Jacques Marie Frans Driesser (1916-1982)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien januari 2021)

 


 

[1] Jacques Marie Frans Driesser, geb. Bangil 21.08.1916, ingenieur elektrotechniek Delft 1941, werkzaam bij Berenschot, buitengewoon hoogleraar Tilburg (1960-1982), overl. ’s-Gravenhage 15.02.1982, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 18.02.1982, tr. 1e ’s-Gravenhage 03.01.1950 Maria Geertruida Anna van der Riet, geb. Semarang 23.02.1916, overl. ’s-Gravenhage 25.09.1972, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 29.09.1972, d.v. Marinus Cornelis van der Riet (1884-1965), dir. I.E.V. Kweekschool Bandoeng, conrector Haagsch Lyceum, en Elisabeth Theresia Brink (1883-na1965); tr. 2e Willy Buijtink, ook Buytink, geb. ca. 1923, overl. Geertruidenberg 20.08.2008, crem. Breda 26.08.2008, d.v. Willem Buijtink (1884-1952) en Dirkje Aarnoutse (1896-na1952).
     MGAvdR tr. 1e ’s-Gravenhage 27.04.1938 Matthijs Henri Mendel, geb. Malang 02.09.1913, mr., res. 1ste luit. N.O.I.-leger, overl. Javazee tussen Billiton en Java a/b s.s. «Sloet van der Beele»|b|17.02.1942, d.v. Matthijs Mendel (1882-1962) en Henriette Francina Puijt (1878-).
 

Noten: |b| per abuis Sloet van der Beek (overl.akte Batavia 1946 no.498 in RoosjeRoos, sep’20).

 

[2] Henricus Hubertus Driesser, geb. Grathem 01.08.1886, onderwijzer (1913), overl. na 1972, tr. Grathem 20.06.1914 
[3] Angelina Catharina Hubertina Konings, geb. Grathem 13.10.1888, overl. Voorburg 28.02.1972.
– Indische carrière HHD: onderwijzer der tweede klasse (ben 10.08.1916), werkzaam te Poerwokerto (1917,1918), onderwijzer der eerste klasse (ben. 28.06.1920), werkzaam te Poerwokerto (1921,1922), verlof (1923), werkzaam Mulo afd. Ams. Padang (1924,1927), werkzaam te Bandoeng (1930,1932).

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloos kind, Roermond 30.06.1915.

2.                   Jacques Marie Frans Driesser, geb. Bangil 21.08.1916|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| RA 1917 p.165 (RoosjeRoos).

 

[4] Jan Mathijs Driesser, geb. Nederweert 01.11.1849, landbouwer, overl. Grathem 21.02.1921, tr. Baexem 12.04.1877

[5] Maria Elisabeth Deckers, geb. Baexem 12.02.1855, landbouwster, overl. Grathem 02.04.1933.

Uit dit huwelijk (vader ook geschreven c.q. gelezen als Driessen):

1.                   Joannes Laurentius Driesser, geb. Grathem 16.03.1878, landbouwer, overl. Hunsel 16.05.1922, tr. Grathem 17.05.1912 Anna Maria Hubertina Gertrudis Geelen, geb. Hunsel 22.01.1886, d.v. Peter Joannes Geelen, landbouwer, en Anna Maria Stijns.

2.                   Peter Hubertus Driesser, geb. Grathem 02.11.1879, overl. Heel en Panheel 17.12.1961, tr. Grathem 02.06.1916 Sibilla Moors, ook Sebilla, geb. Ophoven|a| ca. 1887, overl. Heel en Panheel 14.08.1944, d.v. Mathijs Moors en Helena Hubertina Houben.

3.                   Peter Mathijs Driesser, geb. Grathem 25.12.1881, overl. Grathem 17.08.1969.

4.                   Henricus Hubertus Driesser, geb. Grathem 01.08.1886; volgt [2].

5.                   Maria Petronella Driesser, geb. Grathem 30.12.1888, overl. Grathem 05.11.1960.

 

Noten: |a| nu in gemeente Kinrooi, arrondissement Maaseik, provincie Limburg, België.

 

[6] Jacobus Hubertus Konings, geb. Grathem 19.01.1848, winkelier (1884,1914), overl. Grathem 18.05.1927; tr. 2e Grathem 14.04.1890 Christina Krummen, geb. Maasniel 24.10.1849, naaister (1890), overl. Grathem 19.10.1918, d.v. Caspar Krummen en Anna Claeseen; tr. 1e Grathem 12.07.1884

[7] Catharina Elisabeth Henderikx, geb. Grathem 06.04.1847, naaister (1884), overl. (kraambed) Grathem 06.01.1890.

Uit het huwelijk Konings-Henderikx:

1.                   Maria Angelina Aldegonda Konings, geb. Grathem 09.07.1887, overl. Grathem 23.05.1955.

2.                   Angelina Catharina Hubertina Konings, geb. Grathem 13.10.1888; volgt [3].

3.                   Johannes Hubertus Konings, geb. Grathem 29.12.1889, overl. Grathem 17.02.1890.

Uit het huwelijk Konings-Krummen:

4.                   Joannes Joseph Hubert Konings, geb. Grathem 31.05.1892, overl. na 1939.

 

[8] Laurens Drisser, geb. Hunsel 09.10.1811, landbouwer (1844,1877), overl. Nederweert 23.04.1912, otr. Nederweert 21.04.1844, tr. Nederweert 27.04.1844|a|

[9] Petronella Wulmsen, geb. Nederweert 17.07.1821, landbouwster (1844), overl. Nederweert 22.08.1871.

Uit dit huwelijk (vader Driesser, ook geschreven c.q. gelezen als Driessen):

1.                   Anna Maria Driesser, geb. Nederweert 05.02.1845, overl. Nederweert 06.07.1854.

2.                   Maria Catharina Driesser, geb. Nederweert 20.08.1846, dienstmeid (1877), tr. Hunsel 05.04.1877 Leonardus Peeters, geb. Hunsel 28.11.1840, landbouwer, z.v. Joannes Peeters en Catharina Coolen.

3.                   Petrus Joannes Driesser, geb. Nederweert 07.09.1848, tr. Nederweert 22.04.1881 Elisabeth Heijmans, geb. Nederweert 16.06.1855, overl. Nederweert 02.12.1918, d.v. Hendrik Antoon Heijmans en Wilhelmina Lamers.

4.                   Jan Mathijs Driesser, geb. Nederweert 01.11.1849; volgt [4].

5.                   Helena Driesser, geb. Nederweert 06.04.1852, overl. Heythuysen 20.12.1948, tr. Nederweert 06.10.1882 Godefridus Kirkels, geb. Heythuysen 05.05.1850, overl. Heythuysen 18.01.1915.

6.                   Anna Maria Driesser, geb. Nederweert 30.09.1854, overl. Nederweert 13.07.1913.

7.                   Elisabeth Driesser, geb. Nederweert 27.02.1857, overl. Nederweert 12.03.1929.

8.                   Hubertus Driesser, geb. Nederweert ca. 1861, overl. Nederweert 30.05.1916.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Drisser, tekent met Drieser (huw.akte Nederweert 1844 no.16).

 

[10] Pieter Deckers, geb. Baexem 24.04.1814, landbouwer, overl. Baexem 10.08.1873|c|, tr. Baexem 23.01.1843

[11] Wilhelmina Ramakers, geb. Nederweert 09.07.1818, overl. Baexem 17.05.1858|b|.

Uit dit huwelijk (vader ook Peter, moeder ook Ramaekers/Raemakers/Raemaekers):

1.                   Pieter Deckers, ook Peter, geb. Baexem 24.03.1844, overl. Baexem 20.11.1916, tr. Maria Geertrud Houben, geb. Baexem 30.06.1844, overl. Baexem 14.02.1906, d.v. Pieter Houben en Antonetta TImmermans.

2.                   levenloze zoon, Baexem 31.07.1847.

3.                   Anna Maria Deckers, geb. Baexem 07.03.1849, overl. Baexem 05.03.1858.

4.                   Petronella Deckers, geb. Baexem 07.12.1851, overl. Baexem 11.04.1927, tr. Baexem 09.04.1874 Peter Vissers, geb. Roggel 11.05.1848, dienstknecht (1874), overl. Baexem 10.02.1922, z.v. Hendrik Vissers, landbouwer, en Joanna Maria Gielen, landbouwster.

5.                   Maria Elisabeth Deckers, geb. Baexem 12.02.1855|a|; volgt [5].

6.                   Anna Catharina Deckers, geb. Baexem 02.01.1858, overl. Roggel 13.03.1917, tr. Baexem 14.04.1882 Peter Joannes Geelen, geb. Roggel 28.02.1854, dienstknecht (1882), overl. Roggel 12.11.1928, z.v. Willem Geelen en Gertrudis Mooren, landbouwster.

 

Noten: |a| moeder Ramaekers; |b| overledene Raemakers; |c| overledene Peter, wedr Raemaekers.

 

[12] Henricus Konings, geb. Wessem 02.08.1820, blekersknecht (1841), arbeider (1884), overl. Grathem 08.03.1892|b|; tr. 2e Weert 19.11.1861 Joanna Maria Ketelaers, geb. Weert 13.05.1828, overl. Heeze 13.02.1917, d.v. Jan Mathijs Ketelaers en Petronella Gielen; tr. 1e Heemstede 10.11.1841

[13] Aldegonda van den Berg, geb. Nederweert 17.11.1814, blekersdienstbode (1841), overl. Grathem 11.11.1856.

Uit het huwelijk Konings-van den Berg (moeder ook van de Berg):

1.                   Mathijs Antoon Konings, geb. Nederweert 17.11.1842, werkman, tr. Nederweert 24.05.1871 Anna Maria Sak, geb. Nederweert 15.08.1844, dienstmeid (1844), overl. Heythuysen 05.10.1922, d.v. Gerardus Lambertus Sak, kleermaker, en Wilhelmina Maters.

2.                   Antonius Hubertus Konings, geb. Grathem 01.04.1845.

3.                   Jacobus Hubertus Konings, geb. Grathem 19.01.1848|a|; volgt [6].

4.                   Christianus Konings, ook Christiaan, geb. Grathem 25.09.1850, overl. Grathem 21.07.1855.

Uit het huwelijk Konings-Ketelaers:

5.                   levenloze zoon, Swartbroek (Weert) 20.01.1862.

6.                   Anna Catharina Konings, geb. Weert 25.03.1863, overl. Weert 15.02.1873.

7.                   Petronella Gertrudis Konings, geb. Weert 02.03.1872, arbeidster, overl. Heeze 24.02.1939, tr. Weert 26.04.1893 Petrus Hubertus Boonen, geb. Weert 10.02.1871, lattenzager, overl. Heeze 21.01.1955, z.v. Martinus Boonen, werkman, en Elisabeth Wullems.

 

Noten: |a| moeder van de Berg; |b| ook overl.akte Weert 1892 no.71.

 

[14] Wilhelmus Henderikx, Willem, geb. Oler ca. 1808, dienstknecht (1835), overl. Grathem 06.01.1865, tr. Grathem 26.02.1835|c|

[15] Angelina Faams, geb. Baexem ca. 1811/1813, dienstmeid (1835), overl. Grathem 21.02.1855|a|.

Uit dit huwelijk (vader ook Henderickx):

1.                   Cornelia Henderickx, geb. Grathem 10.07.1835, overl. Grathem 04.01.1868, tr. Grathem 23.10.1861 Jan Reijnders, geb. Roggel 11.04.1826, dienstknecht, overl. Grathem 15.12.1893, z.v. Mathias Reijnders, landbouwer, en Elisabeth van Geneijgen.

2.                   Maria Gertrudis Henderikx, geb. Grathem 25.04.1837.

3.                   Jacobus Henderikx, geb. ca. 1839, overl. Grathem 01.10.1841.

4.                   Maria Catharina Henderikx, geb. Grathem 01.02.1845, overl. Grathem 29.07.1861.

5.                   Catharina Elisabeth Henderikx, geb. Grathem 06.04.1847; volgt [7].

6.                   Joannes Hubertus Henderickx, geb. Grathem 12.08.1853, timmerman, overl. Grathem 23.04.1940, tr. Grathem 13.04.1883 Anna Maria Hubertina Bertels, geb. Grathem 12.04.1854, huishoudster (1883), overl. Grathem 10.02.1936, d.v. Peter Bertels en Catharina Hubertina Brouns.

 

Noten: |a| Maria Angelina; |b| Henderickx; |c| bruid Faems (huw.akte Grathem 1835 no.8).

 

[16] Jean Driesser, geb. Hunsel 18.03.1768, overl. Hunsel 14.05.1832|b|, z.v. Mathieu Driesser en Christine Vleeshouwers (zie Bijlage A); tr. Heythuysen 12.10.1799|a|

[17] Anne Marie Deckers, ook (Anna) Maria, geb. Heythuysen 07.01.1773, landbouwster (1844), overl. Hunsel 06.05.1861|c|, d.v. Laurent Deckers, landbouwer, en Marie op de Drinck.

Uit dit huwelijk (vader ook Driessen/Drisser):

1.                   Elisabeth  Driessen, geb. Hunsel 13.06.1803, tr. Hunsel 25.06.1829 Hermanus Hermans, geb. Hunsel 17.07.1795, z.v. Hermanus Hermans en Maria Tilmans.

2.                   Mathijs Drisser, geb. Hunsel 29.03.1808, tr. Neeritter 03.05.1838 Joanna Gertrudis Poulissen, geb. Neeritter 19.09.1816, d.v. Christiaan Poulissen en Maria Cornelia Creemers.

3.                   Laurens Drisser, geb. Hunsel 09.10.1811; volgt [8].

4.                   Christina Driesser, geb. Hunsel 07.10.1814, landbouwster, overl. Hunsel 17.01.1903, tr. Hunsel 17.05.1844 Christiaan Mertens, geb. Hunsel 20.01.1810, landbouwer, overl. Hunsel 15.01.1887, d.v. Jakob Mertens, landbouwer, en Catharina Gardeniers, landbouwster.

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom Catharine Vleeshouwers; |b| overledene Jan Drisser, vader Mathijs, moeder Christina, e.v. Maria Deckers (overl.akte Hunsel 1832 no.24); |c| wede Drieser (overl.akte Hunsel 1861 no.8).

 

[18] Joannes Wulmsen, ook Jean, overl. Nederweert 14.05.1840, z.v. Mathijs Wulmsen en Joanna Maria Cillen; tr.

[19] Joanna Maria Jeurissen, ook (Je)anne Marie, geb. Nederweert ca. 1778, landbouwster (1844,1847), overl. Leveroy (Nederweert) 16.03.1847|a|, d.v. Hubert Jeurissen en Anna van de Voort.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joanna Wulmsen, geb. Nederweert ca. 1782, overl. Nederweert 16.01.1832.

2.                   Marie Catherine Wulmsen, geb. Nederweert 28.01.1806, overl. Nederweert 23.02.1806.

3.                   Marie Gertrude Wulmsen, ook Maria Gertrudis, geb. Nederweert  29.01.1810,overl. Nederweert 06.05.1871.

4.                   Catherine Wulmsen, geb. Nederweert  18.10.1812, overl. Nederweert 25.10.1812.

5.                   Catherine Wulmsen, ook (Anna) Catharina, geb. Nederweert 12.11.1813, landbouwster, overl. Grathem 11.10.1839|b|, tr. Nederweert 07.06.1835 Joannes Tinnemans, geb. Nederweert 21.10.1808, landbouwer, overl. Grathem 15.09.1850, z.v. Martinus Tinnemans en Geertruidis Korsten/Corsten.
     JT tr. 2e Grathem 06.04.1842 Joanna Cornelia Kurvers, geb. Roggel 22.11.1817, dienstmeid (1842), overl. Grathem 20.03.1883, d.v. Peter Kurvers, landbouwer, en Gertrudis Versteegen, landbouwster.
     JCK tr. 2e Grathem 13.01.1855 Peter Nijssen, geb. Haelen 27.11.1802, landbouwer, z.v. Wilhelmus Nijssen en Maria Quiten.
     PN tr. 1e Grathem 19.06.1840 Petronella Tinnemans, geb. Grathem ca. 1805, overl. Gratehm 02.08.1853, d.v. Martinus Tinnemans, landbouwer, en Gertrudis Corsten.

6.                   Jeanne Wulmsen, geb. Nederweert  03.09.1816.

7.                   Guillaume Wulmsen, ook Wilhelmus, geb. Nederweert  09.04.1819, overl. Nederweert 08.03.1837.

8.                   Petronella Wulmsen,geb. Nederweert 17.07.1821; volgt [9].

 

Noten: |a| wede Wilmsen; |b| overledene Wilmsen.

 

[20] Pierre Deckers, Pieter, geb. Heythuysen 09.11.1775, cultivateur (1819), overl. Baexem 26.04.1821|b|, z.v. Albert Deckers (-1776) en Jeanne Houben (-1800); tr. Baexem 04.02.1819|a|

[21] Anna Maria van de Schoor, Anne Marie, geb. Baexem 15.11.1778, cultivatrice (1819), overl. Baexem 06.04.1839|c|, d.v. Conrard van de Schoor (ca.1753-), cultivateur, en Petronella Thijssen (-1796).

Voorkinderen (waarvan vier gewettigd bij het huwelijk in 1819) (moeder ook Van den Schoor/Vandenschoor):

1.                   Petronille Deckers, ook Petronella, geb. Baexem 05.07.1798, overl. Baexem 05.10.1856, tr. Baexem 25.09.1821 Simon Coenen, geb. Heythuysen 01.11.1800, overl. Baexem 04.06.1835, z.v. Thomas Coenen en Hendrina Kerker.

2.                   Jeanne Deckers, geb. xx.05.1803, overl. Baexem 08.11.1804.

3.                   Jeanne Deckers, geb. Baexem 02.10.1805, overl. Baexem 13.01.1807.

4.                   Jeanne Marie Deckers, ook Anna Maria, geb. Baexem 07.11.1807, overl. Baexem 29.10.1870.

5.                   Lambert Deckers, ook Lambertus, geb. Baexem 11.10.1810, overl. Baexem 14.11.1839, tr. Baexem 01.05.1828 Maria Elisabeth Venner, geb. Baexem 07.09.1809, d.v. Mathijs Venner en Maria Gertrudis Kessels.

6.                   Pierre Deckers, geb. Baexem 24.04.1814; volgt [10].

 

Noten: |a| bruid van de Schoor (huw.akte Baexem 1819 no.2); |b| geb. Heythuysen, vader Lambert, moeder Joanna, e.v. Op de Schoor (overl.akte Baexem 1821 no.16); |c| Van den Schoor.

 

[22] Gerard Raemaekers, geb. Heythuysen 03.03.1787, landbouwer (1816,1843), overl. Baexem 18.03.1857|c|, z.v. Joannes Ramakers, Jean, landbouwer, en Anna Maria Geelen, Jeanne Marie, landbouwster; tr. Heythuysen 01.05.1816

[23] Anna Maria van den Boel, geb. Heythuysen 06.04.1784, dienstmeid (1816), landbouwster (1843), overl. Baexem 03.01.1856|b|, d.v. Guillaune van den Boel en Mathiole op de Drinck, ook Matheola op de Drink.

Uit dit huwelijk (vader ook Ramakers/Raemakers, moeder ook van de Baul/van de Boel/van de Bool):

1.                   Guilliemine Ramakers, Wilhelmina geb. Nederweert 09.07.1818|a|; volgt [11].

2.                   Petrus Joannes Raemaekers, Peter Jan, geb. Nederweert 14.10.1821, overl. Heythuysen 20.11.1876.

3.                   Jan Mathijs Raemakers, ook Raemaekers/Ramakers, geb. Baxem 07.04.1825, schoenmaker, overl. Baexem 17.03.1888, tr. Baexem 17.04.1857 Maria Elisabeth Craemers, geb. Heel en Panheel 15.09.1833, landbouwster, overl. Baexem 12.01.1902, d.v. Gerardus Craemers, landbouwer, en Mechtildis Stakenborg.

 

Noten: |a| moeder Van de Bool; |b| overledene Van den Boel, e.v. Ramakers; |c| overledene Ramakers, geb. Roggel, wedr Van de Bool.

 

[24] Mathias Konings, geb. Baexem ca. 1782, landbouwer, overl. Grathem 27.03.1857, z.v. Christiaan Konings en Helena van de Wijer; tr.

[25] Catharina Giesen, geb. Nederweert ca. 1788, landbouwster, overl. Grathem 25.09.1852, d.v. Jan Giesen en Petronella Velter.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christiaan Konings, geb. Weert 10.01.1817, dienstknecht, overl. Grathem 11.01.1878, tr. Grathem 05.05.1851 Joanna Penders, geb. Kessenich|a| ca. 1818, overl. Grathem 20.12.1899, d.v. Mathijs Penders, landbouwer, en Petronella Dressens, landbouwster.

2.                   Henricus Konings, geb. Wessem 02.08.1820; volgt [12].

3.                   Gertrudis Konings, geb. Grathem 17.04.1823, overl. Grathem 18.10.1848.

 

Noten: |a| nu deelgemeente van Kinrooi, province Limburg, België.

 

[26] Antoine van den Berg, Antoon, geb. Mierlo 21.06.1781, linnenwever en landbouwer (1841), dagloner (1850), linnenwever (1852), werkman (1856), overl. Weert 14.03.1856, z.v. Mathieu van den Berg en Aldegonda van de Loo; tr. Nederweert 27.04.1814

[27] Helene Verspaegen, geb. Nederweert 08.03.1787, linnenweefster en landbouwster (1841), dagloonster (1850), overl. Nederweert 02.04.1855, d.v. Henrij Verspaegen en Helene van den Manakker.

Uit dit huwelijk (moeder ook Verspagen, soms Verspaggen):

1.                   Aldegonde van den Berg, geb. Nederweert 17.11.1814; volgt [13].

2.                   Anne Marie van den Berg, ook Anna (Maria), geb. Weert 26.07.1818, blekersdienstbode (1847), overl. Haarlem 07.03.1856, tr. Bloemendaal 15.08.1847 Hendricus Kloes, ook Clous, geb. Bloemendaal 28.06.1819, arbeider (1847), werkman (1856), overl. Haarlem 07.06.1871, z.v. Casper Clous en Lucia Willems.
     HK tr. 2e Haarlem 26.11.1856 Dorothea Doré, geb. Nederweert ca. 1815, dienstbode (1856), overl. Haarlem 06.12.1870, d.v. Lambert Doré en Jeanne Maria van Maerhees.
     DD tr. 1e Hendrik Willemse, geb. Nederweert ca. 1820, overl. Overveen (Bloemendaal) 16.12.1851.

3.                   Johannes Mathias van den Berg, geb. Nederweert 20.05.1820, werkman, overl. Weert 09.12.1875, tr. 1e Weert 12.01.1850 Maria Geertruida Ketelaers, geb. Weert 25.02.1821, overl. Weert 22.04.1864, d.v. Mathijs Ketelaers, arbeider, en Petronella Gielen; tr. 2e Weert 30.12.1864 Kornelia Kouwenberg, geb. Budel 11.07.1844, overl. Weert 14.12.1913, d.v. Antonie Kouwenberg en Hendriena Pellemans.
     KK tr. 2e Weert 20.06.1881 Hendricus Staats, geb. Asten 06.04.1840, overl. Weert 11.02.1919, z.v. Mathijs Staats en Antonetta van Horik.
   HS tr. 1e Asten 30.04. 1869 Johanna Boerenkamp, geb. Asten 02.06.1833, overl. Asten 19.03.1881, d.v. Jan Boerenkamp en Johanna Verberne.

4.                   Jacob van den Berg, geb. Nederweert 28.01.1826, landbouwer, overl. Nederweert 20.06.1900, tr. 1e Nederweert 23.01.1852 Maria Agnes Didden, geb. Bracht (Kreis Krefeld) 14.06.1815, dienstmeid (1852), overl. Nederweert 23.01.1880, d.v. Mathias Didden en Gertrud Leenen; tr. 2e Nederweert 06.05.1881 Helena op ’t Veld, geb. Heythuysen 20.04.1854, overl. Nederweert 29.11.1917, d.v. Thomas op ’t Veld en Margaretha Pollart.

 

[28] Jacobus Henderickx, overl. Grathem voor 1835, tr.

[29] Maria Oolders, overl. Oler (‘voormalige jurisdictie’ Wessem) voor 1835.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Henderickx, geb. Oler|a| ca. 1808; volgt [14].

 

Noten: |a| in 1818 ingedeeld bij Grathem.

 

[30] Joannes Faems, geb. Heel ca. 1755, overl. Heythuysen 19.04.1821, z.v. Jan Faems en Maria Hendrix; tr.

[31] Cornelia Smeets, geb. Heel ca. 1769, overl. Heythuysen 09.11.1823, d.v. Pieter Smeets en Petronilla Peters.

Uit dit huwelijk (vader ook Faams):

1.                   Petronella Faams, geb. Grathem 28.05.1797, overl. Heel en Panheel 27.08.1852, tr. Baexem 10.04.1828 Martin Cloudts, geb. Heel 20.12.1796, z.v. Peter Cloudts en Gertrudis Luijten.

2.                   Jean Faems, geb. Grathem 30.03.1799.

3.                   Maria Elisabeth Faems, ook Faams, geb. Grathem 16.02.1801, overl. Grathem 01.04.1871|a|, tr. Horn 01.05.1827 Joannes Janssen, geb. Horn ca. 1799, z.v. Willem Janssen en Catharina Kalen.

4.                   Joannes Faams, geb. Grathem ca. 1800, overl. Grathem 15.02.1845.

5.                   Pieter Faems, geb. Grathem 09.08.1804, molenaarsknecht, tr. Roermond 15.06.1835 Anna Maria Flecken, geb. Maasniel ca. 1803/1806, winkelierster (1835), d.v. Pieter Flecken, akkerman, en Anna Meirssen, akkervrouw.
     AMF tr. 1e Roermond 21.10.1829|b| Antoon Felix Maria Casi van Volletellina, geb. Juibiasco (Zwitserland) 09.12.1796, overl. voor 1835, z.v. Joseph Casi van Volletellina en Elisabeth Berta.

6.                   Maria Helena Faams, geb. Grathem 26.03.1807, dienstmeid (1833), landbouwster (1838), overl. Grathem 16.02.1857, tr. 1e Grathem 13.04.1833 Mathijs Nijssen, geb. Haelen ca. 1805, landman, z.v. Willem Nijssen, landbouwer, en Maria Antonetta Quiten, landbouwster; tr. 2e Grathem 20.04.1838 Henricus Corsten, geb. Grathem ca. 1796, dienstknecht (1838), z.v. Laurins Corsten en Anna Joosten.

7.                   Maria Gertrudis Faams, geb. ca. 1811, overl. Grathem 06.10.1833.

8.                   (Maria) Angelina Faams, geb. Baexem ca. 1811/1813; volgt [15].

 

Noten: |a| geb. Baexem; |b| bruid d.v. Peter Flecken en Joanna Mevissen.

 


Bijlage A

 

[32] Mathieu Driesser, geb. Hunsel ca. 1734, cultivateur, overl. Hunsel 24 Prairial an XIII (=13.06.1805)|a|, tr.

[33] Christine Vleeshouwers, geb. Hunsel ca. 1741, overl. Hunsel 30.03.1816|b|.

Uit dit huwelijk (vader ook Dreser/Dresser):

1.                   Jean Driesser, geb. Hunsel 18.03.1768; volgt [16].

2.                   Maria Dreser, ook Dreesen, geb. Hunsel ca. 1775, overl. Leuken (Weert) 07.05.1843, tr. Gerardus Pollaert, geb. Oolre ca. 1774, overl. Leuken (Weert) 18.02.1840, z.v. Joannes Pollaert en Maria Rutten.

3.                   Catharina Dresser, ook Driesser/Dreeser, geb. Hunsel ca. 1775/1777, overl. Hensel 15.11.1847, tr. Hunsel 19.08.1811 François Weekers, ook Franciscus, geb. Stramproy ca. 1757, overl. Stramproy 03.01.1832, z.v. François Weekers en Marie Dressen.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld, e.v. Cristine Vleeshouwers; |b| geen ouders vermeld.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren