Jan Eugène August Marie van Dijck (1923-2012)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien januari 2021)

 


 

[1] Jan Eugène August Marie van Dijck, geb. Middelburg 26.11.1923|b|, lector Tilburg (1955-), hoogleraar Tilburg (1963-1989), RNL 1976, doctor honoris causa Amsterdam UvA 13.10.1978|a|, overl. Tilburg 12.06.2012, crem. Tilburg 16.06.2012.

– Levensbericht: Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017, pp.66-67.

 

Noten: |a| erepromotor: D. Brüll (1922-1996); b| per abuis 1924 (Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017, p.89, lemma Fiscaal Instituut Tilburg).

 

[2] Joseph Charles Aloysius Maria van Dijck, geb. Bergen op Zoom 08.09.1892, student te Utrecht (1916), bankdirecteur (1921), tr. Bergen op Zoom 04.05.1921
[3] Elisabeth Cornelis Maria van der Kellen, Elise, geb. Beek 11.05.1899|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Eugène August Marie van Dijck, geb. Middelburg 26.11.1923|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Middelburgsche Courant 01.12.1923 (aangiften van 26-30 Nov.: J.C.A.M. van Dijck, geb. van der Kellen, z.); |b| bruid geb. Maastricht (huw.akte Bergen op Zoom 1921 no.32).

 

[4] Augustinus Gerardus van Dijck, geb. Breda 31.07.1849, steenhouwer, oudste vennoot van de Firma Aug. Van Dijck-Petit (1920), overl. Bergen op Zoom 06.12.1920; tr. 2e Bergen op Zoom 24.01.1898 Antonia Josepha Crefcoeur, geb. ’s-Hertogenbosch 06.10.1846, overl. Grave 17.02.1927, d.v. Michael Josephus Crefcoeur en Catharina Hollanders; tr. 1e Breda 17.07.1876

[5] Marie Jeanne Josephe Petit, geb. Breda 23.10.1853, overl. (kraambed) Bergen op Zoom 13.07.1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisa Joanna Augustina Marie van Dijck, geb. Bergen op Zoom 01.05.1877.

2.                   Anna Charlotte Elisa Maria van Dijck, geb. Bergen op Zoom 30.05.1878, religieuse, overl. Etten-Leur 03.04.1943.

3.                   Charles Jean Baptiste Auguste Marie van Dijck, geb. Bergen op Zoom 24.08.1879, tr. voor 1920 Julienne Blase.

4.                   levenloze zoon, Bergen op Zoom 24.01.1881.

5.                   Maria Leonarda Antonetta Josephina van Dijck, geb. Bergen op Zoom 08.04.1882, overl. Bergen op Zoom 27.08.1885.

6.                   Augustinus Franciscus Cornelis Marie van Dijck, geb. Bergen op Zoom 02.09.1883, steenhouwer (1916,1921), koopman (1924), wegenbouwer (1960), overl. Bergen op Zoom 16.03.1960, begr. Bergen op Zoom (RK Kerkhof) 19.03.1960, tr. Bergen op Zoom 01.08.1916 Maria Anna Elisabeth van der Kellen (1887-1964), d.v. Johannes Cornelis van der Kellen en Anna Christina Adriana Friederichs.

7.                   Josephine Pierrette Eliza Maria van Dijck, geb. Bergen op Zoom 29.09.1884, overl. Bergen op Zoom 19.07.1886.

8.                   Theresia Maria Petronella van Dijck, geb. Bergen op Zoom 06.11.1885, overl. Bergen op Zoom 19.07.1886.

9.                   Victoire Elisa Henriette Maria van Dijck, geb. Bergen op Zoom 03.07.1887, tr. Amsterdam 01.09.1921 Simon Cornelis Bakker, geb. Utrecht 10.12.1897, schrijver bij de Rijksverzekeringsbank, z.v. Kornelis Jans Bakker, werkman, en Martje Bennema.

10.               Maria Leonarda Elisa Joanna van Dijck, geb. Bergen op Zoom 12.07.1888, overl. Breda 10.04.1961, tr. Bergen op Zoom 02.10.1917 Franciscus Wilhelmus Biermans, Frans, geb. Breda 18.09.1880, koopman (1917,1921), overl. Breda 05.04.1945, z.v. Adriaan Andries Biermans, stoelenmaker, en Maria van Es.

11.               levenloze zoon, Bergen op Zoon 03.12.1889.

12.               Theresia Elisa Joanna Maria van Dijck, geb. Bergen op Zoom, geb. Bergen op Zoom 12.10.1890|a|, overl. Bergen op Zoom 15.11.1890.

13.               Jean Baptiste Augustinus Charles Maria van Dijck, geb. Bergen op Zoom 12.10.1890|b|, overl. Bergen op Zoom 09.11.1890.

14.               Joseph Charles Aloysius Maria van Dijck, geb. Bergen op Zoom 08.09.1892; volgt [2].

15.               Josephina Victoria Henrietta Maria van Dijck, geb. Bergen op Zoom 03.07.1893, overl. Bergen op Zoom 27.07.1893.

 

Noten: |a| geboren des morgens ten een ure (akte no.353); |b| geboren des morgens ten vijf ure (akte no.354).

 

[6] Johannes Cornelis van der Kellen, geb. Alphen en Riel 14.02.1865, stationschef bij de Staatsspoorwegen, overl. Bergen op Zoom 05.11.1918; tr. 1e Rilland-Bath 02.11.1886 Anna Christina Adriana Friederichs, geb. Oudenbosch 22.04.1866, overl. Zwijndrecht 22.12.1896, d.v. Albertus Johannes Friederichs en Coletta Petronella Vermeulen; tr. 2e Schinnen 07.05.1898

[7] Maria Hubertina Janssen, geb. Schinnen 11.03.1861, overl. Bergen op Zoom 17.01.1947; tr. 1e Schinnen 17.11.1883 Pieter Joseph Alofs, geb. Schinnen 19.07.1859, landbouwer, overl. Schinnen 21.03.1886, z.v. Jan Pieter Alofs en Maria Elisabeth Reijnaerts.

Uit het huwelijk van der Kellen-Friederichs:

1.                   Maria Anna Elisabeth van der Kellen, geb. Rilland-Bath 27.09.1887, overl. Breda 30.03.1964, begr. Bergen op Zoom (RK Kerkhof) 02.04.1964, tr. Bergen op Zoom 01.08.1916 Augustinus Franciscus Cornelis Marie van Dijck (1883-1960), z.v. Augustinus Gerardus van Dijck en Marie Jeanne Josephe Petit.

2.                   Coletta Virginie Cornelia van der Kellen, geb. Rilland-Bath 02.01.1889, overl. Rilland-Bath 06.07.1889.

3.                   François Pierre Marie van der Kellen, geb. Rilland-Bath 29.06.1890, overl. na 1910.

Uit het huwelijk Alofs-Janssen:

4.                   Pieter Joseph Hubert Alofs, geb. Schinnen 07.10.1884, overl. Schinnen 26.02.1885.

5.                   Pieter Joseph Hubert Alofs, geb. Schinnen 28.10.1885, overl. Schinnen 07.05.1886.

Uit het huwelijk van der Kellen-Janssen:

6.                   Elisabeth Cornelis Maria van der Kellen, geb. Beek 11.05.1899; volgt [3].

7.                   Catharina Hubertina Maria van der Kellen, Cato, geb. Beek 04.09.1901, tr. Bergen op Zoom 06.08.1924 Daniel Philippus Johannes Touw, geb. Rotterdam 30.11.1897, assistent-expert, z.v. Daniel Jacob Touw, herbergier (1897), expert (1924), en Dijmphna Adriana Geers.

8.                   Eugenius François Marie van der Kellen, Eugène, geb. Oudenbosch 20.04.1904, rijksklerk, tr. Goes 22.06.1933 Marie Mannhart, geb. Goes 07.04.1896, d.v. Franz Xav. Mannhart, horlogemaker, en Adrina Cornelia Willeboer.

 

[8] Augustinus Jacobus van Dijck, geb. geb. Baarle-Hertog ca. 1810, broodmaker (1842), koopman/winkelier (1848,1879), overl. Breda 04.04.1879, tr. Teteringen 18.09.1847

[9] Johanna Oonincx, geb. Teteringen 18.11.1825, winkelierster (1890), overl. Breda 04.07.1901.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de Kwartierstaat Jules Johan Jozef van Dijck (1923-2012), hoogleraar Tilburg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Franciscus van Dijck, geb. Breda 15.06.1848, metselaar, overl. Breda 23.02.1875.

2.                   Augustinus Gerardus van Dijck, geb. Breda 31.07.1849; volgt [4].

3.                   Cornelia Johanna van Dijck, geb. Breda 16.04.1851, overl. Breda 01.11.1928.

4.                   Maria Gerardina van Dijck, geb. Breda 22.02.1853, overl. Breda 11.04.1929, tr. Breda 03.07.1879 Adrianus Leonardus Maria Michielsen, geb. Breda 02.09.1851, winkelier, overl. Breda 15.02.1920, z.v. Gerardus Antonius Adrianus Michielsen, winkelier, en Wilhelmina Elizabetha Kleuzes.

5.                   Gerardina Maria van Dijck, geb. Breda 20.02.1855.

6.                   Franciscus Johannes Chrisostijmus van Dijck, geb. Breda 27.01.1857, overl. Boekel 26.09.1914|a|.

7.                   Theresia Francisca van Dijck, geb. Breda 02.04.1859, overl. Breda 21.02.1880.

8.                   Aloisius Cornelis van Dijck, geb. Breda 19.05.1861, overl. Breda 13.03.1890.

9.                   Karel Antonius van Dijck, geb. Breda 28.03.1863, overl. Breda 16.11.1884.

10.               Josephina Cornelia van Dijck, geb. Breda 19.03.1865, tr. Breda 18.08.1890 Abraham Adrianus Jacobus van Hal, geb. Breda 20.06.1867, kleermaker, overl. Heerlen 11.01.1930|b|, z.v. Christiaan van Hal, kleermaker, en Antonia Goverdina Schoenmakers.

11.               Julius Augustinus van Dijck, geb. Breda 17.02.1867, koopman (1894), winkelier (1895), kruidenier (1902), winkelier (1904), koopman (1905,1911), kruidenier (1925), koopman (1928,1929), winkelier (1929), overl. Breda 26.04.1931, tr. Breda 18.06.1894 Cornelia Christina Moonen, geb. ’s-Hertogenbosch 20.04.1867, overl. Breda 16.10.1922.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [4]/[5] in de Kwartierstaat Jules Johan Jozef van Dijck (1923-2012), hoogleraar Tilburg.

 

Noten: |a| ook overl.akte Breda 1914 no.349; |b| ook overl.akte Breda 1930 no.68.

 

[10] Charles Philippe Petit, geb. Seneffe ca. 1807, steenhouwer (1851,1883), overl. Breda 26.07.1894, tr. Breda 25.08.1853

[11] Margaretha Moonen, geb. Machtum ca. 1821, overl. Bergen op Zoom 18.07.1886|a||b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marie Jeanne Josephe Petit, geb. Breda 23.10.1853; volgt [5].

2.                   Jean Baptiste Petit, geb. Breda 15.11.1854, overl. Breda 07.10.1927, tr. Zevenbergen 13.07.1887 Maria Anna Verheijen, geb. Zevenbergen 31.03.1862, overl. Rotterdam 15.08.1919|d|, d.v. Johannes Verheijen en Elisabeth van Schendel.

3.                   Victoire Caroline Philippine Petit, geb. Breda 01.05.1856, overl. Breda 11.03.1929, tr. Breda 30.10.1878 Marie Antoine Raijmond Aloijse Henri Hekking, geb. Nijmegen ca. 1849, kok en pasteibakker, z.v. Martinus Theodorus Hekking en Anne Marie Tellings.

4.                   Pierre Joseph Petit, geb. Breda 06.03.1858, overl. Breda 22.05.1915|c|, tr. Teteringen 17.07.1895 Johanna Wilhelmina Nooren, geb. Princenhage 08.02.1872, overl. Teteringen 02.11.1914, d.v. Adrianus Nooren, vleeshouwer, en Dorothea Clasina Drechsler.

5.                   Carolus Petrus Petit, geb. Breda 04.08.1859, overl. Breda 23.12.1877.

6.                   Theresia Adriana Maria Petit, geb. Breda 24.05.1861, overl. Oudenbosch 30.06.1938, tr. Breda 06.08.1883 Petrus Paulus Bogaerts, geb. Breda 02.02.1849, lithograaf, overl. Breda 09.03.1929, z.v. Adriaan Jan Bogaerts, graveur aan de Koninklijke Militaire Akademie (1849), lithograaf (1883), en Antonetta Cornelia van Ham.

7.                   Jerome Joseph Petit, geb. Breda 28.02.1863, koopman (1895), steenhouwer (1920), overl. Breda 25.09.1920, tr. Breda 19.06.1895 Lucia Catharina Cornelia Mermans, geb. Breda 03.10.1872, overl. Breda 01.03.1960, d.v. Franciscus Mermans en Catharina van Riel.

 

Noten: |a| Margaretha Elisa, geb. Virton, België (overl.akte Bergen op Zoom 1886 no.163); |b| ook overl.akte Breda 1886 no.351); |c| ook overl.akte Teteringen 1915 no.42; |d| ookoverl.akte Breda 1919 no.360.

 

[12] Hendrik Bernardus van der Kellen, geb. Enkhuizen 10.07.1820, rijksambtenaar (1862), ambtenaar van ’s Rijksbelastingen (1880), overl. Vught 06.11.1880|b|, tr. Chaam 24.10.1862|a|

[13] Maria Catharina Gielen, geb. Roosendaal 11.11.1821, ged. Roosendaal (Parochie St.Jan de Doeper) 11.11.1821, overl. Bergen op Zoom 21.01.1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Elisabeth van der Kellen, geb.Chaam 27.07.1863, overl. Bergen op Zoom 31.10.1911.

2.                   Johannes Cornelis van der Kellen, geb. Alphen en Riel 14.02.1865; volgt [6].

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom Kuijneman (huw.akte Chaam 1862 no.9); |b| moeder Kuneman (overl.akte Vught 1880 no.84).

 

[14] Jan Pieter Janssen, geb. Schinnen 17.08.1834, akkerman, overl. Schinnen 19.11.1874, tr. Schinnen 10.02.1858

[15] Maria Elisabeth Ritzen, geb. Schinnen 03.09.1837, huishoudster (1883), winkelierster (1903), overl. Schinnen 17.04.1915.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Agnes Cecilia Janssen, geb. Schinnen 22.11.1858, overl. Kerkrade 08.11.1941, tr. Schinnen 10.05.1882 Cornelis Martinus Hubertus Kuijper, geb. Maasbree 21.03.1849, hoofd der school, overl. Schinnen 30.10.1911, z.v. Cornelis Martinus Kuijper en Anna Margaretha Housen.

2.                   Maria Hubertina Janssen, geb. Schinnen 11.03.1861; volgt [7].

3.                   Cornelia Paulina Janssen, geb. Schinnen 14.12.1863, overl. Schinnen 18.04.1903, tr. Schinnen 15.10.1887 Pieter Mathijs Crousen, geb. Schinnen 05.10.1855, overl. Schinnen 20.07.1918, z.v. Jan Jacob Crousen en Maria Gertruid Pijls.

4.                   Jan Hubert Janssen, geb. Schinnen 25.02.1865, overl. Houthem 10.10.1937, tr. Klimmen 09.09.1890 Maria Josepha Victoria Laeven, geb. Klimmen 25.10.1864, overl. Heerlen 09.09.1924|a|, d.v. Jan Pieter Laeven en Maria Christina Roijen.

5.                   Willem Hubert Janssen, geb. Schinnen 20.03.1866, overl. Schinnen 08.07.1866.

6.                   Frans Josef Hubert Janssen, geb. Schinnen 10.12.1867, landbouwer (1898).

7.                   Maria Josephina Laurentina Janssen, geb. Schinnen 09.01.1869, overl. Schinnen 01.12.1884.

8.                   Willem Joseph Janssen, geb. Schinnen 26.10.1873, landbouwer (1898), winkelier (1903), overl. Nuth 20.03.1947, tr. Voerendaal 27.08.1903 Maria Hubertina Josephina Boumans, geb. Voerendaal 21.11.1877, winkelierster (1903), overl. Schinnen 07.11.1918, d.v. Jan Willem Hendrik Boumans, winkelier, en Hubertina Dautzenberg, winkelierster.

 

Noten: |a| ook overl.akte Schin op Geul 1924 no.18.

 

[16] Johannes Antonius van Dijck, geb. Baarle-Hertog ca. 1770, metselaar (1829,1834), overl. Breda 24.03.1834, z.v. Johannes Baptist van Dijck en Maria van Eeten; otr. Baarle-Nassau (rk) 12.01.1799, tr. Baarle-Nassau (rk) 21.01.1799

[17] Anna Maria Kleiren, geb. Baarle-Hertog ca. 1775, overl. Breda 03.04.1843, d.v. Petrus Kleiren en Gerardina Smeekens.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [16]/[17] in de Kwartierstaat Jules Johan Jozef van Dijck (1923-2012), hoogleraar Tilburg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria van Dijck, geb. Baarle-Hertog ca. 1803, overl. Breda 02.04.1842.

2.                   Theresia Francisca van Dijck, geb. Baarle-Hertog ca. 1807, overl. Etten-Leur 14.10.1841, tr. Breda 27.07.1829 Johannes Leo Ernst, ged. Breda (rk) 12.04.1799, leerlooier, z.v. Gerardus Ernst en Hendrica de Leij.

3.                   Augustinus Jacobus van Dijck, geb. Baarle-Hertog ca. 1810; volgt [8].

 

[18] Marinus Oonincx, geb. Princenhage ca. 1794/1795, bouwman (jan1825), tapper (nov1825,1829), bouwman (1831,1847), tapper (1853), bouwman (1857,1859), tapper (1866), overl. Teteringen 20.07.1866, z.v. Pieter Oonincx, bouwman, en Johanna Frijters, ook Freijters, bouwvrouw; tr. Princenhage 20.01.1825

[19] Cornelia Boeren, geb. Princenhage ca. 1798/1799, ‘landbouweresse’ (1825), bouwvrouw (1847,1859), landbouweres (1868), overl. Teteringen 18.12.1894, d.v. Joannes Boeren, bouwman, en Adriana Lijs, ook Lijsen, bouwvrouw.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [18]/[19] in de Kwartierstaat Jules Johan Jozef van Dijck (1923-2012), hoogleraar Tilburg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Oonincx, geb.Teteringen 18.11.1825|a|; volgt [9].

2.                   Adriana Oonincx, geb. Teteringen 21.09.1827, overl. Breda 13.05.1903, tr. Teteringen 29.10.1853 Antonij van den Muijsenberg, geb. Princenhage 14.03.1824, vleeshouwer, overl. Breda 13.11.1902, z.v. Frans Antonie van den Muijsenberg, bierbouwer, en Cornelia van Poppel.
     AvdM tr. 1e Breda 10.11.1851 Anna Maria Balij, geb. Breda 14.12.1823, overl. Breda 03.11.1852, d.v. Martinus Balij, winkelier, en Anna Raaijmakers.

3.                   Petrus Oonincx, geb. Teteringen 11.09.1829, bouwman, overl. Terheijden 09.06.1894, tr. Teteringen 14.01.1857 Adriana Schoenmakers, geb. Teteringen 31.12.1828, overl. Terheijden 09.12.1912, d.v. Francus Schoenmakers, hovenier, en Antonia Verhees, hovenierster.

4.                   Maria Oonincx, geb. Teteringen 27.10.1831, koffiehuishoudster (1868), overl. Breda 13.06.1871, tr. 1e Teteringen 04.05.1859 Johannes Millesse, geb. Klundert ca. 1823, koffiehuishouder, overl. Breda 11.04.1867, z.v. Leendert Millesse en Elizabeth de Rooij; tr. 2e Breda 23.04.1868 Daniel Johannes Cornelis Duijser, geb. Veen 07.10.1839, koopman, overl. Zwijndrecht 25.09.1883, z.v. Arnoldus Duijser en Antonia Anna Maria van Someren.
     JM tr. 1e Breda 08.11.1855 Adriana van Gils, geb. Zevenbergen 09.10.1820, koffiehuishoudster (1855), overl. Breda 13.12.1858, d.v. Cornelis Christiaanze van Gils, bouwman, en Dingena Farla.
     AvG tr. 1e Terheijden 19.04.1849 Jacobus de Jong, geb. Fijnaart en Heijningen 05.08.1822, koffiehuishouder (1854), overl. Breda 09.12.1854, z.v. Marijn de Jong en Antonia Horsten.

5.                   Antonie Oonincx, geb. Teteringen 31.10.1836, overl. Teteringen 01.08.1906.

6.                   Johannes Oonincx, geb. Teteringen ca. 1835/1837, landbouwer (1868), overl. Teteringen 17.05.1905.

7.                   Adrianus Oonincx, geb. Teteringen ca. 1841, koffiehuishouder (1900), overl. Teteringen 29.01.1900, tr. Zevenbergen 13.02.1889 Petronella van Tetering, geb. Zevenbergen 22.08.1851, overl. Teteringen 18.03.1915, d.v. Antonie van Tetering en Petronella Aarts.

 

Noten: |a| vader Marijnis.

 

[20] Jean Baptiste Petit, geb. Seneffe|a| ca. 1773, overl. Breda 12.12.1853, z.v. Laurent Petit en Françoise Lejuste; tr.

[21] Marie Jeanne Joseph Huigens, geb. Seneffe ca. 1778, overl. Breda 17.12.1872|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Charles Philippe Petit, geb. Seneffe ca. 1807; volgt [10].

2.                   Jerome Joseph Petit, geb. Sereffe ca. 1809, steenhouwer, overl. Breda 02.10.1851|c|.

 

Noten: |a| arrondissement Soignies, province de Hainaut, Belgique; |b| geen ouders vermeld (overl.akte Breda 1872 no.429); |c| ook overl.akte Tilburg 1851 no.223.

 

[22] Johann Anton Moonen, overl. voor 1850, tr.

[23] Dieudonné Kips, overl. voor 1850.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Moonen, geb. Machtum|a| ca. 1821; volgt [11].

2.                   Antonetta Moonen, geb. Luxemburg ca. 1826, overl. Tilburg 20.02.1850.

 

Noten: |a| commune Wormeldange, canton Grevenmacher, Luxembourg.

 

[24] Johannes Cornelis van der Kellen, geb. Haarlem ca. 1790, commies der accijnzen (1818), commies bij de indirecte belastingen (18925), visiteur bij de in- en uitgaande rechten te Vlieland (1850,1852), lidmaat Vlieland (ingek. van Amsterdam 19.02.1840), overl. Vlieland 22.05.1853, z.v. Barend van der Kellen, bloemistenknecht, en Gerritje van Boekholt; overl. voor 1862, tr. Den Helder 03.05.1818

[25] Catharina Elisabeth Kuneman, geb. Haarlem ca. 1792, overl. Vlieland 23.06.1874, d.v. Jan Hendrik Kuneman (ca.1765-1813), broodbakker, en Margaretha van Randwijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Geertruida van der Kellen, geb. ca. 1819, lidmaat Vlieland (vertr. naar West-Terschelling 28.04.1850), lidmaat Terschelling (ingek. van Vlieland 17.05.1850; vertr. Naar Vlieland 12.05.1855), overl. Vlieland 10.12.1894, tr. Vlieland 28.04.1850|a| Klaas Reedeker, geb. Terschelling 06.10.1819, wnd.griffier van het kantongerecht te Terschelling (1850), loodscommissaris (1852,1869), burgemeester van Vlieland (1883-1895), overl. Vlieland 11.01.1895|b|, z.v. Jacobus Reedeker, fungerend secretaris te Terschelling (1819), secretaris en notaris te Terschelling (1850), en Klaaske Dirksen de Boer.

2.                   Hendrik Bernardus van der Kellen, geb. Enkhuizen 10.07.1820; volgt [12].

3.                   Geertruida Elisabeth van der Kellen, geb. Enkhuizen ca. 1823, tr. Vlieland 11.03.1855 Hendrik Visser, geb. Vlieland ca. 1818, zeeman, z.v. Haantje Visser en Antje Poo.

4.                   Johanna Cornelia van der Kellen, geb. ca. 1824, tr. Vlieland 03.06.1869 Cornelis Zeijlemaker, geb. Vlieland ca. 1826, loods, z.v. Philippus Zeijlemaker, nachtwacht, en Willempje Visser.

5.                   Maria Margaretha van der Kellen, geb. Haarlem 11.11.1825, tr. Vlieland 22.09.1852 Dirk Douwes Visser, geb. ca. 1823, kapitein, z.v. Douwe Dirksz Visser, zeeman, en Mietje Anna de Jong.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Kuineman; |b| Klaas Fredrik Hoedeth Reedeker (overl.akte Vlieland 1895 no.1).

 

[26] Antonij Gielen, geb. Roosendaal ca. 1773/1775/1778 of Zegge (Rucphen) ca. 1775, cultivateur (1813), bouwman (1814), arbeider (1816,1818), landbouwer (1821), arbeider (1826), overl. Roosendaal 04.09.1826, begr. Roosendaal (Parochie St.Jan de Doper) 06.09.1826, z.v. Jan Gielen (-1801) en Catharina Capoen (-1806); tr. Roosendaal 01.08.1813|a|, tr. Roosendaal (Parochie St.Jan de Doper) 01.08.1813

[27] Johanna van Reusel, geb. Roosendaal ca. 1786/1787/1789, cultivatrice (1813), overl. Roosendaal en Nispen 20.01.1864, d.v. Hubertus van Reusel, cultivateur, en Joanna Wittebols.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Gielen, geb. Roosendaal 13.04.1814, overl. Roosendaal 28.08.1815.

2.                   Hubertina Gielen, ook Huberta, geb. Roosendaal 22.05.1816, ged. Roosendaal (Parochie St.Jan de Doper) 22.05.1816, overl. Vught 14.01.1891|c|.

3.                   Marijn Gielen, ook Marinus, geb. Roosendaal 12.10.1818, ged. Roosendaal (Parochie St.Jan de Doper) 12.10.1818, landbouwersknecht (1845), dagloner (1858), overl. Wouw 07.03.1858, tr. Steenbergen 29.11.1845 Joanna Catharina Traets, geb. Stabroek|b| ca. 1818, landbouwster, d.v. Joannes Baptist Traets en Anna Cornelia Aerts.
     JCT tr. 1e Steenbergen 06.05.1836 Adriaan Verbraak, geb. Wouw ca. 1814, arbeider (1836), landbouwer (1844), overl. Steenbergen 10.08.1844, z.v. Pieter Verbraak (-1814) en Maria Catharina Jooren.

4.                   Maria Catharina Gielen, geb. Roosendaal 11.11.1821, ged. Roosendaal (Parochie St.Jan de Doper) 11.11.1821; volgt [13].

 

Noten: |a| bruidegom Antoin, bruid Jeanne; |b| provincie Antwerpen, België; |c| ook overl.akte Roosendaal en Nispen 1891 no.22.

 

[28] Jan Willem Janssen, geb. Schinnen ca. 1802/1803, overl. Schinnen 26.06.1846, z.v. Joannes Janssen en Joanna Sophia Beckers; tr. Schinnen 17.06.1831

[29] Maria Catharina Haertmans, geb. Munstergeleen ca. 1804, overl. Schinnen 21.11.1843|a|, d.v. Jean Peter Haertmans en Maria Agnes Schutgens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Agnes Janssen, geb. Schinnen 02.10.1832, landbouwster, overl. Schaesberg 23.01.1903, tr. Schaesberg 27.04.1854 Willem Borghans, geb. Schaesberg 05.05.1826, landbouwer, overl. Schaesberg 17.07.1906, z.v. Pieter Joseph Borghans, landbouwer, en Maria Anna Margaretha Josepha Delahaije.

2.                   Jan Pieter Janssen, geb. Schinnen 17.08.1834; volgt [14].

3.                   Maria Hubertina Janssen, geb. Schinnen 25.04.1836, overl. Sittard 12.03.1918, tr. Sittard 06.04.1858 Johannes Hacken, geb. Sittard 28.02.1835, overl. Sittard 14.02.1900, z.v. Jan Theodor Hacken en Maria Helena Corvers.

4.                   Joanna Elisabeth Janssen, geb. Schinnen 26.07.1838.

5.                   levenloze zoon, Schinnen 23.02.1841.

6.                   levenloze dochter, Schinnen 07.05.1842.

7.                   levenloze zoon, Schinnen 26.10.1843.

 

Noten: |a| geb. Schinnen (overl.akte Schinnen 1843 no.50, transcriptie wiewaswie).

 

[30] Frans Joseph Ritzen, geb. Schinnen 12.07.1801, bierbrouwer (1849), herbergier (1854), overl. Schinnen 30.03.1857, z.v. Jean Leonard Ritzen, kaarsenmaker, en Maria Cornelia Cremers; tr. Schinnen 05.11.1824

[31] Maria Agatha Keulen, geb. Schinnen 04.07.1801, overl. Schinnen 13.09.1844, d.v. Hendrik Keulen, landbouwer, en Maria Catharina Claessens, landbouwster.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [18]/[19] in de Kwartierstaat Lodewijk Jozef Hermans (1937), hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Leonardus Ritzen, geb. Schinnen 25.03.1825, overl. Schinnen 14.06.1873, tr. Klimmen 08.11.1860 Maria Josepha Horsmans, geb. Klimmen 29.05.1835, d.v. Jan Mathias Horsmans en Anna Catharina Hubertina Rhoen.

2.                   Cornelia Hubertina Ritzen, geb. Schinnen 11.07.1827, overl. Schinnen 03.01.1886, tr. Schinnen 13.09.1849 Joannes Hermanus Hubertus Coumans, ook Jan Herman Hubert, geb. Schinnen 16.07.1825, landbouwer, overl. Schinnen 26.08.1894, z.v. Jan Arnold Coumans, landbouwer, en Maria Catharina Klinkenbergh.

3.                   Maria Cornelia Ritzen, geb. Schinnen 16.08.1829, winkelierster (1878), huishoudster (1882), overl. Schin op Geul 27.02.1913. tr. Nuth 16.06.1854 Nicolaas Hubert Joseph Hermans, geb. Nuth 13.12.1826, koster (1878,1882), overl. Nuth 15.11.1890.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de Kwartierstaat Lodewijk Jozef Hermans (1937), hoogleraar Eindhoven.

4.                   Hendricus Josephus Ritzen, geb. Schinnen 19.08.1831, onderwijzer, overl. Schinnen 12.02.1873, tr. Schinnen 25.09.1867 Clara Wilhelmina Cremers, geb. Oirsbeek 01.06.1838, huishoudster (1874), overl. Schinnen 06.10.1923, d.v. Jan Willem Eligius Cremers, rijksontvanger, en Anna Elisabeth Willems, huishoudster (1867).
     CWC tr. 2e Schinnen 01.08.1874 Jan Hendrik Petrij, geb. Schinnen 21.01.1839, landbouwer, z.v. Jan Petrij en Anna Maria Cals.

5.                   Maria Elisabeth Ritzen, geb. Schinnen 03.09.1837; volgt [15].

6.                   Joannes Wilhelmus Ritzen, Jan Willem, geb. Schinnen 18.10.1835, overl. Schinnen 13.02.1858.

8.                   Maria Elisabeth Ritzen, geb. Schinnen 03.09.1837, overl. Schinnen 17.04.1915, tr. Schinnen 10.02.1858 Jan Pieter Janssen, geb. Schinnen 17.08.1834, akkerman, z.v. Jan Willem Janssen en Maria Catharina Haertmans.

9.                   Maria Agatha Josephina Ritzen, geb. Schinnen 17.05.1840, overl. Schinnen 11.07.1916, tr. Schinnen 21.05.1860 Jan Hendrik Maes, geb. Schinnen 02.10.1836, landbouwer, overl. Schinnen 15.03.1908, z.v. Michiel Lodewijk Maes, landbouwer, en Maria Agnes Cremers, landbouwster.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren