18.05.1864|a| Hendrik Schainck, geb. Amsterdam 28.12.1840, smid, overl. Hilversum 24.05.1929, z.v. Hendrik Schainck, kuiper, en Cornelia Johanna Vrijmoet.

 

Noten: |a| get. Willem Euwe, oud 39 jaar, bontwerker (huw.akte Amsterdam 1864 reg.4 fol.70); |b| get. Willem Euwe, oud 44 jaar, pelterijbereider (huw.akte Amsterdam 1869 reg.5 fol.23v); |c| get. Willem Euwe, oud 47 jaar, bontwerker (huw.akte Amsterdam 1872 reg.11. fol.62v).

 

[12] Cornelis van der Meer, ged. Rotterdam (Grote Kerk) 18.01.1789, scheepmaker (1841), overl. IJsselmonde 27.07.1848, tr. Delfshaven 29.07.1821

[13] Christina Raademakers, ged. Delfshaven 15.06.1799, overl. IJsselmonde 07.07.1853|b|.

Uit dit huwelijk (moeder Rademaker):

1.                   Johannes van der Meer, geb. Rotterdam 16.02.1822, overl. Rotterdam 22.04.1822.

2.                   Johannes Albertus van der Meer, geb. Rotterdam 17.03.1823, machinist bij de marine, overl. Heemstede 14.12.1919, tr. Birkenhead (Engeland) 04.03.1868|a| Martha Elisabeth Whittingham, geb. Leicester (Engeland) 24.12.1844, overl. Amsterdam 06.04.1881, d.v. Samuel Whittingham (‘eenige jaren geleden op eene reize naar Australië omgekomen’) en Mary Scoth.

3.                   Antje van der Meer, geb. Rotterdam 17.03.1825, overl. Rotterdam 15.07.1867, tr. IJsselmonde 09.01.1856 Arij de Visser, geb. Rotterdam 09.07.1831, overl. Rotterdam 07.01.1904, z.v. Jan Jacobus de Visser en Antonia Weeber.
     AdV tr. 2e Rotterdam 11.09.1867 Johanna van Engelen, geb. Schiedam 09.08.1844, overl. Rotterdam 13.1.1886, d.v. Petrus van Engelen en Maria Christina van Nuijs; tr. 3e Rotterdam 02.05.1888 Willemina van der Geer van Heusden, geb. Vlaardingen ca. 1839, overl. Rotterdam 10.10.1907, d.v. Willem van der Geer van Heusden en Haasje van der Borden.

4.                   Johanna Christiana van der Meer, geb. Rotterdam 20.09.1827, overl. IJsselmonde 29.05.1842.

5.                   Gerrit van der Meer, geb. IJsselmonde 30.07.1829, overl. Rotterdam 21.08.1830.

6.                   Gerrit van der Meer, geb. Rotterdam 11.02.1831.

7.                   Cornelis van der Meer, geb. Rotterdam 25.04.1833, ‘gemonsterd en in dienst als timmerman [] op het Nederlandsch fregatschip Eva Johanna [] zeilende op de Atlantische Oceaan [] bij St. Helena’, overl. (overboord gevallen en verdronken) tussen 16 en 17.03.1861|c|, tr. IJsselmonde 16.02.1860 Magdalena Dekkers, geb. IJsselmonde 17.02.1839, overl. Meerkerk 11.01.1888, d.v. Dirk Dekkers en Hendrika Adriana Flach.
     MD tr. 2e IJsselmonde 18.05.1867 Cornelis de Vries, geb. Zierikzee 11.02.1841, overl. Rotterdam 29.07.1905, z.v. Jacob de Vries en Anthonetta Pijl.
     CdV tr. 2e Dordrecht 30.10.1889 Cornelia van der Schalie, geb. Dordrecht 15.09.1841, overl. Dordrecht 02.11.1900, d.v. Schalk vander Sande en Maria Salie; tr. 3e Rotterdam 26.08.1903 Geertruida Johanna Spruijtenburg, geb. Rotterdam 16.07.1851, overl. Rotterdam 29.07.1930, d.v. Hendrik Frederik Spruijtenburg en Adriana Johanna van der Hornen.
     GJS tr. 1e Rotterdam 16.05.1877 Leendert van der Giessen, geb. Rotterdam 27.08.1855, overl. Rotterdam 28.04.1900, z.v. Adrianus van der Giessen en Gerritje in ’t Hout.

8.                   Maria van der Meer, geb. IJsselmonde 24.06.1837.

9.                   Wilhelm van der Meer, geb. IJsselmonde 17.04.1839.

10.               Machgieles van der Meer, geb. IJsselmonde 05.03.1841; volgt [6].

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Den Helder 20.10.1869 no.123); |b| Rademaker, d.v. Petrus en Margaretha Feters; |c| (overl.akte Rotterdam 1861 fol.c097 no.2018).

 

[14] Thomas Daniel de Wit, geb. Vlissingen 20.05.1825, zeeman (jun1846), stuurman ter koopvaardij (dec1846,1849), overl. Banjoewangi 01.04.1873, tr. Vlissingen 03.06.1846

[15] Johanna van Leeuwen, geb. Vlissingen 22.12.1823, overl. Rotterdam 16.08.1879.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus Pieter de Wit, geb. Vlissingen 15.12.1846, overl. Rotterdam 31.10.1851.

2.                   Catharina Johanna de Wit, geb. Vlissingen 27.04.1849; volgt [7].

3.                   Thomas Daniel de Wit, geb. Vlissingen 24.08.1850, overl. Rotterdam 09.12.1850|a|.

4.                   Johanna Helena de Wit, geb. Rotterdam 29.01.1855, overl. Rotterdam 14.03.1855.

5.                   Helena Johanna de Wit, geb. Rotterdam 19.02.1856, overl. Rotterdam 10.05.1856.

6.                   Thomas Daniel Isaac de Wit, geb. Rotterdam 22.08.1859, overl. Rotterdam 15.11.1859.

 

Noten: |a| ook overl.akte Vlissingen 1851 no.30.

 

[16] Evert Ewen, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 03.05.1750, w.s. begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 28.10.1787, z.v. Hendrik Ewen en Alida van Hermalen (zie Bijlage A); otr. Amsterdam 14.05.1773|a|

[17] Marritje Arents, geb. ca. 1747, overl. na 1810, d.v. Aarendt Sijmens (te Swartsluijs).

Uit dit huwelijk:

1.                   Alida Euwen, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 19.01.1774 (moeder Marretje Arents).

2.                   Willemina Maria Euwen, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 19.01.1774 (moeder Marretje Arents).

3.                   Hendrik Euwe, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 01.03.1775 (moeder Marretje Arendts), overl. voor 1833, otr. Amsterdam 06.05.1803|b| Zenderina Hubeeke, ook Hubeek, geb. Amsterdam ca. 1773, overl. voor 1833, d.v. [Gerrit en] Hendrina Smit.
Uit dit huwelijk: Hendrik Euwe, geb. Amsterdam 21.08.1811, tr. Amsterdam 11.04.1849 Maria Christina Amons, geb. Amsterdam 22.01.1820, d.v. Cornelis Amons (1779-1842) en Johanna Maria Jansen (1787-1848).

4.                   Arent Euwe, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 28.07.1776 (moeder Marretie Arents), w.s. jonggestorven.

5.                   Marretie Euwe, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 22.10.1777 (moeder Marritie Arendts).

6.                   Arent Euwen, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 21.11.1779 (moeder Marretje Arents), overl. voor 1837, otr. Amsterdam 10.07.1807|c| Anna Jacoba van Eck, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 27.02.1763, overl. voor 1837, d.v. Cornelis van Eck en Johanna Elisabeth Cok/Kok.
     AJvE otr. 1e Amsterdam 11.07.1783 Barend van Haaften, geb. Kapel-Avezaath ca. 1758, overl. (Amsterdam) ca. 1806/1807.

7.                   Antje Euwe, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 13.12.1780 (moeder Marretje Arendts), w.s. jong gestorven.

8.                   Antie Euwe, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 03.03.1782 (moeder Marretie Arents).

9.                   Maragreta Euwe, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 11.05.1785 (moeder Marretie Arents).

10.               Evert Euwen, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 07.01.1787 (moeder Marretje Arends); volgt [8].

 

Noten: |a| bruidegom in akte Eewen, tekent met Ewen, bruid in akte Aarens, tekent met Marrijgein Arents, ‘met consent van Regenten van ’t Weeshuijs’; |b| bruidegom in akte Ewen, tekent met Eeuwen; |c| bruidegom Arie Euwe.

 

[18] Jan Nooteman, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 09.07.1749, z.v. Jan Nooteman en Maria Elderenbos; otr. 1e Amsterdam 16.09.1774|b| Geertuij Huijsman, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 12.11.1750, begr. Amnsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 05.11.1780, d.v. Andries Huijsman en Elsje Hermanus; otr. 2e Amsterdam 20.04.1781|c|

[19] Jannetje Beekers, geb. Meppel ca. 1753, d.v. Geertruij Buijs.

Uit het huwelijk Nooteman-Huijsman:

1.                   Jan Noteman, ook Nooteman, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 30.04.1775|d|, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 10.05.1775.

2.                   Geertruij Nooteman, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26.06.1776|e|.

3.                   Harmaanis Nooteman, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 08.03.1778.

4.                   Jan Nooteman, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 13.08.1780|f|.

Uit het huwelijk Nooteman-Beekers (vader Nooteman, moeder veelal Harms):

5.                   Maria Alida Nooteman, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 09.04.1783 (moeder Harms).

6.                   Maria Nooteman, ged. Amsterdam (Weesterkerk) 09.01.1785 (moeder Beekers).

7.                   Annaatje Nooteman, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 23.07.1786 (moeder Harms).

8.                   Maria Nooteman, ged. Amsterdam (Westerkerk) 28.02.1790|a|; volgt [9].

 

Noten: |a| dopeling Marretje, vader Nooteman, moeder Harmens; |b||c| bruidegom in akte Noteman, tekent met Nooteman; |d| get. Maria Elderenbos {oma}; |e| get. Andries Huijsman {opa}; |f| get. Jannetje Beekers.

 

[20] Pieter Weerts, geb. Amsterdam ca. 1766, schoenmaker (1826), z.v. Andries Weerts; otr. 2e Amsterdam 27.01.1809 Anna Bonset, ged. Amsterdam (Westerkerk) 27.08.1762, d.v. Matthijs Louis Bonset en Anna Visser; otr. 1e Amsterdam 04.05.1792|a|

[21] Trijntje Kraijevelt, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 16.09.1761, begr. Amsterdam (Oosterkerk) 21.04.1808, d.v. Gijsbert Craijevelt de Jong en Antje Gerrits.

     AB otr. 1e Amsterdam 04.10.1799 Johannes Zaal, Jan, ged. Amsterdam (Noorderkerk 18.09.1754, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 06.08.1805, z.v. Jacobus Zaal en Maria Prins.
     JZ otr. 1e Amsterdam 04.07.1777 Maria Rouwenhoff, begr. Amsterdam (Noorderkerk en -kerkhof) 13.11.1779; otr. 2e Amsterdam 12.05.1780 Anna Sophia Doode, geb. Deventer ca. 1747, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 20.05.1796, d.v. Anna Sophia Albrecht.
     MR tr. 1e David Koesereij, overl. voor 1777.

Uit dit huwelijk:

1.                   Andries Kraijeveld Weerts, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 05.03.1794.

2.                   Antje Weerts, geb. Amsterdam 30.10.1795, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 15.11.1795.

3.                   Pieter Kraijevelt Weerts, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 05.08.1798.

4.                   Antje Weerts, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 02.08.1801.

5.                   Cornelis Kraijevelt Weerts, geb. Amsterdam 10.02.1803, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 27.02.1803|b|; volgt [10].

 

Noten: |a| bruid in akte Kraaijevelt, tekent met Krajevelt; |b| moeder Kraijevelt

 

[22] Johan Adam Schlierbach, geb. Lora (Hessen)|b| ca. 1759, overl. voor 1827, otr. Amsterdam 28.08.1801|a|

[23] Femmetje Houman, ged Amsterdam (Zuiderkerk) 13.09.1780, overl. voor 1827, d.v. Willem Houman en Harmijntje van Lengerke.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermina Schlierbach, ged. Vinkeveen 14.06.1804; volgt [11].

 

Noten: |a| bruid oud 23 jaar; |b| w.s. Lohra, nu Bundesland Hessen.

 

[24] Pieter van der Meer, geb. Overschie, otr. Cool (gaarder) 20.04.1786, otr. Rotterdam 23.04.1786, tr. Rotterdam 09.05.1786

[25] Johanna Geertruij Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis van der Meer, ged. Rotterdam (Grote Kerk) 18.01.1789; volgt [12].

2.                   Henderina van der Meer, ged. Rotterdam 31.10.1790, overl. Bleiswijk 02.12.1866, tr. voor 1822 Jan Berkel.

3.                   Machielis van der Meer, ged. Pijnacker 27.06.1794, overl. Rotterdam 17.01.1867, tr. Delft 02.05.1821 Cornelia van den Berg, geb. Delft 22.04.1796, ged. Delft (Nieuwe Kerk) 28.04.1796, overl. Delfshaven 08.01.1880, d.v. Jop van den Berg en Maria Grisnigt, ook Gerritje Grisnich.

 

[26] Pieter Raademakers, overl. voor 1829, tr.

[27] Anna Margarita Teeders, geb. ca. 1759, overl. Delfshaven 25.02.1829, d.v. Johannes Teeders.
– Er is een Pieter Rademaker, begr. Delfshaven 25.09.1800.

Uit dit huwelijk (vader ook Raademaakers/Rademaakers, moeder ook Deters):

1.                   Gaspar Rademaakers, ged. Delfshaven (rk) 05.02.1787, w.s. jonggestorven.

2.                   Anna Maria Rademaakers, ged. Delfshaven (rk) 24.04.1788.

3.                   Adriana Rademaakers, ged. Delfshaven (rk) 24.09.1789, tr. Schiedam 05.06.1817 Joannes Henricus Böhrmann, geb. Ennigerloh|c| 26.08.1775, brandersknecht, z.v. Antoni Böhrmann en Anna Maria Tewes.

4.                   Gertrudis Rademaakers, ged. Delfshaven (rk) 22.01.1792, overl. Rotterdam 28.01.1855, tr. Rotterdam 09.05.1827 Hubertus van Osch, geb. Berchem ca. 1786/1787, overl. Rotterdam 24.06.1852, z.v. Jan van Osch en Jacoba van den Heuvel.
     HvO tr. 1e Allegonda Schuurmans, overl. Berghem 13.07.1825, d.v. Arie Schuurmans en Maria van den Berk.

5.                   Casper Raademakers, ged. Delfshaven (rk) 12.09.1793.

6.                   Willem Fredrik Raademakers, ged. Delfshaven (rk) 29.08.1795, overl. Delfshaven 22.07.1833|a|, tr. Delfshaven 13.02.1825 Francina Adriana Leurs, ged. Delfshaven 12.07.1801, overl. Delfshaven 25.07.1833, d.v. Adrianus Leurs en Jannetje Wilkerson/Wolkersen.

7.                   Pieter Raademaakers, ged. Delfshaven (rk) 26.10.1797.

8.                   Christina Raademaakers, ged. Delfshaven (rk) 15.06.1799|b|; volgt [13].

 

Noten: |a| Rademaker; |b| vader Raademaakers; |c| nu in Region Münsterland, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[28] Martinus Pieter de Wit, geb. Middelburg 15.08.1801, schilder (1823,1825), stadsmeter (1830,1849), overl. Vlissingen 23.07.1849, z.v. Jan de Wit en Cornelia Koopman; tr. Vlissingen 04.06.1823

[29] Leuntje Cars, geb. Vlissingen 20.12.1801, overl. Rotterdam 06.06.1866|a|, d.v. Thomas Cars en Geertruijt Elizabeth van der Tollen.

Uit dit huwelijk (vader ook de Witt):

1.                   Johannes Alexander de Wit, geb. Vlissingen 29.07.1823, timmerman (1845), magazijnmeester (1887), overl. Middelburg 29.04.1892, tr. Vlissingen 25.06.1845 Johanna den Hollander, geb. Vlissingen 15.07.1826, overl. Vlissingen 03.01.1887, d.v. Jan den Hollander, scheepstimmerman, en Catharina Moor.

2.                   Thomas Daniel de Wit, geb. Vlissingen 20.05.1825; volgt [14].

3.                   Sara Cornelia de Wit, geb. Vlissingen 06.01.1828, overl. Vlissingen 14.02.1830.

4.                   Geertruij Elisabeth de Witt, geb. Vlissingen 25.01.1830, overl. Rotterdam 25.04.1873, tr. Rotterdam 26.11.1862 Jacob Verhoeve, geb. Rotterdam 14.10.1840, overl. Rotterdam 13.11.1901, z.v. Jacob Voorhoeve en Maria Catharina Hofmeester.
     JV tr. 2e Rotterdam 12.11.1873 Jacoba Johanna Elizabeth van Leijden, geb. Rotterdam 10.02.1851, overl. Rotterdam 16.10.1936, d.v. Johannes Arie van Leijden en Kornelia van Witzenburg.
     JJEvL tr. 1e Rotterdam 03.05.1871 Pieter Hendrik Turion, geb. Rotterdam 23.08.1845, overl. Rotterdam 15.01.1873, z.v. Hendrik Turion en Elisabeth Gaillart.

5.                   Sara de Witt, geb. Vlissingen 01.02.1832, overl. Vlissingen 01.02.1832.

 

Noten: |a| moeder van der Tol.

 

[30] Isaac van Leeuwen, geb. Vlissingen 16.04.1799, timmerman (1823,1832), scheepstimmerman (1835), sjouwer (1837), scheepmaker (1839,1860), overl. Rotterdam 29.03.1860, z.v. Gerhardus van Leeuwen en Johanna van Kouters; tr. Vlissingen 19.11.1823

[31] Catharina Geertruida van Loo, ook de Loo, geb. Vlissingen 27.11.1800, overl. Vlissingen 29.09.1858|c|, d.v. Louis van Loo en Sara Wilhelmina Leenhouts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna van Leeuwen, geb. Vlissingen 22.12.1823; volgt [15].

2.                   Gerardus Louis van Leeuwen, geb. Vlissingen 17.09.1825, beeldhouwer, overl. na 1859, tr. Vlissingen 17.09.1851 Maria Wilhelmina de Kok, geb. Vlissingen 08.07.1821, overl. na 1859, d.v. Johannes Cornelis de Kok, bewaarder bij de marine (1821), bewaarder aan ’s Rijkswerf (1851), en Cornelia Susanna le Roij

3.                   Louis van Leeuwen, geb. Vlissingen 12.03.1827, overl. Vlissingen 30.07.1833.

4.                   Isaac van Leeuwen, geb. Vlissingen 26.12.1828, sergeant (1860), rijksambtenaar (1871), overl. Rheden 14.12.1902, tr. 1e Arnhem 18.07.1860 Hendrina ten Hoed, geb. Arnhem 06.12.1825, naaister (1860), overl. Arnhem 19.09.1862, d.v. Derk ten Hoed, schoenmaker, en Rijntje Snoek; tr. 2e Grevenbicht 31.05.1871 Cornelia Knuijver, geb. Meerlo 19.02.1829, d.v. Willem Kluijver en Maria Zuurig.
     HtH tr. 1e Arnhem 26.05.1852|a| Johannes Prince, geb. Haarlem 22.07.1823, kastenmaker (1843), schrijnmakersknecht (1852), schrijnwerker (1854), overl. Haarlem 31.07.1854|b|, z.v. Martinus Prince, ook Princen/Prinse, werkman (1823), winkelier (1843), en Johanna Maria Sprengers.
     JP tr. 1e Haarlem 06.12.1843 Wilhelmina Margaretha Hirs, geb. Haarlem 25.09.1820, overl. (kraambed) Haarlem 26.12.1843, d.v. Johannes Hirs (1795-1835) en Jansje van der Velden (ca.1791/1792-1859), kwartieren [16]/[17] in Kwartierstaat Gilles Gerardus Hirs.

5.                   Johannes van Leeuwen, geb. Vlissingen 24.05.1831, overl. Vlissingen 02.06.1831.

6.                   Catharina Geertruida van Leeuwen, geb. Vlissingen 07.10.1832, overl. Den Helder 24.11.1899, tr. Vlissingen 04.03.1858 Willem Govers, geb. Den Helder 13.08.1819, constabel bij de marine (1858), winkelier (1881), overl. Den Helder 11.04.1881, z.v. Aarjen Govers, sjouwerman bij de marine aan het Nieuwe Werk (1819), en Dirkje Willems Bakker.

7.                   Sara Louisa van Leeuwen, geb. Vlissingen 25.02.1835, tr. Den Helder 10.10.1867 Cornelis Droogendijk, geb. Vlissingen 08.03.1839, timmerman (1867), commandeur op ’s Rijkswerf (1895), overl. Den Helder 24.11.1913, z.v. Dingeman Droogendijk, varensgezel (1839), zeeman (1867), en Elisabeth Bongers.
     CD tr. 2e Den Helder 14.03.1895 Maatje Wilhelmina Azaert, geb. Vlissingen 16.12.1848 overl. Den Helder 28.12.1920, d.v. Franciscus Josephus Azaert, zeeloods, en Maria Jacoba Verdonck.
     MWA tr. 1e Vlissingen 01.12.1869 Pieter Anthonie Dorlijn, geb. Vlissingen 15.11.1848, werkman, overl. Den Helder 20.06.1893, z.v. Lourens Dorlijn, scheepstimmerman (1848), scheepmaker (1869), en Alida Susanna Herman.

8.                   Johannes van Leeuwen, geb. Vlissingen 11.03.1837, overl. Vlissingen 05.08.1870.

9.                   Louiza van Leeuwen, geb. Vlissingen 20.10.1839, tr. Vlissingen 10.07.1861 Pieter Meijneke, geb. Vlissingen 18.09.1836, timmerman, z.v. Johannes Meijneke, scheepstimmerman, en Maatje Florusse.

10.                Pieternella van Leeuwen, geb. Vlissingen 28.12.1841, overl. Vlissingen 05.02.1846.

11.                Geertruida van Leeuwen, geb. Vlissingen 19.08.1843, overl. Vlissingen 01.02.1846.

 

Noten: |a| vader v/d bruidegom in leven logementhouder (huw.akte Arnhem 1852 no.74); |b| ook overl.akte Arnhem 1854 no.359; |c| de Loo, oud 56 jaar.

 


Bijlage A

 

[32] Hendrik Ewen, geb. Looken {?} ca. 1701, begr. Amsterdam (St. Anthoniskerkhof) 07.09.1757, otr. Amsterdam 14.03.1732|a| (att. naar Sloterdijk 30.03.1732)

[33] Alida van Hermael, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 06.04.1710, begr. Amsterdam (St. Anthoniskerkhof) 02.11.1757, d.v. Jan van Hermael en Margreta van Heerden.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrina Euwe, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 09.01.1733 (vader Euwe, moeder van Hermaal).

2.                   Margareta Euwe, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 23.06.1734 (vader Euwe, moeder van Hermaal).

3.                   Adriana Euwe, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 19.02.1738 (vader Euwe, moeder van Hermaal).

4.                   IJda Euwe, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 19.10.1740 (vader Euwe, moeder van Hermaal).

5.                   Willemijntje Euwe, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 25.08.1741 (vader Euwe, moeder van Hermaal).

6.                   Martije Eewen, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 16.02.1744 (vader Eewen, moeder van Hermaal).

7.                   Selia Eewen, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 19.03.1747 (vader Eewen, moeder van Hermaal).

8.                   Evert Ewen, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 03.05.1750 (vader Ewen, moeder van Hermalen); volgt [16].

 

Noten: |a| bruidegom Ewen, bruid in akte van Hermaalen, tekent met van Hermale.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren